2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete."

Transkript

1 Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén LS LS Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PPG projektmedel 2013 Inledning Härmed överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF projektmedel 2013, se bilaga 1-2. Under år 2012 har 73,6 miljoner kronor utlysts för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete att fördelas för Härutöver överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om PPG projektmedel 2013, se bilaga 4-5. Totalt utlystes 10 miljoner kronor av SLL-medel till Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik att fördelas för Ledningsgruppen KI/SLL föreslås tillstyrka: Samordningsgruppens förslag om bevillning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete, se bilaga 1-2. Förslaget från prioriteringsgruppen för PPG projektmedel om förslag till bevillning respektive avslag, se bilaga 4-5. Bilagor: 1. Samordningsgruppens förslag till bevillning av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 3. Jävslistor 4. Förslag till bevillning av ansökningar om PPG projektmedel Förslag till avslag av ansökningar om PPG projektmedel Jävslista

2

3

4

5

6 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av den svenska HIVepidemins dynamik, incidens och mörkertal Albiin Nils, Docent (M) Dual energi datortomografi: förbättrad diagnostik av primär levercancer, hepatocellulär cancer, HCC, hos patienter med levercirros och/eller hepatit A/B Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Andreasson Sven, Adjungerad professor (M) Bredare bas för behandling av alkoholberoende: genomförande och effekter av primärvårdsanpassad beroendebehandling Angelin Bo, Professor (M) Mekanismer och behandling vid ärftlig hyperlipidemi: genetiska och metabola studier Axelsson Rimma, Docent (K) Implementering av hybrid imaging med SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancerpatienter Bachert Claus, Professor (M) Staphylococcus aureus: initiation and persistence of severe airway disease. Beslutslista

7 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Backlund Lena, Med. dr. (K) Biomarkörer för litiumrespons vid bipolär affektiv sjukdom Bartfai Aniko, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på funktion, aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada Beck Olof, Adjungerad professor (M) Utveckling av förenklad drogtestning med hjälp av utandningsprov Bell Max, PhD (M) Patofysiologin bakom akuta njurskador Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer Bensing Sophie, Med. dr. (K) Autoimmuna angrepp på hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)- axeln: Immunologiska och genetiska uppkomstmekanismer samt kliniska konsekvenser Berggren Per-Olof, Professor (M) Transplantation av Langerhanska cellöar till främre ögonkammaren - klinisk applikation, screeningmetod samt forskningsredskap Bergh Jonas, Professor (M) Translationella och kliniska bröstcancerstudier med fokus på prognostik, terapiprediktion och kliniska studier Beslutslista

8 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Björkhem Ingemar, Professor (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska straegier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar Björkholm Magnus, Professor (M) Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar - register, fall-kontroll, kohort, kliniska och familjestudier Björkman Anders, Professor (M) Malaria cure and control Björnstedt Mikael, Professor (M) Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie Blennow Elisabeth, Adjungerad professor (K) Studier av medfödda genetiska avvikelser Blomgren Klas, Professor (M) Skada och läkning i den växande hjärnan Braunschweig Frieder, Docent (M) Cardiac effects of endurance exercise Brundin Lou, Professor (K) Stamcellers roll i neuroinflammatorisk sjukdom Beslutslista

9 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Bäck Magnus, Docent (M) Leukotriener och Lipoxiner: En balans mellan inflammation och dess upplösning i arterioskleros och aortastenos Bölte Sven, Professor (M) Using discordant monozygotic twin pair design to identify informative biomarkers and novel treatment options in autism spectrum disorders: the CATSS/RATSS study Catrina Anca Irinel, Forskare (K) Translationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) Characterizing Alzheimer disease subtypes to improve accurate diagnosis and treatment efficiency Cervenka Simon, Med. dr. (M) PET-studier av dopamin- och serotoninsystemen i hjärnan: biokemiska och beteendemässiga fenotyper i relation till genetisk variation hos friska försökspersoner och patienter med social fobi Dahlén Sven-Erik, Professor (M) Nya biomarkörer och mekanismer vid svår astma Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer de Faire Ulf, Professor (M) Genetiska och inflammatoriska biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom - hjälpmedel för skräddarsydd behandling. Beslutslista

10 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid Dillner Joakim, Professor (M) Utveckling och uppföljning av program för förebyggande av cervixcancer Edstedt Bonamy Anna-Karin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Objektiva och relevanta diagnoskriterier för öppetstående ductus arteriosus hos extremt underburna barn- en nödvändighet för framtida kliniska prövningar Ekström Smedby Karin, Docent (K) Prognos, överlevnad och överlevarskap vid maligna lymfom Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Tidig träning efter neonatala skador Engberg Göran, Professor (M) Betydelsen av kynurensyra(kyna) vid kognitiv svikt hos patienter med infektioner i centrala nervsystemet och utvecklandet av ett effektivare och mer systematiskt omhändertagande av denna vanliga patientgrupp Eriksson Lars I., Professor (M) Respiratory control and cognitive function in anesthesia and trauma Eriksson Maria, Docent (K) Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos Beslutslista

11 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Eriksson Per, Professor (M) Patogenes vid abdominella aortaaneurysm Erlandsson Harris Helena, Lektor (K) Förbättrad diagnostik och ny framtida terapi mot juvenil artrit genom uppbyggnad av biobank och studier av en ny klass av proinflammatoriska molekyler (alarminer) Ernberg Malin, Docent (K) Betydelse av genetiska varianter i serotoninsystemet för patogenes, behandling och utfall vid långvarig muskelsmärta Forssberg Hans, Professor (M) Environmental and individual factors influencing long-term cognitive development and mental health Fossum Magdalena, Med. dr. (K) Tissue Engineering för rekonstruktiv kirurgi vid vävnadsbrist på grund av uttalade medfödda missbildningar Franck Johan, Professor (M) ADHD and co-occuring substance use disorder a clinical trials programme of pharmacological treatments Freund-Levi Yvonne, Med. dr. (K) Anti-inflammatoriska omega-3-fettsyror: Mekanismer för effekterna vid Alzheimers sjukdom Gabrielsson Susanne, Docent (K) The role of exosomes in lung disease and the development of a sensitive blood test for sarcoidosis Beslutslista

12 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Gemzell Danielsson Kristina, Professor (K) Studier av livmoderslemhinnans funktion för behandling av ofrivillig barnlöshet samt utveckling av nya preventivmedel och abortmetoder Gerdhem Paul, Docent (M) Genetiska faktorer och nya behandlingsmetoder av idiopatisk skolios Grunewald Johan, Professor (M) Identification of the disease causing agent in pulmonary sarcoidosis in order to improve therapy and clinical management Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyte metabolism and its potential as a therapeutic target in brain injury, experimental and clinical studies Gustafsson Anders, Professor (M) Tandvård Adverse effects of oral health on chronic inflammatory conditions: Obesity, Rheumatic arthritis and Crohn s Gustafsson Lars L, Professor (M) Mikrometod på filterpapper för att monitorera läkemedelskoncentrationer i hemmiljö: konceptstudie på barn med epilepsibehandling Hamsten Anders, Professor (M) From genomics to mechanisms and treatment of coronary artery disease Hellström Sten, Professor (M) Spädbarn med hörselskada - betydelsen av tidig upptäckt, klarlagd etiologi och tidig intervention Beslutslista

13 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Risk för venös tromboembolism och lungembolism vid in vitro fertilisering (IVF) och vilka är mekanismerna bakom tromboembolismen Henriques Normark Birgitta, Professor (K) Characteristics of patients, molecular epidemiology, and microbial and host factors determining severity of invasive pneumococcal disease Henter Jan-Inge, Professor (M) Förbättrad överlevnad och livskvalitet vid histiocytoser och likartade sjukdomstillstånd Herlenius Eric, Docent (M) ANDNÖD HOS BARN OCH VUXNA INFLAMMATION, UTVECKLING OCH BEHANDLING AV STÖRNINGAR I ANDNINGS KONTROLLEN; Mekanism, incidens och behandling Herthelius Maria, Dr. med. vet. (K) Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Hjelte Lena, Adjungerad professor (K) Towards a Cure for Cystic Fibrosis Hjemdahl Paul, Professor (M) Trombocytfunktion och trombocythämmande behandling vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom Hovatta Outi, Professor (K) Kliniskt användbara humana embryonala stamcellslinjer Beslutslista

14 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Hultcrantz Rolf, Professor (M) Studier på metabola och inflammatoriska leversjukdomar Höglund Petter, Professor (M) En ny strategi för att förlänga överlevnaden av transfunderade trombocyter i MDS-patienter med HLA-antikroppar Jakobsson Per-Johan, Docent (M) Impact of inhibitors of the arachidonic acid cascade in rheumatoid arthritis Jönsson Erik, Docent (M) Klinisk uppföljning av patienter med schizofreni och relaterade psykoser. Relation till mortalitet, neurokognition, hjärnmorfologi, monoaminmetaboliter i CSF och genetisk variation Kalman Sigridur, Professor (K) Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den åldriga patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kimby Eva, Docent (K) Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar Klareskog Lars, Professor (M) Bättre profylax och terapi mot reumatoid artrit; Kliniska och molekylära studier Kosek Eva, Docent (K) Betydelsen av neuroinflammation för symtom och smärtreglering hos patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten. Beslutslista

15 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Magnetresonanstomografi - klinisk betydelse av oväntade MSliknande fynd hos asymtomatiska personer samt förbättrad diagnostik, uppföljning och prognos vid MS Kublickas Marius, Docent (M) Development of a new, non-invasive detection method for fetal hypoxia - A tissue velocity imaging approach Kugelberg Maria, Docent (K) S:t Eriks Ögonsjukhus Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna Kvanta Anders, Adjungerad professor (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Makuladegeneration och andra kärlsjukdomar i ögats åder- och näthinna: molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tubrkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn Lajic Svetlana, Docent (K) Prenatal treatment of CAH - evaluation of treatment efficiency and longterm follow up of treated children with emphasis on metabolic and neuropsychological outcome Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection Beslutslista

16 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Lekander Mats, Professor (M) Att hjälpa ungdomar till bättre sömn Li Tie-Qiang, Docent (M) Characterizing neurovascular responses to migraine attackes using advanced neuroimaging techniqes based on MRI-EEG and PET-CT Lindberg Greger, Adjungerad professor (M) Etiologiska faktorer och patogenetiska mekanismer till gastrointestinala motilitetsrubbningar Lindefors Nils, Adjungerad professor (M) Användbarhet, kvalitet och hälsoekonomi för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi Lund Lars, Docent (M) Heart Failure with preserved vs. reduced ejection fraction mechanisms and response to neurohormonal antagonist drugs Lundberg Ingrid, Professor (K) Studie av sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit Macchiarini Paolo, Professor (M) Development and clinical application of tissue engineered natural and bioartificial esophageal scaffolds Martling Anna, Docent (K) Multidisciplinär utredning och behandling av rektalcancer i en population Beslutslista

17 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Mathé Aleksander, Professor (M) Placebo kontrollerad klinisk prövning av neuropeptid Y på svårbehandlade kroniskt deprimerade patienter. En ny behandling som är oberoende av monoaminerga läkemedels verkningsmekanismer Mathiesen Tiit, Professor (M) Minskad meningeom mortalitet - vävnadsbank Mattsson Jonas, Docent (M) Infectious complications and new treatment options for immunocompromised patients Melén Erik, Forskarassistent (M) Genetik, exponering för luftföroreningar och utveckling av lungfunktion hos barn Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention Montan Per, Med. dr. (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Preventiva åtgärder mot komplikationerna inflammation, infektion, sent lossnad konstgjord ögonlins samt sviktande hornhinnefunktion efter gråstarrskirurgi Mårtensson Björn, Lektor (M) Dex-CRH-testet som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie Nilsson Gunnar, Professor (M) Mastocytos och mastcellsaktiveringssjukdomar - från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Beslutslista

18 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Nilsson Inga-Lena, Docent (K) Primär hyperparatyreoidism och D-vitaminbrist, kliniska konsekvenser och behandlingseffekter samt utvärdering av ny indikation för kalcimimetika Nilsson Per J, Docent (M) Lokalt avancerad rektalcancer - optimering av omhändertagande och behandling Nilsson Sten, Professor (M) Utveckling av metoder vid kurataiv och sjukdomsbromsande behandling av prostatacancer Nordberg Agneta, Professor (K) Molekylär neuroimaging vid Alzheimers sjukdom-utveckling av biomarkörer för tidig diagnostik och läkemedelsutveckling Nordenskjöld Agneta, Professor (K) Molekylära och kliniska studier av medfödda missbildningar Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Genetiska analyser för cancerprognos Oldner Anders, Docent (M) Patofysiologi och epidemiologi vid allvarligt trauma och sepsis Olsson Tomas, Professor (M) Multipel Skleros; tvärdisciplinära studier av orsaker, patogenes och behandlingsstrategier Beslutslista

19 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Philips Björn, PhD (M) S:t Görans sjukhus Affektfobiterapi kontra återfallsprevention vid alkoholberoende - en randomiserad kontrollerad prövning Piehl Fredrik, Professor (M) Translationell experimentell och klinisk studie av neurogena smärttillstånd Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder och kontrakturer hos barn med cerebral pares: Effekt på rörelseomfång, rörelsekvalitet, spasticitet, muskelstyvhet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på fetalmembrancellers immunhämmande effekt samt intraarteriell infusion av stamceller Rosenqvist Mårten, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB STROKESTOP - Screening för tyst förmaksflimmer minskar risken för stroke Runeson Bo, Professor (M) Suicid efter tidigare suicidförsök eller självskada en klinisk prediktionsstudie Sackey Peter, Med. dr. (M) Stress under och efter svår sjukdom/skada och intensivvård - nya metoder för prediktion, detektion och behandling Sander Birgitta, Professor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid mantelcellslymfom; experimentella och kliniska studier i en unik, populationsbaserad patientkohort. Beslutslista

20 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Schultzberg Marianne, Professor (K) Inflammation in Alzheimer s disease -studies on resolution Sejersen Thomas, Professor (M) Genetiska, funktionella och terapeutiska analyser av ärftliga muskelsjukdomar och kardiomyopatier Serlachius Eva, PhD (K) Utveckling och effektstudier av internet-administrerad kognitiv beteendeterapi vid behandling av ångeststörningar hos barn 8-12 år Sharp Lena, Dr. med. vet. (K) Komplikationer, funktionalitet och hälsoekonomi vid cancerbehandling via perifert inlagd central venkateter (PICC) vs central subkutan venport (CSV) Skare Stefan, Docent (M) Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Sköldenberg Olof, Med. dr. (M) Danderyds sjukhus AB Benresorption efter total höftledsplastik tidig upptäckt, farmakologisk behandling och värdering av systemisk påverkan Smith Edvard, Professor (M) Primär (ärftlig) antikroppsbrist; genes, symtomatologi, behandlingsaspekter och livskvalitet Sonesson Sven-Erik, Docent (M) Fetalt antikroppsmedierat hjärtblock; patogenes, riskfaktorer, naturalförlopp och fosterkardiologisk övervakning Beslutslista

21 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Stark André, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Simulering och implementering av en lean-inspirerad höftrafkturprocess. Effekter på patientnytta och hälsoekonomi Stenvinkel Peter, Professor (M) Inflammation, hypogonadism and vascular disease in chronic kidney disease - an integrated clinical and basic research approach Strigård Karin, Docent (K) Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck samt pre och postoperativ optimering av patienten Ståhle Mona, Professor (K) Psoriasis - exploration of disease determinants, biomarkers and immune mechanisms Sundström Erik, Docent (M) Stockholms Sjukhem En ny metod för monitorering av transplanterade celler vid klinisk cellterapi Svanfeldt Monika, PhD (K) Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Diagnostik, biomarkörer och behandlingsstudier i kohorter av patienter med Parkinsons sjukdom eller Ataxi Svenungsson Elisabet, Docent (K) Vaskulär sjukdom vid autoimmuna systemsjukdomar, -undergrupper med hög respektive lägre kardiovaskulär risk Beslutslista

22 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Sällberg Matti, Professor (M) Development and clinical testing of therapeutic vaccination against chronic infections caused by the hepatitis C virus Sävendahl Lars, Professor (M) Nya metoder att behandla barn och ungdomar med sjukligt avvikande längdtillväxt Söderqvist Gunnar, Docent (M) Effekter av hormonbehandling på bröstet Tallberg Ing-Mari, Docent (K) Kan man fatta beslut när man är drabbad av en demenssjukdom? Språklig och kognitiv analys av beslutsfattande vid nedsatt kognitiv funktion Tjernberg Lars, Lektor (M) Novel biomarkers for early diagnosis of Alzheimer Disease Tornvall Per, Docent (M) Hjärtinfarkt med angiografiskt normala kranskärl von Holst Hans, Professor (M) Införandet av en ny metod för bildbehandling av biomekanisk diagnostik av skallskada och stroke för att skapa bättre behandlingsmetoder Weiland Ola, Professor (M) Hepatit C: studier av immunologi, viruskinetik, och genetik för att förbättra och utveckla antiviral behandling för levertransplanterade, HIV co-infekterade och HCV mono-infekterade. Beslutslista

23 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Westgren Magnus, Professor (M) Perinatal regenerativ medicin Westman Eric, PhD (M) Automatiserad analys av MRI data som besluts stöd vi demensdiagnostik Wickman Chantereau Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser eller kroppseget fett) vid bröstcancer och vid cancerförebyggande bröstkirurgi Wiman Klas, Professor (M) Reaktivering av p53 och PTEN för mer effektiv behandling av prostatacancer Zedenius Jan, Docent (M) Prognostiska faktorer i differentierad sköldkörtelcancer Zierath Juleen, Professor (K) Exercise and Type 2 Diabetes Mellitus: From Quality of Life to Cellular Signaling Ådén Ulrika, Docent (K) Brain development in children born extremely preterm Åström Eva, Med. dr. (K) Utvärdering och behandling av barn med Osteogenesis Imperfecta (medfödd benskörhet) Beslutslista

24 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Adjungerad professor (K) Avancerad ovarialcancer - kliniska och translationella studier för optimering av behandling och livskvalitet Öhman Inger, Med. dr. (K) Hormonella och farmakogentiska faktorers roll för nedbrytningen av några vanliga neuropsykofarmaka samt farmakokinetik av nya antiepileptika under graviditet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Effekter av pneumokockvaccination hos barn < 5år, inläggningssfrekvens och komplikationer av pneumoni, samt på bärarskap av pneumokocker (serotypsersättning och antibiotikaresistens),i Stockholms län Ösby Urban, Med. dr. (M) Norrtälje sjukhus Metabolic risk and outcome in schizophrenia and other psychotic disorders Östenson Claes-Göran, Professor (M) Studies on a novel erythropoietin analogue, ARA290, to prevent and treat type 2 diabetes and to enhance outcome in transplantation of pancreatic islets to type 1 diabetic patients Österborg Anders, Adjungerad professor (M) Fortsatt utveckling av målsökande behandling (targeted therapy) vid tumörsjukdomar Östergren Jan, Professor (M) Inverkan av förmaksflimmer på central och perifer blodtrycksnivå, lämplig mätmetodik, samt påverkan på recidivrisk efter elektrokonversion Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av njursjukdomar Beslutslista

25 Period: ALF 13 Med Bilaga 2 Avslag Beslutslista Ahmed Niaz, Med. dr. (M) Spontan hjärnblödning samt hjärnblödning som komplikation vid trombolysbehandling av akut ischemisk stroke prediktion, förståelse, och optimering av handläggning Alexanderson Kristina, Professor (K) Återgång i arbete efter bröstcanceroperation - betydelsen av bemötande från hälso- och sjukvården och andra aktörer. En prospektiv kohortstudie Allander Tobias, Docent (M) Ny metodik för multiplex-detektion av mikroorganismer Andersson John, Forskarassistent (M) Regulatorisk T cell terapi för inflammatoriska tarmsjukdomar Andersson Magnus, Docent (M) Epilepsi vid systemisk lupus erythematosus (SLE) Andolf Ellika, Professor (K) Danderyds sjukhus AB Högt blodtryck under graviditet-långtidsrisker för hjärt-kärlsjukdom och möjligheter att påverka utvecklingen Arndt Anton, Lektor (M) Ultrasound based dynamic tissue analysis: development of clinically feasible tools for non-invasive analysis of tendon tissue and diagnostics and treatment of tendon injuries. Application to the Achilles tendon Arver Stefan, Docent (M) Improving Testosterone Replacement Therapy for Hypogonadal patients with Metabolic Syndrome and Diabetes Beslutslista

2015 H. Ågren & L. Wetterberg

2015 H. Ågren & L. Wetterberg 2015 H. Ågren & L. Wetterberg PX-nr År Namn Lärosäte Ämne Yrke Titel Kön Språk 1 1965 Sedvall, Göran KI Farmakologi Läkare Studier över skelettmuskulaturens vasokonstriktornerver: Med speciell hänsyn till

Läs mer

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena Namn 1 Abrahamsen Gröndahl, Vigdis 2 Adolfsson Annsofie * 3 af Sandeberg, Margareta 4 Agevall Lena 5 Agevall, Charlotte 6 Ahlberg Karin 7 Ahlborg Tone * 8 Ahlner Elmqvist Marianne 9 Ahlqvist, Margary 10

Läs mer

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 FORSKNINGENS DAG Forskning vid Öron-, Näs- och Halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Program: Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 Kl. 8.00 Kl. 8.30 Kl. 9.00 Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 200 Volym 5 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

biologiskt material stamcellerna verksamhet

biologiskt material stamcellerna verksamhet Byggstenar av biologiskt material stamcellerna i forskning och i klinisk verksamhet cells & tissue INNEHÅLL 2 OUti hovatta och Magnus Westgren 4 Stamceller i sjukvårdens tjänst katarina leblanc 6 Mesenkymala

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer

Välkommen till FoU-dagen 2014

Välkommen till FoU-dagen 2014 NLL-2014-09 NORRSKEN amverkan inom klinisk forskning i norr Välkommen till FoU-dagen 2014 nllplus.se/fou PROGRAM 2014 PROGRAM FOU-DAGEN 2 OKTOBER 2014 09.00 FOU BJUDER PÅ KAFFE OCH FRUKT 09.30 INLEDNINGSTAL

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem Stiftelserna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga

Läs mer

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Förord/Uppdrag På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening: Gerd- Marie Alenius, Ann- Marie Calander, Elisabet Lindqvist, Britt- Marie Nyhäll Wåhlin,

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd Generella mått och indikatorer - utvecklingsförslag Rekommendationerna i denna rapport är baserade på en omfattande

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Virala CNS-infektioner

Virala CNS-infektioner Vårdprogram för Virala CNS-infektioner Svenska Infektionsläkarföreningen 2010 Vårdprogram för Virala CNS-infektioner Svenska Infektionsläkarföreningen 2010 Programgruppens sammansättning: Elisabeth Aurelius,

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer

Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer Rapport Nutrition och fysisk funktion/fysisk aktivitet hos äldre personer En sammanställning av kunskapsläget och aktuella kunskapsbehov Örebro 090419 Gunnar Akner professor i geriatrik, överläkare Geriatriska

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer