ÄNDRINGSFÖRSLAG Del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG Del 3 588-743"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för transport och turism Utskottet för industrifrågor, forskning och energi /0302(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG Del Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender (PE v02-00) Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (COM(2011)0665 C7-0374/ /0302(COD)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_LegReport PE v /92 AM\ doc

3 588 Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och förbättrad driftskompatibilitet för järnvägar, RIS och VTMIS) Hamnar, flygplatser och sjömotorvägar i stomnätet Driftskompatibiliteten är en central del av en väl fungerande inre marknad, särskilt i järnvägssektorn. Eftersom sjömotorvägarna och VTMIS är viktiga beståndsdelar i EU:s transportsystem bör de införas i de horisontella prioriteringarna. 589 Michael Cramer Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och AM\ doc 3/92 PE v01-00

4 Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Minskning av buller vid källan RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Eftermodifiering av godsvagnar i syfte att få fram tysta godståg Minskning av buller från godstransport på järnväg vid källan leder till mycket lägre investeringar i järnvägsinfrastruktur. 590 Dieter-Lebrecht Koch Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) och alternativa bränslen, inklusive nödvändig infrastruktur för fordonsdrift Hamnar och flygplatser i stomnätet PE v /92 AM\ doc

5 Or. de Målet med EU:s transportpolitik är att främja alternativa framdrivningsmetoder. Därför bör förutsättningarna för detta inbegripas även i de horisontella prioriteringarna för stomnätet och samfinansieringsmöjligheterna stärkas för sådan infrastruktur inom stomnätet längs huvudkorridorerna. Detta är en förutsättning för heltäckande användning av alternativa framdrivningsmetoder. 591 Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar samt till sjöss (ITS, ERTMS, RIS, VTMIS och e- sjöfartstjänster) Hamnar, sjömotorvägar och flygplatser i stomnätet Eftersom sjömotorvägarna, VTMIS och e-sjöfartstjänsterna är viktiga beståndsdelar i EU:s transportsystem bör de införas i de horisontella prioriteringarna. 592 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender AM\ doc 5/92 PE v01-00

6 Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Nya tekniker och innovation Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS, RIS och VTMIS) Hamnar, flygplatser och sjömotorvägar i stomnätet Nya tekniker och innovation enligt artikel 39.a d i förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] 593 Paul Rübig Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar PE v /92 AM\ doc

7 innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) samt infrastruktur för innovativ teknik Globla hamnar och flygplatser i stomnätet Or. de Främjandet av innovation även på transportområdet bör ses som en horisontell prioritering. Framför allt när det gäller minskningen av växthusutsläppen bör därför möjligheten skapas att utveckla infrastruktur för alternativa drivmedel längs huvudkorridorerna. 594 Silvia-Adriana Ţicău Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Porturi și aeroporturi ale rețelei primare și globale Or. ro 595 Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van AM\ doc 7/92 PE v01-00

8 Brempt, Jim Higgins Bilagan del I punkt a Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS) Hamnar och flygplatser i stomnätet Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och RIS), infrastruktur för alternativ energiförsörjning, särskilt energi med låga eller inga koldioxidutsläpp, för transportsektorn Hamnar och flygplatser i stomnätet 596 Tanja Fajon Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Wien Graz Klagenfurt Villach PE v /92 AM\ doc

9 Udine Venedig Bologna Ravenna Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Maribor Ljubljana Koper/Trieste Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). 597 Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna - Ancona Or. it 598 Romana Jordan Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Helsingfors Tallinn Riga Kaunas AM\ doc 9/92 PE v01-00

10 Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Maribor Ljubljana Koper/Trieste Or. sl 599 Michael Cramer Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Sopron - Szombathely - Koprivnica - Zagreb - Rijeka/Koper 600 Jelko Kacin Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice PE v /92 AM\ doc

11 Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Maribor Ljubljana Koper/Trieste Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). 601 Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona Góra - Wrocław - Ostrava AM\ doc 11/92 PE v01-00

12 Rådet stöder redan att Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław Ostrava inkluderas i korridoren Östersjön Adriatiska havet. Eftersom stomnäten ska vara multimodala (artikel 48) bör även järnvägskorridoren för godstransport Szczecin/Świnoujscie Zielona Góra Wrocław (CE 59) inkluderas. sförbindelsen Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław (E 59) används huvudsakligen för persontåg. 602 Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava Rådet stöder redan att Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław Ostrava inkluderas i korridoren Östersjön Adriatiska havet. 603 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender Bilagan del I punkt 1 inledningen PE v /92 AM\ doc

13 Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Maribor Ljubljana Koper/Trieste Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta den centrala hamnen i Koper såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)) och som den enda slovenska hamnen som identifierats i förväg. Den gränsöverskridande sträckan Graz Maribor Pragersko flyttas bara från förteckningen Andra sträckor till Korridoren Östersjön Adriatiska havet. 604 Konrad Szymański, Oldřich Vlasák Bilagan del I punkt 1 inledningen Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Helsingfors Tallinn Riga Kaunas Warszawa Katowice Gdynia Katowice Katowice Ostrava Brno Wien Katowice Žilina Bratislava Wien Wien Graz Klagenfurt Villach Udine Venedig Bologna Ravenna Graz Ljubljana Koper/Trieste Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona AM\ doc 13/92 PE v01-00

14 Góra - Wrocław - Ostrava Rådet stöder redan att Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław Ostrava inkluderas i korridoren Östersjön Adriatiska havet. Eftersom stomnäten ska vara multimodala (artikel 48) bör även järnvägskorridoren för godstransport Szczecin/Świnoujscie Zielona Góra Wrocław (CE 59) inkluderas. sförbindelsen Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław (E 59) används huvudsakligen för persontåg. 605 Romana Jordan Bilagan del I punkt 1 I förväg identifierade sträckor Typ Beskrivning/datum Helsingfors Tallinn Hamnar, sjömotorvägar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar och deras sammanlänkningar, sjömotorvägar (inbegripet isbrytande kapacitet) Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa (Detaljerade) studier för ny med UIC-spårvidd helt driftskompatibel linje; bygg- och för nya linjen inleds före 2020; sammanlänkningar mellan järnväg och flygplatser/hamnar Gdynia - Katowice Uppgradering Gdynia, Gdansk Hamn Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar PE v /92 AM\ doc

15 Warszawa - Katowice Uppgradering Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venedig - Ravenna Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL-SK och SK-AT; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering och byggoch pågår; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Trieste, Venedig, Ravenna Hamn Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar I förväg identifierade sträckor Typ Beskrivning/datum Helsingfors Tallinn Hamnar, sjömotorvägar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar och deras sammanlänkningar, sjömotorvägar (inbegripet isbrytande kapacitet) Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa (Detaljerade) studier för ny med UIC-spårvidd helt driftskompatibel linje; bygg- och för nya linjen inleds före 2020; sammanlänkningar mellan järnväg och flygplatser/hamnar Gdynia - Katowice Uppgradering Gdynia, Gdansk Hamn Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Warszawa - Katowice Uppgradering AM\ doc 15/92 PE v01-00

16 Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venedig - Ravenna Graz Maribor Pragersko Trieste, Venedig, Ravenna, Koper Hamn Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL-SK och SK-AT; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering och byggoch pågår; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Studier och bygg- och på ett annat spår Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Or. sl V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama "drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije. 606 Zigmantas Balčytis Bilagan del I punkt 1 raderna 2 a-b (nya) Klaipėda - Kaunas Uppgradering, sammanlänkningar av hamnar, sjömotorvägar PE v /92 AM\ doc

17 Via Baltica-korridoren Väg Uppgradering (EE, LV, LT, PL) 607 Jan Březina Bilagan del I punkt 1 rad 6 Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL-SK och SK-AT; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL- SK, CZ-AT, SK-AT, järnvägsnod i Brno, sträckan Brno-Přerov; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Or. cs Brno ligger i skärningspunkten av två korridorer (Östersjön Adriatiska havet och Hamburg Rostock Burgas/gränsen till TR Piraeus Lefkosia). En modernisering av stadens järnvägsnod och den gränsöverskridande sträckan CZ-AT är nödvändig för att stomnätet ska fungera, och bör därför föras in. Moderniseringen av linjen Brno-Přerov har införts på kartorna i bilaga II till förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] och bör därför tas upp även här. 608 Michael Cramer AM\ doc 17/92 PE v01-00

18 Bilagan del I punkt 1 rad 7 Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Katowice - Ostrava - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL-SK och SK-AT; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering, särskilt av de gränsöverskridande sträckorna PL-CZ, PL-SK och SK-AT; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar 609 Michael Cramer Bilagan del I punkt 1 rad 8 Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venedig - Ravenna Wien - Wiener Neustadt - Sopron - Szombathely - Koprivnica - Zagreb - Koper/Rijeka Uppgradering och byggoch pågår; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering och byggoch pågår; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar PE v /92 AM\ doc

19 Eftersom tidsfristen 2030 som fastställts för genomförandet av stomnätet inte kan respekteras för den alternativa förbindelsen mellan Wiener Neustadt och Graz måste effektivare lösningar väljas, såsom förbindelsen via Sopron och Szombathely där befintlig infrastruktur kan användas. Detta skulle inte bara förbinda två städer, utan även två hela regioner över statsgränserna. Dessutom skulle det garantera att Kroatien integreras i stomnätet. 610 Sabine Wils Bilagan del I punkt 1 rad 8 Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venedig - Ravenna Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venedig - Ravenna Uppgradering och byggoch pågår; (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Uppgradering och byggoch pågår på befintliga sträckor; rationalisering av befintliga multimodala plattformar Investeringar i uppgradering och bygg- och pågår redan på befintliga konventionella järnvägssträckor där befintliga terminaler måste rationaliseras för att svara mot minskad efterfrågan på marknaden samt godstrafikflöden. 611 Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria Bilagan del I punkt 1 rad 8a (ny) AM\ doc 19/92 PE v01-00

20 Ravenna - Ancona Uppgradering 612 Jelko Kacin Bilagan del I punkt 1 rad 8a (ny) Graz - Maribor - Pragersko Studier och bygg- och för ett andra spår Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). 613 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender Bilagan del I punkt 1 rad 8a (ny) PE v /92 AM\ doc

21 Graz - Maribor - Pragersko Studier och bygg- och för ett andra spår Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta den centrala hamnen i Koper såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)) och som den enda slovenska hamnen som identifierats i förväg. Den gränsöverskridande sträckan Graz Maribor Pragersko flyttas bara från förteckningen Andra sträckor till Korridoren Östersjön Adriatiska havet. 614 Tanja Fajon Bilagan del I punkt 1 rad 9 Trieste, Venedig, Ravenna Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Koper, Trieste, Venedig, Ravenna Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). AM\ doc 21/92 PE v01-00

22 615 Jelko Kacin Bilagan del I punkt 1 rad 9 Trieste, Venedig, Ravenna Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Trieste, Venedig, Ravenna, Koper Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). 616 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender Bilagan del I punkt 1 rad 9 Trieste, Venedig, Ravenna Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar PE v /92 AM\ doc

23 Trieste, Venedig, Ravenna, Koper Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta den centrala hamnen i Koper såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)) och som den enda slovenska hamnen som identifierats i förväg. Den gränsöverskridande sträckan Graz Maribor Pragersko flyttas bara från förteckningen Andra sträckor till Korridoren Östersjön Adriatiska havet. 617 Sabine Wils Bilagan del I punkt 1 rad 9 Trieste, Venedig, Ravenna Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av multimodala plattformar Trieste, Venedig, Ravenna Sammanlänkningar för hamnar, rationalisering av multimodala plattformar och järnvägsförbindelser för konventionell trafik AM\ doc 23/92 PE v01-00

24 Fokus måste läggas på utmaningen att sammanlänka hamnar och att utveckla deras synergier som förbinder dem med trafikflöden för godstransport på järnväg. 618 Tanja Fajon Bilagan del I punkt 1 rad 9a (ny) Graz - Maribor - Pragersko Studier och bygg- och för ett andra spår Korridoren Östersjön Adriatiska havet bör överensstämma med järnvägskorridoren för godstransport (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik) och således omfatta Kopers hamn såsom en av de nordadriatiska hamnar som samarbetar inom Nordadriatiska hamnförbundet (North Adriatic Port Association (NAPA)). 619 Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria Bilagan del I punkt 1 rad 9a (ny) Ancona Hamnar Sammanlänkningar för hamnar, (ytterligare) utveckling av PE v /92 AM\ doc

25 multimodala plattformar 620 Bogusław Liberadzki Bilagan del I punkt 1 rad 9a (ny) Wrocław - Poznań - Szczecin/Świnoujście Bygg- och Rådet stöder redan att Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław Ostrava inkluderas i korridoren Östersjön Adriatiska havet. 621 Bogusław Liberadzki, Artur Zasada Bilagan del I punkt 1 rad 9a (ny) Wrocław - Poznań/Zielona Góra - Szczecin/Świnoujście Bygg- och Rådet stöder redan att Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław Ostrava inkluderas i korridoren Östersjön Adriatiska havet. Eftersom stomnäten ska vara multimodala AM\ doc 25/92 PE v01-00

26 (artikel 48) bör även järnvägskorridoren för godstransport Szczecin/Świnoujscie Zielona Góra Wrocław (CE 59) inkluderas. sförbindelsen Szczecin/Świnoujście Poznań Wrocław (E 59) används huvudsakligen för persontåg. 622 Bogusław Liberadzki Bilagan del I punkt 1 rad 9b (ny) Świnoujście, Szczecin Hamn Sammanlänkningar av hamnar 623 Michael Cramer Bilagan del I punkt 2 rubriken 2. Warszawa Berlin Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Midlands 2. Warszawa Berlin Antwerpen/Rotterdam Felixstowe Midlands 624 Lena Kolarska-Bobińska Bilagan del I punkt 2 inledningen gränsen till BY Warzsawa Poznań Frankfurt/Oder Berlin Hannover Osnabrück Enschede Utrecht gränsen till UA Lublin Warszawa Poznań Frankfurt/Oder Berlin Hannover Osnabrück Enschede PE v /92 AM\ doc

27 Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Birmingham/Manchester Liverpool Utrecht Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Birmingham/Manchester Liverpool 625 Lena Kolarska-Bobińska Bilagan del I punkt 2 rad 2a (ny) gränsen till UA Lublin Warszawa Poznań gränsen till DE Uppgradering av befintlig linje, studier för utbyggnad 626 Corien Wortmann-Kool Bilagan del I punkt 2 rad 4a (ny) Rhen Waal Nordsjökanalen Inre vattenvägar multimodala förbindelser 627 Corien Wortmann-Kool AM\ doc 27/92 PE v01-00

28 Bilagan del I punkt 2 rad 5 Amsterdams slussar Inre vattenvägar studier pågår Amsterdams slussar och ny sluss för Amsterdam Rhenkanalen IJmuiden Inre vattenvägar pågående studier, hamn; inklusive uppgradering av Beatrix-slussen 628 Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné Bilagan del I punkt 3 inledningen Algeciras Madrid Tarragona Algeciras Madrid Zaragoza Tarragona Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Es necesario añadir la principal plataforma logística de la Península Ibérica, situada en Zaragoza. Or. es 629 David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani PE v /92 AM\ doc

29 Bilagan del I punkt 3 inledningen Algeciras Madrid Tarragona Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Algeciras Madrid Tarragona Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Barcelona/Valencia - Livorno/Pisa - Florens Or. it 630 David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani Bilagan del I punkt 3 inledningen Algeciras Madrid Tarragona Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Algeciras Madrid Tarragona Sevilla Valencia Tarragona Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Livorno/Pisa - Grosseto - Siena - Arezzo - Fano - Ancona Or. it 631 Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin Bilagan del I punkt 3 inledningen Algeciras - Madrid - Tarragone Algeciras - Madrid - Tarragone AM\ doc 29/92 PE v01-00

30 Seville - Valence - Tarragone Tarragona Barcelona Perpignan Lyon Torino Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Seville - Valence - Tarragone Tarragona Barcelona Perpignan Marseille Lyon Turin Milano Venedig Ljubljana Budapest gränsen till UA Or. fr 632 Ramon Tremosa i Balcells Bilagan del I punkt 3 rad 5 Barcelona Hamn Sammanlänkningar mellan järnväg och hamn och flygplats Barcelona Hamn Sammanlänkningar mellan järnväg och hamn (konstruktion av de nya tillfarterna) och flygplats 633 Ramon Tremosa i Balcells Bilagan del I punkt 3 rad 6 Barcelona - Perpignan Gränsöverskridande sträcka, bygg- och pågår, ny linje färdig 2015, uppgradering av befintlig linje PE v /92 AM\ doc

31 Barcelona - Perpignan Gränsöverskridande sträcka, bygg- och pågår, ny linje färdig 2015, uppgradering av befintlig linje. Införande av UIC på den befintliga iberiska sträckan genom Port Bou. Anpassning av sträckan till 750 m tåglängd. Utveckling av intermodala plattformar och anslutning till järnvägsnätet med UICspårvidd och iberisk spårvidd 634 Ramon Tremosa i Balcells Bilagan del I punkt 3 rad 6a (ny) Madrid-Zaragoza- Barcelona Uppgradering av befintliga sträckor: Införande av UIC på den befintliga iberiska sträckan. Anpassning av sträckan inkl. sidospår till 750 m tåglängd. Utveckling av intermodala plattformar och anslutning till järnvägsnätet med UICspårvidd och iberisk spårvidd AM\ doc 31/92 PE v01-00

32 635 Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin Bilagan del I punkt 3 rad 7a (ny) Lyon - Avignon-Marseille (via Miramas och Fos) Uppgradering Or. fr 636 Michael Cramer Bilagan del I punkt 3 rad 8 Lyon - Torino Gränsöverskridande avsnitt, bygg- och för tunnel ska inledas före 2020; studier tillfartsvägar Lyon - Turin Gränsöverskridande avsnitt, inbegripet historisk överfart; studier tillfartsvägar Tidsfristen 2030 för genomförandet av stomnätet är omöjlig att hålla för denna förbindelse. Effektivare förbindelser måste därför väljas: befintlig infrastruktur som redan moderniserats används för en åttondedel av sin kapacitet och kan därför användas till ekonomisk fördel för EU och medlemsstaterna. PE v /92 AM\ doc

33 637 Sabine Wils Bilagan del I punkt 3 rad 8 Lyon - Torino Gränsöverskridande avsnitt, bygg- och för tunnel ska inledas före 2020; studier tillfartsvägar Lyon - Turin Uppgradering av befintligt gränsöverskridande avsnitt Bygg- och för att förbättra tunnelspårvidden och lastprofilen har redan genomförts under 2011 av FS och SNCF för mer än 400 miljoner euro: ytterligare förbättringar av tillfartsvägar och järnvägsnoder i städer kunde medfinansieras av FSE. 638 Sabine Wils Bilagan del I punkt 3 rad 10 Brescia - Venedig - Trieste Brescia - Venedig - Trieste Arbetet inleds före 2014 på flera sträckor Arbetet inleds före 2014 på flera sträckor i AM\ doc 33/92 PE v01-00

34 samverkan med uppgraderingsarbeten på överlappande sträckor, som i Korridor 1 Samverkan måste garanteras för att slippa dubbelinvesteringar och utgifter. 639 Tanja Fajon Bilagan del I punkt 3 rad 13 Koper - Divača - Ljubljana - Maribor Koper - Divača - Ljubljana - Pragersko Studier och uppgradering/delvis ny linje Studier och uppgradering/delvis ny linje På sträckan Koper Divača Ljubljana Maribor ersätts Maribor av Pragersko, som ligger precis på sträckan Ljubljana Maribor. Staden Maribor förbinds genom korridoren Östersjön Adriatiska havet som föreslås i ändringsförslag Romana Jordan Bilagan del I punkt 3 rad 13 PE v /92 AM\ doc

35 Koper - Divača - Ljubljana - Maribor Koper Divača Ljubljana Pragersko Studier och uppgradering/delvis ny linje Studier och uppgradering/delvis ny linje Or. sl V delu omrežja Koper-Divača-Ljubljana-Maribor je Maribor zamenjan s Pragerskim, ki predstavlja križišče med Mediteranskim in Baltsko jadranskim koridorjem. Mesto Maribor je že povezano v okviru predloga Koridorja Baltik-Jadran. S tem predlogom se izognemo podvajanju odseka Pragersko - Maribor v dveh koridorjih. 641 Jelko Kacin Bilagan del I punkt 3 rad 13 Koper - Divača - Ljubljana - Maribor Koper - Divača - Ljubljana - Pragersko Studier och uppgradering/delvis ny linje Studier och uppgradering/delvis ny linje På sträckan Koper Divača Ljubljana Maribor ersätts Maribor av Pragersko, som ligger precis på sträckan Ljubljana Maribor. Staden Maribor förbinds genom korridoren Östersjön Adriatiska havet som föreslås i ändringsförslaget. AM\ doc 35/92 PE v01-00

36 642 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender Bilagan del I punkt 3 rad 13 Koper - Divača - Ljubljana Maribor Studier och uppgradering/delvis ny linje Koper - Divača - Ljubljana Pragersko Studier och uppgradering/delvis ny linje På sträckan Koper Divača Ljubljana Maribor ersätts Maribor av Pragersko, som ligger precis på sträckan Ljubljana Maribor, och staden korsas av Medelhavskorridoren och korridoren Östersjön Adriatiska havet. 643 David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani Bilagan del I punkt 3 raderna 17 a-i (nya) Barcelona/Valencia/Livo rno Sjömotorvägar Uppgradering Livorno Hamn/stadsbana Hamnsystemet Livorno och Piombino: studier och bygg- och PE v /92 AM\ doc

37 Sammanlänkande järnväg: studier och bygg- och Pisa, Florens Flygplats Sammanlänkande järnväg: studier och bygg- och Livorno/Pisa Florens (anslutning till korridoren Helsingfors Valletta) och väg : uppgradering Florens Pisa : Firenze Prato Pistoia Lucca Viareggio uppgradering Väg: Uppgradering Livorno Grosseto och väg /väg uppgradering Grosseto Siena Arezzo Fano Ancona Väg Hamn Uppgradering Or. xm L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est- Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in vista dell'ingresso della Croazia nell'unione europea a partire dal Luglio Lo sviluppo di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le aree del su europa. 644 Michael Cramer Bilagan del I punkt 4 inledningen AM\ doc 37/92 PE v01-00

38 Hamburg / Rostock Berlin Praha Brno Bratislava Budapest Arad Timişoara Sofia Sofia Burgas/gränsen till TR Sofia Thessaloniki Piraeus Limassol Lefkosia Hamburg / Rostock Berlin Prag Bratislava Budapest Arad Timişoara Sofia Sofia Burgas/gränsen till TR Sofia Thessaloniki Piraeus Limassol Lefkosia 645 Michael Cramer Bilagan del I punkt 4 rad 4 Hamburg - Dresden - Prag - Pardubice Hamburg - Dresden - Prag - Pardubice Inre vattenvägar Elbe uppgradering Uppgradering och multimodala plattformar 646 Ismail Ertug Bilagan del I punkt 4 rad 4 Hamburg - Dresden - Prag - Pardubice Inre vattenvägar Elbe uppgradering Prag - Pardubice Inre vattenvägar Elbe uppgradering PE v /92 AM\ doc

39 För att målen i vitboken om att minska koldioxidutsläppen från unionens transportsektor ska kunna uppnås måste den roll som infrastrukturen för transport på inre vattenvägar i Europa spelar erkännas och stärkas. Utbyggnaden av infrastrukturen får inte ske på bekostnad av flodområden, utan bör i stället observera och respektera de miljömässiga kraven. Floder som är nästan helt orörda av människan är viktiga för att skapa motståndskraft mot klimatförändringar. I dessa områden är det därför viktigt att anpassa fartygen till floderna, och inte floderna till fartygen. 647 Michael Cramer Bilagan del I punkt 4 rad 5 Děčíns slussar Inre vattenvägar studier utgår utgår utgår 648 Jan Březina Bilagan del I punkt 4 rad 5a (ny) snod i Brno snod i Brno, inklusive multimodal plattform Or. cs Brno ligger i skärningspunkten av två korridorer (Östersjön Adriatiska havet och Hamburg AM\ doc 39/92 PE v01-00

40 Rostock Burgas/gränsen till TR Piraeus Lefkosia). En modernisering av stadens järnvägsnod är nödvändig för att stomnätet ska fungera, och bör därför föras in. 649 Marian-Jean Marinescu Bilagan del I punkt 4 rad 8 Budapest - Arad - Timisoara-Calafat Budapest-Arad- Timisoara-Craiova- Calafat Uppgraderingen i HU nästan slutförd, pågår i RO Uppgraderingen i HU nästan slutförd, pågår i RO Craiova Calafat är en del av stomnätet. 650 Marian-Jean Marinescu Bilagan del I punkt 4 rad 8a (ny) Craiova-Bucharest studier Craiova Calafat är en del av stomnätet. PE v /92 AM\ doc

41 651 Michael Cramer, Joachim Zeller Bilagan del I punkt 5 inledningen Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Fehmarn Hamburg Hannover Bremen Hannover Nürnberg München Brenner Verona Bologna Rom Neapel Bari Neapel Palermo Valletta Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Gedser Rostock Berlin Nürnberg München Brenner Verona Bologna Roma Napoli Bari Neapel Palermo Valletta En del av korridor 5 behöver anpassas som ovan i syfte att undvika flaskhalsar i Hamburg, Bremen och Hannover samt genom användning av den befintliga färjeförbindelsen mellan Gedser och Rostock där fartyg med låga utsläpps håller på att introduceras. Denna anpassning av korridor 5 skulle leda till ett snabbare och billigare genomförande. 652 Joachim Zeller Bilagan del I punkt 5 inledningen Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Fehmarn Hamburg Hannover Bremen Hannover Nürnberg München Brenner Verona Bologna Rom Neapel Bari Neapel Palermo Valletta Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Fehmarn Hamburg Hannover Bremen Hannover Nürnberg Öresund/Köpenhamn Rostock - Berlin - Nürnberg München Brenner Verona Bologna Rom Neapel Bari Neapel Palermo Valletta AM\ doc 41/92 PE v01-00

42 En del av korridor 5 behöver anpassas som ovan i syfte att undvika flaskhalsar i Hamburg, Bremen och Hannover samt genom användning av den befintliga färjeförbindelsen mellan Öresund/Köpenhamn, Gedser och Rostock där fartyg med låga utsläpps håller på att introduceras. Denna anpassning av korridor 5 bör läggas till och skulle leda till ett snabbare och billigare genomförande. 653 Knut Fleckenstein Bilagan del I punkt 5 inledningen Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Fehmarn Hamburg Hannover Bremen Hannover Nürnberg München Brenner Verona Bologna Rom Neapel Bari Neapel Palermo Valletta Helsingfors Åbo Stockholm Malmö Köpenhamn Lübeck Fehmarn Hamburg Hannover Bremen Hannover Nürnberg München Brenner Verona Bologna Rom Neapel Bari Neapel Palermo Valletta Or. de Eftersom Lübeck är en central hamn i de transuropeiska transportnäten kan sjömotorvägar utnyttjas i transportpotentialen för korridor 5, parallellt med Fehmarn bält-förbindelsen, så att omfattande järnvägs-, väg- eller sjötransport blir möjlig. 654 Joachim Zeller, Michael Cramer Bilagan del I punkt 5 raderna 7-9 Fehmarn Pågående studier, byggoch för konstruktion av fast förbindelse Fehmarn bält mellan 2014 och 2020 PE v /92 AM\ doc

43 Köpenhamn - Hamburg via Fehmarn: tillfartsvägar Hamburg/Bremen - Hannover Tillfartsvägar i DK ska slutföras senast 2020, tillfartsvägar i Tyskland ska slutföras i två steg ( ) Bygg- och ska inledas före 2020 Nykøbing - Gedser Studier, uppgradering Gedser - Rostock Hamnar, sjömotorvägar Sammanlänkningar av hamnar med järnväg; färjor med låga utsläpp; isbrytningskapacitet Rostock - Berlin - Nürnberg Studier; uppgradering En del av korridor 5 behöver anpassas som ovan i syfte att undvika flaskhalsar i Hamburg, Bremen och Hannover samt genom användning av den befintliga färjeförbindelsen mellan Gedser och Rostock där fartyg med låga utsläpps håller på att introduceras. Denna anpassning av korridor 5 skulle leda till ett snabbare och billigare genomförande. 655 Michael Cramer Bilagan del I punkt 5 rad 7 Fehmarn Pågående studier, byggoch för konstruktion av fast förbindelse Fehmarn bält mellan 2014 och 2020 utgår utgår utgår AM\ doc 43/92 PE v01-00

44 656 Michael Cramer Bilagan del I punkt 5 rad 11 Brennerbastunneln studier och bygg- och Brenner studier och bygg- och på tunnelsträckor samt uppgradering av befintliga matarlinjer Om Brennerbastunneln inte kan genomföras till 2030, exempelvis på grund av ekonomiska skäl, bör billigare och kortsiktigare befintliga linjer beaktas som ett genomförbarare alternativ. 657 Sabine Wils Bilagan del I punkt 5 rad 11 Brennerbastunneln studier och bygg- och Brennerbastunneln studier Studier pågår ännu för att förbättra den befintliga järnvägssträckan för konventionell trafik. PE v /92 AM\ doc

45 658 Michael Cramer Bilagan del I punkt 6 rubriken 6. Genua Rotterdam 6. Genua Rotterdam/Antwerpen 659 Michael Cramer Bilagan del I punkt 6 inledningen Genua Milano/Novara Simplon/Lötschberg/Gotthard Basel Mannheim Köln Köln Düsseldorf Rotterdam/Amsterdam Köln Liège Bryssel Zeebrugge Genua Milano/Novara Simplon/Lötschberg/Gotthard Basel Mannheim Köln Köln Düsseldorf Rotterdam/Antwerpen Köln Liège Bryssel Zeebrugge 660 Sabine Wils Bilagan del I punkt 6 rad 2 Genua - Milano/Novara gränsen till CH Studier; bygg- och påbörjas före 2020 AM\ doc 45/92 PE v01-00

46 Genua - Milano/Novara - gränsen till CH Studier och bygg- och för att den befintliga järnvägssträckan för konventionell trafik Studier pågår ännu för att förbättra kapaciteten för den befintliga järnvägssträckan för konventionell trafik. 661 Christine De Veyrac Bilagan del I punkt 7 inledningen Sines / Lissabon Madrid Valladolid Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Sines / Lissabon Madrid Valladolid Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Toulouse Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Or. fr 662 Joachim Zeller Bilagan del I punkt 7 inledningen Sines / Lissabon Madrid Valladolid Gran Canaria / Teneriffa - Sines / Lisboa Madrid Valladolid PE v /92 AM\ doc

47 Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Or. de 663 Dominique Riquet Bilagan del I punkt 7 inledningen Sines / Lissabon Madrid Valladolid Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Sines / Lissabon Madrid Valladolid Lissabon Aveiro Oporto Aveiro Valladolid Vitoria Bordeaux Paris Mannheim/Strasbourg Le Havre - Rouen - Paris- Mannheim/Strasbourg Or. fr Le Havre bör anslutas till den centrala nätkorridoren nr 7 för att konsekvens ska rådan mellan den och godskorridoren nr 4, den så kallade Atlantkorridoren. 664 Joachim Zeller Bilagan del I punkt 7 rad 1a (ny) Gran Canaria / Teneriffa Sines / Lissabon Madrid Hamnar, flygplatserm sjömotorvägar Studier och bygg- och för hamnar och flygplatser, förbindelser mellan Kanarieöarna och Sines / Lissabon AM\ doc 47/92 PE v01-00

48 Or. de Enligt ändringarna till kommissionens förslag för TEN-T bör de urbana knutpunkterna Gran Canaria och Teneriffa vara en del av korridoren. I bilagan till kommissionens meddelande KOM(2007)0032 dras sträckningen för den atlantiska korridoren från Lissabon till Kanarieöarna. 665 Christine De Veyrac Bilagan del I punkt 7 rad 6a (ny) Toulouse - Bordeaux Offentligt samråd pågår 666 Dominique Riquet Bilagan del I punkt 7 rad 10a (ny) Or. fr Le Havre-Paris (via Serqueux-Gisors) Uppgradering Or. xm Le Havre bör anslutas till den centrala nätkorridoren nr 7 för att konsekvens ska rådan mellan den och godskorridoren nr 4, den så kallade Atlantkorridoren. 667 Martina Anderson PE v /92 AM\ doc

49 Bilagan del I punkt 8 inledningen Belfast Dublin Holyhead Birmingham Glasgow/Edinburgh Birmingham Birmingham London Lille Bryssel Dublin/Cork/Southampton Le Havre Paris London Dover Calais Paris Belfast Dublin Holyhead Birmingham Sligo Derry Belfast Glasgow/Edinburgh Birmingham Birmingham London Lille Bryssel Dublin/Cork/Southampton Le Havre Paris London Dover Calais Paris 668 Martina Anderson Bilagan del I punkt 8 rad 2a (ny) Sligo - Derry - Belfast Studier (järnvägsnätet Western Arc som sträcker sig från Belfast via Derry, Sligo, Knock, Galway till Limerick/Foynes och Cork) 669 James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson AM\ doc 49/92 PE v01-00

50 Bilagan del I punkt 8 rad 2a (ny) Larne - Belfast Hamnar, vägar Uppgradering Godstransport i Nordirland bör inte exkluderas från FSE med tanke på de unika vilkoren i Nordirland och dess geografiska situation. Detta ändringsförslag förbättrar vägförbindelserna från inlandet till hamnarna där det inte finns några alternativa förbindelser med järnväg eller på inre vattenvägar. 670 Michael Cramer Bilagan del I punkt 9 rubriken 9. Amsterdam Basel/Lyon Marseille 9. Rotterdam/Antwerpen Basel/Lyon Marseille 671 Michael Cramer Bilagan del I punkt 9 inledningen Amsterdam Rotterdam Antwerpen Bryssel Luxemburg Luxemburg Dijon Lyon Rotterdam Antwerpen Bryssel Luxemburg Luxemburg Dijon Lyon PE v /92 AM\ doc

51 Luxemburg Strasbourg Basel Luxemburg Strasbourg Basel 672 Corien Wortmann-Kool Bilagan del I punkt 9 rad 2 Maas Inre vattenvägar Uppgradering Maas, inbegripet Maaswerken Inre vattenvägar Uppgradering, multimodala plattformar 673 Corien Wortmann-Kool Bilagan del I punkt 9 rad 2a (ny) Rhen-Scheldtkorridoren: Volkerakoch Kreekrakslussen, Krammer- och Hansweert-slussen Sluss Uppgradering 674 Corien Wortmann-Kool AM\ doc 51/92 PE v01-00

52 Bilagan del I punkt 9 rad 6a (ny) Rotterdam Antwerpen Uppgradering av godstransportlinjen 675 Corien Wortmann-Kool Bilagan del I punkt 9 rad 7 Canal Seine - Escaut Inre vattenvägar Utformning slutförd, konkurrenspräglad dialog inledd, helt slutfört 2018 Seine Nord-kanalen förbindelsen Seine- Scheldt Inre vattenvägar Utformning slutförd, konkurrenspräglad dialog inledd, helt slutfört 2018, uppgradering, inkl. gränsöverskridande och multimodala förbindelser 676 Dominique Riquet, Inés Ayala Sender Bilagan del I punkt 9 rad 7 Canal Seine - Escaut Inre vattenvägar Utformning slutförd, konkurrenspräglad dialog inledd, helt slutfört 2018 PE v /92 AM\ doc

53 Seine Nord-kanalen; Seine Scheldt Inre vattenvägar Utformning slutförd, konkurrenspräglad dialog inledd, helt slutfört 2020; uppgradering, inbegripet gränsöverskridande förbindelser 677 Dominique Riquet Bilagan del I punkt 9 raderna sförbindelser Luxemburg - Dijon - Lyon (TGV Rhen - Rhône) studier och bygg- och Lyon Östra omfartsleden: studier och bygg- och Strasbourg -Dijon-Lyon studier och bygg- och Luxembourg-Dijon- Ambérieu Uppgradering Lyon Omfartsled runt Lyon tätort: studier och byggoch 678 Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin AM\ doc 53/92 PE v01-00

54 Bilagan del I punkt 9 raderna 14 a-b (nya) Lyon - Avignon - Port de Marseille-Fos Uppgradering Marseille Hamnar Connexions à l'hinterland et terminaux multimodaux Or. fr 679 Markus Ferber Bilagan del I punkt 10 inledningen Strasbourg Stuttgart München Wels/Linz Strasbourg Mannheim Frankfurt Würzburg Nürnberg Regensburg Passau Wels/Linz Wels/Linz Wien Budapest Arad Brašov Bukarest Constanta - Sulina Strasbourg Stuttgart München Wels/Linz utgår Wels/Linz Wien Budapest Arad Brašov Bukarest Constanța Sulina Or. de 680 Silvia-Adriana Ţicău Bilagan del I punkt 10 rad 8a (ny) PE v /92 AM\ doc

55 Budapest - Arad Studier om höghastighetsnät mellan Budapest och Arad Or. ro 681 Silvia-Adriana Ţicău Bilagan del I punkt 10 rad 8b (ny) Buzău - Brăila - Galați Vägar: motorvägsförbindelse Uppgradering av särskilda sträckor; studier och bygg- och Or. ro Stadsområdet Galati-Braila-Macin har ungefär invånare och är ett stort rumänskt industricentrum utmed gränsen till Moldavien och Ukraina. Där finns tre hamnar som ligger vid Donau och kan ta emot havsgående fartyg. Om två av dessa hamnar, nämligen Galati och Braila, tillsammans med sträckan Buzau-Braila-Galati (väg och järnväg) och Drajna-Braila- Galati (väg) tas med i korridor 10 kommer infrastrukturen för transporter i EU, Moldavien och Ukraina att bindas samman till ett integrerat system. 682 Silvia-Adriana Ţicău Bilagan del I punkt 10 rad 8c (ny) AM\ doc 55/92 PE v01-00

56 Drajna - Brăila - Galați Vägar: motorvägsförbindelse Uppgradering av särskilda sträckor; studier och bygg- och Or. ro Stadsområdet Galati-Braila-Macin har ungefär invånare och är ett stort rumänskt industricentrum utmed gränsen till Moldavien och Ukraina. Där finns tre hamnar som ligger vid Donau och kan ta emot havsgående fartyg Om två av dessa hamnar, nämligen Galati och Braila, tillsammans med sträckan Buzau-Braila-Galati (väg och järnväg) och Drajna-Braila- Galati (väg) tas med i korridor 10 kommer infrastrukturen för transporter i EU, Moldavien och Ukraina att bindas samman till ett integrerat system. 683 Silvia-Adriana Ţicău Bilagan del I punkt 10 rad 9 Arad Brașov București Constanța Arad Brașov București Constanța Uppgradering av särskilda sträckor; studier höghastighetstrafik Uppgradering av särskilda sträckor; bygg- och höghastighetstrafik 684 Silvia-Adriana Ţicău Or. ro PE v /92 AM\ doc

EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund

EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 11 september 2014 EU:s nya politik för transportinfrastruktur bakgrund Vad är EU:s infrastrukturpolitik? Transporter är avgörande för den europeiska ekonomin utan

Läs mer

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK TRANSPORT OCH TURISM FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

Läs mer

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Europe by Satellite Installationsanvisningar SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Innehåll 1 Inledning...3 2 Banpositioner...3 2.1 Tjänst på Ku bandet från 4,8 E...3 2.2 Tjänst på C bandet från 319,5

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4 Sveriges motståndare 1908-2008 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET C5-0184/2004. Gemensam ståndpunkt. Sammanträdeshandling 2001/0229(COD) 19/04/2004

EUROPAPARLAMENTET C5-0184/2004. Gemensam ståndpunkt. Sammanträdeshandling 2001/0229(COD) 19/04/2004 EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0184/2004 2001/0229(COD) SV 19/04/2004 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG

Läs mer

Bryssel den 2 oktober 2001

Bryssel den 2 oktober 2001 Bryssel den 2 oktober 2001 Det transeuropeiska transportnätet hanterar nästan hälften av den sammanlagda trafiken av varor och passagerare och är således en riktig livslina för unionen. Under de senaste

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575

ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 23.9.2013 2013/0029(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575 Förslag till betänkande Saïd El Khadraoui (PE513.018v01-00) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot Sveriges motståndare 1908-2017 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 76 9273 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 68 9816 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 81 9822 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 11 2079 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 70 10334 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 68 6508 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 26 3640 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 81 7614 Stockholm/Skavsta

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2012/2067(INI) 4.6.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234 Förslag till betänkande Georges Bach (PE489.540v01-00) Passagerares rättigheter inom alla transportsätt

Läs mer

BOTHNIAN ARC Trafikseminarium Kemi 19 februari Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU

BOTHNIAN ARC Trafikseminarium Kemi 19 februari Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU BOTHNIAN ARC Trafikseminarium Kemi 19 februari 2014 Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T www.northsweden.eu Det transeuropeiska transportnätverket

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juni 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 10027 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 63 8909 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 73 6862 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER April 2011 Belgien Göteborg City Bryssel Charleroi 12 2268 Göteborg Landvetter Bryssel 77 8003 Jönköping Bryssel 36 1800 Stockholm/Arlanda Bryssel 47 6218

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2001/0229(COD) 20 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel 75 7005 Stockholm/Arlanda Bryssel 42 5271 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2012 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 14 2646 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 69 7902 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 27 3855 Stockholm/Bromma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Utskottet för transport och turism. till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet för transport och turism. till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2009/2152(INI) 1.2.2010 YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om kommissionens

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 45 2010 2010 10 11 Belgien Bryssel Airport 18 1677 Bryssel Airport 15 1880 Bryssel Airport 19 1756 Bryssel S. Charleroi 3 567 Bryssel S. Charleroi

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 78 8203 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 64 9431 Stockholm/Bromma

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

10678/09 ml/ell/mg 1 DG C III

10678/09 ml/ell/mg 1 DG C III EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 juni 2009 (OR. en) 10678/09 Interinstitutionellt ärende: 2008/0247 (COD) TRANS 230 CODEC 805 RAPPORT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 10323/09 DRS 219 CODEC

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 2009 14/10 Solna VMkv 4 1 Tot 5 3 1 1 10 5

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 2009 14/10 Solna VMkv 4 1 Tot 5 3 1 1 10 5 Sveriges motståndare 1908-2015 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

Utskottet för regional utveckling

Utskottet för regional utveckling EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.11.2012 2011/0302(COD) YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Light Rail. Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor

Light Rail. Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor Light Rail Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor Light Rail Att kollektivtrafiken kommer att utvecklas i en sällan skådad takt sedan början på 1900-talet är vi på Vossloh Nordic Switch Systems helt

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Kön Ålder Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Q4 Har du någon gång varit på bilsemester? Base: Alla respondenter n=1063 n=531 n=532 n=279 n=211 n=260

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta www.lektion.se

Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta www.lektion.se 1 Försök att namnge Europas länder utan att titta i någon bok! Du får begynnelsebokstaven och det har inte någon betydelse i vilken ordning du skriver länder som börjar på samma bokstav! A : A B B B -H

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 5.5.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0110(PAR08) ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012 ir France KLM Royal Dutch irlines - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt.

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 2011/0276(COD) 6.6.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Fram kommer man väl alltid?

Fram kommer man väl alltid? Fakta om hastighet De nya stambanor som nu ska byggas måste i kapacitet och kvalitet motsvara de järnvägar som redan finns och byggs i övriga Europa. Därför är det avgörande att vi bestämmer oss för att

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

The Kvarken Multimodal link

The Kvarken Multimodal link The Kvarken Multimodal link TEN-T blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget 1992. Syftet är att en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala

Läs mer

Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta www.lektion.se

Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta www.lektion.se 1 Försök att namnge Europas länder utan att titta i någon bok! Du får begynnelsebokstaven och det har inte någon betydelse i vilken ordning du skriver länder som börjar på samma bokstav! ALBANIEN : ANDORRA

Läs mer

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Oslo Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn London Amsterdam Hamburg Berlin Köln Paris STRING-KORRIDOREN SAMT KORRIDORERNA MOT OSLO OCH STOCKHOLM

Läs mer

TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920. Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper.

TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920. Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper. TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920 Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper. BELGIEN 1920 23/4 Antwerpen VM 8-0 1923 11/3 Antwerpen EM 9-1 1947 16/2 Prag VM 24-1 DANMARK 2003 3/5

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 30.3.2012 2011/0417(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6 Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 96 MÅLGRUPP DATUM 22.6.2004 GILTIGHETSTID 1.7.2004 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen

Baltic-Link är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen Norway Moscow Belarus, Ukraine Odessa Italy Athens är en viktig länk i det framtida europeiska transportnätet TEN-T i Östersjöregionen korridoren Slutresultat Initiativet till en korridor togs 1998 i ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2011 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Given i Helsingfors

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 25 augusti 2010 (OR. en) 2008/0247 (COD) PE-CONS 28/10 TRANS 174 CODEC 607 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016 TRAFIKCHARTER 12 oktober 2016 I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt

Läs mer

Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar

Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar Pressinformation 2006-01-13 Svenskarnas kryssningsresande väntas slå rekord i sommar I dagarna når MSC Cruises sommarprogram resebyråerna. Medelhavet är i fokus och företaget har ett mer omfattande program

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 27.2.2013 2012/2215(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Förslag till betänkande Gerben-Jan Gerbrandy (PE497.952v01-00) Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende

Läs mer

Internationell omvärldsanalys Höghastighetsprojektet 30 september 2010

Internationell omvärldsanalys Höghastighetsprojektet 30 september 2010 Internationell omvärldsanalys Höghastighetsprojektet 30 september 2010 PM Ärendenummer: Till: Från: Datum: 2010-09-30 Trafikverket Box 366 201 23 MALMÖ Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 4 Telefon: 0771-921921

Läs mer

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING 278/2011 11 Bilaga 9 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala Beskickning Respresentation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 10/04/2000 C5-0178/2000 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 28 mars 2000 inför antagandet av Europaparlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 2017-03-08 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Namn skola/förening Antal behöriga elever Beviljat statsbidrag Svenska skolföreningen

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 102 MÅLGRUPP DATUM 20.12.2004 GILTIGHETSTID 1.1.2005 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 30.3.2012 2011/0274(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 augusti 2014 693/2014 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa.

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. F a k t a o m h a s t i g h e t Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. Därför är det avgörande att vi bestämmer oss

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 februari 2012 95/2012 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon

Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon ERA arbetsgrupp, nästa möte 17december NSA samt EU-organisationer inom järnväg deltar Mål att ta fram en databas med nationella regler för fordon Cirka 350 tekniska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för transport och turism 2004/2001(BUD) från utskottet för transport och turism. till budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för transport och turism 2004/2001(BUD) från utskottet för transport och turism. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2004/2001(BUD) 6.9.2004 YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europeiska unionens allmänna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 20.9.2012 2011/0177(APP) YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer