Strama ÖLL. Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strama ÖLL. Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén"

Transkript

1 Strama ÖLL Mårten Prag, Inf klin USÖ Läkemedelskommittén

2 Louis Pasteur

3 Bakterier i Louis Pasteurs mikroskop

4 Antibiotika Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård 4

5 US Surgeon General William Stewart Till kongressen1969: Kriget mot infektioner är över och det är dags att stänga boken om infektionssjukdomarna

6 Antibiotikaklasser Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Glykopeptider Aminoglykosider Betalaktamer Sulfonamider 1930 s 1940 s 1950 s 1960 s 1970 s 6

7 Selektion Resistens Trängsel Bristande hygien Mer antibiotika Spridning Fler infektioner + ökad kolonisation med resistenta bakterier Bristande hygien

8 Antibiotikaklasser Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Glykopeptider Aminoglykosider Betalaktamer Sulfonamider 1930 s 1940 s 1950 s 1960 s 1970 s 1980 s 8

9 Antibiotikaklasser Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Glykopeptider Aminoglykosider Betalaktamer Sulfonamider 1930 s 1940 s 1950 s 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 9

10 Inga nya antibiotikaklasser mot Gramnegativa bakterier ( tarmbakterier ) i sikte Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Glykopeptider Sulfonamider Aminoglykosider Betalaktamer Lipopeptider Oxazolidinoner 1930 s 1940 s 1950 s 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s 10

11 The logodds of resistance to penicillin among invasive isolates of Streptoccus pneumoniae (PNSP; ln(r/[1-r])) regressed against outpatient sales of betalactam antibiotics in 11 European countries; antimicrobial resistance data are from 1998 to 1999 and antibiotic sales data are from Stef L.A.M. Bronzwaer et al DDD = defined daily dose; BE = Belgium; DE = Germany; FI = Finland; IE = Ireland; IT = Italy; LU = Luxembourg; NL = the Netherlands; PT = Portugal; ES = Spain; Se = Sweden; UK = United Kingdom.

12 Den nuvarande paradoxen Ökad Antibiotikaresistens Minskande investeringar i forskning och utveckling av nya antibiotika Sjuklighet Dödlighet Kostnader Förtroende

13 Enkät till svenska infektionskliniker 2009 Har ni nödgats att lägga in patienter med lindriga kliniska åkommor som blåskatarr och ge injektionsbehandling då det saknats behandlingsalternativ med tabletter? Nej 1 Ja 18 Har ni haft patienter vars vårdtid förlängts pga avsaknad av behandlingsalternativ med tabletter? Nej 0 Ja 19

14 Eurosurveillance, Volume 14, Issue 45, 12 November 2009 Rapid communications Experience of European intensive care physicians with infections due to antibiotic-resistant bacteria, 2009 A Lepape () 1, D L Monnet 2, on behalf of participating members of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 3 En undersökning som genomfördes bland intensivvårdsläkare i 24 EU-länder 2009 tecknar en mörk bild av framtidens sjukvård. Drygt hälften av de 95 tillfrågade intensivvårdsläkarna uppgav att de behandlat minst en patient med helt eller nästan helt resistenta bakterier under de senaste 6 månaderna. 8 läkare hade behandlat fler än 10 sådana patienter.

15

16 Antibiotika en miljöfråga

17

18

19 Iska Vagu, Patancheru, Indien Enough antibiotics being dumped into the water everyday to treat every person in a city of 90,000 people

20 Halter i utgående vatten i reningsverket i Patancheru (Indien) Active ingredient Type of drug Range (μg/l) Ciprofloxacin* antibiotic-fluoroquinolone 28,000-31,000 Losartan angiotensin II rec antagonist 2,400-2,500 Cetirizine H1 -receptor antagonist 1,300-1,400 Metoprolol β1 -adrenoreceptor antagonist Enrofloxacin antibiotic-fluoroquinolone (vet.) Citalopram serotonin reuptake inhibitor Norfloxacin antibiotic-fluoroquinolone Lomefloxacin antibiotic-fluoroquinolone Enoxacin antibiotic-fluoroquinolone Ofloxacin antibiotic-fluoroquinolone Ranitidin H2 -receptor antagonist *) en miljon gånger koncentrationen från Skebäcks reningsverk (Larsson, de Pedro, Paxeus, J Haz Mat. 2007, 148 (3), )

21 Bakteriologi, resistensförhållanden

22 Åtgärder som kan minska risken för postop infektioner Kort preoperativ vårdtid Preoperativ rengöring/desinfektion Atraumatisk teknik Ren miljö Antibiotikaprofylax

23 Hudflora Hud Preoperativt Övriga vävnader

24 Incision

25 Blödning

26 Kontamination

27 Infektion

28 Antibiotikaprofylax

29

30 Kirurgi i preformerade hålrum Gastrointestinalkanalen Munhåla luftvägar Urinvägar Genitalia

31 Ex tarm 10 12

32

33

34 Antibiotikaprofylax

35 Postoperativa infektioner efter primär höftplastik i relation till när första dosen givits Marjo E. E. van Kasteren et al Clinical Infectious Diseases2007;44:

36 Timing Antibiotikakoncentrationen i serum bör vara hög när sår och andra håligheter fylls med blod/vätska

37 Infektioner i anslutning till främmande material

38 Infektioner i anslutning till främmande material Lågvirulenta bakterier Koagulasnegativa stafylokocker (KNS), alfa-streptokocker, Propionebacterium acnes, enterokocker m fl Ofta resistenta Svåråtkomliga biofilm, dextranproduktion

39 Biofilm med bakterier 1996 Center for Biofilm Engineering at Montana State University Bozeman

40 När ska man fortsätta med profylaxen? Aldrig! - Då får man bestämma sig för att det är en behandling Byt preparat Behandla inte en postoperativ feber och/eller CRPstegring automatiskt med antibiotika

41 Antibiotikaprofylax = antibiotika i förebyggande syfte där infektion ej föreligger. Oftast en dos, aldrig mer än ett dygn

42 Antibiotikabehandling = antibiotikaterapi av en manifest infektion. Vanlig behandlingstid 5 10 dagar.

43 Antibiotikaprofylax ska oftast ges som engångsdos - och aldrig längre än ett dygn!

44 PREL DATA Längd av given profylax Stramas PPS , alla åldrar 50% 45% 40% 35% Andel givna profylax 30% 25% 20% 15% PPS 2003, n=625 PPS 2004, n=509 PPS 2006, n=796 PPS 2008, n=768 PPS 2010, n=765 10% 5% 0% C1, profylax en dos C2, profylax ett dygn C3, profylax >1 dygn

45

46 A. Riskpatienter 1. Gravt nedsatt immunförsvar Antibiotikaprofylax rekommenderas vid - tandextraktion - subgingival depuration ( tandstensskrapning ) - dentoalveolär kirurgi. Lågt antal neutrofila granulocyter, < 1,0 109/L. Patienter med ett mycket lågt antal neutrofila granulocyter (< 0,5 109/L) bör behandlas av specialisttandläkare/sjukhustandläkare. Defekt granulocytfunktion, t.ex. myelodysplastiskt syndrom och ärftlig kronisk granulomatös sjukdom. Pågående tung immunsuppressiv behandling. (De första månaderna efter organ- eller benmärgs-/stamcellstransplantation eller i samband med avstötningsreaktion

47 2. Locus minoris resistentiae Antibiotikaprofylax rekommenderas vid benskadande odontologiska ingrepp vid följande tillstånd med risk för käkbensnekros: Högdosstrålbehandlat käkben. Cancerpatienter som behandlas med eller har behandlats med bisfosfonat intravenöst.

48 Antibiotikaprofylax inför tandextraktion, subgingival depuration ( tandstensskrapning ) och/eller dentoalveolär kirurgi kan övervägas till: Patienter som nyligen erhållit ledprotes (inom tre månader postoperativt) om samtidigt flera andra riskfaktorer föreligger

49 OBS! Antibiotikaprofylax används ej längre vid vitier eller hjärtklaffar

50 D. Preparat- och dosval Peroral administration, som engångsdos 60 minuter före ingreppet Förstahandsval Vuxna: Amoxicillin 2 g Barn: Amoxicillin 50 mg/kg kroppsvikt Vid dokumenterad penicillinallergi Vuxna: Klindamycin 600 mg Barn: Klindamycin 15 mg/kg kroppsvikt

51 Länk till dokumentet>

52

53

54

55

56

57

58 Ubi pus ibi evacua!

59

60

61

62

63

64

65 Hygienrutiner och konsekvenser när man inte följer dem

66

67 450 Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J01 exkl metenamin) Kumulativt 12 månader (okt-sep) Recept/1000 inv/12 månader Källa: Apotekens Service AB, Concise, Alla utfärdare exkl veterinärer Recept/1000 invånare okt sep okt sep okt sep Patientsäkerhetssatsning 2013

68

69 Antibiotikaförskrivning, tandläkare Örebro län, 2013, DDD BETALAKTAMASKÄNSLIGA PENICILLINER PENICILLINER MED UTVIDGAT SPEKTRUM LINKOSAMIDER NITROIMIDAZOLDERIVAT MAKROLIDER TETRACYKLINER FLUOROKINOLONER BETALAKTAMASRESISTENTA PENICILLINER KOMBINATIONER AV PENICILLINER, INKL. BET TRIMETOPRIM OCH DERIVAT

70 Antibiotikaförskrivning, tandläkare Örebro län, , DDD DDD

71 Antibiotikaförskrivning, läkare resp tandläkare Örebro län, DDD DDD Läkare Tandläkare

72 Förskrivning pcv, läkare/tandläkare Örebro län, , DDD DDD Läkare Tandläkare

73 Förskrivning pcv, klindamycin, metronidazol tandläkare Örebro län, , DDD DDD Metronidazol Klindamycin pcv

74 Läkemedelsexantem

75 Urtikaria = nässelfeber

76 Stevens Johnsons syndrom, Lyells syndrom

77 Antibiotikaöverkänslighet 1. Vid exantem utan eller med lindrig klåda kan man vanligen fortsätta behandlingen och även upprepa den vid behov. 2. Vid urticaria eller uttalad klåda avbryt behandlingen, eventuellt ge annat antibiotika 3. Vid allmänreaktion som anafylaxi, svår serumsjukebild eller mukokutant syndrom sker i akutskede vanligen direktremiss till sjukhus 4. Vid oklar allmänreaktion, inte sällan inträffad för många år sedan, kan remiss skickas till ÖNH-kliniken för ställningstagande till vidare utredning.

78 Slut

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario?

En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario? En värld utan antibiotika - ett troligt framtidsscenario? Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef Folkhälsomyndigheten 5 december 2014 Infektioner och folkhälsan Under 1900-talet ökade livslängden i den västerländska

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Nr 2 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Nr 2 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 2 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ISSN: 2000-9070 Plusgiro: 59 47 86-6 Bankgiro:

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika Dosering av antibiotika till gris bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartalsrappport 1 2012 Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartalsrappport 1 2012 450 400 350 Uthämtade antibioitkarecept (J01 exkl metenamn per län) Källa: Concise, Apotekens Serivece AB Linjen indikerar det nationella patientsäkerhetsmålet

Läs mer

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrund Antimicrobial stewardship har den senaste tiden blivit ett allt mer etablerat begrepp i takt

Läs mer

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping Prevalens, dokumentation, komplikationer Författare: Handledare: Monica Petersson Anders Tengblad Årtal: 2013 Författare: Monica Petersson Handledare:

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer