Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster"

Transkript

1 Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar: Kontaktperson på banken Telefon Swedbank Kundsupport för elektroniska betalningar Swedbank Tekniksupport Frågor angående tester, kommunikation samt Förändringsskydd (sigill) och lösenord

2 Innehållsförteckning Sida Innehåll Sida Innehåll 3 Välkommen 12 Tilläggstjänster 4 Skräddarsydd tjänst Kvittens av inkommen fil via Allmänt om utbetalningstjänsterna 13 Kontantutbetalningsavi (SPU) Så här fungerar det Kontantutbetalningsavi 14 Återredovisning av ej inlösta kontantutbetalningsavier 5 Att komma igång Avtal Konto i banken Utbetalningsprogram Kommunikationsprogram Tilläggstjänster för Utbetalningar med tilläggstjänster Insättningsbesked Inlaga/Fripassagerare Övrigt 6 Säkerhet Ordlista 7 Test Så här sänder du en testfil Betalningsinformation i filen Kontonummeruppbyggnad SUS Frågor och reklamation Kontaktvägar 8 Filleverans Utbetalningsdag Bevakningsregister Uttag av utbetalningssumman Ändra uttagskonto Reservrutin 9 Återredovisning Bokföringsunderlag Specifikation av utbetalning 10 Fellista (avvisade utbetalningar) Återredovisning av alla betalningar 11 Återredovisningsmedia Innehållsförteckning 2

3 Välkommen till marknadens mest använda tjänster för utbetalning till många mottagare. Swedbank är marknadsledande inom detta område och våra utbetalningstjänster Utbetalningar Bas och Utbetalningar med tilläggstjänster är två av de produkter där vi har flest nöjda företagskunder. För att kunna betala ut utbetalningar räcker det inte med att ha ett program för utbetalningar. Det måste finnas ett verktyg för att utbetalningarna ska betalas ut vid rätt tillfälle och till rätt konto, oavsett vilken bank betalningsmottagaren har valt att ha. Våra utbetalningstjänster ser till att företagets betalningsmottagare alltid får sin utbetalning på rätt dag oavsett betalningsform och bank. Produkten Utbetalningar Bas vänder sig till små och medelstora företag. När ditt företag växer och antalet betalningsmottagare ökar är du välkommen att ansluta dig till vår tjänst för stora företag, Utbetalningar med tilläggstjänster. Det är en komplett tjänst som svarar upp mot alla de krav som större företag kan ställa på utbetalningstjänsten. I denna manual beskrivs hur du använder tjänsterna på ett enkelt och effektivt sätt. Välkommen som kund. Välkommen 3

4 Allmänt om utbetalningstjänsterna Produkterna Utbetalningar Bas och Utbetalningar med tilläggstjänster ger dig stora möjligheter att på ett enkelt och smidigt sätt skräddarsy tjänsten efter just ditt företags behov. Nedan beskrivs produkternas gemensamma grundfunktioner och på sidan 15 beskrivs de unika tilläggstjänsterna för produkten Utbetalningar med tilläggstjänster. Så här fungerar det När du är klar med underlaget för periodens utbetalningar skickar du det elektroniskt via datafil till banken för utbetalning. När banken får underlaget kontrolleras betalningsuppdraget och utbetalningarna fördelas därefter till betalningsmottagarnas konton. Genom att banken är registerhållare slipper du hålla reda på mottagarens bankkonto (clearing- och kontonummer). Banken ser till att insättningen alltid går till rätt konto oavsett vilken bank betalningsmottagaren har valt. Genom att du skickar uppgift om mottagarens personnummer i filen till oss håller vi reda på till vilket konto mottagaren vill ha sin utbetalning utbetald till. För nya betalningsmottagare kan vi också skicka en kontantutbetalningsavi, se nedan. Betalningsmottagarna får alltid utbetalningen på rätt datum oavsett betalningsform. Enkelt och effektivt för dig som utbetalare! Efter varje utbetalningstillfälle får du en fullständig återredovisning, s.k. specifikation av utbetalning, se sidan 9. Den innehåller bl.a. uppgifter om bearbetningsdag, utbetalningsdag, utbetalningssätt och belopp. Denna återredovisning kan du få elektroniskt eller via papper. Kontantutbetalningsavi Betalningsmottagarna väljer vilken bank och vilket konto de vill ha sin utbetalning insatt på. Eftersom banken är registerhållare ansvarar banken för att utbetalningarna sker till rätt konto. Om betalningsmottagaren inte har meddelat vilket konto utbetalningen ska sättas in på kan banken skicka hem en kontantavi som betalningsmottagaren kan lösa in på bankens kontor. Kontantavin är konstruerad som en kombinerad kontantutbetalning och fullmakt där mottagaren anger till vilket konto i valfri bank de fortsatta utbetalningarna ska göras. Förutsatt att mottagaren anger ett kontonummer behöver kontantavin bara skickas ut en gång. Se vidare på sidan 13. Skräddarsydd tjänst 4

5 Avtal För att kunna skicka dina filer till Swedbank måste du vara kund i banken och teckna ett avtal om Utbetalning. Avtalet tecknar du med ditt bankkontor. I och med att avtalet tecknas tilldelas du ett unikt avtalsnummer och detta nummer måste du ange i din fil då du skickar den till banken. I avtalet anges också namn på en kontaktperson på företaget. Kontaktpersonen är den som banken kontaktar om det skulle vara något fel i innehållet när filen kommer till banken. Tänk därför på att informera banken om personalförändringar eller förändringar av telefon och e-post. Se nedan under rubriken Säkerhet. Konto i banken Vid bearbetningen sker uttag av utbetalningssumman från konto i banken. I avtalet om Utbetalningar anges vilket konto som ska användas. I samband med varje utbetalningskörning sker också uttag av de priser som är avtalade med banken. Uttaget sker från samma konto som utbetalningssumman tas ut från eller från annat anvisat konto i banken. Det är endast möjligt att använda konto i Swedbank eller sparbanker för uttag av utbetalningssumman och avtalat pris. Utbetalningsprogram Du behöver en programvara där du registrerar de uppgifter som ska ligga till grund för dina utbetalningar. Programmet skapar filen med betalningsunderlag som du skickar till Swedbank för utbetalning. Du måste kontrollera att ditt program kan skapa en fil med rätt funktion och med rätt format. Enklast kontrollerar du det med hjälp av programmanualen eller med din programleverantör. Se vidare under rubriken Betalningsinformation i filen, på sidan 7. Kommunikationsprogram All kommunikation sker via Internet eller en direktkoppling med Swedbank. Beroende på vad du har för dator och mängden information i din fil, har vi allt ifrån PC-lösningar där du skickar din fil via Internetbanken och inte behöver något kommunikationsprogram alls, till olika stordatoralternativ. Den populäraste kommunikationsvägen för dessa filer är Filöverföring via Internetbanken. Där kan du snabbt och lätt hämta upp filen och godkänna att den får bli utbetald. Allt utan avancerade programinstallationer och inställningar. Olika metoder beskrivs i broschyren Filöverföring till/från Swedbank. Att komma igång Detta behöver du för att komma igång Avtal med banken om tjänsten. Konto i banken. Programvara. Kommunikationsprogram med förändringsskydd som kan skicka din fil till Swedbank. 5

6 Säkerhet Identifiering och filskydd skiljer sig åt emellan de olika kommunikationslösningarna men i samtliga fall måste filen skyddas enligt bankens policy. Här nedan beskrivs de olika säkerhetslösningarna banken använder sig av. Har du avtalat med banken om att skicka dina filer via Internetbanken använder du endast din vanliga säkerhetsdosa för att skapa ett filskydd vid sändning. Säkerhetsdosan ger också möjlighet att behörighetsstyra vem eller vilka som ska få skicka och godkänna filerna. Filerna kan godkännas ensam eller två i förening. Säkerhetsdosan kan även kompletteras med elektroniskt ID-kort (eid), gäller ej företagskopplade dosor. Det finns också möjlighet att skicka filer med hjälp av Bankgiro Link/BgCom vilka är ett kommunikations- och säkerhetskoncept som förutom förändringsskydd (sigill) också ger möjlighet att signera filer med en elektroniskt skapad signatur. Bankgiro Link/BgCom använder ett elektroniskt ID-kort (eid) som stäms av mot företagets fullmakt i banken. Med hjälp av denna funktion kan företaget göra utbetalningar som ska signeras av två i förening. Som kommunikationskanal används en Internet-uppkoppling. För övrig kommunikation till banken används kryptering eller förändringsskydd. Kryptering hindrar insyn i filen vilket förhindrar medveten manipulering av innehållet. Förändringsskyddet förhindrar att någon kan påverka innehållet i dina filer under transporten till banken. Om du väljer att ha kryptering använder sig banken av PGP. PGP finns som freeware till de flesta servrar / PC operativsystem. Krypteringsnycklar måste utväxlas mellan er tekniska kontakt och bankens tekniker. Mer information om PGP finner du i broschyren Filöverföring till/från Swedbank. Om ni föredrar att använda förändringsskydd använder sig banken av Nexus SÄKdata sigill. I samband med att du tecknar avtalet med banken ska du uppge en sigillansvarig person i företag och i anslutning till detta görs en beställning av sigillnyckeln till dina filer. Sigillnyckeln skickas i rekommenderat brev till den person som är sigillansvarig på ditt företag. Den sigillansvarige är således den person som får kvittera ut sigillnyckeln som skyddar din fil från förändring under transporten till oss. Mer information om förändringsskydd finner du i broschyren Filöverföring till/från Swedbank. Tänk på att informera banken om personalförändringar eller vid ändring av telefonnummer. Efter det att du har fått din säkerhetslösning på plats så är det dags att skicka in en testfil, se sidan 7. Att komma igång 6

7 Test Innan du börjar skicka dina utbetalningsfiler till oss för utbetalning måste du skicka en testfil. Testfilen vill vi ha för att försäkra oss om att kommunikationen fungerar som den ska och att filen som kommer till oss är läsbar och har ett innehåll som gör att utbetalningarna kan genomföras på överenskommet sätt. Testfilen måste innehålla riktiga personnummer för att inte avvisas i testkörningen samt vara förändringsskyddad. Så här sänder du en testfil Skapa en fil med betalningsuppdrag i programvaran. Är du osäker på hur du går till väga, se dokumentationen till programmet eller kontakta programvaruleverantören. Betalningsuppdragen i testfilen kommer inte att utbetalas. För att uppnå bästa resultat av testen är det bra om samtliga mottagares personnummer ingår i testfilen. Sänd filen via avtalad kommunikation. Respektive kommunikation har ett testläge som används vid sändningen. Inom fem arbetsdagar blir du kontaktad av Swedbank och får besked om testen gick bra eller inte. Efter godkänd test kan du börja att skicka dina utbetalningsfiler. Betalningsinformationen i filen I Swedbanks utbetalningstjänster håller vi reda på mottagarnas kontonummer (registerhållning). Detta innebär att du slipper hålla reda på betalningsmottagarnas kontonummer. Banken ser till att utbetalningarna alltid går till rätt konto, oavsett vilken bank betalningsmottagaren har valt. Att komma igång Utbetalningsfilen som skickas till oss ska vara skapad enligt fastställd layout och innehålla: Organisationsnummer Avtalsnummer Mottagarens personnummer, namn och adress Det belopp som ska utbetalas till respektive mottagare Utbetalningsdag I tjänsten Utbetalningar med tilläggstjänster kan du själv hålla reda på mottagarnas kontonummer. Företaget är då registerhållare. Utbetalningsfilen måste då även innehålla uppgift om mottagarens kontonummer. Hur du ska ange mottagarnas kontonummer varierar mellan de olika programvaror som finns på marknaden. Kontrollera detta i användarmanualen för ditt program eller hör med din programvarutillverkare. Använder du tilläggstjänsterna insättningsbesked och inlaga ska utbetalningsfilen även innehålla: Uppgift som ska ligga till grund för insättningsbesked. Uppgift som ska ligga till grund för inlaga. 7

8 Filleverans Om uppdraget enbart avser utbetalning, ej framställan och distribution av insättningsbesked, ska filen vara banken tillhanda senast kl. 9.00, bankdagen före utbetalningsdagen. Om du vill att banken ska framställa och distribuera insättningsbesked till betalningsmottagarna på utbetalningsdagen måste filen vara banken tillhanda senast kl. 9.00, två bankdagar före utbetalningsdagen. Om filen levereras till banken efter kl behandlas den som om den hade levererats påföljande bankdag. Det innebär att insättningarna sker en dag senare och att insättningsbeskeden når mottagaren en dag senare. Om du vill stoppa hela filen eller vissa utbetalningar i filen är senaste tidpunkt för detta vid Stopp via fil: Ej inlaga en bankdag före utbetalningsdagen Inlaga två bankdagar före utbetalningsdagen Manuellt stopp: Ej inlaga en bankdagar före utbetalningsdagen Inlaga två bankdagar före utbetalningsdagen Utbetalningsdag Utbetalningsdag är alltid en bankdag. Om utbetalningsdagen i filen är angiven till lördag, söndag eller annan dag då banken är stängd, flyttas utbetalningen automatiskt till närmast följande bankdag. Om angiven utbetalningsdag är densamma som dagens datum eller nästkommande bankdag, godkänns filen men utbetalningen kommer att försenas för mottagarna. Bevakningsregister Du kan välja att skicka in din utbetalningsfil till oss i god tid före utbetalningsdagen. Så långt som 100 dagar före utbetalningsdagen kan vi ta emot din fil i vårt bevakningsregister. Därefter bevakar vi att filen blir behandlad på rätt dag för att dina utbetalningar ska komma fram i tid. Uttag av utbetalningssumman sker på rätt dag enligt ditt avtal med banken oavsett när materialet skickas in. Uttag av utbetalningssumman I avtalet om Utbetalning anges ett konto som utbetalningssumman och priser ska tas ut ifrån. Det måste vara ett konto i Swedbank eller i sparbank. Ändra uttagskonto Ändring av bankkontonummer för uttag av utbetalningssumman gör du hos ditt bankkontor senast fem bankdagar före närmaste utbetalningsdag. Att komma igång 8

9 Återredovisning I samband med genomförda utbetalningar får du följande återredovisning: Bokföringsunderlag Specifikation av utbetalningen Fellista, avvisade betalningar Samtliga bilder är något förminskade för att få plats. Normalstorlek är A4-format Återredovisning Bokföringsunderlag Underlaget redovisar vilka utbetalningar som har utförts och priset för dem. Av underlaget framgår också summan av styckepriserna, kontot som belastas med uttaget samt datum när uttaget skett. Underlaget skickas till företaget med post efter varje bearbetningstillfälle, vanligtvis 2 dagar före utbetalningsdagen. Exempel på bokföringsunderlag Specifikation av utbetalning Denna rapport skickas till företaget efter varje bearbetningstillfälle, vanligtvis skickas de från banken två dagar före utbetalningsdagen och redovisar resultatet av den genomförda bearbetningen dvs. hur många kontoinsättningar, kontantutbetalningar etc. som producerades. Rapporten visar också den totalt uttagna utbetalningssumman och från vilket konto uttaget har gjorts samt utbetalningsdatum, bearbetningsdatum och datum för uttag av utbetalningsssumman. Exempel på utbetalningsspecifikation 9

10 Fellista (avvisade utbetalningar) Listan redovisar de utbetalningar som inte kunnat utföras. Det kan vara utbetalningar som inte kunnat utföras på grund av något fel i materialet men som ändå resulterar i en utbetalning via en kontantavi. Det kan också vara fråga om utbetalningar som blivit avvisade (dessa markeras med texten AVVISADE på listan). I dessa fall har utbetalningssumman, som tagits ut från företagets konto, minskats med motsvarande belopp. Återredovisning Exempel på fellista Återredovisning av alla betalningar För den som så önskar kan banken redovisa alla genomförda betalningar per utbetalningsbearbetning. Rapporten visar mottagarens personnummer (om utbetalaren har skickat dessa i sitt material till banken), det unika ID-begrepp som utbetalaren sätter på varje utbetalning, bearbetningsdag, utbetalningsdag och belopp samt hur utbetalningen har gjorts dvs. antingen som en kontoinsättning (INS), som en kontantutbetalning (SPU) eller som en insättning i affärsbank (INA). Exempel på returutbetalning 10

11 Återredovisningsmedia All återredovisning sker via papper. Vissa rapporter kan vi skicka till dig via fil: Fellistan Återredovisning av ej inlösta kontantutbetalningsavier Återredovisning av alla betalningar Dina möjligheter att få återredovisningen via fil beror bl.a. på ditt kommunikationssätt med banken samt din programvara. För att undersöka dina möjligheter att få återredovisningen via fil rekommenderar vi dig att ta kontakt med din programleverantör. Du kan även ta kontakt med Swedbanks kundsupport för Elektroniska Betalningar, , för att kontrollera om din kommunikation kan hämta återredovisningsfiler. Återredovisning 11

12 Tilläggstjänster För att underlätta och förbilliga företagets hantering av utbetalningar kan vi också erbjuda Kvittens av inkommen fil via och Kontantutbetalningsavi se nedan. För att köpa någon av tjänsterna kontaktar du ditt bankkontor. Kvittens av inkommen fil via För att du ska slippa fundera över om din fil har kommit fram till banken eller inte, kan vi erbjuda en tjänst som innebär att vi skickar en kvittens till en eller flera personer på ditt företag via varje gång ditt företag skickar in en utbetalningsfil till oss. Vi rekommenderar att ni anger minst en gruppmailadress. På så sätt kan ni själva styra vilka som ska få tillgång till kvittenserna och minskar personberoendet, vilket en privat adress medför. Kvittensen produceras under alla bankdagar på bestämda tider; kl 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.00, 14.00, och kl Beroende på när vi mottagit filen skickas kvittensen till företaget strax efter de uppräknade klockslagen. I kvittensen ger vi dig följande besked: Filen är mottagen. Sigillet är kontrollerat och klart. Avstämning av beloppsposter och summaposten är klar. Övrig formalia är kontrollerad och godkänd. Filen överförs omedelbart därefter till bearbetning eller läggs upp för bevakning beroende på utbetalningsdatum. Exempel på Kvittens Tilläggstjänster Swedbanks utbetalningssystem (SUS) har mottagit och läst in följande fil/bunt Namn Utbetalare XXXXXXX KOMMUN Avtalsnummer Buntnummer 001 Ankomstdag Bearbetningsdag Utbetalningsdag BELOPP Mottaget 237,00 SEK Avvisat 0,00 SEK Att utbetala 237,00 SEK 12

13 Kontantutbetalningsavi (SPU) I våra utbetalningstjänster finns möjlighet att låta Swedbank skicka en kontantutbetalningsavi till den eller de mottagare där vi saknar uppgift om kontonummer. Avin löses in i bankens kassa. Förutom att förmedla betalningen innehåller kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren fyller i uppgift om det konto där utbetalningar ska sättas in fortsättningsvis. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett konto i Swedbank, i affärsbank eller ett personkonto. På så vis behöver kontantutbetalningsavin bara skickas en gång till samma mottagare. Kontantutbetalningsavin är giltig i 60 dagar. Om inte mottagaren har löst in sin avi inom 60 dagar betalas beloppet tillbaka till utbetalarens konto. De kontantutbetalningsavier som förblir oinlösta redovisas på en rapport till företaget, se sidan 14. Kontantutbetalningsavin består av två delar. En övre del där mottagarens namn och adress skrivs ut och en undre del som är själva värdehandlingen. På den övre delen finns möjlighet för dig att skicka med ett kortare meddelande till alla mottagare. Meddelandet får som mest bestå av 30 rader med 64 tecken vardera. Det är ditt utbetalningsprogram som avgör om det är möjligt att skicka med en meddelandetext eller inte. Den nedre delen är värdehandlingen som mottagaren löser in på något av Swedbanks eller Sparbankernas kontor. Här nedan ser du ett exempel på kontantutbetalningsavin. Tilläggstjänster 13

14 Återredovisning av ej inlösta kontantutbetalningsavier De avier som förblir oinlösta efter 60 dagar återredovisas till utbetalaren på nedanstående lista. Den sammanlagda summan av återbetalningarna sätts in på företagets konto. Rapporten produceras ca två dagar efter passerad giltighetstid och visar mottagarens personnummer (om utbetalaren har skickat med det i sitt material), IDK-nummer för kontantutbetalningsavin, utbetalarens unika id-begrepp, bearbetningsdag, utbetalningsdag och belopp. Tilläggstjänster Exempel på återredovisningslista 14

15 Tilläggstjänster för Utbetalningar med tilläggstjänster Utbetalningar med tilläggstjänster är bankens mest utbyggda utbetalningsprodukt där vi erbjuder en mängd tilläggstjänster som underlättar och förbilligar företagets hantering av utbetalningar. Med hjälp av dessa kan du anpassa tjänsten helt efter ditt företags behov. Målsättningen är att kunna erbjuda en så komplett utbetalningstjänst som möjligt för att därigenom förenkla arbetet på företagets ekonomiavdelning. Följande sidor redovisar de mest frekventa tilläggstjänsterna. För att köpa någon av tjänsterna kontaktar du ditt bankkontor. Insättningsbesked Swedbank erbjuder möjligheten att framställa och distribuera insättningsbesked till betalningsmottagarna. Exempel på användningsområden för denna tjänst är vid utbetalning av extra arvoden, olika typer av ersättningar etc. Insättningsbeskedet redovisar till vilket kontonummer insättningen har gjorts och insatt belopp. Det finns också möjlighet för dig att skicka med unik text som enbart skrivs ut på det insättningsbesked du skrivit texten till. Texten som kan tryckas på insättningsbeskedet kan som mest bestå av 30 rader om 64 tecken vardera. Utöver denna text kan du även ange ett meddelande. Meddelandet kan skickas per individ (individuellt), med samma text till alla (generellt) eller per administrativ enhet och som mest bestå av 12 rader om 64 tecken vardera. Ditt system avgör om det är möjligt att producera insättningsbesked och/eller meddelanderader. Utbetalningar med tilläggstjänster Tilläggstjänster för Exempel på insättningsbesked 15

16 Inlaga/Fripassagerare I samma brev som insättningsbeskedet eller kontantutbetalningsavin kan du också skicka med annan information. Det kan vara fråga om kundinformation eller riktade erbjudanden. Genom att samkuvertera utskicket kan kostnaden för porto i de flesta fall halveras. Innan du för första gången använder dig av tjänsten inlaga tar du kontakt med din bankkontakt eller för att få instruktionen för hård/tryckt eller mjuk/printad inlaga. Du kan välja mellan att skicka information som du trycker på eget tryckeri och levererar till anvisad adress eller ett Word-dokument (printad) som du skickar via till banken under adress ca två veckor före ordinarie produktion. Din utbetalningsfil måste därefter markeras med ett särskilt inlagenummer som du får från Swedbank. Inlagan kan vara selektiv, dvs bifogas endast till vissa grupper av betalningsmottagarna, eller så kan den vara generell och bifogas till samtliga betalningsmottagare. Kom ihåg att det kräver viss förberedelse och kontakt med Swedbank innan en inlaga kan skickas ut varför vi rekommenderar att du tar kontakt med oss på i god tid innan den planerade inlagan ska skickas. Utbetalningar med tilläggstjänster Tilläggstjänster för 16

17 Ordlista Bankdagar Bankdagar är de dagar då bankerna normalt håller öppet. Exempel: första bankdagen efter en fredag är normalt nästkommande helgfria måndag. Bevakningsregister I detta register ligger de underlag för utbetalningar som har sänts in till banken för bevakning. Underlagen ligger i bevakningsregistret fram till två dagar före utbetalningsdagen. Förändringsskydd Metod att skydda betalningsinformationen mot förändring under transporten från kund till Swedbank. Se även nedan under Sigill. Kontaktperson Utbetalaren har i samband med undertecknandet av avtal om Utbetalningstjänst angivit kontaktpersoner. Dessa personer tar Swedbank Tekniksupport kontakt med om det uppstått något fel i betalningsinformationen. Kryptering Metod för att skydda betalningsinformationen mot insyn under transporten från kund till Swedbank. Se även under PGP. Likviddag/uttagsdag Den dag då banken, enligt avtalet med er, har rätt att ta ut likviden från överenskommet konto. Vanligtvis två bankdagar före utbetalningsdagen. Det måste finnas tillräckligt med pengar på det angivna kontot när uttaget ska göras. PGP Vid leverans av krypterade utbetalningsfiler till Swedbank används PGP (Pretty Good Privacy), som finns som freeware till de flesta servrar / PC operativsystem. Sigill För leverans av betalningsunderlag till Swedbank avseende Utbetalningstjänster används Nexus SÄK-data metod för förändringsskydd. Utbetalningsdag Om utbetalningsdagen i filen är angiven till lördag eller söndag, eller till annan dag då banken är stängd, flyttas utbetalningsdagen automatiskt till närmast följande bankdag. Är angiven utbetalningsdag samma bankdag som banken tar emot filen eller nästkommande bankdag, kommer dessa att utbetalas, men kommer då att försenas till betalningsmottagarna. Övrigt 17

18 Kontonummeruppbyggnad SUS När företaget är registerhållare, dvs. du anger själv till vilket konto som utbetalningen ska ske till, måste du i ditt program ha angivit det kontonummer som betalningsmottagaren har meddelat dig. Kontonumret består av ett clearingnummer och ett räkningsnummer, tillsammans benämns dessa kontonummer. Dessa uppgifter ska ingå i den fil för utbetalning som du skickar till Swedbank. Clearingnumret talar om till vilken specifik bank utbetalningen ska. Clearingnumret är ett 4-siffrigt nummer som tilldelas varje bankkonto, utom Swedbanks clearingnummer som börjar på siffran 8 (8XXX-X) och består av 5 siffror. Den femte siffran är en kontrollsiffra och ska ibland inte tas med i kontonumret när du skickar filen till banken. Hur det ska anges framgår av din programmanual. På nästa sida hittar du en clearingnummerförteckning över de vanligaste bankerna i Sverige. Övrigt 18

19 Bank Clearing ABN AMRO Bank (Sverige) BGC Citibank International Plc Sweden Branch Danske Bank Danske Bank Den Norske Bank ASA, filial Sverige Swedbank Swedbank (f d Föreningsbanken) Handelsbanken HSB Bank ICA Banken AB IKANO Banken Kaupthing Bank Sverige AB Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea, personkonto* Nordea Nordea Postgiro Bank Resurs Bank AB Riksgäldskontoret - premieobligationer 3989 SalusAnsvar Bankaktiebolag Stockholm S-E-B S-E-B Skandiabanken Sparbanken Gripen Sparbanken Finn Stadshypotek Bank *Personkonto. I vissa programbehöver du inte ange något clearingnummer för personkonto i Nordea utan det finns en markering att göra för personkonto. Därefter anges personkontot = personnummer (10 siffror). Övrigt 19

20 Frågor och reklamation Om du undrar över något eller om du anser att banken har utfört ditt uppdrag felaktigt ska du kontakta ditt bankkontor. Övrigt Kontaktvägar Telefon Swedbank Kundsupport för elektroniska betalningar Swedbank Tekniksupport Frågor angående tester, kommunikation samt Förändringsskydd ( Sigill ) och lösenord. I alla övriga frågor kontakta i första hand ditt bankkontor. Reservrutin Uppstår det problem vid överförandet av utbetalningsfil till banken, och de ordinarie rutinerna inte kan användas, finns det ett antal olika tillvägagångssätt för att lösa situationen. Hur lösningen sker varierar beroende på dina förutsättningar och problemets art. Oftast ersätts filen med en CD eller DVD. Uppstår sådan situation ska alltid Swedbank Tekniksupport kontaktas. Du når Tekniksupport på telefon

21 Uppdaterad

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003

Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003 Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Skattefullmakt Användarmanual

Skattefullmakt Användarmanual September 2014 Skattefullmakt Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?... 3 1.3

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Filöverföring till/från Swedbank

Filöverföring till/från Swedbank 2015-05-26 Filöverföring till/från Swedbank Kommunikationskatalog Ver 1.9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SFTP VIA INTERNET... 4 FILÖVERFÖRING VIA INTERNETBANKEN... 5 BANKGIRO LINK... 6 FTP VIA INTERNET

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

020-365 365 +46 771-365 365

020-365 365 +46 771-365 365 Automatsvar dygnet runt 020-365 365 +46 771-365 365 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet 0# Innehåll kontoinformation 10# Kontoförteckning 11# Saldo 12# Senaste transaktionerna

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer