Totalsumma kr kr kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalsumma kr kr kr"

Transkript

1 Kostnadsställe Projektnamn Intäkter Kostnader Budget 20/21 19/20 18/19 Kommentar på förändring mot föregående år Totalt 01. Fasta kostnader 0, , kr kr - - "Avkastning" från LINK dubbelbudgeteras inte längre Inkomst är planerad merchförsäljning, ska inte vara inkomstkälla, eventuell vinst Totalt 02. Styret , , kr kr kr kr ska gå till välgörenhet. Några fler deltagare till sektionsaktivas beräknade Totalt 03. Kansli 0, , kr kr - - Totalt 04. Alumni , , kr kr kr kr Totalt 05. MafU , , kr kr kr kr Totalt 06. NärU , , kr kr kr Justerat ner lite, gamla avtal som inte införlivats, med förhoppningen att mer kr normal verksamhet ska kunna starta sen höst eller till våren Totalt 07. PubU , , kr kr kr kr Totalt 08. UtbU , , kr kr kr kr Totalt 09. Valberedning 0, , kr kr kr kr Totalt 10. WebbU 0, , kr kr - - Totalt 11. InfU 0, , kr kr kr kr Totalt 12. Werk , , kr kr kr kr Totalt 13. Jubileum 0,00 0,00 0 kr kr - - Inget jubileum att fira :( Totalt 14. DEG 0, , kr kr - - Totalt 15. STABEN , , kr kr kr kr Totalt 16. D-Group , , kr kr kr kr Totalt 17. Donna , ,00 8 kr kr 200 kr kr "Avkastningen" till D bör inte räknas med i budget, blir lätt fel räknat då. (150k Totalt 18. LINK , , kr kr kr kr till sektionens förfogande) Totalt 19. AktU , , kr kr kr kr Totalsumma kr kr kr kr kr kr

2 01. Fasta kostna Driftkostnader 0, , kr Övrigt 0,00 0,00 0 kr 02. Styret Interna äskningar 0, , kr Merchandise , ,00 0 kr Representation 0, , kr Sektionsaktivas 0, , kr Sektionsmöte 0, , kr Utskottsinternt 0, , kr Övrigt 0, , kr 03. Kansli Representation 0, , kr Utskottsinternt 0, , kr 04. Alumni Generationssittning 7 000, , kr Representation 0, , kr Utskottsinternt 0, , kr Äskning: Alumni Lunchföreläsningar , ,00 0 kr Äskning: Alumni Pubar 9 000, ,00 0 kr Äskning: Alumni Skuggning 700,00 700,00 0 kr 05. MafU Representation 0, , kr Utskottsinternt 0, , kr Äskning: D-Tour kr kr 0 kr Äskning: D-Tour Sittning kr kr 0 kr Äskning: Marknadsföringsaktiviteter kr kr 0 kr Övrigt kr kr kr 06. NärU NärU - Annonsintäkter kr 0 kr kr NärU - Eventintäkter kr kr kr NärU - Sponsintäkter kr 0 kr kr Representation 0 kr kr kr Utskottsinternt 0 kr kr kr Övrigt 0 kr kr kr 07. PubU Pub kr kr kr Representation 0 kr kr kr Utskottsinternt 0 kr kr kr

3 Övrigt 0 kr kr kr 08. UtbU Utskottsinternt 0 kr kr kr Äskning: Pluggstuga kr kr 0 kr Äskning: Utvärderingspriser kr kr 0 kr Övrigt kr kr kr 09. ValberedningUtskottsinternt 0 kr kr kr 10. WebbU Utskottsinternt 0 kr kr kr Övrigt 0 kr kr kr 11. InfU Driftkostnader 0 kr 384 kr 384 kr Representation 0 kr kr kr Utskottsinternt 0 kr kr kr Övrigt 0 kr kr kr 12. Werk Bil kr kr kr Driftkostnader 0 kr kr kr Ovveraller kr kr kr Utskottsinternt 0 kr kr kr 13. Jubileum Övrigt 0 kr 0 kr 0 kr 14. DEG Utskottsinternt 0 kr kr kr 15. STABEN Driftkostnader 0 kr kr kr Faddrar kr kr kr Gasquelabb kr kr kr Intäkter kr 0 kr kr Mottagning kr kr kr Representation kr kr kr Slasquen kr kr 950 kr Utskottsinternt 0 kr kr kr Övrigt 0 kr kr kr 16. D-Group DIMD kr kr 550 kr Driftkostnader 0 kr kr kr DÖMD kr kr kr Nollansittning kr kr kr Sillis kr kr kr

4 T/OTK kr kr kr Åvvefix kr kr kr Åvveinvigningen kr kr kr 17. Donna Driftkostnader 0 kr 18 kr 18 kr Höstsittningen kr kr kr Intäkter kr 0 kr kr Kräftis kr kr kr Merchandise kr 0 kr kr Representation 0 kr kr kr Utskottsinternt 0 kr kr kr Äskning: Damfika 750 kr 750 kr 0 kr Äskning: DataTjej kr kr 0 kr Övrigt kr kr kr 18. LINK Intäkter kr 0 kr kr IT 0 kr kr kr LINK event 0 kr kr kr LINK mässa 0 kr kr kr Marknadsföring 0 kr kr kr Representation 0 kr kr kr Utskottsinternt kr kr kr Övrigt 0 kr kr kr 19. AktU Akt-grp kr kr kr AktU Fulsittning kr kr 990 kr D-LAN kr kr kr DBand kr kr kr Driftkostnader 0 kr 587 kr 587 kr PiBalen kr kr 0 kr Spex kr kr 0 kr Sport 0 kr kr kr Totalsumma kr kr kr

5 01. Fasta kostnader Driftkostnader 5010 Lokalhyra Hyra Kårallen Fasta kostnader Driftkostnader 5013 Hyra för förråd Hyra B Fasta kostnader Driftkostnader 5013 Hyra för förråd Hyra Pappers Fasta kostnader Driftkostnader 5013 Hyra för förråd Hyra VTI Fasta kostnader Driftkostnader 5013 Hyra för förråd Hyra Systuga Fasta kostnader Driftkostnader 5612 Försäkringar och skatt för personbilar Bilförsäkring Fasta kostnader Driftkostnader 5612 Försäkringar och skatt för personbilar Fordonsskatt Fasta kostnader Driftkostnader 5619 Övriga personbilskostnader Hyra Parkering platser á 425 kr/mån Fasta kostnader Driftkostnader 6310 Försäkringar Sektionsförsäkring Fasta kostnader Driftkostnader 6530 Redovisningstjänser Bokföringsystem Fortnox, 7 användare, integration, e-faktura Fasta kostnader Driftkostnader 6540 IT-tjänster Domännamn domännamn, 1 tjänst Fasta kostnader Driftkostnader 6540 IT-tjänster Digital signering GetAccept, 3 business användare, månadskostnad Fasta kostnader Driftkostnader 6570 Bankkostnader Bankkostnader Företagspaket, integration, transaktionskostnader Fasta kostnader Driftkostnader 6570 Bankkostnader Bankkort Ett kort ska ingå i grundpaketet Fasta kostnader Driftkostnader 6571 izettle kostnader Zettle avgifter Fasta kostnader Övrigt 3100 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Fasta kostnader Övrigt 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmeavskrivning bil 5 år (19/20-24/25) Kianu Revs, ska inte räknas i budgeten, men ska finnas med i Fasta kostnader Övrigt 8010 Utdelningar dotterbolag Avkastning från LINK Ska inte räknas på det här sättet... Ser ut som vi har 150k me Styret Merchandise 3000 izettle försäljning Försäljning merchandise Styret Merchandise 4000 Inköp varor från Sverige Inköp merchandise Plan för att köpa in sektionsmerch och sälja till medlemmar Styret Merchandise 6993 Lämnade bidrag och gåvor Merchvinst till välgörenhet Eventuell vinst ska doneras Styret Representation 5810 Resebiljetter D-Forum: Resa Styret Representation 6070 Representation D-Forum: Representation T.ex. boende, lunch Styret Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Styret Sektionsaktivas 6610 Sektionsaktivas Sektionsaktivas, event beräknas i genomsnitt komma på eventen Styret Sektionsaktivas 6611 Sektionsaktivas present Sektionsaktivas, present Styret Sektionsmöte 6450 Föreningsstämma Sektionsmöten, förtäring möten, 140 beräknade per möte Styret Utskottsinternt 6620 Teambuildning Styrelseaktiviteter Styret Övrigt 6420 Ersättningar till revisor Ersättning för revision För revidering av 20/ Styret Interna äskningar 7991 Interna äskningar Intern äskningspott Kansli Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Kansli Utskottsinternt 6620 Teambuildning Förtroendeöverlämning Kansli Utskottsinternt 6620 Teambuildning Förtroendevalda teambuildning Alumni Generationssittning 3400 Arrangemangsintäkter Generationssittning biljetter Alumni Generationssittning 4400 Arrangemangskostnader Generationssittning kostnad Alumni Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Kläder för att kunna representera sektionen under föreläsnin Alumni Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet Alumni Äskning: Alumni Lunchföreläsningar 3930 Äskningar Nämd: Alumni lunchföreläsningar Alumni Äskning: Alumni Lunchföreläsningar 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Lunchföreläsningar Alumni Äskning: Alumni Lunchföreläsningar 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Lunchföreläsningar Alumni Äskning: Alumni Lunchföreläsningar 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Inspirationsföreläsning Se äskning för detaljer Alumni Äskning: Alumni Pubar 3930 Äskningar Nämnd: Alumnipubar Alumni Äskning: Alumni Pubar 4400 Arrangemangskostnader Alumni Pub Alumni Äskning: Alumni Pubar 4400 Arrangemangskostnader Alumni Pub Alumni Äskning: Alumni Skuggning 3930 Äskningar Nämd: Skugga en alumn Alumni Äskning: Alumni Skuggning 4410 Arrangemangskostnader, mat Skugga en alumn Alumni Äskning: Alumni Skuggning 4410 Arrangemangskostnader, mat Skugga en alumn MafU Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Kläder för att kunna representera sektionen under föreläsnin MafU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet MafU Äskning: D-Tour 3930 Äskningar D-Tour äskning MafU Äskning: D-Tour 5410 Förbrukningsinvetarier Material till aktiviteter MafU Äskning: D-Tour 5611 Drivmedel för personbilar Drivmedel MafU Äskning: D-Tour 5810 Resebiljetter Resa till/från Linköping MafU Äskning: D-Tour 5810 Resebiljetter Resa inom Linköping MafU Äskning: D-Tour 5830 Kost och logi Lunch under dagen MafU Äskning: D-Tour 5830 Kost och logi Fike MafU Äskning: D-Tour 5830 Kost och logi Logi MafU Äskning: D-Tour 5910 Annonsering Marknadsföring MafU Äskning: D-Tour Sittning 3930 Äskningar D-Tour Sittning äskning MafU Äskning: D-Tour Sittning 4400 Arrangemangskostnader Middag MafU Äskning: D-Tour Sittning 4430 Arrangemangskostnader, underhållning Sånghäfte MafU Äskning: Marknadsföringsaktiviteter 3930 Äskningar Marknadsföringsaktiviteter äskning MafU Äskning: Marknadsföringsaktiviteter 5810 Resebiljetter Resa MafU Äskning: Marknadsföringsaktiviteter 5830 Kost och logi Lunch MafU Äskning: Marknadsföringsaktiviteter 5830 Kost och logi Boende MafU Övrigt 3985 Erhållna bidrag, statliga Hemmissionering MafU Övrigt 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam Marknadsföring Ex. biobiljetter och godis MafU Övrigt 5960 Reklamgåvor, presentreklam Hemmissionering ersättning t.ex DÖMD biljetter NärU NärU - Annonsintäkter 3230 Reklam / annonsintäkter Annonsintäkter Annonser utanför avtal går under denna post NärU NärU - Eventintäkter 3220 Eventintäkter Eventintäkter Event som inte ingår i några avtal går under denna post NärU NärU - Eventintäkter 3221 Eventintäkter för genomförandet Eventintäkter genomförande Spons av mat till event, för att visa omsättning NärU NärU - Eventintäkter 4221 Eventkostnad för genomförandet Kostnader för genomförande av event T.ex inköp av mat till LF NärU NärU - Sponsintäkter 3210 Sponsorintäkter Samarbetsavtal Allt som kommer in via avtal, som även inte går explicit till u NärU Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Årsneutralt tryck helst NärU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet

6 06. NärU Övrigt 4004 Inköp eventmaterial Material till event Ex: Biljetter till pub, bestick osv PubU Pub 3221 Eventintäkter för genomförandet Pubintäkter dvs maten som företag sponsrar räknas på PubU PubU Pub 4221 Eventkostnad för genomförandet Pubkostnader PubU Pub 4400 Arrangemangskostnader Underhåll och dekoration PubU Pub 5010 Lokalhyra Hyra av pub Hyra per person, 250 per pub PubU Representation 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial Huvudbonad Keps eller annan passande huvudbonad PubU Representation 6640 Profilkläder Profilkläder Arbetsskjorta eller annat passande. Årsneutralt tryck PubU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet PubU Övrigt 5410 Förbrukningsinvetarier Inköp köksutrustning UtbU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet UtbU Äskning: Pluggstuga 3930 Äskningar Nämnd: Pluggstugor UtbU Äskning: Pluggstuga 4410 Arrangemangskostnader, mat Pluggstugor UtbU Äskning: Pluggstuga 4410 Arrangemangskostnader, mat Pluggstugor UtbU Äskning: Utvärderingspriser 3930 Äskningar Nämnd: Ökad studbevaking UtbU Äskning: Utvärderingspriser 5960 Reklamgåvor, presentreklam Ökad studiebevakning Priser till kursutvärdering UtbU Övrigt 3985 Erhållna bidrag, statliga Studiebevakning UtbU Övrigt 4410 Arrangemangskostnader, mat Kursutvärderingsfika UtbU Övrigt 6630 Medaljer och intyg Pris till Gyllene moroten Valberedning Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet WebbU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet WebbU Övrigt 6590 Övriga tjänster Webbprojekt Inköp av t.ex. hårdvara, licenser. Ganska fri post InfU Driftkostnader 6540 IT-tjänster Mailutskick Mailgun, genomsnittskostnaden har varit runt 30 kr InfU Representation 6640 Profilkläder Arbetskläder Fotografväst, årsneutralt tryck om något InfU Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet InfU Övrigt 5220 Hyra av invetarier och verktyg Fotografering InfU Övrigt 6590 Övriga tjänster Infoprojekt Till exempel om man vill ha dubbelsida i Lithanian något num InfU Övrigt 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Lithanian Lithanian, 300 kr per sida Werk Bil 3630 Uthyrning av transportmedel Biluthyrning Werk Bil 5611 Drivmedel för personbilar Drivmedel Werk Bil 5613 Reperation och underhåll av personbilar Reperation och övriga inköp Werk Bil 5613 Reperation och underhåll av personbilar Service, underhåll, tvätt mm Werk Driftkostnader 5060 Städning och renhållning Underhåll lokaler Inköp av material och annat för att underhålla lokalerna Werk Driftkostnader 5460 Förbrukningsmaterial Kaffe och tillbehör till Nettan Werk Driftkostnader 5460 Förbrukningsmaterial Material till märkesbacken Färg, penslar, (sand) Werk Driftkostnader 6110 Kontorsmateriel Kontorsmaterial Werk Driftkostnader 6630 Medaljer och intyg Medaljer och intyg Behöver nog ökas, ny grafisk profil Werk Ovveraller 3000 izettle försäljning Försäljning Ovvepaket Werk Ovveraller 4001 Inköp ovvar Inköp Ovvar Werk Ovveraller 4002 Inköp märken Inköp Märken Uppdateras, köpa in för 3 år, ny sektionslogga? Werk Ovveraller 4003 Inköp revärer Inköp Revärer Uppdateras, köpa in för 3 år Werk Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet Werk Driftkostnader 4890 Övriga verksamhetskostnader Övriga inköp T.ex. arbetshandskar, material Jubileum Övrigt 4400 Arrangemangskostnader Medel för att fira sektionens grundande Ska fonderas, helst DEG Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktivitet DEG Utskottsinternt 6620 Teambuildning Kassörskickoff Skapa samhörighet med de nya kassörerna för 22/23, samt D STABEN Driftkostnader 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggn Hyra av extra släp Hyra per dygn STABEN Driftkostnader 5300 Energikostnader Bensin elverket STABEN Driftkostnader 5460 Förbrukningsmaterial Material till systugan T.ex. nålar, tråd och annat förbrukningsmaterial STABEN Driftkostnader 5840 Milersättning Användande av privat bil Ersättning efter Skatteverkets milersättning STABEN Driftkostnader 6571 izettle kostnader Zettle avgifter ,5% per transaktion STABEN Faddrar 3982 Erhållna bidrag, LinTek Faddertröjbidrag LinTek STABEN Faddrar 3985 Erhållna bidrag, statliga Fikabidrag LiU Östensson? Mackor! STABEN Faddrar 4400 Arrangemangskostnader Faddertack STABEN Faddrar 4400 Arrangemangskostnader Specialfaddertack STABEN Faddrar 4410 Arrangemangskostnader, mat Specialfadderkickoff 2022, mat STABEN Faddrar 4410 Arrangemangskostnader, mat Faddertok Mat STABEN Faddrar 4420 Arrangemangskostnader, dryck Faddertok Fulutblandning STABEN Faddrar 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Specialfadderkickoff 2022, dryck STABEN Faddrar 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Faddertok Fulvin STABEN Faddrar 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Faddertok Övrigt Lite annat smått och gott till Faddertok STABEN Faddrar 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Fika till fadderutbildning STABEN Faddrar 5220 Hyra av invetarier och verktyg Faddertok Bänkset STABEN Faddrar 5230 Hyra av tält Faddertok FF-tält Sektionen har egna numera, JHU! STABEN Faddrar 5410 Förbrukningsinvetarier Arbetshandskar ÖF STABEN Faddrar 6070 Representation ÖF-bastu Dricka, snacks STABEN Faddrar 6640 Profilkläder Faddertröjor STABEN Gasquelabb 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning STABEN Gasquelabb 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat dag STABEN Gasquelabb 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat dag STABEN Intäkter 3210 Sponsorintäkter Väskan, sidoplats STABEN Intäkter 3210 Sponsorintäkter Väskan, frontplats STABEN Intäkter 3210 Sponsorintäkter Företag i nollehandboken (Halvsida) STABEN Intäkter 3210 Sponsorintäkter Faddetröja, armtryck STABEN Intäkter 3220 Eventintäkter Företag på stadsvandringen STABEN Intäkter 3220 Eventintäkter Företag på campusvandringen

7 15. STABEN Intäkter 3220 Eventintäkter Företag på helgaktivitet STABEN Intäkter 3220 Eventintäkter Företag på STEN STABEN Intäkter 3220 Eventintäkter Föreningar under Nolle-P Diverse föreningars deltagande under Nolle-P STABEN Mottagning 3000 izettle försäljning Nolleavgift STABEN Mottagning 3982 Erhållna bidrag, LinTek Mottagningsbidrag STABEN Mottagning 4002 Inköp märken Nolle-P ovvemärke STABEN Mottagning 4400 Arrangemangskostnader Fadderpicknik Tyvärr får den inte riktgt plats, speciellt när vi får mindre tid STABEN Mottagning 4400 Arrangemangskostnader Finalsittning Godtyckling siffra, internt "bidrag" för att täcka D-Groups ko STABEN Mottagning 4400 Arrangemangskostnader Acats häfv STABEN Mottagning 4400 Arrangemangskostnader Acats Gasque STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Rotation mat Lättare måltid, kanske får den sponsrad av LinTek/LiU STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Capslabb mat Lättare måltid STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Häfv mat Lättare måltid STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Campusvandring mat Lättare måltid STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Dagshajk mat Något mer mattigt än korv/burgare STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Dagshajk frukt Trevligt med lite frukt STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat STEN mat STABEN Mottagning 4410 Arrangemangskostnader, mat Tillbehör mat alla tillfällen Ketchup, senap, osv osv STABEN Mottagning 4420 Arrangemangskostnader, dryck Dryck till evenemang Dryck för samtliga arrangemang STABEN Mottagning 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Acats övrigt STABEN Mottagning 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Pluggstuga fika STABEN Mottagning 4620 Ljud och ljus Forte! Lunchtävling STABEN Mottagning 4890 Övriga verksamhetskostnader Nollegrupper Diverse saker som kan tänkas behövas till Nollegrupperna oc STABEN Mottagning 4890 Övriga verksamhetskostnader Lunchtävlingar Oklart vad den användes till STABEN Mottagning 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggn Grillhyror Rotation, Caps, häfv, STEN STABEN Mottagning 5460 Förbrukningsmaterial Smittförminskarmaterial Handskar, handsprit, masker osv STABEN Mottagning 5960 Reklamgåvor, presentreklam Inköp väskor Handfull fler, högre kostnad pga covid STABEN Mottagning 6150 Trycksaker Inköp Nollehandbok & Sångbok STABEN Representation 3982 Erhållna bidrag, LinTek Hoodies bidrag Mot att LinTek trycks på armen STABEN Representation 6640 Profilkläder Hoodies STABEN Representation 6641 Stass Stassen Mindre höjning för att återspegla att material överlag har ök STABEN Slasquen 3000 izettle försäljning Slasquen biljetter Prel siffror, mest för att få en bild av hur det skulle påverka i STABEN Slasquen 4410 Arrangemangskostnader, mat Slasquen mat STABEN Slasquen 6070 Representation Jobbmat STABEN Slasquen 4420 Arrangemangskostnader, dryck Slasquen alkohol inköp Alkohol, läsk, fulvin STABEN Slasquen 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Dekor STABEN Slasquen 4610 Artister forte! STABEN Slasquen 5220 Hyra av invetarier och verktyg Staket STABEN Slasquen 5220 Hyra av invetarier och verktyg Bardisken! STABEN Slasquen 5220 Hyra av invetarier och verktyg Comradios STABEN Slasquen 5220 Hyra av invetarier och verktyg Brandsläkare STABEN Slasquen 5230 Hyra av tält Extra tält STABEN Slasquen 5300 Energikostnader Elektricitet STABEN Slasquen 5410 Förbrukningsinvetarier Fulvinsstationer Om någon stations ska ha någon invetarie STABEN Slasquen 5460 Förbrukningsmaterial Werk förbrukningsmaterial STABEN Slasquen 5611 Drivmedel för personbilar Tysklandstur STABEN Slasquen 5615 Leasing av personbilar Hyrbil STABEN Slasquen 5810 Resebiljetter Färja STABEN Slasquen 6070 Representation Resemat STABEN Utskottsinternt 6070 Representation Svimningsgodis STABEN Utskottsinternt 6070 Representation *-offs STABEN Utskottsinternt 6150 Trycksaker Idolbilder STABEN Utskottsinternt 6150 Trycksaker Tackkort STABEN Övrigt 4620 Ljud och ljus Ljud, ljus osv inspelningar STABEN Övrigt 5410 Förbrukningsinvetarier Övriga instrumentkostnader T.ex. reperation STABEN Övrigt 5420 Programvaror Adobe licens För nästa års Trykk STABEN Övrigt 5460 Förbrukningsmaterial Boomiebygge Harder, better, faster boomie STABEN Övrigt 5460 Förbrukningsmaterial Diverse förbrukningsmaterial Ifall man vill göra något spontant dumt STABEN Övrigt 5460 Förbrukningsmaterial Plastglass Får se hur mycket sektionen har kvar STABEN Övrigt 5616 Parkeringsavgifter Parkeringsavgifter STABEN Övrigt 5810 Resebiljetter Lokaltrafiksbiljetter Stadsvandring Viktigt med cykel Nollan! D-Group Driftkostnader 6571 izettle kostnader Zettle kostndar D-Group Sillis 4410 Arrangemangskostnader, mat Något att äta D-Group Sillis 4420 Arrangemangskostnader, dryck Tyskland resa D-Group Sillis 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Batteri D-Group Sillis 3400 Arrangemangsintäkter Biljetter D-Group Sillis 5230 Hyra av tält Tälthyra D-Group T/OTK 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam Trykk D-Group T/OTK 4004 Inköp eventmaterial Kubb lek D-Group T/OTK 5010 Lokalhyra Lokal kostnad D-Group T/OTK 4410 Arrangemangskostnader, mat PatetMat D-Group T/OTK 4420 Arrangemangskostnader, dryck PatetDryck D-Group T/OTK 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Dryck D-Group T/OTK 5700 Fraker och transporter VRooomm D-Group T/OTK 5060 Städning och renhållning Städ o Material

8 16. D-Group T/OTK 4620 Ljud och ljus Ljus o Ljus D-Group T/OTK 4410 Arrangemangskostnader, mat Sittnings mat D-Group T/OTK 4410 Arrangemangskostnader, mat Tävling/fest Mat D-Group T/OTK 4400 Arrangemangskostnader Lustgas D-Group T/OTK 3000 izettle försäljning Biljetter D-Group T/OTK 3430 Arrangemangsintäkter, underhållning Lustgas D-Group T/OTK 3400 Arrangemangsintäkter Märken D-Group T/OTK 3000 izettle försäljning Patet biljetter D-Group T/OTK 3000 izettle försäljning Dryckes biljett D-Group T/OTK 3410 Arrangemangsintäkter, mat Mat på plats D-Group T/OTK 3421 Arrangemangsintäkter, alkohol Alkoholförs. på plats D-Group Åvveinvigningen 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Fulvin D-Group Åvveinvigningen 4430 Arrangemangskostnader, underhållning Lekar D-Group Åvveinvigningen 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat station D-Group Åvveinvigningen 4620 Ljud och ljus Ljud o Ljus D-Group Åvveinvigningen 6150 Trycksaker Trykk D-Group Åvveinvigningen 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Material D-Group Åvveinvigningen 5010 Lokalhyra Kostnad Valla massivet D-Group Åvveinvigningen 3000 izettle försäljning Biljetter D-Group Åvvefix 4400 Arrangemangskostnader Färg D-Group Åvvefix 3000 izettle försäljning Biljetter D-Group DIMD 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Stream material från forte D-Group DIMD 3000 izettle försäljning Försäljning av pilar och märken D-Group DÖMD 4400 Arrangemangskostnader Taggfilm D-Group DÖMD 4400 Arrangemangskostnader Webb & ÖD D-Group DÖMD 4400 Arrangemangskostnader Material D-Group DÖMD 4400 Arrangemangskostnader Stream D-Group DÖMD 6150 Trycksaker Trykk D-Group DÖMD 5990 Övriga reklam- PR-kostnader Facebook reklam D-Group DÖMD 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat från resturang D-Group DÖMD 4610 Artister En dyr artist D-Group DÖMD 4620 Ljud och ljus Ljud o Ljus D-Group DÖMD 5010 Lokalhyra Lokal kostnad D-Group DÖMD 5990 Övriga reklam- PR-kostnader Jackor och rekvisita D-Group DÖMD 3210 Sponsorintäkter Spons D-Group DÖMD 3982 Erhållna bidrag, LinTek Lokal bidrag D-Group DÖMD 3421 Arrangemangsintäkter, alkohol Alk.försäljning D-Group DÖMD 3000 izettle försäljning Biljetter D-Group Nollansittning 3000 izettle försäljning Biljetter Alkohol Mellanskillnaden kommer från Staben 16. D-Group Nollansittning 3000 izettle försäljning Biljetter ne-alkohol Synka med Staben lite innan 16. D-Group Nollansittning 4400 Arrangemangskostnader Nykterfadderbiljetter per 20 nollan, meny + alkofritt 16. D-Group Nollansittning 3000 izettle försäljning Försäljning alkohol Alltså försäljning på plats 16. D-Group Nollansittning 4400 Arrangemangskostnader Meny kostnad D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Öl/cider öl/cider per skalle 16. D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Vin Halv flaska per skalle 16. D-Group Nollansittning 4420 Arrangemangskostnader, dryck Alkoholfritt D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Punsch D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Custosrutin - punsch D-Group Nollansittning 5220 Hyra av invetarier och verktyg Barhyra D-Group Nollansittning 5220 Hyra av invetarier och verktyg Kylhyra D-Group Nollansittning 5220 Hyra av invetarier och verktyg Garderobhyra D-Group Nollansittning 4620 Ljud och ljus forte! D-Group Nollansittning 6070 Representation Servitörtack D-Group Nollansittning 6070 Representation Jobbarmat Hört att falafelhuset är nice 16. D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Bar - öl Matsalen är skum, vi köper in och säljer sedan. 16. D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Bar - cider D-Group Nollansittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Bar - Alkoholfritt D-Group Nollansittning 4400 Arrangemangskostnader TMs Biljetter till eventuella TMs 16. D-Group Representation 6640 Profilkläder Hoodies D-Group Representation 3982 Erhållna bidrag, LinTek Hoodiesbidrag D-Group Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskottsaktiviteter D-Group Driftkostnader 5420 Programvaror Adobe licens För trykkare ska ha verktyg 17. Donna Höstsittningen 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning Donna Höstsittningen 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning Donna Donna Höstsittningen 4002 Inköp märken Märken Ökar denna då det kostade 2015 kr förra året vilket spräckte budgeten lite 17. Donna Höstsittningen 4400 Arrangemangskostnader Sittningspaket Donna Höstsittningen 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Dekor Donna Höstsittningen 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Pris, TM Donna Höstsittningen 6070 Representation Mat till arbetare Donna Höstsittningen 6150 Trycksaker Tryck, sånghäften Donna Intäkter 3210 Sponsorintäkter Huvudsamarbetspartner För stass 17. Donna Intäkter 3210 Sponsorintäkter Samarbetspartner Donna Intäkter 3220 Eventintäkter Lunföreläsningar och annan spons vid even Donna Kräftis 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning Donna Kräftis 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning alkoholfritt

9 17. Donna Kräftis 3930 Äskningar Äskning mat och dryck Donna Kräftis 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat sittning Donna Kräftis 4420 Arrangemangskostnader, dryck Dryck sittning Donna Kräftis 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Dekor Donna Kräftis 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Pris Donna Kräftis 5010 Lokalhyra Lokal Budgeterat för café örat 17. Donna Kräftis 6150 Trycksaker Tryck, sånghäften Donna Merchandise 3000 izettle försäljning Försäljning Donnamärken Donna Representation 6641 Stass Stassköp För stass 17. Donna Utskottsinternt 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat förfest Donna Utskottsinternt 4420 Arrangemangskostnader, dryck Dryck förfest Förfest med annan damförening innan kravall, förhoppningsvis 17. Donna Utskottsinternt 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Lek förfest Donna Utskottsinternt 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Patetevent, månadsevent Donna Utskottsinternt 6620 Teambuildning Utskifte Donna Utskottsinternt 6620 Teambuildning Inskifte Donna Äskning: Damfika 3930 Äskningar Äskning damfika Donna Äskning: Damfika 4410 Arrangemangskostnader, mat Fika till Damfika Donna Äskning: Damfika 4420 Arrangemangskostnader, dryck Dryck till damfika Donna Äskning: DataTjej 3930 Äskningar Datatjej Donna Äskning: DataTjej 5810 Resebiljetter Datatjej resa Donna Äskning: DataTjej 7990 Övriga rörelsekostnader Datatjej medlemsavgift Donna Övrigt 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning Vårevent Donna Övrigt 3400 Arrangemangsintäkter Biljettförsäljning Donna Vårevent Donna Övrigt 3400 Arrangemangsintäkter Stilett Donna Övrigt 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat Vårevent Donna Övrigt 4420 Arrangemangskostnader, dryck Dryck Vårevent Donna Övrigt 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Lek/dekor Donna Övrigt 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Pris Vårevent Donna Övrigt 4510 Sammanträdenskostnader, förtäring Sök donna fika Donna Övrigt 6150 Trycksaker Inköp klistermärken Donna Driftkostnader 6571 izettle kostnader Zettle avgifter Donna Övrigt 6993 Lämnade bidrag och gåvor Damsittning bidrag AktU Akt-grp 3000 izettle försäljning Försäljning kiosk AktU Akt-grp 4005 Inköp kioskvaror Inköp kiosk Fördela på HT och VT efter behag 19. AktU Akt-grp 6620 Teambuildning Teambuildning AktU Ordf & Kassör inräknade här, men kan rent tekniskt dyka upp var de vill 19. AktU Akt-grp 6640 Profilkläder Profilkläder AktU Ordf & kassör inräknade här för att göra det enklare 19. AktU AktU Fulsittning 3000 izettle försäljning Biljettförsäljning, alko Räknat på Örat 19. AktU AktU Fulsittning 3000 izettle försäljning Biljettförsäljning, ne-alko AktU AktU Fulsittning 3000 izettle försäljning Försäljning märken AktU AktU Fulsittning 3420 Arrangemangsintäkter, dryck Försäljning dryck AktU AktU Fulsittning 4002 Inköp märken Inköp märken AktU AktU Fulsittning 4410 Arrangemangskostnader, mat Mat (Jobbare?) AktU AktU Fulsittning 4420 Arrangemangskostnader, dryck Inköp dryck AktU AktU Fulsittning 4421 Arrangemangskostnader, alkohol Fullvin och shöts AktU AktU Fulsittning 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Dekor AktU AktU Fulsittning 5010 Lokalhyra Lokalhyra AktU AktU Fulsittning 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggn Ljud & Ljus AktU D-LAN 3000 izettle försäljning Biljettförsäljning AktU D-LAN 3000 izettle försäljning Försäljning datorskjuts AktU D-LAN 3000 izettle försäljning Kioskförsäljning AktU D-LAN 3000 izettle försäljning Entré Höftat antal 19. AktU D-LAN 3000 izettle försäljning Försäljning märken AktU D-LAN 3210 Sponsorintäkter Företag på D-LAN AktU D-LAN 3210 Sponsorintäkter Prispott spons AktU D-LAN 4005 Inköp kioskvaror Inköp kiosk AktU D-LAN 4890 Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader AktU D-LAN 5010 Lokalhyra Hyra Terra AktU D-LAN 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggn forte! sittningskit AktU D-LAN 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggn El-relaterat AktU D-LAN 5220 Hyra av invetarier och verktyg Barbänkar Kårallens? 19. AktU D-LAN 5990 Övriga reklam- PR-kostnader PR AktU D-LAN 6150 Trycksaker Tryck AktU D-LAN 6540 IT-tjänster Spelserver AktU D-LAN 6620 Teambuildning Teambuildning AktU D-LAN 6640 Profilkläder Profilkläder AktU D-LAN 6993 Lämnade bidrag och gåvor Prispott AktU DBand 3220 Eventintäkter Spelningar AktU DBand 5010 Lokalhyra Replokal AktU DBand 6620 Teambuildning Teambuildning AktU DBand 6640 Profilkläder Profilkläder AktU Driftkostnader 5420 Programvaror Adobe CC För att eventuell tryckare ska kunna ha programvara. Hela utskottet 19. AktU Driftkostnader 6571 izettle kostnader Zettle avgifter AktU PiBalen 3400 Arrangemangsintäkter PiBalen intäkter En mer detaljerad budget bör presenteras till styret i god tid innan arret 19. AktU PiBalen 4400 Arrangemangskostnader PiBalen kostnader Förmodligen är det vår tur 19. AktU Spex 3000 izettle försäljning Biljettförsäljning

10 19. AktU Spex 4220 Eventkostnader Biljettköp Inköp av biljetter från Spexföreningen 19. AktU Sport 5010 Lokalhyra Innebandy HT AktU Sport 5010 Lokalhyra Fotboll HT AktU Sport 5010 Lokalhyra Innebandy VT AktU Sport 5010 Lokalhyra Fotboll VT AktU Sport 5410 Förbrukningsinvetarier Inköp utrustning För att ge möjlighet till att köpa in mindre utrustning som kan tänkas behövas 18. LINK Intäkter 3210 Sponsorintäkter Huvudsamarbetspartner LINK Intäkter 3210 Sponsorintäkter Samarbetsparner LINK Intäkter 3210 Sponsorintäkter Grundpaket Studentförening LINK Intäkter 3210 Sponsorintäkter Grunkpaket LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Lunchföreläsningar - Fysiska LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Lunchföreläsningar - Digitala LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Frukost-event LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Kvällsevent LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Coffee-meetings paket LINK Intäkter 3220 Eventintäkter Kontaktsamtal paket LINK Intäkter 3221 Eventintäkter för genomförandet Mat event Går +/- 0, genomfakturering 18. LINK IT 4890 Övriga verksamhetskostnader Övrigt T.ex. blippdosor, raspberry pi och liknande som ska användas i verksamheten 18. LINK IT 6540 IT-tjänster Domännamn LINK IT 6540 IT-tjänster Server Hetzner 18. LINK LINK event 4221 Eventkostnad för genomförandet Mat event Går +/-0, genomfakturering 18. LINK LINK event 4220 Eventkostnader LINKed ON Öppningsevent för LINK-dagarna 18. LINK LINK event 4220 Eventkostnader Övriga eventkostnader T.ex. LINK-pub mm 18. LINK LINK event 4220 Eventkostnader Buffert samtalsomkostnader LINK LINK event 5960 Reklamgåvor, presentreklam Digita fikakort LINK LINK mässa 6540 IT-tjänster Graduateland LINK LINK mässa 4400 Arrangemangskostnader Lounge En lounge för studenterna under mässan, likt en vanlig mässdag 18. LINK LINK mässa 4440 Arrangemangskostnader, övrigt Dekor LINK LINK mässa 5960 Reklamgåvor, presentreklam Goodiebags För att dra uppmärksamhet till mässdagen, likt LARM 18. LINK Marknadsföring 5910 Annonsering Digital reklam t.ex. reklam på TV apparat på campus, sociala medier 18. LINK Marknadsföring 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam Lakan & Roll-ups LINK Marknadsföring 5960 Reklamgåvor, presentreklam PR-giveaways Används för att dra besökare till LIN ksamt företagsevent, särskilt viktig 18. LINK Marknadsföring 5990 Övriga reklam- PR-kostnader Övrig marknadsföring Övrigt tryck, möbler vid marknadsföring, fika osv 18. LINK Marknadsföring 5990 Övriga reklam- PR-kostnader Rekrytering LINK Rekrytering styret & kommitté 18. LINK Utskottsinternt 3220 Eventintäkter Interna event Används för att göra det lättare att betala större summor, så ingen enskild person behöver ligga ute 18. LINK Utskottsinternt 6620 Teambuildning Interna event LINK Utskottsinternt 6620 Teambuildning Kick-off Styrelse LINK Utskottsinternt 6620 Teambuildning Kick-off kommitté LINK Utskottsinternt 6620 Teambuildning Överlämning LINK Övrigt 5013 Hyra för förråd Förrådskostnad LINK Övrigt 5700 Fraker och transporter Transport LINK Övrigt 6990 Övriga externa kostnader Utdelning Y-sektionen LINK Övrigt 6990 Övriga externa kostnader Utdelning D-sektionen LINKs utdelning till D ska inte påverka sektionens budget 18. LINK Övrigt 6150 Trycksaker Väska Prel. 18. LINK Representation 6640 Profilkläder Hoodies kommité

Totalt , , , , ,

Totalt , , , , , Budget 19/20 Budget 18/19 Budget 17/18 Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Totalt 3412441,68 3368197,26 44244,42 3683705

Läs mer

Sammanställning - Årsbudget LINK 2019

Sammanställning - Årsbudget LINK 2019 Sammanställning - Årsbudget LINK 2019 Sammanställning över LINKs årsbudget för verksamhetsåret 2019/2020 Nyckeltal Konstant Antal Styrelse 7 Projektledare, kassör, gruppchefer Kommitté 21 Övriga utskottsmedlemmar

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Erik Johansson, Skattmästare Karl Gudmundson, Y6-kassör Daniel Brattgård, YF-kassör Klara Hellgren, Yvette-kassör 11/15/2016

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Y-sektionens äskanden år 2018

Y-sektionens äskanden år 2018 Y-sektionens äskanden år 2018 Information om sektionen Y-sektionen är sektionen för studenter på civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Teknisk fysik och elektroteknik internationell

Läs mer

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016

Lathund till årsbudget 16/17. 14 april 2016 till årsbudget 16/17 14 april 2016 1(6) Inledning Detta dokument förklarar betydelsen av de olika posterna i årsbudgeten. Sist i dokumentet finns även en lista med kommentarer till själva budgeten med

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Föreningsbudget 2012-2013

Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsgemensamt 12--13 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Företagsavgifter mm Sponsorintäkter Fakultetsbidrag Förvaltning Medel förvaltningsgruppen Utbildning Utbildning Övrig

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177

Läs mer

Budget 2016. Antagen VT16

Budget 2016. Antagen VT16 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse -41742-45012 CAF1: Hilbert Café 83109 115909 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

Läs mer

E-SEKTIONEN INOM TLTH

E-SEKTIONEN INOM TLTH E-SEKTIONEN INOM TLTH SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Bilaga 15 SEN MOTION UTÖKA POSTEN VICE CAFÈMÄSTARE Under mitt år som funktionär på E-sektionen har jag både varit Vice Cafémästare samt Cafémästare.

Läs mer

Y-sektionens a skanden a r 2019

Y-sektionens a skanden a r 2019 Y-sektionens a skanden a r 2019 Information om sektionen Y-sektionen är sektionen för studenter på civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Teknisk fysik och elektroteknik internationell

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Decemberstämma Reviderat Revidering Styrelsen Representation 40000 40000 Kick-Off 10000 10000 Kostnad 50000 50000 Studierådet - JURO-möten 10000 10000 Skattmästeriet - möten 1500 1500 Upstartsprogram 2000

Läs mer

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep

Budget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ack. utfall 2018 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2018 Helår 2019 Helår 3010 - Medlemsavgifter -25 795-22 333-33 500-34 000 3030 - Serviceavgifter

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: 1 BUDGET Verksamhetsåret 2017-2018 Antagen: 2017-03-23 Reviderad: 2017-05-09 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Budget för verksamhetsår 2014/2015 1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för

Läs mer

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad

Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad 2018-05-07 Förklaringar: Inväntar uppgifter Fördjupning i slutet av dokumentet Noter Intäkter Medlemsavgifter 513,0 513,0 468,7 435,6 1 246,7

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: 1 BUDGET Verksamhetsåret 2016-2017 Antagen: 2016-03-17 Reviderad: 2016-10-27 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73

Läs mer

Rambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8

Rambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8 FYSIKSEKTIONENS BUDGET Sid. 2 av 8 Rambudget Resultatställe Intäkter Kostnader Balans Fysik centralt 49 000kr 175 000kr -126 000kr Klubbmästeriet 584 000kr 566 000kr 18 000kr Lokalnämnden 49 000kr 101

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: Consensus Kontakt Besöks/Postadress

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: Consensus Kontakt Besöks/Postadress 1 BUDGET Verksamhetsåret 2018-2019 Antagen: 2018-04-07 Reviderad: 2019-02-13 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73

Läs mer

Bidrag och Avgifter 3270 Sektionsavgifter ,00 kr 3280 Programledningsstöd ,00 kr Summa bidrag och avgifter

Bidrag och Avgifter 3270 Sektionsavgifter ,00 kr 3280 Programledningsstöd ,00 kr Summa bidrag och avgifter Intäkter Sektionen Konto Beskrivning Summa Kommittéer - Intäkter sexit 124 400,00 kr - Intäkter P.R.I.T. 128 500,00 kr - Intäkter NollKIT 158 000,00 kr - Intäkter snit 40 000,00 kr - Intäkter ArmIT 746

Läs mer

Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2%

Utfall fg år Uthyrning lokaler 3 000, , ,00 239,2% Resultat per objekt 2016-01-01-2016-12-31 Aktivitetshuset Budget Utfall Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 3 000,00 3 000,00 7 175,00 239,2% Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

RAHMBUDGET I-SEKTIONEN HT18/VT19

RAHMBUDGET I-SEKTIONEN HT18/VT19 RAHMBUDGET I-SEKTIONEN HT18/VT19 HT18 VT19 VERKSAMHETSÅRET INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN 1,000 61,725-60,725 1,000 37,725-36,725 2,000 99,450-97,450

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Resultat per objekt

Resultat per objekt Resultat per objekt 2017-01-01-2017-12-31 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 Summa Lokaler 7 175,00 7 100,00 12 500,00 4011 Idrottsmaterial

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Budget per objekt Aktivitetshuset. Saldo Aktivitetshuset totalt: , ,00. Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler

Budget per objekt Aktivitetshuset. Saldo Aktivitetshuset totalt: , ,00. Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler per objekt 2016-01-01-2016-02-24 Aktivitetshuset Drift o underhåll Aktivitetshuset Lokaler 3021 Uthyrning lokaler Summa Lokaler 4011 Idrottsmaterial 5211 Lokalhyra Summa Lokaler 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Läs mer

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar Föreningsstämma 26 september 2016 kl 17.30 Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1 Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas septemberstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Budget 2016 Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Innehåll 1. Utskottsbudget... 2 1.2 Studiesociala... 2 1. 3 Corpus Callosum... 2 1. 4 Kiru... 2 1.5 Forskningsutskottet... 2 1.6 Styrelsen/övrigt...

Läs mer

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0

Propagandamästeriet Kostnad, ReadMe 0 Propagandamästeriet Konto Beskrivning Förslag 2017 6101 Kostnad, kontorsmaterial 2000 6103 Kostnad, trycksaker 5000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt 2500 7601 Kostnad, fuktionärstack till jobbare 8000

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR

SAMMANSTÄLLNING SAMMANLAGT RESULTAT 74 461 SAMMANLAGT RESULTAT 3 648 290-3 573 829 74 461 KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR SAMMANSTÄLLNING KONTOBETECKNING HT VT TOTALT KOMMENTAR FÖRENINGEN 159 380-130 620 28 760 STYRELSEN -71 687-90 405-162 092 LG -13 800-7 000-20 800 MÄ -9 500-9 500-19 000 BARVERKSAMHET 24 000 27 000 51 000

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period: Juridiska Föreningen i Uppsala Sida: 1(3) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3000 Medlemsavgifter 71 300,01 71 300,01 60 000,00 3001 Sponsring till föreningen 706 000,00 706 000,00 650 000,00 3003 Bokförsäljning

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Beslutsmöte #04

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Beslutsmöte #04 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2016-10-13 Beslutsmöte #04 Maskinteknologsektionens beslutsmöte 2016-10-13 Plats: Konferensrummet M-Husets källare. Tid: Torsdagen 13 oktober kl. 12:02 Närvarande: Alice

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: 201701-201708 201601-201608 Konto Stadkonto Totalt Föregående år Differens mot föreg. år Differens i % Verksamhetens intäkter (-) -1,901,084,420.54-1,837,615,992.04-63,468,428.50

Läs mer

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa

Budgetförslag Jubileumet Konto Beskrivning Budget 2014 Förslag Kostnad, arrangemang Summa Budgetförslag 2015 Alumni 3104 Intäkt, biljettförsäljning 20000 38000 3801 Intäkt, arrangemang 5000 5000 4801 Kostnad, arrangemang -18500-30000 7600 Kostnad, mötesfika och dylikt -1000-1500 7601 Kostnad,

Läs mer

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr Verksamhetens intäkter (-) -122 545 331,36-28 071 351,35-25 359 748,71-175 976 431,42 301 Försäljning, momspliktiga varor -32 757,00-2 850,00-98 735,00-134 342,00 302 Försäljning, ej momspliktiga varor

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb ÅRSBOKSLUT 2016-01-01-2016-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 Resultaträkning 1 Förvaltningsberättelse 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-6 sid ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

BUDGET RAMBUDGET

BUDGET RAMBUDGET BUDGET 2017 1. RAMBUDGET 1. Styrelsen a. Inkomster 74 500 kr b. Utgifter 72 500 kr c. Omslutning 2 000 kr 2. Sexmästeriet a. Inkomster 116 000 kr b. Utgifter 114 500 kr c. Omslutning 1 000 kr 3. Phöset

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring Åseda Ryttarförening 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 87 437,00 0,00 87 437,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn -8 000,00-3 497,00-11 497,00 1230 Hästar

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15 Fysikteknologsektionen 14/15 INTÄKTER UTGIFTER Programrådet F 275000 FnollK 180000 Programrådet TM 88000 SNF 50300 Sektionsavgift 70000 FIF 28000 FARM 30000 Finform 22000 Räntor 3500 Spidera 1000 Övriga

Läs mer

Sidnummer 1(4) Rev

Sidnummer 1(4) Rev Sidnummer 1(4) Rev 2017-04-08 Budget för 2017/2018 Dokumenttyp Budget Dokumentansvarig Styrelsen Fastställs av Fullmäktige Intäkter 1. Stöd från Linköpings universitet 3715780 Arbetsmiljö 75000 Grundstöd

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Protokoll vid möte Mötestid: 17:15-19:20 Plats: TP40

Protokoll vid möte Mötestid: 17:15-19:20 Plats: TP40 Protokoll vid möte 2018-09-12 Mötestid: 17:15-19:20 Plats: TP40 1. Mötets öppnande Victoria Eriksson öppnade mötet. 2. Val av justerare Erik Johansson och Niklas Waldt valdes till justerare. 3. Mötets

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb ÅRSBOKSLUT 2015-01-01-2015-12-31 för Sävar Idrottsklubb 894000-8181 sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4-7 ÅRSREDOVISNING FÖR SÄVAR IDROTTSKLUBB Styrelsen

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg Förskott Fredrik Bengtsson Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg Förskott Fredrik Bengtsson Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader Balansräkning Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 1120 Ombyggnad hallen 1129 Ack. avskr. hallen 1130 Nya banor inne 1139 Ack.avskr. nya banor inne 2010 1150

Läs mer

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41 102 Vendator Callcenter AB RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Periodisering intäkter -1 313 384,35-288 085,25-1 313 384,35-288 085,25 3010 Intäkter -22 159 916,40-25 114 192,67-22 159 916,40-25 114

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

CONSENSUS BUDGET

CONSENSUS BUDGET CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte #45

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte #45 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll Styrelsemöte 2018-04-19 #45 s styrelsemöte 2018-04-19 Plats: Konferensrummet Tid: Torsdag den 19 April kl. 12:00 Närvarande: Moa Ekdal, Stina Wahlström, Elin Winberg,

Läs mer

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201

udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201 udget - SVALÖVS MONTESSORI - 201 Resultaträkning 2013 2012 2012 INTÄKTER Förskola 5 642 000 kr 5 844 741 kr 5 848 000 kr INTÄKTER Fritids 2 110 000 kr 2 209 837 kr 1 840 000 kr INTÄKTER Skola 12 300 000

Läs mer

Verksamhetens intäkter (-)

Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens intäkter (-) -2,503,703,038.73-2,401,971,759.52 101,731,279.21 4.2% 301 Försäljningsintäkter 30 Försäljning av varor, material 312 Kostnadsersättningar 550.50 0.00-550.50 0.0% 319 Övr taxor

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer