Isolersystem. för husgrunder ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isolersystem. för husgrunder WWW.SUNDOLITT.SE ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT"

Transkript

1 Isolersystem för husgrunder ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT

2 INTRODUKTION Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga lösningar för dessa grundkonstruktioner blir grunderna både välisolerade och fuktsäkra. Vi visar även isoleringslösningar med EPS för källarväggar och krypgrunder. INNEHÅLL Sundolitts system för platta på mark 4 Fördelar med ett grundsystem från Sundolitt 5 Att bygga platta på mark med EPS-Grundelement 6 Standard- och Grundskivor 7 Kompensationsgrundläggning 8 L-element 9 F-element 10 Kantbalksform, KBF-element 11 I-element 11 Grundbalksform, GBF 12 Syllisolering och tillbehör Sundolitts produkter för källare och krypgrund 13 Dräneringsskiva, SDF 14 Krypgrundskiva Materialegenskaper EPS 15 Fakta om EPS i grunden

3 Komplett system för effektiva grunder GRUNDISOLERING PLATTA PÅ MARK Vid nyproduktion idag är platta på mark den vanligaste grundkonstruktionen. Sundolitt har monteringsfärdiga grundlösningar för platta på mark och pålad grundplatta. Cellplasten i kantbalken är både gjutform och isolering och med cellplastisolering under betongplattan blir grunden både välisolerad och fuktsäker. KÄLLARYTTERVÄGG Vid renovering eller nyproduktion av källarväggar ingår isoleringen som en del i fuktskyddet. Med cellplast på utsidan av källarväggen blir den bärande väggen varmare och den kan torka ut bättre. Sundolitts Dräneringsskiva isolerar samtidigt som vattnet dräneras i de vertikala spåren. KRYPGRUND Grundläggning med krypgrund har varit en vanlig grundkonstruktion till småhus. Speciellt under sensommaren kan det bli fuktigt i krypgrunden och då finns det en risk att träbjälklaget utsätts för mögel. En lösning är att bjälklaget isoleras på undersidan med Sundolitts krypgrundskiva. Härigenom höjs temperaturen på träets undersida vilket ger lägre relativ fuktighet. 3

4 PLATTA PÅ MARK Fördelar med ett grundsystem från Sundolitt Om du väljer ett grundsystem från Sundolitt gör du ett klokt val. Ett val som lönar sig under sjäva byggprocessen men även när huset har tagits i bruk. Fördelarna är många. PLAN SCHAKTBOTTEN OCH INGET FORMNINGSARBETE Med Sundolitts grundlösningar undviks krångliga schaktarbeten, kostnader för dyr, tvättad makadam samt glesform med tillhörande formningsarbete. Cellplasten i kantbalken är både gjutform och isolering. Eftersom grundläggning kan ske på plan schaktbotten med dränerande material underlättas arbetet. FUKTSKYDD OCH ISOLERING I ETT Med cellplastisolering under betongplattan blir grunden både välisolerad och fuktsäker. L-grund L-elementet har goda isolerande egen skaper. Sockeln är försedd med en tålig skiva som kan fås med olika exteriörer. Skivan ger en estetiskt tilltalande sockelyta. LÅG ENERGIFÖRBRUKNING Grunderna ger ett komfortabelt inomhusklimat och sänker energiförbrukningen Väljer du någon av våra grunder med mm cellplastisolering under plattan blir värmeförlusterna genom plattan låga. VILKEN GRUND SKA DU VÄLJA? Det som skiljer våra olika grunder åt är egentligen bara utformningen av grundelementet. Vilken typ av grund du ska välja beror till stor del på vilken typ av hus du tänker bygga och vilket utseende du önskar på sockeln. L-grund är ett bra val till villor, skolor, industri- och kontorsbyggnader med putsade fasader eller träfasader. F-grund väljs med fördel när du ska bygga hus med tegel som fasadmaterial. Du får en grund med en betongsockel utan skarvar. KBF-grund är vårt grundförslag till fritidshus, garage och industribyggnader. F-grund F-grunden har en patenterad kant balksutformning där isoleringen gjuts in i balken och du får en kraftig homogen betongsockel utan skarvar. Rätt val för hus av tegel. Det går utmärkt att kombinera olika sorters grund-element i samma grund. Gaveln på huset nedan kommer att få en tegelfasad. Därför använder man Sundolitt F-element anpassade för tegelfasader. Till husets långsida, som får en träfasad, har man istället valt Sundolitt L-grund. Här försedd med en tålig och snygg sockelskiva från Steni. KBF-grund Kantbalksformen är en monteringsfärdig isolerande kantbalk som passar utmärkt för enklare grundläggning, där det är tillräckligt med mm EPS-cellplast under plattan. 4

5 Att bygga platta på mark med Sundolitts grundelement PLATTA PÅ MARK Betong Golvvärmerör Armeringsmatta Sundolitt Isolerskiva Sundolitt grundelement med steni- eller fibercementskiva Underkantsarmering Dränerande material FÖRARBETE Schakta av markytan till anvisat grundläggningsdjup och lägg ut dräneringsrören. Underkanten på dräneringsröret ska ligga minst 150 mm lägre än husgrunden. Fyllnadsmaterialet runt röret ska vara dränerande. På schaktbotten läggs dränerande material med minsta tjocklek mm. Exempel på dräneringslager är krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 8 till 16 mm. Lagret behöver inte vara kapillärbrytande, tvättad makadam, eftersom EPS-isoleringen har denna funktion. Dräneringslagret komprimeras väl och avjämnas med ett tunt lager finkornig makadam vid kantbalkarna. Om marken består av finkorniga jordarter finns det en risk att jordpartiklarna kan tränga in i och försämra det dränerande lagret. När jordarterna i undergrunden är lera, silt eller fin sand bör en fiberduk placeras mellan jordlagret och det dränerande lagret. KOMPLETTA ISOLERSYSTEM ENKEL MONTERING Sundolitts grunder levereras i paketlösningar med färdiga hörn och med tillbehör. Grundelementen är både gjutform och isolering i ett, vilket gör arbetet smidigt eftersom ingen glesform behöver byggas upp. Vid montering sätts alla hörnelement ut först och sedan binds dessa samman med de raka grundelementen. Monteringen sker med hjälp av glesform vid I-element och höga L-, F och KBF-element. Vid lägre element behövs ingen glesform. När betongplattan ska isoleras med ett lager isolering väljs grundskivor med den kapillärbrytande G-falsen. Vid flera lager isolering väljs isolerskivor med raka kanter där skarvarna förskjuts. Vid grundläggning på tjälfarlig mark läggs eventuellt en randisolering utanför hörnen och längs med sidorna. Före gjutning motfylls elementen, som monterats utan glesform, på utsidan till ungefär halva höjden. Betongplattan gjuts och vibreras och betongspill på grundelementets skiva spolas eller borstas bort. För varje grundsystem finns det separata monteringsanvisningar. Unikt mängdberäkning När din grundplan är klar kan du skicka den som dwg-fil till oss. Vi lägger upp ditt uppdrag i vårt system och importerar din ritning till vårt unika mängdberäkningsprogram. Vi specificerar materialåtgång av grundelement, skivmaterial och tillbehör. Elementen som behöver kapas måttsätts på ritningen. Nu är grundläggningen mängdspecificerad och måttsatt. En komplett arbetsritning levereras tillsammans med grundelementen. Givetvis innehåller din leverans även alla erforderliga tillbehör för en smidig grundläggning. 5

6 PLATTA PÅ MARK Sundolitt Standardoch Grundskivor Standardskiva Grundskiva G-fals Alla våra grunder ska isoleras antingen med Grundskivor med G-fals eller Standardskivor med rak kant. Vid endast ett isolerlager väljs falsade skivor och då man har flera isolerlager väljs skivor med raka kanter och förskjutna skarvar. Grundskivorna har kapillärbrytande G-fals och finns i tjocklekar från 50 mm till 150 mm (max 200 mm) 585 x eller x Standardskivorna har raka kanter och finns i tjocklekar från 10 mm till 200 mm (max 500 mm) och i format från 600 x, x och x 2 mm. Förklaringar f kk = Karakteristisk tryckhållfasthet korttid enligt EN826 (10% deformation) f kl = Karakteristisk tryckhållfasthet långtid 0,5-fraktilen av 10 vid 50 års belastningstid. 1) = Tryckpåkänningar som motsvarar 3% total deformation, t, eller 2% krypdeformation, ct, efter 50 års belastningstid (för kontroll i bruksgränstillstånd), utvärdering utförd enligt EN1606 D = Värmekonduktivitet, deklarerat värde. kl = Värmekonduktivitet, klassificerat värde. Produktnamn EPS 60 Brottgräns Bruksgräns 1) f kk f kl 3% 2% kpa kpa totaldef krypdef Nya D 0,041 Gamla kl 0,039 Densitet Ungefär kg/m 3 15 f d = f kk / n. m EPS ,038 0, n = bestäms av säkerhetsklass EPS EPS ,037 0,035 0, m = 1,5 för EPS-cellplast EPS 200 MX EPS 250 MX , EPS MX EPS MX

7 Kompensationsgrundläggning PLATTA PÅ MARK Grundläggning med platta på mark vid dåliga grundförhållanden kräver särskilda åtgärder. En rationell metod är kompensationsgrundläggning med Sundolitts Lättfyllnadsblock och Standardskivor. Därmed kan grundförstärkning med pålar undvikas. Grundkonstruktionens styvhet kan ökas avsevärt genom att kombinera lastkompensationen med ett balksystem i betong, korsarmerat eller enkelspänt. Före utläggning av cellplastblocken utförs en avjämning med mm dränerande material. Balksystemet eller markribbdäcket (Sundolitt har patent på markribbdäck) byggs upp med hjälp av EPS- block och skivor. Därefter armeras konstruktionen och till sist gjuts betongen i balkarna och i den överliggande plattan. Tack vare den böjstyva konstruktionen kan punkt- och linjelaster spridas ut och ett jämnare grundtryck erhålls. Lättfyllnadsblock Exempel på grundplan Exempel på sektion av markribbdäck Dimensioner Lättfyllnadsblock Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) 250, 500, 2 Produktnamn Brottgräns Bruksgräns 1) f kk kpa f kl kpa 3% totaldeformation Nya D EPS ,038 7

8 PLATTA PÅ MARK Sundolitt L-grund Fibercementskiva Steniskiva L-elementet är vårt vanligaste grundelement och det används för att få en isolerande, tålig och estetisk sockel vid grundläggning av villor, skolor, industrioch kontorsbyggnader. Sockeln är försedd med en fibercement- eller steniskiva. Grundläggningsarbetet blir effektivt eftersom L-element och isolerskivor monteras på en plan schaktbotten. Dessutom undviks arbete med att montera glesform. L- grund används med fördel vid golvvärme. L-elementet tillverkas i flera kvaliteter och de finns i höjder från mm till 600 mm. När dimensionerande laster och egenskaper hos undergrunden är kända dimensioneras betongplattan och den underliggande EPS-isoleringen. Standardelement formgjuts och specialelement konturskärs och det är samma goda egenskaper i hela elementet. De formgjutna elementen har dessutom en förstärkt utformning mellan bottendel och ben. Fixeringskilar och spikbleck ingår vid leverans och färdiga formgjutna hörn finns som tillbehör. Fibercement- eller steniskiva Dimensioner Sockelhöjd H (mm) Bredd B (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D S ,037 S ,035 S200 MX ,034 S250 MX S MX S MX

9 Sundolitt F-grund PLATTA PÅ MARK F-elementet är en kvarsittande patenterad gjutform för kantbalk vid grundläggning av betongplatta på mark. Elementet ger en kraftig homogen betongsockel utan skarvar och används med fördel vid hus med murverk. Projektanpassade element kan levereras efter specifikation. Exempelvis kan sockelnivån sänkas vid fasad av murverk. Vidare kan, vid önskemål, överkanten på det inre benet fasas. F-elementet konturskärs och består av två vertikala ben. Vid montering av elementen fästs en släppduk mot det yttre benet. Den yttre betongklacken förbinds med den inre betongbalken med rostfria diagonalbyglar som sticks genom det inre cellplast benet. Betongklacken armeras även med längsgående armeringsstänger, där den översta stången trycks ner i betongen efter det att formen fyllts. När betongen har härdat skärs det yttre benet av med hjälp av en kniv eller elsåg. Frånkapet läggs med fördel utanför sockeln. Standardhöjderna är och mm och elementen finns i flera EPS-kvaliteter. När dimensionerande laster och egenskaper hos undergrunden är kända kan kantelementet och betongplattan dimensioneras. Teglet kragar normalt ut ungefär 10 mm (max 20 mm) utanför sockeln. Släppduk ingår vid leveransen. De rostfria diagonalbyglarna är extra tillbehör. Dimensioner Släppduk Sockelhöjd H (mm) Bredd B (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D S ,035 S200 MX ,034 S250 MX S MX S MX

10 PLATTA PÅ MARK Sundolitt KBF-grund Kantbalksformen är ett U-format element försett med färdig sockel av fibercement eller steniskiva. Elementet passar utmärkt vid enklare grundläggning, där det är tillräckligt med mm cellplast under plattan. Detta kan vara aktuellt i hus utan golvvärme, exempelvis fritidshus, garage och industribyggnader. De högre KBF-elementen kan användas vid pålade grunder. KBF-elementet tillverkas i flera kvaliteter och de finns i höjder från mm till 600 mm. Överkanten på elementet tillverkas både med rak och fasad kant. Projektanpassade element kan levereras efter specifikation. EPS-kvalieteten i KBF-elementet kan bestämmas när dimensionerande laster har beräknats och egenskaper hos undergrunden är kända. Elementen levereras med fixeringskilar och spikbleck och färdiga hörn finns som tillbehör. Standardelement formgjuts och specialelement konturskärs. Dimensioner Sockelhöjd H y (mm) Sockelhöjd H i (mm) Bredd B (mm) Skänkeltjocklek T s (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D S ,037 S ,035 S200 MX ,034 S250 MX S MX S MX

11 Sundolitt I-element PLATTA PÅ MARK Sundolitt I-element används för kantisolering av platta på mark. Elementet monteras med glesform. Det kan även användas vid tilläggsisolering av äldre socklar. Elementet konturskärs och det är försett med fibercement- eller steniskiva. I-element i andra dimensioner och utföranden än nedan angivna tillverkas på beställning. Hulling och fixeringsband finns som extra tillbehör och används vid montering mot glesform. Dimensioner Sockelhöjd H (mm) Bredd B (mm) 70 eller 70 eller 70 eller 70 eller Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D S ,037 Sundolitt Grundbalksform GBF Värmeisolerande kvarsittande konturskuren cellplastform för utförande av grundbalkar med rektangulär sektion alternativt fundamentform för pelare och pålar. Element i andra dimensioner och utföranden tillverkas på beställning. Spikbleck ingår vid leverans. Dimensioner Sockelhöjd H (mm) Bredd B (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D S ,035 S200MX ,034 11

12 TILLBEHÖR Sundolitt Syllisolering Sundolitt Syllisolering är kapillärbrytande tätningslist som används mellan betongstomme och träsyll. Med syllisoleringen blir skarven lufttät och fuktvandringen från betongplattan till syllen bryts. Sundolitt Syllisolering är tillverkad av polyetencellplast (PE) och har en helt sluten cellstruktur. Därför blir isoleringen lufttät samt utomordentligt motståndskraftigt mot vatten och kemikalier. Tätningslistens mjukhet gör att den tätar även vid liten ihoptryckning mot betong eller trä. Sundolitt Syllisolering levereras i vanliga virkesbredder från 45 mm med 5 eller 10 mm tjocklek. En styrregel och reglarna i väggelementet har isolerats mot betongplattan med syllisolering. Dessutom används syllisoleringen som en tätningslist mellan styrregeln och väggelementet. Tillbehör för Sundolitt Grund Släppduk Fixeringsband med hulling Hullingar Armeringsdistanser Fixeringskil Hörnbleck Rostfria diagonalbyglar (U-stick) Spikbleck Markskivhållare 12

13 Dränering och värmeisolering av källarväggar Fukt i källaren beror ofta på obefintlig eller bristfällig isolering och dränering eller på att det gamla fuktskyddet helt enkelt släppt från källarväggen. Sundolitt Dräneringsskiva SDF låter fukten inifrån huset komma ut, men stoppar effektivt fukten utifrån. Det ger en torr och varm grundmur, god värmeisolering och bra dränering - allt sådant som får grunden att må bra. Eftersom isoleringsförmågan beror på tjockleken på isoleringen, bör man se till att använda så tjocka dimensioner som möjligt av Sundolitt Dräneringsskiva SDF. Då får du en torrare vägg och bättre isolering samt ett behagligare inomhusklimat. Sundolitt Dräneringsskiva SDF finns i standardtjocklekarna 50, 70 och mm. Fiberduk, elastiskt membran, filtklämma 35 mm och avslutningslist finns som tillbehör. Övriga tjocklekar och EPS-kvaliteter kan offereras på begäran. KÄLLARVÄGG Sundolitt dräneringsskiva, SDF. Fiberduken levereras separat och monteras mot spåren vid uppförandet. Se även separat monteringsanvisning. Fall av cementbruk eller Sundolitt avtäckningslist Befintliga jordmassor för återfyllning Källarvägg av betong eller mursten Fiberduk Sundolitt Dräneringsskiva Dränerande skikt närmast över dräneringsrören Dräneringsrör Dimensioner Källarvägg Sundolitt G 80 Fiberduk Spår 10x12 c 50 mm Kapilärbrytande fals Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D Se även separat monteringsanvisning. G ,038 13

14 KRYPGRUND Isolering av krypgrunder Vid grundläggning av hus med krypgrund är det viktigt att välja en konstruktionslösning som inte ger fuktproblem. Till att börja med ska man se till att ytvatten inte rinner in i grunden och att dräneringen fungerar. Vidare ska bjälklaget vara lufttätt och markavdunstningen förhindras genom att täcka marken med plastfolie. Problemet, under sommaren, med att relativa fuktigheten ökar när ventilationsluften kyls ned mot de kalla ytorna i krypgrunden kan åtgärdas på flera sätt. En lösning är att öka temperaturen på träbjälklaget genom att isolera på undersidan med Sundolitts krypgrundskiva. Ett alternativ till att isolera bjälklaget är att isolera mark och grundmurar. Med denna åtgärd ökar temperaturen i krypgrunden. Se till att du får Sundolitt Kryp grund skiva med den unika kapillär brytande G-falsen. Det ökar ytter ligare skyddet mot fukt underifrån. SÅ HÄR ISOLERAR DU BJÄLKLAG ÖVER KRYPGRUND Gör rent krypgrunden och bjälklaget från organiskt material. Vid behov, justera markens fall så att vatten leds bort. Lägg 0,20 mm plastfolie på marken. Fäst Sundolitt Krypgrundskivor (med G-fals) underifrån i träbjälklaget med galvad spik och plastbrickor. Täta med skum eller drev så att lufkanaler ej uppstår. Befintligt bottenbjälklag Sundolitt Krypgrundskiva Spik med bricka Plastfolie på mark Dimensioner Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) EPS-kvalitet Karakteristisk tryckhållfasthet, kpa f kk f kl Tillåten långtidslast, kpa 3% totaldeformation Värmekonduktivitet D G ,038 14

15 Fakta om EPS i grunden EPS-CELLPLAST VÄRMEISOLERING Med en bra värmeisolering blir värmeförlusterna låga samtidigt som inomhusklimatet blir jämnare och behagligare. EPS-cellplast är mycket lämpligt vid all grundläggning, eftersom materialet inte är hygroskopiskt och då bibehålls den goda isoleringsförmågan även om den omgivande relativa fuktigheten är hög. GOLVVÄRME OCH VÄRMEISOLERING I ett hus med golvvärme i bottenplattan är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med en annan uppvärmning. I skriften Grundtips för golvvärme, som bl a har tagits fram av Energimyndigheten är tumregeln att det ska vara minst 250 mm isolering under platta på mark. Värmekonduktivitet, 0,060 0,050 0,040 0, Densitet, kg/m 3 FUKTSKYDD Med cellplastisolering under platta på mark blir fuktskyddet bra. EPS-cellplasten förhindrar kapillärsugning från marken. Dessutom skyddar cellplasten mot markfukt i ångfas. Isoleringens värmemotstånd ger upphov till en temperaturskillnad mellan betongplattan och den fuktiga marken, som medför att den varmare betongplattan kan hållas torrare än marken. Fuktvandring från marken i ångfas förhindras även av att ånggenomgångsmotståndet är högt vid tjockare isolering. Om det ska vara helt diffusionstätt krävs en polyetenfolie. TJÄLE Tjällyftning kan orsaka skador på husgrunden. I finkorniga jordar transporteras vatten upp till fryszonen med hjälp av kapillärkrafter. Vid grundläggning av platta på mark på tjälfarlig mark, t ex slit, grov lera och siltig morän undviks tjälskador genom att värmeisolera i marken intill grunden för att hindra avkylning uppifrån. Material Polyetenfilm Furupanel EPS Mineralull Lättbetong Betong 0,2 25 Olika byggnadsmaterials ånggenomgångsmotstånd. > HÖG HÅLLFASTHET EPS-cellplast har tack vare sin fina cellstruktur mycket hög tryckhållfasthet i förhållande till sin egentyngd. Vid dimensioneringen väljs cellplastens kvalitet utgående från de aktuella lasterna. Sundolitt tillverkar cellplast i hållfasthetsklasser, vid korttidslast, från 60- kpa. Deformationsegenskaperna vid långtidsbelastning är även väl kända. Sundolitts MX-skivor används där det ställs höga krav på tryckhållfasthet och god isoleringsförmåga. MX-isoleringen används i grunder och under fundament där belast ningarna är höga. För konstruktioner med Sundolitt MX tillåts korttidsbelastningar upp till kpa och långtidsbelastningar upp till 140 kpa. Vid högt ställda krav på tryckhållfasthet och isolering är Sundolitt MX-skivor den mest ekonomiska lösningen. Tjocklek Ånggenomgångsmotstånd mm 10 3 s/m Tryckhållfasthet, kpa Densitet 15

16 Sundolitt har drygt 50 års erfarenhet av att tillverka produkter av expanderad polystyren och polyetencellplast. I detta material utvecklar och tillverkar vi isolerande lösningar för byggbranschen, skräddarsydda förpackningar och flexibla produkter för industrin. Vi bedriver verksamhet i Norge, Sverige, Storbritannien, Danmark, Tyskland och Spanien. Moderbolaget är Br. Sunde as i Norge. Vår verksamhet är i huvudsak uppdelad på områdena Bygg, Anläggning, Industri och Förpackning. Vårt varumärke för cellplastråvara Vårt varumärke för cellplastisolering Vårt varumärke för förpackningsprodukter Sundolitt ab Vårgårda. Telefon Telefax

Isolersystem för husgrunder

Isolersystem för husgrunder Isolersystem WWW.SUNDOLiTT.SE för husgrunder E T T L Ä T T VA L M E D TUNGA ARGUMENT INTRODUKTiON Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Isolersystem. för husgrunder. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. tunga argument

Isolersystem. för husgrunder. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. tunga argument Isolersystem www.sundolitt.se för husgrunder E t t l ä t t va l m e d tunga argument Introduktion Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast Finja Betong Cellplast Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast för alla isoleringsbehov EPS eller expanderad polystyren tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar

TEKNISK BESKRIVNING. E&D Thermogrund. System för platta på mark: Kantelement. Isolering. Golvvärme. Armering. Konstruktionsritningar TEKNISK BESKRIVNING E&D Thermogrund EnergiJägarna & Dorocell AB System för platta på mark: Kantelement Isolering Golvvärme Armering Konstruktionsritningar Tekniska beräkningar Innehållsförteckning 1. Produktbeskrivning

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 05-2011 ersätter 03-2010 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar THERMOGRUND Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar Dorocell Byggsystem Telefon : 08-630 76 90 Box 7091 Telefax : 08-544 44 655 187 12 Täby E-mail : byggsystem@dorocell.se

Läs mer

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011 JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE 04-2015 ersätter 05-2011 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Ì Ì Jackopor (EPS) eller Jackofoam (XPS) Ytskickt av fiberarmerad

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Produktguide WWW.SUNDOLITT.SE. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial

Produktguide WWW.SUNDOLITT.SE. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Produktguide WWW.SUNDOLITT.SE Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Vår affärsidé Vi på Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i olika former. I detta material

Läs mer

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Produktguide www.sundolitt.se Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Vår affärsidé Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i olika former. I detta material tar

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Produktguide www.sundolitt.se Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Vår affärsidé Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i olika former. I detta material tar

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 03-2008 ersätter 05-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 03-2008 ersätter 05-2007. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 03-2008 ersätter 05-2007 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

KUB ett komplett byggsystem

KUB ett komplett byggsystem KUB ett komplett byggsystem Beskrivning av systemet och monteringsanvisning ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT WWW.SUNDOLITT.SE INTRODUKTION Denna broschyr beskriver hur vårt byggsystem Sundolitt Kub fungerar

Läs mer

Grundsystem & sockelelement

Grundsystem & sockelelement Grundsystem & sockelelement VÄDER KOMMER OCH GÅR MEN FUKTEN BESTÅR Ibland regnar eller snöar det på taket. Ibland skiner solen. Men grundkonstruktionen är ständigt och alltid utsatt för mer eller mindre

Läs mer

Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder. www.jackon.se. 05-2007 ersätter 05-2006

Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder. www.jackon.se. 05-2007 ersätter 05-2006 Jackon Siroc 05-2007 ersätter 05-2006 Siroc element för alla grunder www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall projektera och utföra grunder med platta på mark.

Läs mer

Grundsystem & sockelelement

Grundsystem & sockelelement Grundsystem & sockelelement 1 VÄDER KOMMER OCH GÅR MEN FUKTEN BESTÅR Ibland regnar eller snöar det på taket. Ibland skiner solen. Men grundkonstruktionen är ständigt och alltid utsatt för mer eller mindre

Läs mer

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial

Produktguide. www.sundolitt.se. Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Produktguide www.sundolitt.se Med allt du behöver veta om cellplast som byggmaterial Vår affärsidé Sundolitt har drygt års erfarenhet av att tillverka EPS-cellplast i olika former. I detta material tar

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN Snabbt och enkelt Från bädd till platta med lät ALBA Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader.

I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Applikationer Grund och källare Grund och källare I avsnittet om grund och källare finns lösningar som används till många typer av byggnader. Dagens krav på grund och källares prestanda är hög. Alla redovisade

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

ALBA Kryprumsgrund. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning ALBA Kryprumsgrund Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Inledning ALBA grundbalkar av LECA lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

KUB ett komplett byggsystem

KUB ett komplett byggsystem KUB ett komplett byggsystem Beskrivning av systemet och monteringsanvisning E t t l ä t t va l m e d tunga argument www.sundolitt.se Introduktion Denna broschyr beskriver hur vårt byggsystem Sundolitt

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

ALBA Kantelement. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning

ALBA Kantelement. Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning ALBA Kantelement Produktbeskrivning Projekteringsanvisning Monteringsanvisning Inledning ALBA kantelement är idag ett inarbetat begrepp vid grundläggning med platta på mark på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN

Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Sockelelement RÄTT FRÅN GRUNDEN Den nya generationen av Legalett sockelelement har ett unikt ytskikt av höghållfast betong, vilket gör sockeln oerhört robust och tåliga för olika former av åverkan. Sockelelementen

Läs mer

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning

Leca Kryprumsgrund. Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Leca Kryprumsgrund Produktbeskrivning, projekterings- och monteringsanvisning Inledning Leca grundbalkar av Leca lättklinkerbetong på grundsulor skapar förutsättningar för ett fribärande bjälklag över

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 0 Grundläggning Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE FONDA Universal Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE Se om ditt hus Fukt är husets värsta fiende. Särskilt husets källaryttervägg utsätts ständigt för fukt från marken. Att åtgärda väggar

Läs mer

Bättre bygg- och boekonomi

Bättre bygg- och boekonomi Nyhet! U-min Grund. Svensk patenterad uppfinning. Bättre bygg- och boekonomi med kompletta grunder från Supergrund Marknadens lägsta U-värde ger rejält sänkt byggkostnad U-min Grund är en svensk patenterad

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA?

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? Platta på mark med hänsyn till, fuktsäkerhet, energiförbrukning, radon, tjäle och byggkostnad. Många fuktskador har drabbat alla slags husgrunder

Läs mer

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se BENDERS isolering sockel och cellplast Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se delar av benders idépark vid huvudkontoret I edsvära Kunskap och traditioner Med omsorg och kvalitet i alla led

Läs mer

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se

Bygg så här 6. Tilläggsisolera källarväggen. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 6 Tilläggsisolera källarväggen paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Rätten till ändringar förbehålls, Layout: TREATIV REKLAMBYRÅ. Prislista 2010. 1 juni 2010. www.bewi.com

Rätten till ändringar förbehålls, Layout: TREATIV REKLAMBYRÅ. Prislista 2010. 1 juni 2010. www.bewi.com Rätten till ändringar förbehålls, Layout: TREATIV REKLAMBYRÅ Prislista 2010 1 juni 2010 www.bewi.com BEWI Isolerskiva S60 Grundisolering, takisolering och lättfyllning. CE-märkningsnr: F300789-A : 0,041

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Katalog 2010 Grunder E N E R G I E F F E K T I V

Katalog 2010 Grunder E N E R G I E F F E K T I V Katalog 2010 Grunder G r u n d i s o l e r i n g 2 0 1 0-0 1-0 1 E N E R G I E F F E K T I V U-MIN GRUND NORMAL S200 H=300 PASSAR DE ALLRA FLESTA HUSTYPER INKL. KÄLLARE TYP Bredd betong-linjelasbalk Väggtjocklek

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 6. Tilläggsisolera källarväggen. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 6 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1

Innehållsförteckning. Bilagor. 1. Inledning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Beräkningsförutsättningar 1 2.1 Kantbalkelementets utseende 1 2.2 Materialparametrar 1 2.2.1 Betong 1 2.2.2 Armering 1 2.2.3 Cellplast 2 2.2.4 Mark 2 2.2.5 Friktionskoefficient

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Tjälisolera hemma. Frostskydd och markisolering. STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS)

Tjälisolera hemma. Frostskydd och markisolering. STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Tjälisolera hemma Frostskydd och markisolering - Extruderad Polystyren (XPS) December 2006 1 Observera! Informationen i denna broschyr var den mest aktuella vid tryckningstillfället. Den kan komma att

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

JACKON SUPERDRÄN Ì DRÄNERING OCH UTVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARVÄGGAR. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! ersätter

JACKON SUPERDRÄN Ì DRÄNERING OCH UTVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARVÄGGAR. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! ersätter JACKON SUPERDRÄN Ì DRÄNERING OCH UTVÄNDIG ISOLERING AV KÄLLARVÄGGAR 11-2015 ersätter 11-2011 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Ny teknik gör det möjligt! Det är inte för inte som Jackon

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

BYGG SÅ HÄR 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. Byggisolering Sverige Skövde Telefon RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 3 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

NOBB PRISLISTA NORDEN INSULATION AB 2014-12-01. Uppdaterad 2016-03-11 v5

NOBB PRISLISTA NORDEN INSULATION AB 2014-12-01. Uppdaterad 2016-03-11 v5 NOBB PRISLISTA NORDEN INSULATION AB 2014-12-01 Uppdaterad 2016-03-11 v5 Tjocklek Innehåll m²/förpackning ISOLERSKIVA S60 Värmekonduktivitet: λd: 0,041 W/mK Ånggenomsläpplighet m2/s: 1,4 x 10^6 Vattenabsorption

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Leca Kantelement. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber

Leca Kantelement. Projekteringsanvisning. Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Kantelement Projekteringsanvisning Rev. 201.09.26 201.0.21 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Kantelement Projekteringsanvisning Innehållsförteckning 1

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

STYROFOAM lösningar. Produktfakta. För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company

STYROFOAM lösningar. Produktfakta. För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company STYROFOAM lösningar Produktfakta För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company Mars 2013 Observera! Informationen i denna broschyr var den mest aktuella vid tryckningstillfället.

Läs mer

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON THERMODRÄN Monteringsanvisning Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING 04-2016 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! PRODUKTSPEKTRUM JACKON THERMODRÄN

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Bender L- och T-Stöd

Bender L- och T-Stöd Bender L- och T-Stöd Benders stödmurselement tillverkas som standard med en grå rollad yta. Vi kan även erbjuda vissa modeller med slät yta, grafisk design eller gjutna mot matris. Elementen är försedda

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger PIR Isolering - Terrasser Kompletta lösningar för terrasser och balkonger Skräddarsydda isoleringssystem Bauder värmeisolering för terrasser och balkonger Välisolerade konstruktioner blir allt viktigare.

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

JACKON THERMOMUR 350. Grundmur och väggar för: Ì BOSTÄDER Ì KONTOR Ì FRITIDSHUS Ì INDUSTRIBYGGNADER. Monteringsanvisning. www.jackon.

JACKON THERMOMUR 350. Grundmur och väggar för: Ì BOSTÄDER Ì KONTOR Ì FRITIDSHUS Ì INDUSTRIBYGGNADER. Monteringsanvisning. www.jackon. JACKON THERMOMUR 350 Monteringsanvisning TG 2156 Grundmur och väggar för: Ì BOSTÄDER Ì KONTOR Ì FRITIDSHUS Ì INDUSTRIBYGGNADER 10-2015 ersätter 02-2011 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat!

Läs mer

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM Schaktning och utläggning av makadam utförs enligt gällande byggnormer. Grundbalk monteras enligt utläggningsplan. Byggsystem Direkt Sverige AB Tel vx 0430-149

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer