Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet."

Transkript

1 A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till processfokus Lennart Åström är CIO på Alfa Laval sedan Han kommer att berätta om den resa som företaget genomgått för att förverkliga visionen "One Alfa Laval" - från att ha varit organiserat i ett antal produktorienterade affärsområden till att ha ett lösningsfokus per kundsegment. Detta inkluderar bland annat att få till gemensamma processer och stödsystem i säljprocessen och ett tydligt definierat interface mot supplyenheterna. Föredragshållare: Lennart Åström, CIO, Alfa Laval A2. Kompetenshöjning i samband med framgångsrik uppgradering utan modifieringar Hellermann Tyton är ett medelstort nordiskt handelsbolagskluster inom produkter för att bunta, fästa, märka, skydda och koppla kablar. I maj 2009 driftsatte man den senaste M3 versionen helt utan modifieringar varvid 100-tals modifieringar hade eliminerats. Man bedrev kompetenshöjning genom funktionsöverskridande workshops där affärsprocesserna strömlinjeformades. Presentationen kommer att belysa beslutsprocess, implementationsstrategi och arbetsmetodik. Föredragshållare: Thor Köhler, Operational manager, Hellermann Tyton A3. Hur utvecklar vi våra unga talanger till morgondagens ledare? Perspektiv från Getinge och Lawson Getinge har bedrivit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för traineer som bland annat skall axla rollen av ambassadörer vid den globala utrullningen av M3 inom organisationen. Lawson's initiativ "Växthuset" och speciellt "ledarskap i praktiken", ett program för att förstärka affärsmannaskap och personlig utveckling hos talangfulla medarbetare Föredragshållare: Olof Wettre Project Manager Business System Getinge Infection Control, Travis White VD Lawson Sverige samt Helene Hegardt, Lawson Learning Delar av presentationen hålls på engelska A4. Hur sprider IKEA Components "best practices" effektivt inom en internationell organisation? IKEA Components har utvecklat ett framgångsrikt angreppssätt baserat i första hand på strategiska ledningsprocesser och en styrd arbetsmetodik, i andra hand genom nyttjandet av systemhjälpmedel för målsättning och uppföljning. Björn Larsson, VD IKEA Components A5. Systematisk lönsamhetsstyrd processutveckling Sidan 1/13

2 Opportunity Analyser version två nu med fördefinierade opportunities, best practices och KPI-er per bransch som Lawson fokuserar på. Allt från problembeskrivning till förbättringssförslag med exempel på vilket ekonomisk värde förbättringen har. Ulf Casten Carlberg, Director Global Solutions Lawson Ulf Casten Carlberg arbetar som globalt ansvarig för Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/13

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, Forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. Speciellt frågor som rör strategi, flöden, styrning och förändring.24 mars B2. Bättre prognoser och planering genom att tydligt definiera strukturer och regelverk Indexator har tagit krafttag i sin försörjningsprocess och därmed skapat flexibilitet och tydlighet i vad som går att lova kunden. Ta del av deras resa. Föredragshållare: Tord Johansson produktionschef och Roland Adelsson logistikchef Indexator B3. Fördelar med APS system i produktionsplaneringen, Advanced Production Planner ITT-Flygt har drivit ett projekt för att skapa en homogen process som gäller för operativ planering i deras produktverkstäder. Lösningen som stödjer detta är M3 Advanced Production Planner. Under föredraget kommer ITT-Flygt att presentera bakgrunden till projektet, hur lösningen ser ut samt vilka effekter och lärdomar man dragit. Föredragshållare: Roger Sandström, Logistikchef, Helena Robertsson, Project Manager, ITT-Flygt B4. Transportintegration för en grönare och effektivare värld Det saknas idag enhetliga transportprocesser för samverkan och affärskommunikation inom Sverige och Europa. Stora skillnader förekommer mellan olika transportslag och olika branscher. Från samhälle och myndigheter höjs röster att transporter skall utföras både med ökad effektivitet, reducerad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Sidan 3/13

4 Ett gemensamt projekt med deltagare från tillverkningsindustrin, transportindustrin och myndigheter har initierats med syfte att utveckla affärssamverkan, informationsutbyte och användning av IT och affärssystem. Representanter från projektet redogör för aktuell problembild och beskriver hur tillverkande och distribuerande företag kan komma att påverkas i framtiden. Föredragshållare: Sten Lindgren VD Odette Sweden och Jörgen Ljunggren Senior Konsult Meridion B5. M Nyheter inom planering och produktion I företagets planering har Movex/M3 en central funktion. Movex/M3 spelar ofta en central roll i företagets produktionsplanering. Det är ändå vanligt att man kör på samma sätt som när lösningen en gång togs i drift. Här presenterar vi saker att tänka på och de nya metoder som finns för planering samt nyheter för planering i M3. Föredragshållare: Per Osmar, Solution Consultant Lawson Sidan 4/13

5 C. Supply Chain Management Supply Chain Managementspåret fokuserar i år på hur vi kan sänka våra kostnader i försörjningskedjan och samtidigt bli mer effektiv. Att sänka sina lagernivåer och samtidigt bibehålla servicegraden mot kunderna är en utmaning och samtidigt en nödvändighet för många företag idag. För att ytterligare kontrollera kostnaderna finns stor potential i att använda mobila verktyg för exekvering av lageraktiviteter. Vi har tagit med exempel på kunder som har gjort lyckade förändringsprojekt inom båda dessa områden. Ett stort fokus i år är även att hitta "värdet" i sina processförbättringar. C1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. C2. Sänkta lagernivåer med bibehållen servicegrad, Alfa Laval berättar om ett lyckat förändringsprojekt Reservdelshantering inom Alfa Laval omsätter cirka 2 miljarder SEK per år. Med bättre utnyttjande av Movex/M3, tilläggsfunktioner i Excel och dedikerade resurser har Alfa Laval på ett år minskat sitt lagervärde med 25% samtidigt som servicenivån har bibehållits. Lisa Lindström och Alexandra Karlén från Alfa Laval berättar om de problem de upplevt och vilka metoder som använts i och utanför M3 för att nå framgång. Föredragshållare: Lisa Lindström och Alexandra Karlén, ansvariga för Inventory Management för reservdelar vid Alfa Laval. Alfa Laval är en global ledare inom tre huvudteknologier; värmeöverföring, separation och flödeshantering. C3. Lawson Warehouse Mobility, Thule och Ikea Components berättar om sina projekt för effektiviserad lagerhantering Thule AB har precis implementerat handdatorlösningar för lageraktiviteter - Ikea Components har implementerat och jobbat med detta under längre period. Thule och Ikea Components berättar om erfarenheter från dessa projekt och resultatet. Föredragshållare: Louise Nilsson, IT chef Assesories, Thule AB, Sabina Rizekova,system metholodgy responsible, Ikea Components och Anders Östgren, Project Executive, Lawson Föredraget är på engelska. Sidan 5/13

6 C4. M Nyheter inom Supply Chain Management Perspektiv Helena kommer att visa och berätta om nyheter i M3 och funktionalitet som är intressanta inom Supply Chain Management. Föredragshållare: Helena Bjurhult, Solution Consultant, Lawson C5. Hur tänker man om från kostnader till "värde"? William Polhaus ger exempel på hur man tar fram "värdet" i sina processförbättringar. Kostnaden av en investering är ofta lätt att räkna ut, men vad blir pay back-tiden och värdet? Genom att fokusera på de utmaningar ditt företag har och ta reda på vad som driver din lönsamhet, kan man ta fram ett business case för att motivera till exempel en uppgradering eller investeringar i nya processverktyg. Denna workshop är en öppen diskussion hur man tänker, från kostnader till värde, för att lättare motivera investeringar. Föredragshållare: William Polhaus, Executive Consultant, Lawson. Sidan 6/13

7 D. Finans och Ekonomi Hur kan vi använda all information som finns i affärssystemet för att utveckla företaget vidare. Vilken information finns och hur används den på bästa sätt. D1. Företagets konkurrenskraft i en turbulent världsekonomi Inget företag är idag opåverkat av vad som sker på den globala ekonomiska arenan. Den världsomspännande krisen har gjort de allra flesta chefer i företagsvärlden medvetna om att fluktuationer i växelkurser, räntor, inflation och politiska risker kan ha stor inverkan på företagets resultat och ställning. En betydande svårighet i en värld med detta makroekonomiska brus är att rätt kunna bedöma företagets konkurrenskraft och framtidsutsikter. Den s.k. MUST-analysen hjälper oss att komma till rätta med detta problem. Föredragshållare: Lars Oxelheim, professor, Lund Institute of Economic Research, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm samt Fudan University, Shanghai D2. Gör inköpen enklare och med full koll i M Q-Med berättar hur de använder funktionen förenklade inköp i M3 för att få bättre kontroll på sina omkostnadsinköp. För att förbättra den interna kontrollen i företaget ville Q-Med minska andelen "vilda fakturor" på ett enkelt sätt. Med den nya funktionaliteten förenklade inköp kan de på ett enklare sätt registrera inköpsorder och matcha dessa mot leverantörsfakturor. Funktionen används även för inköp avseende underhåll i produktionen. De visar uppsättningen av modellen i M3, konsekvenserna samt hur de gör uppföljning. Föredragshållare:Göran Almgren är redovisningsansvarig hos Q-Med AB. Han ansvarar för ekonomidelarna i M3 och var med om uppgraderingen till M3 hösten Dessutom ansvarar han för arbetet med förbättringar av den interna kontrollen i företaget enligt bolagskoden. D3. Budgetrutiner och budgetuppföljning på Lantmännen Cerealia Lantmännen Cerealia berättar hur de jobbar med budgetprocessen och löpande prognos- och budgetuppföljning. Christian Svensson, IT manager, Lantmännen Cerealia Sidan 7/13

8 D4. Ekonomisk fruktsallad - M Nyheter inom Ekonomi Lars Bremer presenterar en blandning av nyheter i senaste versionen av M3, nyheter då det gäller lokalisering, sin syn på framtida krav som påverkar M3 på grund av lagar och trender. Passa på att ställa frågor om stort och smått och varför inte ta chansen att påverka den framtida utvecklingen av ekonomidelen av M3. Föredragshållare: Lars Bremer, globalt produktansvarig för ekonomifunktioner och lokaliseringsfrågor för M3. D5. Efterkalkylering i M Efterkalkylering i M3. Hur man med enkla medel kommer igång med internredovisning i M3. Föredragshållare: Lena Cronenberger Trioplast och Lena Lindberg Thomsen istone. Sidan 8/13

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Sälj- och marknadsspåret fokuserar i år på nya spännande vägar till långsiktiga kundrelationer. Vad är konversationsmarknadsföring? Vad har service för betydelse för den långsiktiga lönsamheten? Kvalitet som en del av din CRM strategi? Konferensen präglas av strategi och vision men innehåller även konkreta exempel på kunder som har realiserat sina verksamhetsmål och genomfört lyckade förändringsprojekt. E1. Service betydelse för den långsiktiga lönsamheten Varför är det så otroligt viktigt att service och försäljning jobbar gemensamt mot ett mål även om de har olika uppgifter i företaget? Är serviceorganisationen ett måste eller skapar de kundvärde och höjer återköpsfrekvensen? Dessa och andra frågot kring försäljning och eftermarknad kommer Hugo Olsen från ArjoHuntleigh att belysa i sitt pass. Föredragshållare: Hugo Olssen, Director Sales Development, ArjoHuntleigh E2. Lawson Sales Automation hjälper Lantmännen att förbättra effektiviteten inom säljkåren Lantmännen har använt M3 CRM många år och stod inför en ny utmaning. Önskan var att kunna planera säljarnas insatser och kontakter med kunderna utifrån en kategorisering av kunderna. På samma sätt önskar man styra säljarnas insatser dit där de gör mest nytta. För att inte bara planera måste man på ett enkelt sätt följa upp att planerna blir verklighet. Maria Fergard från Lantmännen och Fredrik Persson från istone berättar om ett framgångsrikt uppgraderingsprojekt som kombinerar tydliga verksamhetsmål med en bättre teknik. Föredragshållare: Maria Fergard, Lantmännen och Fredrik Persson, istone E3. Konversationsmarknadsföring: En ny typ av affärssystem Martin Lindberg berättar om sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. Hur stor budget ska vi lägga på marknadsföring i sociala medier? Vilka medier är mest lönsamma? Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix? Hur ser konsumenternas attityder till sociala media ut? Vilka beteenden kan man se i den digitala sociala världen? Föredragshållare: Martin Lindeskog, Egoist International Business Coordinator Sidan 9/13

10 E4. Kvalitet nyckeln till långsiktiga kundrelationer Banverket Materialservice delar med sig av sina visioner och deras kvalitetsstrategi som präglas av förnyelse och ständiga förbättringar. Ta del av en spännande lösning där vi kombinerar CRM, M3, Smart Office och Lawson Business Intelligence med sikte på kvalitet i världsklass. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, Banverket materialservice E5. Vårda dina kundrelationer med M3 CRM Hur får vi bättre visibilitet i försäljning- och marknadsprocesser? Hur kan vi bygga kundlojalitet? Har vi den överblick vi behöver för att fatta kloka beslut? Lawson presenterar M3 CRM, berättar om nyheter i den senaste versionen och delar med sig av smarta kundlösningar. Föredragshållare: Johan Nilsson och Ann-Kristine Sander, Solution Consultant Lawson Sidan 10/13

11 F. Teknik och IT Vad händer inom IT-området 2010? Vad är nytt inom M3 7.1 Technology? Vad innebär M3 10.1? Vilka är de bästa erfarenheterna och tipsen? Vad kan vi lära av andra IT-människor inom Movex och M3 världen? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras inom spåret IT/Teknik. F1. Så blir du vinnare 2012! Detta är framtidens IT visioner! IBMs forskningsavdelning sammanställer varje år en trendspaning om teknik och fenomen som kan ha en omvälvande påverkan på hur företag och samhället utvecklas. Vi tar en titt på de mest intressanta trenderna med hjälp av Mikael Haglund från IBM, som arbetat med olika aspekter av IT infrastruktur och innovation under 20 år. Mikael är den enda svensk som är Teknisk talesperson för IBM, med rätt att spana på och missionera om kommande trender. Föredragshållare: Mikael Haglund, Chief Technologist, IBM F2. Ecophon: Effektivisera M3 med Enterprise Search, Citrix och andra godbitar Magnus Wittander var inte bara först i världen med att införa Enterprise Search. Han har dessutom gjort många andra avancerade lösningar med Lawsons teknik. Föredragshållare: Magnus Wittander, M3 Leader, och Marcus Hemme, Ecophon Business Systems F3. Tio enkla sätt för alla att öka effektiviteten i affärssystemet Vi har valt ut de tio bästa sätten att öka effektiviteten i Movex och M3. En del bygger på Smart Office, medan andra lösningar bara kräver Movex Java. Oavsett vad, finns här massor av bra tips för alla. Prisutdelning till Årets Tekniska Innovation. Föredragshållare: Sandvik, Skånemejerier, Hammarplast, m fl F4. Cycleurope: Från 12 RPG till M3 7.1 Java - likheter och skillnader Äntligen kan vi få en klar bild av skillnader och likheter mellan RPG och Java. På Cycleurope satte man lösningarna helt parallelt i samband med uppgradering. Vi tittar på Driftsmiljö, Modifikationer, Nya funktioner, Migrering, Integrationer, Användargränssnitt och Hårdvara. Föredragshållare: Kenneth Syvertsen, CIO Cycleurope F5. Rubrik: M Nyheter inom teknik och rundabordsdiskussion om framtiden Många upplever att installation och uppgradering bara blir mer och mer komplicerat och kostsamt. Stämmer det och vad kan vi göra för att underlätta? Föredragshållare: Björn Torold, Technical Solution Consulting, Lawson och Patrik Hallberg, Global Service Director Sidan 11/13

12 G. Partner Nytt för i år är ett separat spår för våra guldpartners. De presenterar sina lösningar. G1, Lägre kostnader och högre tillgänglighet! - Conagri Vad kostar det inte när driften fallerar, applikationen är otillgänglig eller slutanvändarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan support och användarstöd kostnader som minimeras genom tjänstepaketet M3 Daily Business. Vi visar styrkan i "M3 Daily business" genom två kundcase: - Från reaktiv drift till proaktiv applikationsövervakning - Estrella - Applikationssupport till slutanvändarna, direkt och på de tidpunkter som verksamheten kräver - Mio Möbler Föredragshållare: Jan Berggren, Affärsområdeschef ERP & Verksamhetsutveckling och Elin Persson, Tjänsteansvarig, Conagri AB G1, Merit Portal: Liten insats och säker utväxling. För dig som ligger mellan Movex RPG 10.8 och senaste version av M3 Java - Merit Nu vänder det så sakta! Hur ökar jag leveransförmåga och flexibilitet utan riskfyllda projekt? Vi presenterar Merit Portal och diskuterar kundtillämpningar. Bland annat erfarenheter från Jula s centrallager. Fördragshållare: Merit G Föredragshållare: G2, IBM Föredragshållare: Anders Rådlund, IBM Sidan 12/13

13 G3, Från ett traditionellt affärssystem till ett operativt realtidsledningssystem - ecraft Smart Office handlar inte bara om ett nytt gränssnitt utan tillför M3 helt nya spännande dimensioner. Istället för att bläddra i paneler för att kontrollera detaljer eller mata in transaktioner i efterhand kan man nu få realitidsvyer och operativa instrument som ger en större helhetskontroll och möjlighet att upptäcka och hantera avvikelser. De dyra anpassningarnas tid, med dubblerad affärslogik och allt vad det innebär, är definitivt förbi. Föredragshållare, Torbjörn Roxå, chef för Materialservice inom Banverket, visar hur Materialservice utnyttjat de nya möjligheterna för att utveckla sin verksamhet G4, Pulsen Föredragshållare: Pulsen G4, M3/Movex och a3 Suite för ökad nytta för transaktionsarkivering - Accure Genom åren som Accure har arbetat med M3/Movex och arkiveringsrutiner, har vi stött på ett antal problemställningar och behov av vidareutvecklingar. Vi har utvecklat lösningar, rutiner och processer runt dessa behov och paketerat detta i vad vi kallar a3 Archive Manager, en del av a3 Suite. I a3 Suite har mer än 20 års erfarenhet samlats ihop och paketerats. Genom att konstant ifrågasätta hur vi paketera behov och återanvända tidigare lösta problem, kan vi ge ännu mer nytta till våra kunder via a3 Suite. Låt oss träffas och visa hur accure och vår a3 Suite kan skapa mervärde i ert M3/Movex och er verksamhet. Fråga gärna efter våra övriga moduler i a3 Suite för Dokument-, M3 till Excel-, Artikel-, Pris-, Avtals-, Etikett-, EDI-, e-faktura-, Skeppning & Logistik-, M3 testsystem-, Varucertifikats-, PLM-hantering. Föredragshållare: Anders Cottman, Senior Business Consultant, Accure G5, Systeam Implementa Föredragshållare: Systeam Implementa G5, Addcon IT Föredragshållare, Addcon IT Sidan 13/13

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar.

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A. Företagsledning Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A1. Lös de rätta problemen, fokus på kundvärde ger oss prioriteringarna Vi har alla

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Konferens 2010 2010 A smarter business needs smarter software, systems and services. Let s build a smarter planet. ibm.com/infrastructure

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi www.iei.liu.se/prodek Produktionen i centrum

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan

Agenda. Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt. Focus on Team performance - sports as inspiration Kevin Ryan Agenda 08:45 09:00-09:45 09:45-10:15 10:30-11.15 11:30-12:15 12:15-13:30 13:30-14:15 14:15-15:00 15:00-15:45 16:00 16:45 Kaffe och smörgås finns uppdukat till de som anländer tidigt Registrering Välkomsttal

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Servicegraden i branschen var står vi idag? Linus Larsson Logistikchef Bergendahls Food och medlem i SDH Logistikråd

Servicegraden i branschen var står vi idag? Linus Larsson Logistikchef Bergendahls Food och medlem i SDH Logistikråd Servicegraden i branschen var står vi idag? Linus Larsson Logistikchef Bergendahls Food och medlem i SDH Logistikråd Först två frågor Vad är servicegrad? Rätt vara Rätt mängd Rätt tid Rätt kvalitet Varför

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

EFFEKTIV KUNDSERVICE

EFFEKTIV KUNDSERVICE inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 MODERATOR Pål Burman Fairshopping.se VÅRA TALARE Arla Ulrika Kullander Director Customer Service & Support IBM Torbjörn Hägglöf Client Executive Life

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK

IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK IT Group ISE BUDGET/FORECAST ANALYZER EN PRESENTATION PÅ FINANSDAGEN 2011 SCALABRUK BOVILBERN ULF LIEBACK 1 Bolagen IT Group Solutions IT Group ISE AB IT Group Konsult Datema AB Datema Mobility AB Datema

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2010 TALARE Key note speaker Jan Olhager Professor, Linköpings Universitet Visiting Professor, Monash University Melbourne, Australia Per-Ola Post Production

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

NAF NAF. Presentation av ett nytt samarbetsnätverk. Svenåke Berglie, FKG Sten Lindgren, Odette Sweden Jörgen Ljunggren, Meridion

NAF NAF. Presentation av ett nytt samarbetsnätverk.  Svenåke Berglie, FKG Sten Lindgren, Odette Sweden Jörgen Ljunggren, Meridion www.nafonline.se Presentation av ett nytt samarbetsnätverk Svenåke Berglie, FKG Sten Lindgren, Odette Sweden Jörgen Ljunggren, Meridion Huvudmän: Samarbetspartner: Agenda -projektet Bakgrund Syfte och

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

A. Guldpartnerspår accure

A. Guldpartnerspår accure A. Guldpartnerspår accure Spårvärd: Markus Engman A1. Varför, vad gjordes och resultatet av arkivering Lantmännen Cerealia kom till slutsatsen att de behöver arkivera. Vad drev det beslutet, vad gjordes

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion För många människor är affärsutveckla liktydigt med direktivet

Läs mer