Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017"

Transkript

1 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 Tid: 09:30-14:30 Plats: Estrad Arena, Alingsås Beslutande Anna-Lena Holberg, ordförande (M) Holger Andersson (Opolitisk) Jan Alexandersson (V) Jacqueline Björnram (Opolitisk) Anne-Marie Ekström (L) Anders Fasth (KD) Aylin Fazelian (S) Cecilia Forsmark (SD) Stig-Åke Johansson (Opolitisk) Sören Karlström (Opolitisk) Jan Linde (Opolitisk) Helene Mellström (Opolitisk) Hans-Inge Sältenberg (Opolitisk) Karin Östring Bergman (C) Justerare Holger Andersson (Opolitisk) Datum och ort för justering Den 1 december 2017 i Göteborg Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Birgitta Adler Anna-Lena Holberg Holger Andersson Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 2 (8) Övriga närvarande Daniel Filipsson, kommunalråd, kl Catharina Johansson, förvaltningschef vård- och äldreom, kl Birgitta Adler, procesledare Camilla Olsson, processledare

3 3 (8) Innehållsförteckning 44 Utbildning om social ekonomi/det civila samhället för Västra 4 Götalandsregionens anställda, politiker och för det civila samhället. 45 Plan för beredningens för överenskommelsen med den sociala ekonomin 5 information till styrelser inom Västra Götalandsregionen Ekonomi för produktion av filmer för ökad kunskap inom beredningens 6 för överenskommelsen med den sociala ekonomin arbetsområde 47 Information 7

4 4 (8) 44 Utbildning om social ekonomi/det civila samhället för Västra Götalandsregionens anställda, politiker och för det civila samhället. Diarienummer RS Beslut 1. Beredningen utser Anna-Lena Holberg och Jan Linde att delta i arbetet med framtagande av en regional utbildning om social ekonomi och civilsamhällets förutsättningar. Sammanfattning av ärendet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnar varje år en längre högskolebaserad utbildning kring det civila samhällets förutsättningar. Denna utbildning riktar sig i stor utsträckning till offentliga aktörer men även civilsamhällets organisationer inbjuds. Utbildningen når få personer och innebär en stor insats både tidsmässigt och ekonomiskt för respektive person och organisation. Beredningen har noterat behovet av utbildning kring dessa frågor i Västra Götalandsregionen, för tjänstepersoner och politiken, men även för kommuner och för det civila samhället. För att möta det behovet på ett ekonomiskt och tidsmässigt rimligt sätt på regional nivå föreslås att en kortversion anordnas. Utbildningen kan genomföras i samverkan med folkbildningens olika aktörer. För att starta processen, och planlägga den, inleds arbetet under januari Förutom representanter från beredningen ingår processledarna och kommunikatören för beredningen samt Anne Svensson, regionutvecklare på avdelningen för folkhälsa inom Västra Götalandsregionen, som genomfört MUCFs utbildning. Ytterligare personer och organisationer kommer därefter att knytas till arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Skickas till Anne Svensson, avdelningen för folkhälsa

5 5 (8) 45 Plan för beredningens för överenskommelsen med den sociala ekonomin information till styrelser inom Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Beslut 1. Beredningen antar den plan som upprättats för information och dialog om beredningens arbete till styrelser inom Västra Götalandsregionen. Planen gäller för Sammanfattning av ärendet Enligt regionfullmäktigebeslutet om beredningen arbete anges att alla nämnder, styrelser och kommittéer inom Västra Götalandsregionen ska arbeta med överenskommelsens handlingsplan. För att medvetandegöra överenskommelsen inom organisationen har beredningens ledamöter informerat och haft dialog med centrala nämnder och kommittéer om överenskommelsen. För 2018 återstår information och dialog med i huvudsak utförarstyrelser inom Västra Götalandsregionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat

6 6 (8) 46 Ekonomi för produktion av filmer för ökad kunskap inom beredningens för överenskommelsen med den sociala ekonomin arbetsområde Diarienummer RS Beslut 1. Beredningen anslår kronor för inköp av tjänst från Gullers för att skapa kunskaps- och inspirationsfilmer. 2. Arbetet med framtagandet av filmerna ska göras under Sammanfattning av ärendet Beredningen har hittills framställt ett antal filmer som finns på överenskommelsens hemsida. Filmer har visat sig vara ett bra format för att informera och inspirera och filmerna har använts flitigt under beredningens arbetsperiod. De som finns idag börjar bli gamla och inte helt aktuella varför behov finns att skapa ett antal nu aktuella filmer, för kunskap, information och inspiration. Filmerna kommer att finnas på överenskommelsens hemsida samt spridas via olika kanaler. Filmerna produceras utifrån intervjuer och filmning på den samverkanskonferens som beredningen anordnar 22 november 2017 på Fristads folkhögskola. För uppdraget anlitas Gullers till en maximal kostnad av kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat

7 7 (8) 47 Information Information om IOP mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande och Catharina Johansson, förvaltningschef vård- och äldreomsorgsförvaltningen, informerar om pågående process kring det IOP som Alingsås kommun har tillsammans med Bräcke Diakoni om demensvård, sammanhållen vårdkedja och äldreomsorg. Det finns ett enigt politiskt beslut i kommunen att arbeta med detta vilket är en förutsättning för att lyckas. Kommunen var och är mycket medvetna om risktagandet i beslutet och konsekvenserna av det. Rättsläget är i dagsläget oklart. Dom ska lämnas av Förvaltningsdomstolen i Göteborg 2 december Bredbandsutbyggnad på landsbygd. En studie om fiberutbyggnadens socioekonomiska effekter har gjorts och presenteras. Ca 200 fiberföreningar finns inom Västra Götalands län. Fibernäten, som till delar ägs av civilsamhället, innebär en resurs för infrastrukturutveckling på landsbygd. Debattartikel. Helene Mellström och Anna-Lena Holberg håller på att skriva en debattartikel om det civila samhällets möjligheter att vara aktör i välfärdssamhället samt vikten av att särskilja det civila samhällets engagemang från de privata aktörernas engagemang. Artikeln ska nå ut både nationellt och regionalt. Beredningens inventering. Enkätundersökning genomförs under november och december och djupintervjuer genomförs med cirka 20 personer som representerar olika verksamheter. Inventeringen och dess resultat ska vara klart februari 2018 och bland annat utgöra underlag för beredningens slutrapport. Medverkan i konferenser. Tre konferenser under 2018 diskuteras: Digitala tjänster Lokala matproducenter/andelsjordbruk. Konferens kring folkhälsofrågor. Samverkansdag 22 november på Fristads folkhögskola. Syftet är att skapa nya sammanhang, nya konstellationer, nya lösningar och finna nya kontakter. Nationella överenskommelsekansliets nationella konferens i Örebro. Konferensen diskuterade bland annat IOP, idéburna innovationer samt gav exempel på lokal samverkan.

8 8 (8) Ekonomisk rapport t o m oktober Rapporter från Kvalitetsmässan och Phil Cass-seminarierna. Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 25 augusti 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 25 augusti 2017 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 25 augusti 2017 Tid: 09:30 13.30 Plats: Residenset, Vänersborg Beslutande Anna-Lena

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 23 mars 2018

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 23 mars 2018 1 (5) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 23 mars 2018 Tid: 09:30-12:00 Plats: Kosterhavet, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Läs mer

Protokoll från Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 31 mars 2017

Protokoll från Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 31 mars 2017 1 (12) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 31 mars 2017 Tid: 08:30-12:00 Plats: Campus Nya Varvet, Göteborg Närvarande ande

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 1 (10) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 Tid: 09:30-13:00 Plats: Kosterhavet, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 15 december 2017 Tid: 09:30-14:00 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande Beslutande

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016

Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016 1 (9) Protokoll Västra Götalandsregionens Beredning för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 20 maj 2016 Tid: 09.30 14.30 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande Anna-Lena Holberg (M), ordförande

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017

Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017 1 (11) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredning för hållbar utveckling, 14 november 2017 Tid: 10.30 14.30 Plats: Vänersborg, Residenset, Sessionssalen Närvarande För förtroendevalda

Läs mer

Protokoll från samrådet för externa relationer den 30 maj 2017

Protokoll från samrådet för externa relationer den 30 maj 2017 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från samrådet för externa relationer den 30 maj 2017 Tid: 15:00 15:45 Plats: Videomöte mellan Residenset (lokal Dalsland), Vänersborg, Södra Hamngatan

Läs mer

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016 1 (6) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016 Tid: 10.50-10.54 Plats: Gothia Towers konferens, Mässans gata 24, Göteborg Närvarande

Läs mer

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationella Överenskommelsen Definition social ekonomi Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta,

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Dialog med samråd ålder 14 september 2016 Bakgrund samt fakta vad gäller social ekonomi Var är vi idag i arbetet med Överenskommelsen?

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018

Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018 1 (14) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018 Tid: 09:30-14:15 Plats: Psykiatrimottagning utmattningssyndrom, Viktor Rydbergsgatan 12, Göteborg Närvarande

Läs mer

Protokoll från servicenämnden 2 mars 2017

Protokoll från servicenämnden 2 mars 2017 1 (12) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från servicenämnden 2 mars 2017 Tid: 09.15-14.20, ajournering 12.20-13 Plats: Sessionssalen, Residenset i Vänersborg 11-17 Närvarande Beslutande

Läs mer

Protokoll. från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale

Protokoll. från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale Protokoll från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale 28 oktober 2014 1 (5) Protokoll 1 av 2 omedelbar justering Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Protokoll från Personalutskottet den 18 april 2017

Protokoll från Personalutskottet den 18 april 2017 1 (11) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Personalutskottet den 18 april 2017 Tid: 09:15-14:00 Plats: Sessionssalen, Residenset Närvarande Beslutande Gunilla Levén, ordförande (M) Karin

Läs mer

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 15 mars 2016

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 15 mars 2016 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 15 mars 2016 Tid: 16:55-17:07 Plats: Stenungsbaden, Stenungsund Närvarande Beslutande Johan Fält, ordförande

Läs mer

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 24 augusti 2017

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 24 augusti 2017 1 (6) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 24 augusti 2017 Tid: 09:22-09:28 Plats: Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Göteborg Närvarande

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 19 oktober 2018

Protokoll från psykiatriberedningen den 19 oktober 2018 1 (9) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 19 oktober 2018 Tid: 10:30-13:50 Plats: Skaraborgs sjukhus, Skövde Närvarande Beslutande Monica Selin, ordförande (KD)

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017

Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017 1 (9) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017 Tid: 09:30 11:30 Plats: Imperial Hotel, Köpenhamn Närvarande Beslutande Monica Selin, ordförande (KD)

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Anteckningar från jämställdhet och hbtqsamrådet

Anteckningar från jämställdhet och hbtqsamrådet 1 (6) Anteckningar Datum 2016-09-21 Västra Götalandsregionen Avdelning mänskliga rättigheter Handläggare: Maria Talja Telefon: 072-207 31 29 E-post: maria.talja@vgregion.se Anteckningar från jämställdhet

Läs mer

Social ekonomi övre Norrland (SEÖN)

Social ekonomi övre Norrland (SEÖN) Social ekonomi övre Norrland (SEÖN) Verksamhetsberättelse för 2017 1 SEÖN är den samlande och kända aktören för civila samhället i Norr- och Västerbotten, som ger röst till idéburna organisationer och

Läs mer

Protokoll från servicenämnden 31 mars 2017

Protokoll från servicenämnden 31 mars 2017 1 (9) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från servicenämnden 31 mars 2017 Tid: 09.15-12.15 Plats: Stora Skillnaden, Angereds närsjukhus 18-22 Närvarande Beslutande Peter Hermansson (M),

Läs mer

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo Kallelse Mötesbok: Psykiatriberedningen (2017-02-09) Psykiatriberedningen Datum: 2017-02-09 Plats: Elite Hotel Kommentar: 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari

Läs mer

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017 1 (10) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017 Tid: 09:30-13:15 Plats: Regionens Hus Vänersborg, konferenslokal Framtiden Närvarande Beslutande Birgitta

Läs mer

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen. mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Dialog med nämnder och styrelser 2017 Bakgrund samt fakta vad gäller social ekonomi Var är vi idag i arbetet med Överenskommelsen?

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:30-11:30. 1/7 Paragrafer 189, 201 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Marianne Andersson

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 Tid: kl 10.00 16.35 Plats: Hörsel, Syn och Tolkverksamheten, Skövde Närvarande ande Christin Slättmyr (S), ordförande

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Civilsamhället i samhällsomvandling

Civilsamhället i samhällsomvandling Civilsamhället i samhällsomvandling Det offentligas karaktärsdrag: Lagar och regler Förordningar, föreskrifter Politisk påverkan Tydlig hierarki Byråkrati Rättssäkerhet Jämlikhet Rättvist för alla Förutsägbarhet

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 9 december 2015

Protokoll från psykiatriberedningen den 9 december 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 9 december 2015 Tid: 09.30-13.45 Plats: Lokal Perrongen, Gullbergsvass, Bergslagsgatan 2, Göteborg Närvarande Beslutande

Läs mer

Handlingar. till möte med servicenämnden torsdag 18 dec 2014

Handlingar. till möte med servicenämnden torsdag 18 dec 2014 Handlingar till möte med servicenämnden torsdag 18 dec 2014 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med servicenämnden 18 december 2014 Plats: Hotel Riverton, Göteborg, Stora Badhusgatan 26 Tid: Kl. 09.15-14.00

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 25 april 2014

Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 25 april 2014 1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 25 april 2014 Tid: 11.00-15.40 Plats: Mötesplats Kungshöjd, Kaserntorget 11A, Göteborg Närvarande Beslutande Jim Aleberg (S) ordförande

Läs mer

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtäljesalen, torsdagen den 1 juni 2017 kl 10:00-10:25 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M), v. ordf. Roine Wallin (L) Lars Hasselfeldt (KD) Ola Nordstrand

Läs mer

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 mars 2014

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 mars 2014 1 (7) Protokoll Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 mars 2014 Tid: 08:30 12:00 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås Närvarande Beslutande Peter

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Handlingar till mötet i Göteborg med Styrelsen för Habilitering & Hälsa Handlingar till mötet i Göteborg med Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 20 oktober 2011 Ärende 4 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2011-10-10 Diarienummer H&H 21-2011 Förvaltningskansliet Handläggare

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Sammanträde med Folkhälsokommittén fredagen den 1 juni 2007 på Ronnums herrgård, Vargön kl Sammanträdet ajourneras kl

Sammanträde med Folkhälsokommittén fredagen den 1 juni 2007 på Ronnums herrgård, Vargön kl Sammanträdet ajourneras kl 1(8) PROTOKOLL Sammanträde med Folkhälsokommittén fredagen den 1 juni 2007 på Ronnums herrgård, Vargön kl. 11.05 12.15. Sammanträdet ajourneras kl. 11.45 12.05. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter Karin Engdahl

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 19 augusti 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 09.00-15.00

Läs mer

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg centrum-väster den 1 september 2014

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg centrum-väster den 1 september 2014 1 (12) Protokoll Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg centrum-väster den 1 september 2014 Tid: 11.40 11.50 Plats: Aschebergska Eken konferens, Göteborg Närvarande ande Frank Andersson (S),

Läs mer

Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017

Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017 1 (13) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för hållbar utveckling 19 december 2017 Tid: 10.30 13.00 Plats: Göteborg, Campus Nya Varvet Närvarande För förtroendevalda som

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Protokoll från västra patientnämnden den 14 september 2017

Protokoll från västra patientnämnden den 14 september 2017 1 (17) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från västra patientnämnden den 14 september 2017 Tid: 08:30-14:00 Plats: Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, lokal Utsikten, plan 6 Närvarande

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD).

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD). 1(9) PROTOKOLL Sammanträde med Folkhälsokommittén torsdagen den 7 februari 2013 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, kl.10.00 15.20 med ajournering kl. 10.55-11.10, 12.00-13.10 och 14.20-14.30.

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.00 Ajournering 14.42-14.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för folkhögskolorna den 10 mars 2017

Protokoll från Styrelsen för folkhögskolorna den 10 mars 2017 1 (16) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Styrelsen för folkhögskolorna den 10 mars 2017 Tid: 10:00-15:00 Plats: Billströmska folkhögskolan Närvarande Beslutande Hans-Inge Sältenberg,

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD).

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD). 1(8) PROTOKOLL Sammanträde med Folkhälsokommittén torsdagen den 27 mars 2013 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, kl.10.00 14.20 med ajournering kl. 11.15 11.25, 12.05 12.55 samt 13.55 14.00. NÄRVARANDE

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

Protokoll från Psykiatriberedningen den 15 mars 2017

Protokoll från Psykiatriberedningen den 15 mars 2017 1 (18) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Psykiatriberedningen den 15 mars 2017 Tid: 09:30 14:35 Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg Närvarande Beslutande Monica Selin,

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Protokoll från Västra Götalandsregionen, Habilitering & Hälsa 1 (11) Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Tid: 10.00 15.05 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD).

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Valéria Kant (KD). 1(6) PROTOKOLL Sammanträde med Kommittén för folkhälsofrågor fredagen den 23 september 2011 på Lilla Bommen konferenscenter, Göteborg, kl.10.00 14.50 med ajournering kl. 11.40 12.30 samt 14.20 till 14.35.

Läs mer

Protokoll från östra patientnämnden den 21 september 2017

Protokoll från östra patientnämnden den 21 september 2017 1 (17) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från östra patientnämnden den 21 september 2017 Tid: 08:30 14:05 Plats: Regionens hus Skövde, Hertig Johans gata 6, lokal Björken Närvarande ande

Läs mer

Mötesbok: Psykiatriberedningen ( ) psykiatriberedningen Datum: Plats: Angereds Närsjukhus Kommentar:

Mötesbok: Psykiatriberedningen ( ) psykiatriberedningen Datum: Plats: Angereds Närsjukhus Kommentar: Mötesbok: Psykiatriberedningen (2017-06-16) psykiatriberedningen Datum: 2017-06-16 Plats: Angereds Närsjukhus Kommentar: Dagordning Kallelse Kallelse psykiatriberedningen 2017-06-16 3 Beslutsärenden 23

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen DAGORDNING Datum 2014-06-18 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-06-18, kl 14:00-16:30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Uppföljning utbildningsdag Folkhälsa är politik 4 Arbetsområde folkhälsa, 2015 2018 5 Barnkonventionen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden 1 (6) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för servicenämnden Dokumentet består av tre delar. Först en allmän översiktlig

Läs mer

Välkomna till dagens mini-seminarium. om social ekonomi, civilsamhället, samverkan

Välkomna till dagens mini-seminarium. om social ekonomi, civilsamhället, samverkan Välkomna till dagens mini-seminarium om social ekonomi, civilsamhället, samverkan Dialog med Regional utveckling 7 november Några begrepp och fakta Västra Götalandsregionens samverkan med och stöd till

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde PROTOKOLL 9 14 Datum 2016-04-29 1 (4) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2016-04-29 Kl 09.45 11.45 Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3 A, Armaturen plan 4, Lund Beslutande

Läs mer

Klockan 13: , MB416, Södertörns högskola

Klockan 13: , MB416, Södertörns högskola SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 april 2018 KS-2017/2955 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Ja Sammanträdesdag 20 april 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 15.45, MB416,

Läs mer

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Torgny Larsson Gunnel Lindblom Håkan Söderman. Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. 1 (11) Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Vid protokollet Marcus Olofsson Sekreterare 2 (11) Plats: Sammanträdeslokalen Linden, Eklundavägen, Örebro Tid: 09.00-14.00 Med avbrott för lunch 11.30-12.30

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2017-09-07 11:15-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Kommunhuset Tommy Cedervall (fp) ordförande

Sessionssalen, Kommunhuset Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2010-11-18 1(16) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset 13.30-16.00 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hans- Bertil

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 23 maj 2014

Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 23 maj 2014 1 (12) Protokoll Protokoll från Styrelsen för beställd primärvård den 23 maj 2014 Tid: 10.30-14.45 Plats: Mötesplats Kungshöjd, Kaserntorget 11A, Göteborg Närvarande Beslutande (S) ordförande (M), vice

Läs mer

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida tre. Catharina De Geer (KD) Mari-Anne Törnblom (M) Catharina De Geer (KD)

Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30. Se deltagarlista på sida tre. Catharina De Geer (KD) Mari-Anne Törnblom (M) Catharina De Geer (KD) 1/8 Plats och tid Lagmannen, kommunhuset Strängnäs kl. 13:15-14:30 Paragrafer 18-23 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på sida tre Se deltagarlista på

Läs mer

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 7 juni 2017

Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 7 juni 2017 Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 7 juni 2017 1 (2) Förslag till yttrande Datum 2017-05-02 Diarienummer RS 2017-00557 Diarienummer

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:15 Beslutande ledamöter Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice ordförande) Lennart Wallensäter (S) Marie Lindqvist (V) Johanna

Läs mer

Protokoll från Dalslands folkhögskolas styrelse den 24 april 2014

Protokoll från Dalslands folkhögskolas styrelse den 24 april 2014 1 (6) Protokoll Protokoll från Dalslands folkhögskolas styrelse den 24 april 2014 Tid: 09:00-12:00 Plats: Färgelanda Närvarande Beslutande Jan Linde (S), ordförande Mikael Andersson, (S) Eva-Lena Johansson

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs kl. Kommunstyrelsen

Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Kommunhuset, Strängnäs kl. Kommunstyrelsen 1/6 Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 11:03-11:20 Paragrafer 39 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-08

Sammanträdesdatum 2014-10-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Bjurbäcksgården matsal, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

att utse Martin Andreasson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

att utse Martin Andreasson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. Protokoll fört vid sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 januari 2008, kl 09.00 12.20, Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Paragrafer 1-11 Närvarande Ledamöter Jonas Andersson, ordförande

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten 3

Valfrihet inom hemtjänsten 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Valfrihet inom hemtjänsten 3 Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Almdalen, Krokom torsdag den 25 februari 2010, kl 16.00-17.00 Beslutande: Cristine

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Jessica Ericsson (L)

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Jessica Ericsson (L) 1 (8) Programberedning 3- Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Tid 14.00-17.05 (Sammanträdet ajourneras 14.30-14.40) Plats Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll från södra patientnämnden den 15 september 2017

Protokoll från södra patientnämnden den 15 september 2017 1 (17) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från södra patientnämnden den 15 september 2017 Tid: 08:50 12:15 Plats: Herkules vårdcentral, Västerlånggatan 1, Borås Närvarande ande Valéria Kant,

Läs mer

ProSale Signing Referensnummer:

ProSale Signing Referensnummer: 1 (5) Tid och plats ande 09.00-12.30, Löparen, Regionhuset i Kalmar Peter Högberg, (S) ordförande Eric Dicksson, (KD) vice ordförande Eila Medin, (M) ledamot Inger Hilmansson, (L) ledamot Linda Emma Kotanen,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 21-26 2 21 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-39109/2013...4 22 Information om samverkan i kommunen för att främja integration...5 23 Redovisning till revisorerna med

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 20 maj 2015 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18) Socialnämnden 2005-01-25 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 25 januari 2005 klockan 13.00 18.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Stefan Hellman

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer