Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock"

Transkript

1 Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

2 Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt. Murade hus ger dig allt detta. Med Leca murblock och Leca Isoblock får du dessutom ett lättarbetat material med isolerande egenskaper. I den här broschyren berättar vi om några av fördelarna med Leca murblock och Isoblock. De goda egenskaper som Leca lättklinker har, byggs in i ditt hus och du får en klimatutjämnande stomme. Blocken används för alla typer av väggar, från grund till tak. De är okänsliga för fukt och mögel samt mycket säkra vid brand. Leca murblock är också ett utmärkt material i trädgården; t.ex. för garage, murar och uteplatser. Lycka till med ditt husbygge. Vi hoppas att du väljer vårt material till ditt nya hus.

3 Leca byggblock är beständiga och tåliga mot fukt, mögel och skadedjur. Med Leca Murblock får du lättklinkerns

4 alla goda egenskaper inbyggda i huset Leca murblock tillverkas av Leca lättklinker som binds samman med cement och vatten. Leca lättklinker, i sin tur, är finkornig, kalkfattig lera från Östergötland som bränns i roterande ugnar och får ett hårt skal med ett celluppdelat, luft-fyllt inre. Lättklinkern Varje kula Leca lättklinker har ett hårt skal och ett cellupp delat, luftfyllt inre. ger murblocken mycket goda egen-kaper som byggnads material. Blocken är starka och lätta att arbeta med De luftfyllda och hårda kulorna bidrar till att blocken har låg egenvikt och hög tryckhållfasthet i förhållande till sin vikt. En kubikmeter murblock väger ca 700 kg. Blocken kan bearbetas med standard - verktyg som är anpassade för materialet. Infästningar görs med exempelvis plastplugg. Du sågar, borrar och kapar Leca murblock med vanliga standardverktyg som är anpassade för materialet. Du får väggar som isolerar Luften som finns innesluten i varje lättklinkerkula ger murblocken isolerande egenskaper. Blocken kan användas i hela huset, från grund till tak. För ytterväggar kan du använda Leca Isoblock som dessutom har en kärna av isolermaterial. De ger en mycket god isolering och det krävs bara några få arbetsmoment för att få en färdig, välisolerad vägg. Det putsade murverket är lufttätt men ändå öppet för diffusion. Det be-tyder att väggen kan balansera fukten på ett naturligt sätt. Du riskerar inte att bygga för tätt och minskar risken för framtida fuktproblem. Du behöver inte oroa dig för fukt, frost eller mögel Murblocken är mycket tåliga och har använts i svenska hus i mer än 30 år. De är okänsliga för fukt och mögel. Dessutom är de frostbeständiga. Ytterligare en fördel är att materialet inte kan förstöras av skadedjur. Möss och insekter kan inte skada blocken eller gnaga sig in i ditt hus. Leca murblock ger dig Leca lättklinkerns goda egenskaper inbyggda i huset. Du får ett gediget och beständigt hus som drar låga kostnader för drift och underhåll.

5 Murverk av block byggs med få arbetsmoment och få ingående material. Du får ett klimatutjämnande och gediget hus, från grund till tak De vanligaste byggmetoderna är att bygga med lätt eller tung stomme. Lätt stomme består t.ex. av ett regelverk av trä plus isolering, plastskikt och en täck-ning av skivor eller trä. Värme från t.ex. solen tas upp av det tunga skiktet i väggarna......och avges när temperaturen sjunker. Stommen med Leca byggblock är klimatutjämnande. Heta dagar isoleras solens gassande strålar ute medan stommen vintertid kan användas som värmemagasin. Solvärme lagras i det tunga ytskiktet och avges jämnt och stabilt. Ytterligare en fördel är att stommen isolerar mot t.ex. trafikbuller. Lätt stomme byggs i flera lager med många olika material. Tung stomme består vanligtvis av murade väggar och elementbjälklag som ger många fördelar. Det krävs få arbetsmoment för att bygga en färdigt isolerad yttervägg med Leca Isoblock. Det ger få inbyggda material och goda möjligheter att kontrollera total kvaliteten. Bygg ytter- och innerväggar samt brandsäkra skiljeväggar Med blocken kan du mura både ytter- och innerväggar. De har god bärighet och kan från och med 120 mm tjocklek användas som bärande väggar. Skiljeväggar är också lämpliga att bygga med Leca murblock eftersom brandklassningen blir hög.

6 Puts en vacker yta, tålig mot väder och vind Leca murverk har mycket goda egenskaper som puts-bärare och det vanligaste sättet att ytbehandla ett hus byggt med Leca murblock är just att putsa det. Puts är ekonomiskt och ger en tålig och vacker yta som står sig i många år. Om du väljer att måla är det lämpligt att använda en cement- eller silikatfärg. Om du vill bygga ett hus med träfasad är det inga problem. Du kan montera väggpanel eller annat valfritt material utanpå murverket om du bara först tätar det med ett tunt putsskikt. Stänkputs (ädelputs) på grovputs och tunnputs. Putsade väggar är vackra väggar också inuti huset och på alla våningsplan Med bostadens innerväggar i Leca murblock bör du putsa på minst en sida för att få ljudisolering. Där - efter kan du måla direkt på blocken och putsen. Alla typer av puts passar ihop med blocken t ex KC-puts, kalk-puts eller gipsputs. Väggarna blir stabila vilket ger säkra infästningar för inredning, lampor och tavlor. Du behöver inte leta efter reglar utan kan fästa där det passar dig. Spritputs (ädelputs) på grovputs. Leca Silikatfärg direkt på murblock. Leca lättklinker, isolerande i grunden Tack vare att Leca lättklinker är ett isolerande och beständigt material kan du med fördel använda det i husets grund som återfyllning och mot utsidan av källarväggar. Lättklinkern ger effektiv dränering och suger inte upp fukt tack vare att kapillärkraften är liten. Leca Cementfärg direkt på murblock. Kakel direkt på putsad yta. Tapet på sandspackel och puts.

7 Källare eller källarlöst med Leca byg Bland våra produkter finns bjälklagselement, gjutna i lättklinkerbetong. Beställ gärna information om dem från oss. När du bygger hus rekommenderar vi dig att också bygga källare där det är möjligt. Källare är ett ekonomiskt sätt att få extra utrymmen för gillestuga, bastu, hobbyrum och förvaring. Under marknivån är det speciellt lämpligt att välja Leca murblock som byggnadsmaterial efter som blocken är isolerande och tåliga mot fukt och frost. Som dränering och tilläggsisolering på utsidan av väggen kan du använda Leca lättklinker. Leca murblock kan också användas för att mura kryprumsgrund, dvs. källarlöst. Dessutom har vi tre andra metoder för grundläggning av hus utan källare. Leca Kantelement för platta på mark Leca Kantelement är konstruerade så att man inte behöver gjuta någon kantförstyv-ning, dvs. den tjockare delen av gjutningen man normalt gör i betongplattans ytterkant. Elementen sparar kostnader för betong och kortar byggtiden eftersom de är snabba och rationella att montera. De isolerar också mot inträngning av kyla. Leca Kryprumsgrund Med Leca Grundbalk bygger du kryprumsgrund med prefabricerade element som går snabbt och lätt att montera. Kant-elementets värmeisolerande förmåga gör att du normalt inte behöver schakta ända ner till frostfritt djup. Som ett alternativ kan du mura kryprumsgrunden med Leca murblock. Kryprumsgrunden kan lätt kompletteras till varmgrund. Vi rekommenderar att du bygger källare där det är möjligt. Det ger extra utrymmen för hobbyrum, förvaring etc.

8 ger du hela huset, från grund till tak Med Leca Kantelement bygger du platta på mark. Metoden sparar kostnader för betong. Leca murblock kan användas för att mura kryprumsgrund. Det är en av de vanligare grundläggningsmetoderna. Leca Kryprumsgrund består av prefabricerade kantelement.

9 Här är några exempel på objekt där material från oss använts. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om objekten. Villa Bertilsson Leca Isoblock i ytterväggar, Leca murblock i källare och innerväggar. Ytskikt: Infärgad stänkputs. Arkitekt: Henry Andersson, Borås Byggdesign.

10 Villa Karlsson Leca Isoblock i ytterväggar, Leca massivblock i källare och innerväggar. Ytskikt: Infärgad spritputs. Arkitekt: Henry Andersson, Borås Byggdesign.

11 Villa Humlegården Leca Isoblock i ytterväggar. Leca massivblock i innerväggar. Ytskikt: Puts och målning respektive tegel. Bottenbjälklaget är ett Leca bjälklagselement. Arkitekt: Ord & Hus AB, Kivik

12 Ölandshus Leca Isoblock i ytterväggar Arkitekt: Neil Logan Konstruktör: Neil Logan och Hans Frode

13 Villa Norrängen Leca Isoblock i ytterväggar, Leca massivblock i kryprumsgrund och innerväggar. Arkitekt: Donzi Design, Margareta och Bo Linnell

14 Det är lätt att förlora sig i hustankar och glömma bort trädgården... Även om själva huset känns viktigast när du ska bygga vill vi inte missa chansen att ge dig några tips på hur du kan använda Leca lättklinker och murblock i trädgården. Med murblocken är det enkelt att bygga garage, uteplatser, grillar och trädgårdsmurar. Här är några idéer på vad du kan göra i din trädgård med Leca murblock. Läs mer i vår broschyr Ditt Hus och Din Trädgård. Grillen, byggd i Leca massivblock, kan utformas på många olika sätt. Blocken är helt obrännbara. Leca murverk är brandsäkert. Väljer du Leca Isoblock får du ett varmisolerat garage utan att behöva göra någon tilläggsisolering. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att kompostera det. Med Leca massivblock får du en tålig kompost som inte påverkas av frost, fukt eller skadedjur. Trädgårdsmurar kan göras på många olika sätt. Vitputsade för de tankarna till andra länder. Jordkällaren är gamla tiders skafferi. Den blir sval om sommaren och frostfri på vintern. Murningen av väggarna är enkel att göra.

15 Januari 2010 Med Leca Murverk och bjälklagselement får du ett gediget och beständigt hus med god inomhusmiljö. När du bygger hus kan du använda Leca lättklinker, murblock och element. Huset blir stabilt och tåligt. Blocken och bjälklagen gör huset klimatutjämnande. Det förbättrar boendekomforten och sänker kostnaderna för drift och underhåll. Vill du veta mer om våra produkter kan du beställa våra broschyrer som redovisar murblockens och murverkets egenskaper. Vi har också broschyrer om källarlös grundläggning, Isoblock samt en specialbroschyr som ger tips för ditt hus och din trädgård. Vill du ha råd och tips för ytbehandling av murverket finns en omfattande handbok att beställa. Den har producerats av Byggforskningsrådet och kan beställas från Svensk Byggtjänst. Handboken heter Murverkets yta, putsning och målning på murverk av betong och lättklinker. Trycksaksnumret är T19:1989. Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber, har ensamrätt till varumärket Leca och Leca logotypen i Sverige. Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 707, Gårdsvägen Solna Tel: Fax:

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002. som dammbindare. Det innehåller också lim som innehåller formaldehyder. som bör undvikas i inomhusmiljön.

Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002. som dammbindare. Det innehåller också lim som innehåller formaldehyder. som bör undvikas i inomhusmiljön. Distribueras i KRETSLOPP Nr 4-2002 Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. I detta nummer presenterar vi en marknadsöversikt av isolermaterial. Varis Bokalders inleder med att presentera

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Det unika som standard

Det unika som standard Det unika som standard www.nassjohus.se 1 Tack vare Nässjöhus otroliga flexibilitet fick vi allt precis som vi ville ha det 2 NässjöHus det unika som standard Välkommen hem till Nässjöhus Hos oss på NässjöHus

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Det är skillnad på virke och virke!

Det är skillnad på virke och virke! nr01/2012 Ett magasin för dig som bygger hemma. Niclas byggde sitt drömhus! FRÅN 300:per kvm Tema Trä Världsnyhet! Kampanj! Från planta till planka. Mest och bäst virke ur varje stock. Sid 4 7 Målade vindskivor

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer