CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader"

Transkript

1 CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter på rätt c-avstånd. Att skivan är monterad, samt att reglar runt fönster medger smyg och extra infästningar. 1.2 Bom och nedfallet underlag: Lagas eller lämnas. Laga större skador. Puts med så kallad fast bom kan isoleras över. Undvik sammanhängande luftspalt bakom den nya isoleringen. 1.3 Provdragning: Vid okänt underlag eller renovering. Provdragning görs om det råder osäkerhet kring underlag och/eller utrustning. Detta är aktuellt främst vid renovering på underlag av gasbetong. Dimensionera antal fästen enligt separat instruktion. 1.4 Sockelanslutning: Kolla lämpligt val med hänsyn till rörlighet och dränering. Startbräda eller startlist. Vid startbräda används nätkorg av armeringsnätet. Se till att isoleringen lämnas öppen på del av ytan nertill. Säkra rörlighet och dränering. 2. STÄLLNING 2.1 Typ: Godkänd. Välj ställning med hänsyn till personsäkerhet, objektets storlek och form. 2.2 Placering: Med minsta möjliga störning. Placera ställningen så att isolering och putsning kan utföras med minsta störning. 2.3 Infästning: Enligt leverantörens anvisningar. 2.4 Intäckning: Intäckning och tak över ställningen, vid behov beroende av väderlek. 2.5 Uppvärmning: Då fasadtemperatur understiger +5 C. Vid temperatur under +5 värms utrymmet bakom inklädning upp. Frostkristaller får aldrig uppträda i putsbruket.

2 CHECKLISTA 2av 6 3. GODKÄNDA INGÅENDE PRODUKTER 3.1 Isolering: FAS 2 Tjockputsskiva Den röda markeringen ska monteras in mot konstruktionen. Detta medför att den bästa sidan hamnar utåt, med minskad risk för fenolgenomslag. 3.2 Putsfäste: Sto Putsfäste XFR Välj putsfäste med hänsyn till underlag och isolertjocklek. XFR Trä, Plåt, Lättbetong/Tegel eller Betong 3.3 Nät: Sto Putsnät XNR 001 Nätet monteras mitt i grundningsbruket, minst 3 mm från stenullsskivan. 3.4 Näthållare/Nätdistans: Sto Näthållare XFN 003 Avsikten med produkterna är att lyfta ut nätet så att det hamnar mitt i putsskikt Putsskikt 1: StoArmat Eco 11 mm vid slätmålning, stänkputs eller spritputs. StoArmat Eco 10 mm vid rivputs 3.6 Putsskikt 2: StoArmat Eco 8 mm vid slätmålning, stänkputs eller spritputs. StoArmat Eco 6 mm horisontellt tandspacklad vid rivputs 3.7 Ytputs/ytfärg: StoMiral SP; Stänk- eller spritputs Sto Drywall SP; stänkputs Sto Kalkfärg med vitcement Sto Drywall BC 3.8 Rivputs StoMiral Ädelkratsputs minst 10 mm 3.9 Plåtarbeten: Enligt ritning eller med beprövad lösning. Enligt Hus AMA 98 kapitel JT-.52 JT Smygar: Enligt ritning eller med beprövad lösning. OBS! Möjlighet för putsen att röra sig. Använd gärna förbockade nätvinklar 3.11 Rörelsefogar, fogmassor, foglister: Av godkänd typ, anpassad för projektet. Grupp 64 eller 65 för foglister enligt Hus AMA 98, kapitel ZSB. Plastisk fogmassa enligt tabell ZSB/2 och elastisk fogmassa enligt tabell ZSB/3. I övrigt enligt tillverkarens anvisningar.

3 CHECKLISTA 3av 6 4. ISOLERING 4.1 Kvalitet: FAS 2 Tjockputsskiva 4.2 Röd markering inåt: Minskar risken för mörka fläckar. Den röda markeringen ska monteras in mot konstruktionen. Detta medför att den bästa sidan hamnar utåt, med minskad risk för fenolgenomslag. 4.3 Montering täta skarvar: Tryck skivorna mot varandra. Genomsticksmontage, fäste genom isoleringen, medger att skivorna kan monteras tätt i sidled. 4.4 Smygar, Hörn: Isolera även i smygar. Om möjligt och för bästa resultat skall även smygen isoleras, för att få homogent underlag. Smygen kan utföras med 20 mm isolering. 4.5 Fönsterbleck: Enlig ritning, Hus AMA 98. Fönsterbleck, med putskant, monteras efter att armeringen är utförd. 5. Sto PUTSFÄSTE XFR 5.1 Höjd på byggnaden: Avgör antal fästen. Byggnadshöjden används som parameter vid dimensionering av vindlast. Vindlast påverkar antal fästen i randzon, det vill säga hörn på byggnaden. 5.2 Tjocklek på isolering: Kontrollera att tjocklek är riktig. Isolertjockleken och höjden påverkar även basantalet fästen. Vid höga byggnader och tjock isolering blir hävstången längre för fästena. 5.3 Antal fäste/m 2 : Se tabell för dimensionering. Normalt 5 stycken per m 2. Se dock tabell över ökat antal på grund av byggnads höjd och isolertjocklek. 5.4 Runt fönster: Extra fästen håller nätet. 5.5 Vid rörelsefogar: På ömse sidor om rörelsefog, c 150 mm. 5.6 Anslutning hörn: Extra fästen enligt vindlastdimensionering. 5.7 Näthållare/Nätdistans: 5-10 st/m 2 Monteras för att hålla ut nätet från isoleringen.

4 CHECKLISTA 4av 6 6. NÄT 6.1 Typ: Sto-Putsnät XNR 001 Tråddiam 1.0mm, Varmförzinkat. 6.2 Maskvidd: 19 mm. 6.3 Planhet: Nätet skall vara plant. Innerdiameter min 150 mm på rullen ger tillräcklig planhet. 6.4 Överlapp: Överlapp minst 50 mm. Nätskarvar skall läggas med minst 50 mm överlapp, cirka 3 maskor. 6.5 Smygar, fönster: Extra armering mot sprickor. Extra armering, ca 250x500 mm diagonalt vid hörn. 6.6 Hörn: Förstärkning. Utåtgående hörn förstärks från sockelkanten och ca 1000 mm upp. 6.7 Nätkorgar, bockade hörn: Vid sockel och runt hörn. 6.8 Distans till stenull: Nätet skall sitta mitt i Putsskikt 1, åstadkoms med Sto-Näthållare XFN SOCKLAR 7.1 Anslutning mot sockel: Startbräda eller startlist. Indragen sockel är ur teknisk synpunkt den bästa lösningen. Se till att putsen är friskuren och att dränering fungerar. 7.2 Startlist: Borra före och använd spikplugg. Starta med bräda/nätkorg eller anslut till specialtillverkad startlist med luft-/dräneringshål. 7.3 Friläggning mot befintlig Vägg: Renskär mellan bräda och puts. 7.4 Val av bruk: Enligt putsleverantör. 8. RÖRELSEFOGAR 8.1 Placering: Enlig ritning. Skall vara projekterade och deras placering skall framgå av fasadritning så att extra fästen kan placeras rätt. Rörelsefogar placeras där de stör minst. Tex. bakom stuprör. Vid trästomme krävs extra reglar i anslutning till rörelsefog. 8.2 Avstånd: Vertikala och horisontella fogar utförs med c-avstånd meter samt i alla utåtgående och inåtgående hörn. 8.3 Horisontellt: Då horisontella fogar skall fyllas med bottningslist och fogmassa krävs fogbredd 10 mm. 8.4 Vertikalt: Kan lämnas öppna. Fogbredd 5 mm. 8.5 Skäres snarast: Så fort putsskiktets hållfasthet medger skärning. Var noggrann vid renskärning. 8.6 Rätlinjiga: Använd riktbräda!

5 CHECKLISTA 5av 6 9. SLÄTMÅLNING 9.1 Putsskikt 1: Tjocklek ca 11 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur. 9.2 Putsskikt 2: Tjocklek ca 8 mm. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt 1. Brädrivs, våfflas eller spikrivs till önskad struktur. Vid slätputsad yta får krympsprickor inte förekomma. 9.3 Ytskiktet: Våtblandad kalkfärg ska blandas med rätt mängd vitcement. Till en hink med 15 kg Sto Kalkfärg blandas normalt 800 g vitcement (=6 dl). Mängden vitcement som behövs kan variera beroende på underlag och väderlek. Tryckhållfasthet CS II ska erhållas. Alternativt Sto Drywall BC. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs. 9.4 Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel. 10. STÄNKPUTS 10.1 Putsskikt 1 Tjocklek ca 11 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur Putsskikt 2: Tjocklek ca 8 mm. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt 1. Vid slätputsad yta får krympsprickor inte förekomma Ytskiktet: StoMiral SP appliceras ca 4 kg/m 2. Alternativt appliceras Sto Drywall SP ca 1,3 kg/m 2. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel.

6 CHECKLISTA 6av RIVPUTS 11.1 Putsskikt 1 Tjocklek ca 10 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur Putsskikt 2: Tjocklek ca 6 mm. 6x6mm tandspackel används för att göra horisontell tandning i bruket. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt Ytskiktet: StoMiral Ädelkratsputs K3,0 appliceras ca 25 kg/m 2. När putsen fått lämplig hållfasthet rivs sedan ytan med spikbräda till ca 10 mm tjocklek. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel. 12. VATTNING 12.1 Putsskikt 1 och 2: Förvattna kvällen före Putsskikt 2 påföres. Eftervattna i 3-5 dagar vid torr väderlek. Väderleksförhållanden bestämmer vattningsgraden. Eftervattna dock inte så mycket att vatten rinner Ytputs: Vid torr väderlek förvattnas Putsskikt 2 innan ytputs påföres. 13. ÖVRIGT 13.1 Regnvatten från tak: Får inte träffa väggen. Intäckning! Skall ledas bort från väggen, med så kallade utkastare, under putsningsarbetet Lagning av puts: Efterlagning vid rivning av ställning görs med bruk och färg lika övrig fasad.

Objekt, Nyproduktion: Objekt, Renovering: Objektdel: Adress: Entreprenör:

Objekt, Nyproduktion: Objekt, Renovering: Objektdel: Adress: Entreprenör: EGENKONTROLL 1av 5 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc isolersystem för putsade fasader Objekt, Nyproduktion: Objekt, Renovering: Objektdel: Adress: Entreprenör: INSTRUKTION FÖR EGENKONTROLL:

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag 6 Isolering Therm 378 PIR Skiva 7 Isolering av Therm

Läs mer

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid nyproduktion 6 Stomme/underlag vid renovering

Läs mer

Weber Serpomin EF och Serposol EF Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Serpomin EF och Serposol EF Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid nyproduktion 6 Stomme/undelag vid renovering 7

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande befintlig puts

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Plus

Arbetsanvisning Iso-Plus Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Plus 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Plus skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Min

Arbetsanvisning Iso-Min Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Min 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Min skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM

Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM Innehåll Systembeskrivning... 3 Komponenter med stålnät... 3 Komponenter med glasfibernät:... 3 Gemensam ytbehandling för båda systemen... 3 Montage...

Läs mer

Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM

Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM Arbetsanvisning Sockelputssystem FASADPUTSSYSTEM Innehåll Systembeskrivning... 3 Komponenter med stålnät... 3 Komponenter med glasfibernät:... 3 Gemensam ytbehandling för båda systemen... 3 Montage...

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Serporoc MK2 på lätt regels tomme Fasadsys tem

Serporoc MK2 på lätt regels tomme Fasadsys tem Serporoc MK2 på lätt regels tomme Fasadsys tem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Innehållsförteckning Förklaring till kvalitetssäkringsdokument 3 Mottagningskontroll enligt ABM 07 4 Stomme/underlag

Läs mer

VENTO E ETT VENTILERAT FASADSYSTEM FRÅN CAPAROL EGENKONTROLL

VENTO E ETT VENTILERAT FASADSYSTEM FRÅN CAPAROL EGENKONTROLL VENTO E ETT VENTILERAT FASADSYSTEM FRÅN CAPAROL EGENKONTROLL Kvalitetssäkring/Egen Syftet med denna egen är att säkerställa att arbetet med Capatect Vento E utförs på föreskrivet sätt. Egenen ska användas

Läs mer

Weber Ädelputssystem Puts på tegel Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Ädelputssystem Puts på tegel Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid renovering 6 Stomme/underlag vid nyproduktion

Läs mer

Serpovent G2 fasadsystem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsystem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar eller

Läs mer

Rev. 2010-10-11. Arbetsanvisning. Serporoc Fasadsystem puts på mineralull

Rev. 2010-10-11. Arbetsanvisning. Serporoc Fasadsystem puts på mineralull Arbetsanvisning Serporoc Fasadsystem puts på mineralull Ställning Bilden visar lämplig ställning med regntak för Serpo roc-arbeten. Bomlaget bör vara minst 5 plank brett + 1 planka som sitter på konsoller

Läs mer

Serpovent G2 fasadsystem med isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsystem med isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsystem med isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem med isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar eller

Läs mer

Weber Rotsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Rotsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag 6 Plåtarbeten 7 Nätning och infästning 8 Putsarbeten

Läs mer

Produkter till Vägg & golv

Produkter till Vägg & golv Produkter till Vägg & golv PUTSNÄT STÅLNÄT Svetsat trådnät spolat på rulle, varmförzinkat efter svetsning. Min. 350 g zink/m2 trådyta. Används som putsbärare och armering i putsbruk till fasadbeklädnad

Läs mer

P-märkt Serporoc Premium 32 Fasadsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

P-märkt Serporoc Premium 32 Fasadsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport P-märkt Serporoc Premium 32 Fasadsystem Innehållsförteckning Sida Förklaring till kvalitetssäkringsdokument 3 Mottagningskontroll enligt ABM 07 4 Checklista beredningsmöte för andra yrkeskategorier 5 Ställning

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning SERPO Fasadsystem EF Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF System- och arbetsanvisning Innehåll Sid Ställningsrekommendation 3 Stomme/underlag vid nyproduktion och tilläggsisolering 3 Systembeskrivning

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Weber Fasadsystem EF. Serpomin EF, Serposol EF.System- och arbetsanvisning.

Weber Fasadsystem EF. Serpomin EF, Serposol EF.System- och arbetsanvisning. Weber Fasadsystem EF Serpomin EF, Serposol EF.System- och arbetsanvisning. xx Ställning Illustrationen visar lämplig typ av ställning för fasadarbeten. Bomlaget ska vara minst 1 meter (5 plank) brett.

Läs mer

Serporoc Fasadsystem. Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning

Serporoc Fasadsystem. Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning Serporoc Fasadsystem Puts på mineralull. System- och arbetsanvisning Ställning Bilden visar lämplig ställning med regntak för Serpo roc-arbeten. Bomlaget bör vara 5 plank brett + 1 planka som sitter på

Läs mer

Weber Ädelsputssystem Renovering Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Ädelsputssystem Renovering Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Weber Ädelsputssystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag bomknackning, rengöring 6 Plåtarbeten

Läs mer

Weber Kalkbrukssystem Renovering Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Kalkbrukssystem Renovering Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag bomknackning, rengöring 6 Plåtarbeten 7 Putsarbeten

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

ARBETSANVISNING PAROC FATIO PAROC LINIO

ARBETSANVISNING PAROC FATIO PAROC LINIO PAROC FATIO PAROC LINIO Rekv.nr 3030 Mars 2014 Arbetsanvisning för putsade fasader PAROC FATIO OCH PAROC LINIO 1. Generellt Rödmarkerad yta inåt Ena sidan på varje isolerskiva är markerad med en röd färgpunkt

Läs mer

Weber Puts På Socklar Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Puts På Socklar Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid renovering 6 Stomme/underlag vid nyprodukion 7

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Vent

Arbetsanvisning Iso-Vent Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Arbetsanvisning Aquapanel Outdoor FASAD

Arbetsanvisning Aquapanel Outdoor FASAD Arbetsanvisning Aquapanel Outdoor FASAD Innehåll Förberedelse... 3 Förstärkning av hörn och öppningar... 3 Ytterhörn... 4 Fönstersmyg... 4 Dilatationsfogar... 5 Startlist... 5 Putsning... 6 Grundputs...

Läs mer

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat.

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. Fasadputssystem Finja Betong Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. 2 Flexibelt fasadputssystem för alla typer av byggnader. Iso-Fin medger stor valfrihet ifråga om fasadens utseende. Karaktären

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

Renovering Arbetsanvisning

Renovering Arbetsanvisning Renovering Arbetsanvisning Renoveringsmetoder Välj alltid renoveringsmetod och material, som tål fortsatt underhåll utan att förstöra under laget. På K-märkta byggnader är det viktigt att behålla den befintliga

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Version 1 2015 StoVentec

Version 1 2015 StoVentec StoVentec Fasadsystem Generellt StoVentec Fasadsystem monteras som en ventilerad fasadbeklädnad och levereras av Sto Scandinavia AB. Systemet innehåller bl.a. den putsbärande skivan, StoVentec Fasadskiva,

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.4 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Skivmontage Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Mottagningss... 4 Byggnadsställning... 5 Vindskydd/Stomme...

Läs mer

Combi-Tradition Tjockputskoncept på mineralull med extra skydd för vatteninträngning

Combi-Tradition Tjockputskoncept på mineralull med extra skydd för vatteninträngning Combi-Tradition Tjockputskoncept på mineralull med extra skydd för vatteninträngning Systembeskrivning Utgåva: 2015-12-10 Combimix AB Verkstadsvägen 6 746 40 Bålsta Tel. 0171-46 65 90 Fax. 0171-46 65 99

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Plus

Arbetsanvisning Iso-Plus Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Plus 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Plus skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin med luftspalt 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

V Å T R U M. Jackon. våtrum. Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum.

V Å T R U M. Jackon. våtrum. Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum. Jackon våtrum Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum V Å T R U M 2Jackon våtrum Inspiration och idéer Få inspiration och idéer till att använda Jackon våtrumsskiva. Följ steg för steg hur rummet

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Vent & Iso-Vent P FASADPUTSSYSTEM

Arbetsanvisning Iso-Vent & Iso-Vent P FASADPUTSSYSTEM Arbetsanvisning Iso-Vent & Iso-Vent P FASADPUTSSYSTEM Innehåll Systembeskrivning... 3 Montage... 4 Underlag... 4 Iso-Vent P... 4 Iso-Vent... 4 Luftspalt... 4 Putsskiva... 4 Fästdon... 4 Armeringsnät...

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att du alltid ska ha det starkaste skiktet innerst och svagare ju längre ut du putsar. På detta sätt får du den bästa samverkan

Läs mer

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Vindskivsystem. Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Vindskivsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Innehållsförteckning Sida Objektsinformation 3 Mottagningskontroll 4 Systemuppbyggnad 5 - Fall på understycke till fönsteröppning - Tätning fönster-/dorröppning

Läs mer

Combi-Drain Tjockputskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt

Combi-Drain Tjockputskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt Combi-Drain Tjockputskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt Systembeskrivning Utgåva: 2016-04-13 Combimix AB Verkstadsvägen 6 746 40 Bålsta Tel. 0171-46 65 90 Fax. 0171-46 65 99 info@combimix.se

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Weber Kalkbrukssystem Reveteringsmatta Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation/förklaring 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag 6 Plåtarbeten 7 Grundning 8 Putsarbeten

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Projekteringsanvisning Iso-Fin

Projekteringsanvisning Iso-Fin Lättklinkerblock Finja Betong Projekteringsanvisning Iso-Fin Allmänt Finja Iso-Fin är en utvändig tilläggsisolering av ytterväggar i befintliga byggnader. Finja Iso-Fin kan också användas som yttre del

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 3 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy och Windy Plus Icopal Windy är ett diffusionsöppet vindskydd för användning

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Combi-Rot-Tradition Tjockputskoncept för befintliga putsade fasader och väggelement

Combi-Rot-Tradition Tjockputskoncept för befintliga putsade fasader och väggelement Combi-Rot-Tradition Tjockputskoncept för befintliga putsade fasader och väggelement Systembeskrivning Utgåva: 2011-11-25 Combimix AB Verkstadsvägen 6 746 40 Bålsta Tel. 0171-46 65 90 Fax. 0171-46 65 99

Läs mer

PUTSNING BRUKSANVISNING

PUTSNING BRUKSANVISNING Hjälp vid PUTSNING BRUKSANVISNING Allmänt En grundregel vid all putsning är att du alltid skall ha det starkaste skiktet innerst och svagare ju längre ut du putsar. På detta sätt får du den bästa samverkan

Läs mer

Combi-Drain Ett putskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt

Combi-Drain Ett putskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt Combi-Drain Ett putskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt Systembeskrivning Utgåva 2010-05-10 Combimix AB Verkstadsvägen 6 746 40 Bålsta Tel. 0171-46 65 90 Fax. 0171-46 65 99 info@combimix.se

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Min FASADPUTSSYSTEM

Arbetsanvisning Iso-Min FASADPUTSSYSTEM Arbetsanvisning Iso-Min FASADPUTSSYSTEM Innehåll Systembeskrivning... 3 Montage... 4 Underlaget... 4 Isolering... 4 Fästdon... 4 Armeringsnät... 5 Puts... 5 Rörelsefogar... 6 Väggsektion Iso-Min... 7 A

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Fasader beklädnad Armerad puts på fibercementskivor

Fasader beklädnad Armerad puts på fibercementskivor 53 LBS.21 Fasader beklädnad Armerad puts på fibercementskivor Fasadputs på armerad isolering på fibercementskivor Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Underliggande konstruktion EPS S80/C80. Klistring med SockelFlex Carbon Fuktutsatta ytor (50cm upp från mark)

Underliggande konstruktion EPS S80/C80. Klistring med SockelFlex Carbon Fuktutsatta ytor (50cm upp från mark) Underliggande konstruktion Fuktutsatta ytor (50cm upp från mark) putsas / armeras Armareno Socklbruk primer och ytputs Klistring med SockelFlex Carbon Fuktutsatta ytor (50cm upp från mark) Anslutning Balkong

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Serporoc MK2 Fasadsystem på lättregelstomme

Serporoc MK2 Fasadsystem på lättregelstomme Serporoc MK2 Fasadsystem på lättregelstomme System- och arbetsanvisning Använd endast de originalprodukter som ingår i Serporoc MK2 Fasadsystem på lättregelstomme enligt sid 7. Längden på Therm 312 Fäste

Läs mer

6 Balkonger och piskaltaner

6 Balkonger och piskaltaner 6 Balkonger och piskaltaner System B2A: 6.3 Principskisser på detaljer: Detalj av sockel balkong. 6.3.1 Detalj av sockel piskaltan. 6.3.2 Detalj av sockel med rörelsefog. 6.3.3 Detalj av rörelsefog. 6.3.4

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade

Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade Fasadputssystem Finja Betong Putsade fasader Vackra, trygga och beprövade Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö. Iso-Fin Almvägen, Kristianstad Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg (ovan) Iso-Min Fogdevägen,

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg 53 IBE.231 Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg Tvåstegstätad tilläggsisolering med puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

Kingspan Insulation. Monteringsanvisning Sauna-Satu

Kingspan Insulation. Monteringsanvisning Sauna-Satu Kingspan Insulation Monteringsanvisning Sauna-Satu Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på bägge sidor Skivstorlek: 600 x 1200 mm Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor dor av

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Montering av Kerabit Dual på balkong

Montering av Kerabit Dual på balkong 1 (5) Montering av Kerabit Dual på balkong Kerabit Dual lämpar sig på trä- och betongbalkonger med en lutning på minst 1:80 och ett djup på max 7,5 m som har extern vattenavledning, inga brunnar eller

Läs mer

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Marmoroc är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i mer än 40 år. Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit marmor.

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade Fasad Finja Betong Putsade fasader Vackra, trygga och beprövade Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö Iso-Fin Almvägen, Kristianstad Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg (ovan) Iso-Min Fogdevägen, Bagarmossen

Läs mer

P-märkt Serporoc MK2 Fasadsystem

P-märkt Serporoc MK2 Fasadsystem P-märkt Serporoc MK2 Fasadsystem System- och arbetsanvisning Använd endast de originalprodukter som ingår i P-märkt Serporoc MK2 Fasadsystem enligt sid 8-9. Längden på Therm 312 Fäste TB bestäms av isolertjockleken,

Läs mer

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON THERMODRÄN Monteringsanvisning Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING 04-2016 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! PRODUKTSPEKTRUM JACKON THERMODRÄN

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 9. Energirenovera med Klimatskiva ZERO. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 9. Energirenovera med Klimatskiva ZERO. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 9 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 9. Isolera med Klimatskiva ZERO

BYGG SÅ HÄR 9. Isolera med Klimatskiva ZERO BYGG SÅ HÄR 9 Isolera med Klimatskiva ZERO ENERGIRENOVERA YTTERVÄGGEN UTVÄNDIGT MED KLIMATSKIVA ZERO Under de närmsta 50 åren kommer vi att få se avsevärda temperaturhöjningar världen över. Men vi kan

Läs mer

ARBETSANVISNING. Ecoprim Varmvägg 200

ARBETSANVISNING. Ecoprim Varmvägg 200 ARBETSANVISNING Ecoprim Varmvägg 200 Byggboken på Paroc.se December 2005 Ecoprim Varmvägg 200 1 Montering Tag bort lister, foder, utanpåliggande elledningar, eluttag m m och kontrollera att väggen är jämn.

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

B U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer