H Flygengelska. Handbok Flygengelska. Förord Ändringsblad. Allmän flygengelska 1. Flygtrafikledningsfrekvenser. Samverkan mellan ATS och Stri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H Flygengelska. Handbok Flygengelska. Förord Ändringsblad. Allmän flygengelska 1. Flygtrafikledningsfrekvenser. Samverkan mellan ATS och Stri"

Transkript

1 H Flygengelska 2004

2 Handbok Flygengelska Förord Ändringsblad 0 Allmän flygengelska 1 Flygtrafikledningsfrekvenser 2 H Flygengelska Samverkan mellan ATS och Stri 3 Brevity words 4 Flygsäkerhet 5 Grunder stridsledning 6 Nationell stridsledning 7 Internationell stridsledning 8 Bastjänst 9 Helikopterverksamhet 10

3 FÖRSVARSMAKTEN :70180 Högkvarteret Handbok Flygengelska Handbok Flygengelska (H Flygengelska) 2004 års utgåva (M ) fastställs för tillämpning fr o m Därmed upphävs Handbok Flygengelska (H Flygengelska) 2002 års utgåva (M ). Beslut i ärendet har fattats av Genmj Jan Andersson. Deltagit i handläggningen av ärendet har varit utvecklingsgrupp flygengelska och föredragande Kn Anders Lundin och Kn Jussi Halmetoja. Jan Andersson Flygvapeninspektör Anders Lundin Idé och omslagsmontage: Anders Lundin, F20, Charlotte Pettersson, Mediablocket Kartbild: NOAA. ESA/Eurimage Metria Försvarsmakten Boken är publicerad i samarbete med Mediablocket AB M H Flygengelska Central lagerhållning: Förvarets bok-och blankettförråd

4 FÖRSVARSMAKTEN Förord Flygvapnet Flik 0 sida 1 Förord Denna handbok riktar sig till Försvarsmaktens besättningar i flygplan och helikoptrar, flygstridsledare, flygledare och flygtekniker. Handboken är framtagen för att öka flygstridskrafternas operabilitet avseende internationell verksamhet. Handboken är en uppdaterad version av första utgåvan från Uppdateringen är gjord av utvecklingsgrupp flygengelska. Utvecklingsgruppen leds av F20 STRILS/ FBS och består av b la aktiva flygförare och flygstridsledare representerade från samtliga flygvapenförband samt representant från ATS. Avsikten med utvecklingsgrupp flygengelska är att likställa terminologi mellan förband och för att samla, bedöma och inarbeta gjorda erfarenheter i Handbok Flygengelska. Uppdateringen beror dels på avsaknad av engelsk fraseologi för stridsledning av JAS 39 Gripen med stridata, dels implementering av erfarenheter med internationell fraseologi. Den nationella fraseologin är reviderad och är nu uppbyggd på ett likartat sätt som den internationella. Fraseologi som är gemensam oavsett nationell eller internationell stridsledning finns beskriven i kapitel 6. Unik fraseologi för nationell stridsledning beskrivs i kapitel 7 och på motsvarande sätt för internationell fraseologi i kapitel 8. Flygsäkerhetsterminologi behandlas separat i kapitel 5. Med internationellt menas den struktur som används inom NATO och inom NATO-ledda övningar. Handboken behandlar enbart terminologi och fraseologi. Kriterierna avseende avstånd och identiteter som förekommer i handboken kan variera beroende på scenario, taktik, metodik och prestanda. Utvecklingsgrupp Flygengelska

5

6 FÖRSVARSMAKTEN Ändringsblad Flygvapnet Flik 0 sida 3 Ändringsblad Ändr Ändrad enligt Sida (mom) Ändrad datum Bestyrkes

7 Sida 4 Flik 0 Handbok Flygengelska Ändr Ändrad enligt Sida (mom) Ändrad datum Bestyrkes

8 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 1 1. ALLMÄN FLYGENGELSKA Innehåll 1.1 Inledande ord Bokstaveringsalfabetet Gradbeteckningar Uniformen Befattningar Division m fl Stridsledningspersonal m fl Centraler för stridsledning och luftbevakning Stridsledning i Storbritannien CRC organisation (Storbritannien) Battle Crew Organisation (USA) Flygbasen Flygplanets delar m m Flygplanets delar Typer av flygplan Katapultstolen Positionen för flygstridsledaren Beväpning och flygplan Offensive aircraft Defensive aircraft Transport and helicopters Weaponry Meteorologi Definitioner och omvandlingar Vindhastighet Molnmängd Färgkoder Förkortningar meteorologi Svensk-engelsk ordlista för meteorologi Engelsk-svensk ordlista för meteorologi... 40

9

10 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 3 1. ALLMÄN FLYGENGELSKA 1.1 Inledande ord Det här kapitlet avhandlar ett antal viktiga områden med avsikt att klarlägga begrepp och termer för att kunna använda resten av materialet i Handbok Flygengelska Försvarsmakten. Vissa ord eller begrepp kan återkomma längre fram i handboken i mera detaljerad form och presenteras här bara övergripande. 1.2 Bokstaveringsalfabetet A Alpha J Juliet S Sierra B Bravo K Kilo T Tango C Charlie L Lima U Uniform D Delta M Mike V Victor E Echo N November W Whiskey F Foxtrot O Oscar X X-ray G Golf P Papa Y Yankee H Hotel Q Quebec Z Zulu I India R Romeo 1.3 Gradbeteckningar I motsats till den svenska försvarsmakten har både Storbritannien och USA behållit sina NCO-grader (non-commissioned officers) och Warrant Officers. WO motsvarighet i Sverige skulle varit underofficer. Formellt sett är alla icke-officersgrader NCOgrader. Detta beror på att man som officer i Storbritannien och USA erhåller en slags fullmakt (commission), något som tagits bort i det svenska officerssystemet. I praktiken däremot, kan man säga att NCO-graderna motsvarar våra gamla underofficersgrader. I Storbrittanien och USA är det NCO och Warrant Officers som utgör ryggraden i respektive försvarsgren och tjänstegren. En ung nyutexaminerad officer är beroende av sin NCO (platoon sergeant, t ex) för att genomföra trupputbildning. I Storbritannien och USA står NCOs (som ofta kallas Noncoms i USA) väldigt nära sina soldater och agerar språkrör mellan trupp och officerare. Detta kan tyckas egendomligt för svenska officerare som ofta har den relationen till sina soldater själva och gör samma jobb som Staff Sergeant, Platoon Sergeant eller Sergeant Major i Storbritannien och USA. Nedan följer en förteckning på och avbildningar av brittiska och amerikanska gradbeteckningar för officerare i respektive lands tre försvarsgrenar. Som du ser, så överensstämmer i princip bara gradbeteckningarna i US Army och British Army. Som svensk i internationella sammanhang, är det allmänt vedertaget att vi översätter våra gradbeteckningar till motsvarande US Army. På det sättet gör vi oss förstådda oavsett vilka vi arbetar med.

11 Sida 4 Flik 1 Handbok Flygengelska STORBRITANNIEN Royal Air Force Royal Navy Army Marshal of the RAF Admiral of the fleet Field-Marshal Air Chief Marshal Admiral General Air Marshal Vice-Admiral Lieutenant General Air Vice-Marshal Rear-Admiral Major General Air Commodore Commodore Brigadier Group Captain Captain Colonel Wing Commander Commander Lieutenant Colonel Squadron Leader Lieutenant- Commander Major Flight-Lieutenant Lieutenant Captain Flying Officer Sub-Lieutenant Lieutenant Pilot Officer Second Lieutenant

12 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 5 USA US Air Force US Navy US Army US Marine Corps Fleet Admiral (only used during wartime) General of the Army (only used during wartime) General Admiral General General Lieutenant General Vice Admiral Lieutenant General Lieutenant General Major General Rear Admiral (upper half) Major General Major General Brigadier General Rear Adm (lower half) Brigadier General Brigadier General Colonel Captain Colonel Colonel (Silver) Lieutenant Colonel Commander (Silver) Lieutenant Colonel (Silver) Lieutenant Colonel (Gold) Major Lieut Cdr (Gold) Major (Gold) Major Captain Lieutenant Captain Captain (Silver) 1 st Lieut Lieutenant (junior grade) 1 st Lieut 1 st Lieut (Gold) 2 nd Lieut Ensign 2 nd Lieut 2 nd Lieut

13 Sida 6 Flik 1 Handbok Flygengelska 1.4 Uniformen Det som följer är en kort beskrivning av olika typer av uniformer som används i många försvars-/krigsmakter i västvärlden. Vad gäller den nya sortens kamouflageuniform så har den utvecklats sedan andra världskriget och även i och med vietnamkriget. På 1970-talet tog den brittiska armén fram ett uniformssystem som de kallade för DPM, som står för Disrupted Pattern Material. Vid ungefär samma tid började även USA forska i ämnet och producerade en kamouflageuniform som de kallade för M81 Woodland. En annan variant av denna heter ASAT (all seasons all terrain). Det finns en mängd olika extrautrustningar som kan kopplas till fältuniformen, som t ex the Gillie Suit som består av hundratals tygremsor som gör försvårar upptäckten. Det kan vara bra att veta att skyddsvästen man kan utrustas med heter flak-jacket. Här följer en bild av flygstället och vad dess olika delar heter på engelska samt ett antal illustrationer på de olika sorternas uniformer. 1 Life jacket 4 Helmet with visor 7 Gloves 2 Oxygen hose 5 Boots 8 Flight suit and G-suit 3 Rank insignia 6 Maps and knee-pads 9 Scarf

14 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 7 Mess Kit/ Service Dress Field Camouflage Fatigues/ Mess Dress Tunic Jacket Dress Overalls Black bow tie, Service jacket; Heavy duty GB: Combats GB: Coveralls etc; for ceremonial walking out uniform; US: BDU s or light weights occasions Uniform. working dress; (Battle Dress (one-piece for (Sw mässdräkt ). (Sw daglig dräkt ) two-piece dress Uniform tank crews. or overalls; USMC: and technicians) forage cap Utilities or (Sw linnekläder, (Sw båtmössa ). Cammies grötställ ). (Sw fältuniform ).

15 Sida 8 Flik 1 Handbok Flygengelska Camouflage Dress for ground combat units, e g marines and amphibious units. (GB: Combats ; US: BDU Battle Dress Uniform or Cammies in the USMC) Helmet with cover Camouflage grease Collar insignia/collar patch (if in metal: "collar dog") Shoulder tab Nationality badge Unit insignia (flash) Name tag Gloves Webbing with pouches Water-bottle Assault rifle Strap Thigh pocket Boots

16 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Befattningar Division m fl Svenska Divisionschef Flygförare Navigatör Flyglärare Flygingenjör Meteorolog Undbefäl Tekniker BrE Squadron Commander Fighter pilot Navigator Flying instructor Aeronautical engineer Meteorologist Intelligence officer First line engineer Stridsledningspersonal m fl Svenska BrE; GCI 1 BrE; E3 1 AmE; E3 Jal Master Controller Tactical director/td Mission commander, MC Cfsl Fighter allocator/fa Fighter allocator/fa Fighter allocator/fa Fsl Weapons controller Weapons controller Weapons controller Luftbevakningsledare Track production Systems controller/sc Airborne Systems officer/tpo Officer Iled Identification Officer/ Surveillance Officer Airborne Surveillance/SO IDO Technician Måled Report officer Surveillance Officer/SO Surveillance Officer/SO Målobs Tracker Tracker Tracker Strilrrled/Rrvak Data link manager/ Data link manager Data link manager /Sbledare 2 co-ordinator 1) GCI = Ground Control Interception, d v s stridsledning från motsvarande LFC/Rrgc E3 = E3 Sentry, dvs luftburen stridsledning 2) Det finns ingen direkt översättning till data link manager/co-operator. I Sverige skulle den tjänsten delas i de tre som står nämnda ovan.

17 Sida 10 Flik 1 Handbok Flygengelska 1.6 Centraler för stridsledning och luftbevakning I stort påminner RAF StriL-system vårt eget, med den skillnaden att man har färre centraler. Verksamheten leds från en sk Defence Operations Section (DOS) i en Interim Combined Air Operations Centre (ICAOC). Dessutom skiljer man i befattningar mellan E3 Sentry personal och de som arbetar i motsvarande våra LFC/Rrgc. Svensk central/motsvarighet Brittisk motsvarighet LFC Rrgc Rrstn m OP-hydda Rrstn Sector Operations Centre (SOC)* Control and Report Centre (CRC) Control and Report Post (CRP) Reporting Post (RP) * integrerad i ICAOC Stridsledning i Storbritannien Det finns två stycken CRC (Control and Report Centre) i Storbritannien; Neatishead i Norfolk och Buchan i norra Storbritannien. RAP, dvs Recognised Air Picture produceras och distribueras från dessa centraler. Sju militära och sju civila radarstationer finns tillgängliga på fastlandet, men man kan även via länksystem få tillgång till övrig radarinformation inom NATO. Dessutom kan man även ta emot bild från fartyg och AWACS. Stridsledningssystemet ingår i ICCS = Integrated Control and Command Systems. Nedan följer två organisationsskisser för StriL i Storbritannien och StriL i USA CRC organisation (Storbritannien) Master Controller (MC) Weapons (Control) (Strisektion) Surveillance (Luftbevakningssektion) Fighter Allocator (FA) 1-2 st Track Production Officer (TPO) Weapons controller (4 st) Report/ ID-officer 2 st Datalink manager 1 st

18 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Battle Crew Organisation (USA) Operations Squadron Commander (motsv StriL Chef) Master Controller Air Surveillance (Luftbevakningssektion) Weapons (Strisektion) Air Surv Officer Weapons Allocator Identification Officer Fighter Allocator Flight Plan Operator Tracker Intercept Controller

19 Sida 12 Flik 1 Handbok Flygengelska 1.7 Flygbasen Nedan följer en lista på svenska och engelska på de vanligast förekommande delar eller områden som finns på en flygbas, samt ord som är förknippade med luftrummet. Svenska APU ATS route (angiven flygväg) Bannummer Besöksplatta Bogser-/bogbil ex vis oröjd/blockerad bana Farligt område Flygledartorn Flygplanplats Flygväg för områdesnavigering Fortifikatoriskt skydd Gällande bana Hangar Inflygningsljus Invinkare Klargöringsplats Kontrollområde Kontrollzon Mittlinje PAPI Platta Radarflygväg Restriktionsområde Rådgivningsluftrum Skyddsvall Taxibana Terminalområde TLF-kärra (trafikledare fältet) Trafikinformations zon Trafikinformationsområde Tröskel (banändens kortsida) Ung basenhet Vindstrut Väntläge [i luften] Väntplats BrE auxiliary power unit (APU) ATC route runway number visiting aircraft section tug disused runway danger area control tower flight line area navigation route hardened aircraft shelter (HAS) active runway/runway in use hangar approach lights marshaller slot/turn-around site control area (CTA) control zone (CTR) centre line PAPI (precision approach path indicator) apron/ramp/pan radar route restricted area advisory airspace barrier taxiway terminal control area runway caravan traffic information zone (TIZ) traffic information area threshold base ops windsock [airborne] holding point holding point

20 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Flygplanets delar m m Flygplanets delar I tabellen nedan finns de olika flygplansdelarna på ett fiktivt flygplan listade på svenska och engelska Svenska Engelska Svenska Engelska 1 Radom Radome 10 Huv Canopy 2 Flygkropp Fuselage 11 Noshjul Nose-wheel/front landing gear 3 Nosvinge Canard 12 Luftintag [Engine] Air inlet 4 Nationalitet bet. Nat emblem 13 Landningsställ Main landing gear 5 Variabel ving-geometri Swing-wing 14 Balk Pylon 6 Ving spets Wing tip 15 Stjärtkon Exhaust nozzle 7 Stabilisator Tailplane/stabilator 16 Roder Rudder 8 Skev-/höjdroder Trailing edge flap/taileron 17 Fena Fin 9 Skevroder Leading edge flap/taileron

21 Sida 14 Flik 1 Handbok Flygengelska Typer av flygplan Förutom själva flygplanets delar, kan det även vara bra att kunna beskriva vilken typ av flygplan det är frågan om, d v s om det är en en- eller tvåsits, ett skolflygplan eller ett spaningsflygplan. Här följer en beskrivning av de vanligast förekommande typerna: Svenska Attackflygplan Bombflygplan Enmotorig Ensitstig Flermotorig Helikopter Jaktflygplan Skolflygplan Spaningsflygplan Transportflygplan Tvåmotorig Tvåsitstig Underljud Överljud Engelska ground attack bomber single-engined single-seat multi-engined helicopter Interceptor/fighter trainer recce/recon-naissance transport twin-engined two-seat subsonic supersonic Katapultstolen oxygen hose syrgasslang g suit hose g-dräktsslang ejection handle utskjutningshandtag

22 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Positionen för flygstridsledaren Svenska Engelska 1 Huvudindikator HI main display 2 Tablå indikator TI auxiliary Display 3 Tangentbord keyboard 4 Höger/vänster rullboll right and left trackerball 5 S/M-omkopplare foot switch 6 Hörlurar headsets 7 Audioenhet audio unit incl Loadspeaker

23 Sida 16 Flik 1 Handbok Flygengelska 1.10 Beväpning och flygplan Nedan följer en kort beskrivning på engelska om några av de vanligaste flygplanen och robotarna Offensive aircraft The NATO definition of an offensive aircraft is that it is a strike/attack aircraft and/or that it has a reconnaissance role. The Tornado GR1, the Jaguar GR1B and the Harrier GR7 represent the RAF offensive aircraft. The offensive aircraft equivalents in the USAF are the F-18 Hornet and the F-111. The Tornado GR1 is a twin-seated and twin-engined supersonic aircraft with variable wing geometry (also called a swing-wing ). An internal 27 mm cannon and ALARM anti-radar missiles and laser-guided bombs secure that the aircraft can carry out its tasks. The GR1B version of Tornado is equipped with air-to-surface missiles and poses a great threat to any hostile vessel. The Jaguar operates in the attack and tactical reconnaissance roles. It carries a wide variety of weapons, such as cluster, rockets and laser-guided bombs. Electronic countermeasures and Sidewinder infra-red missiles are part of the self-defence equipment. The Jaguar is also used as a two-seat trainer for future RAF pilots. The Harrier One of the most spectacular aircraft is perhaps the Harrier, with its vertical take-off and landing capability (VTOL). The fact that the pilot is equipped with night-vision goggles, or NVGs and that the Harrier is fitted with forward looking infrared equipment (FLIR) the aircraft is also fully operable at night, on low-level flights and in poor weather circumstances Defensive aircraft Defensive aircraft is any aircraft, fighter or non-fighter, that has as its primary task to defend air or land territory. The early airborne warning aircraft are part of the defensive aircraft fleet. Here are a sample of the US and Swedish AF defensive aircraft. The F-14 Tomcat is a two-seated, two-engined carrier-borne fighter aircraft. The fighter has variable wing-geometry. It is fitted with air-to-air missiles and a cannon and has air refuelling capability. The advanced weapon system on the F-14 can engage a number of targets simultaneously. The Boeing Sentry AEW1 is called the Sentry in the RAF and AWACS in the USAF. In a sense it is a flying radar station which capability widely extends the range of its ground-based equivalents. With its high altitude flight (29,000 feet) it allows a long warning time of the approach of unidentified or hostile targets. Its rotodome antenna detects air and surface targets and the information is transmitted to ground and ship based units. The Swedish JA 37 Viggen interceptor has a short take-off and landing capacity that corresponds well with the wartime air base system in Sweden. It is equipped with the heat-seeking Sidewinder missile as well as the semi-active radar homing Sky Flash and a cannon.

24 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 17 The reconnaissance Viggen has two versions, the SH 37 for coastal surveillance and the SF 37 equipped with a number of different cameras; a night photography pod and a long-range optical fitment to mention a few. The JAS 39 Gripen is a light-weight combat aircraft. Furthermore, it is multi-role, which means it can perform both as an air defence, attack and reconnaissance aircraft. The Gripen is a highly operational and genuinely flexible fighter, designed to allow the pilot to switch the role of the aircraft from the cockpit. The Gripen can carry a large variety of weapons, ranging from radar and IR-guided missiles and bombs, to a 27 mm high-velocity Mauser gun. In its reconnaissance role, its technically advanced sensors and camera pods enables it to operate and produce images in almost any visual condition Transport and helicopters The C-130 Hercules One of the oldest, still fully operative transport aircraft used in the air forces of the UK, the USA and Sweden, is the C-130 Hercules. It has not only a tactical role with the capacity to land and take off on unprepared landing strips; in peacetime it is frequently used in humanitarian aid operations in which it either land or airdrop stores. The American and British C-130 has an air refuelling capability, which enables long-range strategic airlifts. The KC-10 Extender, also known as the DC-10 is used in the USAF for transport of troops and equipment and air refuelling mission. In its air refuelling role it can still carry about eighty passengers. The Sea king HAR3 operates in the RAF Search and Rescue (SAR) role. With its advanced search and navigation equipment it can carry out all-weather SAR. Since the winch operator can position the aircraft himself, the rescue harness can be positioned with great accuracy Weaponry PAVEWAY General purpose bomb The role of each fighter aircraft designates the type of weaponry it is fitted with. Basically, the RAF relies heavily on the socalled General Purpose (GP) bombs. This is high explosive Paveway bomb that can be fitted with retarding tails, which slow their fall in order to reduce the risk of collateral damage to the delivering aircraft. ALARM Air-Launched Anti-Radar Missile The Tornado GR1 carries the ALARM in its offensive role. This is a missile is designed to destroy targets like ground-based air defence radars and surface-to-air missile radars. The way that it operates is that it homes in on target s radar emissions. A feature, which is quite unique, is that it can hover or loiter over an area while it searches for targets. SIDEWINDER This short-range infra-red air-to-air missile is called SIDEWINDER. It has a fire-and-forget capacity, which means that the pilot can launch the missile and steer his aircraft away from the area. After launching, the missile operates independently of the aircraft s radar. Tornado F3 and Hawk T1A carry this missile. Other aircraft that can be fitted with it are the Jaguar GR1B, the Harrier GR7 and also the Nimrod MR2.

25 Sida 18 Flik 1 Handbok Flygengelska ASRAAM Advanced Short Range Air-to-Air Missile With its high manoeuvrability, the ASRAAM is an advanced air combat missile with a considerable capacity to engage modern agile fighter aircraft. The high-sensitivity infra-red seeker can lock on a target before or after launch. This gives the pilot a fire-and-forget capacity. Today, the ASRAAM is fitted on the Harrier and will, in the future be carried by Tornado F3 and Eurofighter AMRAAM Advanced Medium Range Air-to-Air Missile The AMRAAM is an air fighting weapon that matches the fire-and-forget capability of the ASRAAM, but with greater range. There is increased immunity over electronic counter-measures and a low-smoke, high impulse rocket motor to reduce the probability of an enemy sighting the missile RB-15F The main long-range missile now in use is the RB-15F. Originally, it was designed to be used as a ship-borne weapon, but, re-designed for aircraft pylons, it is now fitted for the JAS 39 Gripen. The combination of inertial and active radar guidance allows fire and forget operation. Usually, the RB-15 is fired from a rather high altitude, descending gradually for a final run-in to the target. Cruciform wings, folded during storage Turbojet engine Boost motors jettisoned after burn-out Propulsion section Warhead and fuel section Guidance and electronics section (Source: Information brochure from SAAB missiles AB 1995 (SR9709E)

26 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Meteorologi Definitioner och omvandlingar Vindhastighet m/s på land till sjöss m/s engelska 0,0 0,2 lugnt stiltje calm 0,3 3,3 svag vind bris light air light breeze 3,4 7,9 måttlig vind bris gentle breeze moderate breeze 8,0 13,8 frisk vind bris fresh breeze strong breeze 13,9 24,4 hård vind kuling near gale gale strong gale 24,5 28,4 storm storm storm 28,5 32,6 svår storm storm violent storm 32,7 orkan orkan 32.7 hurricane Molnmängd Molnmängd svenska engelska eng förkortn 0/8 klart [sky] clear SKC 1 2/8 enstaka few FEW 3 4/8 spridda scattered SCT 5 7/8 brutet broken BKN 8/8 mulet overcast OVC 9 vertikalsikt vertical visibility VV

27 Sida 20 Flik 1 Handbok Flygengelska Färgkoder Observera att nedanstående färgkoder används inom NATO men inte i Sverige. Färgkoderna används till METAR för att ange status på flygfältet. Färg Färgkod Sikt i km Molnbas (3/8, fot, m) Blå Blue (Blu) ft 750 m Vit White (Wht) ft 450 m Grön Green (Grn) 3,7 700 ft 210 m Gul Yellow (Ylo) 1,6 300 ft 90 m Orange Amber (Amb) 0,8 200 ft 60 m Röd Red (Red) <0,8 <200 ft <60 m Svart Black Vädret kan vara bra men flygfältet kan ej användas av andra orsaker (t ex på grund av hinder på banan).

28 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Förkortningar meteorologi A AAL AC AIREP AMD AMSL ARMET AS above airfield level altocumulus air report amended above mean sea level area met forecast altostratus B BASE BC BCFG BECMG BKN BL BLO BLSN BR BTL cloud base patches fog patches becoming broken blowing below clouds blowing snow mist (from French word brume ) between layers C C CAST CAT CAVOK CB CBR CC CFO CI CLA CLD COR CS CU CUF CW degrees Celsius (centigrade) castellanus clear air turbulence ceiling and visibility OK cumulonimbus cloud base recorder cirrocumulus or counter clockwise central Forecast Office cirrus clear icing cloud correction (sometimes CCA, CCB, etc) cirrostratus cumulus cumuliform clock-wise D DEG DENEB DIF DP DR DRSN degrees fog dispersal operations diffuse dew point low drifting drifting snow

29 Sida 22 Flik 1 Handbok Flygengelska Förkortningar DU DZ dust drizzle E F G H I J K EMBD EXTD F FA FBL FC FCST FG FLUC FOQNH FR FU upper winds FZ FZDZ FZFG FZRA GR GRADU GST hpa HRCN HZ ICAO ICE INTER IR JET JTST KMH KT embedded (in cloud) e g CB EMBD in AS extend degrees Fahrenheit area forecast feeble, light (of icing, etc) funnel cloud forecast fog fluctuating forecast QNH route forecast smoke (French fumée ) also forecast freezing freezing drizzle freezing fog freezing rain hail (from German graupel, soft hail) gradually gust hectopascals (same as millibars) hurricane haze International Civil Aviation Organisation icing intermittent ice on runway jet stream jet stream kilometres (per hour) knot

30 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 23 Förkortningar L LOC locally LSQ LTD LV LYR line squall limited light and variable layer or layered M N O P Q MET(O) METAR MI MIFG MOD MOTNE MPS MSL MTW MX NC Nil NM NOSIG NS NSW OBS OCLN OKTA OPA OVC PE PO PROB QBC QFA QFE QFF QNE QNH met (office) met airfield report shallow shallow fog moderate Met Operational Telecom Network (Europe) metres per second mean sea level mountain wave mixed clear and rime ice no change none nautical mile no significant change nimbostratus no significant weather observed occasional 1/8 of sky area opaque rime ice overcast (8/8 cloud) ice pellets dust devils probability weather observation from aircraft meteorological forecast airfield pressure setting sea level pressure altitude on landing with sub-scale set on hpa altimeter setting which gives airfield altitude on landing

31 Sida 24 Flik 1 Handbok Flygengelska Förkortningar R RA RAPID RASH RASN RE RTD RVR RWY rain rapid (used for weather changes) rain shower rain and snow recent (within last hour but now ceasd) retard (a late report) runway visual range runway S SA SC SCT SEV SFC SG SH SIGMET SIGWX SKC SN SNSH SPECI SQ SS ST STF SYNOP SYRED sandstorm or dust-storm stratocumulus scattered (3/8-4/8 cloud) severe surface snow grains showers significant met (weather warnings) significant weather sky clear snow snow showers special weather report squall sandstorm stratus stratiform synoptic, International coded weather report synoptic (reduced length) T T TAF TC TCU TDO TEMPO TEND TOP TRS TS TSGR temperature terminal airfield forecast tropical cyclone towering cumulus tornado temporarily tending to (a weather trend) tloud top tropical revolving storm thunderstorm thunderstorm with hail

32 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 25 Förkortningar TSSA TURB TYPH thunderstorm with sand/dust storm turbulence typhoon U UA air report V VAL VC VER VERVIS VIS VOLMET VRB VSP in valleys in vicinity vertical vertical visibility visibility voice met broadcast (R/T) variable vertical speed W WKN WRNG WS WX weaken warning SIGMET or wind shear weather X XX heavy (e g XXTS means heavy thunderstorm) Y Z

33

34 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida Svensk-engelsk ordlista för meteorologi A adiabatisk advektion advektionsdimma ageostrofisk alternativflygplats analys analysera arktikluft arktisk atmosfär atmosfärisk avdunsta avdunstning avkyla avkylning avläsa avläst värde avtaga adiabatic advection advection fog ageostrophic diversion-airfield, alternate analysis analyse arctic air arctic atmosphere atmospheric evaporate evaporation cool cooling read reading decrease, fall, abate (wind), subside B bank bansynvidd barograf barografisk barometer barometrisk berg bergskedja bilda(s) bildas på nytt bilder bildning bitande (vind) blanda bleke blixt (förekomst) blixtregistrering blockering blåsig blåst blöt blötsnö briefa bris by bank (of cloud, of fog), patch (of fog) runway visual range barograph barographic barometer barometric mountain, hill mountain range form, develop reform imagery, images formation parky (wind), biting mix, overturn (gränsskikt) glassy (sea), flat (sea), calm (water) flash of lightning, lightning sferics, sflocs block windy wind wet, damp sleet brief breeze gust (wind), squall (rain, snow)

35 Sida 28 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska byggas upp byigt bälte build, develop gusty (wind), squally belt C Celsius centrum chefsmeteorolog cirkling cirklingvärde cirkulation cyklon centigrade centre chief meteorologist, chief forecaster circuit circuit threshold circulation cyclone D daggpunkt densitet dimbank dimma dimmig dis (torr-), (fukt-) disig divergens djup, djupt dra bort dra igen duggregn dyning dålig dewpoint density fog patch, bank of fog fog foggy haze, mist hazy, misty divergence deep clear, move off cloud over, cloud up drizzle swell poor (visibility) E ebb efter hand efterföljs av enstaka low tide gradually is succeded by few, occasional (skur) individual, isolated (moln) F fall falla fallstrimmor fallvind, fallström fjällkedja fjällområde flak flygnivå fall (temperatur, tryck) drop (temperatur) fall, drop (temperatur) precipitation trails, virga katabatic wind, fall wind downcurrent, downdraught mountain range, mountain chain mountain region sheet (moln) flight level

36 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 29 Svenska engelska flygprognos flygväder frekvent frisk front front med våg(or) på frontal frontbildning frontdimma frontsystem frontupplösning frost frost (lufttemp < 0 gr) fryspunkt fukt fuktdis fuktig fuktighet fyllas ut fält färdplan föhn följs av fördjupas fördjupning av lågtryck förminska(s) förstärka(s) försvaga(s) förutsäga förutsägelse flight forecast flying weather frequent fresh (vind), brisk (vind) front waving front frontal frontogenisis frontal fog front system frontolysis frost air frost freezing point moisture, damp mist humid, moist humidity fill field flightplan foehn is succeded by deepen intensification diminish intensify weaken, diminish predict, forecast prediction, forecast G giltig giltighet grad gradient gradvis grund gryning gräns gränsskikt gälla gällande effectiv, valid validity degree gradient gradual(ly) shallow dawn boundary, limit boundary layer be valid, be effective valid, effective

37 Sida 30 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska H hagel hagelby hagelkorn halo halvklart hangvind hastighet havshavsnivå havsytans medelnivå helmulet horisontalsikt horisontellt hygrometer hårhygrometer häftig häva(s) hävning höga moln högtryck högtryckscentrum högtrycksområde högtrycksrygg höjd höjdkarta höjdvindar hail hailstorm, shower of hail hailstone halo half-covered, partly cloudy scattered clouds upwind, upcurrent, updraught velocity, speed maritime sea level mean sea level overcast horizontal visibility horizontal(ly) hygrometer capillary hygrometer heavy, violent, severe (SEV i kod) ascend ascent high clouds, upper clouds high, anticyclone centre of high pressure area of high pressure ridge, ridge of high pressure altitude (över havet) height (över marken) upper air chart upper winds, winds aloft I ingenting ihållande index intensifieras intensitet intensiv intermittent inversion is isbark isbildning isentropisk iskorn isnålar isolerade nil continuous index, indices (pl.) intensify intensity intense, severe, extreme intermittent inversion ice clear ice, coating of ice icing, ice formation, ice accreation isentropic ice pellets ice crystals isolated

38 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 31 Svenska engelska ispåläggning issalobarisk ice accretion isallobaric J jetström litet max i jetström jet stream, jet jet streak K kallfront kalluftmassa karta kastby kil klar(na) klar-is km/tim knop kodsiffror komma-moln kondensation kondensationsnivå kondensstrimma kontinental konvergens kornsnö kortvarig kraftig kuling kulingvarning kust kustlinje kustområde kvarligga kvarliggande kyla kylig kyttig kyttighet köld köldknäpp köldvåg körning (modell-) cold front cold air mass chart, map gust of wind wedge clear (up) glaze ice k.p.h. knot, kt code figures comma cloud condensation condensation level condensation trail, vapour trail, contrail continental convergens snow grain temporary heavy (rain), severe (icing) strong (wind) gale small craft warning, gale warning coast, shore coast line, shore line coastal area persist, remain stationary coldness chilly, parky (wind) turbulent, bumpy, rough turbulence cold cold snap cold wave run (model-)

39 Sida 32 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska L labil unstable (air) unsettled (weather situation) landbris land breeze landningsprognos landing forecast ledskikt anomalous propagation, duct layer ljum luke warm ljummet luke warm lokal(t) local(ly), isolate luftgrop air pocket luftmassa air mass luftpaket air parcel luftskikt layer of air, stratum of air lufttemperatur air temperature, screen temperature lufttryck air pressure lufttryck vid havet sea level pressure lufttryckstendens air pressure tendency lugn calm låga moln low clouds lågland lowland lågtryck low, cyclone, depression lågtrycksbildning cyclogenesis lågtryckscentrum centre of low pressure lågtrycksområde area of low pressure långtidsprognos long-time forecast long-range forecast lä lee, shelter lägga på/över (fält) overlay lätt light (nederbörd, vind), feeble lätta disperse, clear, lift lävågor lee waves, mountain waves lösas upp dissolve M makroskala maritim markfrost markkarta marknivå marknära marknära moln marksikt markturbulens markvind markväderkarta med början macroscale maritime ground frost surface chart ground level at (down to) ground level cloud on hills surface visibility, horizontal visibility low level turbulence surface wind, ground wind surface weather chart beginning

40 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 33 Svenska engelska med centrum med vinden medelhöga moln medsols medurs medvind menföre mesoskala meteorolog meteorologi middag midnatt mild miles/timme minska minskning modell mojna moln molnbank molnbas molnflak molnfri(tt) molnförhållanden molngata molngräns molnhöjdsmätare molnig(t) molnighet molnmängd molnskikt molnslag molntopp molntäcke molnöversida mot vinden motsols moturs motvind mulen mulet mulna måttlig centred downwind medium clouds, middle clouds clockwise clockwise tailwind poor carrying capacity mesoscale meteorologist, forecaster met. Officer meteorology midday, noon midnight mild m.p.h. decrease, diminish, ease decrease model die out, cease, abate, fall cloud cloud bank, bank of clouds cloud base, ceiling sheet of cloud cloudless, sky clear cloud conditions, conditions for cloud cloud street cloud boundary ceilometer, cloud recorder cloudy cloudiness amount of cloud cloud layer, layer of cloud cloud type, type of cloud cloud top cloud cover, cloud deck cloud top upwind, into wind anticlockwise, counterclockwise anticlockwise, counterclockwise headwind clouded over, overcast clouded over, overcast cloud over, become cloudy moderate

41 Sida 34 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska mängd mäta mätning mätta mättnad amount measure measurement saturate saturation N nederbörd nedströms nedsvep nedvind nivå nollgradershöjd norrsken nästan mulet precipitation downstream downdraught downdraught level freezing level aurora borealis, northern lights broken cloud O ockludera ocklusion ocklusionsfront ocklusionspunkt omättad orkan orografi orografisk orografisk dimma ostadigt oväder oväderscentrum occlude occlusion occluded front point of occlusion, triple point unsaturated hurricane orography orographic up-slope fog unstable (air), unsettled (weather) storm storm centre P parameter passadvind polarluft potentiell temperatur prognos prognoskarta prognostiker pålandsvind parameter tradewind polar air potential temperature forecast forecast chart, prognostic chart forecaster onshore wind Q R radiosond regional meteorolog (flyg) regn(a) regnband regnbåge radiosonde senior aviation forecaster rain bend of rain rainbow

42 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 35 Svenska engelska regnbälte regndroppe regnmoln regnmätare regnområde regnskugga regnskur relativ fuktighet riktning rimfrost risk för rita in routeprognos rygg rå råda rådande belt of rain raindrop, drop of rain nimbus (pl. nimbuses, nimbi) rain cloud rain gauge, pluviometer rainarea, area of rain rain shadow rainshower, shower of rain relative humidity direction rime, white frost, hoar frost risk of plot route forecast ridge raw, parky prevail prevailing, prevalent S sannolikhet satellit sidvind sikt (noll) sjunka sjöbris sjörök skikt skiktad skingra(s) skur skurbetonad skyfall skymning skålkorsanemometer slask slungtermometer smälta snö(a) snöblandat regn snöby snödjup snödrev (lågt, högt) snödriva probability satellite cross wind (flyg), side wind visibility (nil) descend see breeze steam fog layer stratified, in layers disperse, dissipate, scatter shower showery torrential rain, cloudburst, downpour dusk cup anemometer slush sling thermometer melt snow wet snow, sleet snow shower, snow flurry snow squall depth of snow drifting snow, blowing snow snowdrift

43 Sida 36 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska snöfall snöflinga snöfält snögräns snöhagel snöig snökedja snörapport snöstorm solinstrålning solnedgång soluppgång sondering sonderingsdiagram splittrat spricka upp spridda stabil stabilisera stabilitet stackmoln stadium stationär storm storm (vind) strålning strålningsdimma sträcka sig sträckprognos ström(ning) städ städformad störning subsidens svag sval svallvåg svår synoptisk karta snowfall snowflake field of snow snowline soft hail, snow pellets snowy snow tyre chain snow bulletin snowstorm, blizzard insolation sunset sunrise sounding tephigram scattered break up scattered stable stabilize stability cumulus, towering cloud, heap cloud stage stationary storm gale radiation radiation fog extend weather on route, routeforecast flight forecast airflow, air current anvil anvil-shaped disturbance subsidence weak (depressions), light (wind) feeble (front), slack (gradiant) cool surge, swell heavy, severe synoptic chart

44 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 37 Svenska engelska T temperatur temperaturfall temperaturgradient temperaturökning temporär(t) tendens termik termikblåsa termometer tidvis tidvis upphörande tillfällig(a) tilltaga tjock tjänstgörande meteorolog tolkning topografi torka torkperiod torr torr termometer torr termperatur torrdis trajektoria tromb tropisk tryckfall tryckförändring tryckstegring tråg tunn(as ut) turbulens turbulent tvärsnitt tydning tyfon täcka täcke tät täthet tö(a) temperature temperature fall, drop lapse rate temperature rise temporar(ily) tendency, trend thermal thermal thermometer occasional(ly) intermittent temporary, occassional increase, intensify thick Met Off. on duty, duty Met Off. interpretation topography drought, dry period drought, dry period dry dry-bulb thermometer dry-bulb temperature haze trajectory funnel cloud, twister, tornado, water spout tropical pressure fall, fall in pressure pressure change, change in pressure pressure rise, rise in pressure trough thin, dissipate (cloud, rain) turbulence turbulent, rough cross-section interpretation typhoon cover cover thick (fog), dense (fog) frequent (showers) density thaw

45 Sida 38 Flik 1 Handbok Flygengelska Svenska engelska U underkylt uppehållsväder uppfölja upphöra upplösa(s) uppströms uppvind uppvärmning utfyllas utfärda utsikt(er) utveckla utveckling supercooled, freezing dry weather follow-up die out, cease dissolve, dissipate upstream updraught, anabatic wind heating fill (up) issue outlook develop development V vackert (väder) vakthavande varierande varmfront varmluft varmsektor vattenpölar vattenånga vertikalsikt vind vindavkylning vindflöjel vindhastighet vindhastighetsmätare vindriktning vindskjuvning vindstrut virvel vrida vrida (medsols) vrida (motsols) vridande (medsols) vridande (motsols) våg våldsam våt temperatur våt termometern väderavdelning väderförhållanden vädergenomgång fine, fair (Met Off.) on duty, duty (Met Off.) varying warm front hot air warm sector pools (of water) (water) vapour vertical visibility wind wind chill (factor) wind vane wind speed, wind velocity anemometer, wind gauge wind direction wind shear wind cone, wind sock, wind sleeve vortex, vorticity, eddy, swirl shift veer back veering (wind) backing (wind) wave violent wet-bulb temperature wet-bulb thermometer met. Office weather conditions weather briefing

46 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 39 Svenska engelska väderläge väderprognos väderrapport vädersatellit väderskepp vädersträcken välutvecklad väntas värma upp värme värmebölja växlande weather situation weather forecast weather report, weather bulletin weather satellite weather ship cardinal points mature is expected to heat heat heat wave variable W X Y Z yrsnö yttertemperatur blowing snow air temperature, screen temperature Å Ä årstid årstidsmässig åska åskmoln åskskur åskväder återbildas åttondelar season seasonal thunder thundercloud, thunderhead thundershower thunderstorm reform, form again octas, eighths Ö övergående översida övre passing top upper

47 Sida 40 Flik 1 Handbok Flygengelska Engelsk-svensk ordlista för meteorologi A abate adiabatic advection advection fog ageostrophic air current airflow air frost air mass air parcel air pocket air pressure air pressure tendency air stream air temperature alternate altitude amount amount of cloud anabatic wind analyse analysis anemometer anomalous propagation anticlockwise anticyclone anvil anvil-shaped arctic arctic air area of low pressure ascend ascent at (down to) ground level atmosphere atmospheric aurora borealis aviation weather avta, mojna adiabatisk advektion advektionsdimma ageostrofisk luftström, strömning luftström, strömning frost (lufttemp < 0 gr) luftmassa luftpaket luftgrop lufttryck lufttryckstendens luftström, strömning lufttemperatur alternativflygplats höjd (över havet) mängd molnmängd uppvind analysera analys vindhastighetsmätare ledskikt mostsols, moturs högtryck, anticyklon städ städformad arktisk arktikluft lågtrycksområde häva(s) hävning, släpp (sondering) marknära atmosfär atmosfärisk norrsken flygväder B back (wind) backing (wind) baloon band of rain bank (of fog) vrida (motsols) vridande (motsols) ballong regnband (dim)bank

48 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 41 Engelska svenska barograph barographic barometer barometric be effective be valid become overcast belt blizzard block blowing snow boundary boundary layer break up breeze brief briefing brisk broken build bumpiness bumpy barograf barografisk barometer barometrisk gälla gälla mulna bälte snöstorm blockering yrsnö, högt snödrev gräns gränsskikt spricka upp bris delgiva, briefa delgivning frisk (vind) nästan mulet, uppbrutet molntäcke byggas upp kyttighet turbulent, kyttig C calm capillary hygrometer cardinal points ceiling ceilometer centigrade centre of high pressure centre of low pressure chart chief forecaster chief meteorologist chilly circuit circuit threshold circulation clamp (down) clear clear ice clear up clockwise cloud lugn, bleke hårhygrometer väderstrecken molnbas molnhöjdsmätare Celsius högtryckscentrum lågtryckscentrum karta chefsmeteorolog chefsmeteorolog kylig circling circlingvärde cirkulation dra igen klar isbark klarna, dra bort medsols, medurs moln

49 Sida 42 Flik 1 Handbok Flygengelska Engelska svenska cloud bank cloud base cloud boundary cloud condition cloud cover cloud deck cloud layer cloud on hills cloud over cloud recorder cloud street cloud top cloudburst cloudiness cloudless cloudy coast coast line coastal area code figures cold air mass cold front cold snap cold wave coldish coldness comma cloud condensation condensation level condensation trail continental continuous contrail convergence cool cooling core counterclockwise cover cross wind cross section cup anemometer cyclogenesis cyclone molnbank molnbas molngräns molnförhållande molntäcke molntäcke molnskikt marknära moln mulna molnhöjdsmätare molngata molntopp, molnöversida skyfall molnighet molnfri molnig(t), molntäckt, mulen kust, kustområde kustlinje kustområde kodsiffror kalluftmassa kallfront köldknäpp köldvåg kylig, sval kyla, köld komma-moln kondensation kondensationsnivå kondensstrimma kontinental ihållande kondensationsstrimma konvergens avkyla; sval avkylning kärna motsols, moturs täcke; täcka sidvind tvärsnitt skålkorsanemometer lågtrycksbildning cyklon, lågtryck

50 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 43 Engelska svenska D damp fuktig dawn gryning decrease minska, avta; minskning deep djup(t) deepen fördjupas degree grad dense tät (dimma) density täthet, densitet depression lågtryck descent subsidens develop utveckla(s), bilda(s) development utveckling dewpoint daggpunkt diamond dust isnålar die out upphöra, dö ut, mojna diminish förminska(s), försvaga(s) direction riktning disperse lätta, upplösas dissipate skingra(s) dissolve upplösa(s) disturbance störning diurnal daglig, dygnsdivergence divergens diversion airfield alternativflygplats downburst nedvind downdraught nedvind, fallvind downpour skyfall downstream nedströms downwind med vinden drifting snow yrsnö, lågt snödrev drizzle duggregn drop fall(a) (temperatur) drought torkperiod, torka dry period uppehåll, torrt dry spell torrperiod dry-bulb temperature torr temperatur dry-bulb thermometer torr termometer duct layer ledskikt dusk skymning E ease eddy effective eighths lätta virvel gällande åttondelar

51 Sida 44 Flik 1 Handbok Flygengelska Engelska svenska evaporate evaporation extend avdunsta avdunstning sträcka sig F vackert (väder) fall(a) svag få, enstaka fält utfyllas vackert (väder) blixt bleke sträckprognos, flygprognos flygnivå flygväder föhn dimma dimbank dimmigt uppföljning prognos(tisera) meteorolog, prognostiker bilda(s) återbildas bildning underkylt nollgradershöjd fryspunkt frekvent frisk (vind) front frontsystem frontal, front- frontbildning frontupplösning frost tromb fair fall feeble few field fill (up) fine flash of lightning flat sea flight forecast flight level flying weather foehn fog fog patch foggy follow-up forecast forecaster form form again formation freezing freezing level freezing point frequent fresh (winds) front front system frontal frontogenisis frontolysis frost funnel cloud G gale glassy ice glassy sea glaze ice gradient kuling glansis bleke klar-is gradient

52 FÖRSVARSMAKTEN Allmän flygengelska Flygvapnet Flik 1 sida 45 Engelska svenska gradual(ly) ground frost ground level ground wind gust of wind gusty gradvis markfrost marknivå markvind kastby byig H hail hailstorm hailstone halo haze hazy headwind heap cloud heat heat wave heating heavy height high (pressure) high cloud high pressure area hill fog hoar frost horisontal visibility horisontal(ly) humid humidity hurricane hygrometer hagel hagelby hagelkorn halo torrdis disig motvind stackmoln värma upp; värme värmebölja uppvärmning kraftig, svår, häftig höjd (över marken) högtryck höga moln högtrycksområde bergsdimma, toppar i moln rimfrost (gräs) horisontalsikt horisontell(t) fuktig fuktighet orkan hygrometer I ice ice accretion ice crystals ice formation ice pellets icing imagery images index insolation intense intensification is ispåläggning isnålar isbildning iskorn isbildning bilder (satellit) bilder index solbestrålning intensiv fördjupning av lågtryck

53 Sida 46 Flik 1 Handbok Flygengelska Engelska svenska intensify intensity intermittent interpretation into the wind inversion is calculated to is expected to is succeeded by isallobaric isentropic isolated issue förstärkas intensitet intermittent, tidvis upphörande tolkning mot vinden inversion beräknas väntas följs av isallobarisk isentropisk isolerade utfärda J jet jet streak jetstream jetström litet max i jetström jetström K L k.p.h. katabatic wind knot land breeze landing forecast lapse rate layer layer of air lee lee waves level light lightning limit local(ly) long-range forecast long-term forecast low low clouds low tide lowland low-level turbulence luke warm km/timme katabatisk vind, fallvind knop landbris landningsprognos temperaturgradient skikt luftskikt lä lävågor nivå lätt blixt gräns lokal(t) långtidsprognos långtidsprognos lågtryck låga moln ebb lågland lågnivåturbulens ljum, ljummet

The Arctic boundary layer

The Arctic boundary layer The Arctic boundary layer Interactions with the surface, and clouds, as learned from observations (and some modeling) Michael Tjernström Department of Meteorology & the Bert Bolin Center for Climate Research,

Läs mer

1. Cirrus, CI fjädermoln 2. Cirrostratus, CS slöjmoln, kan ha halo 3. Cirrocumulus, CC - som fjäll, oroliga flygförhållanden.

1. Cirrus, CI fjädermoln 2. Cirrostratus, CS slöjmoln, kan ha halo 3. Cirrocumulus, CC - som fjäll, oroliga flygförhållanden. Flygväder? Höga moln: 1. Cirrus, CI fjädermoln 2. Cirrostratus, CS slöjmoln, kan ha halo 3. Cirrocumulus, CC - som fjäll, oroliga flygförhållanden Låga moln: Medel höga moln: 1. Altocumulus, AC små tussar,

Läs mer

METEOROLOGI. Innehåll

METEOROLOGI. Innehåll 1 METEOROLOGI Grunder för segelflygare Poul Kongstad 2 Innehåll Luftmassor Moln Termik Sjöbris Lävågor Fronter Väder på internet 1 3 Luftmassor Stort område med "liknande väder" Temp fuktighet skiktning

Läs mer

Grovplanering. Flygmeteorologi 1. Vilket väder är viktigt för flyget? Varför lära sig flygväder?

Grovplanering. Flygmeteorologi 1. Vilket väder är viktigt för flyget? Varför lära sig flygväder? Grovplanering Flygmeteorologi 1 Niclas Börlin, Umeå flygklubb niclas.borlin@cs.umu.se 2018-02-12 Mon Atmosfären, flygvädertjänst, METAR Lufttryck, höjdmätarinställningar, vind Vind, dimma, stabilitet,

Läs mer

Grovplanering. Flygmeteorologi 1. Vilket väder är viktigt för flyget? Varför lära sig flygväder? Flygvädertjänst. Flygväder på internet

Grovplanering. Flygmeteorologi 1. Vilket väder är viktigt för flyget? Varför lära sig flygväder? Flygvädertjänst. Flygväder på internet Grovplanering Flygmeteorologi Niclas Börlin, niclas.borlin@cs.umu.se Atmosfären, flygvädertjänst, METAR Lufttryck, höjdmätarinställningar, vind Vind, dimma, stabilitet, inversion Moln, nederbörd, TAF Fronter,

Läs mer

Väderlära: Luftmassor & fronter, lågtryck & högtryck, åska. Marcus Löfverström

Väderlära: Luftmassor & fronter, lågtryck & högtryck, åska. Marcus Löfverström Väderlära: uftmassor & fronter, lågtryck & högtryck, åska Marcus öfverström marcus@misu.su.se Dagens föreläsning behandlar... uftmassor & fronter ågtryck & högtryck Åska Sammanfattning uftmassor och fronter

Läs mer

METEOROLOGI! Grunder för segelflygare

METEOROLOGI! Grunder för segelflygare 1 METEOROLOGI! Grunder för segelflygare Poul Kongstad 2016 flyg.pk2.se 2 Innehåll Luftmassor Moln Termik Sjöbris Lävågor Fronter Väder på internet 3 Luftmassor Stort område med "liknande väder" Temp fuktighet

Läs mer

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) 1. Svara kort men också fullständigt innebörden/betydelsen av följande ord/benämningar och hur de används/betyder inom meteorologin och till sjöss. a Isobar

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet

There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet 1 Michael Tjernström, 1 Peggy Achtert, 2 Barbara Brooks, 2 Ian Brooks, 3 Paul Johnston, 3 Matthew Shupe, 3 Ola Persson, 2 John Prytherch,

Läs mer

Flervalsfrågor 2007-02-15

Flervalsfrågor 2007-02-15 Flervalsfrågor ( 61 st) Svaren till flervalfrågorna skrivs på dennas sida med ett kryss för valt alternativ. Endast ett alternativ får anges för att frågan skall kunna bedömas. Det rätta svaret är det

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

Grovplanering. Flygmeteorologi 5. Luftmassor. Luftmassors ursprung. Varmluftsmassor

Grovplanering. Flygmeteorologi 5. Luftmassor. Luftmassors ursprung. Varmluftsmassor Grovplanering Flygmeteorologi 5 Niclas Börlin, niclas.borlin@cs.umu.se Atmosfären, flygvädertjänst, METAR Lufttryck, höjdmätarinställningar, vind Vind, dimma, stabilitet, inversion Moln, nederbörd, TAF

Läs mer

Meteorologi. Läran om vädret

Meteorologi. Läran om vädret Meteorologi Läran om vädret Repetition Repetition Vad händer på partikelnivå? Meteorologi Meteorolog Är en person som arbetar med vädret SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Ligger i

Läs mer

Slutrapport Bromma Flygplats

Slutrapport Bromma Flygplats RW 14-10-2005 A 1 (1) Slutrapport Bromma Flygplats Under tiden 8 december 2004 och 7 mars 2005 var fyra T23 Clear Ice Indicator beta version installerade på Bromma flygplats. De indikerar närvaro av atmosfärisk

Läs mer

Meteorologi (Meteorology)

Meteorologi (Meteorology) PPL MÅLDOKUMENT MED KUNSKAPSNIVÅER (1, 2, 3 OCH EK) 050 Meteorologi (Meteorology) Version 1, 2010-02-02 050 00 00 00 METEOROLOGI 050 01 00 00 ATMOSFÄREN 050 01 01 00 Atmosfärens sammansättning och vertikala

Läs mer

Meterologi. Vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi, dvs allt som har med väder att göra. förutsäger dynamiska processer i lägre atmosfären

Meterologi. Vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi, dvs allt som har med väder att göra. förutsäger dynamiska processer i lägre atmosfären Meterologi Vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi, dvs allt som har med väder att göra. förutsäger dynamiska processer i lägre atmosfären Väder Väder - Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen

Läs mer

Storskaliga fenomen: Monsun, jetströmmar, Rossbyvågor, NAO och ENSO. Marcus Löfverström

Storskaliga fenomen: Monsun, jetströmmar, Rossbyvågor, NAO och ENSO. Marcus Löfverström Storskaliga fenomen: Monsun, jetströmmar, Rossbyvågor, NAO och ENSO Marcus öfverström marcus@misu.su.se Dagens föreläsning behandlar... Storskaliga fenomen: Monsun Jetströmmar och Rossbyvågor Walkercirkulationen

Läs mer

FLYGVÄDER hur hitta, tolka och förstå?

FLYGVÄDER hur hitta, tolka och förstå? Flik 4 FLYGVÄDER hur hitta, tolka och förstå? Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete

Läs mer

Nedisningsprognoser för vindkraft. Vintervind 2008 17-18 mars 2008 i Åsele

Nedisningsprognoser för vindkraft. Vintervind 2008 17-18 mars 2008 i Åsele presenterat på Vintervind 2008 17-18 mars 2008 i Åsele Esbjörn Olsson SMHI/Sundsvall Innehåll: Bakgrund Nuvarande produktion av isbildningsprognoser Prognosmetoder Prognosmodeller och deras begränsningar

Läs mer

Vädrets makter. Föreläsning 6 Djup konvektion, superceller och tromber Tropisk meteorologi och orkaner Väderprognoser

Vädrets makter. Föreläsning 6 Djup konvektion, superceller och tromber Tropisk meteorologi och orkaner Väderprognoser Vädrets makter Föreläsning 6 Djup konvektion, superceller och tromber Tropisk meteorologi och orkaner Väderprognoser Skalor i atmosfären Anticyklon 500-5000 km Fullt utvecklad " mellanbreddscyklon 1500-3000

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Meteorologi (Meteorology)

Meteorologi (Meteorology) LAPL/PPL SYLLABUS OCH MÅLKRAV MED KUNSKAPSNIVÅER (,, ) 050 Meteorologi (Meteorology) Version, 05-0- 050 00 00 00 METEOROLOGI 050 0 00 00 ATMOSFÄREN 050 0 0 00 Atmosfärens sammansättning, utsträckning och

Läs mer

Trafikregler för luftfart

Trafikregler för luftfart Trafikregler för luftfart Varför? -Vi vill inte hamna i olyckor, skador, problem -Klara teoritentan -Klara uppflygning Frågor om förra lektion? Idag kap 8 till 13 Utom mörker samma PPL-UL Del 8 Luftrumssystemet

Läs mer

En enkel segelflygprognos

En enkel segelflygprognos En enkel segelflygprognos Charlotte Pöntynen Boström 25 oktober 2010 Innehåll 1 Väderläge 2 2 Luftmassa 3 2.1 Radar............................... 4 2.2 Satellit............................... 4 2.3 Tempogram............................

Läs mer

Grovplanering. Flygmeteorologi 4. Luftmassor. Luftmassors ursprung. Varmluftsmassor

Grovplanering. Flygmeteorologi 4. Luftmassor. Luftmassors ursprung. Varmluftsmassor Grovplanering Flygmeteorologi 4 Niclas Börlin, niclas.borlin@cs.umu.se Atmosfären, flygvädertjänst, METAR Lufttryck, höjdmätarinställningar, vind Dimma, stabilitet, inversion, moln Fronter, luftmassor,

Läs mer

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

A study of the performance

A study of the performance A study of the performance and utilization of the Swedish railway network Anders Lindfeldt Royal Institute of Technology 2011-02-03 Introduction The load on the railway network increases steadily, and

Läs mer

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter

Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Jukka Salo / Tobias Fridarve Sektionen för underhållsorganisationer (SLou) Taxning och motorkörning av flygplan/helikopter Bakgrund Vad säger säger reglerna

Läs mer

12.6 Heat equation, Wave equation

12.6 Heat equation, Wave equation 12.6 Heat equation, 12.2-3 Wave equation Eugenia Malinnikova, NTNU September 26, 2017 1 Heat equation in higher dimensions The heat equation in higher dimensions (two or three) is u t ( = c 2 2 ) u x 2

Läs mer

MCP-16RC, Air Purification

MCP-16RC, Air Purification Kompakt patronfilter med tryckstötsrensning. MCP-16RC Air Purification Tower är ett kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus, där luft återåtervinning är möjlig. Den kompakta filterenheten

Läs mer

H 2 O. (Av)isning av vingar på vindkraftsverk. Functional Surfaces group Halmstad. Vindforsk Vindforsk Lars BååB. Halmstad University

H 2 O. (Av)isning av vingar på vindkraftsverk. Functional Surfaces group Halmstad. Vindforsk Vindforsk Lars BååB. Halmstad University G H 2 O c a b Functional Surfaces grou Halmstad (Av)isning av vingar å vindkraftsverk 1 (Av)isning av vingar å vindkraftsverk 1. Förutsättning för isbildning? Bindning av vatten/is till vinge Underkylt

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Värme, kyla och väder. Åk

Värme, kyla och väder. Åk Värme, kyla och väder Åk 4 2017 Viktiga begrepp att kunna: Solen Energi Ljus Värme Växelvarm Jämnvarm Lagrad solenergi Värme genom ledning Värme genom strålning Värme genom strömning Ledare Isolator Spara

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO :2010/Amd 1:2010

SVENSK STANDARD SS-ISO :2010/Amd 1:2010 SVENSK STANDARD SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-08 Publicerad/Published: 2010-11-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.040.17; 17.160 Vibration och stöt

Läs mer

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre EU gemensamma regler för drönare Rémi Vesvre EASA delar drönare i 3 riskkategorier * ÖPPEN Låg risk SPECIFIK Mellan risk CERTIFIERAD Hög risk *Risk mot människor på marken Skillnad EU vs Sverige Sverige

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre

EU gemensamma regler för drönare. Rémi Vesvre EU gemensamma regler för drönare Rémi Vesvre Gemensamma regler för UAS i EU EU s.k. Grundförordningen 2018/1139 började gälla sept- 2018 och säger att alla UAS regleras numera av EASA, oavsett vikt, utom

Läs mer

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Issue 2 Dated 12 April 2006 Örlkn Roy Johansson 08-788 8639 roy.johansson@mil.se Syfte med CONOPS Beskriva Försvarsmakts

Läs mer

Vad styr spridningen av luftföroreningar? Vilken meteorologi skall användas? Normalväder, typväder, medelväder, flexa år?

Vad styr spridningen av luftföroreningar? Vilken meteorologi skall användas? Normalväder, typväder, medelväder, flexa år? Vad styr spridningen av luftföroreningar? Vilken meteorologi skall användas? Normalväder, typväder, medelväder, flexa år? Acknowledgements: Lin Tang, Weine Josefsson, Michelle L. Bell 1 2 Mark användning

Läs mer

Vädrets Makter! Föreläsning 8 - Lokalväder. Vädrets makter: Lokalväder. Per Axelsson

Vädrets Makter! Föreläsning 8 - Lokalväder. Vädrets makter: Lokalväder. Per Axelsson Vädrets Makter! Föreläsning 8 - Lokalväder Vädrets makter: Lokalväder Per Axelsson per@misu.su.se Energibalansen vid ytan - lokal temperatur Gränsskiktet Urbana värmeöar Sjöbris Bergsvindar 2 Vad är det

Läs mer

CARRY YOU HOME. I've been knocked down, I've been lost With the ground shaking under my feet I gave it all to someone, who'd said fire, run

CARRY YOU HOME. I've been knocked down, I've been lost With the ground shaking under my feet I gave it all to someone, who'd said fire, run I've been knocked down, I've been lost With the ground shaking under my feet I gave it all to someone, who'd said fire, run I've been I've been through the days When bright love turns into hate You bend

Läs mer

FORTA M315. Installation. 218 mm.

FORTA M315. Installation. 218 mm. 1 Installation 2 1 2 1 218 mm. 1 2 4 5 6 7 8 9 2 G, G0= Max 100 m 1.5 mm² (AWG 15) X1, MX, Y, VH, VC = Max 200 m 0.5 mm² (AWG 20) Y X1 MX VH VC G1 G0 G 0 V 24 V~ IN 0-10 0-5, 2-6 60 s OP O 1 2 4 5 6 7

Läs mer

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Området kring Barkarby, nordväst om Stockholm, var länge plats för flygverksamhet. Redan 1913 finns Hägerstalunds ängar som övningsflygplats, men även

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER 2017+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD/BBT057-NL Bull Bars fit to a Holden Colorado 9/2016+ It

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

North U. Banans Språk. Rumbline. Layline. North Sails AB Höger. Mitten. kant. Vänster kant. Höger. Vänster sida. sida

North U. Banans Språk. Rumbline. Layline. North Sails AB Höger. Mitten. kant. Vänster kant. Höger. Vänster sida. sida Banans Språk Vänster kant Vänster sida Mitten Höger sida Höger kant Lämärke Barbordsmärke Lovartmärke Styrbordsmärke Rumbline Rumbline Layline Babord layline Styrbord layline 1 Layline Babord layline Styrbord

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

A. Expansion -> Volymen ökar. Arbete utförs av paketet. Energi tas från paketet -> Temperaturen sjunker! 9/14/10

A. Expansion -> Volymen ökar. Arbete utförs av paketet. Energi tas från paketet -> Temperaturen sjunker! 9/14/10 Förra gången A. Expansion -> Volymen ökar. Arbete utförs av paketet. Energi tas från paketet -> Temperaturen sjunker! 9/14/10 B. Kompression -> Volymen minskar. Arbete utförs på paketet. Energi tillförs

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

Koncept framtida stridsflyg generisk målbild för FoT Flygteknik. Jan Tano Saab AB Aeronautics 2010-10-19

Koncept framtida stridsflyg generisk målbild för FoT Flygteknik. Jan Tano Saab AB Aeronautics 2010-10-19 Koncept framtida stridsflyg generisk målbild för FoT Flygteknik Jan Tano Saab AB Aeronautics 2010-10-19 Bakgrund Svensk flygindustris deltagande i nationell och internationell utveckling inom: högpresterande

Läs mer

Konsten att spå väder

Konsten att spå väder Konsten att spå väder P G ANDBERT Så kallade "vädergubbar,, står i en klass för sig. Nu menar jag inte de där, som tittar på fiskfjäll eller rotar i djurens inälvor, för att få reda på hur vädret skall

Läs mer

2.45GHz CF Card Reader User Manual. Version /09/15

2.45GHz CF Card Reader User Manual. Version /09/15 2.45GHz CF Card Reader User Manual Version 2.0 2008/09/15 Install SYRD245-CF Card Reader to PDA: 1. Explorer SYRD245-CF folder of SYRIS Xtive CD-ROM 2. Check your PDA OS (Mobile5 or PPC2003) NETCF V2 currently

Läs mer

GPS GPS. Classical navigation. A. Einstein. Global Positioning System Started in 1978 Operational in ETI Föreläsning 1

GPS GPS. Classical navigation. A. Einstein. Global Positioning System Started in 1978 Operational in ETI Föreläsning 1 GPS GPS Global Positioning System Started in 1978 Operational in 1993 2011-02-22 ETI 125 - Föreläsning 1 2011-02-22 ETI 125 - Föreläsning 2 A. Einstein Classical navigation 2011-02-22 ETI 125 - Föreläsning

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems. Martin Wiström, Ramboll RST

Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems. Martin Wiström, Ramboll RST Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems Martin Wiström, Ramboll RST Hålrum med GPR SBUF-projekt pågår för att utvärdera möjligheterna att

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

PFC and EMI filtering

PFC and EMI filtering PFC and EMI filtering Alex Snijder Field Application Engineer Wurth Elektronik Nederland B.V. November 2017 EMC Standards Power Factor Correction Conducted emissions Radiated emissions 2 Overview of standard

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Consumer attitudes regarding durability and labelling Consumer attitudes regarding durability and labelling 27 april 2017 Gardemoen Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm/ The Stockholm Consumer Cooperative Society louise.u@konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Klimatet i Skandinavien

Klimatet i Skandinavien Meteorologi Lars Elgeskog SMHI Klimatet i Skandinavien Grundläggande meteorologi Nederbörd och nederbördsprognoser Lite väderexempel. Våtast: 1500-2500 mm/år < 500 mm/år Våtast: 1500-2500 mm/år Torrast:

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET TSF )

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET TSF ) Remissammanställning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET TSF 2016-151) Remissinstans Swedavia Kapitel Paragraf Synpunkt 1. Swedavia har

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION - REEIVER INSTALLATION INSTRUTIONS RT0 RF WIRELESS ROOM THERMOSTAT AND REEIVER MOUNTING OF WALL MOUTING PLATE - Unscrew the screws under the - Pack contains... Installation - Receiver... Mounting

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Väderbriefing. Tolka sondering Prognoser påp. nätet En bra dag. Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK

Väderbriefing. Tolka sondering Prognoser påp. nätet En bra dag. Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK Väderbriefing Tolka sondering Prognoser påp nätet En bra dag Översatt och bearbetad av Anders Jönsson, Landskrona FK Vad vill segelflygaren veta Blir det termik? När r startar termiken? Får r vi cumulus?

Läs mer

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Klimatsimuleringar Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Översikt Vad är klimat? Hur skiljer sig klimatmodeller från vädermodeller? Hav- och havsis processer Vad är klimatscenarier? Vad är klimatprognoser?

Läs mer

Hur står sig svensk polarforskning nationellt och internationellt? Ulf Jonsell

Hur står sig svensk polarforskning nationellt och internationellt? Ulf Jonsell Hur står sig svensk polarforskning nationellt och internationellt? Ulf Jonsell 1. Struktur 2. Bibliometriska analyser Strukturen för polarforskning i Sverige Forskningsutövare Finansiärer Infrastruktur

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

D-RAIL AB. All Rights Reserved.

D-RAIL AB. All Rights Reserved. 2 3 4 5 6 Photo: Svante Fält 7 8 9 ägare ägare /förvaltare huvudman mätning operatör DATA underhållare underhållare 9 The hardware 10 SENSORS: Cutting edge technology designed for minimum maintenance and

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET) X Utkom från trycket den DATUM ÅR LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar...

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessory S P/N 08E12-SZT-100 Application CR-Z Publications No. Issue Date SEP PARTS LIST Left illuminated door sill trim Right illuminated door sill trim Illumination harness

Läs mer

Accomodations at Anfasteröd Gårdsvik, Ljungskile

Accomodations at Anfasteröd Gårdsvik, Ljungskile Accomodations at Anfasteröd Gårdsvik, Ljungskile Anfasteröd Gårdsvik is a campsite and resort, located right by the sea and at the edge of the forest, south west of Ljungskile. We offer many sorts of accommodations

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015 Fastställd/Approved: 2015-07-23 Publicerad/Published: 2016-05-24 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.70 Geografisk information Modell

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN Lars Sjöström Director Future Business, Saab Aeronautics Almedalen 2 juli 2015 NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED AGENDA Varför Flyg? Varför Brasilien? Vad kan ett samarbete

Läs mer

Slutrapport RL 2015:01

Slutrapport RL 2015:01 Slutrapport RL 2015:01 Olycka vid Bösslinge, Uppsala län den 15 juni 2014 med segelflygplanet SE-TSM av modellen PIK-20B, opererat av en privatperson. Diarienr L-73/14 2015-01-13 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack

Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack Profilinformation 2019 Flygteknik Roland Gårdhagen Ingo Staack Aeronautical Engineering Masterprofil Flygteknik Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack 1 2019-03-14 3 Från koncept till prototyp

Läs mer