Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj Fondstatistik april 2012:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:"

Transkript

1 Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder, men i april vände trenden och nu stod istället räntefonder högst upp på köplistan. Alla aktiefonder var dock inte ute i kylan. USA-fonder och smala Asienfonder lockade fortfarande. Det man ska komma ihåg i den här statistiken är att majoriteten av spararna inte gjorde några fondbyten under månaden. De flesta av Skandias sparkunder sitter alltså stilla i båten. Förra månaden betonade vi vikten av riskspridning och rebalansering dvs. att regelbundet återställa fördelningen mellan olika tillgångsslag i sparportföljen. Vi vet dock erfarenhetsmässigt att många sparare inte har tid eller intresse av att övervaka sin portfölj. Och det behöver man ju heller inte. Du som sparar i traditionell försäkring i Skandia Liv får denna portföljkontroll automatiskt. Men det finns även fonder som ger denna helhetslösning Skandia Skala och Selected är två exempel. Vi har i det här brevet intervjuat Stephanie Gabrielsson som förvaltar Skandia Selected och även ansvarar för innehållet i Skalafonderna. Intervjun med Stephanie hittar du på sidan 5. Under våren har vi tagit in ett antal nya fonder i sortimentet. Under de senaste månaderna har du kunnat läsa intervjuer med flera av de nya förvaltarna och den här månaden bjuder vi på ytterligare en. Vi har träffat Ross Youngman på Five Oceans Asset Management som har tagit över förvaltningen av Skandia Global. Five Oceans avkastningshistorik är mycket imponerande och nu kan du ta del av deras kompetenser som kund i Skandia. Vi har även med en krönika från min bloggkollega och Skandias sparekonom Jeanette Hauff som handlar om hur du som sparare kan använda proffsens metoder. Dessutom berättar Lars-Göran Orrevall, ansvarig för investeringsstrategin på Skandia Liv Kapitalförvaltning, om hur den nya investeringen Skandia passar in i portföljen och hur marknadsläget påverkar den övriga delen av livportföljen. Trevlig läsning! Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management Fondstatistik april 2012: Mest nettoköpta fondkategorier privata sparare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Nordamerika 3. Aktiefonder Asien Mest nettosålda fondkategorier privata sparare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Norden Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Bransch 3. Aktiefonder Global Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Asien 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Tillväxtmarknad Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under april 2012.

2 Marknadsutsikt April var en tämligen lugn månad på de finansiella marknaderna. Den makroekonomiska statistiken var överlag lite svagare än väntat. Samtidigt rapporterade bolagen starkare vinsttillväxt än analytikernas prognoser, vilket visar att företagen kan öka sina vinster trots den ljumma globala återhämtningen. I Sverige sjönk industriproduktionen kraftigt under månaden, men det mesta av den övriga statistiken tyder på att ekonomin fortsätter att växa, om än i måttlig takt. Ekonomisk översikt april Den kinesiska börsen steg i takt med att ekonomisk statistik signalerade att ekonomin är på väg mot en mjuklandning. Japanska aktier gick sämre då optimismen kring Bank of Japans beslut att sätta ett inflationsmål överskuggades av förstärkningen av yenen. Den amerikanska börsen utvecklades samtidigt väl då företagens vinster i allmänhet var starkare än väntat. Bland annat rapporterade världens största företag, Apple, en kraftig vinstökning, med stöd av stark försäljning i Kina. Den svenska aktiemarknaden överträffade de flesta andra europeiska marknader, men gick sämre än USA och Kina. Vi fortsätter att föredra tillväxtmarknader, framförallt Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Den amerikanska ekonomin växte med 2,2 procent, uppräknat i årstakt. Även om detta var lite svagare än väntat förändrar det inte bilden av en ekonomi som växer måttligt. Efter att ha förbättrats kraftigt i början av året fanns det tecken på att återhämtningen på arbetsmarknaden bromsar. På den mer optimistiska sidan fanns ytterligare tecken på en måttlig återhämtning på bostadsmarknaden. Husförsäljning fortsatte att stabiliseras, samtidigt som nybyggnationen, som ligger på exceptionellt låga nivåer, har börjat stiga. Utsikterna för huspriserna har också förbättrats i takt med att lagret av nya bostäder har fallit till mycket låga nivåer. Euroområdet fortsatte att kämpa. Tillväxtsiffrorna för första kvartalet har i skrivande stund ännu inte publicerats, men det verkar troligt att regionen kommer att ha backat för andra kvartalet i rad, och en ytterligare nedgång i andra kvartalet är sannolik. En blygsam återhämtning är inte troligt förrän tidigast Den kinesiska ekonomin växte med drygt 7 procent i första kvartalet (på årsbasis) och drygt 8 procent jämfört med samma period Detta var den långsammaste årliga och kvartalsvisa ökningstakten sedan recessionen. Statistiken för mars månad var dock starkare och tyder på att ekonomin kommer att stärkas under året. I synnerhet lånetillväxten var mycket starkare än väntat, vilket tyder på att regeringen stimulerar ekonomin. Med tanke på den kommande förändringen i ledarskapet, är detta kanske inte en stor överraskning. Inflationen i Kina steg till 3,6 procent i mars, från 3,2 procent i februari. Ökningen berodde till stor del på stigande matpriser. Vi tror att inflationen kommer att sjunka under 3 procent senare i år. Fallande inflation och en önskan om något starkare tillväxt kommer sannolikt att leda till ytterligare sänkningar av bankernas kassakrav i år, men räntorna torde hållas på is. Investerin sstrate i Vi behåller vår positiva syn på aktier och har ökat vår exponering något. Samma faktorer som har drivit vår positiva syn på aktier under de senaste tre åren gäller fortfarande: gynnsamma värderingar, positiv ekonomisk tillväxt som stödjer företagens vinsttillväxt och mycket låga räntor. Vi fortsätter att föredra tillväxtmarknader, framförallt Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Vår bedömning är att kinesiska aktier kommer att få stöd av mjuklandning, gynnsamma värderingar och de mycket starka tillväxtutsikterna på medellång och lång sikt. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och börsens avkastning gäller förvisso inte alltid på kort sikt. Men den långsiktiga utvecklingen på aktiemarknaden är starkt kopplad till ett lands ekonomiska tillväxt. Värderingstalen på den kinesiska börsen har fallit kraftigt under det senaste decenniet. År 2000 handlades Shanghaibörsen till över 50 gånger bolagens förväntade årsvinst, vilket är exceptionellt högt oavsett vad man jämför med. I dagsläget handlas börsen till 12,5 gånger den förväntade vinsten, enligt Gavekal Research. * Skandia Investment Group är sedan den 21 mars inte längre en del av Skandia-koncernen. Budskapet i texten från Skandia Investment Group ska därmed inte tolkas som Skandias syn på investeringar. Rupert Watson, Chefstrateg, Skandia Investment Group* Översättning: Johan Lundqvist 2

3 Varför inte investera som proffsen? Ibland funderar jag över vilka bilder som kommer upp i människors medvetande när de hör ett speciellt ord. Vissa kopplingar mellan ord och bild är ju uppenbara. Som att "smultron" är rött, sött och somrigt. Eller att "blyertspenna" luktar skola, bänkar med stängda bänklock i rader och en manuell pennvässare fastskruvad i katedern. Andra ord är svårare. Ta "sparande". Vilka bilder framkallar det ordet för dig? För många är bilden av sparande rätt rörig, rätt stressig. Kanske flimrar en ung man (för det är alltid män, och ofta är de unga) förbi; slipsen på trekvart, kavajen slängd över stolsryggen, stökig miljö à la tradingrum med tre datorskärmar per person och ett surr av röster i bakgrunden. Det gäller att bestämma sig för vilket bolag man skall tro på. Det gäller att vara säker. Telefonen ringer, pulsen uppe i 160. För andra är bilden en börslista full av företagsnamn. ABB, Acando, Active Biotech, Alfa Laval, Aspiro, Atlas Copco, Autoliv... Bara för att nämna några av dem på A... Bilden är rätt statisk, inte så mycket som rör sig på den där listan inte, men lika svårforcerad och näst intill omöjlig att tyda för det. De där bolagen vad gör de egentligen? Och hur går det för dem? Tanken svindlar: till varje bolag hör en resultaträkning, en balansräkning, en årsredovisning med tjugo sidor om verksamheten... Trettio bolag var det bara på A. Bilden av sparande skulle kunna vara något helt annat. Den skulle kunna innehålla ett lugn, en slags ordning, kanske en grogrund för ett spirande intresse för vissa. Bort med stressen, bort med listorna. Ibland slår det mig att mycket vore enklare om man sneglade lite mer på dem som vet. Jag försöker, med klent resultat, att introducera det här argumentet för mina barn: det är lättare att kika på dem som vet, det är smartare att göra som proffsen. Ta riktigt stora kapitalförvaltare. Inte bygger de sin kapitalförvaltning på tips i telefonen. Inte är OMX-listan basen i deras framgångsrecept. Riktigt stora kapitalförvaltare börjar med att analysera sin skuldsida. Vad skall pengarna användas till, hur lång är sparhorisonten? AP-fonder har ett åtagande generationer framöver, livbolag likaså. Hur ser din skuldsida ut? Pensioneringen hur långt fram i tiden ligger den? Så kommer så analysen av tillgångssidan. Och då menar jag hela tillgångssidan. Inte bara slatten premiepensionssparande, inte bara din tjänstepension utan allt! Huset, fondsparandet som byggts upp genom de där trista månatliga avsättningarna på 400 kronor sedan du var trettiofem, allt! Skuldsidan ger en hint om vilken risk du skall ha i portföljen och din personlighet ger ytterligare information. Är du en person som sover illa när börsen tappat i värde eller bryr du dig inte nämnvärt visst skall sådana faktorer med! Har du ett hum om risknivån har du också ett hum om fördelningen mellan aktier och räntor i ditt sparande. Strategisk allokering kallar proffsen det för. Du får kalla det för vad du vill, bara du ger det en rejäl funderare. Det viktigaste beslutet av alla det är nämligen precis vad valet mellan aktier och räntor är. Du ger dig själv en sparram, ett slags mall. Det kan vara så enkelt att du kommer fram till att femtio-femtio är en bra fördelning mellan aktier och räntor för dig. Du kanske har långt till pensioneringen och väljer att investera bara i aktier det är en annan sparram. Eller har du kanske redan börjat ta ut pengar och vill säkra hem då är en sparram med övervägande del räntebärande tillgångar att föredra. Har du valt ram för ditt sparande kan du med gott samvete sätta dig ned och ta en kopp kaffe. Då är det värsta över. Det som kvarstår är att känna efter om du tycker något speciellt just nu. Kanske kunde Asien vara något att ha? Och de där Active Biotech skulle de kunna platsa i portföljen? Utan att du vet det idkar du just nu taktisk allokering och stockpicking fast du tror att du Har du valt ram för ditt sparande kan du med ott samvete sätta di ned och ta en kopp kaffe. bara funderar över en kopp kaffe. Avsteg från din långsiktiga plan skulle man kunna beskriva det som övertygelser som får dig att investera mer i något och mindre i något annat. Om du vill. Känner du inget där över kaffet så låt det vara. Fördelning mellan aktier och räntor räcker långt bara det. Så här gör proffsen. Strategisk allokering, taktisk allokering, stockpicking. Vill du ha allt på ett bräde kan du välja Skandia Liv eller Skala-familjen. Vill du pröva att köra själv kan du väl försöka få in den där ganska lugna bilden, den där trestegsraketen och aktie-ränte-val, tillfälliga investeringar i den ena eller den andra marknaden och enstaka intressanta bolag. Sedan vet jag att det finns ett värde i att tänka själv och att små flickor som sover med fötterna på huvudkudden kan gå hur långt som helst. Men, säger jag till barnen, ni kan väl kika litepyttelite på dem som kan och sedan tänka själv. Jeanette Hauff Sparekonom, Skandia 3

4 En stark inlednin på ett svårbedömt år Det här är Lars-Göran Orrevall. Han är ansvarig för investeringsstrategin på Skandia Liv Kapitalförvaltning. Det är han och hans sju närmaste medarbetare som drar upp riktlinjerna för och tar de taktiska beslut som styr innehållet i Skandia Livs portfölj. De senaste månaderna har det dock inte riktigt varit business as usual på Skandia Liv Kapitalförvaltning. Det som har dominerat starten på året är naturligtvis vårt köp av Skandia AB från Old Mutual. Beslutet att genomföra affären fattades av Skandia Livs styrelse och grundar sig både på en bedömning av de framtida avkastningsmöjligheterna och på affärsstrategiska motiv, säger Lars Göran Orrevall. Genom affären blir Skandia en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner med förutsättningar att sänka sina kostnader, forma en effektivare organisation och ta en ny position på marknaden. Nu öppnas nya affärsmöjligheter och vi får större förutsättningar att vara mer långsiktiga än när Skandia ägdes av Old Mutual, säger Lars-Göran Orrevall. Aktier och fasti heter Köpet av Skandia AB var en affär på 22,5 miljarder kronor. Finansieringen föranledde en del ommöbleringar i portföljen. Bland Som ja ser det är risken för deflation större än risken för inflation i Europa just nu. annat såldes en del aktier och fastigheter. Det har diskuterats om Skandia Livs försäkringstagare, som en följd av affären, gick miste om uppgången på aktiemarknaden efter årsskiftet. Men det finns inget fog för det påståendet, menar Lars-Göran Orrevall. Eftersom Skandia AB, där bland annat Skandia Fonder och Skandia Link ingår, äger mycket aktier så har Skandia Liv till viss del bytt från direkt aktieexponering till indirekt aktieexponering. Därför kommer den senaste uppgången på börsen våra kunder tillgodo, säger han. I en skuldavvecklin sfas Skandia AB utgör i dag knappt 7,5 procent av det totala värdet på Skandia Livs portfölj. Och även om mycket intresse har riktats mot den spännande affären har det hänt en del även i de resterande 92,5 procenten av portföljen. Tonvikten har legat på att hantera konsekvenserna av att västvärlden nu befinner sig i en skuldavvecklingsfas. En skuldavvecklingsfas brukar kännetecknas av låg tillväxt och att det finns risk både för inflation och för deflation. För vår del innebär det att vi måste sprida våra investeringar ännu mer än tidigare och med ännu större eftertanke. För att kompensera för den svaga utvecklingen i Europa och USA fortsätter vi att söka bra positioner på olika tillväxtmarknader. För att skydda oss mot deflation har vi under 2011 ersatt det mesta av våra realobligationer med nominella obligationer. Som ett skydd mot inflation har vi placerat i råvaror och infrastruktur. Som jag ser det är risken för deflation större än risken för inflation i Europa just nu. Dessvärre påminner utvecklingen här om det vi såg i Japan på åttiotalet som till exempel oförmågan att ta tag i skuldavskrivningen och motviljan mot att lägga ner dåliga banker, säger han. Tuffa tider nya möjli heter För en finansiellt stark aktör som Skandia skapar det ekonomiska läget nya möjligheter. I tuffa tider stressas många aktörer att sälja billigt och vår finansiella styrka ger oss förutsättningar att agera i sådana lägen. Precis det gjorde vi till exempel 2008 och 2009 när vi var snabba med att köpa billiga krediter på den amerikanska marknaden och stora mängder svenska kronor när vår valuta blev extremt billig i förhållande till euron, säger han. Annars är det långsiktighet och noggrant avvägda ageranden som präglar aktiviteterna inom Skandia Livs kapitalförvaltning. Året har börjat starkt. De riskutsatta investeringarna går bra, men läget är svårbedömt. Därför omprövar vi hela tiden vår strategi, men agerar för det mesta långsiktigt. Vi vet att tajming är svårt och att förändringar i allmänhet tar god tid på sig, säger han. Intervju: Maria Toll 4

5 Hon förvaltar Skandias fond-i-fonder Skandias Selected- och Skalafonder riktar sig till sparare som vill ha en komplett portfölj, men som inte vill engagera sig i sitt sparande. Ansvarig förvaltare för Selectedfonderna är Stephanie Gabrielsson, som också ansvarar för tillgångsfördelning och val av innehav i Skalafonderna. Hon är även investeringsansvarig på Skandia Fonder, vilket innebär att hon ansvarar för att säkerställa att alla Skandia Fonders 31 fonder håller måttet och att förvaltarna följer de krav som fondbolaget ställer på dem. I den här artikeln berättar hon om de fonder hon förvaltar och hur hon arbetar med det övriga fondutbudet. Skandia Selected aktiva fonder för di som inte vill öra det själv Skandia Selected är fyra fond-i-fonder som passar dig som inte har tid eller lust att engagera dig i ditt sparande, men som ändå vill ha en aktiv fondportfölj. Varje Selectedfond har en strategisk fördelning mellan aktier och räntor. Till detta läggs en viss taktisk fördelning för att ta hänsyn till de mer kortsiktiga möjligheter som uppstår i marknaden. Ändring av fondinnehaven sker i takt med att marknadsförutsättningarna skiftar, vilket gör att du med Selectedfonderna både får hjälp med fondval och har koll på portföljen. För mig som förvaltare handlar det om att sätta mig in i förvaltarnas process och investeringsfilosofi, så att jag förstår hur de arbetar samt vilken avkastningsprofil man kan vänta sig i olika marknadsklimat. Jag träffar alltid förvaltarna bakom fonderna jag investerar i, och håller löpande kontakt med dem. Även informationsutbytet med Skandias fondanalytiker, som bidrar med detaljkunskap om fonderna, är en viktig del i min process, säger Stephanie Gabrielsson. Avkastningen i Selectedfonderna kommer i första hand ifrån den exponering mot aktie- och räntemarknaden som man som sparare får genom de underliggande fondernas innehav. Men det är inte allt. Utifrån aktuell syn på marknaden gör Stephanie Gabrielsson även förändringar i fördelningen mellan länder, regioner, sektorer, förvaltarstilar samt mellan korta och långa räntor. Dessutom är målsättningen att investera i fonder som har potential att överträffa marknaden över tid. Att välja bra fonder är inte lätt. Det gäller att komma ihåg att en duktig förvaltare också behöver tid för att leverera. Alla kan ha ett bra år, men här gäller det snarare att ha en bra sammanlagd femårsperiod. Därför gillar jag förvaltare med lång erfarenhet inom sitt område. Ibland hittar man dessa hos de stora kapitalförvaltningsbolagen och ibland får man vända sig till de små så kallade boutique-förvaltarna. En stor fördel är att jag har tillgång till i princip alla fonder som finns, och att jag även kan investera i fonder som annars bara är tillgängliga för institutioner, fortsätter hon. Stephanies filosofi är att ha aktivt förvaltade värdefonder i botten Att välja bra fonder är inte lätt. Det äller att komma ihåg att en dukti förvaltare också behöver tid för att leverera. som kan stå emot nedgångar relativt väl. Därefter bygger hon på med mer specialiserade fonder med smalare inriktning. Beroende på marknadsläge kan dessa vara extremt koncentrerade fonder (med få innehav), småbolagsfonder, tillväxtbolagsfonder eller kombinationer av dessa. Skandia Skala: Ständi koll på risken Som framgår ovan är målsättningen för Skandia Selected att maximera avkastningen utifrån en viss fördelning mellan aktier och räntor. Det kan innebära att risknivån i fonderna varierar över tid i takt med att risknivån på t.ex. aktiemarknaden förändras. I Skalafonderna ligger fokus istället på riskstyrd förvaltning. Varje fond har en viss risknivå som utgångspunkt och förvaltaren optimerar sedan kombinationen av tillgångsslag för att ge den 5

6 Stephanie Gabrielsson, ansvarig förvaltare för Selectedfonderna. högsta förväntade avkastningen utifrån målrisken. Även här är det Stephanie Gabrielsson som håller i spakarna i form av fördelning mellan tillgångsslag och val av investering i fonderna, dvs. vilka värdepapper som ska väljas för att få önskad exponering. Förvaltningen av Skalafonderna utgår ifrån en optimeringsmodell där grunden är riskspridning mellan olika tillgångsslag som inte samvarierar perfekt med varandra. Här tittar vi på hur olika tillgångsslag ser ut och beter sig i termer av värderingar, avkastning, hur mycket kurserna svänger, hur relationen och samvariationen mellan olika marknader ser ut osv. Och baserat på denna analys är målsättningen att hitta den optimala kombinationen av tillgångsslag för att maximera avkastningen givet riskmålet, säger Stephanie Gabrielsson och fortsätter: Det är fördelningen mellan de olika tillgångsslagen som ska generera avkastning. I valet av investering i fonderna resonerar jag lite olika beroende på marknad. På mogna marknader, t.ex. USA och Europa, där det är ganska svårt att skapa överavkastning, väljer vi så billiga alternativ som möjligt för att få exponering. På tillväxtmarknader och vissa andra marknader kan det vara värt att ha mer aktivt förvaltade fonder där förutsättningarna att hitta överavkastning är bättre. Men överlag är Skalafonderna fokuserade på att hitta exponering så kostnadseffektivt som möjligt, snarare än att de underliggande investeringarna ska skapa överavkastning inom sitt tillgångsslag. Inte bara förvaltare Förutom att förvalta Selected- och Skalafonderna ansvarar Stephanie Gabrielsson för att övriga Skandia Fonders fonder investerar i linje med upplagd investeringsstrategi samt att Om en fond går väldigt bra under en period vill vi säkerställa att det beror på förvaltarens kompetens och inte på överdrivet riskta ande. avkastningen motsvarar förväntningarna. Detta är särskilt viktigt eftersom majoriteten av Skandias egna fonder förvaltas av externa förvaltare. Fondbolaget bestämmer inriktning på fonden och hur stor risken ska vara. Därefter ges uppdraget att förvalta fonden till den förvaltare som anses bäst lämpad. För närvarande sköter DNB och Goldman Sachs Asset Management Skandias fonder. När vi ger mandatet till en fondförvaltare att sköta en av våra fonder så har vi en förväntansbild på hur avkastningen ska se ut och på hur förvaltningen ska skötas. Till exempel vill vi att förvaltarna ska hålla sig inom ett visst riskintervall, det vill säga inte ta för små eller stora risker. Om en fond går väldigt bra under en period vill vi säkerställa att det beror på förvaltarens kompetens och inte på överdrivet risktagande. Det är faktorer som kan vara svåra för privatsparare att följa. Jag utvärderar därför löpande fondernas utveckling och säkerställer att vårt fonderbjudande lever upp till förväntan. Efter att ha arbetat på de finansiella marknaderna i 17 år, framförallt med aktieanalys har jag djup förståelse för förvaltarnas modeller, filosofier och processer, säger Stephanie Gabrielsson. Johan Lundqvist, Skandia Investment Management 6

7 Five Oceans ny förvaltare av Skandia Global Skandia Global är en aktiefond som ger sparare möjlighet att investera i de främsta bolagen på världens börser i en och samma fond. Nyligen beslutade Skandia att byta förvaltare av fonden och då föll valet på det australiensiska kapitalförvaltningsföretaget Five Oceans. I den här artikeln kan du läsa mer om hur den nya förvaltaren väljer bland världens alla aktier för att hitta vinnarna och vad du som sparare får för möjligheter genom Skandia Global. Målet: Hitta lobala vinnare Med en global spelplan blir det många aktier att hålla koll på. Five Oceans fokuserar i första hand på de större bolagen, vilket gör listan av potentiella aktier mer hanterbar. Filosofin är att investera i stabila företag som förvaltarna anser är undervärderade. Målsättningen är att hitta företag som kan skapa uthållig avkastning och åstadkomma vinsttillväxt på lång sikt. Fundamental bolagsanalys är kärnan i investeringsbesluten, men förvaltarna letar även efter externa faktorer som kan komma att påverka aktiepriset i framtiden. Men vad det sedan handlar om är att släppa det regionala perspektivet och istället anamma ett sektorperspektiv. Det är bolagsanalysen som ger oss omvärldsbilden, inte tvärtom. Vi jämför till exempel Barclays, Deutsche Bank och JP Morgan för att bilda oss en uppfattning om hur de olika bankaktierna ser ut i förhållande till varandra, och det ger oss också en bild av de regionala skillnaderna, säger Ross Youngman, VD och grundare av Five Oceans. Analysen mynnar ut i en portfölj med bolag som representerar olika stilar och sektorer och därigenom skapar riskspridning. Five Oceans fäster även stor vikt vid det långsiktiga perspektivet. I genomsnitt behåller förvaltarna en investering under 3 4 år. Fokus på stora, välkända bola Med nyss nämnda inriktning på portföljen blir en naturlig konsekvens att en stor del av fondens innehav består av amerikanska företag. Välkända namn som Apple, Microsoft och Procter & Gamble finns på listan över de tio största innehaven. Bra bolag har blivit billiga efter den europeiska skuldkrisen. Och många av dem hittar vi just nu i USA. Det många glömmer bort är att flera av dessa företag har stor andel av sin försäljning på tillväxtmarknader. Även om de flesta av våra innehav finns på utvecklade marknader är fondens exponering mot tillväxtmarknaderna större, via bolagens försäljning, säger Youngman. Don't lose money Den amerikanska investerarlegenden Warren Buffetts första regel när det kommer till att investera är Förlora inte pengar. Regel Ross Youngman, VD och grundare av Five Oceans två är att inte glömma regel ett. Det är ett motto som Five Oceans tycks ha tagit fasta på. Våra kunder vill såklart tjäna pengar på aktier och de vill inte förlora pengar. Det är ekvationen vi jobbar efter, säger Ross Youngman och fortsätter: Vår målsättning är att bara investera i undervärderade bolag. 7

8 Det gäller att komma ihåg att aktier kan handlas under sitt motiverade värde i närvaro av risk. Vi investerar bara när vi ser riskjusterade möjligheter i kurserna. När vi identifierar risk kan vi begränsa denna genom att använda optioner, använda de olika valutor som ett globalt perspektiv medför och öka andelen kassa. Att arbeta med kassan har förvaltarna använt framgångsrikt under de senaste åren. I mars 2008 hade fonden hela 35 procent av tillgångarna oplacerade, det vill säga i kassan. Efter de stora nedgångarna som följde efter Lehman Brothers kollaps ökade förvaltarna successivt andelen aktier i portföljen. Genom hanteringen av kassan lyckades fonden klara sig hela 13,2 procentenheter bättre än världsindex under det dystra Ross Youngman betonar att han lika lite som någon annan kan se in i framtiden, och framgången under 2008 är hänförligt till investeringsprocessen. Framgångsrikt användande av hedgningstrategier (dvs. att förvaltarna minskar risken genom optioner kopplade till innehaven) är en annan taktik som Five Oceans använder för att hantera risknivån i fonden. När något händer som skapar en risk har marknadsaktörerna svårt att prissätta den risken, vilket skapar kortsiktiga utmaningar. Risk skapar förvisso köpmöjligheter, men den måste hanteras. Ett sätt för oss att göra det är genom hedga vissa av innehaven. Vi använder hedging för att kunna behålla våra aktieinnehav istället för att sälja under svåra marknadslägen när aktiekurserna sannolikt kan komma att backa, säger Ross Youngman. Ett bra miljöval! En viktig del i Five Oceans syn på aktier är ESG. (Environmental, Social and Corporate Governance) Detta innebär att Five Oceans väger in faktorer såsom klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och ledningsstruktur hos de företag som är intressanta att investera i. Förutom de uppenbart positiva sidorna som det innebär att fästa vikt vid sådana aspekter, anser förvaltarna även att dessa faktorer påverkar företags långsiktiga förmåga att generera avkastning till aktieägarna. Starkt avkastnin sfacit Til syvende og sidst är det ändå avkastningen som spelar roll för fondspararna. Och här har Five Ocean knappast gjort någon besviken. Sedan fondens start har fonden slagit jämförelseindex med 7 procent per år. Fonden har även haft lägre risk, mätt som standardavvikelse, under perioden. Fondens målsättning är att skapa signifikant högre avkastning än index över världens samlade börser under en 3-5 års period samt att leverera positiv avkastning. Ross Youngman är emellertid mån om att betona att fondförvaltarna inte fokuserar på index i sin förvaltning. Vi tittar inte på index i vår förvaltning. Vi försöker istället tänka i termer av absolutavkastning och vår historik visar tydligt på det, avslutar Ross Youngman. Johan Lundqvist, Skandia Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 6% 5% 1% 3% -9% 39% 17% Norden FTSE, NOREX 30-3% 1% 2% 3% 10% 22% 25% Europa STOXX 50 Index 5% 2% -8% -7% 23% -3% 47% USA S&P % 2% -1% 6% 3% 60% 5% Japan Topix Nikkei, % 2% -1% 6% 3% 60% 5% Global MSCI, All Countries 9% 2% -2% 3% 5% 36% 19% Kina FTSE Xinhua 25 11% 3% 5% -3% 14% 14% 6% Indien S&P Nifty Index 13% 1% 1% 3% 8% 51% 28% Ryssland CSFB ROS 11% 2% 7% -3% 25% 65% 30% Asien MSCI Asia All Countries 13% 2% 0% 2% 13% 55% 9% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 8,8 0% 0% 1% 0% 0% 17% 3% USD/SEK 6,6 2% 0% 2% 0% 12% 17% 0% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 1, ,1-0,5 1,1-2 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 2,0 0,1 0-0,2 0,1-1,4-1,4-2,3 x Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (april) JP Morgan China Fidelity Thailand Carnegie Afrika Montanaro European Smaller Companies Skandia Healthcare Orbimed Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (april) BlackRock India BlackRock Latin America Skandia Japan East Capital Ryssland East Capital Balkan Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (april) JP Morgan China Carnegie Kina Banco Fjärran Östern Fidelity China Focus Ålandsbanken China Growth Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (april) Parvest Equity Brazil GustaviaDavegårdh SolVindVatten East Capital Ryssland DNB Renewable Energy East Capital Östeuropa Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer