SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige"

Transkript

1 Page 1 of 5 Utskriven av kunden den :25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Svenska betalningar Det finns 11 svenska betalningssätt och betalningsmalltyper i Corporate Netbank: SE:Inom Nordea SE, SE:Inom Nordea SE utl valuta, SE:Inrikes övr bank, SE:Inrikes övr bank utl valuta, SE:S-D-V inrikes övr bank, SE:PlusGirot, SE:Bankgirot, SE:Utlandsbetalning, SE:S-D-V utlandsbetalning, SE:Utländsk Check / mottagaren och Utbetalningskort (endast för kunder som har PlusGirokonto eller KVK-konto).. Observera: Samma instruktioner gäller för både betalningar och mallar, men när du skapar en mall med funktionen Skapa en mall behöver inte alla fält fyllas i, t ex belopp. Om du skapar en låst mall är endast följande fält tillgängliga för inmatning: betalningsdag, belopp, egen referens, fakturareferens, meddelande till mottagaren, betalningskod, valutakurs och valutakursreferens. SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR Texterna gäller för domestika betalningssätt i SEK eller EUR inom Sverige, om inte annat nämnts. Kontogrupp. Om du använder kontogrupper börjar du med att välja den kontogrupp som innehåller det önskade debiteringskontot. Observera: Under inställningar kan du välja en kontogrupp som ska visas som förvald när du skapar en betalning eller mall. Konto. Visar debiteringskontona som du har behörighet till. Välj debiteringskonto. Observera: Under Inställningar kan du välja vilket konto som ska visas som standard när du skapar en betalning eller mall. Belopp. Ange beloppet. Använd enbart komma (,) som decimalavskiljare i beloppsfältet. Punkt (.) kan användas för att gruppera tusental i beloppet. Valuta. Välj en valuta i rullgardinsmenyn. För betalningssätt Inom Nordea SE kan du välja mellan SEK och EUR. Om du vill göra betalningar i andra valutor väljer du betalningssättet Inom Nordea SE utl valuta. För betalningssätt Utbetalningskort, Inrikes övr bank och S-D-V inrikes övr bank kan du bara välja SEK. Om du vill göra betalningar i andra valutor väljer du betalningssättet Utlandsbetalning eller S-D-V utlandsbetalning. För betalningssätten PlusGirot, Bankgirot och S-D-V inrikes övr bank kan du välja mellan SEK och EUR. Observera att valutaomräkning inte är tillåten för S-D-V inrikes övr bank betalning. Betalningen måste göras i debetkontots valuta. Observera: Du kan definiera frånkontots valuta som förvald valuta under Inställningar. Betalningsdag är den dag då banken debiterar frånkontot. Du kan använda fältet Betalningsdag eller klicka på ett datum i kalendern. Betalningsdagen kan ligga upp till 360 dagar framåt i tiden. Om du väljer eller anger en betalningsdag som inte är en bankdag ändras datumet automatiskt till nästa bankdag. Betalningsprioritet. För betalningssättet Inom Nordea SE finns det två alternativ: Normal och Nollvaluterad. För betalningssätten Inrikes övr bank, PlusGirot, Utbetalningskort och Bankgirot är Normal det enda alternativet. För S-D-V inrikes övr bank finns det endast ett alternativ: Samma dag. Egen referens. Uppgifterna som anges i detta fält visas på kontoutdraget. Mottagaren kan inte se denna referens. Meddelandet kan bestå av högst 20 tecken utom i S-D-V inrikes övr bank där meddelandet kan bestå av högst 16 Sök mottagare. Om du känner till mottagarens kortnamn i mottagarregistret anger du det i samma format i detta fält. Klicka därefter på Sök. Om du inte känner till mottagarens kortnamn eller om du vill se hela mottagarlistan låter du fältet vara tomt och klickar på Sök. Om det bara finns en mottagare som överensstämmer med sökkriterierna hämtas mottagarens uppgifter och visas i betalningen. Om det finns flera mottagare som överensstämmer med kriterierna visas en lista. Välj i listan den mottagare som ska användas för betalningen. Kontonummer. Gäller betalningssätten inom Nordea SE, Inrikes övr bank och S-D-V inrikes övr bank: Skriv in mottagarens kontonummer i detta fält. Använd inga skiljetecken i kontonumret.

2 Page 2 of 5 Vid betalningar till konton i någon av nedanstående banker eller vid betalning med betalningssätten PlusGirot eller Bankgirot ska kontonumret anges så här: Du kan söka efter bankkontor och clearingnummer på Bankplatser.nu - SVENSKA HANDELSBANKEN clearingnumret består av fyra siffror, antingen 1160 eller så börjar clearingnumret med 6(6xxx). Kontonumret består vanligtvis av nio siffror (xxxxyyyyyyyyy, x= clearingnummer och y=kontonummer). - SWEDBANK Om clearingnumret börjar med 7 består den av fyra siffror, och kontonumret av sju siffror, vilket ger elva siffror sammanlagt. Om kontonumret har färre än sju siffror lägger du till nollor mellan clearingnumret och kontonumret så att du får elva siffror sammanlagt (7xxx00yyyyy, x= clearingnummer och y=kontonummer). Clearingnumret som börjar med 8 består av fem siffror och kontonumret av tio siffor, sammanlagt femton siffror. Om kontonumret har färre än tio siffror lägger du till nollor mellan clearingnumret och kontonumret så att du får femton siffror sammanlagt (8xxxx00yyyyyyyy, x= clearingnummer och y=kontonummer). - Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Sveriges Riksbank, Danske Bank: Börja med clearingnumret och ange sedan kontonumret. Kontonumret består av tio siffror. - PLUSGIRO- och BANKGIRO-betalningar: Ett PlusGirot-konto kan ha högst åtta siffror (t ex ). Ett Bankgirotnummer kan bestå av sju eller åtta siffror (t ex eller ). Bindestreck är tillåtet vid registrering av PlusGirot- och Bankgirotbetalningar. Observera: Du kan göra en överföring till ett PlusGirokonto i 9960-format via betalningstyp Inom Nordea SE, Inrikes övr bank och S-D-V inrikes övr bank. Ange då hela kontonumret (fjorton siffror), t ex 9960 xx xxxxxxxx. Om du använder betalningstyp Inrikes övr bank och S-D-V inrikes övr bank välj PlusGirot som mottagarbank. Obs! Du kan inte använda OCR-referens när du betalar med någon av dessa betalningssätt.när du gör en S-D-V-betalning till PlusGirot anger du hela kontonumret (fjorton siffror), t ex 9960 xx xxxxxxxx. Obs! Du kan inte använda fakturareferens när du väljer det här betalningssättet. Referensnummer/OCR/KID. Gäller PlusGirot och Bankgirot betalningar: Här anger du referensnumret. Inget annat meddelande får lämnas i detta fält. Vid PlusGirot/Bankgirot-betalningar krävs ofta ett OCR-nummer som identifierar betalningen. OCR-numret står mellan #-tecknen längst ner till vänster på inbetalningskortet. Ett OCR-nummer kan bestå av högst 25 siffror. Meddelande till mottagaren. I detta fält kan du ange information till mottagaren. Betalningssättet Inom Nordea SE fältet har en rad med utrymme för 20 Betalningssätten PlusGirot, Bankgirot och S-D-V inrikes övr bank fältet har 4 rader och varje rad rymmer 35 För betalningssättet Utbetalningskort är fältet max 10 rader med 35 tecken på varje. Betalningssättet Inrikes övr bank fältet har en rad med utrymme för 12 tecken och meddelandet visas bara på ditt eget kontoutdrag och på mottagarens kontoutdrag från Nordea, PlusGirot, Handelsbanken, Skandiabanken, SEB, ICA Bank, Ikanobanken och Länsförsäkringar Bank. PlusGirot- och Bankgirobetalningar: Om du har angivit ett referensnummet måste du lämna det här fältet tomt. I dessa betalningssätt skickas ditt namn och din adress automatiskt till mottagaren som kan se informationen på sitt kontoutdrag. Om du skriver ett meddelande skickas det separat till mottagaren en dag efter att kontoutdraget skickas ut. Mottagarens namn. Gäller endast S-D-V inrikes övr bank betalningar: Ange mottagarens namn så fullständigt som möjligt. Namnet kan bestå av högst 35 Mottagarens adress. Gäller endast S-D-V inrikes övr bank betalningar: Skriv in adressinformationen så fullständigt som möjligt, t ex mottagarens namn, besöksadress, ort, postnummer eller stat/land. Detta fält har tre rader och varje rad rymmer 35 I betalningssättet Utbetalningskort är fältet obligatoriskt och kan innehålla max 2 rader med 35 tecken på varje. Postnummer. Fältet finns endast i betalningsättet Utbetalningskort. Fältet är obligatoriskt. Innehållet i fältet kontrolleras och valideras, orten visas sedan i betalningsdetaljer. Observera att orten inte visas vid registreringstillfället. Återföringskonto. Fältet finns endast i betalningssättet Utbetalningskort. Det är ett frivilligt fält. Om utbetalningskortet inte utkvitteras och du vill att beloppet skall återföras till ett annat konto än avsändarkontot ange kontot här. Normalt återförs ej inlösta utbetalningskort med automatik till avsändarkontot. Mottagarbankens namn. Gäller betalningssätten Inrikes övr bank och S-D-V inrikes övr bank: Välj en mottagarbank i rullgardinsmenyn. Följande banker är dotterbolag till Danske Bank. Därför väljer du Danske Bank om du ska göra en betalning till ett konto i någon av dessa banker: Bohus Banken Danske Bank Hallands Provinsbank Närkes Provinsbank Skånes Provinsbank Smålandsbanken Sundsvallsbanken Sörmlands Provinsbank Upplandsbanken

3 Page 3 of 5 Värmlands Provinsbank Älvsborgs Provinsbank Östgöta Enskilda Bank För betalningar till JAK Bank med betalningssätt Inrikes övr bank väljer du PlusGirot i listrutan. För betalningar till EKO Bank med betalningssätt Inrikes övr bank väljer du PlusGirot i listrutan. Land. Landet där mottagarens bank har säte. Observera att du bara kan välja Sverige. Spara betalning som företagsmall med namn gör att betalningen kan sparas som en företagsmall samtidigt som betalningen skickas iväg. Markera kryssrutan för att spara betalningen som en företagsmall. Om du har skrivit in kortnamn. Namnet kan bestå av högst 35 Spara betalning som personlig mall med namn gör att betalningen kan sparas som en personlig mall samtidigt som betalningen skickas iväg. Markera kryssrutan för att spara betalningen som en personlig mall. Om du har skrivit in kortnamn. Namnet kan bestå av högst 35 Personliga mallar visas endast för den person som sparat dem. Lägg till favoriter. Om du markerar kryssrutan Lägg till favoriter hamnar mallen bland Favoritmallar när du väljer att spara som mall. Den visas då i din lista över favoritmallar på startsidan för betalningar. Om du använder låsta företagsmallar, och har valt att spara mallen som en sådan, visas den inte i listan över favoriter förrän den har bekräftats och har statusen OK. Spara mottagare i mottagarregistret under namnet sparar vissa betalningsuppgifter i mottagarregistret. Markera kryssrutan för att spara information om mottagaren. Om du har skrivit in mottagarens namn använder systemet det som förslag i fältet Mottagarens namn (kan ändras). Namnet måste vara ett unikt kortnamn. Namnet kan bestå av högst 15 Kopiera betalningsinformation till nästa betalning kopierar informationen till nästa betalning när du klickar på OK. Markera kryssrutan om du vill använda funktionen. OK. När du klickar på OK valideras innehållet i betalningen. Om utan fel: Betalningen sparas med statusen Registrerad, mottagar-/mallinformation sparas om kryssrutan markerats och Skapa betalning visas på en ny betalningssida med samma betalningssätt som förval. Om du har valt att kopiera betalningsinformation till nästa betalning visas sidan Skapa betalning med förhandsifylld information från den betalning du nyss gjort. Om med fel: Ett felmeddelande visas. Om betalningen innehåller flera fel visas nästa fel när du åtgärdat det första och klickat på OK. Felmeddelanden visas tills samtliga fel har åtgärdats och valideringen är OK. Avbryt gör att den aktuella betalningen avbryts och du kommer tillbaka till förstasidan för betalningar. SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Texterna gäller för utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige, om inte annat nämnts Kontogrupp. Om du använder kontogrupper börjar du med att välja den kontogrupp som innehåller det önskade debiteringskontot. Observera: Under inställningar kan du välja en kontogrupp som ska visas som förvald när du skapar en betalning eller mall. Konto. Visar debiteringskontona som du har behörighet till. Välj debiteringskonto. Observera: Under Inställningar kan du välja vilket konto som ska visas som standard när du skapar en betalning eller mall. Belopp. Ange beloppet. Använd enbart komma (,) som decimalavskiljare i beloppsfältet. Punkt (.) kan användas för att gruppera tusental i beloppet. Valuta. Välj en valuta i rullgardinsmenyn. Observera: Du kan definiera frånkontots valuta som förvald valuta under Inställningar. Betalningsdag är den dag då banken debiterar frånkontot. Du kan använda fältet Betalningsdag eller klicka på ett datum i kalendern. Betalningsdagen kan ligga upp till 360 dagar framåt i tiden. Om du väljer eller anger en betalningsdag som inte är en bankdag ändras datumet automatiskt till nästa bankdag. Avgifter. Följande gäller inte för Utländsk Check / mottagare. Välj hur betalningskostnaden ska debiteras i rullgardinsmenyn. Det finns följande alternativ: Delad: Bägge parter betalar avgifter i sina respektive länder. Avsändaren *): Uppdragsgivaren betalar alla avgifter i båda länderna.

4 Page 4 of 5 *) I enlighet med betaltjänstdirektivet (PSD) utför Nordea endast en betalning med avgiftsalternativet OUR till EU/EESområdet om den omfattar valutaväxling, om den är i en annan valuta än en EU/EES-valuta eller om mottagaren finns utanför EU/EES-området. Felaktig användning av OUR avvisas. För Inom Nordea SE utl valuta och Inrikes övr bank utl valuta: Om avgiften som betalas av uppdragsgivaren (Avsändaren) inte täcker korrespondentbankens kostnader har Nordea rätt att ta ut en tilläggsavgift som motsvarar mellanskillnaden mellan totalkostnaden och de faktiska avgifterna. Observera: För EU-betalningar kan endast Delad väljas. Betalningsprioritet. Följande gäller inte Utländsk Check / mottagare. För Inom Nordea SE utl valuta och Inrikes övr bank utl valuta finns det endast ett alternativ: Normal. För S-D-V utlandsbetalning finns det endast ett alternativ: Nollvaluterad. För Utlandsbetalning det finns två alternativ: Normal och Express. Valutakursreferens. Om du har slutit ett valutaavtal anger du numret på terminskontraktet eller namnet på Nordeas handläggare. Egen referens. Uppgifterna som anges i detta fält visas i kontoutdraget. Mottagaren kan inte se denna referens. Meddelandet kan bestå av högst 16 Uppdragsgivarens referens. Information som skrivs in i detta fält visas på din debetnota och för mottagaren. Referensen kan bestå av högst 35 Fältet är frivilligt och ingen referenskontroll görs. Observera att uppdragsgivarens referens endast kan användas för SEPA-betalningar, dvs vanliga betalningar i euro till ett EU-/EESland eller Schweiz. Sök mottagare. Om du känner till mottagarens kortnamn i mottagarregistret anger du det i samma format i detta fält. Klicka därefter på Sök. Om du inte känner till mottagarens kortnamn eller om du vill se hela mottagarlistan låter du fältet vara tomt och klickar på Sök. Om det bara finns en mottagare som överensstämmer med sökkriterierna hämtas mottagarens uppgifter och visas i betalningen. Om det finns flera mottagare som överensstämmer med kriterierna visas en lista. Välj i listan den mottagare som ska användas för betalningen. Kontonummer. Följande gäller inte Utländsk Check / mottagare. Skriv in mottagarens kontonummer i detta fält. Använd inga skiljetecken i kontonumret. För Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning använd helst IBAN-formatet för betalningar i Europa. Meddelande till mottagaren. I detta fält kan du ange information till mottagaren. Fältet har 4 rader och varje rad rymmer 35 Mottagarens namn. Ange mottagarens namn så fullständigt som möjligt. Namnet kan bestå av högst 35 Mottagarens adress. Skriv in adressinformationen så fullständigt som möjligt, t ex mottagarens namn, besöksadress, ort, postnummer eller stat/land. Detta fält har tre rader och varje rad rymmer 35 Mottagarens nationalitet. Gäller endast Utländsk Check / mottagare. Välj en nationalitet i rullgardinsmenyn. SWIFT/BIC. Gäller betalningstyper Inrikes övr bank utl valuta, Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning: SWIFT- /BIC-adressen är en kombination av åtta (8) eller elva (11) tecken (bokstäver och siffror) som identifierar mottagarens bank. Använd SWIFT/BIC hellre än bankkod. BIC-koder till svenska banker: Bankens namn SWIFT/BIC Danske Bank Sverige DABASESX Handelsbanken HANDSESS SEB ESSESESS Swedbank SWEDSESS Bankkod.Gäller betalningstyper Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning: Liksom SWIFT/BIC-koden indikerar bankkoden också bankens namn och kontor. Koderna gör att utlandsbetalningarna kan genomföras betydligt snabbare. De garanterar också att betalningarna når den avsedda mottagaren. Om bankkod används måste SWIFT/BIC-koden eller mottagarbankens namn också anges. Mottagarbankens namn. Gäller betalningstyper Inrikes övr bank utl valuta, Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning: Namnfältet kan innehålla 35 Denna information behövs inte om du använder mottagarbankens SWIFT/BIC. Mottagarbankens adress.gäller betalningstyper Inrikes övr bank utl valuta, Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning: Detta fält rymmer upp till 35 tecken på tre rader. Denna information behövs inte om du använder mottagarbankens SWIFT/BIC. Täckningsbank. Gäller endast S-D-V utlandsbetalning: Skriv in täckningsbankens SWIFT/BIC om mottagaren vill att betalningen ska sändas via en annan bank till mottagarens bank. Täckningsbankens kontonummer. Gäller endast S-D-V utlandsbetalning: Ange numret på mottagarbankens konto i

5 Page 5 of 5 täckningsbanken om mottagaren vill att kontonumret ska ingå i betalningen. Land. Landet där mottagarens bank har säte. För betalningssätt inom Nordea SE utl valuta och Inrikes övr bank utl valuta kan du bara välja Sverige. För Utlandsbetalning och S-D-V utlandsbetalning detta är obligatorisk information. För Utländsk Check / mottagare: Landet där mottagaren befinner sig. Välj ett land i rullgardinsmenyn. Observera att detta är obligatorisk information. Betalningskod. Gäller betalningstyp Utlandsbetalning, S-D-V utlandsbetalning och Utländsk Check / mottagare: Ange den betalningskod som motsvarar överföringens syfte. Om du inte vet vilken kod du ska använda kan du kontakta Skatteverket. Spara betalning som företagsmall med namn gör att betalningen kan sparas som en företagsmall samtidigt som betalningen skickas iväg. Markera kryssrutan för att spara betalningen som en företagsmall. Om du har skrivit in kortnamn. Namnet kan bestå av högst 35 Spara betalning som personlig mall med namn gör att betalningen kan sparas som en personlig mall samtidigt som betalningen skickas iväg. Markera kryssrutan för att spara betalningen som en personlig mall. Om du har skrivit in kortnamn. Namnet kan bestå av högst 35 Personliga mallar visas endast för den person som sparat dem. Lägg till favoriter. Om du markerar kryssrutan Lägg till favoriter hamnar mallen bland Favoritmallar när du väljer att spara som mall. Den visas då i din lista över favoritmallar på startsidan för betalningar. Om du använder låsta företagsmallar, och har valt att spara mallen som en sådan, visas den inte i listan över favoriter förrän den har bekräftats och har statusen OK. Spara mottagare i mottagarregistret under namnet sparar vissa betalningsuppgifter i mottagarregistret. Markera kryssrutan för att spara information om mottagaren. Om du har skrivit in mottagarens namn använder systemet det som förslag i fältet Mottagarens namn (kan ändras). Namnet måste vara ett unikt kortnamn. Namnet kan bestå av högst 15 Kopiera betalningsinformation till nästa betalning kopierar informationen till nästa betalning när du klickar på OK. Markera kryssrutan om du vill använda funktionen. OK. När du klickar på OK valideras innehållet i betalningen. Om utan fel: Betalningen sparas med statusen Registrerad, mottagar-/mallinformation sparas om kryssrutan markerats och Skapa betalning visas på en ny betalningssida med samma betalningssätt som förval. Om du har valt att kopiera betalningsinformation till nästa betalning visas sidan Skapa betalning med förhandsifylld information från den betalning du nyss gjort. Om med fel: Ett felmeddelande visas. Om betalningen innehåller flera fel visas nästa fel när du åtgärdat det första och klickat på OK. Felmeddelanden visas tills samtliga fel har åtgärdats och valideringen är OK. Avbryt gör att den aktuella betalningen avbryts och du kommer tillbaka till förstasidan för betalningar.

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Svenska Betalningsflöden - Så funkar det. Arbetsgrupp Kontinuitetssäkring - Fokusgrupp Finansiella Tjänster

Svenska Betalningsflöden - Så funkar det. Arbetsgrupp Kontinuitetssäkring - Fokusgrupp Finansiella Tjänster Svenska Betalningsflöden - Så funkar det Arbetsgrupp Kontinuitetssäkring - Fokusgrupp Finansiella Tjänster Version 4.0 oktober 2013 2(51) Sammanfattning Den finansiella sektorns privat-offentliga samverkan

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer