Innehåll val till årskurs 2. Läsåret Anvisningar...2 Kurskalender årskurs / Aktiekunskap: 50 poäng...4 Barn och ungdomars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll val till årskurs 2. Läsåret Anvisningar...2 Kurskalender årskurs / Aktiekunskap: 50 poäng...4 Barn och ungdomars"

Transkript

1 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret Anvisningar...2 Kurskalender årskurs / Aktiekunskap: 50 poäng...4 Barn och ungdomars utveckling: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bollspel: 100 poäng...4 Dansträning: 100 poäng...5 Etik och livsfrågor: 100 poäng...5 Filmkunskap: 50 poäng...5 Formgivning A: 100 poäng...5 Friskvård: 50 poäng...6 Global klass: 300 poäng...6 Hantverksteknik D: 200 poäng...7 Historia A: 100 poäng...7 Inriktning mot kund: 100 poäng...7 Körsång A: 50 poäng...7 Matematik B: 50 poäng...8 Naturkunskap B: 100 poäng...8 Programhantering: 100 poäng...8 Psykologi A: 50 poäng...9 Rättskunskap: 50 poäng...9 Skapande verksamhet: 100 poäng...9 Småföretagande A: 50 poäng...10 Sociologi A: 100 poäng...10 Specialidrott A: 200 poäng...10 Språk Modersmål: 100 poäng...11 Språk steg 1 Franska, Italienska, Japanska, Mandarin, Ryska, Spanska, Tyska 100p...11 Språk steg 2 Franska, Spanska, Tyska: 100 poäng...11 Språk steg 3 Franska, Spanska, Tyska: 100 poäng...11 Språk Utveckla din engelska 1: 50 poäng...12 Svenska Förstärk din svenska 1: 50 poäng...12 Svenska Förstärk din svenska 2: 100 poäng...12 Teckenspråk steg 1. Teckenspråk: 100 poäng...12 Tjejidrott: 50 poäng...13 Marknad för turism: 100 poäng...13 Turism och resor: 50 poäng...13 Vävning: 200 poäng...13 Kurskalender årskurs /

2 Anvisningar Individuella valet omfattar poäng och läses under årskurs 2 och 3 med poäng varje läsår. Du skall välja 150 poäng till åk2. Global klass 300 p väljs för två. Språken väljs i steg om 100 poäng. Du kan välja 100 poäng i åk2 och 100 poäng i åk 3. En del kurser kommer att samläsas med andra gymnasier, vilket innebär att du eventuellt måste förflytta dig till en annan gymnasieskola. Vilka kurser det blir beror på hur grupperna kan sättas samman. Vissa kurser kommer inte att starta på grund av för få intresserade och andra kommer att önskas av fler än vad vi har plats för så det är därför viktigt att du tänker igenom vad du vill ha i ordinarie och reserv-valet. Du skall välja en 100 poängskurs och en 50 poängskurs. Se i kurskalendern i vilka perioder kurserna genomförs. Där framgår direkt vilka kurser du kan välja i kombination. Väljer du att starta med någon 100 poängskurs i period 1 och 2 så kan du se vilka 50 poängskurser du kan läsa i period 3. 2

3 Kurskalender årskurs /09 Välj kombination A. eller B. A. Välj en kombination av kurser i Period1 samt Period 2 och 3! Period poängskurser Period 2. o poängskurser Aktiekunskap (FE1521) Bollspel (IDH1521) Barn och ungdomars utveckling (SOMS1554) Dansträning (DNS1205) Bild och form grundkurs (BF1202) Etik och livsfrågor (SOMS1201) Filmkunskap (KUHI1201) Franska steg 1-3 (FR1301,1302,1303) Friskvård (IDH1523) Hantverksteknik D (HNT1204) Matematik B (MA1202) Historia A (HI1201) Småföretagande A (FE1207) Inriktning mot kund (HNT1501) Svenska Förstärk din svenska 1. (SV1530) Italienska steg 1 (IT1301) Tjejidrott (IDH1522) Mandarin steg 1 (MAD1301) Utveckla din engelska 1. (EN1521) Japanska steg 1 (JAP1301) Programhantering (DAA1203) Ryska steg 1 (RY1301) Spanska steg 1-3 (SP1301,1302,1303) Svenska Förstärk din svenska 2. (SV1531) Teckenspråk steg 1. (TNH1201) Tyska steg 1-3 (TY1301,1302,1303) B. Välj en kombination av kurser i Period 1 och 2 samt Period 3! Period 1. o poängskurser Period poängskurser Bollspel (IDH1521) Aktiekunskap (FE1521) Dansträning (DNS1205) Barn och ungdomars utveckling SOMS1554) Etik och livsfrågor (SOMS1201) Bild o form grundkurs (BF1201) Formgivning A (FOG1203) Friskvård (IDH1523) Naturkunskap B. (NK1202) Filmkunskap (KUHI1201) Programhantering (DAA1203) Körsång A (MU1208) Skapande verksamhet (EOS1204) Psykologi A (PS1201) Sociologi A (SOMS1521) Rättskunskap (RK1203) Småföretagande A (FE1207) Tjejidrott (IDH1522) Utveckla din engelska 1 (EN1521) Period 1. 2.och 3. Modersmål B 100 poäng Specialidrott åk åk = 200 p (SC1201) Global klass åk åk = 300 p Turism åk poäng Vävning 200 poäng (HÖVA1405) 3

4 Aktiekunskap: 50 poäng FE1521 Att ge kunskaper om hur sparande i aktier och aktiefonder samt handel med aktier och optioner går till. Förmedla kännedom om vilka informationskällor som är lämpliga vid analys av ett företag och hur dessa skall tolkas. Träna förmågan att analysera aktiemarknaden inför val av enskilda aktier och ge kunskap om beskattning av aktieutdelningar och av realisationsvinster. Barn och ungdomars utveckling: 50 poäng SOMS1554 Kursen ska ge kunskap om barns och ungdomars utveckling. Den tar även upp hur det är att leva med barn i olika åldrar och hur barns livsvillkor har förändrats under 1900-talet. Kursen vänder sig till den som är intresserad av barn i allmänhet. Undervisningen sker genom teorigenomgångar, eget arbete om barn förr, diskussioner och fallbeskrivningar. Bild och form, grundkurs: 50 poäng BF1202 utom HV Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Kursen skall också utveckla förmåga att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. Dessutom skall kursen ge möjlighet att arbeta med olika material och tekniker. Arbetssättet är till största del praktiskt med framställning av bilder i olika tekniker och med varierande funktioner. Bollspel: 100 poäng IDH1521 Kursen ger elever möjlighet till fördjupning i de vanligaste bollspelen, ökade kunskaper i regelsystemet, träning i domarskap och organisation samt träning i lektionsplanering och ledarskap. Fotboll, basketboll, innebandy, rinkbandy, handboll, volleyboll och racketsporter. 4

5 Dansträning: 100 poäng DNS1205 utom ES-Dans Ge eleverna en inblick i konstnärlig dans och utveckla smidighet, koordination, uttrycksförmåga och dansglädje. Jazzdans, modern dans och klassisk balett. Teoretisk undervisning om olika träningsformer. Etik och livsfrågor: 100 poäng SOMS1201 utom OP n Kursen ska ge kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp. Den ska även ge fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på människans vardag, dvs. hälsa, omsorg, liv och död. Undervisningen innehåller teoretiska moment, men även många diskussioner och reflektioner över etiska och existentiella frågeställningar från vår vardag. Filmkunskap: 50 poäng KUHI1201 Kursen ger redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen skall även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fiktionsfilm samt ge kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling och om viktiga tolkningsteorier. Dessutom skall kursen klargöra filmmediets kopplingar till kommersiella krafter och hur det speglas av olika samhällsprocesser. Formgivning A: 100 poäng FOG1203 Kursen vänder sig i första hand till elever på Hantverksprogrammet, men även andra elever är välkomna att söka Utifrån dina egna idéer formger du textila produkter som du ska gestalta i en valfri textilteknik, t.ex. maskinstickning, tovning, vävning, tygtryck m.m. Du tränar ditt formspråk och blir mer medveten om de estetiska val som sker i hantverksprocessen. 5

6 Friskvård: 50 poäng IDH1523 Lära dig att må riktigt bra och trivas med dig själv. Olika motionsformer, styrketräning, kost, stresshantering, avslappning med mera. Global klass: 300 poäng Globalkunskap A o B kurs Kulturkommunikation (Lokal kurs) SH1514 SH1515 SH1501 fördelat på 100 poäng per kurs utom Europaprogrammet. Målgrupp Årskurs 2 Totalt 32 platser Om det finns flera sökande än antalet platser kommer urval att ske. Den som blir antagen läser i den globala klassen (tillsammans med elever från olika program) vissa lektionspass i veckan vilket motsvara 300 poäng. Utöver detta görs också projektarbetet (PA1201) på 100 poäng i Global klass. Den som blir antagen till den Globala klassen går kvar i sitt program och i sin vanliga klass, men läser internationella och globala frågor. Eleven förväntas vara intresserad av kulturmöten och internationella frågor. Syfte - öka elevens insikter om internationella frågor - skapa medvetenhet om hur kultur, religion mm inverkar i samband med risker för konflikter och chanser till samverkan - ge eleven kunskap om hur ekonomi och miljö samverkar i det globala samhället där vi blir allt mer beroende av varandra Innehåll - ge eleven ett möte med en annan kultur genom fältstudier i ett annat land Internationella frågor och kulturmöten, fältstudier i Indien, Kenya, Nordirland eller Libanon Projektarbete och delar av kurserna genomförs i samband med några veckors studier i Indien, Kenya, Nordirland eller Libanon. under årskurs 3. Varje elev i Global klass åker med en fältstudiegrupp, som består av elever och lärare, till ett av ovan nämnda områden och genomför där delar av kurserna samt arbetar med sitt projektarbete. OBS! Hela kursen omfattar 300 poäng. Vilket innebär att eleven INTE kan välja någon annan kurs inom ramen för individuella valet i åk 2 och 3. 6

7 Hantverksteknik D: 200 poäng HNT 1204 HVST Kursen skall ge kunskaper inom nagelförlängning med gele på tippar och mallar samt kunskaper om relevanta verktyg och produkter. Kursen skall även ge breddade kunskaper om olika skönhetsvårdsbehandlingar, stil- och färganalyser genom kundmottagande för att öka medvetenheten om hur den framtida yrkesverksamheten kan bedrivas. OBS! Kursen är på 200 poäng. De första 100 poängen läses i period 2 och 3 i årskurs 2, och resterande 100 poäng läses i årskurs 3 i period 1 och 2 Historia A: 100 poäng HI1201 på HP, HV, OP Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen. Centrala och för bildningen oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå. Inriktning mot kund: 100 poäng HNT1501 HVFR Ge eleverna kunskaper och färdigheter vid kundmottagning. Körsång A: 50 poäng MU1208 utom ES-Musik Kursen skall ge grundläggande kunskaper i körsång samt kunskap om körmusik. Kursen skall även stimulera till sångglädje och utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt ge övning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs - ha grundläggande kunskaper om körmusik och i körsång - kunna följa och omsätta körledarens intentioner - kunna sjunga unison och flerstämmig sång från olika repertoarområden 7

8 Matematik B: 50 poäng MA1202 på HP, HV och OP som läst MA1201 Kursen ger ökade insikter i matematiska begrepp och metoder för att med matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden. Fördjupning i algebra, geometri och funktionslära samt ett avsnitt med sannolikhetslära och statistik. Du bör ha mycket goda kunskaper från MA1201 och vara intresserad av ekvationer och funktioner. Kursen genomförs i en period på ordinarie individuell valtid tisdag och torsdag, kursen fortsätter därefter med 1 timme på fredagar under resten av läsåret. Naturkunskap B: 100 poäng NK1202 på ES, HP, HV och OP Kursen ska ge eleverna kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. Genetikens grunder med utblickar mot den nya gentekniken. Kunskaper om naturvetenskapliga teorier för livets villkor, utveckling och mångfald. Fördjupade kunskaper i kemi, om grundämnen, kemiska föreningar och viktiga kemiska begrepp som används i vardagslivet. I kursen varvas teoretiska studier med experimentellt arbete på laborationstimmar. Dessutom förekommer projektstudier, då man självständigt söker kunskap med läraren som handledare. B-kursen kan läsas parallellt med A-kursen. Programhantering: 100 poäng DAA1203 Kursen ger fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap. 8

9 Psykologi A: 50 poäng PS1201 utom SP och OP Kursen ger kunskap om och förståelse av - egna och andras reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv - människans utveckling genom livet - hur människan fungerar som individ i gruppen men även påverkas av gruppens och samhällets attityder och komplexitet - hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och påverkas av den - människans beteende och skillnader mellan individer - hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagsliv och i yrkesliv samt olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur de tillämpas. Rättskunskap: 50 poäng RK1203 utom SPEI och SPER Kursen ger kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete. Kunna beskriva huvuddragen av lagstiftningsprocessen, förstå och kunna använda sig av offentlighetsprincipen. Dessutom känna till grundläggande juridiska begrepp och förhållanden som gäller individen, arbetslivet och företagandet, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten, kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel. Kunna upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument, vara orienterad om andra länders rättsordning samt översiktligt kunna jämföra vår rättsordning med något annat lands, känna till grunddragen av EU-rätten Skapande verksamhet: 100 poäng EOS1204 I kursen skapande verksamhet får du arbeta med ljud, rörelse samt färg och form i samverkan. I likhet med kursen estetisk verksamhet arbetar vi i projekt där ljud, rörelse och färg/form sätts i fokus. Genom eget kreativt skapande och i skapande tillsammans med andra människor utforskar vi de traditionella begreppen musik, dans, teater och bild på ett nytt och vidare sätt. 9

10 Småföretagande A: 50 poäng FE1207 utom HVST, HP, SPEI och SPER Kursen ger en bra förståelse för affärsidéns betydelse för företagande - kunna beskriva företag utifrån dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling - känna till lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande - kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för budgetering och kalkylering för små företag inom valt verksamhetsområde - kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för marknadsföring och redovisning för små företag inom valt verksamhetsområde - kunna förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för den framtida utvecklingen. Sociologi A: 100 poäng SOMS1521 Kursen vill genom undervisningen skapa överblick och sammanhang på det sociala området och samtidigt med hjälp av ett problemorienterat arbetssätt utveckla elevernas förmåga till analys och självständiga ställningstaganden. Studier av villkoren för människor i olika åldrar barn, ungdomar, äldre- och i olika situationer förskola och skola, i arbetslivet och på fritiden. En viktig del av kursen handlar om företeelser, som innebär att människor lever på andra villkor, t ex handikapp, arbetslöshet, invandring, sjukdom, missbruk, kriminalitet mm. Socialpolitik kommer också att behandla t ex lagstiftning, bidrag mm. samt andra frågor som familje- och samlevnadsförhållanden. Specialidrott A: 200 poäng SC1201 som idrottar på distriktsnivå eller högre. Kursen skall ge eleverna kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär och samtidigt ge grundläggande kunskap om det ideella ledarskapets betydelse i samhället. En del av undervisningen sker på skolan och en del i klubben. Samarbete sker mellan skolan och idrottsföreningen. Kursen innehåller moment som träning, träningslära, kost, psykologi, skador, organisation, ledarskap, idrottshistoria och etik. Egna specialidrottsgrupper: Fotboll och Innebandy: Praktik och teori förlagd till Wenströmska Handboll: Praktik och teori förlagd till Rudbeckianska Ange Fotboll We, Innebandy We eller Handboll Ru på din ansökan. Övriga idrottsgrenar genomförs på Carlforsska. Kursen forts. i åk 3 period 1 10

11 Språk Modersmål: 100 poäng på ES, HP, HV och OP Modersmål A, B samt Aktiv tvåspråkighet läses som individuellt val för ES, HP, HV och OP programmen. Det innebär att du kanske inte kan få läsa mer än 50 poäng utöver ditt modersmål. Är du osäker på hur det ser ut för dig, så kom in till expeditionen i hus L och kontrollera vad som gäller i ditt fall. Går du på SP eller EUR och läser ditt modersmål som språkval kan du välja Individuellt val som vanligt. Läser du inte läser modersmål som språkval blir modersmålet automatiskt individuellt val och då gäller ovanstående regler även för dig. OBS! Du kan inte läsa ditt modersmål som utökad kurs Språk steg 1 Franska, Italienska, Japanska, Mandarin, Ryska, Spanska, Tyska 100p Plats! FR1301 IT1301 JAP1301-MAD1301-RY SP1301 TY1301 Kursen i Japanska och Ryska genomförs på Rudbeckianska gymnasiet Kurser i övriga språk genomförs på Carlforsska eller Rudbeckianska gymnasiet Språk steg 2 Franska, Spanska, Tyska: 100 poäng FR SP TY1302 som läst steg 1. Språk steg 3 Franska, Spanska, Tyska: 100 poäng FR SP TY1303 som läst steg 2. 11

12 Språk Utveckla din engelska 1: 50 poäng EN1521 Målet med kursen är att du skall få öva upp dina färdigheter i engelska i din egen takt. Du får i samråd med läraren göra en personlig planering av kursen som innebär att läraren möter dig på den nivå du befinner dig i engelska. Förutom elementär grammatik ingår i kursen läsning av olika typer av texter, samtal och skrivande i anslutning till texterna. Svenska Förstärk din svenska 1: 50 poäng SV1530 Målet är att utveckla och förstärka elevens läs- och skrivförmåga Undervisningen utformas efter elevens behov mot ett individuellt utforma mål. Antagning sker efter samtal. Svenska Förstärk din svenska 2: 100 poäng SV1531 Målet är att utveckla och förstärka elevens läs- och skrivförmåga Undervisningen utformas efter elevens behov mot ett individuellt utforma mål. Antagning sker efter samtal. Teckenspråk steg 1. Teckenspråk: 100 poäng TNH1201 Lär dig språket ingen hört. Mål: Efter kursen kan du föra ett samtal med en person som talar teckenspråk. Du får också lära dig om de dövas situation i samhället. Vi videofilmar dig och du tränar avläsning från kompisar video och lärare. Teckenspråksanvändare behövs på många arbetsplatser. Teckenspråket är lätt att lära sig, de flesta tycker att avläsning är lite svårare. Det är ett visuellt språk, bäst lär man sig språket på lektionerna och inte via att läsa någon bok. 12

13 Tjejidrott: 50 poäng IDH1522 Kursen ger grundläggande kunskaper om olika träningsmetoder, anatomi och träningslära. Kursen innehåller motion i olika träningsformer exempelvis stepup, box, friskis & svettis, poweryoga, Qi Gong, spinning mm. Eleverna kommer att utarbeta egna motionsprogram. Fördjupning kommer att ske i en valfri motionsform. Marknad för turism: 100 poäng TURI1204 Kursen skall ge kunskap om marknader för turism och ge övning i analys av målgrupper och resor. Kursen ger kunskap om olika målgrupper och vad som skiljer vid val av resor och marknadsföringsåtgärder. Turism och resor: 50 poäng TURI1207 Kursen skall ge fördjupad kunskap om turism, dess olika målgrupper och vanliga resvägar och resmål. Kursen skall även utveckla förmåga att söka, samla och sammanställa information för att kunna planera, kalkylera och genomföra resor. Vävning: 200 poäng HÖVA1405 MODE Kursen läses med 100 poäng i årskurs 2 och i årskurs 3 fortsätter kursen med resterande 100 poäng. Kursen omfattar grunderna i vävning med uppsättning och vävning av egna idéer till tyger och produkter. (På vissa textila kurser på högskolenivå är det ett krav på att eleverna skall ha genomgått grundläggande vävningskurs) 13

14 Kurskalender årskurs /09 Välj kombination A. eller B. A. Välj en kombination av kurser i Period1 samt Period 2. och 3. Period poängskurser Period 2. o poängskurser Aktiekunskap (FE1521) Dansträning (DNS1205) Folkhälsokunskap (OMV1203) Engelska B (EN1202) Filosofi A (FS1201) Etik och livsfrågor (SOMS1201) Körsång A (MU1208) Inför gesällen (FRSTE 1500) Matematik B (MA1202) Historia C (HI1203) Rättskunskap (RK1203) Matematik C (MA1203) Tjejidrott B (IDH1543) Naturkunskap B. (NK1202) Ungdom och relation (SOMS1550) Specialidrott B (SC1202) Utveckla din engelska 2 (EN1522) Svenska Förstärk din svenska 2. (SV1531) Svenska Förstärk din svenska 1. (SV1530) Webbdesign (DTR1210) B. Välj en kombination av kurser i Period1. och 2. samt Period 3! Period 1. o poängskurser Period poängskurser Lagspel (IDH1563) Aktiekunskap (FE1521) Engelska C (EN1203) Bild o form grundkurs (BF1201) Franska steg 2-4 (FR ) Bild o form fortsättningskurs (BF1522) Historia A (HI1201) Filosofi B (FS1202) Italienska steg 2 (IT1302) Geografi B (GE1202) Japanska steg 2 (JAP1302) Idrott ohälsa B (IDH1202) Mandarin (MAD1302) Hälsopedagogik (LPL1203) Matematik C (MA1203) Psykologi B (PS1202) Marknadsföring (FE1204) Svenska C (SV1205) Småföretagande B (FE1208) Tjejidrott B (IDH1543) Spanska steg 2-4 (SP ) Ungdom och relation (SOMS1550) Teckenspråk steg 2 (TNH1202) Tyska steg 2-4 (TY ) Hantverksteknik D. Miljökunskap (HNT1204) (MKU1202) Period 1. 2.och 3. Aktiv tvåspråkighet 50 poäng Matematik C + D 200 poäng Modersmål B 100 poäng Global klass åk3 forts. från åk poäng 14

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar...1 Meritkurser inom det individuella valet...2 Kurskalender...3 Affärskommunikation engelska: 50 poäng...4 Affärskommunikation spanska: 50 poäng...4

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 Innehållsförteckning Språkkurser 1 Svenska 3 Idrottskurser 4 Estetiska kurser 6 Ekonomiska kurser 7 Övriga kurser 8 Språkkurser Moderna språk Franska steg 1-5 Italienska

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång 2017-09-18 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2-3 Valinformation Sid 4-5 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 6 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 6 Skapande teater 6 Sång och spel A 6 Ung scen 6 Idrott Avspänning

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass per vecka.

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning

Läs mer

Individuella val läsåret 2011 2012

Individuella val läsåret 2011 2012 FE1500 BF 1202 DAN1301 DAN1302 DNS1205 EN1202 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Naturvetargymnasiet Södertälje Kommun. Katalog över individuella val Läsåret 09/10

Naturvetargymnasiet Södertälje Kommun. Katalog över individuella val Läsåret 09/10 Katalog över individuella val Läsåret 09/10 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående 200 poängen (undantag CSI som läser 150 poäng

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser:

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser: MODERSMÅLET MO 1 En värld av texter MO 2 Epik och medietexter MO 3 Texter, kultur och identitet MO 4 Texter i norden MO 5 Moderna texter MO 6 Textens makt MO 7 Muntlig kommunikation MO 8 Fördjupad skriv-

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 042 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

LOKALT INDIVIDUELLT VAL

LOKALT INDIVIDUELLT VAL S LOKALT INDIVIDUELLT VAL KAROLINSKA & RUDBECKS- SKOLAN SKOLAN VAL INFÖR ÅRSKURS 3 LÄSÅRET 2011-2012 Individuellt val läsåret 2011/12 KARRO/RUDBECK årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Rudbeckianska Gymnasiet

Rudbeckianska Gymnasiet Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val åk 2 I din hand håller du den katalog som innehåller kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning.

Läs mer