Års berättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års berättelse 2008 2008"

Transkript

1 Års berättelse

2 euromaint årsberättelse 2008 Innehåll Koncernöversikt 3 Koncernchefen har ordet 6 Affärsidé, vision, strategier och mål 8 EuroMaints erbjudande 10 Dotterbolag EuroMaint Industry 14 EuroMaint Rail 20 Styrelse och ledning Styrelse EuroMaint 28 Ledningsgrupper 30 Ekonomisk översikt 32 2

3 Koncernöversikt En ledande och innovativ partner för industrin och spårtrafikbranschen EuroMaint är en unik leverantör av tekniska underhållstjänster och tjänster som stödjer effektivt nyttjande av avancerad produktionsutrustning. Kunderna finns främst inom tillverkningsindustrin och spårtrafikbranschen i Sverige och utomlands. EuroMaint har verksamhet på 15 platser i Sverige samt i Jelgava i Lettland och Detroit i USA. Från dessa knutpunkter servas såväl svenska som utländska kunder. De två dotterbolagen EuroMaint Industry och EuroMaint Rail verkar inom olika kundsegment. Det gemensamma huvuderbjudandet är heltäckande servicekoncept inom underhåll och produktionseffektivisering. På koncernnivå drivs bransch övergripande frågor som främjar affärsutveckling och bidrar till att behålla och utveckla ställningen som en ledande partner till industrin och spårtrafikbranschen. EuroMaint Industry är specialist på produktionseffektivisering inom tillverkningsindustrin. Bolaget utvecklar och underhåller produktionsutrustning, komponenter och processer. EuroMaint Rail är Sveriges ledande leverantör av tekniska underhållstjänster för spårtrafikbranschen. EuroMaint Rail underhåller och bygger om alla sorters järnvägs fordon och dess komponenter. All verksamhet inom EuroMaint har som mål att öka kundernas effektivitet. EuroMaint ägs sedan 2007 av Ratos och hade vid utgången av 2008 cirka medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Sundbyberg. Nyckeltal Koncernen Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 3,8 4,7 4,7 Definitioner Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till omsättning Soliditet = Eget kapital och aktieägarlån i förhållande till balansomslutningen Omsättning, MSEK rörelseresultat, MSEK kassaflöde efter investeringar, MSEK Omsättning fördelat per BRANSCH EuroMaint bedriver verksamhet i Luleå, Vännäs, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Örebro, Åmål, Hallsberg, Stockholm, Skövde, Linköping, Huskvarna, Göteborg, Nässjö och Malmö samt i Jelgava, Lettland och i Detroit, USA Spårtrafikbranschen 85 % Tillverkningsindustrin 15 % 3 För 2007 och bakåt avses proformerade siffror.

4 EuroMaint Industry utvecklar och underhåller produktionsutrustning, komponenter och processer inom industrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Skövde och verksamhet bedrivs även i Gävle, Göteborg, Hallsberg, Huskvarna, Åmål och Detroit i USA. Genom effektivt och innovativt underhåll underlättar EuroMaint Rail punktlig och säker tågtrafik. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna och verksamhet på 13 andra orter i Sverige samt i Jelgava, Lettland. 4

5 Viktiga händelser Sjuårigt avtal med schweiziska AAE EuroMaint Rail tecknade ett sjuårigt avtal med schweiziska AAE avseende underhållet av cirka 300 godsvagnar i trafik mellan Luleå och Borlänge. Ny koncernchef Ole Kjörrefjord tillträdde som vd och koncernchef för EuroMaint. Han har varit styrelseordförande i koncernen sedan I samband med att han tillträdde som koncernchef tog Wille Laurén över som styrelseordförande. Avsiktsförklaring med Husqvarna EuroMaint Industry tecknade avtal med Husqvarna om övertagande av verksamheter som sysselsätter 64 personer. Övertagandet skedde den 1 januari Upprustning av SJs lokdragna persontåg EuroMaint Rail fick i uppdrag att modernisera SJs lokdragna persontåg från 1980-talet. Ordern är värd 350 miljoner kronor och de första upprustade vagnarna kommer att rulla ut i trafik sommaren Ny vd för EuroMaint Rail EuroMaint förstärkte koncernledningen i och med att Mats Önner tillträdde som vd för EuroMaint Rail och Ilona Östlund tillträdde som kommunikationsdirektör för koncernen. Efter årets utgång Januari 2009 Henrik Dagberg tillträdde som affärsutvecklingsdirektör för EuroMaint. EuroMaint Industry varslade och sade upp 36 anställda vid sin underhålls- och verktygsverksamhet i Hallsberg en direkt konsekvens av nedgången i fordonsindustrin. EuroMaint Rail tecknade ett sjuårigt avtal med Arriva avseende underhållet av Kinnekulletåget. Arriva tar över som tågoperatör från och med juni på uppdrag av Västtrafik. EuroMaint Rail fick i uppdrag av Veolia Transport att under den närmaste femårsperioden sköta underhållet av Kustpilen, de 11 motorvagnståg som trafikerar sträckorna Linköping Kalmar och Linköping Västervik för Östgötatrafiken. EuroMaint tillkännagav att Åke Finn, tidigare ekonomidirektör för EuroMaint, slutar sin tjänst inom koncernen. Övertagande av drift i Norrsundet EuroMaint Industry tog över driften av en underhållsavdelning vid Stora Ensos anläggningar i Norrsundet. I samband med det nya samarbetet öppnar EuroMaint Industry ett lokalkontor på orten. Första verkstaden utanför Sverige EuroMaint Rail öppnade sin första verkstad utanför Sverige i Jelgava, Lettland. Största affären värd cirka 150 miljoner kronor EuroMaint Industry tecknade ett avtal med Volvo Powertrain om leverans av utrustning för kvalitetssäkring till bolagets motorfabriker i Brasilien, Frankrike, Sverige och USA. Ramavtalet avser IPV-utrustning, In Process Verification. Affären är värd cirka 150 miljoner kronor och är den hittills största i EuroMaint Industrys historia. 5

6 Koncernchefen har ordet Plattform för framtida expansion 2008 blev ett framgångsrikt år för EuroMaint; ett år med god tillväxt, förbättrad lönsamhet och en stabilare plattform för framtida expansion. Vi har stärkt vår organisation och marknadsposition, och står bättre rustade inför kommande utmaningar. Varken vi eller våra kunder är oberörda av den nedgång i den globala ekonomin som vi har sett under hösten Underhållsbranschen är dock, jämfört med många andra branscher, mindre berörd av reducerad efterfrågan. EuroMaint har dessutom fokuserat på att skapa tydliga resultatområden där kompetenta ledare tillsammans med sina medarbetare kan ta tillvara affärsmöjligheter och anpassa verksamheten efter kundernas behov. Jag tillträdde som vd i slutet av 2008, men har följt EuroMaint på mycket nära håll sedan 2007 då jag tillträdde som styrelseordförande för koncernen. EuroMaint är en koncern med mycket stor potential. Under 2008 ökade vi omsättningen med 12 procent till miljoner kronor och resultatet ökade med 75 procent till 118 miljoner kronor, det högsta rörelseresultatet någonsin. Verkar i en förtroendebransch EuroMaint ska vara en ledande och innovativ partner som ökar kundernas effektivitet. Vi verkar i en förtroendebransch. Våra kunder över låter ansvaret för sina dyrbara produktionsmedel till oss och våra tjänster är ofta helt avgörande för att kunderna ska nå sina affärsmål. Ansvaret är stort och vi tar vår uppgift på största allvar. Under 2008 har vi fått flera bevis på att vi lyckas med vårt uppdrag. EuroMaint Industry har expanderat till nya orter i Sverige och EuroMaint Rail fick förnyat förtroende från ett flertal viktiga kunder under året. Vi gör dessutom stora framsteg i det viktiga interna förbättringsarbete som krävs för att höja vår effektivitet och nå våra långsiktiga mål. Med tydligare resultatansvar, effektivare processer och förstärkt organisation har EuroMaint Rail förbättrat såväl sina leveranser till kunderna som sitt ekonomiska resultat. EuroMaint Industry har gått från nollresultat till vinst. Förnyade förtroenden för EuroMaint Rail EuroMaint Rail har fått en ny vd under året den 1 september tillträdde Mats Önner. Dotterbolaget har också omorganiserats för att skapa fyra tydliga affärsområden med egna resultatansvar; tillgänglighet, komponenter, ombyggnad och arbetsmaskiner. Syftet är att uppnå effektivare och mer industrialiserade processer samt långsiktigt hög kvalitet i alla leveranser till kund. Under första halvåret 2008 fick EuroMaint Rail förnyat förtroende av SJ för underhåll av X2-tåg, RC-lok och ett stort antal personvagnar. De förnyade avtalen förlängdes dock endast med ett år, vilket gör att vi under första kvartalet 2009 står inför flera verksamhetskritiska upphandlingar. Det goda arbete vår verksamhet har kunnat uppvisa under andra halvan av 2008 gör dock att vi med tillförsikt ser fram emot de nya upphandlingarna av dessa kontrakt. EuroMaint Rail har ökat sin omsättning med 9 procent, men har, trots ökad vinst jämfört med året innan, inte fullt ut uppnått sina resultatmål för året. Det framgångsrika arbetet för att effektivisera verksamheten som har genomförts under slutet av 2008 gör dock att det finns goda chanser till starka resultat framöver. Under 2008 invigde EuroMaint Rail sin första verkstad utomlands, i Jelgava i Lettland. Det var ett strategiskt betydande steg för att kunna bli en viktig aktör när den stora järnvägsmarknaden i öst avregleras. Det tidigare dotterbolaget EuroMaint Tracksupport har under året återförts till verksamheten inom EuroMaint Rail och bildar affärsområdet arbetsmaskiner. Nya verksamheter för EuroMaint Industry EuroMaint Industry har utvecklats mycket positivt under året. Ett starkt ledarskap skapar engagemang bland medarbetarna och EuroMaint Industry har tagit hem flera strategiskt viktiga order. I december tecknades ett avtal med Husqvarna om att ta över en avdelning som arbetar med underhåll av produktionsutrustning och framtagande av pressgjuteriverktyg. Från och med den 1 januari 2009 har EuroMaint Industry formellt tagit över verksamheter som sysselsätter 64 personer. Under året har vi även tagit över underhållspersonalen från Stora Ensos massabruk i Norrsundet. Affärerna är viktiga steg i linje med vår strategi att etablera oss nära våra kunder runt om i Sverige. Omsättningen för EuroMaint Industry ökade med 34 procent till 363 miljoner kronor under

7 Utmaningar under 2009 EuroMaints mål för de kommande åren är att växa under lönsamhet såväl omsättningsmässigt, som geografiskt och till nya branscher. För att kunna göra detta måste vi visa befintliga och potentiella kunder att vi är den mest kompetenta samarbetspartnern. EuroMaint Industry ska utnyttja sitt kunnande genom att expandera till nya branscher och orter i Sverige samt öka de utländska upp dragen, delvis genom kontoret i Detroit. För EuroMaint Rails del är utmaningen att effektivisera och höja kvaliteten i underhållsarbetet ytterligare och därigenom försvara den höga marknadsandelen i Sverige. Samtidigt ska EuroMaint Rail ta sig in på nya marknader utomlands kommer att bli ett år fullt av utmaningar. Den globala lågkonjunkturen kommer att påverka oss och våra kunder betydligt mer än under 2008 och det måste vi vara beredda på. Å ena sidan kommer våra kunder inom spårtrafik att gynnas av att allt fler människor väljer att resa med tåg, som är ett miljövänligt och relativt billigt sätt att resa, å andra sidan minskar godstransporterna i en lågkonjunktur, vilket minskar behovet av underhåll av godståg. För EuroMaint Industry ser vi en potential i att allt fler företag överväger att outsourca sin underhållsavdelning. EuroMaint Industry drabbas samtidigt av den kraftiga nedgången inom fordonsindustrin, och beslut om nya affärer är svårare för kunderna att ta i ett osäkert marknadsläge. Imponerande kompetens i företaget Jag har haft förmånen att få resa till alla våra anläggningar under året och jag är synnerligen imponerad av den kompetens, lojalitet och erfarenhet jag har mött i företaget. Det finns en enorm drivkraft och kreativitet inom EuroMaint som ger oss mycket goda förutsättningar att nå vår ambition att vara en ledande och innovativ partner både i Sverige och utomlands ser ut att bli ett år med global lågkonjunktur och då är det viktigare än någonsin att utnyttja vår fulla potential och ha kundernas bästa för ögonen i varje arbetsmoment. Just dessa egenskaper finns inom EuroMaint och det ger mig till försikt inför framtiden. Ole Kjörrefjord, vd och koncernchef 7

8 Affärsidé, vision, strategier och mål Koncernens kompetens och strukturkapital kan överföras till nya branscher och marknader EuroMaints affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva underhålls- och tekniklösningar som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning. Visionen är att vara en ledande partner inom underhåll och service av produktions utrustning i samtliga branscher och marknader där företaget är verksamt. EuroMaint har lång erfarenhet och stor kompetens inom underhåll. För att bli ledande och behålla kundernas förtroende arbetar företaget med att ständigt bli bättre och ta fram nya innovativa lösningar. EuroMaint är en värdeskapande partner som ökar kundernas konkurrenskraft, vilket gör koncernens lönsamhet blir ett resultat av kundens lönsamhet. Mål EuroMaints övergripande mål är att: Uppnå tillväxt i såväl omsättning som resultat under Etablera verksamheter i fler branscher och på geografiska marknader utanför Sverige Strategier för tillväxt EuroMaints erkänt utvecklade ledningssystem, processer och arbetssätt koncernens strukturkapital kan överföras till flera branscher för att effektivisera underhållsarbetet och öka utnyttjandegraden av kundernas produktions anläggningar. Mot den bakgrunden har EuroMaint möjligheter att växa såväl geografiskt som i nya branscher. Ett antal tillväxtstrategier har definierats: Kompletterande uppdrag från befintliga kunder Förvärv samt övertagande av verksamheter i nuvarande marknader och branscher Nya kunder och marknader Nya branscher Kompletterande uppdrag från befintliga kunder En naturlig del av EuroMaints strategi för tillväxt är att fördjupa samarbeten med befintliga kunder och kontinuerligt tillföra dessa ny underhållsteknologi och effektiva lösningar. EuroMaint Rail har en stark ställning på den svenska marknaden för underhåll av järnvägsfordon med en marknadsandel på cirka 50 procent, och har som väl ansedd underhållspartner goda möjligheter till nya uppdrag från branschens aktörer. SJ tog under 2008 över som operatör för Norrlandstrafiken och slöt i samband med detta avtal med EuroMaint Rail som underhållsleverantör. Det femåriga avtalet omfattar underhåll av lok och personvagnar. Viktiga skäl till att EuroMaint vann uppdraget var att företaget är rikstäckande och hanterar både det tunga och lätta underhållet. Under 2008 har EuroMaint Rail också fått flera förlängda avtal med SJ samt i uppdrag att modernisera SJs lokdragna persontåg från 1980-talet. Ett annat exempel på ett fördjupat samarbete är underhållet av cirka 300 av schweiziska AAEs godsvagnar i trafik mellan Luleå och Borlänge. Förvärv samt övertagande av verksamheter Allt fler företag överväger outsourcing av sin underhållsverksamhet, då ett partnerskap med bolag som specialiserat sig på underhåll stärkts och utveckling av utrustning och produkter kan öka effektiviteten och därmed konkurrenskraften. Detta skapar affärsmöjligheter för EuroMaints dotterbolag. 8

9 När EuroMaint tar över en befintlig verksamhet ska koncernens arbetsmetoder effektivisera den förvärvade verksamheten på ett sådant sätt att lönsamheten ökar för kunderna och därigenom även för EuroMaint. Det ska också vara möjligt att erbjuda den övertagna verksamhetens tjänster till externa kunder. Under 2008 slöt EuroMaint Industry avtal om övertagande av två verksamheter. Från Stora Enso övertogs verksamhet i Norrsundet och från Husqvarna övertogs vid årsskiftet 2008/2009 underhålls- och verktygsavdelningarna i Huskvarna övertog EuroMaint Rail underhållsverksamheten för pendeltågstrafiken i Stockholm. EuroMaint arbetar också kontinuerligt med att utvärdera potentiella förvärvsobjekt. Tänkbara förvärv finns inom följande segment: Järnvägsunderhållsföretag i prioriterade EU-länder Underhållsföretag i Norden som stärker EuroMaint Industrys marknads närvaro, företrädesvis inom tillverknings- och processindustri Nya kunder och marknader Den svenska marknaden för persontransporter på järnväg förväntas bli avreglerad 2010 förutsatt att riksdagen beslutar om att SJs monopol på stomnätet ska tas bort. När marknaden avregleras erbjuds möjligheter att arbeta med nya operatörer samtidigt som intresset för att stärka konkurrenskraften genom effektivt underhåll kommer att öka ytterligare hos nuvarande operatörer. EuroMaint Rails största möjligheter till tillväxt finns dock utanför Sverige vilket förstärks av den pågående avregleringen av järnvägsmarknaderna inom EU. Prioriterade tillväxtmarknader för EuroMaint Rail är de nordiska länderna samt Tyskland och Baltikum. Bolaget har under året öppnat sin första verkstad utanför Sverige i lettiska Jelgava. Även EuroMaint Industry söker kunder utanför Sverige för att utnyttja sitt kunnande på andra marknader. I mars tecknades ett avtal med Volvo Powertrain om leverans av utrustning för kvalitetssäkring till bolagets motorfabriker i Brasilien, Frankrike, Sverige och USA. Ramavtalet är ett viktigt steg ut på den internationella marknaden och innebär den hittills största affären för EuroMaint Industry. Avtal har även tecknats med Tata-Cummins om leverans av motsvarande utrustning till en motorfabrik i Indien. Nya branscher EuroMaint har en stark position i spårtrafikbranschen och växer inom till verkningsindustrin. Under 2008 innebar verksamhetsövertagandet i Norrsundet från Stora Enso att EuroMaint etablerade sig i en ny industri gren pappers- och massaindustrin. EuroMaints ambition är att etablera företaget i nya branscher där koncernens strukturkapital kan bidra till ökad effektivitet och kvalitet i underhållsverksamheten. Exempel på sådana branscher är processoch kraftindustrin samt försvaret, som står inför strukturförändringar liknande de som spårtrafikbranschen genomgått. För att EuroMaint ska vara intresserat av ett förvärv ska verksamheten ha tillräcklig teknisk höjd så att koncernens strukturkapital kan utnyttjas effektivt. Vidare ska tillgänglighetskravet vara högt på de anläggningstillgångar som ingår i de underhållsåtaganden som tas över. Ratos är en stark och långsiktig ägare till EuroMaint och säkerställer att det finns både kunnande och tillgång till kapital för att göra företagsförvärv. 9

10 EuroMaints erbjudande Tjänster som stödjer effektivt nyttjande av avancerad produktionsutrustning EuroMaint stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster som ökar tillgänglig heten, driftsäkerheten och livslängden för produktionsutrustning och komponenter. Utnyttjandegraden för produktionsutrustning i svensk verkstadsindustri uppgår i genomsnitt till cirka 50 procent. Inom pappers- och massa industrin är kraven på tillgänglighet traditionellt högre. Stopp i produktionen är mycket kostsamma och man är beroende av utrustning som är mycket dyr i inköp. För spårtrafikbranschen är tillgängligheten direkt kopplad till kundbehovet tillgänglighetskraven för spårburna fordon har höjts ytterligare de senaste åren i takt med att trafiken ökat. Erfarenhet och närhet EuroMaints två dotterbolag härstammar från SJ respektive Volvo. I samband med bolagiseringen av Statens järnvägar 2001 bildades EuroMaint, tidigare SJ Maskindivision. År 2005 förvärvade EuroMaint Volvosfärens bolag Euromation ett av Sveriges ledande företag inom produktionseffektivisering för tillverknings industrin. Koncernen har mer än 150 års erfarenhet av tjänster för effektivisering av avancerad produktionsutrustning. Den geografiska närheten till kunderna är också en konkurrensfördel, EuroMaint finns idag på 15 platser i Sverige. Genom sin storlek och erfarenhet har koncernen ett kvalificerat tekniskt kunnande med unik kombination av både bredd och djup. EuroMaint Rail erbjuder många olika typer av tjänster; från åtgärdsbaserat felavhjälpande underhåll, ombyggnader och komponentupparbetning till utformning av underhållssystem. EuroMaint Industry har ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från felsökning och underhåll till, konstruktion av kundanpassad produktionsutrustning. EuroMaints tjänster syftar till att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för avancerad produktionsutrustning och dess komponenter. Med EuroMaints tjänster kan kunderna få en ökad utnyttjandegrad och driftsäkerhet i produktionen. Framtidsutsikter i lågkonjunktur Marknaden för tjänster som stödjer effektivt nyttjande av avancerad produktionsutrustning är något mindre konjunkturkänslig än kundernas marknad. Vid högkonjunktur är kundens drivkraft främst att öka tillgängligheten och driftsäkerheten för befintlig utrustning, vid avmattning ser man främst till möjligheterna att förlänga livslängden för produktionsutrustningen och möjligheten att skjuta på nyinvesteringar. Koncernen räknar med att marknaden för tekniska underhållstjänster fortsätter att växa de närmaste åren. I den lågkonjunktur som stora delar av världen gick in i under 2008 bedöms visserligen behovet av att effektivisera nyttjandet av produktionsutrustningen mindre än under högkonjunktur, men befintlig utrustning måste underhållas och vikande efterfrågan gör att kraven på leveranskvalitet och stabilitet är fortsatt hög. I en lågkonjunktur tas färre beslut om inköp av ny utrustning varför EuroMaints erbjudande att effektivisera den befintliga utrustningen blir attraktivt. Rådande konjunktur öppnar också möjligheter för ytterligare strukturaffärer och verksamhetsövertaganden då företagen ser över sin kostnadsmassa samtidigt som man vill säkra tillgång till viktig kompetens. Nedgången för spårtrafikbranschen väntas bli mindre än för industrin. Persontransporter med tåg ökar fortfarande, bland annat beroende på en allt större miljömedvetenhet och att tågresor kan vara ett billigare alternativ än flyg. Godstransporterna minskar i takt med vikande efterfrågan inom industrin, men även här finns miljöfördelar som talar till järnvägens fördel. 10

11 Övertagande av verksamheter från Husqvarna Den 1 januari 2009 tog EuroMaint Industry över 64 medarbetare inom underhåll av produktionsutrustning och framtagande av pressgjuteriverktyg från Husqvarna. Detta verksamhetsövertagande innebär att Husqvarna kan fokusera på sin kärnkompetens och samtidigt bibehåller viktig kompetens i anslutning till sin produktionsanläggning i Huskvarna. EuroMaint Industry driver och utvecklar verksamheten vidare och säkrar därmed en effektiv, flexibel underhållsverksamhet för Husqvarna och andra verkstadsföretag i regionen. Ombyggnad av sjs personvagnar EuroMaint Rails ombyggnadskompetens utnyttjas bland annat av SJ i samband med att bolaget rustar upp sina personvagnar från 1980-talet (de så kallade InterCity-tågen). SJ investerar 350 miljoner kronor i att modernisera tågen som får en ny exteriör profil samt en ljusare nordisk inredning och ny belysning inne i vagnarna. EuroMaint Rails ombyggnadsuppdrag bidrar till att förlänga fordonens ekonomiska och kommersiella livslängd och värde. Vidare ökar komforten för SJs kunder och arbetsmiljön förbättras för personal ombord. 11

12 EuroMaints erbjudande Ramavtal med ssab EuroMaint Industrys koncernramavtal med SSAB avseende service och renovering av elmotorer innebär att SSAB får tillgång till EuroMaints erfarenhet och kompetens inom komponentservice. Genom kvalificerad upparbetning av elmotorer förlängs livslängden på komponenten, kunden slipper nyinvesteringar och säkras tillgänglighet till komponenter som ibland inte längre är standard. Helhetsåtagande för A-Train A-Train, som driver Arlanda Express, har gett EuroMaint Rail ett helhetsuppdrag där såväl underhållsupplägg som ersättning baseras på att kundens fordonsflotta är tillgänglig för trafik. EuroMaint Rail har tagit över driften av underhållsverksamheten, vilket omfattar allt från att sköta det åtgärdsbaserade underhållet till att vidareutveckla underhållssystemen. EuroMaint bidrar med ett proaktivt underhåll som garanterar hög tillförlitlighet och Sveriges högsta tillgänglighet 100 procent tillgänglighet för Arlanda Express. 12

13 Dotterbola 13

14 EuroMaint Industry i korthet Oberoende partner som stärker industrins konkurrenskraft EuroMaint Industry är en oberoende partner som stärker industrins konkurrenskraft genom att effektivisera produktionen. Bolaget utvecklar och underhåller produktionsutrustning, komponenter och processer inom industrin. Genom anpassade underhållstjänster hjälper EuroMaint Industry sina kunder att öka produktionsprocessens effektivitet, livslängd och tillförlitlighet. Bolagets erfarna produktionstekniker, projektledare och konstruktörer erbjuder utveckling, konstruktion och tillverkning av specialanpassad produktionsutrustning. Även tillförlitliga lösningar vid förändringar i produktions processer erbjuds. Med komponentservice stöttas underhållet med reservdelar, felsökning och reparationer. EuroMaint Industrys omsättning ökade med 34 procent till 363 miljoner kronor Bolaget har 300 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Skövde och verksamhet bedrivs även i Gävle, Göteborg, Hallsberg, Huskvarna, Åmål samt i Detroit i USA. EuroMaint Industry ingår i EuroMaint sedan 2005 och har sitt ursprung i Volvokoncernens avknoppning av sin underhållsverksamhet år Nyckeltal EuroMaint industry Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % 3,6 0 negativ Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 3,2 3,1 2,5 Vision Att vara industrins ledande partner för effektiv produktion. Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Affärsidé Att utveckla och underhålla produktionsutrustning, komponenter och processer inom industrin kassaflöde efter investeringar, MSEK

15 Euromaint industry vd har ordet Jag är otroligt stolt över det arbete som utförs inom bolaget EuroMaint Industry har ett framgångsrikt år bakom sig då vi tagit hem flera viktiga affärer, expanderat till nya branscher och marknader samt uppnått våra finansiella mål med god marginal. Jag är otroligt stolt över det arbete som utförs inom bolaget. Under 2008 ökade EuroMaint Industrys omsättning med 34 procent och vårt resultat har förbättrats från 0 kronor till 13 miljoner kronor. Vår vision är att vara den ledande partnern för industriföretag som ska effektivisera nyttjandet av sina produktionsresurser. Det kan vi uppnå tack vare effektiva processer och medarbetarnas gedigna kompetens, delaktighet och engagemang. Vi har under 2008 lyckats med våra strategiska mål att: Bredda oss industriellt Expandera geografiskt till prioriterade industrikluster i Sverige Växa genom övertagande av verksamheter Paketera våra erbjudanden inom affärsområdena automation och komponentservice utifrån kundernas behov Det innebär att vi har utvecklats i enlighet med vår vision att bli industrins ledande partner för effektiv produktion, vilket är mycket glädjande. Strategiskt viktiga milstolpar Genom övertagandet av Stora Ensos verksamhet i Norrsundet har vi etablerat oss som partner till pappers- och massaindustrin samt utökat vår närvaro i industriklustret i Gävleregionen. Tillskottet i Norrsundet är en viktig pusselbit i vårt bolags tillväxtambitioner avseende industriell breddning. Från och med den 1 januari 2009 är EuroMaint Industry även etablerat i Smålandsregionen genom övertagande av Husqvarnas underhålls- och verktygsavdelningar. Detta tillför oss dels lokal närvaro men också ny kompetens inom underhåll och service av pressgjuteriverktyg. Inom affärsområdet automation har vi haft som ambition att under året expandera utomlands men också bredda oss industriellt med våra specialerbjudanden. I linje med denna ambition tecknade vi under året det hittills största avtalet i EuroMaint Industrys historia; ett ramavtal värt 150 miljoner kronor med Volvo Powertrain. Affären handlar om leverans av IPV-utrustning, In Process Verification, till bolagets fabriker i Brasilien, Frankrike, Sverige och USA. Genom den nya IPV-tekniken kan vi hjälpa kunderna att kvalitetssäkra, miljöförbättra och kostnadsoptimera produktionsprocesser. Vi har under året noterat ett ökat intresse från kunderna när det gäller att serva och upparbeta befintliga komponenter för att bibehålla värdet i gjorda investeringar. Inom mekanisk bearbetning har vi genomfört en industriell breddning genom uppdrag bland annat från offshoreindustrin i Norge. Kundens behov i centrum under 2009 EuroMaint Industry har en stadig grund att stå på, en tydlig strategi och fokuserade och engagerade medarbetare. Vi har tagit flera mycket viktiga steg i bolagets utveckling under året. Det kommande året kommer att präglas av lågkonjunktur och ställa ökade krav på oss som leverantör. Vi kommer att klara den utmaningen tack vare gedigen kunskap inom våra verksamhetsområden kombinerat med kreativ förmåga att anpassa våra erbjudanden efter kundernas behov. Vi ska hantera lågkonjunkturen med bibehållen leveransförmåga och samtidigt utveckla vår kompetens så att vi har befäst vår position som en stark partner när konjunkturen vänder. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att identifiera möjliga verksamheter att förvärva under Varje dag gläds jag åt den framåtanda, kreativitet och flexibilitet som finns hos medarbetarna i organisationen. Kundens unika behov är alltid i centrum och det är nyckeln till vår framgång framöver. Nicklas Falk, vd EuroMaint Industry 15

16 EuroMaint Industry affärsidé, Vision, strategi och erbjudande En ledande partner för industrin EuroMaint Industrys vision är att vara industrins ledande partner för effektiv produktion. Det innebär att bolaget ska vara en drivande och utvecklande aktör inom sin nisch, ha en betydande marknadsandel och vara en komplett partner inom utveckling och underhåll av produktionsutrustning, komponenter och processer. EuroMaint Industry strävar efter långsiktiga samarbeten där bolaget stödjer kunden i dess utveckling. EuroMaint Industrys erbjudande inbegriper att underhåll av produktionsutrustning, förbättring av produktions- och underhållsrutiner, tillverkning av produktionsutrustning och verktyg samt reparation av komponenter och verktyg. Verksamheten bedrivs sedan 2008 inom tre samverkande affärsområden med egna resultatansvar: teknik & driftsäkerhet, automation och komponentservice. Strategier för tillväxt EuroMaint Industrys övergripande tillväxtstrategi omfattar främst organisk tillväxt genom uppdrag för nya och befintliga kunder inom industrin i Sverige. Även verksamhetsövertaganden och företagsförvärv är en del i bolagets strategi för tillväxt. Fokus är framför allt på kunder inom tillverknings-, livsmedels-, trä- och förpacknings-, stål-, pappers- och massa-, energi- och offshoreindustrin. Bolaget ska vara en naturlig partner för företag som behöver effektivisera eller förändra sin produktion och kan tack vare sin breda kompetens vara en drivande rådgivare vid produktionsomställningar. EuroMaint Industry har också som ambition att öka antalet nyckelkunder. EuroMaint Industrys övergripande mål är att: Öka antalet kunder och stabila affärer Vara väl geografiskt positionerat, med närhet till kunderna Öka omsättningen under lönsamhet och med jämn beläggning Behålla och utveckla hög, bred och flexibel kompetens Erbjuda hög servicenivå och kvalitet Kommer närmare kunden För underhållsverksamheten är fokus att fortsätta den regionala expansionen på utvalda orter i Sverige. Det handlar om att komma närmare kunden och finnas i strategiskt viktiga regioner som Gävle, Hallsberg/Örebro, Skövde, Göteborg och Småland. Under 2008 innebär övertagandet av verksamhet från Stora Enso i Norrsundet att närvaron i Gävle har förstärkts på ett strategiskt viktigt sätt. Övertagandet innebär att EuroMaint Industry bidrar till att säkra driften under avvecklingsfasen av massabruket. Ett tjugotal anställda har gått över till EuroMaint Industry i samband med affären och efter massabrukets avveckling förstärker medarbetarna bolagets region Gävle och kan arbeta med andra industrikunder i regionen. Under 2008 har EuroMaint Industry även gjort en första etablering av verksamhet i Göteborg. Från 1 januari 2009 finns EuroMaint Industry också i Huskvarna i Småland genom övertagande av 64 personer som arbetar med underhåll av produktionsutrustning och framtagande av pressgjuteriverktyg från Husqvarna. En etablerad leverantör av specialmaskiner EuroMaint Industry är en stark och etablerad leverantör av special maskiner till företrädesvis fordonsindustrin. Ambitionen är att etablera sig som leverantör även till andra branscher i Sverige samt att expandera internationellt genom specialistkompetens inom fordons industrin. Den internationella expansionen sker dels genom att affärsområdet automation följer med sina svenska kunder till deras produktionsanläggningar utomlands, dels genom bearbetning av nya kundgrupper utomlands. Medarbetarna i Detroit leder aktiviteterna på den amerikanska marknaden. För att expandera på den europeiska marknaden har EuroMaint Industry bland annat hjälp av Exportrådet. 16

17 EUROMAINT INDUSTRY ERBJUDer: Utveckling och underhåll av produktionsprocesser genom metoder och arbetssätt för bland annat processomställning, nyanskaffning och underhåll. Målet är att kunden ska ha störningsfri produktion, hög driftsäkerhet, leveransprecision och nöjda kunder. Utveckling och konstruktion av kundanpassade produktionsutrustningar. Standardlösningar är inte alltid det bästa alternativet. EuroMaint Industry konstruerar specialutrustning med hög driftsäkerhet, utifrån kundens unika behov. Bland annat flexibla slingstyrda vagnar, AGVer, Automatic Guided Vehicle, som är ett effektivt hjälpmedel vid till exempel monteringsapplikationer eller IPV, In Process Verification. Inom automation har EuroMaint Industry en viktig konkurrensfördel genom sin breda kompetens. Bland annat arbetar bolaget med alla maskinleverantörers utrustning och kan erbjuda specialiserade tekniker som till exempel IPV-tekniken, In Process Verification, som endast erbjuds av ett fåtal leverantörer i världen. Under 2008 skrev EuroMaint Industry ett globalt ramavtal med Volvo Powertrain avseende IPV-teknik. Avtalet är värt cirka 150 miljoner kronor och är det största hittills i bolagets historia. Från snabb tillgång på reservdelar, felsökning och reparationer till upparbetning av komponenter. EuroMaint Industry hjälper kunden att bibehålla värdet i sin produktionsutrustning. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och slipper binda kapital i reservdelslager. Nytillverkar och upparbetar EuroMaint Industry erbjuder även nytillverkning av avancerade mekaniska komponenter. Affärsområdet komponentservice arbetar även med upparbetning av mekaniska, elektroniska och tekniska komponenter där skalfördelar och specialistkompetens är viktiga konkurrensfördelar. Framgångsfaktorer är att kontinuerligt förbättra leveransförmågan, trimma interna processer, kompetensutveckla personalen samt förstärka relationerna till så kallade OEMer, Original Equipment Manufacturer, exempelvis leverantörer av styrsystem. 17

18 EuroMaint Industry marknad och kunder Unik aktör på marknad i förändring Industriell framställning blir mer och mer automatiserad, vilket skapar en större efterfrågan på EuroMaint Industrys tjänster. Den marknad EuroMaint Industry verkar på är fragmenterad med flera olika typer av aktörer. En stor del av de svenska industriföretagens underhåll och produktionseffektivisering bedrivs fortfarande internt. Stora industriföretag har av tradition en underhållsavdelning med ansvar för produktionsutrustningens tillgänglighet. För att kunna fokusera enbart på sin kärnverksamhet överväger många företag att bolagisera sina underhållsavdelningar och i vissa fall även out sourca dem till externa aktörer. Fördelen med att placera underhållsavdelningen i ett externt bolag är bland annat att effektiviteten i verksamheten stimuleras när ett partnerförhållande uppstår. Hårdare konkurrens inom industrin gör att fler företag överväger att överlåta underhållsverksamheten till någon annan, men samtidigt är medvetenheten stor om att det krävs en genomtänkt strategi för att outsourcing ska löna sig. Kraven på EuroMaint Industry är mycket höga när det gäller övertagande av verksamheter. Aktörerna på underhållsmarknaden för industrin kan grovt delas in i fyra grupper: Volymaktörer relativt stora företag med ett brett tjänsteutbud. Dessa företag kan konkurrera med priset och deras tjänster är inte branschspecifika. Nischaktörer företag som positionerat sig genom ett unikt erbjudande så som en viss produkt, tjänst eller ett kompetensområde. För dessa aktörer är kundnärhet viktigt, utbudet är något smalare än för volymaktörerna och värdeskapandet för kund är det främsta konkurrensmedlet. EuroMaint Industry tillhör denna grupp. Branschaktörer bolag som verkar inom en viss bransch eller industri och som skapar värde genom den mycket specifika kompetens de besitter. Inom denna grupp finns bolag som har en kombination av volym- och nischstrategierna. OEM-företag, Original Equipment Manufacturers tillverkare av produktionsanläggningar som även erbjuder eftermarknadstjänster. Del av en underhållskoncern EuroMaint Industry är på flera sätt en unik aktör på denna marknad. Bolaget ingår i en underhållskoncern, vilket ger tillgång till spetskompetens, beprövade processer och arbetsmetoder samt möjligheten att göra de investeringar som är nödvändiga för att alltid kunna erbjuda ett kundanpassat, innovativt och professionellt partnerskap. EuroMaint Industry är en oberoende och heltäckande partner för utveckling och underhåll av produktionsutrustning, komponenter och processer. Bolaget erbjuder teknisk bredd och specialistkompetens från lång siktiga helhetslösningar till mindre punktinsatser. Allt från att underhålla och utveckla produktionsutrustningen, utforma en effektiv produktions utrustning till att förse nya och befintliga maskiner med komponenter. På detta sätt kan EuroMaint Industrys kunder minska sin kapitalbindning och fokusera på det som är deras kärnkompetens. Aktiv på marknad i konsolidering Marknaden för underhåll och produktionseffektivisering i Sverige är på väg mot en konsolidering. Det finns exempel på större underhållsleverantörer i Sverige som har byggts upp genom förvärv av mindre lokala aktörer. EuroMaint Industrys verksamhet består till stor del av verksamheter som tagits över av AB Volvo och Volvo Lastvagnar. EuroMaint Industry har som ambition att vara aktiv i denna process och överväger företagsförvärv för att växa och utvecklas. Inom affärsområdet teknik & driftsäkerhet handlar det främst om att ta över befintliga verksamheter från industriföretag. För affärsområdet komponentservice kan det handla om att förvärva mindre bolag som står inför en generationsväxling av ägandet. Kunder i Sverige och utomlands EuroMaint Industrys uppdrag präglas alltmer av långsiktiga helhetsåtaganden. Kunderna utgörs av industriföretag främst i Sverige. Några exempel är Arkivator, DIAB, Scania, Stora Enso, AB Volvo och Volvo Cars. I USA är Volvo Powertrain den största enskilda kunden. Under 2008 har ett viktigt steg ut på den internationella marknaden tagits i samband med ett omfattande ramavtal för IPV-utrustning, In Process Verification, till Volvo Powertrain i flera olika länder. 18

19 EuroMaint Industry Exempel på uppdrag 2008 Ramavtal värt cirka 150 miljoner kronor Under 2008 slöt EuroMaint Industry sitt hittills största ramavtal, värt cirka 150 miljoner kronor. Affären omfattar leverans av utrustning för kvalitetssäkring till Volvo Powertrain i Brasilien, Frankrike, Sverige och USA. Den nya tekniken In Process Verification, IPV, används bland annat för kalltest av motorer och innebär att produkten successivt verifieras under produktionsprocessen. Den förbättrade kvalitetskontrollen gör att kostnaderna för kvalitetsbrister kan minskas väsentligt. Dessutom reducerar Volvo Powertrain sina utsläpp med 85 procent vid motorprovning. Affären innebär ett avancemang ut på den internationella marknaden samtidigt som det ger nya jobb på hemmaplan. Underhåll vid Stora Ensos anläggningar Sedan sommaren 2008 har EuroMaint Industry ett lokalkontor i Norrsundet utanför Gävle. Det är underhåll för Stora Ensos massabruk som har övertagits av bolaget. En service- och underhållsverksamhet har etablerats i Stora Ensos lokaler i Norrsundet och ett 20-tal medarbetare har fått en ny arbetsgivare. EuroMaint Industry har sedan 2007 varit etablerat i Gävleregionen och har snabbt fått stor efterfrågan på tjänster inom underhåll och produktionsteknik. Sedan tidigare finns avtal med bland andra Forsmark och Sandvik Materials Technology. Verksamheten i Norrsundet är en viktig pusselbit i bolagets tillväxtambitioner i regionen. Övertagande av verksamhet i Huskvarna I oktober 2008 tecknade EuroMaint Industry en avsiktsförklaring om att ta över underhållsoch verktygsverksamheterna vid Husqvarnas anläggning i Huskvarna. Från och med 1 januari ingår verksamheterna med 64 medarbetare i EuroMaint-koncernen. Verksamheterna i Huskvarna är inriktade på underhåll av bearbetningsmaskiner, gjutmaskiner och monteringsutrustningar, underhålls- och verktygstjänster samt tillverkning av bland annat pressgjuteriverktyg. Etableringen i Huskvarna ger EuroMaint Industry en viktig plattform för fortsatt tillväxt, där Småland med dess många verkstadsföretag är en viktig marknad. 19

20 EuroMaint Rail i korthet Kostnadseffektiva underhållslösningar för järnvägsfordon EuroMaint Rail erbjuder kostnadseffektiva underhållslösningar och ombyggnad av alla typer av fordon inom spårtrafikbranschen. Genom effektivt och inno vativt underhåll skapar EuroMaint Rail möjligheter för punktlig och säker trafik. EuroMaint Rail tar helhetsansvar för tågunderhåll och fordonstillgänglighet genom tillgänglighetsavtal, något som gör att kunderna har kontroll över underhållskostnaderna och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Tågens tillgänglighet är allt mer avgörande, varför underhållskoncept inriktas på att uppnå kortast möjliga stillestånd. EuroMaint Rails ombyggnadstjänster bidrar till ökad komfort, längre livslängd och sänkta underhållskostnader för kunderna. EuroMaint Rail har även branschens mest kompletta system för materialförsörjning. Lång erfarenhet av tågunderhåll EuroMaint bildades år 2001 med mer än 100 års erfarenhet av kvalificerat underhåll genom sitt ursprung inom Statens järnvägar. Inom EuroMaint Rail arbetar Sveriges främsta specialister på underhåll av järnvägsfordon. Verksamheten bedrivs inom fyra samverkande affärsområden: tillgänglighet, komponenter, ombyggnad och arbetsmaskiner (före detta EuroMaint Tracksupport). EuroMaint Rail har cirka medarbetare och en omsättning på (1 825) miljoner kronor Huvudkontoret ligger i Solna. Bolaget har verksamhet på ytterligare 13 orter i Sverige och sedan 2008 även i Jelgava i Lettland. Affärsidé Att stärka spårtrafikbranschens konkurrenskraft genom kundanpassade och innovativa underhållskoncept. Nyckeltal EuroMaint rail Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 5,5 5,7 5,2 Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK kassaflöde efter investeringar, MSEK År 2007 och 2008 inkluderar EuroMaint Tracksupport AB.

21 EuroMaint Rail vd har ordet Stabilitet, lönsamhet, tillväxt EuroMaint Rail är ett bolag med mycket stor potential och kompetenta och lojala medarbetare. Den bilden har blivit tydlig för mig sedan jag tillträdde som vd i september var ett år som präglades av stort tryck utifrån med omförhandling av flera viktiga kontrakt och interna utmaningar när det gäller effektivisering och långsiktig kvalitetssäkring. Tydligare ansvar och bättre planering Att förbättra vårt sätt att mäta och följa upp underhållsarbetet samt att skapa ett klimat som främjar initiativ och resultatfokus i organisationen har varit högt upp på min agenda sedan jag tillträdde. Vi har förbättrat vårt sätt att mäta verksamheten genom att ta fram egna nyckeltal och decentralisera resultatansvaret för att öka kvalitets- och resultatfokus ute i första linjen, där vår organisation levererar och möter våra kunder. EuroMaint Rail har överträffat sina omsättningsmål en ökning med 8,9 procent till miljoner kronor men har, trots en kraftig ökning från året innan, inte nått upp till resultatmålen under Med de goda resultat vi har sett under årets sista månader är jag övertygad om att det finns stora möjligheter till ännu starkare resultat framöver. Förnyat förtroende Vi har fått förnyat förtroende från bland annat SJ under året då avtalet avseende underhåll av bland annat X2-tåg och ett stort antal personvagnar förlängdes med ett år i maj. Inför den nya upphandlingen 2009 har vi tillsammans med kunden arbetat fram nya nyckeltal för adekvat mätning av underhållet framöver. SJ har också gett oss förtroendet att modernisera 160 personvagnar, de så kallade InterCity-tågen. Vårt samarbete med Stockholmståg har fungerat väl under året. Tillgängligheten på pendeltågen i Stockholm har ökat kontinuerligt, trots barnsjukdomar på de nya X60-tågen. Vid slutet av året har vi trafiksatt alla 160 tåg varje morgon. Höga krav 2009 Det kommer att ställas mycket höga krav på organisationen under Konkurrensen ökar genom fler utländska aktörer i Sverige och vi måste bli ännu bättre på att mäta och effektivisera våra interna processer och leverera bästa kvalitet till våra kunder. Under första kvartalet ska flera nya avtal skrivas, bland annat avseende under hållet av SJs X2-tåg och Green Cargos lok och vagnar. Det är stora affärer och upphandlingar i mycket hård konkurrens. Lågkonjunkturen påverkar naturligtvis järnvägsmarknaden och därmed EuroMaint Rail, såväl som andra aktörer i samhället. Framför allt har våra kunder inom godstrafik sett en nedgång under För persontrafiken går trenden till viss del i motsatt riktning. Allt fler människor väljer att åka tåg, både av hänsyn till miljön och av ekonomiska skäl. En lågkonjunktur innebär inte heller att underhåll av tåg och järn vägs infrastruktur kan skjutas på framtiden. Underhållet måste ske i såväl förebyggande som återställande syfte för att trafiken ska kunna gå som planerat med fortsatt hög kvalitet och säkerhet. Redo för internationell expansion Under det senaste decenniet har järnvägsmarknaden i Sverige och Europa förändrats starkt, i riktning mot en normal, kommersiell marknad. Alla aktörer har ett ökat kundfokus och en större kostnadsmedvetenhet. EuroMaint Rail har gjort en lång resa på kort tid och har utvecklats till ett lönsamt bolag som verkar på en nästan helt avreglerad marknad. Vi har nu att fortsätta på den inslagna vägen mot ständigt högre kvalitet, kortare genomloppstider, minskad kapitalbindning, lägre kostnadsmassa och ännu högre professionalism. Vårt fokus är att skapa stabilitet som ger förutsättningar för lönsamhet och tillväxt. Med denna grund är vi redo att på allvar börja ta plats på marknader även utanför Sverige. Mats Önner, vd EuroMaint Rail 21

22 EuroMaint Rail affärsidé, vision och strategi Stärker spårtrafikbranschens konkurrenskraft EuroMaint Rails affärsidé är att stärka spårtrafikbranschens konkurrenskraft genom kundanpassade och innovativa underhållskoncept och attraktiva och effektiva ombyggnader för järnvägsfordon och komponenter. Bolagets vision är att vara Europas ledande underhållsleverantör som erbjuder kvalificerade underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. Bolaget stärker sina kunders konkurrenskraft genom att erbjuda konceptutveckling av underhålls- och tekniklösningar, helhetsavtal för underhåll samt komponentservice och kvalificerade ombyggnader. EuroMaint Rail arbetar med långsiktiga partnerskap. Stabilitet, lönsamhet och tillväxt Att uppnå stabilitet, lönsamhet och tillväxt är de övergripande mål som EuroMaint Rail fokuserar på i sin verksamhet. EuroMaint Rails strategier för tillväxt innebär att skapa förutsättningar för nya och förlängda uppdrag från kunder i Sverige, samt för internationell expansion till utvalda marknader, så som Baltikum, Danmark, Norge och Tyskland. All tillväxt sker med bibehållen lönsamhet. För att skapa bästa möjliga förutsättning för denna expansion ska EuroMaint Rail uppnå en stabilitet i verksamheten som innebär att bolagets intressenter i varje situation vet vad de kan vänta sig, i termer av kvalitet, leveransprecision, arbetsprocesser och ekonomiskt resultat. Under 2008 har flera viktiga åtgärder för att förbättra stabiliteten vidtagits. Ett systematiskt HR-arbete har inletts för att utveckla ledarskapet, tydliggöra karriärvägar och säkerställa kompetensen inom bolaget. Genom den nya enheten Rail Production System, RPS, införs Lean Production i hela verksamheten. Nya rutiner för ansvar och styrning gör att varje enskild verkstad och varje arbetslag kan följa upp sin egen verksamhet. Materialstyrning och produktionsplanering har förbättrats, kapitalbindningen har minskat och fokus på merförsäljning och kundvärde har ökat. 22

23 EuroMaint Rail erbjudande Heltäckande underhållslösningar för spårtrafikbranschen EuroMaint Rail erbjuder heltäckande underhållslösningar till hela spårtrafikbranschen. Bolaget är Sveriges ledande leverantör av underhållslösningar och ombyggnader och hanterar alla typer av järnvägsfordon och komponenter till dessa. Ett effektivt tågunderhåll är avgörande för en punktlig och säker trafik. EuroMaint Rail stärker spårtrafikbranschens konkurrenskraft genom att erbjuda operatörer och fordonsägare optimerat underhåll som ger ökad trafiksäkerhet, högre fordonstillgänglighet och bättre punktlighet. Genom lång erfarenhet och djup kompetens kan EuroMaint Rail anpassa sitt erbjudande efter kundernas olika behov. Tillgänglighet För EuroMaint Rails kunder är fordonens tillgänglighet en helt avgörande framgångsfaktor. EuroMaint Rails ambition är att erbjuda underhåll med så hög tillgänglighet som möjligt. Det gör bolaget bland annat genom att erbjuda driftspausbaserat- och splitbaserat underhåll, det vill säga underhållet delas upp och utförs när fordonen har planerade uppehåll enligt tidtabell. Vissa kunder föredrar fortfarande så kallat åtgärdsbaserat underhåll, framför allt vid mindre samarbetsavtal. Åtgärdsbaserat underhåll innebär att kunden betalar EuroMaint Rail för varje åtgärd som utförs, i stället för att lämna över helhetsansvaret för underhållet till EuroMaint Rail. Åtgärdsbaserat underhåll kräver större insatser av kunden och gör det svårare att beräkna kostnaden för underhållet. EuroMaint Rails underhåll av spårburna fordon styrs i allt större utsträckning av kontrakt som baseras på att kunden betalar för det antal kilometer som fordonen är tillgängliga. Det så kallade kilometerbaserade underhållet innebär att kunden i förväg vet vilka underhållskostnader som uppstår för att köra fordonen ett visst antal kilometer. EuroMaint Rail tar helhetsansvar för tillgängligheten och kunden behöver inte lägga ner resurser på att förutse och planera underhåll, utan kan fokusera på sin kärnverksamhet. Huvuderbjudandet är tillgänglighetsavtal där EuroMaint Rail ansvarar för underhållet av fordonsparken i sin helhet och arbetar aktivt med tekniska analyser av fordon och fordonssystem i syfte att erbjuda möjligheter för kunden att sänka den totala livslängdskostnaden och öka tillförlitligheten. Kilometerbaserat underhåll kräver stor kunskap om förväntat underhåll för olika typer av fordon. Det är EuroMaint Rails långa erfarenhet och stora kunskap om de flesta fordon inom spårtrafikbranschen som kommer kunderna tillgodo. Genom verkstäder på strategiska platser och mobila underhålls- och felavhjälpningsteam i hela landet kan EuroMaint Rail garantera maximal tillgänglighet. Ombyggnad förbättrar komfort, prestanda och säkerhet Inom ombyggnadsområdet är EuroMaint Rail en komplett partner som kan höja fordonens prestanda, förbättra komforten, uppdatera designen, förlänga livslängden, minska de framtida underhållskostnaderna och öka fordonens värde. På det sättet medverkar EuroMaint Rail till att stärka kundernas konkurrenskraft. EuroMaint Rail arbetar i nära samarbete med kunden i varje ombyggnadsuppdrag. Allianser med strategiska partners och samarbete med lokala leverantörer kompletterar bolagets kärnkompetens och bidrar till helheten i erbjudandet. EuroMaint Rail tar helhetsansvar för både stora och små ombyggnadsprojekt. Brett utbud av reservdelar och komponenter I EuroMaint Rails verkstäder utförs upparbetning av komponenter som ett konkurrenskraftigt alternativ till nyanskaffning. Med över artiklar i lager har EuroMaint Rail Sveriges bredaste utbud av reservdelar för spårtrafikbranschen. Med ett centrallager i Mellansverige och lokala verkstadssortiment garanterar bolaget minimala stillestånd för tåg som underhålls. Materialstyrnings- och logistiksystemet är anpassat till spårtrafikbranschen. EuroMaint Rail har ett brett nät av underleverantörer och arbetar ständigt med att utveckla både leverantörskanaler och sortiment för lägsta möjliga kostnad och högsta möjliga leveransprecision. EuroMaint Rail kan också ta över ansvaret för kundens lager och kombinera det med sina resurser inom lager och logistik. Specialanpassat underhåll av arbetsmaskiner Sedan 2008 ingår det tidigare dotterbolaget EuroMaint Tracksupport i EuroMaint Rail som ett eget affärsområde. EuroMaint Rail erbjuder specialanpassat underhåll av spårburna arbets maskiner och hydraulikutrustning. Genom avancerat funktions- och produktkunnande, fältservice och affärsmässighet ska EuroMaint Rail stärka kundernas konkurrenskraft även inom detta område. Kundfokuserad organisation Organisationen är kundfokuserad och arbetar med kvalitetscertifierade processer som garanterar dokumentation, uppföljning och leveranskvalitet. Med verkstäder spridda över hela Sverige kan EuroMaint Rail anpassa underhållslösningarna till varje enskild operatör eller fordonsägare och varje enskilt tågs tidtabell. Nyckelområden i Sverige är dels områden med tillväxt i persontrafiken, så som Mälardalen, Västra Götaland och Skåne, dels orter som utgör nav för godstrafiken, främst Luleå, Borlänge, Hallsberg, Göteborg och Malmö. 23

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2009

EuroMaint Årsredovisning 2009 EuroMaint Årsredovisning 2009 EuroMaint Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhet Koncernöversikt 4 Koncernchefen har ordet 6 Övergripande verksamhetsbeskrivning 8 EuroMaint Rail 12 EuroMaint Industry 22

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Svensk. EuroMaint Rail

Svensk. EuroMaint Rail Svensk EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73 ÅRSREDOVISNING 05 Årsredovisning 05 INNEHÅLL VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4 Viktiga händelser 2005 5 VD har ordet 6 Till nytta i en föränderlig värld 8 EuroMaint en koncern i rörelse 10 Mål och

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer