Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll"

Transkript

1 Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark Beatrice Bergström Gustav Malmer Hritul Karim Klara Torlén Rasmus Jakobsson Rebecca Hamilton Malin Ljunggren Rasmus Eurén Anna Chotigasatien Marie Thureson Pontus Jansson Max G. Klein George Hamnström Amin El-Sabini Jesper Johansson F1 Mötets öppnande Ordförande Matilda Liljedahl öppnade mötet. F2 Mötets behöriga utlysande att anse dagens möte behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson att välja Karin Johnsson till justeringsperson. F4 Anmälda Förhinder Det noterades att Dunia Al-hashimi anmält förhinder. 1 / 6

2 F5 Fastställande av dagordning Att fastställa dagordningen F6 Föregående protokoll från 30 nov 2010 lades till handlingarna. Rapporter R1 Rapporter från kollegier och kommittéer Föredragare: Alla mötesdeltagare Tema 4: Max Grönholdt Klein berättade hur arbetet med SVK på T8 fortskrider. De söker efter nya studentrepresentanter till kollegiet. Programrådet: Strimmorna har framkommit med sina åsikter. Förslag på att ha elektronisk portfölj, verkar bli av. Även rapporter från stormöten som handlar om urinorgan, GI-kanalen där de går igenom hela läkarprogrammet var man undervisar på de respektive delarna och se vilka lärare som borde samarbeta. Arbete pågår med utvärdering hur bra alla lektioner stämmer överens med lärandemål och tenta samt gå igenom EBBA-enkäter. Tema 7: Många studenter anser att det är mycket obligatoriskt på T11 som inte ger så mycket. Det finns stor förbättringsutrymme kvalitetsmässigt. EBBA-enkäter visar att just HSM-kursen på T11 ligger lägre jämfört med andra grundkurser. Studiesociala kommittén: Diskussion om gruppval till sjukhusen har ägt rum. Studievägledarna ansåg att detta skulle tas bort p.g.a. att vissa studenterna mår dåligt och detta är inte värt det. PN biföll skrivelsen och tog bort gruppvalet. Det har även tagits beslut om att när man väl kommer till sitt sjukhus ska man inte kunna själv välja grupper. Behöver även fler till SSK. R2 Rapport om ekonomiska situationen inför 2011 Föredragare: Matilda Liljedahl Ser ljust ut inför Brukar få stöd från MF, tidigare fått 4000 kr för möten och kickoff samt 6000 för nationella resor. Dessa pengar har vi klarat oss med ganska bra. Inför detta år har vi sökt externa medel från Rosanders fond. Har blivit beviljade kr för OMSiS-mötet som äger rum i Stockholm hösten 2011 samt 6000 kr för att arrangera 2 st kickoffer. Då vi har fått externa medel kommer vi att klara oss mycket bra. 2 / 6

3 Diskussionsärenden D1 s kickoff Föredragande: Matilda Liljedahl I september hade vi en kickoff där vi tittade på LS:s arbetssätt, specifika frågor såsom rekrytering. Började på förmiddagen med presentation och arbetsgrupper, gemensam lunch och eftermiddagen arbetsgrupper som arbetade med olika frågor. Lagade middag tillsammans. Planen var att åka till Solvik men det var dubbelbokat, därför ägde det rum hemma hos Matilda. Under kommande året att LS att arrangera 2 kickoffer. Förslagsvis vara i stan och köra heldag lördag. Preliminärt datum 5:e mars. Fritt att vara med även om man är ny. Förslag på ämnen att ta upp på kickoffen: marknadsföring, kommunikation till medlemmar, uppföljning av förra kickoffen D2 Deltagande i OMSiS Föredragande: OMSiS-deltagare OMSiS är ett samarbetsorgan mellan alla läkarutbildningar i Sverige där studenterna träffas 4 ggr/år för att diskutera gemensamma frågor. Ofta handlar det om den kliniska handledningen, för många av de andra universiteten är utlokalisering en stor fråga. Även diskuterat mycket om nationella prov, progresstest, nationellt core, nationell examination. Bra sätt att utbyta erfarenheter. Nästa gång är den feb i Örebro som har startat upp sin läkarutbildning. Regionalisering är ofta en icke-fråga i Stockholm men kommer att bli en fråga i samband med Örebros nystartade läkarutbildning och klinisk placering. Stockholm har outnyttjade sjukhus och kliniker men intag för läkarprogrammet har också ökat. Karin, Hritul och Matilda skulle kunna tänka sig att åka. Därefter kommer OMSiS vara i slutet av april i Umeå. D3 Guide till att vara studentrepresentant (Bilaga 2) Föredragande: OMSiS-deltagare Karin har tagit fram en guide till att vara studentrepresentant. Det står förväntningar, och att någon person från varje kollegium ska vara på LS-mötena. Styrelsen anser att det skulle vara bra med en mer uppstyrd form. Vi fortsätter att kalla alla läkarstudenter till LS-mötena. Hur det ser ut med alla kollegier och kommittéer finns beskrivet på hemsidan. Kommentarer till guiden: lägga in diagrammet som finns på webben, alla studentrepresentanter ska få ett ex. både nya och gamla. att anta guiden (bilaga 2). 3 / 6

4 Beslutsärenden B1 Verksamhetsberättelse för 2010 (Bilaga 3) I verksamhetsberättelsen har Matilda gått sammanfattat vad LS har arbetat med under året. Detta ska skickas in till MF centralt. att lägga verksamhetsberättelsen (bilaga 3) till handlingarna. B2 Verksamhetsplan för 2011 (Bilaga 4) Arbeta med samma områden som förra året, fortsätta med att jobba på information och kommunikation, effektivisera arbetet, marknadsföring, organisering av studenter etc. Saker under programmet som är under utveckling, ex IDT och IST, ska bevakas särskilt. Matti har ett förslag att arbeta med webbstöd på kurser, är ett praktiskt problem som har funnits mycket länge och skulle gå att åtgärda, ffa schemagrejen. Matti har ett förslag på att lägga till följande text LS ska arbeta med att Läkarprogrammet ska gemensamma ska få gemensamma rutiner för webstöd. De sidor som är gemensamma får hela programmet måste bli lättare att överblicka. En gemensam plattform för scheman måste införas, helst en som går att exportera till mobiltelefoner och Google calendar. som ett prioriterat område 2011 att fastställa verksamhetsplanen för B3 Studentrepresentanter Det har uppkommit vissa intresseanmälningar till olika kollegier, där Matilda Liljedahl och Rasmus Eurén är intresserad av att sitta i SSK, samt Leo Silvén Möller är intresserad av att delta i SVK-kollegiet. Flera kollegier är i behov av studentrepresentanter: Tema 4, tema 5 (motsvarande T9), tema 6 (motsvarande gyn & barn), tema 7, PU, VetU, PV, tema 1, tema 2, PIL, LINK. att välja Malin Ljunggren till Tema 3. att välja Rebecca Hamilton, Marie Thureson, Anna Chotigasatien till LINK. att välja George Hamnström och Amin El-Sabini till Tema 1. att välja Matilda Liljedahl och Rasmus Jakobsson till Studiesociala kommittéen. 4 / 6

5 att välja Amin El-Sabini till PIL. Valärenden V1 Styrelse för 2011 Styrelsen för 2011 berättade om sina respektive poster. Matti föreslog att man skulle kunna ha en valberedning till nästa år. Posterna OMSiS-ansvarig och PN-ansvarig är vakanta tills vidare. att välja Hritul Karim till ordförande 2011 att välja Matilda Liljedahl till vice ordförande 2011 att välja Dunia Al-hashimi till FUM-ansvarig 2011 att välja Beatrice Bergström till sekreterare 2011 att välja Matti Eladhari till informationsansvarig 2011 att välja Rebecca Hamilton, Rasmus Eurén och Karin Johnsson till ledamöter 2011 Övriga frågor Styrelsen för utbildning bjuder studentrepresentanter till en utbildningseftermiddag. Anna berättade att hon har varit med och arrangerat. Är nog bra att gå på. Matilda skickar ut inbjudan till alla studentrepresentanter. Ge styrelsen i uppdrag att tillsätta valberedning för val av styrelse år Nästa möte N1 Datum, tid och plats för nästa möte 3 mars kl mars, 2 april samt 24 maj 5 / 6

6 Mötet avslutas Ordförande 2010 Matilda Liljedahl avslutade mötet. Vid protokollet: Sihan Wang, sekreterare Justeras Matilda Liljedahl, ordförande Karin Johnsson, justeringsperson 6 / 6

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer