Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Mura ditt stall.

2 Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning Börja med grunden... 7 Förbered för murning... 8 Mura vägg och lägg tak i långsida Mura vägg och lägg tak i gavelsida Putsa och måla...11 Bygga takstolar...11 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Invändiga anpassningar Materialspecifikation för innervägg

3 Förberedelser För att bygga Finjastallet måste man ha ett bygglov, såvida inte fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få ansökningshandlingar. Om stallet placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste man även ha sin grannes tillstånd och skriftliga godkännande. Kopiera eller klipp ut ritningen på sidan 5, samt komplettera med fastighetsbeteckning och tomtskiss, som visar stallets placering. Funderar man på att förlänga stallet med någon modul, skriv totalmåttet på planen. Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk på att bygga stallet tillräckligt stort redan från början. För att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden godkänd kvalitétsansvarig, som har behörigt byggkunnande och kunskaper om byggregler och bestämmelser. För ev. el- eller va-installationer krävs installatörer med behörighet. Utsättning Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut stallets placering på tomten samt höjden på stallets grundplatta. När du beställer utsättning, kontrollera vad man behöver förbereda för att kommunrepresentanternas arbete skall löpa smidigt. För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler sättas upp utanför grunden i varje hörn. De består av 3 eller 4 stolpar 45x95 mm och en tvärgående bräda i varje rikt- ning. Brädorna skall fästas i våg till stolparna så att översidan är i samma höjd som färdig grundplatta. På brädan sätts en spik för utsättning av grundens yttermått. Därefter spänns murarsnören upp mellan spikarna i varje riktning och U-elementen sätts efter dessa, se sidan 7. Verktyg Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg, vinkelslip, bruksblandare, vattenslang, skottkärra och Finja murlåda 19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och avvägningsinstrument, eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga kan hyras. Tänk på att det måste vara minst 5 C under hela dygnet när stallet byggs för att materialen skall fungera på rätt sätt. alla värden i materialspecifikationen är teoretiska värden och kan variera med tanke på spill och förpackningsstorlek. om du bygger för mer än fyra hästar måste bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen.! Materialspecifikation grund Standardutförande Tillägg isolerad platta på mark Tillägg per modul 1180 mm Finja Cellplast t=100 mm S x1200 mm - 76 st 11 st Finja U-element med fiberbetong h=300 mm S st - 2 st Finja U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - - Armeringsjärn Ø12, B500BT 73 lpm - 6 lpm Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 7 st - 1 st Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 2 st - - Plastspik 180 mm frp=250 st - 1 st - Spikplåt frp=100 st 1 st - - Fixeringskil frp=20 st 2 st - - Färdig betong, kvalitet C25/30 7,0 m 3-1 m 3 Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2-8 m 2 3

4 Materialspecifikation vägg Materialspecifikation tak Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Finja Lättklinkerblock 19x19x59 cm 636 st 54 st Finja Passblock 19x09x59 cm 42 st 4 st Finja Bistål Bi40 ob 184 m 13 m Finja Bistål Bi40 fz 184 m 13 m Finja Putsnät b=250 mm 1 rulle - Finja Nätfäste Universal 1 frp - Finja Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st Finja Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st Finja Puts och Murbruk C, kg 80 st 5 st Finja Cementbruk A 25 kg 80 st 5 st Finja Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st Finja Lättklinkerbalk 19x19x239 cm 1 st - Finja Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 7 st - Entréport typ Slagport 18/21 med tilluftsventil 1 st - Fönster typ 10/7 stallfönster fast 5 st - Fönster typ 10/7 stallfönster öppningsbart 2 st - Fönsterbleck 7 st - Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad plåt 7 st - Finja Murlåda 19 cm 1 st - Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m Förhydningspapp 1 rulle - Lockpanel 22x120 mm 240 m - Materialspecifikation 9 st takstolar Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Virke 45x95 mm typ T24 60 lpm 8 lpm Virke 45x145 mm typ T24 Virke 45x170 mm typ T24 Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ T24 18 st längd 4,4 m 18 st längd 3,6 m 18 st = 7,2 lpm 2 st längd 4,4 m 2 st längd 3,6 m 2 st Spikplåt 160x260x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 180x280x1,5 mm galvad 18 st 2 st Spikplåt 180x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 18 st 2 st Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440 Hilti 3200 st 350 st Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm galvat Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS 440 Hilti Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm 35 lpm 2,4 m 36 st 4 st 220 st 24 st Råspont 22 mm 90 m 2 10 m 2 Takpapp typ underlagspapp (tex YAP 2200) 105 m 2 21 m 2 Ströläkt 22x45 mm 180 lpm 18 lpm Bärläkt 34x45 mm 86 lpm 10 lpm Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm Trekantlist 45x45 mm 18 lpm - Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpm Takplåt typ Trp 20 inkl. tillbehör 93 m² 11 m² Nockplåt 11 lpm 1,2 lpm Underslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpm Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 m Insektsnät b=500 mm 25 m - Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm - Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning, utkastare, 2 rörsvep 4 st set - Vindskiveplåt 10 x 2 m - Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm galvade ca 1 låda resp 1 paket Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st - Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c st 4 st Glespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpm Panel typ gavelpanel 16x120 mm för innertak 60 m² 8 m² - 4

5 5

6 6

7 Börja med grunden 1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var i landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterial som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden på orten vilket schaktdjup som bör väljas. Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt material. Geoduk läggs om markförhållande och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang (se nr 10 på skissen) utanför grunden i nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och koppla till befintlig dräneringsanläggning. 2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4 överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad nivå är ca 70 cm. 3. Påbörja alltid montaget av Finja U-element i hörn. Placera sedan ut U-element i standardlängder och tillkapa passelement i erforderlig omfattning med hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna (se sid 3). 4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar som monteras centriskt i ovankant skarv mellan U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens horisontella del (närmast den yttre vertikala delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv. 5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets yttre vertikala del i entréportens hela bredd så att betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant. Forma med en bräda vid porten och fäst en trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor, varmförzinkad, i portöppningens längd. 6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med U-elementens ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med överkant U-elementens horisontella del. Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck hela makadamytan med plastfolie tillse att plastfolieskarvarna överlappar minst 40 cm. 7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut Finja Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala del. Undvik att använda småbitar av cellplast. Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm. 8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät. De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten placeras på armeringsdistanser för att säkerställa att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen. 9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att beställa färdig betong som läggs ut med ränna. Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga användas. Tänk på att skydda betongen mot snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex. plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn. 10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar på sidorna Vi specificerar inte grus, makadam, dränering och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av tomtens utseende och egenskaper. 7

8 Förbered för murning Ta fram bockar och plank att använda som ställning. Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt. Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt. Planera blockindelning före murning De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är också anpassade för blockindelning enligt skisserna och gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i stötfogar (vertikala fogar). Hörnstolpar som hjälpmedel Sätt upp hörnstolpar i varje hörn t.ex. virke 45x95 mm i längder som är något högre än vägghöjden. De är till för att markera och fästa hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika en stolpe i varje hörn på utsidan av grundblocket, loda med vattenpass på båda håll och staga med snedsträvor. Mät ut och markera med spik i stolparna för överkant av varje murskift. Fäst snöre i spiken för överkanten av första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitter i vägen för murningen. Placera stolparna så att snörena kommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett par mm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vid murningen. Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut, i första och därefter varannat skift. Övriga skift förskjuts i hörn och därefter så att stående skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande skift. Observera hörnet på skissen. Mura vägg och lägg tak i långsida När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i långfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan Blanda Finja Murbruk B till en smidig konsistens. Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg), på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan ut bruk med murslev och lägg på Finja Murblock 19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret så att överkanten av blocken är 20 cm över plattan. Inget bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta sedan snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk i murlådan och dra denna framåt så att två strängar bruk bildas. Mura blocken i förband, se sidan Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning lättklinkerblock på för ytterligare armeringsinformation. 8

9 3. Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk i stötfogar. 4. Mura skift 11 med 9 cm murblock för att stämma med dörröppning. Över porten i ena långsidan monteras dörrbalk 19x19 cm med längd 240 cm och motsvarande med längd 150 cm över alla fönster. Fortsätt mura skift med murblock, höjd 19 cm. Lämna öppningar i skift 13 för ventiler 200 x 200 mm. Se placering på planritningen. Tvärsnitt av vägg 5. Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är prefabricerade. 6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln. 8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med sponten uppåt. 9. Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under pappen i nederkanten av taket. 10. Spika takpanneläkt 22x45 mm (ströläkt) i riktning från takfot till nock. Därefter takpanneläkt 34x45 mm i riktning gavel till gavel. Avstånd mellan läkten enligt takplåtstillverkarens anvisningar. Spika nockbräda 38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste rännkrokar enligt punkt 13 monteras före läkt vid takfot. 11. Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar. 12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna. 13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och montera takrännor och stuprören. Stuprören kan antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen vad som är tillåtet för just ditt stall. 9

10 Mura vägg och lägg tak i gavelsida Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt enligt sidan Mura väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna muras upp till samma höjd som långsidorna. 2. Över alla fönster monteras fönsterbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Om du väljer annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk med sådan längd att upplaget i vardera änden blir minst 25 cm. Tvärsnitt genom gavel Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c 600. Placera första takstolen mot ytterkant av väggen. Följ takstolsplanen enligt sidan 11. Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten och drag upp underlagspappen på denna. Fäst även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning av vindskiva. Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här kan du få utlopp för Snickarglädje om du så vill. Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag. Häfta på en förhydningspapp mot takstolen. Fäst utanpå denna längsgående bräder 22x120 mm mot takstolen som upplag för lockpanel och klä sedan in gavelspetsen med lockpanel 22x120 mm. Se till att lockpanelen går ner förbi väggen ca 50 mm. 10. Montera fönster och port samt fönsterbleck. Följ tillverkarens anvisningar. Montera ventilgaller. 11. Spika glespanel av virke 22x120 mm, med centrumavstånd ca 40 cm, mot undersidan av takstolarna. I gavlarna där man inte kan spika fast glespanelen i takstolarna fästes denna istället med spikplugg ner i mur. Kläm gärna med en överliggande bräda mot regeln i punkt 3. Spika sedan mot glespanelen en täckande undertakyta av spontad panel, typ gavelpanel 16x120 mm. Om byggnaden ligger närmare granntomt än 4,5 m eller gränsar till annan byggnad, måste undertaket utföras med brandklassat material, exempelvis dubbla gipskivor 13 mm. Kontrollera med Byggnadsnämnden vilka krav som gäller. 10

11 Putsa och måla Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och fönsterhörn med hjälp av Finja Nätfäste Universal. På utvändiga ytor applicera först Finja Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå på ett 10 mm tjockt skikt med Finja Puts och Murbruk C efter att grundningsbruket vittorkat under minst ett dygn. På invändiga ytor slå på ett 10 mm tjockt skikt Finja Cementbruk A direkt på blocken utan grundning. Följ blandningsanvisningarna på säckarna. Följ Finjas separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid putsning- se mer på hemsidan under tips och idéer man kan också begära den som bilaga av sin byggvaruhandlare. Avfärga väggarna med Finja Cementfärg vit, som blandas (vispas) med vatten i förhållandet 1:1. Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad färg bör användas inom en timme. Måla snickerier och ställ i ordning markytan framför entrén. Sedan är det bara att leda in hästen i sitt nya hem. Bygga takstolar Vi rekommenderar att man använder prefabricerade takstolar. Om man ändå vill göra dem själv, behövs 9 st takstolar med mått enligt skiss nedan. För varje tillägg av en modullängd på 1180 mm tillkommer en extra takstol. Följ beskrivning nedan vad gäller virke, plåt och spik. Allt är dimensionerat efter Takstolsboken från Byggforskningsrådet. 1 Spikplåt 160x260x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 2 Spikplåt 160x300x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 3 Spikplåt 80x140x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 4 Spikplåt 180x280x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 5 Spikplåt 180x220x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS på vardera sidan 7 Killängd 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24 Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar. Montera takstolarna på de murade väggarna enligt takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen är centrumavstånd. Sträva takstolarna med varandra med en bräda en bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta bort dem efterhand som råsponten spikas på. 11

12 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Om du önskar en struktur i ytan rekommenderar vi Finja Ädelputs. Det finns stänk-puts och spritputs, beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna en fackman till detta arbete om du inte själv har goda kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser under produktinformation på Man kan mura innerväggar mot sadelkammaren och mellan hästboxarna. De utförs med Finja Lättklinkerblock 15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet utförs på samma sätt som beskivs på sidan 9. Skall innerväggen utföras direkt i samband med att stallet byggs, se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur i de armerade skiften enligt skissen nedan. Materialspecifikation för innervägg Finja Lättklinkerblock 15x19x59 cm 8,3 st per m² Finja Passblock 15x09x59 cm 1,7 st per lpm mur Finja Bistål Bi40 ob 3,5 m per m² Finja Murbruk B ca 20 kg per m² Finja Puts och Murbruk C, 0-3 Finja Cementfärg vit Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm Innerdörr typ 9/21 vitmålad Finja Murlåda 15 cm Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp 20 kg per m² och sida ca 0,7 kg per m² och sida 1 st per dörr 1 st 1m per lpm mur Sätt gärna en egen prägel på stallet genom att välja olika kulörer. Välj efter Finjas färgkarta. Vid avfärgning med stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer göras runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar eller efter egen fantasi. Exempelvis slät yta i valvform ovanför fönster och port ger en lantlig stallbyggnadskaraktär, se bild i mitten till höger. Invändiga anpassningar Man kan isolera hela stallet. Detta är mer komplicerat och kräver kunskap om utförande med isolering, lufttätning, diffussionsspärr, brandklass, ventilation, värme m.m. Rådgör med din byggvaruhandlare. Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen, men med placering som ytterväggarna. Skissen visar en plandetalj av anslutning innervägg mot yttervägg. Kapa upp bistål Bi40 ob i längd 1200 mm. Klipp upp ena stången, den inre och bocka i 90º samt placera centriskt över innerväggsblocken. Det måste utföras i samband med murning av ytterväggar. Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar 6 mm borras in i ytterväggarna, 2 st i vartannat skift. Dubblängd ca 30 cm med förankring 15 cm i befintlig vägg. mars

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25

lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25 lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25 Förberedelser Innan du börjar Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget

Läs mer

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden?

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden? Bygg i trä med Fixa & trixa Har du tänkt på hur mycket trä vi har runt omkring oss? Titta dig omkring så får du se. Ta sedan bort allting som är i trä. Då blir det inte speciellt mycket kvar, eller hur?

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Inga begränsningar! Stefan Forsberg

Inga begränsningar! Stefan Forsberg nr02/2012 Ett magasin för dig som bygger hemma. Fönster som spar energi och slösar med komfort just nu: 2 245:- Cirkelsåg från HITACHI Finja Gränslös Välbalanserad och stark cirkelsåg. Sid 15 Ryggvänligt

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

Innehållsförteckning 2:55

Innehållsförteckning 2:55 BASSORTIMENT 2014 Innehållsförteckning 01. Byggmaterial... 4 01001 Cement... 4 01002 Bruksbindemedel... 4 01005 Torrbruk... 4 01008 Avjämningsmassa... 6 01104 Lättklinker block... 7 01108 Betongrör, tegelrör

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Timra ett hus själv! Friggebod, timringskurs SSTF. Ur August Holmbergs byggnadslära

Timra ett hus själv! Friggebod, timringskurs SSTF. Ur August Holmbergs byggnadslära Timra ett hus själv! Ja, svårare än så är det faktiskt inte - här får du en introduktion av tillvägagångssätt samt tips på hur du kan gå vidare och söka såväl teoretisk som praktisk kunskap. Säga vad man

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer