EuroMaint Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EuroMaint Årsredovisning 2010"

Transkript

1 EuroMaint Årsredovisning 2010

2

3 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under året 8 På marknaden 9 Kundcase 10 Bolagsledning 11 EuroMaint Industry I korthet 12 VD Nicklas Falk har ordet 13 Viktiga händelser under året 14 På marknaden 16 Kundcase 18 Bolagsledning 19 EuroMaint VD Ole Kjörrefjord har ordet 21 Underhåll som skapar mervärde 22 Styrelse 25 Koncernens ekonomiska flerårsöversikt 26 Siffror 2010 Förvaltningsberättelse 28 Koncernen 30 Moderbolaget 35 Noter 40 Revisionsberättelse 66

4 Översikt EuroMaint Säkrare och effektivare produktionsutrustning för industrin och spårtrafikbranschen EuroMaint Rail och EuroMaint Industry är svenska underhållsföretag som stärker konkurrenskraften inom spår trafikbranschen och industrin genom att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för kundernas produktionsutrustning. EuroMaint Rail och EuroMaint Industry, verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. EuroMaint Rail är sedan länge den marknadsledande underhållsaktören inom spårtrafikbranschen i Sverige. Sedan förvärvet av tyska RSM (Rail Service Management Group) slutfördes i början av 2010 är bolaget den största oberoende underhållsleverantören för spårtrafikbranschen i Europa. EuroMaint Rail har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm och finns även i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen. EuroMaint Industry bidrar till effektiviteten i svensk industri genom underhåll och utveckling av produktionsutrustning. EuroMaint Industry har sitt huvudkontor i Skövde och har även verksamhet i Gävle, Göteborg, Huskvarna, Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. 4

5 EuroMaint EuroMaint i korthet Strategi att bygga ledarpositioner EuroMaints övergripande mål är att öka omsättning och resultat signifikant under åren 2009 till För att uppnå detta ska EuroMaint Rail och EuroMaint Industry fortsätta att bygga ledarpositioner inom sina respektive verksamhets områden. EuroMaint Rail är idag en betydande underhållsleverantör för spår trafikbranschen i Europa. Den fortsatta framgången bygger på bolagets ledande industriella process för underhåll av alla typer av spårburna fordon och dess komponenter samt förmågan att utveckla de tjänster som marknaden efterfrågar. EuroMaint Industry ska bygga en ledarposition inom industriellt underhåll i Sverige och Norden baserat på sin starka komponent- och systemkompetens. Genom etableringar på strategiska orter i Sverige skapar EuroMaint Industry en bas för expansion inom olika industrikluster NYCKELTAL KONCERNEN Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda Definitioner Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till omsättning Soliditet = eget kapital och aktieägarlån i förhållande till balansomslutningen Kassaflöde = kassaflöde från den operativa verksamheten men före förvärv av dotterföretag/rörelsegren RÖRELSEINTÄKTER, MSEK RÖRELSEINTÄKTER FÖRDELAT PER BRANSCH Korta fakta om EuroMaint 2010 EuroMaint har två dotterbolag EuroMaint Rail och EuroMaint Industry som verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. Affärsidé: Att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning genom effektiva underhålls- och tekniklösningar. Rörelseresultatet 2010 uppgick till -71 (128) miljoner kronor. Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinter skador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK (1 909) * medarbetare Ägs av Ratos AB, som är ett av Europas största börsnoterade private equity-företag. Ratos är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Läs mer om Ratos på VD: Ole Kjörrefjord 90 (85) procent av omsättningen härrör från spårtrafikbranschen och 10 (15) procent från industrin Företagswebbplats: RÖRELSERESULTAT, MSEK Spårtrafikbranschen 90% Industrin 10% KASSAFLÖDE, MSEK * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM EuroMaint har verksamhet i: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Skövde Linköping Huskvarna Göteborg Vänersborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig M Moers Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK

6 EuroMaint Rail EuroMaint Rail i korthet NYCKELTAL EUROMAINT RAIL Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda EuroMaint Rail stärker sina kunders konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt marknad genom kundanpassade och innovativa underhållskoncept, kvalificerat tekniskt underhåll, ombyggnader av fordon samt effektiva erbjudanden inom reservdelslogistik och komponentförsörjning. EuroMaint Rail bidrar till effektiv spårburen trafik genom att öka fordonens tillgänglighet, tillförlitlighet och livslängd. RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 exklusive fördelade koncernkostnader Rörelseresultatet 2010 är belastat med extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 204 MSEK EuroMaint Rail har en stark position som ledande, oberoende underhållsföretag inom spårburen trafik i Europa. I Sverige har bolaget länge varit marknadsledande. Bolagets vision är att bli Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. EuroMaint Rails strategier för lönsam tillväxt är att skapa förutsättningar för: Nya och förlängda uppdrag från kunder i Sverige Internationell expansion till utvalda marknader i övriga Europa Korta fakta om EuroMaint Rail 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -29 (168) miljoner kronor. Resultatet belastas med extra kostnader för omfattande vinter skador och omstrukturering uppgående till 204 miljoner kronor (1 514)* medarbetare Ett av två bolag som ägs av EuroMaint AB VD: Petter Arvidson (tf) Står för cirka 90 procent av omsättningen i EuroMaintkoncernen Huvudkontor i Solna * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM 6 EuroMaint Rail har verksamhet i sex länder Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Linköping Göteborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Moers

7 EuroMaint Rail VD Petter Arvidson har ordet Vi ser stor potential i de nya marknaderna I januari 2010 tog EuroMaint Rail klivet ut på den europeiska marknaden. Petter Arvidson, tillförordnad VD sedan mars 2010, kommenterar året som gått. Har ni under 2010 utvecklats i linje med er vision att bli Europas ledande leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen? Ja, vi har ökat vår försäljningsvolym i Sverige med ca 15 procent 2010 jämfört med 2009 och har en stark position även på kontinenten. Detta tack vare förvärvet av RSM som under 2010 har integrerats i bolaget och uppnått goda resultat. Vi är redan Europas största oberoende leverantör av underhållstjänster med en omsättning på ca miljoner kronor. Under 2010 fick vi förnyat förtroende från SJ värt 680 miljoner kronor per år. Vi har också fått i uppdrag att modernisera SL:s tåg för Roslagsbanan och förlängt vårt samarbete med Green Cargo. Har ni uppnått resultatmålen för året? Om inte, varför och hur ska ni uppnå målen 2011? Resultatet 2010 belastas av uteblivna intäkter och kraftigt förhöjda kostnader för att åtgärda omfattande vinterskador på tågen. Dessutom har vi haft betydande omstruktureringskostnader i verksamheten. Exklusive dessa kostnader var resultatet bättre än Branschen är bättre förberedd för vintern 2010/2011, vi räknar inte med några omstruktureringskostnader under 2011 och den tyska godsverksamheten gick bra i slutet av året. Det är faktorer som gör att jag bedömer att 2011 blir ett betydligt bättre år resultatmässigt. Förlusten av underhållet av pendeltågen i Stockholm innebär att vi kommer att förlora intäkter under 2011, men min bedömning är att vi kommer att kunna ta igen den förlusten med nya affärer. Har den tyska verksamheten utvecklats enligt plan? Vår tyska verksamhet gick dåligt i början av året men har vänt till vinst och utvecklas nu bättre än plan. Vi ser stor potential i de nya marknaderna. Marknaden är stark och vi har genomfört organisationsförändringar som innebär att verksamheten är mer effektiv idag än för ett år sedan. Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Rail? För våra tyska medarbetare är 2010 det första året som en del i EuroMaint och integrationen har berört många anställda i såväl verkstäderna som inom olika funktioner i både Sverige och Tyskland. Vi har mycket att lära av varandra och vi har kommit en bit på väg i utbytet av erfarenheter och utvecklingen av gemensamma lösningar. För vår personal i Sverige har givetvis vinterns trafikstörningar varit kännbara såväl i början som i slutet av året. Trots detta har vi målmedvetet fortsatt det utvecklingsarbete vi inlett tidigare och vi har tagit viktiga steg mot en stabilare, effektivare och mer förutsägbar verksamhet. Vilka är nyckelfrågorna för EuroMaint Rail 2011? Vi ska fortsätta att fokusera på att leverera ökad kvalitet till våra kunder, bli ännu mer förutsägbara i våra leveranser och fortsätta arbetet med att industrialisera våra processer och arbetsmetoder. Vi ska fortsätta integrationen i Tyskland och utveckla vårt europeiska underhållserbjudande till både gods- och persontrafikmarknaden samt erbjuda effektiva ombyggnader av järnvägsfordon och effektiva leveranser av komponenter. Vi ser också att vi har goda förutsättningar att tillämpa våra affärsmodeller och vårt kunnande om underhåll för att expandera i övriga Europa. Petter Arvidson VD EuroMaint Rail 7

8 EuroMaint Rail Viktiga händelser under året Januari EuroMaint Rail slutför förvärvet av RSM, Tysklands största oberoende underhållsföretag för spårburna fordon och med ett särskilt starkt erbjudande inom godssegmentet. Samarbetar med ÅF Kontroll. EuroMaint Rail samarbetar med ÅF Kontroll och har utvecklat ett mekaniserat provningssystem för sprickkontroller av hjulaxlar. Systemet gör att ledtider kan kortas och säkerheten förbättras. Avtal tecknas med SJ om revision av 15 RC6-lok. Uppdraget omfattar bland annat modifiering av förarutrymmen, omfattande tekniskt underhåll och utvändig ommålning. Februari EuroMaint Rail tar över underhållet av SJ:s X40-tåg i Västerås. Mars Förnyat förtroende från SJ. SJ förlänger underhållsavtal för personvagnar, RC-lok och X2-fordon. Avtalet är värt cirka 680 miljoner kronor per år och omfattar 450 fordon. Petter Arvidson tillträder den 22 mars som tillförordnad VD för EuroMaint Rail. Varslet av 91 anställda vid ombyggnadsverkstaden i Malmö dras tillbaka. Maj EuroMaint Rail moderniserar SL:s tåg för Roslagsbanan. Uppdraget är värt totalt cirka 400 miljoner kronor, omfattar drygt 100 vagnar och löper i fyra år. EuroMaint Rail ska bland annat renovera vagnarna in- och utvändigt, installera informations- och övervakningssystem samt förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Juni Levererar unikt fjärrövervakningssystem till SJ. Som första tågoperatör i Sverige installerar SJ EuroMaint Rails nya fjärrövervakningssystem RVM (Real-time Vehicle Monitoring) i 43 av sina X2-fordon. Systemet hämtar statusinformation och felindikeringsdata från fordonen i realtid och har utvecklats av EuroMaint Rail i samarbete med Pilotfish Networks. Oktober Förlängt förtroende från Green Cargo. EuroMaint Rail får förlängt förtroende avseende underhåll av el- och diesellok. Avtalet innebär ett fortsatt nära samarbete mellan företagen och utgör det största enskilda avtalet inom underhåll av spårburna fordon för godstrafik i Sverige. Det nya avtalet gäller till 2012 med möjlighet till ytterligare två års förlängning och är värt 220 miljoner kronor. November Avtal tecknas med MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB). EuroMaint Rail tecknar avtal avseende fortsatt underhåll av Dm3-lok som trafikerar Malmbanan på uppdrag av LKAB. Avtalet löper på tre år med möjlighet till två års ytterligare förlängning. Viktiga händelser efter årets slut Januari Ramavtal tecknas med tyska VTG avseende revisioner av tankvagnar och upparbetning av godsvagnshjul i Sverige. Avtalet innebär att EuroMaint Rail etablerar en pool för godsvagnshjul i Sverige. EuroMaint Rail tecknar avtal om underhållstjänster med det av Norges Statsbaner (NSB) ägda underhållsföretaget Mantena. Ny VD i EuroMaint Rail Ove Bergkvist utses till ny verkställande direktör i EuroMaint Rail. Han efterträder bolagets tillförordnade VD Petter Arvidson senast den sista juni EuroMaint Rail tecknar avtal med Veolia Transport om att genomföra serierevision på 60 stycken boggiset till spårvagnar av typen A32 som går i trafik på Tvärbanan i Stockholm. 8

9 EuroMaint Rail Spårtrafik är en tillväxtbransch År 2010 blev ett händelserikt år för den svenska spårtrafikbranschen. Det sista steget till en helt avreglerad järnvägsmarknad togs samtidigt som hårt vinterväder både i början och i slutet av året skapade stora trafikstörningar. I Tyskland har marknadsläget förbättrats successivt under året. Den nu helt avreglerade svenska spårtrafikmarknaden ger EuroMaint Rail nya möjligheter, samtidigt som den ställer nya krav. Fler operatörer etablerar sig och konkurrerar med differentierat erbjudande och pris. För EuroMaint Rail är utmaningen bland annat att behålla marknadsandelar inom fjärrtrafik, öka sin marknadsandel inom regionaloch lokaltrafik, utöka sina samarbeten med de nya aktörerna samt att växa inom godssegmentet. Exempel på internationella aktörer som har etablerat sig på den svenska marknaden är Veolia, MTR, danska DSB och tyska DB. Spårtrafik en tillväxtbransch Spårtrafik är en tillväxtbransch, speciellt på avreglerade marknader; kopplingen mellan avreglering och tillväxt är tydlig. I Sverige har tillväxten inom intercitytrafiken legat högre än tillväxten i ekonomin i övrigt ända sedan X2-tågen introducerades på 1990-talet. Regional- och lokaltrafiken har ökat cirka sex procent per år sedan 1970-talet i storstadsområdena. Inom godstrafik följer tillväxten industriproduktionen. Sedan början av 2000-talet har spårburen godstrafik vuxit mer än industriproduktionen med undantag för 2009 då branschen drabbades av en kraftig nedgång på procent, till följd av den globala lågkonjunkturen. Under 2010 har marknaden dock återhämtat sig och var i slutet av året uppe på samma nivå som Kapacitetsbrist leder till ökade krav Det är fortsatt brist på spårkapacitet inom svensk spårtrafik. Det ökar kraven på att underhåll görs i lågtrafikperioder. EuroMaint Rail och dess kunder har som mål att inga tåg ska finnas på verkstad i högtrafik. Europeisk spårtrafik internationaliseras I Tyskland är EuroMaint Rail ett starkt oberoende alternativ för underhåll av fordon inom gods- och persontrafik. Trenden på marknaden är att privata operatörer ökar sin andel av marknaden och verkar alltmer internationellt. Dessutom gör avregleringarna att nationella järnvägsföretag vill expandera till nya marknader internationellt. Båda dessa trender är till EuroMaint Rails fördel. EuroMaints tyska verksamhet hade en tuff start på året. Efterfrågan inom godstrafik var låg till följd av den internationella lågkonjunkturen under Under andra halvåret har marknadsläget dock förbättrats väsentligt. Störningar i tågtrafiken vintern 2010 För EuroMaint Rail innebar trafikstörningar på grund av hårt vinterväder både en tuff start och ett tufft slut på året. De kilometerbaserade avtalen betalar sig bara när tågen går. Därför gick bolaget miste om intäkter under årets första månader. För att förebygga problem i trafiken under vintern 2010/2011 har branschen agerat samordnat under året. Även regeringen har lyft frågan. Näringsdepartementet kom i oktober med sin utredning Förbättrad vinterberedskap för järnvägen som innehåller 13 åtgärdspunkter, bland annat att det krävs en nationell samordning av den prioriterade järnvägstrafiken. Utredningen har följts av gemensamma handlingsplaner och simulering av trafikstörande händelser. EuroMaint Rail har tagit en aktiv del i förberedelserna i att vintersäkra kundernas fordonsflottor inför vintersäsongen 2010/2011. Bolaget har också fått många uppdrag till följd av vinterproblematiken. 9

10 EuroMaint Rail Kundcase EuroMaint Rail förlänger livslängden på malmlok I november 2010 fick EuroMaint Rail i uppdrag från MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) att underhålla de Dm3-lok som går i trafik på Malmbanan på uppdrag av LKAB. LKAB/MTAB har nyligen investerat i nya IORE-lok men Malmbanan behöver ytterligare kapacitet för att kunna möta LKAB:s planer på att öka produktionen av järnmalm. Genom avtalet med EuroMaint Rail säkerställer MTAB att även de äldre Dm3-loken är tillgängliga för trafik och MTAB kan möta LKAB:s krav på både ökad kapacitet och flexibilitet. Samarbetet med EuroMaint Rail innebär en effektiv lösning på utmaningen vi står inför, säger fordonschef Lars Aspvik på MTAB. Arbetet kommer att utföras av EuroMaint Rails personal i Luleå som har unik kompetens inom kvalificerat underhåll av lok för krävande godstransporter. Jag är mycket glad att vi genom avtalet skapar en plattform för ett fördjupat samarbete med MTAB, säger EuroMaint Rails VD Petter Arvidson. EuroMaint Rail bygger om Arlanda Express I februari påbörjade EuroMaint Rail uppdraget att bygga om snabbtågen som går i trafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats. A-Train, som driver Arlanda Express, vill förbättra tågens komfort och ytterligare öka passagerarkapaciteten. Fordonen utrustas med ny teknik och målet är att göra tåganslutningen till en integrerad del av flygupplevelsen. Genom att öka passagerarkapaciteten bidrar Arlanda Express till att begränsa den totala miljöbelastningen för Arlanda. EuroMaint Rail genomför både den interiöra och exteriöra, mycket omfattande, ombyggnaden. Vi har sedan 2005 ett mycket nära samarbete med EuroMaint Rail avseende underhållet av Arlanda Express ett underhåll som kontinuerligt levererat 99,9 procent tillgänglighet för våra fordon. Det faktum att EuroMaint Rail känner oss och våra behov väl har naturligtvis bidragit i valet av ombyggnadsleverantör och vi känner oss säkra att störningen på vår trafik blir så begränsad som möjligt under den tid tågen är ur drift för ombyggnad, förklarar Per Thorstenson, VD för A-Train. Arbetet med ombygganden har pågått under 2010 och fortsätter in i

11 EuroMaint Rail Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. KarlOve Grönqvist, CFO 2. Mattias Wessman, CIO 3. Gustav Jansson, affärsområdeschef Arbetsmaskiner 4. Ilona Östlund, chef Marknad och Kommunikation 5. Håkan Berndtsson, affärsområdeschef Tillgänglighet 6. Petter Arvidson, VD 7. Ingela Erlinghult, affärsområdeschef Komponenter 8. Henrik Dagberg, chef Affärsutveckling 9. Lena Gellerhed, HR-chef 10. Sten Nilsson, affärsområdeschef Ombyggnad 11

12 EuroMaint Industry EuroMaint Industry i korthet NYCKELTAL EUROMAINT INDUSTRY Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % ,6 Medelantal anställda EuroMaint Industry är den naturliga partnern för företag som behöver effektivisera eller förändra sin produktion. Bolaget förbättrar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar specialanpassade produktionsutrustningar samt erbjuder alla typer av underhållstjänster och komponentservice RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 är exklusive fördelade koncernkostnader. Rörelseresultatet 2010 är belastat med omstruktureringskostnader på -11 MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK 30 Genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning stärker EuroMaint Industry konkurrenskraften inom svensk industri. Bolaget finns på sju orter i Sverige och kunderna finns främst inom: tillverkningsindustri pappers- och massa industri kraft- och förbränningsindustri Korta fakta om EuroMaint Industry 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -22 (-3) miljoner kronor. Resultatet inkluderar omstruktureringskostnader uppgående till 11 miljoner kronor. 340 (384) medarbetare Ett av två dotterbolag som ägs av EuroMaint AB VD: Nicklas Falk Står för 10 procent av omsättningen i EuroMaint-koncernen Huvudkontor i Skövde Gävle Åmål Skövde Stockholm Huskvarna Göteborg Vänersborg EuroMaint Industry bedriver verksamhet i Sverige: 12

13 EuroMaint Industry VD Nicklas Falk har ordet Vi har befäst vår position och behållit vår leveransförmåga EuroMaint Industry har under 2010 fortsatt att utveckla sina tjänster och produkter och stärkt sina marknadspositioner trots en relativt svag marknad. Nicklas Falk, VD sedan 2008, kommenterar året som gått. Hur har ni lyckats med strategin att bygga en ledarposition i Norden som partner för effektiv produktion? Trots att året, framför allt inledningsvis, har präglats av en relativt svag marknad, så har vi lyckats stärka vår marknadsnärvaro. Vi har befäst vår mycket starka position som partner till tillverkningsindustrin. Dessutom har vi utvecklat vårt erbjudande och blivit en mer efterfrågad leverantör till pappers- och massaindustrin; ett relativt nytt kundsegment för oss. Genom övertagandet av verksamhet i Stockholm från Fortum Värme har vi ett starkare erbjudande för kraft- och förbränningsindustrin, samtidigt som vi etablerat oss i Stockholm. Har ni uppnått resultat- och omsättningsmål för året? Nej blev inget bra år resultatmässigt. Omsättningen uppgick till 358 miljoner kronor och resultatet -22 miljoner kronor. Det såg dock betydligt bättre ut i slutet av året än i början, så vi förväntar oss ett starkt Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Industry? Vi har under året genomfört omstruktureringar, dels för att anpassa oss till efterfrågan under inledningen av 2010, dels för att få ett tydligare erbjudande. Vår verksamhet för mekanisk bearbetning i Skövde har tagits över av Noremech AB och ett teknikkontor i Detroit har avvecklats. Våra medarbetare har visat stor lojalitet och delaktighet under dessa tuffa tider och samtliga har kämpat för att på bästa sätt stötta bolaget och bygga för framtiden. Hur ska ni göra för att leverera bättre 2011? Till att börja med har vi hjälp av att industriproduktionen har kommit igång. Det går bra för våra kunder och då behöver de våra tjänster och produkter för att kunna producera så effektivt som möjligt. Men vi sitter inte stilla och väntar på omvärlden, utan arbetar strukturerat med att ständigt förbättra processer och utveckla ny underhållsmetodik. Det gjorde vi 2010 och det kommer vi att göra Under hösten 2010 införde vi en ny organisation som stärker oss i hur vi arbetar med våra huvudsakliga kundsegment: tillverkning, papper och massa, samt kraft- och förbränningsindustrin. Vi har målmedvetet breddat vår kundbas och ser fram emot att fortsätta bygga nära och långsiktiga relationer med våra kunder. Nicklas Falk VD EuroMaint Industry 13

14 EuroMaint Industry Viktiga händelser under året Mars EuroMaint Industry överlåter verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde till Noremech AB. Verksamheten sysselsätter 36 personer. Förvärvar verksamheten för ventilservice från Marmaverken Ventil i Söderhamn. Verksamheten omsätter cirka 10 miljoner kronor och sysselsätter sju personer. April Ramavtal tecknas med Norske skog för underhåll av elmotorer. Uppdraget omfattar att skräddarsy ett logistiksystem för hantering av kundens elmotorer samt sköta felavhjälpande underhåll och service. Avtalet ger kunden en tekniskt kvalificerad, kostnadseffektiv och tillförlitlig underhållslösning. Juni EuroMaint Industry tar över verksamhet från Fortum Värme och etablerar sig därmed inom ett strategiskt viktigt kundsegment och i Stockholm. EuroMaint Industry tar över plåt-, svets- och smidesverksamhet som sysselsätter 17 personer. Augusti Lokalkontoret i Detroit, USA, avvecklas. Bolaget fortsätter erbjuda IPV-tjänster internationellt, i första hand från Sverige men också genom etablering av partnerskap. Oktober EuroMaint Industry får i uppdrag av materialhanteringsföretaget Atlet att bygga upp underhållsverksamheten vid en fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke utanför Göteborg. December Får i uppdrag av Volvo Cars att utveckla en AGV-prototyp med nytt styrsystem för slutmonteringen av motorerna i Volvo Cars fabrik i Skövde. 14

15 15

16 EuroMaint Industry Med etableringar på strategiska orter skapas en bas för expansion inom olika industrikluster Den svenska industrikonjunkturen vände upp under Det gynnade EuroMaint Industry under slutet av året. Men inledningen blev svårare än väntat och bolaget klarar därför inte sina resultatmål för Den strategiska utvecklingen har följt planen: bolaget har stärkt sin position inom utvalda kundsegment och regioner. Trots att industrin återhämtade sig relativt snabbt under början av 2010, kunde inte EuroMaint Industry dra nytta av uppgången initialt på grund av fortsatt låg efterfrågan från kunderna. Under senare delen av 2010 ökade behovet av större underhållsåtgärder dock markant, vilket ledde till förbättrad beläggning och orderstock. 16

17 Konsolidering och tillväxt på marknaden Den långsiktiga trenden på marknaden är att kunderna har ett ökat behov av externa specialisttjänster för att kunna optimera, utveckla och underhålla sina produktionsprocesser. Marknaden fortsätter att konsolideras och ett antal större aktörer håller på att bildas. En tendens är att allt fler aktörer erbjuder ett allt bredare utbud av tjänster. I framtiden utförs troligen enkla tjänster av små lokala aktörer, medan de större bolagen som EuroMaint Industry tar ansvar för mer omfattande åtaganden. Starkare erbjudande och närvaro i Stockholm EuroMaint Industrys ambition är att skapa en ledarposition inom produktionseffektivisering och underhåll för industrin i Sverige och Norden genom hög komponent- och systemkompetens. Med etableringar på strategiska orter skapar bolaget en bas för expansion inom olika industrikluster. Genom att ta över resurser för mekanikservice från Fortum Värme i Stockholm har EuroMaint Industry stärkt sin marknadsposition gentemot kraft- och förbränningsindustrin och bolaget har fått en bas även i Stockholm. Bolaget erbjuder nu avancerade tjänster inom underhåll av pannor och rökgasrening i landets två största storstadsregioner. EuroMaint Industry har även breddat och fördjupat sitt erbjudande till pappers- och massaindustrin genom ett mindre förvärv av ett ventilbolag i Söderhamn. Den starka positionen som underhållspartner till tillverkningsindustrin har behållits. För att renodla bolagets erbjudande har även en verksamhet överlåtits under året. Verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde drivs numera av Noremech AB. Verksamhet i svenska industrikluster För EuroMaint Industry är det viktigt att finnas nära kunderna rent geografiskt. Därför bedrivs verksamhet bland annat i fyra svenska industrikluster: Gävle med inriktning på papper-, massa- samt stålindustrin Göteborg med inriktning på livsmedel, tillverkningsindustri samt kraft - och förbränningsanläggningar Huskvarna med inriktning på mindre tillverkningsföretag och pressgjuterier Skövde med inriktning på bland annat tillverkningsindustrin Utöver dessa platser har bolaget även verksamhet i Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. Bättre år för alla kunder Samtliga EuroMaint Industrys kundsegment hade en bättre utveckling under 2010 jämfört med året innan. Kraft- och förbränningsindustrin hade ett relativt bra år, men branschen har främst genomfört mindre underhåll av sina anläggningar. Den allmänna oron för konjunkturen har gjort att kunderna avvaktat med större arbeten, installationer och revisioner. 17

18 EuroMaint Industry Kundcase EuroMaint Industry bygger upp underhållsavdelning för Atlet EuroMaint Industry fick under 2010 i uppdrag att bygga upp underhållsverksamheten i Atlets fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke. Atlet tillverkar cirka truckar per år i fabriken utanför Göteborg, men produktionen ska öka och behöver samtidigt bli mer effektiv. En del i detta arbete är att effektivisera underhållet av produktionsutrustningen. I EuroMaint Industrys uppdrag ingår bland annat att inventera utrustningen, utveckla underhållsplaner och organisera hela underhållsverksamheten. De förändringar vi genomför just nu ställer nya krav på underhållet. Därför behövde vi en partner med bred erfarenhet av att utveckla underhållssystem i tillverkningsindustrin, säger Atlets produktionsdirektör Martin Björkroth. Uppdraget från Atlet stärker EuroMaint Industrys närvaro i Göteborgsregionen och befäster ytterligare bolagets position som ledande inom produktionseffektivisering genom kundanpassade underhållsplattformar. 18

19 EuroMaint Industry Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. Kim Berghäll, affärsområdeschef Teknik & driftsäkerhet 2. Bo Lennartsson, tf. affärsområdeschef Komponentservice 3. Ulf Sandén, CFO och vice VD 4. Urban Ekmark, Personal-, kvalitets- och miljöchef 5. Nicklas Falk, VD 6. Patrik Sahlberg, affärsområdeschef Automation och vice VD 7. Arne Molander, Marknads- och försäljningschef 8. Patrick Svensson, chef Affärsutveckling och VD EuroMaint Industry Inc. 19

20 20

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer