Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Mura ditt stall.

2 Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning Börja med grunden... 7 Förbered för murning... 8 Mura vägg och lägg tak i långsida Mura vägg och lägg tak i gavelsida Putsa och måla...11 Bygga takstolar...11 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Invändiga anpassningar Materialspecifikation för innervägg

3 Förberedelser För att bygga Finjastallet måste man ha ett bygglov, såvida inte fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få ansökningshandlingar. Om stallet placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste man även ha sin grannes tillstånd och skriftliga godkännande. Kopiera eller klipp ut ritningen på sidan 5, samt komplettera med fastighetsbeteckning och tomtskiss, som visar stallets placering. Funderar man på att förlänga stallet med någon modul, skriv totalmåttet på planen. Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk på att bygga stallet tillräckligt stort redan från början. För att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden godkänd kvalitétsansvarig, som har behörigt byggkunnande och kunskaper om byggregler och bestämmelser. För ev. el- eller va-installationer krävs installatörer med behörighet. Utsättning Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut stallets placering på tomten samt höjden på stallets grundplatta. När du beställer utsättning, kontrollera vad man behöver förbereda för att kommunrepresentanternas arbete skall löpa smidigt. För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler sättas upp utanför grunden i varje hörn. De består av 3 eller 4 stolpar 45x95 mm och en tvärgående bräda i varje rikt- ning. Brädorna skall fästas i våg till stolparna så att översidan är i samma höjd som färdig grundplatta. På brädan sätts en spik för utsättning av grundens yttermått. Därefter spänns murarsnören upp mellan spikarna i varje riktning och U-elementen sätts efter dessa, se sidan 7. Verktyg Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg, vinkelslip, bruksblandare, vattenslang, skottkärra och Finja murlåda 19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och avvägningsinstrument, eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga kan hyras. Tänk på att det måste vara minst 5 C under hela dygnet när stallet byggs för att materialen skall fungera på rätt sätt. alla värden i materialspecifikationen är teoretiska värden och kan variera med tanke på spill och förpackningsstorlek. om du bygger för mer än fyra hästar måste bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen.! Materialspecifikation grund Standardutförande Tillägg isolerad platta på mark Tillägg per modul 1180 mm Finja Cellplast t=100 mm S x1200 mm - 76 st 11 st Finja U-element med fiberbetong h=300 mm S st - 2 st Finja U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - - Armeringsjärn Ø12, B500BT 73 lpm - 6 lpm Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 7 st - 1 st Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 2 st - - Plastspik 180 mm frp=250 st - 1 st - Spikplåt frp=100 st 1 st - - Fixeringskil frp=20 st 2 st - - Färdig betong, kvalitet C25/30 7,0 m 3-1 m 3 Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2-8 m 2 3

4 Materialspecifikation vägg Materialspecifikation tak Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Finja Lättklinkerblock 19x19x59 cm 636 st 54 st Finja Passblock 19x09x59 cm 42 st 4 st Finja Bistål Bi40 ob 184 m 13 m Finja Bistål Bi40 fz 184 m 13 m Finja Putsnät b=250 mm 1 rulle - Finja Nätfäste Universal 1 frp - Finja Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st Finja Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st Finja Puts och Murbruk C, kg 80 st 5 st Finja Cementbruk A 25 kg 80 st 5 st Finja Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st Finja Lättklinkerbalk 19x19x239 cm 1 st - Finja Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 7 st - Entréport typ Slagport 18/21 med tilluftsventil 1 st - Fönster typ 10/7 stallfönster fast 5 st - Fönster typ 10/7 stallfönster öppningsbart 2 st - Fönsterbleck 7 st - Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad plåt 7 st - Finja Murlåda 19 cm 1 st - Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m Förhydningspapp 1 rulle - Lockpanel 22x120 mm 240 m - Materialspecifikation 9 st takstolar Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Virke 45x95 mm typ T24 60 lpm 8 lpm Virke 45x145 mm typ T24 Virke 45x170 mm typ T24 Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ T24 18 st längd 4,4 m 18 st längd 3,6 m 18 st = 7,2 lpm 2 st längd 4,4 m 2 st längd 3,6 m 2 st Spikplåt 160x260x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 180x280x1,5 mm galvad 18 st 2 st Spikplåt 180x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 18 st 2 st Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440 Hilti 3200 st 350 st Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm galvat Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS 440 Hilti Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm 35 lpm 2,4 m 36 st 4 st 220 st 24 st Råspont 22 mm 90 m 2 10 m 2 Takpapp typ underlagspapp (tex YAP 2200) 105 m 2 21 m 2 Ströläkt 22x45 mm 180 lpm 18 lpm Bärläkt 34x45 mm 86 lpm 10 lpm Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm Trekantlist 45x45 mm 18 lpm - Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpm Takplåt typ Trp 20 inkl. tillbehör 93 m² 11 m² Nockplåt 11 lpm 1,2 lpm Underslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpm Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 m Insektsnät b=500 mm 25 m - Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm - Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning, utkastare, 2 rörsvep 4 st set - Vindskiveplåt 10 x 2 m - Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm galvade ca 1 låda resp 1 paket Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st - Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c st 4 st Glespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpm Panel typ gavelpanel 16x120 mm för innertak 60 m² 8 m² - 4

5 5

6 6

7 Börja med grunden 1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var i landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterial som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden på orten vilket schaktdjup som bör väljas. Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt material. Geoduk läggs om markförhållande och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang (se nr 10 på skissen) utanför grunden i nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och koppla till befintlig dräneringsanläggning. 2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4 överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad nivå är ca 70 cm. 3. Påbörja alltid montaget av Finja U-element i hörn. Placera sedan ut U-element i standardlängder och tillkapa passelement i erforderlig omfattning med hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna (se sid 3). 4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar som monteras centriskt i ovankant skarv mellan U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens horisontella del (närmast den yttre vertikala delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv. 5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets yttre vertikala del i entréportens hela bredd så att betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant. Forma med en bräda vid porten och fäst en trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor, varmförzinkad, i portöppningens längd. 6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med U-elementens ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med överkant U-elementens horisontella del. Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck hela makadamytan med plastfolie tillse att plastfolieskarvarna överlappar minst 40 cm. 7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut Finja Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala del. Undvik att använda småbitar av cellplast. Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm. 8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät. De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten placeras på armeringsdistanser för att säkerställa att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen. 9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att beställa färdig betong som läggs ut med ränna. Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga användas. Tänk på att skydda betongen mot snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex. plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn. 10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar på sidorna Vi specificerar inte grus, makadam, dränering och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av tomtens utseende och egenskaper. 7

8 Förbered för murning Ta fram bockar och plank att använda som ställning. Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt. Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt. Planera blockindelning före murning De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är också anpassade för blockindelning enligt skisserna och gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i stötfogar (vertikala fogar). Hörnstolpar som hjälpmedel Sätt upp hörnstolpar i varje hörn t.ex. virke 45x95 mm i längder som är något högre än vägghöjden. De är till för att markera och fästa hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika en stolpe i varje hörn på utsidan av grundblocket, loda med vattenpass på båda håll och staga med snedsträvor. Mät ut och markera med spik i stolparna för överkant av varje murskift. Fäst snöre i spiken för överkanten av första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitter i vägen för murningen. Placera stolparna så att snörena kommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett par mm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vid murningen. Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut, i första och därefter varannat skift. Övriga skift förskjuts i hörn och därefter så att stående skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande skift. Observera hörnet på skissen. Mura vägg och lägg tak i långsida När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i långfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan Blanda Finja Murbruk B till en smidig konsistens. Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg), på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan ut bruk med murslev och lägg på Finja Murblock 19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret så att överkanten av blocken är 20 cm över plattan. Inget bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta sedan snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk i murlådan och dra denna framåt så att två strängar bruk bildas. Mura blocken i förband, se sidan Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning lättklinkerblock på för ytterligare armeringsinformation. 8

9 3. Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk i stötfogar. 4. Mura skift 11 med 9 cm murblock för att stämma med dörröppning. Över porten i ena långsidan monteras dörrbalk 19x19 cm med längd 240 cm och motsvarande med längd 150 cm över alla fönster. Fortsätt mura skift med murblock, höjd 19 cm. Lämna öppningar i skift 13 för ventiler 200 x 200 mm. Se placering på planritningen. Tvärsnitt av vägg 5. Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är prefabricerade. 6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln. 8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med sponten uppåt. 9. Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under pappen i nederkanten av taket. 10. Spika takpanneläkt 22x45 mm (ströläkt) i riktning från takfot till nock. Därefter takpanneläkt 34x45 mm i riktning gavel till gavel. Avstånd mellan läkten enligt takplåtstillverkarens anvisningar. Spika nockbräda 38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste rännkrokar enligt punkt 13 monteras före läkt vid takfot. 11. Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar. 12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna. 13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och montera takrännor och stuprören. Stuprören kan antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen vad som är tillåtet för just ditt stall. 9

10 Mura vägg och lägg tak i gavelsida Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt enligt sidan Mura väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna muras upp till samma höjd som långsidorna. 2. Över alla fönster monteras fönsterbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Om du väljer annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk med sådan längd att upplaget i vardera änden blir minst 25 cm. Tvärsnitt genom gavel Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c 600. Placera första takstolen mot ytterkant av väggen. Följ takstolsplanen enligt sidan 11. Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten och drag upp underlagspappen på denna. Fäst även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning av vindskiva. Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här kan du få utlopp för Snickarglädje om du så vill. Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag. Häfta på en förhydningspapp mot takstolen. Fäst utanpå denna längsgående bräder 22x120 mm mot takstolen som upplag för lockpanel och klä sedan in gavelspetsen med lockpanel 22x120 mm. Se till att lockpanelen går ner förbi väggen ca 50 mm. 10. Montera fönster och port samt fönsterbleck. Följ tillverkarens anvisningar. Montera ventilgaller. 11. Spika glespanel av virke 22x120 mm, med centrumavstånd ca 40 cm, mot undersidan av takstolarna. I gavlarna där man inte kan spika fast glespanelen i takstolarna fästes denna istället med spikplugg ner i mur. Kläm gärna med en överliggande bräda mot regeln i punkt 3. Spika sedan mot glespanelen en täckande undertakyta av spontad panel, typ gavelpanel 16x120 mm. Om byggnaden ligger närmare granntomt än 4,5 m eller gränsar till annan byggnad, måste undertaket utföras med brandklassat material, exempelvis dubbla gipskivor 13 mm. Kontrollera med Byggnadsnämnden vilka krav som gäller. 10

11 Putsa och måla Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och fönsterhörn med hjälp av Finja Nätfäste Universal. På utvändiga ytor applicera först Finja Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå på ett 10 mm tjockt skikt med Finja Puts och Murbruk C efter att grundningsbruket vittorkat under minst ett dygn. På invändiga ytor slå på ett 10 mm tjockt skikt Finja Cementbruk A direkt på blocken utan grundning. Följ blandningsanvisningarna på säckarna. Följ Finjas separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid putsning- se mer på hemsidan under tips och idéer man kan också begära den som bilaga av sin byggvaruhandlare. Avfärga väggarna med Finja Cementfärg vit, som blandas (vispas) med vatten i förhållandet 1:1. Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad färg bör användas inom en timme. Måla snickerier och ställ i ordning markytan framför entrén. Sedan är det bara att leda in hästen i sitt nya hem. Bygga takstolar Vi rekommenderar att man använder prefabricerade takstolar. Om man ändå vill göra dem själv, behövs 9 st takstolar med mått enligt skiss nedan. För varje tillägg av en modullängd på 1180 mm tillkommer en extra takstol. Följ beskrivning nedan vad gäller virke, plåt och spik. Allt är dimensionerat efter Takstolsboken från Byggforskningsrådet. 1 Spikplåt 160x260x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 2 Spikplåt 160x300x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 3 Spikplåt 80x140x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 4 Spikplåt 180x280x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 5 Spikplåt 180x220x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS på vardera sidan 7 Killängd 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24 Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar. Montera takstolarna på de murade väggarna enligt takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen är centrumavstånd. Sträva takstolarna med varandra med en bräda en bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta bort dem efterhand som råsponten spikas på. 11

12 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Om du önskar en struktur i ytan rekommenderar vi Finja Ädelputs. Det finns stänk-puts och spritputs, beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna en fackman till detta arbete om du inte själv har goda kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser under produktinformation på Man kan mura innerväggar mot sadelkammaren och mellan hästboxarna. De utförs med Finja Lättklinkerblock 15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet utförs på samma sätt som beskivs på sidan 9. Skall innerväggen utföras direkt i samband med att stallet byggs, se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur i de armerade skiften enligt skissen nedan. Materialspecifikation för innervägg Finja Lättklinkerblock 15x19x59 cm 8,3 st per m² Finja Passblock 15x09x59 cm 1,7 st per lpm mur Finja Bistål Bi40 ob 3,5 m per m² Finja Murbruk B ca 20 kg per m² Finja Puts och Murbruk C, 0-3 Finja Cementfärg vit Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm Innerdörr typ 9/21 vitmålad Finja Murlåda 15 cm Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp 20 kg per m² och sida ca 0,7 kg per m² och sida 1 st per dörr 1 st 1m per lpm mur Sätt gärna en egen prägel på stallet genom att välja olika kulörer. Välj efter Finjas färgkarta. Vid avfärgning med stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer göras runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar eller efter egen fantasi. Exempelvis slät yta i valvform ovanför fönster och port ger en lantlig stallbyggnadskaraktär, se bild i mitten till höger. Invändiga anpassningar Man kan isolera hela stallet. Detta är mer komplicerat och kräver kunskap om utförande med isolering, lufttätning, diffussionsspärr, brandklass, ventilation, värme m.m. Rådgör med din byggvaruhandlare. Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen, men med placering som ytterväggarna. Skissen visar en plandetalj av anslutning innervägg mot yttervägg. Kapa upp bistål Bi40 ob i längd 1200 mm. Klipp upp ena stången, den inre och bocka i 90º samt placera centriskt över innerväggsblocken. Det måste utföras i samband med murning av ytterväggar. Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar 6 mm borras in i ytterväggarna, 2 st i vartannat skift. Dubblängd ca 30 cm med förankring 15 cm i befintlig vägg. mars

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning Mura din villa Har du råd att inte mura ditt hus? Visste du att en murad ytterväggsstomme endast kostar ca. 200 000 kr när du bygger ett nytt hus med totalkostnad på ca. 2 500 000 kr (inklusive tomt och

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1) LEKSTUGA ESTELLE 5,1 + 1,3 M 2 (Svenska 2013-05-07) LEVERANSBESKRIVNING 2012-11-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva/nockbräda 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 3 o YTTERVÄGG

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 LEVERANSBESKRIVNING 2013-01-24 TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner och

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 (Svenska 2014-01-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2) SMARA 15 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-01 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 195. Vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 19. YTTERVÄGG I BLOCK Funkispanel

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 www.grastorpstugan.se Bästa kund; Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra Funkisstuga/förråd 15 med samtliga tillval. Vi

Läs mer

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA 1 Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar om Garage, stugor, maskinhall

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Töre. sid 1/10. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm

Töre. sid 1/10. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm sid 1/10 som förråd: standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm som cykelställ: komplett med cykelstöll, körramp finns som tillbehör som lägenhetsförråd: varjeförråd är avskilt

Läs mer

BYGG MED VÅRA BYGGSATSER

BYGG MED VÅRA BYGGSATSER BYGG MED VÅRA BYGGSATSER 1 Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

Gårdshuset Arbetsinstruktion

Gårdshuset Arbetsinstruktion Gårdshuset Arbetsinstruktion Steg för steg Med en portion händighet bygger man Gårdshuset mestadels på egen hand. Till vissa moment, exempelvis grundläggning, putsning och läggning av takplåten, kan det

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Montera MINI stall Rev:R1A. Ute Boxen AB

Montera MINI stall Rev:R1A. Ute Boxen AB Montera MINI stall Rev:R1A Ute Boxen AB FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Woxnadalens Lusthus AB Viksjöforsvägen 21 828 94 EDSBYN Tel: 070-342 77 06 OrgNr: 556556-1015 Priserna gäller tom dec 2015 PunschPaviljong Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Grundutförande* 160

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Småstugor, förråd, bastu och garage Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Skalman 7, 10 Skalman 7 Skalman 10 Altanen på bilden är tillval LEVERANSBESKRIVNING SKALMAN 7, 10 OCH SKALET

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning Monteringsanvisning Plannja Regola Verktyg Dessa verktyg behöver du: Borrmaskin med steglöst varvtal och backgång + hylsa för skruvdragning Hammare Såg (för kapning av läkt) Nibblingsmaskin, sticksåg eller

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä.

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Garage Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Garage/Carport G2016

Garage/Carport G2016 Garage/Carport G2016 Att tänka på när ni väljer Garage / Carport Vi ställer samma höga krav på våra komplementsbyggnader som för våra villor och fritidshus. Därför har vi en hög standard och komplett leverans

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv 9 Trebolit taktäckning Taktäckning steg-för-steg Om ditt tak har god vattenavrinning kan du enkelt och snabbt lägga taket med Trebolit Underlagspapp och Trebolit

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Monteringsanvisning. Friggebod 14,9 kvm

Monteringsanvisning. Friggebod 14,9 kvm Monteringsanvisning Friggebod 14,9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Monteringsanvisning Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer på grund av

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar om Garage, stugor, maskinhall

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att du alltid ska ha det starkaste skiktet innerst och svagare ju längre ut du putsar. På detta sätt får du den bästa samverkan

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Villa Alice Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Bygghöjd 3.30 / 3.60 Rumshöjd plan - 2.50 m 3 11 2 10 9 8 4 5 1 6 7 1 - Entré 10.8 m² 2 - Kök

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serpomin EF EE Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag 6 Isolering Therm 378 PIR Skiva 7 Isolering av Therm

Läs mer

GJUTNING BRUKSANVISNING

GJUTNING BRUKSANVISNING Hjälp vid GJUTNING BRUKSANVISNING Allmänt Betong får du om du blandar cement, ballast och vatten. Betong delas i hållfasthetsklasser (K) efter 28 dygns hållfasthet på en standardiserad provkub, K30 = 30

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Läggning av Shingel typ K och Plano S

Läggning av Shingel typ K och Plano S Läggning av Shingel typ K och Plano S När underlagstäckningen är klar (se broschyr Icopal underlagstäckning) kan du börja lägga shingeltaket. OBSERVERA! Bilderna illustrerar Shingel typ K, som har lim

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande befintlig puts

Läs mer

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN

ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN ALBA KANTELEMENT ARMERAT LÄTTKLINKERELEMENT SOM FÖRENKLAR GRUNDLÄGGNINGEN Snabbt och enkelt Från bädd till platta med lät ALBA Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer