INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA IUC SYD MEDLEMS- ERBJUDANDE IUC SYD 2019

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA IUC SYD MEDLEMS- ERBJUDANDE IUC SYD 2019"

Transkript

1 INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA IUC SYD MEDLEMS- ERBJUDANDE IUC SYD

2 VÄRDET AV ATT VARA MEDLEM Vill du kontinuerligt få ny kunskap, få tillgång till den forskning som är relevant för ditt företag? Ser du fördelar med att byta erfarenheter med andra och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter? Ett medlemskap i IUC Syd ger dig och ditt företag stöd för en långsiktig, strategisk utveckling av er verksamhet. Välkommen! VÄRDE IUC- MEDLEMSFÖRETAG TID 2

3 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING: Värdet av att vara medlem 3 Innehåll i Medlemskap Bas 5 Forskning möter näringsliv 7 Om Nätverkstan 9 Nätverk: HR & ekonomi 10 Inköp & logistik 12 Kvalitet & miljö 14 Marknad & försäljning 16 Produktion 18 Produktutveckling 20 Teamledare 22 Underhåll 24 Avgifter: Service- & medlemsavgifter 26 3

4 MEDLEM- SKAP BAS 4

5 MEDLEMSKAP BAS OM MEDLEMSKAP BAS Vi erbjuder våra medlemsföretag ett brett utbud av tjänster och aktiviteter riktade till såväl företagsledning som anställda. För att få ut mesta möjliga värde av medlemskapet är det en fördel om olika personer, med olika funktioner i företaget, är engagerade och tar del av aktiviteterna. behoven och som lägger grunden för fortsatta insatser. Dessa kan handla om kompetensutveckling, om att få en bättre omvärldsbevakning, få tillgång till forskning och utveckling, att i olika nätverk träffa andra företag, dela erfarenheter och lära av andras framgångar och misstag. Många gånger är en företags- och tillväxtanalys det som tydliggör Bläddra vidare och läs mer om vad du får ta del av som medlem hos IUC Syd. 5

6 MEDLEMSKAP BAS Forskning och utveckling Företags- och tillväxtanalyser IUC Syd arbetar för en hållbar skånsk industri. För att bli hållbar på lång sikt behövs en genomtänkt strategi och för att planera rätt kan vi erbjuda dig som medlem en företags- och tillväxtanalys. Den lägger grunden till den strategi ni vill skapa. Vi kommer ut till våra medlemmar varje år och går igenom verksamheten, samt gör en analys med rekommendationer. Omvärldsanalyser För att hjälpa dig som medlem att skapa omvärldsdriven innovation har vi ett samarbete med Kairos Future ett erkänt internationellt omvärldsbolag. Varannan månad levererar de tre viktiga trender som vi tror kommer att påverka din verksamhet inom den närmsta framtiden. Det kan vara händelser i Kina som inverkar på konkurrenskraften eller nya värderingar inom konsumtion och nya tekniska fenomen. Analyserna blir specifikt anpassade till er som medlem. Genom täta samarbeten med Sveriges ledande forsknings- och utvecklingsenheter kan vi aktivt arbeta för att koppla samman era behov med relevant expertis. Vi erbjuder t ex teknikworkshops där företag tar del av forskningsresultat och diskuterar användning i det egna företaget. Utbildningar Kompetensutveckling är en allt viktigare fråga för industrin och genom en tät dialog med våra medlemmar kan vi erbjuda kvalitativa utbildningar nära er till ett bra pris. Om ni har behov av utbildning, har troligen fler samma behov. Vi fångar upp synpunkter från flera företag och samordnar utbildningarna. Techday Skånsk industridag Ta del av industriella framtidsspaningar när företag, analytiker och debattörer bidrar med sin syn på framtidens industri. Möt andra, både stora och små industriföretag, under en intensiv och inspirerande dag. Som medlem får ni 20% rabatt på biljettpriset. 6

7 MEDLEMSKAP BAS 1 2 Teknikworkshop Teknikworkshop Ämne: Tjänstefiering Vad är det kunden köper? Månad: Mars Tid: Ort: Helsingborg Ämne: Innovativ tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem Månad: Maj Tid: Ort: Lund 3 Teknikworkshop Ämne: Människan i produktionssystemet Utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande Månad: September Tid: Ort: Kristianstad 4 Teknikworkshop Ämne: Virtuell produktionsutveckling Verktyg för layoutplanering, ergonomi och arbetsplatsutformning Månad: Oktober Tid: Ort: Hörby 5 Teknikworkshop Ämne: Hållbarhet för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem Månad: November Tid: Ort: Landskrona Teknikworkshopparna arrangeras i samarbete med Produktion 2030 och det kan finnas möjlighet till ett erbjudande om ytterligare ett par teknikworkshops under 2019 för er som medlemmar. 7

8 NÄT- VERK- STAN 8

9 NÄTVERKSTAN OM NÄTVERKSTAN IUC Syd anordnar mötesplatser för industrin i Skåne. Nätverkstan är den mötesplats där olika funktioner inom företagen träffar varandra i slutna grupper. Genom återkommande träffar skapas en miljö där deltagarna kan hjälpa varandra att utvecklas. Syftet är att du som medlem ska bredda ditt kontaktnät, utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar i vardagen och ta del av ny kunskap. Som företag kan ni bli medlemmar i ett eller flera enskilda nätverk eller välja Medlemskap Plus som innehåller alla nätverk samt allt som ingår i Medlemskap Bas. Våra nätverk HR & ekonomi Inköp & logistik Kvalitet & miljö Marknad & försäljning Produktion Produktutveckling Teamledare Underhåll Se sidan 26 för detaljerad fakta och priser. 9

10 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: HR & EKONOMI Målgrupp: Nätverket består av personer som jobbar med ekonomi och HR-frågor. Vi ser gärna att det är en blandning av chefer och assistenter inom såväl HR som ekonomi. Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Framtida kompetensförsörjningen Hur kan vi hjälpas åt att säkra tillgången? Cashflow/Likviditetsplanering Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Rekryteringsprocessen Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Intern controlling Identifiera och följa upp kritiska nyckeltal 10

11 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Torsdag 28 februari Datum: Onsdag 10 april Datum: Tisdag 3 september Datum: Onsdag 30 oktober : Datum: Tisdag 26 februari : Datum: Måndag 8 april : Datum: Torsdag 5 september : Datum: Tisdag 29 oktober REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Onsdag 27 februari Datum: Tisdag 9 april Datum: Onsdag 4 september Datum: Måndag 28 oktober Datum: Måndag 25 februari Datum: Torsdag 11 april Datum: Torsdag 29 augusti Datum: Onsdag 23 oktober 11

12 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: INKÖP & LOGISTIK Målgrupp: Nätverket består av personer från inköps- och logistikavdelningar. Vi ser gärna att det är en blandning av inköpschefer, inköpare och inköpsassistenter samt logistikoch lagerchefer. Lagerstyrning Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Transportvillkor Leverantörsbedömningar Säljprocessen lär känna motståndaren och dra nytta av det 12

13 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Onsdag 6 februari Datum: Måndag 1 april Datum: Onsdag 11 september Datum: Måndag 4 november Datum: Tisdag 5 februari Datum: Torsdag 4 april Datum: Måndag 9 september Datum: Onsdag 6 november REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Torsdag 7 februari Datum: Onsdag 3 april Datum: Tisdag 10 september Datum: Tisdag 5 november Datum: Måndag 11 februari Datum: Tisdag 2 april Datum: Torsdag 12 september Datum: Torsdag 7 november 13

14 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: KVALITET & MILJÖ Målgrupp: Nätverket består av personer inom kvalitet och miljö samt CSR. Vi ser gärna att det är en blandning av personer med ansvar inom kvalitet- och miljöområdet som är med i nätverket. Kvalitetsuppföljning Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Hållbarhetsmål Riskanalyser Internrevision 14

15 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Tisdag 12 februari Datum: Onsdag 8 maj Datum: Tisdag 17 september Datum: Torsdag 14 november Datum: Onsdag 13 februari Datum: Måndag 6 maj Datum: Onsdag 18 september Datum: Tisdag 12 november REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Tisdag 19 februari Datum: Tisdag 7 maj Datum: Torsdag 19 september Datum: Måndag 11 november Datum: Onsdag 20 februari Datum: Torsdag 9 maj Datum: Måndag 16 september Datum: Onsdag 13 november 15

16 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: MARKNAD & FÖRSÄLJNING Målgrupp: Nätverket består av personer från marknads- och försäljningsavdelningen på företaget. Vi ser gärna att det är en blandning av roller från marknads- och försäljningschefer till marknadsassistenter och säljare. Hur får vi hela företaget att tänka försäljning? Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. CRM ett effektivt hjälpmedel Hur närmar man sig en ny marknad? Hur tänker en inköpare? 16

17 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Fredag 1 februari Datum: Fredag 5 april Datum: Fredag 23 augusti Datum: Fredag 15 november Datum: Fredag 8 februari Datum: Fredag 12 april Datum: Fredag 30 augusti Datum: Fredag 22 november REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Fredag 15 februari Datum: Fredag 26 april Datum: Fredag 6 september Datum: Fredag 29 november Datum: Fredag 22 februari Datum: Fredag 26 april Datum: Fredag 13 september Datum: Fredag 8 november 17

18 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: PRODUKTION Målgrupp: Nätverket består av personer med olika roller inom produktionen såsom produktionstekniker eller produktionschef. Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Produktionsprocessen Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Hur kan vi effektivisera vår produktion? Produktionsekonomi och produktionsuppföljning Värdeflödesanalyser 18

19 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Tisdag 5 mars Datum: Torsdag 16 maj Datum: Tisdag 24 september Datum: Måndag 18 november Datum: Onsdag 6 mars Datum: Måndag 13 maj Datum: Onsdag 25 september Datum: Tisdag 19 november REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Torsdag 7 mars Datum: Onsdag 15 maj Datum: Måndag 23 september Datum: Onsdag 20 november Datum: Måndag 4 mars Datum: Tisdag 14 maj Datum: Torsdag 26 september Datum: Torsdag 21 november 19

20 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: PRODUKTUTVECKLING Målgrupp: Nätverket består av personer med produktutvecklingsansvar. Till denna grupp inbjuds även personer från våra medlemsinstitut och lärosäten för att öka samverkan och värde mellan akademi och näringsliv. Visualisering av produktutvecklingsprojekt Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Industridesign + vikten av god design för försäljningsframgångar Agil produktutveckling Utvecklingsprocess för innovation och innovationsfinansiering 20

21 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Fredag 22 mars Datum: Fredag 24 maj Datum: Fredag 27 september Datum: Måndag 2 december Datum: Fredag 8 mars Datum: Fredag 10 maj Datum: Fredag 13 september Datum: Fredag 6 december REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Fredag 15 mars Datum: Fredag 17 maj Datum: Fredag 20 september Datum: Måndag 9 december Datum: Fredag 29 mars Datum: Måndag 17 juni Datum: Fredag 4 oktober Datum: Onsdag 11 december 21

22 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: TEAMLEDARE Målgrupp: Nätverket består av personer på ledande positioner från produktionschefer till teamledare. Man behöver inte ha formellt personalansvar, men en ledande roll för antingen en stor eller liten grupp i produktion eller administration. Förbättringsarbete Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Chef eller kompis Hur lär vi oss att hantera den balansgången? Medarbetarsamtal Hur arbetar vi? Konflikthantering 22

23 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Tisdag 12 mars Datum: Måndag 20 maj Datum: Torsdag 3 oktober Datum: Onsdag 27 november Datum: Onsdag 13 mars Datum: Onsdag 22 maj Datum: Måndag 30 september Datum: Tisdag 26 november REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Torsdag 14 mars Datum: Tisdag 21 maj Datum: Onsdag 2 oktober Datum: Måndag 25 november Datum: Måndag 11 mars Datum: Torsdag 23 maj Datum: Tisdag 1 oktober Datum: Torsdag 28 november 23

24 NÄTVERKSTAN NÄTVERK: UNDERHÅLL Målgrupp: Nätverket består av personer från underhållsavdelningen på respektive företag. Syfte: Nätverket är till för att personer med liknande funktioner på olika företag får träffas och genom återkommande aktiviteter skapa en kultur där man kan hjälpa varandra att utvecklas. Inbjudan och plats: Nätverksträffarna sker till största del ute hos medlemsföretagen. Inbjudan och detaljerad information till vardera nätverksträff skickas ut fyra veckor före aktuell träff. Hur fungerar underhållsarbetet och hur prioriterat är det? Underhållsekonomi Övrigt: För att ett nätverk ska starta krävs det minst åtta medlemsföretag. Teman kan komma att ändras under årets gång beroende på önskemål från nätverket. Varje medlemsföretag får disponera två platser per nätverksträff. Hur kommer vi ifrån brandkårsutryckningar? Operatörsunderhåll 24

25 REGION NORDVÄST REGION NORDOST Datum: Tisdag 19 mars Datum: Torsdag 13 juni Datum: Måndag 7 oktober Datum: Onsdag 4 december Datum: Onsdag 20 mars Datum: Måndag 10 juni Datum: Onsdag 9 oktober Datum: Torsdag 5 december REGION SYDVÄST REGION SYDOST Datum: Torsdag 21 mars Datum: Onsdag 12 juni Datum: Tisdag 8 oktober Datum: Tisdag 3 december Datum: Måndag 18 mars Datum: Tisdag 11 juni Datum: Torsdag 10 oktober Datum: Tisdag 10 december 25

26 SERVICE- & MEDLEMSAVGIFTER Medlemskap Bas Företagsanalys Teknikworkshop Forskning/Utveckling 20 % rabatt på utbildningar 20 % rabatt på Tech Day Omvärldsanalyser Årlig serviceavgift för företag med: 1-10 anställda: kr anställda: kr anställda: kr anställda: kr anställda: kr 250- anställda: kr Medlemskap Plus Företagen som väljer att bli Plusmedlemmar får tillgång till hela innehållet i basmedlemskapet, dessutom ingår två platser i samtliga nätverk. Årlig serviceavgift för företag med: 1-10 anställda: kr anställda: kr anställda: kr anställda: kr anställda: kr 250- anställda: kr Medlemskap i enskilt nätverk: kr/företag och nätverk. 26

27 FÖR EN HÅLLBAR SKÅNSK INDUSTRI27

28 Kontakt IUC Syd AB Anckargripsgatan Malmö Läs mer INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA IUC SYD 28

NÄT NÄT NÄT NÄT NÄT NÄT PROGRAM FÖR 2017 NÄT NÄT NÄT NÄT

NÄT NÄT NÄT NÄT NÄT NÄT PROGRAM FÖR 2017 NÄT NÄT NÄT NÄT NÄT VERK STAN PROGRAM FÖR 2017 1 UTBILDNINGAR INNEHÅLLS- FÖRTECKNING: Arbetsledare 4 Inköp & Logistik 5 Kvalitet & Miljö 6 Lean 7 Marknad & försäljning 8 Produktionstekniker 9 Projektledare & produktutveckling

Läs mer

Steget före tillsammans

Steget före tillsammans Foto: Cargotec Steget före tillsammans I södra Sverige finns föreningen Tunga fordon som är en medlemsorganisation med världsledande tillverkare av tunga fordon som dumprar, hjullastare, skogsmaskiner,

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

UTVECKLA DITT FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT

UTVECKLA DITT FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT Industriföretagen står inför stora utmaningar och möjligheter. Tillsammans i Techtank arbetar vi för att möta och ta tillvara dessa. Välkommen att utveckla ditt företags konkurrenskraft med oss. www.techtank.se

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017

IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017 IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017 SMART INNOVATION, 3D-PRINTING Projektet Smart innovation fortsatte med träffar under 2017. 3D-printing: Vilka är styrkorna med 3Dprinting? Hur långt har utvecklingen kommit? Olaf

Läs mer

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se.

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se. SEMINARIEKEDJAN 2015 IUC Sjuhärad erbjuder åtta årliga seminarier för inspiration, kompetensutveckling och omvärldsbevakning, som i sin tur bidrar till förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Håll

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Välkommen till företagsledarnätverk! Bildkälla: flagspot.net

Välkommen till företagsledarnätverk! Bildkälla: flagspot.net Välkommen till företagsledarnätverk! Bildkälla: flagspot.net Godmorgon! Läs mer på: www.prevent.se Dagens agenda 09:00 12:00 Introduktion ARUBA avveckla Smart Industrikompetens (Misa & Claes) IUC Nätverk

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket: IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Kartläggning smart industri

Kartläggning smart industri Kartläggning Smart Industri Kartläggning smart industri Under våren 2017 genomförde IUC / Stål & Verkstad en förstudie Kartläggning Smart Industri på uppdrag av Region Värmland och Tillväxtverket. Kartläggningen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE

TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE OM TECHTANK Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella

Läs mer

Industriella mötesplatser 2014

Industriella mötesplatser 2014 Industriella mötesplatser 2014 Nätverkstan I IUC Sjuhärads nio funktionsnätverk får aktiva företag tillgång till värdefull expertkunskap, nya perspektiv och unika, samlade erfarenheter. Egna frågor välkomnas,

Läs mer

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen Produktion: Grafiska Företagen. Formgivning: Irons Design Tryck: Xxxxx. Månad 201X 7 anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen grafiska.se Ett effektivt stöd för dig som företagsledare Grafisk industri

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen 7 anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen Ett effektivt stöd för dig som företagsledare Grafisk industri är utmanad och förändras snabbt. Vi vill ge medlemsföretagen bättre möjligheter att konkurrera

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance)

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan vänder sig till dig som beställer läkemedel i hela förpackningar. Du väljer i första hand

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012

FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGARKLIMATET LUND 212 BAKGRUND Fastighetsägarna Syd har via Demoskop genomfört en undersökning bland fastighetsägare i syfte att ta fram fastighetsföretagarindex för regionen ett mått

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista Under våren 2017 har Gislaveds kommun genom intervjuer och en workshop genomfört en dialog med näringslivet. Syftet har varit att hitta

Läs mer

Kursplan: Volvosteget

Kursplan: Volvosteget Kursplan: Volvosteget Vi ansvarar för samtliga teoriveckor i Volvosteget Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag med verksamhet inom såväl gymnasieskola, gymnasial

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1(7) LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1.1 Inledning Detta dokument är en beskrivning över LIGHTers medlemsprogram och avtal. Till detta dokument hör också; LIGHTer verksamhetbeskrivning samt Strategisk

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

Johanneberg Sciences Parks erbjudande till små och medelstora företag (SME)

Johanneberg Sciences Parks erbjudande till små och medelstora företag (SME) Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Fokusområden: Samhällsbyggnad Energi Material- & nanoteknik Johanneberg Science

Läs mer

Skapa en effektiv organisation Praktiska erfarenheter

Skapa en effektiv organisation Praktiska erfarenheter Skapa en effektiv organisation Praktiska erfarenheter För Värmdö Gymnasium 2000-11-30 2005-11-29 Rolf Nilsson; http://www.proment.se 1 Disposition Vad som bör styra utformningen av en organisation Ledningsgruppens

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

Bilaga 6a: LIGHTer Medlemsprogram Verksamhet. Fredrik Stig & Cecilia Ramberg

Bilaga 6a: LIGHTer Medlemsprogram Verksamhet. Fredrik Stig & Cecilia Ramberg Bilaga 6a: LIGHTer Medlemsprogram Verksamhet Fredrik Stig & Cecilia Ramberg 2(6) Innehåll Bakgrund... 3 Syftet... 3 Verksamhet... 3 Medlemsförmåner... 5 Medlemsavgifter... 5 3(6) Bakgrund LIGHTer är en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1 Innehållsförteckning 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA... 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.2 LEDORD... 3 1.3 FYRISGÅRDENS ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT STADGARNA

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Nätverkstan 2016 PROGRAM FÖR 2016 ÅRS NÄTVERK

Nätverkstan 2016 PROGRAM FÖR 2016 ÅRS NÄTVERK Nätverkstan 2016 PROGRAM FÖR 2016 ÅRS NÄTVERK Joakim Thureson PROJEKTLEDARE INDUSTRIELLA MÖTESPLATSER IUC SJUHÄRAD 0705-08 99 66 JOAKIM.THURESON@IUC-SJUHARAD.SE Innehållsförteckning Nätverkstan 2016 Inköp

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE VERKSAMHETSPLAN TECHTANK 2017 TECHTANK.SE 1 INLEDNING...4 VERKSAMHET 2017...4 KLUSTERUTVECKLING & MARKNADSFÖRING...5 AFFÄRSUTVECKLING & TILLVÄXT...6 TEKNIKUTVECKLING & INNOVATION...7 KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Om Science Park Gotland Uppdrag Science Park Gotlands uppdrag är att bidra till hållbar* tillväxt på Gotland genom att vara en katalysator för tillväxtorienterat

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

ULI Geoforum Verksamhetsplan Antagen på föreningens årsmöte, 26 april 2016

ULI Geoforum Verksamhetsplan Antagen på föreningens årsmöte, 26 april 2016 ULI Geoforum Verksamhetsplan 2016-2019 Antagen på föreningens årsmöte, 26 april 2016 1 Förankring av verksamhetsplan för ULI Geoforum Underlag från kansliet Styrelsen Dialog med medlemmar Årsmötet Aug

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI Fem lärosäten i samverkan erbjuder tillsammans med KK-stiftelsen forskarutbildning för industriverksamma inom fokusområdet Smart Industri. UTMANINGAR FÖR SVENSK TILLVERKNINGSINDUSTRI

Läs mer

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Kvalitet och verksamhetsutveckling RIKTLINJER Kvalitet och verksamhetsutveckling Fastställd av regiondirektören Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2019-06-18 Gäller 2019-2021 Version 2.0 God kvalitet har aldrig varit så viktigt

Läs mer

Företagspresentation Avega Group

Företagspresentation Avega Group Företagspresentation Avega Group Avega förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation Avega Group Grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö

Läs mer

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 Skåneakademier 4-YES Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 1 Välkommen tillbaka! Vecka 3/4 Kävlinge Grupp 1 Tisdag 8-12 Vecka 4 25 Januari Vecka 6 11 Februari (FREDAG!8-12) Vecka 10 8 mars Vecka

Läs mer

ftgc 5/E"iLZi'}< ;ifni '%J%UN

ftgc 5/EiLZi'}< ;ifni '%J%UN ftgc FÖRETAGARCENTRUM -.~il'j.{.7_,z1?cs?c}17/'2;-/1 5/E"iLZi'}< ;ifni '%J%UN Kommunstyrelsensförvaltning 2017-01-24 Utlåtande om Salas medlemskap i Filmregionen Stockholm Mälardalen 2016 Nu har Sala varit

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Jönköpings län 87 svar. Juni 2018

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Jönköpings län 87 svar. Juni 2018 Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Jönköpings län 87 svar Juni 2018 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Resultat 5 Företagets tillväxt 6 Innovationer 20 Finansiering

Läs mer

GRs initiativ inom Mistra Urban Futures ?

GRs initiativ inom Mistra Urban Futures ? GRs initiativ inom Mistra Urban Futures 2018-2019? Agenda 13.00 Resultaten från besöken i kommunerna 13.15 Pågående projektutveckling inom Mistra Urban Futures 13.30 Val av ämnen för gruppdiskussioner.

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

MED SIKTE PÅ ATT FÖRÄNDRA DRIVKRAFTERNA. Miljötillståndsdagen 2018 Malmö Marcus Carlsson Reich

MED SIKTE PÅ ATT FÖRÄNDRA DRIVKRAFTERNA. Miljötillståndsdagen 2018 Malmö Marcus Carlsson Reich MED SIKTE PÅ ATT FÖRÄNDRA DRIVKRAFTERNA Miljötillståndsdagen 2018 Malmö Marcus Carlsson Reich Sveriges miljömål bidrar till de globala målen Sveriges Miljömål konkretiserar Sveriges genomförande av den

Läs mer

Bergslagsakademin presenterar Bergslagen2030 en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid Vi står inför flera

Bergslagsakademin presenterar Bergslagen2030 en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid Vi står inför flera Bergslagsakademin presenterar Bergslagen2030 en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2018 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som främjar dialog, samverkan och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Mer dialog mellan forskare och andra

Läs mer

Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering

Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering Nedan och fler erbjudanden finns sökbara på: www.verksamt.se/driva/digitalisera -ditt-foretag/digitalisera-dittindustriforetag-ny

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu!

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! www.sik.se Med SIK är du rustad för livsmedelsbranschens största utmaningar Ökande energi- och råvarukostnader SIK har en hel arsenal

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2015 Budget och verksamhetsplan Diversity Charter Sweden 2014 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Historik... 2 Vision och långsiktiga mål... 2 Nationella förutsättningar... 1 Syn på mångfald...

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer