medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel"

Transkript

1 medemagruppen 3-18 Cykel

2 Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och säkerhetsanvisningarna grundligt innan du tar produkten i bruk för första gången. Vi reserverar oss för tekniska ändringar. Viktig information! Förvara bruksanvisningen i närheten av produkten och ta vid behov en kopia. Hälsningar Minicrosser AB 3-18 trehjulig Sida 2 Utgåva 1/2008

3 Innehållsförteckning Innehåll Sida 1. Allmänna upplysningar Medicinsk anvisning Säkerhetsråd 4 2. Förberedelser före användning 2.1 Inställning av styret Inställning av sadeln Provkörning 6 3. Bromsar 3.1 Hur parkeringsbromsen används Inställning av parkeringsbromsen och bromsklossarna Trumbroms på framhjulet 7 4. Tillbehör 4.1 Ryggram, ryggstöd, bäckenstöd Skjutstång 9 5. Elektrisk drift med navmotor Skötsel och underhåll 11 / Passagerare och bagage Körning på offentliga vägar Korrekt användning Teknisk information och specifikationer Garanti trehjulig Sida 3 Utgåva 1/2014

4 Allmänna upplysningar / Medicinsk anvisning / Säkerhetsråd 1. Allmänna upplysningar Med den trehjuliga cykeln kan funktionshindrade barn och unga förflytta sig utan hjälp. Detta kan vara till hjälp i den fysiska behandlingen och bidra till att träna upp stöd- och balansförmågan samt rörelsekoordinationen. Alla viktiga delar, såsom sadeln, styret och även pedalerna kan anpassas individuellt till användarens funktionshinder. Med det speciella tillbehöret kan barn och ungdomar spännas fast på cykeln vid överkroppen eller vaderna/fötterna. Cyklarna har som regel en navbroms/frihjulsnavbroms på bakhjulet (förutom när det finns en kuggkrans) och en lufttrycksavhängig parkeringsbroms på framhjulet. 1.1 Medicinsk anvisning Denna trehjuliga cykel är avsedd för barn och unga med neuromuskulära sjukdomar (t.ex. cerebral pares, muskeldystrofi) som på grund av sina funktionshinder inte kan använda vanliga cyklar eller liknande fordon, inte ens om de är utrustade med stödhjul. 1.2 Säkerhetsråd Fara! Krökta cykelstyren och styrstänger måste genast bytas ut! Även om de rätas ut kan de GÅ AV om man fortsätter att använda dem. Korrekt användning av produkten kräver en noggrann och grundlig introduktion från behandlande vägledare. Cykeln ska endast användas på plant och fast underlag. Se punkten teknisk information, i denna användarvägledning, när det gäller användarens högsta tillåtna vikt. Använd alltid kläder med ljusa och lätt synliga färger! Var alltid beredd på att bromsa, speciellt där det är brant eller dålig sikt! Ta hänsyn till fotgängare! Häng inte någon last på styret. Detta kan påverka säkerheten vid körning. Kontrollera pedalernas fästen regelbundet! Vi rekommenderar, för din egen säkerhet, att du alltid använder hjälm. Se till att hjälmen är av god kvalitet. Den bör som minimum motsvara lagstadgade föreskrifter och rekommendationer (Standard: EN 1078 eller ANS)! Kontrollera bromsar, ljus och ringklocka före varje tur! Se till att cykeln uppfyller lagstadgade krav! Kör endast när du själv är i körbart tillstånd! Avstå från att använda hörlurar så att du kan höra ev. varningssignaler. Viktigt! Skjutstång: Om det finns en skjutstång monterad ska den endast användas för att leda cykeln. Skjutstången är inte avsedd för att dra, lyfta eller tippa cykeln! Fara! Cykelns bromssträcka ökar när det är blött. Av denna anledning är det viktigt att anpassa farten efter förhållandena, så att du alltid kan stoppa i tid trehjulig Sida 4 Utgåva 1/2008

5 2. Förberedelser före användning Förberedelser före användning / Inställning av styret / Inställning av sadeln 2.1 Inställning av styret Höjden på styret Du kan justera styret i höjdled. Lossa på Unbrakoskruven (sexkantshålskruv) ( A ) och justera stången ( B ) till önskad höjd. Stången kan flyttas med hjälp av ett lätt hammarslag på spindeldockan. Dra sedan åt ordentligt. Fara! Minimimarkeringen ( C ) för infattningen på stången ska inte vara synlig efter att styret har justerats. Justering av styret När du har lossat på justeringsskruven ( D ), kan styret vridas enligt önskemål. Se till att skruven dras åt ordentligt efteråt. Stigvinkeln på stången kan du justera genom att lossa på justeringsskruven ( E ). Detta ändrar på avståndet mellan sadeln och styret, samt höjden på handtagen. Dra till sist åt alla skruvar ordentligt. 2.2 Inställning av sadeln Sadelhöjd Sadelns höjd kan justeras genom att lossa på justeringsskruven ( A ) på sadelns fäststång och sedan skjuta eller dra sadeln till önskad höjd. Därefter justeras sadeln till rätt inställning innan skruven dras åt. Höjden på sadeln är korrekt inställd när användaren, med foten placerad på pedalen i sin lägsta position, har ett lätt böjt knä. Vågrät justering av sadeln Placera pedalen i vågrät ställning framåt, och sätt foten på pedalen (medan du sitter på sadeln) för att kontrollera sadelns horisontella position. Om dina vader nu är i lodrätt position är sadelinställningen korrekt. Om detta inte är fallet, måste du lossa på båda muttrarna (B) under sadeln, skjuta sadeln bakåt eller framåt tills du uppnår rätt inställning och därefter dra åt skruvarna igen. Fara! Stången som håller sadeln får inte dras ut längre än till markeringen. Dras den ut mer har den inte längre tillräckligt fäste. Markeringarna kan ha olika utseende trehjulig Sida 5 Utgåva 1/2014

6 Provkörning/Bromsar/Hur parkeringsbromsen används 2.3 Provkörning När du har ställt in komponenterna efter din kroppsstorlek kan du nu prova cykeln för första gången. Men kom ihåg: Innan du ger dig iväg på egen hand med den trehjuliga cykeln, bör du öva i en annan persons närvaro, speciellt på att svänga eftersom det är vid svängning som den största olycksrisken föreligger. Du bör alltid köra så långsamt som möjligt i alla svängar. Du får inte heller glömma att den bredaste punkten på cykeln finns bakom dig. Öva dig därför på att köra igenom olika hinder, så att du lär dig att bedöma hur bred cykeln är. 3. Bromsar 3.1 Hur parkeringsbromsen används På vänstra sidan av styret sitter parkeringsbromsens bromshandtag. Detta ska göra det lättare för användaren att stiga av och på cykeln. Detta handtags funktion liknar ett vanligt bromshandtags sätt att fungera. Men om bromsen ska aktiveras, måste man trycka in haken ( B ) i spåren medan handtaget är inklämt. Bromsen släpps genom att man klämmer åt bromshandtaget (A). Viktigt! Se till att bromsens fungerar och är korrekt inställd och att bromsklossen är i ordning (se punkt 3.2) trehjulig Sida 6 Utgåva 1/2008

7 3.2 Inställning av parkeringsbromsen och bromsklossarna Se till att Cantilever- (V) bromsen har tillräckligt, men inte för stort spelrum, och att bromsfunktionen aktiveras så fort handtaget trycks in. Genom användning kommer vajern och bromsklossarna att slitas och därför måste bromsen justeras efter en viss tid och ev. måste bromsklossarna också ersättas. Spelrummet mellan fälgen och bromsbelägget bör inte vara större än 1,5 mm. Om inte bromsklossen är rätt placerad på fälgen, måste den justeras. Lossa på justeringsskruven ( A ) och tryck ihop bromsklossarna för hand, dra i vajern tills den är spänd och skruva åt justeringsskruven igen. Om du är osäker på hur detta görs, bör du överlåta det till din fackhandlare. Viktigt! Varje gång du har gjort justeringer på Cantilever- (V) bromsen, måste du utföra ett bromsprov. Använd endast identiska bromsklossar vid byte. Kontrollera tillverkarnamnet och typbeteckningen. Bromsar / Inställning av parkeringsbroms / Trumbroms OBS! Nya bromsklossar kommer att uppnå full bromseffekt först efter flera gångers användning. 3.3 Trumbroms på framhjulet På cyklar med trumbroms sitter bromshandtaget för denna broms på styrets högra sida. När du kör med motor bör du alltid använda framhjulets trumbroms i kombination med bakhjulsbromsen. Allmänt sett rekommenderar vi alltid att använda fram- och bakhjulsbromsarna samtidigt och att fördela bromskraften mellan dem efter behov trehjulig Sida 7 Utgåva 1/2014

8 Tillbehör 4. Tillbehör 4.1 Ryggram, ryggstöd, bäckenstöd Ryggramen används som fäste för ryggstödet och bäckenstödet. Genom att lossa på skruvarna ( A ) på höger och vänster sida om hållaren under sadeln, kan stödets djup i förhållande till sadeln och användaren ställas in. Vinkeljusteringen av stödet görs genom att lossa på skruven ( B ) i hållaren. Dra åt skruvarna väl efter att alla justeringer är gjorda. B A Höjdjustering av stödet görs genom att lossa skruven på ( C ) i hållaren. Dra åt skruven ( C ) igen efter justering. C 3-18 trehjulig Sida 8 Utgåva 1/2008

9 Skjutstång 4.2 Skjutstång Höjdjusteringen av skjutstången utförs genom att lossa på klämringens skruv ( A ). A Skjutstången kan tas av genom att lossa på klämringen ( B ) på den stång som håller skjutstången. Denna sitter under drevet. När skjutstången ska monteras på, är det viktigt att den trycks in tills den stannar i infästningen och att det inte går att vrida runt den. Därefter måste klämringen skruvas fast. B OBS! Skjutstången ska endast användas till att leda cykeln! Skjutstången ska inte användas till att dra, lyfta eller tippa cykeln! 3-18 trehjulig Sida 9 Utgåva 1/2014

10 Eldrift 5. Eldrift via navmotor Eldriften gör det enklare att starta och förstärker pedalkraften via sensorstyrning. Provkör försiktigt och vänj dig vid hjälpkraften hos din nya cykel. Det är bara på det här sättet du kan få en känsla för sambandet mellan den kraft du trampar med, den sensorstyrda motorkraften och cykelns hastighet. Kontrollera att batteriet är laddat innan du ger dig av. (Kontrollera laddningsindikatorn, se medföljande användarhandbok för batteriet.) Batteri Styrning Navmotor Vridbart handtag Start/körning: Vrid nyckelbrytaren med nyckeln till läget ON. (Ta sedan ut nyckeln så att den inte försvinner under körningen.) Nyckeln finns vid styrningen på korgens högra sida i färdriktningen. Ställ på/av-brytaren på det vridbara handtaget i läget PÅ. Nu kan du reglera hastigheten med handtaget. När du stannat: Vrid tillbaka handtaget och ställ på/av-brytaren på handtaget i läget OFF. Ställ nyckelbrytaren på styrningen i läget OFF och ta ut nyckeln. Batteri/laddare: Läs den medföljande originalanvändarhandboken från (batteri-) komponenttillverkaren trehjulig Sida 10 Utgåva 1/2008

11 Skötsel och underhåll 6. Skötsel och underhåll Kontroller som ska utföras av cykelns användare varje gång cykeln ska utnyttjas: Kontrollera alla skruvar och muttrar, kolla att hjulen sitter som de ska, och dra åt vid behov. Kontrollera att styret och styrstången inte har några skador, och ersätt defekta delar vid behov. Kontrollera bromsfunktionen och justera vid behov. Kontrollera lufttrycket i däcken. Ta hänsyn till maximalt lufttryck, vilket finns angivet på däcken. Kontrollera däckens mönsterdjup. Kontrollera ljus och ringklocka. Kontrollera att styrets handtag sitter ordentligt fast och inte är slitna. Underhållsarbeten som ska utföras av cykelns användare 1 gång i månaden: Rengör styrets lager (styrhuvudslagret) låt en fackverkstad smörja och justera det om nödvändigt. Kontrollera och olja bromsvajrarna. Se till att de inte är krökta. Underhållsarbeten som ska utföras av cykelns fackverkstad vid behov, men minst en gång om året: Kontrollera kedjan och kedjespänningen, justera, rengör och olja vid behov. Kolla bakhjulen och justera vid behov. Kontrollera pedalfästena och smörj vid behov. Smörj pedallagren, kontrollera lageravstånd och justera (eller byt ut) vid behov. Kontrollera navkopplingen och justera vid behov. Kontrollera bromsarnas funktion, och justera vid behov. Om bromsarna inte fungerar tillfredsställande måste vajrar, bromsbyglar och bromsbelägg kontrolleras, justeras och vid behov bytas ut. Styrets lager måste smörjas. Krökta eller fastklämda vajrar måste bytas ut. Kontrollera fälgarna för att upptäcka skador som uppstått på grund av stötar från sidan eller på höjden. Kontrollera spänningen i ekrarna och justera vid behov. Kolla däckens mönsterdjup. Kontrollera ljus och ringklocka. Kontrollera bakhjulsnavet och smörj vid behov. Kontrollera att inte ramen eller gaffeln har några skador, och byt ut ev. defekta delar. Kontroller som ska utföras av användaren vid behov: Kontrollera kedjan och kedjespänningen, justera, rengör och smörj vid behov. Kolla om kedjan är sliten, smörj och byt ut vid behov. Kontrollera pedalfästet och reparera vid behov. Kontrollera att inte pedalerna glappar. Kontrollera navkopplingen inställning. Kontrollera att det inte finns några skador på styret eller styrstången och byt ut vid behov. Kontrollera och ev. justera bromsarna. Kontrollera däcktrycket och mönsterdjupet på däcken. Kontrollera ljus och ringklocka. Skötsel och underhåll fortsätter på nästa sida trehjulig Sida 11 Utgåva 1/2014

12 Skötsel och underhåll (fortsättning) Skötsel och underhåll Skötsel av cykeln Regelbunden skötsel av cykeln är viktig för att upprätthålla funktionssäkerheten och för att cykeln ska se snygg ut. Av denna anledning bör följande punkter respekteras: Regelbunden och sakkunnig skötsel leder till att cykeln behåller sitt värde. Följande kan göras för att undvika rost och andra skador: Låt inte smuts torka, utan tvätta alltid bort ev. smuts med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom detta kan skada lager, lack och dekor. Använd inte starka rengöringsmedel. Lackskador ska åtgärdas genast. Rostutsatta delar ska behandlas grundligt med ett lämpligt skyddande och vårdande medel, speciellt före och under vintern. Förvara cykeln i ett torrt rum med konstant temperatur, speciellt vintertid. Vid långvarig förvaring måste lufttrycket i hjulen kontrolleras, och däcken vid behov pumpas upp till det tryck som tillverkaren rekommenderar (se teknisk information ) trehjulig Sida 12 Utgåva 1/2008

13 Passagerare och bagage / Körning på offentliga vägar / Korrekt användning 7. Passagerare och bagage Viktig anvisning Den trehjuliga cykeln är i princip inte avsedd för att kunna ta med passagerare. Skador som uppstår som följd av icke rekommenderad användning, omfattas inte av tillverkarens garantiansvar. 8. Körning på offentliga vägar OBS VIKTIG ANMÄRKNING! Trehjuliga cyklar 12 till 20 betraktas enligt DIN (Deutsches Institut für Normung) som barncyklar, och anses av denna anledning inte vara fordon enligt den tyska vägtrafiklagen (Straßen-Verkehrs-Ordnung (StVO)). Eftersom de på grund av detta inte lyder under kraven för godkännande i StVO, kan de inte brukas på offentliga vägar. Dessutom får barn under 9 år enligt StVO endast använda cyklar på gångvägar. 9. Korrekt användning Fordon som ska utnyttjas på vägar, ska enligt StVO vara utrustade med följande komponenter: Två bromsar som verkar oberoende av varandra. En klocka med ljus klang. Framljus, bakljus med reflex, stor reflex baktill, pedalreflexer, 2 gula reflexer på ekrarna på varje hjul eller vita reflexringar, samt en godkänd reflex fram. Cykelvagn får endast användas på cyklar med stabil ram- och gaffelkonstruktion. Det är också viktigt med goda cykelbromsar fram och bak. Användaren måste vara medveten om att en cykel med last har helt andra köregenskaper jämfört med en cykel utan last. Fara! I synnerhet vid start, kurvtagning, inbromsning och körning i ojämn terräng ställs ökade krav på föraren. Transport av personer äldre än 7 år och med en vikt som överstiger 22 kg är förbjuden. Barn (under 7 års ålder) får endast följa med personer som är 16 år eller äldre. Barn får endast transporteras med hjälp av barnsadel. Använd endast godkända cykelsadlar för barn. Läs tillverkarens bruksanvisning före användning och följ anvisningarna. Ta hänsyn till cykelns maximala belastning (se teknisk information) trehjulig Sida 13 Utgåva 1/2014

14 Tekniska upplysningar och specifikationer 10. Tekniska upplysningar och specifikationer Cykelstorlek Innstegshöjde 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm Däckstorlek i tum 12 1/2 x x x x x 1.75 Max. däcktryck 2,5 bar 3 bar 2,8 bar 4,5 bar 4,5 bar Vikt (utan tillbehör) 12 kg 14,5 kg 17 kg 19,5 kg 21,5 kg Max. belastning 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg bagagehållare Max. belastning 50 kg 60 kg 80 kg 140kg 140 kg Denna produkt överensstämmer med EU:s direktiv 93/42/EÖF för medicinsk utrustning trehjulig Sida 14 Utgåva 1/2008

15 Garanti 11. Garanti Som ett tillägg till de generella villkoren, ger vi en garanti på på cykeln vi levererar. 3 år för ramen Om det föreligger ett bevisligt material- eller tillverkningsfel, ersätts alla delar detta angår. Vid ändringar och ingrepp i konstruktionen, utöver vad som är nödvändigt för att anpassa cykeln till användarens kroppsstorlek, är vi som tillverkare inte längre ansvariga. Vi förbehåller oss rätten att reservera oss för tekniska ändringar. OBS: Specialutföranden omfattas inte av ersättningsansvaret! Vi påtar oss inte ansvar för skador som uppstår om vårt chassis utnyttjas tillsammans med andra, främmande produkter. Detta kan under vissa omständigheter leda till stora skador. Undantaget är om vi uttryckligen har givit tillåtelse till bruk av sådana produkter. Vidare omfattar garantin inte brister som uppstår på grund av naturligt slitage, oproportionerlig belastning, skador som har uppstått på grund av våld, samt användning som inte är i enlighet med föreskrifterna. Garantin gäller heller inte om det, vid reparationer, nyttjas andra delar än originalreservdelar från Schuchmann. Ersättningsansvar!!! Gatufordon är i uppbyggnad och utrustning anpassade för bruk på offentliga gator och vägar med fast underlag. Användare ska regelbundet kontrollera och vid behov se till att säkerhetsutrustningen som levereras tillsammans med cykeln från tillverkaren repareras. Om cykeln används när säkerhetsutrustningen inte är i enlighet med föreskrifterna, eller om de säkerhetstekniska råden som ges i denna bruksanvisning inte följs, är tillverkaren inte ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av detta. Detta villkor gäller i synnerhet när cykeln används i terräng, vid överbelastning (se teknisk information) och när fel och brister inte åtgärdas/repareras i enlighet med föreskrifterna. Märk! Vid ändringar som utförs på egen hand, bortfaller tillverkarens garantiansvar! 3-18 trehjulig Sida 15 Utgåva 1/2014

16 Återförsäljarens stämpel Serienr trehjulig Sida 16 Utgåva 1/2008

17 Anteckningar: 3-18 trehjulig Sida 17 Utgåva 1/2014

18 Minicrosser AB Bultgatan Küngelv Sverige Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Org.nr.:

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova. Seniorcykel - Unik Brukarinformation Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.se 1 07-02-26 Generellt Seniorcykeln är testad och godkänd

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Tandemcykeln Copilot är åttaväxlad förutom cykel med elhjälpmotor som har sjuväxlat nav. Som standard har Copilot hydrauliska bromsar. Passageraren

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL

INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL INSTRUKTIONSBOK ELCYKEL INSTRUKTIONSBOK SJÖSALA ELCYKEL 1 INLEDNING Tack för att du valt en Sjösala elcykel! Ditt val av cykel är viktigt för oss och miljön, men också för framtiden. Tillsammans kan vi

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Serviceanvisning för 3-18 cykel

Serviceanvisning för 3-18 cykel Serviceanvisning för 3-18 cykel Innehåll 1 Rutiner för rengöring 3 2 Checklista vid leverans 4 3 Rutiner för underhåll 5 4 Rutiner för rekonditionering 6 5 Broschyr 7 6 Reservedelslista 8 7 Tillbehör 9

Läs mer

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Servicemanual Swing Dusch- och toalettstol Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Bästa kund! Vi tackar för förtroendet och för köpet av vår produkt. Innan du använder produkten för första gången vill

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning L Fastsättningsteknik Nitverktyg MS 5 Bruksanvisning Innehållsförteckning Hänvisningar till bruksanvisningen... 4 Varningar, hänvisningar och åtgärder i brukanvisningen... 5 Märkningar på nitverktyget...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 OBS! Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen noggrant INNAN produkten tas i bruk, för att undvika

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

S3 och Step. Cyklarna som håller balansen i tillvaron.

S3 och Step. Cyklarna som håller balansen i tillvaron. S3 och Step Cyklarna som håller balansen i tillvaron. Lika olika. Lika olika. Lika i form av att alla cyklarna står för rörelsefrihet (och glädje). Olika i form av antal hjul och format. Från två till

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Handbok Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Gjord för hand. Här i Skeppshult. Tack för att du valt en Skeppshultcykel. I den här handboken har vi samlat, om inte allt, så det mesta du behöver veta om

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

EcoRide Instruktionsbok

EcoRide Instruktionsbok e c o r i d e h a n d b o k EcoRide Instruktionsbok (Version 7.0) - Innehåller viktigt information om din elcykel - Läs noga innan du börjar använda din elcykel för att du ska lära känna och förstå hur

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska

Bruksanvisning. Svenska Bruksanvisning Svenska 21 Bruksanvisning Bästa användare Tack för ditt val av produkt! Vi hoppas innerligt att du ska trivas med din Trionic Veloped och att du ska uppleva många sköna turer, både i naturen

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S BRUKSANVISNING Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S SERIE NUMMER: - - LEVERANSDATUM: / 200 MODELL 4W STANDARDMODELL LEVERERAD AV: 21.03.2001 HSB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Kapitel 1 Introduktion...-

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C BRUKSANVISNING handicare 1002737C 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras eller publiceras i någon form, tryckt eller kopierad, på mikrofilm eller något annat sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 2009-03-03 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 5 Rekonditionering 6-8 Tillbehör 9 Checklista 10 2 Produktpresentation Produktbeskrivning

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning SVENSKA Polar CS kadenssensor W.I.N.D. är konstruerad för att mäta kadens, d.v.s. varv per minut på tramporna vid cykling. Ingen annan användning är avsedd

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 2016-05-19

SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 2016-05-19 SORTIMENTSÖVERSIKT CYKLAR BARN 1 Översikt trehjuliga cyklar vid barnhjälpmedelscentralen Örebro 2012 I Örebro kan trehjulig cykel och tandemcykel förskrivas. För barn och ungdomar provas cykel ut vid barnhjälpmedelscentralen

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

Generell bruksanvisning för Draisin cyklar

Generell bruksanvisning för Draisin cyklar Generell bruksanvisning för Draisin cyklar Innehåll Innehållsförteckning Sida Överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse 3 Utgivare Information om tillverkare 3 Till dig Kära kund, vi är glada... 4

Läs mer

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance 2ME LEKSTOL FERRARI Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer