Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Jönköpings län 87 svar. Juni 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Jönköpings län 87 svar. Juni 2018"

Transkript

1 Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Jönköpings län 87 svar Juni 2018

2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Resultat 5 Företagets tillväxt 6 Innovationer 20 Finansiering 26 Hållbarhet 32 Internationell verksamhet 35

3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Almi Företagspartner arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet för att stimulera tillväxten i små och medelstora företag i Sverige. De kan erbjuda rådgivning, lån och riskkapital till företag. Syftet med undersökningen är att fånga upp hur fler företag kan få möjlighet att växa och att ta reda på vilka skillnader som finns mellan de företag som vill växa mycket respektive lite. Ett annat syfte är att undersöka vilka hinder som finns för tillväxt och på vilket sätt Almi skulle kunna hjälpa till. Undersökningen genomfördes även år 2016 och 2017 vilket gör det möjligt att jämföra resultaten på ett flertal av frågorna. Metod Telefonintervjuer har genomförts med totalt VD:ar på företag i Sverige. Målgrupperna är företag med 0-9 anställda, anställda respektive anställda. Genomförande Undersökningen har genomförts under maj-juni 2018 av Origo Group. Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Läs mer på Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Kontaktperson på ALMI Företagspartner: Lars Mårdbrant. Enkät Enkäten består av frågor rörande företagets tillväxt, innovationer, finansiering, hållbarhet och internationell verksamhet. Öppna svar och kommentarer finns samlade i en separat bilaga. I tidigare mätningar var målgrupperna nystartade företag, soloföretag, företag med 2-9 anställda, anställda respektive anställda. Detta innebär att eventuella slutsatser med anledning av jämförelser med tidigare mätningar bör tas med denna metodskillnad i åtanke. 3

4 Fakta om undersökningen Representativitet och konfidensintervall Urvalet har stratifierats i syfte att få en god mängd svar per län och segment. Resultatet har sedan viktats så att varje län får en vikt som motsvarar länets företags proportion av samtliga företag i Sverige. Viktningen gör att de län som är över- eller underrepresenterade viktas om och motsvarar deras verkliga andel. Konfidensintervall används för att ge en indikation på hur säkert eller osäkert ett skattat värde är. Det är vanligast att använda 95 procentiga konfidensintervall, vilket innebär att man med 95 procents säkerhet kan säga att skattningen ligger inom intervallet. Vill man ha en högre konfidensgrad så blir intervallet större. Den statistiska felmarginalen i undersökningen uppgår till maximalt 2,5 procent. Detta innebär exempelvis att om ett resultat i undersökningen uppgår till 70 procent, ligger det sanna värdet för hela målgruppen med 95 procents säkerhet inom spannet procent. 4

5 5 Resultat

6 Företagets tillväxt Tillväxtmål Jämförelse med nationell nivå Hur ser din fortsatta ambition för företaget ut gällande att växa? Ingen/negativ Låg Hög Mycket hög Vet ej/kan ej svara 8% 11% 28% 23% 16% 16% 3% 2% 45% 48% Jönköpings län Totalt 6 Bas: Samtliga företag

7 Företagets tillväxt Tillväxtmål Jämförelse med 2017 Hur ser din fortsatta ambition för företaget ut gällande att växa? Ingen/negativ Låg Hög Mycket hög Vet ej/kan ej svara 8% 8% 28% 37% 45% 37% 16% 14% 3% 4% Bas: Samtliga företag

8 Företagets tillväxt Förändring i antal anställda Jämförelse med nationell nivå Förändring i antal anställda från i dag till om tre år Öka mer än 100% Öka 100% Öka upp till 100% Oförändrat Minska Vet ej/kan ej svara 9% 11% 5% 7% 16% 18% 5% 2% 5% 3% 60% 58% Jönköpings län Totalt 8 Förändring baseras på svaren på frågorna på föregående sida. Bas: Företag med låg till mycket hög ambition att växa.

9 Företagets tillväxt Förändring i antal anställda Jämförelse med 2017 Förändring i antal anställda från i dag till om tre år Öka mer än 100% Öka 100% Öka upp till 100% Oförändrat Minska Vet ej/kan ej svara 9% 7% 5% 11% 16% 5% 2% 5% 2% 41% 36% 60% Förändring baseras på svaren på frågorna på föregående sida. Bas: Företag med låg till mycket hög ambition att växa.

10 Företagets tillväxt Skalbarhet Län och jämförelse med nationell nivå Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt Hur skalbar* är företagets nuvarande affärsidé? ,8 3,7 6% Skalbar (4-5) (3) Inte skalbar (1-2) Medelvärde Hur skalbar* är företagets nuvarande affärsidé? Totalt Jönköpings län 10 * Med skalbarhet avses förmågan hos affärsmodellen att hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Bas: Samtliga företag.

11 Företagets tillväxt Behov av stöd Län och jämförelse med nationell nivå I vilken grad behöver du och ditt företag stöd i form av affärsutveckling för att ta dig hela vägen från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? I vilken grad behöver du och ditt företag stöd i form av affärsutveckling för att ta dig hela vägen från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Behöver stöd (4-5) (3) Behöver inte stöd (1-2) Medelvärde Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt 2,5 2,2 4% Totalt Jönköpings län 11 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

12 Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Län Om ditt företag ska växa, vilka områden är viktiga att utveckla för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt Marknad och försäljning ,7 4,0 0% Innovation, tjänste- och produktutveckling ,6 3,5 0% Internationalisering ,8 2,2 0% Ägare och styrelse ,1 2,7 0% Ledarskap, ledning och personal ,1 3,7 0% Ekonomi, lönsamhet och finansiering ,7 3,8 0% Effektivitet, rutiner och produktion ,0 4,1 0% Nätverk och externa kontakter ,5 3,8 0% Hållbarhet ,6 3,6 0% Företagsförvärv ,6 2,8 0% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) 12 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

13 Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Jämförelse med nationell nivå Om ditt företag ska växa, vilka områden är viktiga att utveckla för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Marknad och försäljning Medelvärde Innovation, tjänste- och produktutveckling Internationalisering Ägare och styrelse Ledarskap, ledning och personal Ekonomi, lönsamhet och finansiering Effektivitet, rutiner och produktion Nätverk och externa kontakter Hållbarhet Företagsförvärv Totalt Jönköpings län 13

14 Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd Län Om ditt företag ska växa, vilken typ av offentliga utvecklingsinsatser skulle du önska fanns för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare ,2 3,2 0% Rådgivare och coach ,8 2,4 0% Mentor en person från näringslivet som stöd i din och ditt företags utveckling ,6 2,6 0% Experter med spetskompetens inom olika områden ,5 3,3 0% Kunskapsseminarier ,8 2,8 0% Utbildning/kurs ,2 3,2 0% Info, verktyg och filmer online ,7 2,3 0% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) 14 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

15 Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd Jämförelse med nationell nivå Om ditt företag ska växa, vilken typ av offentliga utvecklingsinsatser skulle du önska fanns för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Medelvärde Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare Rådgivare och coach Mentor en person från näringslivet som stöd i din och ditt företags utveckling Experter med spetskompetens inom olika områden Kunskapsseminarier Utbildning/kurs Info, verktyg och filmer online Totalt Jönköpings län 15

16 Företagets tillväxt Tid som läggs på stödinsatser Län När det gäller tid, hur viktiga följande insatser för att få ditt företag att växa? Medelvärde Ingen åsikt En insats som pågår några timmar ,3 6% En insats som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor ,8 8% Insatser som pågår några timmar i månaden under ett år ,2 8% Insatser som ständigt följer mig på min tillväxtresa ,1 8% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) 16 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

17 Företagets tillväxt Tid som läggs på stödinsatser Jämförelse med nationell nivå När det gäller tid, hur viktiga följande insatser för att få ditt företag att växa? Medelvärde En insats som pågår några timmar En insats som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor Insatser som pågår några timmar i månaden under ett år Insatser som ständigt följer mig på min tillväxtresa Totalt Jönköpings län 17

18 Företagets tillväxt Behov av finansiering Jämförelse med nationell nivå Om ditt företag ska växa, finns det då ett behov av ytterligare finansiering? Ja Nej 34% 47% 53% 66% Jönköpings län Totalt Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa. Upplever du att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt? Ja Nej 50% 59% 50% 41% Jönköpings län Totalt Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa, som har ett behov av ytterligare finansiering. 18

19 Företagets tillväxt Behov av finansiering Jämförelse med 2017 Om ditt företag ska växa, finns det då ett behov av ytterligare finansiering? Ja Nej 34% 52% 48% 66% Upplever du att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt? Ja Nej 32% 50% 50% 68%

20 Innovationer Nya produkter eller tjänster Jämförelse med nationell nivå Har ni under de senaste 3 åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej 45% 52% 55% 48% Jönköpings län Totalt 20 Bas: Samtliga företag

21 Innovationer Nya produkter eller tjänster Jämförelse med 2017 Har ni under de senaste 3 åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej 45% 38% 55% 62% Bas: Samtliga företag

22 Innovationer Andel av försäljningen Jämförelse med nationell nivå Vänligen uppskatta hur stor andel av er försäljning som kommer från dessa produkter och tjänster? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 21% 17% 0% 5% 10% 11% 13% 13% 56% 53% Jönköpings län Totalt 22 Bas: Företag som har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren.

23 Innovationer Andel av försäljningen Jämförelse med 2017 Vänligen uppskatta hur stor andel av er försäljning som kommer från dessa produkter och tjänster? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 21% 14% 0% 3% 10% 6% 13% 22% 56% 56% Bas: Företag som har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren.

24 Innovationer Kommande innovationer Jämförelse med nationell nivå Har ni under de kommande 3 åren för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej Vet ej 3% 7% 53% 52% 44% 41% Jönköpings län Totalt 24 Bas: Samtliga företag.

25 Innovationer Kommande innovationer Jämförelse med 2017 Har ni under de kommande 3 åren för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej Vet ej 3% 8% 53% 44% 44% 47% Bas: Samtliga företag.

26 Finansiering Typ av finansiering Jämförelse med nationell nivå Vilken typ av finansiering har företaget? Banklån Almilån Externt ägarkapital Stöd från myndighet eller det offentliga Annan finansiering 6% 4% 2% 3% 24% 26% 57% 39% 44% 49% Jönköpings län Totalt 26 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

27 Finansiering Typ av finansiering Jämförelse med 2017 Vilken typ av finansiering har företaget? Banklån Almilån Externt ägarkapital Stöd från myndighet eller det offentliga Annan finansiering 6% 2% 2% 4% 34% 24% 18% 44% 57% 59% Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

28 Finansiering Behov av ytterligare finansiering Jämförelse med nationell nivå Har företaget behov av ytterligare finansiering? Banklån Almilån Externt ägarkapital Stöd från myndighet eller det offentliga Annan finansiering Nej 11% 16% 3% 5% 6% 6% 2% 3% 2% 5% 83% 75% Jönköpings län Totalt 28 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

29 Finansiering Behov av ytterligare finansiering Jämförelse med 2017 Har företaget behov av ytterligare finansiering? Banklån Almilån Externt ägarkapital Stöd från myndighet eller det offentliga Annan finansiering Nej 11% 17% 3% 7% 6% 4% 2% 3% 2% 1% 83% 76% Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

30 Finansiering Svårigheter att få finansiering Jämförelse med nationell nivå Upplever du det som svårt att få finansiering? Ja Nej Vet ej 7% 11% 33% 44% 45% 60% Jönköpings län Totalt 30 Bas: Företag som har behov av ytterligare finansieringsstöd.

31 Finansiering Svårigheter att få finansiering Jämförelse med 2017 Upplever du det som svårt att få finansiering? Ja Nej Vet ej 7% 17% 33% 39% 43% 60% Bas: Företag som har behov av ytterligare finansieringsstöd.

32 Hållbarhet Satsning på hållbarhet Jämförelse med nationell nivå I vilken grad kommer ni satsa på hållbarhet de närmsta tre åren? I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls Vet ej 13% 13% 5% 7% 3% 6% 40% 39% 39% 35% Jönköpings län Totalt 32

33 Hållbarhet Satsning på hållbarhet Jämförelse med 2017 I vilken grad kommer ni satsa på hållbarhet de närmsta tre åren? I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls Vet ej 13% 13% 5% 12% 3% 8% 40% 33% 39% 35%

34 Hållbarhet Påverkan på företagets konkurrenskraft Län och jämförelse med nationell nivå I hur stor utsträckning är hållbarhet något som påverkar företagets konkurrenskraft? Stor (4-5) (3) Liten (1-2) Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt 3,3 3,2 6% I hur stor utsträckning är hållbarhet något som påverkar företagets konkurrenskraft? Medelvärde Totalt Jönköpings län 34 Bas: Samtliga företag

35 Internationell verksamhet Export eller import inom verksamheten Jämförelse med nationell nivå Har du något av följande inom din verksamhet idag? Export Import Nej, inget av ovanstående 32% 35% 47% 49% 43% 55% Jönköpings län Totalt 35 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. Bas: Samtliga företag.

36 Internationell verksamhet Export eller import inom verksamheten Jämförelse med 2017 Har du något av följande inom din verksamhet idag? Export Import Nej, inget av ovanstående 47% 27% 49% 32% 43% 64% Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. Bas: Samtliga företag.

37 Internationell verksamhet Export Jämförelse med nationell nivå Hur stor andel av er omsättning kommer från export? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 10% 14% 20% 11% 17% 16% 7% 5% 46% 55% Jönköpings län Totalt 37 Bas: Företag som har export inom sin verksamhet i dag.

38 Internationell verksamhet Export Jämförelse med 2017 Hur stor andel av er omsättning kommer från export? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 10% 23% 20% 15% 17% 8% 7% 0% 46% 54% Bas: Företag som har export inom sin verksamhet i dag.

39 Internationell verksamhet Import Jämförelse med nationell nivå Hur stor andel av er omsättning kommer från import? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 14% 16% 5% 9% 19% 22% 5% 3% 58% 50% Jönköpings län Totalt 39 Bas: Företag som har import inom sin verksamhet i dag.

40 Internationell verksamhet Import Jämförelse med 2017 Hur stor andel av er omsättning kommer från import? 0-25 procent procent procent procent Vet ej/kan ej svara 14% 23% 5% 3% 19% 13% 5% 10% 58% 50% Bas: Företag som har import inom sin verksamhet i dag.

41 Internationell verksamhet Potential på en internationell marknad Jämförelse med nationell nivå Skulle dina produkter/tjänster ha potential på en internationell marknad? Ja Nej Vet ej 2% 7% 39% 33% 59% 59% Jönköpings län Totalt 41 Bas: Företag som inte har export inom sin verksamhet i dag.

42 Internationell verksamhet Potential på en internationell marknad Jämförelse med 2017 Skulle dina produkter/tjänster ha potential på en internationell marknad? Ja Nej Vet ej 2% 1% 39% 49% 59% 49% Bas: Företag som inte har export inom sin verksamhet i dag.

43 Internationell verksamhet Intresse av etablering utanför Sverige Län och jämförelse med nationell nivå Hur intresserad är du av att etablera försäljning utanför Sverige? Intresserad (4-5) (3) Inte intresserad (1-2) Medel 2018 Medel 2017 Ingen åsikt 1,8 2,3 0% Hur intresserad är du av att etablera försäljning utanför Sverige? Medelvärde Totalt Jönköpings län 43 Bas: Företag som inte har export men som har produkter/tjänster som skulle ha potential på en internationell marknad.

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Maj 2019

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Maj 2019 Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Maj 2019 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Resultat 8 Företagets tillväxt 9 Innovationer 33 Finansiering 36 Hållbarhet

Läs mer

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Juni 2018

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Juni 2018 Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Juni 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Resultat 8 Företagets tillväxt 9 Innovationer 32 Finansiering 35 Hållbarhet

Läs mer

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Genomförd av CMA Research AB Juni 2017

Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Genomförd av CMA Research AB Juni 2017 Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Genomförd av CMA Research AB Juni 2017 Almi Företagspartner, Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag, sida 2 Innehåll

Läs mer

Tillväxtkartläggning. Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag

Tillväxtkartläggning. Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag Tillväxtkartläggning 2019 Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag 1 Innehålls- förteckning Förord En undersökning som ger kunskap om små och medelstora företags verklighet 3 Förord

Läs mer

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon

Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon Presentation ALMI Halland Fisnik Nepola, Mobiltelefon 072-516 38 04 fisnik.nepola@almi.se Om Almi Uppdrag att utveckla och finansiera små och medelstora företag och därigenom bidra till hållbar tillväxt.

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group. September 2018

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group. September 2018 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group Mars 2019

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group Mars 2019 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group Mars 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid. Framtida

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group Juni 2019

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group Juni 2019 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid. Framtida

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group December 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid.

Läs mer

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa Vi investerar i framtida tillväxt Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa En partner för tillväxt Entreprenörskap och nytänkande har lagt grunden till många

Läs mer

Företagens villkor och verklighet Martin Daniels

Företagens villkor och verklighet Martin Daniels Företagens villkor och verklighet 2017 2017-10-05 Martin Daniels Om undersökningen Om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige Omfattande enkät med 10 000 svar

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2018

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2018 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SKL 2018-02-08 2 https://www.youtube.com/user/almiforetagspartner1 3 Vi investerar i framtida tillväxt 4 En stark ekonomi och en positiv inställning till konjunkturutveckling Konjunkturen var fortsatt

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2019 Maj 2019 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 4 Föreningsbidrag 5 Kommunernas föreningsbidrag 6 Förändring av föreningsbidraget

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Arenastaden

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Arenastaden Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Genomförd av CMA Research AB December 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby Genomförd av CMA Research AB December 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionutvecklingsnämnden Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt Projektbeskrivning Företag i Östra Mellansverige står inför stora utmaningar. De behöver möta kraven från en ökad

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2018 December 2018 Innehåll Om undersökningen 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 6 Sammanfattningstabell 7 Resultat 8 Kännedom 9 Inställning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Västra Götalands län

Företagens villkor och verklighet 2017 Västra Götalands län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Diarienummer: FUT1510-0139 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av

Läs mer

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN Har du viljan att växa och är nyfiken på export? Då kan vi öppna dörrar åt dig ut på en global marknad. Affärer utanför landets gränser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 - - Genomförd av CMA Research AB December 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer visar att en ökad andel av landets turistföretagare

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande

Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande Svensk dagspress en betydande källa för VDs beslutsfattande Regi har nyligen genomfört en undersökning hos viktiga beslutsfattare i Sverige, en av frågorna var Bortsett från interna och/eller externa rådgivare.

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

Löpande insikt. Tidaholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018

Löpande insikt. Tidaholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Tidaholms kommun Övergripande April 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Resultat Totalt 5 Markupplåtelse 12 Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Löpande insikt. Bromölla kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018

Löpande insikt. Bromölla kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Övergripande. April 2018 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2017 (helår) Bromölla kommun Övergripande April 2018 Innehåll Sammanfattning 3 Resultat Totalt 5 Brandskydd 12 Bygglov 18 Miljö-

Läs mer

Generationsskifte. 1 1 Novus All rights reserved. Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019

Generationsskifte. 1 1 Novus All rights reserved.   Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019 Generationsskifte Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019 Har jobbat deltid 35% 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

DRIV VIDARE GUIDE FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET.

DRIV VIDARE GUIDE FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. DRIV VIDARE GUIDE 2018. FÖR DIG SOM VILL TA VIDARE DIN FÖRETAGSAMHET EFTER UF-ÅRET. UF-året är över... En del av er som avslutar ert UF-företag

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen

Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen Fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelsen STYRELSEKARTLÄGGNINGEN MARS 2019 INNEHÅLL 03 FÖRORD Dags att öka takten 12 KVALITATIV UNDERSÖKNING Intervjuer med 400 företagare 04 STYRELSEKARTLÄGGNINGEN

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser 100 - Listan Total Alla regioner Antal svarande: 70 st 70 100 % Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland, Sörmland och Gotland. Genomförd av

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med ScaleUp Academy Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med Sverige behöver fler snabbväxande små- och medelstora företag. Majoriteten av alla nya jobb skapas i dessa företag och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december 2017 Ökat behov av exportfinansiering Exportkreditbarometern december 2017 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med ScaleUp Academy Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med Sverige behöver fler snabbväxande små- och medelstora företag. Majoriteten av alla nya jobb skapas i dessa företag och

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

24 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS150378

24 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS150378 24 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS150378 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer