Holmen s paper#2 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper#2 2011"

Transkript

1 Holmen s paper# What a wonderful VIEW Tidningar måste tänka om Raffinerade nyheter Chi Chi inspirerade

2 TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Ulla-Carin Ekblom (sidan 3, 5, 8 11, 19), naturepl.com / Pete Oxford / WWF (sida 3), Bernard De Wetter / WWF-Canon (sidan 16, 17), Staffan Widstrand / WWF (sidan 18), David Lawson / WWF-England (sida 18) Michel Gunther / WWF-Canon (sida 18), Rob Judges (sida 3, 12,15) GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings Tryckeri ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. #2 Vi i branschen tror ofta att alla vet att pappersprodukter har stora miljö- och klimatfördelar. Lyssnar man på vad som sägs i vår omvärld, ser man att vår bild inte alltid stämmer överens med allmänhetens. Därför är det mycket positivt att branschen handfast visar att pappersprodukter mycket väl kan vara klimatneutrala från skog till återvinning. Själv är jag övertygad om att fler och fler företag kommer att välja grönt tryck. Det är som Aktietrykkeriet i Norge visat ett sätt att bidra till att vi går i takt med naturen, tänker på kommande generationer och får fler att inse vad branschen vet. Papperet kommer att vara en del i att forma en hållbar framtid. Annmari Johansson Key Account Manager Nordic Sales

3 Med 6 Sociala 8 Aktietrykkeriet passion för biodrivmedel medier också för personer med passion för papper älskar också Holmen VIEW 12 Robert 16 Pandan 19 Britter Picard sätter press på pressen en symbol för att minska människornas ekologiska fotavtryck hyllade det tryckta ordet 1 Omslaget meter ovanför Lysefjord i närheten av Stavanger i Norge kastar sig basehoppare ut för en hisnande upplevelse. De har fallskärm 3

4 Söker nya affärsmöjligheter Bioraffinaderier kan göra mer av träden Vårt uppdrag är att utveckla nya produkter och nya affärsmöjligheter genom att ta tillvara ännu mer av skogsråvaran och av fabrikernas restprodukter, säger Klas Simes, avdelningschef på Holmen Biorefinery Development Center, HBC. Sedan starten 2009 har Holmen Biorefinery Development Center, HBC, arbetat med att bygga upp kunskap och identifiera de för Holmenkoncernen mest lovande utvecklingsspåren på bioraffinaderiområdet, se faktaruta. Bakom satsningen finns en övertygelse om att klimatförändringarna, de sinande oljeresurserna och de stigande energipriserna ska leda till ökad efterfrågan på produkter och energi baserad på förnybar råvara från skogen. Med tillgång till stora mängder råvara och väl utvecklad infrastruktur bör Holmen ha goda förutsättningar för sådana framtidssatsningar. Inte minst vid de båda industrikombinaten i Iggesund och i Braviken, kan flödena av vedråvara, biprodukter och energi 4

5 utnyttjas på ett mycket effektivt sätt. Nybyggda Bravikens Sågverk som startade produktion i januari 2011 skapar nu nya möjligheter i Braviken. Bark, flis och spån från sågen blir ett värdefullt tillskott och det nya Braviken-kombinatet har stora möjligheter att bli synnerligen energieffektivt. Drivmedel och kemikalier De teknikspår som HBC utvärderar handlar främst om biodrivmedel, biobaserade kemikalier och på sikt även om nya material, som biokompositer och biopolymerer. HBC:s verksamhet omfattar allt från visioner till konkreta projekt. Som exempel på det senare tar Klas Simes det förprojekt för biogasproduktion som inletts vid Hallsta Pappersbruk. Genom att röta en del av brukets process- och avloppsvatten kan metangas framställas. Efter förädling blir metangasen ett efterfrågat biodrivmedel för exempelvis bussar. Några investeringsbeslut finns ännu inte, men förprojektet visar att en årsproduktion motsvarande fem miljoner liter bensin är möjlig. Förädling av terpentin är ett annat intressant utvecklingsspår, eftersom stora mängder terpentin erhålls som biprodukt vid Holmens massafabriker. Den terpentinen skulle kunna förädlas till mer högvärda produkter. Förgasning av biomassa är ytterligare ett framtidsspår som bedöms ha stor potential. Med modern förgasningsteknik kan avverkningsrester, bark, spån och andra biprodukter tas tillvara för framställning av biodrivmedel som biodiesel, biometanol och DME. Att integrera sådana anläggningar i industrikombinat som Braviken eller Iggesund ger betydande synergifördelar. Värderar alternativ Klas Simes understryker att HBC:s verksamhet fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Även om flera mindre projekt är på väg att realiseras, är de större planerna fortfarande på skisstadiet. Vår uppgift är att peka ut och försöka värdera olika framtida handlingsalternativ. Drivkraften är att möta marknadens efterfrågan på exempelvis andra generationens biodrivmedel och nya klimatsmarta produkter och material, säger Klas Simes. Om HBC Holmen Biorefinery Development Center, HBC undersöker möjligheterna att i bioraffinaderier framställa biodrivmedel och kemikalier samt nya material som kompositer och biopolymerer. Verksamheten, som idag har tre anställda, är lokaliserad till Iggesund men omfattar hela Holmen-koncernen. Om framtidens bioraffinaderier Ett bioraffinaderi är en anläggning som förädlar skog, eller annan biologisk råvara, på liknande sätt som ett oljeraffinaderi förädlar råolja till bensin med mera. Bioenergi och biodrivmedel, som kan ersätta olja, kol, bensin, diesel med mera, är huvudprodukter i framtidens bioraffinaderier. Men grundtanken är att hela trädet ska tas tillvara, vilket öppnar möjligheter att tillverka ett stort antal material och produkter, till exempel råmaterial till bioplast, textiler, kemikalier, färger, livsmedel och läkemedel. Grundtanken är att integrera nya bioraffinaderiprocesser i våra befintliga anläggningar. På så sätt kan helheten bli mer resurseffektiv och konkurrenskraftig, säger Klas Simes.

6 Sociala medier vår tids digitala fikarum Sociala medier. Har du stött på uttrycket tidigare? Egentligen kan du lika väl säga webbplatser med innehåll som skapas av användarna genom information och interaktion. För det är precis vad de sociala medierna handlar om. Bilder Socialt nätverk Flickr Mikroblogg Facebook Twitter Bloggar Blogger Sociala medier Slideshare Dokument Sökverktyg Google YouTube Socialt bokmärke Delicious Film 6

7 I alla tider har människor samtalat med varandra. Utbytt erfarenheter och information, tipsat om produkter och favoritplatser. Men det finns en stor skillnad mellan nu och då ny teknik har gjort att våra kontaktnät har blivit betydligt större. Vi begränsas inte längre av geografiska avstånd på samma sätt som tidigare. Gav användarna makt Webben är i ständig utveckling och för ungefär sju år sedan hörde vi för första gången begreppet Webb 2.0. Utmärkande för Webb 2.0 är att användarna själva är med och skapar innehållet på en webbplats. De har kontroll över den egna informationen och får stort utrymme för interaktion. Och när det kommer till att uppfylla de här kriterierna är de sociala medierna överlägsna. Sociala medier Flickr är en webbtjänst för uppladdning av foton. Användaren kan själv bestämma vilka som ska få se fotona och hur de ska få användas publikt. Twitter är en mikroblogg där användare kan skriva korta, publika meddelanden (högst 140 tecken). Användare kan prenumerera på varandras flöden och rikta meddelanden till specifika personer. Slideshare är en webbtjänst där användare kan dela presentationsmaterial publikt. Innehållet kan vara både arbetsrelaterat eller ren underhållning. På Delicious kan användare spara, sortera och dela mig sig av sina webbbokmärken. YouTube är den största videotjänsten idag som Enkelt att nå ut På de sociala medierna samtalar vi med varandra. Vi kan likna det vid ett digitalt fikarum. Men det är mer än kallprat med kollegan från våningen över. Om man gillar eller ogillar något är det enklare än någonsin att sprida åsikterna vidare via bloggar, kommentarer till artiklar eller på Facebook. Där når dina åsikter drygt fyra miljoner svenskar. Prata direkt med kunderna Många företag ser de sociala medierna som en värdefull arena att finnas tillgänglig på. Det behöver inte vara i ett rent säljsyfte utan kan lika gärna handla om att föra en dialog direkt med kunderna. Möjligheterna är många. möjliggör för användare att ladda upp videoklipp. Varje dag visas över 1 miljard klipp. Google är världens i särklass mest använda sökverktyg. Med en rad olika funktioner har de utökat sig till att bli en av de ledande aktörerna inom sociala medier. Webbplatsen Blogger är ett publiceringsverktyg för bloggar. De bloggar som registreras på webbplatsen går att känna igen genom att de ligger under domännamnet blogspot.com. Facebook är ett socialt nätverk med över 600 miljoner aktiva användare. Här skapar användarna en personlig profil, lägger till vänner, skriver statusuppdateringar och meddelanden. IFRA Expo i Wien 2011 Favorit i repris på IFRA Expo 2011 Efter fjolårets utflykt till Hamburg är IFRA Expo tillbaka i Wien. Reed Messe är platsen för den 41:a upplagan av expon. Drygt personer från 85 länder räknar arrangörerna med kommer att besöka mässan. Bland utställarna återfinns Holmen Paper, som har sin monter i hall B plats 650. Parallellt med IFRA Expo genomförs den 63:e upplagan av World Newspaper Congress, och den 18:e World Editors Forum. Vid tidningskonferensen kommer man bland annat att ta upp trender i mediavärlden, varumärkets betydelse och hur tidningar och nyhetspublicister ska återta greppet om nyhetsflödet. Lyft fram ert miljöarbete I Hamburg genomfördes för första gången Media Port. Satsningen blev en framgång och återkommer i Wien. Här kommer representanter för tidningsindustrin att redogöra för praktikfall från olika länder och inom skilda segment av mediavärlden. Också miljön och frågan om hållbarhet ska man diskutera. Frågan tas upp i ljuset av att allt fler tidningsläsare och annonsörer vill ha besked om vad tidningsföretag gör för att bidra till en hållbar utveckling och en bättre miljö. Här har tidningarna ett oförtjänt dåligt rykte. Vad de kan göra för att lyfta fram fakta och hur man utvecklar sitt miljöarbete kommer att diskuteras inom avsnittet Green publishing.

8 Aktietry Wonderful View ökar tryckglans och sänker papperskostnad. Bäst på tid. Med den devisen marknadsför sig Aktietrykkeriet AS på sin norska hemmamarknad. Kanske kan det uppfattas som lite kaxigt, men har man i nästan 130 år tryckt tidningar och magasin har man lärt sig att ta deadlines på största allvar.

9 Sedan starten 1884 har Aktietrykkeriet upplevt många upp- och nedgångar och lyckats anpassa sig väl till nya förhållanden. Som företaget ser ut idag har vi goda förutsättningar att möta marknadens utmaningar, säger marknadschefen Arne Morten Kristiansen, som själv arbetat på företaget sedan Aktietrykkeriet har sedan 1999 sin verksamhet lokaliserad till Fetsund, ca 30 km öster om Oslo. Produktionen sker på två snabba heatsetrotationspressar, se faktarutan, och tryckeriet är idag specialiserat på magasin, kundtidningar och direktreklam. Sedan drygt 25 år tillbaka är Aktietrykkeriet ett familjeföretag, ägt av familjen Hildeng, som konsekvent investerat en stor del av överskotten i modern teknik. Företaget har därmed förstärkt sitt rykte som ett kvalitetstryckeri och har dessutom gjort offensiva satsningar på miljö- och klimatområdet. Aktietrykkeriet är idag ett av få rotationstryckerier som kan erbjuda koldioxidneutrala trycksaker, se faktarutan. Sänker kundens kostnad Den tuffare marknaden för dagspressen och en stor del av reklamtrycksaksköparna gör att Aktietrykkeriets fokus i allt större utsträckning ligger på att sänka kundernas kostnader. Det gäller att hitta kreativa lösningar, till exempel nya typer av papper som till lägre kostnad uppfyller kundernas krav. Som exempel pekar Arne Morten Kristiansen på det samarbete Aktietrykkeriet haft med Holmen Paper vid utvecklingen och lanseringen av det nya obestrukna silkpapperet Holmen VIEW. Efter omfattande testkörningar började man i januari 2011 trycka Dagbladets helgbilaga Magasinet på Holmen VIEW. Den 80-sidiga inlagan hade tidigare tryckts på ett lättbestruket MFC-papper. Genom att byta till Holmen VIEW sänkte vi papperskostnaden avsevärt, samtidigt som vi ligger mycket nära det dyrare papperets egenskaper. Som bonus fick vi en bättre tryckglans, vilket inte minst annonsörerna uppskattar, säger Arne Morten Kristiansen. Dagbladet, som varje lördag ger ut ca ex av Magasinet, gjorde en rejäl besparing på övergången till Holmen VIEW. Reaktionerna på Holmen VIEWs speciella silkkänsla har varit positiva och Magasinet har haft en god tillströmning av annonser. Fler följer efter För Aktietrykkeriet är tryckningen av Magasinet ett av de största uppdragen och övergången till Holmen VIEW har väckt intresse bland både nya och gamla kunder. Jordbruksorganisationen Felleskjöpet, som är en stor användare av direktreklam, har redan gått över till Holmen VIEW. kkeriet AS

10 Arne Morten Kristiansen, marknadschef Holmen View kommer sannolikt att bli vårt huspapper för den här typen av produkter, säger Arne Morten Kristiansen. Testkörningarna av Holmen VIEW inleddes redan under sommaren Aktietrykkeriets experter har alltså under lång tid jobbat nära tillsammans med Holmen Papers produktutvecklare och servicetekniker. Den typen av samarbete har blivit något av en tradition. Till exempel var Aktietrykkeriet ett av de tryckerier som i mitten av 1990-talet testade Holmen XLNT, ett papper som nu är väl etablerat bland Aktietrykkeriets kunder. Jag tror att samarbete på produktutvecklingsområdet blir allt viktigare i framtiden och att trycksaksköparna kommer att bli än mer involverade. Målet är ju att erbjuda slutkunden en optimal kombination av kvalitet och pris, säger Arne Morten Kristiansen. Starka i krisen Tekniskt samarbete i hela förädlingskedjan kan alltså vara ett sätt att möta de utmaningar som ligger framför såväl tryckare som pappersleverantörer. Aktietrykkeriet har visserligen påverkats förvånansvärt lite av finanskris och lågkonjunktur eftersom man har långa kontrakt med sina magasinskunder och dessutom är stora på reklamtryck åt livsmedelssektorn, en bransch som alltid är stark i dåliga tider. Men nu börjar nya aktörer, som länge haft svårt att fylla sina tryckpressar, söka sig till nya marknader med priset som främsta konkurrensmedlet. Ledningen för Aktietrykkeriet har respekt för den konkurrensen, men anser att företaget har fördelar av att vara välinvesterat. Tron på framtiden bevisas av att ägarna nyligen investerade 20 miljoner norska kronor i en ny häftningslinje. Det är en supersnabb anläggning som gör att vi kan producera helt färdiga tidningar lika snabbt som vi trycker sidorna. Sådant är viktigt om man vill vara bäst på tid, menar Arne Morten Kristiansen.

11 Pionjärer för klimatneutrala trycksaker Aktietrykkeriet hör till de första tryckerierna i Europa som erbjuder sina kunder klimatneutrala trycksaker. Två heatsetpressar Aktietrykkeriet har två heatset-rotationstryckpressar, en KBA 214 och en Lithoman IV. KBA-pressen är en 16 sidors maskin med hastigheten ex/timme. Den är utrustad med en dubbelfals, vilket gör att man kan producera A4 med en hastighet av ex/tim. Lithoman-pressen kan trycka upp till 56 sidor. En 48 sidors A4-trycksak kan produceras med en hastighet av ex/timme. Fakta om Aktietrykkeriet Aktietrykkeriet AS ligger i Fetsund 30 km öster om Oslo. Företaget har magasin, kundtidningar och reklamtrycksaker som huvudinriktning. Ägare är familjen Hildeng (90 %) och företagets personalklubb (10 %). Aktietrykkeriet har 60 medarbetare. För att klara detta måste inte bara den egna tryckeriverksamheten utan hela kedjan från skogen till pappersåtervinningen vara klimatneutral. Helhet ska alltså inte ge något nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser. Grunden för Aktietrykkeriets klimatstrategi är att man minimerar den egna klimatpåverkan och samtidigt ställer höga krav på leverantörerna så att man når lägsta möjliga Carbon Footprint, totalt sett. Beräkningarna sker enligt en modell som särredovisar de konkreta koldioxidutsläppen för just den aktuella trycksaken. Dessa utsläpp kompenseras därefter genom att Aktietrykkeriet köper motsvarande klimatkvoter. Att det nya papperet Holmen VIEW har ett mycket lågt Carbon Footprint är alltså en klar fördel, säger Arne Morten Kristiansen. För trycksaksköparen blir kostnaden för en klimatneutral trycksak marginellt högre, cirka en procent på slutfakturan. Några stora kunder som sportskoföretaget Löplabbet, skidtillverkaren Fischer, klädtillverkaren Stormberg, miljöstiftelsen Bellona och Forsvarets Forum trycker sina magasin klimatneutralt och sannolikt får de flera efterföljare. Det är positivt för hela den branschen. Vi behöver visa allmänheten att pappersprodukter faktiskt har stora miljö- och klimatfördelar, säger Arne Morten Kristiansen. 11

12 12

13 Tidningarna måste ompröva sin produkt Robert Picard är professor i mediaekonomi vid Reuters Institute for the Study of Journalism vid Universitetet i Oxford. Han har gett ut 25 böcker, publicerat hundratals artiklar och åkt jorden runt på mängder av konferenser. Dessutom är han en kontroversiell bloggare. Att träffa Robert Picard på hans hemmaplan i Oxford är en delvis omtumlande upplevelse. Bekvämt tillbakalutad i sin läderfåtölj och hela tiden med ett vänligt leende levererar han den ena kritiska salvan efter den andra mot tidningsindustrin och dess företrädare: Dagstidningsledningarna har mentala blockeringar, Tidningarna saknar fungerande affärsmodeller och så vidare... Visst för jag fram hård kritik, men jag gör det av kärlek. Jag har själv arbetat i branschen och jag älskar tidningar. Det är därför som jag blir så frustrerad när de vägrar att anpassa sig och inte ser nya möjligheter, säger han. Delvis deras eget fel Robert Picard menar att tidningarnas svårigheter bara delvis är en följd av krisen i världsekonomin. Det underliggande problemet är strukturellt, att tidningsförlagen inte lyckats anpassa sina produkter till förändringarna i omvärlden. Medan utbudet av nyheter och underhållning exploderat i andra media, har tidningsbranschen kört på i gamla hjulspår. I dag hittar konsumenterna mycket av det man vill ha i andra medier, som bättre passar deras behov och livsstil. På så sätt är tidningarnas problem delvis deras eget fel. De kan inte fortsätta att göra produkter för en värld som inte längre existerar, säger han. Litet intresse för nyheter Dagstidningsförlagen ser sig själva som nyhetsorganisationer, men de är samtidigt mycket medvetna om att de flesta människor inte är särskilt intresserade av nyheter. För att nå en bredare publik och en större annonsmarknad har de fyllt sina tidningar med annat innehåll som sport, trädgård, nöjen, motor, mat och så vidare. Idag är mindre än 20 procent av innehållet nyheter medan specialsektioner och bilagor brett ut sig. Problemet är att den strategin, som länge var väldigt framgångsrik, inte längre fungerar. Inte när fotbollsmatcherna sänds live på nätet, inte när TV-kanalerna är fulla av utmärkta trädgårdsprogram och inte när den nöjessugne hellre chattar på nätet om de senaste filmerna och bokar biljetterna med sin iphone. Mental blockering Ändå fortsätter de flesta tidningar att erbjuda allt det gamla vanliga. Tidningsledningarna tycks ha en mental blockering som hindrar dem att ändra sitt koncept. Varför gör man till exempel hela uppslag med aktiekurser, när de som verkligen är intresserade följer börsen i realtid på nätet? Statistiken talar också klartext. Dagstidningarnas publik har successivt eroderats och därmed också annonsintäkterna. Grovt räknat handlar det om ett läsartapp i Europa på 1 2 procent per år under lång tid.

14 Tunnare men djupare tidningar Det är hög tid att tidningsförlagen tänker om sina produkter, menar Picard. Istället för att jaga de läsare man nu förlorat måste man fokusera på kärnkonsumenterna, de läsare som verkligen vill ha nyheter i tidningsform, presenterade med god journalistik och med djupa analyser och kommentarer. Den målgruppen måste få ännu mer sådant och det måste vara information som inte erbjuds gratis någon annanstans. Att komplettera detta utbud med ännu mer information och med interaktivitet on-line är den väg som många tidningar måste gå. Det betyder mycket mer kompakta papperstidningar, där det mesta av specialsektionerna tagits bort eller hårdbantats, liksom nyhetsbyråmaterialet. Betalar gärna Det handlar alltså om att erbjuda en smalare, mer exklusiv och mer målgruppsanpassad produkt. Och ta bättre betalt för den, säger Robert Picard. Men vänta lite... Det handlar alltså om att färre kunder ska betala mer för tunnare tidningar? Tidningar som dessutom ska ha ett kvalificerat innehåll som lär bli dyrt att ta fram? Ja, professor Picard är övertygad om att den ekvationen går ihop. Kärnkonsumenterna kommer att betala för en riktigt bra produkt, säger han. Mindre organisationer Han menar också att den här typen av tidningar kan produceras till lägre kostnader än dagens. Men det kräver mindre och mer flexibla organisationer. Tidningarna måste frigöras från moderbolagen väldiga overheadkostnader som är en följd av den ganska ohämmade expansionen under guldåren på och 1990-talen. Istället för egna tryckerier och dagens stora redaktioner måste man hitta mer småskaliga lösningar med nya samarbetspartner, inte minst då det gäller webbproduktionerna. Nya affärsmodeller Vad tidningsbranschen behöver är helt nya affärsmodeller och de måste naturligtvis se olika ut i varje enskilt fall men de kan inte se ut som idag, menar Picard. I sin senaste bok Value Creation and Future of News Organizations beskriver han hur sådana nya affärsmodeller kan utvecklas. Och på sin blogg har han sagt att problemet är att mediabolagens ledningar ofta inte vet vad en affärsmodell är. Tala om att sticka ut hakan... Jo, jag sa det för att skapa debatt och för att frågan är så viktig. Det jag främst vänder mig emot är att förlagsdirektörerna nästan bara pratar om hur de ska få betalt för sina produkter. Istället borde man analysera det grundläggande, hur man skapar värde för konsumenterna genom att erbjuda produkter och tjänster som är unika och skiljer sig från andra företags. Gör man det så kommer problemen med intäktsflödena att lösa sig, säger Robert Picard. Mycket positivt på gång Samtidigt som han håller fast vid sin kritik pekar Picard att mycket positivt är på gång. Flera förlag och mediahus genomför nu den typen av nya strategier som han länge efterlyst. Framför allt gäller det integrationen av tidningar, internet, TV och mobiltelefoner och hur man länkar dessa produkter till sociala medier och får de olika produkterna att stödja varandra. Som exempel nämner han Daily Mail och The Telegraph och även norska VG har kommit långt i det arbetet. Och loppet är verkligen inte kört, menar Picard. Ännu finns det tid att ställa om. Papperstidningen är visserligen en mogen produkt som tappar marknadsandelar, men processen är ganska långsam. Lyckligtvis har tidningsbranschen också de muskler som behövs. Tidningsindustrin är faktiskt en av de allra mest framgångsrika och långlivade branscher som existerar. Trots finanskrisen ligger den genomsnittliga lönsamheten idag på ungefär samma nivå som på 1970-talet. Och vem upplevde då situationen som hopplös? Fler intäktsströmmar Trots sin optimism tror Picard definitivt inte att guldåren någonsin kommer tillbaka. Men det behövs inte heller. Historiskt har normalsituationen varit att tidningsförlagen fått ägna sig åt en hel rad sidoverksamheter för att kunna ge ut sina tidningar. Picard tror på en renässans för den typen av tänkande och förlagen är ju redan mycket aktiva med sälja att musik, film, böcker med mera. Det jag ser framför mig är betydligt mer långsiktiga och omfattande affärsverksamheter. Det kommer att vara nödvändigt, säger Robert Picard. Tidningarna har gjort ett strategiskt fel, genom att fokusera på fel publik. Istället för att skapa mer värde för sina kärnkonsumenter, som verkligen vill ha nyheter i tidningsform, har de försökt hålla kvar läsare som successivt lämnat tidningarna, säger professor Robert Picard. 14

15 15

16 WWF firar 50 Pandan är en av världens mest kända symboler och firar 50 år i år. WWF World Wide Fund for Nature gjorde den till sin redan när organisationen startade Sedan 1980 arbetar WWF intensivt för att skydda pandornas livsmiljöer och man var den första internationella organisation som fick klartecken att arbeta i Kina.

17 Idag lever de pandor som finns cirka i 67 reservat i sydvästra Kinas otillgängliga bergsområden. Men nya vägar, gruvor och dammar för vattenkraft hotar pandorna. Därför satsar WWF och myndigheterna bland annat på att skapa skogskorridorer mellan reservaten. Dessutom arbetar man med att hjälpa lokalbefolkningen att hitta nya försörjningsmöjligheter som tär mindre på naturen. Jakten på brännved för att laga mat och bygga hus, leder till att skog huggs ner. Genom program för biogasproduktion och energisnåla spisar siktar man på att minska beroendet av ved. 135 länder släckte WWF:s långsiktiga mål är att bevara den biologiska mångfalden och minska människornas ekologiska fotavtryck. Att skydda växter, djur och ekosystemen är avgörande för vår framtid. Det kräver att vi använder naturresurserna på ett uthålligt sätt. Earth Hour är ett exempel på hur WWF bildar opinion. Klimatmanifestationen har fått stor uppmärksamhet och i år deltog människor i 135 länder och städer i alla världsdelar. Under en timme släckte de ljuset för att ge en signal till politiker att agera. Andra insatser om än inte lika publika är arbetet med att skydda unika regnskogar i t.ex Kamerun och Borneo. Även i Europa jobbar WWF för att främja ett ansvarsfullt skogsbruk genom skogscertifieringen FSC Forest Stewardship Council där delar av det svenska skogsbruket var tidigt ute. Slår larm om illegal handel Att skydda vilda djur och växter står också högt på agendan. Här samarbetar WWF med TRAFFIC ett internationellt nätverk som kartlägger handeln med vilda djur och växter och försöker stoppa illegal handel med allt från elfenben till hotat tropiskt timmer. Nätverket har sitt säte i London och 24 kontor som är spridda över hela världen. Hotar handeln arten i hela eller delar av utbredningsområdet, slår TRAFFIC larm och uppmanar olika beslutsorgan att skärpa kontrollen eller att förbjuda handeln. Tio miljoner euro till miljöprojekt Att minska övergödning och överfiske är ett område som blivit allt viktigare. I Sverige ger WWF bland annat ut en konsumentguide för fisk och skaldjur. Den hjälper konsumenter, restauranger och handeln att köpa hållbart fångad fisk. I Tyskland har kampen för att skydda Östersjön uppmärksammats stort i media. Här har ett flertal miljögrupper och WWF i Tyskland krävt att bolaget Nord Stream, som bygger en naturgasledning från Ryssland till Tyskland, ska ta ett ökat miljöansvar. Det WWF och miljöorganisationen BUND hävdade var bland annat att gasledningen riskerade att öka miljöskadorna i Greifswald ett Natura 2000-område: Stämningen mot den tyska staten, för att de godkänt gasledningen, drogs senare tillbaka. I en överenskommelse klargjorde Nord Stream att man ska ta ökad hänsyn till miljön och att man är beredda att kompensera skador som gasledningen kan orsaka på tyskt vatten. Bolaget ska även betala 10 miljoner euro till en stiftelse för miljöprojekt. 17

18 Rovdrift tände gnistan Sir Julian Huxley var FN-organets UNESCOs första generalsekreterare reste han till Östafrika som rådgivare åt organisationen när det gällde viltbevarande arbete. Vad han såg upprörde honom. Värdefulla naturtyper höll på att totalförstöras och jakten på vilda djur skedde i en sådan omfattning att de riskerade att utrotas inom några årtionden. Väl hemma i England skrev Huxley artiklar i dagstidningen Observer om vad han upplevt. Reaktionen lät inte vänta på sig. Många djupt oroade läsare hörde av sig. En av dem var affärsmannen Victor Stolan. Hans förslag var att man skulle bilda en internationell organisation, som skulle samla in pengar för att rädda naturen. Från ord till handling Själv kunde han dock inte engagera sig i att starta en sådan organisation. Men med Stolans besked i ryggen, kontaktade Huxley den dåvarande generaldirektören för Britain s Nature Conservancy Max Nicholson. Nicholson tände på idén och samlade, tillsammans med Peter Scott på IUCN, International Union for Conservation of Nature, forskare, reklam- och PR-folk omkring sig. Resultatet blev att Stolans idé förverkligas. WWF blev ett faktum och huvudkontoret beslöt sig för att lägga till det neutrala Schweiz, där IUCN redan fanns. 18 Chi Chi väckte tanken WWF bildades 1961 och har idag cirka fem miljoner sympatisörer. Naturvårdsorganisationen är oberoende och partipolitiskt obunden och arbetar i mer än 100 länder. Den ekonomiska basen för verksamheten är gåvor från allmänheten. En allmänhet som sympatiserar med WWF:s idé; att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Att pandan blev WWF:s symbol kan man tacka Chi Chi för. Jättepandan var i början på 1960-talet den enda pandan i västvärlden. Den fanns i London Zoo, där den blivit publikfavorit. Och ännu mer känd blev den när WWF gjorden den till sin. Vad WWF arbetar med i de olika länderna kan du se på

19 Succé för World Book Night Premiären för World Book Night överträffade allas förväntningar. Glädjen och publiciteten blev enorm då en miljon böcker delades ut på gator och torg, på pubar, sjukhus och till hemlösa. Givarna var bokälskare som i en omröstning hade fått välja den bok de helst ville ge bort. De som bäst motiverade sina val fick 48 ex av sin favoritbok att ge bort. Den 6 mars 2011 var det dags. Då firades World Book Night med att exemplar av 25 utvalda titlar gavs bort på evenemang runt om i Storbritannien och Irland. Totalt skänktes alltså en miljon böcker bort. På Trafalgar Square i London lockade World Book Night hela besökare. Där underhöll författare som John Le Carré och Nick Cave med uppläsningar ur sina favoritböcker. Londons borgmästare Boris Johnson konstaterade att World Book Night blev en fantastisk hyllning till det skrivna ordet. World Book Night 2011 sponsrades av både författare och företag, bl a av Holmen Paper. Nu pågår planeringen för den nästa World Book Night som arrangeras den 23 april Idén är densamma: Att sprida kärlek och passion för läsande och få människor att uppleva glädje av att dela med sig av den upplevelsen till andra. På så sätt ska intresset för böcker och god litteratur stimuleras, inte minst bland ungdomar. Bakom World Book Night projektet står en rad organisationer bland andra The Publishers Association, The Booksellers Association, The Independent Publishers Guild och The Reading Agency. 19

20 e love VIEW...and you ll love VIEW too! En skön silkkänsla, hög tryckglans och hög volym. Lägg till en utmärkt återgivning av bilder och färger, så har du Holmen VIEW. Ytterligare ett skäl till varför du, precis som vi, kommer att älska Holmen VIEW är att papperet är kostnadseffektivt, jämfört med traditionella pappersval. Speciellt när du trycker stora upplagor av magasin, bilagor och produktkataloger kan du spara pengar. Kontakta ditt lokala Holmen Paper kontor, eller beställ pappersprover via vår hemsida Då får du ett brev på posten.

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Holmen s paper 2 2008

Holmen s paper 2 2008 Holmen s paper 2 2008 En produkt som är välgjord, tillgodoser ett behov och kan konsumeras när du själv har tid och möjlighet. Låter intressant eller hur? Är den dessutom gratis låter det nästan för bra

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet nr 4 2010 en tidning från regionplanekontoret DIGITALA MÖTESPLATSER WEBBEN Regionens internetanvändare så använder vi världens största mötesplats. sid 3 GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer