2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete."

Transkript

1 Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén LS LS Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PPG projektmedel 2013 Inledning Härmed överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF projektmedel 2013, se bilaga 1-2. Under år 2012 har 73,6 miljoner kronor utlysts för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete att fördelas för Härutöver överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om PPG projektmedel 2013, se bilaga 4-5. Totalt utlystes 10 miljoner kronor av SLL-medel till Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik att fördelas för Ledningsgruppen KI/SLL föreslås tillstyrka: Samordningsgruppens förslag om bevillning respektive avslag avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinsk forsknings- och utvecklingsarbete, se bilaga 1-2. Förslaget från prioriteringsgruppen för PPG projektmedel om förslag till bevillning respektive avslag, se bilaga 4-5. Bilagor: 1. Samordningsgruppens förslag till bevillning av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. 3. Jävslistor 4. Förslag till bevillning av ansökningar om PPG projektmedel Förslag till avslag av ansökningar om PPG projektmedel Jävslista

2

3

4

5

6 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av den svenska HIVepidemins dynamik, incidens och mörkertal Albiin Nils, Docent (M) Dual energi datortomografi: förbättrad diagnostik av primär levercancer, hepatocellulär cancer, HCC, hos patienter med levercirros och/eller hepatit A/B Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Andreasson Sven, Adjungerad professor (M) Bredare bas för behandling av alkoholberoende: genomförande och effekter av primärvårdsanpassad beroendebehandling Angelin Bo, Professor (M) Mekanismer och behandling vid ärftlig hyperlipidemi: genetiska och metabola studier Axelsson Rimma, Docent (K) Implementering av hybrid imaging med SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancerpatienter Bachert Claus, Professor (M) Staphylococcus aureus: initiation and persistence of severe airway disease. Beslutslista

7 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Backlund Lena, Med. dr. (K) Biomarkörer för litiumrespons vid bipolär affektiv sjukdom Bartfai Aniko, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på funktion, aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada Beck Olof, Adjungerad professor (M) Utveckling av förenklad drogtestning med hjälp av utandningsprov Bell Max, PhD (M) Patofysiologin bakom akuta njurskador Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer Bensing Sophie, Med. dr. (K) Autoimmuna angrepp på hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)- axeln: Immunologiska och genetiska uppkomstmekanismer samt kliniska konsekvenser Berggren Per-Olof, Professor (M) Transplantation av Langerhanska cellöar till främre ögonkammaren - klinisk applikation, screeningmetod samt forskningsredskap Bergh Jonas, Professor (M) Translationella och kliniska bröstcancerstudier med fokus på prognostik, terapiprediktion och kliniska studier Beslutslista

8 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Björkhem Ingemar, Professor (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska straegier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar Björkholm Magnus, Professor (M) Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar - register, fall-kontroll, kohort, kliniska och familjestudier Björkman Anders, Professor (M) Malaria cure and control Björnstedt Mikael, Professor (M) Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie Blennow Elisabeth, Adjungerad professor (K) Studier av medfödda genetiska avvikelser Blomgren Klas, Professor (M) Skada och läkning i den växande hjärnan Braunschweig Frieder, Docent (M) Cardiac effects of endurance exercise Brundin Lou, Professor (K) Stamcellers roll i neuroinflammatorisk sjukdom Beslutslista

9 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Bäck Magnus, Docent (M) Leukotriener och Lipoxiner: En balans mellan inflammation och dess upplösning i arterioskleros och aortastenos Bölte Sven, Professor (M) Using discordant monozygotic twin pair design to identify informative biomarkers and novel treatment options in autism spectrum disorders: the CATSS/RATSS study Catrina Anca Irinel, Forskare (K) Translationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) Characterizing Alzheimer disease subtypes to improve accurate diagnosis and treatment efficiency Cervenka Simon, Med. dr. (M) PET-studier av dopamin- och serotoninsystemen i hjärnan: biokemiska och beteendemässiga fenotyper i relation till genetisk variation hos friska försökspersoner och patienter med social fobi Dahlén Sven-Erik, Professor (M) Nya biomarkörer och mekanismer vid svår astma Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer de Faire Ulf, Professor (M) Genetiska och inflammatoriska biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom - hjälpmedel för skräddarsydd behandling. Beslutslista

10 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid Dillner Joakim, Professor (M) Utveckling och uppföljning av program för förebyggande av cervixcancer Edstedt Bonamy Anna-Karin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Objektiva och relevanta diagnoskriterier för öppetstående ductus arteriosus hos extremt underburna barn- en nödvändighet för framtida kliniska prövningar Ekström Smedby Karin, Docent (K) Prognos, överlevnad och överlevarskap vid maligna lymfom Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Tidig träning efter neonatala skador Engberg Göran, Professor (M) Betydelsen av kynurensyra(kyna) vid kognitiv svikt hos patienter med infektioner i centrala nervsystemet och utvecklandet av ett effektivare och mer systematiskt omhändertagande av denna vanliga patientgrupp Eriksson Lars I., Professor (M) Respiratory control and cognitive function in anesthesia and trauma Eriksson Maria, Docent (K) Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos Beslutslista

11 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Eriksson Per, Professor (M) Patogenes vid abdominella aortaaneurysm Erlandsson Harris Helena, Lektor (K) Förbättrad diagnostik och ny framtida terapi mot juvenil artrit genom uppbyggnad av biobank och studier av en ny klass av proinflammatoriska molekyler (alarminer) Ernberg Malin, Docent (K) Betydelse av genetiska varianter i serotoninsystemet för patogenes, behandling och utfall vid långvarig muskelsmärta Forssberg Hans, Professor (M) Environmental and individual factors influencing long-term cognitive development and mental health Fossum Magdalena, Med. dr. (K) Tissue Engineering för rekonstruktiv kirurgi vid vävnadsbrist på grund av uttalade medfödda missbildningar Franck Johan, Professor (M) ADHD and co-occuring substance use disorder a clinical trials programme of pharmacological treatments Freund-Levi Yvonne, Med. dr. (K) Anti-inflammatoriska omega-3-fettsyror: Mekanismer för effekterna vid Alzheimers sjukdom Gabrielsson Susanne, Docent (K) The role of exosomes in lung disease and the development of a sensitive blood test for sarcoidosis Beslutslista

12 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Gemzell Danielsson Kristina, Professor (K) Studier av livmoderslemhinnans funktion för behandling av ofrivillig barnlöshet samt utveckling av nya preventivmedel och abortmetoder Gerdhem Paul, Docent (M) Genetiska faktorer och nya behandlingsmetoder av idiopatisk skolios Grunewald Johan, Professor (M) Identification of the disease causing agent in pulmonary sarcoidosis in order to improve therapy and clinical management Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyte metabolism and its potential as a therapeutic target in brain injury, experimental and clinical studies Gustafsson Anders, Professor (M) Tandvård Adverse effects of oral health on chronic inflammatory conditions: Obesity, Rheumatic arthritis and Crohn s Gustafsson Lars L, Professor (M) Mikrometod på filterpapper för att monitorera läkemedelskoncentrationer i hemmiljö: konceptstudie på barn med epilepsibehandling Hamsten Anders, Professor (M) From genomics to mechanisms and treatment of coronary artery disease Hellström Sten, Professor (M) Spädbarn med hörselskada - betydelsen av tidig upptäckt, klarlagd etiologi och tidig intervention Beslutslista

13 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Risk för venös tromboembolism och lungembolism vid in vitro fertilisering (IVF) och vilka är mekanismerna bakom tromboembolismen Henriques Normark Birgitta, Professor (K) Characteristics of patients, molecular epidemiology, and microbial and host factors determining severity of invasive pneumococcal disease Henter Jan-Inge, Professor (M) Förbättrad överlevnad och livskvalitet vid histiocytoser och likartade sjukdomstillstånd Herlenius Eric, Docent (M) ANDNÖD HOS BARN OCH VUXNA INFLAMMATION, UTVECKLING OCH BEHANDLING AV STÖRNINGAR I ANDNINGS KONTROLLEN; Mekanism, incidens och behandling Herthelius Maria, Dr. med. vet. (K) Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Hjelte Lena, Adjungerad professor (K) Towards a Cure for Cystic Fibrosis Hjemdahl Paul, Professor (M) Trombocytfunktion och trombocythämmande behandling vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom Hovatta Outi, Professor (K) Kliniskt användbara humana embryonala stamcellslinjer Beslutslista

14 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Hultcrantz Rolf, Professor (M) Studier på metabola och inflammatoriska leversjukdomar Höglund Petter, Professor (M) En ny strategi för att förlänga överlevnaden av transfunderade trombocyter i MDS-patienter med HLA-antikroppar Jakobsson Per-Johan, Docent (M) Impact of inhibitors of the arachidonic acid cascade in rheumatoid arthritis Jönsson Erik, Docent (M) Klinisk uppföljning av patienter med schizofreni och relaterade psykoser. Relation till mortalitet, neurokognition, hjärnmorfologi, monoaminmetaboliter i CSF och genetisk variation Kalman Sigridur, Professor (K) Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den åldriga patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kimby Eva, Docent (K) Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar Klareskog Lars, Professor (M) Bättre profylax och terapi mot reumatoid artrit; Kliniska och molekylära studier Kosek Eva, Docent (K) Betydelsen av neuroinflammation för symtom och smärtreglering hos patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten. Beslutslista

15 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Magnetresonanstomografi - klinisk betydelse av oväntade MSliknande fynd hos asymtomatiska personer samt förbättrad diagnostik, uppföljning och prognos vid MS Kublickas Marius, Docent (M) Development of a new, non-invasive detection method for fetal hypoxia - A tissue velocity imaging approach Kugelberg Maria, Docent (K) S:t Eriks Ögonsjukhus Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna Kvanta Anders, Adjungerad professor (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Makuladegeneration och andra kärlsjukdomar i ögats åder- och näthinna: molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tubrkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn Lajic Svetlana, Docent (K) Prenatal treatment of CAH - evaluation of treatment efficiency and longterm follow up of treated children with emphasis on metabolic and neuropsychological outcome Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection Beslutslista

16 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Lekander Mats, Professor (M) Att hjälpa ungdomar till bättre sömn Li Tie-Qiang, Docent (M) Characterizing neurovascular responses to migraine attackes using advanced neuroimaging techniqes based on MRI-EEG and PET-CT Lindberg Greger, Adjungerad professor (M) Etiologiska faktorer och patogenetiska mekanismer till gastrointestinala motilitetsrubbningar Lindefors Nils, Adjungerad professor (M) Användbarhet, kvalitet och hälsoekonomi för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi Lund Lars, Docent (M) Heart Failure with preserved vs. reduced ejection fraction mechanisms and response to neurohormonal antagonist drugs Lundberg Ingrid, Professor (K) Studie av sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit Macchiarini Paolo, Professor (M) Development and clinical application of tissue engineered natural and bioartificial esophageal scaffolds Martling Anna, Docent (K) Multidisciplinär utredning och behandling av rektalcancer i en population Beslutslista

17 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Mathé Aleksander, Professor (M) Placebo kontrollerad klinisk prövning av neuropeptid Y på svårbehandlade kroniskt deprimerade patienter. En ny behandling som är oberoende av monoaminerga läkemedels verkningsmekanismer Mathiesen Tiit, Professor (M) Minskad meningeom mortalitet - vävnadsbank Mattsson Jonas, Docent (M) Infectious complications and new treatment options for immunocompromised patients Melén Erik, Forskarassistent (M) Genetik, exponering för luftföroreningar och utveckling av lungfunktion hos barn Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention Montan Per, Med. dr. (M) S:t Eriks Ögonsjukhus Preventiva åtgärder mot komplikationerna inflammation, infektion, sent lossnad konstgjord ögonlins samt sviktande hornhinnefunktion efter gråstarrskirurgi Mårtensson Björn, Lektor (M) Dex-CRH-testet som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie Nilsson Gunnar, Professor (M) Mastocytos och mastcellsaktiveringssjukdomar - från molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Beslutslista

18 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Nilsson Inga-Lena, Docent (K) Primär hyperparatyreoidism och D-vitaminbrist, kliniska konsekvenser och behandlingseffekter samt utvärdering av ny indikation för kalcimimetika Nilsson Per J, Docent (M) Lokalt avancerad rektalcancer - optimering av omhändertagande och behandling Nilsson Sten, Professor (M) Utveckling av metoder vid kurataiv och sjukdomsbromsande behandling av prostatacancer Nordberg Agneta, Professor (K) Molekylär neuroimaging vid Alzheimers sjukdom-utveckling av biomarkörer för tidig diagnostik och läkemedelsutveckling Nordenskjöld Agneta, Professor (K) Molekylära och kliniska studier av medfödda missbildningar Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Genetiska analyser för cancerprognos Oldner Anders, Docent (M) Patofysiologi och epidemiologi vid allvarligt trauma och sepsis Olsson Tomas, Professor (M) Multipel Skleros; tvärdisciplinära studier av orsaker, patogenes och behandlingsstrategier Beslutslista

19 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Philips Björn, PhD (M) S:t Görans sjukhus Affektfobiterapi kontra återfallsprevention vid alkoholberoende - en randomiserad kontrollerad prövning Piehl Fredrik, Professor (M) Translationell experimentell och klinisk studie av neurogena smärttillstånd Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder och kontrakturer hos barn med cerebral pares: Effekt på rörelseomfång, rörelsekvalitet, spasticitet, muskelstyvhet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på fetalmembrancellers immunhämmande effekt samt intraarteriell infusion av stamceller Rosenqvist Mårten, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB STROKESTOP - Screening för tyst förmaksflimmer minskar risken för stroke Runeson Bo, Professor (M) Suicid efter tidigare suicidförsök eller självskada en klinisk prediktionsstudie Sackey Peter, Med. dr. (M) Stress under och efter svår sjukdom/skada och intensivvård - nya metoder för prediktion, detektion och behandling Sander Birgitta, Professor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid mantelcellslymfom; experimentella och kliniska studier i en unik, populationsbaserad patientkohort. Beslutslista

20 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Schultzberg Marianne, Professor (K) Inflammation in Alzheimer s disease -studies on resolution Sejersen Thomas, Professor (M) Genetiska, funktionella och terapeutiska analyser av ärftliga muskelsjukdomar och kardiomyopatier Serlachius Eva, PhD (K) Utveckling och effektstudier av internet-administrerad kognitiv beteendeterapi vid behandling av ångeststörningar hos barn 8-12 år Sharp Lena, Dr. med. vet. (K) Komplikationer, funktionalitet och hälsoekonomi vid cancerbehandling via perifert inlagd central venkateter (PICC) vs central subkutan venport (CSV) Skare Stefan, Docent (M) Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Sköldenberg Olof, Med. dr. (M) Danderyds sjukhus AB Benresorption efter total höftledsplastik tidig upptäckt, farmakologisk behandling och värdering av systemisk påverkan Smith Edvard, Professor (M) Primär (ärftlig) antikroppsbrist; genes, symtomatologi, behandlingsaspekter och livskvalitet Sonesson Sven-Erik, Docent (M) Fetalt antikroppsmedierat hjärtblock; patogenes, riskfaktorer, naturalförlopp och fosterkardiologisk övervakning Beslutslista

21 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Stark André, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Simulering och implementering av en lean-inspirerad höftrafkturprocess. Effekter på patientnytta och hälsoekonomi Stenvinkel Peter, Professor (M) Inflammation, hypogonadism and vascular disease in chronic kidney disease - an integrated clinical and basic research approach Strigård Karin, Docent (K) Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck samt pre och postoperativ optimering av patienten Ståhle Mona, Professor (K) Psoriasis - exploration of disease determinants, biomarkers and immune mechanisms Sundström Erik, Docent (M) Stockholms Sjukhem En ny metod för monitorering av transplanterade celler vid klinisk cellterapi Svanfeldt Monika, PhD (K) Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Diagnostik, biomarkörer och behandlingsstudier i kohorter av patienter med Parkinsons sjukdom eller Ataxi Svenungsson Elisabet, Docent (K) Vaskulär sjukdom vid autoimmuna systemsjukdomar, -undergrupper med hög respektive lägre kardiovaskulär risk Beslutslista

22 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Sällberg Matti, Professor (M) Development and clinical testing of therapeutic vaccination against chronic infections caused by the hepatitis C virus Sävendahl Lars, Professor (M) Nya metoder att behandla barn och ungdomar med sjukligt avvikande längdtillväxt Söderqvist Gunnar, Docent (M) Effekter av hormonbehandling på bröstet Tallberg Ing-Mari, Docent (K) Kan man fatta beslut när man är drabbad av en demenssjukdom? Språklig och kognitiv analys av beslutsfattande vid nedsatt kognitiv funktion Tjernberg Lars, Lektor (M) Novel biomarkers for early diagnosis of Alzheimer Disease Tornvall Per, Docent (M) Hjärtinfarkt med angiografiskt normala kranskärl von Holst Hans, Professor (M) Införandet av en ny metod för bildbehandling av biomekanisk diagnostik av skallskada och stroke för att skapa bättre behandlingsmetoder Weiland Ola, Professor (M) Hepatit C: studier av immunologi, viruskinetik, och genetik för att förbättra och utveckla antiviral behandling för levertransplanterade, HIV co-infekterade och HCV mono-infekterade. Beslutslista

23 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Westgren Magnus, Professor (M) Perinatal regenerativ medicin Westman Eric, PhD (M) Automatiserad analys av MRI data som besluts stöd vi demensdiagnostik Wickman Chantereau Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser eller kroppseget fett) vid bröstcancer och vid cancerförebyggande bröstkirurgi Wiman Klas, Professor (M) Reaktivering av p53 och PTEN för mer effektiv behandling av prostatacancer Zedenius Jan, Docent (M) Prognostiska faktorer i differentierad sköldkörtelcancer Zierath Juleen, Professor (K) Exercise and Type 2 Diabetes Mellitus: From Quality of Life to Cellular Signaling Ådén Ulrika, Docent (K) Brain development in children born extremely preterm Åström Eva, Med. dr. (K) Utvärdering och behandling av barn med Osteogenesis Imperfecta (medfödd benskörhet) Beslutslista

24 Period: ALF 13 Med Bilaga 1 Beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Adjungerad professor (K) Avancerad ovarialcancer - kliniska och translationella studier för optimering av behandling och livskvalitet Öhman Inger, Med. dr. (K) Hormonella och farmakogentiska faktorers roll för nedbrytningen av några vanliga neuropsykofarmaka samt farmakokinetik av nya antiepileptika under graviditet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Effekter av pneumokockvaccination hos barn < 5år, inläggningssfrekvens och komplikationer av pneumoni, samt på bärarskap av pneumokocker (serotypsersättning och antibiotikaresistens),i Stockholms län Ösby Urban, Med. dr. (M) Norrtälje sjukhus Metabolic risk and outcome in schizophrenia and other psychotic disorders Östenson Claes-Göran, Professor (M) Studies on a novel erythropoietin analogue, ARA290, to prevent and treat type 2 diabetes and to enhance outcome in transplantation of pancreatic islets to type 1 diabetic patients Österborg Anders, Adjungerad professor (M) Fortsatt utveckling av målsökande behandling (targeted therapy) vid tumörsjukdomar Östergren Jan, Professor (M) Inverkan av förmaksflimmer på central och perifer blodtrycksnivå, lämplig mätmetodik, samt påverkan på recidivrisk efter elektrokonversion Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av betydelse för diagnostik och behandling av njursjukdomar Beslutslista

25 Period: ALF 13 Med Bilaga 2 Avslag Beslutslista Ahmed Niaz, Med. dr. (M) Spontan hjärnblödning samt hjärnblödning som komplikation vid trombolysbehandling av akut ischemisk stroke prediktion, förståelse, och optimering av handläggning Alexanderson Kristina, Professor (K) Återgång i arbete efter bröstcanceroperation - betydelsen av bemötande från hälso- och sjukvården och andra aktörer. En prospektiv kohortstudie Allander Tobias, Docent (M) Ny metodik för multiplex-detektion av mikroorganismer Andersson John, Forskarassistent (M) Regulatorisk T cell terapi för inflammatoriska tarmsjukdomar Andersson Magnus, Docent (M) Epilepsi vid systemisk lupus erythematosus (SLE) Andolf Ellika, Professor (K) Danderyds sjukhus AB Högt blodtryck under graviditet-långtidsrisker för hjärt-kärlsjukdom och möjligheter att påverka utvecklingen Arndt Anton, Lektor (M) Ultrasound based dynamic tissue analysis: development of clinically feasible tools for non-invasive analysis of tendon tissue and diagnostics and treatment of tendon injuries. Application to the Achilles tendon Arver Stefan, Docent (M) Improving Testosterone Replacement Therapy for Hypogonadal patients with Metabolic Syndrome and Diabetes Beslutslista

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska forskning och utbildning, Södersjukhuset 2015 03 09 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Röntgenveckan 2014 Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Demenssjukdomar, bakgrund 160.000 demenssjuka idag i Sverige 25.000 nya fall per år

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder Genomic Era Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini PRIMA Järva 50tal Watson Crick double helix 2003 Humana genomet 3 miljarder baspar kartlagt Stor implikation

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Fetma varför en utmaning för läkare och patient?

Fetma varför en utmaning för läkare och patient? Fetma varför en utmaning för läkare och patient? Helena Dreber, ST-läkare i allmänmedicin (Lekeberg) och doktorand (KI) Erik Hemmingsson, Forskare (Överviktscentrum, KI) 2015-01-14 Fetma är svårbehandlat

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ Nytt från n stressforskningsfronten stress och återhämtning Psyko-neuro neuro-immuno-endokrina samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ mdhet/ångest Socialstyrelsens nya riktlinjer Lars-Gunnar Gunnarsson

Läs mer

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar och hälsa EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar Vart tar de vägen? Traditionell syn på inhalerade partiklars öde Transporteras

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe Barnonkologen Skånes universitetssjukhus, Lund Distribution by type of cancer in children under 15 years Akut lymfatisk leukemi hos barn 1 Den vanligaste formen

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM SAMT NEW WAYS

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KAS kvalitetsansvarig sjuksköterska

KAS kvalitetsansvarig sjuksköterska KAS kvalitetsansvarig sjuksköterska Helena Johansson Jönköping Annika Pantzar Jönköping Ingvor Andersson Jönköping Mats Ringblom Kalmar Kristina Svensson Kalmar Helen Nilsson Kalmar Anne-Lie Neumann Östergötland

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid!

Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid! Framgångsrik psykiatrisk behandling- men patienten dog i förtid! Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Dan Gothefors Överläkare, specialist i psykiatri. Leg psykoterapeut.

Läs mer

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi Sicklecellsanemi Symptomen beror huvudsakligen på en aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna när HbS deoxygeneras sickle celler ökad tendens till aggregering: hög blodviskositet risk för kärlocklusion

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Miia Kivipelto, MD, PhD Associate professor Bengt Winblad, Professor Aging Research Center Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital,

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin pågår utveckling av en ny analysplattform där patientens egen tumör är den biomarkör som avgör val av framtida behandling. För att uppnå detta

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj 2014, Malmö Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Gunilla Burell, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Symposium Framgångsrecept

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Nervcellen Vit substans - Ledningsbanor Orsaker till stroke Aterosklerotisk

Läs mer

Beviljade Proj, Plan, Lön Bio I och II 2012

Beviljade Proj, Plan, Lön Bio I och II 2012 ProjNr Titel Huvudsökande Kategori Status Postort Bev. 2013 Bev. 2014 Bev. 2015 PROJ12/017 Utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av bland annat ögon-, hjärn-, blod-, lung- och skelettcancer./development

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer