KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL"

Transkript

1 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1

2 2

3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning. Kurserna ingår i det individuella valet som du ska göra inför åk 3. Individuella valet är på totalt 300 p och många elever har 200 p kvar att välja kurser inför åk 3. Start av kurser förutsätter tillräckligt antal anmälningar samt tillgång till lokaler. Elever som önskar läsa utökad studiekurs har möjlighet till detta i mån av plats i grupperna och att Rudbeckianska gymnasiet har ekonomi som möjliggör att erbjuda detta. et i en kurs kan innebära en breddning eller fördjupning av det ämne det sorterar under. et kan också utgöra en del av den utbildningsprofil du önskar få. Därför skall du göra ett första-, andra- och tredjehandsval. På valblanketten som du erhåller i samband med detta val står det angivet till vem du ska lämna blanketten samt vilket senaste datum som gäller. Lämnar du in blanketten för sent minskar dina chanser att få de kurser som du önskar i första hand. Vi kommer att erbjuda det individuella valet i två block: Block 1 Block 2 Tisdag kl Tisdag kl Torsdag kl Torsdag kl Detta innebär att en 100 poängskurs kommer att hålla på hela läsåret och en 50 poängskurs sträcker sig över en termin. För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webbplats 3

4 Valbara kurser Sedan ett antal år tillbaka gick skolan över till att styra merparten av de poäng som finns under rubriken valbara kurser. I tabellen nedan ser ni vilka kurser som är knutna till vilken inriktning. Kurser markerade med fet stil är valbara och ni väljer en av dem. Valet anger ni på den ordinarie individuellt val blanketten som delas ut i samband med informationen. BF Pedagogprofil 350 p: Idrott och hälsa B Skapande verksamhet Människor i behov av stöd 50 p 100 p 200 p Samhällsprofil 350 p: Människan socialt och kulturellt 100 p Historia A 100 p Samhällskunskap B 100 p Rättskunskap 50 p ES Bild och formgivning 400 p: Kommunikation Hälsopedagogik Övriga tekniker Valbar kurs Bild och form fördjupning eller 50 p 50 p 100 p 200 p NV-programmet De kurser som finns som alt i paketen kommer du att välja inför åk 3. NVMD 200 p IT-profil NVNV 200 p Natur NVNV 200 p *Entreprenör NVNV 200 p Internationell Programmering B Kommunikation Internetprog. 2 breddnings kurser i Ma, Fy, Bi, Ke Alt. Ma E eller Fs A/Ps A Svenska C eller Idrott och Hälsa B Internationell eko. Småföretagande A+B Alt. Svenska C eller Idrott och Hälsa B Engelska C Internationella relationer Alt. Svenska C eller Idrott och Hälsa B SP-programmet De kurser som finns som alt i paketen kommer du att välja inför åk 3. SPKU 150 p Journalist SPSK 150 p Språk & omvärld SPSP 300 p Fokus samhälle SPSP 300 p Entreprenör SPSP 300 p Internationell Samhällskunskap B Textkommunikation Kommunikation Internationella relationer Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Datorkunskap Hälsopedagogik Kommunikation Samhällskunskap C Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Internationell eko. Småföretagande A+B Datorkunskap Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Engelska C Geografi B Internationella relationer SamhällskunskapC Kommunikation För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webbplats Läs och begrunda den här kurskatalogen! 4

5 Individuellt val lå 2012/2013 Åk 3 Block 1 Tisdagar kl *1 Onsdagar kl Musiksalen Torsdagar kl Kursnamn/Kod Poäng AKTIEKUNSKAP/FE X BILD/BF X X EN CAMBRIDGE/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X FILOSOFI A/FS X FRANSKA STEG 2/FR1302 CA 100 X X FRANSKA STEG 4/FR1304 RU 100 X X FRANSKA STEG 5/FR1305 RU 100 X X FRITIDENS AKT/LPL1202 A 50 X X HISTORIA A/HI1201 CA 100 X X IT STEG 2/IT1302 RU 100 X X IT STEG 3/IT1303 RU 100 X X JAPANSKA STEG 2/JAP1302 RU 100 X X KEMI BREDD/KE X KÖR/MU1208 *1 50 X X LAGBOLL/IDH X X MANDARIN STEG 2/MAD1302 CA 100 X X MATEMATIK C/MA X X MATEMATIK D/MA X X MATEMATIK CD/MA1203/04 CA 200 X X MATEMATIK BREDD/MA X NATURKUNSKAP B/NK X X PEDAGOGISKT LEDARSKAP/LPL X X PSYKOLOGI B/PS X SLÖJD/FOG1203/SLÖJ X X SPANSKA STEG 2/SP1302 CA 100 X X SPANSKA STEG 3/SP1303 CA 100 X X SPANSKA STEG 4/SP1304 RU 100 X X SPANSKA STEG 5/SP1305 RU 100 X X STYRKETRÄNING/IDH X X SVENSKA C/SV X TYSKA STEG 2/TY1303 CA 100 X X TYSKASTEG 5/TY1305 RU 100 X X Kurser med FETSTIL är gemensamma inom området CA, RU, WE. 5

6 Individuellt val lå 2012/2013 Åk 3 Block 2 Tisdagar kl *1 Onsdagar kl Musiksalen Torsdagar kl Kursnamn/Kod Poäng AKTIEKUNSKAP/FE X AKTIEKUNSKAP/FE X X BILD/BF X X DATA WEB/DTR X X DRAMA/TEA X ENGELSKA B/EN X X ENGELSKA C/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X ETIK O LIVSFRÅGOR/SOMS X X FILOSOFI A/FS X FILMKUNSKAP/KUHI X FÖRETAGSEKONOMI/FE X FRISKVÅRD GENOM FYSISK 100 X X TRÄNING HISTORIA C/HI X X KEMI BREDD/KE X KÖR/MU1208 *1 50 X X MATEMATIK C/MA X X MATEMATIK D/MA X X MATEMATIK BREDD/MA X NATURKUNSKAP B/NK X X PSYKOSOC. ARBETE/IOS X X PSYKOLOGI A/PS X PSYKOLOGI B/PS X RÄTTSKUNSKAP A/RK X X KÖR/MU1208 *1 50 X X STYRKETRÄNING/IDH X X SV KREATIVTSK/SV X SV RETORIK/SV X 6

7 Kurser i Åk 3 Individuella val och valbara kurser Kod Poäng Sida BL Bild BF DA Webbdesign DTR EN Engelska B EN EN Engelska C/Cambridge EN FR Franska, steg 2-5 FR1302,03,05 100/steg 10 FS Etik och livsfrågor SOMS HI Historia C HI ID Lagboll och fysisk träning IDH ID Friskvård genom fysisk träning IDH ID Styrketräning IDH IT Italienska, steg 2-3 IT1302, /steg 15 JAP Japanska, steg 2 JAP KIN Mandarin, steg 2 MAD LPL Pedagogiskt ledarskap LPL MA Matematik C MA MA Matematik D MA MA Matematik C/D MA11203,04 100/kurs 17 ML Modersmål ML1402,1403, /50/kurs 18 NK Naturkunskap B NK PS Psykosocialt arbete IOS SL Formgivning FOG SP Spanska, steg 2-5 SP1302,03,5 100/steg 22 TY Tyska, steg 2-5 TY1302,05 100/steg 23 DR Drama TEA FE Företagsekonomi FE FE Aktiekunskap FE FS Filosofi A FS ID Fritidens aktiviteter LPL1202 A, B HI Filmkunskap KUHI KE Kemi-breddn-biokemi/kriminalteknik KE MA Matematik breddning MA1206 A, C MU Körsång MU PS Psykologi A PS PS Psykologi B PS SH Rättskunskap A RK SV Retorik SV SV Kreativt skrivande SV

8 BILD Kurs Bild och Form Lokal kurs Kod BF 1508, alla program utom ESBD Kursen skall ge tillfälle att praktiskt pröva några av bild- och formområdets material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Kursen skall ge tillfälle att utveckla den kreativa förmågan och väcka intresse för de konstnärliga uttrycksmöjligheterna inom bildområdet. Under kursens gång arbetar eleven med tekniker som akryl, akvarell och täckfärger. Eleven lär sig också teckningens grunder: hur man skuggar och får fram form och volym. Skulptural och keramisk uppgift ingår samt galleribesök. DATAKUNSKAP Kurs Webbdesign Nationell kurs Kod DTR 1210 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen skall även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. Efter kursen skall eleven - kunna skapa och designa en användarvänlig webbsida med länkar och multimediapresentationer - kunna skapa grafik-, video- och ljudobjekt i korrekta och optimerade filformat - kunna skapa enkla animeringar - kunna använda olika programvaror för att skapa webbsidor - känna till olika browsers (webbläsares) prestanda och övriga egenskaper - kunna använda bild-, video- och ljudredigeringsprogram - ha kunskap om beskrivningsspråkets viktigaste satser, funktioner och syntax - ha kunskap om upphovsrättsregler och andra bestämmelser som har betydelse för området - ha grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad, samt kunna analysera sidlayouter 8

9 DRAMA Kurs Drama Lokal kurs Kod TEA 1507 Tid 50 poäng Period 121 t är att ge en insikt om skådespelandets grunder. att uppträda på en scen att gestalta tankar och känslor - att bli hörd och förstådd - att öva upp sin röst att lära sig tolka och förstå texter att ge och ta i en grupp - att skapa och tolka symbolspråk att möta och utbyta erfarenheter med yrkesskådespelare - att förstå teaterns förutsättningar att skapa ENGELSKA Kurs Engelska B Nationell kurs Kod Tid Period Målgrupp EN poäng Hela året Åk 3. BFFD, BFPD Kursens mål är att de studerande ska bli säkrare och mer språkligt medvetna när de använder engelska i alla tänkbara kommunikativa sammanhang. Engelska B krävs för behörighet till vissa av högskolans kurser. Kursen är tematiskt upplagd och tyngdpunkten ligger på hur engelska används i ett utomeropeiskt perspektiv, samt i ett litterärt sammanhang, och avslutas med ett nationellt prov. 9

10 Kurs Engelska C/ Cambridge Nationell kurs Kod EN Förkunskapskrav: Engelska B. Målet med kursen är att eleven skall förberedas för kommande yrkesliv och vidare studier, samt att kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur skall fördjupas. Målet är också att ge eleven en allsidig språklig kompetensutveckling. Kursen bygger på temastudier och redovisningar sker både muntligt och skriftligt. Ett temaområde är exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera över val av yrke. Litteratur som anknyter till aktuella sociala och kulturella problemställningar i engelskspråkiga länder läses och diskuteras. Eleven får fördjupa sig inom olika intresseområden och redovisar dessa arbeten både muntligt och skriftligt. Dessutom läses olika typer av tidningsartiklar. Denna kurs markeras med En C på valblanketten. Du kan som elev också välja en speciell inriktning av En C där du under kursens gång kan bli examinerad för Cambridge Certificate of Advanced English. Examinationen betalas av eleven själv. Certifikatet är mycket gångbart internationellt för vidare studier eller arbete utomlands. Markera kursen med En C:CAE på valblanketten. FRANSKA Kurs Franska Steg 2-5 Nationell kurs Kod FR 1302, CA FR1304, RU FR1305, RU. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 10

11 FILOSOFI Kurs Filosofi A Nationell kurs Kod FS 1201 Tid 50 poäng Period 121. Ej SP och innehåll Filosofi att söka svaren på de stora frågorna i livet. Filosofi A är en grundkurs som vill ge dig en översikt över vad filosofi är. Det krävs inte några förkunskaper eller något specialintresse. Kursen bygger på samtal om grundläggande existentiella frågor, om frågorna om vad som är rätt och gott i livet, och om vad det innebär att vara människa. Etik och frågor om moral ingår naturligtvis i kursen. Vad innebär det att vi är fria? Hur hänger frihet samman med ansvar och omsorg om andra människor? Måste inte vår moral även omfatta djuren? Du får också träning i att argumentera och övertyga på ett sakligt sätt och träning i att upptäcka de osakliga övertalningsförsöken. Säger vi alltid vad vi menar; menar vi vad vi säger? Vad är verkligt egentligen? Är drömmar verkliga? Var finns musiken? Finns färgerna i yttervärlden eller i vårt medvetande? Vad är sanning? frågade Pontius Pilatus strax innan han dömde Jesus till döden. Finns det något svar på den frågan? Vi gör några korta utflykter i historien, t ex till Sokrates, den mest omtalade filosofen i historien, som dömdes till döden för att han ansågs uppvigla unga människor mot dem som hade makten. Kunskap är makt har en annan filosof sagt, men har han rätt? Är det tvärtom så att den som har makt också bestämmer vad som skall räknas som kunskap? Filosofin är ett ständigt pågående samtal om hur du kan söka svar på de stora frågorna i livet. Kursinnehållet kan i hög grad anpassas efter önskemålen i den aktuella gruppen och i kursen ingår en fördjupning på valfritt filosofiskt område. Kurs Etik och Livsfrågor Nationell kurs Kod SOMS 1201 Kursen syftar till att ge eleven insikter i livsfrågornas och livssynens betydelse för ett gott liv. Den tar sikte på hur moraliska dilemman och livsval kan besvaras i olika tanketraditioner och vad som är viktigt inom livsstil och tankeliv för att kunna hantera olika situationer som vi ställs inför. (Kursen ger meritpoäng 0,5 vid ansökning i område 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi). Kursen ger kunskap om och tid att reflektera kring etikens grundbegrepp, värderingar och livsvärden. Den tar sikte på bl a medicinsk-etiska frågor och andra frågor om liv och död. Religionernas och andra livsåskådningars svar på olika livsfrågor behandlas och jämförs. I kursen kan vi koppla etiska frågor till frågor och problem vi möter i vardagsliv och i yrkeslivet. Kursen fördjupar de insikter som har att göra med hur vi ser på moraliska val och vad som är nödvändigt för att skapa ett gott liv och goda relationer i ett samhälle som i ökande grad uppvisar mångfald av kulturer och livssyner. 11

12 FÖRETAGSEKONOMI Kurs Aktiekunskap Lokal kurs Kod FE 1509 Tid 50 poäng Period 121 och 122 Kursen ska - ge grundläggande kunskaper om olika kapitalplaceringsalternativ - dess möjligheter och risker - ge tillfälle till analyser av aktuella ekonomiska händelser samt deras inverkan på kapitalmarknaden - ge kunskap om svenskt näringsliv - ge kunskaper om hur sparandet i bank, obligationer, fonder och aktier går till - ge kunskaper om premiepension, avtalspension och individuellt pensionssparande - ge kunskaper om hur handeln med värdepapper går till - tipsa om lämpliga ekonomiska informationskällor - ge eleven baskunskaper beträffande placeringsstrategi - träna förmågan att förstå finansmarknaden - ge kunskaper om beskattning Efter genomgången kurs skall eleven bl a: - känna till risker och möjligheter med olika kapitalplaceringar - känna till olika sätt att låna pengar, långa lån (bostadslån, studielån) och korta lån (kreditkort, SMS-lån) - blivit mer insatt i aktuella ekonomiska händelseförlopp - ha kunskap om fondsparande och fondsparandets olika risknivåer - ha kunskap om banksparande och sparande i olika sorters obligationer: statsobligation, premiepension, aktieindexobligation samt konvertibler - ha fått ökade kunskaper om framförallt svenskt näringsliv - kunna läsa börslistor, tyda årsredovisningar samt känna till och använda ekonomiska informationskällor - förstå vad som påverkar börskurser och ränta - känna till grunderna för aktievärdering och olika ekonomiska nyckeltal - göra en fiktiv aktieportfölj med hjälp av den utlärda placeringsstrategin - känna till ny- och fondemissioner samt split - ha fått grundkunskaper om termins- och optionshandel - veta vilka regler som gäller vid beskattning - känna till hur räntan sätts, reporänta och marknadsränta, räntenivåns inverkan på privatekonomi och samhällsekonomi - förstå vad som påverkar börskurser och vilka konsekvenser olika händelser kan få - känna till fem enkla regler för sparande - inse vikten av riskspridning - veta hur köp och försäljning av aktier och andra värdepapper går till - ha kunskap om premiepension, avtalspension och individuellt pensionssparande 12

13 Kurs Företagsekonomi Nationell kurs Kod FE1202 Tid 50 poäng Period 122. Företagsekonomi A är en grundkurs i ämnet med olika inslag av privatekonomi. Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder anpassade till vald studieinriktning. Vi tar upp och diskuterar affärsidéns betydelse, hur olika typer av företag ser ut, hur företag skapas och utvecklas. Vi tar även upp begrepp som inköp och försäljning, hur man bedömer lönsamhet i företag på olika sätt och även om ekonomisk planering, såväl för företag som privatpersoner. Vi kommer även att studera hur Västerås näringsliv har sett ut tidigare, hur det ser ut idag samt hur det kan utvecklas framöver. HISTORIA Kurs Historia C Nationell kurs Kod Tid Period Målgrupp HI poäng Hela året Åk 3. Godkänt i Historia A Kursen är inriktad på lokalhistoria. Vi gör nedslag i Västerås historia genom att använda lokalt källmaterial från arkiv och museer. Den röda tråden i kursen är ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor och historisk litteratur som aktuella samhällsbeskrivningar i media. IDROTT Kurs Friskvård genom fysisk träning Lokal kurs Kod IDH 1504 t är att förbättra elevens kondition, styrka och rörlighet samt förbättra dennes personliga färdigheter i och öka kunskapen genom fysisk aktivitet. Kursen kommer att innehålla bl a stresshantering motionsprogram uteaktiviteter simning, ex vattengympa dans styrketräning aerobics, ex boxercise, spinning, step-up avspänning kost-och näringslära 13

14 Kurs Lagbollspel och fysisk träning Lokal kurs Kod IDH 1507 t är att förbättra elevens kondition, styrka och rörlighet, förbättra dennes personliga färdighet i och öka kunskapen om olika bollspel, samt utveckla spelförståelse, spelmoral och samspel. Eleven kommer att öva sin fysik och de olika bollspelen i perioder. Moment som kommer att ingå är fysisk träning, teknik- och taktikträning, regelgenomgång och spel. Kursen kommer att innehålla bl a basket rinkbandy motionsprogram fotboll simning domarskap handboll softboll konditionstester innebandy volleyboll rörlighetstester Kurs Styrketräning Lokal kurs Kod IDH 1508 Kursens syfte är att förbättra elevens muskelstyrka och att ge kunskaper om träningsprinciper och lyftteknik, förbättra personlig färdighet, ge kunskap om uppläggning av program, samt kunskap om och reflektioner över doping. styrketräning träningsplanering uppläggning av program styrketester träningsprinciper muskelns anatomi o fysiologi kostlära dopingfrågor Kurs Fritidens aktiviteter Nationella kurser Kod LPL 1202 A, Friskvård Tid 50 poäng Period 121, 122 Kursen ska utveckla kunskaper inom Friskvårdens historiska och kulturella förutsättningar. Dessutom ska kursen utifrån konkreta upplevelser utveckla förståelse för teoretiska perspektiv på aktivitetsområdet. Kursen kommer att innehålla bl a spinning stresshantering simning bollspel styrketräning boxercise kost-och näringslära avspänning motionsprogram uteaktiviteter 14

15 ITALIENSKA Kurs Italienska Steg 2, Steg 3 Nationell kurs Kod IT 1302 steg 2, CA IT 1303 steg 3, RU /steg Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får han/hon kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten höra, tala, läsa, och skriva genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets kultur, historia och samhällsförhållanden. JAPANSKA Kurs Japanska Steg 2 Nationell kurs Kod JAP 1302, RU. Elever som läst steg 1 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. KULTURHISTORIA Kurs Filmkunskap Nationell kurs Kod KUHI1201 Tid 50 poäng Period 121 och 122 Filmkunskap är en kurs för dig som verkligen gillar film. Kursen syftar till att lära eleverna analysera, tolka och kritiskt granska film. Den är till för dig som är intresserad av olika filmgenrer och hur filmen utvecklats historiskt. Kanske gillar du att läsa filmrecensioner och följa med i den aktuella filmdebatten? Detta och mycket annat filmrelaterat väntar dig som väljer denna kurs. För mer information rekommenderas att läsa kursplanen på Skolverkets hemsida, 15

16 KEMI Kurs Kemi breddning /kriminalteknik Nationell kurs Kod KE 1203 A Tid 50 poäng Period 121 och 122, elever som läser eller har läst Kemi A eller Naturkunskap B t med kursen är att vidga och fördjupa kunskaper som inhämtats under de obligatoriska kurserna samt att ge perspektiv på utvecklingen inom kriminalteknik och dess tillämpningar. Laborativt arbetssätt varvat med lite teori. Vi hämtar experiment från vardagslivet. Vi gör massor av enkla och trevliga försök. För dig som tycker om att arbeta praktiskt med laborationer. KINESISKA Kurs Mandarin steg 2 Nationell kurs Kod MAD1302, CA. Elever som läst steg 1 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. MATEMATIK Kurs Matematik C Nationell kurs Kod MA 1203, SP och ES - logaritmer - polynomfunktioner - rationella uttryck samt polynomekvationer av högre grad - matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på summan av en geometrisk talföljd - ändringskvot och derivata, deriveringsregler - enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs - sambandet mellan funktionens graf och dess derivata vid olika tillämpade Sammanhang 16

17 Kurs Matematik D Nationell kurs Kod MA 1204, SP och NVSP som läst MA trigonometriska funktioner och ekvationer - derivering av sammansatta funktioner, produkter och kvoter - differentialekvationer - primitiva funktioner och derivering - numeriska metoder för ekvationslösning och integrering - användande av grafritande räknare - en mer omfattande matematisk uppgift Kurs Matematik C/D Nationella kurser Kod MA 1203 och MA1204 Läsas på Ca Tid 200 poäng, BF, ES, SP som läst MA 1202 Som ovan Kurs Matematik breddning Nationella kurser Kod MA 1206 A, Problemlösning MA1206 C, linjär algebra Tid 50 poäng 50 poäng Period 121, NV och NVSP Åk 3, NV Problemlösning: Att öva förmågan till kreativitet och självständigt tänkande vid problemlösning i matematik. Problemlösning: Denna förmåga uppövas genom att lösa och diskutera problem av den typ som ges vid olika tävlingar och olympiader i matematik. Algebra: Att underlätta övergången till högskolan genom att introducera högskolekursen Linjär algebra. Algebra: Begreppen vektorer, matriser och determinanter behandlas. Du kommer t ex att få lära dig att lösa ekvationssystem på ett helt nytt sätt. Mälardalens Högskola medverkar också. 17

18 MODERSMÅL Kurs Modersmål A, B och C Nationell kurs Kod ML 1402 ML 1403 ML1401 A-kurs B-kurs C-kurs (aktiv tvåspråkighet) Tid 100 p 100 p 50 p Du kan välja en kurs per läsår i modersmål. Vilken kurs du väljer beror på dina förkunskaper. Är du osäker ska du tala med din modersmålslärare. Ange på blanketten vilken kurs samt vilket språk du önskar läsa som individuellt val. Modersmål syftar till att vidareutveckla elevernas språkliga förmåga och ger förutsättningar för vidgade kunskaper om kulturen och samhället i ursprungslandet samt om minoritetsgruppens villkor i Sverige. I kurserna ingår såväl läsning av texter av olika slag som egen språkanvändning i tal och skrift samt studium av språkets roll. MUSIK Kurs Körsång Nationell kurs Kod MU 1208 Tid 50 poäng, ej IV-tid Elever med kunskaper motsvarande kursen estetisk verksamhet körsång. - att utvecklas till en säkrare och mer självständig körsångare genom flerstämmig sång. - röstgenomgång, tonbildning och gehörsträning. - sång både i storkör och i mindre grupper. - utantillsång. - scenträning i samband med olika former av framträdanden och konserter. Musikalisk inriktning: Pop, musical och visa. 18

19 NATURKUNSKAP Kurs Naturkunskap B Nationell kurs Kod NK Ej SP, NV. I första hand för de som inte har behörighet med andra kurser. Kursen ger tillsammans med Matematik B behörighet att bl a söka sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningar. Eleven får fördjupade kunskaper i biologi, kemi och fysik. Biologidelen handlar i första hand om människokroppen, dess uppbyggnad och funktion från cellnivå till färdigt organ. Vardagslivets fysik och kemi studeras ofta med anknytning till biologin. Vi går igenom moderna naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst och diskuterar den nya genteknikens tillämpningar ur etisk synpunkt. Kursen innehåller många laborationer. Pedagogik Kurs Pedagogiskt ledarskap Nationell kurs Kod LPL 1208, ej BF. Att leda människor och att kunna föra fram ett budskap blir allt viktigare inom olika yrkeskategorier. Kursens syfte är att ge alla elever en inblick i pedagogik och ledarskap oavsett framtida yrkesval. - olika typer av ledarskap - ledarskap inom olika organisationer och verksamheter - olika pedagogiska riktningar - grupprocesser - planera, leda och utvärdera aktiviteter 19

20 PSYKOLOGI Kurs Psykologi A Nationell kurs Kod PS 1201 Tid 50 poäng Period 121. Ej SP och NVSP Kursen syftar till att utveckla kunskap och förståelse för mänskliga beteenden och mänskliga relationer. Det belyser psykologins betydelse i våra liv och i samhället. Eleven ska erhålla kunskaper om olika teorier och kritisk granskning av dessa. Fokus ligger på kunskaper som kan användas i yrkes- och vardagsliv. - psykologiska perspektiv och teorier - människans utveckling genom livet - människan i ett socialt sammanhang - orsaker till olikheter mellan människor - psykiska problem eller svårigheter, exempelvis stress och fobier - människans tolkning av sin omvärld Kurs Psykologi B Nationell kurs Kod PS 1202 Tid 50 poäng Period 122. Alla som läst eller påbörjat PsA. Nya teorier och idéer introduceras i Psykologi B men syftet med kursen är även att fördjupa dina tidigare kunskaper. Du ska erhålla kunskaper om arv och miljö, kriser och krisbearbetning, psykiska störningar och mänsklig utveckling. Du fördjupar dina kunskaper från Psykologi A-kursen samt lär dig om hur människan påverkar och påverkas av samhället. - psykologiska perspektiv och de konsekvenser tillämpningen av dessa perspektiv kan få. - arv och miljöpåverkan - människan och samhället - livskriser och utveckling. - psykiska störningar, exempelvis schizofreni samt möjliga behandlingsformer - fördjupade kunskaper kring utvalda ämnen 20

21 Kurs Psykosocialt arbete Nationell kurs Kod Tid Period Målgrupp IOS poäng Hela året Åk 3. Ej BFPD Kursen skall ge kunskap om människan i ett psykosocialt perspektiv och skapa förståelse för psykosociala svårigheter. Kursen syftar även till att ge kunskap om faktorer som kan leda till psykosociala problem och vilka stödinsatser som finns i samhället. - professionella förhållningssätt gentemot socialt utsatta människor - barn och ungdomar i riskzonen - stödjande miljöer som stärker identiteten - olika specialpedagogiska metoder och åtgärdsprogram - lagstiftning.och organiserade stödinsatser Rättskunskap A Kod RK1203, grundkurs Tid 50 poäng Att ge grundläggande och nyttiga juridiska kunskaper som har betydelse i människors vardagsliv. Man får lära sig grundläggande juridiska begrepp och hur rättsväsendet fungerar. Vi gör besök på och analyserar en rättegång. Vidare ger kursen inblick i lagar och rättigheter som rör familjerätten, t.ex giftermål, samboende, skilsmässa och arv. Vi behandlar också rättigheter och skyldigheter man har som konsument och i arbetslivet. Kursen tar också upp vilka regler som gäller när man hyr eller köper bostad och slutligen jämför vi Sveriges rättsystem med något annat lands. SLÖJD Kurs Formgivning Kod FOG 1203, grundkurs Kursen ska utveckla förmågan att kunna genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Ett mål för kursen är även grundläggande teoretisk förståelse av formgivningens olika uttrycksmöjligheter för materialen trä, metall eller plast. Kursen skall också ge förutsättningar för att kunna kommunicera med formspråk. Eleven kommer att få arbeta med hela formgivningsprocessen utifrån den egna idén till skiss och slutligen färdig produkt. 21

22 SPANSKA Nationell kurs Kurs Spanska Steg 2-5 Kod SP 1302, CA SP 1303,RU SP1304RU SP1305, RU /steg. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer och få en grund för eventuella fortsatta studier i språket. Dessutom får eleven kunskaper om målspråksländerna. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. SVENSKA Kurs Retorik - konsten att övertyga Lokal kurs Kod SV 1527 Tid 50 poäng Period 121 Den här kursen är avsedd för elever som vill bli goda talare och aktiva lyssnare Ämnet retorik handlar om - hur man debatterar, övertygar, informerar, instruerar, påverkar och roar - hur man finner de användbara idéerna - hur man gör en slagkraftig disposition - hur man lär sig minnas sitt tal - hur man får språket levande - hur man skapar och behåller en bra kontakt med lyssnarna - hur man kan utveckla sin röst, sitt kroppsspråk och sin personliga stil till ett instrument som fängslar publiken Ämnet retorik handlar också om retorikens historia och teori alltifrån de gamla grekerna till 1900-talets vältalare som Winston Churchill, Martin Luther King och här hemma Tage Danielsson. 22

23 Kurs Kreativt skrivande Lokal kurs Kod SV 1517 Tid 50 poäng Period 121 Kursen Kreativt skrivande riktar sig till dem som gärna uttrycker sina tankar i skrift t ex i dagböcker, noveller, dikter eller på annat sätt. B-kursen i ämnet svenska ger inte så stort utrymme för den formen av kreativitet. - att utveckla ett fritt skrivande i samverkan med handledare och kamrater - att läsa och diskutera texter för att få en fördjupad insikt om olika stilmedel - att träffa lokala skribenter och därigenom få inspiration av och insikt om andras skrivande - att träna recitation och uppläsning i den mån man vill föra ut sin produktion för publik - att ges tillfälle att publicera verk t ex på svenskämnets hemsida Kurs Tyska Steg 2-5 Nationell kurs Kod TY 1302, CA TY1305, RU Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får eleven kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 23

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 Allmänna linjen har fem grupper. KULTUR OCH DRAMA, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET samt VÄRLDEN. Alla grupper är ettåriga. Om du går på Wendelsberg under flera

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer