MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura"

Transkript

1 MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1

2 Några tips och råd innan du börjar mura 2

3 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den här broschyren ger dig först och främst anvisningar för att mura med. Med Weber Gullex murbruk B klarar du de allra flesta murningar. Det är ett fabriksblandat bruk som du bara behöver tillsätta vatten. Mer information hittar du i produktguiden som finns på sista sidan i den här broschyren. Tar du dig an projekt där det finns speciella krav på täthet, hållfasthet och värmebeständighet, bör du rådfråga din byggmaterialhandlare om val av produkt. Vatten Torrbruk Borrmaskin och visp Gör en ritning Innan du börjar mura, bör du göra en ritning eller ett arbetsschema. Att mura på fri hand är svårt. Redskap och verktyg Ska du blanda en mindre mängd bruk, behöver du borrmaskin med visp för att blanda bruk, skottkärra, hink och skyffel. Ska du blanda större mängder bruk, behöver du en tombola, d.v.s. en stor blandare. För murningsarbetet behöver du murarsnöre, murslev, vattenpass, lodlina och lod, snörslå, rätskiva, yxa och såg för att dela blocken och en rätkäpp. En murlåda underlättar arbetet eftersom den lägger på bruket jämnt och i rätt tjocklek. Blanda bruk Det är viktigt att blanda bruket enligt anvisningarna på förpackningen. För mycket vatten ger ett för svagt bruk. Minskar du mängden vatten, blir bruket för starkt och kan i värsta fall skapa spänningar som resulterar i sprickor i den murade konstruktionen. Blandat bruk ska användas inom ett par timmar. Observera att du inte kan tillsätta mer vatten för att göra bruket lösare. Det bästa murarvädret Uppehåll, vindstilla och mellan +5 C och +25 C. Så lyder en perfekt murarväderprognos. En grundregel är att aldrig mura när det är kallare än +5 C. Mura heller inte i regn eftersom du då riskerar att bruket inte torkar som det ska. Undvik också att mura i direkt solsken eller i blåst eftersom bruket kan torka för snabbt (för att skydda murverket, kan du täcka det med plast eller en presenning). Mura med förskjutning Ska du mura en rak sträcka, exempelvis en mur, arbetar du lager för lager, från ena änden till den andra. Konstruktionen blir starkare om du förskjuter varje lager en halv sten. Snåla inte på bruket Det är viktigt att lägga på rikligt med bruk. Lägg blocket på plats och vrid på det så att bruket fyller ut fogen. För att få murverket i våg och lod, använder du ett murarsnöre (se under avsnittet Mura en torpargrund). Var särskilt noga med att de första blocken kommer rätt. Jämna till fogarna När du murat några lager, jämnar du till fogarna med ett speciellt fogverktyg. Bruksresterna på stenarna eller blocken tar du bort med en rotborste när bruket torkat men inte hunnit stelna. Vill du ha en fog i färg, använder du Weber Färgat murbruk B. Putsa Murverk av grundas med Base 103 Rödgrund. Putsar du sommartid, ska du skugga den putsade ytan så att den inte torkar för snabbt. Putsguide finns på plastemballaget och på Vatten Torrbruk 3

4 Mura med Leca Lättklinker är bränd expanderad lera. tillverkas av Leca Lättklinker, cement, sand och vatten. Produkter av lättklinker har många goda egenskaper; de är lätta, starka och isolerande. De är också lätta att bearbeta och att arbeta med. Tack vare att blocken är relativt stora, går det snabbt att mura. Murverket bildar en tung stomme som lagrar både fukt och värme. Det har god isolerförmåga och är dessutom brandoch frostbeständigt. Torpargrund Tänk på att det krävs en riktig grundläggning för att undvika förskjutningar. I tjälfarlig mark måste konstruktionen vila på frostfritt djup ( cm beroende på var i Sverige du bor), i annat fall minst 30 cm. Gör så här 1) Spänn murarsnören mellan profilerna (se illustrationen här intill) och loda in murverkets hörn. Markera murlivet. 2) Sätt profiler i hörnen och förankra dem ordentligt med hjälp av strävor. 3) Markera första skiftets överkant på profilerna (det s.k. anläggningsskiftet). Höjden är lika med blockets höjd plus liggfog. Liggfogen är vanligen 1 cm och bör inte vara mer än 2 cm tjock. Väg av med hjälp av vattenpass och rätskiva. Ju noggrannare du är här, desto enklare blir det fortsatta arbetet. Spänn murarsnören mellan markeringarna. 4) Kontrollera att markeringarna är rätt gjorda genom att sätta ut block i hörnen. 5) Sätt första skiftet och justera dem så att de exakt följer murarsnörena i både våg och lod. 6) Markera övriga skift på profilerna. Varje skift är lika med blockhöjden plus vald tjocklek för liggfogen. 7) Spänn upp murarsnöret skift för skift efterhand som du murar. Om du spänner murarsnöret några millimeter utanför murlivet, undviker du att rubba snörets läge under murningsarbetet. Kila t.ex. en spik under snöret vid varje hörn. Armering För att stärka och stabilisera murverket, kan det armeras. Armeringen läggs mellan första och andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet. Normalt armeras mellan var tredje skift samt över och under öppningar. Använd Bi-stål till armering. Bi 40 är obehandlat, Bi 40E är epoxibelagt och Bi 37R är rostfritt. Väljer du obehandlad armering, ska den ha ett täckskikt inåt och utåt på minst 50 mm. Vid skarvning ska överlappningen vara minst 50 cm. I murverk som är 15 cm eller smalare, är det lämpligt att armera med ett Bistål. I bredare murverk, lägger man två Bistål i liggfogen. Vid armering i hörn, klipps den inre tråden av och bockas så att den går runt hörnet. Vid armering av U- eller sulblock knackas material bort så att ursparningen går runt hörnen. Öppna ursparningar tätas genom att sätta brädor mot blockändarna. Brädorna hålls på plats av lite fyllning medan du gjuter. Därefter tas de bort. Rörelsefogar och glidskikt Långa eller höga murar kan behöva avdelas med vertikala rörelsefogar för att förhindra sprickbildning. Glidskikt av grundmurspapp eller plåt placeras under murverket i till exempel källarytterväggar för villor och garage. Mer information om detta finns i broschyren Ditt hus & din trädgård från Weber. Den finns att ladda ned på Ståltråd överkant grundmur Boken Bygga grund, som kan beställas från Svensk Byggtjänst, innehåller utförlig översikt över olika grundläggningsmetoder. Markering murskift och fog Betonggrund Lodrät hörnstolpe 4

5 Torpargrund Bygg upp stommen Diagonalmått Järntråd 1-1,5 m Grundens begränsningslinje Vågrät bräda Stödsträva Lodrät stolpe Lodad hörnlinje Diagonal stödsträva Mura Skorstensfundament Sandbädd Inspektionslucka i golv eller mur Grundmur med putsad utsida Luftpassage 5

6 Friggebod Friggeboden som du murar med Leca Murblock blir stabilare och motståndskraftigare än den du bygger med träreglar och gips. Dessutom är det enklare. Stommen utgör både ytter- och innerväggar som du sedan putsar. Du murar i princip som i anvisningarna för torpargrund här intill. Trappa När du murar trappan med behöver du ingen form för själva trappan. För gjutformen till bottenplattan gräver du ur cm djupt beroende på markförhållandena. Börja med att lägga ut ett cm tjockt bärlager av t.ex. Leca Lättklinker och gjut bottenplattan med cm Weber Finbetong (se Webers broschyr Gjuta som finns på Tänk på att en betongplatta alltid ska ha armering. kan ligga cm under mark. Ovanpå dem gör du en 20 mm pågjutning med Weber Finbetong och klär hela trappan med t.ex. skiffer eller klinker som du fäster med fästmassa och fogbruk godkända för användning utomhus. Pågjutning, 20 mm Gjuten och armerad bottenplatta Takstol Armerat balkblock Slammad eller putsad yta Bjälklag alt. gjuten betongplatta Bergdubb eller betongsula 150 mm 300 mm Plansteg Sättsteg Skifferplattor Bärlager Mura utan murbruk Weber DSM är ett system med byggblock och färdiga balkar som gör det möjligt att bygga murverk utan murbruk. Tekniken kallas torrstapling. Weber DSM byggblock fogas samman med spont (längsgående upphöjning) på undersidan och not (ränna) på ovansidan. Den sinnrika, patenterade hörnklacken låser byggblocken i 90-gradershörn. Till enklare byggnader som garage, förråd och friggebodar passar Weber DSM byggblock 190 millimeter. För byggnader upp till tre våningar används dimensionen 400 millimeter. Weber DSM byggblock bildar inner- och ytterväggar. Styrkan i stapelbara murverk kommer från nätarmerad puts på båda sidor. Läs mer på Weber DSM byggblock tillverkas av Leca Lättklinker. Materialet är lätt att bearbeta och att arbeta med. På finns bland annat anvisningar för dig som vill bygga garage. 6

7 Weber Gårdshuset är ett robust hus med friggebodsmått, massor av ljus, rymd och möjligheter. Formgivare: Ernst Kirschsteiger. 7

8 Jordkällare Jordkällaren är en perfekt plats för frukt, rotsaker och annat som mår bäst av att förvaras källarsvalt. Här regleras temperaturen av marken och det cm isolerande jordlager som täcker källaren. På sommaren hålls värmen ute och på vintern är temperaturen alltid över 0 C. Jordkällaren bör grävas ned cm och dräneras ordentligt. 1 Ventilationsrör 8 2 Jordtäckning 9 Avjäning 3 Plastfolie 10 Armeringsjärn 1 4 Markisolerskiva 11 Betonggrundmur 5 Bjälklagsblock 12 Gruskross 6 Geotextil 13 Dräneringsrör 2 7 Fuktisolering 14 Luft

9 Lodlinje Natursten Bruk Armeringsjärn Sprängsten/ fyllning Jord Singelbädd Stödmur Gräv ur till frostfritt djup, i tjälfarlig mark cm beroende på var i Sverige du bor, i annat fall minst 30 cm. Gör sedan en bädd av singel. Mura Leca Murblock och armera mellan skiften så att du får en stabil stomme. Fyll upp med sprängsten på insidan av muren. Som beklädnad av stödmuren väljer du stenar efter tycke och smak; runda, fyrkantiga eller oregelbundna. Lämplig produkt för murning av natursten är Weber Cementbruk A. Kakel Slammad yta Leca Murblock Singelbädd eller betongsula murskift Ca 850 mm Första murskift Singelbädd eller betongsula Arbetsskiva i furu Grillgaller, kolgaller och asklåda Putsa ytan för att undvika frostsprängning Leca Utegrill En stationär utegrill blir ett extrakök och en given samlingsplats i väntan på en god måltid. Brukar du ha många matgäster, kan det vara en god idé att göra en extrabred grill eller två grillfack intill varandra. Gräv ut till ca 30 cm djup och gör en singelbädd eller betongsula som grund för grillen som du murar med Leca Murblock. Observera att vi här har utgått från murblockets längd, vilket både underlättar arbetet och är materialbesparande. Kompost och odlingsbädd Enligt samma principer som utegrillen, kan du mura en kompost eller varför inte upphöjda odlingsbäddar. Att odlingen kommer upp en bit från marken har många fördelar. Hungriga sniglar får svårt att ta sig upp, jorden värms tidigare på våren så att du kan komma igång med odlingarna och så slipper du böja knän och rygg när du ska rensa. Putsa ovansidan och bäddens sidor för att undvika frostsprängning. Trädgårdsbänk/eller stol En ny sittplats kan förvandla en outnyttjad vrå i trädgården till ett nytt favorittillhåll. Trädgårdsbänken som du murar med är både robust och underhållsfri. Börja med att gjuta en betongsula med Weber Grovbetong. Slamma bänkens sidor med Base 133 Putsbruk B. Furu 34x95 mm Betongsula Slammade 200x200x600 mm Puts 15 Betongsula Du kan måla direkt på murverk av om du använder en cement- eller silikatfärg (silikatfärgen har egenskaper som gör att den binds ihop med underlaget). Var extra noga med att ta bort bruksspill på blockytorna om du ska måla. 9

10 Mura eldfast tegel Ska du mura i den öppna spisen eller utegrillen, ska du använda ett eldfast tegel och ett bruk som klarar höga temperaturer. Weber Eldfast bruk är en specialprodukt som klarar temperaturer upp till C. Laga skorsten Vid reparation av fogar eller fastmurning av stenar i skorstenen är det viktigt att använda ett murbruk som klarar stora temperaturväxlingar. Välj Base 224 Putsoch murbruk C. Innan du börjar elda efter reparationen kanske en skorstensfejarmästare måste inspektera det färdiga resultatet. När du arbetar på taket, är det förstås också viktigt att du tänker på din egen säkerhet och ser till att du har exempelvis säkerhetslina och en arbetsplatta. Mura en vägg av glasblock Med glasblock skapar du en praktisk rumsavskiljande vägg som släpper igenom ljus men hindrar såväl insyn som fukt. Materialet är idealiskt för exempelvis badrum och bastu. När du murar och fogar glasblocken, använder du Webers specialbruk Murbruk för glasblock. En fog i avvikande färg kan vara dekorativt. I så fall väljer du Weber Color 815 Flexfog som finns i ljusgrått, mellangrått, antracit och beige. Bild in Arbetsplatta Säkerhetslina Glasblock Ska du mura med andra material än Leca eller tegel? I Webers breda sortiment finns material för murning och fogning av i stort sett alla material. Ska du till exempel göra en rumsavskiljare eller vägg av glasblock, använder du Webergs specialbruk Murbruk för glasblock. Vill du ha en färgad fog, tillsätter du Weber Serpo 815 Flexfog. Ca 5 mm Fog 5-10 mm djup Murbruk för glasblock 10

11 Välj produkt och beräkna åtgången Produktguide Olika material kräver olika typer av bruk. Här ser du Webers rekommendationer. Är du osäker? Fråga din byggvaruhandlare. Betongsten Fasadhålsten Natursten (hårt material) Glasblock/betongglas Kalksandsten Skorstensmurning Putsa inomhus Gullex Murbruk B eller Base 222 Mur- och putsbruk B Gullex Murbruk B eller Weber Cementbruk A (där hög hållfasthet krävs) Weber Färgat Murbruk B Weber Cementbruk A Weber Murbruk för glasblock Weber Färgat Murbruk B Kalksandsten Base 224 Puts- och murbruk C Gypsum Naturgips Så mycket bruk går det åt Beräkningen här gäller Gullex Murbruk B vid murning av väggar. Murstensformat (l x b x h), cm Väggtjocklek Torrbruk ca kg/m 2 59x12x19 12 cm 25 59x15x19 15 cm 30 59x19x19 19 cm 40 59x25x19 25 cm 50 59x29x19 29 cm 60 Kalksandsten 25x10x6,5 ½ sten 50 Tegel 25x12x6,2 ½ sten sten 130 Beklädnadssten 25x6x6,2 6 cm 35 Betongblock 40x20x16,5 20 cm 50 40x30x6,5 30 cm 65 En säck med 25 kilo Gullex Murbruk B ger cirka 15 liter färdigt bruk. 7 säckar á 25 kilo ger 100 liter färdigt bruk. Observera att volymen i säckarna varierar för olika Weber-produkter. Den här trycksaken gör inte anspråk på att presentera kompletta bygganvisningar. Här visas endast principer för hur olika arbeten kan utföras. Eftersom slutresultatet är beroende av en rad faktorer, till exempel underliggande konstruktion, kan Weber inte ta konstruktionsansvar för de olika exemplen. 11

12 Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Box 707, Solna Besöksadress: Gårdsvägen 18 Tel: Fax: Liljedal Communication AB. Illustrationer: Mattias Käll. Tryckning: Trosa Tryckeri AB i Trosa. April

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Råd till när man tar ämnen till pilbågar Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer