Teknik/Miljö/Hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik/Miljö/Hållbar utveckling"

Transkript

1

2 För mer information om GRs utbildningar, se Under Kurser & konferenser publiceras detaljprogram till varje utbildning. På hemsidan finns även information om nytillkomna utbildningar. Mötesplatser och konferenser Mötesplats Ungdom (13 mars) Mötesplats Äldreomsorg, tema Kompetensstegen (7-9 april) Mötesplats Hälsa (8 maj) Ledare och Medarbetare Staffan Nyqvist , Projektledning och personligt ledarskap Anders Hedeborg och Annelie Andréasson (23-24 jan, feb och 12 mars) Internationell projektledarutbildning inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa Marie Svensson (23-25 jan) UGL Utveckling Grupp och Ledarskap internat Gratschew & Partners Consultance (28 jan-1 feb alt. 5-9 maj alt sept alt nov) Mångfald i praktiken (7 mars) Human Element internat Concore (3-7 mars alt april) Verktyg och metoder för processledare Nils-Anders Olander och Ragnhild Morrissey (4-5 mars) UL Utvecklande Ledarskap internat Mette Hartelius och Lennart Gyllensten, cert ILM (4-5 mars, 21 april) Storytelling Erik Mattsson (18 mars) Konflikthantering en grundkurs Tone Försund (4 april) Möten med människor och förmågan att kommunicera för dig som arbetar med myndighetsutövning Bo Rendmar och Rolf Dackheden (22-23 april) Att tala inför grupp på engelska Elizabeth Nostedt (25 april) Arbetsmarknad Gustav Höjer , GR bevakar och informerar om nyheter på arbetsmarknadsområdet, t.ex. om propositioner och andra initiativ från berörda departement. GR anordnar utbildningar och seminarier kring arbetsmarknadsfrågor på uppdrag av medlemskommunerna. Teknik/Miljö/Hållbar utveckling Revisionsteknik för livsmedelsinspektörer Magnus Bergström (15-16 jan) Nyheter på PBL-området Annika Gustafsson (5 febr) Handläggning av ärenden i bygg och miljönämnd Annika Gustafsson (11 mars) Från plan till verklighet Annika Gustafsson (15 april) Möten med människor och förmågan att kommunicera för dig som arbetar med myndighetsutövning Bo Rendmar och Rolf Dackheden (22-23 april) Utbildningar i samarbete med Upphandlingsbolaget Karin Westberg , Staffan Nyqvist , Städutbildning för hemtjänstpersonal Borago (2 februari alt.1 april) Rent på rätt sätt Borago (11-12 febr) Golv och golvvård Borago (13-14 febr) Kombinationstjänst mat och städ Borago (18-19 mars) Baskurs/repetitionskurs i livsmedel Elenor Shütt (8 och 23 april) Grundutbildning i inköp/upphandling Anders Nilsson (9 april) Förändring i LOU (lagen om offentlig upphandling) Ekonomi/Juridik/Administration Staffan Nyqvist , Säkerhet i receptionen Anne-Marie Söderbäck (24 jan) Service i mästarklass Kenth Åkerman (31 jan) Nyheter på PBL-området Annika Gustafsson (5 feb) Nya rollen som registrator konsult och controller Axel Danielsson (20 feb alt. 2 april) Kommunalekonomen och de gemensamma rättsreglerna för den kommunala verksamheten Axel Danielsson (22 feb) Skriva i tjänsten Per Stenson (26-27 feb) Administratören som samordnare Ingrid Callemo (28-29 feb) PuL i teori och praktik Axel Danielsson (6 mars) Ekonomi för verksamhetsansvariga Hans Petersson (10 och 17 mars) Handläggning av ärenden i bygg och miljönämnd Annika Gustafsson (11 mars) Utredningsmetodik med statistik, 7,5 högskolepoäng, Statsvetenskapliga institutionen (start v. 14) Storytelling Erik Mattsson (18 mars) Ekonomi för fritidspolitiker Hans Petersson (1 och 10 april) Ekonomi för förvaltningschefer Hans Petersson (4 och 11 april) Grundutbildning i inköp/upphandling Anders Nilsson (9 april) Engelska för receptionister Agneta Rawlinson (14-15 april) Från plan till verklighet Annika Gustafsson (15 april) Offentlighet och sekretess, personaladministration Lennart Lillieroth (17 april) Arbetsrättslig aktualitetsdag Göran Söderlöf (24 april) Att tala inför grupp på engelska Elizabeth Nostedt (25 april) Fördjupa dina kommunala redovisningskunskaper Hans Petersson (23 och 30 maj) Aktuella kommunalrättsliga frågor Staffan Wikell och Pär Ödman (3 juni) Förändring i LOU (lagen om offentlig upphandling)

3 Socialt arbete Funktionshinder, IFO och Äldreomsorg Nicholas Singleton , Karin Westberg , Samtalsgrupp för enhetschefer Jörgen Olovsson (start 11 jan) Städutbildning för hemtjänstpersonal Borago (2 feb alt. 1 april) God man och förvaltare vad är uppdraget? Gunnar Johnsson och Peter Flensborn (26 feb) Var går gränsen? Lagstiftning och arbetsmiljö Pernilla Altergård (26 feb) Medling vid brott 4 dagars grundutbildning Elenore Lind och Lottie Wahlin (28-29 feb och 2-3 april) Ny teknik stöder personer med demens Hjälpmedelsinstitutet och Inge Dahlenborg (12 mars) Att styra sitt eget liv Gun Nilsson (14 mars, 4 april, 18 april) LVU-kurs Maria Reinholdsson, Linda Widerström (17 mars) Kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder Catarina Brun, Lennart Lundin m.fl. (3 april) Konflikthantering en grundkurs Tone Försund (4 april) Gräv där du står att utveckla äldreboendets utemiljö Pia Schmidtbauer, Christer Fällman m.fl. (16 april) Fritt val, regeringens modell för valfrihetssystem presentation av utredningen (april) Värdighetsgarantin, presentation av utredningen (april) EU och välfärdsstaten kunskap och kontakter (14 maj Göteborg, 1-4 juli Paris, 2 sept Göteborg) ADHD respektive Autismspektrumtillstånd hos vuxna Lena Nylander (2 juni) Samtal, bemötande och kommunikation med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Nåkkve Balldin (9 juni) SEMINARIESERIE OM PSYKISKA FUNKTIONSHINDER FÖR PERSONAL INOM SOCIALTJÄNSTEN Att möta och stödja personer med psykiska funktionshinder Lennart Lundin (21 feb) Bemötande och förhållningssätt, erfarenheter från personligt ombud Karin Hansson (12 mars) Att arbeta med personer med missbruk och psykisk sjukdom Sven-Eric Alborn (16 april) EU Anders Helsing , Kickoff inför Europaveckan (10 jan) Internationell projektledarutbildning inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa (23-25 jan) Utvecklingsprogram i EU-kompetens (29-30 jan Göteborg, 3-4 mars Stockholm, 5-7 maj Bryssel, 19 maj Göteborg) Engelska för receptionister Agneta Rawlinson (14-15 april) På gång inom EU senaste nytt Sveriges Kommuner och Landsting (14-15 april) Att tala inför grupp på engelska (25 april) EU och välfärdssektorn kunskap och kontakter (14 maj Göteborg, 1-4 juli Paris, 2 sept Göteborg) Storkök KONTAKTPERSON Nicholas Singleton , Livsmedelshygien, eftermiddagsutbildning kl Maria Kjerrulf (8 mars) Specialkost Maria Kjerrulf (27 mars) Näringslära Maria Kjerrulf (28 mars) Konflikthantering en grundkurs Tone Försund (4 april) Baskurs/repetitionskurs i livsmedel Elenor Shütt (8 och 23 april) Saknas något i vårt utbud? Kontakta oss gärna med dina förslag. Vi kan också skräddarsy utbildningar för olika verksamheters behov. Framtidssäker med rätt kompetens KONTAKTPERSON Karin Ingelhag , Meritea AB är ett dotterbolag till GR och verkar för att stärka den framtida tillväxten ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Nyckelbegrepp i våra tjänster är att skapa en helhet mellan verksamhetens mål och medarbetarens utveckling, att uppnå rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid. Mer information och anmälan på Seminarium Strategisk kompetensförsörjning ett sätt att skapa försprång inför framtiden Göran Johansson m.fl. (4 feb och den 6 mars) Utbildning Strategisk kompetensförsörjning i praktiken för dig som vill förstå kompetensförsörjning på djupet och koppla det till verksamhetsmålet (Start 18 mars, därefter 6+2 utbildningsdagar under hösten) Nätverk Erfarenhetsutbyte av verktyg och metoder för strategisk kompetensförsörjning Karin Ingelhag (Start 18 mars, därefter 5-6 träffar/år) Coachstöd För organisationer som önskar ett bollplank vid införandet av strategisk kompetensförsörjning i organisationen Webbanmälan GRs kursutbud:www.grkom.se/bokning

4 För mer information om kurserna nedan, se På webbsidan finns aktuell information om nytillkomna kurser för målgrupper inom skolområdet. Anmälningar görs via pedagogisktcentrum eller Lislott Lundahl , Wera Andbert , Arbetsmiljö och hälsa i skolan Elevhälsadag Maria Folkesson, Margareta Kärnevik-Måbrink, Annica Johansson (6 mars) Genus Härskartekniker i skolans vardag Karin Kjellberg (1 april) Hållbar utveckling Lärande för Hållbar Utveckling Ingela Bursjöö (12 mars) Våra ekologiska fotavtryck Carina Borgström Hansson (2 april) IT som pedagogiskt verktyg Hur lång är en wobbegong? eller Internetsökningens didaktik AnnBritt Enochsson (5 feb) Skriv målgruppsanpassat för webben Elsie Isaksson (21 feb) Förskola och IT-media (27 feb) Mobil och GPS som lärstöd Carl Heath (5 mars) Vad alla bör veta om datorspel! En översiktskarta till spel, spelande och spelkultur Jonas Linderoth (10 mars) Youtube och Wickipedia i skolans vardag (12 mars) Virtuella miljöer som lärplattformar (27 maj) Juridik i skolan Ordning och säkerhet i skolan? Juridiska aspekter Irene Reuterfors-Mattsson (28 feb) Skoljuridisk fördjupningskurs (start 18 mars, 3 ggr) Ledarskap i skolan Kommunal introduktionsutbildning för skolledare, två terminer (start feb) Läs-, skriv- och språkutveckling Språklekar efter Bornholmsmodellen Ingvar Lundberg (30 jan) Vad motiverar ett barn till att läsa Carina Fast (21 feb) Lätt som en plätt att lära läsa i förskoleklassen med Munmetoden! Gullan Löwenbrand Jansson (28 feb) TRAS Tidig Registrering av Språkutveckling Unn Görman (5 mars) Munmetoden ny konkret läsmetodik hjälper effektivt alla att lära sig läsa Gullan Löwenbrand Jansson (11 mars) Berättarcirkeln en metod för att utveckla barns berättande Kerstin Lundberg Hahn (10 april) Matematik MUS MatematikUtvecklingsSchema Håkan Johansson (2 april) Barn och matematik en kurs för dig som vill möta matematik på ett lustfyllt sätt och väcka elevernas nyfikenhet att räkna Josefine Rejler (22 april) Mångfald Hur främjar mångfalden Sveriges utveckling? Ivan Daza (15 april) Pedagogisk utveckling Att finna sin egen väg om etikens roll idag Egon Rommedahl (27 feb) Utvärdera, kvalitetssäkra och meningsskapa i förskolan Eva Borggren Andersson (4 mars) Det svåra samtalet Annica Johansson (6 mars) Empati- och konfliktträning Per Fagerström (6 mars) Utbildning för elevassistenter/resurspersoner, två terminer (start 11 mars) Unga vuxna i vuxenutbildningen Ralph Stenbäcker (9 april) Konferens för fritidspedagoger Ewy Dahlin, Lasse Lindsjö (10 april) Bland plugghästar och fusklappar Vygotskij i praktiken Leif Strandberg (14 april) Upplevelsebaserat lärande Grundkurs (15 apil) Kommunikation mellan skola och föräldrar Sofia Norberg (17 april) Reggio Emilia ideologi och arbetssätt Tarja Häikiö (7 maj) Utevistelsemetodik för förskolan Elizabeth Alvergren (21 maj) Specialpedagogik Praktiskt arbete med MG-program för bättre läsflyt och stavning Maj-Gun Johansson (16 jan) Att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt Hur hjälper du barn med koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa att se sina möjligheter? Britt-Inger Olsson (3 april) Autismspektrumstörningar Eve Mandre (16 april) Dyslexi - var står forskningen idag? Ingvar Lundberg (24 april) Motiverande Samtal kunskaper och färdigheter utifrån MI och KBT Cecilia Gustavsson (7 maj) En positiv och realistisk självbild Cecilia Olsson (22 maj) WISC - IV Eva Tideman (10 juni) Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Inger Lindberg (13 mars) Är betygsättning och språkbedömning samma sak? Hur bedömer man flerspråkiga elever? Annika Bergström och Anna Koppfeldt (22 april) Vägledning Individen, vägarna och valen Lisbeth Lundahl (29 april) Yrkesutbildning Regional konferens om yrkesutbildning Skolutveckling via idéskolor (22 april) Webbanmälan Pedagogiskt Centrum:

5 Framtidens Ledare ett regionalt ledarförsörjningsprogram : Malin Larsson/Christian Sandblom /06 Mot bakgrund av den utveckling som sker i samhället, kommunernas verksamhets- och organisationsutveckling och personalens åldersstruktur måste arbetet med ledarförsörjning ske långsiktigt, målmedvetet och offensivt. Syftet med Framtidens ledare är att förbereda och utveckla blivande ledare, ta vara på kompetens hos nuvarande ledare och specialister och skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera till ökad rörlighet. Utvecklingsprogram Utvecklingsprogram Blivande ledare 11 (25 dgr start 24 jan) Utvecklingsprogram för Ledningsgrupper (6 dgr start mars) Seminariedagar Hälsopromotivt ledarskap 2000-talets ledarskap Per Gärdsell, läkare & docent i ortopedi (19 febr) Modulsystemet ska tillgodose kommunernas behov av kompetensutveckling av ledare inom väl avgränsade områden och på så sätt komplettera GRs satsningar på bredare ledarutvecklingsprogram såväl som medlemskommunernas egna insatser inom detta område. Modulerna ska återkomma vid på förhand fastställda tidpunkter och minst en gång per år. Modulutbildningar Rekrytering - rekryteringsprocessens delar, utvärdering, arbetsrättsliga hänsynstagande samt etik och moral vid rekrytering Mindset (20-21 febr) Utvecklingssamtal i grupp Christer Hansson OPUkompetens (28 febr) Arbetsrätt för ledare och chefer Susanne Franson (11, 18, 25 mars, 1 april) Medarbetar- och lönesamtal för chefer och ledare Christer Hansson, OPUkompetens (23-24 april) Mentorutbildning för chefer och ledare Mindset (start maj) GR Utbildnings kurskatalog finns även på hemsidan under Pedagogiskt Centrum. Förlagskvällar Förlagskvällar står för återkommande informationsträffar för lärare inom GR. Läromedelsförlagen bjuder på föreläsare och fika. Mer information om vårens Förlagskvällar finner du på Förlagskvällarna är kostnadsfria och äger rum kl 18 21, om ingen annan tid anges, på Gårdavägen 4, Göteborg. Kontaktperson: Margaretha Landström, ,

6 B-post SVERIGE Porto betalt Port payé Goda GRannar. Göteborgsregionens kommunalförbund GR är en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige med tillsammans cirka invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. GR arbetar med frågor inom bl.a. följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning samt forskning och utveckling (fou). GRs förbundsfullmäktige har 91 ledamöter och förbundsstyrelsen 22 ledamöter och 11 suppleanter. Verksamheten vid GR finansieras dels genom årsavgifter från medlemskommunerna (cirka 25 %) och dels genom intäkter från konferens- och utbildningsarrangemang, utredningsarbete eller olika sambrukserbjudanden till medlemskommunerna. Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax e-post

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer