CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader"

Transkript

1 CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter på rätt c-avstånd. Att skivan är monterad, samt att reglar runt fönster medger smyg och extra infästningar. 1.2 Bom och nedfallet underlag: Lagas eller lämnas. Laga större skador. Puts med så kallad fast bom kan isoleras över. Undvik sammanhängande luftspalt bakom den nya isoleringen. 1.3 Provdragning: Vid okänt underlag eller renovering. Provdragning görs om det råder osäkerhet kring underlag och/eller utrustning. Detta är aktuellt främst vid renovering på underlag av gasbetong. Dimensionera antal fästen enligt separat instruktion. 1.4 Sockelanslutning: Kolla lämpligt val med hänsyn till rörlighet och dränering. Startbräda eller startlist. Vid startbräda används nätkorg av armeringsnätet. Se till att isoleringen lämnas öppen på del av ytan nertill. Säkra rörlighet och dränering. 2. STÄLLNING 2.1 Typ: Godkänd. Välj ställning med hänsyn till personsäkerhet, objektets storlek och form. 2.2 Placering: Med minsta möjliga störning. Placera ställningen så att isolering och putsning kan utföras med minsta störning. 2.3 Infästning: Enligt leverantörens anvisningar. 2.4 Intäckning: Intäckning och tak över ställningen, vid behov beroende av väderlek. 2.5 Uppvärmning: Då fasadtemperatur understiger +5 C. Vid temperatur under +5 värms utrymmet bakom inklädning upp. Frostkristaller får aldrig uppträda i putsbruket.

2 CHECKLISTA 2av 6 3. GODKÄNDA INGÅENDE PRODUKTER 3.1 Isolering: FAS 2 Tjockputsskiva Den röda markeringen ska monteras in mot konstruktionen. Detta medför att den bästa sidan hamnar utåt, med minskad risk för fenolgenomslag. 3.2 Putsfäste: Sto Putsfäste XFR Välj putsfäste med hänsyn till underlag och isolertjocklek. XFR Trä, Plåt, Lättbetong/Tegel eller Betong 3.3 Nät: Sto Putsnät XNR 001 Nätet monteras mitt i grundningsbruket, minst 3 mm från stenullsskivan. 3.4 Näthållare/Nätdistans: Sto Näthållare XFN 003 Avsikten med produkterna är att lyfta ut nätet så att det hamnar mitt i putsskikt Putsskikt 1: StoArmat Eco 11 mm vid slätmålning, stänkputs eller spritputs. StoArmat Eco 10 mm vid rivputs 3.6 Putsskikt 2: StoArmat Eco 8 mm vid slätmålning, stänkputs eller spritputs. StoArmat Eco 6 mm horisontellt tandspacklad vid rivputs 3.7 Ytputs/ytfärg: StoMiral SP; Stänk- eller spritputs Sto Drywall SP; stänkputs Sto Kalkfärg med vitcement Sto Drywall BC 3.8 Rivputs StoMiral Ädelkratsputs minst 10 mm 3.9 Plåtarbeten: Enligt ritning eller med beprövad lösning. Enligt Hus AMA 98 kapitel JT-.52 JT Smygar: Enligt ritning eller med beprövad lösning. OBS! Möjlighet för putsen att röra sig. Använd gärna förbockade nätvinklar 3.11 Rörelsefogar, fogmassor, foglister: Av godkänd typ, anpassad för projektet. Grupp 64 eller 65 för foglister enligt Hus AMA 98, kapitel ZSB. Plastisk fogmassa enligt tabell ZSB/2 och elastisk fogmassa enligt tabell ZSB/3. I övrigt enligt tillverkarens anvisningar.

3 CHECKLISTA 3av 6 4. ISOLERING 4.1 Kvalitet: FAS 2 Tjockputsskiva 4.2 Röd markering inåt: Minskar risken för mörka fläckar. Den röda markeringen ska monteras in mot konstruktionen. Detta medför att den bästa sidan hamnar utåt, med minskad risk för fenolgenomslag. 4.3 Montering täta skarvar: Tryck skivorna mot varandra. Genomsticksmontage, fäste genom isoleringen, medger att skivorna kan monteras tätt i sidled. 4.4 Smygar, Hörn: Isolera även i smygar. Om möjligt och för bästa resultat skall även smygen isoleras, för att få homogent underlag. Smygen kan utföras med 20 mm isolering. 4.5 Fönsterbleck: Enlig ritning, Hus AMA 98. Fönsterbleck, med putskant, monteras efter att armeringen är utförd. 5. Sto PUTSFÄSTE XFR 5.1 Höjd på byggnaden: Avgör antal fästen. Byggnadshöjden används som parameter vid dimensionering av vindlast. Vindlast påverkar antal fästen i randzon, det vill säga hörn på byggnaden. 5.2 Tjocklek på isolering: Kontrollera att tjocklek är riktig. Isolertjockleken och höjden påverkar även basantalet fästen. Vid höga byggnader och tjock isolering blir hävstången längre för fästena. 5.3 Antal fäste/m 2 : Se tabell för dimensionering. Normalt 5 stycken per m 2. Se dock tabell över ökat antal på grund av byggnads höjd och isolertjocklek. 5.4 Runt fönster: Extra fästen håller nätet. 5.5 Vid rörelsefogar: På ömse sidor om rörelsefog, c 150 mm. 5.6 Anslutning hörn: Extra fästen enligt vindlastdimensionering. 5.7 Näthållare/Nätdistans: 5-10 st/m 2 Monteras för att hålla ut nätet från isoleringen.

4 CHECKLISTA 4av 6 6. NÄT 6.1 Typ: Sto-Putsnät XNR 001 Tråddiam 1.0mm, Varmförzinkat. 6.2 Maskvidd: 19 mm. 6.3 Planhet: Nätet skall vara plant. Innerdiameter min 150 mm på rullen ger tillräcklig planhet. 6.4 Överlapp: Överlapp minst 50 mm. Nätskarvar skall läggas med minst 50 mm överlapp, cirka 3 maskor. 6.5 Smygar, fönster: Extra armering mot sprickor. Extra armering, ca 250x500 mm diagonalt vid hörn. 6.6 Hörn: Förstärkning. Utåtgående hörn förstärks från sockelkanten och ca 1000 mm upp. 6.7 Nätkorgar, bockade hörn: Vid sockel och runt hörn. 6.8 Distans till stenull: Nätet skall sitta mitt i Putsskikt 1, åstadkoms med Sto-Näthållare XFN SOCKLAR 7.1 Anslutning mot sockel: Startbräda eller startlist. Indragen sockel är ur teknisk synpunkt den bästa lösningen. Se till att putsen är friskuren och att dränering fungerar. 7.2 Startlist: Borra före och använd spikplugg. Starta med bräda/nätkorg eller anslut till specialtillverkad startlist med luft-/dräneringshål. 7.3 Friläggning mot befintlig Vägg: Renskär mellan bräda och puts. 7.4 Val av bruk: Enligt putsleverantör. 8. RÖRELSEFOGAR 8.1 Placering: Enlig ritning. Skall vara projekterade och deras placering skall framgå av fasadritning så att extra fästen kan placeras rätt. Rörelsefogar placeras där de stör minst. Tex. bakom stuprör. Vid trästomme krävs extra reglar i anslutning till rörelsefog. 8.2 Avstånd: Vertikala och horisontella fogar utförs med c-avstånd meter samt i alla utåtgående och inåtgående hörn. 8.3 Horisontellt: Då horisontella fogar skall fyllas med bottningslist och fogmassa krävs fogbredd 10 mm. 8.4 Vertikalt: Kan lämnas öppna. Fogbredd 5 mm. 8.5 Skäres snarast: Så fort putsskiktets hållfasthet medger skärning. Var noggrann vid renskärning. 8.6 Rätlinjiga: Använd riktbräda!

5 CHECKLISTA 5av 6 9. SLÄTMÅLNING 9.1 Putsskikt 1: Tjocklek ca 11 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur. 9.2 Putsskikt 2: Tjocklek ca 8 mm. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt 1. Brädrivs, våfflas eller spikrivs till önskad struktur. Vid slätputsad yta får krympsprickor inte förekomma. 9.3 Ytskiktet: Våtblandad kalkfärg ska blandas med rätt mängd vitcement. Till en hink med 15 kg Sto Kalkfärg blandas normalt 800 g vitcement (=6 dl). Mängden vitcement som behövs kan variera beroende på underlag och väderlek. Tryckhållfasthet CS II ska erhållas. Alternativt Sto Drywall BC. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs. 9.4 Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel. 10. STÄNKPUTS 10.1 Putsskikt 1 Tjocklek ca 11 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur Putsskikt 2: Tjocklek ca 8 mm. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt 1. Vid slätputsad yta får krympsprickor inte förekomma Ytskiktet: StoMiral SP appliceras ca 4 kg/m 2. Alternativt appliceras Sto Drywall SP ca 1,3 kg/m 2. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel.

6 CHECKLISTA 6av RIVPUTS 11.1 Putsskikt 1 Tjocklek ca 10 mm. Skall täcka armering och näthållare/nätdistans. Inte slät struktur Putsskikt 2: Tjocklek ca 6 mm. 6x6mm tandspackel används för att göra horisontell tandning i bruket. Putsskikt 2 görs aldrig tjockare än Putsskikt Ytskiktet: StoMiral Ädelkratsputs K3,0 appliceras ca 25 kg/m 2. När putsen fått lämplig hållfasthet rivs sedan ytan med spikbräda till ca 10 mm tjocklek. Kulör och struktur kontrolleras innan ställning rivs Friläggning, renskärning: Enligt ritning och så fort putsens hållfasthet medger. Friläggning / renskärning görs vid fönster, dörrar, genomföringar och andra anslutningar. Efter avfärgning dras fogar med spackel. 12. VATTNING 12.1 Putsskikt 1 och 2: Förvattna kvällen före Putsskikt 2 påföres. Eftervattna i 3-5 dagar vid torr väderlek. Väderleksförhållanden bestämmer vattningsgraden. Eftervattna dock inte så mycket att vatten rinner Ytputs: Vid torr väderlek förvattnas Putsskikt 2 innan ytputs påföres. 13. ÖVRIGT 13.1 Regnvatten från tak: Får inte träffa väggen. Intäckning! Skall ledas bort från väggen, med så kallade utkastare, under putsningsarbetet Lagning av puts: Efterlagning vid rivning av ställning görs med bruk och färg lika övrig fasad.

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4.

Innehåll. Plåtarbeten i samband med puts 2. Sammanfogning och infästning 3. Underlag 3. Språng 3. Putskant 4. Listbeslag 4. Plåtarbeten Innehåll Sid Plåtarbeten i samband med puts 2 Sammanfogning och infästning 3 Underlag 3 Språng 3 Putskant 4 Listbeslag 4 Fönsterbleck 4 Häng - och ståndskivor 4 Skyddsbeslag 5 Stuprör 5 Fasadrenovering

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer