Corporate File Payments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate File Payments"

Transkript

1 Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utrikesbetalningar Gäller från november 2014 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på Versionshantering Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked Inrikesbetalningar- (filtyp DA1) Återrapportering av felaktiga inrikes betalningar- (filtyp POR) Postbeskrivning för utrikes betalningar Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Återrapportering av felaktiga utrikes betalningar (filtyp POR) Vem kontaktar jag?... 69

2 Versionshantering Postbeskrivning Corporate File Payments Gäller från och Sida Beskrivning av ändring med Uppdaterad informationstext gällande utökning till max 15 kreditnotor för betalningstyp ,39 43,52.60 Inrikes Postsamband-Betalningstyp09, BM99 ändrad till Nej Utrikes Postsamband-Posttyp IB02 ändrad till IB01, Ej position obligatorisk Utökat antal tecken för 42, 51, 59 bankkod samt uppdatering gällande vilka länder som Ny funktion kräver landkod i utrikes betalning, Posttyp BE00, position 26, S=samsortering av betalningar till en betalningsmottagare i annat land 7 Uppdatering av informationen gällande betalningstyp 05 position ,24,39,55 Postsamband: alla Nej ändrade till Används ej 6 4, 18, 25, 40, Posttyp PI00, betalningstyp 02, position ändrad till Blankt/Reserv Förtydligande gällande när Inledningspost 2 49, 57 (IBAN) ska användas , 9 Posttyp PI00, betalningstyp 09 pos Meddelande till mottagaren, 20 tecken till Nordea, 12 tecken övriga banker. Ändringen gäller från mars. Posttyp PI00, betalningstyp 00 och 05, position valuta på beordrat belopp är ändrad till Posttyp Blankt/Reserv BA00, förtydligande. Pos 5-22 Egna 54 noteringar. Redovisas endast i debiteringsbesked på fil (DA1). Pos Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet DR00 pos och i Bankens debiteringsbeskedet interna referens, på pos 71 Blankt/Reserv 44, 54 PI00 Betalningstyp 03, pos 70 Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same Allmän Day förtydligande Value, S= Intercompany av information , 62 Rättning av felskrivningar (posttyp PI00 i position 70, , 31 71) Nollbeltalningar tillåtna vid gireringar till Bankgirot. Betalningstyp , 23, 38, 49, 57, 67 42, 49, 59 Egen Referens på CNKR/CNDB posterna i PO3, DA1 och POR Utökade (inrikes- CNDB/CNKR och utrikesbetalning) referenser från två till fyra på utrikesbetalningar. (Betalningstyp 03) , 23 39, 67 Utökad antal kreditnotaposter, (CNDB/CNKR) vid girering till Bankgirot, Betalningstyp 05. Från 15 till 300. Länk till Felkoder Ändringar i MH01- och MH10-posten Ändringar i MH10-posten DA1 Inrikes ändringar i MH01-posten Pos blankt 2

3 Postbeskrivning för inrikesbetalningar DA1 inrikes. Ändringar i MH01-posten. Pos blankt, pos valuta på beordrat belopp DA1 inrikes. Ändringar i MH10-posten. Pos valuta på beordrat belopp, pos blankt DA1 utrikes. Ändring i MH01/MH10-posten Pos IN DA1 utrikes. Ändring i DR00-posten. Pos 71 N DA1 utrikes. Ändring i MT01-posten. Summa av krediterade/beordrade belopp i DR01-poster istället för DR00-poster DA1 utrikes. Tillägg till postsamband. DR01 - Alltid 3

4 Postbeskrivning för inrikesbetalningar Filstruktur för filtyp PO3 MH00 Inledningspost, alternativt MH10 inledningspost om kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BA01 BA02 BA03 PI00 BA00 BA01 BA02 BA03 BM99 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Alternativ avsändare om annan än kontohavaren Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar. Alternativ avsändare om annan än kontohavaren Meddelande till mottagaren MT00 Avslutningspost MH00/MH10 PI00 BA00 BA01 BA02 BA03 CNDB CNKR Inledningspost Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Alternativ avsändare om annan än kontohavaren Debetfakturans belopp (används endast i kombination med kreditnota) Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost Ny inledningspost måste skapas för varje ny valutaficka/konto som ska belastas. Samma gäller då utbetalningsvalutan inte är samma som valutafickan. Exempel: MH00/MH10 SEK-ficka belastas SEK utbetalas MT00 MH00/MH/10 SEK-ficka belastas EUR utbetalas MT00 MH00/MH10 EUR-ficka belastas EUR utbetalas MT00 4

5 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Postsamband inom filtyp Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver ska vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp 00 Girering till PG/PG OCR Betalningstyp 02 Utbetalningskort Betalningstyp 05 Girering till BGC/ BGC OCR Betalningstyp 06 Pensionsinsättning Betalningstyp 08 Löneinsättning Betalningst yp 09 Kontoinsätt ning PI00 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatoris BA00 Ej Ej Ej Ej Ej k Ej obligatorisk obligatorisk obligatorisk obligatorisk obligatorisk obl BA01 BA02 BA03 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk BE01 Används ej Obligatorisk Används ej Ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej obligatorisk obligatorisk obl BE02 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE03 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BM99 CNDB CNKR Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Används ej Används ej Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Ej 5

6 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje beordrad valutaficka/-konto. Se sidan 5 postsamband 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens Kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp (SEK/EUR). För kontoinsättningar och utbetalningskort endast SEK Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK/EUR). Kontoinsättningar och Utbetalningskort kan göras enbart från SEK-ficka Blankt/Reserv 6

7 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Inledningspost 2 (IBAN nummer) Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. Ny inledningspost måste skapas för varje beordrad valutaficka/konto. Se sidan 5 Postsamband. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp (SEK/EUR). För kontoinsättningar och utbetalningskort endast SEK Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK/EUR), Kontoinsättningar och Utbetalningskort kan göras enbart från SEK-ficka Blankt/Reserv 6

8 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 00, Girering till PlusGirokonto 7 11 Blankt/Reserv Mottagarens PlusGirokonto, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter (CNDB/CNKR) Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster Meddelande till mottagaren, t.ex. OCR-referens eller fakturanummer. Om meddelande angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster Redovisas inte i DA1-filen Blankt/Reserv 7

9 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Utbetalningskort 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 02, Utbetalningskort 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt eller återföringskonto. Om Utbetalningskort kommer i retur återförs beloppet till detta konto. Om blankt, återförs beloppet till avsändarkontot Blankt/Reserv 8

10 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Girering till Bankgironummer 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 05, Girering till bankgironummer 7-11 Blankt/Reserv Mottagarens bankgironummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster Meddelande till mottagaren, t.ex. OCR- referens eller fakturanummer. Om meddelande angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster. Redovisas inte i DA1-filen Blankt/Reserv 9

11 Betalningsunderlag (filtyp PO3) Pensionsinsättning 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 06, Pensionsinsättning till bankkonto 7-11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Pensionsutbetalningsdagen är bankdagen efter önskad bokföringsdag Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 10

12 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Löneinsättning (Lön) 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 08, Löneinsättning till bankkonto Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Löneutbetalningsdagen är bankdagen efter önskad bokföringsdag Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 11

13 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Kontoinsättning Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank. 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Meddelande till mottagaren, 20 tecken till Nordea, 12 tecken till övriga banker. Redovisas inte i DA1-filen Blankt/Reserv 78 Reserverad Blankt/Reserv 12

14 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Avsändarens egna noteringar (ej obligatorisk uppgift) Maximalt en BA00-post till en PI00-post. BA00-posten redovisas alltid tillbaka i debiteringsbesked på fil (DA1). 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) Blankt/Reserv Alternativ avsändare Namn (ej obligatorisk uppgift) Kan användas för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens (betalningstyp 00), och utbetalningskort (betalningstyp 02). OBS! Posttyp BA02 måste alltid anges när posttyp BA01 används. Dock behöver inte posttyp BA02 innehålla något. Posttyp BA03 är frivillig. 1 4 Posttyp = BA Blankt/Reserv Avsändarens namn Blankt/Reserv 13

15 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Alternativ avsändare - Ortsadress (ej obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp = BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens postort Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Gatuadress (ej obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp = BA Betalningsavsändarens adress Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress Blankt/Reserv 14

16 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Mottagarens Namn Används ej vid girering (betalningstyp 00 och 05) Vid utbetalningskort obligatorisk uppgift Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift, redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbesket på fil (DA1) 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Mottagarens namn Blankt/Reserv Mottagarens Ortsadress Vid utbetalningskort (obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp = BE Postnummer Postort Blankt/Reserv Mottagarens Gatuadress Vid utbetalningskort (obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp = BE Mottagaradressrad Mottagaradressrad Blankt/Reserv 15

17 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Meddelande till Mottagaren Kan kombineras med posttyp PI00. Se postsamband, sidan 3. Meddelandet till mottagaren redovisas inte i DA1-filen. Högst tillåtna antal tecken per betalningstyp Betalningstyp 00, (PI00) Girering (PG-OCR) Betalningstyp 00, (BM99) Girering (PG) Betalningstyp 05, (PI00) Girering (BG-OCR) Betalningstyp 05, (BM99) Girering (BG) Betalningstyp 02, (BM99) Utbetalningskort Betalningstyp 09, (PI00) Kontoinsättning 25 tecken 350 tecken (10x35) 25 tecken 350 tecken (10x35) 350 tecken (10x35) 12 respektive 20 tecken OCR-referens anges endast då betalning sker till PlusGirokonto eller bankgironummer som kräver en OCR-referens. 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad Meddelanderad Blankt/Reserv 16

18 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Kreditnotaredovisning Kreditnotaposter kan kombineras med betalningstyp 00 och 05. Det sammanlagda antalet CNDB/CNKR-poster per transaktion får inte överstiga 300 stycken. En transaktion ska innehålla minst en debetpost (CNDB) och en kreditpost (CNKR). OBS! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditnotaredovisning. 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) 17

19 Betalningsunderlag inrikesbetalning (filtyp PO3) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Numeriskt. Högerställt och nollutfyllt Endast posttyp PI00 ska räknas Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45) Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 18

20 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Återredovisning med Debiteringsbesked på fil Ett debiteringsbesked innehåller information om debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att avsändarkontot har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran. Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterad kontovaluta. Filstruktur MH01/MH10 Inledningspost DR00 Betalningspost DR01 Växlingspost BA00 Egna noteringar BE01 Mottagare CNDB Debetfakturaposter (debet) CNKR Kreditfakturaposter (kredit) MT01 Avslutningspost Ny inledningspost skapas för varje valutaficka/konto som belastas. Postsamband inom filtyp DA1 Posttyp DR00 DR01 BA00 BE01 CNDB CNKR Inrikes betalning Alltid Enbart vid växlingar SEK/EUR Enbart vid egna noteringar Alltid Enbart vid debetfakturaposter (debet) Enbart vid kreditfakturaposter (kredit) 19

21 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara förekomma om inledningspost 2 inte används i PO3-filen. 1 4 Posttyp = MH DEBADV Blankt Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv Inledningspost 2 (IBAN nummer) Kan bara förekomma om inledningspost 1 inte används i PO3-filen och när kontonummer i IBANformat används för avsändarkonto. 1 4 Posttyp = MH DEBADV Blankt Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD 20

22 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Betalningspost 1 4 Posttyp = DR Clearingnummer eller BGC=Bankgiro, 9962=PlusGiro Mottagarkonto, Bankgironummer. Blankt = Utbetalningskort Debiterat belopp i fickans/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma Bankens interna referens Blankt/Reserv 75 I = inrikes betalning Blankt/Reserv 78 I = koncernintern betalning, E = extern betalning 79 N = normalbetalning 80 Blankt/Reserv 21

23 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Växlingspost SEK/EUR 1 4 Posttyp = DR Blankt/Reserv Beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas endast på debiteringsbeskedet i fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och på debiteringsbeskedet i fil (DA1) Blankt/Reserv Betalningsmottagare 1 4 Posttyp = BE Mottagarkonto (inklusive clearingnummer, 9962=PlusGirokonto) annars UTBETALNINGSKORT eller BGC + Bankgironummer Betalningsmottagarens eller mottagarbankens namn Landkod (Alltid SE) Betalningstyp i klartext, gäller bankgirobetalning och kontoinsättning. (BANKGIRO, PENSION, LÖN, BANKÖVF MEDD) Blankt/Reserv 22

24 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) 23

25 Debiteringsbesked inrikesbetalningar (filtyp DA1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Antal betalningar i filen Totalbelopp i fickans valuta enligt DR00 posten. Anges utan decimalkomma Blankt/Reserv 24

26 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Filen innehåller alla felaktiga inrikes transaktioner med felorsak. Filstruktur MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02 BA03 CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02 BA03 BE01 Betalningsmottagare, namn och adress BE02 BE03 BM99 Meddelande till mottagaren FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost 25

27 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Postsamband inom filtyp POR Posttyp Betalningstyp 00 Girering till PG/PG-OCR Betalningstyp 02 Utbetalningskort Betalningstyp 05 Girering till BG/BG OCR Betalningstyp 06 Pensionsinsättning Betalningstyp 08 Löneinsättning Betalningstyp 09 Kontoinsättning PI00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid BA01 Alltid Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BA02 Alltid Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BA03 Alltid Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BE01 Används ej Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BE02 Används ej Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BE03 Används ej Alltid Används ej Används ej Används ej Används ej BM99 CNDB CNKR Alltid om posttypen finns i PO3- filen Alltid om posttypen finns i PO3- filen Alltid om posttypen finns i PO3- filen Alltid Används ej Används ej Alltid om posttypen finns i PO3- filen Alltid om posttypen finns i PO3- filen Alltid om posttypen finns i PO3- filen Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej Används ej FE00 Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid 26

28 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Inledningspost 1 Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. 1 4 Posttyp = MH Reserverad Blankt/Reserv Avsändarens Kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp (SEK/EUR). För kontoinsättningar och utbetalningskort endast SEK Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK/EUR). Kontoinsättningar och utbetalningskort kan göras enbart från SEK-ficka Blankt/Reserv 27

29 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Inledningspost 2 Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp (SEK/EUR). För kontoinsättningar och utbetalningskort endast SEK Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK/EUR). Kontoinsättningar och utbetalningskort kan göras enbart från SEK-ficka Blankt/Reserv 28

30 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 00 Girering till PlusGirokonto 7-11 Blankt/Reserv Mottagarens PlusGirokonto, Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster Meddelande till mottagaren, t.ex. OCR-referens eller fakturanummer. Om meddelande angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster Blankt/Reserv 29

31 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Utbetalningskort 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 02,Utbetalningskort 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Ören anges utan decimalkomma Blankt/Reserv Blankt eller återföringskonto. Om Utbetalningskort kommer i retur återförs beloppet till detta konto. Om blankt, återförs beloppet till avsändarkontot Blankt/Reserv 30

32 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Girering till Bankgironummer 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 05 Girering till bankgironummer 7-11 Blankt/Reserv Mottagarens bankgironummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster Meddelande till mottagaren, t.ex. OCR-referens eller fakturanummer. Om meddelande angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster Blankt/Reserv 31

33 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Pensionsinsättning 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 06 Pensionsinsättning till bankkonto 7-11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 32

34 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Löneinsättning 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 08 Löneinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 33

35 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Kontoinsättning Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank. 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Meddelande till mottagaren, 20 tecken till Nordea, 12 tecken till övriga banker Blankt/Reserv 78 Reserverad Blankt/Reserv 34

36 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Avsändarens egna noteringar (ej obligatorisk uppgift) Maximalt en BA00-post till en PI00-post 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas, endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Namn Gäller för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens och utbetalningskort. 1 4 Posttyp = BA Blankt/Reserv Avsändarens namn Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Ortsadress 1 4 Posttyp = BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens postort Blankt/Reserv 35

37 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Alternativ avsändare - Gatuadress 1 4 Posttyp = BA Betalningsavsändarens adress Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress Blankt/Reserv 36

38 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Utbetalningskort Mottagarens Namn Används ej vid girering (betalningstyp 00 och 05) Vid utbetalningskort obligatorisk uppgift Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift, redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbesked på fil (DA1) 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Mottagarens namn Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Ortsadress 1 4 Posttyp = BE Postnummer Postort Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Gatuadress 1 4 Posttyp = BE Mottagaradress rad Mottagaradress rad Blankt/Reserv 37

39 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Meddelande till Mottagaren 1 4 Posttyp = BM Meddelande rad Meddelande rad Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt. ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) 38

40 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Information gällande Felkoder, se Felmeddelande 1 4 Posttyp = FE Felkod 7 74 Felmeddelande text Blankt/Reserv 39

41 Återrapportering av felaktiga inrikesbetalningar (filtyp POR) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal felaktiga betalningar. Numeriskt, högerställt och nollutfyllt. Endast PI00-poster räknas Summan av beordrat belopp för felaktiga betalningar. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 40

42 Postbeskrivning för utrikesbetalningar Filtstuktur för filtyp PO3 MH00 Inledningspost för betalningar, alternativt MH10 inledningspost om IBAN nummer används. MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens gatuadress IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Mottagande banks namn Mottagande banks ortsadress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp MT00 PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens adress BM99 Meddelande till mottagaren IB01 Mottagande banks namn IB02 Mottagande banks ortsadress IB03 Mottagande banks adress Avslutningspost 41

43 Postbeskrivning för utrikesbetalningar Postsamband inom filtyp PO3 Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver skall vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp= 03 Betalningsätt= SWIFT (SWT) Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK) PI00 Obligatorisk Obligatorisk BA00 Ej obligatorisk Ej obligatorisk. BE00 Obligatorisk Obligatorisk BE01 Obligatorisk Obligatorisk BE03 Ej obligatorisk Obligatorisk BM99 Ej obligatorisk Ej obligatorisk IB01 Obligatorisk Används ej IB02 Ej obligatorisk Används ej IB03 Obligatorisk Används ej CNDB Ej obligatorisk Används ej CNKR Ej obligatorisk ) Används ej 42

44 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje beordrad valutaficka/-konto. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer. Numeriskt, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH00 posten Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv Inledningspost 2 (IBAN kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH10 posten Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv 43

45 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp 03 = Utlandsbetalning 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter (CNDB/CNKR). Beloppet får inte vara noll Blankt/Reserv Betalningskod (f.d. Riksbankskod) 70 Blankt/Reserv 71 Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same day value, S= Intercompany. Blankt vid betalningssätt check (CHK) Valuta på beordrat belopp. Om valuta anges här i PI00-posten, ersätter det värdet i MH00/MH10-posten Blankt/Reserv 77 Avgiftskod. OBS! En betalning inom EU/ EES kan endast ha avgiftskod B eller blankt. B eller blankt = Avsändaren betalar endast egna kostnader. Mottagaren betalar sina kostnader. O = Avsändaren betalar samtliga kostnader (även mottagarens kostnader) Sänd i valuta. Anges om motvärdet av beordrat belopp ska sändas i annan valuta än vad som är angivet i MH00/MH10-posten) alternativt i PI00 posten. Ej obligatorisk När fältet "Sänd i valuta" används växlas beloppet som ska debiteras avsändarkontot till den valuta som valts i fältet "Sänd i valuta" innan det skickas till betalningsmottagaren 44

46 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post, frivillig uppgift. 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningssätt. SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller CHK= Checkbetalning 26 S= Samsortering. Anges när avsändaren önskar att betalningar till samma betalningsmottagare ska samsorteras (alla PI00 poster till samma mottagare). Endast vid betalningssätt SWT. Transaktionerna bokas då som separata transaktioner på avsändarkontot men levereras som en transaktion till mottagaren. Annars blankt Blankt/Reserv Mottagarens kontonummer (eller IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt 45

47 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Betalningsmottagare Namn och Landkod 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod (landet för den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Adress 1 4 Posttyp = BE Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 46

48 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Meddelande till Mottagaren Max två stycken per betalning (posttyp PI00), se Postsamband, sida 42. Redovisas inte i DA1-filen. 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank Namn (ej obligatorisk uppgift) Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank OBS! Posttyp IB03 måste alltid anges när posttyp IB01 används. Dock behöver inte posttyp IB03 innehålla något. Posttyp IB02 är frivillig. 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod, kan användas vid SWIFT. Det här fältet ska lämnas blankt om mottagarkontot anges i IBAN-format. Rekommenderas vid betalningar till vissa länder utanför Europa, bland annat Kanada, Indien, Australien och Sydafrika. Till exempel heter koden i Sydafrika Sort Code och har sex siffror. Det förekommer ibland åtta siffror, men då ska endast de sex första siffrorna användas. Registreras som //ZA Blankt/Reserv 47

49 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Mottagande Bank Ortsadress (ej obligatorisk uppgift) Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress (ej obligatorisk uppgift) Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp = IB Mottagande banks adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande banks adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv 48

50 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Kreditnotaredovisning En transaktion (postyp PI00) kan maximalt innehålla 4 stycken CNDB-/CNKR-poster. Det ska finnas minst 1 debetpost (CNDB) och 1 kreditpost (CNKR). Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas betalningar som innehåller kreditposter. 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) 49

51 Betalningsunderlag utrikesbetalning (filtyp PO3) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 poster ska räknas Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 50

52 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Återredovisning med Debiteringsbesked på fil Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran. Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterad kontovaluta. Filstruktur DA1 MH01/MH10 Inledningspost DR00 Debiteringspost DR01Krediterat/beordrat belopp BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 Mottagande banks adress MT01 Avslutningspost MH01/MH10 Inledningspost DR00 Debiteringspost DR01 Krediterat/beordrat belopp BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 Mottagande banks adress CNDB Kreditnotapost Debetfakturans belopp CNKR Kreditnotapost Kreditfakturans belopp MT01 Avslutningspost 51

53 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Postsamband inom filtyp DA1 Posttyp DR00 DR01 BA00 BE00 BE01 IB01 IB02 CNDB CNKR Utrikes betalning Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid, vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk 52

54 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Inledningspost 1 Kan bara användas om inledningspost 2 i PO3 inte används. 1 4 Posttyp = MH DEBADV IN Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv Inledningspost 2 (IBAN nummer) Kan bara användas om inledningspost 1 i PO3 inte används och när kontonummer i IBAN format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp = MH DEBADV IN Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD 53

55 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Debiteringspost 1 4 Posttyp = DR UTLAND Blankt/Reserv Debiterat belopp i fickans/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma Bankens interna referens Blankt/Reserv 70 Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same Day Value, S= Intercompany. Vid checkbetalning lämnas fältet blankt. 71 Blankt/Reserv Betalningskod 75 U=Utlandsbetalning 76 Avgiftskod (B/O) Blankt/Reserv Krediterat/beordrat belopp 1 4 Posttyp = DR Blankt/Reserv Krediterat/beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv 54

56 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Avsändarens egen referens (Redovisas även i CFP-gränssnittet) Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningssätt, SWT=kontoinsättning (SWIFT) eller CHK=Checkbetalning BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarkontonummer (om betalningssätt= SWT). Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagare - Namn 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod Blankt/Reserv 55

57 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Mottagande Bank Namn 1 4 Posttyp = IB Betalningssätt = SWT (Kontoinsättning) 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande banks namn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod Blankt/Reserv Mottagande Bank Adressort 1 4 Posttyp = IB Mottagande banks adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande banks adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv 56

58 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma Avsändarens egen referens (Redovisas även i CFP-gränssnittet) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma Avsändarens egen referens (Redovisas även i CFP-gränssnittet) 57

59 Debiteringsbesked utrikesbetalningar (filtyp DA1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Antal betalningar i filen Summa av krediterade/beordrade belopp i DR01 poster Blankt/Reserv 58

60 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Postsamband inom filtyp POR Posttyp Betalningstyp= 03 Betalningsätt= SWIFT (SWT) PI00 Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid BE00 Alltid Alltid BE01 Alltid Alltid BE03 Alltid Alltid BM99 Ej obligatorisk Ej obligatorisk IB01 Alltid Används ej IB02 Ej obligatorisk Används ej IB03 Alltid Används ej CNDB Ej obligatorisk Används ej CNKR Ej obligatorisk Används ej FE00 Alltid Alltid Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK) 59

61 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Filen innehåller alla felaktiga utrikestransaktioner med felorsak. Filstruktur MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 IB01 IB03 CNDB CNKR FE00 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagare, namn och adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp Felmeddelande MT00/Avslutningspost MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 IB01 IB02 IB03 FE00 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagare, namn och adress Meddelande till mottagaren Felmeddelande MT00 Avslutningspost 60

62 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara användas om Inledningspost 2 inte används. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00-posten så ersätter det värdet i MH00 posten Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv Inledningspost 2 (IBAN nummer) Kan bara användas om Inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp = MH Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00-posten ersätter det värdet i MH10-posten Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv 61

63 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 03 = Utlandsbetalning 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobeloppet anges om det finns kreditnota-poster (CNDB/CNKR) Beloppet får inte vara noll Blankt/Reserv Betalningskod (f.d. Riksbankskod) 70 Blankt/Reserv 71 Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same day value, S= Intercompany. Blankt vid betalningssätt check (CHK) Valuta på beordrat belopp. Om valuta anges i PI00-posten ersätter det värdet i MH00/MH10- posten Blankt/Reserv 77 Avgiftskod. OBS! En betalning inom EU/ EES kan endast ha avgiftskod B eller blankt B eller blankt = Avsändaren betalar endast egna kostnader. Mottagaren betalar sina kostnader O = Avsändaren betalar samtliga kostnader (även mottagarens kostnader) Sänd i valuta. Anges om motvärdet av beordrat belopp ska sändas i annan valuta än vad som är angivet i MH00 MH10-posten, alternativt i PI00-posten. Ej obligatorisk uppgift. När fältet "Sänd i valuta" används växlas beloppet som ska debiteras avsändarkontot till den valuta som valts i fältet "Sänd i valuta" innan det skickas till betalningsmottagaren 62

64 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post, frivillig uppgift. 1 4 Posttyp = BA Egna noteringar. Redovisas i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningssätt. SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller CHK= Checkbetalning 26 S= Samsortering av betalningar till betalningsmottagare i annat land. Endast betalningssätt SWT Blankt/Reserv Mottagarens kontonummer (eller IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt 63

65 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Betalningsmottagare Namn och Landkod 1 4 Posttyp = BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod (landet på den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Adress 1 4 Posttyp = BE Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 64

66 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Meddelande till Mottagaren Max två stycken per betalning (posttyp PI00) 1 4 Posttyp = BM Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank Namn Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank OBS! Posttyp IB03 måste alltid anges när posttyp IB01 används. Dock behöver inte posttyp IB03 innehålla något. Posttyp IB02 är frivillig. 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod, kan användas vid SWIFT. Det här fältet ska lämnas blankt om mottagarkontot anges i IBAN-format. Rekommenderas vid betalningar till vissa länder utanför Europa, bland annat Kanada, Indien, Australien och Sydafrika. Till exempel heter koden i Sydafrika Sort Code och den har sex siffror. Det förekommer ibland åtta siffror, men då ska endast de sex första siffrorna användas. Registreras som //ZA Blankt/Reserv 65

67 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Mottagande Bank Ortadress Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp = IB Blankt/Reserv Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp = IB Mottagande banks adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande banks adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv 66

68 Återrapportering av felaktiga utrikes betalningar (filtyp POR) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Felmeddelande Information gällande Felkoder, se Posttyp = FE Felkod 7 74 Felmeddelande text Blankt/Reserv 67

69 Återrapportering av felaktiga utrikesbetalningar (filtyp POR) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00-poster ska räknas Summan av beordrat belopp enligt PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv 68

70 Vem kontaktar jag? Har du några frågor om Corporate File Payments är du alltid välkommen att kontakta din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon eller via kontakt på vår hemsida 69

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8

Läs mer

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Versionshantering... 2 Så här startar vi... 3 Anslutning... 3 Inrapportering av betalningsunderlag...... 3 Tidsschema...

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Lokala betalningstyper övriga länder

Lokala betalningstyper övriga länder Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Makro nr 16801/02 Avskilj inbetalningskortet före betalning INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgift Kod 1 Kassastämpel Bl 2021.04 OSE

Läs mer

SweBase. PE 5.00 för NAV SE 2015. (SweBase 12047960)

SweBase. PE 5.00 för NAV SE 2015. (SweBase 12047960) SweBase PE 5.00 för NAV SE 2015 (SweBase 12047960) SweBase är ett tillägg till Microsoft Dynamics NAV innehållande bland annat anpassningar till den svenska marknaden. Dokumentationen tar upp de förändringar

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual November 2015 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Innehåll 1 Materialets sammansättning... 3 2 Postbeskrivningar... 4 Betalningens baspost, postkod = T03... 4

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017 Request for Transfer Beskrivning av tjänsten Januari 2017 Innehåll 1 Request for Transfer tjänsten... 2 2 Avtal och testning... 2 2.1 Avtal... 2 2.2 Testning... 3 3 Behandling av materialet... 3 3.1 Materialet

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Fördelarna med tjänsten... 3 1.2 Tidtabell... 3 1.3 Problemsituationer och kontakt... 3 2

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Utlandsbetalningar kan betalas i euro och i de vanligaste valutor som växlas. Tjänstens valutor är:

Utlandsbetalningar kan betalas i euro och i de vanligaste valutor som växlas. Tjänstens valutor är: 1 Presentation av utlandsbetalning Via tjänsten kan du sända betalningsuppdrag utomlands. Utlandsbetalningarna avviker på många sätt från inrikesbetalningarna. Läs noggrant den här presentationen och de

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen PAYEX Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag Företagspaketet Paketlösning för aktiebolag, handelsbolag & kommanditbolag samt enskilda näringsidkare med utökat behov. Tjänst Företagspaketet Pris/år Internetbanken företag Ingår 70 Företagskonto med

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Sida 2 (26) Innehåll 1 Introduktion...

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005 Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem Teknisk handledning mars 2005 Innehållsförteckning 1 Betala ut lön genom Nordeas personkontosystem 3 1.1 Före första löneutbetalningen 3 1.1.1 Test 3 2 Beskrivning

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet

Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Arbetsdokument Filbeskrivning EF-formatet Sidan 1 av 19 EF-FILBESKRIVNING 2004-10-25 OBS! DETTA ÄR EJ ORGINALDOKUMENTET. I DETTA DOKUMENT HAR BGC LAGT TILL INFORMATION OM ANPASSNINGAR TILL E-GIRO WEBBHOTELL.

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå Detta är din formella ansökan om. Posta denna blankett i original till Ancoria Insurance, P.O. Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern, tillsammans med en kopia av din och eventuell fondförvaltarens id-handling

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Hembanken. Gällande fr o m 2015-01-01 Sida 1 av 10

Hembanken. Gällande fr o m 2015-01-01 Sida 1 av 10 Tidregler för betalningar Gällande fr o m 2015-01-01 Sida 1 av 10 Betalningsdag = Den Bankdag som Banken genomför en. Vid till konto i annan bank alt. Bankgiro/Plusgiro alt. via någon av Bankgirotjänsterna

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

Begära inlösen av aktier i Sequoia

Begära inlösen av aktier i Sequoia Begära inlösen av aktier i Sequoia 1. Gå till den franska bankens hemsida www.interepargne.natixis.fr Klicka på English och sedan på Investors page För att kunna begära inlösen av aktier behöver du ha

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Förfrågan utlandsbetalningar

Förfrågan utlandsbetalningar Förfrågan utlandsbetalningar Introduktion Förfrågan på en utlandsbetalning kan göras i Business Online. Genom att använda funktionen Förfrågan kan du begära en förfrågan på både överföring till utlandet

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Kassahanteringstjänsten ändras 8.11.2011

Kassahanteringstjänsten ändras 8.11.2011 Kassahanteringstjänsten ändras 8.11.2011 Ändringarna i Kassahanteringstjänsten bror på att alla i Finland verksamma bankgrupper övergår till det gemensamma eurobetalningsområdet, dvs. SEPA. Målet med SEPA

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer