BEMER MEDICINSK KONFERENS, april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMER MEDICINSK KONFERENS, 27-28 april 2013"

Transkript

1 BEMER MEDICINSK KONFERENS, april länder arbetar idag med BEMER och 21 länder var representerade på konferensen med totalt 350 deltagare. Ungern Liechtenstein Slovakien Tyskland Rumänien Serbien Sydafrika Sverige Norge Österrike Kroatien Tjeckien Cypern Schweiz Nigeria Turkiet Malaysia USA Indien Polen Finland Inledning En BEMER i varje hushåll BEMER - en TEAMPLAYER inom den medicinska världen Food and Drug Administration (FDA) - United States Food and Drug Administration (FDA) är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndigheten med ansvar för mat (för människor och djur), kosttillskott, läkemedel (för människor och djur), kosmetika, medicinsk utrustning (för människor och djur), radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. Hos FDA har BEMER Medicinteknik undersökts i en process som pågått under ett års tid. För att uppnå FDA s lagkrav är BEMER genomgången utifrån olika mätparametrar: 118 personer i Virginia och Los Angeles har ingått i studien där man med hjälp av professor Nelson Mccenna insats med Laser doppler undersökt mikrocirkulationens aktivitet i samband med BEMER terapi. Alla undersökningar är sammanställda och nu inväntas endast ett slutgiltigt svar och ett FDA sigill.

2 BEMER och effekten på vasomotion med pulserande magnetterapi-apparatur. Det aktuella kunskapsläget om BEMER forskning: Vetenskaplig och klinisk acceptans, resultat från en jämförande produktstudie, nya resultat och framtidsutsikter. Det finns numera ett flertal konkurrenter som kopierar BEMER. BEMER distansierar sig gentemot dessa med vetenskapliga belägg och redovisar omfattande skillnad mellan BEMER Medicinteknik och de aktörer som försökt kopiera. Dr. med. Rainer Klopp vid Mikrocirkulations Institutet i Berlin, har genomfört jämförande studier av BEMER och konkurrerande system. Dr. Klopp slår fast i sin studie att BEMER idag har en särställning på marknaden. BEMER är unik med sin påverkan av venoler, där en nedsatt mikrocirkulation mestadels startar. Han slår fast att det ger ingen större effekt av att enbart påverka arterioler om inte det venolära systemet är aktivt. Blodflödet i det kapillära nätet stockar sig, om denna stimuli endast sker hos arterioler. Om inte venolerna stimuleras i samma utsträckning så har denna stimuli av arterioler ingen avsedd verkan. Jämförande Studie 1 Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 3 grupper En placebogrupp Permanentmagnet BEMER 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body Icke-invasiva mätmetoder Intravital mikroskop (Olympus, Zeiss, Arri, Contron system) Reflex spektrometri Vital-mikroskop (Spex system) Laserdoppler för mikroflödesmätning (LEA system) Behandlingsintervall: Dag 1 3 användes BEMER och dag 4 wash out, dvs utan BEMER Undersöktes: Blodflöde flödesfördelning (nnp) Syreupptag syrets partialtryck (po2) Venöst återflöde (Qven) Spontan vasomotion (Avm) Jämförelsen har utgått från Wilcoxons rank sum test. Mikrocirkulationens uppbyggnad med olika tjocklek i kärlväggarna, arbetar utifrån olika styrmekaniskmer. Grovkalibriga arterioler (A) um, finkalibriga arterioler (B) um och kapillärer (C) 7 um. (A) har receptorer som styrs av nervsystemet, (B) saknar receptorer och styrs hormonellt med kvävemonoxid.

3 I forskningen har man letat efter kärlens dynamik, flödets dynamik och blodflödets mekanism, uppmätt kärlets inre diameter (kärlväggen är ej medräknad) och kapillärernas försörjning av plasma och röda blodceller samt hur kärlen anpassas utifrån detta vid aktivitetsstatus/vilostatus. Vid kroniska problem, som t.ex.vid en nedsatt sårläkning, då aktiviteten hos den spontana vasomotionen reducerats, vilket även nervsystemet påverkar, har BEMER i detta fall en positiv påverkan som en aktivitet hos kärlen och syresättningen ökar då även på den venolära sidan. BEMER uppmätta värden Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Blodets fördelning (nnp) Syreupptag (po2) Flöde i vener (Qven) Spontan vasomotion (AvM) Jämförande Studie 2 Urval av 6 st olika system, lite som att jmfr äpplen med päron Dubbelblind på infekterade, stressade äldre män över 50 år med god kondition. Indelade i 6 grupper 1. BEMER Classic 2 x 10 min dagligen, steg 3 på B.Body 2. Magnet 3. Impulser 4. Terramagnon 5. Senti Plus Professional (Producenten har förlorat sitt patent) 6. IMRS system (magnet resonanssystem) I övrigt samma icke-invasiva mätmetoder och behandlingsintervall och undersökningar samt jämförelsetest som i Jämförande studie 1. BEMER visar en signifikant förbättring och endast BEMER har effekt på vasomotionen jämfört med övriga system i studien, som inte har någon som helst verkan avseende detta. Övriga system visar endast biologiska ljud, ingen signifikant effekt.

4 Synergieffekt av EMF-BEMER-typ lågpulserande elektromagnetiska fält och målsökande läkemedel, HPMA copolymer-bound doxorubicin, på möss med EL4 T-cellslymfom. Professor Dr. rer. Nat Blanka Rihová, Mikrobiolog från Tjeckien, har undersökt effekten av BEMER användning på möss som injicerats för att framkalla T-cellslymfom EL4 på konventionella möss och athymic möss, dvs. nakna möss. Vid exponering av BEMER avtog tillväxten av tumörmassan och förlängde överlevnaden hos försöksdjuren. Acceleration av tumörtillväxt observerades aldrig. En betydande synergi av anti-tumöreffekt observerades däremot när möss med EL4 tumörer samtidigt exponerades för BEMER och behandlades med suboptimal dos av syntetiskt, vatten souble N-(2- hydroxipropi) metakrylamid (HPMA)-copolymerbaserade doxorubicin, (DOXHYD-HPMA ). Denna kombination kan vara användbar särskilt för patienter med avancerad tumör, som behandlats under lång tid och som kräver en aggressiv kemoterapi, vilket emellertid under sådana förhållanden kan utgöra ett nästan livshotande medicinskt tillvägagångssätt. Professor Rihova lyfter även slutligen fram att BEMER i denna forskning, även visat sig ge mössen skydd mot en andra cancerattack. Trots injicering med starkt cancerframkallande medel.

5 Upptäckter av möjlig praktisk tillämpning med BEMER apparatur vid behandling av Diabetes Makulaödem Makulaödem är i dagsläget den vanligaste orsaken till synnedsättning i typ II diabetes. Var 90 minut får en person i världen Diabetes II. Nuvarande behandlingsinsatser innebär invasiva ingrepp med ett osäkert utfall och därför är alternativa icke-invasiva behandlingsmöjligheter för närvarande i fokus för ögonläkare och diabetesläkare. Docent Tomas Sosna, ögonläkare från Tjeckien redovisar i en mindre studie med fem patienter som är diagnostiserade med Typ II Diabetes med makulaödem resultat av användning BEMER som metod. För patienter med hög efterlevnad att använda BEMER dagligen och under lång tid, förändras ögats hemodynamiska och hemorheologiska tillstånd tydligt. Dr Sosna förordar dock hellre en helkroppsbehandling än enbart en lokal behandling direkt på ögat, då han inte anser det sannolikt pga ögats sköld att det har en inverkan på dess kapillära nät. För att säkerställa dessa slutsatser krävs dock en betydligt större patientuppföljning, än denna lilla studie.

6 Effekter av BEMER terapi på vävnadens syretryck hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom i nedre extremiteterna. Dr Ivan Sandor Bernat Ph.D. Angiologist, HM State Medical center, avdelning för invärtesmedicin i Ungern, har i en tidigare studie visat att BEMER terapi är effektiv vid behandling av patienter med obliterativ arteriell sjukdom i de nedre extremiteterna. Det ökar avsevärt den maximala gångsträckan utan smärtor. Dessa resultat kan förklaras av en redan bekräftad effekt: BEMER terapin återställer vasomotionen hos pre-kapillärer och förbättringen av vasomotion resulterar i en ökning av mikrocirkulationen och vävnadens syretillförsel. R. Klopps forskning av har bekräftat att syretrycket i vävnad ökar med ca 28% som ett resultat av BEMER terapi. Baserat på detta har Dr. Sandor Bernat nu startat en studie som mäter syretrycket i vävnad hos de nedre extremiteterna övervakad med en ny transkutant syrgastryck (TCPO) hos patienter med obliterativ arteriell sjukdom före och under BEMER terapin. Patienterna valdes ut baserat på strikta kriterier som inbegrep typisk fönstertittarsjuka, fysisk undersökning, Doppler scan, gångdistans på löpband och DSA test. (Ingår ej följande symptom i studien: spondylos och lumbar discopathy - en försämring av mellankotskiva i ländryggen, höftledsatros, diabetisk polyneuropati). Endast uppgifter om sex patienter har kunnat behandlas innan denna konferens. Utifrån dessa första resultat, har han inte kunnat avgöra omfattningen om BEMER terapi kan öka syretillförseln till vävnaderna, men de har kunnat konstatera att det i vissa fall denna terapi kan öka syretrycket i vävnad hos patienter med perifer arteriell obliterativ sjukdom (PAOD). Patienterna har behandlats lokalt vid ankeln med B.Spot på Program 3 i 20 minuter. Tryckmätning har upprepats efter 5, 10, 15 och 20 minuter avseende hur högt mmhg som uppnåtts. Mätpunkter har varit vid ankel och ovanpå foten. Frågan var om BEMER kan öka syrets partialtryck, eller ej. 6 patienter mätresultat av po2 mmhg: Ankel Ovanpå fot +21 % +49 % 0 % -25 % Äldre person med gangrän +11% till +276 % Ungperson under de första 5 minuterna +11% till +466 % Äldre kvinna som dock forfarande hade ett alltför lågt tryck i vaden -6 % - 3 % Äldre man % 10 % Äldre man 1933 På dessa 6 patienter har man kunnat notera stora fluktationer hur BEMER terapi ökar mikrocirkulationen i dessa avseenden. Då detta är en pågående studier får vi kanske senare ta del av orsaken till varför det är så stora skillnader.

7 Potentiell betydelse av steal effect - Nedre extremiteters cirkulationsrubbningar, effektiv kompletterande behandling Ph. D. Dr Istvan Rozsos kärlkirurg, vid MBA Theta Center Pécs i Ungern och med 5 år erfarenhet av BEMER terapi. Dr Istvan Rozsos förordar att inte använda kirurgi i första hand utan att i första hand verka för att mikrocirkulationen ökar och då är en ökning av vasomotionen i hela kroppen det avgörande. Nyckelord: vasomotion, vasospasm, steal effect, venöst sår, gångdistans, fottemperatur. fotodokumentation. Instrument: Tredje generationens BEMER, BOSO 4 för mätning av blodtrycket, fot-termometer och Han har i sin studie undersökt tre patientgrupper: 1. Vasospasm - Ökad sårbarhet för kärlkramp (10 patienter) 2. Besvär i samband med vasokonstriktion och reducerad gångdistans (10 patenter) 3. Venöst sår - venösa bensår (10 patienter) Resultat 1. Hos vasospastiska patienter, kritisk asymmetri eliminerades både i färg och fottemperatur 2. Hos patienter med fönstertittarsjuka, förbättrades gångdistans även på lång sikt och den förbättrade extremitetens blodtryck minskar inte till det ursprungliga värdet. 3. Hos patienter med venösa bensår, sårläkning och brist på såråterfall är två relevanta endpoints som visar på fullständig återhämtning hos alla patienter Dr Rozsos har ställt frågan: Bör praxis för systemets terapier omprövas på grund av risken för steal status? Vilka mätbara parametrar måste ställas in för att övervaka behandling i klinisk praxis och hemma? Hans slutsats är att vid asymmetriska störningar i extremiteters cirkulation, behöver lokal övergående försämring av cirkulationen beaktas, då systemets terapi i bruk kan hindra förbättring av patientens status. I händelse av detta ska istället det första steget i behandlingen vara lokalt riktad mot det kritiskt utsatta området.

8 Dermatologiska Resultat och 8 års erfarenhet av BEMER MD. Dr Adroulla Spiritou Kontidou, Överläkare vid st. Peter s and Paul s Private Hospital Limassol i Cypern. BEMER-teknologi stimulerar effektivt en begränsad eller defekt microcirkulation, stöder sårläkning, främjar immunförsvaret och regenererar huden och har använts på hennes privata sjukhus som terapeutisk metod för ett flertal dermatologiska sjukdomar, inom dermatologisk kirurgi / estetisk medicin som monoterapi eller i kombination med andra metoder. Våra reslutat visar att BEMER som ensam terapi dramatiskt minskar behandlingstiden för ett stort spektrum av hudåkommor, inklusive psoriasis, vitiligo, herpes simplex, herpes zoster, epidermolysis bullosa, acne, ärr, cystisk akne, olika typer av eksem, allergier, brännskador hud, sår, insektsbett etc. Det är viktigt att nämna att några av dessa hudskador inte svarat på konventionell dermatologi. BEMER har även använts i kombination med andra metoder som estetisk eller kirurgisk behandling, avlägsnande av tumörer, fettsugning, hudåtstramning, cloasma (pigmentförändring), Platelet-Rich Plasma (PRP), celluliter, botexinjektioner, tillämpning av fyllnadsmedel, laserbehandling, peeling och annat. Vid kombinationsbehandling sätter BEMER igång den terapeutiska effekten, förbättrar och ökar det estetiska resultatets varaktighet. Efter åtta års erfarenhet med BEMER uttalar och stödjer sammanfattningsvis Dr Spiritou Kontidou att denna teknik kan användas som monoterapi för ett flertal dermatologiska sjukdomar vars skador inte svarat på klassiska behandlingsmetoder och kan med fördel användas även i kombination med andra behandlingar för ökad respons och varaktighet av behandlingsinsatser. ACNE CYSTIC ACNE

9 HERPES ZOSTER DAG 00 DAG 03 PSORIASIS DAG 00 DAG 15 EKSEM DAG 00 DAG 01 DAG 02

10 Erfarenheter av oral och maxillofacial kirurgi för patienter som genomgått postoperativ BEMER Therapy Dr Krisztina Csépl, Oralkirurg på institutionen för ansiktsbehandling, käke och oral kirurgi vid Military Hospital i Ungern arbetar med operativa ingrepp vid skador och för estetik, samt smärtlindring. Microcirkulation spelar en viktig roll för läkning av ben och BEMER kan med stor framgång användas för behandling av frakturer och andra kroniska inflammatoriska processer som påverkar skelettet. Denna metod används i behandling för att påskynda benets läkning, lindra besvär och öka patientens välbefinnande samt som adjuvant terapi. Terapin har en betydande roll i stimulering att förhindra blodpropp. Den kan med fördel användas efter ingrepp vid ansiktsrekonstruktioner eller plastikoperationer när patologisk ärrbildning kan uppstå som ett resultat på grund påfrestningar från suturfel, vilka i de flesta fall är särskilt betydelsefullt vad gäller ansikte. Terapin har även tillämpats vid behandling i flera fall av nekros i käken orsakad av bifosfonater för att hjäpa återhämtningen av slemhinna och förhindra fritt käk krön och återfall av sjukdomen. Under det senaste året har BEMER använts på 95 patienter som adjuvant terapi för att behandla olika tillstånd som påverkar benets processer. Vi behandlade även domningar - relaterade besvär på grund av postoperativ nervförsämring hos 6 patienter. Resultaten motiverar tydlig legitimitet av denna terapi vid behandling av vissa tillstånd som kräver ingrepp i ansikte, käke eller oralkirurgi. FÖRE EFTER Bifosfonater ger negativa bieffekter om det inte ges tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel. Käknekros drabbar fler kvinnor än män. Dr Krisztina Cséplö noterar även vid behandling av BEMER positiva förbättringar och påskyndad effekt vid smärta ( 60 % känner förbättring), hämatom och ödem (borta efter 5 dagars behandling ).

11 Långsiktig komplex behandling av parodontala sjukdomar Dr Annamária Cakó, Tandläkare som förestår Cako Kliniken i Budapest, Ungern. Parodontitis - inflammation, som drabbar den vävnad som omger och stöder tänderna. Parodontit innebär gradvis förlust av den alveolära benet runt tänderna, och om de lämnas obehandlade, kan leda till tandlossning. Parodontit orsakas av mikroorganismer som växer på tandens ytor. Bakterier som triggar inflammation och som när de ligger i tandfickorna går in i mikrocirkulationen och påverkar hela kroppens immunsystem Regenerativa parodontala terapier syftar till rekonstruktion av den förlorade stödkonstruktion hos tänderna, dvs rot cement, des-modontium, alveolärt ben och tandköttet. Mer än hälften av den ungerska befolkningen lider av något parodontalt tillstånd. Multifaktoriella sjukdomar ofta orsakade av metaboliska problem, negativa effekter av civilisationen, biverkningar av läkemedel och fysiologiska problem. Dr Cako sammanfattar: Numera finns olika material och tekniker för oral krirugi tillgängliga för parodontal regeneration, men endast ett fåtal av dessa leder till framgång. Nyckeln till varaktig framgång är lämplig tandvård och parodontal behandling och förbättrad allmän hälsa, vilket innebär komplicerad behandling av ett komplext problem - användning av BEMER terapi..

12 Fysisk vaskulär terapi vid rehabilitering av stroke Dr. Terezia Szmerszki, Neurolog, arbetar inom offentlig och privat öppenvård i Miskolc Ungern. Hon redovisar en sammanställning av 17 strokepatienter mellan år som använt BEMER 8-20 min om dagen i 20 dagar. Redan efter 10 dagar rapporterade testpersonerna en ökad träningskapacitet, skärpt tankeförmåga, bättre avslappning och sömn. Tre patienter var befriade från smärta i skuldror på paretic sidan, lindring av kronisk rygg- och ledvärk. En patient rapporterade att hennes vätskande bensår blivit helt läkt och att den polyneuropatiska smärtan blivit lindrad. Familjerna berättade att patienterna blivit mer livliga, mer aktiva och smartare och mer lätta att hjälpa. Experimentet visar att BEMER har inga negativa biverkningar, den är enkel att använda med minimala operativa kostnader. Dr Szmerski slutsats är att BEMER kan användas effektivt i rehabilitering av strokepatienter, både i akut fas och t.o.m. upp till 6 år efter stroke. Rekommendationen är att använda BEMER parallellt med övriga rehabiliteringsåtgärder.

13 BEMER terapi och ADHD Ágnes Hajdu, ansvarig i Ungern för utveckling av utbildningsinsatser rörande ADHD. Hon har arbetat med ADHD* sedan 1970 och under 15 års tid på Vadskert sjukhuset och startade ADHD foundation i Ungern Över barn har idag denna diagnos i Ungern, dvs så gott som ett barn i varje klass. Hon startade även 2009 Alternative Therapeutic Centre, där hon idag arbetar som chef. Dess syfte att kunna ge ett mer effektivt stöd och de letar hela tiden efter positiva lösningar och det är på det sättet som de för några år sedan hittade BEMER terapin. Hon annonserde för en studie, efter personer med störningar i sitt uppförande och som ville ställa upp i en läkemedelsfri behandling. 26 personer ställde upp varav 16 barn och 8 av dessa med Aspergers syndrom som tillhör det autistiska spektrumet. BEMER användes före skoltid och lärarna har arbetat med observationer och uppmärksamhetstest. Resultat som visat sig är förbättrad minnes- och processfunktion. De autistiska barnen har efter skoltid börjat prata och kan fokusera. *ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - En neuropsykiatrisk diagnos som främst innebär koncentrationssvårigheter, uppmärksamhets-störningar och hyperaktivitet. Diagnosen är vanligt förekommande inom Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.

14

Fysikalisk vaskulär terapi BEMER Mikrokärlens pacemaker för att förbättra mikrocirkulationen Framtidens medicin - förebyggande och för behandling

Fysikalisk vaskulär terapi BEMER Mikrokärlens pacemaker för att förbättra mikrocirkulationen Framtidens medicin - förebyggande och för behandling Fysikalisk vaskulär terapi BEMER Mikrokärlens pacemaker för att förbättra mikrocirkulationen Framtidens medicin - förebyggande och för behandling Ralph Burger, läkare specialist inom hela området radiologi.

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Perifer kärlsjudom. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Perifer kärlsjudom. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Perifer kärlsjudom Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Perifera kärlsjukdomar Avser alla sjukdomar eller rubbningar i cirkulationorganen utanför hjärtat och hjärnan Arteriella

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm samt Venous Centre Stockholm Dessa två patienter

Läs mer

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CYPRETYL Datum: 29.6.2015, Version: 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne är ett allmänt hudbesvär

Läs mer

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Hur fungerar cirkulationen i kroppen? Vad är åderbråck? Symptom Riskfaktorer Prevention Prevalens Behandling 2 Varicer åderbråck

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår

Nyhet! JOBST. Comprifore. Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Nyhet! JOBST Comprifore Ett flerlagers kompressionssystem för effektiv behandling av venösa bensår Kunskap om venösa bensår. Kompression kan betraktas som grundpelaren vid behandling av venösa bensår.

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet.

GNLD Full Motion. Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. GNLD Full Motion Naturens mångsidiga näringslösning för optimal ledhälsa och bekvämlighet. Get In Motion! Stay In Motion! Ledsmärta är ett vanligt problem hos personer i alla åldrar. Förlorat eller skadat

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska Bilaga I Lista namn (s) form (er) farmaceutisk (s) form (er) av läkemedel (s), rutt (er) i administrationen, innehavaren av godkännandet på marknaden i medlemsstaterna 1 Medlemsstat (i EES) Innehavare

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Swedish Orphan Biovitrum AB - 112 76 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Terminsmål Målbeskrivningens struktur för stadium I och II Stadiemålen beskriver inriktning och nivå för den kompetens studenten skall uppnå under stadiet. De är indelade i fyra områden: Vetenskapligt

Läs mer

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder

Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Endodonti! Endodonti? Tandens vävnader Pulpan är orsaken till att vi alla är här! Utan pulpa inga tänder Dentinkanalernas diameter Täthet av dentinkanaler Pulpans vaskulära nätverk Närheten till immunsystemet

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 17 februari 2016 isotretinoin Version: 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Det finns flera

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

Regional riktlinje för medicinsk fotvård

Regional riktlinje för medicinsk fotvård Regional riktlinje för medicinsk fotvård för patienter med diabetes mellitus, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller grav känselnedsättning, reumatoid artrit, psoriasis Riktlinjer för utförare av hälso-

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP).

Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Swedish FAQs KLINISKT PROGRAM INLEDNING Clementia Pharmaceuticals inleder nu den kliniska fas II-studien för palovaroten hos patienter med fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Studien PVO-1A-201

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) EMA/33513/2016 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Portrazza som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng Tema Neuro och Rörelse Skriftlig tentamen 23 mars 2012 OBS!!! Frågorna skall läggs i separata lila omslag enligt nedan: Martin Gunnarsson: 1, 3, 4, 6,

Läs mer

SentrXTM. För hund, katt och häst

SentrXTM. För hund, katt och häst SentrXTM För hund, katt och häst Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden Aptus SentrX Eye Gel 10 x 3 ml. För ögon. Aptus SentrX Eye Drops 10 ml. För ögon. Aptus SentrX Spray

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr tomas.nilsson@mpa.se Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14 Antibiotika i parodontalbehandling Antibiotika har länge varit ett hett ämne i parodontologi. Varför? Antal publikationer Pub Med Parodontit / Peri-implantit och antibiotika (human) 1963-2014 2396 (P)

Läs mer

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Page 1 of 5 PUBLICERAD I NUMMER 4/2015 TEMAN Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Jari Arokoski istock/choja Fysiatrin erbjuder smärtpatienter flera behandlingsmetoder utan läkemedel. Det gemensamma

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut

Behandling av psykisk ohälsa i Sverige. Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Behandling av psykisk ohälsa i Sverige Björn Philips Docent i klinisk psykologi, leg psykolog/psykoterapeut Vad forskare är ense om: Biopsykosociala sårbarhet-stress-modellen Sårbarhet Biologi (ex. gener,

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Cirkulation. Disposition

Cirkulation. Disposition Cirkulation Systembiologi Robert Frithiof Inst. för Fysiologi & Farmakologi HT 04 Disposition 08:30-09:15 Det kardiovaskulära systemet Hjärta Hjärtat som pump Elektrisk aktivitet EKG Hjärtcykeln 09:30-10:15

Läs mer

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00 2015-06-15 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AF RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne Vuxenakne drabbar 25% av alla vuxna män och 50% av alla vuxna

Läs mer

Svårläkta sår. Svårläkta sår, RIU

Svårläkta sår. Svårläkta sår, RIU Svårläkta sår En patients berättelse http://www.rikssar.se/startsida Vad är svårläkta sår? Sår på underben eller på foten som inte är läkt inom sex veckor - Arteriella bensår - Diabetes sår - Kombinerade

Läs mer

Hemodynamik vid chock - synpunkter på cirkulationsterapi

Hemodynamik vid chock - synpunkter på cirkulationsterapi Hemodynamik vid chock - synpunkter på cirkulationsterapi jonasakeson@anestesimasluse CNS-funktion ventilation cirkulation Patientens viktigaste organsystem samverkar fysiologiskt och stödjer varandras

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Elidel 10 mg/g kräm 8.12.2015, Version 11 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Eksem förekommer främst

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp.

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp. 1 (5) 2010-12-02 Vår beteckning SÖKANDE Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt.

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Magnus Johansson Eva rask Peter Engfeldt Ann Dalius Christina Karlsson Tony Larsson Nils Nyhlin Katarina

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Namn Styrka Förpackning AIP AUP Duodopa 20 mg+5 mg 7x100 ml 6 910 SEK 7 111 SEK

Namn Styrka Förpackning AIP AUP Duodopa 20 mg+5 mg 7x100 ml 6 910 SEK 7 111 SEK BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-01-23 Vår beteckning 1443/2003 SÖKANDE NeoPharma Production AB Ulf Rosén Box 22 751 03 UPPSALA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt förekommande typer av tandlossning. Den första kallas

Läs mer

Beauty PRISLISTA HUD & LASERBEHANDLINGAR

Beauty PRISLISTA HUD & LASERBEHANDLINGAR Beauty PRISLISTA HUD & LASERBEHANDLINGAR Exuviance ansiktsbehandlingar Ansiktsbehandling Lätt En lätt uppfräschning 30 min Hudanalys, rengöring, PHA-peeling, portömning, mask samt avslutande dagkräm. Exkl

Läs mer

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för Linda ben Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 Linda Ben Svullna ben Orsaker: Vensystemet fungerar inte som det ska. Detta kan leda till venösa

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

DIABETISKA FOTSÅR 2014-11-26. Den Diabetiska Foten. Diabetesfotsår. Diabetesfotsår. Diabetes, drabbar hela kärlträdet

DIABETISKA FOTSÅR 2014-11-26. Den Diabetiska Foten. Diabetesfotsår. Diabetesfotsår. Diabetes, drabbar hela kärlträdet Diabetes, drabbar hela kärlträdet Den Diabetiska Foten Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Mikroangiopati Retinopati Neuropati Nefropati Makroangiopati Hjärtinfarkt

Läs mer

Gulamöte 2012. Aorta aneurysm och annan kärlkirurgi. Birgitta Sigvant Med doktor, Öl Sektionschef Kärlkirurgen Centralsjukhuset Karlstad

Gulamöte 2012. Aorta aneurysm och annan kärlkirurgi. Birgitta Sigvant Med doktor, Öl Sektionschef Kärlkirurgen Centralsjukhuset Karlstad Gulanmöte 2012 Aorta aneurysm och annan kärlkirurgi Birgitta Sigvant Med doktor, Öl Sektionschef Kärlkirurgen Centralsjukhuset Karlstad Birgitta Sigvant Gulamöte 2012 Kärlsektionen Dygnet runt jour, länsspecialitet

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer