IC3 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC3B1-01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IC3 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC3B1-01"

Transkript

1 SV TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE Nürnberg Tyskland Tel: +49(0)911 / IC3 MODELLNR:IC-LFIC3B1-01 VIKTIG INFORMATION! LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER I DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VID FELAKTIG MONTERING, ANVÄNDNING ELLER UNDERHÅLL UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR S. 3 INLEDNING S. 4 SÅ HÄR MONTERAR DU INOMHUSCYKELN S. 5 7 FÖRSTA INSTALLATIONSKONTROLLERNA S. 8 9 SÅ HÄR JUSTERAR DU INOMHUSCYKELN S STÄLLA IN MOTSTÅNDET S. 13 SÅ HÄR FLYTTAR DU INOMHUSCYKELN S. 13 REGELBUNDET UNDERHÅLL S UNDERHÅLLSSCHEMA S RESERVDELAR S. 20 BEGRÄNSAD GARANTI S TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Cykeln Life Fitness IC3 motsvarar användarklass S enligt SS-EN 957 för professionellt och/eller kommersiellt bruk. Träningsutrustning av det här slaget ska användas i träningsområden på företag som gym eller sportföreningar, där åtkomsten och kontrollen regleras specifikt av den person som har det juridiska ansvaret. GOLVYTA: CYKELNS VIKT: MAX. SADELHÖJD: MAX. STYRHÖJD: MAX. ANVÄNDARVIKT: 52 X 120 CM 57 KG 115 CM 115 CM 130 KG VARNING! Cykeln är konstruerad för de flesta användare med en kroppslängd på mellan 150 cm och 205 cm. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

3 SV VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder inomhuscykeln är informerade och medvetna om alla varningar och säkerhetsanvisningar. 2. Inomhuscykeln får endast användas och underhållas enligt beskrivningarna i denna bruksanvisning efter korrekt montering och funktionskontroll enligt beskrivningarna i denna bruksanvisning. 3. Förvara inomhuscykeln inomhus och utsätt den inte för fukt och damm. Placera inte inomhuscykeln i ett garage, på en uteplats med tak eller i närheten av vatten eller pooler. 4. Placera inomhuscykeln på ett jämnt underlag. Lägg en matta under inomhuscykeln för att skydda golvet eller golvmattan från skador. Se till att det finns tillräckligt med utrymme (0,5 m) runt inomhuscykeln för montering, demontering och användning. 5. Inspektera och efterspänn regelbundet alla delar på inomhuscykeln enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning. Byt ut defekta delar omgående och använd inte cykeln förrän den har reparerats. Använd endast originaldelar från tillverkaren. 6. Barn under 14 år får endast använda inomhuscykeln med föräldrars samtycke och tillsyn. När inomhuscykeln inte används ska bromsmotståndet vara helt åtdraget så att drivningskomponenterna spärras och för att undvika potentiell risk för skada på grund av felaktig användning. 7. Inomhuscykeln får inte användas av personer som väger mer än 130 kg. 8. Bär alltid cykelkläder och cykelskor när du använder inomhuscykeln. Använd inte lösa kläder eller skor med lösa snören som kan fastna i inomhuscykeln. 9. Innan du använder inomhuscykeln ska du ta reda på hur inomhuscykeln ställs in och används. 10. Inomhuscykeln har ett direktdrivet svänghjul (hjul), vilket innebär att pedalerna rör sig tillsammans med svänghjulet tills svänghjulet stannar. 11. Justera alltid svänghjulets motstånd så att tramprörelsen är kontrollerad. 12. Håll ryggen rak när du cyklar skjut inte rygg. 13. Stanna omedelbart om du får ont någonstans eller känner dig yr. Vila, gå ner i varv och fråga en läkare om råd. 14. Om du behöver reservdelar ska du endast använda delar som tillverkaren tillhandahåller. VARNING! För att minska risken för allvarliga skador bör du noga läsa igenom följande säkerhetsanvisningar och information innan du använder inomhuscykeln. VARNING! Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är särskilt viktigt för personer över 35 år eller för personer med hälsobesvär. Läs igenom alla anvisningar innan du använder cykeln. Tänk på att felaktig användning eller för hög träningsintensitet kan leda till allvarliga skador. Tillverkaren övertar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som hänger samman med eller beror på användning av den här produkten. 3

4 INLEDNING BÄSTA KUND, Tack för att du har valt inomhuscykeln Life Fitness IC3. Inomhuscykeln Life Fitness IC3 har ett imponerande antal funktioner utformade för att förbättra den kardiovaskulära träningen, tona musklerna och utveckla uthållighet. Inomhuscykeln Life Fitness IC3 erbjuder träningar som hjälper användarna att nå sina individuella träningsmål, oavsett om de är nybörjare eller erfarna idrottsmän. VIKTIGT! Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan du monterar eller använder inomhuscykeln. Om du har några frågor efter att du har läst igenom dem här bruksanvisningen kan du kontakta din lokala återförsäljare eller gå in på webbplatsen Innan du läser vidare bör du bekanta dig med de delar som visas på bilden nedan. NÖDBROMS OCH MOTSTÅNDSRATT SADEL STYRE HANDTAG INSTÄLLNINGSRATT INSTÄLLNINGSRATT PEDAL/TÅKLÄMMA BROMSBELÄGG KEDJESKYDD SVÄNGHJUL TRANSPORTHJUL UNDERHÅLLSKÅPA JUSTERBARA FÖTTER DU HITTAR TILLVERKNINGSKODEN LÄNGST NER PÅ RAMEN PÅ LIFE FITNES IC3:S VÄNSTRA SIDA. ANVÄND DENNA KOD PÅ SERVICE- OCH UNDERHÅLLSLISTORNA. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

5 SV SÅ HÄR MONTERAR DU INOMHUSCYKELN 1X 2X 17 MM 1X 13 MM 15 MM PEDALNYCKEL 3 MM 5 MM 2 PERSONER A 50 NM 50 NM A (1 : 2) SE TILL ATT ALLA MUTTRAR ÄR TILLRÄCKLIGT HÅRT ÅTDRAGNA SÅ ATT DE INTE LOSSNAR UNDER ANVÄNDNINGEN. SE TILL ATT ALLA MUTTRAR ÄR TILLRÄCKLIGT HÅRT ÅTDRAGNA SÅ ATT DE INTE LOSSNAR UNDER ANVÄNDNINGEN STOPP-MARKERING STOPP-MARKERING SADELKLÄMMAN MÅSTE DRAS ÅT ORDENTLIGT FRÅN BÅDA HÅLLEN SÅ ATT DEN INTE LOSSNAR VID ANVÄNDNING. SADELKLÄMMAN MÅSTE DRAS ÅT ORDENTLIGT FRÅN BÅDA HÅLLEN SÅ ATT DEN INTE LOSSNAR VID ANVÄNDNING. 5

6 SÅ HÄR MONTERAR DU INOMHUSCYKELN 1X 2X 17 MM 1X 13 MM 15 MM PEDALNYCKEL 3 MM 5 MM 2 PERSONER VARNING! Se till att sadeln sitter fast ordentligt i VÅGRÄTT läge och att sadelklämman är ordentligt åtdragen från båda hållen så att den inte lossnar vid användning. 13 MM 25 NM Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

7 SV SÅ HÄR MONTERAR DU INOMHUSCYKELN 1X 2X 17 MM 1X 13 MM 15 MM PEDALNYCKEL MM 5 MM 2 PERSONER VARNING! Pedalen som är märkt R ska monteras på höger vevarm (medurs). Pedalen som är märkt L ska monteras på vänster vevarm (moturs). Pedalerna ska spännas ordentligt så att de inte lossnar när inomhuscykeln används NM NM FÖLJ ANVISNINGARNA! 7

8 FÖRSTA INSTALLATIONSKONTROLLERNA För att inomhuscykeln ska kunna prestera optimalt och hålla länge måste den finjusteras efter den första installationen. Läs igenom och följ alla anvisningar nedan. Om inomhuscykeln inte installeras och finjusteras enligt beskrivningen kan komponenterna utsättas för överdrivet slitage, och detta kan skada cykeln. Om du har några frågor om installationen kan du kontakta Life Fitness kundtjänst på Observera: Vissa underhållsarbeten kräver syra-, silikon- och lösningsmedelsfritt smörjmedel i sprayform (till exempel BRUNOX) och vitt litiumfett. 1. Se till att inomhuscykeln står plant. Om inomhuscykeln står ojämnt på golvet, kan du ställa in de justerbara fötterna under den främre och/eller bakre stabilisatorn tills cykeln står plant. 2. Kontrollera att nödbromsen fungerar korrekt. 3. Kalibrering av bromsbelägg: Vrid motståndsratten moturs så långt som möjligt (lägsta bromseffekt). Kontrollera att bromsbelägget knappt ligger an mot svänghjulet. Bromsbelägget får knappt röra vid svänghjulet när motståndsratten vrids moturs så långt som möjligt. 4. Applicera smörjmedel i sprayform på bromsbelägget med hjälp av smörjhålen på plastdelen eller på bromsbelägget samt utvändigt på filtbelägget. Se till att bromsbelägget är helt indränkt i smörjmedel. Torka bort överflödigt smörjmedel från svänghjulet. * Bästa praxis: Använd en refillsprayflaska med aerosolfritt spraysmörjmedel utan syra, silikon och lösningsmedel köpt i 3,7-litersförpackning i den lokala byggmarknaden. 5. Applicera litiumfett på gängorna på den nedre delen av bromsstången. Vrid först motståndsratten medurs så långt det går. Applicera lite vitt litiumfett bromsstångens gängor över de två låsmuttrarna. Vrid sedan motståndsratten moturs så långt det går. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

9 SV FÖRSTA INSTALLATIONSKONTROLLERNA 6. Applicera litiumfett på metallgängorna på alla inställningsrattar. 7. Kontrollera att de fyra (4) insexbultarna på RS-blocket är ordentligt åtdragna. Applicera LocTite gänglåsning Blue-242 om de är lösa och spänn dem. 8. Kontrollera att insexskruvarna på höger och vänster vevarm är ordentligt åtdragna. Applicera LocTite gänglåsning Blue-242 om de är lösa och spänn dem. 9. Torka av cykelramen med en trasa med lösningsmedelsfritt smörjmedel i sprayform. 10. Vissa delar på inomhuscykeln kan lossna under transporten. Kontrollera att vevarmarna och alla synliga skruvar, bultar och muttrar är korrekt åtdragna. KUNDTJÄNST 1. Ge kunden grundläggande underhållsanvisningar och visa honom var de detaljerade underhållsanvisningarna finns (s ). 2. Låt kunden bekräfta att han har fått förklarat underhållsarbetena, tagit emot bruksanvisningen och kontrollerat cyklarnas skick. 9

10 SÅ HÄR JUSTERAR DU INOMHUSCYKELN Inomhuscykeln Life Fitness IC3 kan ställas in för maximal komfort och effektiv träning. I anvisningarna nedan beskriver vi ett sätt att ställa in inomhuscykeln Life Fitness IC3 för att garantera optimal användarkomfort och sittställning. Du kan välja att ställa in inomhuscykeln Life Fitness IC3 på ett annat sätt. STÄLLA IN PEDALREMMARNA: Sätt dig på sadeln med fötterna på pedalerna trampdynorna ska vara rakt över pedalaxlarna (se bilden nedan). Justera pedalremmarna så att tåklämmorna (korgarna) sitter tätt kring foten utan att sitta åt för hårt. Observera: Om cykeln är utrustad med kombipedaler har pedalerna tåklämmor på ena sidan och SPD-fästen på den andra sidan. Istället för tåklämmorna kan du använda SPD-fästena med cykelskor. Ställ inte in sadelhöjden högre än STOPPmarkeringen på stolpen. Se även till att ratten är helt åtdragen och fäst på ett säkert sätt. Ställ inte in sadelhöjden högre än STOPPmarkeringen på stolpen och se till att ratten är helt åtdragen och fäst på ett säkert sätt VARNING! Spänn inte ratten för hårt eftersom det kan skada den lodräta aluminiumstolpen. STÄLLA IN SADELHÖJDEN: Sätt dig på sadeln och trampa långsamt i pedalerna tills höger pedal står i det lägsta läget. Knäna ska vara lätt böjda utan att höfterna lutar. Se till att benen är lätt böjda så att du inte översträcker knäna. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

11 SV SÅ HÄR JUSTERAR DU INOMHUSCYKELN JUSTERA SADELN VÅGRÄTT: Det är mycket viktigt att ställa in sadeln vågrätt för att undvika knäskador. Sätt dig på sadeln och flytta pedalerna tills vevarmarna står vågrätt. Knäskålen på det främre benet ska vara rakt ovanför pedalens mitt så att det bildas en rak linje mellan knäet och pedalens mitt (se den streckade linjen på bilden nedan). Hoppa av inomhuscykeln Life Fitness IC3 när du ska ställa in sadeln vågrätt. Lossa det bakre handtaget, för sadeln framåt eller bakåt efter behov och dra sedan åt sedan handtaget igen. vågrät inställning med handtag 11

12 SÅ HÄR JUSTERAR DU INOMHUSCYKELN STÄLLA IN STYRET: Börja med att ha styrets högsta punkt i ungefär samma höjd eller något högre än sadelns högsta punkt (den streckade vågräta linjen A på bilden nedan) och i ett neutralt framåt/bakåt-läge (se den streckade lodräta linjen B på bilden nedan). Om knäna rör vid styret eller om du känner obehag i ryggen när du cyklar längre perioder, kan du justera höjden på styret. Hoppa av inomhuscykeln Life Fitness IC3. Vrid den främre inställningsratten moturs, för styrstolpen uppåt eller nedåt och dra sedan åt inställningsratten igen. B. A. styre framåt/bakåt handtag: styre upp/ner inställningsratt Justera sedan styrets vågräta position. Om styret sitter för nära sadeln kan det kännas svårt att andas. Om styret sitter för långt från sadeln kan du få ont i ryggen. Hoppa av inomhuscykeln Life Fitness IC3 när du ska ställa in styret vågrätt. Kontrollera om styret står i rätt läge genom att sätta armbågen längst fram på sadelns spets i 90 graders vinkel. Långfingret ska då nå styrets mittpunkt. Om det inte gör det ska du lossa handtaget (framåt/bakåt) och skjuta styret försiktigt framåt eller bakåt tills långfingret rör vid styrets mittpunkt. Dra sedan åt handtaget igen. Det går att hålla händerna i många olika lägen på styret. Genom att ändra händernas position kan du ändra vinkeln på ryggen, nacken och armarna. För att minska belastningen på musklerna under träningen bör du byta handposition ofta. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

13 SV SÅ HÄR ANVÄNDER DU INOMHUSCYKELN STÄLLA IN MOTSTÅNDET: Trampmotståndet kan ställas in i små steg med hjälp av motståndsratten. Vrid motståndsratten medurs för att öka motståndet. Vrid motståndsratten moturs för att minska motståndet. VIKTIGT! Om du behöver stanna svänghjulet (hjulet) när du trampar kan du dra i den röda nödbromsen. Svänghjulet bör då snabbt stanna helt. Se till att skorna sitter fast i tåklämmorna, och om du använder cykelskor ska skofästet fästas i pedalbindningen när du cyklar. Inomhuscykeln Life Fitness IC3 har inte ett frigående svänghjul (hjul). Pedalerna rör sig tillsammans med svänghjulet tills svänghjulet stannar. Hastigheten måste minskas på ett kontrollerat sätt. Om du behöver stanna svänghjulet omgående kan du dra i den röda nödbromsen. Trampa alltid kontrollerat och anpassa pedalfrekvensen efter din egen kapacitet. DRA DEN RÖDA NÖDBROMSEN UPPÅT = NÖDSTOPP MOTSTÅNDSRATT (VRID) NÖDBROMS (DRA) SÅ HÄR FLYTTAR DU INOMHUSCYKELN LIFE FITNESS IC3: Inomhuscykeln Life Fitness IC3 är mycket tung och vi rekommenderar att den flyttas av två personer. En person lyfter den bakre delen av inomhuscykeln Life Fitness IC3 och den andra personen tar ett fast tag i styret och vippar cykeln framåt så att den rullar på hjulen. Flytta inomhuscykeln försiktigt till önskad plats och sänk ner den. VIKTIG INFORMATION! Var mycket försiktig när du flyttar inomhuscykeln så att det inte inträffar några skador. Försök inte flytta den över ojämna ytor. Se till att det finns ett säkerhetsutrymme på minst 50 cm till annan utrustning. Om inomhuscykeln Life Fitness IC3 står ojämnt på golvet, kan du ställa in de justerbara fötterna (se tabellen) under den främre eller bakre stabilisatorn tills cykeln står plant. Viktigt!Skruva inte ut de justerbara fötterna mer än 1 cm! JUSTERBARA FÖTTER 13

14 REGELBUNDET UNDERHÅLL VARNING! FÖR ATT INOMHUSCYKELN LIFE FITNESS IC3 SKA KUNNA PRESTERA OPTIMALT OCH HÅLLA LÄNGE MÅSTE DEN UNDERHÅLLAS REGELBUNDET. Läs igenom och följ alla anvisningar nedan. Om inomhuscykeln Life Fitness IC3 inte underhålls enligt beskrivningen kan komponenterna utsättas för överdrivet slitage, och detta kan skada inomhuscykeln. Garantin upphör att gälla om cykeln underhålls på fel sätt. Om du har några frågor om underhållet kan du kontakta din lokala återförsäljare eller gå in på OBSERVERA: MÅNGA UNDERHÅLLSARBETEN KRÄVER SMÖRJMEDEL I SPRAYFORM. VI REKOMMENDERAR ETT SYRA-, SILIKON- OCH LÖSNINGSMEDELSFRITT SMÖRJMEDEL. DAGLIGT UNDERHÅLL: 1. Se till att inomhuscykeln Life Fitness IC3 står plant.om inomhuscykeln Life Fitness IC3 står ojämnt på golvet, kan du ställa in de justerbara fötterna under den främre eller bakre stabilisatorn tills cykeln står plant (se Så här flyttar du inomhuscykeln Life Fitness IC3 på sidan 12). 2. Efter varje användning bör inomhuscykeln Life Fitness IC3 desinficeras och rengöras så att området är hygieniskt. Spraya först desinfektionsmedel på styret och sadeln. Torka styret och sadeln med en luddfri trasa.spraya sedan lite desinfektionsmedel på den luddfria trasan och rengör inställningsrattarna och låshandtagen. Undvik starka rengöringsmedel på inomhuscykelns ram. VECKOUNDERHÅLL: 1. Spraya lite smörjmedel på en luddfri trasa.rengör noggrant ramen, styrskenan, sadelskenan, svänghjulet och plastdelarna på inomhuscykeln. 2.För att motståndssystemet ska fungera optimalt och för att minska slitaget på bromsbelägget, ska bromsbelägget smörjas med ett syra-, silikon- och lösningsfritt smörjmedel med hjälp av smörjhålen på bromsbeläggets plastdel. Om det sitter damm eller ludd på bromsbelägget har det blivit för torrt. Smörj den då oftare med smörjmedel. Se till att bromsbelägget är helt indränkt i smörjmedel. Torka bort överflödigt smörjmedel. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

15 SV REGELBUNDET UNDERHÅLL UNDERHÅLL VARANNAN VECKA: 1. Inomhuscykeln Life Fitness IC3 bör inte användas om nödbromsen inte fungerar som den ska. 1. Sätt dig på sadeln, trampa i pedalerna och testa nödbromsen genom att dra den uppåt. Svänghjulet bör då snabbt stanna helt. 2. För att sadelstolpen alltid ska vara enkel att justera bör den rengöras och smörjas. Vrid inställningsratten moturs och dra upp sadelstolpen ur ramen. Spraya lite smörjmedel på en luddfri trasa och rengör sadelstolpen (A). 2. Lossa det bakre handtaget och skjut sadelfästet så långt bakåt som möjligt. Spraya lite smörjmedel på en luddfri trasa och rengör den övre delen av sadelskenan (B). Skjut sedan sadelfästet så långt framåt som möjligt och rengör den övre delen av sadelskenan. Ställ sedan in sadeln i önskat läge. B A 15

16 3. A B REGELBUNDET UNDERHÅLL 3. För att styrstolpen alltid ska vara enkel att justera bör den rengöras och smörjas. Vrid inställningsratten moturs och dra upp styrstolpen ur ramen. Spraya lite smörjmedel på en luddfri trasa och rengör styrstolpen (A). Sätt tillbaka styrstolpen i ramen och justera den till önskad höjd. Lossa det främre handtaget och skjut styrfästet så långt bakåt som möjligt. Spraya lite smörjmedel på en luddfri trasa och rengör ytan på styrskenan (A). Skjut sedan styrfästet så långt framåt som möjligt och rengör den övre delen av styrskenan. Ställ sedan in styret i önskat läge. 1. A MÅNATLIGT UNDERHÅLL: 1. För att inställningsrattarna på styret och sadeln ska vara lätta att justera ska metallgängorna på inställningsrattarna (A) smörjas. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

17 SV REGELBUNDET UNDERHÅLL 2. För att motståndssystemet ska vara lätt att justera, ska gängorna på den nedre delen av bromsstången smörjas. Vrid först motståndsratten medurs så långt det går. Leta sedan reda på bromsstången under den högra eller vänstra delen av ramen. På bromsstångens nedre del finns två låsmuttrar. Applicera lite syntetfett (vitt litiumfett) bromsstångens gängor över de två låsmuttrarna. Vrid motståndsratten moturs så långt det går. 3. Vissa delar på inomhuscykeln Life Fitness IC3 kan lossna om cykeln används ofta. Kontrollera att pedalerna, tåklämmorna och pedalremmarna är korrekt åtdragna. Kontrollera sedan alla synliga skruvar, bultar och muttrar. Se till att de är korrekt åtdragna. Kontrollera att sadeln inte sitter löst eller är skadad. Använd Loctite på den lösa vevarmen och blockskruvarna Bromsbeläggen slits när cykeln används ofta. Inomhuscykeln Life Fitness IC3 bör inte användas om nödbromsen inte fungerar som den ska (se sidan 14). Om du misstänker att motståndssystemet är defekt är det viktigt att det finjusteras innan cykeln åter tas i bruk. Kontrollera bromssystemets inställning på följande sätt: Vrid bromssystemets motståndsratt så långt åt vänster som möjligt (lägsta bromseffekt). Om inställningen är korrekt bör bromsbeläggen sitta i linje med svänghjulet och knappt vidröra det, så att det går att cykla med så gott som inget motstånd alls. Bromsbelägget kan justeras med en 10 mm skruvnyckel. Kontrollera eventuellt slitage på bromsbelägget. Om bromsbelägget inte visar tecken på överdrivet slitage ska det indränkas helt med smörjmedel med hjälp av de två smörjhålen (B). Torka bort överflödigt smörjmedel. 4. B 17

18 UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELPLAN ARBETE INTERVALL DETALJER CYKELNS STABILITET, DESINFEKTION OCH RENGÖRING AV CYKELN DAGLIGEN S. 14 UNDERHÅLL AV BROMSBELÄGG, NOGGRANN RENGÖRING AV HELA CYKELN VARJE VECKA S. 14 KONTROLLERA NÖDBROMSENS FUNKTION VARANNAN VECKA S. 15 RENGÖR OCH SMÖRJ SKENORNA OCH STOLPARNA TILL SADELN OCH STYRET VARANNAN VECKA S KONTROLLERA INSTÄLLNINGSRATTAR VARJE MÅNAD S. 16 KONTROLLERA SLITAGE PÅ BROMSBELÄGGET VARJE MÅNAD S. 17 KONTROLLERA BROMSSYSTEMET, SMÖRJNING VARJE MÅNAD S. 17 KONTROLLERA OM PEDALER, TÅKLÄMMOR OCH REMMAR VARJE MÅNAD S. 17 UPPVISAR SLITAGE KONTROLLERA ALLA ANSLUTNINGAR OCH FÄSTEN VARJE MÅNAD S. 17 KONTROLLERA DRIVREMMEN VARJE MÅNAD S. 18 EXEMPEL PÅ UNDERHÅLLSPLAN FÖR INTERNA SERVICETEKNIKER: UNDERHÅLL VARJE VECKA, CHECKLISTA CYKELNR TILLVERKNINGSKOD OBSERVATIONER VIDTAGEN ÅTGÄRD RESULTAT NAMN/DATUM Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

19 SV UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELPLAN UNDERHÅLL VARANNAN VECKA, CHECKLISTA CYKELNR TILLVERKNINGSKOD OBSERVATIONER VIDTAGEN ÅTGÄRD RESULTAT NAMN/DATUM MÅNATLIGT UNDERHÅLL, CHECKLISTA CYKELNR TILLVERKNINGSKOD OBSERVATIONER VIDTAGEN ÅTGÄRD RESULTAT NAMN/DATUM 19

20 RESERVDELAR På grund av revideringar kan det hända att reservdelsnummer och specifikationer ändras. Kontakta din lokala återförsäljare eller gå in på om du behöver mer information SPORTSADEL SVART OCH RÖD INKL. SADELKLÄMMA JUSTERBAR FOT, GUMMI 75 SHORE KOMBIPEDALSATS, SPD-KOMPATIBEL TÅREMSATS Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

21 SV GARANTI Indoor Cycling Group GmbH garanterar att alla nya produkter är fria från tillverkningsoch materialfel vid det datum då produkten installeras första gången. Delar som har reparerats eller bytts ut enligt villkoren i denna garanti omfattas endast av garanti under den resterande tiden av den ursprungliga garantiperioden. Garantin kan variera i olika regioner och länder. Kontakta Tillverkarens garanti kan upphöra att gälla om produkten uppvisar defekter som orsakats av felaktig användning eller olämplig hantering. 21

22 GARANTI 10 ÅRS GARANTI: RAMKONSTRUKTION OCH SVETSNING 3 ÅRS GARANTI STYRE OCH SADEL, BROMSSYSTEM (EXKLUSIVE BROMSBELÄGG), HANDTAG OCH RATTAR, VEVARMAR, REMSDRIFTSYSTEM, VEVLAGER, SVÄNGHJUL OCH NAV, PULVERLACKERING PÅ RAMDELAR. 2 ÅRS GARANTI: PEDALER, INSATSHYLSOR FÖR STYR- OCH SADELSTOLPE, JUSTERBARA FÖTTER. 1 ÅRS GARANTI: SADELKONSTRUKTION FÖLJANDE SLITAGEDELAR OMFATTAS INTE AV GARANTIN: Pedalremmar, pedalbindningssystem, bromsbelägg, sadelyta. Version IC-LFIC3B1-01 Copyright by Indoor Cycling Group GmbH

23 23 SV

24 VIKTIG INFORMATION! LÄS IGENOM ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA VID FELAKTIG MONTERING, INSTALLERING, ANVÄNDNING ELLER UNDERHÅLL. E-POST: WEBBPLATS: Indoor Cycling Group Tillverkad av: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE Nürnberg Tyskland

IC2 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC2B1-01

IC2 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC2B1-01 SV TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 Nürnberg Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC2 MODELLNR:IC-LFIC2B1-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK 91014 CASALL TR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING 1) Modellen TR700 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym, eller för hemmabruk. Den har ett fast,

Läs mer

IC4 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODEL NO:IC-LFIC4B1-01

IC4 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODEL NO:IC-LFIC4B1-01 SE TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 NÜRNBERG Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC4 MODEL NO:IC-LFIC4B1-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

IC7 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC7B2-01

IC7 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC7B2-01 SE TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 NÜRNBERG Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC7 MODELLNR:IC-LFIC7B2-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

IC7 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR: IC-TKIC7B-02

IC7 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR: IC-TKIC7B-02 SE TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 NÜRNBERG Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC7 MODELLNR: IC-TKIC7B-02 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE 91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE MONTERING STEG 1 Skruva fast det främre stödbenet på ramen (4) med två M8 x 25 mm vagnsbultar (52) och två plana brickor (53). STEG 2 Skruva fast det bakre stödbenet (5)

Läs mer

IC5 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODEL NO:IC-LFIC5B2-01

IC5 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODEL NO:IC-LFIC5B2-01 SE TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 NÜRNBERG Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC5 MODEL NO:IC-LFIC5B2-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK MOTIONSCYKEL 903 ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING ) Modellen 903 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym. Den har ett fast, hjuldrivet svänghjul och bör endast användas

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter.

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. WEEE VARNING: Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta din kommun för information angående de tillgängliga återvinningssystemen. Om elektriska apparater

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING

205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING 205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL FÖRHÅLLNINGSREGLER 2 ÖVERSIKTSDIAGRAM 7 CHECKLISTA FÖR MONTERING 3 MONTERING 8-10 FÖRTECKNING ÖVER SMÅDELAR 4 TRÄNINGSINSTRUKTIONER 11-12 FÖRTECKNING ÖVER

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Jörn Line Rasmus Postadress Tel Fax Internet Org nr Bankgiro Postgiro Active Care Sverup AB 031-91 75 25 031-91 75 05 info@activecare.se 556388-8766 5719-9895 620289-9

Läs mer

VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX HN 8067

VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX HN 8067 VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX 500 - HN 8067 1 WEEE VARNING: Kasta inte elektriska maskiner utan sortering av materialen för korrekt avfallshantering. Kontakta din lokala återvinningscentral för

Läs mer

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024 INOMHUSCYKEL TR ONE 91024 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 4 ÖVERSIKTSDIAGRAM 6 LISTA ÖVER DELAR 7 DELAR 8 MONTERING 9 PULSBAND 12 UPPVÄRMNING 13 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 14 2 INTRODUKTION A. Introduktion

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 11-12 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING S4050 MANUAL INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 1) Denna modell är avsedd för användning på gym. Den har ett fast svänghjul och bör endast användas under överinseende av professionell personal. 2) Installation

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Läs noga igenom denna bruksanvisning, innan du använder dig av denna enhet.

Läs noga igenom denna bruksanvisning, innan du använder dig av denna enhet. Läs noga igenom denna bruksanvisning, innan du använder dig av denna enhet. FÖRHÅLLNINGSREGLER, SÄKERHET Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda denna träningsmaskin. 1. Använd träningsmaskinen

Läs mer

Bruksanvisning RaceRunner GTX

Bruksanvisning RaceRunner GTX Bruksanvisning RaceRunner GTX 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Swedish) DM-FC0001-00 Försäljarens bruksanvisning FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas av professionella cykelmekaniker. Användare

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO. *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma.

ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO. *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma. ANVÄNDAR MANUAL RYGGSTRÄCKARE INVERSO *Specifikationerna för den här produkten kan avvika från detta foto, monteringen är densamma. 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Inverso utformades för optimal säkerhet; dock

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst. MONTERING AV CYKEL När du får hem din cykel är den genomgången och justerad. Allt du behöver göra är att montera några få delar som vi inte monterat för att skydda cykeln under transport. t.ex. styre,

Läs mer

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning GOKART Brugsanvisning Bruksanvisning Grattis till er nya gokart! Ni ombeds läsa denna bruksanvisning noggrant innan Ni monterar gokarten eller använder den första gången. Bruksanvisningen innehåller viktiga

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade!

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! Monterings- och bruksanvisning, Lilltrampan Arm- och Bencykel Artikel nr. 5443 Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! MADE IN GERMANY Viktiga instruktioner Läs

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000

(Swedish) DM-TRPD Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Pedal DEORE XT PD-T8000 (Swedish) DM-TRPD001-02 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel

Platt pedal. Återförsäljarmanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Icke-seriell PD-GR500. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel (Swedish) DM-PD0001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Platt pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Icke-seriell PD-GR500 INNEHÅLL VIKTIGT

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något från illustrationerna

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 640

BRUKSANVISNING for Exerfit 640 BRUKSANVISNING for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 PRESENTATION... 4 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 4 FÖRSIKTIGHET... 4 MONTERING... 5 LISTA ÖVER DELAR... 6 VAJERMONTERING...

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Användarmanual Merida Pro Mag

Användarmanual Merida Pro Mag Användarmanual 7100030 Merida Pro Mag Innehåll UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR MERIDA INOMHUSCYKLAR:... Feil! Bokmerke er ikke definert.1 SPRÄNGSKISS... 2 ÖVERSIKT DELAR... 4 MONTERING:... 6 STEG

Läs mer

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Tel. 08-404 12 00 info@medema.se www.medema.se Innehåll Säkerhetsåtgärder 2 Sprängskiss 3 Komponentlista 3 Träning 4, 5 Säkerhetsåtgärder Läs noga alla instruktioner

Läs mer

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40 MOTIONSCYKEL Epsilon M40 VIKTIGT! Var god och läs hela bruksmanualen noggrant innan du använder motionscykeln första gången. Behåll den här manualen för framtida referenser. Produkten kan variera från

Läs mer

Tillbehör med monteringsanvisning Jörn, Line och Rasmus

Tillbehör med monteringsanvisning Jörn, Line och Rasmus Tillbehör med monteringsanvisning, och J-L-R serien består av följande modeller:, och Styren Till - - serien finns det olika slags styren och handtag. Det er viktigt, att man väljer rätt styre, så att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VELA Tango 300 & 300EL VARIANT: Manual nr VELA Tango 300. VELA Tango 300El

ANVÄNDARMANUAL. VELA Tango 300 & 300EL VARIANT: Manual nr VELA Tango 300. VELA Tango 300El ANVÄNDARMANUAL VELA Tango SE VARIANT: 300 & 300EL Manual nr 105462 VELA Tango 300 VELA Tango 300El INNEHÅLL 1.0. INLEDNING 3 1.1. SÄKERHET 4 1.1.1. Användning 4 1.1.2. Transport 4 1.2. REKLAMATIONSRÄTT

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510

DM-MBST (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Växelreglage. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 (Swedish) DM-MBST001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Växelreglage EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

Användarmanual Merida Studio Innehåll

Användarmanual Merida Studio Innehåll Användarmanual 7100031 Merida Studio Innehåll UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR MERIDA INOMHUSCYKLAR:... 2 SPRÄNGSKISS:... 3 ÖVERSIKT DELAR:... 4 MONTERING:... 5 STEG 1:... 6 STEG 2:... 6 STEG 3:...

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Spacemaker Ministöd. Bruksanvisning. Spacemakers ministöd är utvecklat för effektiv ståträning och förflyttning både på institution och i hemmiljö.

Spacemaker Ministöd. Bruksanvisning. Spacemakers ministöd är utvecklat för effektiv ståträning och förflyttning både på institution och i hemmiljö. Bruksanvisning Studera denna bruksanvisning noggrant innan ni börjar använda ministödet. Om ni har några frågor rörande användningen eller underhållet av ert nya ministöd och inte hittar svaren i bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. VELA Salsa 100/110/120/130/400 VARIANT: Manual nr VELA Salsa 100 VELA Salsa 110. VELA Salsa 120 VELA Salsa 130 VELA Salsa 400

BRUKSANVISNING. VELA Salsa 100/110/120/130/400 VARIANT: Manual nr VELA Salsa 100 VELA Salsa 110. VELA Salsa 120 VELA Salsa 130 VELA Salsa 400 BRUKSANVISNING VELA Salsa SE VARIANT: 100/110/120/130/400 Manual nr. 105042 VELA Salsa 100 VELA Salsa 110 VELA Salsa 120 VELA Salsa 130 VELA Salsa 400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0. INLEDNING 3 1.1. SÄKERHET

Läs mer

Användarmanual Merida Racing Innehåll

Användarmanual Merida Racing Innehåll Användarmanual 7100029 Merida Racing Innehåll UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR MERIDA INOMHUSCYKLAR:... 2 SPRÄNGSKISS:... 3 ÖVERSIKT DELAR:... 4 MONTERING:... 5 STEG 1:... 6 STEG 2:... 6 STEG 3:...

Läs mer

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000

DM-TRRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 (Swedish) DM-TRRD001-01 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

Harry, Heathfieldstol

Harry, Heathfieldstol Harry, Heathfieldstol Denna bruksanvisning ger information om användningsområde och skötselråd för Harry, Heathfield stolen samt beskrivning av några av de vanligaste tillbehören. Genom att läsa igenom

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL

LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL INLEDNING Grattis och tack för att du har valt LIVESTRONG inomhuscykel! Från försäljningen av denna produkt går minst 4 miljoner dollar till Lance Armstrong Foundation

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion / Säkerhetsriktlinjer Information... 03~ Verktyg Monteringsinstruktioner...

Innehållsförteckning Introduktion / Säkerhetsriktlinjer Information... 03~ Verktyg Monteringsinstruktioner... WEEE VARNING: Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta din kommun för information angående de tillgängliga återvinningssystemen. Om elektriska apparater

Läs mer

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning DE DE Roomba Inomhusrollator Bruksanvisning Rollatorns delar 1 2 9 4 8 12 6 7 5 11 10 1. Handtag 7. Framhjul 2. Bromshandtag 8. Korg. Parkeringsbroms 9. Bricka 4. Sprint för höjdjustering 10. Bromswire

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

Bruksanvisning Reservdelslista

Bruksanvisning Reservdelslista Bruksanvisning Reservdelslista Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn LÄS NOGGRANT Varningar och säkerhetsåtgärder Observera noggrant de anvisningar

Läs mer

SE... Fristående justerbart skensystem. Vers. 5.00

SE... Fristående justerbart skensystem. Vers. 5.00 SE.... Fristående justerbart skensystem Vers. 5.00 Fristående justerbart skensystem Artikelnr: 553000 556000 556297 1.00.... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Avsedd användning och

Läs mer

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster R Aluminium in Architecture Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster WICSLIDE S Bruksanvisning för skjutdörrar och skjutfönster Skjutdörrar, -fönster Stängt läge Skjutläge

Läs mer

Gängmaskin 230V. Bruksanvisning. Art

Gängmaskin 230V. Bruksanvisning. Art Bruksanvisning Art. 90 44 430 Gängmaskin 230V Tel. 010-209 70 50 749 40 Enköping e-mail: order@p-lindberg.se Gängmaskin 230V Art. 9044430 Beskrivning: Gängmaskin för att gänga galvaniserade och svart järnrör

Läs mer

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat

LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat (Swedish) DM-HB0003-04 Återförsäljarmanual LANDSVÄG Framnav/Frinav 11-delat HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 VIKTIGT MEDDELANDE Denna återförsäljarmanual är främst avsedd för att användas

Läs mer

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ komfortcykel. Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Swedish) DM-RARD001-03 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET...

Läs mer

BRUKSANVISNING Maskinöversatt

BRUKSANVISNING Maskinöversatt Svensk (SV) BRUKSANVISNING Maskinöversatt IN-7758 Balance Dome Advance, insportline IN-10973 Balance Trainer Dome Big, insportline Bilder endast i illustrations syfte. Innehållet SÄKERHET INSTRUCTIONER...

Läs mer

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel

DM-RBRD (Swedish) Återförsäljarmanual. LANDSVÄG MTB Trekking. City Touring/ Komfortcykel. Bakväxel (Swedish) DM-RBRD001-00 Återförsäljarmanual LANDSVÄG MTB Trekking City Touring/ Komfortcykel URBAN SPORT E-BIKE Bakväxel CLARIS RD-R2000 INNEHÅLL VIKTIGT MEDDELANDE... 3 TILL SÄKERHET... 4 LISTA ÖVER VERKTYG

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Innehåll/lista. 1. 4st M5 Bult till fotplatta. 10. Fotplatta. 2. 2st Rörklämma till fotplatta st 8mm bult hatt Trycks på M8 bultar

Innehåll/lista. 1. 4st M5 Bult till fotplatta. 10. Fotplatta. 2. 2st Rörklämma till fotplatta st 8mm bult hatt Trycks på M8 bultar Innehåll/lista 1. 4st M5 Bult till fotplatta 2. 2st Rörklämma till fotplatta 10. Fotplatta 3. 12st mm bult hatt Trycks på M bultar 4. 2st 12mm bult hatt. 11. 2st Stöd med böjt fäste 5. 2st Låssprintar

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer