Swedbanks Utbetalningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbanks Utbetalningssystem"

Transkript

1 Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet

2 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE LÖN OCH UTBETALNINGAR VIA SWEDBANKS SUS-RUTIN ALLMÄNT OM SWEDBANKS LÖN OCH UTBETALNINGSTJÄNST TJÄNSTER REGISTERHÅLLARE KONTANTUTBETALNINGSAVI (SPU) INTERNATIONELLA BETALNINGAR BILAGOR UTBETALNINGSTYPER I SUS E-LÖN TOTAL EXEMPEL PÅ LÖNEBESKED EXEMPELFIL PÅ LÖNESPEC SP EXEMPEL PÅ KONTANTUTBETALNINGSAVI EXEMPEL PÅ INSÄTTNINGSBESKED FILUPPBYGGNAD BETALFIL SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ALLMÄNT OM BETALFILEN AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS OCH MEDDELANDE I BETALFILEN REKOMMENDERADE POSTTYPER FÖR OLIKA TJÄNSTER ID-UTBETALNING DISTRIBUTIONSKOD POSTTYPER BETALFIL FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ÖPPNINGSPOST (POSTTYP 05) AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 10) GENERELL INFORMATIONSPOST (POSTTYP 15) UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 20) FORTSÄTTNING UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 21) MOTTAGARE FÖR KASSAKORT (POSTTYP 22) INFORMATION PÅ AVISERINGAR PER FÖRVALTNING (POSTTYP 25) BETALPOST (POSTTYP 30) BETALPOST INTERNATIONELL BETALNING (POSTTYP 31) KORRIGERINGSPOST (POSTTYP 33) AVISERINGPOST (POSTTYP 36) UTÖKAD AVISERINGSPOST (POSTTYP 37) AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 41) UTÖKAD AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 42) KASSAKORT (POSTTYP 43) SIDHUVUD- OCH SIDFOTSINFO FÖR LÖNESPECIFIKATION (POSTTYP 54) LÖNESPECIFIKATIONSRADER (POSTTYP 55) MOTTAGARUNIK INFORMATIONSPOST (POSTTYP 60) AVVIKANDE AVISERINGSTEXT (POSTTYP 65) OCR FÖR BANKGIRO OCH PLUSGIRO (POSTTYP 66) TEXTRADER I BREV (POSTTYP 70) INRAPPORTERING AV KONTOUPPGIFTER (POSTTYP 73) INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 75) INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 76) SLUTSUMMAPOST (POSTTYP 80) Revisionshistorik

3 Innehållsförteckning Revisionshistorik 4. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING PÅ FIL SEKVENSHANTERING (BUNTAR) SORTERING AV FIL INNEHÅLLANDE FLERA POSTTYPER POSTTYPER ÅTERRAPPORTERINGS FILER FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ÅTERRAPPORTERING AV EJ INLÖST SPU (POSTTYP 01) ÅTERRAPPORTERING AV UTBETALNING (POSTTYP 02) ÅTERRAPPORTERING AV AVVISADE UTBETALNINGAR (POSTTYP 03) Felkoder FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING VIA INTERNETBANKEN SEKVENSHANTERING (BUNTAR) FILUPPBYGGNAD Förklaring av fältrubriker Avvisade betalningar Ej inlösta kontantavier Genomförda betalningar FILKOMMUNIKATION KONTAKTVÄGAR NOTERINGAR Revisionshistorik Version Datum Ansvarig Ändring Carina Nordin Revidering av tidigare version från Carina Nordin Uppdatering av formuleringar och fält Per Isberg Införande av posttyper för internationella betalningar och layout för återrapportering i internetbank, samt uppdatering av dokumentlayout. Dokumentets användande Detta dokument är avsett för programutvecklare som ska implementera möjligheten för ett program att skapa filer enligt layout för Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Filerna innehåller lön eller andra betalningsuppdrag. Filerna har olika uppbyggnad beroende på vad betalningar avser och hur den ska aviseras. Dokumentet beskriver även hur återrapporteringsfiler är uppbyggda. Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren för att alltid ha senaste version. Dokumentets användande 3

4 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Mottagande utbetalningssystem hos Swedbank kallas för SUS (Swedbanks Utbetalnings System) Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst Företaget (utbetalaren) skickar löne- och/eller utbetalningsfiler till Swedbank innehållande information för utbetalningar och aviseringar. För att kunna skicka dessa filer krävs att utbetalaren har ett program som kan skapa SUS-filer efter företagets behov, att de har en kommunikation för att sända filen till banken samt ett avtal om någon av bankens lön/utbetalningstjänster. Våra löne- och utbetalningstjänster passar alla företag som har möjlighet att lämna elektroniskt underlag. Tjänsterna är uppdelad utefter företagets behov av utbetalningar, se under rubrik: 1.2. Systemet kan med fördel även användas för andra typer av utbetalningar än lön, t e x för utbetalning av traktamenten, reseersättningar, arvoden, återbetalningar m m. Målgruppen är med andra ord alla företag, kommuner, landsting och andra utbetalare som har behov av den flexibilitet som tjänsterna erbjuder Tjänster Swedbanks Utbetalnings System består av 3 lönetjänster och 2 utbetalningstjänster som hanterar olika kundbehov och utbetalningar. Val av tjänst görs i det tekniska avtal som läggs upp av handläggaren på banken. Lön Bas För det mindre företaget med krav på en enkel och rationell lönehantering. Banken är registerhållare vilket innebär att utbetalaren skickar lönematerial med uppgift om mottagarens personnummer, namn och adress, se mer om registerhållare under rubrik 1.3. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer om kontantutbetalningsavi under rubrik 1.4. Lön med tilläggstjänster För företaget som förutom enkelheten och rationella hanteringen av löner, även ställer krav på funktionalitet och flexibilitet. Tjänsten innehåller en stor valbarhet av olika tilläggtjänster som t ex val av registerhållare, på uppdrag av utbetalaren trycka och distribuera lönespecifikationer, utföra internationella löneutbetalningar, utföra fack och/eller försäkringsavdrag m.m. Lönebeskedet kan också presenteras som e-lönebesked. All information på lönespecifikationerna får vi från utbetalaren. Utbetalaren har också möjlighet att skicka med egen information tillsammans med lönespecifikationen till sina anställda genom att använda tilläggstjänsten Inlaga. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer information under rubriken 1.4. Lön företaget registerhållare För de företag som själv vill hålla reda på mottagarnas kontonummer. Utbetalaren är registerhållare vilket innebär att mottagarens clearing-/kontonummer skall anges i utbetalningsmaterialet. Eventuella felaktiga clearing/kontonummer avvisas och ingen utbetalning sker. OBS! Kontantutbetalningsavi kan inte framställas i denna tjänst. Utbetalning Bas Den här utbetalningsrutinen är anpassad till företag som har utbetalningar av typen försäkringsersättningar, återbetalning från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter eller t e x ersättningar. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren. Utbetalningar med tilläggstjänster Utbetalningar med tilläggstjänster är anpassad till företag, kommuner och andra utbetalare som har många utbetalningar av typen ersättningar, försäkringsersättningar, återbetalningar från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter, internationella betalningar m m. Utbetalaren och/eller banken kan vara registerhållare men det är alltid mottagaren som väljer till vilket bank- och konto alternativt bankgironummer som pengarna ska sändas. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren Tjänster

5 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare 1.3. Registerhållare I de olika tjänsterna, se rubrik 1.2, som banken erbjuder är det beroende på vem som är registerhållare. Är banken registerhållare används betalningsmottagarens kundnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. Banken kan även vara registerhållare för internationella konton (mer information om internationella betalningar, se rubrik 1.5.). För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren anmäla sitt konto, detta görs via ett bankkontor eller med eid via Är företaget registerhållare ska de själva ange mottagarens konto, bankgironummer eller plusgironummer. För mottagare med svenskt konto, bankgironummer eller plusgironummer använder banken uppgifterna som angetts i det inskickade uppgifter från betalningsposten (posttyp 30). För internationella betalningar använder banken uppgifter från internationella betalposten (posttyp 31) och internationella adressposten (posttyp 41). Är en tjänst vald som har både banken och företaget som registerhållare och både personnummer och kontonummer är med i den inskickade filen, används kontonummeruppgifterna. Om det är denna typ av avtal som tecknats kan företaget växla mellan att betala mot personnummer eller kontonummer, beroende på mottagare Kontantutbetalningsavi (SPU) Via SUS kan företaget, om de har inkluderat tjänsten i avtalet, göra utbetalningar via kontantutbetalningsavier (SPU), då markeras i betalposten att SPU ska användas och adresspost måste skickas med. Vid markering SPU kommer det att betalas ut en kontantutbetalningsavi oavsett om mottagarens personnummer är registrerat i SUS betalningsmottagarregister eller om det finns ett kontonummer angivet i filen. När banken är registerhållare fungerar kontantutbetalningsavin som en reservrutin. Sker en utbetalning till ett personnummer som inte är registrerat i SUS betalningsregister, skickas en kontantutbetalningsavi till betalningsmottagaren. Förutom att förmedla betalningen innehåller kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren anger sitt konto för kommande utbetalningar. Det spelar ingen roll om det är ett konto i Swedbank/Sparbank eller annan bank. På så vis behöver kontantutbetalningen bara skickas en gång till samma mottagare. För att det ska generera en kontantutbetalningsavi måste alltid mottagarens adress finnas med i utbetalningsuppdraget (posttyp 36). Om adresspost saknas skickas ingen avisering eller kontantutbetalningsavi. Kontantutbetalningsavier kan endast skickas inom Sverige Internationella betalningar Företag som har behov att göra lön- /utbetalningar till konton i andra länder kan som tillägg teckna Internationella betalningar i vissa tjänster, se punkt 1.2. Internationella betalningar kan, precis som domnestika utbetalningar, göras på två sätt. Antingen att mottagarens konto och adress har anmälts till SUS betalningsmottagarregister och att företaget endast anger personnummer/fiktivt personnummer i filen, om de använder sig av detta sätt behövs inga förändringar i filformatet för utbetalningsfilen. Det andra sättet är att företaget skickar med mottagarens namn, internationella kontouppgifter (posttyp 31) och adress (posttyp 41). Utbetalningsuppdraget som skickas till banken kan blandas med både nationella och internationella utbetalningar. Internationella betalningar utgår alltid från SEK beloppet som anges i filen och växlas till lokalvaluta i mottagarlandet. Det går inte att ange beloppet i utländsk valuta Internationella betalningar 5

6 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.6. Bilagor 1.6. Bilagor Printad bilaga Vanligtvis ett word-dokument. Vid användning måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdagen. Mailadress Posttyp 30, fält Id-bilaga, position Tryckt bilaga Trycksak som levererats från t e x en reklambyrå. Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdag. Mailadress Posttyp 30, fält Nr-bilaga, position Utbetalningstyper i SUS Utbetalningstyp skickas i posttyp 30 och genererar vilken text som visas på kundens kontoutdrag vid insättning. Inskickade utbetalningstyper måste vara valda i det tekniska sus-avtalet. Där markeras även vilken utbetalningstyp som e v fack/försäkringsavdrag ska göras ifrån. Denna förutbestämda text, som även kan styra ev transberoende överföringar, kan ändras till annan valfri text. Följande är några exempel på utbetalningstyper som kan förekomma. 01 Lön, ordinarie 02 Lön, extra 03 Reseräkning 05 Insättning 06 Överföring med avi 07 Överföring utan avi 08 Utbetalning 10 Barnbidrag 11 Bidragsförskott 12 Dagsersättning 15 Pension 16 Pension AMF 19 Studiehjälp 20 Studiehjälp 21 Studiemedel 22 Studiemedel 23 Studiemedel 30 A-kassa 35 Aktiefonder 40 Ersättning 41 Försäkringsersättning 42 Specialersättning 43 Pension Alecta 45 Utbetalning Sparfond 46 RFV Underhållstöd 47 Bostadsbidrag 48 RFV Arbetsskadelivränta 49 RFV Delpension 50 RFV Yrkesskadelivränta 51 RFV Bilstöd 52 RFV Familjebidrag 53 RFV Assistansersättning 54 RFV Pension/Aktstöd 55 RFV Handikappers/Vårdbidrag 56 RFV Frivillig pension 57 e-lön total Lön ordinarie/pappersavisering 58 e-lön total Lön extra/pappersavisering 90 Brev 91 Kontrolluppgift 1.8. E-lön total Utbetalningstyp 57 och 58 är kopplade till tilläggstjänsten e-lön total och förutom att ange texten Lön alt Ersättning på kontoutdraget, även genererar en pappers utskrift åt mottagaren. Den enda programförändringen som krävs från att skicka lönebesked till att gå över till e-lön total, är att i filen på mottagarnivå kan välja att ange någon av nedanstående utbetalningstyper: Utbetalningstyp Yttring 01 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via e-lönebesked 02 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via e-lönebesked 57 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via papper 58 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via papper Löneprogram som inte klarar av att skapa lönebeskeds information enligt någon av SUS overlayer, måste även utveckla detta innan e-lön total kan användas. För att få hjälp med utformning av posttyp 54 och 55, kontakta Swedbank printsupport Exempel på lönebesked

7 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 7

8 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP Exempelfil på lönespec SP05. 8 //1.9. Exempelfil på lönespec SP05.

9 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 9

10 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Exempel på kontantutbetalningsavi Exempel på kontantutbetalningsavi 10

11 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Exempel på insättningsbesked Exempel på insättningsbesked 11

12 2. Filuppbyggnad betalfil 2.1. Sekvenshantering (buntar) 2. Filuppbyggnad betalfil Innan filer med utbetalningsmaterial kan börja skickas måste ett tekniskt avtal läggas upp av banken. När avtalet lagts upp erhålls ett avtalsnummer som ska anges i samtliga poster. I Avtalet sätts regler för hur banken ska hantera utbetalningar, avisering, felaktigheter, utbetalningsdatum m.m Sekvenshantering (buntar) En fil består av ett antal utbetalningsuppdrag. Utbetalningsuppdragen kan vara olika t e x utbetalning med eller utan textrader alternativt lönerader, brev, informationsförmedling etc. En fil måste minst innehålla en bunt, men kan innehålla flera. Bunten inleds med en öppningspost och avslutas med en slutsummapost. Samtliga utbetalningar i en bunt måste ha samma utbetalningsdatum och avtalsnummer. Exempel på buntar: Bunt 1 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Bunt 2 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Recordformat: Record längd 180 Record format FB (fast blockat) 2.2. Allmänt om betalfilen Generellt gäller att Öppningspost (05) och Slutsummapost (80) är obligatoriska på filnivå samt Betalpost (30) på uppdragsnivå. Om utbetalaren önskar annan avsändaradress på aviseringar än den som finns i det tekniska avtalet kan posttyp 10 användas (avvikande avsändaradress). Det finns även möjlighet att ha specifika meddelanden per bunt genom att använda posttyp 15. Viktigt att dessa två posttyper ligger direkt efter öppningsposten Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen Varje bunt ska inledas med Öppningspost (05). Om posttyp 10 och 15 används måste de komma direkt efter Öppningsposten. Posttyp 15 måste dessutom vara sorterad i radnummerordning. Utbetalningsuppdragen ska vara sorterade i stigande följd på Distributionskod-1 (se förklaring: 3.5 Distributionskod). Om denna ej används behövs ingen ytterligare inbördes sorteringsordning mellan utbetalningsuppdragen. De utbetalare som använder sig av fälten Distributionskod-1 och Distributionskod-2 kan vid behov använda sig av följande speciella posttyper beroende på önskad funktionalitet: Posttyp 20 Adressuppgifter per förvaltningsområde. Posttyp 21 Fortsättning på posttyp 20 Posttyp 25 Meddelanderader per förvaltningsområde Dessa poster ska placeras först per Distributionskod-1 innan utbetalningsuppdragen och måste vara sorterad i stigande radnummerordning. Varje utbetalningsuppdrag ska vara sorterad i stigande posttypsordning. Innehåller utbetalningsuppdraget aviseringar ska sorteringsordning vara i stigande radnummerordning t e x avisering på lönespecifikation posttyp 54 och 55, insättningsbesked posttyp 65 samt brev posttyp 70. Varje bunt ska avslutas med Slutsummapost (80) Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen

13 Filuppbyggnad betalfil 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster Obligatoriska poster (utan dessa avvisas uppdraget/bunten) är markerat med grått. Detta är rekommenderade posttyper för att utföra utbetalningar/tjänsterna. Det kan finnas ytterligare posttyper att använda för resp tjänst om företaget har ytterligare behov. Det går även att kombinera flera av nedanstående t ex internationella betalningar och bg/pg betalningar. Produkt Lön Bas Lön med tilläggstjänster Lönespecifikation, oavsett papper eller e-spec Lön med tilläggstjänster Internationell löneutbetalning Lön med tilläggstjänster Avvikande avsändare och eller mottagarunik avisering Lön företaget registerhållare Utbetalningar Bas Utbetalningar med tilläggstjänster Internationella utbetalningar Utbetalningar med tilläggstjänster BG och PG betalningar Enbart brev Registeruppdateringar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.4. Id-utbetalning En unik identitet per betalning som används vid sökning av gjorda utbetalningar. Eftersom dubblettkontroll görs på detta begrepp måste identiteten vara unik i 60 dagar, vilket är viktigt att tänka på när stopp och leverans av ny fil görs. Id utbetalning används även vid återrapportering, stopp av enstaka utbetalning, korrigering av lön samt korrigering av avdragsbelopp. Tänk på att lagra Idutbetalning om stopp och korrigering utnyttjas Distributionskod Används av utbetalare som vill ha unik avsändaradress till viss grupp av aviseringsmottagare och samtidigt få en avvikande återrapporteringsadress. Se även rubrik Distributionskod 13

14 3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker 3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna: - Fält. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning. - Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten. - Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och nollutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält - Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält. - Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges. - Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet Öppningspost (Posttyp 05) Posttyp 05 är öppningspost som genom avtalsnumret bestämmer vilket tekniskt SUS-avtal som ska användas. Obligatorisk post. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer 3 Filler AN Blanka 4 Utbetalningsdatum N Datum då utbetalningen ska vara tillgänglig för betalningsmottagaren. ÅÅÅÅMMDD 5 Avtals Återrapportering N Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma avtal som avsändande avtalsnummer. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret. Även om inte återrapportering på fil ska användas ska avtalsnummer anges (ange då fem sista i avsändarens avtalsnummer). 6 Organisations N Utbetalarens organisationsnummer 7 Filler AN Blanka Öppningspost (Posttyp 05)

15 3. Posttyper betalfil 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) Posttyp 10 används, om avsändaradress på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare ska vara annan än den som hämtas från det tekniska avtalet d v s den adress som finns lagrad i bankens kundregister. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Namn-enhet AN Namn på enhet inom företaget 5 Namn-avd AN Namn på avdelning inom företaget 6 Utadress AN Utdelningsadress för enhet/avdelning 7 Ortnamn AN Ortnamn 8 Post N Postnummer 9 Filler AN Blanka 3.4. Generell informationspost (Posttyp 15) Posttyp 15 används för att lägga generell information från arbetsgivaren till alla mottagare i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per bunt. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Rad N Radnummer på textrader 5 Text AN Textrader 6 Filler AN Blanka 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 15

16 3. Posttyper betalfil 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) Posttyp 20 används om unik avsändaradress används för olika förvaltningar inom en utbetalare. T e x kan olika sjukhus inom ett landsting ha olika adresser. Adressen skrivs på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare. Om posttyp 20 saknas så används adressuppgifter från inskickad posttyp 10. Om även posttyp 10 saknas så används de adressuppgifter som finns i bankens kundregister Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Namn-enhet AN Namn på enhet 6 Namn-avd AN Namn på avdelning 7 Utadress AN Utdelningsadress för enhet/avdelning 8 Ortnamn AN Ortnamn 9 Post N Postnummer 10 Filler AN Blanka 3.6. Fortsättning Unik avsändaradress (Posttyp 21) Posttyp används som en fortsättning på posttyp 20 Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributions-kod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Telefonnummer AN Redigerat telefonnummer. Inskickat telefonnummer visas alltid i sidfoten på insättningsbeskedet oavsett vad som är registrerat i kundens tekniska avtal under kunduppgifter eller fotrader 6 Media-speckopia AN 1 73 Val av kopia på lönespec Blank = ingen kopia W = Webbkopia 7 Filler AN Blank Mottagare för kassakort (Posttyp 22)

17 3. Posttyper betalfil 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) Posttyp 22 används för att ange vart ifyllda kassakort skall skickas, t ex till någon inläsningscentral eller avdelning inom a-kassa. Posttypen används en gång per förvaltning. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Blanka 5 Namn AN Namn på inläsningscentral 6 C/O adress AN Ev c/o adress, attention, postens kundnummer för svarspost 7 Utadress AN Utdelningsadress 8 Ortnamn AN Ortnamn 9 Post N Postnummer 10 Filler AN Blanka 3.8. Information på aviseringar per förvaltning (Posttyp 25) Posttyp 25 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till samtliga anställda per förvaltning (distributionskod 1) i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttyp 25 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15. Om detta görs redigeras först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter meddelanderaderna från posttyp 25. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per förvaltningsområde i bunten. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtalsnummer N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Rad N Radnummer på textrader 6 Text AN Textrader 7 Filler AN Blanka 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 17

18 3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Posttyp 30 är den posttyp som innehåller betalningsinformation och är obligatorisk tillsammans med öppningsposten (05) och slutposten (80) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Id-utbetalning AN Unik identitet per betalning. Ex person+maskintid eller unika löp från eget system. Läs mer under punkt: Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt Utbetalningssätt AN Blank = Kontoinsättning Normalt SPU = Kontantutbetalningsavi Kan endast användas om det är registrerat i det tekniska avtalet. 6 Kund AN Personnummer med sekelsiffror eller organisationsnummer med 06. Kund = betalningsmottagare (blankt eller nollor godkänns men kund bör alltid anges) 7 Kundnamn AN Betalningsmottagarens namn. 8 Inforad AN Blanka 9 Kod-frånvaro AN Frånvarokod (gäller avdrag) Gäller endast antal kassakort, annars lämnas fältet blankt. 10 Typ-utbetalning N Typ av utbetalning. Ex. 01 = lön *Läs mer under punkt: Clearing N Ska endast användas när företaget är registerhållare (kan även skickas med när banken är registerhållare om utbetalaren så önskar men det är ändå personnummer och ev kontoanslutning som används). * Se förklaring på nästa sida 12 Konto N Ska endast användas när företaget är registerhållare. Här anges betalningsmottagarens konto-, bankgiro- eller Plusgironummer. * Se förklaring på nästa sida Betalpost (Posttyp 30)

19 3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 13 Kod-konto AN Ska endast användas när företaget är registerhållare. Används Kod-konto ska ej clearing anges BG = Bankgiro OBS! Avtal hos BGC krävs PK = Personkonto PG = PlusGiro För övriga bankkonton används Clear och detta fält lämnas blankt. * Se förklaring nedan. 14 Nr-bilaga N Nummer på tryckt bilaga som ska medfölja kundutskick. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt Belopp-utbetalt N Belopp, som ska betalas till kund. Beloppet anges i ören. 16 Belopp-avdrag N Avdragsgrundande bruttobelopp för % avdrag. Beloppet anges i ören. Används endast vid lönespecifikation som trycks av Swedbank. 17 Distributionskod-2 AN Anges i kombination med Distributionskod-1, som extra sorteringsbegrepp för lönespeckopior. Anges högerställt och nollutfyllt om lönespeckopior skall framställas, annars blankt. 18 Id-bilaga N Identitet för printad bilaga. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6. * Clearingnummer-Konto/Kod-konto (gäller fält 11, 12 och 13) Clearing-/kontonummer ska endast användas när företaget är registerhållare. Betalningsmottagarens clearingnummer för Swedbank och sparbankerna är 5 siffror (OBS! 4 siffror godkänns ej). För affärsbank är det alltid 4 siffror. SHB clearingnummer börjar alltid med 6. För bankgironummer och Plusgiro ska fältet Kod-konto användas och då ska ej clearingnummer användas utan endast kontonummer. För personkonto hos Nordea är det rekommenderat att ALLTID använda Kod-konto PK tillsammans med kontonummer, men nedanstående varianter godkänns. Clearing (fält 11) Konto (fält 12) Kod konto (fält 13) Personkontonummer PK Personkontonummer Personkontonummer Personkontonummer PK Personkontonummer Personkontonummer PK Personkontonummer 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 19

20 3. Posttyper betalfil 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) Posttyp 31 är posttypen som innehåller information om mottagande bank adress (BIC) samt mottagarens internationella kontonummer. Posttypen är obligatorisk tillsammans med betalpost (posttyp 30) och internationell adresspost (posttyp 41) i de fall företaget är registerhållare och ska göra utbetalningar till mottagare med internationella konton. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer.. 3 Id-utbetalning AN Den unika identitet som sätts per betalning i posttyp Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt Typ-konto AN = Internationellt kontonummer 02 = IBAN-nummer 9 Konto-int AN Kontonummer angivet enligt typ-konto. Ex. för 01 : Ex. för 02: PL Se ytterligare förklaring under Beskrivning av indata, Internationella kontonummer 10 BIC/Nationellt ID AN Betalningsmottagarens bank ID. Kan vara BIC-adress (Ex. DEUTDESS) eller Nationellt ID. Nationellt ID anges med inledande alfanumeriska tecken, dvs FW Filler AN Blanka Internationella kontonummer och dess uppbyggnad Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr: E C B S International Bank Account Number (IBAN) För mer information se: Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro webbhotell Användarmanual Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 (58) Innehåll Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual

Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Bankgiro Inbetalningar Teknisk manual Augusti 2015 Sida 2 (26) Innehåll 1 Introduktion...

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001.

E-giro Privat. Teknisk manual. BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Teknisk manual BG 9070, Mars 2001. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2001. Innehåll Innehåll Inledning... 3 Översikt... 3 Presentation... 4 Det här är e-giro Privat...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

E-giro Privat Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual Oktober 2002 version 6.2 E-giro Privat Användarmanual BG 9060, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. e-giro webbhotell användarmanual 1 BGC Inledning Innehåll Inledning... 3 Översikt...

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev

Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev Gäller fr o m 16 januari 2012 Instructions ebrev 1 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Gäller fr o m 1 Juni 2012

Gäller fr o m 1 Juni 2012 Gäller fr o m 1 Juni 2012 Instruktioner ebrev 1 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat format...

Läs mer