INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 05

2 Årsredovisning 05

3 INNEHÅLL VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet Viktiga händelser VD har ordet 6 Till nytta i en föränderlig värld 8 EuroMaint en koncern i rörelse 10 Mål och måluppfyllelse 12 Förvärv och investeringar 13 Artikel om EuroMaints historiska bakgrund Bengt Möller 14 EuroMaint Rail 16 EuroMaint Industry 22 Artikel om EuroMaint Industrys teknikutveckling Jan-Olof Lundgren 28 Forskning och teknikutveckling 30 Artikel om EuroMaint Rails teknikutveckling Thomas Robertsson 32 Medarbetare 34 Artikel om EuroMaints HR-arbete Janette Sved och Ulf Sandén 36 Kvalitet och miljö 38 Artikel om EuroMaints miljöarbete Annkristin Castagna och Urban Ekmark 40 Hållbar utveckling 42 Riskhantering 43 Artikel om en styrelseledamots bild av EuroMaint Elisabeth Nilsson 44 Flerårsöversikt 46 VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48 Resultaträkning 51 Balansräkning 52 Förändring i eget kapital 54 Kassaflödesanalys 55 Noter 56 Revisionsberättelse 72 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73 Ordförande har ordet 76 Styrelse EuroMaint 77 Koncernledning EuroMaint 79 Ledning EuroMaint Rail 80 Ledning EuroMaint Industry 81 ÖVRIGT Adresser 82 3

4 EUROMAINT I KORTHET var ett händelserikt år för EuroMaint-koncernen mycket rörde på sig, både internt och ute på marknaden. Koncernen uppfyllde sina mål om att skapa ännu bättre resultat, ta hem nya viktiga kontrakt, miljöcertifiera koncernen och stärka sina kundrelationer. En stor och viktig händelse vid halvårsskiftet var förvärvet av Euromation från Volvo Technology Transfer AB, Volvo Powertrain AB och Volvo Personvagnar AB. Förvärvet utvidgar EuroMaint-koncernens etablering inom spårtrafikbranschen med en närbesläktad verksamhet inom verkstadsindustrin. NY KONCERNSTRUKTUR Från och med 2006 har EuroMaint en ny koncernstruktur med två dotterbolag, som vänder sig till spårtrafikbranschen respektive verkstadsindustrin. Dotterbolagen fokuserar på kunderna och deras behov, medan moderbolaget driver strategiska utvecklingsfrågor i nätverk med de båda dotterbolagen. EuroMaint Rail AB och EuroMaint Industry AB Namnen på dotterbolagen är EuroMaint Rail AB och EuroMaint Industry AB. Euromation försvinner som namn och varumärke och omnämns i denna årsredovisning som EuroMaint Industry, såvida inte direkta historiska händelser relateras. Det som fram till årsskiftet var EuroMaint benämns som EuroMaint Rail. Om EuroMaint-koncernen avses används namnet EuroMaint. MÅNGA GEMENSAMMA FAKTORER Både EuroMaint Rail och EuroMaint Industry har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Båda bolagen är bildade ur insikten att underhåll och teknikutveckling för ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet är viktiga kärnverksamheter. Båda är specialistföretag som kombinerar lång erfarenhet med nytänkande och innovativa lösningar. Båda är lönsamma och stärker sina kunders konkurrenskraft genom att sätta kompetens, kundanpassning och leveranskvalitet främst. EuroMaint Rail EuroMaint då utan tillnamnet Rail bildades vid årsskiftet 2000/01 när Statens Järnvägar bolagiserades och SJ Teknik blev EuroMaint AB. Den huvudsakliga verksamheten är underhåll och ombyggnad av spårburna fordon. EuroMaint Rail har huvudkontor i Solna och verksamhet på 14 orter: Blackvreten, Borlänge, Gävle, Göteborg, Hallsberg, Linköping, Luleå, Malmö, Nässjö, Stockholm/Hagalund, Sundsvall, Vännäs, Åmål och Örebro. Antalet medarbetare 2005 var cirka och omsättningen var MSEK. EuroMaint Industry EuroMaint Industry tidigare Euromation bildades år 2000 när den affärsdrivande enheten Maskinteknik inom Volvokoncernen ombildades till ett bolag. Verksamheten är inriktad på verkstadsindustrin och omfattar underhållstjänster, komponentservice och produktionsteknik samt utveckling och tillverkning av produktionsutrustningar. Huvudkontoret ligger i Skövde. Verksamhet finns även i Hallsberg. Antalet medarbetare 2005 var cirka 285 och omsättningen var 307 MSEK. KORTA FAKTA EuroMaint-koncernen stärker sina kunders konkurrenskraft genom kundanpassade underhålls- och tekniklösningar. Koncernens huvudkontor ligger i Solna. Omsättningen 2005 var MSEK och resultatet 113 MSEK. Antal medarbetare 2005 var cirka EuroMaint ägs av AB Swedcarrier, ett helstatligt holdingbolag. NYCKELTAL Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde efter investeringsverksamhet, MSEK Rörelsemarginal, % 6 3,2 Soliditet, % 17,8 11 Medelantal anställda Inkluderar EuroMaint Industry, från och med Nuvarande EuroMaint Rail. 4

5 VIKTIGA HÄNDELSER 2005 Tioårigt underhållsavtal med Arlanda Express I januari tecknade EuroMaint Rail ett tioårigt kontrakt med Arlanda Express om underhåll av X3-tågen på Arlandabanan. EuroMaint Rail vann upphandlingen i hård internationell konkurrens och fick sitt första stora kontrakt med en operatör utanför den krets av företag som traditionellt härrör från Statens Järnvägar dessutom en operatör som har utländska ägare. Världens första biogaståg i linjetrafik En unik händelse var när EuroMaint Rail levererade en Y1-motorvagn som byggts om från dieseldrift till biogasdrift den första i världen att gå i linjetrafik. Kund var Svensk Biogas AB, helägt dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB. Denna satsning på att minska miljöbelastningen från icke-elektrifierad spårtrafik blev internationellt uppmärksammad. Förvärvet av Euromation Möjligheten att förvärva Euromation kom mycket snabbt. När den väl kom var EuroMaint-koncernen mentalt förberedd på att bredda och fördjupa sin verksamhet gentemot verkstadsindustrin. Med en stabil lönsamhet var koncernen också mogen att ta detta steg. Styrelsen kunde fatta ett snabbt beslut. Hela EuroMaint miljöcertifierat Många av EuroMaints produktionsanläggningar var miljöcertifierade redan vid ingången av Under året har mycket engagemang och arbete lagts på att få samtliga anläggningar miljöcertifierade enligt ISO Vid årets slut uppnåddes detta mål. Därmed är hela EuroMaint kvalitets- och miljöcertifierat. Stockholmstågsalliansen vann SL-upphandlingen I slutet av året vann Stockholmstågsalliansen ägd av Tågkompaniet och SJ AB, med ISS TraffiCare och EuroMaint Rail som leverantörer upphandlingen av pendeltågstrafiken inom Storstockholms Lokaltrafik, i hård konkurrens med internationella aktörer. Kvalitetsnivån i underhållet var en viktig anledning till att kontraktet vanns. Avtalet löper till och med juni 2011 med option på ytterligare fem år. Ny koncernstruktur Beslutet att från och med 2006 bilda en ny koncernstruktur med olika bolag gentemot spårtrafikbranschen och verkstadsindustrin ger EuroMaint-koncernen möjlighet att satsa mer generellt på utveckling av underhåll och tekniklösningar. Bolagen EuroMaint Rail och EuroMaint Industry ägnar sig åt kundnytta medan moderbolaget driver strategiska utvecklingsfrågor. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER BOLAG KONCERNEN 2. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER KUND KONCERNEN 6. VOLYMUTVECKLING * MSEK EuroMaint Rail, 85 % 2. EuroMaint Industry, 15 % 1. SJ AB, 42 % 2. Green Cargo, 15 % 3. AB Volvo, 10 % 4. Volvo Cars, 3 % 5. Övriga kunder spårtrafik, 28 % 6. Övriga kunder verkstadsindustri, 2 % * Gällande siffror är det EuroMaint Rail som avses. Från och med ingår EuroMaint Industry. 5

6 VD HAR ORDET Under 2005 har verksamheten inom EuroMaint stärkts ytterligare, från det positiva läge vi lyckades uppnå året innan. Vi har fått flera stora order, hållit våra löften till kunderna om bra kvalitet i rätt tid och med råge uppnått det resultat vi planerat. I och med förvärvet av Euromation har verksamheten utökats. Framtiden ser ljus ut, med god beläggning och goda möjligheter till ytterligare kontrakt. Förstärkt teknik- och planeringsfunktion I mars gjorde vi en omorganisation som främst innebar att vi förstärkte teknik- och planeringsfunktionen inom EuroMaint Rail. Syftet var att bli mer proaktiva mot våra kunder och att tydliggöra den vikt vi lägger vid att vara i framkant när det gäller teknikutveckling. En direkt följd blev vårt partnerskap med AEA Technology Rail, ett specialistföretag inom tillståndsbaserat underhåll. Våra kunder har visat stort intresse för detta och jag har redan fått många positiva reaktioner. EuroMaint-koncernen kommer också att bli mer aktiv gentemot högskolor och universitet. Euromation förde med sig ett etablerat nätverk av FoU-kontakter i boet. Nu ska vi utvidga det till områden som spårfordonsteknik, underhållsteknik och systemteknik. En stark kontraktsportfölj I januari skrev vi ett tioårigt underhållskontrakt med Arlanda Express. Sedan kontraktet började löpa i april har Arlanda Express meddelat oss att de aldrig någonsin haft så hög tillgänglighet på sina tåg, samtidigt som antalet passagerare stadigt ökar. Biogaståget i Linköping var ett annat betydelsefullt projekt. Vi utvecklade, konstruerade och byggde om en Y1-motorvagn från dieseldrift till biogasdrift. Den kommer att tas i trafik inom kort, när vår verkstad i Linköping är anpassad för underhåll av biogaståg. Genom den här investeringen tydliggör vi vårt engagemang för att minska miljöbelastningen. Avtalet med SL om pendeltågstrafiken i Stockholm måste också nämnas. Som leverantör i Stockholmstågsalliansen har EuroMaint Rail en viktig roll i att leverera trafiknära underhåll, komponentunderhåll och materialförsörjning. SL eftersträvar hela, rena och punktliga tåg och en trygg miljö för passagerarna. Stockholmstågsalliansen vann upphandlingen i hård konkurrens med flera internationella konkurrenter, tack vare bästa betyg på kvalitet samt själva övertagandeprocessen, som är nog så viktig. Kontraktet löper på fem plus fem år från den 18 juni Hela ordervärdet är ungefär en miljard per år. EuroMaint Rails andel är cirka 17 procent. Stabil marknadsandel För att belysa hur stabil vår ställning inom spårtrafikbranschen är, räcker det med att blicka bakåt till Då konstaterade vi att om vi skulle förlora samtliga upphandlingar vi deltog i, skulle marknadsandelen sjunka från 50 till 6 procent på fyra år. Idag har vi fortfarande en marknadsandel på 50 procent. Efter att ha vunnit många hårt konkurrensutsatta upphandlingar har vi tagit hem så många långtidskontrakt att vi säkrat en beläggning på 80 procent fram till år Miljöcertifiering En viktig faktor, inte minst för vår konkurrenskraft, är att hela koncernen sedan i december är miljöcertifierad. Hela EuroMaint är därmed både kvalitets- och miljöcertifierat. Med råge förbättrat resultat Under 2005 har vi levt upp till målet att förbättra resultatet och det med råge. Från 47 till 113 MSEK betyder en ökning med mer än hundra procent. Framgången, att leverera ett resultat som är 6 procent av omsättningen, för med sig att styrelsen ger oss fortsatt förtroende att utveckla företaget. Vi har även lyckats vända kassaflödet under 2005 och året slutade med ett överskott. Förvärvet av Euromation Redan i våras ansåg styrelsen oss mogna att planera för nya affärsområden, nämligen verkstadsindustri och processindustri. Den 1 juli 2005 förvärvades Euromation, nuvarande EuroMaint Industry, med närmare 285 anställda, huvudkontor i Skövde, en omsättning på ungefär 300 MSEK och ett resultat på 8 procent under Större delen av omsättningen kommer från den tidigare ägaren Volvo. Målet är att öka antalet övriga kunder genom aktiv marknadsbearbetning och därmed minska Volvo-beroendet. En logisk konsekvens av förvärvet var beslutet att från årsskiftet 2005/06 bilda en ny koncernstruktur med olika dotterbolag för spårtrafik och verkstadsindustri. Samtidigt har vi öppnat för möjligheten att expandera internationellt ett viktigt steg för att stärka vårt varumärke. 6

7 Nu är vi redo att växa Pether Wallin VD och koncernchef Framtidsvisioner Från halvårsskiftet 2006, när SL-kontraktet börjar löpa, räknar vi med att takta på en löpande 12-månaders omsättning på 2 miljarder kronor. Med medarbetare betyder det en omsättning på 1,21 MSEK per anställd, vilket är mycket bra för ett tjänsteproducerande företag. Inom spårtrafikbranschen pågår just nu upphandling av underhåll av Pågatågen. Under året väntas underlag för upphandling av Öresundstrafiken. På ombyggnadssidan pågår två stora upphandlingar, uppgradering av Green Cargos T44- respektive RC2-lok. De båda affärerna har ett sammanlagt värde av mellan 1 och 1,5 miljarder kronor, beroende på omfattningen. Med den stora marknadsandel vi har inom tågunderhåll och ombyggnad behöver vi expandera internationellt, för att kunna vidareutveckla bolaget. Eftersom den svenska marknaden inte expanderar över tiden är det också viktigt att stabilisera ekonomin med förädlade tjänster på en utvidgad marknad. Samtidigt inser vi att spelregler och affärskulturer skiljer sig en hel del mellan olika länder. Dessa olikheter ska vi överbrygga genom samarbete eller partnerskap med lokala aktörer. Inom den svenska verkstadsindustrin pågår en tydlig strukturförändring, där underhåll och produktionseffektivisering outsourcas allt mer. Där ska EuroMaint Industry vara med som leverantör! Marknaden är inom vissa områden så stor att fem procents marknadsandel skulle fördubbla koncernens omsättning. Vår ambition är att närma oss den andelen inom några år. Vi inriktar oss på ett segment med relativt avancerade tjänster, som kräver den nivå av behörighet och säkerhet som EuroMaint är bra på. Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla fantastiska medarbetare inom EuroMaint. När jag reser runt och samtalar med er känner jag att klimatet och förtroendet hela tiden förändras till det bättre. Jag hoppas och tror att ni känner er nöjda inte minst med tanke på vårt goda resultat. PETHER WALLIN VD och koncernchef 7

8 TILL NYTTA I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD EuroMaints bolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster. De tillför sina kunder kompetens, utvecklingsresurser, proaktiv planering och innovativa underhållslösningar. EuroMaint-koncernen satsar också på strategisk utveckling och kopplar forskning med praktisk erfarenhet. Ökad efterfrågan på tillgänglighetsbaserade tjänster Ser man specifikt på spårtrafikbranschen så satsar allt fler operatörer och fordonsägare på att modernisera eller förnya sina fordonsparker. Behovet av ombyggnadstjänster växer, både i Sverige utomlands. Marknaden för tågunderhåll växer däremot inte generellt. Dock finns en starkt ökande efterfrågan på mer avancerade, tillgänglighetsbaserade tjänster. Ökat behov av produktionsförädling inom industrin Efterfrågan på effektivitets- och produktivitetshöjande tjänster och tekniklösningar inom den svenska industrin växer. Framför allt handlar det om en vaknande insikt om att det lönar sig att satsa på utveckling av produktionsteknik, automation och systematiskt underhåll. Många företag har också fått erfara att det kan kosta pengar att flytta produktion till lågkostnadsländer. Särskilt när det gäller kunskapsintensiv produktion är det viktigt att ha underhållsleverantörer i närheten som står för kvalitet, flexibilitet och erfarenhet av avancerad teknik. EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom kundanpassade underhålls- och tekniklösningar. Koncernens bolag fokuserar på kundnytta och leveranskvalitet. De har en stark ställning på marknaden och goda relationer med sina kunder. OMVÄRLD OCH MARKNAD På den svenska marknaden pågår en generell strukturförändring när det gäller underhåll och produktivitetsutveckling. Förutom den rådande högkonjunkturen finns det några generella trender som leder till ökad efterfrågan på koncernens tjänster. Generella strukturförändringar på underhållsmarknaden Marknaden för underhållstjänster förändras och omstruktureras i snabb takt. Det blir allt vanligare inom de flesta branscher att skapa ett långsiktigt samarbete med externa partners, som har underhåll som kärnaffär och kan erbjuda kompletta helhetslösningar. Samarbetet sker genom ett komplett outsourcingavtal eller genom att lägga ut delar av underhållet externt. Utsikter på exportmarknaden EuroMaint Rail har förstärkt kapaciteten på marknadssidan, med inriktning på tågunderhåll och ombyggnadsarbeten i Danmark, Norge och Tyskland samt de nya EU-länderna Estland, Lettland och Litauen. Det finns klara önskemål i dessa länder att få in nya impulser och öka den inhemska konkurrensen. Många kontakter har tagits och positiva dialoger förs. Exportsatsningen handlar främst om tjänster och strukturkapital; att exportera EuroMaint Rails kvalitets- och miljöcertifierade verksamhetsledningssystem, underhållstekniska specialistkunnande och projektledningskompetens. De resurser som behövs byggs upp på plats med hjälp av nyckelpersoner och partners. EuroMaint Industry har den svenska marknaden som huvudmarknad. Bolaget följer sina kunder ut i världen, men satsar för närvarande inte på export. 8

9 TILL NYTTA I SAMHÄLLET Var och en kan i sitt vardagsliv konstatera att omsorgsfullt underhåll av bostaden eller bilen bevarar värdet, användbarheten och trafiksäkerheten och minskar behovet av dyra akutåtgärder. Så enkelt är det. I större skala handlar det främst om att optimalt avväga kostnader och nytta. EuroMaint stärker spårtrafikbranschens och verkstadsindustrins lönsamhet genom kundanpassade underhållsoch tekniklösningar: EuroMaint Rail bidrar till ett mer trafiksäkert, effektivt och miljövänligt spårtrafiksystem och medverkar till att göra det mer attraktivt och bekvämt för resenärer och mer konkurrenskraftigt för godstransportörer. EuroMaint Industry bidrar till högre tillgänglighet, bättre anläggningsutnyttjande och ökat kvalitetsutbyte inom industrin och medverkar därmed till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft. EuroMaint-koncernen som helhet vill bidra till ökad export av kunskap och strukturkapital. Det finns också en tydlig vilja att främja utbildning och forskning inom de områden där koncernen har spetskompetens. EuroMaint Rail EuroMaint Rail bidrar till ett mer trafiksäkert, effektivt och miljövänligt transportsystem och medverkar till att göra det mer attraktivt och bekvämt. EuroMaint Industry EuroMaint Industry bidrar till högre tillgänglighet, bättre anläggningsutnyttjande och ökat kvalitetsutbyte inom industrin. 9

10 EUROMAINT EN KONCERN I RÖRELSE VISION EuroMaints vision är att vara en ledande innovativ partner för effektivare underhåll och ökad produktivitet. Med ledande avses att koncernens respektive bolag ska vara drivande, utvecklande och de största underhållsleverantörerna inom vald bransch och att koncernen som helhet ska framstå som ledande alla kategorier. Med innovativ avses att koncernens bolag ska leda konceptutvecklingen av nya underhålls- och tekniklösningar med utgångspunkt från kunskap om sina kunder. Koncernen ska arbeta med kontinuerlig utveckling av organisationsformer, processer och arbetssätt för ökad effektivitet och produktivitet. Med partner avses att koncernens bolag ska utveckla långsiktigt samarbete med sina kunder och erbjuda dem kundanpassade helhetslösningar, i stället för att leverera enstaka tjänster från tid till annan. Detta innebär fokusering på affärer där koncernens strategiska styrkor bäst kan utnyttjas. Med effektivare underhåll och ökad produktivitet avses att stärka kundernas konkurrenskraft genom att öka tillgängligheten och nyttjandegraden hos deras produktionsanläggningar och fordonsparker. Möjligheten för EuroMaint att förvärva Euromation kom mycket snabbt. När den väl kom var koncernen redan mentalt förberedd på att bredda och fördjupa sin verksamhet gentemot industrin. Med en stabil lönsamhet var koncernen också mogen att ta detta steg. Styrelsen kunde fatta ett snabbt beslut. DEN NYA KONCERNSTRUKTUREN EuroMaint-koncernens båda bolag har många gemensamma faktorer. Inte minst erfarenheten av att utvecklas, från att vara interna resurser hos sina tidigare ägare, Statens Järnvägar respektive Volvo, till att bli konkurrensutsatta bolag. Beroendet av de tidigare ägarna är fortfarande stort. Det ska minskas utan att minska uppdragsvolymerna; EuroMaint Rail och EuroMaint Industry ska växa. Beslutet att bilda en koncern där olika bolag vänder sig till olika marknader var viktigt. Koncernen får en större bredd, både marknadsmässigt och kompetensmässigt. Strukturen blir tydlig bolagen kan koncentrera sig på kundnytta och leveranskvalitet, medan strategiska utvecklingsfrågor och utveckling av samarbetet med strategiska partners drivs på koncernnivå. Koncernledningen arbetar med minsta möjliga overhead i nätverk med bolagen. AFFÄRSIDÉ EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom kundanpassade underhålls- och tekniklösningar, företrädesvis inom spårtrafikbranschen och verkstadsindustrin. En viktig framgångsfaktor är EuroMaints förmåga att utveckla och leverera helhetslösningar och att förena kundanpassning med kostnadseffektivitet. Kundanpassning kräver självklart mångfald. Kostnadseffektivitet kräver ofta enhetlighet. Kraven är till synes motsatta. Men de går att förena. Mångfalden uppnås genom lyhördhet, kunskap om kunderna och genom att skapa tjänstekoncept som flexibelt kan kombineras till kundanpassade helhetslösningar. Enhetligheten säkerställs genom att verksamhetsledningssystemets standardiserade processer stöder arbetet hela vägen, från tidiga affärsskeden till slutleverans. 10

11 STRATEGISKA MÅL EuroMaints strategiska mål är att bolagen ska vara marknadsledande och lönsamma inom underhåll för spårtrafikbranschen respektive verkstadsindustrin, samt att vidareutveckla och expandera koncernen mot nya branscher genom företagsförvärv. EuroMaint AB De strategiska målen är att: Öka omsättningen markant under perioden genom att expandera inom nuvarande affärsenheter och gentemot nya branscher. Tillgodose ägarnas krav på lönsamhet, bland annat genom att utveckla nya underhållstekniska och produktionstekniska lösningar samt standardiserade, effektiva, enhetliga och tydliga processer. Vara en attraktiv arbetsgivare som säkerställer framgång genom kompetent och engagerad personal med hög tillfredsställelse och gemensamt agerande. Utveckla långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och partners. Målet bygger bland annat på att hålla en hög leveranskvalitet och att utveckla EuroMaints varumärke så att det står för koncernens kärnvärden: kundorientering, hänsyn till miljön och att vara en attraktiv och säker arbetsplats. EuroMaint Rail AB EuroMaint Industry AB Tanken bakom EuroMaint-koncernens struktur är att bolagen ska kunna koncentrera sig på kundnytta och leveranskvalitet, medan strategiska utvecklingsfrågor drivs på koncernnivå. Koncernledningen samarbetar med minsta möjliga overhead i nätverk med bolagen. 11

12 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE LÖNSAMHET Omsättningen för 2005 var MSEK, rörelseresultatet 113 MSEK och rörelsemarginalen 6 procent. Resultatet uppfyller de uppsatta målen för 2005 gott och väl. EuroMaint Rail har vunnit nya kontrakt, till exempel Arlanda Express och underhållet av pendeltågstrafiken i Stockholm. Vi har också fått igång leveranserna av ombyggda X2-tåg. Omsättningen är över förväntan och budget. Planerade besparingar har genomförts med lyckat resultat. Vardagseffektiviteten på alla nivåer har ökat. Alla styr- och stödsystem har vidareutvecklats för att fungera i en föränderlig värld. Viktiga faktorer som har påverkat resultatet är: Problem med nettokassaflödet under första halvåret, främst på grund av initialt försenade leveranser i X2-ombyggnaden. Tuff kostnadskontroll på alla nivåer kontrakt, verkstad, division, bolag och koncern har fört med sig hög kostnadsmedvetenhet och tryck på optimalt resursutnyttjande. Kostnader för påverkbara inköp har minskat med cirka 10 procent. Det intensiva arbetet med att få bättre och mer kostnadseffektiva leverantörer kommer att ge resultat även längre fram. Ombedömning av inkuransmodellen innebär att varulagret har omvärderats med 23 MSEK, vilket påverkat resultatet positivt. Hyresavtalet i Tillberga löstes ut till en engångskostnad av 23 MSEK, varav 19 MSEK avser perioden efter Förvärvet av Euromation, nuvarande EuroMaint Industry, vars resultat och nettokassaflöde överträffat prognosen vid övertagandet. KAPITALSTRUKTUR Balansomslutningen slutade på 973 MSEK. Eget kapital slutade på 174 MSEK, en ökning med 93 MSEK under året. Soliditeten är 17,8 procent och utdelning kommer inte att ske innan målet på minimum 25 procent soliditet nås. Goodwill på 44 MSEK härrör sig till förvärvet av Euromation AB som skedde UTDELNING Ingen utdelning på aktier har skett. Utdelning sker när soliditetsmålet på 25 procent har nåtts. ÖVERGRIPANDE NYCKELTAL, UTFALL OCH MÅL 2005 Mål Nyckeltal Mål 2005 Utfall Kommentar 1 Tillgodose ägarens krav på lönsamhet Rörelsemarginal Kassaflöde Soliditet Rörelsemarginal 5 % 6 % 52 MSEK 17,8 % Målet är uppfyllt för Det är en bit kvar till de långsiktiga lönsamhetsmålen, 8 % rörelsemarginal och 25 % soliditet. 2 Vidareutvecklas positivt på hemmamarknaden och expandera internationellt Marknadsandel Marknadsandel i Sverige > 50 % EuroMaint Rail 49 % * Målet är uppfyllt när det gäller hemmamarknaden. Ingen exportaffär har gjorts under året. 3 Utveckla partnerskap med kunder och leverantörer Nöjd Kund Index, NKI Nöjd Kund index, EuroMaint Rail 24,5 (2004) * NKI 24,5 Målet är uppfyllt. Nästa mätning av NKI görs Vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd Medarbetar Index, NMI Nöjd Medarbetar Index, NMI 2,9 EuroMaint Rail 2,4 (2004) * Nästa mätning av NMI görs Miljömål Övergripande nyckeltal för miljö är under utarbetande Under arbete Under arbete Beräknas vara klara under * Endast EuroMaint Rails mål redovisas för 2005, gällande mål, 2, 3 och 4. Gemensamma nyckeltal för koncernen ska tas fram. 12

13 FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR FÖRVÄRV EuroMaint-koncernen förvärvade 1 juli 2005 Euromation AB från Volvo Technology Transfer AB, Volvo Powertrain AB samt Volvo Personvagnar AB. Euromation hade 2005 cirka 285 anställda och omsatte 307 MSEK. Från och med 2006 är bolagets namn EuroMaint Industry AB. INVESTERINGAR Under år 2005 har återhållsamhet gällt varje investering, för att säkerställa målet att nå ett positivt kassaflöde. De investeringar som trots detta genomfördes var viktiga och framåtsyftande. Koncernens styr- och stödsystem har vidareutvecklats för att underlätta flexibel anpassning till en föränderlig värld. Ett stort arbete har till exempel lagts på att framtida företagsförvärv så enkelt som möjligt ska smälta in i IT-systemmiljön. EuroMaint Rails ombyggnad av Y1-motorvagnen från dieseldrift till biogasdrift förde bland annat med sig att koncernen investerade i specialresurser för underhåll av biogasdrivna fordon. I samband med förvärvet av Euromation, nuvarande EuroMaint Industry, gjordes vissa investeringar inför bildandet av den nya koncernstrukturen. Under året inleddes även ett arbete med att utveckla koncernens varumärke. Stora satsningar på kompetensutveckling gjordes inom EuroMaint Industry. EuroMaint Rail satsade på ledarutveckling för produktionsledare. Under 2005 togs även innehållet till en projektskola för projektledare fram. Utbildningen Effektiv Verkstad, som många av EuroMaint Rails medarbetare genomgick redan under 2004, har givit förståelse för vikten av kostnadsmedvetenhet och även resulterat i konkreta förslag till kostnadseffektiviseringar. Den planerade satsningen på att utveckla en gemensam företagskultur fick däremot skjutas på framtiden, för att återupptas under 2006 och även innefatta EuroMaint Industry. EuroMaint Rails fokusering på leveranskvalitet innebar att de största krafterna och resurserna ägnades åt att uppfylla kontrakten. 13

14 Vi byggde upp goda förutsättningar för avregleringen Bengt Möller historiskt perspektiv 14

15 Artikel om EuroMaints historiska bakgrund 150 års historia har format EuroMaint Rail Tågunderhållet har av tradition varit en del av Statens Järnvägar. Under 1990-talet utvecklades successivt en mer kundfokuserad och avreglerad verksamhet, som bar frukt år 2001 då EuroMaint AB bildades. Bengt Möller har varit med under hela resan. Han kan både förklara historien och fundera över hur framtiden påverkas. Bengt Möller har arbetat med underhåll av spårburna fordon i nästan hela sitt vuxna liv. Redan i början av 60-talet började han på Statens Järnvägar och har sedan dess vuxit och utvecklats med och i företaget med undantag av några få år då han arbetade inom sjöfarten. Med sin mångåriga erfarenhet i branschen är han den självklara guiden när man vill veta mer om bolagets historia och därigenom få en bra grund för att kunna blicka framåt. Han var också den perfekta representanten för EuroMaint Rail när järnvägens 150-årsjubileum skulle planeras. Järnvägen 150 år 2006 Naturligtvis har det varit Statens Järnvägar som arrangerat tidigare järnvägsjubileer. Den här gången var det Banverket som axlade ansvaret att hålla samman arbetet med 150-årsfirandet. De har bjudit in branschens aktörer till ett gemensamt firande av att det är 150 år sedan den första kommersiella järnvägen togs i drift i Sverige, berättar Bengt, som alltså är EuroMaint Rails representant i jubileumsstyrelsen. Förutom Banverket och EuroMaint Rail är Green Cargo, Jernhusen, Järnvägsforum, SJ AB och TGOJ Trafik huvudsponsorer för arrangemangen. Även andra aktörer deltar i själva firandet. Många olika arrangemang och aktiviteter kommer att genomföras över hela landet under året från januari till december. En av höjdpunkterna är kungens medverkan vid firandet i Nora i juni, dessutom kommer frimärken med tåg att ges ut. Vi på EuroMaint Rail bidrar med att hålla öppet hus i ett antal av verkstäderna. Vi har också medverkat vid upprustningen av ett Rapidlok från 1960-talet. En blick i backspegeln Fram till 1988 hade Statens Järnvägar i stort sett monopol på järnvägstrafik i Sverige. Då tillträdde den nye generaldirektören Stig Larsson som på något sätt fick personifiera det nya SJ. Det blev en tydlig vattendelare i Statens Järnvägars utveckling, berättar Bengt, och vi hade redan då många diskussioner om hur kundorienteringen skulle kunna ökas. Under de första åren genomfördes även en del organisatoriska förändringar, som att Banverket blev en egen enhet, de tunga godsvagnsverkstäderna såldes till ABB och de övriga tunga verkstäderna bolagiserades och fördes över till TGOJ. 150-årsfirandet pågår under hela året Underhållet sköttes på den tiden av oss på maskindivisionen inom Statens Järnvägar. Det som så här i efterhand ser märkligt ut är att det var vi själva som beslutade om regelverket för hur underhållet skulle utföras. Vi tog också fram reglerna och instruktionerna för hur de bolagiserade verkstäderna skulle arbeta. En annan tydlig förändring vid den här tiden gällde hur styrningen från staten gick till. Under 80-talet fick maskindivisionen svara på mängder av frågor från politiker. Det kunde röra sig om frågor ända ner på detaljnivå och även tekniska frågor, minns Bengt. Men under 90-talet fick vi mer styrning efter principer, och politikerna överlät detaljfrågorna till tjänstemännen. Successiv avreglering Bengt tycker att Statens Järnvägar före 1989 inte präglades av särskilt mycket affärsmässighet, men att man sedan målmedvetet byggde upp goda förutsättningar för en avreglerad verksamhet. Vi på maskindivisionen hade redan på 90-talet några små externa kunder och vi kunde så att säga träna på att ta betalt. Vi byggde så småningom upp kunskap om var kostnaderna fanns och om prissättning, och vi fick lära oss en del om förhållandet mellan kund och leverantör. Fram till den här tiden var vi på ett sätt närmare slutkunden resenären eller transportköparen men att vara internleverantör befrämjar sällan utveckling och kostnadseffektivitet. Nu är rollerna så mycket tydligare. Det är operatören som är vår kund och som bestämmer regelverket. Operatören har i sin tur ansvar för att slutkundens behov tillfredsställs. Det blir en helt annan spänst i verksamheten när man verkar på en fullt ut konkurrensutsatt marknad och måste ha fokus på att leverera kvalitet. Vidareutveckling Underhållet av de spårburna fordonen effektiviseras mer och mer, vilket för med sig att hela verksamheten successivt förändras. Det är mycket viktigt att vi hittar områden där vi kan utvecklas, inte minst genom att ge oss in på nya marknader här i Sverige. Men det är samtidigt väsentligt att vi inom koncernen behåller ett renodlat bolag med järnvägsinriktning, som kunderna uppfattar som kunnigt inom modern järnvägsteknik. Det är en ställning som vi måste vara rädda om, tycker Bengt. 15

16 EUROMAINT RAIL Tack vare den långa kontraktstiden kan underhållssystemet utvecklas inom avtalets ram. Genom innovativ underhållsteknik, kompetensutvecklade medarbetare och effektivare styrning kan de extremt höga tillgänglighetskraven uppfyllas till successivt allt lägre kostnader. Under 2005 uppnådde Arlanda Express den högsta fordonstillgängligheten någonsin: 99,8 procent i medeltal. Problem som löstes Ett problem under årets inledning var försenade leveranser av ombyggda X2-tåg för SJ AB. Orsaken var främst bristande beredning från EuroMaint Rails sida. Ombyggnadsprocessen har förbättrats och arbetet har därefter löpt på som det ska. Ett annat problem var nyckeltalen i kontraktet med SJ AB om underhåll av personvagnar. Första etappen på detta har lösts till kundens belåtenhet. EuroMaint Rail är ledande i Sverige inom underhåll och ombyggnad av spårburna fordon, med en marknadsandel på cirka 50 procent. Bolagets erbjudande stärker kundernas konkurrenskraft och spårtrafikbranschens lönsamhet genom att bidra till högre trafiksäkerhet, lägre underhållskostnader, ökad tillgänglighet, bättre prestanda, effektivare transporter och bekvämare resor. RESUMÉ ÖVER var ett positivt år, med goda resultat och många nya möjligheter. EuroMaint Rail har tecknat nya kontrakt, varit med om att vinna årets viktigaste upphandling på den svenska marknaden, arbetat hårt för att få fler kontrakt samt löst ett par svåra problem till kundernas belåtenhet. Tioårigt kontrakt med Arlanda Express Året startade med att EuroMaint Rail i januari tecknade ett tioårigt tillgänglighetskontrakt med Arlanda Express om underhåll av X3-tågen på Arlandabanan. EuroMaint Rail fick därmed sitt första stora underhållskontrakt utanför den krets av företag som traditionellt härrör från Statens Järnvägar dessutom en operatör som har utländska ägare. Teknik & Planering egen division Under våren infördes en ny organisation, där Teknik & Planering blev en egen division. Detta innebar en tydlig signal, både internt och gentemot omvärlden, att teknisk spetskompetens och proaktiv planering är strategiska framgångsfaktorer. Den nya divisionen synliggör också vikten av effektiv planering och beredning i varje kontraktsskede, så att lösningarna blir anpassade till kundernas behov och leveranskvaliteten uppfyller deras krav och förväntningar. Verktyg för tillståndsbaserat underhåll En direkt följd av att föra upp Teknik & Planering på ledningsnivå var att EuroMaint Rail inledde ett samarbete med det engelska specialistföretaget AEA Technology Rail. Syftet är att öka flexibiliteten och snabbheten när det gäller teknikutveckling. Målet är att inom ramen för ett partnerskap kunna erbjuda tågunderhåll i världsklass. AEAs verktyg för tillståndskontroll av hjul och bromsbelägg genom lasermätning har provinstallerats i verkstaden i Hagalund. Världens första biogaståg En unik händelse var när EuroMaint Rail levererade en Y1-motorvagn som byggts om från dieseldrift till biogasdrift den första i världen att gå i linjetrafik. Kund var Svensk Biogas AB. Denna satsning på att minska miljöbelastningen från ickeelektrifierad spårtrafik blev internationellt uppmärksammad. EuroMaint Rail har även investerat i speciella resurser för underhåll av biogaståg. Bolaget vill vara i framkant när det gäller utveckling och spetskompetens för en hållbar trafikutveckling. >>> 16

17 Världens första biogaståg i linjetrafik En unik händelse var leveransen av en Y1-motorvagn som byggts om från dieseldrift till biogasdrift den första i världen att gå i linjetrafik. Kund var Svensk Biogas AB. Denna satsning på att minska miljöbelastningen från icke-elektrifierad spårtrafik blev internationellt uppmärksammad. EuroMaint Rail har även investerat i resurser för underhåll av biogaståg. Ombyggnad av X2-tågen för SJ AB X2-tågen revolutionerade tågresandet i Sverige. Det blev möjligt att flyga lågt snabbt och bekvämt. Efter 15 år var det dags för SJ AB att förnya tågen. Uppdraget att bygga om dem är EuroMaint Rails hittills största och stoltaste ombyggnadskontrakt. Arbetet började under Fram till mitten av 2007 kommer 30 ombyggda tågsätt att ha rullat ut i trafik. Högsta tillgänglighet för Arlanda Express EuroMaint Rail tecknade i januari ett tioårigt tillgänglighetskontrakt med Arlanda Express om underhåll av X3-tågen på Arlandabanan. Detta var bolagets första stora underhållskontrakt med en utlandsägd operatör. Under 2005 uppnådde Arlanda Express den högsta fordonstillgängligheten någonsin: 99,8 procent i medeltal. 17

18 EUROMAINT RAIL FORTS. MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Marknadsförutsättningarna för tågunderhåll och ombyggnad är helt olika. På underhållssidan varierar volymerna tämligen förutsägbart, medan behoven när det gäller ombyggnad fluktuerar kraftigt år från år. Anledningen är att underhållet bedrivs kontinuerligt under tågens hela livslängd, medan större ombyggnader enbart sker någon enstaka gång. Marknadsförutsättningar för tågunderhåll Marknaden för tågunderhåll påverkas främst av trafikmängden och fordonens ålder. Ökat resande och ökande godstransportvolymer ökar antalet fordonskilometer och kräver därför mer underhåll. Äldre fordon kräver generellt mer underhåll än nya eller ombyggda fordon. En faktor som också spelar in är effektiviseringar, till exempel övergång från balanserat till tillståndsbaserat underhåll, som minskar volymerna. Alla dessa faktorer samverkar till en marknad med tämligen långsamma och förutsägbara svängningar. Det kan dock bli vanligt med mer tvära svängningar när trafikmängden allt mer flexibelt anpassas till passagerarnas och godstransportörernas behov. Ett färskt exempel under 2005 var när efterfrågan på virkestransporter på järnväg ökade kraftigt efter orkanen Gudrun. Här samverkade spårtrafikbranschens alla aktörer med skogsindustrin för att snabbt finna kreativa transportlösningar. Elmia Nordic Rail I oktober visade EuroMaint Rail upp sin kompetens och sina resurser på Elmia Nordic Rail Många svenska och utländska intressenter från spårtrafikbranschen besökte bolagets monter och deltog i de seminarier som arrangerades. Underhåll av SLs pendeltåg Året kröntes av att Stockholmstågsalliansen Tågkompaniet och SJ AB, med ISS TraffiCare och EuroMaint Rail som leverantörer vann upphandlingen av pendeltågstrafiken inom Storstockholms Lokaltrafik. Konkurrensen med ett flertal internationella aktörer var mycket hård. Kvalitetsnivån i underhållet var en av de vinnande faktorerna. Kontraktet löper till och med juni 2011, med option på ytterligare fem år. Marknadsförutsättningar för ombyggnad Eftersom större ombyggnader enbart sker någon enstaka gång under fordonens livslängd, fluktuerar marknaden kraftigt. Ombyggnadsarbetet är intensivt under en mycket komprimerad tidsperiod de ombyggda tågen måste tillbaka ut i trafik så snabbt som möjligt. Det största svenska ombyggnadskontraktet hittills är ombyggnaden av X2-tågen för SJ AB. Detta uppdrag väger tungt som referens för EuroMaint Rail i sökandet efter nya ombyggnadskontrakt, både i Sverige och utomlands. Den svenska marknaden Förutsättningarna för EuroMaint Rail på hemmamarknaden är fortsatt goda. Den totala marknadsandelen är cirka 50 procent. Inneliggande orderstock till större delen kontrakt som bolaget fått genom konkurrensutsatta upphandlingar innebär en säkrad beläggning på 80 procent fram till Kunderna visar förtroende och EuroMaint Rail motsvarar det. 18

19 Även där det har funnits problem har dialogen varit konstruktiv. EuroMaint Rail har tagit hand om problemen direkt och gjort handlingsplaner, både för akuta åtgärder och sådana som måste förberedas. Omsorgsfull beredning och flexibel anpassning av kapacitet och kostnader är av största vikt, eftersom den svenska marknaden för tågunderhåll och ombyggnad är en av de mest konkurrensutsatta i Europa. Exportmarknaden Marknadsförutsättningarna utomlands främst i Danmark, Norge och Tyskland samt de nya EU-länderna Estland, Lettland och Litauen påverkas positivt genom att avregleringar och EU-harmonisering allt mer öppnar för tjänsteexport. Att lägga ett anbud och kunna stå för det är ett stort arbete. Allt måste vara förberett: strukturer, samarbetspartners, verkstäder, personal, kompetensförsörjning, materialförsörjning med mera. Det är viktigt att förstå reglerna i andra länder, så att anbuden inte enbart bedöms på priset. Det är till både EuroMaint Rails och kundernas fördel om upphandlingarna innehåller tydliga kvalitetskrav som medger proaktiva lösningar. TÅGUNDERHÅLL EuroMaint Rail stöder operatörer och fordonsägare med optimerat underhåll för ökad trafiksäkerhet, högre fordonstillgänglighet, förbättrad punktlighet och lägre kostnader. Optimerat underhåll kräver hög leveranskvalitet, noggrann kostnadskontroll och totalansvar för helheten. Tågunderhållet är uppdelat på tre nivåer: trafiknära underhåll, avhjälpande och förebyggande underhåll vid verkstäder runt om i landet samt underhåll av tunga komponenter vid specialverkstäder. Kontrakten är i vissa fall åtgärdsbaserade, vilket innebär att kunden styr vad som ska göras. Vanligast är att kontrakten är tillgänglighetsbaserade, vilket innebär att EuroMaint Rail tar ett helhetsansvar för tågens tillgänglighet och får betalt per fordonskilometer. Kunderna finns inom fjärrtrafik, regionaltrafik och lokaltrafik. Deras behov varierar. I vissa fall är EuroMaint Rails rikstäckande verkstadsresurser en fördel, i andra fall är det viktigt att företaget finns i storstadsregionerna. Med bred erfarenhet och djup kompetens anpassar EuroMaint Rail sina tjänster till varje kund. >>> 19

20 EUROMAINT RAIL FORTS. Tack vare mångsidig erfarenhet av att underhålla i stort sett alla fordonstyper i den svenska spårtrafikbranschen, kan EuroMaint Rail även föreslå lösningar som höjer fordonens funktionssäkerhet och underhållsmässighet. Därmed effektiviseras det framtida underhållet. Ombyggnadsverksamheten bygger på ett nära samarbete med kunden. Allianser med strategiska partners och samarbete med lokala leverantörer bidrar till helheten i EuroMaint Rails erbjudanden. Det kan handla om strategiska partners som kompletterar bolagets tekniska kärnkompetens eller att anlita fristående entreprenörer för arbeten som inte kräver järnvägsspecifik kompetens. Verksamhetsledningssystemets bidrar till flexibel kundanpassning, såväl i mindre ombyggnadskontrakt som i mycket stora kontrakt, där flera partners och leverantörer ingår. Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete, till exempel när det gäller metoder och utrustningar för tillståndsbaserat underhåll, kan EuroMaint Rail erbjuda allt högre tillgänglighet till allt lägre kostnader. Tillståndskontroller innebär att underhållet direkt kan anpassas till verkligt behov, jämfört med balanserat underhåll, där tågen tas ur drift efter ett visst antal fordonskilometer. Stora besparingar för kunden kan uppnås, särskilt när det gäller hjul och bromsar, som både är underhållskrävande och kritiska för trafiksäkerheten. OMBYGGNAD EuroMaint Rail stöder operatörer och fordonsägare med ombyggnad för ökad trafiksäkerhet, bättre resandekomfort, förbättrad prestanda, förlängd livslängd och högre fordonsvärde. Ett ombyggnadsarbete kan omfatta teknisk upprustning och modernisering av fordonens olika delsystem. Det kan också omfatta ny exteriördesign och ny inredning, inklusive internetanslutning vid varje sittplats för att restiden ska kunna utnyttjas bättre. KUNDFOKUS OCH LEVERANSKVALITET Det blir allt viktigare att kunna erbjuda skräddarsydda helhetslösningar utifrån varje kunds behov. Genom att inte standardisera lösningarna, utan i stället standardisera processerna, kombinerar EuroMaint Rail kundanpassning och kostnadseffektivitet. Den tvärfunktionella organisationen ställer olika kompetenser och resurser flexibelt till kundens förfogande. För varje kontrakt hela vägen från försäljning till leverans skapar EuroMaint Rail en kundanpassad organisation med tydliga processer och klar ansvarsfördelning. Omsorgsfull beredning, noggrann uppföljning och oavbruten koncentration på att motsvara kundens krav på leveranskvalitet ger en relation där kunden kan känna sig trygg. FRAMTID 2006 Den viktiga upphandlingen av Öresundstrafiken påbörjas under 2006 ett kontrakt som EuroMaint Rail kommer att vara med och tävla om. Upphandling av Pågatågen i Skåne pågår det blir klart under året vem som får underhållskontraktet. För närvarande arbetar EuroMaint Rail också för att få ombyggnadskontraktet för Green Cargos lok totalt cirka 80 RC-lok och uppemot 100 diesellok. Ombyggnaden ska resultera i längre livstid, lägre underhållskostnader och högre prestanda. För dieselloken handlar det även om bättre miljöprestanda. I Norge går avregleringen i något långsammare takt än förväntat. I Tyskland finns en underhållsmarknad som EuroMaint Rail bevakar med intresse, likaså en stor flotta av diesellok som behöver byggas om. EuroMaint Rail förstärkte sin marknadsorganisation för export under 2005, i övertygelsen om att kunna erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga tjänster för tågunderhåll och ombyggnad i de geografiska närområdena. 20

21 Vad har varit roligast i jobbet under 2005 och vad kan bli bättre? Michael Kohr, tekniker, Blackvreten Det roligaste är när det händer oförutsedda saker, exempelvis problem som vi får åka ut och lösa på linjen. Olika evenemang för personalen vill jag ha mer av. Jonas Samuelson VD för EuroMaint Rail Jag var tidigare EuroMaints marknadschef och ser fram emot att leda EuroMaint Rail mot en framtid som känns mycket positiv. Vi har en lönsamhet som är positiv och en trend som är på uppåtgående. Med skickliga och erfarna medarbetare och genom att skapa en företagskultur som ännu bättre ska ta vara på deras förmågor kommer vi att bli allt mer framgångsrika. Charlotte Andersson, controller, Solna Det har varit givande att även börja arbeta som verkstadscontroller och lära mig mer om kärnan i vår verksamhet. Samarbetet mellan divisionerna bör utvecklas. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER PRODUKTOMRÅDE 3. VOLYMUTVECKLING MSEK Tågunderhåll 78 % 2. Ombyggnad 13 % 3. Övrigt 9 % Staffan Åström, reparatör, Gävle Festen i Göteborg i våras var verkligen en höjdpunkt, kul att träffa så många andra medarbetare. Interna projekt ska inte stökas över så snabbt. 21

22 EUROMAINT INDUSTRY KORT HISTORIK Även om bolaget har en relativ kort tid som fristående bolag så är vår historia mycket lång, faktiskt ända tillbaka till 1860-talet, då Sköfde Gjuteri och Mekaniska bildades. Från 1930-talet fram till 2000 var bolaget en del av Volvos motorfabriker i Skövde. I den tuffa fordonsbranschen har kravet på effektiva och driftssäkra produktionsprocesser varit högt. Utifrån denna bakgrund har erfarenhet och kompetenser byggts upp med syfte att stödja och optimera produktionen. Från slutet av 80-talet har bolaget även agerat utanför Volvo men det var först sedan man bolagiserades år 2000 som satsningen på den externa marknaden tog fart på allvar. Den första juli 2005 förvärvade EuroMaint bolaget och agerar nu under nytt varumärke och företagsnamn EuroMaint Industry. RESUMÉ ÖVER var ett rekordår för EuroMaint Industry, både när det gäller omsättning och vinstmarginal. Den nya strategi och företagsstruktur som sjösattes 2003/04 fick full effekt. EuroMaint Industry bildades år 2000 då affärsenheten Maskinteknik inom Volvo bolagiserades. Bolaget ökar den svenska industrins konkurrenskraft genom produktionseffektivisering. Vi utformar och förädlar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör inom underhåll. Kunderna finns främst inom verkstadsindustrin. Framgångsrikt strategiarbete Strategin innebär att företagets kunskap om kundernas produktionsprocesser samt sättet att samarbeta nära med kunderna ska vara unikt särskiljande. Affärerna ska präglas av långsiktiga kundrelationer och kundspecifika helhetslösningar med högt kunskapsinnehåll. Arbetsmodeller och arbetssätt för ständiga förbättringar har därför vidareutvecklats inom hela verksamheten. Nya sätt att mäta resultat har införts. Likaså har riskbedömningar i projekt skärpts. Fullservicekoncept för elmotorer Vid årsskiftet 2004/05 övertog EuroMaint Industry motorlindningsverksamheten från ABB i Skövde. Förvärvet kompletterade bolagets existerande serviceverksamhet av servo- och elmotorer och ger möjligheten att erbjuda ett fullservicekoncept med snabba, kvalitetssäkrade reparationer. Under året har den förvärvade verksamheten flyttats och integrerats med befintlig serviceverkstad för att få en optimal process. Produktionstekniskt uppdrag gav stororder till ny kund Ett område som EuroMaint Industry valt att satsa på under 2005 är Underhållsutveckling och Produktionsteknik. Resurserna har fördubblats och satsningar på ytterligare kompetensutveckling har genomförts. Just ett produktionstekniskt uppdrag till en helt ny kund gav först utredningsuppdrag och sedan en historisk stororder på två monteringssystem. Ett bevis på att företagets kompetens samt affärs- och helhetskoncept uppskattas av marknaden. >>> 22

23 I vissa fall är det inte optimalt att använda standardmaskiner, utan en kundspecifik utrustning är att föredra. EuroMaint Industry utvecklar och tillverkar specialmaskiner samt olika tillbehör och kringutrustningar. Flera AGV-system har under 2005 installerats hos olika kunder. EuroMaint Industry har sitt huvudfokus mot verkstadsindustrin men som en följd av den nya koncernstrukturen utökas kundbasen med fler kunder inom processindustri som till exempel stål-, pappers- och kraftindustrin. I samband med bildandet av koncernstrukturen flyttades affärsansvaret och säljresurser för produktområde Industriunderhåll från EuroMaint Rail till EuroMaint Industry. Därmed breddar bolaget produktutbudet med service på roterande elmaskiner som större elmotorer, generatorer, transformatorer med mera. 23

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Års berättelse 2008 2008

Års berättelse 2008 2008 Års berättelse 2008 2008 euromaint årsberättelse 2008 Innehåll Koncernöversikt 3 Koncernchefen har ordet 6 Affärsidé, vision, strategier och mål 8 EuroMaints erbjudande 10 Dotterbolag EuroMaint Industry

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Organisationen skall inte uppnå maximalt resultat utan ett optimalt resultat där säkerhet, miljö och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE DELÅRSRAPPORT 2015 Q2

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE DELÅRSRAPPORT 2015 Q2 Q2 VINSTÖKNING MED 50 PROCENT Vinsten (EBITDA) under det andra kvartalet 2015 ökade med drygt 50 procent, till 6,7 (4,3) MSEK. Omsättningen var 14 procent bättre och orderingången stärktes med 25 procent,

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer