2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10"

Transkript

1 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både nationella kurser, NK (finns på nationellt program och har samma kursmål oavsett skola eller ort) och lokala kurser, LK (som lärare på Porthälla tagit fram). Elever på FP, BP, och EC kan dessutom välja vissa kurser inom programmets karaktärsämnen. Dessa kurser finns ej med i häftet. Vanligtvis läses 100 poäng år 2 och 200 år 3. Man måste sammanlagt nå upp till minst 300 poäng. Du som går i tvåan nu, ska välja 200p individuellt val till år 3. Du ska välja två alternativ om 100p vardera. Block X-kurserna ligger allihop på en och samma tidpunkt. Block Y-kurserna ligger också på en och samma tidpunkt. Du måste därför välja ett alternativ ur vardera blocket. Men du kan också välja bland block A-kurserna. De ligger på olika tider och krockar ej med X och Y. Du som går i ettan nu, ska välja 100p individuellt val till år 2. Du kan välja vilken som helst av kurserna oavsett om det är inom X-, Y-, eller A-blocket. Vissa kurser har särskilda förkunskapskrav. BP kan endast välja karaktärsämnen på grund av APU inför valet till år 2 och 3. Undantag görs för MaB, C och EnB. Du som går på FP, BP och EC och vill läsa valbara kurser inom karaktärsämnena skriv bara karaktärsämnen sedan får du diskutera med din elevhandledare/lärare i karaktärsämnen om vilka kurser som är möjliga att anordna på skolan. Du som går på HF och Handel/Affär ska välja 200p individuellt val redan till år 2 och endast 100p till år 3 (detta på grund av APU år 3). En kurs kan starta endast om tillräckligt många elever väljer just den kursen. EOS1501 MUSIK I 100 POÄNG (LK) BLOCK Y Förkunskaper: Estetiskt val musik eller motsvarande. Tyngdpunkten i denna kurs ligger på det praktiska musicerandet. Dvs sång och spel. Vi jobbar både i storgrupp och i mindre ensembler. I det sistnämnda fallet handlar det om ganska fria arbetsformer och därmed ställs det också stora krav på din förmåga och vilja att ta eget ansvar. Du fördjupar den grund som du har skaffat dig i estetisk verksamhet. Det innebär att vi jobbar så mycket med instrumentkännedom och musikteori som behövs för att du skall kunna utvecklas och komma vidare på egen hand. En smula gehörsträning blir det mellan varven och likaså ett utbyta av tankar kring vad musiken betyder för dig/oss och vilken roll den spelar i olika sammanhang EOS1502 MUSIK II 100 POÄNG (LK) BLOCK X Förkunskaper: Musik I eller motsvarande. Tyngdpunkten i denna kurs ligger på det praktiska musicerandet, dvs sång och spel. Musik II är en fördjupning av musik I, vilket bl a innebär att vi tränar självständigheten och förmågan att ta egna initiativ i det praktiska musicerandet. I samband med detta får du också öva dig på ensembleledning, dvs att leda dina kamrater i sång och spel. Vi arbetar också mera aktivt och regelbundet med gehörsträning, bl a genom att planka (ta ut) låtar. Kursen är också en breddning genom att du aktivt får arbeta med flera musikstilar/genrer från olika tider och platser i världen. Detta sker genom att vi lyssnar och musicerar på lektionerna och genom olika typer av studiebesök. 2

3 MU1208 KÖRSÅNG A 50 POÄNG BLOCK A MU1209 KÖRSÅNG B 100 POÄNG BLOCK A Körsång A är en ettårig kurs och kräver inga förkunskaper. Körsång B är en två årig kurs och har kurs A som förkunskapskrav. IDH1504 BOLLSPEL 100 POÄNG (LK) BLOCK X Den här kursen vänder sig till den som tycker det är kul med olika bollspel och som vill utveckla sina färdigheter. Den vänder sig även till de som tycker det är skönt att få ett avbrott i de teoretiska studierna och i stället få röra på sig. Du får här möjlighet att träna och utveckla de stora lagbollspelen, samt olika racketsporter. Vi gör studiebesök på matcher och evenemang. SC1201 SPECIALIDROTT KURS A 200 POÄNG (NK) BLOCK A SC1202 SPECIALIDROTT KURS B 100 POÄNG (NK) BLOCK A OBS: Ange vilken idrott du utövar på valblanketten! Gäller främst: Fotboll, ishockey och handboll SH1202 SAMHÄLLSKUNSKAP B 100 POÄNG BLOCK Y Förkunskapskrav: Sh A Elever på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, kan ej söka denna kurs. HI1201 HISTORIA A 100 POÄNG BLOCK Y LPL1208 PEDAGOGISKT LEDARSKAP 100 POÄNG (NK) BLOCK Y SPÅR 1 Kursen skall ge dig kunskap och erfarenheter av att planera och leda olika aktiviteter. Den skall ge dig kunskap om olika sätt att leda verksamheter. En del av kursen ger kunskap om olika pedagogiska inriktningar som t ex montessori, undervisningsteknologi, hjärnbaserat lärande. Du kommer att få erfarenheter om grupprocesser ur både ett deltagar- och ett ledarperspektiv. För den som önskar kan 25% av kurstiden genomföras som praktik, t ex som hjälpledare i en förening eller i skolans värld LPL 1208 PEDAGOGISKT LEDARSKAP 100 POÄNG (NK) BLOCK Y SPÅR 2 Systerskap/Broderskap Vill du lära dig mer om ledarskap? Känner du sig trygg i dig själv? Vill stå som förebild för yngre killar och tjejer? Om svaret på frågorna är JA är kanske kursen något för dig. Nytt för i år är att före detta Systerskap nu även vänder sig till killar. De skolor som vi samarbetat med har genom åren eftersökt även Broderskap och nu är det dags att utveckla kursen vidare. Forts nästa sida! 3

4 Kursen är ett samarbete mellan Porthälla gymnasium, Ungdomsmottagningen i Partille, grundskolorna i Partille samt Studieförbundet vuxenskolan. Syftet med kursen är att du som elev på Porthälla skall få en bra ledarutbildning. Du får tidigt själv ta ansvar för en grupp som du ska leda under höstterminen tillsammans med en kurskamrat. Du kommer då att fungera som länk mellan högstadieelever och vuxenvärlden, vara förebild samt utifrån dina erfarenheter nå fram till yngre killar och tjejer som behöver stöd. Gruppträffarnas mål är att stärka elevernas självkänsla och självförtroenden samt att utveckla dig som ledare. Du kommer att få en god ledarutbildning och tillsammans med en annan ledare kommer ni att ansvara för tio gruppträffar. Direkt efter sommarlovet får ni en tre dagar lång ledarskapsutbildning där vi bland annat går igen om ledarskapteorier, grupp-processer, härskartekniker, kommunikation, hälsa samt har en massa övningar kring de olika ämnena. Ni får även kontinuerlig handledning under hösten när gruppträffarna är igång. Under våren koncentreras kursen kring litteraturstudier. Kursen är inte schemalagd, dock kommer det krävas att du är beredd att lägga en eftermiddag/kväll per vecka då gruppträffarna är igång. Under hösten är kursen mycket intensiv medan våren mer självständigt upplagd med litteraturstudier och seminarier. Under våren kommer vi att intervjua alla som sökt till kursen. Mer information finner du på Sara Lundqvist lärare, Lousie Frosthammar kurator på ungdomsmottagning, TURI1203 FRITIDSTURISM 100 POÄNG BLOCK X Sunny Beach eller Thailand kommer kursen inte att åka till. Men du kommer att bekanta dig med många olika länder! Du kommer att ta reda på varför turismen i världen ökar. Varför och vad det är som lockar så mycket. Lära dig mycket om olika länder i världen. Varför så många åker till samma land. Hur du lägger upp din jorden-runt resa. Mina önskestäder, exotiska resmål, gör din egen turistbroschyr, m m. Pass 1 är förlagt till datasal. Pass 2 innehåller fakta om olika världsdelar via video, film, böcker, studiebesök och föredrag av utomstående DTR1210 WEBBDESIGN 100 POÄNG (NK) BLOCK X eller Y Kursen ska ge grundläggande kunskaper i hur man skapar och designar en användarvänlig webbsida med länkar och multimediapresentationer. Du får lära dig använda olika programvaror för att skapa webbsidor, känna till olika browsers (webbläsares) prestanda och egenskaper, använda bild-, videooch ljudredigeringsprogram, kunna skapa enklare animeringar. 4

5 MKU1202 MILJÖKUNSKAP 100 POÄNG (NK) BLOCK X Kursen skall ge dig en fördjupad kunskap om de miljöfrågor du möter i din vardag. Kursmålen anger naturresursers begränsning, hur miljöfarliga ämnen påverkar oss, energifrågor, biologisk mångfald, människan påverkan på naturliga kretslopp, vad våra ekosystem tål. Hållbarutveckling är ett centralt begrepp. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Samma kurs som finns på naturvetenskapsprogrammets miljöinriktning. NK1202 NATURKUNSKAP B 100 POÄNG BLOCK Y KE1202 KEMI B 100 POÄNG (NK) BLOCK A FY1202 FYSIK B 150 POÄNG (NK) BLOCK A MA1205 MATEMATIK E 50 POÄNG (NK) BLOCK A Speciellt avsett för elever på Nv-programmet med inriktning musik och idrott. Kemi B och FyB startar år 2 på VT och fortsätter år 3. MaE startar år 3. Man kan ta alla kurserna (= 300p) eller valfritt antal FE1207 SMÅFÖRETAGANDE 50 POÄNG (NK) BLOCK Y ARL1202 PROJEKT OCH FÖRETAGANDE 50 POÄNG (NK) BLOCK Y Detta är ett kurspaket bägge kurserna måste väljas! Kurserna läses inom ramen för UF Ung företagsamhet. OBS: Kan sökas av alla utom HF och SP ekonomisk inriktning/handelaffär som har dessa kurser obligatoriskt. Beskrivning av småföretagande: Kursen vänder sig till dig som är kreativ och vill pröva på hur det är att driva ett riktigt företag. Grupper på mellan 2-5 elever startar ett företag som de driver under 2-3 timmar per vecka. Till er hjälp har ni rådgivare från företag som finns på orten. Ni bestämmer er för en produkt eller en tjänst, räknar fram hur mycket startkapital som behövs och går ut och säljer andelar. Hela gruppen fungerar som styrelse och utser bland sig VD och andra befattningshavare i företaget. Sedan sätter produktion och försäljning i gång. Även import/exportaffärer är möjliga. Företaget drivs under 25 veckor. När företaget avvecklas betalas de satsade pengarna tillbaka och har det gått bra ges dessutom utdelning/ränta. Skattemyndigheten, banken, försäkringsbolaget och kronofogden brukar informera om sina verksamhetsområden. Under året ingår även ett flertal tävlingsmoment med bra priser. Du kan t ex tävla om Bästa produkt, Bästa mässmonter, Bästa försäljare, Bästa miljöpris, etc. Du får veta hur företag arbetar och hur de löser problem. Samtidigt lär du dig hur produktion, bokföring, marknadsföring och försäljning tillämpas i praktiken. Beskrivning av projekt och företagande: Kursen skall stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Kursen skall också ge erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé. 5

6 TRTE1500 KÖRKORTSTEORI 50 POÄNG (LK) BLOCK A Beskrivning av körkortsteori 50p: Skapa sådan attityd, kunskap och förståelse som krävs för att uppfylla samhällets krav på ett riktigt trafikuppträdande. Delge eleven trafikteoretiska kunskaper motsvarande den nivå som krävs för ett godkänt prov vid Vägverkets förarprövning avseende körkortsbehörighet B. Om man på egen hand tar körlektioner för att ta körkort, måste man i samband med uppkörningen göra teoriprovet igen. Skolans undervisning, prov och betyg räcker alltså inte. KUH1201 FILMKUNSKAP 50 POÄNG (NK) BLOCK Y Beskrivning av filmkunskap: Hur ser filmens språk ut? Vi tittar på olika filmgenrer och beskriver och analyserar olika filmiska uttryckssätt. Kursen ger också en inblick i filmens utveckling och hur den speglar vårt samhälle. Obs: Denna kurs läggs i ett enda långt pass per vecka och kan komma att sluta så sent som c:a MA1202 MATEMATIK B 50 POÄNG BLOCK A MA1203 MATEMATIK C 100 POÄNG BLOCK Y EN1202 ENGELSKA B 100 POÄNG (NK) BLOCK Y EN1203 ENGELSKA C 100 POÄNG (NK) BLOCK X Förkunskapskrav: Engelska B. Målet för kursen är att eleverna ges tillfälle till fördjupning av ett kunskaps- eller färdighetsområde. Kursen kan utveckla elevernas engelska yrkes- eller fackspråk inom programspecifika ämnen eller fördjupa deras kunskaper om engelskspråkiga länders kultur eller litteratur. Kursen kan också inriktas mot lokalt valda teman eller intresseområden, där engelska används som arbetsspråk. Studierna kan dessutom ges en speciell inriktning på enskilda färdigheter eller på en allsidig språklig kompetensutveckling. 6

7 SPRÅK STEG 1 5 Förkunskapskrav: Steg 1: Nybörjarspråk, inga förkunskapskrav Steg 2: Du har läst 100p tidigare, dvs steg 1 eller två år på grundskolan. Steg 3: Du har läst 200p tidigare, dvs steg 1 och 2 eller fyra år på grundskolan. Steg 4: Du har läst 300p tidigare, dvs steg 1, 2 och 3. Etc. OBS: Alla kurser kommer kanske ej igång! Kan också bli schemakrockar. Var därför noga med reservalternativ! FR1301 FRANSKA STEG 1, 100 POÄNG Språken är FR1302 FRANSKA STEG 2, 100 POÄNG ej inplacerade FR1303 FRANSKA STEG 3, 100 POÄNG i block ännu. FR1304 FRANSKA STEG 4, 100 POÄNG FR1305 FRANSKA STEG 5, 100 POÄNG IT1301 IT1302 IT1303 IT1304 SP1301 SP1302 SP1303 SP1304 SP1305 ITALIENSKA STEG 1, 100 POÄNG ITALIENSKA STEG 2, 100 POÄNG ITALIENSKA STEG 3, 100 POÄNG ITALIENSKA STEG 4, 100 POÄNG SPANSKA STEG 1, 100 POÄNG SPANSKA STEG 2, 100 POÄNG SPANSKA STEG 3, 100 POÄNG SPANSKA STEG 4, 100 POÄNG SPANSKA STEG 5, 100 POÄNG TY1301 TYSKA STEG 1, 100 POÄNG TY1302 TYSKA STEG 2, 100 POÄNG TY1303 TYSKA STEG 3, 100 POÄNG TY1304 TYSKA STEG 4, 100 POÄNG TY1305 TYSKA STEG 5, 100 POÄNG MODERSMÅL ML1201 ML1202 ML1203 AKTIV TVÅSPRÅKIGHET 50 POÄNG MODERSMÅL A, 100 POÄNG MODERSMÅL B, 100 POÄNG 7

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Individuellt val 2012/2013

Individuellt val 2012/2013 Individuellt val 2012/2013 I det individuella valet har du möjlighet att fritt välja kurser. Det innebär att kursernas innehåll kan, men inte behöver, överensstämma med ditt programs karaktär. De kurser

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015

Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015 Välkommen till skolan som öppnar NYA MÖJLIGHETER! PROGRAMKATALOG 2015 Välj den skola som ger dig möjligheter Gymnasieskolan Knut Hahn har funnits sedan 1969 och totalrenoverades för 10 år sedan. Det här

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Staffangymnasiet 09/10

Staffangymnasiet 09/10 Staffangymnasiet 09/10 Söderhamn BF Ledarskap och friskvård BP Byggprogrammet EC Elprogrammet ES Estetiska programmet FP Fordonsprogrammet HP Handelsprogrammet IV Individuella programmet IP Industriprogrammet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD

PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD PLUGGA VAR OCH NÄR DU VILL MED FULLT LÄRARSTÖD NTI-skolan lär dig på dina villkor NTI-skolan lär dig på dina villkor Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 2015-01-07 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR

ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR läsåret 2012/13 S:T PETRI SKOLA ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR VÄLKOMMEN TILL OSS S:T PETRI SKOLA VARFÖR SKA DU VÄLJA S:T PETRI SKOLA? Felix En fin byggnad med nyrenoverade lokaler och en

Läs mer

HUDDINGEGYMNASIET 2009-2010

HUDDINGEGYMNASIET 2009-2010 Medieprogrammet inriktning Medieproduktion 2 Lokal profil: TV/Film 2 Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning 4 Lokal profil: Bild och formgivning fördjupning 4 Estetiska programmet inriktning

Läs mer

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola GUTEGYMNASIET Gotlands fria gymnasieskola Anna och Jerry Engström Guteskolan AB Jerry är VD för Guteskolan AB och Anna är rektor för grundskolan. Vi har många års erfarenhet av att driva skola och utbildning

Läs mer