Verksamhetsplan 2017 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2017 och prel Föreningen för folkbildningsforskning"

Transkript

1 Förslag till stämman 2017 Verksamhetsplan 2017 och prel Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr Fastställd av styrelsen Föreningens uppgift Föreningen ska bidra till utveckling av folkbildningen genom: att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning, att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning, att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning, att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Verksamhetsplan Föreningsstämman tar på styrelsens förslag ställning till verksamhetens huvudsakliga inriktning i form av verksamhetsplan och årsbudget. UTVECKLINGSPROCESSER Utvecklingsprocesser utgörs av mer långsiktiga diskussioner och utredningar av frågor som är eller kan bli angelägna för föreningen. Det kan dels handla om idéer som på sikt kan utvecklas till nya aktiviteter, dels handla om frågor av betydelse för själva föreningsverksamheten. Forskningsdialog/praktiknära folkbildningsforskning Föreningen ska stimulera forskning och andra studier om folkbildning. Ett sätt är att stödja folkhögskollärare, cirkelledare och andra folkbildare som vill ägna sig åt fördjupade studier i och om folkbildning genom en praktiknära forskning och kunskapande i den egna praktiken. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 1 (5)

2 Genom att se behovet av forskning i sin egen verksamhet kan intresse skapas för vidare studier och akademisk forskning. Föreningen planerar att bidra med ett projekt i praktiknära kunskapande och forskning genom att erbjuda utbildning genom bl.a. seminarier med mellanliggande handledning. Samarbeten Föreningen samarbetar idag med ett antal organisationer såsom Mimer, Folkbildningsrådet, RIO (Folkhögskolornas intresseorganisation), Folkbildningsförbundet. Styrelsen vill undersöka möjligheten att med även andra organisationer, institutioner och aktörer ha ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete kring vår verksamhet och dess finansiering. Folkhögskolan 150 år Under 2016 beslöt styrelsen att tillsammans med Mimer skapa en referensgrupp kring folkhögskolornas 150-årsjubileum samt att till den gruppen bjuda in representanter för RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation), OFI (Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation) samt Folkhögskollärarna och andra organisationer. Styrelsen beslöt också att föreningens årsbok 2018 ska ägnas åt Folkhögskolan 150 år. Föreningens framtid Föreningens framtida roll och verksamhet har diskuterats ett antal gånger i styrelsen. Under 2017 vill styrelsen vidga detta samtal till Studieförbunden, RIO och SKL Skulle föreningen, som enda gemensamma plattform för folkbildningen, kunna få en mer uttalad främjanderoll för att stimulera utvecklingen i studieförbund och folkhögskolor med bibehållen status som fristående ideell förening? Skulle föreningen i så fall kunna få en mer stabil ekonomi? AKTIVITETER Mötesplatser Genom seminarier, konferenser och andra möten bidrar föreningen till spridandet av kunskaper, till erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Vestlunddagarna Föreningen har fått förtroendet att förvalta de medel som samlades in inför Gösta Vestlunds 100-årsdag under temat Vestlunddagarna. Styrelsen avsiktsförklaring utgör grunden för detta årliga arrangemang, som ägde rum för första gången mars 2014 under rubriken Demokratisera demokratin. Föreningens avsikt är att genomföra dagarna så länge medlen räcker och minst i sex år. Folkbildningens forskningsdag Folkbildningens forskningsdag genomfördes första gången Den genomförs årligen och Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 2 (5)

3 vänder sig i första hand till praktiker och andra intresserade. Forskningsdagen genomförs även 2017, den 20 september, i samverkan med andra samarbetsparter såsom Mimer och Studieförbunden. Dialogseminarier Dialogseminarierna är mötesplatser och tankesmedjor för forskare, praktiker och andra intresserade. Om möjligt genomförs seminarierna med olika samarbetsparter. Bokmässan Bok- och biblioteksmässan 2017 i Göteborg kommer att ha temat Bildning. Föreningen bör delta och styrelsen undersöker olika möjligheter. Publikationer & kommunikation En central del av föreningens verksamhet är publikationer av olika slag, tryckta och digitala, liksom användandet av exempelvis sociala medier. Föreningens kommunikation ska nå till så många intresserade som möjligt, oavsett medlemskap i föreningen, med inbjudningar till seminarier m.m. Årsbok om folkbildning Årsboken har getts ut sedan 1994 och har en given plats i föreningens verksamhet. För att möjliggöra utgivningen söks medel från Stockholms arbetareinstitutsförening. Skribenter medverkar utan arvodering. Årets bok utkommer under våren Nyhetsbrev Det digitala nyhetsbrevet utvidgades under 2015 och ersatte den tidigare tryckta medlemsskriften. Nyhetsbrevet skickas till medlemmar och andra intresserade med nyheter inom föreningens verksamhetsområde, information om ny litteratur och pågående forskningsprojekt m.m samt med inbjudningar till seminarier och andra möten. Medlemmarna uppmanas att medverka med upplysningar om aktuell litteratur etc. Hemsida Föreningens hemsida ska fungera som en informationsbank för medlemmar och andra. Innehåll från nyhetsbrevet publiceras också på hemsidan. Sociala medier Föreningen har en sida på Facebook. Där ska samma information finnas som i nyhetsbrevet, liksom möjlighet till diskussion. Övriga publikationer Vid behov och i mån av finansiering görs seminariedokumentationer och dylikt som publiceras i tryckt eller digital form. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 3 (5)

4 Försäljning av årsböcker och andra böcker Föreningens årsböcker och andra publikationer ingår i medlemskapet utan extra kostnad. Alla andra beställningar av årsboken sker via Internet-bokhandlare. Det gäller således beställningar från icke-medlemmar och från medlemmar som vill beställa fler exemplar utöver vad de får som medlem. Påverkansarbete Folkbildning är ett omfattande samhällsområde. Forskningen om folkbildning är flervetenskaplig och berör utbildningsvetenskap, civilsamhällesforskning, forskning om kultur, ekonomisk vetenskap osv. Föreningen vill värna folkbildning som forskningsfält och verka för att resurser finns för folkbildningsforskningen. Utöver föreningens verksamhet med seminarier, publikationer m.m. kan styrelsen vid behov göra särskilda opinionsbildande insatser, om möjligt i samverkan med andra parter. Samverkan Föreningen fullgör bäst sin uppgift om det sker i effektiv samverkan med andra parter. Föreningens unika roll ska tydliggöras i samarbetena. Nära samverkan sker med Mimer och Folkbildningsrådet som adjungeras till styrelsen. Andra viktiga parter för samverkan och idéutbyte är RIO (Folkhögskolorna intresseorganisation), Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet), studieförbund och folkhögskolor, Stockholms Arbetareinstitutsförening m.fl. MEDLEMMAR Föreningsstämman 2016 uppdrog åt styrelsen att till stämman 2017 göra en översyn av medlemsavgifterna och att omgående arbeta för att öka antalet medlemmar samt att målsättningen bör vara att under 2017 minst fördubbla intäkterna från medlemsavgifter. Detta arbete påbörjades under 2016 och fortsätter under Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 4 (5)

5 Föreningen för folkbildningsforskning Budget för 2017 INTÄKTER Medlemsavgifter Deltagaravgifter (Forskningdagen m.m.) Vestlunddagarna* Bidrag (Forskningsdagen, Årsboken m.m.) Ränta Övrigt (försäljning av årsbok m.m.) SUMMA KOSTNADER Möten (Forskningsdagen m.m.) Vestlunddagarna* Årsboken och andra publikationer Föreningsinterna utgifter (resor, porto, lokaler, hemsida etc) SUMMA RESULTAT Ändamålsbestämda medel, användning* BUDGETERAT RESULTAT * Insamlingen under 2013 till Vestlunddagarna gav kr. Insamlingen sköttes praktiskt av Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) som fattat beslut i samråd med övriga som stod bakom uppropet att ge Föreningen för folkbildningsforskning förtroendet att förvalta medlen och genomföra årliga Vestlunddagar. Medlen överfördes till föreningen under 2014 och avsätts som ändamålsbestämda medel i balansräkningen. Medel ur fonden används för att täcka underskott, skillnaderna mellan intäkter och utgifter, för Vestlunddagarna. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 5 (5)

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2016 Verksamhetsplan 2016 och prel. 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2018 och prel Föreningen för folkbildningsforskning QuickTime och en TIFF (LZW)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Verksamhetsplan 2018 och prel. 2019 Föreningen för folkbildningsforskning org. nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Årsberättelse Föreningen för folkbildningsforskning. org.nr Fastställd av styrelsen

Årsberättelse Föreningen för folkbildningsforskning. org.nr Fastställd av styrelsen Årsberättelse 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 Fastställd av styrelsen 2017-03-01 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen ska bidra till utveckling av folkbildningen genom:

Läs mer

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen ska bidra till

Läs mer

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige

Läs mer

25 år som mötesplats mellan forskning och folkbildning

25 år som mötesplats mellan forskning och folkbildning 25 år som mötesplats mellan forskning och folkbildning Föreningen för folkbildningsforskning har 2016 under 25 år arbetat för att bidra till utvecklingen av folkbildningen genom att utgöra en mötesplats

Läs mer

Årsberättelse 2013 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2013 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2013 Föreningen för folkbildningsforskning Orgnr 8020165315 www.folkbildning.net/fbforskning Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Årsberättelse 2017 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2017 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org. nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2018-03-01 och förslag till stämman 2018-04-26 Föreningens uppgift Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2019

Verksamhetsplan med budget 2019 Folkbildningens gemensamma intresseorganisation Verksamhetsplan med budget 2019 Antagen av ÖLBF:s styrelse 2018-12-07 Verksamheten 2019 Inledning Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens

Läs mer

Årsberättelse Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2011 Föreningen för folkbildningsforskning Orgnr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Inledning. Syfte. Personalbehov 2019

Inledning. Syfte. Personalbehov 2019 Inledning Västra Götalands Bildningsförbund är en organisation för den samlade folkbildningens aktörer i Västra Götaland. Folkhögskolor och studieförbund utgör basen i Bildningsförbundet. Inför verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Förslag VERKSAMHET OCH EKONOMI Västra Götalands Bildningsförbund

Förslag VERKSAMHET OCH EKONOMI Västra Götalands Bildningsförbund Förslag VERKSAMHET OCH EKONOMI 2017-2018-2019 Västra Götalands Bildningsförbund Folkbildningen växte fram parallellt med folkrörelserna och blev ett sätt för dessa att utveckla samhället genom att förmedla

Läs mer

Demokrati och digital delaktighet. Delrapport 2007

Demokrati och digital delaktighet. Delrapport 2007 Demokrati och digital delaktighet Delrapport 2007 Innehåll Uppdraget 3 Genomförande 4 Nationell idékonferens 4 Idéskrift och seminarier 5 Temasida på Folkbildningsnätet 5 Forskningsprojekt 5 Samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Föreningsstämma Föreningsstämman 2010 hölls den 13 april i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Före stämman genomfördes ett välbesökt seminarium om Staten, Kulturen och Studieförbunden.

Läs mer

Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen. Beskrivning av processen

Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen. Beskrivning av processen Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen Beskrivning av processen 2007-2010 2 Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen: beskrivning av processen Innehåll Sammanfattning 2 Nationell kvalitetsredovisning

Läs mer

Rörelsefolkhögskolornas idégrund

Rörelsefolkhögskolornas idégrund Rörelsefolkhögskolornas idégrund Inledning I detta dokument uttrycks den gemensamma idégrunden för rörelsefolkhögskolorna i Sverige. Rörelsefolkhögskolorna drivs av folkrörelser, föreningar eller stiftelser.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsplan Folkhögskolornas serviceorganisation

Verksamhetsplan Folkhögskolornas serviceorganisation Verksamhetsplan 2017 Folkhögskolornas serviceorganisation 1 Folkhögskolornas serviceorganisation Organisation Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) bedrivs som en gemensam verksamhet, styrd av parterna:

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Protokoll OFI styrelsemöte den 22 november 2018

Protokoll OFI styrelsemöte den 22 november 2018 Protokoll OFI styrelsemöte den 22 november 2018 Tid och plats: Kl. 9-12 på Steam hotell i Västerås Närvarande: Thomas Nilsson, HansOlov Furberg, Hasse Petersson, Lisa Rosander, Eva Avgerinou, Inka Horstmann,

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor

Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor PM 2017-06-01 Vårt dnr: Bilaga 1 Tillväxt och samhällsbyggnad Maria Jacobsson Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor Bakgrund SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande

Läs mer

DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP

DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP Drakamöllan en kraftkälla för skapande Dagens samhälle bjuder på ett överflöd av kommunikation, ett konstant brus och krav på tillgänglighet. Som kontrast

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Folkbildning så funkar det

Folkbildning så funkar det Folkbildning så funkar det Region Uppsala 2019-01- 29 Magnus Wetterberg, Folkbildningsrådet 1 100 000 människor 2017 Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2018 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som främjar dialog, samverkan och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Mer dialog mellan forskare och andra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018 Verksamhetsplan & Budget 2018 Syftet med Verksamhetsplanen är att skapa en ram för året Föreningens ändamål 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Folkbildningsrådet. Arbetar även med vissa uppdrag från medlemmarna. Ca 30 anställda.

Folkbildningsrådet. Arbetar även med vissa uppdrag från medlemmarna. Ca 30 anställda. Folkbildningsrådet Ideell förening med tre medlemmar: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Folkbildningsförbundet. Myndighetsuppdrag givna av riksdagen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor

Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor 2006 Innehåll Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor 3 I Uppdraget 3 II Sammanfattning 3 III Beskrivning

Läs mer

STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM. Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans!

STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM. Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans! STOCKHOLM SAMARBETA MED ABF STOCKHOLM Forverkliga drommar och forandra varlden tillsammans! Gör en annan värld möjlig! Den här broschyren riktar sig till arrangörer som är på väg eller vill börja samarbeta

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2018

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2018 VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2018 VISION Alla med celiaki, laktosintolerans, komjölksproteinallergi och sojaproteinallergi ska kunna leva sina liv utan att födoämnesöverkänsligheten inskränker

Läs mer

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten, Sverige Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting Hur kom den till av vilka Vad är Mötesplatsen

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Prioriterade mål som skall ägnas särskild uppmärksamhet 2017

Prioriterade mål som skall ägnas särskild uppmärksamhet 2017 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade mål som skall ägnas särskild uppmärksamhet år 2017 samt övergripande mål för verksamheten. Målsättningen är att kunna genomföra alla mål

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Föreningsstämman 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Föreningsstämma Föreningsstämman 2009 hölls den 28 april i Lärarhögskolans lokaler, Campus Konradsberg, Stockholm. Föreningsstämman föregicks av ett seminarium

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2017 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

VERKSAMHETSPLAN 2019 Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd VERKSAMHETSPLAN 2019 Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd SEKs vision är en värld präglad av fred, rättvisa och respekt för skapelsen där alla människor har möjlighet att bidra till och bruka sina gåvor i samhälle

Läs mer

Vi värnar om det svenska i Finland varje dag

Vi värnar om det svenska i Finland varje dag Mission Vision Strategi Vi värnar om det svenska i Finland varje dag Svenska litteratursällskapet i Finland grundades den 5 februari 1885. Sedan den dagen har vi haft ett uppdrag: att samla in, bearbeta,

Läs mer

Förbundsstämman beslöt att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag:

Förbundsstämman beslöt att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag: 6) Rapport åtgärder med anledning av beslut vid 2017 års stämma 2017 12 a) Riktlinjer för valberedning Förbundsstämman beslöt att efter ändringar fastställa förslag till riktlinjer för valberedning. Riktlinjerna

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

BIDRAGSREGLER FÖR FOLKRÖRELSER I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND

BIDRAGSREGLER FÖR FOLKRÖRELSER I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND BIDRAGSREGLER FÖR FOLKRÖRELSER I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND Reviderad upplaga enligt beslut Kulturnämnden 2005-11-03 1. BIDRAGSREGLER POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND Folkrörelserna utgör

Läs mer

Protokoll OFI styrelsemöte den 13 oktober 2017

Protokoll OFI styrelsemöte den 13 oktober 2017 Protokoll OFI styrelsemöte den 13 oktober 2017 Tid och plats: 10-12.30 via telefonkonferens. Närvarande: Thomas Nilsson, Annika Bodelius, Lisa Rosander, Eva Avgerinou, Hans-Olov Furberg, Hans Petersson,

Läs mer

Regional kulturverksamhet Louise Andersson

Regional kulturverksamhet Louise Andersson Regional kulturverksamhet Louise Andersson Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och

Läs mer

Verksamhetsplan Klimatkommunerna

Verksamhetsplan Klimatkommunerna Verksamhetsplan Klimatkommunerna 2019-2020 1 Innehåll Vision... 3 Klimatkommunernas målgrupper... 3 Prioriterade sakområden... 4 Detta ska vi utbyta erfarenheter kring under 2019:... 4 Påverkansarbete

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund. Styrelsemöte i Stockholm 3 februari 2015

Mälarens vattenvårdsförbund. Styrelsemöte i Stockholm 3 februari 2015 Mälarens vattenvårdsförbund Styrelsemöte i Stockholm 3 februari 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Verksamhetsplan och budget 2015 5.

Läs mer

Norrköpings kommuns bidrag till studieförbunden KFN 2017/

Norrköpings kommuns bidrag till studieförbunden KFN 2017/ Riktlinje 2017-03-14 Norrköpings kommuns bidrag till studieförbunden KFN 2017/0071-4 003 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 14:e mars 2017. Riktlinjen beskriver grunderna för hur kultur- och

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor

Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor 2007 2 Folkbildningsrådet. Kommunernas och landstingens bidrag till studieförbund och folkhögskolor Innehåll Kommunernas och landstingens

Läs mer

Bentley User Group Sweden BUS. Föreningsstadgar

Bentley User Group Sweden BUS. Föreningsstadgar Bentley User Group Sweden BUS Föreningsstadgar Stadgar för Bentley User Group Sweden 1. Namn och säte Föreningens namn är Bentley User Group Sweden. Förkortas BUS. Föreningen har sitt säte på föreningsordförandens

Läs mer

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA Verksamhetsinriktning 2015-2016 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Folkhögskolornas serviceorganisation

Verksamhetsplan 2019 Folkhögskolornas serviceorganisation Verksamhetsplan 2019 Folkhögskolornas serviceorganisation Folkhögskolornas serviceorganisation Organisation Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) bedrivs som en gemensam verksamhet, styrd av parterna:

Läs mer

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara Q1 Är du ade: 8 036 Hoppade över: 79 Man Kvinna Vill inte svara sval Man Kvinna Vill inte svara 26,44% 2 125 73,11% 5 875 0,45% 36 Totalt 8 036 1 / 31 Q2 Hur gammal är du? ade: 8 030 Hoppade över: 85 under

Läs mer

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma

Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma Stadgar. Förslag på ändring av stadgar för Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets extra årsstämma 2018-01-08. 1 NAMN 1.1 Föreningens namn är Svensk Live - Unga arrangörsnätverket. 1.2 I internationella

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sara Anderhov Näringslivsutvecklare 040-675 32 47 Sara.Anderhov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-28 Dnr 1802344 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Ersättning folkhögskolor

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP

DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP DRAKAMÖLLAN NORDISKT FORUM FÖR KULTUR OCH VETENSKAP vår vision är att göra Drakamöllan till en mötesplats och plattform för forskare och vetenskapsmän från teknik till humaniora, för konstnärer, kulturarbetare,

Läs mer

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 Glaseramera Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 2. Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer.

Läs mer

Föreningen Borrby Bokby

Föreningen Borrby Bokby 1 Den ideella föreningens namn är Borrby Bokby 2 Föreningen skall vara öppen dels för företagare inom litteratur, konst och bild (sk aktörer) och som verkar i ett område som omfattas av Borrby med omnejd.

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Forsknings- & utvecklingspolicy. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Forsknings- & utvecklingspolicy. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Forsknings- & utvecklingspolicy Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Forsknings- och utvecklingspolicy Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Forsknings- och utvecklingspolicy Innehåll

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för att arrangera FFFF konferens.

Riktlinjer för att arrangera FFFF konferens. Riktlinjer för att arrangera FFFF konferens. Riktlinjer vid FFFF-konferens 2017-11-29 Innehållsförteckning s 2 Inledning s.3 Förutsättningar s 3 Ansökan s 3 Konferensagent/byrå s 4 Anläggning s 4 Ekonomi

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Projektplan: Glokala omställningscentra Folkhögskolan som arena och aktör

Projektplan: Glokala omställningscentra Folkhögskolan som arena och aktör Projektplan: Glokala omställningscentra Folkhögskolan som arena och aktör 1. Idé och mål Bakgrund För att finna lösningar på klimat- och miljökriserna krävs en omställning av dominerande modeller för produktion

Läs mer

Avsikts- och programförklaring för utvecklingen av en nationell hemsida för ESD på högskolenivå esdsverige.se

Avsikts- och programförklaring för utvecklingen av en nationell hemsida för ESD på högskolenivå esdsverige.se Avsikts- och programförklaring för utvecklingen av en nationell hemsida för ESD på högskolenivå esdsverige.se Bakgrund Behov en nationell arena för utbildare inom högre utbildning för didaktiskt utvecklingsarbete

Läs mer

Onsdagen den 23 april 2008, Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, Stockholm

Onsdagen den 23 april 2008, Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, Stockholm FÖRENINGSSTÄMMAN 2008 Onsdagen den 23 april 2008, Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, Stockholm Kl. 13.00 Seminarium till Bo Göthbergs minne Aktuell forskning om folkhögskolan Inledare: Sam

Läs mer

Årsredovisning för. Föreningen Företagsekonomi i Sverige Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Föreningen Företagsekonomi i Sverige Räkenskapsåret Årsredovisning för Föreningen Företagsekonomi i Sverige 012460-9348 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 1(7) Förvaltningsberättelse Föreningen Företagsekonomi i Sverige 012460-9348 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

GAF Org. nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2017

GAF Org. nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2017 GAF Org. nr 883201-6227 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Styrelsens säte: Stockholm Föreningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län

Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län Bidragssystem för studieförbund i Kronobergs län Fastställt av kulturnämnden 24/2017 Region Kronobergs avsikt med bidragssystemet är att skapa ändamålsenliga former för dialog och samverkan med folkbildningens

Läs mer