Holmen s paper#2 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper#2 2011"

Transkript

1 Holmen s paper# What a wonderful VIEW Tidningar måste tänka om Raffinerade nyheter Chi Chi inspirerade

2 TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Ulla-Carin Ekblom (sidan 3, 5, 8 11, 19), naturepl.com / Pete Oxford / WWF (sida 3), Bernard De Wetter / WWF-Canon (sidan 16, 17), Staffan Widstrand / WWF (sidan 18), David Lawson / WWF-England (sida 18) Michel Gunther / WWF-Canon (sida 18), Rob Judges (sida 3, 12,15) GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings Tryckeri ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. #2 Vi i branschen tror ofta att alla vet att pappersprodukter har stora miljö- och klimatfördelar. Lyssnar man på vad som sägs i vår omvärld, ser man att vår bild inte alltid stämmer överens med allmänhetens. Därför är det mycket positivt att branschen handfast visar att pappersprodukter mycket väl kan vara klimatneutrala från skog till återvinning. Själv är jag övertygad om att fler och fler företag kommer att välja grönt tryck. Det är som Aktietrykkeriet i Norge visat ett sätt att bidra till att vi går i takt med naturen, tänker på kommande generationer och får fler att inse vad branschen vet. Papperet kommer att vara en del i att forma en hållbar framtid. Annmari Johansson Key Account Manager Nordic Sales

3 Med 6 Sociala 8 Aktietrykkeriet passion för biodrivmedel medier också för personer med passion för papper älskar också Holmen VIEW 12 Robert 16 Pandan 19 Britter Picard sätter press på pressen en symbol för att minska människornas ekologiska fotavtryck hyllade det tryckta ordet 1 Omslaget meter ovanför Lysefjord i närheten av Stavanger i Norge kastar sig basehoppare ut för en hisnande upplevelse. De har fallskärm 3

4 Söker nya affärsmöjligheter Bioraffinaderier kan göra mer av träden Vårt uppdrag är att utveckla nya produkter och nya affärsmöjligheter genom att ta tillvara ännu mer av skogsråvaran och av fabrikernas restprodukter, säger Klas Simes, avdelningschef på Holmen Biorefinery Development Center, HBC. Sedan starten 2009 har Holmen Biorefinery Development Center, HBC, arbetat med att bygga upp kunskap och identifiera de för Holmenkoncernen mest lovande utvecklingsspåren på bioraffinaderiområdet, se faktaruta. Bakom satsningen finns en övertygelse om att klimatförändringarna, de sinande oljeresurserna och de stigande energipriserna ska leda till ökad efterfrågan på produkter och energi baserad på förnybar råvara från skogen. Med tillgång till stora mängder råvara och väl utvecklad infrastruktur bör Holmen ha goda förutsättningar för sådana framtidssatsningar. Inte minst vid de båda industrikombinaten i Iggesund och i Braviken, kan flödena av vedråvara, biprodukter och energi 4

5 utnyttjas på ett mycket effektivt sätt. Nybyggda Bravikens Sågverk som startade produktion i januari 2011 skapar nu nya möjligheter i Braviken. Bark, flis och spån från sågen blir ett värdefullt tillskott och det nya Braviken-kombinatet har stora möjligheter att bli synnerligen energieffektivt. Drivmedel och kemikalier De teknikspår som HBC utvärderar handlar främst om biodrivmedel, biobaserade kemikalier och på sikt även om nya material, som biokompositer och biopolymerer. HBC:s verksamhet omfattar allt från visioner till konkreta projekt. Som exempel på det senare tar Klas Simes det förprojekt för biogasproduktion som inletts vid Hallsta Pappersbruk. Genom att röta en del av brukets process- och avloppsvatten kan metangas framställas. Efter förädling blir metangasen ett efterfrågat biodrivmedel för exempelvis bussar. Några investeringsbeslut finns ännu inte, men förprojektet visar att en årsproduktion motsvarande fem miljoner liter bensin är möjlig. Förädling av terpentin är ett annat intressant utvecklingsspår, eftersom stora mängder terpentin erhålls som biprodukt vid Holmens massafabriker. Den terpentinen skulle kunna förädlas till mer högvärda produkter. Förgasning av biomassa är ytterligare ett framtidsspår som bedöms ha stor potential. Med modern förgasningsteknik kan avverkningsrester, bark, spån och andra biprodukter tas tillvara för framställning av biodrivmedel som biodiesel, biometanol och DME. Att integrera sådana anläggningar i industrikombinat som Braviken eller Iggesund ger betydande synergifördelar. Värderar alternativ Klas Simes understryker att HBC:s verksamhet fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Även om flera mindre projekt är på väg att realiseras, är de större planerna fortfarande på skisstadiet. Vår uppgift är att peka ut och försöka värdera olika framtida handlingsalternativ. Drivkraften är att möta marknadens efterfrågan på exempelvis andra generationens biodrivmedel och nya klimatsmarta produkter och material, säger Klas Simes. Om HBC Holmen Biorefinery Development Center, HBC undersöker möjligheterna att i bioraffinaderier framställa biodrivmedel och kemikalier samt nya material som kompositer och biopolymerer. Verksamheten, som idag har tre anställda, är lokaliserad till Iggesund men omfattar hela Holmen-koncernen. Om framtidens bioraffinaderier Ett bioraffinaderi är en anläggning som förädlar skog, eller annan biologisk råvara, på liknande sätt som ett oljeraffinaderi förädlar råolja till bensin med mera. Bioenergi och biodrivmedel, som kan ersätta olja, kol, bensin, diesel med mera, är huvudprodukter i framtidens bioraffinaderier. Men grundtanken är att hela trädet ska tas tillvara, vilket öppnar möjligheter att tillverka ett stort antal material och produkter, till exempel råmaterial till bioplast, textiler, kemikalier, färger, livsmedel och läkemedel. Grundtanken är att integrera nya bioraffinaderiprocesser i våra befintliga anläggningar. På så sätt kan helheten bli mer resurseffektiv och konkurrenskraftig, säger Klas Simes.

6 Sociala medier vår tids digitala fikarum Sociala medier. Har du stött på uttrycket tidigare? Egentligen kan du lika väl säga webbplatser med innehåll som skapas av användarna genom information och interaktion. För det är precis vad de sociala medierna handlar om. Bilder Socialt nätverk Flickr Mikroblogg Facebook Twitter Bloggar Blogger Sociala medier Slideshare Dokument Sökverktyg Google YouTube Socialt bokmärke Delicious Film 6

7 I alla tider har människor samtalat med varandra. Utbytt erfarenheter och information, tipsat om produkter och favoritplatser. Men det finns en stor skillnad mellan nu och då ny teknik har gjort att våra kontaktnät har blivit betydligt större. Vi begränsas inte längre av geografiska avstånd på samma sätt som tidigare. Gav användarna makt Webben är i ständig utveckling och för ungefär sju år sedan hörde vi för första gången begreppet Webb 2.0. Utmärkande för Webb 2.0 är att användarna själva är med och skapar innehållet på en webbplats. De har kontroll över den egna informationen och får stort utrymme för interaktion. Och när det kommer till att uppfylla de här kriterierna är de sociala medierna överlägsna. Sociala medier Flickr är en webbtjänst för uppladdning av foton. Användaren kan själv bestämma vilka som ska få se fotona och hur de ska få användas publikt. Twitter är en mikroblogg där användare kan skriva korta, publika meddelanden (högst 140 tecken). Användare kan prenumerera på varandras flöden och rikta meddelanden till specifika personer. Slideshare är en webbtjänst där användare kan dela presentationsmaterial publikt. Innehållet kan vara både arbetsrelaterat eller ren underhållning. På Delicious kan användare spara, sortera och dela mig sig av sina webbbokmärken. YouTube är den största videotjänsten idag som Enkelt att nå ut På de sociala medierna samtalar vi med varandra. Vi kan likna det vid ett digitalt fikarum. Men det är mer än kallprat med kollegan från våningen över. Om man gillar eller ogillar något är det enklare än någonsin att sprida åsikterna vidare via bloggar, kommentarer till artiklar eller på Facebook. Där når dina åsikter drygt fyra miljoner svenskar. Prata direkt med kunderna Många företag ser de sociala medierna som en värdefull arena att finnas tillgänglig på. Det behöver inte vara i ett rent säljsyfte utan kan lika gärna handla om att föra en dialog direkt med kunderna. Möjligheterna är många. möjliggör för användare att ladda upp videoklipp. Varje dag visas över 1 miljard klipp. Google är världens i särklass mest använda sökverktyg. Med en rad olika funktioner har de utökat sig till att bli en av de ledande aktörerna inom sociala medier. Webbplatsen Blogger är ett publiceringsverktyg för bloggar. De bloggar som registreras på webbplatsen går att känna igen genom att de ligger under domännamnet blogspot.com. Facebook är ett socialt nätverk med över 600 miljoner aktiva användare. Här skapar användarna en personlig profil, lägger till vänner, skriver statusuppdateringar och meddelanden. IFRA Expo i Wien 2011 Favorit i repris på IFRA Expo 2011 Efter fjolårets utflykt till Hamburg är IFRA Expo tillbaka i Wien. Reed Messe är platsen för den 41:a upplagan av expon. Drygt personer från 85 länder räknar arrangörerna med kommer att besöka mässan. Bland utställarna återfinns Holmen Paper, som har sin monter i hall B plats 650. Parallellt med IFRA Expo genomförs den 63:e upplagan av World Newspaper Congress, och den 18:e World Editors Forum. Vid tidningskonferensen kommer man bland annat att ta upp trender i mediavärlden, varumärkets betydelse och hur tidningar och nyhetspublicister ska återta greppet om nyhetsflödet. Lyft fram ert miljöarbete I Hamburg genomfördes för första gången Media Port. Satsningen blev en framgång och återkommer i Wien. Här kommer representanter för tidningsindustrin att redogöra för praktikfall från olika länder och inom skilda segment av mediavärlden. Också miljön och frågan om hållbarhet ska man diskutera. Frågan tas upp i ljuset av att allt fler tidningsläsare och annonsörer vill ha besked om vad tidningsföretag gör för att bidra till en hållbar utveckling och en bättre miljö. Här har tidningarna ett oförtjänt dåligt rykte. Vad de kan göra för att lyfta fram fakta och hur man utvecklar sitt miljöarbete kommer att diskuteras inom avsnittet Green publishing.

8 Aktietry Wonderful View ökar tryckglans och sänker papperskostnad. Bäst på tid. Med den devisen marknadsför sig Aktietrykkeriet AS på sin norska hemmamarknad. Kanske kan det uppfattas som lite kaxigt, men har man i nästan 130 år tryckt tidningar och magasin har man lärt sig att ta deadlines på största allvar.

9 Sedan starten 1884 har Aktietrykkeriet upplevt många upp- och nedgångar och lyckats anpassa sig väl till nya förhållanden. Som företaget ser ut idag har vi goda förutsättningar att möta marknadens utmaningar, säger marknadschefen Arne Morten Kristiansen, som själv arbetat på företaget sedan Aktietrykkeriet har sedan 1999 sin verksamhet lokaliserad till Fetsund, ca 30 km öster om Oslo. Produktionen sker på två snabba heatsetrotationspressar, se faktarutan, och tryckeriet är idag specialiserat på magasin, kundtidningar och direktreklam. Sedan drygt 25 år tillbaka är Aktietrykkeriet ett familjeföretag, ägt av familjen Hildeng, som konsekvent investerat en stor del av överskotten i modern teknik. Företaget har därmed förstärkt sitt rykte som ett kvalitetstryckeri och har dessutom gjort offensiva satsningar på miljö- och klimatområdet. Aktietrykkeriet är idag ett av få rotationstryckerier som kan erbjuda koldioxidneutrala trycksaker, se faktarutan. Sänker kundens kostnad Den tuffare marknaden för dagspressen och en stor del av reklamtrycksaksköparna gör att Aktietrykkeriets fokus i allt större utsträckning ligger på att sänka kundernas kostnader. Det gäller att hitta kreativa lösningar, till exempel nya typer av papper som till lägre kostnad uppfyller kundernas krav. Som exempel pekar Arne Morten Kristiansen på det samarbete Aktietrykkeriet haft med Holmen Paper vid utvecklingen och lanseringen av det nya obestrukna silkpapperet Holmen VIEW. Efter omfattande testkörningar började man i januari 2011 trycka Dagbladets helgbilaga Magasinet på Holmen VIEW. Den 80-sidiga inlagan hade tidigare tryckts på ett lättbestruket MFC-papper. Genom att byta till Holmen VIEW sänkte vi papperskostnaden avsevärt, samtidigt som vi ligger mycket nära det dyrare papperets egenskaper. Som bonus fick vi en bättre tryckglans, vilket inte minst annonsörerna uppskattar, säger Arne Morten Kristiansen. Dagbladet, som varje lördag ger ut ca ex av Magasinet, gjorde en rejäl besparing på övergången till Holmen VIEW. Reaktionerna på Holmen VIEWs speciella silkkänsla har varit positiva och Magasinet har haft en god tillströmning av annonser. Fler följer efter För Aktietrykkeriet är tryckningen av Magasinet ett av de största uppdragen och övergången till Holmen VIEW har väckt intresse bland både nya och gamla kunder. Jordbruksorganisationen Felleskjöpet, som är en stor användare av direktreklam, har redan gått över till Holmen VIEW. kkeriet AS

10 Arne Morten Kristiansen, marknadschef Holmen View kommer sannolikt att bli vårt huspapper för den här typen av produkter, säger Arne Morten Kristiansen. Testkörningarna av Holmen VIEW inleddes redan under sommaren Aktietrykkeriets experter har alltså under lång tid jobbat nära tillsammans med Holmen Papers produktutvecklare och servicetekniker. Den typen av samarbete har blivit något av en tradition. Till exempel var Aktietrykkeriet ett av de tryckerier som i mitten av 1990-talet testade Holmen XLNT, ett papper som nu är väl etablerat bland Aktietrykkeriets kunder. Jag tror att samarbete på produktutvecklingsområdet blir allt viktigare i framtiden och att trycksaksköparna kommer att bli än mer involverade. Målet är ju att erbjuda slutkunden en optimal kombination av kvalitet och pris, säger Arne Morten Kristiansen. Starka i krisen Tekniskt samarbete i hela förädlingskedjan kan alltså vara ett sätt att möta de utmaningar som ligger framför såväl tryckare som pappersleverantörer. Aktietrykkeriet har visserligen påverkats förvånansvärt lite av finanskris och lågkonjunktur eftersom man har långa kontrakt med sina magasinskunder och dessutom är stora på reklamtryck åt livsmedelssektorn, en bransch som alltid är stark i dåliga tider. Men nu börjar nya aktörer, som länge haft svårt att fylla sina tryckpressar, söka sig till nya marknader med priset som främsta konkurrensmedlet. Ledningen för Aktietrykkeriet har respekt för den konkurrensen, men anser att företaget har fördelar av att vara välinvesterat. Tron på framtiden bevisas av att ägarna nyligen investerade 20 miljoner norska kronor i en ny häftningslinje. Det är en supersnabb anläggning som gör att vi kan producera helt färdiga tidningar lika snabbt som vi trycker sidorna. Sådant är viktigt om man vill vara bäst på tid, menar Arne Morten Kristiansen.

11 Pionjärer för klimatneutrala trycksaker Aktietrykkeriet hör till de första tryckerierna i Europa som erbjuder sina kunder klimatneutrala trycksaker. Två heatsetpressar Aktietrykkeriet har två heatset-rotationstryckpressar, en KBA 214 och en Lithoman IV. KBA-pressen är en 16 sidors maskin med hastigheten ex/timme. Den är utrustad med en dubbelfals, vilket gör att man kan producera A4 med en hastighet av ex/tim. Lithoman-pressen kan trycka upp till 56 sidor. En 48 sidors A4-trycksak kan produceras med en hastighet av ex/timme. Fakta om Aktietrykkeriet Aktietrykkeriet AS ligger i Fetsund 30 km öster om Oslo. Företaget har magasin, kundtidningar och reklamtrycksaker som huvudinriktning. Ägare är familjen Hildeng (90 %) och företagets personalklubb (10 %). Aktietrykkeriet har 60 medarbetare. För att klara detta måste inte bara den egna tryckeriverksamheten utan hela kedjan från skogen till pappersåtervinningen vara klimatneutral. Helhet ska alltså inte ge något nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser. Grunden för Aktietrykkeriets klimatstrategi är att man minimerar den egna klimatpåverkan och samtidigt ställer höga krav på leverantörerna så att man når lägsta möjliga Carbon Footprint, totalt sett. Beräkningarna sker enligt en modell som särredovisar de konkreta koldioxidutsläppen för just den aktuella trycksaken. Dessa utsläpp kompenseras därefter genom att Aktietrykkeriet köper motsvarande klimatkvoter. Att det nya papperet Holmen VIEW har ett mycket lågt Carbon Footprint är alltså en klar fördel, säger Arne Morten Kristiansen. För trycksaksköparen blir kostnaden för en klimatneutral trycksak marginellt högre, cirka en procent på slutfakturan. Några stora kunder som sportskoföretaget Löplabbet, skidtillverkaren Fischer, klädtillverkaren Stormberg, miljöstiftelsen Bellona och Forsvarets Forum trycker sina magasin klimatneutralt och sannolikt får de flera efterföljare. Det är positivt för hela den branschen. Vi behöver visa allmänheten att pappersprodukter faktiskt har stora miljö- och klimatfördelar, säger Arne Morten Kristiansen. 11

12 12

13 Tidningarna måste ompröva sin produkt Robert Picard är professor i mediaekonomi vid Reuters Institute for the Study of Journalism vid Universitetet i Oxford. Han har gett ut 25 böcker, publicerat hundratals artiklar och åkt jorden runt på mängder av konferenser. Dessutom är han en kontroversiell bloggare. Att träffa Robert Picard på hans hemmaplan i Oxford är en delvis omtumlande upplevelse. Bekvämt tillbakalutad i sin läderfåtölj och hela tiden med ett vänligt leende levererar han den ena kritiska salvan efter den andra mot tidningsindustrin och dess företrädare: Dagstidningsledningarna har mentala blockeringar, Tidningarna saknar fungerande affärsmodeller och så vidare... Visst för jag fram hård kritik, men jag gör det av kärlek. Jag har själv arbetat i branschen och jag älskar tidningar. Det är därför som jag blir så frustrerad när de vägrar att anpassa sig och inte ser nya möjligheter, säger han. Delvis deras eget fel Robert Picard menar att tidningarnas svårigheter bara delvis är en följd av krisen i världsekonomin. Det underliggande problemet är strukturellt, att tidningsförlagen inte lyckats anpassa sina produkter till förändringarna i omvärlden. Medan utbudet av nyheter och underhållning exploderat i andra media, har tidningsbranschen kört på i gamla hjulspår. I dag hittar konsumenterna mycket av det man vill ha i andra medier, som bättre passar deras behov och livsstil. På så sätt är tidningarnas problem delvis deras eget fel. De kan inte fortsätta att göra produkter för en värld som inte längre existerar, säger han. Litet intresse för nyheter Dagstidningsförlagen ser sig själva som nyhetsorganisationer, men de är samtidigt mycket medvetna om att de flesta människor inte är särskilt intresserade av nyheter. För att nå en bredare publik och en större annonsmarknad har de fyllt sina tidningar med annat innehåll som sport, trädgård, nöjen, motor, mat och så vidare. Idag är mindre än 20 procent av innehållet nyheter medan specialsektioner och bilagor brett ut sig. Problemet är att den strategin, som länge var väldigt framgångsrik, inte längre fungerar. Inte när fotbollsmatcherna sänds live på nätet, inte när TV-kanalerna är fulla av utmärkta trädgårdsprogram och inte när den nöjessugne hellre chattar på nätet om de senaste filmerna och bokar biljetterna med sin iphone. Mental blockering Ändå fortsätter de flesta tidningar att erbjuda allt det gamla vanliga. Tidningsledningarna tycks ha en mental blockering som hindrar dem att ändra sitt koncept. Varför gör man till exempel hela uppslag med aktiekurser, när de som verkligen är intresserade följer börsen i realtid på nätet? Statistiken talar också klartext. Dagstidningarnas publik har successivt eroderats och därmed också annonsintäkterna. Grovt räknat handlar det om ett läsartapp i Europa på 1 2 procent per år under lång tid.

14 Tunnare men djupare tidningar Det är hög tid att tidningsförlagen tänker om sina produkter, menar Picard. Istället för att jaga de läsare man nu förlorat måste man fokusera på kärnkonsumenterna, de läsare som verkligen vill ha nyheter i tidningsform, presenterade med god journalistik och med djupa analyser och kommentarer. Den målgruppen måste få ännu mer sådant och det måste vara information som inte erbjuds gratis någon annanstans. Att komplettera detta utbud med ännu mer information och med interaktivitet on-line är den väg som många tidningar måste gå. Det betyder mycket mer kompakta papperstidningar, där det mesta av specialsektionerna tagits bort eller hårdbantats, liksom nyhetsbyråmaterialet. Betalar gärna Det handlar alltså om att erbjuda en smalare, mer exklusiv och mer målgruppsanpassad produkt. Och ta bättre betalt för den, säger Robert Picard. Men vänta lite... Det handlar alltså om att färre kunder ska betala mer för tunnare tidningar? Tidningar som dessutom ska ha ett kvalificerat innehåll som lär bli dyrt att ta fram? Ja, professor Picard är övertygad om att den ekvationen går ihop. Kärnkonsumenterna kommer att betala för en riktigt bra produkt, säger han. Mindre organisationer Han menar också att den här typen av tidningar kan produceras till lägre kostnader än dagens. Men det kräver mindre och mer flexibla organisationer. Tidningarna måste frigöras från moderbolagen väldiga overheadkostnader som är en följd av den ganska ohämmade expansionen under guldåren på och 1990-talen. Istället för egna tryckerier och dagens stora redaktioner måste man hitta mer småskaliga lösningar med nya samarbetspartner, inte minst då det gäller webbproduktionerna. Nya affärsmodeller Vad tidningsbranschen behöver är helt nya affärsmodeller och de måste naturligtvis se olika ut i varje enskilt fall men de kan inte se ut som idag, menar Picard. I sin senaste bok Value Creation and Future of News Organizations beskriver han hur sådana nya affärsmodeller kan utvecklas. Och på sin blogg har han sagt att problemet är att mediabolagens ledningar ofta inte vet vad en affärsmodell är. Tala om att sticka ut hakan... Jo, jag sa det för att skapa debatt och för att frågan är så viktig. Det jag främst vänder mig emot är att förlagsdirektörerna nästan bara pratar om hur de ska få betalt för sina produkter. Istället borde man analysera det grundläggande, hur man skapar värde för konsumenterna genom att erbjuda produkter och tjänster som är unika och skiljer sig från andra företags. Gör man det så kommer problemen med intäktsflödena att lösa sig, säger Robert Picard. Mycket positivt på gång Samtidigt som han håller fast vid sin kritik pekar Picard att mycket positivt är på gång. Flera förlag och mediahus genomför nu den typen av nya strategier som han länge efterlyst. Framför allt gäller det integrationen av tidningar, internet, TV och mobiltelefoner och hur man länkar dessa produkter till sociala medier och får de olika produkterna att stödja varandra. Som exempel nämner han Daily Mail och The Telegraph och även norska VG har kommit långt i det arbetet. Och loppet är verkligen inte kört, menar Picard. Ännu finns det tid att ställa om. Papperstidningen är visserligen en mogen produkt som tappar marknadsandelar, men processen är ganska långsam. Lyckligtvis har tidningsbranschen också de muskler som behövs. Tidningsindustrin är faktiskt en av de allra mest framgångsrika och långlivade branscher som existerar. Trots finanskrisen ligger den genomsnittliga lönsamheten idag på ungefär samma nivå som på 1970-talet. Och vem upplevde då situationen som hopplös? Fler intäktsströmmar Trots sin optimism tror Picard definitivt inte att guldåren någonsin kommer tillbaka. Men det behövs inte heller. Historiskt har normalsituationen varit att tidningsförlagen fått ägna sig åt en hel rad sidoverksamheter för att kunna ge ut sina tidningar. Picard tror på en renässans för den typen av tänkande och förlagen är ju redan mycket aktiva med sälja att musik, film, böcker med mera. Det jag ser framför mig är betydligt mer långsiktiga och omfattande affärsverksamheter. Det kommer att vara nödvändigt, säger Robert Picard. Tidningarna har gjort ett strategiskt fel, genom att fokusera på fel publik. Istället för att skapa mer värde för sina kärnkonsumenter, som verkligen vill ha nyheter i tidningsform, har de försökt hålla kvar läsare som successivt lämnat tidningarna, säger professor Robert Picard. 14

15 15

16 WWF firar 50 Pandan är en av världens mest kända symboler och firar 50 år i år. WWF World Wide Fund for Nature gjorde den till sin redan när organisationen startade Sedan 1980 arbetar WWF intensivt för att skydda pandornas livsmiljöer och man var den första internationella organisation som fick klartecken att arbeta i Kina.

17 Idag lever de pandor som finns cirka i 67 reservat i sydvästra Kinas otillgängliga bergsområden. Men nya vägar, gruvor och dammar för vattenkraft hotar pandorna. Därför satsar WWF och myndigheterna bland annat på att skapa skogskorridorer mellan reservaten. Dessutom arbetar man med att hjälpa lokalbefolkningen att hitta nya försörjningsmöjligheter som tär mindre på naturen. Jakten på brännved för att laga mat och bygga hus, leder till att skog huggs ner. Genom program för biogasproduktion och energisnåla spisar siktar man på att minska beroendet av ved. 135 länder släckte WWF:s långsiktiga mål är att bevara den biologiska mångfalden och minska människornas ekologiska fotavtryck. Att skydda växter, djur och ekosystemen är avgörande för vår framtid. Det kräver att vi använder naturresurserna på ett uthålligt sätt. Earth Hour är ett exempel på hur WWF bildar opinion. Klimatmanifestationen har fått stor uppmärksamhet och i år deltog människor i 135 länder och städer i alla världsdelar. Under en timme släckte de ljuset för att ge en signal till politiker att agera. Andra insatser om än inte lika publika är arbetet med att skydda unika regnskogar i t.ex Kamerun och Borneo. Även i Europa jobbar WWF för att främja ett ansvarsfullt skogsbruk genom skogscertifieringen FSC Forest Stewardship Council där delar av det svenska skogsbruket var tidigt ute. Slår larm om illegal handel Att skydda vilda djur och växter står också högt på agendan. Här samarbetar WWF med TRAFFIC ett internationellt nätverk som kartlägger handeln med vilda djur och växter och försöker stoppa illegal handel med allt från elfenben till hotat tropiskt timmer. Nätverket har sitt säte i London och 24 kontor som är spridda över hela världen. Hotar handeln arten i hela eller delar av utbredningsområdet, slår TRAFFIC larm och uppmanar olika beslutsorgan att skärpa kontrollen eller att förbjuda handeln. Tio miljoner euro till miljöprojekt Att minska övergödning och överfiske är ett område som blivit allt viktigare. I Sverige ger WWF bland annat ut en konsumentguide för fisk och skaldjur. Den hjälper konsumenter, restauranger och handeln att köpa hållbart fångad fisk. I Tyskland har kampen för att skydda Östersjön uppmärksammats stort i media. Här har ett flertal miljögrupper och WWF i Tyskland krävt att bolaget Nord Stream, som bygger en naturgasledning från Ryssland till Tyskland, ska ta ett ökat miljöansvar. Det WWF och miljöorganisationen BUND hävdade var bland annat att gasledningen riskerade att öka miljöskadorna i Greifswald ett Natura 2000-område: Stämningen mot den tyska staten, för att de godkänt gasledningen, drogs senare tillbaka. I en överenskommelse klargjorde Nord Stream att man ska ta ökad hänsyn till miljön och att man är beredda att kompensera skador som gasledningen kan orsaka på tyskt vatten. Bolaget ska även betala 10 miljoner euro till en stiftelse för miljöprojekt. 17

18 Rovdrift tände gnistan Sir Julian Huxley var FN-organets UNESCOs första generalsekreterare reste han till Östafrika som rådgivare åt organisationen när det gällde viltbevarande arbete. Vad han såg upprörde honom. Värdefulla naturtyper höll på att totalförstöras och jakten på vilda djur skedde i en sådan omfattning att de riskerade att utrotas inom några årtionden. Väl hemma i England skrev Huxley artiklar i dagstidningen Observer om vad han upplevt. Reaktionen lät inte vänta på sig. Många djupt oroade läsare hörde av sig. En av dem var affärsmannen Victor Stolan. Hans förslag var att man skulle bilda en internationell organisation, som skulle samla in pengar för att rädda naturen. Från ord till handling Själv kunde han dock inte engagera sig i att starta en sådan organisation. Men med Stolans besked i ryggen, kontaktade Huxley den dåvarande generaldirektören för Britain s Nature Conservancy Max Nicholson. Nicholson tände på idén och samlade, tillsammans med Peter Scott på IUCN, International Union for Conservation of Nature, forskare, reklam- och PR-folk omkring sig. Resultatet blev att Stolans idé förverkligas. WWF blev ett faktum och huvudkontoret beslöt sig för att lägga till det neutrala Schweiz, där IUCN redan fanns. 18 Chi Chi väckte tanken WWF bildades 1961 och har idag cirka fem miljoner sympatisörer. Naturvårdsorganisationen är oberoende och partipolitiskt obunden och arbetar i mer än 100 länder. Den ekonomiska basen för verksamheten är gåvor från allmänheten. En allmänhet som sympatiserar med WWF:s idé; att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Att pandan blev WWF:s symbol kan man tacka Chi Chi för. Jättepandan var i början på 1960-talet den enda pandan i västvärlden. Den fanns i London Zoo, där den blivit publikfavorit. Och ännu mer känd blev den när WWF gjorden den till sin. Vad WWF arbetar med i de olika länderna kan du se på

19 Succé för World Book Night Premiären för World Book Night överträffade allas förväntningar. Glädjen och publiciteten blev enorm då en miljon böcker delades ut på gator och torg, på pubar, sjukhus och till hemlösa. Givarna var bokälskare som i en omröstning hade fått välja den bok de helst ville ge bort. De som bäst motiverade sina val fick 48 ex av sin favoritbok att ge bort. Den 6 mars 2011 var det dags. Då firades World Book Night med att exemplar av 25 utvalda titlar gavs bort på evenemang runt om i Storbritannien och Irland. Totalt skänktes alltså en miljon böcker bort. På Trafalgar Square i London lockade World Book Night hela besökare. Där underhöll författare som John Le Carré och Nick Cave med uppläsningar ur sina favoritböcker. Londons borgmästare Boris Johnson konstaterade att World Book Night blev en fantastisk hyllning till det skrivna ordet. World Book Night 2011 sponsrades av både författare och företag, bl a av Holmen Paper. Nu pågår planeringen för den nästa World Book Night som arrangeras den 23 april Idén är densamma: Att sprida kärlek och passion för läsande och få människor att uppleva glädje av att dela med sig av den upplevelsen till andra. På så sätt ska intresset för böcker och god litteratur stimuleras, inte minst bland ungdomar. Bakom World Book Night projektet står en rad organisationer bland andra The Publishers Association, The Booksellers Association, The Independent Publishers Guild och The Reading Agency. 19

20 e love VIEW...and you ll love VIEW too! En skön silkkänsla, hög tryckglans och hög volym. Lägg till en utmärkt återgivning av bilder och färger, så har du Holmen VIEW. Ytterligare ett skäl till varför du, precis som vi, kommer att älska Holmen VIEW är att papperet är kostnadseffektivt, jämfört med traditionella pappersval. Speciellt när du trycker stora upplagor av magasin, bilagor och produktkataloger kan du spara pengar. Kontakta ditt lokala Holmen Paper kontor, eller beställ pappersprover via vår hemsida Då får du ett brev på posten.

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Gåvokort har idag blivit det populäraste sättet att ge bort julgåvor till kunder och anställda. Många års erfarenhet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

PRIVATE BANKING. Magazine. Prislista

PRIVATE BANKING. Magazine. Prislista PRIVATE BANKING 2014 Prislista VILKEN RESA! FOTO: JASMIN STORCH För drygt ett år sedan bestämde vi oss på Nordea för att göra om vår tidning. Uppdraget gick till Klintberg Niléhn att ta fram en ny form

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer