Leca Kantelement. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leca Kantelement. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber"

Transkript

1 Leca Kantelement Projekteringsanvisning Rev Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

2 Leca Kantelement Projekteringsanvisning Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Beskrivning av Leca Lättklinker 1.2 Leca Kantelement 1. Föredelar med Leca Kantelement 1.4 Komponenter 1. Tekniska egenskaper 2 Produktbeskrivning 2.1 Allmänt 2.2 Typer, mått och vikt 2. Kantelementens uppbyggnad System.1 Platta på mark Platta på mark normalutförande. Platta på mark med trappning.4 Platta på mark med föhöjd sockel. Leca Hörnelement 4 Dimensionering 4.1 Laster linjelast 4.2 Laster punktlast Arbetsanvisning 6 Ritningar 7 Sortimentslista Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

3 1 Inledning 1.1 Beskrivning av Leca Lättklinker Lätt expanderad lera Leca Lättklinker är ett hårt granulärt keramiskt material med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 C och 1200 C. Utfallet är Leca Lättklinkerkulor i storlekarna 0 2 mm som siktas upp i olika sorteringar. Leca Lättklinker är starkt, lätt och isolerande. Materialet är också relativt okänsligt för brand, fukt, frost och kemikalier. Ungefär två tredjedelar av den producerade volymen används i cementbunden form i byggblock och byggelement. En tredjedel används i lösa applikationer som lättfyllnad, markisolering och jordförbättring. Leca är ett varumärke och en förkortning av Light Expanded Clay Aggregate, som fritt översatt betyder lätt expanderad lera. 1.2 Leca Kantelement Leca Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen med platta på mark på den svenska byggmarknaden sedan Med gjut form, kantbalk och isolering i samma produkt, sparar Leca Kantelement både arbetsinsatser, betong och armering. Den goda värmeisoleringen i ett Leca Kant element gör den lämplig för alla typer av hus. Det prefabricerade kantelementet ger en bärande konstruktion i samverkan med betongplattan och medger ett flertal konstruktionslösningar utan kantförstärkning. När undergrunden är lagd, anländer de objektsanpassade kantelementen till byggarbetsplatsen. Elementen lyfts enkelt på plats med hjälp av ingjutna lyftöglor. Uppbyggnaden går snabbt och den ut vändiga ytan behöver ingen ytterligare behandling bara hörnen återstår och det putsar du snabbt med det medföljande putsbruket som är färganpassat till elementen. Det finns också färdiga hörnelement som kan monteras direkt. Med Leca Kantelement som gjutform kan du fylla i grunden, dränera och återfylla i en följd och grovplanera tomten och därmed minimera tiden för dyra maskiner på arbetsplatsen. Leca Kantelement i40 är mönsterskyddat inom EU. 1. Fördelar med Leca Kantelement Kombinerad gjutform, kantbalk och isolering i en produkt. Färdigarmerat Leca Kantelement, inga armeringskorgar behövs. Stabil form för gjutning, inga stämp krävs. Husgrunder med Leca Kantelement kräver ingen vot. Objekt anpassas på fabrik, vilket betyder mindre spill. Leverans, lossning och montage kan utföras med kranbil. Leca Kantelement är en väl funge rande lösning för alla typer av byggnader. Klarar flervåningshus. Färdig utvändig yta. Snabb montering. Vindtät och slagtålig yta. CE-märkta. Leca Kantelement i40 har högre värmeisolering med sin purkärna. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

4 1.4 Komponenter Leca Kantelement 40 (KE 40) Leca Kantelement 60 (KE 60) Leca Kantelement G0 (KE G0) Leca Kantelement i40 (KE i40) Upplagsplatta 400 x400x0 Plintplatta 800x800 x120 Plintplatta 1000x1000 x120 Förankringsjärn Armeringsnät 10 Leca Hörnelement i40 (HE i40) Armeringsjärn 12 Cellplast Puts- och lagningsbruk Betong Montageritning 4 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

5 1. Tekniska egenskaper Egenskaper Provningsmetod Krav Måttoleranser Densitet Tryckhållfasthet ψ-värde Leca Kantelement 40/60/G0 ψ-värde Leca Kantelement i40 Tabell 1.: Leca Kantelement är CE-märkta enligt EN 120 a) ψ-värdet kan variera något mellan olika väggtyper. EN 991 SS-EN 14 SS-EN 14 Bredd, Höjd: + mm Längd: + 0, 8 mm kg/m MPa 0,18 W/mK a 0,10 W/mK a 2 Produktbeskrivning 2.1 Allmänt Leca Kantelement levereras normalt med kranförsedd lastbil och kan därmed monteras direkt på byggplatsen. Leca Kantelement består av cementbunden lättklinker med densiteten 700 kg/m, vilket ger en god isoleringsförmåga. Utvändig synlig del av elementen består av lättklinkerbetong densitet 1700 kg/m³, för en vindtät och slagtålig yta. Arme ringen består av SB armeringsbalkar kvalitet PS 00 som rostskyddas med rostskyddsfärg. Leca Kantelement i40 har även isolerkärna av PUR för bättre isolervärden. Luft: Leca Kantelementets fasadsida är vindtät. Elementets ovansida ska tätas med cementbruk A för att hela konstruktionen ska bli lufttät, se monterings anvisning för mer information. Temperatur: Leca Kantelement klarar utan vidare normala temperaturer och uppfyller kraven för brandklass EI240, Leca Kantelement i40 uppfyller kraven för EI120. Kantelementen är erfarenhetsmässigt frostbeständiga. 2.2 Typer, mått och vikt Typ Tjocklek Höjd Längd Vikt (mm) (mm) (mm) (kg/m) KE KE KE G KE i Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

6 2. Kantelementens uppbyggnad Figur 2.1: KE Figur 2.2: KE Figur 2.: KE G0 Figur 2.4: KE i40 6 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

7 System.1 Platta på mark Leca Kantelement är idag ett inarbetat begrepp vid grundläggning med platta på mark. Produkten är helt prefabrice rad i längder upp till 6 m och kan projektanpassas. För ett snabbt och enkelt utförande på arbetsplatsen kapas kantelementen enligt montageritning. Tillsammans med Leca Hörnelement kan på så sätt en komplett grund med färdig yta monteras. Leca Kantelement medger ett flertal konstruktionslösningar, vi visar här exempel på platta på mark, trappning och platta på mark med förhöjd sockel. Förutom platta på mark har Weber även system för kryprumsgrund med grundsula och kantbalk, pålgrundläggning samt bjälklag som färdiga element. För mer information se Vid grundläggning med platta på mark ingår följande komponenter: 1. Upplagsplattor på komprimerat underlag 2. Leca Kantelement. Isolering (mängd efter behov) 4. Armeringsnät. Förankringsjärn L = 1000 mm 6. Längsgående ø12 mm ringarmering 7. Betong av kvalitet minst K0 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber 7

8 .2 Platta på mark normalutförande Figur.2: Platta på mark normalutförande. 1. Vid täta, icke dränerade, jordarter krävs fyllning med min. 10 mm singel/makadam som packas. Vid risk för radon bör en radonduk läggas ut innan fyllningen. 2. Dränering och vattenledning, se BBR 6:2, BBR 6:6.. Nivåjusterade betongplattor min. 400 x400x0 mm, c/c-avstånd enligt dimensioneringstabell. 4. Kantelement monteras på nivåjuste rade betongplattor. Minimum längd för KE i40 är 1000 mm.. Isolering under betongplattan utföres med markskiva av cellplast, Leca Lättklinker eller likvärdigt. Dimen sionerande tryckhållfasthet; Cellplast, 0 kpa vid långtidslast, % kompri mering efter 0 års belastningstid. Leca Lättklinker, 200 kpa vid lång tidslast, 1 % komprimering efter 0 års belastningstid. Det är viktigt att isoleringen under betongplattan ansluter mot kant elementets insida. Vidare förutsätts att kraven angående grundläggningsdjup, isolering i yttre randfält m.m. följs. 6. Armerad betongplatta, t = mm. (I randzonen 1,0 m dock min 120 mm). Minimiarmering består av ett nät Ø, 10 mm, NPS Förankringsjärn Ø10, B 00 BT, L =1000 mm, hakas i kantelementets armering och najas fast i armerings nätet, c/c 400 mm. 8. Ett armeringsjärn Ø12, B 00 BT läggs i överkant parallellt med kant elementen. 9. Vid behov placeras tjälisolering på utsidan av kantelementet innan återfyllning sker. 10 a. Fasadmurverk ska avskiljas från kantelementen/betongplattan med ett glidskikt som kan vara en plåt eller en syllpapp. b. Där träreglar kan komma i kontakt med kantelement/betongplatta erfordras en fuktspärr. På insidan ska tätskiktet dras upp till ök syll. Fuktspärren ska vara alkaliebeständig och vindtät. c. För infästning av syll i kantelementet används infästningsdon som inte spränger, plastplugg eller gummiexpander. Sker infästningen i betongplattan används expanderskruv eller ingjutet stål. d. För att erhålla en god lufttäthet ska kantelementets ovansida tätas med cementbruk. Detta sker lämpligen i samband med gjutning av betongplattan. Samtliga utgående elementgavlar putsas med medföljande putsbruk. 8 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

9 . Platta på mark med trappning Figur.: Platta på mark med trappning. För alternativ med isolerad trappning se 1. Vid täta, icke dränerade, jordarter krävs fyllning med min. 10 mm singel/makadam som packas. Vid risk för radon bör en radonduk läggas ut innan fyllningen. 2. Dränering och vattenledning, se BBR 6:2, BBR 6:6.. Nivåjusterade betongplattor min. 400x400x0 mm, c/c-avstånd enligt dimensioneringstabell. 4. Kantelement monteras på varandra på nivåjusterade betongplattor.. Isolering under betongplattan utföres med markskiva av cellplast, Leca Lättklinker eller likvärdigt. Vid an vändning av Leca Lättklinker läggs en geotextil över fyllningen. Dimensionerande tryckhållfasthet; Cellplast, 0 kpa vid långtidslast, % komprimering efter 0 års belastningstid. Leca Lättklinker, 200 kpa vid lång tidslast, 1 % komprimering efter 0 års belastningstid. Det är viktigt att isoleringen under betong plattan ansluter mot kantele ment ets insida. Vidare förutsätts att kraven angående grundläggningsdjup, isolering i yttre randfält m.m. följs. 6. Armerad betongplatta, t = mm. (I randzonen görs en vot ner till det undre kantelementet). Minimiarmering består av ett nät Ø, 10 mm, NPS 00. Innan gjutning ska övre elementet stöttas. 7. Förankringsjärn Ø10, B 00 BT, L =1000 mm, hakas i kantelementets armering och najas fast i armeringsnätet, c/c 400 mm. 8. Ett armeringsjärn Ø12, B 00 BT läggs i överkant parallellt med kantelementen. 9. Vid behov placeras tjälisolering på utsidan av kantelementet innan återfyllning sker. 10 a. Fasadmurverk ska avskiljas från kantelementen/betongplattan med ett glidskikt som kan vara en plåt eller en syllpapp. b. Där träreglar kan komma i kontakt med kantelement/betongplatta erfordras en fuktspärr. På insidan ska tätskiktet dras upp till ök syll. Fuktspärren ska vara alkaliebeständig och vindtät. c. För infästning av syll i kantelementet används infästningsdon som inte spränger, plastplugg eller gummiexpander. Sker infästningen i betongplattan används expanderskruv eller ingjutet stål. d. För att erhålla en god lufttäthet ska kantelementets ovansida tätas med cementbruk. Detta sker lämpligen i samband med gjutning av betongplattan. Samtliga utgående elementgavlar putsas med med följande putsbruk. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber 9

10 .4 Platta på mark med förhöjd sockel Figur.4: Platta på mark med förhöjd sockel. 1. Vid täta, icke dränerade, jordarter krävs fyllning med min. 10 mm singel/makadam som packas. Vid risk för radon bör en radonduk läggas ut innan fyllningen. 2. Dränering och vattenledning, se BBR 6:2, BBR 6:6.. Nivåjusterade betongplattor min 400x400x0 mm, c/c-avstånd enligt dimensioneringstabell. 4. Kantelement G0 monteras på nivåjusterade betongplattor. Vid garage porten placeras istället ett KE 40.. Isolering under betongplattan utföres med markskiva av cellplast, Leca Lättklinker eller likvärdigt. Dimensionerande tryckhållfasthet; Cellplast, 0 kpa vid långtidslast, % komprimering efter 0 års belastningstid. Leca Lättklinker, 200 kpa vid långtidslast, 1 % komprimering efter 0 års belastningstid. Det är viktigt att isoleringen under betongplattan ansluter mot kantelementets insida. Vidare förutsätts att kraven angående grundläggningsdjup, isolering i yttre randfält m.m. följs. 6. Armerad betongplatta, t = mm. (I randzonen 1,0 m dock min 120 mm). Minimiarmering består av ett nät Ø, 10 mm, NPS Förankringsjärn Ø10, B 00 BT, L =1000 mm, hakas i kantelementets armering och najas fast i armeringsnätet, c/c 400 mm. 8. Ett armeringsjärn Ø12, B 00 BT läggs i överkant parallellt med kantelementen. 9. Vid behov placeras tjälisolering på utsidan av kantelementet innan återfyllning sker. 10 a. Fasadmurverk ska avskiljas från kantelementen med ett glidskikt som kan vara en plåt eller en syllpapp. b. Där träreglar kan komma i kontakt med kantelement erfordras en fuktspärr. På insidan ska tätskiktet dras upp till ök syll. Fuktspärren ska vara alkaliebeständig och vindtät. c. För infästning av syll i kantelementet används infästningsdon som inte spränger, plastplugg eller gummiexpander. d. För att erhålla en god lufttäthet ska kantelementets ovansida tätas med cementbruk. Detta sker lämpligen i samband med gjutning av betongplattan. Samtliga utgående elementgavlar putsas med med följande putsbruk. 10 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

11 . Leca Hörnelement Figur.: Leca Hörnelement i40. Figur..1: Leca Hörnelement i40 förankras med Leca-skruv i kantelementet. Figur..2: I de fall syll används kan Leca Hörnelement i40 förankras med skruv genom syllen. Leca Kantelement monteras normalt i utåt gående hörn med 1cm indrag som putsas i efterhand. Med Leca Hörnelement i40 monteras istället kantelementen med ett indrag på 19 cm respektive 0 cm med två upplagsplattor i hörnet, med den extra plattan vid indraget på 0 cm. På så sätt fås en färdig hörnbeklädnad redan direkt vid utplacering av kantelementen. Dessutom erhålls en obruten isolering längs hela grunden. Hörnelementet fun ge rar som en beklädnad men bör ändå förankras i den övriga konstruktionen t ex med syllen eller genom infästning i kantelementets ytterskal. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber 11

12 4 Dimensionering Leca Kantelement medger ett flertal konstruktionslösningar, jämfört med andra kantelementsystem. Nedan redo visas tabeller för både linjelast och punktlast. För att nedanstående tabeller ska gälla krävs att Leca Kantelementen är för ankrade i betongplattan med förankringsjärn på c/c 400 mm enligt anvisningar. I tabellerna nedan följer högsta tillåtna lastnivåer. I de fall last nivåerna underskrider kantelemen tens brottslast, anges lastnivåer utifrån tillåtet kontakttryck i underliggande material. Vid isolering med cellplast under betongplattan ska kvalitet minst 100 anvädas som klarar en långtidslast på minst 0 kpa vid % deformation. Där plattan ska be lastas med mer eller vid deforma tionskänsliga avsnitt kan cell plast av högre kvalitet väljas, tex klarar kvalitet 200 ca 70 kpa vid långtidslast och % de for ma tion. För mer information kontakta Webers tekniksupport på se. 4.1 Laster linjelast Tillåtet kontakttryck i underliggande material 0 kpa 100 kpa 10 kpa 200 kpa Plattavstånd c/c (mm) kn/m kn/m kn/m kn/m a b 26 b 26 b a) För KE I40 gäller max 4 kn/m och skal, dock totalt max 0 kn/m. b) För KE I40 gäller max 20 kn/m och skal, dock totalt max 26 kn/m. 4.2 Laster punktlast Tillåtet kontakttryck i underliggande material 0 kpa 100 kpa 10 kpa 200 kpa Plattstorlek (mm) kn kn kn kn 400x x x Plattstorlek förutsätter användandet av Webers tryckplattor/plintplattor. Plattorna monteras med pilen uppåt. 12 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

13 Arbetsanvisning 1 2 Checklista före: Kolla att alla förberedande åtgärder är gjorda, tex klarar marken lasterna, behövs radonskydd mm. Monterings ritning, dimensionering, kapning, transport, körbar väg, hantering/lagring, dränering, installationer. Leca Kantelement monteras vanligtvis på betongplattor som läggs ut på komprimerat underlag. Betongplattornas mått enligt figur ovan. Beträffande c/c-avstånd, se vidare under kapitel 4. Vid högre laster placeras större plintplattor lokalt. 4 Kantelementen ställs ut på plattorna med hjälp av grävmaskin, hjullastare eller kran. Lyftstroppar eller kätting kan användas runt elementen eller i lyftöglor. Grunden isoleras vid behov invändigt med cellplast, lättklinker eller annat isolerande material som klarar kraven på tryckhållfasthet och deformation. (Om tjälfarliga massor finns under grunden bör även tjälisolering användas.) Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber 1

14 6 Armeringsnät läggs ut på distanser för att få rätt täckskikt på alla sidor. Armering sker oftast med ett nät #10 (ø mm järn och # 10 mm). Ett 12 mm kamstål placeras vid randzonen mellan kantelementet och betongplattan längs hela grunden. Armeringen skarvas med 00 mm överlapp. Förankringsjärn (ø10 mm, L =1000 mm) hakas i kantelementets synliga armering och najas fast i armeringsnätet. Förankringsjärnen placeras normalt på ett c/c-avstånd på 400 mm. 7 8 Om golvvärme eller andra installationer ska göras i betongplattan kan dessa med fördel najas fast i armeringsnätet innan gjutning. Kantelementen är självbärande och behöver inte stöttas när betongplattan gjuts. Kantelementets översida ska slammas för att få en portät konstruktion. Detta kan göras genom att cement kvastas ut vid gjutning eller med ett M10-bruk i efterhand. 14 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

15 6 Ritningar 1 L L 1-10 L L 1-10 L L L L L Platta på mark, voutfri, KE mm EPS 2. L 1-10 Platta på mark, voutfri, KE mm EPS. L Platta på mark, voutfri, KE G0 (garagebalk) 4. L 1-10 Platta på mark, voutfri, KE 40 Leca Lättklinker. L Platta på mark, höjdskillnad KE 60 + KE L Platta på mark, pålad grund KE 60, 200 mm EPS 7. L Platta på mark, Invändig höjdskillnad 8. L Platta på mark, voutfri, KE i40, 00 mm EPS Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber 1

16 7 Sortimentslista September 201 Artikel- Artikelnamn Dimensioner Kg/ Kg/ nummer (mm) meter styck 7001 Leca Kantelement x 400 x Leca Kantelement i40 00 x 400 x Leca Kantelement x 600 x Leca Kantelement G0 20 x 00 x Leca Hörnelement i40 00x 400 x Upplagsplattor 0 x 400 x x 400 x Plintplatta 80 x 80 x x 800 x Plintplatta 100 x 100 x x1000 x Förankringsjärn L = 400 spec 12 x Förankringsjärn L =1000 spec 12 x Armeringsmatta 10 2, x m 20 x 000 Artikelnummer Tilläggstjänster 700 Kapning 7049 Gerning 7081 Monteringsritning Informationen i denna broschyr innehåller allmänna råd/synpunkter. Vid varje arbete råder olika omständigheter/förutsättningar som Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB inte har kunskap om. Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB kan därför inte ta på sig något ansvar för konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden utöver vad vi specifikt åtar oss enligt våra gällande produkt- och säkerhetsdatablad, se se Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB, har ensamrätt till varumärket Leca och Leca-logotypen i Sverige. Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 41, Norra Malmvägen 76, Sollentuna Tel: , Fax: Webbplats:

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN Snabbt och enkelt Från bädd till platta med lät ALBA Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen

Läs mer

ALBA Kantelement. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

ALBA Kantelement. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning ALBA Kantelement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Inledning ALBA kantelement är idag ett inarbetat begrepp vid grundläggning med platta på mark på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Albabalk

MONTERINGSANVISNING. Albabalk MONTERINGSANVISNING Albabalk Bender Albabalk är ett armerat lättklinkerelement. Med Albabalken erhålls isolering, gjutform och kantbalk i en och samma produkt. På arbetsplats sparas betong, armering och

Läs mer

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Leca Kryprumsgrund Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Inledning Leca grundbalkar av Leca lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning ALBA Kryprumsgrund Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Inledning ALBA grundbalkar av LECA lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Thermogrund. Grundsystem. EnergiJägarna & Dorocell AB

MONTERINGSANVISNING. Thermogrund. Grundsystem. EnergiJägarna & Dorocell AB MONTERINGSANVISNING Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB Grundsystem Produktbeskrivning Mineritskiva 100 mm cellplastrygg Thermogrund är ett grundläggningssystem för villor, industrihallar och andra

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Jackon. Siroc IsoMax. Kantelement till gjutning av platta på mark Effektiv isolering Minskat energibehov Enkel montering Kort byggtid G R U N D

Jackon. Siroc IsoMax. Kantelement till gjutning av platta på mark Effektiv isolering Minskat energibehov Enkel montering Kort byggtid G R U N D Jackon Siroc IsoMax G R U N D Kantelement till gjutning av platta på mark Effektiv isolering Minskat energibehov Enkel montering Kort byggtid 05-2009 ersätter 04-2008 www.jackon.se Jackon Siroc Isomax

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Leca bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder, kontor, industri- som lantbruksbyggnader.

Läs mer

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Raka vägen med LLP-metoden I samhällets strävan mot snabbare och effektivare transporter

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 05-2011 ersätter 03-2010 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Leca Isoblock Light. Arbetsanvisning

Leca Isoblock Light. Arbetsanvisning Leca Isoblock Light Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock Light är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

L-element. Ger en stabil grund att stå på. Monteringsanvisning

L-element. Ger en stabil grund att stå på. Monteringsanvisning L-element Ger en stabil grund att stå på Monteringsanvisning 06-2019 ersätter 10-2015 Monteringsanvisning Jackon Siroc L-element Jackon Siroc L-element - Sortiment Siroc L-element fibercement, rakt Används

Läs mer

Isolerelement Monteringsanvisning CERTIFIERAD ersätter

Isolerelement Monteringsanvisning CERTIFIERAD ersätter Isolerelement Monteringsanvisning CERTIFIERAD 1002 01-2019 ersätter 10-2015 Jackon Siroc Isolerelement - Sortiment Siroc Isolerelement fibercement, rakt Monteras i glesform. Kan även användas som tilläggsisolering.

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 03-2008 ersätter 05-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 03-2008 ersätter 05-2007. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 03-2008 ersätter 05-2007 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder. www.jackon.se. 05-2007 ersätter 05-2006

Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder. www.jackon.se. 05-2007 ersätter 05-2006 Jackon Siroc 05-2007 ersätter 05-2006 Siroc element för alla grunder www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall projektera och utföra grunder med platta på mark.

Läs mer

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Den nya generationen av Legalett sockelelement har ett unikt ytskikt av höghållfast betong, vilket gör sockeln oerhört robust och tåliga för olika former av åverkan. Sockelelementen

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast Finja Betong Cellplast Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast för alla isoleringsbehov EPS eller expanderad polystyren tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

Leca Block. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

Leca Block. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Projekteringsanvisning Rev. 2013.0.20 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Projekteringsanvisning Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Designprinciper

Läs mer

NC Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning

NC Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning NC Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning 1 NC bjälklagselement används till botten-, mellan-, och takbjälklag i såväl bostäder, kontor, industri- som lantbruksbyggnader. NC bjälklagselement

Läs mer

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011 JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE 04-2015 ersätter 05-2011 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Ì Ì Jackopor (EPS) eller Jackofoam (XPS) Ytskickt av fiberarmerad

Läs mer

LECA Isoblock. Arbetsanvisning

LECA Isoblock. Arbetsanvisning LECA Isoblock Arbetsanvisning Inledning LECA Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två LECA murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

Produkter och system för nybygge och renovering

Produkter och system för nybygge och renovering Produkter och system för nybygge och renovering Weber en erfaren och kompetent samarbetspartner Weber utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning Weber är ett företag

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se BENDERS isolering sockel och cellplast Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se delar av benders idépark vid huvudkontoret I edsvära Kunskap och traditioner Med omsorg och kvalitet i alla led

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

Produkter och system. för nybygge och renovering

Produkter och system. för nybygge och renovering Produkter och system för nybygge och renovering Weber enerfarenochkompetentsamarbetspartner Weber utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning Weber är ett företag

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Leca Byggblock. Egenskapsredovisning

Leca Byggblock. Egenskapsredovisning Leca Byggblock Egenskapsredovisning Inledning Leca byggblock omfattar flera blocktyper som tillverkas i blockmaskiner. Från engelskan kommer varunamnet Leca: Light Expanded Clay Aggregates, som fritt översatt

Läs mer

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23 Leca Swimmingpool För Pahléns poolutrustning Revideringsdatum: 2015-06-23 1 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint- Gobain Byggprodukter AB, Weber Innehållsförteckning Pool av Leca Block 4 Introduktion

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg. December 2018

Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg. December 2018 Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg December 2018 Innehållsförteckning Fukt i källarvägg - problemet och lösningen sid 4 Ingående komponenter sid 5 Teknisk data sid 5 Montering

Läs mer

Leca Isoblock Projekteringsanvisning

Leca Isoblock Projekteringsanvisning Leca Isoblock Projekteringsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär

Läs mer

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning 9-05-08 Installationsanvisning Slamavskiljare för markförläggning Markförläggning oljeavskiljare - principskiss Ventilation Hals Ø 670 mm Rör för larmkabel Inlopp Utlopp se punkt 5 Art.nr. 13015 1 Kontrollera

Läs mer

Räkna enkelt ut hur mycket och vad för material du behöver till ditt projekt, se mängdberäkningsverktyg.

Räkna enkelt ut hur mycket och vad för material du behöver till ditt projekt, se mängdberäkningsverktyg. Arbetsinstruktion Källare Innehållsförteckning 1. 1. INLEDNING 2. 2. SCHAKT 3. 3. FÖRBEHANDLING AV GRUNDMUR 4. 4. DRÄNERING 5. 5. DIMENSIONERING 6. 6. MONTERING 7. 7. ÅTERFYLLNING 8. 8. KÄLLARGOLV 1. INLEDNING

Läs mer

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning. LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produkt-, Projekt- och Monteringsanvisning LECA Bjälklagselement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning 19 november 2007 LECA bjälklagselement används till

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat.

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. Fasadputssystem Finja Betong Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. 2 Flexibelt fasadputssystem för alla typer av byggnader. Iso-Fin medger stor valfrihet ifråga om fasadens utseende. Karaktären

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pecafil. snabbform. Montageanvisning

Pecafil. snabbform. Montageanvisning snabbform Montageanvisning innehåll Inledning...3 Tillämpningsområden...4-5 Fördelar...6...7... 8-11... 12-14... 15-19...20-25 Montageanvisning för fackverksbalkar...26-29...30-33 Kantform/avstängare...34-35

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg. Maj 2019

Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg. Maj 2019 Sundolitt DuoDrän Utvändig isolering och dränering av källarvägg Maj 2019 Innehållsförteckning Fukt i källarvägg - problemet och lösningen sid 4 Ingående komponenter sid 5 Teknisk data sid 5 Montering

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a Putsning på Träullit Bygg med naturlagarna Träullit har använts som putsbärande värmeisolering i mer än 60 år Materialet Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial: trä och cement förenade

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MARKARBETE / REKTANGULÄR POOL ECO - OVAN MARK

INSTRUKTION FÖR MARKARBETE / REKTANGULÄR POOL ECO - OVAN MARK INSTRUKTION FÖR MARKARBETE / REKTANGULÄR POOL ECO - OVAN MARK ver.81123 WWW.POOLKUNGEN.SE 2 INSTRUKTION FÖR MARKARBETE - REKTANGULÄR ECO - OVAN MARK INSTRUKTION FÖR MARKARBETE / REKTANGULÄR ECO OVAN MARK

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Vindskivsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Innehållsförteckning Sida Objektsinformation 3 Mottagningskontroll 4 Systemuppbyggnad 5 - Fall på understycke till fönsteröppning - Tätning fönster-/dorröppning

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. I plintar frostbeständig betong C30/37.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. I plintar frostbeständig betong C30/37. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 2011:6-BBR, BFS 2011:10-EKS, Eurokoder, Husama11 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Serpovent G2 fasadsystem med isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsystem med isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsystem med isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem med isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar eller

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 10 GRUNDLÄGGNING

BYGG SÅ HÄR 10 GRUNDLÄGGNING BYGG SÅ HÄR 0 GRUNDLÄGGNING ISOLERA GRUNDEN OCH FÅ ETT BEHAGLIGT GOLV OCH EN LÄGRE UPPVÄRMNINGSKOSTNAD Med en isolerad sockel och isolering under betongplattan slipper du fuktproblem och kalla golv. Det

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 022018 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

LECA Byggblock. Egenskapsredovisning

LECA Byggblock. Egenskapsredovisning LECA Byggblock Egenskapsredovisning Inledning LECA byggblock omfattar flera blocktyper som tillverkas i blockmaskiner. Från engelskan kommer varunamnet LECA: Light Expanded Clay Aggregates, som fritt översatt

Läs mer

Isolersystem. för husgrunder WWW.SUNDOLITT.SE ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT

Isolersystem. för husgrunder WWW.SUNDOLITT.SE ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT Isolersystem WWW.SUNDOLITT.SE för husgrunder ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT INTRODUKTION Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Applikationer Grund och källare Grund och källare I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Grundsystem & sockelelement

Grundsystem & sockelelement Grundsystem & sockelelement VÄDER KOMMER OCH GÅR MEN FUKTEN BESTÅR Ibland regnar eller snöar det på taket. Ibland skiner solen. Men grundkonstruktionen är ständigt och alltid utsatt för mer eller mindre

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer