Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet."

Transkript

1 A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till processfokus Lennart Åström är CIO på Alfa Laval sedan Han kommer att berätta om den resa som företaget genomgått för att förverkliga visionen "One Alfa Laval" - från att ha varit organiserat i ett antal produktorienterade affärsområden till att ha ett lösningsfokus per kundsegment. Detta inkluderar bland annat att få till gemensamma processer och stödsystem i säljprocessen och ett tydligt definierat interface mot supplyenheterna. Föredragshållare: Lennart Åström, CIO, Alfa Laval A2. Kompetenshöjning i samband med framgångsrik uppgradering utan modifieringar Hellermann Tyton är ett medelstort nordiskt handelsbolagskluster inom produkter för att bunta, fästa, märka, skydda och koppla kablar. I maj 2009 driftsatte man den senaste M3 versionen helt utan modifieringar varvid 100-tals modifieringar hade eliminerats. Man bedrev kompetenshöjning genom funktionsöverskridande workshops där affärsprocesserna strömlinjeformades. Presentationen kommer att belysa beslutsprocess, implementationsstrategi och arbetsmetodik. Föredragshållare: Thor Köhler, Operational manager, Hellermann Tyton A3. Hur utvecklar vi våra unga talanger till morgondagens ledare? Perspektiv från Getinge och Lawson Getinge har bedrivit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för traineer som bland annat skall axla rollen av ambassadörer vid den globala utrullningen av M3 inom organisationen. Lawson's initiativ "Växthuset" och speciellt "ledarskap i praktiken", ett program för att förstärka affärsmannaskap och personlig utveckling hos talangfulla medarbetare Föredragshållare: Olof Wettre Project Manager Business System Getinge Infection Control, Travis White VD Lawson Sverige samt Helene Hegardt, Lawson Learning Delar av presentationen hålls på engelska A4. Hur sprider IKEA Components "best practices" effektivt inom den internationella organisation? IKEA Components har utvecklat ett framgångsrikt angreppssätt baserat i första hand på strategiska ledningsprocesser och en styrd arbetsmetodik, i andra hand genom nyttjandet av systemhjälpmedel för målsättning och uppföljning. Björn Larsson, VD IKEA Components A5. Systematisk lönsamhetsstyrd processutveckling Sidan 1/15

2 Opportunity Analyser version två nu med fördefinierade opportunities, best practices och KPI-er per bransch som Lawson fokuserar på. Allt från problembeskrivning till förbättringssförslag med exempel på vilket ekonomisk värde förbättringen har. Ulf Casten Carlberg, Director Global Solutions Lawson Ulf Casten Carlberg arbetar som globalt ansvarig för Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/15

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, Forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. Speciellt frågor som rör strategi, flöden, styrning och förändring.24 mars B2. Bättre prognoser och planering genom att tydligt definiera strukturer och regelverk Indexator har tagit krafttag i sin försörjningsprocess och därmed skapat flexibilitet och tydlighet i vad som går att lova kunden. Ta del av deras resa. Föredragshållare: Tord Johansson produktionschef och Roland Adelsson logistikchef Indexator B3. Fördelar med APS system i produktionsplaneringen, Advanced Production Planner ITT-Flygt har drivit ett projekt för att skapa en homogen process som gäller för operativ planering i deras produktverkstäder. Lösningen som stödjer detta är M3 Advanced Production Planner. Under föredraget kommer ITT-Flygt att presentera bakgrunden till projektet, hur lösningen ser ut samt vilka effekter och lärdomar man dragit. Föredragshållare: Roger Sandström, Logistikchef, Helena Robertsson, Project Manager, ITT-Flygt B4. Transportintegration för en grönare och effektivare värld Det saknas idag enhetliga transportprocesser för samverkan och affärskommunikation inom Sverige och Europa. Stora skillnader förekommer mellan olika transportslag och olika branscher. Från samhälle och myndigheter höjs röster att transporter skall utföras både med ökad effektivitet, reducerad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Sidan 3/15

4 Ett gemensamt projekt med deltagare från tillverkningsindustrin, transportindustrin och myndigheter har initierats med syfte att utveckla affärssamverkan, informationsutbyte och användning av IT och affärssystem. Representanter från projektet redogör för aktuell problembild och beskriver hur tillverkande och distribuerande företag kan komma att påverkas i framtiden. Föredragshållare: Sten Lindgren VD Odette Sweden och Jörgen Ljunggren Senior Konsult Meridion B5. M Nyheter inom planering och produktion I företagets planering har Movex/M3 en central funktion. Movex/M3 spelar ofta en central roll i företagets produktionsplanering. Det är ändå vanligt att man kör på samma sätt som när lösningen en gång togs i drift. Här presenterar vi saker att tänka på och de nya metoder som finns för planering samt nyheter för planering i M3. Föredragshållare: Per Osmar, Solution Consultant Lawson Sidan 4/15

5 C. Supply Chain Management Supply Chain Managementspåret fokuserar i år på hur vi kan sänka våra kostnader i försörjningskedjan och samtidigt bli mer effektiv. Att sänka sina lagernivåer och samtidigt bibehålla servicegraden mot kunderna är en utmaning och samtidigt en nödvändighet för många företag idag. För att ytterligare kontrollera kostnaderna finns stor potential i att använda mobila verktyg för exekvering av lageraktiviteter. Vi har tagit med exempel på kunder som har gjort lyckade förändringsprojekt inom båda dessa områden. Ett stort fokus i år är även att hitta "värdet" i sina processförbättringar. C1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. C2. Sänkta lagernivåer med bibehållen servicegrad, Alfa Laval berättar om ett lyckat förändringsprojekt Reservdelshantering inom Alfa Laval omsätter cirka 2 miljarder SEK per år. Med bättre utnyttjande av Movex/M3, tilläggsfunktioner i Excel och dedikerade resurser har Alfa Laval på ett år minskat sitt lagervärde med 25% samtidigt som servicenivån har bibehållits. Lisa Lindström och Alexandra Karlén från Alfa Laval berättar om de problem de upplevt och vilka metoder som använts i och utanför M3 för att nå framgång. Föredragshållare: Lisa Lindström och Alexandra Karlén, ansvariga för Inventory Management för reservdelar vid Alfa Laval. Alfa Laval är en global ledare inom tre huvudteknologier; värmeöverföring, separation och flödeshantering. C3. Lawson Warehouse Mobility, Thule och Ikea Components berättar om sina projekt för effektiviserad lagerhantering Thule AB har precis implementerat handdatorlösningar för lageraktiviteter - Ikea Components har implementerat och jobbat med detta under längre period. Thule och Ikea Components berättar om erfarenheter från dessa projekt och resultatet. Föredragshållare: Louise Nilsson, IT chef Assesories, Thule AB, Per Olsson, Ikea Components och Anders Östgren, Project Executive, Lawson Sidan 5/15

6 C4. M Nyheter inom Supply Chain Management Perspektiv Helena kommer att visa och berätta om nyheter i M3 och funktionalitet som är intressanta inom Supply Chain Management. Föredragshållare: Helena Bjurhult, Solution Consultant, Lawson C5. Hur tänker man om från kostnader till "värde"? William Polhaus ger exempel på hur man tar fram "värdet" i sina processförbättringar. Kostnaden av en investering är ofta lätt att räkna ut, men vad blir pay back-tiden och värdet? Genom att fokusera på de utmaningar ditt företag har och ta reda på vad som driver din lönsamhet, kan man ta fram ett business case för att motivera till exempel en uppgradering eller investeringar i nya processverktyg. Denna workshop är en öppen diskussion hur man tänker, från kostnader till värde, för att lättare motivera investeringar. Föredragshållare: William Polhaus, Executive Consultant, Lawson. Sidan 6/15

7 D. Finans och Ekonomi Hur kan vi använda all information som finns i affärssystemet för att utveckla företaget vidare. Vilken information finns och hur används den på bästa sätt. D1. Företagets konkurrenskraft i en turbulent världsekonomi Inget företag är idag opåverkat av vad som sker på den globala ekonomiska arenan. Den världsomspännande krisen har gjort de allra flesta chefer i företagsvärlden medvetna om att fluktuationer i växelkurser, räntor, inflation och politiska risker kan ha stor inverkan på företagets resultat och ställning. En betydande svårighet i en värld med detta makroekonomiska brus är att rätt kunna bedöma företagets konkurrenskraft och framtidsutsikter. Den s.k. MUST-analysen hjälper oss att komma till rätta med detta problem. Föredragshållare: Lars Oxelheim, professor, Lund Institute of Economic Research, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm samt Fudan University, Shanghai D2. Gör inköpen enklare och med full koll i M Q-Med berättar hur de använder funktionen förenklade inköp i M3 för att få bättre kontroll på sina omkostnadsinköp. För att förbättra den interna kontrollen i företaget ville Q-Med minska andelen "vilda fakturor" på ett enkelt sätt. Med den nya funktionaliteten förenklade inköp kan de på ett enklare sätt registrera inköpsorder och matcha dessa mot leverantörsfakturor. Funktionen används även för inköp avseende underhåll i produktionen. De visar uppsättningen av modellen i M3, konsekvenserna samt hur de gör uppföljning. Föredragshållare:Göran Almgren är redovisningsansvarig hos Q-Med AB. Han ansvarar för ekonomidelarna i M3 och var med om uppgraderingen till M3 hösten Dessutom ansvarar han för arbetet med förbättringar av den interna kontrollen i företaget enligt bolagskoden. D3. Budgetrutiner och budgetuppföljning på Lantmännen Cerealia Lantmännen Cerealia berättar om hur de löst sitt behov av avancerad budgetering och vilka krav det ställer på verksamheten. De har valt att jobba med verktyget Cognos Planner och kommer att visa hur de jobbar med budgetrutiner i detta. Christian Svensson, kommer också att prata om vikten av strukturerad grunddata och transaktionsdata i affärssystemet för att få ut kvalificerad budgetuppföljning. Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför framförallt spannmålsbaserade produkter under starka varumärken som AXA, Kungsörnen, Start och Gyllenhammars. Föredragshållare: Christian Svensson, Business Information Officer, Lantmännen Cerealia Sidan 7/15

8 D4. M Nyheter inom Ekonomi Lars Bremer presenterar en blandning av nyheter i senaste versionen av M3, nyheter då det gäller lokalisering, sin syn på framtida krav som påverkar M3 på grund av lagar och trender. Passa på att ställa frågor om stort och smått och varför inte ta chansen att påverka den framtida utvecklingen av ekonomidelen av M3. Föredragshållare: Lars Bremer, globalt produktansvarig för ekonomifunktioner och lokaliseringsfrågor för M3. D5. Efterkalkylering i M Efterkalkylering i M3. Hur man med enkla medel kommer igång med internredovisning i M3. Föredragshållare: Lena Cronenberger Trioplast och Lena Lindberg Thomsen istone. Sidan 8/15

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Sälj- och marknadsspåret fokuserar i år på nya spännande vägar till långsiktiga kundrelationer. Vad är konversationsmarknadsföring? Vad har service för betydelse för den långsiktiga lönsamheten? Kvalitet som en del av din CRM strategi? Konferensen präglas av strategi och vision men innehåller även konkreta exempel på kunder som har realiserat sina verksamhetsmål och genomfört lyckade förändringsprojekt. E1. Service betydelse för den långsiktiga lönsamheten Varför är det så otroligt viktigt att service och försäljning jobbar gemensamt mot ett mål även om de har olika uppgifter i företaget? Är serviceorganisationen ett måste eller skapar de kundvärde och höjer återköpsfrekvensen? Dessa och andra frågot kring försäljning och eftermarknad kommer Hugo Olsen från ArjoHuntleigh att belysa i sitt pass. Föredragshållare: Hugo Olsen, Director Sales Development, ArjoHuntleigh E2. Lawson Sales Automation hjälper Lantmännen att förbättra effektiviteten inom säljkåren Lantmännen har använt M3 CRM många år och stod inför en ny utmaning. Önskan var att kunna planera säljarnas insatser och kontakter med kunderna utifrån en kategorisering av kunderna. På samma sätt önskar man styra säljarnas insatser dit där de gör mest nytta. För att inte bara planera måste man på ett enkelt sätt följa upp att planerna blir verklighet. Maria Fergard från Lantmännen och Fredrik Persson från istone berättar om ett framgångsrikt uppgraderingsprojekt som kombinerar tydliga verksamhetsmål med en bättre teknik. Föredragshållare: Maria Fermgard, Lantmännen och Peter Utas, istone E3. Konversationsmarknadsföring: En ny typ av affärssystem Martin Lindberg berättar om sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. Hur stor budget ska vi lägga på marknadsföring i sociala medier? Vilka medier är mest lönsamma? Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix? Hur ser konsumenternas attityder till sociala media ut? Vilka beteenden kan man se i den digitala sociala världen? Föredragshållare: Martin Lindeskog, Egoist International Business Coordinator Sidan 9/15

10 E4. Kvalitet nyckeln till långsiktiga kundrelationer Banverket Materialservice delar med sig av sina visioner och deras kvalitetsstrategi som präglas av förnyelse och ständiga förbättringar. Ta del av en spännande lösning där vi kombinerar CRM, M3, Smart Office och Lawson Business Intelligence med sikte på kvalitet i världsklass. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, Banverket materialservice E5. Vårda dina kundrelationer med M3 CRM Hur får vi bättre visibilitet i försäljning- och marknadsprocesser? Hur kan vi bygga kundlojalitet? Har vi den överblick vi behöver för att fatta kloka beslut? Lawson presenterar M3 CRM, berättar om nyheter i den senaste versionen och delar med sig av smarta kundlösningar. Föredragshållare: Johan Nilsson och Ann-Kristine Sander, Solution Consultant Lawson Sidan 10/15

11 F. Teknik och IT Vad händer inom IT-området 2010? Vad är nytt inom M3 7.1 Technology? Vad innebär M3 10.1? Vilka är de bästa erfarenheterna och tipsen? Vad kan vi lära av andra IT-människor inom Movex och M3 världen? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras inom spåret IT/Teknik. F1. Så blir du vinnare 2012! Detta är framtidens IT visioner! IBMs forskningsavdelning sammanställer varje år en trendspaning om teknik och fenomen som kan ha en omvälvande påverkan på hur företag och samhället utvecklas. Vi tar en titt på de mest intressanta trenderna med hjälp av Mikael Haglund från IBM, som arbetat med olika aspekter av IT infrastruktur och innovation under 20 år. Mikael är den enda svensk som är Teknisk talesperson för IBM, med rätt att spana på och missionera om kommande trender. Föredragshållare: Mikael Haglund, Chief Technologist, IBM F2. Ecophon: Effektivisera M3 med Enterprise Search, Citrix och andra godbitar Magnus Wittander var inte bara först i världen med att införa Enterprise Search. Han har dessutom gjort många andra avancerade lösningar med Lawsons teknik. Föredragshållare: Magnus Wittander, M3 Leader, och Marcus Hemme, Ecophon Business Systems F3. Tio enkla sätt för alla att öka effektiviteten i affärssystemet Vi har valt ut de tio bästa sätten att öka effektiviteten i Movex och M3. En del bygger på Smart Office, medan andra lösningar bara kräver Movex Java. Oavsett vad, finns här massor av bra tips för alla. Prisutdelning till Årets Tekniska Innovation. Föredragshållare: Sandvik, Skånemejerier, Hammarplast, m fl F4. Cycleurope: Från 12 RPG till M3 7.1 Java - likheter och skillnader Äntligen kan vi få en klar bild av skillnader och likheter mellan RPG och Java. På Cycleurope satte man lösningarna helt parallelt i samband med uppgradering. Vi tittar på Driftsmiljö, Modifikationer, Nya funktioner, Migrering, Integrationer, Användargränssnitt och Hårdvara. Föredragshållare: Kenneth Syvertsen, CIO Cycleurope F5. M Nyheter inom teknik och rundabordsdiskussion om framtiden Många upplever att installation och uppgradering bara blir mer och mer komplicerat och kostsamt. Stämmer det och vad kan vi göra för att underlätta? Föredragshållare: Björn Torold, Technical Solution Consulting, Lawson och Patrik Hallberg, Global Service Director Sidan 11/15

12 G. Partner Nytt för i år är ett separat spår för våra guldpartners. De presenterar sina lösningar. G1, Conagri. Lägre kostnader och högre tillgänglighet! Vad kostar det inte när driften fallerar, applikationen är otillgänglig eller slutanvändarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan support och användarstöd kostnader som minimeras genom tjänstepaketet M3 Daily Business. Vi visar styrkan i "M3 Daily business" genom två kundcase: - Från reaktiv drift till proaktiv applikationsövervakning - Estrella - Applikationssupport till slutanvändarna, direkt och på de tidpunkter som verksamheten kräver - Mio Möbler Föredragshållare: Jan Berggren, Affärsområdeschef ERP & Verksamhetsutveckling och Elin Persson, Tjänsteansvarig, Conagri AB G1, Merit Portal: Liten insats och säker utväxling. För dig som ligger mellan Movex RPG 10.8 och senaste version av M3 Java Nu vänder det så sakta! Hur ökar jag leveransförmåga och flexibilitet utan riskfyllda projekt? Vi presenterar Merit Portal och diskuterar kundtillämpningar. Bland annat erfarenheter från Jula s centrallager. Fördragshållare: Johan Ahlgren, Produktansvarig, Merit G2. Atea: Titta på den nya tekniken att köra M3 i virtuella maskiner på IBM i plattformen. Se nyheter på Power Kundcase: Se hur vi skapade en virtuellt M3-miljö. Föredragshållare: Jimi Inge, Technical Consultant, och Peter Nordström, Team Leader, Atea G2, IBM Power i plattform uppdatering! kommer bli ett spännande år för IBMs Power platform med flera viktiga nya annonseringar? Detta är året när Power 7 annonseras och detta kommer ni kunna höra om på denna session. Missa inte möjligheten att ta del av denna viktiga information! Föredragshållare: Anders Rådlund, Power i Franchise leader & Power Platform ISV Manager Nordic IMT Sidan 12/15

13 G3, ecraft. Från ett traditionellt affärssystem till ett operativt realtidsledningssystem Smart Office handlar inte bara om ett nytt gränssnitt utan tillför M3 helt nya spännande dimensioner. Istället för att bläddra i paneler för att kontrollera detaljer eller mata in transaktioner i efterhand kan man nu få realitidsvyer och operativa instrument som ger en större helhetskontroll och möjlighet att upptäcka och hantera avvikelser. De dyra anpassningarnas tid, med dubblerad affärslogik och allt vad det innebär, är definitivt förbi. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, chef för Materialservice inom Banverket, visar hur Materialservice utnyttjat de nya möjligheterna för att utveckla sin verksamhet G3, Optilion. Framgångsrika projekt och metoder inom planering av produktion och distribution Optilon har sitt fokus och expertis inom M3 Supply Chain Planning och arbetar med några av värdens främsta systemlösningar för planering och optimering för producerande och distribuerande företag. Idag har ett stort antal företag framgångsrikt valt Optilons metodutveckling av organisation, process, operationell strategi och system. Under presentationen får du följa med på en resa från strategisk Network Design hos Iggesund Paper Board till produktionsoptimering hos verkstadsföretaget Atlas Copco. Föredragshållare: Magnus Edberg, Säljansvarig Optilon AB G4, Pulsen. Outsourcing/offshoring av Movex (och andra applikationer) Olle Jonsson, med senior erfarenhet (Group CIO) av att köpa IT i stora internationella koncerner (SKF, Mölnlycke Health Care), kommer att dela med sig några principer som ger kostnadseffektisereringar och affärsnytta samtidigt och även ge en utblick om vad som kommer inom IT-branschen. Olle är, sedan hösten 2009, CEO för Pulsen Data AB, som sedan 1964 arbetar med drift av kunders IT, integrationslösningar och infrastruktur för flertalet Movex-kunder i Sverige. G4, Accure. M3/Movex och a3 Suite för ökad nytta för transaktionsarkivering Genom åren som Accure har arbetat med M3/Movex och arkiveringsrutiner, har vi stött på ett antal problemställningar och behov av vidareutvecklingar. Vi har utvecklat lösningar, rutiner och processer runt dessa behov och paketerat detta i vad vi kallar a3 Archive Manager, en del av a3 Suite. I a3 Suite har mer än 20 års erfarenhet samlats ihop och paketerats. Genom att konstant ifrågasätta hur vi paketera behov och återanvända tidigare lösta problem, kan vi ge ännu mer nytta till våra kunder via a3 Suite. Låt oss träffas och visa hur accure och vår a3 Suite kan skapa mervärde i ert M3/Movex och er verksamhet. Fråga gärna efter våra övriga moduler i a3 Suite för Dokument-, M3 till Excel-, Artikel-, Pris-, Avtals-, Etikett-, EDI-, e-faktura-, Skeppning & Logistik-, M3 testsystem-, Varucertifikats-, PLM-hantering. Sidan 13/15

14 Föredragshållare: Anders Cottman, Senior Business Consultant, Accure G5, Systeam plus 4 steg mot affärsnytta Därför ser vi till att våra kunder alltid hamnar på plus! I 25 år har SYSteam levererat IT-lösningar som skapar tydlig affärsnytta till våra kunder i Norden. Vi är engagerade personer som vet att kloka IT-lösningar bygger på en djup kunskap om våra kunders vardag. Vi har både bredd och djup därför ser vi till att våra kunder alltid hamnar på plus! SYSteam har lång och gedigen erfarenhet av affärssystem. I vårt breda erbjudande finns kompletterande kompetenser och lösningar som våra kunder drar nytta av. Vi vet att affärsnytta uppstår genom ett starkt samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt lösningar. Vi vet att investeringar ska leda till ännu bättre M3/Movex-lösning - med adderad affärsnytta Vi arbetar mot att ge kontinuerliga förbättringar och hög verkningsgrad i våra kunders verksamhet. Vårt helhetstänkande, rätt förberedelser och kvalitetssäkrad arbetsmetod levererar lösningar som ger de effekter du som kund förväntar dig. Lyssna och inspireras av vårt seminarium så kan du delta i utlottningen av en spännande tekniskt föremål. Föredragshållare: Lars Steen VD System Implementa AB, Magnus Annerfalk CIO, Cejn AB Sidan 14/15

15 H. Användbarhetssessioner och användargränssnitt H1. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H2. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H3. Gör din röst hörd Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och utvärdera och kom med synpunkter på funktionaliteten i Smart Office. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H4. Gör din röst hörd Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror.var med och utvärdera och kom med synpunkter på funktionaliteten i Smart Office. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson H5. Se och påverka framtiden redan idag Lawson Software Development ger dig möjligheten att vara med i utformningen av framtidens programvaror. Var med och testa det allra senaste funktionerna i M3 och Smart Office i vårt användbarhetslabb. Din medverkan ger oss möjlighet att skapa den användarupplevelse ditt företag efterfrågar. Föreläsare: Erik Backlund, Jonina Selin, Torbjörn Karlsson Sidan 15/15

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar.

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A. Företagsledning Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A1. Lös de rätta problemen, fokus på kundvärde ger oss prioriteringarna Vi har alla

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Konferens 2010 2010 A smarter business needs smarter software, systems and services. Let s build a smarter planet. ibm.com/infrastructure

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi www.iei.liu.se/prodek Produktionen i centrum

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG

EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG EN BERÄTTELSE OM SAMARBETE OCH FRAMGÅNG 2015-11 2016-03 Där målen för både kundupplevelse affärskrav uppfylldes NOVARTO FAKTA & SIFFROR 2008 Företaget grundades 40+ Högt kvalificerade mjukvaruingenjörer

Läs mer

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan Agenda 08:45 09:00-09:45 09:45-10:15 10:30-11.15 11:30-12:15 12:15-13:30 13:30-14:15 14:15-15:00 15:00-15:45 16:00 16:45 Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt Registrering Välkomsttal

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2010 TALARE Key note speaker Jan Olhager Professor, Linköpings Universitet Visiting Professor, Monash University Melbourne, Australia Per-Ola Post Production

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Program vid Scalabruks vårmöte i Norrköping 2010-04-20 2010-04-21

Program vid Scalabruks vårmöte i Norrköping 2010-04-20 2010-04-21 Dag 1 09.30-10.15 Registrering och förmiddagskaffe 10.15-11.00 Introduktion (styrelsen, Epicor) 11.00-12.00 iscala SR2 och framåt (Epicor) 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.50 Seminarier Seminarium B1 I1 E1 Företag

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK

IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK BOVILBERN ULF LIEBACK 1 Bolagen IT Group Solutions IT Group ISE AB IT Group Konsult Datema AB Datema Mobility AB Datema

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer