Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker"

Transkript

1 Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta, minskad insyn och vindskydd.

2 Behöver du ett extra gästrum, ett förråd för utemöblerna, en lekstuga, ett tonårsrum eller varför inte en bastu? Med de nya reglerna i bygglagen som tillåter dig att bygga ett eller flera fristående hus med en sammanlagd byggnadsyta på 15 m 2 utan bygglov får du helt nya möjligheter, det är bara din fantasi som sätter stopp! Husen får max vara 3 meter i taknock och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

3 Bygg friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker DSM betyder Det Stapelbara Murverket och blocken är avsedda för torrstapling, man behöver alltså inget murbruk. Bygger man med Leca DSM byggblock är det lätt att anpassa byggnadens mått efter ditt behov. Minst lika viktigt är anpassning till omgivningen, kulör och struktur. Föredrar man sen att ha ett minimalt underhåll på huset så har man valt rätt material, när man väljer maxits produkter för grund, väggar, puts och golv. Vi ska med denna skrift beskriva för dig hur du kan uppfylla dessa behov på ett enkelt sätt. Myndigheter Ta kontakt med din kommuns lokala byggnadskontor för att få reda på om du behöver byggnadslov och vilka handlingar du i så fall ska lämna in tillsammans med din ansökan. Friggeboden Förvandlingen Beskrivning Friggeboden Förvandlingen är en flexibel friggebodslösning med flera inredningsalternativ och möjlighet att anpassa byggnadsdesignen. Du kan t ex välja kulör på fasaden, vilket takmaterial du vill använda, vilken typ av fönster du vill ha, var dörren ska placeras och detalj-utformning. Friggeboden Förvandlingen är en robust och fuktsäker byggnad, byggd av återvinningsbara material med en brandsäker stomme. Friggeboden har jämnt inomhusklimat och skyddande taksprång. Rita och planera En väl genomtänkt planering kan lösa behovet av gästrum, arbetsrum, hobbyrum, förvaring av gräsklippare, cyklar odyl, kanske en bastu, låt fantasin flöda! Du kommer kanske att ha framtida behov som tex tonårsrum, så planera väl. Placering En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta, minskad insyn och vindskydd. Det är viktigt att du pratar igenom hur du har tänkt bygga med dina grannar. Utsättning, markarbeten Före utsättningen bör grovschakt, framdragning av ev. avloppsrör, vattenledningar och annat vara klart. Befintliga el- och teleledningar bör markeras. Ring respektive ledningsägare för utsättning eller markering, i de flesta fall är detta kostnadsfritt. 1. Placera ut profiler på betryggande avstånd från de blivande väggytorna. 2. Profilernas överkant vägs av så att de får samma höjd som tex den blivande sockelns överkant. 3. Markera kantelementskant, väggliv och andra mått på profilerna med mursnören. 4. Kontrollera hörnens läge och att utsättningen är vinkelrät. Mät diagonalerna på rektangulära eller kvadratiska grunder med ett stålmåttband. Detta har obetydlig elasticitet, vilket ger mycket exakt mätning. Diagonalerna ska hålla exakt samma mått, helst på millimetern när. Då är hörnviklarna exakt 90. Detaljschaktning, rördragning, återfyllnad och eventuell uppfyllnad färdigställs efter grundritning 5. Dräneringslagret kan utföras med grus, makadam eller Leca Lättklinker. Materialet ska packas väl med plattvibrator (tex Dynapac CM13 eller Dynapac LF 140). Dräneringslagrets tjocklek bestäms av schaktets djup. Det är viktigt att du schaktar tillräckligt djupt för att få bort all matjord innan du återfyller. Är marken tjälfarlig kan det bli nödvändigt att schakta ur till frostfritt djup.

4 Friggeboden Förvandlingen Bygglovsfri murad friggebod, byggnadsyta 15 m 2 Murverk av Leca DSM Byggblock Grundplan Inredningsexempel Förråd/hobbyrum och carport Bygglov krävs normal för att uppföra en carport. Arbetsrum Tonårsrum media och umgånge Gäststuga Bastu/gästrum Bygganmälan krävs för inkoppling av vatten. Isolera rören för att undvika problem vintertid.

5 Fasadexempel Luftsolfångare Möjlighet till dörr och ingång från gaveln Fasad 1 Fasad 2 Öppen takfot på gaveln Inklädd takfot på långsidan eller öppen takfot med synliga taktassar Fasad 3 Fasad 4 Papptak Fasad 1 Förråd/hobbyrum och carport Tak med mosssedumvegetation Fasad 1 Bastu och gästrum Weber i samarbete med: Kiran M Gerhardsson, arkitekt SAR/MSA

6 Grundläggning Alt 1: Leca Sulblock med Leca DSM 190 mm byggblock 1. Lägg ut Leca Sulblock 59x19x29 kant i kant. Armera med 2 st Bi 40 och gjut i med Weber Finbetong 2. Loda ut markering på sulorna för byggnadens hörn. 3. Stapla upp blocken med utgångsläge från hörnen. 4. När du kommit ca 2 skift ovan tänkt mark och golv putsas sockelns insida med 4-5 mm Therm 261 Puts bruk EF. 5. Sockelns utsida ska putsas med 2 skikt Therm 261 Puts bruk EF. Mellan skikten läggs ett Therm 397 Glasfibernät. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.vid utsatta lägen kan Therm 260 Sockelbruk EF-A användas. 6. På sockelns insida fästs en grundmurspapp vid högsta höjd för tänkt golv. 7. Armeringsnät 5150, (Ø 5 mm, # 150 mm) på armeringsdistanser kattfötter, skarvlängd 3 nätrutor. 8. Gjutning med betong. 9. Golvavjämning. 10. Det färdiga golvet behandlas med Weber Vattenstopp. Grundläggning Alt 2: Leca Kantelement 25x40 cm 1. Utläggning av tryckplattor till Leca Kantelement görs med ett c/c-avstånd på 1,5 m vid normala markför hållanden och last. 2. Loda ut markering på tryckplattorna för byggnadens hörn. 3. Elementet placeras ut med kran i dess lyftöglor: (se Leca Kantelement 4. Kontrollmätning: placering, höjd, diagonal. 5. Uppfyllnad utav grus, makadam eller Leca Lättklinker till avsedd höjd. (Dräneringslager, se pkt 5 Utsättning, markarbeten) 6. Isolering med Leca Lättklinker eller cellplast. 7. Förankringsbyglar (L=1000 mm, c/c 400 mm.) 8. Placera en längsgående 12 mm armering vid randzonen mellan kantelementet och betongplattan runt hela grundens omkrets, skarvlängd 500 mm. 9. Armeringsnät 5150, (Ø 5 mm, # 150 mm) på armeringsdistanser kattfötter, skarvlängd 3 nätrutor. 10. Gjutning med betong. 11. Golvavjämning. 12. Det färdiga golvet behandlas med Weber Vattenstopp. Obs! Takbjälken bör ligga något högre på ena sidan för att öka takvinkeln (minst 5 ). Ritningen anger ingen takvinkel och bör således tolkas som ett förslag. Ansvarig konstruktör får lösa detaljen för specifikt objekt.

7 Väggar På grundalternativ 1 och 2: Puts av väggar, ut och invändigt 1. Murverket ska vara rengjort, alla slitsar och skador ska vara utfyllda med Therm 261 Putsbruk EF. Smygar putsas med ca 4 mm Therm 261 innan fönster- och dörrkarmar monteras. Skydda murverket från regn, avled vatten från tak.vid risk för temperaturer under + 5 C ska vinteråtgärder vidtas. 1. Grundalternativ 2: Lägg ett glidskikt på kantelementet/betongplattan med 20 cm bred grundmurspapp eller liknande. Grundalternativ 1: Fortsätt bara staplingen av blocken. 2. Stapla Leca DSM startblock med utgångspunkt från hörnen, använd långt vattenpass och gummiklubba för justering. 2. Alla smygar vid fönster, dörrar och port samt ut-/ingående hörn ska förstärkas, använd Therm 391 Hörnlist som sätts i Therm 261 Putsbruk EF dagen innan putsning. Vid fönster- och dörröppningar ska extra armering utföras med Therm 397 EF putsnät, ca 30x40 cm. Nätet sätts i Therm 261 EF Putsbruk diagonalt vid hörnen. Förstärkningarna utförs senast dagen före putsning av fasaden påbörjas. 3. Såga med bandsåg eller liknande verktyg för att anpassa till öppningar och hörn. 4. Vid öppningar lägges prefabricerade Leca balk på löst blandat B-bruk, knackas ner och nivåjusteras med rätskiva. 5. Krön avslutas med iläggning av bistål Bi 40 i Weber Finbetong i noten. 6. Krönet slammas med Therm 261 EF Putsbruk. 7. Gavelspetsar vinkelsågas, det vinklade spillet används till motsvarande sida upp och ner, där första skiftet limmas med Tunnfogsbruk A. 8. Vindförankring utföres med bistål Bi 40 som fästes på väggens insida i byggnadens alla hörn. Bi-stålet ska förankras i den yttre takstolen före putsning. Förankringslängden bör vara 4 block.vindförankring kan också utföras genom bultning i krönets betonggjutning. 9. Elrör och ledningar kan dras horisontellt i de kanaler 50x25 mm som bildas av not och spont.vertikala dragningar fräses och putsas igen med Therm 261 Putsbruk EF. 3. Ett första skikt av Therm 261 Putsbruk dras på väggen till en tjocklek av ca 7 mm. Därefter arbetas ett glasfibernät,therm 397 Putsnät, in i putsskiktet så att det är väl täckt. Nätet ska överlappa min 100 mm i nätskarvarna. Efter tidigast ett dygn ska ytterligare ca 3 mm Therm 261 Putsbruk EF påföras och filtas ut till lämplig yta för påförande av efterföljande avfärgning/ytputs. 4. Avfärgning/ytputs får ske när hela putsen har härdat färdigt. Den ska ha god hållfasthet och vara torr. Normalt tidigast efter 2 veckor. Avfärgning/ytputs får endast ske med Ton Silikonhartsfärg, alt.ton 303 Silikatfärg, i minst 2 strykningar.ytputs görs med Pas Silikonhartsputs, alt. Pas 305 Silikatputs i önskad struktur och grovlek. Tänk på! Tandade verktyg får inte användas vid avjämning av Therm 261 Putsbruk EF. Första skiktet ska torka innan nästa skikt påföres. Skär alltid putsen vid anslutning till andra material eftersom dom rör sig på annat sätt. Takkonstruktion Vår rekommendation är att du använder prefabricerade tak-stolar. Dessa är då konstruktionsberäknade efter rådande lastförhållanden och tillverkade enligt gällande regler. Tips! På vår hemsida finns ytterligare broschyrer och detaljerade anvisningar att skriva ut eller ladda ner: T ex 19 cm Leca DSM byggblock, Leca DSM byggblock arbetsanvisningar, Leca Murverk och element infästningar och Puts på Leca DSM).

8 Januari 2010 Materialspecifikation DSM Förråd 15m 2 Antal Grund (alt 1) Sulblock 52 st Leca DSM Murblock 19x19x59 Startblock 25 st Leca DSM Murblock 19x19x59 Murblock 25 st Armering Bi40 30 m Weber Finbetong 25 kg/säck 28 st Fiberduk 11 m² Betong 1,4 m³ Grund (alt 2) Leca Kantelement (250x400) 14,7 m Tryckplattor (400x400x50) 12 st Förankringsjärn 36 st Armeringjärn ø12 18 m Armeringsnät st Fiberduk 11 m² Betong 1,4 m³ Isolering (Leca alternativt Cellplast) Leca Lättklinker 12-20K 3 m³ Cellplast (Tjocklek 100 mm) 11 m² Detaljer Dörrar (2100x900 mm) 1 st Fönster (1000x1400 mm) 2 st Fönster (1000x600 mm) 1 st Fönsterbleck 3 st Dörrhandtag och låskolvar 1 st Takkonstruktion Takplåt ~26 m² Hammarband (34x95 mm) 15 m Syllisolering 15 m Fasadplugg för infästning av hammarband 15 st Limträbalkar (Enligt Limträleverantör) 4 st Vinkelbeslag (90x5 mm) 8 st Isolering mineralull (150 mm) 11 m² Diffusionspärr, Polyetenfolie 0.2 mm 11 m² Glespanel (28x70 mm) ~ 58 m Gipsskivor (2400x1200x13) ~ 4 st Takavvattning (Hängrännor) 5 m Ytterväggar Syllpapp Leca DSM Murblock 19x19x59 Startblock Leca DSM Murblock 19x19x59 Murblock Leca Balk 19x19x15M Puts Therm 261 EF 25 kg/säck Therm 397 Nät (2 st, 1x50 m) Therm 391 Hörnlist Ton Silikonhartsfärg 16 m 25 st 245 st 4 st 34 st 2 st 18 st ~17 l Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber, har ensamrätt till varumärket Leca och Leca logotypen i Sverige. Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 707, Gårdsvägen Solna Tel: Fax:

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT MER ÄN LÄNGTA HEM TILL.

STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT MER ÄN LÄNGTA HEM TILL. STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT LÄNGTA HEM TILL MER ÄN 250 stalltillbehör 1 YDRE MAGNIFIK - boxen för finsmakare 10 31 ETT STALL ATT

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer