Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet."

Transkript

1 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel 2015, med en sammanlagd minskning av budgeten med kr. 2. Kulturnämnden beslutar att eventuellt frigjorda medel på grund av minskade pensionskostnader får disponeras av de institutioner där dessa överskott uppstår. 1. Kulturnämnden godkänner användningen av kr av avsatta kr för budgetposterna under strategiska områden Fördelningen presenteras för nämnden som enskilda beslut vid sammanträdet Kulturnämnden godkänner användningen av kr av avsatta kr för budgetposterna under regionfullmäktigebeslut och riktade insatser Fördelningen presenteras för nämnden som enskilda beslut vid sammanträdet Turné best of Sweden 1. Kulturnämnden avsätter kronor till Vara konserthus för en nationell turné med Best of Sweden 2. Medlen tas från strategiområdet Vidgat deltagande. 4. Projektkontoret nya arbetssätt på unga mötesplatser i Västra Götaland 1. Kulturnämnden beslutar om kronor till nätverket KEKS för att år två fortsätta att utveckla projektkontor i Västra Götaland. 2. Medlen belastar budgetposten Vidgat deltagande.

2 5. Kultur i vården vår Stöd till insatser riktade till det fria kulturlivet och barn och unga 7. Utökade medel till KulturUngdoms K- peng 8. Utökade medel till regionalisering av internationella festivaler 9. Regional satsning på den fria danskonsten 1. Kulturnämnden beviljar kronor till World Dance Company för medfinansiering av projektet Dansterapi för integration och läkning under Medlen tas från Kultur i vården Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden fördelar medel för insatser till det fria kulturlivet och barn och unga på sammanlagt kr enligt tjänsteutlåtande dnr KUN , daterat Medlen belastar budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden avsätter kronor till KulturUngdoms K-peng. 2. Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden avsätter kronor 2015 att fördelas mellan Göteborgs Dans & teaterfestival och Konstbiennalens GIBCA Extended. 2. Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden beslutar att avsätta kronor för att utveckla en till två regionala dansplattformar, internationella utbyten av dans samt dansupplevelser för barn och unga. 2. Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att i dialog med staten, Göteborgs stad och det fria kulturlivet att ta fram en utvecklingsplan för den fria dansen för Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga

3 10. Stöd till Kultur- Ungdom för Musik Direkts riksfinal Digitalisering av biografer mars Regionalt stöd för läsrämjandeprojekt 13. Överenskommelse med Risantikvarieämbetet 14. Startbidrag till Borås folkhögskola 1. Kulturnämnden avsätter kronor årligen till arrangemanget Musik Direkts Riksfestival, från och med 2016 till och med 2018, under förutsättning att regionfullmäktige anvisar medel under budgetperioderna och att någon kommun i regionen åtar sig huvudmannaskapet. 2. Medlen tas från strategiområdet Nyttja kapaciteter. 1. Kulturnämnden beviljar kronor till Lidköpings kommun för digitalisering av biografen Röda Kvarn Medlen tas från Digitalisering Kulturnämnden beslutar att bevilja Tanum och Strömstads kommuner kronor för läsprojektet KUPP Medlen tas från budgetposten Vidgat deltagande. 1. Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande och kulturchefen att teckna avtal om utvecklingssamverkan med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län enligt bilagt förslag. 1. Kulturnämnden beviljar ett startbidrag på kr till Skolföreningen Dagfolkhögskolan på

4 Hässleholmen, Borås folkhögskola. 2. Medlen belastar budgetposten Volymbidrag Rörelseägda Fhsk. 15. Almedalen 1. Kulturnämnden beslutar att medverka vid politikerveckan i Almedalen 2015 genom ett seminarium på den Västsvenska Arenan på temat Vidgat deltagande i kulturlivet. Utöver seminariet samarrangerar kulturnämnden två publika evenemang för att marknadsföra VGR:s kulturliv. Arrangemangen sker som del av tidigare ingångna samarbeten, det ena tillsammans med Vara konserthus och det andra med Film i Väst. 2. Kulturnämnden beslutar att två politiker från nämnden deltar under Almedalsveckan. Kulturchef samt två tjänstemän åker med för att genomföra seminarium samt events. 3. Kulturnämnden beslutar att kostnaderna för medverkan i Almedalen belastar budgetposten Utredningar och konferenser om inte kostnaderna går att direkt härleda till politikers medverkan (resa, boende etcetera), då kostnaderna belastar budgetposten Kulturnämnden. 16. Verksamhetsstöd 2015 till regional SIOS i Västra Götaland 17. Förändring i delegerings-ordningen 18. Nominering till jury för regionalt essästöd 1. Regional-SIOS i Västra Götaland beviljas ett stöd om kronor för verksamhet under Stöder belastar budgetposten Övrigt organisationsliv Kulturnämnden godkänner föreslagna förändringar i 2015 års delegeringsordning. 1) Kulturnämnden beslutar att välja Ingrid Elam, Andrea Zederbauer och Knut Olav Åmås att

5 utgöra jury för det regionala Essästödet under ) Juryns omkostnader finansieras inom ramen för Essästödets administrativa budget på totalt kronor. 19. Ansökan: Island encapsulated 1. Kulturnämnden avslår ansökan från Nordiska Akvarellmuseet om extra medel för verket Iceland Encapsulated. 20. Kulturkalaset 1. Regionstyrelsen föreslås att årligen avsätta 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling av Göteborgs kulturkalas som mötesplats och varumärke för Västra Götalandsregionen. 2. Regionstyrelsen föreslås att beslutet principiellt gäller till 2021 men att detta årligen kan omprövas. 3. Regionstyrelsen föreslås utse en representant till Göteborgs kulturkalas samverkansgrupp för att säkerställa Västra Götalandsregionens intressen. 21. Anmälningsärenden 1. Redovisning av anmälningsärenden godkänns. Förvaltningschef: Staffan Rydén mobilnummer Kommunikatör: Björn Skog mobilnummer Nämnsekreterare: Maria Hessman mobilnummer

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 23 oktober 2015

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 23 oktober 2015 1. Beslut om öppet möte med streaming 2. Kulturnämnden beslutar att genomföra ett öppet nämndsammanträde med så kallad streaming. 2. Beslut om insatser för asylsökande 1. Kulturnämnden beslutar att fördela

Läs mer

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 17 juni 2015

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 17 juni 2015 1. Eftergymnasiala utbildningar 2015 justering av medel 2. Utvecklingsprojekt vår 2015 3. Samverkan mellan Maritimt i Väst och KEKS 4. Förstärkning av arrangörsmedel för barn och unga 1. Kulturnämnden

Läs mer

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2014

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2014 1. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationalisering 2. Plan för genomförande av vissa budgetposter Rätt att vara med, interkulturell dialog 3. Folkbildningspolitiskt program Västra

Läs mer

1. Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan.

1. Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan. 1.Garanti från tredje part till Dragon Channel AB 2. Biografstöd 3.Utvecklingsprojekt 2014 hösten 4.Kultur i vården ansökningar hösten 2014 1. Kulturnämnden beslutar att uppdra åt ordförande att underteckna

Läs mer

Protokoll från Kulturnämnden den 19 mars 2015

Protokoll från Kulturnämnden den 19 mars 2015 "'f"~västra W' T CÖTA~ANDSRECIONEN KUL.TURNAMNDEN I (29) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Kulturnämnden den 19 mars 2015 Tid: 19 mars kl 09.00-16.00 Plats: Kulturhuset i Skövde Närvarande

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Regional kulturstrategi för Västra Götaland

Regional kulturstrategi för Västra Götaland Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023 Kultursamverkansmodellen Kultursamverkansmodellen styrs av lagen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). Enligt

Läs mer

Kultur i vården ansökningar oktober 2015

Kultur i vården ansökningar oktober 2015 ÄRENDE 2 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-11-17 Diarienummer KUN 50-2015 Västra Götalandsregionen Koncernavdelning kultur Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom

Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom 1 (11) Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse. Sida 1(7)

Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse. Sida 1(7) Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Kulturnämnden Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kulturnämndens beslutar om fördelning av den budgetram som regionfullmäktige ställt till förfogande och fördelar

Läs mer

Helena L Nilsson Karin Stadig Roswall

Helena L Nilsson Karin Stadig Roswall Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 14 september 2010 Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/regionutvecklingsnamnden

Läs mer

Helena L Nilsson

Helena L Nilsson Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 december 2012 Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/run

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 1 (10) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 Tid: 09:30-13:00 Plats: Kosterhavet, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-10-04 138 KS 338/17 Ansökan om medfinansiering från Reväst för verksamhetsåret 2018 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2017-12-13 Ärende 2.2.14 Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018 Det mesta som har presenterats och fått stor uppmärksamhet från Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-07 Diarienummer RUN 2016-02074 Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional utveckling Handläggare: Annika Ottosson Telefon: 0705 777786 E-post: annika.ottosson@vgregion.se

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Maria Nyman Stjärnskog utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ordförandens förslag 1. Maria Nyman Stjärnskog utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2014-06-11 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-06-11 kl. 09.00 Plats: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö 1.

Läs mer

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Pressmeddelande Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Kulturnämndens sammanträde 31 maj 5,7 miljoner kr fördelades till projekt Vid torsdagens sammanträde fördelade Kulturnämnden i Västra Götaland

Läs mer

Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Västra Götalandsregionens kulturnämnd Västra Götalandsregionens kulturnämnd Västra Götalandsregionen Övergripande uppdrag: att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland VGR - 53 000 anställda Tillväxt och hållbar utveckling:

Läs mer

Fokus på ekonomiskt nyskapande och vidgade arbetsmarknader

Fokus på ekonomiskt nyskapande och vidgade arbetsmarknader Innehåll: sid: Visionen om det goda livet är vår ledstjärna 5 Globala företag i världens region 7 Näringslivets utvecklingskraft en nyckel till framtiden 9 Kompetens- och kunskapsutveckling viktiga frågor

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019.

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019. Region Stockholm 14 (35) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-01-29 Diarienummer RS 2019-0063 6 Organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum LS 2018-1173 Ärendebeskrivning För att Stockholms läns museum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Diarienummer KS/2017-0005 Tid och plats kl 09.00 11.00 Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), Ordförande 91-96 Mette H Johansson (L) Lena

Läs mer

Styrmodellen och politikerrollen!

Styrmodellen och politikerrollen! Styrmodellen och politikerrollen! Maria Politisk sekreterare (C)-märkt Anställd i Västra Götalandsregionen sedan 2007 Arbetat på alla nivåer; Europa, nationell, och uppdrag i kommunen. Ansvarar för bl.a.

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l

Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l Beslutad av: regionutvecklingsnämnden, 2019-05-23 Diarienummer: RUN 2019-00210 Riktlinje Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen/Koncernkontoret Innehållsansvar:

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 Plats: Aulan, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Protokoll från Västra Götalandsregionen, Habilitering & Hälsa 1 (11) Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Tid: 10.00 15.05 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-06-13 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2018-06-13 kl. 09.50-12.45 Plats: Hässleholm kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm Beslutande Maria Ward (S), ordförande

Läs mer

Flerårigt verksamhetsstöd 2019

Flerårigt verksamhetsstöd 2019 Tjänsteskrivelse 1 (5) Flerårigt verksamhetsstöd 2019 Förslag till beslut 1. Figurteaterkompaniet beviljas verksamhetsstöd inom kulturområdet med 150 000 kronor 2019. 2. Totalteatern beviljas verksamhetsstöd

Läs mer

Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer Kulturrådet beslutar att anta följande

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN Sida 1(5) Datum 2018-02-22 Ärendenummer RV2018-44 Kulturstaben Ulf Nordström 054-701 10 33 ulf.nordstrom@regionvarmland.se Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 1 (11) Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Helena L Nilsson

Helena L Nilsson Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 maj 2010 Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/regionutvecklingsnamnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-09-19 132 KS 305/18 Medfinanisering av Reväst, verksamhetsåret 2019 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reväst

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 Tid: 09:30-14:30 Plats: Estrad Arena, Alingsås Beslutande Anna-Lena

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016 1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 oktober 2016 Plats: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla Tid: Kl. 09:00 15:00 (Kaffe från kl. 08:30) Om du

Läs mer

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling

Datum Underhåll av konstverk i Region Skånes konstsamling DAGORDNING Datum 2015-04-02 1 (7) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-04-16 kl. 09.30 Plats: Kävlinge bibliotek, Kvarngatan 17, Kävlinge

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport augusti 2015 Kulturnämnden. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Delårsrapport augusti 2015 Kulturnämnden Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kulturnämndens beslutar om fördelning av den budgetram som regionfullmäktige ställt till förfogande och fördelar

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Regionkansliet Ekonomiavdelningen Dnr RSK Jan-Olof Johansson

Regionkansliet Ekonomiavdelningen Dnr RSK Jan-Olof Johansson Regionkansliet 2005-11-15 Ekonomiavdelningen Dnr RSK 11-2005 Jan-Olof Johansson Till regionstyrelsen Framställan från Grebbestads folkhögskola om låneram för ombyggnation av elevhem Styrelsen för Grebbestads

Läs mer

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Bellino.

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Bellino. PROTOKOLL Datum 05-10-20 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 20 oktober 2005 kl. 10.00 15.25 på Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad, konferensrum Vättern 545. NÄRVARANDE

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 26 KS 351/16 Medverkan i och medfinansiering av Reväst 2017 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reväst

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 29 augusti 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 29 augusti 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 22 augusti 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

1 Dnr Son 2017/11 Information från socialdirektör

1 Dnr Son 2017/11 Information från socialdirektör Socialnämndens arbetsutskott Ingela Moëll KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2017-12-14, reviderad 2017-12-07 Socialnämnden Torsdagen den 14 december 2017, kl 18.00 Kvarnen konferens, kvarnhuset, Jakobsberg

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te Beslutad av: Regionstyrelsen, 2017-12 - 12 Diarienummer: RS 2017-04735 Giltighet: från 2018-01 - 02 till 2022-12 - 31 Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s och styr e l se r s a r b e te G äller för: Vä

Läs mer

Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd

Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd Sida 1(5) Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd 1. Sammanfattning Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att samordna Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete för att stärka

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby PROTOKOLL 14 21 Datum 2018-04-12 1 (5) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2018-04-12 kl. 09.50-13.00 Plats: Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Beslutande Maria Ward (S), ordförande Ronny Johannessen

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 Tid: 09:30-14:00 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande Beslutande

Läs mer

Uppdrags- beskrivning

Uppdrags- beskrivning Uppdrags- beskrivning Kultur och utveckling 2018 2020 REGION JÖNKÖPINGS LÄN Uppdragsbeskrivning 2018 2020 Kultur och utveckling Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för kultur och utvecklings regionala

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 29 januari 2018 kl

Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 29 januari 2018 kl Instans 1(6) Plats och tid Kulturhuset, Röda Rummet, måndagen den 29 januari 2018 kl 17.00-19.05 Beslutande Ledamöter Sara Andersson (S), ordförande Lars Gustaf Andersson (L), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde PROTOKOLL 19 24 Datum 218-11-23 1 (5) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 218-11-23 kl. 1. - 13. Plats: RådRum, Kristianstad Beslutande Ida Nilsson (MP), ordförande Tony Rahm (M), vice

Läs mer

22 MAJ VÄSTRA GÖTALAND KONSTNÄRERNAS VILLKOR I VÄSTRA GÖTALAND DATUM 22 MAJ TID KL 09:00-16:30 PLATS ELITE PARK AVENUE HOTEL, GÖTEBORG

22 MAJ VÄSTRA GÖTALAND KONSTNÄRERNAS VILLKOR I VÄSTRA GÖTALAND DATUM 22 MAJ TID KL 09:00-16:30 PLATS ELITE PARK AVENUE HOTEL, GÖTEBORG VÄSTRA Är du konstnär eller kulturskapare i Västra Götaland? Arbetar du med kulturfrågor inom förvaltning eller politik? Välkommen till Kulturting Västra Götaland 2018! Utan konstnärer och kulturskapare

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens 1 (22) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari. Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte.

Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari. Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 4 februari Kort information över beslut tagna vid regionutvecklingsnämndens möte. OBS! Protokollet justeras inom två veckor och läggs på www.vgregion.se/run Ärende

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017 1 (13) Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 1(5) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: 2016-05-31 kl. 13:15 Plats: KS-rummet Öppnande, närvaro, justering Förslag till justeringstid: onsdag 1 juni kl. 15:00. Beslutsärenden 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se 1 (3) 2011-03-09 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Nya riktlinjer för idéslanten Dnr

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 Tid: kl 10.00 16.35 Plats: Hörsel, Syn och Tolkverksamheten, Skövde Närvarande ande Christin Slättmyr (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Styrelsemöte den 27 januari 2000 i Bengtsfors

Styrelsemöte den 27 januari 2000 i Bengtsfors Protokoll Styrelsemöte den 27 januari 2000 i Bengtsfors Närvarande: Bo Antoni Kretsloppskontoret, Göteborgs kommun Henry Bäckström LRF, Vänersborg Yngve Johansson Västra Götalandsregionen Sven-Bertil Lindblom

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Välkomna till Västra Götalandsregionen 6 november 2018 Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Välkomna till Västra Götalandsregionen 6 november 2018 Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Välkomna till Västra Götalandsregionen 6 november 2018 Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Vi är VGR Ett gott liv för invånarna Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård Ansvarsområde: Regional utveckling Grund i

Läs mer

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en t

Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en t Beslutad av: Regiondirektören, 2018-01 - 25 Diarienummer: RS 2017-06134 Giltighet: från 2018-01 - 29 till 2022-12 - 31 Riktlinje Västra Götal an dsregi on en s regi on gem en sam m a styran de doku m en

Läs mer