Swedbanks Utbetalningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbanks Utbetalningssystem"

Transkript

1 Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet

2 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE LÖN OCH UTBETALNINGAR VIA SWEDBANKS SUS-RUTIN ALLMÄNT OM SWEDBANKS LÖN OCH UTBETALNINGSTJÄNST TJÄNSTER REGISTERHÅLLARE KONTANTUTBETALNINGSAVI (SPU) INTERNATIONELLA BETALNINGAR BILAGOR UTBETALNINGSTYPER I SUS E-LÖN TOTAL EXEMPEL PÅ LÖNEBESKED EXEMPELFIL PÅ LÖNESPEC SP EXEMPEL PÅ KONTANTUTBETALNINGSAVI EXEMPEL PÅ INSÄTTNINGSBESKED FILUPPBYGGNAD BETALFIL SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ALLMÄNT OM BETALFILEN AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS OCH MEDDELANDE I BETALFILEN REKOMMENDERADE POSTTYPER FÖR OLIKA TJÄNSTER ID-UTBETALNING DISTRIBUTIONSKOD POSTTYPER BETALFIL FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ÖPPNINGSPOST (POSTTYP 05) AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 10) GENERELL INFORMATIONSPOST (POSTTYP 15) UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 20) FORTSÄTTNING UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 21) MOTTAGARE FÖR KASSAKORT (POSTTYP 22) INFORMATION PÅ AVISERINGAR PER FÖRVALTNING (POSTTYP 25) BETALPOST (POSTTYP 30) BETALPOST INTERNATIONELL BETALNING (POSTTYP 31) KORRIGERINGSPOST (POSTTYP 33) AVISERINGPOST (POSTTYP 36) UTÖKAD AVISERINGSPOST (POSTTYP 37) AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 41) UTÖKAD AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 42) KASSAKORT (POSTTYP 43) SIDHUVUD- OCH SIDFOTSINFO FÖR LÖNESPECIFIKATION (POSTTYP 54) LÖNESPECIFIKATIONSRADER (POSTTYP 55) MOTTAGARUNIK INFORMATIONSPOST (POSTTYP 60) AVVIKANDE AVISERINGSTEXT (POSTTYP 65) OCR FÖR BANKGIRO OCH PLUSGIRO (POSTTYP 66) TEXTRADER I BREV (POSTTYP 70) INRAPPORTERING AV KONTOUPPGIFTER (POSTTYP 73) INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 75) INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 76) SLUTSUMMAPOST (POSTTYP 80) Revisionshistorik

3 Innehållsförteckning Revisionshistorik 4. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING PÅ FIL SEKVENSHANTERING (BUNTAR) SORTERING AV FIL INNEHÅLLANDE FLERA POSTTYPER POSTTYPER ÅTERRAPPORTERINGS FILER FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ÅTERRAPPORTERING AV EJ INLÖST SPU (POSTTYP 01) ÅTERRAPPORTERING AV UTBETALNING (POSTTYP 02) ÅTERRAPPORTERING AV AVVISADE UTBETALNINGAR (POSTTYP 03) Felkoder FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING VIA INTERNETBANKEN SEKVENSHANTERING (BUNTAR) FILUPPBYGGNAD Förklaring av fältrubriker Avvisade betalningar Ej inlösta kontantavier Genomförda betalningar FILKOMMUNIKATION KONTAKTVÄGAR NOTERINGAR Revisionshistorik Version Datum Ansvarig Ändring Carina Nordin Revidering av tidigare version från Carina Nordin Uppdatering av formuleringar och fält Per Isberg Införande av posttyper för internationella betalningar och layout för återrapportering i internetbank, samt uppdatering av dokumentlayout. Dokumentets användande Detta dokument är avsett för programutvecklare som ska implementera möjligheten för ett program att skapa filer enligt layout för Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Filerna innehåller lön eller andra betalningsuppdrag. Filerna har olika uppbyggnad beroende på vad betalningar avser och hur den ska aviseras. Dokumentet beskriver även hur återrapporteringsfiler är uppbyggda. Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren för att alltid ha senaste version. Dokumentets användande 3

4 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Mottagande utbetalningssystem hos Swedbank kallas för SUS (Swedbanks Utbetalnings System) Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst Företaget (utbetalaren) skickar löne- och/eller utbetalningsfiler till Swedbank innehållande information för utbetalningar och aviseringar. För att kunna skicka dessa filer krävs att utbetalaren har ett program som kan skapa SUS-filer efter företagets behov, att de har en kommunikation för att sända filen till banken samt ett avtal om någon av bankens lön/utbetalningstjänster. Våra löne- och utbetalningstjänster passar alla företag som har möjlighet att lämna elektroniskt underlag. Tjänsterna är uppdelad utefter företagets behov av utbetalningar, se under rubrik: 1.2. Systemet kan med fördel även användas för andra typer av utbetalningar än lön, t e x för utbetalning av traktamenten, reseersättningar, arvoden, återbetalningar m m. Målgruppen är med andra ord alla företag, kommuner, landsting och andra utbetalare som har behov av den flexibilitet som tjänsterna erbjuder Tjänster Swedbanks Utbetalnings System består av 3 lönetjänster och 2 utbetalningstjänster som hanterar olika kundbehov och utbetalningar. Val av tjänst görs i det tekniska avtal som läggs upp av handläggaren på banken. Lön Bas För det mindre företaget med krav på en enkel och rationell lönehantering. Banken är registerhållare vilket innebär att utbetalaren skickar lönematerial med uppgift om mottagarens personnummer, namn och adress, se mer om registerhållare under rubrik 1.3. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer om kontantutbetalningsavi under rubrik 1.4. Lön med tilläggstjänster För företaget som förutom enkelheten och rationella hanteringen av löner, även ställer krav på funktionalitet och flexibilitet. Tjänsten innehåller en stor valbarhet av olika tilläggtjänster som t ex val av registerhållare, på uppdrag av utbetalaren trycka och distribuera lönespecifikationer, utföra internationella löneutbetalningar, utföra fack och/eller försäkringsavdrag m.m. Lönebeskedet kan också presenteras som e-lönebesked. All information på lönespecifikationerna får vi från utbetalaren. Utbetalaren har också möjlighet att skicka med egen information tillsammans med lönespecifikationen till sina anställda genom att använda tilläggstjänsten Inlaga. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer information under rubriken 1.4. Lön företaget registerhållare För de företag som själv vill hålla reda på mottagarnas kontonummer. Utbetalaren är registerhållare vilket innebär att mottagarens clearing-/kontonummer skall anges i utbetalningsmaterialet. Eventuella felaktiga clearing/kontonummer avvisas och ingen utbetalning sker. OBS! Kontantutbetalningsavi kan inte framställas i denna tjänst. Utbetalning Bas Den här utbetalningsrutinen är anpassad till företag som har utbetalningar av typen försäkringsersättningar, återbetalning från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter eller t e x ersättningar. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren. Utbetalningar med tilläggstjänster Utbetalningar med tilläggstjänster är anpassad till företag, kommuner och andra utbetalare som har många utbetalningar av typen ersättningar, försäkringsersättningar, återbetalningar från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter, internationella betalningar m m. Utbetalaren och/eller banken kan vara registerhållare men det är alltid mottagaren som väljer till vilket bank- och konto alternativt bankgironummer som pengarna ska sändas. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren Tjänster

5 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare 1.3. Registerhållare I de olika tjänsterna, se rubrik 1.2, som banken erbjuder är det beroende på vem som är registerhållare. Är banken registerhållare används betalningsmottagarens kundnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. Banken kan även vara registerhållare för internationella konton (mer information om internationella betalningar, se rubrik 1.5.). För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren anmäla sitt konto, detta görs via ett bankkontor eller med eid via Är företaget registerhållare ska de själva ange mottagarens konto, bankgironummer eller plusgironummer. För mottagare med svenskt konto, bankgironummer eller plusgironummer använder banken uppgifterna som angetts i det inskickade uppgifter från betalningsposten (posttyp 30). För internationella betalningar använder banken uppgifter från internationella betalposten (posttyp 31) och internationella adressposten (posttyp 41). Är en tjänst vald som har både banken och företaget som registerhållare och både personnummer och kontonummer är med i den inskickade filen, används kontonummeruppgifterna. Om det är denna typ av avtal som tecknats kan företaget växla mellan att betala mot personnummer eller kontonummer, beroende på mottagare Kontantutbetalningsavi (SPU) Via SUS kan företaget, om de har inkluderat tjänsten i avtalet, göra utbetalningar via kontantutbetalningsavier (SPU), då markeras i betalposten att SPU ska användas och adresspost måste skickas med. Vid markering SPU kommer det att betalas ut en kontantutbetalningsavi oavsett om mottagarens personnummer är registrerat i SUS betalningsmottagarregister eller om det finns ett kontonummer angivet i filen. När banken är registerhållare fungerar kontantutbetalningsavin som en reservrutin. Sker en utbetalning till ett personnummer som inte är registrerat i SUS betalningsregister, skickas en kontantutbetalningsavi till betalningsmottagaren. Förutom att förmedla betalningen innehåller kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren anger sitt konto för kommande utbetalningar. Det spelar ingen roll om det är ett konto i Swedbank/Sparbank eller annan bank. På så vis behöver kontantutbetalningen bara skickas en gång till samma mottagare. För att det ska generera en kontantutbetalningsavi måste alltid mottagarens adress finnas med i utbetalningsuppdraget (posttyp 36). Om adresspost saknas skickas ingen avisering eller kontantutbetalningsavi. Kontantutbetalningsavier kan endast skickas inom Sverige Internationella betalningar Företag som har behov att göra lön- /utbetalningar till konton i andra länder kan som tillägg teckna Internationella betalningar i vissa tjänster, se punkt 1.2. Internationella betalningar kan, precis som domnestika utbetalningar, göras på två sätt. Antingen att mottagarens konto och adress har anmälts till SUS betalningsmottagarregister och att företaget endast anger personnummer/fiktivt personnummer i filen, om de använder sig av detta sätt behövs inga förändringar i filformatet för utbetalningsfilen. Det andra sättet är att företaget skickar med mottagarens namn, internationella kontouppgifter (posttyp 31) och adress (posttyp 41). Utbetalningsuppdraget som skickas till banken kan blandas med både nationella och internationella utbetalningar. Internationella betalningar utgår alltid från SEK beloppet som anges i filen och växlas till lokalvaluta i mottagarlandet. Det går inte att ange beloppet i utländsk valuta Internationella betalningar 5

6 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.6. Bilagor 1.6. Bilagor Printad bilaga Vanligtvis ett word-dokument. Vid användning måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdagen. Mailadress Posttyp 30, fält Id-bilaga, position Tryckt bilaga Trycksak som levererats från t e x en reklambyrå. Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdag. Mailadress Posttyp 30, fält Nr-bilaga, position Utbetalningstyper i SUS Utbetalningstyp skickas i posttyp 30 och genererar vilken text som visas på kundens kontoutdrag vid insättning. Inskickade utbetalningstyper måste vara valda i det tekniska sus-avtalet. Där markeras även vilken utbetalningstyp som e v fack/försäkringsavdrag ska göras ifrån. Denna förutbestämda text, som även kan styra ev transberoende överföringar, kan ändras till annan valfri text. Följande är några exempel på utbetalningstyper som kan förekomma. 01 Lön, ordinarie 02 Lön, extra 03 Reseräkning 05 Insättning 06 Överföring med avi 07 Överföring utan avi 08 Utbetalning 10 Barnbidrag 11 Bidragsförskott 12 Dagsersättning 15 Pension 16 Pension AMF 19 Studiehjälp 20 Studiehjälp 21 Studiemedel 22 Studiemedel 23 Studiemedel 30 A-kassa 35 Aktiefonder 40 Ersättning 41 Försäkringsersättning 42 Specialersättning 43 Pension Alecta 45 Utbetalning Sparfond 46 RFV Underhållstöd 47 Bostadsbidrag 48 RFV Arbetsskadelivränta 49 RFV Delpension 50 RFV Yrkesskadelivränta 51 RFV Bilstöd 52 RFV Familjebidrag 53 RFV Assistansersättning 54 RFV Pension/Aktstöd 55 RFV Handikappers/Vårdbidrag 56 RFV Frivillig pension 57 e-lön total Lön ordinarie/pappersavisering 58 e-lön total Lön extra/pappersavisering 90 Brev 91 Kontrolluppgift 1.8. E-lön total Utbetalningstyp 57 och 58 är kopplade till tilläggstjänsten e-lön total och förutom att ange texten Lön alt Ersättning på kontoutdraget, även genererar en pappers utskrift åt mottagaren. Den enda programförändringen som krävs från att skicka lönebesked till att gå över till e-lön total, är att i filen på mottagarnivå kan välja att ange någon av nedanstående utbetalningstyper: Utbetalningstyp Yttring 01 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via e-lönebesked 02 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via e-lönebesked 57 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via papper 58 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via papper Löneprogram som inte klarar av att skapa lönebeskeds information enligt någon av SUS overlayer, måste även utveckla detta innan e-lön total kan användas. För att få hjälp med utformning av posttyp 54 och 55, kontakta Swedbank printsupport Exempel på lönebesked

7 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 7

8 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP Exempelfil på lönespec SP05. 8 //1.9. Exempelfil på lönespec SP05.

9 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 9

10 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Exempel på kontantutbetalningsavi Exempel på kontantutbetalningsavi 10

11 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Exempel på insättningsbesked Exempel på insättningsbesked 11

12 2. Filuppbyggnad betalfil 2.1. Sekvenshantering (buntar) 2. Filuppbyggnad betalfil Innan filer med utbetalningsmaterial kan börja skickas måste ett tekniskt avtal läggas upp av banken. När avtalet lagts upp erhålls ett avtalsnummer som ska anges i samtliga poster. I Avtalet sätts regler för hur banken ska hantera utbetalningar, avisering, felaktigheter, utbetalningsdatum m.m Sekvenshantering (buntar) En fil består av ett antal utbetalningsuppdrag. Utbetalningsuppdragen kan vara olika t e x utbetalning med eller utan textrader alternativt lönerader, brev, informationsförmedling etc. En fil måste minst innehålla en bunt, men kan innehålla flera. Bunten inleds med en öppningspost och avslutas med en slutsummapost. Samtliga utbetalningar i en bunt måste ha samma utbetalningsdatum och avtalsnummer. Exempel på buntar: Bunt 1 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Bunt 2 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Recordformat: Record längd 180 Record format FB (fast blockat) 2.2. Allmänt om betalfilen Generellt gäller att Öppningspost (05) och Slutsummapost (80) är obligatoriska på filnivå samt Betalpost (30) på uppdragsnivå. Om utbetalaren önskar annan avsändaradress på aviseringar än den som finns i det tekniska avtalet kan posttyp 10 användas (avvikande avsändaradress). Det finns även möjlighet att ha specifika meddelanden per bunt genom att använda posttyp 15. Viktigt att dessa två posttyper ligger direkt efter öppningsposten Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen Varje bunt ska inledas med Öppningspost (05). Om posttyp 10 och 15 används måste de komma direkt efter Öppningsposten. Posttyp 15 måste dessutom vara sorterad i radnummerordning. Utbetalningsuppdragen ska vara sorterade i stigande följd på Distributionskod-1 (se förklaring: 3.5 Distributionskod). Om denna ej används behövs ingen ytterligare inbördes sorteringsordning mellan utbetalningsuppdragen. De utbetalare som använder sig av fälten Distributionskod-1 och Distributionskod-2 kan vid behov använda sig av följande speciella posttyper beroende på önskad funktionalitet: Posttyp 20 Adressuppgifter per förvaltningsområde. Posttyp 21 Fortsättning på posttyp 20 Posttyp 25 Meddelanderader per förvaltningsområde Dessa poster ska placeras först per Distributionskod-1 innan utbetalningsuppdragen och måste vara sorterad i stigande radnummerordning. Varje utbetalningsuppdrag ska vara sorterad i stigande posttypsordning. Innehåller utbetalningsuppdraget aviseringar ska sorteringsordning vara i stigande radnummerordning t e x avisering på lönespecifikation posttyp 54 och 55, insättningsbesked posttyp 65 samt brev posttyp 70. Varje bunt ska avslutas med Slutsummapost (80) Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen

13 Filuppbyggnad betalfil 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster Obligatoriska poster (utan dessa avvisas uppdraget/bunten) är markerat med grått. Detta är rekommenderade posttyper för att utföra utbetalningar/tjänsterna. Det kan finnas ytterligare posttyper att använda för resp tjänst om företaget har ytterligare behov. Det går även att kombinera flera av nedanstående t ex internationella betalningar och bg/pg betalningar. Produkt Lön Bas Lön med tilläggstjänster Lönespecifikation, oavsett papper eller e-spec Lön med tilläggstjänster Internationell löneutbetalning Lön med tilläggstjänster Avvikande avsändare och eller mottagarunik avisering Lön företaget registerhållare Utbetalningar Bas Utbetalningar med tilläggstjänster Internationella utbetalningar Utbetalningar med tilläggstjänster BG och PG betalningar Enbart brev Registeruppdateringar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.4. Id-utbetalning En unik identitet per betalning som används vid sökning av gjorda utbetalningar. Eftersom dubblettkontroll görs på detta begrepp måste identiteten vara unik i 60 dagar, vilket är viktigt att tänka på när stopp och leverans av ny fil görs. Id utbetalning används även vid återrapportering, stopp av enstaka utbetalning, korrigering av lön samt korrigering av avdragsbelopp. Tänk på att lagra Idutbetalning om stopp och korrigering utnyttjas Distributionskod Används av utbetalare som vill ha unik avsändaradress till viss grupp av aviseringsmottagare och samtidigt få en avvikande återrapporteringsadress. Se även rubrik Distributionskod 13

14 3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker 3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna: - Fält. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning. - Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten. - Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och nollutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält - Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält. - Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges. - Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet Öppningspost (Posttyp 05) Posttyp 05 är öppningspost som genom avtalsnumret bestämmer vilket tekniskt SUS-avtal som ska användas. Obligatorisk post. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer 3 Filler AN Blanka 4 Utbetalningsdatum N Datum då utbetalningen ska vara tillgänglig för betalningsmottagaren. ÅÅÅÅMMDD 5 Avtals Återrapportering N Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma avtal som avsändande avtalsnummer. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret. Även om inte återrapportering på fil ska användas ska avtalsnummer anges (ange då fem sista i avsändarens avtalsnummer). 6 Organisations N Utbetalarens organisationsnummer 7 Filler AN Blanka Öppningspost (Posttyp 05)

15 3. Posttyper betalfil 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) Posttyp 10 används, om avsändaradress på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare ska vara annan än den som hämtas från det tekniska avtalet d v s den adress som finns lagrad i bankens kundregister. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Namn-enhet AN Namn på enhet inom företaget 5 Namn-avd AN Namn på avdelning inom företaget 6 Utadress AN Utdelningsadress för enhet/avdelning 7 Ortnamn AN Ortnamn 8 Post N Postnummer 9 Filler AN Blanka 3.4. Generell informationspost (Posttyp 15) Posttyp 15 används för att lägga generell information från arbetsgivaren till alla mottagare i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per bunt. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Rad N Radnummer på textrader 5 Text AN Textrader 6 Filler AN Blanka 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 15

16 3. Posttyper betalfil 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) Posttyp 20 används om unik avsändaradress används för olika förvaltningar inom en utbetalare. T e x kan olika sjukhus inom ett landsting ha olika adresser. Adressen skrivs på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare. Om posttyp 20 saknas så används adressuppgifter från inskickad posttyp 10. Om även posttyp 10 saknas så används de adressuppgifter som finns i bankens kundregister Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Namn-enhet AN Namn på enhet 6 Namn-avd AN Namn på avdelning 7 Utadress AN Utdelningsadress för enhet/avdelning 8 Ortnamn AN Ortnamn 9 Post N Postnummer 10 Filler AN Blanka 3.6. Fortsättning Unik avsändaradress (Posttyp 21) Posttyp används som en fortsättning på posttyp 20 Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributions-kod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Telefonnummer AN Redigerat telefonnummer. Inskickat telefonnummer visas alltid i sidfoten på insättningsbeskedet oavsett vad som är registrerat i kundens tekniska avtal under kunduppgifter eller fotrader 6 Media-speckopia AN 1 73 Val av kopia på lönespec Blank = ingen kopia W = Webbkopia 7 Filler AN Blank Mottagare för kassakort (Posttyp 22)

17 3. Posttyper betalfil 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) Posttyp 22 används för att ange vart ifyllda kassakort skall skickas, t ex till någon inläsningscentral eller avdelning inom a-kassa. Posttypen används en gång per förvaltning. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Blanka 5 Namn AN Namn på inläsningscentral 6 C/O adress AN Ev c/o adress, attention, postens kundnummer för svarspost 7 Utadress AN Utdelningsadress 8 Ortnamn AN Ortnamn 9 Post N Postnummer 10 Filler AN Blanka 3.8. Information på aviseringar per förvaltning (Posttyp 25) Posttyp 25 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till samtliga anställda per förvaltning (distributionskod 1) i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttyp 25 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15. Om detta görs redigeras först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter meddelanderaderna från posttyp 25. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per förvaltningsområde i bunten. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N Avtalsnummer N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN Blanka 4 Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde 5 Rad N Radnummer på textrader 6 Text AN Textrader 7 Filler AN Blanka 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 17

18 3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Posttyp 30 är den posttyp som innehåller betalningsinformation och är obligatorisk tillsammans med öppningsposten (05) och slutposten (80) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer. 3 Id-utbetalning AN Unik identitet per betalning. Ex person+maskintid eller unika löp från eget system. Läs mer under punkt: Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt Utbetalningssätt AN Blank = Kontoinsättning Normalt SPU = Kontantutbetalningsavi Kan endast användas om det är registrerat i det tekniska avtalet. 6 Kund AN Personnummer med sekelsiffror eller organisationsnummer med 06. Kund = betalningsmottagare (blankt eller nollor godkänns men kund bör alltid anges) 7 Kundnamn AN Betalningsmottagarens namn. 8 Inforad AN Blanka 9 Kod-frånvaro AN Frånvarokod (gäller avdrag) Gäller endast antal kassakort, annars lämnas fältet blankt. 10 Typ-utbetalning N Typ av utbetalning. Ex. 01 = lön *Läs mer under punkt: Clearing N Ska endast användas när företaget är registerhållare (kan även skickas med när banken är registerhållare om utbetalaren så önskar men det är ändå personnummer och ev kontoanslutning som används). * Se förklaring på nästa sida 12 Konto N Ska endast användas när företaget är registerhållare. Här anges betalningsmottagarens konto-, bankgiro- eller Plusgironummer. * Se förklaring på nästa sida Betalpost (Posttyp 30)

19 3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 13 Kod-konto AN Ska endast användas när företaget är registerhållare. Används Kod-konto ska ej clearing anges BG = Bankgiro OBS! Avtal hos BGC krävs PK = Personkonto PG = PlusGiro För övriga bankkonton används Clear och detta fält lämnas blankt. * Se förklaring nedan. 14 Nr-bilaga N Nummer på tryckt bilaga som ska medfölja kundutskick. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt Belopp-utbetalt N Belopp, som ska betalas till kund. Beloppet anges i ören. 16 Belopp-avdrag N Avdragsgrundande bruttobelopp för % avdrag. Beloppet anges i ören. Används endast vid lönespecifikation som trycks av Swedbank. 17 Distributionskod-2 AN Anges i kombination med Distributionskod-1, som extra sorteringsbegrepp för lönespeckopior. Anges högerställt och nollutfyllt om lönespeckopior skall framställas, annars blankt. 18 Id-bilaga N Identitet för printad bilaga. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6. * Clearingnummer-Konto/Kod-konto (gäller fält 11, 12 och 13) Clearing-/kontonummer ska endast användas när företaget är registerhållare. Betalningsmottagarens clearingnummer för Swedbank och sparbankerna är 5 siffror (OBS! 4 siffror godkänns ej). För affärsbank är det alltid 4 siffror. SHB clearingnummer börjar alltid med 6. För bankgironummer och Plusgiro ska fältet Kod-konto användas och då ska ej clearingnummer användas utan endast kontonummer. För personkonto hos Nordea är det rekommenderat att ALLTID använda Kod-konto PK tillsammans med kontonummer, men nedanstående varianter godkänns. Clearing (fält 11) Konto (fält 12) Kod konto (fält 13) Personkontonummer PK Personkontonummer Personkontonummer Personkontonummer PK Personkontonummer Personkontonummer PK Personkontonummer 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 19

20 3. Posttyper betalfil 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) Posttyp 31 är posttypen som innehåller information om mottagande bank adress (BIC) samt mottagarens internationella kontonummer. Posttypen är obligatorisk tillsammans med betalpost (posttyp 30) och internationell adresspost (posttyp 41) i de fall företaget är registerhållare och ska göra utbetalningar till mottagare med internationella konton. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N Avtals N Utbetalarens avtalsnummer.. 3 Id-utbetalning AN Den unika identitet som sätts per betalning i posttyp Distributionskod-1 N Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt Typ-konto AN = Internationellt kontonummer 02 = IBAN-nummer 9 Konto-int AN Kontonummer angivet enligt typ-konto. Ex. för 01 : Ex. för 02: PL Se ytterligare förklaring under Beskrivning av indata, Internationella kontonummer 10 BIC/Nationellt ID AN Betalningsmottagarens bank ID. Kan vara BIC-adress (Ex. DEUTDESS) eller Nationellt ID. Nationellt ID anges med inledande alfanumeriska tecken, dvs FW Filler AN Blanka Internationella kontonummer och dess uppbyggnad Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr: E C B S International Bank Account Number (IBAN) För mer information se: Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005

Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning mars 2005 Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem Teknisk handledning mars 2005 Innehållsförteckning 1 Betala ut lön genom Nordeas personkontosystem 3 1.1 Före första löneutbetalningen 3 1.1.1 Test 3 2 Beskrivning

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Lokala betalningstyper övriga länder

Lokala betalningstyper övriga länder Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 17

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 17 Sida 1 av 17 Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundadministratör logga in i webbgränssnittet med hjälp av BankID och där administrera de löntagare som är anställda på företaget.

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Prislista Företagskund 2016

Prislista Företagskund 2016 Prislista Företagskund 2016 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 16

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 16 Sida 1 av 16 Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundadministratör logga in i webbgränssnittet med hjälp av BankID och där administrera de löntagare som är anställda på företaget.

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Corporate File Payments

Corporate File Payments Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utrikesbetalningar Gäller från november 2014 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på www.nordea.se/programleverantörer

Läs mer

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Version 1.7 (Löneår 2015) Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Sidan 2 av 9 KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER...

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Innehållsförteckning BTC Bank... 1 Personalköp (B2C)... 2 Information... 2 Valuta... 2 Överföringar... 3 Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar... 3 Ny överföring

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010

Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Versionshantering... 2 Så här startar vi... 3 Anslutning... 3 Inrapportering av betalningsunderlag...... 3 Tidsschema...

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll

Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

1. KUNDREFERENSER... 4 1.1 LÄGGA UPP EN NY REFERENS... 5 1.2 TITTA PÅ REFERENSINFORMATION... 5 2. KUNDLISTA/ETIKETTER... 8

1. KUNDREFERENSER... 4 1.1 LÄGGA UPP EN NY REFERENS... 5 1.2 TITTA PÅ REFERENSINFORMATION... 5 2. KUNDLISTA/ETIKETTER... 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KUNDREFERENSER... 4 1.1 LÄGGA UPP EN NY REFERENS... 5 1.2 TITTA PÅ REFERENSINFORMATION... 5 2. KUNDLISTA/ETIKETTER... 8 3. LEVERANTÖRSREFERENSER... 10 3.1 ANNAN BETALNINGSMOTTAGARE

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer