Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation"

Transkript

1 Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013

2 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt och riksrepresentativt via SCB Undersökningsmålgrupp: Företagare som har 0-9 anställda (utöver sig själva) och som har en senast registrerad omsättning (2011) på minst kronor. Företagsformerna AB, HB/KB och enskild firma. OBS! Företagen kan ha utökat personalstyrkan efter att uppgifterna registrerades, varför en del av företagen i undersökningen har 10 eller fler anställda idag. Antal genomförda intervjuer: 500 st Genomförandeperiod: 14 februari 15 mars 2013 Genomförande av telefonintervjuer: PFM Research AB Projektansvarig: Fredrik Erfelt, Argument AB, Uppdragsgivare: Anders Karlström, Marginalen Bank

3 Bakgrundsfakta om de svarande och deras företag

4 Bakgrundsfakta kön Kön? 77% 23% Kvinnor Män

5 Bakgrundsfakta ålder Ålder? Snittålder: 51,5 år 29% 30% 24% 17% år år år 60 år eller äldre

6 Bakgrundsfakta geografi Geografisk del av Sverige? 53% 37% 10% Norrland Svealand Götaland

7 Bakgrundsfakta ortstorlek Ortstorlek (H-region)? 37% 32% 19% 6% 7% Storstäder Större städer Mellanbygden Tätbygden Glesbygden

8 Bakgrundsfakta bolagsform Företagets bolagsform? 48% 46% 5% AB HB/KB Enskild firma

9 Bakgrundsfakta antal anställda Hur många anställda har ditt företag? Räkna inte med dig själv 42% 45% 9% 5% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler

10 Bakgrundsfakta omsättning Ungefär vilken omsättning hade ditt företag förra året, d v s 2012? Upp till kronor 2% kronor 7% kronor 19% kronor 33% kronor kronor kronor kronor Mer än kronor 8% 6% 4% 2% 1% Osäker\vet inte\vill inte uppge 17%

11 Synen på det egna företaget

12 Endast tre av tio småföretag är nyetablerade eller i en tillväxtfas Vilken fas bedömer du att ditt företag är i? 58% 61% 24% 22% 8% 8% 11% 9% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling

13 Merparten av småföretagarna ser positivt på framtiden men 12% är pessimister Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? 37% Medelvärde 2011: 3,75 Medelvärde 2013: 3,67 29% 29% 33% 23% 24% 2% 4% 5% 8% 3% 2% Mycket dåliga (1) Mycket bra (5) Osäker/vet inte

14 Tillväxtföretagen är de mest optimistiska inför framtiden Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? Medelvärden på en skala 1-5 för olika undergrupper av småföretagare (1 = "mycket dåliga" och 5 = "mycket bra") 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,6 3,7 3,7 3,8 Kvinnor Män 3,6 3,8 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 3,0 3,5 3,7 4,0 Norrland Svealand Götaland 3,6 3,6 3,8

15 Livet som företagare

16 62% av småföretagarna arbetar mer än 40-timmars arbetsvecka Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Max 10 timmar 7% timmar timmar 1% 4% Medelvärde 2011: 44,8 tim/vecka Medelvärde 2013: 44,3 tim/vecka timmar 2% timmar 5% timmar 4% timmar 14% timmar 7% timmar 15% timmar 6% timmar 16% Mer än 60 timmar 18%

17 Ju fler anställda, desto längre arbetsdagar Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Genomsnittlig arbetstid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Män 45,1 Kvinnor 41,6 0 anställda 40,1 1-4 anställda 46,5 5-9 anställda 10 anställda 49,1 49,0 Nyetablerat 40,1 Tillväxt 49,2 Väletablerat 44,8 Avveckling 32,6

18 En småföretagare ägnar 7,4 timmar i veckan åt ekonomi och administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? 26% 27% 29% 30% Medelvärde 2011: 10,1 tim/vecka Medelvärde 2013: 7,4 tim/vecka 22% 20% 21% 14% 3% 7% 0-2 timmar 3-5 timmar 6-10 timmar 11 timmar eller mer Osäker/vet inte

19 Ju större företag, desto mer tid lägger företagaren på ekonomi & administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? Genomsnittlig tid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 5,0 7,3 11,3 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 5,2 7,8 11,4 15,5 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 4,4 7,1 8,5 9,3

20 Hinder för utveckling och tillväxt

21 Var fjärde småföretagare tycker att de lägger för mycket tid på ekonomi och administration Om du tänker på en genomsnittlig arbetsvecka: hur mycket tid tar ekonomi och administration för dig jämfört med vad som vore bäst för företagets utveckling? Medelvärde 2011: 3,19 Medelvärde 2013: 3,31 69% 65% 5% 7% 2% 4% 11% 12% 12% 14% Alldeles för lite tid (1) 2 Lagom mycket tid (3) Alldeles för mycket tid (5)

22 Var tredje småföretagare upplever att ekonomi och administration bromsar företagets utveckling 69% Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? 66% 16% 16% 14% 17% Nej Ja, lite Ja, mycket

23 Ju större företag, desto mer bromsar hanteringen av ekonomi & administration företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika företagsstorlekar (antal anställda) 14% 18% 23% 29% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 15% 18% 12% 17% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler

24 Särskilt tillväxtföretagen upplever att all ekonomi & administration bromsar företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika faser i företagets utveckling 24% 18% 17% 13% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 12% 22% 16% 7% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling

25 Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Arbetsuppgifter inom ekonomi & administration som företagaren upplever som problem och begränsningar för företagets utveckling Andelen som upplever att de olika arbetsuppgifterna är ett stort eller mycket stort problem för företagets utveckling Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Myndighetskontakter, t ex kommunen och Skatteverket 12% 13% 15% 15% Bokslut och deklaration 11% 12% Hantering av skatter och moms Kvitton, bokföring & redovisning 9% 10% 10% 10% Hantering av försäkringar Krediter & finansiering Bevakning och indrivning av fordringar 7% 7% 7% 7% 8% 8% Kontakter med banken Personaladministration och löner 6% 6% 6% 7% Hantera och betala fakturor Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor Kontakter med olika leverantörer 3% 4% 4% 5% 5% 6%

26 Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Vilka arbetsuppgifter inom ekonomi och administration upplever landets småföretagare som de största problemen och begränsningarna för utvecklingen av deras företag? Vi räknade upp 13 olika typer av arbetsuppgifter och nedan ser vi vilka av dessa som upplevs som de största problemen/begränsningarna (rankinglista från störst till minst problem): 1. Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal 2. Myndighetskontakter, t ex kontakter med kommunen och Skatteverket 3. Bokslut och deklaration 4. Hantering av skatter och moms 5. Kvitton, bokföring & redovisning 6. Hantering av försäkringar 7. Krediter & finansiering 8. Bevakning och indrivning av fordringar 9. Kontakter med banken 10. Personaladministration och löner 11. Hantera och betala fakturor 12. Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor 13. Kontakter med olika leverantörer

27 Småföretagarnas kunskap och hantering av ekonomi och administration

28 Varierande kunskap om ekonomi och administration bland landets småföretagare Hur bra eller dålig kunskap anser du dig ha, totalt sett, om de delar av företagandet som handlar om administration och ekonomi? Medelvärde 2011: 3,58 Medelvärde 2013: 3,56 37% 33% 34% 32% 20% 19% 10% 8% 3% 3% 0% 1% Mycket dålig kunskap (1) Mycket bra kunskap (5) Ingen åsikt/ vet inte

29 Fyra av fem småföretagare köper professionell hjälp med ekonomi och administration Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? 78% 79% 22% 21% Ja Nej

30 Nyetablerade företag köper inte mer professionell hjälp inom ekonomi & administration än andra företag Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" bland olika undergrupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 74% Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 81% 84% Nyetablerat 71% Tillväxt Väletablerat 83% 82% Avveckling 60% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm 85% 86% Har bra kunskap om ek & adm 73%

31 Allt ovanligare att köpa professionell hjälp med ekonomi och administration utöver bokföring & redovisning Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster, inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" (köper olika typer av tjänster inom administration och ekonomi) Bokföring och redovisning 73% 77% Hantering av skatter och moms 22% 36% Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Hantering av försäkringar Personaladministration och löner Bevakning och indrivning av fordringar 14% 11% 10% 13% 9% 9% 8% 21% Fakturering Hantering och betalning av fakturor 8% 7% 7% 7%

32 Företagens risk- och försäkringssituation

33 13% av småföretagarna oroar sig över företagets framtid 36% Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? 29% Medelvärde: 2,25 20% 8% 5% 1% Oroar mig inte alls (1) Oroar mig mycket (5) Ingen uppfattning/ vet inte

34 Kvinnor och de som har dålig kunskap om ekonomi & administration oroar sig mest Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? Andelen som svarar att de oroar sig (svarsalternativ 4 eller 5) i olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 11% 14% 16% Kvinnor Män 12% 20% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 13% 14% 11% 17% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 5% 13% 21% 20% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm Har bra kunskap om ek & adm 11% 16% 22%

35 Försäljning, kunder och lönsamhet småföretagarnas största orosmoln Vad är det du känner dig mest oroad över när det gäller ditt företag? OBS! Frågan besvarades endast av de 13% som tidigare uppgav att de oroar sig över sitt företag de kommande åren (svarade 4 eller 5 på den femgradiga skalan) Minskat kundunderlag, minskad försäljning, sämre betalt etc => sämre lönsamhet 52% Den allmänna konjunkturen, minskade arbetstillfällen, branschens utveckling etc 28% Samhällets utveckling, företagsklimat, valutakurser, lagar/regler, skatter, avdrag etc Privata aspekter (ålder, sjukdom, graviditet/ mammaledighet etc) 6% 18% OBS! Frågan var helt öppen och svaren har kategoriserats i efterhand. Några enstaka svarande uppgav mer än ett skäl till oro, varför summan av staplarna något överstiger 100%

36 Många fler än företagaren själv skulle drabbas om företaget började gå dåligt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? 44% 37% 22% 30% Det skulle "bara" drabba mig själv Det skulle också drabba min make/ maka/sambo el likn Det skulle också drabba mina barn Det skulle också drabba anställda, samarbetspartners, underleverantörer etc

37 Extra många skulle drabbas om tillväxtföretag och lite större företag skulle gå dåligt ekonomiskt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? Andelen som svarar att även andra skulle drabbas Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 48% 58% 66% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 45% 61% 79% 75% Kvinnor Män 49% 59% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 36% 49% 63% 58% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 45% 57% 62% 73%

38 43% av småföretagarna kan inte ens vara borta från arbetet en månad utan att företaget skulle lida stor skada eller helt gå under Tänk dig in i en situation där du själv måste vara helt borta från ditt företag i en månad, t ex på grund av sjukdom. Hur stor skada skulle verksamheten i ditt företag lida av detta? 32% 38% 24% 5% 2% Företaget skulle inte lida någon skada alls Företaget skulle lida viss skada Företaget skulle lida stor skada Företaget skulle helt gå under Osäker/vet inte

39 Ju färre anställda, desto mer beroende är företaget av företagarens närvaro Hur stor skada skulle verksamheten lida om du var helt borta från företaget i en månad, t ex på grund av egen sjukdom? Andelen som svarade att deras företag skulle lida stor skada eller helt gå under jämförelse mellan olika undergrupper av småföretagare 0 anställda 1-4 anställda 46% 46% 5-9 anställda 10 anställda eller fler 25% 31% Nyetablerat Tillväxt 49% 50% Väletablerat 42% Avveckling 35%

40 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad De intervjupersoner som i den förra frågan uppgav att deras företag skulle lida viss eller stor skada eller helt gå under ifall de tvingades vara borta från företaget under en månad fick besvara en öppen följdfråga: Vilken typ av skada skulle ditt företag lida om du var borta helt från företaget under en månad? Vad skulle hända då? Många av svaren handlar om att arbetet helt enkelt inte skulle bli utfört. Denna typ av svar kommer främst från enmansföretagarna. De som har anställda medarbetare pekar istället på att arbetsbelastningen på dessa skulle öka radikalt. Det är ett enmansföretag, och ifall jag inte är där så är det ingen som kan göra jobbet och hålla kontakten med kunderna. Mina kollegor skulle bli utarbetade. Skulle inte funka helt enkelt, då jag är ensam i företaget. Ingen inkomst. Inget skulle bli gjort. Det skulle bli en större belastning på de andra som arbetar med företaget. Företaget skulle bli stillastående eftersom jag praktiskt taget är företaget.

41 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Även en del av de företagare som har anställda menar att verksamheten skulle bli kraftigt lidande om företagaren själv skulle vara borta en månad. I vissa fall är företagaren specialist och hanterar arbetsmoment som ingen annan kan ta över. I andra fall är företagaren en utpräglad ledare och personalen skulle bli osäker på vad som ska göras om de inte hade denna arbetsledning. Det stora bekymret skulle i så fall vara att arbetarna inte hade haft någon som ledde dem. Så verksamheten hade försämrats. Administrationen skulle försämras. Jag har jobbat med det länge och det hade blivit svårt att hitta en ersättare. Arbetet skulle försämras eftersom man måste ta in ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. För många av företagen/företagarna skulle resultatet bli mycket negativt i vissa fall katastrofalt. Eftersom jag inte har några anställda så finns det ingen som kan hjälpa mig om jag blir sjuk. Alla mina uppdrag skulle crascha och verksamheten skulle inte fungera. Företaget hade gått i konkurs. Ingen kan arbeta utan mig. Vi hade fått stänga butiken.

42 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa småföretagare pekar på att de sannolikt hade behövt ta lån för att täcka det intäktsbortfall som skulle uppstå på grund av den egna frånvaron. Jag tror företaget skulle klara det, men det hade blivit svårt. Jag har byggt upp mitt företag helt utan skulder och om jag var tvungen att vara borta från företaget så hade vi behövt låna pengar. Den vanligaste förklaringen till varför en så förhållandevis kort frånvaro som en månad ändå skulle få så stora konsekvenser är att kundrelationerna skulle påverkas negativt. Om en kund inte kan köpa företagarens produkter eller tjänster när han/hon är borta, så kommer kunden vända sig till någon annan leverantör. Och det kan bli mycket svårt att locka tillbaka dessa kunder. Jag skulle bli tvungen att tacka nej till jobb, och då måste kunderna anlita någon annan. Och då finns det en risk att jag tappar mina kunder. Kunderna väntar inte. De går till något annat företag istället, så det skulle innebära katastrof för mitt företag. Vissa kunder hade försvunnit och jag hade blivit mindre attraktiv bland kunderna. Är man bort så länge så kan det hända att man förlorar kunder, att de vänder sig till någon annan och tycker att det samarbetet fungerar lika bra eller bättre kanske.

43 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa av småföretagarna ser en möjlighet att ta in extrapersonal i samband med den egna frånvaron, men sådan personal anses samtidigt vara dyr och inte alls lika produktiv som företagaren själv. Arbetet skulle bli försämrat eftersom man måste ta in en ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. Det är svårt att få någon ersättare att hoppa in med den extremt nischade verksamhet som vi har. Eftersom jag jobbar timmar i veckan så skulle jag hamna efter väldigt mycket. Och det är svårt att hitta en ersättare jag skulle inte ha råd att ta in en ersättare. Några av intervjupersonerna, t ex de som driver lantbruk, menar att skadans storlek skulle variera beroende på säsong. Under vissa delar av året skulle det gå förhållandevis bra medan det under andra perioder skulle vara katastrof. Vi skulle inte hinna med t ex skörden. Jag har ett lantbruk, så hur stor skadan blir och vilken sorts skada det skulle bli beror helt på vilken tid på året det handlar om. Det beror på i vilken årstid. På sommaren vore det katastrof, jag skulle tappa kunderna, men på vinter spelar det ingen roll.

44 Två av tre småföretagare vet inte vad sjukfrånvaro är 67% Om du tänker på hela förra året, d v s 2012: hur många dagar var du hemma och avstod från att arbeta på grund av egen sjukdom? (sjukfrånvaro) Medelvärde: 3,8 dagar 9% 10% 9% 5% 0 dagar 1-2 dagar 3-5 dagar 6 dagar eller mer Osäker/ vet inte

45 Hälften av småföretagarna arbetar även när de är sjuka och borde vara hemma Och hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? ("sjuknärvaro") 42% Medelvärde: 6,3 dagar 15% 16% 11% 16% 0 dagar 1-5 dagar 6-10 dagar 11 dagar eller mer Osäker/ vet inte

46 Särskilt tillväxtföretagare och de som driver lite större företag känner att de inte kan vara hemma när de är sjuka Hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? Genomsnittligt antal dagar "sjuknärvaro" inom olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 5,8 Omsättning 1-3 miljoner kr 4,4 Omsättning mer än 3 miljoner kr 11,9 Kvinnor 4,7 Män 6,8 Nyetablerat 5,7 Tillväxt 9,0 Väletablerat 5,7 Avveckling 4,7

47 Olycksfallsförsäkring den vanligaste försäkringstypen för landets småföretagare Vilka olika typer av försäkringar har du som småföretagare? Olycksfallsförsäkring 86% 2% 11% Livförsäkring 76% 4% 20% Pensionsförsäkring 76% 2% 22% Sjukförsäkring 68% 4% 28% Sjukvårdsförsäkring 51% 5% 43% Stilleståndsförsäkring 42% 7% 51% Kompanjonsförsäkring 12% 4% 85% Ja Osäker/vet inte Nej

48 Ju högre omsättning, desto vanligare med försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika omsättningsnivåer Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 68% 81% 89% 88% 80% 80% Pensionsförsäkring 67% 78% 88% Sjukförsäkring 61% 75% 71% Sjukvårdsförsäkring 43% 55% 60% Omsättning max 1 miljon kr Stilleståndsförsäkring 38% 43% 48% Omsättning 1-3 miljoner kr Kompanjonförsäkring 6% 12% 19% Omsättning mer än 3 miljoner kr

49 De yngsta och de äldsta småföretagarna är de sämst försäkrade Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika åldrar Olycksfallsförsäkring 83% 90% 92% 79% Livförsäkring 68% 68% 82% 83% Pensionsförsäkring 63% 70% 79% 88% Sjukförsäkring 55% 67% 79% 74% Sjukvårdsförsäkring 38% 55% 62% 55% år Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 13% 15% 10% 9% 37% 41% 42% 45% år år 60 år eller äldre

50 Nyetablerade företag är ofta sämre försäkrade medan tillväxtföretagen ofta har fler försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika faser Olycksfallsförsäkring 78% 78% 91% 87% Livförsäkring 68% 62% 78% 78% Pensionsförsäkring 71% 77% 76% 80% Sjukförsäkring 53% 61% 70% 71% Sjukvårdsförsäkring 31% 51% 55% 53% Nyetablerat Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 22% 7% 15% 11% 9% 33% 45% 45% Tillväxt Väletablerat Avveckling

51 Ju bättre framtidsutsikter, desto mer vill småföretagaren försäkra sig och sin verksamhet Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika framtidsutsikter Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 65% 82% 82% 89% 75% 78% Pensionsförsäkring 68% 72% 80% Sjukförsäkring 62% 62% 72% Sjukvårdsförsäkring 40% 42% 58% Dåliga framtidsutsikter Stilleståndsförsäkring 30% 44% 43% Medel framtidsutsikter Kompanjonförsäkring 10% 9% 14% Bra framtidsutsikter

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Feriepraktik 2016. information till sökande

Feriepraktik 2016. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik 2016 information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Nygatan 22, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Blocket jobbkollen höst 2012

Blocket jobbkollen höst 2012 Sida 1 Kön Ålder Chef --------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------- --------- Man Kvinna 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år Chef ---------

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6 Multidimensional Pain Inventory Med hjälp av frågorna, som ställs i följande tre delar, vill vi försöka kartlägga värkproblemen ur din egen synvinkel. Detta är viktigt, eftersom du naturligtvis är den

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Carola Wester-Sundblad, Lantbruksexpert, Aktia Bank Abp Måste få ta tid Generationsväxling kontakta

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder IV Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder Här kommer det fjärde frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller med bland annat frågor hur du upplever

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass Vad jag vill ha med i min Livskompass Vilka är de viktiga sakerna som verkligen spelar roll i ditt liv? Vad vill du ska finnas med

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar.

Läs mer

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012 Resultat från Folkhälsans amningsenkät 2012 Hur gamla var dina barn när de slutade ammas?uppge skilt för de fyra yngsta barnen. Ifall du ännu ammar yngsta barnet, kryssa då i barnets nuvarande ålder. Hur

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Appendix 1. Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Mittuniversitetet Umeå universitet Tack för att du valt att delta i denna studie! Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din

Läs mer

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus ENKÄT 1 Datum: Löpnr: Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus Vi som arbetar i projekt Columbus vill ta reda på om Du och de andra deltagarna tycker att projektet varit till någon nytta. Vänligen

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig.

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Anställa lärling Postad av Kenta Jonsson - 11 nov 2013 22:08 Hej alla. Är inne på att anställa en lärling. Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Just nu

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Jag är nöjd med att arbeta 75 % med anpassade arbetsuppgifter. Många möten, omorganisation. Ingen vikarie, hinner inte med mina uppgifter, känner mig

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016

FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016 FÖRETAGETS FRAMTID RESULTAT AV EN ONLINE-ENKÄT SUSANNE DURST INSTITUTIONEN FÖR HANDEL OCH FÖRETAGANDE JANUARI 2016 H Ö G S K O L A N I S K Ö V D E W W W. H I S. S E Bild 1 BTAR - PROJEKT Detta EU-projekt

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Nej. 7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

Nej. 7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man 2. Födelseår? 19 Kvinna 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern I nedanstående text listas de frågor och svarsalternativ som kommer att ställas i undersökningen. Tillväxtverket förbehåller sig rätten

Läs mer

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 7 maj BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes. Riksrepresentativt urval bland de med minst ett barn 0-7 år. Personer i åldern 20-65 år som har bil i hushållet

Läs mer

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan 1 av 11 Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 Saad Hashim Me hashim@it.kth.se George Hannouch Me hannouch@it.kth.se 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan av 11 Svar till frågorna: 1 1.

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer