Byggdagböcker 2021, E10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggdagböcker 2021, E10"

Transkript

1 Byggdagböcker 2021, E10 Vecka På den södra sidan har vi fortsatt med armering och form för grundläggningen inför tillbakadragandet av balken, vi har gjutit hälften av balken. På den norra sidan är borrpålningen av de tillfälliga stöden klara, snart börjar vi armera och forma de två bottenplattor som behövs för tornen. Byggandet av tillfälliga torn har pågått i några veckor på den södra sidan, vi bygger som bäst en lyftanordning som skall säkra balken slutligen. Samma lyftanordning används sedan för att lyfta upp balken då vi skall dra tillbaka den upp på land senare i höst. Arbetet med Sockenvägens nya dragning har fortsatt efter semestrarna, trafikflytten är tänkt att bli av i september. Vi vill också påminna om att vattenområdet under bron är avlyst för båttrafik, skyltning är uppe. Även Umeleden kommer att vara fortsättningsvis avstängd, vi har byggt ett av de tillfälliga tornens grundläggning på Umeleden, så där skall man inte gå. Tack för att du respekterar avspärrningarna och följer skyltningen. Nere på Baggböleören är informationstavlorna uppdaterade efter sommaren. Vecka På den södra sidan så jobbar vi med armering och form för grundläggningen inför tillbakadragandet av balken, gjutning av första delen sker vecka 27. Vi jobbar också med grundläggningen av de tillfälliga stöden vid pelare på södra sidan. På den norra sidan påbörjas borrpålningen av de tillfälliga stöden under vecka 27 och fortsätter i cirka 4 veckor. Byggandet av tillfälliga torn påbörjas vecka 28 på den södra sidan, senare i sommar fortsätter vi på den norra sidan med detta arbete. Arbetena kommer att pågå hela sommaren, markarbetena har en 3 veckors sommarpaus, i övrigt kör vi på som vanligt. Arbetet med Sockenvägens nya dragning har fortsatt, trafikflytten är tänkt att bli av i september. Vi vill också påpeka att vattenområdet under bron är avlyst för båttrafik, skyltning kommer upp inom några veckor och vid mörker varnas båtförare av röda lampor.

2 Även Umeleden kommer att vara fortsättningsvis avstängd under sommaren på grund av olyckan förra hösten. Ha en bra sommar önskar vi på GRK Infra Ab! Vecka Grundläggningsarbeten för de tillfälliga stöden fortsätter på den södra sidan av älven. Arbetet med de på norra sidan påbörjas under juli månad. Även arbetet med att förbereda lanseringsplanen har inletts för att först dra tillbaka balken upp på landbacken, reparera och sedan skjuta ut balken på nytt. Vi har fortsatt arbetet med Sockenvägens nya dragning, trafikflytt planerad till början av september. All sjötrafik i Umeälven är förbjuden vid och under bron, samt vid Baggböleören. Båtförare kommer att varnas av skyltar och vid mörker av röda lampor. Arbetet med räddnings/reparationsarbetet pågår hela sommaren, markarbetena avbryts för en kort 3 veckors semester veckorna Vecka Vi har nu påbörjat grundläggningen av de tillfälliga stödtornen på södra sidan av älven med att borra förankringsjärn i berg. Fortfarande finns det en del att planera för att utföra arbetet säkert, så detta arbete fortskrider. Arbetet med nya dragningen av Sockenvägen fortsätter, vi planerar att flytta trafiken till nya dragningen i september. Exakta tidpunkten meddelas i början av augusti, efter semesterperioden. Marksidan kommer att ta semesterledigt veckorna 28-30, resten av bygget håller igång hela sommaren. Kom ihåg att vi fortfarande har en brobalk som inte är helt säkrad, kom inte in på arbetsområdet. Även båttrafik skall undvikas under balken. Vecka Runt räddningen av balken pågår planeringen av grundläggningen för de tillfälliga stöden, de första utkasten kommer inom kort. Även beräkningar och planering för själva stödtornen fortskrider. Vi kommer att arbeta hela sommaren med grundläggningen av de tillfälliga stöden. Några av stöden skall pålas, vi kommer att använda oss av borrpålning som inte orsakar så mycket störande ljud (jämfört med slagpålning).

3 Vi har även granskat balken invändigt för att kontrollera svetsfogar med mera. Balken verkar vara i det skick vi förväntade men resultatet skall ännu verifieras. Arbetet med den nya dragningen av Sockenvägen pågår och trafiken flyttas senare i sommar, mera exakt tidpunkt meddelas senare. Farligt att inte respektera avspärrningar Vi ber allmänheten att respektera avstängningar och varningsskyltar. På den södra sidan har vi haft på tok för många utomstående på besök utanför arbetstid/under veckoslut. Att ingen är på plats betyder inte att det är säkert att gå in på området, byggarbetsplatser är inte ett utflyktsmål. Vecka Arbetet med Sockenvägen fortskrider. Vi har haft lite problem med avvattningen i Stomdalsbacken, men det börjar vara löst nu. Kontroll av den stora brons stålkonstruktion har kommit igång med granskning av svetsfogar, planering av vidare åtgärder pågår hela tiden. Vi röjer även upp på den södra sidan inför kommande räddningsoperation (räddning av balken kommer att ske i sommar). Vi ber allmänheten att fortsättningsvis respektera avstängningar runt brobalken. Balken är inte helt säkrad ännu, för säkerhets skull skall man inte röra sig under balken. Vecka Arbetet med att lägga ner rör och brunnar runt lilla bron på norra sidan är i stort sett klart. Snösmältningen har kommit igång på dagarna igen, på natten har vi minusgrader så det går inte så snabbt. Det fortsatta arbetet med nya dragningen av Sockenvägen väntar på att tjälen skall gå ur marken, den här vintern har tjälen gått verkligen djupt, på sina ställen ner till nästan 2 meter. Vi kommer att fortsätta kommande veckor med att fyll upp runt stora brons norra landfäste bara marken tinar upp lite till. Planeringen med åtgärderna runt stora bron fortsätter ännu. Vi kommer närmare tidpunkten då vi kan komma i gång med att förbereda byggandet av tillfälliga torn, med början från den södra sidan av älven, bredvid de befintliga brostöden. De första arbetena blir att bygga grundläggning för dessa, vilket även nämndes i förra byggdagboken. Vi ber allmänheten att fortsättningsvis respektera avstängningar runt brobalken. Balken är inte helt säkrad ännu, för säkerhets skull skall man inte röra sig under balken. Arbetet med säkringen av balken före själva räddningsoperationen kommer att utföras under våren. Vi på GRK Infra AB önskar alla en glad påsk!

4 Vecka Arbetet med att lägga ner rör runt lilla bron på den norra sidan fortsätter. Snösmältningen verkar ha tagit paus, men kommer väl igång snart. Balkarna (resten av stora bron) som var nere i Holmsund är nu körda till ett tillfälligt upplag nära bron. Planeringen med åtgärderna runt stora bron fortsätter. Om några veckor borde vi komma igång med att förbereda byggandet av tillfälliga torn, med början från den södra sidan av älven, bredvid de befintliga brostöden. De första arbetena blir att bygga grundläggning för dessa. Vi ber allmänheten att fortsättningsvis respektera avstängningar runt brobalken. Balken är inte helt säkrad ännu, för säkerhets skull skall man inte röra sig under balken. Arbetet med säkringen av balken före själva räddningsoperationen kommer att utföras under våren. Vecka 9-10 Arbetet med att lägga ner rör för att ta hand om smältvatten runt lilla bron på den norra sidan har påbörjats. Det verkar som om snösmältningen har kommit igång lite, så detta är ett viktigt jobb så vi inte får allt för stora problem med vatten vid Sockenvägen. Vi fortsätter att bygga på nya Sockenvägens dragning under våren, flytt av trafiken in under lilla bron är tänkt att göras under sommaren. När detta är gjort så fortsätter arbetet med att schakta bort den befintliga Sockenvägen. Planeringen av åtgärderna med stora bron fortsätter, detaljplanering kring hur vi skall ta hand om balken är under arbete. Arbete på plats kommer att påbörjas nu under våren. Det första jobbet är att göra grundläggningen för de tillfälliga torn som kommer på båda sidor om pelarna, planeringen pågår som bäst. Vi ber allmänheten att fortsättningsvis respektera avstängningar runt brobalken. Balken är inte helt säkrad ännu, för säkerhets skull skall man inte röra sig under balken. Arbetet med säkringen av balken före själva räddningsoperationen kommer att utföras under våren.

5 Norra landfästet, bron över Umeälv. Foto: Pereric Johansson. Vecka 7-8 Arbetet med att röja snö har fortsatt. Rivning av broformen vid lilla bron på norra sidan är klar. Vi har fortsatt med att montera frigolit vid stora brons norra landfäste, det blir klart inom kort. Som det stod i den förra dagboken, veckorna är ganska lugna nu innan vi kommer igång med vägbyggandet igen. Planering av åtgärderna med stora bron fortsätter med full kraft. Detta är ett arbete som inte syns utåt, men det är ett väldigt viktigt arbete ur inte minst arbetsmiljösynpunkt. Alla åtgärder som kommer att utföras måste planeras väldigt noggrant så att inget ytterligare händer. Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken. Vecka 5-6 Just nu så händer det inte så mycket på arbetsplatsen, vi har haft mycket jobb med snön som kommit de senaste veckorna. Ett exempel är alla trafikmärken och andra skyltar som skall sopas fram så att de syns, det är ett väldigt tungt handarbete.

6 Det enda egentliga arbete som pågår är att vi river form på lilla bron på den norra sidan. Arbetet med att fylla landfästet på norra sidan med frigolit har vi avbrutit på grund av snön, det fortsätter vi med senare i vintern. De kommande veckorna kommer även de att vara relativt lugna, vi väntar på våren så att vi kan fortsätta med vägbyggandet på allvar. Planering av åtgärder med stora bron fortsätter. Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken. Vecka 3-4 Efter en lång julledighet är vi tillbaka på jobb igen. Inte svårt att gissa vad vi börjat året med, snöröjning! Vi har börjat att riva formen på den lilla bron som vi gjöt före jul. Arbetet kommer att pågå i ungefär 2-3 veckor, beroende på hur mycket mera snö som kommer. Vi har också börjat att montera frigolitblock vid stöd 5 på norra sidan (landfästet där bron skall landa när vi kommer så långt). Frigolitblock används för att hålla ner vikten på fyllnadsmassorna inne i landfästet. Planeringen av hur vi skall gå vidare med den stora bron pågår ännu. Det är ett komplext problem och kräver mycket beräkningsarbete. Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken. Vecka 52-2 Planering av hur vi skall komma vidare med stora bron fortsätter även under denna tidsperiod. Vi utvärderar balkens tillstånd som bäst. Gjutningen av pelartoppen på pelarestöd 2 gick bra, nu är balken lite säkrare. Flera åtgärder planeras att utföras i början på januari efter julledigheten. Påminner alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken, varken på land eller i älven. Gjutningen av lilla bron vid Sockenvägen gick som planerat, nu väntar vi på att betongen skall härda så vi kan riva formen och börja fylla upp runt bron. Trumman under Sockenvägen grävdes ner under veckoslutet vecka 50, enligt planering. Tack för visad hänsyn under vägavstängningen. I övrigt så går arbetsplatsen på sparlåga under jul och nyår, vi tar i med nya krafter i början på januari och önskar alla en fridfull jul och ett Gott Nytt År från oss på GRK Infra AB.

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 31 augusti Länkplattan är gjuten och jämnas till. Den ska förhindra att

Läs mer

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 17 augusti Det råder full aktivitet vid båda brofästena samt på Sundsvallsfjärden.

Läs mer

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats.

Byggdagbok maj 2012. 25 maj. Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon och framtida Njurunda trafikplats. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok maj 2012 25 maj Vid Solbergsbron fortsätter formrivningsarbeten. Flygbild över Åmon

Läs mer

Byggdagbok november 2012

Byggdagbok november 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 30 november Norra brofästet Julen har kommit till brobygget. Under

Läs mer

19 juni Norra sidan. Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist.

19 juni Norra sidan. Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 19 juni Norra sidan Vy över Skönsberg och norra brofästet 12 juni. Fotograf Torbjörn Bergkvist.

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg och Åmon återupptas sprägningarna

Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg och Åmon återupptas sprägningarna Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 28 september Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg

Läs mer

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru.

Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru. Nyhetsbrev 5 om pågående och planerade arbeten. Då är det dags för en liten uppdatering av vad som är på gång. Vi vill påminna er alla om att respektera

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och Haga.

Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och Haga. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 28 februari Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och

Läs mer

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg 30 mars Nu ser man gjutformen för ett av totalt

Läs mer

Essingebrons skador och reparationsåtgärder

Essingebrons skador och reparationsåtgärder Vägverket Region Stockholm 171 90 Solna Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Bo Möller Avdelning Väg och Trafik Söder Mobil: 070-531 78 80 Datum: 2005-11-01 Beteckning: Essingebrons skador och

Läs mer

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren Projektet

Läs mer

Byggdagbok november 2012 Skönsberg

Byggdagbok november 2012 Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 Skönsberg 30 november Projekt E4 Sundsvall kommer att medverka vid

Läs mer

Byggdagbok för E4 Sundsvall december 2012, Bro över Sundsvallsfjärden

Byggdagbok för E4 Sundsvall december 2012, Bro över Sundsvallsfjärden Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 6150 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok för E4 Sundsvall december 2012, Bro över Sundsvallsfjärden 14 september På norra brofästet

Läs mer

PM Produktion och rivning

PM Produktion och rivning Sida 1 av 11 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) J. Bjerstedt/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) C. Mundell/ATKINS

Läs mer

Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08

Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08 Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08 En ny skedeskarta finns att hämta på http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/byggprojektet/markarbeten/kartor/ Arbeten kring höghuset i samband med rivningen Arbetena

Läs mer

PM Tolkning av MUR för landfästen

PM Tolkning av MUR för landfästen PM Tolkning av MUR för landfästen Projektnamn Stridsbergsbron Projektnr. 1320035329 Kund Trollhättan Stad, PEAB Anläggning PM nr. Geo-3 Version A Till Per-Anders Gustafsson Från Ramböll Kopia till Datum

Läs mer

En ny väg blir till. Vägverket ansvarar för de stora vägarna mellan städerna och vissa vägar genom städerna.

En ny väg blir till. Vägverket ansvarar för de stora vägarna mellan städerna och vissa vägar genom städerna. Det här häftet tog vi fram inför ett antal studiebesök vid bygget av riksväg 40 Haga i Jönköping, eftersom de två skolorna strax intill bygget förutom att besöka oss, gärna ville ha lite material att studera

Läs mer

Rivning och sanering Gusums bruk

Rivning och sanering Gusums bruk Rivning och sanering Gusums bruk Mikael Persson 18/2-10 Innehållförteckning Rivningsteknik Arbetsförlopp Rivningsmaskiner Återvinning Dokumentation Rivningsteknik\ - Certifiering BF9K Produkt certifiering

Läs mer

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON 1 Saltkällan Rödberget Fläskeberget Saltkällans trafikplats Nuvarande E6 Örekilsälven Vägen från Uddevalla och Småröd klättrar upp på Rödberget, passerar Örekilsälven och

Läs mer

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby

Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby Byggdagbok E4 Sundsvall, juni-juli, för Nolby 4 juli - 5 augusti Den vattentub som förser Akzo Nobel med vatten kommer att läggas i en betongkulvert. Under veckan har en första del av armeringsarbetet

Läs mer

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Läget på Oljeberget På Oljeberget, där vi bygger nytt parkerings- och teknikhus, har arbetena fortsatt framåt. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sammanlagt

Läs mer

Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning

Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2014-11-10 Handläggare Lars Matz 08-508 266 43 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner s

Läs mer

I Nolby arbetas det vidare med byggnation av jord- och bergbankar för den kommande vägen. Berg tas emot från

I Nolby arbetas det vidare med byggnation av jord- och bergbankar för den kommande vägen. Berg tas emot från Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 27 januari I Nolby arbetas det vidare med byggnation av jord- och bergbankar för den kommande

Läs mer

Fasader Renovering balkonger av betong

Fasader Renovering balkonger av betong 56 ESE.281 Fasader Renovering balkonger av betong Balkongrenovering är ett mycket kvalificerat arbete och kräver goda kunskaper om betong och formbyggnad för att ett gott resultat ska uppnås. Det lönar

Läs mer

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM. Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum. Teknikområde

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM. Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum. Teknikområde 1. 2. 1 (7) Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM B.LÖFGREN 2017-06-20 Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E4/E20 Essingeleden - Södra länken 138705 10216743 E4/E20 Essingeleden - Södra

Läs mer

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns

Läs mer

Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning

Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning 139547-04-061-5 - Bilaga 1: Tabell 1 Beräknade stomljudsnivåer från borrpålning vid brostöd Norrströmsbro. Namn/ Fastighetsbeteckning Grundläggning, Lägsta grundläggningsdjup Verksamhet Riktvärde, dagtid

Läs mer

Byggdagbok Ny Foderfabrik på Tjärhovet Besök av Centern med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Byggdagbok Ny Foderfabrik på Tjärhovet Besök av Centern med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Byggdagbok Ny Foderfabrik på Tjärhovet 2013-06-16 Besök av Centern med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson. 2013-09-05 Van Aarsen monterar robotarna vid utlastningen. 2013-08-21. Kone har färdiginstallerat

Läs mer

Veckoblad nr 239 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 9 januari januari 2017

Veckoblad nr 239 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 9 januari januari 2017 v 02 Etapp 3 Hus 5071 Plan 01: I MR rummen pågår mattläggning och arbeten med gasinstallation. Elektrikern sätter upp vårdrumspaneler. Plan 2,3: Åtgärder efter förbesiktning pågår och i övrigt så pågår

Läs mer

AKTIVITETER VIKENSKOLAN

AKTIVITETER VIKENSKOLAN 2017-12-06 1 (5) AKTIVITETER VIKENSKOLAN DECEMBER 2017 FEBRUARI 2018 Här följer information kring vad som kommer att hända kring byggnationen av Nya Vikenskolan under december och fram till februari. Som

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Nyckelviksbryggan samt stödmur väster om Nyckelviksbryggan Utredning

Nyckelviksbryggan samt stödmur väster om Nyckelviksbryggan Utredning 2017-09-07 Rapportnummer:225502 rev 01 Nyckelviksbryggan samt stödmur väster om Nyckelviksbryggan Utredning BaTMan Knr: 182-126-1, 182-126-2 IdNr2: KB-589 BETONG & STÅLTEKNIK I STOCKHOLM AB Andreas Nyberg

Läs mer

Byggdagbok februari 2012

Byggdagbok februari 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok februari 2012 24 februari I Nolby fortsätter arbeten enligt tidigare veckor. Entreprenören

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Hisingsbron. Från utredning till detaljprojektering. Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret

Hisingsbron. Från utredning till detaljprojektering. Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Hisingsbron Från utredning till detaljprojektering Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Agenda Historik Staden växer Götaälvbron Ny älvförbindelse Hisingsbron Planerad produktion Historik Broar genom tiderna

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1

Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Ny Strålningsbehandling Lund NCC AB 2010-12-03 1 Innehåll Organisation Lokalisering Projektet Viktiga moment Tidplan Påverkan på verksamheten Dialog & Information NCC AB 2010-12-03 2 Organisation Projektledning

Läs mer

TEKNISK UTREDNING AV BRORASET- RAPPORT DEL 1

TEKNISK UTREDNING AV BRORASET- RAPPORT DEL 1 1 (21) S 950, GC-BRO ÖVER GAMLA VÄG 61 I KIL. KILS KOMMUN. TEKNISK UTREDNING AV BRORASET- RAPPORT DEL 1 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning 3 1 Rapportens syfte 5 2 Tidpunkt för olyckan 5 3 Broläget

Läs mer

Slutredovisning av ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad

Slutredovisning av ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande Dnr E2010-400-01381 Dnr E2010-400-01381 Sid 1(7) 2013-11-14 Handläggare Martin Skillbäck Tel 08 508 262 76 Till Exploateringsnämnden 2013-12-12 Slutredovisning

Läs mer

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Rapport Lund 2009 03 05 1(27) Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Datum 2009 03 05 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Mål att sträva mot: Arbetets utförande: Praktiskt arbete att bygga en robot. Skriva loggbok över vad ni gör.

Mål att sträva mot: Arbetets utförande: Praktiskt arbete att bygga en robot. Skriva loggbok över vad ni gör. Lokal Pedagogisk Planering i Teknik Ämnesområde: Robotbygge Ansvarig lärare: Mohsen Afghani mail: mohsen.afghani@edu.upplandsvasby.se Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva

Läs mer

ATA Bufferten For the love of lives

ATA Bufferten For the love of lives ATA Bufferten 57500000500 Viktig information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten i bruk! Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns i denna

Läs mer

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Webbversion KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Karlstads kommun september 2018 Nyhetsbrev nummer 17 HAGA I Haga pågår arbetet för fullt. Senare under hösten kommer framkomligheten genom Haga att vara återställd.

Läs mer

Inspirationsguide för dig som hyresgäst till ett av Avenyns skyltskåp

Inspirationsguide för dig som hyresgäst till ett av Avenyns skyltskåp Inspirationsguide för dig som hyresgäst till ett av Avenyns skyltskåp För att du som hyresgäst till ett av våra skyltskåp på Avenyn ska få ut mesta möjliga av din hyresperiod har vi här tagit fram en inspirationsguide

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert Meag enligt 2000/70 VVMB351

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert Meag enligt 2000/70 VVMB351 Monteringsanvisning/skötselråd Trafikbuffert Meag enligt 2000/70 VVMB351 Får användas på vägar med ordinarie hastighetsbegränsning understigande 90 km/tim. Säkerhet Bufferterna skall placeras i linje.

Läs mer

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå februari 2014 Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå Södra spåret stängs Den 3 mars 2014 stängs det södra spåret vid Norsborgs tunnelbanestation av. För att på ett säkert sätt kunna bygga och

Läs mer

Västlänken och Olskroken planskildhet Ytvatten

Västlänken och Olskroken planskildhet Ytvatten Västlänken och Olskroken planskildhet Ytvatten 1 Presentationer till huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen 3 ARBETE I YTVATTEN TMALL 0141 Presentation v 1.0 Arbeten i ytvatten Översikt 2, disposition

Läs mer

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Dokumentation för licensierade partner Allmän information 2 Reparera elementen 3 Rengöra elementen 8 Irreparabla skador 9 Arbetarskydd 10 Ytterligare information

Läs mer

Kompletterande händelserapport. Trafikolyckor. Essingeleden/Gröndal Vi skapar trygghet! Anders From Olycksutredare

Kompletterande händelserapport. Trafikolyckor. Essingeleden/Gröndal Vi skapar trygghet! Anders From Olycksutredare Kompletterande händelserapport Trafikolyckor Essingeleden/Gröndal 2017-06-10 2017-07-23 2017-08-05 Vi skapar trygghet! Anders From Olycksutredare Dnr:360-965/2017 Dnr:360-965/2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Påverkan på befintliga broar över Mölndalsån för översvämningsbegränsande åtgärder i Mölnlycke

Påverkan på befintliga broar över Mölndalsån för översvämningsbegränsande åtgärder i Mölnlycke Uppdragsnummer 1311702 Påverkan på befintliga broar över Mölndalsån för översvämningsbegränsande åtgärder i Mölnlycke Bilaga 7 Göteborg 1 (10) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg,

Läs mer

Brandvakten 4. Kvarnholmen. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2004. Nicholas Nilsson

Brandvakten 4. Kvarnholmen. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2004. Nicholas Nilsson Brandvakten 4 Kvarnholmen Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2004 Nicholas Nilsson Rapport Juni 2004 Kalmar läns museum RAPPORT Datum 2004-06-17 KLM obj nr 03/41, 04/15

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Webbversion KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Karlstads kommun oktober 2018 Nyhetsbrev nummer 19 HAGA Extra resurser till Hagatorget Vi har lyckats få tag på fler stenläggare som kan hjälpa till att sätta

Läs mer

Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING

Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING Arkeologisk förundersökning 2014 Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING RAÄ Ramsåsa 30:1, Ramsåsa socken i Tomelilla kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:11 Lars

Läs mer

Avbryta spelet; Återuppta spelet Regel 5.7 Se även Spel- och tävlingshandboken kapitel

Avbryta spelet; Återuppta spelet Regel 5.7 Se även Spel- och tävlingshandboken kapitel Avbryta spelet; Återuppta spelet Regel 5.7 Se även Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.4.4. I vissa fall kan väder och yttre omständigheter bli så svåra att det finns skäl för tävlingsledningen att

Läs mer

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) L. Sundström/Atkins Godkänd beställare. J. Werner/Lidingö Stad

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) L. Sundström/Atkins Godkänd beställare. J. Werner/Lidingö Stad Sida 1 av 12 Projekt Lilla Lidingöbron Handläggare av (leverantör) S. Hov/Atkins Godkänd (leverantör) R. Timmerman/Atkins Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) L. Sundström/Atkins

Läs mer

Från aktivt entréplan till rofyllda vårdplan

Från aktivt entréplan till rofyllda vårdplan Tillbyggnadsprojektet för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus pågår på Östratomten från 2015 till 2020. I nyhetsbrevet informerar vi om vad som gjort hittills i byggprojektet och vad som händer

Läs mer

Mynttorget och Kanslikajen

Mynttorget och Kanslikajen Mynttorget och Kanslikajen GAMLA STAN, STOCKHOLMS STAD Arkeologisk förundersökning 2013 Kerstin Söderlund och Anders Vikström SR 623 Omslagsbild: Vy över Mynttorget från Helgeandsholmen. Del av färglitografi

Läs mer

Kommer du ihåg förra vintern?

Kommer du ihåg förra vintern? Kommer du ihåg förra vintern? Då rasade taken på drygt 170 stora byggnader som idrottshallar, varuhus, lantbruksbyggnader, lager och industrier runt om i landet. Det var framför allt byggnader med stora

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Trafikbuffert 2000/100

Instruktions- och säkerhetshandbok Trafikbuffert 2000/100 Instruktions- och säkerhetshandbok Trafikbuffert 2000/100 Utgåva 2013:01 575 00000 120 Trafikbuffert 2000/100 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2016

Nyhetsbrev februari 2016 Viktiga datum i vår Vårsstäddag lördagen den 14 maj kl. 09.00 12.30 Ordinarie föreningsstämma söndag 15 maj 2016 kl. 10.00. Styrelsemöte 7 februari Söndagen den 7 februari samlades hela styrelsen och suppleanterna

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lokalisering och nuvarande förhållanden

Verksamhetsbeskrivning. Lokalisering och nuvarande förhållanden Ställningstagandet innebar att Östra och Norra länken genomförs enligt tidigare upprättade arbetsplaner. För Västra länken upprättas arbetsplaner för mötesfri landsväg enligt kombinationsalternativet.

Läs mer

Vattenverksamhet Nockebybron

Vattenverksamhet Nockebybron Samrådsunderlag Vattenverksamhet Nockebybron Stockholms län 2016-05-30 Projektnummer: 107352 Dokumenttitel: Samrådsunderlag vattenverksamhet Väg 261 Ekerövägen Nockebybron Skapat av: M Dahleman Dokumentdatum:

Läs mer

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde.

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eksisterende barriere/er Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Omfattning: Förläggning av transportrör i mark.

Läs mer

E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter.

E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall. En ny väg. 1000 nya möjligheter. E4 Sundsvall är först och främst ett vägprojekt. Helt enkelt en ny väg som ska förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten

Läs mer

Vreta Konsult 2013-05-24

Vreta Konsult 2013-05-24 Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet Lars Karlsson Ejgde 1 457 93 Tanumshede Utredning broalternativ Uppdraget omfattar: Inspektion av befintlig konstruktion Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN

UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN 2014-2020 ARBETSGRUPP INFRASTRUKTUR AKTIVITETER I UTVECKLINGSPLANEN VÄGAR VÄGSTANDARD CYKELSTIG TILL RÅSVIK 2015-05-30 1 Vägar & trafikmiljö Denna rapport innehåller ett

Läs mer

Renovering Gällstaös ångbåtsbrygga. Arbetsgruppen för Gällstaös Ångbåtsbryggas renovering 1

Renovering Gällstaös ångbåtsbrygga. Arbetsgruppen för Gällstaös Ångbåtsbryggas renovering 1 Renovering Gällstaös ångbåtsbrygga 2018 03 20 Arbetsgruppen för Gällstaös Ångbåtsbryggas renovering 1 Gällstaös ångbåtsbryggas kulturella liv Ångbåtsbryggan har en lång historia i Gällstaös kulturella

Läs mer

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad.

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad. Sida 1 av 7 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) S. Hov/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS

Läs mer

GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR

GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR I detta kapitel hittar du aluminiumgångbryggor, TA-Balkar och Gallergrindar. Dessa produkter används i både offentlig miljö och på byggarbetsplatser. 5 GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR 5 ALUMINIUM GÅNGBRYGGOR

Läs mer

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Monteringsanvisning/skötselråd Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Godkänd att användas på hela vägnätet. Kontrollera att sammanlänkarna inte är skadade eller böjda. Bufferterna skall placeras i linje.

Läs mer

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Först skall du observera följande mening under regel 6-8: Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl

Läs mer

BRF Prästgården Januari 2017

BRF Prästgården Januari 2017 Januari 2017 EXTRASTÄMMA! Vi kommer att ha en extrastämma för val av valberedning den 2/2 klockan 18.30. Tanken är att ha denna extrastämma på expeditionen då endast denna punkt kommer att diskuteras.

Läs mer

GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR

GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR I detta kapitel hittar du aluminiumgångbryggor, TA-Balkar och Gallergrindar. Dessa produkter används i både offentlig miljö och på byggarbetsplatser. 5 GÅNGBRYGGOR & TRAFIKAVSTÄNGNINGAR 5 Extra bred och

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research

PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research Pålstatistik för Sverige 2014 Stockholm 2015 information 2015:1 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Totalt antal meter pålar installerade under 2014

Läs mer

Markförstärkning Pålning

Markförstärkning Pålning 13 CC Markförstärkning Pålning Information om pålning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Dokumentation för licensierade partner Allmän information 2 Reparera elementen 3 Rengöra elementen 8 Irreparabla skador 9 Arbetarskydd 10 Ytterligare information

Läs mer

Markförstärkning Slitsmur

Markförstärkning Slitsmur 13 EB Markförstärkning Slitsmur En stödmur/skärm i marken utförd i betong från markytan med marken som form. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

1a) Vad betyder den engelska [ ] Krypning [x] Konsol termen cantilever? [ ] Kabel [ ] Schaktning [ ] Utmattning [ ] Tät spont

1a) Vad betyder den engelska [ ] Krypning [x] Konsol termen cantilever? [ ] Kabel [ ] Schaktning [ ] Utmattning [ ] Tät spont LBT5020-0101 BROBYGGNAD Bro1-04kryss.doc 2004-12-16 --SL TENTAMEN Onsdagen den 15 december 2004 kl. 14.00 18.00 Examinator: Sören Lindgren tel.: 031-7722660 eller 0707731981(mobil) Hjälpmedel.: Godkänd

Läs mer

Att gräva grav ställer många KRAV. Föredrag vid SKKFs Rikskonferens i Örebro Claes-Anders Malmberg 15/5 2017

Att gräva grav ställer många KRAV. Föredrag vid SKKFs Rikskonferens i Örebro Claes-Anders Malmberg 15/5 2017 Att gräva grav ställer många KRAV Föredrag vid SKKFs Rikskonferens i Örebro Claes-Anders Malmberg 15/5 2017 Gravgrävning Risker i samband med gravgrävning, främst kring arbetsmetoder, utrustning som används

Läs mer

Stockholm Vacse AB (Publ) Jenny Sjöblom, Projektchef

Stockholm Vacse AB (Publ) Jenny Sjöblom, Projektchef Stockholm 2018-10-22 De två tornkranarna är nu på plats. De kommer utföra tunga lyft och placeringsuppgifter. Huset börjar också ta form. De första husdelarna har monterats. Parallellt pågår de sista gjutetapperna

Läs mer

Trygg vintermiljö. kring våra fastigheter

Trygg vintermiljö. kring våra fastigheter Trygg vintermiljö kring våra fastigheter Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle

Läs mer

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE

KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Webbversion KARLSTADSSTRÅKET SNABBUSSLINJE Karlstads kommun augusti 2018 Nyhetsbrev nummer 16 TINGVALLAGATAN AVSTÄNGD Sedan våren har Tingvallagatan byggts om mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan.

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

TRAFIKANORDNINGSPLANER

TRAFIKANORDNINGSPLANER En liten informationsfolder om... TRAFIKANORDNINGSPLANER Myrmalmsgatan 6, 703 83 Örebro / Mogölsvägen 11, 555 93 Jönköping www.trafikbutiken.com 019 12 39 00 / 036 12 39 00 Trafikbutiken är det lilla företaget

Läs mer

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011 Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland StålpåleDagen 2011 Innehåll Historia och statistik för grova stålrörspålar i Finland Användningsområden Användning i brobyggen Projektexempel

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Det här är ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Asfaltering på väg Att jobba intill vägen kan vara ett farligt jobb. Det vittnar markanläggaren Tobias Warnberg

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB.

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB. Projektrapport Hastighetspåminnare Avesta kommun Sammanfattning Vi undersökte under några veckor hösten 2016 om en digital sk. hastighetspåminnare påverkar trafiken på ett positiv sätt, dvs hastigheten

Läs mer

Fast tak över altan och renovering av klubbhus

Fast tak över altan och renovering av klubbhus Fast tak över altan och renovering av klubbhus Varför gör vi det här: Bakgrund Vi har under många år köpt uppsättning av tillfälliga tak vid arrangemang och under senare tid haft egna tält med kort livslängd

Läs mer

Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd

Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd Bullerkartläggning av framtida pålningsarbeten för påseglingsskydd av Gröndalsbron i Stockholm. Objektnummer: 849462 2 (11) Objekt Simulering av framtida pålningsarbeten

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Utredning om grundläggning

Utredning om grundläggning Uppdragsnr: 10176273 1 (12) PM Utredning om grundläggning 1. Inledning På uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm Stad, har WSP Sverige utfört en utredning om befintliga konstruktioner vid södra Skanstull.

Läs mer