Om chefsutbildning/ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om chefsutbildning/ledarskap"

Transkript

1 ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning? Vilka behöver chefsutbildning och varför? Vad ingår i en chefsutbildning? Vad är det för skillnad mellan chefsutbildning och ledarutbildning? Vem behöver ledarutbildning och vad ingår där? Kan du kort beskriva tre ledarstilar som fungerar bra? Vad är det absolut värsta man kan göra som ledare/chef? Vad innebär en chefsutbildning? Oftast innebär det att ett antal chefer från samma organisation har en utbildning i ledarskap och de mjuka delarna i chefsskapet. Det jag kallar ledarskap. Det är vad jag bistår med i en chefsutbildning. Sedan finns det naturligtvis chefsutbildningar som fokuserar på de mer hårda delarna som t ex ekonomi, budget, lagstiftning osv. Vilka behöver chefsutbildning och varför? Alla chefer behöver oftast någon form av chefsutbildning. Alla når då och då en ny nivå i ett företag/offentlig förvaltning och behöver oftast få utbildning i sin nya roll. Det är skillnad på att vara en första linjens chef och en chef på mer strategisk nivå. Sedan är det ett yrke i sig att vara chef, det är inte en titel. Det gör att med den komplexitet det är idag i arbetslivet ställs mycket höga krav på chefer. Då måste man få utbildning och förutsättningar att verka i sin roll. Vad ingår i en chefsutbildning? Om vi utgår ifrån en utbildning i de mjuka värdena så kan man generellt sett säga att det ofta handlar om att skaffa sig självinsikt och att man jobbar med ledarskapet. Hur detta görs beror på vilken nivå av chefer man arbetar med. Det går inte att ha något standardsvar eftersom det också varierar på vilken organisation du arbetar med. Vad är det för skillnad mellan chefsutbildning och ledarutbildning? Det kan vara samma sak om vi menar chefer som arbetar med det jag i ovanstående frågor kallar mjuka frågor. Det kan också vara annorlunda då man ibland arbetar med människor som inte formellt sett är chefer men har ett ledaruppdrag. Så kan det till exempel vara i idrottsföreningar. Det finns också samordnare och gruppledare i vissa organisationer som verkar som ledare men inte chefer.

2 Vem behöver ledarutbildning och vad ingår där? Det har jag berört i texten ovan en hel del. Om vi utgår ifrån att vi inte talar om chefer utan sådana som verkar som ledare kan det exempelvis vara: att leda utan chefsmandat, gruppdynamik, ledarskap i allmänhet, olika former av samtal och lyssnande-träning med mera. Kan du kort beskriva tre ledarstilar som fungerar bra? I början i en grupps utveckling behövs struktur och trygghet. Behöver inte vara auktoritärt för det. Det är dock viktigt att jag styr en del just på grund av det enkla faktum att genom styrning ger man trygghet och man får igång en grupp. När en grupp lärt känna varandra litet mer kan man börja delegera litet mer, ge mer ansvar till dem som visat att de vill ha det. Gäller också att hjälpa andra att ta för sig. Vissa gruppmedlemmar har visat att de vill påverka mer, låt dem göra det. Ditt ansvar är att gruppen håller sig inom ramarna som man satt upp i början och att peka på den målbild och uppgift vi är satt att lösa. Låta gruppen hantera åsiktsskillnader huvudsakligen själv men hålla ett vaksamt öga på konflikter och gå in när det behövs utan att blanda sig i för mycket. När man har en mogen grupp skall man ge stimulans när det är möjligt. Jag som chef blir mer ett bollplank när jag behövs. Man kan målstyra mer istället för direktstyra som fallet är från början. Man kan ge gruppen den stora målbilden och uppdrag, resurser och mandat att lösa uppgiften själv. Det är det som är målstyrning. Vad är det absolut värsta man kan göra som ledare/chef? Att ignorera människorna och uppgiften. Att favorisera personer utan anledning. Det innebär inte att man inte behöver behandla människor olika ibland. Om man dessutom upplevs som manipulativ får man problem.

3 Kriser/krishantering utifrån vad som hände i Oslo den 22/7 Det har väl knappast undgått någon vad som skett i Oslo och på Utøya den 22 juli. En oerhörd tragedi och ett trauma för alla som befann sig på skräckens ö. Nu ska dessa personer leva vidare och komma in i vardagen igen, så gott det nu kan gå. Nedan följer ett antal frågor kring detta med kriser och krishantering. Vad är det viktigaste att tänka på när man är med om en kris som den i Oslo & på Utøya? Det beror på vilken nivå man talar om. Det finns organisationsnivå, samhällsnivå, grupp- eller individnivå. Vad gäller organisations eller samhällsnivå har det väl inte undgått någon att Jens Stoltenberg hanterat det bra. En lagom mix mellan att vara landsfader och också väldigt personlig och besökt människor och viktiga platser. Även i media har han varit en klippa. På gruppnivå: håll ihop grupperna och låt dem finnas tillsammans tills det är dags att åka hem. Vad gäller individer skall man inte kasta på dem krisgrupper utan låt dem få sin trygghet det vill säga åka hem till de sina, så småningom möjligen låta dem träffas så att de kan förstå vad som hänt eventuellt i form av avlastningssamtal. Att följa upp är också en viktig del i processen. Kan du beskriva de olika faser som följer på en svår kris? De gamla traditionella faserna kallades chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas samt nyorienterings-fas. De byggde på Johan Cullbergs teori om traumatiska krisers utveckling. Man sade att ett normalt krisarbete pågick cirka ett år. Naturligtvis finns avvikelser från detta både kortare och längre tid. Det här talade man om historiskt också fast man inte benämnde faser. Man hade ju sorgeåret tidigare efter att någon gått bort. I vår nya krisutbildning (se Vårsta diakonigårds hemsida: talar vi om andra begrepp. Bland annat rambruten och ramintegrerad osv. Den utbildningen är spännande eftersom den utgår från ny forskning och vänder upp och ner på en del vi tidigare trott. Jag ska inte orda om den här men för någon som jobbar med kriser är den nog nödvändig för att veta vad som har hänt nu inom forskningen eftersom det påverkar vad vi skall göra och inte göra med människor i kris. Nyhetssändningarna handlade i stort sett enbart om tragedin i Norge under den 23 juli och natten mot söndag hade jag mardrömmar. Hur förklarar man allt sådant här för barn som kanske ser på TV (nyheterna sändes ju i stort sett i alla kanaler och alla tider på dygnet)? Man kan nog inte förklara det egentligen. Svara så gott du kan på deras frågor. Däremot är det nog viktigt att man berättar att det är vanligt att man får mardrömmar när man sett på TV om sådant här. Bekräfta också att det är okej att vara litet rädd och orolig. Ett empatiskt bemötande där man inte skojar bort frågorna skulle jag säga är

4 det bästa. Är mardrömmar för offren ett vanligt inslag vid en sådan här händelse? Hur tacklar man detta? Ja, mardrömmar kan vara en av följderna. Det pågår en sortering och bearbetning i vår hjärna så det är fullständigt normalt. Det finns inte anledning att göra något speciellt mer än det vanliga, ett bra första hjälpen bemötande, struktur och trygghet osv. Om däremot mardrömmarna blir bestående och då talar vi om ganska starka sådana som påverkar en efter 1-2 år, då kan det vara ett tecken på så kallad PTSD, det vill säga posttraumatic stress disorder. Då har vi kompetens att ta hand om det men det krävs litet annat än vanlig krishantering. Vart kan man vända sig för stöd och råd? I Sverige vid större katastrofer som denna har kommunerna beredskap även om den ser litet olika ut. Även sjukhusen har kompetens. Generellt sett skulle jag säga att kyrkan faktiskt har en ganska bra vana och beredskap att hantera dessa frågor. Människor söker ju sig också ofta dit när det är tungt i livet. På vilket sätt kan exempelvis kyrkan hjälpa till vid denna typ av kris? Dels finns människor t ex diakoner med vana att ta hand om och hjälpa människor. Sedan har vi prästerna som i och för sig också är bra samtalspartners men de har också en position så att de kan hålla i riter som också behövs. Kyrkan har även fler kompetenta medarbetare. Vi har också Svenska kyrkans kriscentrum med säte i Härnösand som förutom bred kompetens att möta människor har en av de bästa och förmodligen den bäst uppdaterade utbildningen i landet för att förbereda sig för ett kompetent krisarbete. Om man nu känner att man skulle vilja hjälpa till vid en kris vad kan man göra då? Man skall skaffa sig en grundläggande utbildning. Det är A och O. Om man inte är utbildad och känner att man vill göra en insats just när det hänt skall man kontakta de organisationer som är igång och höra om de behöver dig. Det kan vara t ex kyrkan, frivilligorganisationer som Röda Korset. De kanske ger dig en uppgift där och då som de behöver. En otroligt viktig uppgift akut är kaffekokare så underskatta inte det. Ge dig inte iväg själv och börja göra så mycket, det skapar ofta en hel del oreda när man försöker strukturera upp ett hjälparbete. Hur viktigt är det med en krisplan i detta läge? Ju högre upp i hierarkin man kommer desto viktigare blir det. Man kan dock säga att en krisplan på alla nivåer är otroligt viktig för när man är stressad är det bra att ha

5 något att hålla sig till, att improvisera ifrån. Mycket kan man förbereda t ex checklistor, telefonlistor på viktiga personer och organisationer, larmlister och så vidare. Se bara till att de är ständigt uppdaterade. En liten låda med kontorsmaterial, ljus osv skadar inte heller. Vad ska en sådan plan innehålla? Som sagt beror detaljeringsgraden på vilken nivå vi är i organisationen. Men en del av det jag nämnt ovan bland annat. Kan man anlita dig till att ta fram och skriva en krisplan? Ja, det kan man använda mig till. Vill du ha hjälp med en krisplan? Du når Stefan Brattfeldt via formuläret på sidan "Kontakta Stefan" här på hemsidan. Du kan också ringa honom på nummer: Fallbeskrivning: problematik i ledningsgruppen Chefen för ett medelstort företag kontaktar dig för att det har uppstått problem i ledningsgruppen. Två nya personer har anställts och dessa båda kommer inte överens med den övriga gruppen. Totalt är det nio personer i ledningsgruppen inklusive chefen, som alltså är den som kontaktat dig. När du frågar om vad exakt som är problemet får du följande information: De nyanställda är kvinnor och yngre än övriga i gruppen (samtliga män). Kvinnorna tycker att mötena som ledningsgruppen har kan effektiviseras och fokuserar bara på detta under sammankomsterna. Detta innebär att frågorna som egentligen ska diskuteras och besluten som egentligen ska tas hamnar i skymundan. De nyanställda tycker att det är viktigare att prata om formen för alla möten och riktlinjer för hur dessa möten ska se ut. De övriga i ledningsgruppen tycker att det fungerat fint tidigare och vill inte ha någon förändring. Hur gör du för att gå vidare med detta och hitta en lösning? "Här måste man göra skillnad på analys och åtgärd. Jag skulle börja med att intervjua de två kvinnorna, ett par manliga deltagare samt chefen för att få en bild av

6 situationen. Detta eftersom jag just nu bara har chefens bild. Man skulle kunna tänka sig att det handlar om: Man har olika förväntningar på mötena och på varandra. Man har inte gjort några spelregler för hur vi skall vara mot varandra. Normal gruppdynamik dvs det som sker när nya kommer in i en redan befintlig grupp, vilket kan leda till maktkamper, subgrupperingar osv. I samband med det kan det finnas genus och åldersinslag dvs äldre män kontra yngre kvinnor. Man kan dessutom tänka sig ytterligare perspektiv, men eftersom detta är ett fiktivt fall (ändå ganska vanligt) så utgår jag från min analys. Jag samlar gruppen med chefen under minst en dag (det blir oftast två dagar) och reder ut vilka förväntningar vi har på varandra i ledningsgruppen och gör dessutom spelregler för hur vi skall förhålla oss till varandra. Vi benar upp vad vi ser som fungerar bra respektive mindre bra och reder ut det, inklusive vad vi vill ha ut av mötena och hur de skall se ut. Jag skulle prata gruppdynamik och ledarskap så att de får titta på sin grupp utifrån det. Oftast kan en grupp analysera sig själv rätt bra och bedöma var de befinner sig i gruppdynamiken och komma med åtgärdsförslag. Där kan man också titta på genus och ålder och diskutera betydelsen av detta i gruppen. Jag skulle också träna feedback så man har verktyg för kommunikation. Till sist är det viktigt med en uppföljning." Fallbeskrivning: chefen med dubbla budskap Du får ett telefonsamtal från en person som arbetar på ett dataföretag med totalt femton anställda. Killen som ringer är utsedd till talesperson för resten av de anställda, alla datakonsulter, som har problem med chefen. När du frågar om exakt vad som är problemet får du följande information: Chefen är en medelålders man med en mycket speciell ledarstil. Han har varit chef under fem års tid och de anställda har för varje år som gått retat sig mer och mer på hans ledarstil. Under de första åren teg alla anställda och lät chefen göra som han ville, men den senaste tiden har man tagit upp problemen till diskussion utan synligt resultat.

7 Du får några exempel på chefens ledarstil: Han säger att alla anställda är välkomna med synpunkter och förslag till hur arbetet ska skötas och hur besluten ska tas inom organisationen och han har infört månadsmöten för detta ändamål. Men när någon ger förslag lyssnar han aldrig utan kör över dessa personer, detta oavsett vem som kommer med förslagen. Han säger att det inte fungerar med flera personer som ska ha beslutande rätt. Han informerar alla anställda, gång på gång, om det öppna klimatet som råder på arbetsplatsen. Att det är 'högt i tak' och att dörren alltid är öppen och att de anställda alltid kan komma till chefen med sina synpunkter eller om problem uppstått. Men dörren till chefens rum är alltid stängd och när någon har knackat på och kommit till chefen med synpunkter eller problem viftar han bort det och pratar om annat. De anställda har tagit upp problemen vid flera tillfällen och chefen svarar alltid samma sak: jag ska ta till mig detta och försöka göra på ett annat sätt. Sedan fortsätter han på samma spår igen. Han tar helt enkelt inte till sig den feedback han får. Hur gör du för att gå vidare med detta och hitta en lösning? "Chefen behöver i det här fallet bli medveten om hur han/hon uppfattas av gruppen. Därefter behöver gruppen och chefen träffas under ledning. Det som behöver tas upp är förväntningar på varandra, det vill säga hur vi vill att det ska fungera mellan gruppens medlemmar och mellan chefen och gruppen. Det behövs träning i feedback där det ges möjlighet att under kontrollerade former ge feedback till varandra hur vi upplever varandra. Alla får tillfälle att ge varandra. En annan möjlighet är att chefen sätter sig i "heta stolen", dvs alla får möjlighet att öppet ge honom/henne feedback. Det kräver dock en hel del mod från chefen och en vilja att sitta och ta emot. Det förutsätter också att chefen vet hur situationen ser ut i förväg dvs hur medarbetarna ser på honom/henne. I ett ärende som detta är det ett måste med tät uppföljning för att se hur det fortgår." Fallbeskrivning: chefen med mötessabotörer i gruppen Du får ett samtal från en chef som behöver anlita dig till att lösa ett stort problem inom

8 organisationen. Samtalet mellan er lyder så här: Berätta mer om problemet. Vad består det i? Jag är ekonomichef och har femton personer under mig. Varje vecka har vi ett möte för att informera varandra och vad som pågår, hur pass långt vi kommit med våra arbetsuppgifter och så vidare. Dessa möten är mycket uppskattade och vi har alltid haft en stor gemenskap. Men nu har något förändrats? Ja. Vi har mötessabotörer i gruppen! Jaha. Vad kan du berätta om dessa så kallade mötessabotörer? För tre månader sedan anställde vi tre nya personer på ekonomiavdelningen. Två tjejer och en kille, nyutexaminerade. Duktiga, drivna och hungriga. Gruppdynamiken förändrades i och med detta. Några som tidigare hade tagit för sig mycket slutade plötsligt att delta i diskussionerna. Dessa tre nyanställda tog all plats. Det blev för mycket och på bekostnad av övriga gruppmedlemmar. Nu fungerar mötena inte alls. Varför? Alla andra sluter sig som musslor. Stämningen är hård, kall och nästan fientlig. Jag kan inte längre hantera detta! Med denna information i bagaget blir du ombedd att komma dit för att försöka hjälpa till. Vad gör du? "Jag skulle begära att få en dag med teamet. Vi skulle diskutera spelregler och förväntningar på varandra. Därefter skulle jag prata om olika personligheter och beteenden. Det brukar ha god effekt för förståelse av varandras drivkrafter. En av de viktigaste genomgångarna blir teorin om gruppdynamik, förslagsvis FIRO eller Susan Wheelans modell för att belysa hur grupper utvecklas. Detta verkar vara ett typiskt fall när gruppmedlemmar som är nya har lämnat den första fasen och börjat ta för sig mer i gruppen vilket oftast rubbar maktbalansen. Om man belyser detta teoretiskt kan gruppen själv pricka ut var den befinner sig. Därefter brukar det vara ganska enkelt att föra en diskussion kring vad gruppen behöver nu. En uppföljning efter cirka 1 månad brukar vara bra för att se att gruppen är på väg åt rätt håll samt att det kan behövas göras nya överenskommelser mellan gruppmedlemmarna. Ibland räcker inte detta men då får man ta ett nytt ställningstagande efter att vi sett hur gruppen har utvecklats." Diskussion kring FIRO modellen & Susan Wheelans modell Berätta om FIRO-modellen!

9 Den skapades på 50-talet av den amerikanske psykologen Will Schutz. FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Den är försvenskad och gjord till grupputvecklingsmodell men var från början mer av en individmodell. Den handlar om att grupper genomgår olika faser i en utveckling och att dessa faser går att förutsäga. Hur många faser finns det? Det finns tre huvudfaser och två små faser. Berätta mer! Den första fasen kallas tillhöra, den andra rollsökning och den tredje samhörighet/öppenhet. Mellan tillhöra och rollsökning finns en liten flik som kallas gemyt och mellan rollsökning och samhörighet finns en annan mindre fas som heter idyll. Varför är det viktigt att kunna veta vilken fas en grupp befinner sig i? Vitsen med att kunna läsa en grupp är ju att om jag vet vilken fas en grupp befinner sig i och är en duktig ledare så kan jag anpassa min ledarstil efter gruppens behov. Det finns nämligen en ledarskapsmodell som man kan koppla till FIRO. Berätta mer om första fasen i FIRO! I första fasen i FIRO som heter tillhöra så ska man som ledare använda mycket struktur. Det är också viktigt att förstå att man som ledare inte behöver vara likadan hela tiden. Vi säger att det är en grupp om tio personer som är inne i fas två och så kommer två nya personer till gruppen. Vad händer? Då hamnar man på ruta ett igen och börjar om från den allra första fasen, som kallas tillhöra. Det spelar ingen roll om personer tillkommer eller försvinner, samma sak sker. Hela tiden så rör sig gruppen i dessa olika faser fram och tillbaka. Berätta om Susan Wheelans modell! Den liknar FIRO till strukturen men har lite annorlunda namn på faserna och också något fler faser. Det som är hennes styrka är att den är vetenskapligt förankrad. Finns det något mer som skiljer modellerna åt? Bland annat har Susan Wheelan och Will Schutz inte samma åsikter om vad som

10 krävs för att en ny grupp ska bildas. Wheelan säger att man måste ersätta minst 50% av gruppen medan Schutz anser att det räcker med att ersätta en person så går gruppen tillbaka i tillhörafasen. Där håller jag med Will Schutz. Några avslutande ord om FIRO? Det handlar om pusselbitar. I den första fasen lär man känna varandra och känner sig för. I den andra fasen så kommer vi till rollsökning och det är då det kan uppstå problem. Vi kanske konkurrerar om samma uppgifter eller så är det två personer som är för lika. Här behöver chefen finnas på plats och lyssna. Det är i denna fas som vi snackar skit om varandra och som subgrupper bildas. Det är viktigt att chefen sätter upp mål så att alla jobbar åt samma håll. Vissa behöver beröm och andra gränssättning. Det är nämligen i denna fas vi testar gränser som vi satt upp i tillhöra. I den sista fasen kan man jobba målinriktat, med målstyrning. Man kan göra målbild med resurser och ansvar. Det är i denna fas vi kan prata om coaching på allvar och det är också nu vi kan tillämpa den demokratiska ledarskapsstilen. Om kommunikation Ordet "kommunikation" kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, meddela (Källa: Wikipedia). Att det inte är speciellt enkelt att kommunicera alla gånger är väl de flesta människor medvetna om. Hur många av oss har inte någon gång varit med om att vi sagt en sak, på ett för oss självklart och tydligt sätt, medan motparten inte har förstått vad vi har sagt? Hur många gånger har vi inte upplevt att vi pratar för döva öron eller talar till en vägg? I en organisation eller i ett företag, oavsett storlek, ska människor försöka nå ett gemensamt mål. Hur skapar man då en god kommunikation? Stefan Brattfeldt har svaren så här kommer tipsen från coachen! 5 konkreta tips för att skapa en god kommunikation Lyssna! När någon pratar är det viktigt att vi verkligen lyssnar på vad den personen säger, utan förutfattade eller redan bestämda åsikter. Att vi verkligen tar in det som faktiskt sägs och är öppna.

11 Vara mentalt närvarande! Med detta menas att vi ska vara där och lyssna medvetet och aktivt, inte sitta och tänka på annat eller på andra sätt vara frånvarande mentalt. Ej enbart tänka på det verbala utan än mer på det andra! En mycket stor del av det vi kommunicerar sker faktiskt inte med orden och det vi säger utan på helt andra sätt. Kroppsspråket och det som sägs mellan raderna är oerhört viktigt att också fästa vikt vid. Tänk också på det här när någon talar med dig, eller för den delen när du själv talar. Läs in personen mitt emot dig! Vem är det du pratar med? Scanna av och känn in människan. Det gäller alltså att försöka läsa in personen du kommunicerar med och på så sätt anpassa ditt sätt och din kommunikation efter vem du pratar med. Kolla att du förstått! Detta är väldigt viktigt för här brister vi ofta då denna punkt lätt glöms bort. När du har lyssnat på någon som talat med dig, upprepa då vad denne har sagt och checka av. Har du uppfattat allt på rätt sätt? Är det vad den personen har sagt? Likaså kan du berätta vad du tycker och tänker och be motparten att upprepa det du sagt. På det här sättet kan du undvika missförstånd. Tips från coachen vilka aspekter ska en organisation tänka på i samband med en kris? Tsunamin, Estoniakatastrofen, 11 september-attacken. Alla dessa kriser lamslog människor i hela världen. Ilska, sorg, skuldkänslor, svårigheten att förstå varför det hände. Tankarna är många i en sådan situation. Hur agerar man när en kris inträffar och hur ska en organisation tänka? Stefan Brattfeldt har svaren! Vilka aspekter ska en organisation tänka på i samband med en kris? När något sker så tänk till innan du agerar så att du gör någon form av målanalys av vilka som egentligen behöver hjälp och vilken hjälp det handlar om.

12 Ha ingen övertro till specialisterna för du kan hantera mycket själv. Ungefär 98% klarar kriser och sorger själva. Underskatta inte människors behov i kris, exempelvis behovet av att vara tillsammans. Fallbeskrivning: Den mobbade marknadschefen Du anlitas till att hålla i chefsutbildningen på ett medelstort företag med 100 anställda. Företaget har fem olika avdelningar: ekonomi, IT, marknad/pr, administration och drift/produktion. Inom ramen för chefsutbildningen ska du arbeta med en grupp om totalt tretton olika chefer inom en rad olika arbetsområden. Du kommer att hålla i en utbildning som pågår under en vecka. Redan under ditt första möte med gruppen märker du att något inte står rätt till. Tolv av cheferna sitter bredvid varandra och småpratar och stämningen verkar god. Men chefen för marknadsavdelningen sitter på en långsida och stolarna närmast henne, på båda sidor, gapar tomma. Hon deltar inte i småpratet och stirrar mest ner i sina papper. Du noterar detta, men påbörjar din utbildningsdag. Rätt snabbt märker du fler saker. När marknadschefen någon gång öppnar munnen lyssnar inte övriga chefer, eller avbryter marknadschefen. Du ber samtliga deltagare att respektera din regel om att när någon pratar så lyssnar alla andra samt att inte avbryta någon som talar. Någon mumlar det beror väl på om den som pratar säger något vettigt men du kan inte urskilja exakt vem som sa detta. Under fikapauser och lunch märker du samma tendenser. Marknadschefen sitter ensam vid ett eget bord och äter. Resten av gänget sitter tillsammans, pratar och skrattar. Någon gång då och då ser du hur personerna vid det andra bordet blänger mot marknadschefens bord. Det viskas, tisslas och tasslas samtidigt. Helt klart är att något pågår. Vad gör du? "Ibland är det svårt att agera som utomstående konsult om du inte har mandat från

13 ledningen. Är jag inhyrd för att arbeta med gruppen för att få dem att fungera bättre är det givet att jag ganska omgående under första dagens eftermiddag eller kväll sätter mig ner med högste chefen. Dels för att redogöra för vad jag lagt märke till och höra om hon/han är medveten om detta, dels om det är något som vi skall ta i, vilket det förhoppningsvis borde vara eftersom det så uppenbart påverkar gruppen och dess arbete. Dessutom tror jag att ingen chef vill att det skall pågå något dylikt utan vill att någon tar i det. Jag skulle nog i detta fall prata med den "utsatte" och höra hur marknadschefen upplever det så vi inte sätter igång något som denne person inte är införstådd med. Om mandatet blir klart, dvs jag får börja arbeta med dessa relationer skulle jag lyfta detta på nästa dags morgon. Det finns flera sätt att göra det på. Dels kan jag säga vad jag sett, dels kan man ge gruppen tillfälle att reflektera över hur gruppen fungerar. Det finns ett antal olika scenarier här beroende på vad jag får höra av marknadschefen och högste chefen. Jag skulle nog förorda starkt att vi tar i detta omgående eftersom att sticka huvudet i sanden och låtsas som ingen ting oftast är den sämsta strategi man kan ha över huvudtaget. Är det väldigt grava missförhållanden är det viktigt att chefen också "agerar chef" och klarar ut vad hon/han tolererar och förväntar sig av sina närmsta chefer. Här är det väldigt mycket situationsanpassat vad jag får höra av de inblandade på kvällen vilken typ av åtgärd som görs i gruppen dagen efter. Är bara mandatet klart så gör jag något eftersom ett sådant här förhållande alltid är det som påverkar gruppen i allt de skall göra och både relationer och effektivitet blir lidande."

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43 TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ Vi människor utvecklas bäst när vi själva får agera och sedan reflektera och samtala om det vi gjort tillsammans. Det är därför teambuilding

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

GRUPPDYNAMIK OCH BASGRUPPSHANDLEDNING.

GRUPPDYNAMIK OCH BASGRUPPSHANDLEDNING. GRUPPDYNAMIK OCH BASGRUPPSHANDLEDNING. Mats Strandell Den här texten försöker svara på frågan hur man kan använda ett gruppsykologiskt perspektiv för att underlätta samarbetet i basgrupper. Den utgår från

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer