Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet."

Transkript

1 A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till processfokus Lennart Åström är CIO på Alfa Laval sedan Han kommer att berätta om den resa som företaget genomgått för att förverkliga visionen "One Alfa Laval" - från att ha varit organiserat i ett antal produktorienterade affärsområden till att ha ett lösningsfokus per kundsegment. Detta inkluderar bland annat att få till gemensamma processer och stödsystem i säljprocessen och ett tydligt definierat interface mot supplyenheterna. Föredragshållare: Lennart Åström, CIO, Alfa Laval A2. Kompetenshöjning i samband med framgångsrik uppgradering utan modifieringar Hellermann Tyton är ett medelstort nordiskt handelsbolagskluster inom produkter för att bunta, fästa, märka, skydda och koppla kablar. I maj 2009 driftsatte man den senaste M3 versionen helt utan modifieringar varvid 100-tals modifieringar hade eliminerats. Man bedrev kompetenshöjning genom funktionsöverskridande workshops där affärsprocesserna strömlinjeformades. Presentationen kommer att belysa beslutsprocess, implementationsstrategi och arbetsmetodik. Föredragshållare: Thor Köhler, Operational manager, Hellermann Tyton A3. Hur utvecklar vi våra unga talanger till morgondagens ledare? Perspektiv från Getinge och Lawson Getinge har bedrivit ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för traineer som bland annat skall axla rollen av ambassadörer vid den globala utrullningen av M3 inom organisationen. Lawson's initiativ "Växthuset" och speciellt "ledarskap i praktiken", ett program för att förstärka affärsmannaskap och personlig utveckling hos talangfulla medarbetare Föredragshållare: Olof Wettre Project Manager Business System Getinge Infection Control, Travis White VD Lawson Sverige samt Helene Hegardt, Lawson Learning Delar av presentationen hålls på engelska A4. Hur sprider IKEA Components "best practices" effektivt inom en internationell organisation? IKEA Components har utvecklat ett framgångsrikt angreppssätt baserat i första hand på strategiska ledningsprocesser och en styrd arbetsmetodik, i andra hand genom nyttjandet av systemhjälpmedel för målsättning och uppföljning. Björn Larsson, VD IKEA Components A5. Systematisk lönsamhetsstyrd processutveckling Sidan 1/13

2 Opportunity Analyser version två nu med fördefinierade opportunities, best practices och KPI-er per bransch som Lawson fokuserar på. Allt från problembeskrivning till förbättringssförslag med exempel på vilket ekonomisk värde förbättringen har. Ulf Casten Carlberg, Director Global Solutions Lawson Ulf Casten Carlberg arbetar som globalt ansvarig för Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/13

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, Forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. Speciellt frågor som rör strategi, flöden, styrning och förändring.24 mars B2. Bättre prognoser och planering genom att tydligt definiera strukturer och regelverk Indexator har tagit krafttag i sin försörjningsprocess och därmed skapat flexibilitet och tydlighet i vad som går att lova kunden. Ta del av deras resa. Föredragshållare: Tord Johansson produktionschef och Roland Adelsson logistikchef Indexator B3. Fördelar med APS system i produktionsplaneringen, Advanced Production Planner ITT-Flygt har drivit ett projekt för att skapa en homogen process som gäller för operativ planering i deras produktverkstäder. Lösningen som stödjer detta är M3 Advanced Production Planner. Under föredraget kommer ITT-Flygt att presentera bakgrunden till projektet, hur lösningen ser ut samt vilka effekter och lärdomar man dragit. Föredragshållare: Roger Sandström, Logistikchef, Helena Robertsson, Project Manager, ITT-Flygt B4. Transportintegration för en grönare och effektivare värld Det saknas idag enhetliga transportprocesser för samverkan och affärskommunikation inom Sverige och Europa. Stora skillnader förekommer mellan olika transportslag och olika branscher. Från samhälle och myndigheter höjs röster att transporter skall utföras både med ökad effektivitet, reducerad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Sidan 3/13

4 Ett gemensamt projekt med deltagare från tillverkningsindustrin, transportindustrin och myndigheter har initierats med syfte att utveckla affärssamverkan, informationsutbyte och användning av IT och affärssystem. Representanter från projektet redogör för aktuell problembild och beskriver hur tillverkande och distribuerande företag kan komma att påverkas i framtiden. Föredragshållare: Sten Lindgren VD Odette Sweden och Jörgen Ljunggren Senior Konsult Meridion B5. M Nyheter inom planering och produktion I företagets planering har Movex/M3 en central funktion. Movex/M3 spelar ofta en central roll i företagets produktionsplanering. Det är ändå vanligt att man kör på samma sätt som när lösningen en gång togs i drift. Här presenterar vi saker att tänka på och de nya metoder som finns för planering samt nyheter för planering i M3. Föredragshållare: Per Osmar, Solution Consultant Lawson Sidan 4/13

5 C. Supply Chain Management Supply Chain Managementspåret fokuserar i år på hur vi kan sänka våra kostnader i försörjningskedjan och samtidigt bli mer effektiv. Att sänka sina lagernivåer och samtidigt bibehålla servicegraden mot kunderna är en utmaning och samtidigt en nödvändighet för många företag idag. För att ytterligare kontrollera kostnaderna finns stor potential i att använda mobila verktyg för exekvering av lageraktiviteter. Vi har tagit med exempel på kunder som har gjort lyckade förändringsprojekt inom båda dessa områden. Ett stort fokus i år är även att hitta "värdet" i sina processförbättringar. C1. Supply Chain Management- Vad är det egentligen? Supply Chain Management är ett populärt koncept som de flesta av oss vet vad det är eller vet vi det, trots allt? Vi börjar från början och sätter ett par enkla definitioner på plats och använder dessa direkt - praktiskt. Vi diskuterar därefter vad som verkligen spelar roll vid ledning och utveckling av företags försörjningskedjor. Det visar sig vara delvis helt andra fenomen än vad vi är vana vid att prata om inom Supply Chain Management. Det är ena sidan märkligt att vrida fokus för diskussionen, andra sidan självklart. För att nå nya insikter behöver vi se bortom det uppenbara. Föredragshållare: Carl-Henric Nilsson, forskare och konsult, Lunds Universitet och Kunskapspartner AB Lunds Universitet har nästan 350 års erfarenhet att reda ut hur samtida fenomen är konstituerade. Kunskapspartner arbetar med att överföra vissa av dessa fenomen till praktisk nytta och konkurrenskraft i industriell verksamhet. C2. Sänkta lagernivåer med bibehållen servicegrad, Alfa Laval berättar om ett lyckat förändringsprojekt Reservdelshantering inom Alfa Laval omsätter cirka 2 miljarder SEK per år. Med bättre utnyttjande av Movex/M3, tilläggsfunktioner i Excel och dedikerade resurser har Alfa Laval på ett år minskat sitt lagervärde med 25% samtidigt som servicenivån har bibehållits. Lisa Lindström och Alexandra Karlén från Alfa Laval berättar om de problem de upplevt och vilka metoder som använts i och utanför M3 för att nå framgång. Föredragshållare: Lisa Lindström och Alexandra Karlén, ansvariga för Inventory Management för reservdelar vid Alfa Laval. Alfa Laval är en global ledare inom tre huvudteknologier; värmeöverföring, separation och flödeshantering. C3. Lawson Warehouse Mobility, Thule och Ikea Components berättar om sina projekt för effektiviserad lagerhantering Thule AB har precis implementerat handdatorlösningar för lageraktiviteter - Ikea Components har implementerat och jobbat med detta under längre period. Thule och Ikea Components berättar om erfarenheter från dessa projekt och resultatet. Föredragshållare: Louise Nilsson, IT chef Assesories, Thule AB, Sabina Rizekova,system metholodgy responsible, Ikea Components och Anders Östgren, Project Executive, Lawson Föredraget är på engelska. Sidan 5/13

6 C4. M Nyheter inom Supply Chain Management Perspektiv Helena kommer att visa och berätta om nyheter i M3 och funktionalitet som är intressanta inom Supply Chain Management. Föredragshållare: Helena Bjurhult, Solution Consultant, Lawson C5. Hur tänker man om från kostnader till "värde"? William Polhaus ger exempel på hur man tar fram "värdet" i sina processförbättringar. Kostnaden av en investering är ofta lätt att räkna ut, men vad blir pay back-tiden och värdet? Genom att fokusera på de utmaningar ditt företag har och ta reda på vad som driver din lönsamhet, kan man ta fram ett business case för att motivera till exempel en uppgradering eller investeringar i nya processverktyg. Denna workshop är en öppen diskussion hur man tänker, från kostnader till värde, för att lättare motivera investeringar. Föredragshållare: William Polhaus, Executive Consultant, Lawson. Sidan 6/13

7 D. Finans och Ekonomi Hur kan vi använda all information som finns i affärssystemet för att utveckla företaget vidare. Vilken information finns och hur används den på bästa sätt. D1. Företagets konkurrenskraft i en turbulent världsekonomi Inget företag är idag opåverkat av vad som sker på den globala ekonomiska arenan. Den världsomspännande krisen har gjort de allra flesta chefer i företagsvärlden medvetna om att fluktuationer i växelkurser, räntor, inflation och politiska risker kan ha stor inverkan på företagets resultat och ställning. En betydande svårighet i en värld med detta makroekonomiska brus är att rätt kunna bedöma företagets konkurrenskraft och framtidsutsikter. Den s.k. MUST-analysen hjälper oss att komma till rätta med detta problem. Föredragshållare: Lars Oxelheim, professor, Lund Institute of Economic Research, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm samt Fudan University, Shanghai D2. Gör inköpen enklare och med full koll i M Q-Med berättar hur de använder funktionen förenklade inköp i M3 för att få bättre kontroll på sina omkostnadsinköp. För att förbättra den interna kontrollen i företaget ville Q-Med minska andelen "vilda fakturor" på ett enkelt sätt. Med den nya funktionaliteten förenklade inköp kan de på ett enklare sätt registrera inköpsorder och matcha dessa mot leverantörsfakturor. Funktionen används även för inköp avseende underhåll i produktionen. De visar uppsättningen av modellen i M3, konsekvenserna samt hur de gör uppföljning. Föredragshållare:Göran Almgren är redovisningsansvarig hos Q-Med AB. Han ansvarar för ekonomidelarna i M3 och var med om uppgraderingen till M3 hösten Dessutom ansvarar han för arbetet med förbättringar av den interna kontrollen i företaget enligt bolagskoden. D3. Budgetrutiner och budgetuppföljning på Lantmännen Cerealia Lantmännen Cerealia berättar hur de jobbar med budgetprocessen och löpande prognos- och budgetuppföljning. Christian Svensson, IT manager, Lantmännen Cerealia Sidan 7/13

8 D4. Ekonomisk fruktsallad - M Nyheter inom Ekonomi Lars Bremer presenterar en blandning av nyheter i senaste versionen av M3, nyheter då det gäller lokalisering, sin syn på framtida krav som påverkar M3 på grund av lagar och trender. Passa på att ställa frågor om stort och smått och varför inte ta chansen att påverka den framtida utvecklingen av ekonomidelen av M3. Föredragshållare: Lars Bremer, globalt produktansvarig för ekonomifunktioner och lokaliseringsfrågor för M3. D5. Efterkalkylering i M Efterkalkylering i M3. Hur man med enkla medel kommer igång med internredovisning i M3. Föredragshållare: Lena Cronenberger Trioplast och Lena Lindberg Thomsen istone. Sidan 8/13

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Sälj- och marknadsspåret fokuserar i år på nya spännande vägar till långsiktiga kundrelationer. Vad är konversationsmarknadsföring? Vad har service för betydelse för den långsiktiga lönsamheten? Kvalitet som en del av din CRM strategi? Konferensen präglas av strategi och vision men innehåller även konkreta exempel på kunder som har realiserat sina verksamhetsmål och genomfört lyckade förändringsprojekt. E1. Service betydelse för den långsiktiga lönsamheten Varför är det så otroligt viktigt att service och försäljning jobbar gemensamt mot ett mål även om de har olika uppgifter i företaget? Är serviceorganisationen ett måste eller skapar de kundvärde och höjer återköpsfrekvensen? Dessa och andra frågot kring försäljning och eftermarknad kommer Hugo Olsen från ArjoHuntleigh att belysa i sitt pass. Föredragshållare: Hugo Olssen, Director Sales Development, ArjoHuntleigh E2. Lawson Sales Automation hjälper Lantmännen att förbättra effektiviteten inom säljkåren Lantmännen har använt M3 CRM många år och stod inför en ny utmaning. Önskan var att kunna planera säljarnas insatser och kontakter med kunderna utifrån en kategorisering av kunderna. På samma sätt önskar man styra säljarnas insatser dit där de gör mest nytta. För att inte bara planera måste man på ett enkelt sätt följa upp att planerna blir verklighet. Maria Fergard från Lantmännen och Fredrik Persson från istone berättar om ett framgångsrikt uppgraderingsprojekt som kombinerar tydliga verksamhetsmål med en bättre teknik. Föredragshållare: Maria Fergard, Lantmännen och Fredrik Persson, istone E3. Konversationsmarknadsföring: En ny typ av affärssystem Martin Lindberg berättar om sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. Hur stor budget ska vi lägga på marknadsföring i sociala medier? Vilka medier är mest lönsamma? Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix? Hur ser konsumenternas attityder till sociala media ut? Vilka beteenden kan man se i den digitala sociala världen? Föredragshållare: Martin Lindeskog, Egoist International Business Coordinator Sidan 9/13

10 E4. Kvalitet nyckeln till långsiktiga kundrelationer Banverket Materialservice delar med sig av sina visioner och deras kvalitetsstrategi som präglas av förnyelse och ständiga förbättringar. Ta del av en spännande lösning där vi kombinerar CRM, M3, Smart Office och Lawson Business Intelligence med sikte på kvalitet i världsklass. Föredragshållare: Torbjörn Roxå, Banverket materialservice E5. Vårda dina kundrelationer med M3 CRM Hur får vi bättre visibilitet i försäljning- och marknadsprocesser? Hur kan vi bygga kundlojalitet? Har vi den överblick vi behöver för att fatta kloka beslut? Lawson presenterar M3 CRM, berättar om nyheter i den senaste versionen och delar med sig av smarta kundlösningar. Föredragshållare: Johan Nilsson och Ann-Kristine Sander, Solution Consultant Lawson Sidan 10/13

11 F. Teknik och IT Vad händer inom IT-området 2010? Vad är nytt inom M3 7.1 Technology? Vad innebär M3 10.1? Vilka är de bästa erfarenheterna och tipsen? Vad kan vi lära av andra IT-människor inom Movex och M3 världen? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras inom spåret IT/Teknik. F1. Så blir du vinnare 2012! Detta är framtidens IT visioner! IBMs forskningsavdelning sammanställer varje år en trendspaning om teknik och fenomen som kan ha en omvälvande påverkan på hur företag och samhället utvecklas. Vi tar en titt på de mest intressanta trenderna med hjälp av Mikael Haglund från IBM, som arbetat med olika aspekter av IT infrastruktur och innovation under 20 år. Mikael är den enda svensk som är Teknisk talesperson för IBM, med rätt att spana på och missionera om kommande trender. Föredragshållare: Mikael Haglund, Chief Technologist, IBM F2. Ecophon: Effektivisera M3 med Enterprise Search, Citrix och andra godbitar Magnus Wittander var inte bara först i världen med att införa Enterprise Search. Han har dessutom gjort många andra avancerade lösningar med Lawsons teknik. Föredragshållare: Magnus Wittander, M3 Leader, och Marcus Hemme, Ecophon Business Systems F3. Tio enkla sätt för alla att öka effektiviteten i affärssystemet Vi har valt ut de tio bästa sätten att öka effektiviteten i Movex och M3. En del bygger på Smart Office, medan andra lösningar bara kräver Movex Java. Oavsett vad, finns här massor av bra tips för alla. Prisutdelning till Årets Tekniska Innovation. Föredragshållare: Sandvik, Skånemejerier, Hammarplast, m fl F4. Cycleurope: Från 12 RPG till M3 7.1 Java - likheter och skillnader Äntligen kan vi få en klar bild av skillnader och likheter mellan RPG och Java. På Cycleurope satte man lösningarna helt parallelt i samband med uppgradering. Vi tittar på Driftsmiljö, Modifikationer, Nya funktioner, Migrering, Integrationer, Användargränssnitt och Hårdvara. Föredragshållare: Kenneth Syvertsen, CIO Cycleurope F5. Rubrik: M Nyheter inom teknik och rundabordsdiskussion om framtiden Många upplever att installation och uppgradering bara blir mer och mer komplicerat och kostsamt. Stämmer det och vad kan vi göra för att underlätta? Föredragshållare: Björn Torold, Technical Solution Consulting, Lawson och Patrik Hallberg, Global Service Director Sidan 11/13

12 G. Partner Nytt för i år är ett separat spår för våra guldpartners. De presenterar sina lösningar. G1, Lägre kostnader och högre tillgänglighet! - Conagri Vad kostar det inte när driften fallerar, applikationen är otillgänglig eller slutanvändarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan support och användarstöd kostnader som minimeras genom tjänstepaketet M3 Daily Business. Vi visar styrkan i "M3 Daily business" genom två kundcase: - Från reaktiv drift till proaktiv applikationsövervakning - Estrella - Applikationssupport till slutanvändarna, direkt och på de tidpunkter som verksamheten kräver - Mio Möbler Föredragshållare: Jan Berggren, Affärsområdeschef ERP & Verksamhetsutveckling och Elin Persson, Tjänsteansvarig, Conagri AB G1, Merit Portal: Liten insats och säker utväxling. För dig som ligger mellan Movex RPG 10.8 och senaste version av M3 Java - Merit Nu vänder det så sakta! Hur ökar jag leveransförmåga och flexibilitet utan riskfyllda projekt? Vi presenterar Merit Portal och diskuterar kundtillämpningar. Bland annat erfarenheter från Jula s centrallager. Fördragshållare: Merit G Föredragshållare: G2, IBM Föredragshållare: Anders Rådlund, IBM Sidan 12/13

13 G3, Från ett traditionellt affärssystem till ett operativt realtidsledningssystem - ecraft Smart Office handlar inte bara om ett nytt gränssnitt utan tillför M3 helt nya spännande dimensioner. Istället för att bläddra i paneler för att kontrollera detaljer eller mata in transaktioner i efterhand kan man nu få realitidsvyer och operativa instrument som ger en större helhetskontroll och möjlighet att upptäcka och hantera avvikelser. De dyra anpassningarnas tid, med dubblerad affärslogik och allt vad det innebär, är definitivt förbi. Föredragshållare, Torbjörn Roxå, chef för Materialservice inom Banverket, visar hur Materialservice utnyttjat de nya möjligheterna för att utveckla sin verksamhet G4, Pulsen Föredragshållare: Pulsen G4, M3/Movex och a3 Suite för ökad nytta för transaktionsarkivering - Accure Genom åren som Accure har arbetat med M3/Movex och arkiveringsrutiner, har vi stött på ett antal problemställningar och behov av vidareutvecklingar. Vi har utvecklat lösningar, rutiner och processer runt dessa behov och paketerat detta i vad vi kallar a3 Archive Manager, en del av a3 Suite. I a3 Suite har mer än 20 års erfarenhet samlats ihop och paketerats. Genom att konstant ifrågasätta hur vi paketera behov och återanvända tidigare lösta problem, kan vi ge ännu mer nytta till våra kunder via a3 Suite. Låt oss träffas och visa hur accure och vår a3 Suite kan skapa mervärde i ert M3/Movex och er verksamhet. Fråga gärna efter våra övriga moduler i a3 Suite för Dokument-, M3 till Excel-, Artikel-, Pris-, Avtals-, Etikett-, EDI-, e-faktura-, Skeppning & Logistik-, M3 testsystem-, Varucertifikats-, PLM-hantering. Föredragshållare: Anders Cottman, Senior Business Consultant, Accure G5, Systeam Implementa Föredragshållare: Systeam Implementa G5, Addcon IT Föredragshållare, Addcon IT Sidan 13/13

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING

22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING 22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING GEMENSAMT PROGRAM BÅDA KONFERENSDAGARNA 22 APRIL 09.30 09.45 OCH 09.45 10.15 LOKAL: DE GEERHALLEN INLEDNING OCH MOVEX ANVÄNDARFÖRENING OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar.

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A. Företagsledning Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A1. Lös de rätta problemen, fokus på kundvärde ger oss prioriteringarna Vi har alla

Läs mer

Johan Falk och Paul Svensson, CGI

Johan Falk och Paul Svensson, CGI 12 mars kl. 11:45-12:30 Hur kan 72 000 medlemmar göra skillnad i din affärsystemsleverans? CGI är en global spelare med lokal närvaro. Johan beskriver hur vi kan ge dig som kund både en lokal support men

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF l HellermannTyton kör M3 utan modifieringar l MyLawson.com förenklar kommunikationen

Läs mer

A. Guldpartnerspår accure

A. Guldpartnerspår accure A. Guldpartnerspår accure Spårvärd: Markus Engman A1. Varför, vad gjordes och resultatet av arkivering Lantmännen Cerealia kom till slutsatsen att de behöver arkivera. Vad drev det beslutet, vad gjordes

Läs mer

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan WORKING Iggesund Tools rätt flis i massan ger flis i kassan Spendrups grönt ansvar i högsta ledningen Debatt MAF frågar, Lawson svarar Working Together Conference 22-23/3 2011 WORKING Ansvarig utgivare

Läs mer

Lantmännen. spannmål och M3 10.1 i förening. MOLNET-TJÄNSTER har krav i personuppgiftslagen. ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer

Lantmännen. spannmål och M3 10.1 i förening. MOLNET-TJÄNSTER har krav i personuppgiftslagen. ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer WORKING TOGETHER Nr 3 2011 ÅRGÅNG 6 AFFÄRSMAGASINET FÖR ALLA MED MOVEX/M3-INTRESSE WORKING TOGETHER MAGAZINE ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer KOMPETENSGRUPPER nätverk för ökat Movex/M3-värde MOLNET-TJÄNSTER

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8.

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8. Magazine #8 2012 Lesjöfors istone kan verkligen vår verksamhet. De lever upp till hur en konsult ska vara och göra och vi ser fram emot att vidareutveckla M3 10.1 tillsammans med istone" Kenth Wiipa Lesjöfors

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt WORKING TOGETHER Nr 4 2011 ÅRGÅNG 6 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Fergas M3 10.1 i Sverige Kina Working Together Conference 2012, Växjö 20-21/3

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1

WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN ETT GOTT SAMARBETE GER RESULTAT Inför 2006 har flera av föreningens erbjudanden förändrats och förbättrats MAFs

Läs mer

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning

WORKING. Thule. expansivt medlemsföretag med kompakt och kompetent IT-avdelning WORKING Thule expansivt lemsetag kompakt kompetent IT-avdelning MAF 2011 brett utbud ökad lemsnytta Stora konferensen tema Socialt ansvarstagande Öka konferensnyttan så gör IKEA Components WORKING Ansvarig

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD

6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.4/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD Landstinget i Dalarna

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk Magazine #9 2012 pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. Moods of Norway sid 8. Ett av Norges mest framgångsrika fashionföretag

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA konferens working together Ny marknadschef på Lawson I detta nummer: Konferensprogram Workshop-succé

Läs mer

2013 Clarion Arlanda Airport 12-13 Mars. Välkommen till MAFs årliga konferens med årsmöte 12-13 mars Clarion Arlanda Airport

2013 Clarion Arlanda Airport 12-13 Mars. Välkommen till MAFs årliga konferens med årsmöte 12-13 mars Clarion Arlanda Airport 2013 Clarion Arlanda Airport 12-13 Mars Välkommen till MAFs årliga konferens med årsmöte 12-13 mars Clarion Arlanda Airport Välkommen till Working Together Conference 2013 12-13 mars på Clarion Arlanda

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer