TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11"

Transkript

1 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC ersätter

2 NYHET! Jackon nu med marknadens absolut bästa isolervärde! Extremt lågt fuktupptag och suveräna dränerande egenskaper. NY TEKNIK GÖR DET MÖJLIGT Det är inte för inte som Jackon är grå. Hemligheten ligger i den grå färgen. EPS-råvaran har fått en tillsats av av det strålningsreducerande materialet grafit. Därmed reduceras värmeöverföringen och isoleringsvärdet ökar. Du får lägre energiförbrukning vilket ger en besparing både för plånboken och miljön. JACKON SUPERDRÄN; VARM & TORR KÄLLARE Fyra bra skäl att välja Jackon Så undviker du fukten! Användningen av utvändig isolering av källarväggar har fått en mycket stor spridning. Problem med fukt i källare kan ofta lösas med utvändig värmeisolering, isoleringen ger en varmare vägg och är därför gynnsam ur fuktsynpunkt. Ur Fukthandbok från Svensk Byggtjänst kan läsas "Utvändig värmeisolering har så avsevärda fördelar ur fuktsynpunkt att invändig värmeisolering inte bör komma ifråga för nybyggnader". Isolerande dräneringsskivor, såsom Jackon, rekommenderas av flera skäl: - varm och torr källare - inget tätskikt på väggens utsida, därför kan fukt torka utåt. - behövs inget dränerande lager av makadam eller singel, befintliga massor kan i regel användas till återfyllnad. - enkel montering och ekonomisk fördelaktig. Räkna alltid att vatten kan perkolera ned i ett dränerande skikt varför fritt vatten kan komma i kontakt med källarväggen. Murade väggar av lättklinkerbetong mm är inte vattentäta och måste därför förses med puts eller dylikt innan Jackon appliceras. Kontrollera att befintlig vattenavledning från tak och mark samt omkringliggande dräneringsledningar är väl fungerande. Säkerställ att byggnaden befinner sig över högsta grundvatten- och uppdämningsnivå, är så inte fallet måste särskilda åtgärder vidtagas för att förhindra fritt vatten att ta sig in i byggnaden. FUKTIG ELLER TORR KÄLLARVÄGG? 1. Materialet har en öppen struktur mellan de slutna cellerna vilket tillåter vatten att passera genom skivans "kanalsystem" ner till underliggande dräneringsledning. 2. Isoleringsförmåga i särklass tack vare inbladnigen av grafit, innebär att invändig isolering kan reduceras eller slopas helt. 3. Utvändig isolering är fördelaktigt ur fukthänseende då en varm och torr vägg ehålls. Skivans öppna struktur tillåter även eventuell kvarvarande fukt i väggen diffundera utåt. 4. Befintliga massor kan ofta användas vid återfyllning vilket sparar tid och kostnader. Jackon tillfredsställer alla krav som måste uppfyllas för en torr och varm källare. Skivorna är utvecklade speciellt med hänsyn till detta. Jackons produkter har bevisat sina goda isolerande och dränerande egenskaper genom många år på marknaden. Jackon är anpassad till såväl nybyggnad som renovering av äldre bostäder. Med invändig isolering får källarväggen en hög relativ fuktighet och risken för fuktskador är stor. PROBLEM MED INVÄNDIG ISOLERING Utvändig isolering ger en varm och torr källarvägg. UTVÄNDIG ISOLERING ÄR SÄKRAST Utan Jackon Med Jackon Det finns mängder med exempel på tidigare problem med invändig tilläggsisolerade källarytterväggar. Det som händer är att källarväggen blir kallare än förut, och nedkylningen medför att väggens relativa fuktighet höjs. Fuktigheten i muren ökar samtidigt också vid höjning av temperaturen i källaren. Hög relativ fuktighet ökar risken för röta och mögel vid källarmuren. Isolerar man utvändigt så medför det att källarmuren håller sig varm och torr. Man kan höja temperaturen i källaren samtidigt som den relativa fuktigheten minskar. Jackon har stor porvolym. Detta ger materialet hög ång - genomsläpplighet och naturlig fuktvandring inifrån och ut genom källar väggen, vilket ger en påtaglig uttork ningseffekt. Det kompletta byggsystemet för utvändig dränering och isolering av källarväggar 2

3 Monteringsanvisning Fuktskyddet förstärks med membranisolering på de nedersta 500 mm av grundmurens nedre del och även över eventuell grundsula. Underlaget skall vara rengjort från olja, fett, smuts och löst material. Sprickor och skador tätas respektive lagas. Eventuellt gammalt tätskikt avlägsnas hjälpligt/punktvis om inga hinder för detta föreligger. Är källarväggen uppbyggd av lecablock eller av annan öppen konstruktion skall hela väggen först putsas eller slammas för att erhålla erforderligt fuktskydd. Överkanten av Jackon skivan utformas så att inte vatten kan rinna in. Använd Jackon avslutningslist och täta mellan vägg och list med exempelvis silikonmassa eller utefog. Spika eller skruva fast avslutningslisten, c/c 150 mm. Täck dränskivorna med fiberduk för att förhindra att finkornigt material tränger in i skivan. Fiberduken skall omlottskarvas med minst 10 cm och vikas in under skivans topp och nertill släppas ut över det dränerande kringfyllnadsmaterialet. Skivorna monteras kant i kant med förskjutna skarvar. Använd dränstift, isolerhållare eller Soudatherm lim vid montage av Jackon. OBS! Uppdatering av broschyrmaterialet och dess innehåll kan ha ändrats efter publicering av denna broschyr. Kontrollera att du har den senaste och därmed gällande versionen av broschyren på. 5. Dränerande material fylls runt dräneringsröret, täck med fiberduken. Återfyllnad bör ske med material som åtminstone är måttligt genomsläppliga, använd ej lera eller uppslammad jord. Var varsam vid återfyllnaden och undvik att stora stenar, över 100 mm diameter, hamnar mot väggen. Färdig marknivå bör ligga ca mm över avslutningslisten och luta med minst fall 1:20, 3 meter ut från väggen. 4

4 Detaljritningar JACKON SUPERDRÄN Isolerskivor uppbygda av kulformad Super EPS-cellplast med grafittillsats för bättre isolerförmåga. Öppen porstruktur med en hög dränerande effekt. Jackon finns i tjocklekarna 70, 100 samt 150 mm, format 1200 x 1600 mm. Super EPS har en mycket hög isoleringsförmåga och nästan inget fuktupptag. Jackon är konstruerad med optimal bestående tryckhållfasthet och vattengenomsläpplighet. AVSLUTNINGSLIST Avslutningslist av plast som är formbar för isolertjocklekar mm respektive mm. Listen är till för att skydda och täcka dräneringsskivan upptill. FIBERDUK Dräneringsskivan måste alltid kläs utvändigt med fiberduk för att förhindra att finkornigt material tränger in i dräneringsskivan. Fiberduken har stor vattengenomsläpplighet som säkrar avrinning vid kraftigt regnväder. DUKSTIFT Specialstift för att fästa fiberduken i dräneringsskivan. Förbrukning 8-10 st./skiva. MEMBRANISOLERING För fuktskydd av grundmurens nedre del vid övergång mellan vägg och fundament, användas membranisolering. Kan appliceras vid låg temperatur och på fuktiga ytor. Lägsta temperatur vid användande +5. Torktid ca. 1,5 tim vid +20. Förbrukning ca. 10 m 2 /burk. SLAGNIT Slagnit med stor skalle för infästning av avslutningslist i betong, tegel och sten. Dimension 5x22 mm, förborrning med 5 mm borr. Slagniten förs in i list och borrhåll var efter den slås in. Åtgång 7-10 st/ m. Källarvägg med utstickande sula DRÄNSTIFT Fäste med butylband för lätt montering av Jackodren. Dra av skyddspappret från butylbandet och fäst in mot väggen. Tryck på isoleringen. Krävs att underlaget är torrt, rent och hyfsat jämnt. Förbrukning 2-4 per skiva. ISOLERHÅLLARE För mekanisk infästning av Jackodren. Borra hål i skivan och bakomvarande källarvägg. Slå sedan in isolerhållaren tills skivan sitter ordentligt fast. Fungerar effektivt oavsett väder och temperatur. Borrdiameter 5-8 mm beroende på underlag. Åtgång 1-2 st/skiva. SOUDATHERM LIM FÖR ISOLERSKIVOR Polyuretanlim för permanent och effektiv vidhäftning av Jackodren mot källarvägg. Limmet appliceras på isolerskivan varefter den trycks på plats. Kan appliceras vid väta men ej under -5 C. Skumpistol och pistolrengöring finns även i sortimentet. En behållare räcker till ca. 14 m 2. 6

5 DEFORMATION VID LÅNGTIDSLAST Diagram 1 avser deformationen av Jackon vid långtidsbelastning under 50 år. Diagram 2 visar dräneringskapaciteten i 50 mm skiva monterad på en källarvägg vid olika deformation. Långtidslast i kpa ,0 1,2 3,8 7,0 10,0 14,0 23,0 Sammantryckning, % DIAGRAM 1 KVARVARANDE DRÄNERINGSKAPACITET L/min kvm Tryckgradient 1,0 Vp/mm Jackon dräneringsskivan väljs med hänsyn till lång tidslast och vattenbelastning. Se diagram 1 och 2 samt diagram 3. Långtidslast bör ej överstiga 20 kpa för Jackon. JACKON SUPERDRÄN Teknisk fakta Densitet ca 20 kg/m 3 Värmekonduktivitet λ D Kapillär stighöjd 0,033 W/mk Mindre än 15 mm Tryckhållfasthet - kortidslast enl. SS-EN kpa 10% Def. - långtidslast 50 år 10 kpa 1,2% vid deformation % 21 kpa 3,8% 28 kpa 9,7% 35 kpa 14% Vattengenomsläpplighet - tryckgradient 0,1 600 l/min, kvm Vill du veta mer? Ta kontakt med din distriktschef eller våran tekniker Møklegaards Trykkeri AS, Fredrikstad - 08/ Dräneringskapacitet i L/min Krav L/min kvm DIAGRAM 2 Roger Öhlund Schaktdjup i m. 0,0 1,2 3,6 7,0 10,0 15,0 Sammantryckning, % MAXIMALT SCHAKTDJUP Vid djupare schakter och högre jordtryck än 20 kn/kvm, bör en hårdare skiva med högre volymvikt väljas (t.ex. Jackofoam källarväggskiva). m 3,5 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,1 2,5 sand/grus silt Rek. Max-djup återfyllingsmassor DIAGRAM 3 Bo Petterson Mikael Dellnäs Christer Andersson Martin Karlsson Teknisk rådgivare: Daniel Tholén Jackon AB Box 38, Kållered Telefon: Telefax: Orderfax: Order mail: lätta lösningar för ett bättre klimat

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer