med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker"

Transkript

1 Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det lätt att anpassa byggnadens mått efter ditt behov. Minst lika viktigt är anpassning till omgivningen, kulör och struktur.

2 Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. DSM betyder Det Stapelbara Murverket och blocken är avsedda för torrstapling, man behöver alltså inget murbruk. Bygger man med Leca DSM byggblock är det lätt att anpassa byggnadens mått efter ditt behov. Minst lika viktigt är anpassning till omgivningen, kulör och struktur. Föredrar man sen att ha ett minimalt underhåll på huset så har man valt rätt material, när man väljer Webers produkter för grund, väggar, puts och golv. Vi ska med denna skrift försöka beskriva för dig hur du kan uppfylla dessa behov på ett enkelt sätt. I slutet av broschyren finns ett exempel med materialspecifikation. Myndigheter Ta kontakt med din kommuns lokala byggnadskontor så talar dom om för dig om du behöver byggnadslov och vilka handlingar du i så fall ska lämna in tillsammans med din ansökan. Utsättning, markarbeten Före utsättningen bör grovschakt, framdragning av ev. avloppsrör, vattenledningar och annat vara klart. Befintliga el- och teleledningar bör markeras. Ring respektive ledningsägare för utsättning eller markering, i de flesta fall är detta kostnadsfritt. Rita och planera En väl genomtänkt planering kan lösa behovet av förvaring, att ge bilen ett tak över huvudet, kanske en hyvelbänk, förmodligen en frysbox, gräsklippare, cyklar och kanske en bastu, låt fantasin flöda! Du kommer kanske att ha framtida behov som t ex en gäststuga, så planera väl. Placering Ett garage rätt placerat kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Sammankopplat med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta, minskad insyn och vindskydd. Det är viktigt att du pratar igenom hur du har tänkt bygga med dina grannar. 1. Placera ut profiler på betryggande avstånd från de blivande väggytorna. 2. Profilernas överkant vägs av så att de får samma höjd som t ex den blivande sockelns överkant. 3. Markera kantelementskant, väggliv och andra mått på profilerna med mursnören. 4. Kontrollera hörnens läge och att utsättningen är vinkelrät. Mät diagonalerna på rektangulära eller kvadratiska grunder med ett stålmåttband. Detta har obetydlig elasticitet, vilket ger mycket exakt mätning. Diagonalerna ska hålla exakt samma mått, helst på millimetern när. Då är hörnviklarna exakt 90. Detaljschaktning, rördragning, återfyllnad och eventuell uppfyllnad färdigställs efter grundritning. 5. Dräneringslagret kan utföras med grus, maka dam eller Leca Lättklinker. Materialet ska packas väl med plattvibrator (t ex Dynapac CM13 eller Dynapac LF 140). Dräneringslagrets tjocklek bestäms av schaktets djup. Det är viktigt att du schaktar tillräckligt djupt för att få bort all matjord innan du återfyller. Är marken tjälfarlig kan det bli nödvändigt att schakta ur till frostfritt djup.

3 Grundläggning Alt 1 Leca Sulblock med Leca DSM 190 mm byggblock 1. Lägg ut Leca Sulblock 59x19x29 kant i kant. Armera med 2 st Bi 40 och gjut i med Weber Finbetong 2. Loda ut markering på sulorna för byggnadens hörn. 3. Stapla upp blocken med utgångsläge från hörnen. 4. När du kommit ca:2 skift ovan tänkt mark och golv putsas sockelns insida med 4-5 mm Therm 260 Sockelbruk EF-A. 5. Sockelns utsida ska putsas med 2 skikt Therm 260 Sockelbruk EF-A. Mellan skikten läggs ett Therm 397 Nät. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt. 6. På sockelns insida fästs en grundmurspapp vid högsta höjd för tänkt golv. 7. Armeringsnät 5150, (Ø 5 mm, # 150 mm) på armerings distanser kattfötter, skarvlängd 3 nätrutor. 8. Gjutning med betong. 9. Golvavjämning. 10. Det färdiga golvet behandlas med Weber Vattenstopp. 11. Under garageportens öppning skäres byggblocken ner 10 cm med rondell. Ett anslagsjärn av L-stål gjuts fast med 2 cm lutning för vattenavrinning. L-stålet gjuts fast i betongplattan med kramla. Grundläggning Alt 2 Leca Kantelement 25x40 cm 1. Utläggning av tryckplattor till Leca Kantelement görs med ett c/c-avstånd på 1,5 m vid normala markförhållanden och last. (Se Leca Kantelement, för projekteringsanvisning. 2. Loda ut markering på tryckplattorna för byggnadens hörn. 3. Elementet placeras ut med kran i dess lyftöglor: (se Leca Kantelement 4. Kontrollmätning: placering, höjd, diagonal. 5. Uppfyllnad utav grus, makadam eller Leca lättklinker till avsedd höjd. (Dräneringslager, se pkt 5 Utsättning, markarbeten) 6. Isolering med Leca Lättklinker eller cellplast. 7. Förankringsbyglar 1000 mm, cc 400 mm. 8. Längsgående 12 mm armering vid element kants omkrets, skarvlängd 500 mm. 9. Armeringsnät 5150, (Ø 5 mm, # 150 mm) på armerings distanser kattfötter, skarvlängd 3 nätrutor. 10. Gjutning med betong. 11. Golvavjämning. 12. Det färdiga golvet behandlas med Weber Vattenstopp. 13. Under garageportens öppning skärs kantelementet ner 10 cm med rondell. Ett anslagsjärn av L-stål gjuts fast med 2 cm:s lutning för vattenavrinning. L-stålet kramlas fast i betongplattan.

4 Väggar På grundalternativ 1 och 2: 5. Krön avslutas med iläggning av bistål Bi 40 i Weber Finbetong i noten. 6. Krönet slammas med Therm 261 Putsbruk EF 7. Gavelspetsar vinkelsågas, det vinklade spillet används till motsvarande sida upp och ner, där första skiftet limmas med Tunnfogsbruk A. 8. Vindförankring utföres med bistål Bi 40 i ett infräst spår i på väggens insida i byggnadens alla hörn. Bi-stålet ska förankras i den yttre takstolen. 1. Grundalternativ 2: Lägg ett glidskikt på kantelementet/betongplattan med 20 cm bred grundmurspapp eller liknande. Grundalternativ 1: Fortsätt staplingen av blocken. 2. Stapla Leca DSM startblock med utgångspunkt från hörnen, använd långt vattenpass och gummiklubba för justering. 3. Såga med bandsåg eller liknande verktyg för att anpassa till öppningar och hörn. 4. Vid öppningar lägges prefabricerade Leca balk på löst blandat B-bruk, knackas ner och nivåjusteras med rätskiva. 9. Elrör och ledningar kan dras horisontellt i de kanaler 50x25 mm som bildas av not och spont.vertikala dragningar fräses och putsas igen med Gullex Murbruk B.

5 Puts av väggar, ut och invändigt 1. Murverket ska vara rengjort, alla slitsar och skador ska vara utfyllda med Gullex Murbruk B. Smygar putsas med ca 4 mm Therm 261 Putsbruk EF innan fönster- och dörrkarmar monteras. Skydda murverket från regn, avled vatten från tak.vid risk för temperaturer under + 5 C ska vinteråtgärder vidtas. 3. Ett första skikt av Therm 261 Putsbruk EF dras på väggen till en tjocklek av ca 7 mm. Därefter arbetas ett glasfibernät, Therm 397 Putsnät, in i putsskiktet så att det är väl täckt. Nätet ska överlappa min 100 mm i nätskarvarna. Efter tidigast ett dygn ska ytterligare ca 3 mm Therm 261 Putsbruk EF påföras och filtas ut till lämplig yta för påförande av efterföljande avfärgning/ytputs. 2. Alla smygar vid fönster, dörrar och port samt ut- och ingående hörn ska förstärkas, använd Therm 391 Hörnlist som sätts i Therm 261 Putsbruk EF dagen innan putsning. Vid fönster- och dörröppningar ska extra armering utföras med Therm 397 EF putsnät ca 30x40 cm. Nätet sätts i Therm 261 EF Putsbruk diagonalt vid hörnen. Förstärkningarna utförs senast dagen före putsning av fasaden påbörjas. 4. Avfärgning/ytputs får ske när hela putsen har härdat färdigt. Den ska ha god hållfasthet och vara torr. Normalt tidigast efter 2 veckor. Avfärgning/ytputs får endast ske med Weber Silikonhartsfärg i minst 2 strykningar eller Weber Silikonhartsputs i önskad struktur och grovlek. Tänk på! Tandade verktyg får inte användas vid avjämning av Therm 261 Putsbruk EF. Första skiktet ska torka innan nästa skikt påföres. Skär alltid putsen vid anslutning till andra material eftersom dom rör sig på annat sätt. Takkonstruktion Vår rekommendation är att du använder prefabricerade takstolar. Dessa är då konstruktionsberäknade efter rådande lastförhållanden och tillverkade enligt gällande regler. Tips! På vår hemsida finns ytterligare broschyrer och detaljerade anvisningar att skriva ut eller ladda ner (ex 19 cm Leca DSM byggblock, Leca DSM byggblock arbetsanvisningar, Leca Murverk och element infästningar och Puts på Leca DSM).

6

7 ?

8

9 Specifikation DSM Garage 1,42 m 2 Yttermått: 11,4 x 4,2 m Total materialkalkyl finns. Mängd Enhet Grund (alt 2) Leca Kantelement (250x400) 31 m Tryckplattor (400x400x50) 22 st Förankringsjärn 75 st Armeringsjärn ø12 36 m Armeringsnät st Fiberduk ca 40 m 2 Betong ca 5 m 3 Isolering (Leca alternativt Cellplast) Leca Lättklinker 12-20K ca 13 m 3 Cellplast (Tjocklek 100 mm) ca 42 m 2 Ytterväggar Syllpapp Leca DSM Murblock 19x19x59 Startblock Leca DSM Murblock 19x19x59 Murblock Balk 19x19x15M Balk 19x19x30M 30 m 48 st 672 st 2 st 2 st Puts Therm 261 EF ca 5,6 ton Therm 397 Nät ca 170 m 2 Ton Silikonhartsfärg ca 60 liter Detaljer Garageport (2450x2100 mm) Dörrar (2100x900 mm) Fönster (2000x700 mm) Fönster (Cirkulärt, diameter 900 mm) Tröskeljärn vid garageport Tröskeljärn vid garagedörr Fönsterbleck Dörrhandtag och låskolvar Takkonstruktion Hammarband (34x95 mm) Syllisolering Fasadplugg för infästning av hammarband Limträbalkar (Enligt Limträleverantör) Vinkelbeslag (90x5 mm) Mängd Enhet 2 st 2 st 3 st 23 m 23 m 23 st 10 st 20 st Isolering mineralull (200 mm) 48 m 2 Diffusionspärr, Polyetenfolie 0.2 mm 48 m 2 Glespanel (28x70 mm) ca 75 m Gipsskivor (2400x1200x13) ca 30 st Insektsnät (0.6 mm) ca 25 m Takavvattning (Hängrännor) 12 m

10

11 Specifikation DSM Garage 2, 35 m 2 Yttermått: 7,7 x 5,1 m Total materialkalkyl finns. Mängd Enhet Grund (alt. 2) Leca Kantelement 25X40 cm 25 m Tryckplattor 40x40x5 cm 18 st Förankringsbyglar c/c 40cm 65 st Arm.järn 12 mm 27 m Leca Lättklinker 12-20K 10 m 3 Fiberduk 30 m 2 Armeringsnät st Armeringnät st Distanser 140 st Betong 4 m 3 Ytterväggar Syllpapp 30 m Leca DSM Murblock 19x19x59 Startblock 48 st Leca DSM Murblock 19x19x59 Standardblock 432 st Balk 19x19x15M Balk 19x19x21M Balk 19x19x30M Therm 397 Glasfibernät invändigt 54 m 2 Therm 397 Glasfibernät utvändigt 67 m 2 Utvändig puts Therm 261 Putsbruk EF 1100 kg Ton 303 Silikatfärg grund 5 kg Ton 303 Silikatfärg AZ 30 kg Puts invändigt inkl smygar Therm 261 Putsbruk EF 1000 kg Ton 303 Silikatfärg grund 5 kg Ton 303 Silikatfärg AZ 30 kg Stomkompletteringar Garageport 2,45x2,1 Garagedörr 0,9x2,1 Fönster 1,2x0,8 Tröskeljärn vid garageport Tröskelbleck vid garagedörr Fönsterbleck Ventil 20x20 cm Dörrhandtag och låskolvar Takkonstruktion Hammarband 34x95 mm Syllisolering Fasadplugg för infästning av hammarband Prefab Takstolar Vinkelbeslag till d:o 90x5 Mängd Enhet 2 st 16 m 16 m 16 st 7 st 14 st Spik till vinkelbeslag 1 Takskivor 1,20x2,40, oljehärdad board Bärläkt 45x35 Nockbräda 145x45 mm 24 st 225 m 7,7 m Takpannor 43 m 2 Nockpannor 8,5 m Isolering mineralull 150 mm 32 m 2 Säkerhetsfolie 0,2 mm 32 m 2 Glespanel 28x70 mm Gipsskivor13x1200x2400 Insektsskydd, nät, 0,6 Takfotsläkt 22x45 mm 80 m 30 st 16 m 54 m Takfotsbrädor 22x145 mm 15 Spik div Takavvattning

12 Januari 2010 Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber, har ensamrätt till varumärket Leca och Leca logotypen i Sverige. Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 707, Gårdsvägen Solna Tel: Fax: