2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete."

Transkript

1 Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén LS LS Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PPG projektmedel 2013 Inledning Härmed överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF projektmedel 2013, se bilaga 1-2. Under år 2012 har 73,6 miljoner kronor utlysts för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete att fördelas för Härutöver överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om PPG projektmedel 2013, se bilaga 4-5. Totalt utlystes 10 miljoner kronor av SLL-medel till Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik att fördelas för Ledningsgruppen KI/SLL föreslås tillstyrka: Samordningsgruppens förslag om bevillning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete, se bilaga 1-2. Förslaget från prioriteringsgruppen för PPG projektmedel om förslag till bevillning respektive avslag, se bilaga 4-5. Bilagor: 1. Samordningsgruppens förslag till bevillning av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 3. Jävslistor 4. Förslag till bevillning av ansökningar om PPG projektmedel Förslag till avslag av ansökningar om PPG projektmedel Jävslista

2

3

4

5

6 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av den svenska HIVepidemins dynamik, incidens och mörkertal Albiin Nils, Docent (M) Dual energi datortomografi: förbättrad diagnostik av primär levercancer, hepatocellulär cancer, HCC, hos patienter med levercirros och/eller hepatit A/B Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Andreasson Sven, Adjungerad professor (M) Bredare bas för behandling av alkoholberoende: genomförande och effekter av primärvårdsanpassad beroendebehandling Angelin Bo, Professor (M) Mekanismer och behandling vid ärftlig hyperlipidemi: genetiska och metabola studier Axelsson Rimma, Docent (K) Implementering av hybrid imaging med SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancerpatienter Bachert Claus, Professor (M) Staphylococcus aureus: initiation and persistence of severe airway disease. Beslutslista

7 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Backlund Lena, Med. dr. (K) Biomarkörer för litiumrespons vid bipolär affektiv sjukdom Bartfai Aniko, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på funktion, aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada Beck Olof, Adjungerad professor (M) Utveckling av förenklad drogtestning med hjälp av utandningsprov Bell Max, PhD (M) Patofysiologin bakom akuta njurskador Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer Bensing Sophie, Med. dr. (K) Autoimmuna angrepp på hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)- axeln: Immunologiska och genetiska uppkomstmekanismer samt kliniska konsekvenser Berggren Per-Olof, Professor (M) Transplantation av Langerhanska cellöar till främre ögonkammaren - klinisk applikation, screeningmetod samt forskningsredskap Bergh Jonas, Professor (M) Translationella och kliniska bröstcancerstudier med fokus på prognostik, terapiprediktion och kliniska studier Beslutslista

8 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Björkhem Ingemar, Professor (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska straegier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar Björkholm Magnus, Professor (M) Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar - register, fall-kontroll, kohort, kliniska och familjestudier Björkman Anders, Professor (M) Malaria cure and control Björnstedt Mikael, Professor (M) Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie Blennow Elisabeth, Adjungerad professor (K) Studier av medfödda genetiska avvikelser Blomgren Klas, Professor (M) Skada och läkning i den växande hjärnan Braunschweig Frieder, Docent (M) Cardiac effects of endurance exercise Brundin Lou, Professor (K) Stamcellers roll i neuroinflammatorisk sjukdom Beslutslista

9 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Bäck Magnus, Docent (M) Leukotriener och Lipoxiner: En balans mellan inflammation och dess upplösning i arterioskleros och aortastenos Bölte Sven, Professor (M) Using discordant monozygotic twin pair design to identify informative biomarkers and novel treatment options in autism spectrum disorders: the CATSS/RATSS study Catrina Anca Irinel, Forskare (K) Translationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) Characterizing Alzheimer disease subtypes to improve accurate diagnosis and treatment efficiency Cervenka Simon, Med. dr. (M) PET-studier av dopamin- och serotoninsystemen i hjärnan: biokemiska och beteendemässiga fenotyper i relation till genetisk variation hos friska försökspersoner och patienter med social fobi Dahlén Sven-Erik, Professor (M) Nya biomarkörer och mekanismer vid svår astma Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer de Faire Ulf, Professor (M) Genetiska och inflammatoriska biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom - hjälpmedel för skräddarsydd behandling. Beslutslista

10 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid Dillner Joakim, Professor (M) Utveckling och uppföljning av program för förebyggande av cervixcancer Edstedt Bonamy Anna-Karin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Objektiva och relevanta diagnoskriterier för öppetstående ductus arteriosus hos extremt underburna barn- en nödvändighet för framtida kliniska prövningar Ekström Smedby Karin, Docent (K) Prognos, överlevnad och överlevarskap vid maligna lymfom Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Tidig träning efter neonatala skador Engberg Göran, Professor (M) Betydelsen av kynurensyra(kyna) vid kognitiv svikt hos patienter med infektioner i centrala nervsystemet och utvecklandet av ett effektivare och mer systematiskt omhändertagande av denna vanliga patientgrupp Eriksson Lars I., Professor (M) Respiratory control and cognitive function in anesthesia and trauma Eriksson Maria, Docent (K) Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos Beslutslista

11 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Eriksson Per, Professor (M) Patogenes vid abdominella aortaaneurysm Erlandsson Harris Helena, Lektor (K) Förbättrad diagnostik och ny framtida terapi mot juvenil artrit genom uppbyggnad av biobank och studier av en ny klass av proinflammatoriska molekyler (alarminer) Ernberg Malin, Docent (K) Betydelse av genetiska varianter i serotoninsystemet för patogenes, behandling och utfall vid långvarig muskelsmärta Forssberg Hans, Professor (M) Environmental and individual factors influencing long-term cognitive development and mental health Fossum Magdalena, Med. dr. (K) Tissue Engineering för rekonstruktiv kirurgi vid vävnadsbrist på grund av uttalade medfödda missbildningar Franck Johan, Professor (M) ADHD and co-occuring substance use disorder a clinical trials programme of pharmacological treatments Freund-Levi Yvonne, Med. dr. (K) Anti-inflammatoriska omega-3-fettsyror: Mekanismer för effekterna vid Alzheimers sjukdom Gabrielsson Susanne, Docent (K) The role of exosomes in lung disease and the development of a sensitive blood test for sarcoidosis Beslutslista

12 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Gemzell Danielsson Kristina, Professor (K) Studier av livmoderslemhinnans funktion för behandling av ofrivillig barnlöshet samt utveckling av nya preventivmedel och abortmetoder Gerdhem Paul, Docent (M) Genetiska faktorer och nya behandlingsmetoder av idiopatisk skolios Grunewald Johan, Professor (M) Identification of the disease causing agent in pulmonary sarcoidosis in order to improve therapy and clinical management Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyte metabolism and its potential as a therapeutic target in brain injury, experimental and clinical studies Gustafsson Anders, Professor (M) Tandvård Adverse effects of oral health on chronic inflammatory conditions: Obesity, Rheumatic arthritis and Crohn s Gustafsson Lars L, Professor (M) Mikrometod på filterpapper för att monitorera läkemedelskoncentrationer i hemmiljö: konceptstudie på barn med epilepsibehandling Hamsten Anders, Professor (M) From genomics to mechanisms and treatment of coronary artery disease Hellström Sten, Professor (M) Spädbarn med hörselskada - betydelsen av tidig upptäckt, klarlagd etiologi och tidig intervention Beslutslista

13 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Risk för venös tromboembolism och lungembolism vid in vitro fertilisering (IVF) och vilka är mekanismerna bakom tromboembolismen Henriques Normark Birgitta, Professor (K) Characteristics of patients, molecular epidemiology, and microbial and host factors determining severity of invasive pneumococcal disease Henter Jan-Inge, Professor (M) Förbättrad överlevnad och livskvalitet vid histiocytoser och likartade sjukdomstillstånd Herlenius Eric, Docent (M) ANDNÖD HOS BARN OCH VUXNA INFLAMMATION, UTVECKLING OCH BEHANDLING AV STÖRNINGAR I ANDNINGS KONTROLLEN; Mekanism, incidens och behandling Herthelius Maria, Dr. med. vet. (K) Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Hjelte Lena, Adjungerad professor (K) Towards a Cure for Cystic Fibrosis Hjemdahl Paul, Professor (M) Trombocytfunktion och trombocythämmande behandling vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom Hovatta Outi, Professor (K) Kliniskt användbara humana embryonala stamcellslinjer Beslutslista

14 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Hultcrantz Rolf, Professor (M) Studier på metabola och inflammatoriska leversjukdomar Höglund Petter, Professor (M) En ny strategi för att förlänga överlevnaden av transfunderade trombocyter i MDS-patienter med HLA-antikroppar Jakobsson Per-Johan, Docent (M) Impact of inhibitors of the arachidonic acid cascade in rheumatoid arthritis Jönsson Erik, Docent (M) Klinisk uppföljning av patienter med schizofreni och relaterade psykoser. Relation till mortalitet, neurokognition, hjärnmorfologi, monoaminmetaboliter i CSF och genetisk variation Kalman Sigridur, Professor (K) Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den åldriga patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kimby Eva, Docent (K) Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar Klareskog Lars, Professor (M) Bättre profylax och terapi mot reumatoid artrit; Kliniska och molekylära studier Kosek Eva, Docent (K) Betydelsen av neuroinflammation för symtom och smärtreglering hos patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten. Beslutslista

15 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Magnetresonanstomografi - klinisk betydelse av oväntade MSliknande fynd hos asymtomatiska personer samt förbättrad diagnostik, uppföljning och prognos vid MS Kublickas Marius, Docent (M) Development of a new, non-invasive detection method for fetal hypoxia - A tissue velocity imaging approach Kugelberg Maria, Docent (K) S:t Eriks Ögonsjukhus Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna Kvanta Anders, Adjungerad professor (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Makuladegeneration och andra kärlsjukdomar i ögats åder- och näthinna: molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tubrkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn Lajic Svetlana, Docent (K) Prenatal treatment of CAH - evaluation of treatment efficiency and longterm follow up of treated children with emphasis on metabolic and neuropsychological outcome Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection Beslutslista

16 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Lekander Mats, Professor (M) Att hjälpa ungdomar till bättre sömn Li Tie-Qiang, Docent (M) Characterizing neurovascular responses to migraine attackes using advanced neuroimaging techniqes based on MRI-EEG and PET-CT Lindberg Greger, Adjungerad professor (M) Etiologiska faktorer och patogenetiska mekanismer till gastrointestinala motilitetsrubbningar Lindefors Nils, Adjungerad professor (M) Användbarhet, kvalitet och hälsoekonomi för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi Lund Lars, Docent (M) Heart Failure with preserved vs. reduced ejection fraction mechanisms and response to neurohormonal antagonist drugs Lundberg Ingrid, Professor (K) Studie av sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit Macchiarini Paolo, Professor (M) Development and clinical application of tissue engineered natural and bioartificial esophageal scaffolds Martling Anna, Docent (K) Multidisciplinär utredning och behandling av rektalcancer i en population Beslutslista

17 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Mathé Aleksander, Professor (M) Placebo kontrollerad klinisk prövning av neuropeptid Y på svårbehandlade kroniskt deprimerade patienter. En ny behandling som är oberoende av monoaminerga läkemedels verkningsmekanismer Mathiesen Tiit, Professor (M) Minskad meningeom mortalitet - vävnadsbank Mattsson Jonas, Docent (M) Infectious complications and new treatment options for immunocompromised patients Melén Erik, Forskarassistent (M) Genetik, exponering för luftföroreningar och utveckling av lungfunktion hos barn Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention Montan Per, Med. dr. (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Preventiva åtgärder mot komplikationerna inflammation, infektion, sent lossnad konstgjord ögonlins samt sviktande hornhinnefunktion efter gråstarrskirurgi Mårtensson Björn, Lektor (M) Dex-CRH-testet som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie Nilsson Gunnar, Professor (M) Mastocytos och mastcellsaktiveringssjukdomar - från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Beslutslista

18 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Nilsson Inga-Lena, Docent (K) Primär hyperparatyreoidism och D-vitaminbrist, kliniska konsekvenser och behandlingseffekter samt utvärdering av ny indikation för kalcimimetika Nilsson Per J, Docent (M) Lokalt avancerad rektalcancer - optimering av omhändertagande och behandling Nilsson Sten, Professor (M) Utveckling av metoder vid kurataiv och sjukdomsbromsande behandling av prostatacancer Nordberg Agneta, Professor (K) Molekylär neuroimaging vid Alzheimers sjukdom-utveckling av biomarkörer för tidig diagnostik och läkemedelsutveckling Nordenskjöld Agneta, Professor (K) Molekylära och kliniska studier av medfödda missbildningar Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Genetiska analyser för cancerprognos Oldner Anders, Docent (M) Patofysiologi och epidemiologi vid allvarligt trauma och sepsis Olsson Tomas, Professor (M) Multipel Skleros; tvärdisciplinära studier av orsaker, patogenes och behandlingsstrategier Beslutslista

19 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Philips Björn, PhD (M) S:t Görans sjukhus Affektfobiterapi kontra återfallsprevention vid alkoholberoende - en randomiserad kontrollerad prövning Piehl Fredrik, Professor (M) Translationell experimentell och klinisk studie av neurogena smärttillstånd Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder och kontrakturer hos barn med cerebral pares: Effekt på rörelseomfång, rörelsekvalitet, spasticitet, muskelstyvhet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på fetalmembrancellers immunhämmande effekt samt intraarteriell infusion av stamceller Rosenqvist Mårten, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB STROKESTOP - Screening för tyst förmaksflimmer minskar risken för stroke Runeson Bo, Professor (M) Suicid efter tidigare suicidförsök eller självskada en klinisk prediktionsstudie Sackey Peter, Med. dr. (M) Stress under och efter svår sjukdom/skada och intensivvård - nya metoder för prediktion, detektion och behandling Sander Birgitta, Professor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid mantelcellslymfom; experimentella och kliniska studier i en unik, populationsbaserad patientkohort. Beslutslista

20 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Schultzberg Marianne, Professor (K) Inflammation in Alzheimer s disease -studies on resolution Sejersen Thomas, Professor (M) Genetiska, funktionella och terapeutiska analyser av ärftliga muskelsjukdomar och kardiomyopatier Serlachius Eva, PhD (K) Utveckling och effektstudier av internet-administrerad kognitiv beteendeterapi vid behandling av ångeststörningar hos barn 8-12 år Sharp Lena, Dr. med. vet. (K) Komplikationer, funktionalitet och hälsoekonomi vid cancerbehandling via perifert inlagd central venkateter (PICC) vs central subkutan venport (CSV) Skare Stefan, Docent (M) Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Sköldenberg Olof, Med. dr. (M) Danderyds sjukhus AB Benresorption efter total höftledsplastik tidig upptäckt, farmakologisk behandling och värdering av systemisk påverkan Smith Edvard, Professor (M) Primär (ärftlig) antikroppsbrist; genes, symtomatologi, behandlingsaspekter och livskvalitet Sonesson Sven-Erik, Docent (M) Fetalt antikroppsmedierat hjärtblock; patogenes, riskfaktorer, naturalförlopp och fosterkardiologisk övervakning Beslutslista

21 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Stark André, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Simulering och implementering av en lean-inspirerad höftrafkturprocess. Effekter på patientnytta och hälsoekonomi Stenvinkel Peter, Professor (M) Inflammation, hypogonadism and vascular disease in chronic kidney disease - an integrated clinical and basic research approach Strigård Karin, Docent (K) Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck samt pre och postoperativ optimering av patienten Ståhle Mona, Professor (K) Psoriasis - exploration of disease determinants, biomarkers and immune mechanisms Sundström Erik, Docent (M) Stockholms Sjukhem En ny metod för monitorering av transplanterade celler vid klinisk cellterapi Svanfeldt Monika, PhD (K) Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Diagnostik, biomarkörer och behandlingsstudier i kohorter av patienter med Parkinsons sjukdom eller Ataxi Svenungsson Elisabet, Docent (K) Vaskulär sjukdom vid autoimmuna systemsjukdomar, -undergrupper med hög respektive lägre kardiovaskulär risk Beslutslista

22 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Sällberg Matti, Professor (M) Development and clinical testing of therapeutic vaccination against chronic infections caused by the hepatitis C virus Sävendahl Lars, Professor (M) Nya metoder att behandla barn och ungdomar med sjukligt avvikande längdtillväxt Söderqvist Gunnar, Docent (M) Effekter av hormonbehandling på bröstet Tallberg Ing-Mari, Docent (K) Kan man fatta beslut när man är drabbad av en demenssjukdom? Språklig och kognitiv analys av beslutsfattande vid nedsatt kognitiv funktion Tjernberg Lars, Lektor (M) Novel biomarkers for early diagnosis of Alzheimer Disease Tornvall Per, Docent (M) Hjärtinfarkt med angiografiskt normala kranskärl von Holst Hans, Professor (M) Införandet av en ny metod för bildbehandling av biomekanisk diagnostik av skallskada och stroke för att skapa bättre behandlingsmetoder Weiland Ola, Professor (M) Hepatit C: studier av immunologi, viruskinetik, och genetik för att förbättra och utveckla antiviral behandling för levertransplanterade, HIV co-infekterade och HCV mono-infekterade. Beslutslista

23 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Westgren Magnus, Professor (M) Perinatal regenerativ medicin Westman Eric, PhD (M) Automatiserad analys av MRI data som besluts stöd vi demensdiagnostik Wickman Chantereau Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser eller kroppseget fett) vid bröstcancer och vid cancerförebyggande bröstkirurgi Wiman Klas, Professor (M) Reaktivering av p53 och PTEN för mer effektiv behandling av prostatacancer Zedenius Jan, Docent (M) Prognostiska faktorer i differentierad sköldkörtelcancer Zierath Juleen, Professor (K) Exercise and Type 2 Diabetes Mellitus: From Quality of Life to Cellular Signaling Ådén Ulrika, Docent (K) Brain development in children born extremely preterm Åström Eva, Med. dr. (K) Utvärdering och behandling av barn med Osteogenesis Imperfecta (medfödd benskörhet) Beslutslista

24 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Adjungerad professor (K) Avancerad ovarialcancer - kliniska och translationella studier för optimering av behandling och livskvalitet Öhman Inger, Med. dr. (K) Hormonella och farmakogentiska faktorers roll för nedbrytningen av några vanliga neuropsykofarmaka samt farmakokinetik av nya antiepileptika under graviditet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Effekter av pneumokockvaccination hos barn < 5år, inläggningssfrekvens och komplikationer av pneumoni, samt på bärarskap av pneumokocker (serotypsersättning och antibiotikaresistens),i Stockholms län Ösby Urban, Med. dr. (M) Norrtälje sjukhus Metabolic risk and outcome in schizophrenia and other psychotic disorders Östenson Claes-Göran, Professor (M) Studies on a novel erythropoietin analogue, ARA290, to prevent and treat type 2 diabetes and to enhance outcome in transplantation of pancreatic islets to type 1 diabetic patients Österborg Anders, Adjungerad professor (M) Fortsatt utveckling av målsökande behandling (targeted therapy) vid tumörsjukdomar Östergren Jan, Professor (M) Inverkan av förmaksflimmer på central och perifer blodtrycksnivå, lämplig mätmetodik, samt påverkan på recidivrisk efter elektrokonversion Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av njursjukdomar Beslutslista

25 Period: ALF 13 Med Bilaga 2 Avslag Beslutslista Ahmed Niaz, Med. dr. (M) Spontan hjärnblödning samt hjärnblödning som komplikation vid trombolysbehandling av akut ischemisk stroke prediktion, förståelse, och optimering av handläggning Alexanderson Kristina, Professor (K) Återgång i arbete efter bröstcanceroperation - betydelsen av bemötande från hälso- och sjukvården och andra aktörer. En prospektiv kohortstudie Allander Tobias, Docent (M) Ny metodik för multiplex-detektion av mikroorganismer Andersson John, Forskarassistent (M) Regulatorisk T cell terapi för inflammatoriska tarmsjukdomar Andersson Magnus, Docent (M) Epilepsi vid systemisk lupus erythematosus (SLE) Andolf Ellika, Professor (K) Danderyds sjukhus AB Högt blodtryck under graviditet-långtidsrisker för hjärt-kärlsjukdom och möjligheter att påverka utvecklingen Arndt Anton, Lektor (M) Ultrasound based dynamic tissue analysis: development of clinically feasible tools for non-invasive analysis of tendon tissue and diagnostics and treatment of tendon injuries. Application to the Achilles tendon Arver Stefan, Docent (M) Improving Testosterone Replacement Therapy for Hypogonadal patients with Metabolic Syndrome and Diabetes Beslutslista

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy Onsdag 5/12 08.30 08.50 08.50 09.30 09.30-10.15 K64 rum 2, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 2006 1. Aterosklerosforskning (tillsatt) 2. Cellkontakter som styr

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik och

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 NÄRVARANDE Ordförande Madelaine Tunudd, kammarrättsråd Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiolog, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 2005 1. Jonkanalers molekylära funktion (tillsatt) 2. Diabetesforskning

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2014 04 01 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs

Läs mer

Enbart beviljade anslag Bilaga 1 Belopp 20110339 Aarsland Dag, Professor (M) 2012 500 000 2013 500 000 Depression in the elderly: Etiology and prognosis 2014 500 000 20110177 Ackermann Paul, Docent (M)

Läs mer

Anslagsnummer: KF Projekttitel: Benskörhet hos barn med cancer. Anslagsansvarig: Eva Horemuzova

Anslagsnummer: KF Projekttitel: Benskörhet hos barn med cancer. Anslagsansvarig: Eva Horemuzova KF2015-0004 Benskörhet hos barn med cancer Eva Horemuzova Karolinska Universitetssjukhuset 354000 kr 1 år Medicin Arja Harila-Saari, Outimaija Mäkitie, Mikael Sundin NC2010-0012 Kan fysisk aktivitet lindra

Läs mer

Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School Arbetsområde 1

Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School Arbetsområde 1 Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School 2015 Arbetsområde 1 Carmen Basic carmen.basic@vgregion.se Kardiomyopati A Maria Bygdell maria.bygdell@gu.se A Pigi Dikaiou pigi.dikaiou@vgregion.se Kardiovaskulära

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 1(5) PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Tisdag 5/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal: Huddinge / Biblioteket K57 GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Beslut om beviljade centrala ALF-medel

Beslut om beviljade centrala ALF-medel Beslut om beviljade centrala ALF-medel 2016-2018 Seniora forskare Huvudsökande Titel 2016 2017 2018 Akad. sjukvårdsenhet-/tandvårdsenhet Peter Andersen Om orsakerna till Amyotrofisk lateral skleros (ALS):

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS?

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Regionmöte i Kardiologi och Klinisk fysiologi Jönköping 2015-03-19 Jörg Lauermann Hur behandlar vi? Hur behandlar

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Snabbverkande kvalitetsregister

Snabbverkande kvalitetsregister Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats. Snabbverkande kvalitetsregister Staffan Lindblad

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska forskning och utbildning, Södersjukhuset 2015 03 09 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

GENESIS + NORMAL OBSTETRIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten

GENESIS + NORMAL OBSTETRIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Tisdag 3/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal: Huddinge K63- kursrum 9 GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken samt

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Konception samt betydelse av tidig embryonal utveckling. Reflektionsuppgift inför seminarium 9/1 om teamarbete och säkerhetskultur

Konception samt betydelse av tidig embryonal utveckling. Reflektionsuppgift inför seminarium 9/1 om teamarbete och säkerhetskultur Måndag 5/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal:M64 rum 6, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken samt fotografering

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-09 LS 1411-1372 LS 1411-1373 Handläggare: Viktoria Björk Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ansökningar

Läs mer

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013 Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop Janssen-Cilag AB Förord Ett nytt år innebär nya möjligheter. I slutet av förra året träffade Janssen en överenskommelse

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens

DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens Hanna Falk, fil.dr, leg.ssk Sahlgrenska akademin vid GÖTEBORGS UNIVERSITET FORSKARE Eva Billstedt Anne Börjesson-Hanson Hanna Falk Kerstin

Läs mer

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling Lars H. Lund Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017 vår allvarligaste folksjukdom 3% av befolkningen

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention. Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning

En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention. Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning En första inblick i de nya europeiska riktlinjerna för prevention Nya modeller för kardiovaskulär riskbedömning Bakgrund 1994 First Joint Task Force Recommendations (Pyörälä) 1994 Joint European Societies

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng

Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng Rehabilitering efter stort trauma - med fokus på hjärnskaderehabiliteirng Alison Godbolt, Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus SweTrau möte nov 2016 Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

Ätstörningar- somatiska och psykologiska aspekter

Ätstörningar- somatiska och psykologiska aspekter Ätstörningar- somatiska och psykologiska aspekter Marianne Kjaeldgaard Universitetslektor Övertandläkare Karolinska Institutet Odontologiska Institutionen Ätstörningar Anorexia nervosa Bulimia nervosa

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad ESSENCE-dag 2 Läkarens arbete /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Innehåll Läkarens del i: Funktionsutredning

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Obesitas - Behandlingsmodaliteter Livsstilsförändringar Diet regimer Fysisk aktivitet Beteende terapi

Läs mer

Uppdatering inom neuroplasticitet och rehabilitering. Genotypernas betydelse

Uppdatering inom neuroplasticitet och rehabilitering. Genotypernas betydelse Uppdatering inom neuroplasticitet och rehabilitering. Genotypernas betydelse Kristian Borg MD, PhD professor Div of Rehabilitation Medicine, Dept of Clinical Sciences, Karolinska Institutet and Danderyd

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Dagens program Spelberoendesatsning Lund universitet / Beroendecentrum

Läs mer

Att som sjuk arbeta i värme. (Tord Kjällström/Bruno Lemke, Nya Zeeland) Bengt Järvholm 13 juni 2017

Att som sjuk arbeta i värme. (Tord Kjällström/Bruno Lemke, Nya Zeeland) Bengt Järvholm 13 juni 2017 Att som sjuk arbeta i värme (Tord Kjällström/Bruno Lemke, Nya Zeeland) Bengt Järvholm 13 juni 2017 Ökad känslighet för värme Riskfaktorer Sjukdom Hög ålder Läkemedel Bristande kunskap: Arbete i värme med

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder. Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap

Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder. Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap Hälsa efter 60 års ålder Bakgrund Äldres hälsa - demografi - fysisk och mental hälsa Prevention Världens befolkning 60+

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Hälsoeffekter av motion?

Hälsoeffekter av motion? Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes Olika typer av aktivitet och effekter Tomas Fritz dl Sickla Hälsocenter Vem tror att regelbunden motion har positiva hälsoeffekter för människor? FARs Dag 21 September

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Prioriteringar av obesitaskirurgi

Prioriteringar av obesitaskirurgi Prioriteringar av obesitaskirurgi Ingmar Näslund öl, docent ordf SFÖAK, registerhållare SOReg Universitetssjukhuset, Örebro VARFÖR PRIORITERING? Mer resurser Möjligheter Behov Resurser Effektivisering

Läs mer

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-07 LS 2015-1200 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011 Svensk Förening för Perinatalmedicin 31:a Svenska Perinatalmötet 27 28 oktober 2011 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Onsdagen den 26 oktober 17.00-19.00 Årsmöte Perinatal-ARG.

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Vetenskapligt Förhållningssätt

Vetenskapligt Förhållningssätt Flik 1 Schema för kursen i Vetenskapligt förhållningssätt år 2016 Dag 1 Seminariedag 1, 2016-01-20 Tid Moment Lärare/deltagare 09:00-10:30 Inledning och presentation av kursen och gruppen Från vardagsproblem

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Röntgenveckan 2014 Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Demenssjukdomar, bakgrund 160.000 demenssjuka idag i Sverige 25.000 nya fall per år

Läs mer

VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi

VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi Solida tumörsjukdomar hos barn och ungdomar 15-17 april 2015 i Strängnäs Gustaf Ljungman, doc, öl, barnonkolog gustaf.ljungman@kbh.uu.se Organisation

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN Skånes universitetssjukhus Lund Vad är stroke? Arne Lindgren Professor i Neurologi, överläkare Skånes universitetssjukhus Lund Innehåll Allmänt om stroke Vad händer

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer