Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj Fondstatistik april 2012:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:"

Transkript

1 Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder, men i april vände trenden och nu stod istället räntefonder högst upp på köplistan. Alla aktiefonder var dock inte ute i kylan. USA-fonder och smala Asienfonder lockade fortfarande. Det man ska komma ihåg i den här statistiken är att majoriteten av spararna inte gjorde några fondbyten under månaden. De flesta av Skandias sparkunder sitter alltså stilla i båten. Förra månaden betonade vi vikten av riskspridning och rebalansering dvs. att regelbundet återställa fördelningen mellan olika tillgångsslag i sparportföljen. Vi vet dock erfarenhetsmässigt att många sparare inte har tid eller intresse av att övervaka sin portfölj. Och det behöver man ju heller inte. Du som sparar i traditionell försäkring i Skandia Liv får denna portföljkontroll automatiskt. Men det finns även fonder som ger denna helhetslösning Skandia Skala och Selected är två exempel. Vi har i det här brevet intervjuat Stephanie Gabrielsson som förvaltar Skandia Selected och även ansvarar för innehållet i Skalafonderna. Intervjun med Stephanie hittar du på sidan 5. Under våren har vi tagit in ett antal nya fonder i sortimentet. Under de senaste månaderna har du kunnat läsa intervjuer med flera av de nya förvaltarna och den här månaden bjuder vi på ytterligare en. Vi har träffat Ross Youngman på Five Oceans Asset Management som har tagit över förvaltningen av Skandia Global. Five Oceans avkastningshistorik är mycket imponerande och nu kan du ta del av deras kompetenser som kund i Skandia. Vi har även med en krönika från min bloggkollega och Skandias sparekonom Jeanette Hauff som handlar om hur du som sparare kan använda proffsens metoder. Dessutom berättar Lars-Göran Orrevall, ansvarig för investeringsstrategin på Skandia Liv Kapitalförvaltning, om hur den nya investeringen Skandia passar in i portföljen och hur marknadsläget påverkar den övriga delen av livportföljen. Trevlig läsning! Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management Fondstatistik april 2012: Mest nettoköpta fondkategorier privata sparare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Asien Mest nettosålda fondkategorier privata sparare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Norden Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Bransch 3. Aktiefonder Global Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Asien 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Tillväxtmarknad Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under april 2012.

2 Marknadsutsikt April var en tämligen lugn månad på de finansiella marknaderna. Den makroekonomiska statistiken var överlag lite svagare än väntat. Samtidigt rapporterade bolagen starkare vinsttillväxt än analytikernas prognoser, vilket visar att företagen kan öka sina vinster trots den ljumma globala återhämtningen. I Sverige sjönk industriproduktionen kraftigt under månaden, men det mesta av den övriga statistiken tyder på att ekonomin fortsätter att växa, om än i måttlig takt. Ekonomisk översikt april Den kinesiska börsen steg i takt med att ekonomisk statistik signalerade att ekonomin är på väg mot en mjuklandning. Japanska aktier gick sämre då optimismen kring Bank of Japans beslut att sätta ett inflationsmål överskuggades av förstärkningen av yenen. Den amerikanska börsen utvecklades samtidigt väl då företagens vinster i allmänhet var starkare än väntat. Bland annat rapporterade världens största företag, Apple, en kraftig vinstökning, med stöd av stark försäljning i Kina. Den svenska aktiemarknaden överträffade de flesta andra europeiska marknader, men gick sämre än USA och Kina. Vi fortsätter att föredra tillväxtmarknader, framförallt Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Den amerikanska ekonomin växte med 2,2 procent, uppräknat i årstakt. Även om detta var lite svagare än väntat förändrar det inte bilden av en ekonomi som växer måttligt. Efter att ha förbättrats kraftigt i början av året fanns det tecken på att återhämtningen på arbetsmarknaden bromsar. På den mer optimistiska sidan fanns ytterligare tecken på en måttlig återhämtning på bostadsmarknaden. Husförsäljning fortsatte att stabiliseras, samtidigt som nybyggnationen, som ligger på exceptionellt låga nivåer, har börjat stiga. Utsikterna för huspriserna har också förbättrats i takt med att lagret av nya bostäder har fallit till mycket låga nivåer. Euroområdet fortsatte att kämpa. Tillväxtsiffrorna för första kvartalet har i skrivande stund ännu inte publicerats, men det verkar troligt att regionen kommer att ha backat för andra kvartalet i rad, och en ytterligare nedgång i andra kvartalet är sannolik. En blygsam återhämtning är inte troligt förrän tidigast Den kinesiska ekonomin växte med drygt 7 procent i första kvartalet (på årsbasis) och drygt 8 procent jämfört med samma period Detta var den långsammaste årliga och kvartalsvisa ökningstakten sedan recessionen. Statistiken för mars månad var dock starkare och tyder på att ekonomin kommer att stärkas under året. I synnerhet lånetillväxten var mycket starkare än väntat, vilket tyder på att regeringen stimulerar ekonomin. Med tanke på den kommande förändringen i ledarskapet, är detta kanske inte en stor överraskning. Inflationen i Kina steg till 3,6 procent i mars, från 3,2 procent i februari. Ökningen berodde till stor del på stigande matpriser. Vi tror att inflationen kommer att sjunka under 3 procent senare i år. Fallande inflation och en önskan om något starkare tillväxt kommer sannolikt att leda till ytterligare sänkningar av bankernas kassakrav i år, men räntorna torde hållas på is. Investerin sstrate i Vi behåller vår positiva syn på aktier och har ökat vår exponering något. Samma faktorer som har drivit vår positiva syn på aktier under de senaste tre åren gäller fortfarande: gynnsamma värderingar, positiv ekonomisk tillväxt som stödjer företagens vinsttillväxt och mycket låga räntor. Vi fortsätter att föredra tillväxtmarknader, framförallt Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Vår bedömning är att kinesiska aktier kommer att få stöd av mjuklandning, gynnsamma värderingar och de mycket starka tillväxtutsikterna på medellång och lång sikt. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och börsens avkastning gäller förvisso inte alltid på kort sikt. Men den långsiktiga utvecklingen på aktiemarknaden är starkt kopplad till ett lands ekonomiska tillväxt. Värderingstalen på den kinesiska börsen har fallit kraftigt under det senaste decenniet. År 2000 handlades Shanghaibörsen till över 50 gånger bolagens förväntade årsvinst, vilket är exceptionellt högt oavsett vad man jämför med. I dagsläget handlas börsen till 12,5 gånger den förväntade vinsten, enligt Gavekal Research. * Skandia Investment Group är sedan den 21 mars inte längre en del av Skandia-koncernen. Budskapet i texten från Skandia Investment Group ska därmed inte tolkas som Skandias syn på investeringar. Rupert Watson, Chefstrateg, Skandia Investment Group* Översättning: Johan Lundqvist 2

3 Varför inte investera som proffsen? Ibland funderar jag över vilka bilder som kommer upp i människors medvetande när de hör ett speciellt ord. Vissa kopplingar mellan ord och bild är ju uppenbara. Som att "smultron" är rött, sött och somrigt. Eller att "blyertspenna" luktar skola, bänkar med stängda bänklock i rader och en manuell pennvässare fastskruvad i katedern. Andra ord är svårare. Ta "sparande". Vilka bilder framkallar det ordet för dig? För många är bilden av sparande rätt rörig, rätt stressig. Kanske flimrar en ung man (för det är alltid män, och ofta är de unga) förbi; slipsen på trekvart, kavajen slängd över stolsryggen, stökig miljö à la tradingrum med tre datorskärmar per person och ett surr av röster i bakgrunden. Det gäller att bestämma sig för vilket bolag man skall tro på. Det gäller att vara säker. Telefonen ringer, pulsen uppe i 160. För andra är bilden en börslista full av företagsnamn. ABB, Acando, Active Biotech, Alfa Laval, Aspiro, Atlas Copco, Autoliv... Bara för att nämna några av dem på A... Bilden är rätt statisk, inte så mycket som rör sig på den där listan inte, men lika svårforcerad och näst intill omöjlig att tyda för det. De där bolagen vad gör de egentligen? Och hur går det för dem? Tanken svindlar: till varje bolag hör en resultaträkning, en balansräkning, en årsredovisning med tjugo sidor om verksamheten... Trettio bolag var det bara på A. Bilden av sparande skulle kunna vara något helt annat. Den skulle kunna innehålla ett lugn, en slags ordning, kanske en grogrund för ett spirande intresse för vissa. Bort med stressen, bort med listorna. Ibland slår det mig att mycket vore enklare om man sneglade lite mer på dem som vet. Jag försöker, med klent resultat, att introducera det här argumentet för mina barn: det är lättare att kika på dem som vet, det är smartare att göra som proffsen. Ta riktigt stora kapitalförvaltare. Inte bygger de sin kapitalförvaltning på tips i telefonen. Inte är OMX-listan basen i deras framgångsrecept. Riktigt stora kapitalförvaltare börjar med att analysera sin skuldsida. Vad skall pengarna användas till, hur lång är sparhorisonten? AP-fonder har ett åtagande generationer framöver, livbolag likaså. Hur ser din skuldsida ut? Pensioneringen hur långt fram i tiden ligger den? Så kommer så analysen av tillgångssidan. Och då menar jag hela tillgångssidan. Inte bara slatten premiepensionssparande, inte bara din tjänstepension utan allt! Huset, fondsparandet som byggts upp genom de där trista månatliga avsättningarna på 400 kronor sedan du var trettiofem, allt! Skuldsidan ger en hint om vilken risk du skall ha i portföljen och din personlighet ger ytterligare information. Är du en person som sover illa när börsen tappat i värde eller bryr du dig inte nämnvärt visst skall sådana faktorer med! Har du ett hum om risknivån har du också ett hum om fördelningen mellan aktier och räntor i ditt sparande. Strategisk allokering kallar proffsen det för. Du får kalla det för vad du vill, bara du ger det en rejäl funderare. Det viktigaste beslutet av alla det är nämligen precis vad valet mellan aktier och räntor är. Du ger dig själv en sparram, ett slags mall. Det kan vara så enkelt att du kommer fram till att femtio-femtio är en bra fördelning mellan aktier och räntor för dig. Du kanske har långt till pensioneringen och väljer att investera bara i aktier det är en annan sparram. Eller har du kanske redan börjat ta ut pengar och vill säkra hem då är en sparram med övervägande del räntebärande tillgångar att föredra. Har du valt ram för ditt sparande kan du med gott samvete sätta dig ned och ta en kopp kaffe. Då är det värsta över. Det som kvarstår är att känna efter om du tycker något speciellt just nu. Kanske kunde Asien vara något att ha? Och de där Active Biotech skulle de kunna platsa i portföljen? Utan att du vet det idkar du just nu taktisk allokering och stockpicking fast du tror att du Har du valt ram för ditt sparande kan du med ott samvete sätta di ned och ta en kopp kaffe. bara funderar över en kopp kaffe. Avsteg från din långsiktiga plan skulle man kunna beskriva det som övertygelser som får dig att investera mer i något och mindre i något annat. Om du vill. Känner du inget där över kaffet så låt det vara. Fördelning mellan aktier och räntor räcker långt bara det. Så här gör proffsen. Strategisk allokering, taktisk allokering, stockpicking. Vill du ha allt på ett bräde kan du välja Skandia Liv eller Skala-familjen. Vill du pröva att köra själv kan du väl försöka få in den där ganska lugna bilden, den där trestegsraketen och aktie-ränte-val, tillfälliga investeringar i den ena eller den andra marknaden och enstaka intressanta bolag. Sedan vet jag att det finns ett värde i att tänka själv och att små flickor som sover med fötterna på huvudkudden kan gå hur långt som helst. Men, säger jag till barnen, ni kan väl kika litepyttelite på dem som kan och sedan tänka själv. Jeanette Hauff Sparekonom, Skandia 3

4 En stark inlednin på ett svårbedömt år Det här är Lars-Göran Orrevall. Han är ansvarig för investeringsstrategin på Skandia Liv Kapitalförvaltning. Det är han och hans sju närmaste medarbetare som drar upp riktlinjerna för och tar de taktiska beslut som styr innehållet i Skandia Livs portfölj. De senaste månaderna har det dock inte riktigt varit business as usual på Skandia Liv Kapitalförvaltning. Det som har dominerat starten på året är naturligtvis vårt köp av Skandia AB från Old Mutual. Beslutet att genomföra affären fattades av Skandia Livs styrelse och grundar sig både på en bedömning av de framtida avkastningsmöjligheterna och på affärsstrategiska motiv, säger Lars Göran Orrevall. Genom affären blir Skandia en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner med förutsättningar att sänka sina kostnader, forma en effektivare organisation och ta en ny position på marknaden. Nu öppnas nya affärsmöjligheter och vi får större förutsättningar att vara mer långsiktiga än när Skandia ägdes av Old Mutual, säger Lars-Göran Orrevall. Aktier och fasti heter Köpet av Skandia AB var en affär på 22,5 miljarder kronor. Finansieringen föranledde en del ommöbleringar i portföljen. Bland Som ja ser det är risken för deflation större än risken för inflation i Europa just nu. annat såldes en del aktier och fastigheter. Det har diskuterats om Skandia Livs försäkringstagare, som en följd av affären, gick miste om uppgången på aktiemarknaden efter årsskiftet. Men det finns inget fog för det påståendet, menar Lars-Göran Orrevall. Eftersom Skandia AB, där bland annat Skandia Fonder och Skandia Link ingår, äger mycket aktier så har Skandia Liv till viss del bytt från direkt aktieexponering till indirekt aktieexponering. Därför kommer den senaste uppgången på börsen våra kunder tillgodo, säger han. I en skuldavvecklin sfas Skandia AB utgör i dag knappt 7,5 procent av det totala värdet på Skandia Livs portfölj. Och även om mycket intresse har riktats mot den spännande affären har det hänt en del även i de resterande 92,5 procenten av portföljen. Tonvikten har legat på att hantera konsekvenserna av att västvärlden nu befinner sig i en skuldavvecklingsfas. En skuldavvecklingsfas brukar kännetecknas av låg tillväxt och att det finns risk både för inflation och för deflation. För vår del innebär det att vi måste sprida våra investeringar ännu mer än tidigare och med ännu större eftertanke. För att kompensera för den svaga utvecklingen i Europa och USA fortsätter vi att söka bra positioner på olika tillväxtmarknader. För att skydda oss mot deflation har vi under 2011 ersatt det mesta av våra realobligationer med nominella obligationer. Som ett skydd mot inflation har vi placerat i råvaror och infrastruktur. Som jag ser det är risken för deflation större än risken för inflation i Europa just nu. Dessvärre påminner utvecklingen här om det vi såg i Japan på åttiotalet som till exempel oförmågan att ta tag i skuldavskrivningen och motviljan mot att lägga ner dåliga banker, säger han. Tuffa tider nya möjli heter För en finansiellt stark aktör som Skandia skapar det ekonomiska läget nya möjligheter. I tuffa tider stressas många aktörer att sälja billigt och vår finansiella styrka ger oss förutsättningar att agera i sådana lägen. Precis det gjorde vi till exempel 2008 och 2009 när vi var snabba med att köpa billiga krediter på den amerikanska marknaden och stora mängder svenska kronor när vår valuta blev extremt billig i förhållande till euron, säger han. Annars är det långsiktighet och noggrant avvägda ageranden som präglar aktiviteterna inom Skandia Livs kapitalförvaltning. Året har börjat starkt. De riskutsatta investeringarna går bra, men läget är svårbedömt. Därför omprövar vi hela tiden vår strategi, men agerar för det mesta långsiktigt. Vi vet att tajming är svårt och att förändringar i allmänhet tar god tid på sig, säger han. Intervju: Maria Toll 4

5 Hon förvaltar Skandias fond-i-fonder Skandias Selected- och Skalafonder riktar sig till sparare som vill ha en komplett portfölj, men som inte vill engagera sig i sitt sparande. Ansvarig förvaltare för Selectedfonderna är Stephanie Gabrielsson, som också ansvarar för tillgångsfördelning och val av innehav i Skalafonderna. Hon är även investeringsansvarig på Skandia Fonder, vilket innebär att hon ansvarar för att säkerställa att alla Skandia Fonders 31 fonder håller måttet och att förvaltarna följer de krav som fondbolaget ställer på dem. I den här artikeln berättar hon om de fonder hon förvaltar och hur hon arbetar med det övriga fondutbudet. Skandia Selected aktiva fonder för di som inte vill öra det själv Skandia Selected är fyra fond-i-fonder som passar dig som inte har tid eller lust att engagera dig i ditt sparande, men som ändå vill ha en aktiv fondportfölj. Varje Selectedfond har en strategisk fördelning mellan aktier och räntor. Till detta läggs en viss taktisk fördelning för att ta hänsyn till de mer kortsiktiga möjligheter som uppstår i marknaden. Ändring av fondinnehaven sker i takt med att marknadsförutsättningarna skiftar, vilket gör att du med Selectedfonderna både får hjälp med fondval och har koll på portföljen. För mig som förvaltare handlar det om att sätta mig in i förvaltarnas process och investeringsfilosofi, så att jag förstår hur de arbetar samt vilken avkastningsprofil man kan vänta sig i olika marknadsklimat. Jag träffar alltid förvaltarna bakom fonderna jag investerar i, och håller löpande kontakt med dem. Även informationsutbytet med Skandias fondanalytiker, som bidrar med detaljkunskap om fonderna, är en viktig del i min process, säger Stephanie Gabrielsson. Avkastningen i Selectedfonderna kommer i första hand ifrån den exponering mot aktie- och räntemarknaden som man som sparare får genom de underliggande fondernas innehav. Men det är inte allt. Utifrån aktuell syn på marknaden gör Stephanie Gabrielsson även förändringar i fördelningen mellan länder, regioner, sektorer, förvaltarstilar samt mellan korta och långa räntor. Dessutom är målsättningen att investera i fonder som har potential att överträffa marknaden över tid. Att välja bra fonder är inte lätt. Det gäller att komma ihåg att en duktig förvaltare också behöver tid för att leverera. Alla kan ha ett bra år, men här gäller det snarare att ha en bra sammanlagd femårsperiod. Därför gillar jag förvaltare med lång erfarenhet inom sitt område. Ibland hittar man dessa hos de stora kapitalförvaltningsbolagen och ibland får man vända sig till de små så kallade boutique-förvaltarna. En stor fördel är att jag har tillgång till i princip alla fonder som finns, och att jag även kan investera i fonder som annars bara är tillgängliga för institutioner, fortsätter hon. Stephanies filosofi är att ha aktivt förvaltade värdefonder i botten Att välja bra fonder är inte lätt. Det äller att komma ihåg att en dukti förvaltare också behöver tid för att leverera. som kan stå emot nedgångar relativt väl. Därefter bygger hon på med mer specialiserade fonder med smalare inriktning. Beroende på marknadsläge kan dessa vara extremt koncentrerade fonder (med få innehav), småbolagsfonder, tillväxtbolagsfonder eller kombinationer av dessa. Skandia Skala: Ständi koll på risken Som framgår ovan är målsättningen för Skandia Selected att maximera avkastningen utifrån en viss fördelning mellan aktier och räntor. Det kan innebära att risknivån i fonderna varierar över tid i takt med att risknivån på t.ex. aktiemarknaden förändras. I Skalafonderna ligger fokus istället på riskstyrd förvaltning. Varje fond har en viss risknivå som utgångspunkt och förvaltaren optimerar sedan kombinationen av tillgångsslag för att ge den 5

6 Stephanie Gabrielsson, ansvarig förvaltare för Selectedfonderna. högsta förväntade avkastningen utifrån målrisken. Även här är det Stephanie Gabrielsson som håller i spakarna i form av fördelning mellan tillgångsslag och val av investering i fonderna, dvs. vilka värdepapper som ska väljas för att få önskad exponering. Förvaltningen av Skalafonderna utgår ifrån en optimeringsmodell där grunden är riskspridning mellan olika tillgångsslag som inte samvarierar perfekt med varandra. Här tittar vi på hur olika tillgångsslag ser ut och beter sig i termer av värderingar, avkastning, hur mycket kurserna svänger, hur relationen och samvariationen mellan olika marknader ser ut osv. Och baserat på denna analys är målsättningen att hitta den optimala kombinationen av tillgångsslag för att maximera avkastningen givet riskmålet, säger Stephanie Gabrielsson och fortsätter: Det är fördelningen mellan de olika tillgångsslagen som ska generera avkastning. I valet av investering i fonderna resonerar jag lite olika beroende på marknad. På mogna marknader, t.ex. USA och Europa, där det är ganska svårt att skapa överavkastning, väljer vi så billiga alternativ som möjligt för att få exponering. På tillväxtmarknader och vissa andra marknader kan det vara värt att ha mer aktivt förvaltade fonder där förutsättningarna att hitta överavkastning är bättre. Men överlag är Skalafonderna fokuserade på att hitta exponering så kostnadseffektivt som möjligt, snarare än att de underliggande investeringarna ska skapa överavkastning inom sitt tillgångsslag. Inte bara förvaltare Förutom att förvalta Selected- och Skalafonderna ansvarar Stephanie Gabrielsson för att övriga Skandia Fonders fonder investerar i linje med upplagd investeringsstrategi samt att Om en fond går väldigt bra under en period vill vi säkerställa att det beror på förvaltarens kompetens och inte på överdrivet riskta ande. avkastningen motsvarar förväntningarna. Detta är särskilt viktigt eftersom majoriteten av Skandias egna fonder förvaltas av externa förvaltare. Fondbolaget bestämmer inriktning på fonden och hur stor risken ska vara. Därefter ges uppdraget att förvalta fonden till den förvaltare som anses bäst lämpad. För närvarande sköter DNB och Goldman Sachs Asset Management Skandias fonder. När vi ger mandatet till en fondförvaltare att sköta en av våra fonder så har vi en förväntansbild på hur avkastningen ska se ut och på hur förvaltningen ska skötas. Till exempel vill vi att förvaltarna ska hålla sig inom ett visst riskintervall, det vill säga inte ta för små eller stora risker. Om en fond går väldigt bra under en period vill vi säkerställa att det beror på förvaltarens kompetens och inte på överdrivet risktagande. Det är faktorer som kan vara svåra för privatsparare att följa. Jag utvärderar därför löpande fondernas utveckling och säkerställer att vårt fonderbjudande lever upp till förväntan. Efter att ha arbetat på de finansiella marknaderna i 17 år, framförallt med aktieanalys har jag djup förståelse för förvaltarnas modeller, filosofier och processer, säger Stephanie Gabrielsson. Johan Lundqvist, Skandia Investment Management 6

7 Five Oceans ny förvaltare av Skandia Global Skandia Global är en aktiefond som ger sparare möjlighet att investera i de främsta bolagen på världens börser i en och samma fond. Nyligen beslutade Skandia att byta förvaltare av fonden och då föll valet på det australiensiska kapitalförvaltningsföretaget Five Oceans. I den här artikeln kan du läsa mer om hur den nya förvaltaren väljer bland världens alla aktier för att hitta vinnarna och vad du som sparare får för möjligheter genom Skandia Global. Målet: Hitta lobala vinnare Med en global spelplan blir det många aktier att hålla koll på. Five Oceans fokuserar i första hand på de större bolagen, vilket gör listan av potentiella aktier mer hanterbar. Filosofin är att investera i stabila företag som förvaltarna anser är undervärderade. Målsättningen är att hitta företag som kan skapa uthållig avkastning och åstadkomma vinsttillväxt på lång sikt. Fundamental bolagsanalys är kärnan i investeringsbesluten, men förvaltarna letar även efter externa faktorer som kan komma att påverka aktiepriset i framtiden. Men vad det sedan handlar om är att släppa det regionala perspektivet och istället anamma ett sektorperspektiv. Det är bolagsanalysen som ger oss omvärldsbilden, inte tvärtom. Vi jämför till exempel Barclays, Deutsche Bank och JP Morgan för att bilda oss en uppfattning om hur de olika bankaktierna ser ut i förhållande till varandra, och det ger oss också en bild av de regionala skillnaderna, säger Ross Youngman, VD och grundare av Five Oceans. Analysen mynnar ut i en portfölj med bolag som representerar olika stilar och sektorer och därigenom skapar riskspridning. Five Oceans fäster även stor vikt vid det långsiktiga perspektivet. I genomsnitt behåller förvaltarna en investering under 3 4 år. Fokus på stora, välkända bola Med nyss nämnda inriktning på portföljen blir en naturlig konsekvens att en stor del av fondens innehav består av amerikanska företag. Välkända namn som Apple, Microsoft och Procter & Gamble finns på listan över de tio största innehaven. Bra bolag har blivit billiga efter den europeiska skuldkrisen. Och många av dem hittar vi just nu i USA. Det många glömmer bort är att flera av dessa företag har stor andel av sin försäljning på tillväxtmarknader. Även om de flesta av våra innehav finns på utvecklade marknader är fondens exponering mot tillväxtmarknaderna större, via bolagens försäljning, säger Youngman. Don't lose money Den amerikanska investerarlegenden Warren Buffetts första regel när det kommer till att investera är Förlora inte pengar. Regel Ross Youngman, VD och grundare av Five Oceans två är att inte glömma regel ett. Det är ett motto som Five Oceans tycks ha tagit fasta på. Våra kunder vill såklart tjäna pengar på aktier och de vill inte förlora pengar. Det är ekvationen vi jobbar efter, säger Ross Youngman och fortsätter: Vår målsättning är att bara investera i undervärderade bolag. 7

8 Det gäller att komma ihåg att aktier kan handlas under sitt motiverade värde i närvaro av risk. Vi investerar bara när vi ser riskjusterade möjligheter i kurserna. När vi identifierar risk kan vi begränsa denna genom att använda optioner, använda de olika valutor som ett globalt perspektiv medför och öka andelen kassa. Att arbeta med kassan har förvaltarna använt framgångsrikt under de senaste åren. I mars 2008 hade fonden hela 35 procent av tillgångarna oplacerade, det vill säga i kassan. Efter de stora nedgångarna som följde efter Lehman Brothers kollaps ökade förvaltarna successivt andelen aktier i portföljen. Genom hanteringen av kassan lyckades fonden klara sig hela 13,2 procentenheter bättre än världsindex under det dystra Ross Youngman betonar att han lika lite som någon annan kan se in i framtiden, och framgången under 2008 är hänförligt till investeringsprocessen. Framgångsrikt användande av hedgningstrategier (dvs. att förvaltarna minskar risken genom optioner kopplade till innehaven) är en annan taktik som Five Oceans använder för att hantera risknivån i fonden. När något händer som skapar en risk har marknadsaktörerna svårt att prissätta den risken, vilket skapar kortsiktiga utmaningar. Risk skapar förvisso köpmöjligheter, men den måste hanteras. Ett sätt för oss att göra det är genom hedga vissa av innehaven. Vi använder hedging för att kunna behålla våra aktieinnehav istället för att sälja under svåra marknadslägen när aktiekurserna sannolikt kan komma att backa, säger Ross Youngman. Ett bra miljöval! En viktig del i Five Oceans syn på aktier är ESG. (Environmental, Social and Corporate Governance) Detta innebär att Five Oceans väger in faktorer såsom klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och ledningsstruktur hos de företag som är intressanta att investera i. Förutom de uppenbart positiva sidorna som det innebär att fästa vikt vid sådana aspekter, anser förvaltarna även att dessa faktorer påverkar företags långsiktiga förmåga att generera avkastning till aktieägarna. Starkt avkastnin sfacit Til syvende og sidst är det ändå avkastningen som spelar roll för fondspararna. Och här har Five Ocean knappast gjort någon besviken. Sedan fondens start har fonden slagit jämförelseindex med 7 procent per år. Fonden har även haft lägre risk, mätt som standardavvikelse, under perioden. Fondens målsättning är att skapa signifikant högre avkastning än index över världens samlade börser under en 3-5 års period samt att leverera positiv avkastning. Ross Youngman är emellertid mån om att betona att fondförvaltarna inte fokuserar på index i sin förvaltning. Vi tittar inte på index i vår förvaltning. Vi försöker istället tänka i termer av absolutavkastning och vår historik visar tydligt på det, avslutar Ross Youngman. Johan Lundqvist, Skandia Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 6% 5% 1% 3% -9% 39% 17% Norden FTSE, NOREX 30-3% 1% 2% 3% 10% 22% 25% Europa STOXX 50 Index 5% 2% -8% -7% 23% -3% 47% USA S&P % 2% -1% 6% 3% 60% 5% Japan Topix Nikkei, % 2% -1% 6% 3% 60% 5% Global MSCI, All Countries 9% 2% -2% 3% 5% 36% 19% Kina FTSE Xinhua 25 11% 3% 5% -3% 14% 14% 6% Indien S&P Nifty Index 13% 1% 1% 3% 8% 51% 28% Ryssland CSFB ROS 11% 2% 7% -3% 25% 65% 30% Asien MSCI Asia All Countries 13% 2% 0% 2% 13% 55% 9% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 8,8 0% 0% 1% 0% 0% 17% 3% USD/SEK 6,6 2% 0% 2% 0% 12% 17% 0% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 1, ,1-0,5 1,1-2 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 2,0 0,1 0-0,2 0,1-1,4-1,4-2,3 x Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (april) JP Morgan China Fidelity Thailand Carnegie Afrika Montanaro European Smaller Companies Skandia Healthcare Orbimed Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (april) BlackRock India BlackRock Latin America Skandia Japan East Capital Ryssland East Capital Balkan Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (april) JP Morgan China Carnegie Kina Banco Fjärran Östern Fidelity China Focus Ålandsbanken China Growth Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (april) Parvest Equity Brazil GustaviaDavegårdh SolVindVatten East Capital Ryssland DNB Renewable Energy East Capital Östeuropa Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Bäst avkastnin sedan 2005

Bäst avkastnin sedan 2005 Marknadsbrev oktober 2010 Bäst avkastnin sedan 2005 Skandia Link har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag under de senaste fem åren! Det visar Risk och Försäkrings årliga undersökning. Återigen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Är det värsta över nu?

Är det värsta över nu? juni 2009 Är det värsta över nu? Den senaste tidens uppgång på börsen har väl knappast undgått någon. Förra året var ett uselt år för de flesta fonder, men vårens börsrally har gått fort. Sett till det

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Marknadsbrev. Stormi t på marknaderna. Fondstatistik februari 2011: mars 2011

Marknadsbrev. Stormi t på marknaderna. Fondstatistik februari 2011: mars 2011 Marknadsbrev mars 2011 Stormi t på marknaderna Under både januari och februari har det varit oroligt på de finansiella marknaderna. Den här gången är det framförallt upproren i Mellanöstern som bekymrar

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen?

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen? juli 2009 Vad blir nästa ste? Den senaste tiden har bokstäver ockuperat de flesta ekonomers tankar. Alla är överens om att den ekonomiska utvecklingen har pekat rakt ned det senaste året. Frågan är; vad

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer