Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Mura ditt stall.

2 Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning Börja med grunden... 7 Förbered för murning... 8 Mura vägg och lägg tak i långsida Mura vägg och lägg tak i gavelsida Putsa och måla...11 Bygga takstolar...11 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Invändiga anpassningar Materialspecifikation för innervägg

3 Förberedelser För att bygga Finjastallet måste man ha ett bygglov, såvida inte fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få ansökningshandlingar. Om stallet placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste man även ha sin grannes tillstånd och skriftliga godkännande. Kopiera eller klipp ut ritningen på sidan 5, samt komplettera med fastighetsbeteckning och tomtskiss, som visar stallets placering. Funderar man på att förlänga stallet med någon modul, skriv totalmåttet på planen. Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk på att bygga stallet tillräckligt stort redan från början. För att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden godkänd kvalitétsansvarig, som har behörigt byggkunnande och kunskaper om byggregler och bestämmelser. För ev. el- eller va-installationer krävs installatörer med behörighet. Utsättning Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut stallets placering på tomten samt höjden på stallets grundplatta. När du beställer utsättning, kontrollera vad man behöver förbereda för att kommunrepresentanternas arbete skall löpa smidigt. För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler sättas upp utanför grunden i varje hörn. De består av 3 eller 4 stolpar 45x95 mm och en tvärgående bräda i varje rikt- ning. Brädorna skall fästas i våg till stolparna så att översidan är i samma höjd som färdig grundplatta. På brädan sätts en spik för utsättning av grundens yttermått. Därefter spänns murarsnören upp mellan spikarna i varje riktning och U-elementen sätts efter dessa, se sidan 7. Verktyg Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg, vinkelslip, bruksblandare, vattenslang, skottkärra och Finja murlåda 19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och avvägningsinstrument, eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga kan hyras. Tänk på att det måste vara minst 5 C under hela dygnet när stallet byggs för att materialen skall fungera på rätt sätt. alla värden i materialspecifikationen är teoretiska värden och kan variera med tanke på spill och förpackningsstorlek. om du bygger för mer än fyra hästar måste bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen.! Materialspecifikation grund Standardutförande Tillägg isolerad platta på mark Tillägg per modul 1180 mm Finja Cellplast t=100 mm S x1200 mm - 76 st 11 st Finja U-element med fiberbetong h=300 mm S st - 2 st Finja U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - - Armeringsjärn Ø12, B500BT 73 lpm - 6 lpm Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 7 st - 1 st Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 2 st - - Plastspik 180 mm frp=250 st - 1 st - Spikplåt frp=100 st 1 st - - Fixeringskil frp=20 st 2 st - - Färdig betong, kvalitet C25/30 7,0 m 3-1 m 3 Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2-8 m 2 3

4 Materialspecifikation vägg Materialspecifikation tak Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Finja Lättklinkerblock 19x19x59 cm 636 st 54 st Finja Passblock 19x09x59 cm 42 st 4 st Finja Bistål Bi40 ob 184 m 13 m Finja Bistål Bi40 fz 184 m 13 m Finja Putsnät b=250 mm 1 rulle - Finja Nätfäste Universal 1 frp - Finja Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st Finja Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st Finja Puts och Murbruk C, kg 80 st 5 st Finja Cementbruk A 25 kg 80 st 5 st Finja Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st Finja Lättklinkerbalk 19x19x239 cm 1 st - Finja Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 7 st - Entréport typ Slagport 18/21 med tilluftsventil 1 st - Fönster typ 10/7 stallfönster fast 5 st - Fönster typ 10/7 stallfönster öppningsbart 2 st - Fönsterbleck 7 st - Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad plåt 7 st - Finja Murlåda 19 cm 1 st - Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m Förhydningspapp 1 rulle - Lockpanel 22x120 mm 240 m - Materialspecifikation 9 st takstolar Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm Virke 45x95 mm typ T24 60 lpm 8 lpm Virke 45x145 mm typ T24 Virke 45x170 mm typ T24 Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ T24 18 st längd 4,4 m 18 st längd 3,6 m 18 st = 7,2 lpm 2 st längd 4,4 m 2 st längd 3,6 m 2 st Spikplåt 160x260x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 180x280x1,5 mm galvad 18 st 2 st Spikplåt 180x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 18 st 2 st Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440 Hilti 3200 st 350 st Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm galvat Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS 440 Hilti Standardutförande Tillägg/modul 1180 mm 35 lpm 2,4 m 36 st 4 st 220 st 24 st Råspont 22 mm 90 m 2 10 m 2 Takpapp typ underlagspapp (tex YAP 2200) 105 m 2 21 m 2 Ströläkt 22x45 mm 180 lpm 18 lpm Bärläkt 34x45 mm 86 lpm 10 lpm Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm Trekantlist 45x45 mm 18 lpm - Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpm Takplåt typ Trp 20 inkl. tillbehör 93 m² 11 m² Nockplåt 11 lpm 1,2 lpm Underslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpm Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 m Insektsnät b=500 mm 25 m - Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm - Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning, utkastare, 2 rörsvep 4 st set - Vindskiveplåt 10 x 2 m - Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm galvade ca 1 låda resp 1 paket Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st - Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c st 4 st Glespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpm Panel typ gavelpanel 16x120 mm för innertak 60 m² 8 m² - 4

5 5

6 6

7 Börja med grunden 1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var i landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterial som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden på orten vilket schaktdjup som bör väljas. Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt material. Geoduk läggs om markförhållande och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang (se nr 10 på skissen) utanför grunden i nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och koppla till befintlig dräneringsanläggning. 2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4 överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad nivå är ca 70 cm. 3. Påbörja alltid montaget av Finja U-element i hörn. Placera sedan ut U-element i standardlängder och tillkapa passelement i erforderlig omfattning med hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna (se sid 3). 4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar som monteras centriskt i ovankant skarv mellan U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens horisontella del (närmast den yttre vertikala delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv. 5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets yttre vertikala del i entréportens hela bredd så att betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant. Forma med en bräda vid porten och fäst en trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor, varmförzinkad, i portöppningens längd. 6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med U-elementens ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut makadam innanför U-elementen så att makadamytan hamnar i nivå med överkant U-elementens horisontella del. Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck hela makadamytan med plastfolie tillse att plastfolieskarvarna överlappar minst 40 cm. 7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta lägg ut Finja Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala del. Undvik att använda småbitar av cellplast. Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm. 8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät. De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten placeras på armeringsdistanser för att säkerställa att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen. 9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att beställa färdig betong som läggs ut med ränna. Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga användas. Tänk på att skydda betongen mot snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex. plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn. 10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan med överbyggnaden enligt beskrivningar på sidorna Vi specificerar inte grus, makadam, dränering och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av tomtens utseende och egenskaper. 7

8 Förbered för murning Ta fram bockar och plank att använda som ställning. Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt. Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt. Planera blockindelning före murning De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är också anpassade för blockindelning enligt skisserna och gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i stötfogar (vertikala fogar). Hörnstolpar som hjälpmedel Sätt upp hörnstolpar i varje hörn t.ex. virke 45x95 mm i längder som är något högre än vägghöjden. De är till för att markera och fästa hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika en stolpe i varje hörn på utsidan av grundblocket, loda med vattenpass på båda håll och staga med snedsträvor. Mät ut och markera med spik i stolparna för överkant av varje murskift. Fäst snöre i spiken för överkanten av första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitter i vägen för murningen. Placera stolparna så att snörena kommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett par mm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vid murningen. Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut, i första och därefter varannat skift. Övriga skift förskjuts i hörn och därefter så att stående skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande skift. Observera hörnet på skissen. Mura vägg och lägg tak i långsida När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i långfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan Blanda Finja Murbruk B till en smidig konsistens. Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg), på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan ut bruk med murslev och lägg på Finja Murblock 19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret så att överkanten av blocken är 20 cm över plattan. Inget bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta sedan snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk i murlådan och dra denna framåt så att två strängar bruk bildas. Mura blocken i förband, se sidan Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning lättklinkerblock på för ytterligare armeringsinformation. 8

9 3. Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk i stötfogar. 4. Mura skift 11 med 9 cm murblock för att stämma med dörröppning. Över porten i ena långsidan monteras dörrbalk 19x19 cm med längd 240 cm och motsvarande med längd 150 cm över alla fönster. Fortsätt mura skift med murblock, höjd 19 cm. Lämna öppningar i skift 13 för ventiler 200 x 200 mm. Se placering på planritningen. Tvärsnitt av vägg 5. Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är prefabricerade. 6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln. 8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med sponten uppåt. 9. Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under pappen i nederkanten av taket. 10. Spika takpanneläkt 22x45 mm (ströläkt) i riktning från takfot till nock. Därefter takpanneläkt 34x45 mm i riktning gavel till gavel. Avstånd mellan läkten enligt takplåtstillverkarens anvisningar. Spika nockbräda 38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste rännkrokar enligt punkt 13 monteras före läkt vid takfot. 11. Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar. 12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna. 13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och montera takrännor och stuprören. Stuprören kan antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen vad som är tillåtet för just ditt stall. 9

10 Mura vägg och lägg tak i gavelsida Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt enligt sidan Mura väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna muras upp till samma höjd som långsidorna. 2. Över alla fönster monteras fönsterbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Om du väljer annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk med sådan längd att upplaget i vardera änden blir minst 25 cm. Tvärsnitt genom gavel Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c 600. Placera första takstolen mot ytterkant av väggen. Följ takstolsplanen enligt sidan 11. Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten och drag upp underlagspappen på denna. Fäst även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning av vindskiva. Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här kan du få utlopp för Snickarglädje om du så vill. Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag. Häfta på en förhydningspapp mot takstolen. Fäst utanpå denna längsgående bräder 22x120 mm mot takstolen som upplag för lockpanel och klä sedan in gavelspetsen med lockpanel 22x120 mm. Se till att lockpanelen går ner förbi väggen ca 50 mm. 10. Montera fönster och port samt fönsterbleck. Följ tillverkarens anvisningar. Montera ventilgaller. 11. Spika glespanel av virke 22x120 mm, med centrumavstånd ca 40 cm, mot undersidan av takstolarna. I gavlarna där man inte kan spika fast glespanelen i takstolarna fästes denna istället med spikplugg ner i mur. Kläm gärna med en överliggande bräda mot regeln i punkt 3. Spika sedan mot glespanelen en täckande undertakyta av spontad panel, typ gavelpanel 16x120 mm. Om byggnaden ligger närmare granntomt än 4,5 m eller gränsar till annan byggnad, måste undertaket utföras med brandklassat material, exempelvis dubbla gipskivor 13 mm. Kontrollera med Byggnadsnämnden vilka krav som gäller. 10

11 Putsa och måla Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och fönsterhörn med hjälp av Finja Nätfäste Universal. På utvändiga ytor applicera först Finja Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå på ett 10 mm tjockt skikt med Finja Puts och Murbruk C efter att grundningsbruket vittorkat under minst ett dygn. På invändiga ytor slå på ett 10 mm tjockt skikt Finja Cementbruk A direkt på blocken utan grundning. Följ blandningsanvisningarna på säckarna. Följ Finjas separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid putsning- se mer på hemsidan under tips och idéer man kan också begära den som bilaga av sin byggvaruhandlare. Avfärga väggarna med Finja Cementfärg vit, som blandas (vispas) med vatten i förhållandet 1:1. Applicera med pensel, roller eller spruta. Färdigblandad färg bör användas inom en timme. Måla snickerier och ställ i ordning markytan framför entrén. Sedan är det bara att leda in hästen i sitt nya hem. Bygga takstolar Vi rekommenderar att man använder prefabricerade takstolar. Om man ändå vill göra dem själv, behövs 9 st takstolar med mått enligt skiss nedan. För varje tillägg av en modullängd på 1180 mm tillkommer en extra takstol. Följ beskrivning nedan vad gäller virke, plåt och spik. Allt är dimensionerat efter Takstolsboken från Byggforskningsrådet. 1 Spikplåt 160x260x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 2 Spikplåt 160x300x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 3 Spikplåt 80x140x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan 4 Spikplåt 180x280x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 5 Spikplåt 180x220x1,5 mm och ankarspik AS på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler 6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS på vardera sidan 7 Killängd 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24 Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar. Montera takstolarna på de murade väggarna enligt takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen är centrumavstånd. Sträva takstolarna med varandra med en bräda en bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta bort dem efterhand som råsponten spikas på. 11

12 Tips och inspiration Utvändiga anpassningar Om du önskar en struktur i ytan rekommenderar vi Finja Ädelputs. Det finns stänk-puts och spritputs, beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna en fackman till detta arbete om du inte själv har goda kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser under produktinformation på Man kan mura innerväggar mot sadelkammaren och mellan hästboxarna. De utförs med Finja Lättklinkerblock 15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet utförs på samma sätt som beskivs på sidan 9. Skall innerväggen utföras direkt i samband med att stallet byggs, se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur i de armerade skiften enligt skissen nedan. Materialspecifikation för innervägg Finja Lättklinkerblock 15x19x59 cm 8,3 st per m² Finja Passblock 15x09x59 cm 1,7 st per lpm mur Finja Bistål Bi40 ob 3,5 m per m² Finja Murbruk B ca 20 kg per m² Finja Puts och Murbruk C, 0-3 Finja Cementfärg vit Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm Innerdörr typ 9/21 vitmålad Finja Murlåda 15 cm Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp 20 kg per m² och sida ca 0,7 kg per m² och sida 1 st per dörr 1 st 1m per lpm mur Sätt gärna en egen prägel på stallet genom att välja olika kulörer. Välj efter Finjas färgkarta. Vid avfärgning med stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer göras runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar eller efter egen fantasi. Exempelvis slät yta i valvform ovanför fönster och port ger en lantlig stallbyggnadskaraktär, se bild i mitten till höger. Invändiga anpassningar Man kan isolera hela stallet. Detta är mer komplicerat och kräver kunskap om utförande med isolering, lufttätning, diffussionsspärr, brandklass, ventilation, värme m.m. Rådgör med din byggvaruhandlare. Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen, men med placering som ytterväggarna. Skissen visar en plandetalj av anslutning innervägg mot yttervägg. Kapa upp bistål Bi40 ob i längd 1200 mm. Klipp upp ena stången, den inre och bocka i 90º samt placera centriskt över innerväggsblocken. Det måste utföras i samband med murning av ytterväggar. Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar 6 mm borras in i ytterväggarna, 2 st i vartannat skift. Dubblängd ca 30 cm med förankring 15 cm i befintlig vägg. mars

Mura ditt dubbelgarage.

Mura ditt dubbelgarage. Mura ditt dubbelgarage. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered

Läs mer

Ge dina godsaker en förvaringsplats

Ge dina godsaker en förvaringsplats Jordkällare Finja Betong Ge dina godsaker en förvaringsplats Bygg själv en gedigen, funktionell jordkällare Ett rätt val! Bygg din jordkällare in i en backe med valvat tak precis som man gjorde förr, men

Läs mer

Mura ditt enkelgarage

Mura ditt enkelgarage Mura ditt enkelgarage Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning... 5 Börja med grunden... 6 Förbered

Läs mer

Ultimat garage. Det här behöver du: Verktyg

Ultimat garage. Det här behöver du: Verktyg Ultimat garage Ultimat garage Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget

Läs mer

Hållbar friggebod. Välj en bod som är antingen 10 eller 15 m². Det här behöver du:

Hållbar friggebod. Välj en bod som är antingen 10 eller 15 m². Det här behöver du: Hållbar friggebod Hållbar friggebod Med en murad friggebod på tomten öppnar sig en uppsjö av möjligheter. Den fungerar givetvis utmärkt som trädgårdsförråd men minst lika bra som gästrum, arbetsrum, ateljé,

Läs mer

Mura din friggebod. Nu även. 15m 2. Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil.

Mura din friggebod. Nu även. 15m 2. Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil. Mura din friggebod. Nu även 15m 2 Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil. Allt du behöver för att komma igång med att mura en egen friggebod i modern funkisstil.

Läs mer

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning

Har du råd att inte mura ditt hus? Innehållsförteckning Mura din villa Har du råd att inte mura ditt hus? Visste du att en murad ytterväggsstomme endast kostar ca. 200 000 kr när du bygger ett nytt hus med totalkostnad på ca. 2 500 000 kr (inklusive tomt och

Läs mer

Attefall ditt andra hem

Attefall ditt andra hem Attefall ditt andra hem Att bygga ett attefallshus kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångsättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till

Läs mer

Attefall ditt andra hem

Attefall ditt andra hem Attefall ditt andra hem Att bygga ett attefallshus kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångsättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Rymligt cykelförråd. Vad inspirerar dig? Det här behöver du: Verktyg

Rymligt cykelförråd. Vad inspirerar dig? Det här behöver du: Verktyg Rymligt cykelförråd Rymligt cykelförråd Ett stort och gediget förråd till cyklar av alla dess slag skapar ordning och reda på tomten och skyddar mot regn och rusk. Förrådets speciella formspråk blir dessutom

Läs mer

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg

Murad pool. Det här behöver du: Verktyg Murad pool Murad pool Med en alldeles egen pool blir uppfriskande morgondopp och efterlängtade kvällsdop en del av vardagen. Vid vackert väder är det alltid nära till sol och bad och middagen avnjuts med

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul yklar ska parkeras under tak som ger skydd. I det här enkla cykelgaraget är cykeln alltid redo. På väggarna finns plats för krokar och hyllor för cykelpumpar,

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

ATTEFALLSHUS - Kungsör/Uppsala

ATTEFALLSHUS - Kungsör/Uppsala RITNINGSFÖRTECKNING BESKRIVNING L-A-02-0 PLANER - STOMME L-A-02-02 PLAN OCH SEKTIONER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-02- FASADER - STOMME L-A-02-2 FASADER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-02-2 SEKTIONER - STOMME L-A-02-3

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1102 A 01 - A 06 Monteringsanvisning för skjutparti

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker

med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Bygga garage med Leca DSM byggblock av Leca lättklinker Att bygga ett garage är att planera för, inte bara din bil utan även för de förrådsutrymmen du kan behöva. Bygger man med Leca DSM-byggblock är det

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel

Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel Lättklinkerblock Finja Betong Arbetsanvisning Murblock & Murblock Fördel Denna arbetsanvisning gäller i tillämpliga delar även för Finja Isolerblock. För Finja Ergothermblock hänvisas till separata arbetsanvisningar.

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Mät diagonalerna för att kontrollera att taket inte är snett (se fig. 1). Om underlaget är rektangulärt ska diagonalerna och motstående sidor ha samma mått. Mindre avvikelser

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

ATTEFALLSHUS - Storlien

ATTEFALLSHUS - Storlien RITNINGSFÖRTECKNING BESKRIVNING L-A-0-0 PLANER - STOMME L-A-0-02 PLAN OCH SEKTIONER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-0- FASADER - STOMME L-A-0-2 FASADER - FÄRDIGT UTFÖRANDE L-A-0-2 SEKTIONER - STOMME L-A-0-3 DETALJER

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1) LEKSTUGA ESTELLE 5,1 + 1,3 M 2 (Svenska 2013-05-07) LEVERANSBESKRIVNING 2012-11-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva/nockbräda 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 3 o YTTERVÄGG

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm

Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm Monteringsanvisning Standardförråd 9,9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1 JABO FLEXIFÖRRÅD 7,4 (Svenska 2013-10-03) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 120, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 LEVERANSBESKRIVNING 2013-01-24 TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner och

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm

Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1131 sida 1(1) LEKSTUGA HAPPY MAXI 7,2 m² (Svenska 2013-11-11) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 34 x 70, vindskiva 16 x 95, takfot/nock bräda 16 x 95. Taklutning 9 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0 Monteringsanvisning Bure stuga 25m 2 med loft v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Finja Betong. Skalblock 200 & 250

Finja Betong. Skalblock 200 & 250 Block Finja Betong Skalblock 200 & 250 Finja Skalblock av betong, avsedda för murar med stor påkänning Finja Skalblock underlättar byggandet av murar för kanter på t ex gödselstäder, laguner och plansilos.

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1119 A 01 - A 08 JABO Wood Products AB JABO FARSTUKVIST

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2) SMARA 15 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-01 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 195. Vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 19. YTTERVÄGG I BLOCK Funkispanel

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 15-04-20 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1168 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1168 sida 1(1) KOLONISTUGA 5 N (Svenska 2014-11-05) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva / takfotsbräda 16 x 95. Taklutning ca 8 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande svansjöpanel 14 x 120,

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 (Svenska 2014-01-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm Monteringsanvisning Jonsbastu 9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Töre. sid 1/10. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm

Töre. sid 1/10. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm sid 1/10 som förråd: standardbredd 260cm bestäm längd själv, bygg på med 60 eller 120cm som cykelställ: komplett med cykelstöll, körramp finns som tillbehör som lägenhetsförråd: varjeförråd är avskilt

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Vind-/regnskydd Bilaga 1

Vind-/regnskydd Bilaga 1 Vind-/regnskydd Bilaga 1 Här kommer Hans Mårtenssons ritning och byggbeskrivning av ett ganska avancerat vindskydd Om du inte vill bygga exakt efter ritningen så tror vi i alla fall att du kan ha stor

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1117 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 m² (Svenska 2014-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Bod 15m 2. v1.4

Monteringsanvisning. Bruks Bod 15m 2. v1.4 Monteringsanvisning Bruks Bod 15m 2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1090 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1090 sida 1(1) KOLONISTUGA 5 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2009-04-30 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 95, vindskiva / takfotsbräda 16 x 95. Taklutning ca 8 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Produktion 1 Provmoment: Tenta Ladokkod: 41I16B Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Bygg2, AffBy2, TeknBygg1 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: Torsdagen den

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1140 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1140 sida 1(2) JABO TRANEMO 10 (Svenska 2014-01-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

Töre. sid 1/5. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv bygg på med 60 eller 120cm

Töre. sid 1/5. www.nola.se. Specification/ MONTERINGSBESKRIVNING. standardbredd 260cm bestäm längd själv bygg på med 60 eller 120cm sid 1/5 som föråd: standardbredd 260cm bestäm längd själv bygg på med 60 eller 120cm som cykelställ: komplett med cykelstöll, körramp finns som tillbehör som lägenhetsförråd: varjeförråd är avskilt från

Läs mer

Finja Betong. Gränslös

Finja Betong. Gränslös Mur Finja Betong Gränslös Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5 Monteringsanvisning Laisan Bastu 10m 2 v1.5 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Gränslös. Finja Betong

Gränslös. Finja Betong Mur Gränslös Finja Betong Gränslös Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, v ilket

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer