Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet."

Transkript

1 A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till processfokus Lennart Åström är CIO på Alfa Laval sedan Han kommer att berätta om den resa som företaget genomgått för att förverkliga visionen "One Alfa Laval" - från att ha varit organiserat i ett antal produktorienterade affärsområden till att ha ett lösningsfokus per kundsegment. Detta inkluderar bland annat att få till gemensamma processer och stödsystem i säljprocessen och ett tydligt definierat interface mot supplyenheterna. Föredragshållare: Lennart Åström, CIO, Alfa Laval A2. Kompetenshöjning i samband med framgångsrik uppgradering utan modifieringar Hellermann Tyton är ett medelstort nordiskt handelsbolagskluster inom produkter för att bunta, fästa, märka, skydda och koppla kablar. I maj 2009 driftsatte man den senaste M3 versionen helt utan modifieringar varvid 100-tals modifieringar hade eliminerats. Man bedrev kompetenshöjning genom funktionsöverskridande workshops där affärsprocesserna strömlinjeformades. Presentationen kommer att belysa beslutsprocess, implementationsstrategi och arbetsmetodik. Föredragshållare: Thor Köhler, Operational manager, Hellermann Tyton A3. Hur utvecklar vi våra unga talanger till morgondagens ledare? Perspektiv från Getinge och Lawson Getinge har bedrivit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för traineer som bland annat skall axla rollen av ambassadörer vid den globala utrullningen av M3 inom organisationen. Lawson's initiativ "Växthuset" och speciellt "ledarskap i praktiken", ett program för att förstärka affärsmannaskap och personlig utveckling hos talangfulla medarbetare Föredragshållare: Olof Wettre Project Manager Business System Getinge Infection Control, Travis White VD Lawson Sverige samt Helene Hegardt, Lawson Learning Delar av presentationen hålls på engelska A4. Hur sprider IKEA Components "best practices" effektivt inom den internationella organisation? IKEA Components har utvecklat ett framgångsrikt angreppssätt baserat i första hand på strategiska ledningsprocesser och en styrd arbetsmetodik, i andra hand genom nyttjandet av systemhjälpmedel för målsättning och uppföljning. Björn Larsson, VD IKEA Components A5. Systematisk lönsamhetsstyrd processutveckling Sidan 1/15

2 Opportunity Analyser version två nu med fördefinierade opportunities, best practices och KPI-er per bransch som Lawson fokuserar på. Allt från problembeskrivning till förbättringssförslag med exempel på vilket ekonomisk värde förbättringen har. Ulf Casten Carlberg, Director Global Solutions Lawson Ulf Casten Carlberg arbetar som globalt ansvarig för Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/15

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, Forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. Speciellt frågor som rör strategi, flöden, styrning och förändring.24 mars B2. Bättre prognoser och planering genom att tydligt definiera strukturer och regelverk Indexator har tagit krafttag i sin försörjningsprocess och därmed skapat flexibilitet och tydlighet i vad som går att lova kunden. Ta del av deras resa. Föredragshållare: Tord Johansson produktionschef och Roland Adelsson logistikchef Indexator B3. Fördelar med APS system i produktionsplaneringen, Advanced Production Planner ITT-Flygt har drivit ett projekt för att skapa en homogen process som gäller för operativ planering i deras produktverkstäder. Lösningen som stödjer detta är M3 Advanced Production Planner. Under föredraget kommer ITT-Flygt att presentera bakgrunden till projektet, hur lösningen ser ut samt vilka effekter och lärdomar man dragit. Föredragshållare: Roger Sandström, Logistikchef, Helena Robertsson, Project Manager, ITT-Flygt B4. Transportintegration för en grönare och effektivare värld Det saknas idag enhetliga transportprocesser för samverkan och affärskommunikation inom Sverige och Europa. Stora skillnader förekommer mellan olika transportslag och olika branscher. Från samhälle och myndigheter höjs röster att transporter skall utföras både med ökad effektivitet, reducerad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Sidan 3/15

4 Ett gemensamt projekt med deltagare från tillverkningsindustrin, transportindustrin och myndigheter har initierats med syfte att utveckla affärssamverkan, informationsutbyte och användning av IT och affärssystem. Representanter från projektet redogör för aktuell problembild och beskriver hur tillverkande och distribuerande företag kan komma att påverkas i framtiden. Föredragshållare: Sten Lindgren VD Odette Sweden och Jörgen Ljunggren Senior Konsult Meridion B5. M Nyheter inom planering och produktion I företagets planering har Movex/M3 en central funktion. Movex/M3 spelar ofta en central roll i företagets produktionsplanering. Det är ändå vanligt att man kör på samma sätt som när lösningen en gång togs i drift. Här presenterar vi saker att tänka på och de nya metoder som finns för planering samt nyheter för planering i M3. Föredragshållare: Per Osmar, Solution Consultant Lawson Sidan 4/15

5 C. Supply Chain Management Supply Chain Managementspåret fokuserar i år på hur vi kan sänka våra kostnader i försörjningskedjan och samtidigt bli mer effektiv. Att sänka sina lagernivåer och samtidigt bibehålla servicegraden mot kunderna är en utmaning och samtidigt en nödvändighet för många företag idag. För att ytterligare kontrollera kostnaderna finns stor potential i att använda mobila verktyg för exekvering av lageraktiviteter. Vi har tagit med exempel på kunder som har gjort lyckade förändringsprojekt inom båda dessa områden. Ett stort fokus i år är även att hitta "värdet" i sina processförbättringar. C1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. C2. Sänkta lagernivåer med bibehållen servicegrad, Alfa Laval berättar om ett lyckat förändringsprojekt Reservdelshantering inom Alfa Laval omsätter cirka 2 miljarder SEK per år. Med bättre utnyttjande av Movex/M3, tilläggsfunktioner i Excel och dedikerade resurser har Alfa Laval på ett år minskat sitt lagervärde med 25% samtidigt som servicenivån har bibehållits. Lisa Lindström och Alexandra Karlén från Alfa Laval berättar om de problem de upplevt och vilka metoder som använts i och utanför M3 för att nå framgång. Föredragshållare: Lisa Lindström och Alexandra Karlén, ansvariga för Inventory Management för reservdelar vid Alfa Laval. Alfa Laval är en global ledare inom tre huvudteknologier; värmeöverföring, separation och flödeshantering. C3. Lawson Warehouse Mobility, Thule och Ikea Components berättar om sina projekt för effektiviserad lagerhantering Thule AB har precis implementerat handdatorlösningar för lageraktiviteter - Ikea Components har implementerat och jobbat med detta under längre period. Thule och Ikea Components berättar om erfarenheter från dessa projekt och resultatet. Föredragshållare: Louise Nilsson, IT chef Assesories, Thule AB, Per Olsson, Ikea Components och Anders Östgren, Project Executive, Lawson Sidan 5/15

6 C4. M Nyheter inom Supply Chain Management Perspektiv Helena kommer att visa och berätta om nyheter i M3 och funktionalitet som är intressanta inom Supply Chain Management. Föredragshållare: Helena Bjurhult, Solution Consultant, Lawson C5. Hur tänker man om från kostnader till "värde"? William Polhaus ger exempel på hur man tar fram "värdet" i sina processförbättringar. Kostnaden av en investering är ofta lätt att räkna ut, men vad blir pay back-tiden och värdet? Genom att fokusera på de utmaningar ditt företag har och ta reda på vad som driver din lönsamhet, kan man ta fram ett business case för att motivera till exempel en uppgradering eller investeringar i nya processverktyg. Denna workshop är en öppen diskussion hur man tänker, från kostnader till värde, för att lättare motivera investeringar. Föredragshållare: William Polhaus, Executive Consultant, Lawson. Sidan 6/15

7 D. Finans och Ekonomi Hur kan vi använda all information som finns i affärssystemet för att utveckla företaget vidare. Vilken information finns och hur används den på bästa sätt. D1. Företagets konkurrenskraft i en turbulent världsekonomi Inget företag är idag opåverkat av vad som sker på den globala ekonomiska arenan. Den världsomspännande krisen har gjort de allra flesta chefer i företagsvärlden medvetna om att fluktuationer i växelkurser, räntor, inflation och politiska risker kan ha stor inverkan på företagets resultat och ställning. En betydande svårighet i en värld med detta makroekonomiska brus är att rätt kunna bedöma företagets konkurrenskraft och framtidsutsikter. Den s.k. MUST-analysen hjälper oss att komma till rätta med detta problem. Föredragshållare: Lars Oxelheim, professor, Lund Institute of Economic Research, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm samt Fudan University, Shanghai D2. Gör inköpen enklare och med full koll i M Q-Med berättar hur de använder funktionen förenklade inköp i M3 för att få bättre kontroll på sina omkostnadsinköp. För att förbättra den interna kontrollen i företaget ville Q-Med minska andelen "vilda fakturor" på ett enkelt sätt. Med den nya funktionaliteten förenklade inköp kan de på ett enklare sätt registrera inköpsorder och matcha dessa mot leverantörsfakturor. Funktionen används även för inköp avseende underhåll i produktionen. De visar uppsättningen av modellen i M3, konsekvenserna samt hur de gör uppföljning. Föredragshållare:Göran Almgren är redovisningsansvarig hos Q-Med AB. Han ansvarar för ekonomidelarna i M3 och var med om uppgraderingen till M3 hösten Dessutom ansvarar han för arbetet med förbättringar av den interna kontrollen i företaget enligt bolagskoden. D3. Budgetrutiner och budgetuppföljning på Lantmännen Cerealia Lantmännen Cerealia berättar om hur de löst sitt behov av avancerad budgetering och vilka krav det ställer på verksamheten. De har valt att jobba med verktyget Cognos Planner och kommer att visa hur de jobbar med budgetrutiner i detta. Christian Svensson, kommer också att prata om vikten av strukturerad grunddata och transaktionsdata i affärssystemet för att få ut kvalificerad budgetuppföljning. Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför framförallt spannmålsbaserade produkter under starka varumärken som AXA, Kungsörnen, Start och Gyllenhammars. Föredragshållare: Christian Svensson, Business Information Officer, Lantmännen Cerealia Sidan 7/15

8 D4. M Nyheter inom Ekonomi Lars Bremer presenterar en blandning av nyheter i senaste versionen av M3, nyheter då det gäller lokalisering, sin syn på framtida krav som påverkar M3 på grund av lagar och trender. Passa på att ställa frågor om stort och smått och varför inte ta chansen att påverka den framtida utvecklingen av ekonomidelen av M3. Föredragshållare: Lars Bremer, globalt produktansvarig för ekonomifunktioner och lokaliseringsfrågor för M3. D5. Efterkalkylering i M Efterkalkylering i M3. Hur man med enkla medel kommer igång med internredovisning i M3. Föredragshållare: Lena Cronenberger Trioplast och Lena Lindberg Thomsen istone. Sidan 8/15

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Sälj- och marknadsspåret fokuserar i år på nya spännande vägar till långsiktiga kundrelationer. Vad är konversationsmarknadsföring? Vad har service för betydelse för den långsiktiga lönsamheten? Kvalitet som en del av din CRM strategi? Konferensen präglas av strategi och vision men innehåller även konkreta exempel på kunder som har realiserat sina verksamhetsmål och genomfört lyckade förändringsprojekt. E1. Service betydelse för den långsiktiga lönsamheten Varför är det så otroligt viktigt att service och försäljning jobbar gemensamt mot ett mål även om de har olika uppgifter i företaget? Är serviceorganisationen ett måste eller skapar de kundvärde och höjer återköpsfrekvensen? Dessa och andra frågot kring försäljning och eftermarknad kommer Hugo Olsen från ArjoHuntleigh att belysa i sitt pass. Föredragshållare: Hugo Olsen, Director Sales Development, ArjoHuntleigh E2. Lawson Sales Automation hjälper Lantmännen att förbättra effektiviteten inom säljkåren Lantmännen har använt M3 CRM många år och stod inför en ny utmaning. Önskan var att kunna planera säljarnas insatser och kontakter med kunderna utifrån en kategorisering av kunderna. På samma sätt önskar man styra säljarnas insatser dit där de gör mest nytta. För att inte bara planera måste man på ett enkelt sätt följa upp att planerna blir verklighet. Maria Fergard från Lantmännen och Fredrik Persson från istone berättar om ett framgångsrikt uppgraderingsprojekt som kombinerar tydliga verksamhetsmål med en bättre teknik. Föredragshållare: Maria Fermgard, Lantmännen och Peter Utas, istone E3. Konversationsmarknadsföring: En ny typ av affärssystem Martin Lindberg berättar om sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. Hur stor budget ska vi lägga på marknadsföring i sociala medier? Vilka medier är mest lönsamma? Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix? Hur ser konsumenternas attityder till sociala media ut? Vilka beteenden kan man se i den digitala sociala världen? Föredragshållare: Martin Lindeskog, Egoist International Business Coordinator Sidan 9/15

10 E4. Kvalitet nyckeln till långsiktiga kundrelationer Banverket Materialservice delar med sig av sina visioner och deras kvalitetsstrategi som präglas av förnyelse och ständiga förbättringar. Ta del av en spännande lösning där vi kombinerar CRM, M3, Smart Office och Lawson Business Intelligence med sikte på kvalitet i världsklass. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, Banverket materialservice E5. Vårda dina kundrelationer med M3 CRM Hur får vi bättre visibilitet i försäljning- och marknadsprocesser? Hur kan vi bygga kundlojalitet? Har vi den överblick vi behöver för att fatta kloka beslut? Lawson presenterar M3 CRM, berättar om nyheter i den senaste versionen och delar med sig av smarta kundlösningar. Föredragshållare: Johan Nilsson och Ann-Kristine Sander, Solution Consultant Lawson Sidan 10/15

11 F. Teknik och IT Vad händer inom IT-området 2010? Vad är nytt inom M3 7.1 Technology? Vad innebär M3 10.1? Vilka är de bästa erfarenheterna och tipsen? Vad kan vi lära av andra IT-människor inom Movex och M3 världen? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras inom spåret IT/Teknik. F1. Så blir du vinnare 2012! Detta är framtidens IT visioner! IBMs forskningsavdelning sammanställer varje år en trendspaning om teknik och fenomen som kan ha en omvälvande påverkan på hur företag och samhället utvecklas. Vi tar en titt på de mest intressanta trenderna med hjälp av Mikael Haglund från IBM, som arbetat med olika aspekter av IT infrastruktur och innovation under 20 år. Mikael är den enda svensk som är Teknisk talesperson för IBM, med rätt att spana på och missionera om kommande trender. Föredragshållare: Mikael Haglund, Chief Technologist, IBM F2. Ecophon: Effektivisera M3 med Enterprise Search, Citrix och andra godbitar Magnus Wittander var inte bara först i världen med att införa Enterprise Search. Han har dessutom gjort många andra avancerade lösningar med Lawsons teknik. Föredragshållare: Magnus Wittander, M3 Leader, och Marcus Hemme, Ecophon Business Systems F3. Tio enkla sätt för alla att öka effektiviteten i affärssystemet Vi har valt ut de tio bästa sätten att öka effektiviteten i Movex och M3. En del bygger på Smart Office, medan andra lösningar bara kräver Movex Java. Oavsett vad, finns här massor av bra tips för alla. Prisutdelning till Årets Tekniska Innovation. Föredragshållare: Sandvik, Skånemejerier, Hammarplast, m fl F4. Cycleurope: Från 12 RPG till M3 7.1 Java - likheter och skillnader Äntligen kan vi få en klar bild av skillnader och likheter mellan RPG och Java. På Cycleurope satte man lösningarna helt parallelt i samband med uppgradering. Vi tittar på Driftsmiljö, Modifikationer, Nya funktioner, Migrering, Integrationer, Användargränssnitt och Hårdvara. Föredragshållare: Kenneth Syvertsen, CIO Cycleurope F5. M Nyheter inom teknik och rundabordsdiskussion om framtiden Många upplever att installation och uppgradering bara blir mer och mer komplicerat och kostsamt. Stämmer det och vad kan vi göra för att underlätta? Föredragshållare: Björn Torold, Technical Solution Consulting, Lawson och Patrik Hallberg, Global Service Director Sidan 11/15

12 G. Partner Nytt för i år är ett separat spår för våra guldpartners. De presenterar sina lösningar. G1, Conagri. Lägre kostnader och högre tillgänglighet! Vad kostar det inte när driften fallerar, applikationen är otillgänglig eller slutanvändarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan support och användarstöd kostnader som minimeras genom tjänstepaketet M3 Daily Business. Vi visar styrkan i "M3 Daily business" genom två kundcase: - Från reaktiv drift till proaktiv applikationsövervakning - Estrella - Applikationssupport till slutanvändarna, direkt och på de tidpunkter som verksamheten kräver - Mio Möbler Föredragshållare: Jan Berggren, Affärsområdeschef ERP & Verksamhetsutveckling och Elin Persson, Tjänsteansvarig, Conagri AB G1, Merit Portal: Liten insats och säker utväxling. För dig som ligger mellan Movex RPG 10.8 och senaste version av M3 Java Nu vänder det så sakta! Hur ökar jag leveransförmåga och flexibilitet utan riskfyllda projekt? Vi presenterar Merit Portal och diskuterar kundtillämpningar. Bland annat erfarenheter från Jula s centrallager. Fördragshållare: Johan Ahlgren, Produktansvarig, Merit G2. Atea: Titta på den nya tekniken att köra M3 i virtuella maskiner på IBM i plattformen. Se nyheter på Power Kundcase: Se hur vi skapade en virtuellt M3-miljö. Föredragshållare: Jimi Inge, Technical Consultant, och Peter Nordström, Team Leader, Atea G2, IBM Power i plattform uppdatering! kommer bli ett spännande år för IBMs Power platform med flera viktiga nya annonseringar? Detta är året när Power 7 annonseras och detta kommer ni kunna höra om på denna session. Missa inte möjligheten att ta del av denna viktiga information! Föredragshållare: Anders Rådlund, Power i Franchise leader & Power Platform ISV Manager Nordic IMT Sidan 12/15

13 G3, ecraft. Från ett traditionellt affärssystem till ett operativt realtidsledningssystem Smart Office handlar inte bara om ett nytt gränssnitt utan tillför M3 helt nya spännande dimensioner. Istället för att bläddra i paneler för att kontrollera detaljer eller mata in transaktioner i efterhand kan man nu få realitidsvyer och operativa instrument som ger en större helhetskontroll och möjlighet att upptäcka och hantera avvikelser. De dyra anpassningarnas tid, med dubblerad affärslogik och allt vad det innebär, är definitivt förbi. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, chef för Materialservice inom Banverket, visar hur Materialservice utnyttjat de nya möjligheterna för att utveckla sin verksamhet G3, Optilion. Framgångsrika projekt och metoder inom planering av produktion och distribution Optilon har sitt fokus och expertis inom M3 Supply Chain Planning och arbetar med några av värdens främsta systemlösningar för planering och optimering för producerande och distribuerande företag. Idag har ett stort antal företag framgångsrikt valt Optilons metodutveckling av organisation, process, operationell strategi och system. Under presentationen får du följa med på en resa från strategisk Network Design hos Iggesund Paper Board till produktionsoptimering hos verkstadsföretaget Atlas Copco. Föredragshållare: Magnus Edberg, Säljansvarig Optilon AB G4, Pulsen. Outsourcing/offshoring av Movex (och andra applikationer) Olle Jonsson, med senior erfarenhet (Group CIO) av att köpa IT i stora internationella koncerner (SKF, Mölnlycke Health Care), kommer att dela med sig några principer som ger kostnadseffektisereringar och affärsnytta samtidigt och även ge en utblick om vad som kommer inom IT-branschen. Olle är, sedan hösten 2009, CEO för Pulsen Data AB, som sedan 1964 arbetar med drift av kunders IT, integrationslösningar och infrastruktur för flertalet Movex-kunder i Sverige. G4, Accure. M3/Movex och a3 Suite för ökad nytta för transaktionsarkivering Genom åren som Accure har arbetat med M3/Movex och arkiveringsrutiner, har vi stött på ett antal problemställningar och behov av vidareutvecklingar. Vi har utvecklat lösningar, rutiner och processer runt dessa behov och paketerat detta i vad vi kallar a3 Archive Manager, en del av a3 Suite. I a3 Suite har mer än 20 års erfarenhet samlats ihop och paketerats. Genom att konstant ifrågasätta hur vi paketera behov och återanvända tidigare lösta problem, kan vi ge ännu mer nytta till våra kunder via a3 Suite. Låt oss träffas och visa hur accure och vår a3 Suite kan skapa mervärde i ert M3/Movex och er verksamhet. Fråga gärna efter våra övriga moduler i a3 Suite för Dokument-, M3 till Excel-, Artikel-, Pris-, Avtals-, Etikett-, EDI-, e-faktura-, Skeppning & Logistik-, M3 testsystem-, Varucertifikats-, PLM-hantering. Sidan 13/15

14 Föredragshållare: Anders Cottman, Senior Business Consultant, Accure G5, Systeam plus 4 steg mot affärsnytta Därför ser vi till att våra kunder alltid hamnar på plus! I 25 år har SYSteam levererat IT-lösningar som skapar tydlig affärsnytta till våra kunder i Norden. Vi är engagerade personer som vet att kloka IT-lösningar bygger på en djup kunskap om våra kunders vardag. Vi har både bredd och djup därför ser vi till att våra kunder alltid hamnar på plus! SYSteam har lång och gedigen erfarenhet av affärssystem. I vårt breda erbjudande finns kompletterande kompetenser och lösningar som våra kunder drar nytta av. Vi vet att affärsnytta uppstår genom ett starkt samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt lösningar. Vi vet att investeringar ska leda till ännu bättre M3/Movex-lösning - med adderad affärsnytta Vi arbetar mot att ge kontinuerliga förbättringar och hög verkningsgrad i våra kunders verksamhet. Vårt helhetstänkande, rätt förberedelser och kvalitetssäkrad arbetsmetod levererar lösningar som ger de effekter du som kund förväntar dig. Lyssna och inspireras av vårt seminarium så kan du delta i utlottningen av en spännande tekniskt föremål. Föredragshållare: Lars Steen VD System Implementa AB, Magnus Annerfalk CIO, Cejn AB Sidan 14/15

15 H. Användbarhetssessioner och användargränssnitt H1. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H2. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H3. Gör din röst hörd Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och utvärdera och kom med synpunkter på funktionaliteten i Smart Office. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H4. Gör din röst hörd Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror.var med och utvärdera och kom med synpunkter på funktionaliteten i Smart Office. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H5. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson Sidan 15/15

Johan Falk och Paul Svensson, CGI

Johan Falk och Paul Svensson, CGI 12 mars kl. 11:45-12:30 Hur kan 72 000 medlemmar göra skillnad i din affärsystemsleverans? CGI är en global spelare med lokal närvaro. Johan beskriver hur vi kan ge dig som kund både en lokal support men

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning WORKING Thule expansivt lemsetag kompakt kompetent IT-avdelning MAF 2011 brett utbud ökad lemsnytta Stora konferensen tema Socialt ansvarstagande Öka konferensnyttan så gör IKEA Components WORKING Ansvarig

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

MIO I TAKT MED TIDen

MIO I TAKT MED TIDen WORKING TOGETHER Nr 2 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Välmöblerad IT-miljö dukar för fortsatt framgång MIO I TAKT MED TIDen INFOR

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekendresa för två till London! Årets viktigaste logistikhändelse!

Läs mer