Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag"

Transkript

1 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag

2 Sammanfattning Golvens ytegenskaper måste tas i betraktning som en viktig del när det kommer till rengörings- och underhållsmetoder och kostnader, samt golvens totala livslängd. Vanligtvis skyddas många elastiska golvbeläggningar regelbundet med polymerbeläggningar, för att underlätta daglig rengöring och underhåll, som skall appliceras efter installation. Eftersom temporära polymerbeläggningar (vax) regelbundet måste förnyas, vilket i sin tur innebär höga kostnader, har många tillverkare försett sina elastiska golvprodukter med permanenta PU- eller akrylbeläggningar direkt från fabriken. Med löftet om att ytterligare beläggningsåtgärder inte längre behövs, ibland under hela produktens livstid. Tester i en sjukhusmiljö i Österrike har dock visat att alla dessa så kallade permanenta skydd, även om de marknadsförs som livslångt skydd, slits bort inom en relativt kort tidsperiod och måste därför repareras och underhållas samt att de kräver ytterligare rengöringsåtgärder. Dessa åtgärder leder till extra kostnader och kan även resultera i utsläpp och kemiskt avfall i städvattnet. Som ett alternativ finns golvsystem som inte behöver någon ytbeläggning eller inledande skydd, detta i den senaste generationens gummigolv. Obehandlade gummigolv kan underhållas med ekologiska underhållsprodukter, utan att extra skydd behövs eller kan till och med rengöras med nya rengöringssystem som diamantrondeller, som fungerar helt utan kemikalier. Framför allt är det nu möjligt att uppnå imponerande resultat vid renovering av golvytor, när man förnyar gamla och smutsiga golv med minimal användning av rengöringsmedel. På detta sätt kan användningen av kemikalier drastiskt minskas i sjukhusmiljön samtidigt som betydliga besparingar på underhållskostnader under hela produkternas livslängd görs.

3 1. Golvytan Vad utgör kontakten mellan golvet och dess användare? Vad avgör dess lämplighet för rengöring, desinfektion och golvets utseende? Varje golv kan ser bra ut så länge du inte använder det men du kan endast se dess kvalité när det används. Under många år var det helt naturligt att golvet var tvunget att vaxas, ett skydd som underlättade regelbunden moppning och torkning. Rengöringskostnaden utgör % av den totala kostnaden under en produkts livscykel. Ett sådant skydd erhålls många gånger genom en polymerbeläggning som måste förnyas löpande. Detta kräver fullständigt avlägsnande och återapplicering av en ytbeläggning och oftast även en torktid på 24 timmar. Avbrott i arbetsprocesser och behovet av att tömma respektive rum, är några av konsekvenserna. Ett annat alternativ är sprutrengöringsmetoder. Dessa förlänger användnings- Eftersom manuellt arbete har blivit allt för dyrt i de flesta industrialiserade länder, försöker man kompensera de manuella rengöringsmetoderna med kemikalier. Detta gör det åtminstone möjligt att sänka kostnaderna för dagligt underhåll, trots att det finns tydliga hygienkrav i vissa miljöer. Dessutom har det visat sig att vaxning - numera ersatts av polymerbeläggningar som vanligtvis appliceras 1-2 gånger per år - vilket är en viktig kostnadsfaktor under ett golvs livstid. Eftersom traditionella elastiska golvtyper, såsom Vinyl eller Linoleum, inledningsvis har en grov golvyta med mycket öppna porer är det nödvändigt att skydda golvet mot att smuts tränger in i ytan. Linoleumytor 1:500 PVC-ytor 1:500 Bild: Dr. Jürgen Schmiegel, Piepenbrock ett anläggningschefsföretag i Tyskland, april 2011)

4 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag tiden på den befintliga ytbeläggningen, med hjälp av en permanent behandling med kemikalier vid det dagliga underhållet. Båda metoderna innebär stora kostnader och beroende på vilka produkter och system som används bör man räkna med en kostnad på cirka 5-7 euro/år/m². skyddande ytskikt ansågs vara att de inte var tillräckligt kraftiga för att klara den dagliga användningen under en längre period. För att övervinna nackdelen med en grov golvyta med mycket öppna porer erbjuder nästan alla golvtillverkare att ytbehandla golvbeläggningen direkt på fabrik, vilket innebär att den första processen då man tar bort ett skyddande lager och applicerar en ytbeläggning, inte längre är nödvändig. Många fabriksbeläggningar marknadsförs även som "permanenta" eller "garanterad under hela livstiden", så att användaren får intrycket av att endast daglig rengöring krävs och alla andra städåtgärder inte är nödvändiga. I själva verket blir dessa golvbeläggningar ofta behandlade med ytterligare ytbeläggningar eller skydd av rengöringsföretagen, antingen på grund av okunskap eller affärsintressen, eller för att de helt enkelt inte litar på de löften som tillverkarna använder i sin marknadsföring 1. PVC-polyuretanskydd Den subtila skillnaden PVC utan ytbehandling PVC-PUbeläggning utan UVtvärbindning cirka 5 μ m PVC-PURbeläggning utan UV-tvärbindning cirka 8 μ m PVC-PUR beläggning UV-tvärbundna cirka 7 μ m PVC-PUR beläggning UV-tvärbundna cirka 17 μ m Den sistnämnda anledningen förefaller mer berättigad, då experter i Tyskland redan 2008 började en offentlig diskussion i golvtidningar om ytskyddskvalitén på elastiska golv. Mer nonsens kommer in på marknaden var en av de åsikter som en före detta produktutvecklingschef, på en känd golvtillverkare, gav dessa produkter. Gemensamt för alla experter var att de efterfrågade ett golv som inte behöver någon skyddandeytbehandling. Då svagheten i dessa BodenWandDecke 4/04 Sidan 70 Dessa bilder som publicerades 2008 i den tyska golvtidningen BodenWandDecke visar hur tunna de olika ytbeläggningar i mikrocentimeter är i jämförelse med den totala tjockleken av respektive golvmaterial. 1 Trots att marknadsföringsdeklarationen ser lovande ut är verkligheten annorlunda då de flesta av tillverkarnas rengöringsanvisningar ändå kräver att beläggningar ska används i områden som används ofta eller där det ställs höga krav på hygienen.

5 2. Vetenskaplig experimentell studie på golvytor i Österrike År 2011 ombads University of Applied Sciences i Österrike, Linz, att genomföra en experimentell studie på material- och bakteriologisk beteende på olika typer av golvbeläggningar för att ta reda på dess lämplighet i sjukhusmiljöer. Studien påbörjades i juli 2011 med testområden i Landesnervenklinik Wagner Jauregg i Linz med olika typer av golvmaterial i en korridor som användes frekvent: PU-belagda PVC-golv (två varumärken) linoleumgolv med fabrikstillämpad yta (två varumärken) gummigolv plattor (ingen ytbeläggning) gummigolv (vulkanisering med högtryck) med hamrad yta (ingen ytbeläggning) Den kemiska rengöringsprodukt som används för alla golv var Floor Cleaner S från Tana Chemie, Tyskland, ett så kallat grönt rengöringsmedel som är EU-miljömärkt. Efter installationen rengjordes varje golv dagligen manuellt med underhållsrengöringsmedel en automatisk rengöringsmaskin med normala rengöringsrondeller och kemiskt underhållsrengöringsmedel en automatisk rengöringsmaskin med diamantrondeller utan kemikalier (endast gummi och ett PVC-varumärke) Maskinen som användes var Nilfisk BA451D.

6 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Golvet installerades den 13 juli, 2011; Rengöringen påbörjades den 20 augusti Prover togs från ytan i början av de följande månaderna och mätningar gjordes gällde följande: golvets tjocklek ytbeläggningens tjocklek ytans skick bakterietillväxten på golvet bakterietillväxten av injicerade bakterier på de rengjorda golvproven Avslutningsvis hölls en intervju med städpersonalen för att utvärdera rengöringsbeteendet av olika golvtyper i enlighet personalens synpunkter. Dessutom testades diamantrondellerna i en ytterligare testfas, enbart på gummigolv, för att avgöra om diamantrondeller kan påverka glansen, grovheten och även återväxten av bakterier på ett annat sätt jämfört med andra rengöringsmetoder. Följande resultat kunde redovisas när studien var färdig, i slutet av februari 2012: tjockleken för olika typer av golvmaterial hade ingen relevans ytans grovhet påverkades kraftigare av maskinrengöringsrutiner, till och med mer intensivt av rengöring med diamantrondell ytans glans förbättrades även med maskinrengöringsprocedurer, men förblev väl inom gränserna för matta ytor. Endast med höghastighets polering och diamantrondeller ökade glansnivån för släta gummigolv. repor uppkom framför allt på linoleumgolv och på ett av de testade PVC-golven, medan det testade gummigolvet knappt visade några repor ytbehandlade golvtyper visade på extrem nötning av ytbeläggningen, vilket innebar att de flesta ytbeläggningar snabbt försvann Bakterietillväxten på olika ytor visar inte på några relevanta skillnader mellan olika golvmaterial. Inte heller användningen av vatten hade någon negativ effekt på förekomsten av bakterier, vilket bekräftar att rengöring med diamantrondell och enbart vatten kan anses vara likvärdigt.

7 Det mest slående av dessa resultat var förstås det snabba försvinnandet av fabriksapplicerade PU-skydd eller ytskikt på PVC och linoleumgolv: Bilden är ungefär densamma för Linoleum golvskyddet (ytbehandlingen): Ytbeläggningens tjocklek (olika nötning på golvbeläggningar) Ytbeläggningens tjocklek (olika nötning på golvbeläggningar) Beläggningens medeltal [μm] Testområde 1 Testområde 2 Beläggningens medeltal [μm] Testområde 1 Testområde 2 Prov nr Prov nr Grafen visar hur ytbeläggningen på ett PVC-golv som installerades för 4 månader sedan inte längre går att identifiera. Testområde 1 refererar till manuell rengöring: testområde 2 refererar till maskinrengöring, där minskningen av ytbeläggningen var ännu snabbare. Även här visar det att ytbeläggningen nötts ordentligt, även om ett väldigt tunt lager fortfarande går att identifiera efter 4 månader. Det förväntas att även den resterande ytbeläggningen kommer att ha försvunnit helt efter ytterligare 4 veckor.

8 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Jämfört med andra ytbehandlingar på linoleum visar detta fortfarande goda resultat. Andra ytbeläggningar, på de jämförbara linoleum-märkena, försvann redan efter 3 månader: Ytbeläggningens tjocklek (olika nötning på golvbeläggningar) Beläggningens medeltal [μm] Testområde 1 Testområde 2 Prov nr Detta golvs ytbeläggning minskade i tjocklek hastigt. På testområde 2 har ytbeläggningen försvunnit vid prov 3 och på testområde 1 vid prov 4.

9 Ett ytterligare tecken på försämrad kvalitet och ytskydd kan visas med de här fotona: Linoleum, med ytbehandling, före och efter 4 månader maskinrengöring: Endast gummigolv utan ytbeläggning ansågs vara stabila gällande rengöringsegenskaperna och visade, enligt slutanalysen, väldigt goda resultat: Referensmätning prov 0 Prov 4 Testområde 2 Prov 1 Testområde 3 Prov 4 Testområde 3 Ytskyddet är viktigt för linoleum, inte bara på grund av rengöring utan också för själva produktens stabilitet. Så fort ytan inte längre är skyddad blir den mer känslig mot vatten och en nedbrytningsprocess påbörjas. Linoleumytor utan beläggning visar också oxideringseffekten där linolja reagerar med syre och aldehydutsläppen blir betydande. Slutsatsen från Linzstudien är att golvytor belagda med PU eller ytbehandling och endast behandlade med underhållsrengöringsmedel förr eller senare slits bort med alla rengöringsmetoder, beroende av frekvens och intensitet. När skyddsbeläggningen har slitits av kommer det bli betydlig svårare att utföra underhåll och rengöring. Jämfört med andra golv fanns det knappt några synliga repor (slutrapport ). Gummigolven (båda typerna) fick mycket positiva utvärderingar från städpersonalen och visade inga synliga tecken på slitage. Eftersom inget ytskydd var applicerat på dessa golv var minskningen av det översta lagret inget relevant ämne. Rengöring och underhåll visades sig var enklare under hela testperioden.

10 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Rengöring med diamantrondeller Rengöring utan kemikalier Förutom de vanliga testen för manuella och maskinrengöringsrutiner inkluderade även testet rengöring med diamantrondeller, som applicerades på samma städmaskin. Rengöring med diamantrondeller är en ny städmetod som främst är utvecklad för golv med keramiska plattor där mycket små bitar av industridiamanter har tillförts rengöringsrondellerna. Diamantrondeller finns med olika strävhet och kan användas med alla vanliga rengöringsmaskiner. Ytbeläggningens tjocklek (olika nötning på golvbeläggningar) I nästan alla tillfällen kan diamantrondeller ersätta kemikalier så att rengöring inte längre kräver kemiska rengöringsmedel, utan endast en tillräcklig mängd vatten. I sjukhusmiljöer kan denna metod också tillämpas växelvis med manuell moppning (i kombination med desinfektion), särskilt i patientrum och andra områden som är svåra att nå med daglig maskinrengöring. Testet med diamantrondeller hänvisar till två gummigolv och ett PVC-golv där tillverkaren uttryckligen rekommenderat användning av diamantrondeller. Resultaten är uppenbara: PU-beläggningen på PVC-golvet försvann ännu snabbare från ytan: Ytbeläggningens tjocklek (olik nötning på golvbeläggningar) Beläggningens medeltal [μm] Prov nr Testområde 1 Testområde 2 Testområde 3 Detta golv är det enda ytbelagda golv som installerades i alla tre testområden (inklusive rengöring med diamantrondell). Enligt tillverkaren är denna ytbeläggning lämplig för rengöring med diamantrondeller (lättaste versionen). Emellertid visar resultaten att på testområde 3 finns det inte längre någon synlig ytbeläggning efter 2 månader. På de andra testområdena har ytbeläggningen försvunnit efter 3 (maskinrengöring) respektive 4 månader (manuell rengöring). Avslutande anmärkningar för studien angående visuellt skick: "Alla golven installerades den 13 juli Efter två månader visade golven de första synliga tecknen på slitage. Men överlag är golven fortfarande i ett mycket gott skick. Det finns inga synliga hål eller sprickor. På de mikroskopiska fotona kan vi dock se områden med tydliga repor. Framför allt PVCgolvet (nr 2) visar tecken på slitage såsom repor och smuts. Därför kan de användas för: vanlig rengöring och underhåll, för medelstor rengöring för att ta bort ingrodd smuts, desinfektions skikt eller rester av rengöringskemikalier den strävaste versionen är även lämplig för att reparera skadade ytor och för att ta bort ingrodd smuts och ytbeläggningar på gamla golv. Med städpersonalen 2 hölls en månatlig utvärdering om alla golvs rengöringsegenskaper. Alla golv beskrivs som i allmänhet trevliga golv (PVC 2) är dock väldigt svårt att få rent. Även båda linoleumgolven är svåra att rengöra. Städpersonalen var framför allt nöjd med städegenskaperna hos gummigolvet "norament grano. Manuell rengöring samt maskinrengöring är väldigt enkelt." Även det släta gummigolvet fick ett positivt utlåtande. 2 Det är viktigt att nämna att städpersonalen förblev densamma under hela perioden då testen utfördes.

11 Resultat från bakterietest För att kunna se eventuella skillnader mellan golv och även rengöringsmetodernas tester från de installerade golven direkt tillämpades samma bakteriekoncentration före (koncentration av 104/ml, den applicerade mängden på varje prov var 200μl). Tester utfördes med bakterierna Escherichia coli och Staphylococcus Aureus. Diagrammen visar återhämtningshastigheten efter rengöring, som framkom av testerna. De tre färgerna hänvisar till manuell rengöring (blå), maskinrengöring (röd) och rengöring med diamantrondell utan kemikalier (grön). Uppenbarligen finns det inga signifikanta skillnader mellan golv och rengöringsmetoder, så att den kemikaliefria städmetoden kan anses som likvärdig i avseende på dess inverkan på bakterier. Resultaten med bakterien Escherichia Coli: Tester med Staphylococcus Aureus: Återhämtning i % Testområde 1 Testområde 2 Testområde 3 Återhämtning i % Testområde 1 Testområde 2 Testområde 3 Bild 58 Alla mätningars medelvärde Bild 60 Alla mätningars medelvärde Sammanfattningsvis kan man säga PU-beläggningar och ytbehandlingar har en mycket kort livslängd om de inte skyddas av lämpliga, men kostsamma underhållsmetoder Oskyddade PVC- och Linoleumgolv är svåra att underhålla Gummigolv med kompakta ytor kan erbjuda alternativ för elastiska golvmaterial utan någon typ av ytbeläggning och upprätthålla de enkla rengöringsegenskaperna Rengöring med diamantrondeller är lämplig på gummigolv utan ytbeläggning med kompakta ytor vilket gör att man kan minska användningen av kemikalier.

12 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Under tiden har detta sjukhus installerat cirka m 2 av slätt gummigolv i sina lokaler och använt rengöringsmetoden med diamantrondellen, i kombination med manuell rengöring. Under det första året övervakade sjukhuset arbetsmängden och mängden av kemikalier som användes under rengöringsprocessen på detta nyinstallerade golv. Resultaten rapporterades i följande brev: (Fotot togs i juli 2013, Landesnervenklinik Linz)

13 3. Avslutande anmärkningar Elastiska golvmaterial är det vanligaste golvmaterialen som används i hälsovårdsmiljöer. På grund av tradition och kultur har antingen PVC eller linoleum tidigare varit dominerande på marknaden. Gummigolv har främst växt på marknaden under de senaste 10 åren, trots det har dess prestanda ofta ignorerats eller underskattats. Nu erbjuder den senaste generationen av miljöcertifierade gummigolv flera nya lösningar för hälsovården, för att klara av de allra högsta utsläppskraven - utöver befintlig lagstiftning och miljömärkningskrav en kontrollerad golvlösning tillsammans med installationsmaterial. Ytan på denna nya generation av gummigolv tillåter användning av miljövänliga rengöringsprocedurer och fungerar till och med helt utan kemikalier. Lyckade referenser relaterade till detta koncept har realiserats och kan analyseras. En av dem är Asklepios group i Tyskland ( Grönt sjukhus ) som använder de nämnda lösningarna i deras senaste installation i Tyskland. Många andra sjukhus i USA (t.ex. Kaiser Permanente) och över hela Europa har även de använt lättskötta gummigolv från nora i installationer, såsom det allmänna sjukhuset i Wien, universitetssjukhuset i Antwerpen, universitetssjukhuset i Basel, Erasmus sjukhuset i Rotterdam, Evelina Children Hospital i London och många andra.

14 Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Mot miljövänliga sjukhus i framtiden. (Obs: Detta foto är från webbsidan hänvisar till LEED test PBT reducering av källa, augusti 2013).

15 Utgivare nora systems GmbH Höhnerweg Weinheim Tyskland Tel. (+49) Fax. (+49) Upphovsrätt Upphovsrätten till innehållet i det här dokumentet, i synnerhet dess textinnehåll, bilder, grafik, ljud, animationer, videoklipp och integrerade dokument samt dess arrangemang, tillhör uteslutande nora systems GmbH. Innehållet i detta dokument får inte kopieras, distribueras, ändras, publiceras, lagras i ett informationssystem eller göras tillgängligt för tredje parter för kommersiella eller spridningssyfte utan ett föregående skriftligt godkännande från nora systems GmbH. Garanti, friskrivning från ansvar Den största omsorgen har tagits i sammanställningen av texter, referenser och bilder. Informationen i detta dokument är dock inte bindande. nora systems GmbH ger inte någon garanti för informationens riktighet, precision, aktualitet eller fullständighet i detta dokument. nora systems GmbH kommer inte ta något ansvar för innehållet då tredje parter refererar till nora systems GmbH. Varumärkesrättigheter för respektive registrerad ägare skall följas. nora systems GmbH förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra eller komplettera den information som lämnats ut. Under inga som helst omständigheter ska nora systems GmbH hållas ansvariga för skador, oberoende av de rättsliga grunderna, som härrör från användningen av detta dokument. Inte heller tas något ansvar för förlorad inkomst, driftsavbrott, förlust av program och annan data. Detta gäller även om vi uttryckligen informerats om möjligheten att sådana förluster kan uppstå. Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller inte om livshotande- och personskador eller människors hälsa har skadats på grund av nora systems GmbH skyldigheter eller dess medhjälpare, eller om någon annan skada har uppstått på grund av avsiktliga eller grovt vårdslösa åtgärder av nora systems GmbH. Varumärkesrättigheter Varumärket nora samt alla andra registrerade varumärken som används i detta dokument har registrerat sig med ett företag, land eller ett närstående företag till nora systems GmbH.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Skötsel och underhållsråd för vinylgolv Installationsbehandling/ytskydd IdéCollections vinylgolv är slitstarka golv och kräver i regel ingen installationsbehandling. I utrymmen med hög belastning eller

Läs mer

VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR

VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR VÅRD & OMSORG HYGIENSKA & SLITSTARKA GOLVLÖSNINGAR Säkerheten går alltid i första hand Vi har golv anpassade till alla rum på sjukhus och vårdhem. Det är stor skillnad mellan golv och golv. Kulvert, akutmottagning,

Läs mer

Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare

Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare Kvalitetssäkring/ arbetsbeskrivning för lokalvårdare Innehåll Golvrengöring... 4... 4 Dammtorkning och rengöring av inredning... 5... 5 Viktigt att tänka på... 5 Dammtorkning och rengöring av inredning...

Läs mer

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC ZERO PVC -FRITT GOLV UPOFLOOR ZERO PVC-FRITT GOLV Fritt från PVC, klor och mjukgörare Fritt från ftalater, halogener och tungmetaller Homogen sammansättning Utmärkt hållbarhet Lätt att lägga Ingen vaxning,

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten SE HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

En naturprodukt. Jute Cork Trämjöl Harts

En naturprodukt. Jute Cork Trämjöl Harts Lino Art Linea Lino Art Linea 01. Linoleum, en naturprodukt 02. DLW golvmaterial En stolt tradition 03. Kollektionen Lino Art Linea 04. Tekniska data 05. LPX Enkel rengöring 06. Användningsområden 07.

Läs mer

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADITION INNOVATION DESIGN 1 2 3 Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Oljegrundering. www.zinkvit.se

Oljegrundering. www.zinkvit.se Oljegrundering När vi använder oss av en oljebaserad grund måste vi först isolera den obehandlade duken, så den inte suger ur all bindeolja ur färgen. Gör man inte det, skulle det resultera i en matt färg

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

Dammbindning LÖNSAMT I LÄNGDEN

Dammbindning LÖNSAMT I LÄNGDEN Dammbindning LÖNSAMT I LÄNGDEN Att grusvägar, liksom alla andra vägar, kräver sitt underhåll är ofrånkomligt. Men genom dammbindning kan man drastiskt förlänga tiden mellan renoveringsintervallen, vilket

Läs mer

Lock-Tile Sweden AB. Lock-Tile golv Installation Instruktioner. www.lock-tile.se. 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se

Lock-Tile Sweden AB. Lock-Tile golv Installation Instruktioner. www.lock-tile.se. 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se Om du har några frågor angående installationen av ett Lock-Tile golv tveka inte att konkakta oss på 011 13 65 70 eller info@lock-tile.se Lock-Tile golv Installation Instruktioner Lock-Tile Sweden AB www.lock-tile.se

Läs mer

MILJÖKOMBI. Boka demo på 08-47 333 00. Det har aldrig varit billigare att tänka miljö!

MILJÖKOMBI. Boka demo på 08-47 333 00. Det har aldrig varit billigare att tänka miljö! N Det har aldrig varit billigare att tänka miljö! Gör renare med mikrofiber. Förbruka 80% mindre vatten. Skura och polera med 600 varv. Förbruka 80% mindre rengöringsmedel. Spara hundratals arbetstimmar

Läs mer

HTC Twister Handbok. www.htc-twister.com

HTC Twister Handbok. www.htc-twister.com HTC Twister Handbok www.htc-twister.com 2 www.htc-twister.com Städa med Twister den rena vägen till ett perfekt resultat Innehåll 1. Vad är Twister 4 2. Hur fungerar Twister 5 3. Samma rutiner bättre resultat

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av Sune Dahlberg Stockholm och bearbetade under ett möte med Specialavdelningarna i Göteborg i oktober 1999.

Läs mer

Proffsig mopptvätt gör stor skillnad

Proffsig mopptvätt gör stor skillnad Electrolux Professional Facility Management/Städ Proffsig mopptvätt gör stor skillnad En lönsam investering som innebär renare ytor och en bättre arbetsmiljö Electrolux Professional Facility Management/Städ

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor.

Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Tetra Pak söker nya metoder för att hitta läckor. Färska livsmedel, exempelvis mjölk, som vi i Sverige är vana vid att hitta i kyldisken, distribueras i många andra länder utanför kylkedjan. Tetra Pak

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

NATURLIGA MATERIAL. Lätt att leva med

NATURLIGA MATERIAL. Lätt att leva med ETT NATURLIGT KLICK NATURLIGA MATERIAL Varje Marmoleum Click-panel är tillverkad av HDF (High Density Fibreboard) med en ljudabsorberande korkbotten och 2,5 mm tjock Marmoleum på ovansidan. De naturliga

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter

Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter Underhållsmanual för KOMPAN-produkter INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEKREDSKAP................................................ 3 FALLUNDERLAG............................................. 4 KONTROLL VARJE MÅNAD.....................................

Läs mer

När du fått en skada på ditt hus

När du fått en skada på ditt hus När du fått en skada på ditt hus Sidan 2 Du har säkert en del funderingar, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste frågorna. Så här går det

Läs mer

Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat

Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat Bona Sportive System Maximala prestationer ger resultat Redo för en tuff match Ett komplett system för maximala prestationer Eftersom ett sportgolv ställer mycket höga krav på lack och färg är Bona Sportive

Läs mer

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN Sprayisolering Sprayisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar till över hundra gånger

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen naturens egna mikroorganismer - i form av goda bakterier

Läs mer

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12 PROJEKT Golfbanor 2012 2012-09-12 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Alla golfbanor

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

SMARTA TIPS. husbil, van eller inredda skåpbil. till din. www.jaghyrminhusbil.com

SMARTA TIPS. husbil, van eller inredda skåpbil. till din. www.jaghyrminhusbil.com 20 till din SMARTA TIPS husbil, van eller inredda skåpbil www.jaghyrminhusbil.com Världen är precis som en bok, den som inte har rest har bara läst första sidan..com 20 till din SMARTA TIPS husbil, van

Läs mer

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM Mixons fingerskarvningssystem med separat applicering används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta görs

Läs mer

Enkel Digital Skyltning. på några minuter...

Enkel Digital Skyltning. på några minuter... Enkel Digital Skyltning på några minuter... Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen Vi har tagit fram tre färdiga paket

Läs mer

S² Skötselanvisningar

S² Skötselanvisningar S² Skötselanvisningar Reviderad 2015-05-10 Sida 1 / 2 Skötselanvisningar för Keramiska vägg- & golvplattor Keramiska golv - och väggplattor är underhållsfria. Dock krävs en normal veckostädning samt avtorkning

Läs mer

Certifiering. Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen. Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR

Certifiering. Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen. Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR Certifiering Långtidsstudie av Prelasti EPDM takduk Inspektion no.3 37 år efter installationen Utvärderad av byggnadsingenjör, SBR Jan-Inge Bengtsson Constructech Sweden AB Notera: Originaldokumentet för

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet.

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Golvavjämning Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Combimix är ett ungt svenskt företag som tillverkar mineralbaserade byggprodukter. I sortimentet ingår produkter för bland

Läs mer

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR

SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Sida 1 (12) 2014-xx-xx SERVICE OCH STÄDANVISNINGAR Allmänt Städning och underhåll på en idrottsanläggning är mycket viktigt. Den varma fuktiga miljön gör att mikroorganismer och bakterier trivs. För att

Läs mer

Välkommen till Heimdall Industrigolv

Välkommen till Heimdall Industrigolv Välkommen till Heimdall Industrigolv Om företaget Heimdall Industrigolv öppnade 2003 i Gävle och har sedan dess levererat polerad betong, massagolv, flytspackling och slipning i olika miljöer och infrastrukturer

Läs mer

Alla våra slutkonsumentprodukter med beteckningen easy2use2 uppfyller alltid följande produktkrav:

Alla våra slutkonsumentprodukter med beteckningen easy2use2 uppfyller alltid följande produktkrav: TCnano Technologies TCnano-teknologi TCnano Technologies arbetar uteslutande med kemisk nanoteknologi. Vi använder oss av de senaste kunskaperna om nanomaterial och kombinerar dem med organisk och oorganisk

Läs mer

Införliva. Få liv i leken

Införliva. Få liv i leken Införliva Få liv i leken Ytor med säkerhet och snyggt utseende Playtops stötdämpande lekunderlag ger säkrare lekplatser runt om i världen. Det är den mest avancerade produkten inom sitt område. Efter att

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer

CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade

CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade CLEANING MADE EASY! - ENKELHET 4 Steg - Teknologi nya FERRZON + - Miljö tillsätt bara rent vatten - Säkerhet halktestade HIGH TECH FLOOR! Nya FERRZON + - Bättre och högre glans - Bättre rengöringskapacitet

Läs mer

Rapport pvc-fria golv. 2012-01-19 Rev: 2015-12-09

Rapport pvc-fria golv. 2012-01-19 Rev: 2015-12-09 Rapport pvc-fria golv 2012-01-19 Rev: 2015-12-09 Innehållsförteckning 2 3 4 5 6 7 7.A 7.A.1 7.A.2 7.B 7.B.1 7.B.2 7.B.3 7.C 8 Bakgrund... Sammanfattning... Slutsatser... Golvgruppens uppdrag... Metodbeskrivning

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

GOLVÅRD. Stengolv Linoleum Trägolv

GOLVÅRD. Stengolv Linoleum Trägolv GOLVÅRD Stengolv Linoleum Trägolv Sten/Marmorgolv DIAMANTSLIPNING Stengolv som blivit matta, slitna eller har synliga repor blir som nya. När man diamantslipar ett stengolv används ett brett sortiment

Läs mer

Vi kan trä! Hos oss är känslan

Vi kan trä! Hos oss är känslan Vi kan trä! Hos oss är känslan för trä det viktigaste. Vi övervakar noga varje steg i förädlingsprocessen. Vi bygger all vår verksamhet på erfarenhet och kunskap - men vi tänker modernt. Vi har förmåga

Läs mer

Allmänt hälsotillstånd

Allmänt hälsotillstånd Allmänt hälsotillstånd Självrapporterat allmänt hälsotillstånd utgör ett grovt mått på individens hälsa. Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på den faktiska

Läs mer

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Alla mått är i mm Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071 Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Summa 46 152 kr Användarnamn (E-postadress eller IKEA FAMILYnummer) Ledtråd till ditt

Läs mer

Innovation. En ny generation Konstgräs. CoverLawn

Innovation. En ny generation Konstgräs. CoverLawn Innovation En ny generation Konstgräs CoverLawn 0 Nyinstallerat 1 Helt integrerat i gräsmattan CoverLawn är... En helt ny generation konstgräs där grässtrået är integrerat med basstrukturen som är utformat

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

2011 Reningsverk och vatten.

2011 Reningsverk och vatten. 2011 Reningsverk och vatten. Året 2011 har varit ett aktivt år. Vi har lagt upp en 3-års plan som fungerar och vi ligger bra i fas med det som är planerat. Planen är att år 2011 är vatten året då vi skall

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner.

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner. Tana BRILLANT bar 1 lit 62582031 Spolglans Effektivt spolglansmedel. BRILLANT bar ökar maskinens prestanda och effektivitet genom att undvika störande skumutveckling. Förhindrar kalkbildning och neutraliserar

Läs mer

GRANITKERAMIK. båda golv och vägg, ute som inne. Alla färgade. Karlstad Kakel, Magasin 2, Löfbergskajen, 652 24 Karlstad, www.karlstadkakel.

GRANITKERAMIK. båda golv och vägg, ute som inne. Alla färgade. Karlstad Kakel, Magasin 2, Löfbergskajen, 652 24 Karlstad, www.karlstadkakel. GRANITKERAMIK båda golv och vägg, ute som inne Alla färgade KLINKER MISTRAL VERDE 10 Art. nr. 20657 Mistral 9,7x9,7 (1) cm Grön, blank och livfull i ytan. 100 st 495 kr m2/kartong: 0,76 m2 Mistral Verde

Läs mer

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet. FAKTA OM RAPPGOS TRÄGOLV flerskiktsgolv lister skötsel ytbehandlingar läggningar sortiment Golv för livet När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter Underhålls- handbok Alla KOMPAN-produkter www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S KOMPAN allmänna underhållsanvisningar www.kompan.com Grattis till ditt val av KOMPAN-lekplatsutrustning. Du har valt en produkt

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Slitskyddade skovlar för slunghjul

Slitskyddade skovlar för slunghjul Slitskyddade skovlar för slunghjul Skovlar i slungblästringsmaskiner utsätts för ett kraftigt slitage. Därför är skovlarna tillverkade i slitstål. Ni-hard och andra höglegerade stål är vanligt förekommande.

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv SE Installationsbeskrivning deviheat deviflex Rot värmekabel för förläggning i tunna golv Ž Produktfakta Förutsättning Tvåledare värmekabel med 2,5 m kallkabel. 230 Volt, effekt W/m. 1. Golvet skall vara

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Rent på förskolan utan kemikalier?

Rent på förskolan utan kemikalier? För information kontakta: Kommunstyrelsen Lokalvården; Tekniska avdelningen Yvonne Dalberg Borgström T:0171-52878 yvonne.borgstrom@habo.se Ergoinvent AB Hans Brotoft Tel: 0709-797030 hans.brotoft@ergoinvent.se

Läs mer

Måla med Vintage Chalk Paint

Måla med Vintage Chalk Paint Måla med Vintage Chalk Paint Autentico Vintage Chalk Paint är en mycket populär helmatt kritfärg specifikt framtagen för möbler. Den är perfekt till distressing, krackelering och att skapa "The Shabby

Läs mer

Det var år 2000. Hans och Sonja

Det var år 2000. Hans och Sonja Giftfritt äktenskap De var arbetslösa, sjuka och ingen trodde på deras idéer. Men visionen att få arbeta professionellt med giftfria linoljefärger höll modet uppe på Hans och Sonja Allbäck. I dag anlitas

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer