EuroMaint Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EuroMaint Årsredovisning 2010"

Transkript

1 EuroMaint Årsredovisning 2010

2

3 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under året 8 På marknaden 9 Kundcase 10 Bolagsledning 11 EuroMaint Industry I korthet 12 VD Nicklas Falk har ordet 13 Viktiga händelser under året 14 På marknaden 16 Kundcase 18 Bolagsledning 19 EuroMaint VD Ole Kjörrefjord har ordet 21 Underhåll som skapar mervärde 22 Styrelse 25 Koncernens ekonomiska flerårsöversikt 26 Siffror 2010 Förvaltningsberättelse 28 Koncernen 30 Moderbolaget 35 Noter 40 Revisionsberättelse 66

4 Översikt EuroMaint Säkrare och effektivare produktionsutrustning för industrin och spårtrafikbranschen EuroMaint Rail och EuroMaint Industry är svenska underhållsföretag som stärker konkurrenskraften inom spår trafikbranschen och industrin genom att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för kundernas produktionsutrustning. EuroMaint Rail och EuroMaint Industry, verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. EuroMaint Rail är sedan länge den marknadsledande underhållsaktören inom spårtrafikbranschen i Sverige. Sedan förvärvet av tyska RSM (Rail Service Management Group) slutfördes i början av 2010 är bolaget den största oberoende underhållsleverantören för spårtrafikbranschen i Europa. EuroMaint Rail har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm och finns även i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen. EuroMaint Industry bidrar till effektiviteten i svensk industri genom underhåll och utveckling av produktionsutrustning. EuroMaint Industry har sitt huvudkontor i Skövde och har även verksamhet i Gävle, Göteborg, Huskvarna, Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. 4

5 EuroMaint EuroMaint i korthet Strategi att bygga ledarpositioner EuroMaints övergripande mål är att öka omsättning och resultat signifikant under åren 2009 till För att uppnå detta ska EuroMaint Rail och EuroMaint Industry fortsätta att bygga ledarpositioner inom sina respektive verksamhets områden. EuroMaint Rail är idag en betydande underhållsleverantör för spår trafikbranschen i Europa. Den fortsatta framgången bygger på bolagets ledande industriella process för underhåll av alla typer av spårburna fordon och dess komponenter samt förmågan att utveckla de tjänster som marknaden efterfrågar. EuroMaint Industry ska bygga en ledarposition inom industriellt underhåll i Sverige och Norden baserat på sin starka komponent- och systemkompetens. Genom etableringar på strategiska orter i Sverige skapar EuroMaint Industry en bas för expansion inom olika industrikluster NYCKELTAL KONCERNEN Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda Definitioner Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till omsättning Soliditet = eget kapital och aktieägarlån i förhållande till balansomslutningen Kassaflöde = kassaflöde från den operativa verksamheten men före förvärv av dotterföretag/rörelsegren RÖRELSEINTÄKTER, MSEK RÖRELSEINTÄKTER FÖRDELAT PER BRANSCH Korta fakta om EuroMaint 2010 EuroMaint har två dotterbolag EuroMaint Rail och EuroMaint Industry som verkar inom olika kundsegment spårtrafikbranschen respektive industrin. Affärsidé: Att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning genom effektiva underhålls- och tekniklösningar. Rörelseresultatet 2010 uppgick till -71 (128) miljoner kronor. Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinter skador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK (1 909) * medarbetare Ägs av Ratos AB, som är ett av Europas största börsnoterade private equity-företag. Ratos är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Läs mer om Ratos på VD: Ole Kjörrefjord 90 (85) procent av omsättningen härrör från spårtrafikbranschen och 10 (15) procent från industrin Företagswebbplats: RÖRELSERESULTAT, MSEK Spårtrafikbranschen 90% Industrin 10% KASSAFLÖDE, MSEK * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM EuroMaint har verksamhet i: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Skövde Linköping Huskvarna Göteborg Vänersborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig M Moers Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Rörelseresultatet 2010 är belastat av extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 215 MSEK

6 EuroMaint Rail EuroMaint Rail i korthet NYCKELTAL EUROMAINT RAIL Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda EuroMaint Rail stärker sina kunders konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt marknad genom kundanpassade och innovativa underhållskoncept, kvalificerat tekniskt underhåll, ombyggnader av fordon samt effektiva erbjudanden inom reservdelslogistik och komponentförsörjning. EuroMaint Rail bidrar till effektiv spårburen trafik genom att öka fordonens tillgänglighet, tillförlitlighet och livslängd. RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 exklusive fördelade koncernkostnader Rörelseresultatet 2010 är belastat med extra kostnader för vinterskador och omstrukturering på sammanlagt 204 MSEK EuroMaint Rail har en stark position som ledande, oberoende underhållsföretag inom spårburen trafik i Europa. I Sverige har bolaget länge varit marknadsledande. Bolagets vision är att bli Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. EuroMaint Rails strategier för lönsam tillväxt är att skapa förutsättningar för: Nya och förlängda uppdrag från kunder i Sverige Internationell expansion till utvalda marknader i övriga Europa Korta fakta om EuroMaint Rail 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -29 (168) miljoner kronor. Resultatet belastas med extra kostnader för omfattande vinter skador och omstrukturering uppgående till 204 miljoner kronor (1 514)* medarbetare Ett av två bolag som ägs av EuroMaint AB VD: Petter Arvidson (tf) Står för cirka 90 procent av omsättningen i EuroMaintkoncernen Huvudkontor i Solna * 2009 Exklusive det tyska förvärvet RSM 6 EuroMaint Rail har verksamhet i sex länder Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Lettland och Polen: Luleå Vännäs Sundsvall Gävle Borlänge Västerås Åmål Örebro Hallsberg Stockholm Linköping Göteborg Landskrona Malmö Jelgava Delitzsch Duisburg Kaiserslautern Leipzig Olawa Gent Rotterdam Oberhausen Moers

7 EuroMaint Rail VD Petter Arvidson har ordet Vi ser stor potential i de nya marknaderna I januari 2010 tog EuroMaint Rail klivet ut på den europeiska marknaden. Petter Arvidson, tillförordnad VD sedan mars 2010, kommenterar året som gått. Har ni under 2010 utvecklats i linje med er vision att bli Europas ledande leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen? Ja, vi har ökat vår försäljningsvolym i Sverige med ca 15 procent 2010 jämfört med 2009 och har en stark position även på kontinenten. Detta tack vare förvärvet av RSM som under 2010 har integrerats i bolaget och uppnått goda resultat. Vi är redan Europas största oberoende leverantör av underhållstjänster med en omsättning på ca miljoner kronor. Under 2010 fick vi förnyat förtroende från SJ värt 680 miljoner kronor per år. Vi har också fått i uppdrag att modernisera SL:s tåg för Roslagsbanan och förlängt vårt samarbete med Green Cargo. Har ni uppnått resultatmålen för året? Om inte, varför och hur ska ni uppnå målen 2011? Resultatet 2010 belastas av uteblivna intäkter och kraftigt förhöjda kostnader för att åtgärda omfattande vinterskador på tågen. Dessutom har vi haft betydande omstruktureringskostnader i verksamheten. Exklusive dessa kostnader var resultatet bättre än Branschen är bättre förberedd för vintern 2010/2011, vi räknar inte med några omstruktureringskostnader under 2011 och den tyska godsverksamheten gick bra i slutet av året. Det är faktorer som gör att jag bedömer att 2011 blir ett betydligt bättre år resultatmässigt. Förlusten av underhållet av pendeltågen i Stockholm innebär att vi kommer att förlora intäkter under 2011, men min bedömning är att vi kommer att kunna ta igen den förlusten med nya affärer. Har den tyska verksamheten utvecklats enligt plan? Vår tyska verksamhet gick dåligt i början av året men har vänt till vinst och utvecklas nu bättre än plan. Vi ser stor potential i de nya marknaderna. Marknaden är stark och vi har genomfört organisationsförändringar som innebär att verksamheten är mer effektiv idag än för ett år sedan. Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Rail? För våra tyska medarbetare är 2010 det första året som en del i EuroMaint och integrationen har berört många anställda i såväl verkstäderna som inom olika funktioner i både Sverige och Tyskland. Vi har mycket att lära av varandra och vi har kommit en bit på väg i utbytet av erfarenheter och utvecklingen av gemensamma lösningar. För vår personal i Sverige har givetvis vinterns trafikstörningar varit kännbara såväl i början som i slutet av året. Trots detta har vi målmedvetet fortsatt det utvecklingsarbete vi inlett tidigare och vi har tagit viktiga steg mot en stabilare, effektivare och mer förutsägbar verksamhet. Vilka är nyckelfrågorna för EuroMaint Rail 2011? Vi ska fortsätta att fokusera på att leverera ökad kvalitet till våra kunder, bli ännu mer förutsägbara i våra leveranser och fortsätta arbetet med att industrialisera våra processer och arbetsmetoder. Vi ska fortsätta integrationen i Tyskland och utveckla vårt europeiska underhållserbjudande till både gods- och persontrafikmarknaden samt erbjuda effektiva ombyggnader av järnvägsfordon och effektiva leveranser av komponenter. Vi ser också att vi har goda förutsättningar att tillämpa våra affärsmodeller och vårt kunnande om underhåll för att expandera i övriga Europa. Petter Arvidson VD EuroMaint Rail 7

8 EuroMaint Rail Viktiga händelser under året Januari EuroMaint Rail slutför förvärvet av RSM, Tysklands största oberoende underhållsföretag för spårburna fordon och med ett särskilt starkt erbjudande inom godssegmentet. Samarbetar med ÅF Kontroll. EuroMaint Rail samarbetar med ÅF Kontroll och har utvecklat ett mekaniserat provningssystem för sprickkontroller av hjulaxlar. Systemet gör att ledtider kan kortas och säkerheten förbättras. Avtal tecknas med SJ om revision av 15 RC6-lok. Uppdraget omfattar bland annat modifiering av förarutrymmen, omfattande tekniskt underhåll och utvändig ommålning. Februari EuroMaint Rail tar över underhållet av SJ:s X40-tåg i Västerås. Mars Förnyat förtroende från SJ. SJ förlänger underhållsavtal för personvagnar, RC-lok och X2-fordon. Avtalet är värt cirka 680 miljoner kronor per år och omfattar 450 fordon. Petter Arvidson tillträder den 22 mars som tillförordnad VD för EuroMaint Rail. Varslet av 91 anställda vid ombyggnadsverkstaden i Malmö dras tillbaka. Maj EuroMaint Rail moderniserar SL:s tåg för Roslagsbanan. Uppdraget är värt totalt cirka 400 miljoner kronor, omfattar drygt 100 vagnar och löper i fyra år. EuroMaint Rail ska bland annat renovera vagnarna in- och utvändigt, installera informations- och övervakningssystem samt förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Juni Levererar unikt fjärrövervakningssystem till SJ. Som första tågoperatör i Sverige installerar SJ EuroMaint Rails nya fjärrövervakningssystem RVM (Real-time Vehicle Monitoring) i 43 av sina X2-fordon. Systemet hämtar statusinformation och felindikeringsdata från fordonen i realtid och har utvecklats av EuroMaint Rail i samarbete med Pilotfish Networks. Oktober Förlängt förtroende från Green Cargo. EuroMaint Rail får förlängt förtroende avseende underhåll av el- och diesellok. Avtalet innebär ett fortsatt nära samarbete mellan företagen och utgör det största enskilda avtalet inom underhåll av spårburna fordon för godstrafik i Sverige. Det nya avtalet gäller till 2012 med möjlighet till ytterligare två års förlängning och är värt 220 miljoner kronor. November Avtal tecknas med MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB). EuroMaint Rail tecknar avtal avseende fortsatt underhåll av Dm3-lok som trafikerar Malmbanan på uppdrag av LKAB. Avtalet löper på tre år med möjlighet till två års ytterligare förlängning. Viktiga händelser efter årets slut Januari Ramavtal tecknas med tyska VTG avseende revisioner av tankvagnar och upparbetning av godsvagnshjul i Sverige. Avtalet innebär att EuroMaint Rail etablerar en pool för godsvagnshjul i Sverige. EuroMaint Rail tecknar avtal om underhållstjänster med det av Norges Statsbaner (NSB) ägda underhållsföretaget Mantena. Ny VD i EuroMaint Rail Ove Bergkvist utses till ny verkställande direktör i EuroMaint Rail. Han efterträder bolagets tillförordnade VD Petter Arvidson senast den sista juni EuroMaint Rail tecknar avtal med Veolia Transport om att genomföra serierevision på 60 stycken boggiset till spårvagnar av typen A32 som går i trafik på Tvärbanan i Stockholm. 8

9 EuroMaint Rail Spårtrafik är en tillväxtbransch År 2010 blev ett händelserikt år för den svenska spårtrafikbranschen. Det sista steget till en helt avreglerad järnvägsmarknad togs samtidigt som hårt vinterväder både i början och i slutet av året skapade stora trafikstörningar. I Tyskland har marknadsläget förbättrats successivt under året. Den nu helt avreglerade svenska spårtrafikmarknaden ger EuroMaint Rail nya möjligheter, samtidigt som den ställer nya krav. Fler operatörer etablerar sig och konkurrerar med differentierat erbjudande och pris. För EuroMaint Rail är utmaningen bland annat att behålla marknadsandelar inom fjärrtrafik, öka sin marknadsandel inom regionaloch lokaltrafik, utöka sina samarbeten med de nya aktörerna samt att växa inom godssegmentet. Exempel på internationella aktörer som har etablerat sig på den svenska marknaden är Veolia, MTR, danska DSB och tyska DB. Spårtrafik en tillväxtbransch Spårtrafik är en tillväxtbransch, speciellt på avreglerade marknader; kopplingen mellan avreglering och tillväxt är tydlig. I Sverige har tillväxten inom intercitytrafiken legat högre än tillväxten i ekonomin i övrigt ända sedan X2-tågen introducerades på 1990-talet. Regional- och lokaltrafiken har ökat cirka sex procent per år sedan 1970-talet i storstadsområdena. Inom godstrafik följer tillväxten industriproduktionen. Sedan början av 2000-talet har spårburen godstrafik vuxit mer än industriproduktionen med undantag för 2009 då branschen drabbades av en kraftig nedgång på procent, till följd av den globala lågkonjunkturen. Under 2010 har marknaden dock återhämtat sig och var i slutet av året uppe på samma nivå som Kapacitetsbrist leder till ökade krav Det är fortsatt brist på spårkapacitet inom svensk spårtrafik. Det ökar kraven på att underhåll görs i lågtrafikperioder. EuroMaint Rail och dess kunder har som mål att inga tåg ska finnas på verkstad i högtrafik. Europeisk spårtrafik internationaliseras I Tyskland är EuroMaint Rail ett starkt oberoende alternativ för underhåll av fordon inom gods- och persontrafik. Trenden på marknaden är att privata operatörer ökar sin andel av marknaden och verkar alltmer internationellt. Dessutom gör avregleringarna att nationella järnvägsföretag vill expandera till nya marknader internationellt. Båda dessa trender är till EuroMaint Rails fördel. EuroMaints tyska verksamhet hade en tuff start på året. Efterfrågan inom godstrafik var låg till följd av den internationella lågkonjunkturen under Under andra halvåret har marknadsläget dock förbättrats väsentligt. Störningar i tågtrafiken vintern 2010 För EuroMaint Rail innebar trafikstörningar på grund av hårt vinterväder både en tuff start och ett tufft slut på året. De kilometerbaserade avtalen betalar sig bara när tågen går. Därför gick bolaget miste om intäkter under årets första månader. För att förebygga problem i trafiken under vintern 2010/2011 har branschen agerat samordnat under året. Även regeringen har lyft frågan. Näringsdepartementet kom i oktober med sin utredning Förbättrad vinterberedskap för järnvägen som innehåller 13 åtgärdspunkter, bland annat att det krävs en nationell samordning av den prioriterade järnvägstrafiken. Utredningen har följts av gemensamma handlingsplaner och simulering av trafikstörande händelser. EuroMaint Rail har tagit en aktiv del i förberedelserna i att vintersäkra kundernas fordonsflottor inför vintersäsongen 2010/2011. Bolaget har också fått många uppdrag till följd av vinterproblematiken. 9

10 EuroMaint Rail Kundcase EuroMaint Rail förlänger livslängden på malmlok I november 2010 fick EuroMaint Rail i uppdrag från MTAB (Malmtrafik i Kiruna AB) att underhålla de Dm3-lok som går i trafik på Malmbanan på uppdrag av LKAB. LKAB/MTAB har nyligen investerat i nya IORE-lok men Malmbanan behöver ytterligare kapacitet för att kunna möta LKAB:s planer på att öka produktionen av järnmalm. Genom avtalet med EuroMaint Rail säkerställer MTAB att även de äldre Dm3-loken är tillgängliga för trafik och MTAB kan möta LKAB:s krav på både ökad kapacitet och flexibilitet. Samarbetet med EuroMaint Rail innebär en effektiv lösning på utmaningen vi står inför, säger fordonschef Lars Aspvik på MTAB. Arbetet kommer att utföras av EuroMaint Rails personal i Luleå som har unik kompetens inom kvalificerat underhåll av lok för krävande godstransporter. Jag är mycket glad att vi genom avtalet skapar en plattform för ett fördjupat samarbete med MTAB, säger EuroMaint Rails VD Petter Arvidson. EuroMaint Rail bygger om Arlanda Express I februari påbörjade EuroMaint Rail uppdraget att bygga om snabbtågen som går i trafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats. A-Train, som driver Arlanda Express, vill förbättra tågens komfort och ytterligare öka passagerarkapaciteten. Fordonen utrustas med ny teknik och målet är att göra tåganslutningen till en integrerad del av flygupplevelsen. Genom att öka passagerarkapaciteten bidrar Arlanda Express till att begränsa den totala miljöbelastningen för Arlanda. EuroMaint Rail genomför både den interiöra och exteriöra, mycket omfattande, ombyggnaden. Vi har sedan 2005 ett mycket nära samarbete med EuroMaint Rail avseende underhållet av Arlanda Express ett underhåll som kontinuerligt levererat 99,9 procent tillgänglighet för våra fordon. Det faktum att EuroMaint Rail känner oss och våra behov väl har naturligtvis bidragit i valet av ombyggnadsleverantör och vi känner oss säkra att störningen på vår trafik blir så begränsad som möjligt under den tid tågen är ur drift för ombyggnad, förklarar Per Thorstenson, VD för A-Train. Arbetet med ombygganden har pågått under 2010 och fortsätter in i

11 EuroMaint Rail Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. KarlOve Grönqvist, CFO 2. Mattias Wessman, CIO 3. Gustav Jansson, affärsområdeschef Arbetsmaskiner 4. Ilona Östlund, chef Marknad och Kommunikation 5. Håkan Berndtsson, affärsområdeschef Tillgänglighet 6. Petter Arvidson, VD 7. Ingela Erlinghult, affärsområdeschef Komponenter 8. Henrik Dagberg, chef Affärsutveckling 9. Lena Gellerhed, HR-chef 10. Sten Nilsson, affärsområdeschef Ombyggnad 11

12 EuroMaint Industry EuroMaint Industry i korthet NYCKELTAL EUROMAINT INDUSTRY Rörelseintäkter, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % ,6 Medelantal anställda EuroMaint Industry är den naturliga partnern för företag som behöver effektivisera eller förändra sin produktion. Bolaget förbättrar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar specialanpassade produktionsutrustningar samt erbjuder alla typer av underhållstjänster och komponentservice RÖRELSEINTÄKTER, MSEK Rörelseresultat 2009 och 2010 är exklusive fördelade koncernkostnader. Rörelseresultatet 2010 är belastat med omstruktureringskostnader på -11 MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE, MSEK 30 Genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning stärker EuroMaint Industry konkurrenskraften inom svensk industri. Bolaget finns på sju orter i Sverige och kunderna finns främst inom: tillverkningsindustri pappers- och massa industri kraft- och förbränningsindustri Korta fakta om EuroMaint Industry 2010 Rörelseresultatet 2010 uppgick till -22 (-3) miljoner kronor. Resultatet inkluderar omstruktureringskostnader uppgående till 11 miljoner kronor. 340 (384) medarbetare Ett av två dotterbolag som ägs av EuroMaint AB VD: Nicklas Falk Står för 10 procent av omsättningen i EuroMaint-koncernen Huvudkontor i Skövde Gävle Åmål Skövde Stockholm Huskvarna Göteborg Vänersborg EuroMaint Industry bedriver verksamhet i Sverige: 12

13 EuroMaint Industry VD Nicklas Falk har ordet Vi har befäst vår position och behållit vår leveransförmåga EuroMaint Industry har under 2010 fortsatt att utveckla sina tjänster och produkter och stärkt sina marknadspositioner trots en relativt svag marknad. Nicklas Falk, VD sedan 2008, kommenterar året som gått. Hur har ni lyckats med strategin att bygga en ledarposition i Norden som partner för effektiv produktion? Trots att året, framför allt inledningsvis, har präglats av en relativt svag marknad, så har vi lyckats stärka vår marknadsnärvaro. Vi har befäst vår mycket starka position som partner till tillverkningsindustrin. Dessutom har vi utvecklat vårt erbjudande och blivit en mer efterfrågad leverantör till pappers- och massaindustrin; ett relativt nytt kundsegment för oss. Genom övertagandet av verksamhet i Stockholm från Fortum Värme har vi ett starkare erbjudande för kraft- och förbränningsindustrin, samtidigt som vi etablerat oss i Stockholm. Har ni uppnått resultat- och omsättningsmål för året? Nej blev inget bra år resultatmässigt. Omsättningen uppgick till 358 miljoner kronor och resultatet -22 miljoner kronor. Det såg dock betydligt bättre ut i slutet av året än i början, så vi förväntar oss ett starkt Vad har 2010 inneburit för medarbetarna inom EuroMaint Industry? Vi har under året genomfört omstruktureringar, dels för att anpassa oss till efterfrågan under inledningen av 2010, dels för att få ett tydligare erbjudande. Vår verksamhet för mekanisk bearbetning i Skövde har tagits över av Noremech AB och ett teknikkontor i Detroit har avvecklats. Våra medarbetare har visat stor lojalitet och delaktighet under dessa tuffa tider och samtliga har kämpat för att på bästa sätt stötta bolaget och bygga för framtiden. Hur ska ni göra för att leverera bättre 2011? Till att börja med har vi hjälp av att industriproduktionen har kommit igång. Det går bra för våra kunder och då behöver de våra tjänster och produkter för att kunna producera så effektivt som möjligt. Men vi sitter inte stilla och väntar på omvärlden, utan arbetar strukturerat med att ständigt förbättra processer och utveckla ny underhållsmetodik. Det gjorde vi 2010 och det kommer vi att göra Under hösten 2010 införde vi en ny organisation som stärker oss i hur vi arbetar med våra huvudsakliga kundsegment: tillverkning, papper och massa, samt kraft- och förbränningsindustrin. Vi har målmedvetet breddat vår kundbas och ser fram emot att fortsätta bygga nära och långsiktiga relationer med våra kunder. Nicklas Falk VD EuroMaint Industry 13

14 EuroMaint Industry Viktiga händelser under året Mars EuroMaint Industry överlåter verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde till Noremech AB. Verksamheten sysselsätter 36 personer. Förvärvar verksamheten för ventilservice från Marmaverken Ventil i Söderhamn. Verksamheten omsätter cirka 10 miljoner kronor och sysselsätter sju personer. April Ramavtal tecknas med Norske skog för underhåll av elmotorer. Uppdraget omfattar att skräddarsy ett logistiksystem för hantering av kundens elmotorer samt sköta felavhjälpande underhåll och service. Avtalet ger kunden en tekniskt kvalificerad, kostnadseffektiv och tillförlitlig underhållslösning. Juni EuroMaint Industry tar över verksamhet från Fortum Värme och etablerar sig därmed inom ett strategiskt viktigt kundsegment och i Stockholm. EuroMaint Industry tar över plåt-, svets- och smidesverksamhet som sysselsätter 17 personer. Augusti Lokalkontoret i Detroit, USA, avvecklas. Bolaget fortsätter erbjuda IPV-tjänster internationellt, i första hand från Sverige men också genom etablering av partnerskap. Oktober EuroMaint Industry får i uppdrag av materialhanteringsföretaget Atlet att bygga upp underhållsverksamheten vid en fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke utanför Göteborg. December Får i uppdrag av Volvo Cars att utveckla en AGV-prototyp med nytt styrsystem för slutmonteringen av motorerna i Volvo Cars fabrik i Skövde. 14

15 15

16 EuroMaint Industry Med etableringar på strategiska orter skapas en bas för expansion inom olika industrikluster Den svenska industrikonjunkturen vände upp under Det gynnade EuroMaint Industry under slutet av året. Men inledningen blev svårare än väntat och bolaget klarar därför inte sina resultatmål för Den strategiska utvecklingen har följt planen: bolaget har stärkt sin position inom utvalda kundsegment och regioner. Trots att industrin återhämtade sig relativt snabbt under början av 2010, kunde inte EuroMaint Industry dra nytta av uppgången initialt på grund av fortsatt låg efterfrågan från kunderna. Under senare delen av 2010 ökade behovet av större underhållsåtgärder dock markant, vilket ledde till förbättrad beläggning och orderstock. 16

17 Konsolidering och tillväxt på marknaden Den långsiktiga trenden på marknaden är att kunderna har ett ökat behov av externa specialisttjänster för att kunna optimera, utveckla och underhålla sina produktionsprocesser. Marknaden fortsätter att konsolideras och ett antal större aktörer håller på att bildas. En tendens är att allt fler aktörer erbjuder ett allt bredare utbud av tjänster. I framtiden utförs troligen enkla tjänster av små lokala aktörer, medan de större bolagen som EuroMaint Industry tar ansvar för mer omfattande åtaganden. Starkare erbjudande och närvaro i Stockholm EuroMaint Industrys ambition är att skapa en ledarposition inom produktionseffektivisering och underhåll för industrin i Sverige och Norden genom hög komponent- och systemkompetens. Med etableringar på strategiska orter skapar bolaget en bas för expansion inom olika industrikluster. Genom att ta över resurser för mekanikservice från Fortum Värme i Stockholm har EuroMaint Industry stärkt sin marknadsposition gentemot kraft- och förbränningsindustrin och bolaget har fått en bas även i Stockholm. Bolaget erbjuder nu avancerade tjänster inom underhåll av pannor och rökgasrening i landets två största storstadsregioner. EuroMaint Industry har även breddat och fördjupat sitt erbjudande till pappers- och massaindustrin genom ett mindre förvärv av ett ventilbolag i Söderhamn. Den starka positionen som underhållspartner till tillverkningsindustrin har behållits. För att renodla bolagets erbjudande har även en verksamhet överlåtits under året. Verksamheten för mekanisk bearbetning i Skövde drivs numera av Noremech AB. Verksamhet i svenska industrikluster För EuroMaint Industry är det viktigt att finnas nära kunderna rent geografiskt. Därför bedrivs verksamhet bland annat i fyra svenska industrikluster: Gävle med inriktning på papper-, massa- samt stålindustrin Göteborg med inriktning på livsmedel, tillverkningsindustri samt kraft - och förbränningsanläggningar Huskvarna med inriktning på mindre tillverkningsföretag och pressgjuterier Skövde med inriktning på bland annat tillverkningsindustrin Utöver dessa platser har bolaget även verksamhet i Stockholm, Söderhamn, Vänersborg och Åmål. Bättre år för alla kunder Samtliga EuroMaint Industrys kundsegment hade en bättre utveckling under 2010 jämfört med året innan. Kraft- och förbränningsindustrin hade ett relativt bra år, men branschen har främst genomfört mindre underhåll av sina anläggningar. Den allmänna oron för konjunkturen har gjort att kunderna avvaktat med större arbeten, installationer och revisioner. 17

18 EuroMaint Industry Kundcase EuroMaint Industry bygger upp underhållsavdelning för Atlet EuroMaint Industry fick under 2010 i uppdrag att bygga upp underhållsverksamheten i Atlets fabrik för trucktillverkning i Mölnlycke. Atlet tillverkar cirka truckar per år i fabriken utanför Göteborg, men produktionen ska öka och behöver samtidigt bli mer effektiv. En del i detta arbete är att effektivisera underhållet av produktionsutrustningen. I EuroMaint Industrys uppdrag ingår bland annat att inventera utrustningen, utveckla underhållsplaner och organisera hela underhållsverksamheten. De förändringar vi genomför just nu ställer nya krav på underhållet. Därför behövde vi en partner med bred erfarenhet av att utveckla underhållssystem i tillverkningsindustrin, säger Atlets produktionsdirektör Martin Björkroth. Uppdraget från Atlet stärker EuroMaint Industrys närvaro i Göteborgsregionen och befäster ytterligare bolagets position som ledande inom produktionseffektivisering genom kundanpassade underhållsplattformar. 18

19 EuroMaint Industry Bolagsledning FRÅN VÄNSTER 1. Kim Berghäll, affärsområdeschef Teknik & driftsäkerhet 2. Bo Lennartsson, tf. affärsområdeschef Komponentservice 3. Ulf Sandén, CFO och vice VD 4. Urban Ekmark, Personal-, kvalitets- och miljöchef 5. Nicklas Falk, VD 6. Patrik Sahlberg, affärsområdeschef Automation och vice VD 7. Arne Molander, Marknads- och försäljningschef 8. Patrick Svensson, chef Affärsutveckling och VD EuroMaint Industry Inc. 19

20 20

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Svensk. EuroMaint Rail

Svensk. EuroMaint Rail Svensk EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer