EuroMaint Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EuroMaint Årsredovisning 2010"

Transkript

1 EuroMaint Årsredovisning 2010

2

3 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under året 8 På marknaden 9 Kundcase 10 Bolagsledning 11 EuroMaint Industry I korthet 12 VD Nicklas Falk har ordet 13 Viktiga händelser under året 14 På marknaden 16 Kundcase 18 Bolagsledning 19 EuroMaint VD Ole Kjörrefjord har ordet 21 Underhåll som skapar mervärde 22 Styrelse 25 Koncernens ekonomiska flerårsöversikt 26 Siffror 2010 Förvaltningsberättelse 28 Koncernen 30 Moderbolaget 35 Noter 40 Revisionsberättelse 66

4 Översikt EuroMaint Säkrare och effektivare produktionsutrustning för industrin och spårtrafikbranschen EuroMaint Rail och EuroMaint Industry är svenska underhållsföretag som stärker konkurrenskraften inom spår trafikbranschen och industrin genom att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för kundernas produktionsutrustning. EuroMaint Rail och EuroMaint Industry, verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. EuroMaint Rail är sedan länge den marknadsledande underhållsaktören inom spårtrafikbranschen i Sverige. Sedan förvärvet av tyska RSM (Rail Service Management Group) slutfördes i början av 2010 är bolaget den största oberoende underhållsleverantören för spårtrafikbranschen i Europa. EuroMaint Rail har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm och finns även i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen. EuroMaint Industry bidrar till effektiviteten i svensk industri genom underhåll och utveckling av produktionsutrustning. EuroMaint Industry har sitt huvudkontor i Skövde och har även verksamhet i Gävle, Göteborg, Huskvarna, Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. 4

5 EuroMaint EuroMaint i korthet Strategi att bygga ledarpositioner EuroMaints övergripande mål är att öka omsättning och resultat signifikant under åren 2009 till För att uppnå detta ska EuroMaint Rail och EuroMaint Industry fortsätta att bygga ledarpositioner inom sina respektive verksamhets områden. EuroMaint Rail är idag en betydande underhållsleverantör för spår trafikbranschen i Europa. Den fortsatta framgången bygger på bolagets ledande industriella process för underhåll av alla typer av spårburna fordon och dess komponenter samt förmågan att utveckla de tjänster som marknaden efterfrågar. EuroMaint Industry ska bygga en ledarposition inom industriellt underhåll i Sverige och Norden baserat på sin starka komponent- och systemkompetens. Genom etableringar på strategiska orter i Sverige skapar EuroMaint Industry en bas för expansion inom olika industrikluster NYCKELTAL KONCERNEN Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda Definitioner Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till omsättning Soliditet = eget kapital och aktieägarlån i förhållande till balansomslutningen Kassaflöde = kassaflöde från den operativa verksamheten men före förvärv av dotterföretag/rörelsegren RÖRELSEINTÄKTER, MSEK RÖRELSEINTÄKTER FÖRDELAT PER BRANSCH Korta fakta om EuroMaint 2010 EuroMaint har två dotterbolag EuroMaint Rail och EuroMaint Industry som verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. Affärsidé: Att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning genom effektiva underhålls- och tekniklösningar. Rörelseresultatet 2010 uppgick till -71 (128) miljoner kronor. Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinter skador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK (1 909) * medarbetare Ägs av Ratos AB, som är ett av Europas största börsnoterade private equity-företag. Ratos är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Läs mer om Ratos på VD: Ole Kjörrefjord 90 (85) procent av omsättningen härrör från spårtrafikbranschen och 10 (15) procent från industrin Företagswebbplats: RÖRELSERESULTAT, MSEK Spårtrafikbranschen 90% Industrin 10% KASSAFLÖDE, MSEK * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM EuroMaint har verksamhet i: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Skövde Linköping Huskvarna Göteborg Vänersborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig M Moers Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK

6 EuroMaint Rail EuroMaint Rail i korthet NYCKELTAL EUROMAINT RAIL Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda EuroMaint Rail stärker sina kunders konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt marknad genom kundanpassade och innovativa underhållskoncept, kvalificerat tekniskt underhåll, ombyggnader av fordon samt effektiva erbjudanden inom reservdelslogistik och komponentförsörjning. EuroMaint Rail bidrar till effektiv spårburen trafik genom att öka fordonens tillgänglighet, tillförlitlighet och livslängd. RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 exklusive fördelade koncernkostnader Rörelseresultatet 2010 är belastat med extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 204 MSEK EuroMaint Rail har en stark position som ledande, oberoende underhållsföretag inom spårburen trafik i Europa. I Sverige har bolaget länge varit marknadsledande. Bolagets vision är att bli Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. EuroMaint Rails strategier för lönsam tillväxt är att skapa förutsättningar för: Nya och förlängda uppdrag från kunder i Sverige Internationell expansion till utvalda marknader i övriga Europa Korta fakta om EuroMaint Rail 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -29 (168) miljoner kronor. Resultatet belastas med extra kostnader för omfattande vinter skador och omstrukturering uppgående till 204 miljoner kronor (1 514)* medarbetare Ett av två bolag som ägs av EuroMaint AB VD: Petter Arvidson (tf) Står för cirka 90 procent av omsättningen i EuroMaintkoncernen Huvudkontor i Solna * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM 6 EuroMaint Rail har verksamhet i sex länder Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Linköping Göteborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Moers

7 EuroMaint Rail VD Petter Arvidson har ordet Vi ser stor potential i de nya marknaderna I januari 2010 tog EuroMaint Rail klivet ut på den europeiska marknaden. Petter Arvidson, tillförordnad VD sedan mars 2010, kommenterar året som gått. Har ni under 2010 utvecklats i linje med er vision att bli Europas ledande leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen? Ja, vi har ökat vår försäljningsvolym i Sverige med ca 15 procent 2010 jämfört med 2009 och har en stark position även på kontinenten. Detta tack vare förvärvet av RSM som under 2010 har integrerats i bolaget och uppnått goda resultat. Vi är redan Europas största oberoende leverantör av underhållstjänster med en omsättning på ca miljoner kronor. Under 2010 fick vi förnyat förtroende från SJ värt 680 miljoner kronor per år. Vi har också fått i uppdrag att modernisera SL:s tåg för Roslagsbanan och förlängt vårt samarbete med Green Cargo. Har ni uppnått resultatmålen för året? Om inte, varför och hur ska ni uppnå målen 2011? Resultatet 2010 belastas av uteblivna intäkter och kraftigt förhöjda kostnader för att åtgärda omfattande vinterskador på tågen. Dessutom har vi haft betydande omstruktureringskostnader i verksamheten. Exklusive dessa kostnader var resultatet bättre än Branschen är bättre förberedd för vintern 2010/2011, vi räknar inte med några omstruktureringskostnader under 2011 och den tyska godsverksamheten gick bra i slutet av året. Det är faktorer som gör att jag bedömer att 2011 blir ett betydligt bättre år resultatmässigt. Förlusten av underhållet av pendeltågen i Stockholm innebär att vi kommer att förlora intäkter under 2011, men min bedömning är att vi kommer att kunna ta igen den förlusten med nya affärer. Har den tyska verksamheten utvecklats enligt plan? Vår tyska verksamhet gick dåligt i början av året men har vänt till vinst och utvecklas nu bättre än plan. Vi ser stor potential i de nya marknaderna. Marknaden är stark och vi har genomfört organisationsförändringar som innebär att verksamheten är mer effektiv idag än för ett år sedan. Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Rail? För våra tyska medarbetare är 2010 det första året som en del i EuroMaint och integrationen har berört många anställda i såväl verkstäderna som inom olika funktioner i både Sverige och Tyskland. Vi har mycket att lära av varandra och vi har kommit en bit på väg i utbytet av erfarenheter och utvecklingen av gemensamma lösningar. För vår personal i Sverige har givetvis vinterns trafikstörningar varit kännbara såväl i början som i slutet av året. Trots detta har vi målmedvetet fortsatt det utvecklingsarbete vi inlett tidigare och vi har tagit viktiga steg mot en stabilare, effektivare och mer förutsägbar verksamhet. Vilka är nyckelfrågorna för EuroMaint Rail 2011? Vi ska fortsätta att fokusera på att leverera ökad kvalitet till våra kunder, bli ännu mer förutsägbara i våra leveranser och fortsätta arbetet med att industrialisera våra processer och arbetsmetoder. Vi ska fortsätta integrationen i Tyskland och utveckla vårt europeiska underhållserbjudande till både gods- och persontrafikmarknaden samt erbjuda effektiva ombyggnader av järnvägsfordon och effektiva leveranser av komponenter. Vi ser också att vi har goda förutsättningar att tillämpa våra affärsmodeller och vårt kunnande om underhåll för att expandera i övriga Europa. Petter Arvidson VD EuroMaint Rail 7

8 EuroMaint Rail Viktiga händelser under året Januari EuroMaint Rail slutför förvärvet av RSM, Tysklands största oberoende underhållsföretag för spårburna fordon och med ett särskilt starkt erbjudande inom godssegmentet. Samarbetar med ÅF Kontroll. EuroMaint Rail samarbetar med ÅF Kontroll och har utvecklat ett mekaniserat provningssystem för sprickkontroller av hjulaxlar. Systemet gör att ledtider kan kortas och säkerheten förbättras. Avtal tecknas med SJ om revision av 15 RC6-lok. Uppdraget omfattar bland annat modifiering av förarutrymmen, omfattande tekniskt underhåll och utvändig ommålning. Februari EuroMaint Rail tar över underhållet av SJ:s X40-tåg i Västerås. Mars Förnyat förtroende från SJ. SJ förlänger underhållsavtal för personvagnar, RC-lok och X2-fordon. Avtalet är värt cirka 680 miljoner kronor per år och omfattar 450 fordon. Petter Arvidson tillträder den 22 mars som tillförordnad VD för EuroMaint Rail. Varslet av 91 anställda vid ombyggnadsverkstaden i Malmö dras tillbaka. Maj EuroMaint Rail moderniserar SL:s tåg för Roslagsbanan. Uppdraget är värt totalt cirka 400 miljoner kronor, omfattar drygt 100 vagnar och löper i fyra år. EuroMaint Rail ska bland annat renovera vagnarna in- och utvändigt, installera informations- och övervakningssystem samt förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Juni Levererar unikt fjärrövervakningssystem till SJ. Som första tågoperatör i Sverige installerar SJ EuroMaint Rails nya fjärrövervakningssystem RVM (Real-time Vehicle Monitoring) i 43 av sina X2-fordon. Systemet hämtar statusinformation och felindikeringsdata från fordonen i realtid och har utvecklats av EuroMaint Rail i samarbete med Pilotfish Networks. Oktober Förlängt förtroende från Green Cargo. EuroMaint Rail får förlängt förtroende avseende underhåll av el- och diesellok. Avtalet innebär ett fortsatt nära samarbete mellan företagen och utgör det största enskilda avtalet inom underhåll av spårburna fordon för godstrafik i Sverige. Det nya avtalet gäller till 2012 med möjlighet till ytterligare två års förlängning och är värt 220 miljoner kronor. November Avtal tecknas med MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB). EuroMaint Rail tecknar avtal avseende fortsatt underhåll av Dm3-lok som trafikerar Malmbanan på uppdrag av LKAB. Avtalet löper på tre år med möjlighet till två års ytterligare förlängning. Viktiga händelser efter årets slut Januari Ramavtal tecknas med tyska VTG avseende revisioner av tankvagnar och upparbetning av godsvagnshjul i Sverige. Avtalet innebär att EuroMaint Rail etablerar en pool för godsvagnshjul i Sverige. EuroMaint Rail tecknar avtal om underhållstjänster med det av Norges Statsbaner (NSB) ägda underhållsföretaget Mantena. Ny VD i EuroMaint Rail Ove Bergkvist utses till ny verkställande direktör i EuroMaint Rail. Han efterträder bolagets tillförordnade VD Petter Arvidson senast den sista juni EuroMaint Rail tecknar avtal med Veolia Transport om att genomföra serierevision på 60 stycken boggiset till spårvagnar av typen A32 som går i trafik på Tvärbanan i Stockholm. 8

9 EuroMaint Rail Spårtrafik är en tillväxtbransch År 2010 blev ett händelserikt år för den svenska spårtrafikbranschen. Det sista steget till en helt avreglerad järnvägsmarknad togs samtidigt som hårt vinterväder både i början och i slutet av året skapade stora trafikstörningar. I Tyskland har marknadsläget förbättrats successivt under året. Den nu helt avreglerade svenska spårtrafikmarknaden ger EuroMaint Rail nya möjligheter, samtidigt som den ställer nya krav. Fler operatörer etablerar sig och konkurrerar med differentierat erbjudande och pris. För EuroMaint Rail är utmaningen bland annat att behålla marknadsandelar inom fjärrtrafik, öka sin marknadsandel inom regionaloch lokaltrafik, utöka sina samarbeten med de nya aktörerna samt att växa inom godssegmentet. Exempel på internationella aktörer som har etablerat sig på den svenska marknaden är Veolia, MTR, danska DSB och tyska DB. Spårtrafik en tillväxtbransch Spårtrafik är en tillväxtbransch, speciellt på avreglerade marknader; kopplingen mellan avreglering och tillväxt är tydlig. I Sverige har tillväxten inom intercitytrafiken legat högre än tillväxten i ekonomin i övrigt ända sedan X2-tågen introducerades på 1990-talet. Regional- och lokaltrafiken har ökat cirka sex procent per år sedan 1970-talet i storstadsområdena. Inom godstrafik följer tillväxten industriproduktionen. Sedan början av 2000-talet har spårburen godstrafik vuxit mer än industriproduktionen med undantag för 2009 då branschen drabbades av en kraftig nedgång på procent, till följd av den globala lågkonjunkturen. Under 2010 har marknaden dock återhämtat sig och var i slutet av året uppe på samma nivå som Kapacitetsbrist leder till ökade krav Det är fortsatt brist på spårkapacitet inom svensk spårtrafik. Det ökar kraven på att underhåll görs i lågtrafikperioder. EuroMaint Rail och dess kunder har som mål att inga tåg ska finnas på verkstad i högtrafik. Europeisk spårtrafik internationaliseras I Tyskland är EuroMaint Rail ett starkt oberoende alternativ för underhåll av fordon inom gods- och persontrafik. Trenden på marknaden är att privata operatörer ökar sin andel av marknaden och verkar alltmer internationellt. Dessutom gör avregleringarna att nationella järnvägsföretag vill expandera till nya marknader internationellt. Båda dessa trender är till EuroMaint Rails fördel. EuroMaints tyska verksamhet hade en tuff start på året. Efterfrågan inom godstrafik var låg till följd av den internationella lågkonjunkturen under Under andra halvåret har marknadsläget dock förbättrats väsentligt. Störningar i tågtrafiken vintern 2010 För EuroMaint Rail innebar trafikstörningar på grund av hårt vinterväder både en tuff start och ett tufft slut på året. De kilometerbaserade avtalen betalar sig bara när tågen går. Därför gick bolaget miste om intäkter under årets första månader. För att förebygga problem i trafiken under vintern 2010/2011 har branschen agerat samordnat under året. Även regeringen har lyft frågan. Näringsdepartementet kom i oktober med sin utredning Förbättrad vinterberedskap för järnvägen som innehåller 13 åtgärdspunkter, bland annat att det krävs en nationell samordning av den prioriterade järnvägstrafiken. Utredningen har följts av gemensamma handlingsplaner och simulering av trafikstörande händelser. EuroMaint Rail har tagit en aktiv del i förberedelserna i att vintersäkra kundernas fordonsflottor inför vintersäsongen 2010/2011. Bolaget har också fått många uppdrag till följd av vinterproblematiken. 9

10 EuroMaint Rail Kundcase EuroMaint Rail förlänger livslängden på malmlok I november 2010 fick EuroMaint Rail i uppdrag från MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) att underhålla de Dm3-lok som går i trafik på Malmbanan på uppdrag av LKAB. LKAB/MTAB har nyligen investerat i nya IORE-lok men Malmbanan behöver ytterligare kapacitet för att kunna möta LKAB:s planer på att öka produktionen av järnmalm. Genom avtalet med EuroMaint Rail säkerställer MTAB att även de äldre Dm3-loken är tillgängliga för trafik och MTAB kan möta LKAB:s krav på både ökad kapacitet och flexibilitet. Samarbetet med EuroMaint Rail innebär en effektiv lösning på utmaningen vi står inför, säger fordonschef Lars Aspvik på MTAB. Arbetet kommer att utföras av EuroMaint Rails personal i Luleå som har unik kompetens inom kvalificerat underhåll av lok för krävande godstransporter. Jag är mycket glad att vi genom avtalet skapar en plattform för ett fördjupat samarbete med MTAB, säger EuroMaint Rails VD Petter Arvidson. EuroMaint Rail bygger om Arlanda Express I februari påbörjade EuroMaint Rail uppdraget att bygga om snabbtågen som går i trafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats. A-Train, som driver Arlanda Express, vill förbättra tågens komfort och ytterligare öka passagerarkapaciteten. Fordonen utrustas med ny teknik och målet är att göra tåganslutningen till en integrerad del av flygupplevelsen. Genom att öka passagerarkapaciteten bidrar Arlanda Express till att begränsa den totala miljöbelastningen för Arlanda. EuroMaint Rail genomför både den interiöra och exteriöra, mycket omfattande, ombyggnaden. Vi har sedan 2005 ett mycket nära samarbete med EuroMaint Rail avseende underhållet av Arlanda Express ett underhåll som kontinuerligt levererat 99,9 procent tillgänglighet för våra fordon. Det faktum att EuroMaint Rail känner oss och våra behov väl har naturligtvis bidragit i valet av ombyggnadsleverantör och vi känner oss säkra att störningen på vår trafik blir så begränsad som möjligt under den tid tågen är ur drift för ombyggnad, förklarar Per Thorstenson, VD för A-Train. Arbetet med ombygganden har pågått under 2010 och fortsätter in i

11 EuroMaint Rail Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. KarlOve Grönqvist, CFO 2. Mattias Wessman, CIO 3. Gustav Jansson, affärsområdeschef Arbetsmaskiner 4. Ilona Östlund, chef Marknad och Kommunikation 5. Håkan Berndtsson, affärsområdeschef Tillgänglighet 6. Petter Arvidson, VD 7. Ingela Erlinghult, affärsområdeschef Komponenter 8. Henrik Dagberg, chef Affärsutveckling 9. Lena Gellerhed, HR-chef 10. Sten Nilsson, affärsområdeschef Ombyggnad 11

12 EuroMaint Industry EuroMaint Industry i korthet NYCKELTAL EUROMAINT INDUSTRY Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % ,6 Medelantal anställda EuroMaint Industry är den naturliga partnern för företag som behöver effektivisera eller förändra sin produktion. Bolaget förbättrar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar specialanpassade produktionsutrustningar samt erbjuder alla typer av underhållstjänster och komponentservice RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 är exklusive fördelade koncernkostnader. Rörelseresultatet 2010 är belastat med omstruktureringskostnader på -11 MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK 30 Genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning stärker EuroMaint Industry konkurrenskraften inom svensk industri. Bolaget finns på sju orter i Sverige och kunderna finns främst inom: tillverkningsindustri pappers- och massa industri kraft- och förbränningsindustri Korta fakta om EuroMaint Industry 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -22 (-3) miljoner kronor. Resultatet inkluderar omstruktureringskostnader uppgående till 11 miljoner kronor. 340 (384) medarbetare Ett av två dotterbolag som ägs av EuroMaint AB VD: Nicklas Falk Står för 10 procent av omsättningen i EuroMaint-koncernen Huvudkontor i Skövde Gävle Åmål Skövde Stockholm Huskvarna Göteborg Vänersborg EuroMaint Industry bedriver verksamhet i Sverige: 12

13 EuroMaint Industry VD Nicklas Falk har ordet Vi har befäst vår position och behållit vår leveransförmåga EuroMaint Industry har under 2010 fortsatt att utveckla sina tjänster och produkter och stärkt sina marknadspositioner trots en relativt svag marknad. Nicklas Falk, VD sedan 2008, kommenterar året som gått. Hur har ni lyckats med strategin att bygga en ledarposition i Norden som partner för effektiv produktion? Trots att året, framför allt inledningsvis, har präglats av en relativt svag marknad, så har vi lyckats stärka vår marknadsnärvaro. Vi har befäst vår mycket starka position som partner till tillverkningsindustrin. Dessutom har vi utvecklat vårt erbjudande och blivit en mer efterfrågad leverantör till pappers- och massaindustrin; ett relativt nytt kundsegment för oss. Genom övertagandet av verksamhet i Stockholm från Fortum Värme har vi ett starkare erbjudande för kraft- och förbränningsindustrin, samtidigt som vi etablerat oss i Stockholm. Har ni uppnått resultat- och omsättningsmål för året? Nej blev inget bra år resultatmässigt. Omsättningen uppgick till 358 miljoner kronor och resultatet -22 miljoner kronor. Det såg dock betydligt bättre ut i slutet av året än i början, så vi förväntar oss ett starkt Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Industry? Vi har under året genomfört omstruktureringar, dels för att anpassa oss till efterfrågan under inledningen av 2010, dels för att få ett tydligare erbjudande. Vår verksamhet för mekanisk bearbetning i Skövde har tagits över av Noremech AB och ett teknikkontor i Detroit har avvecklats. Våra medarbetare har visat stor lojalitet och delaktighet under dessa tuffa tider och samtliga har kämpat för att på bästa sätt stötta bolaget och bygga för framtiden. Hur ska ni göra för att leverera bättre 2011? Till att börja med har vi hjälp av att industriproduktionen har kommit igång. Det går bra för våra kunder och då behöver de våra tjänster och produkter för att kunna producera så effektivt som möjligt. Men vi sitter inte stilla och väntar på omvärlden, utan arbetar strukturerat med att ständigt förbättra processer och utveckla ny underhållsmetodik. Det gjorde vi 2010 och det kommer vi att göra Under hösten 2010 införde vi en ny organisation som stärker oss i hur vi arbetar med våra huvudsakliga kundsegment: tillverkning, papper och massa, samt kraft- och förbränningsindustrin. Vi har målmedvetet breddat vår kundbas och ser fram emot att fortsätta bygga nära och långsiktiga relationer med våra kunder. Nicklas Falk VD EuroMaint Industry 13

14 EuroMaint Industry Viktiga händelser under året Mars EuroMaint Industry överlåter verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde till Noremech AB. Verksamheten sysselsätter 36 personer. Förvärvar verksamheten för ventilservice från Marmaverken Ventil i Söderhamn. Verksamheten omsätter cirka 10 miljoner kronor och sysselsätter sju personer. April Ramavtal tecknas med Norske skog för underhåll av elmotorer. Uppdraget omfattar att skräddarsy ett logistiksystem för hantering av kundens elmotorer samt sköta felavhjälpande underhåll och service. Avtalet ger kunden en tekniskt kvalificerad, kostnadseffektiv och tillförlitlig underhållslösning. Juni EuroMaint Industry tar över verksamhet från Fortum Värme och etablerar sig därmed inom ett strategiskt viktigt kundsegment och i Stockholm. EuroMaint Industry tar över plåt-, svets- och smidesverksamhet som sysselsätter 17 personer. Augusti Lokalkontoret i Detroit, USA, avvecklas. Bolaget fortsätter erbjuda IPV-tjänster internationellt, i första hand från Sverige men också genom etablering av partnerskap. Oktober EuroMaint Industry får i uppdrag av materialhanteringsföretaget Atlet att bygga upp underhållsverksamheten vid en fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke utanför Göteborg. December Får i uppdrag av Volvo Cars att utveckla en AGV-prototyp med nytt styrsystem för slutmonteringen av motorerna i Volvo Cars fabrik i Skövde. 14

15 15

16 EuroMaint Industry Med etableringar på strategiska orter skapas en bas för expansion inom olika industrikluster Den svenska industrikonjunkturen vände upp under Det gynnade EuroMaint Industry under slutet av året. Men inledningen blev svårare än väntat och bolaget klarar därför inte sina resultatmål för Den strategiska utvecklingen har följt planen: bolaget har stärkt sin position inom utvalda kundsegment och regioner. Trots att industrin återhämtade sig relativt snabbt under början av 2010, kunde inte EuroMaint Industry dra nytta av uppgången initialt på grund av fortsatt låg efterfrågan från kunderna. Under senare delen av 2010 ökade behovet av större underhållsåtgärder dock markant, vilket ledde till förbättrad beläggning och orderstock. 16

17 Konsolidering och tillväxt på marknaden Den långsiktiga trenden på marknaden är att kunderna har ett ökat behov av externa specialisttjänster för att kunna optimera, utveckla och underhålla sina produktionsprocesser. Marknaden fortsätter att konsolideras och ett antal större aktörer håller på att bildas. En tendens är att allt fler aktörer erbjuder ett allt bredare utbud av tjänster. I framtiden utförs troligen enkla tjänster av små lokala aktörer, medan de större bolagen som EuroMaint Industry tar ansvar för mer omfattande åtaganden. Starkare erbjudande och närvaro i Stockholm EuroMaint Industrys ambition är att skapa en ledarposition inom produktionseffektivisering och underhåll för industrin i Sverige och Norden genom hög komponent- och systemkompetens. Med etableringar på strategiska orter skapar bolaget en bas för expansion inom olika industrikluster. Genom att ta över resurser för mekanikservice från Fortum Värme i Stockholm har EuroMaint Industry stärkt sin marknadsposition gentemot kraft- och förbränningsindustrin och bolaget har fått en bas även i Stockholm. Bolaget erbjuder nu avancerade tjänster inom underhåll av pannor och rökgasrening i landets två största storstadsregioner. EuroMaint Industry har även breddat och fördjupat sitt erbjudande till pappers- och massaindustrin genom ett mindre förvärv av ett ventilbolag i Söderhamn. Den starka positionen som underhållspartner till tillverkningsindustrin har behållits. För att renodla bolagets erbjudande har även en verksamhet överlåtits under året. Verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde drivs numera av Noremech AB. Verksamhet i svenska industrikluster För EuroMaint Industry är det viktigt att finnas nära kunderna rent geografiskt. Därför bedrivs verksamhet bland annat i fyra svenska industrikluster: Gävle med inriktning på papper-, massa- samt stålindustrin Göteborg med inriktning på livsmedel, tillverkningsindustri samt kraft - och förbränningsanläggningar Huskvarna med inriktning på mindre tillverkningsföretag och pressgjuterier Skövde med inriktning på bland annat tillverkningsindustrin Utöver dessa platser har bolaget även verksamhet i Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. Bättre år för alla kunder Samtliga EuroMaint Industrys kundsegment hade en bättre utveckling under 2010 jämfört med året innan. Kraft- och förbränningsindustrin hade ett relativt bra år, men branschen har främst genomfört mindre underhåll av sina anläggningar. Den allmänna oron för konjunkturen har gjort att kunderna avvaktat med större arbeten, installationer och revisioner. 17

18 EuroMaint Industry Kundcase EuroMaint Industry bygger upp underhållsavdelning för Atlet EuroMaint Industry fick under 2010 i uppdrag att bygga upp underhållsverksamheten i Atlets fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke. Atlet tillverkar cirka truckar per år i fabriken utanför Göteborg, men produktionen ska öka och behöver samtidigt bli mer effektiv. En del i detta arbete är att effektivisera underhållet av produktionsutrustningen. I EuroMaint Industrys uppdrag ingår bland annat att inventera utrustningen, utveckla underhållsplaner och organisera hela underhållsverksamheten. De förändringar vi genomför just nu ställer nya krav på underhållet. Därför behövde vi en partner med bred erfarenhet av att utveckla underhållssystem i tillverkningsindustrin, säger Atlets produktionsdirektör Martin Björkroth. Uppdraget från Atlet stärker EuroMaint Industrys närvaro i Göteborgsregionen och befäster ytterligare bolagets position som ledande inom produktionseffektivisering genom kundanpassade underhållsplattformar. 18

19 EuroMaint Industry Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. Kim Berghäll, affärsområdeschef Teknik & driftsäkerhet 2. Bo Lennartsson, tf. affärsområdeschef Komponentservice 3. Ulf Sandén, CFO och vice VD 4. Urban Ekmark, Personal-, kvalitets- och miljöchef 5. Nicklas Falk, VD 6. Patrik Sahlberg, affärsområdeschef Automation och vice VD 7. Arne Molander, Marknads- och försäljningschef 8. Patrick Svensson, chef Affärsutveckling och VD EuroMaint Industry Inc. 19

20 20

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB INNEHÅLL Om KVD Historik & vision 3 VD-ord 4 Sammanfattning 5 Köpkraft och webbplatser 6 7 Verksamhet 8 9 KVD i Norge 10 Bilpriser 11 Ansvarstagande 12 Styrelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer