SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4"

Transkript

1

2 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng... 5 Datakörkort ECDL 100 poäng... 5 Elkompetens A 50 poäng... 6 Verkstadsteknisk grundkurs och svetsmetoder, grundkurs 100 poäng... 6 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER...7 Rysslandskunskap 100 poäng... 7 Kinakunskap 100 poäng... 7 Psykologi A 50 poäng... 8 Historia A 100 poäng... 8 BARN-, FRITID- OCH TURISMKURSER...9 Kommunikation 50 poäng... 9 Ledarskap inom lek och idrott 50 poäng... 9 Natur och friluftsliv A 50 poäng... 9 Turism 50 poäng... 9 EKONOMISKA KURSER...10 Effektiv och snabb vid datorn med Word 50 poäng Information och layout A 50 poäng Småföretagande A 50 poäng Företagsekonomi A 50 poäng Aktiekunskap 50 poäng IDROTT OCH HÄLSA...12 Idrott och hälsa med inriktning bollspel 100 poäng Specialidrott A 200 poäng MEDIEKURSER...13 Fotografisk bild A 100 poäng ESTETISKA KURSER...14 Bild Bild och form, grundkurs 50 poäng Bild 150 poäng Musik Ensemble A 100 poäng Körsång A 50 poäng Dans Dans och gestaltning A 100 poäng

3 ÖVRIGA KURSER...16 Skoltidningsproduktion 100 poäng ANTECKNINGAR...17 PERIODSCHEMA FÖR INDIVIDUELLA VAL ÅR

4 SPRÅKKURSER FRANSKA Franska, steg poäng FR1301 Franska, steg poäng FR1302 Franska, steg poäng FR1303 Franska, steg poäng FR1304 Franska, steg poäng FR1305 SPANSKA Spanska, steg poäng SP1301 Spanska, steg poäng SP1302 Spanska, steg poäng SP1303 Spanska, steg poäng SP1304 Spanska, steg poäng SP1305 TYSKA Tyska, steg poäng TY1301 Tyska, steg poäng TY1302 Tyska, steg poäng TY1303 Tyska, steg poäng TY1304 Tyska, steg poäng TY1305 ITALIENSKA Italienska, steg poäng IT1301 LATIN A LAS1201 I kursen Latin A får du lära dig grunder i språket latin och läsa enkla latinska texter. Vi lägger hela tiden stor vikt vid sambandet mellan latinet och de moderna språken. Eftersom vi sysslar mycket med lånord och allmän språkkunskap får du ett ökat ordförråd och förbättrar din språkkänsla. Under kursen får du också bekanta dig med hur man levde under antiken och arbeta med romersk och grekisk mytologi. Givetvis lär du dig också många bevingade ord. MODERSMÅL (ANGE SPRÅK) Modersmål A 100 poäng ML1202 Aktiv tvåspråkighet 50 poäng ML

5 DATA OCH TEKNIKKURSER WEBBDESIGN Förkunskapskrav: DTR1210 Datorvana Du får lära dig att skapa webbsidor. Hur gör man användarvänliga sidor? Vi jobbar med lite olika utvecklingsverktyg, bland använder vi Dreamweaver och Flash. Vi tittar också på olika tekniker för dynamiska webbsidor, beroende på intresse får du möjlighet att jobba med DHTML, Javascript, ASP, PHP... CAD-TEKNIK A TEU1201 Kursen skall ge dig kunskaper om datorstödd design och konstruktion samt kunskaper i ritteknikens grunder, perspektiv, vyer, snitt och måttsättning. Du lär dig hantera grunderna för 2 dimensioner i programmet AutoCAD. DATAKÖRKORT ECDL Förkunskapskrav: DTR1556 Datorvana Du får lära dig fler finesser om programmen i Officepaketet än vad som hinns med på kursen Datorkunskap DAA1201 (datorkunskap). I kursen ingår sju moduler: 1. Allmän IT-kunskap 2. Användning av pc och filhantering 3. Ordbehandling 4. Kalkylprogram 5. Databasprogram 6. Presentations- och ritprogram 7. Närverkstjänster Du har möjlighet att köpa ett så kallat skillcard som idag kostar 375 kronor och varje test kostar 50 kronor. När du klarat av testerna på de sju modulerna så får du ett bevis på dina kunskaper i form av ett diplom och ett datakörkort i kreditkortsformat. Du kan naturligtvis gå kursen utan att köpa skillcard, men då får du inte heller något datakörkort, men ett betyg på kursen

6 ELKOMPETENS A ELKU1201 Kursen skall ge färdigheter i att från ritnings- och schemaunderlag utföra de el-arbeten som omfattas av begränsad behörighet, BB2, samt att följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar. Kursen ger kunskaper om de föreskrifter, lagar och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar. Kursen ger också grundläggande kunskaper i felsökning och underhåll av el-utrustningar samt grundläggande färdigheter i att framställa och tolka dokumentation för enklare motorstyrningsutrustningar. VERKSTADSTEKNISK GRUNDKURS OCH SVETSMETODER, GRUNDKURS VER1209 och SVST1221 Verkstadsteknisk grundkurs ger grundläggande kunskaper och verkstadsteknik. Kursen ger kunskaper i enkla plåtarbeten och arbeten i maskiner för skärande bearbetning. Kursen skall dessutom ge kunskaper i sammanfogningsteknik och om säkerhetsföreskrifter för heta arbeten. Svetsmetoder, grundkurs, ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuell metallbåg -MIG/MAG- eller motståndssvetsnings. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet

7 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER RYSSLANDSKUNSKAP SH1503 Kursen Rysslandskunskap vill ge en förståelse för hur och varför Ryssland är annorlunda. Därför studerar vi Rysslands historia, särskilt idéhistoria, och några klassiska litterära verk. Men vi tar även upp det som händer i och kring Ryssland från dag till dag. Vi lär oss det kyrilliska alfabetet, artighetsfraser och praktiska uttryck och får en uppfattning om ryskans uppbyggnad. På så sätt får vi en förståelse för hur Ryssland blivit som det är. Det ligger nära oss geografiskt, och Sverige har haft många kontakter med Ryssland genom åren, mest krigiska, men det är i viktiga avseenden ett annorlunda land. Det är Europas största och folkrikaste med enorma naturresurser, särskilt energi. Det blir allt viktigare att förstå hur vår store granne i öster tänker och agerar. Ryssland har en rik klassisk kultur och en stor potential i många avseenden. Kursen Rysslandskunskap vill ge nycklar till denna okända och spännande värld. KINAKUNSKAP SH1504 Kursen Kinakunskap skall ge en introduktion till det kinesiska samhället och skapa förutsättningar för fördjupning inom valt område i ämnet. Kinakunskap innebär en introduktion till Kinas historia, geografi, religion, kultur och ekonomiska förhållanden. Modernt kinesiskt samhällsliv och samhällsutveckling belyses genom såväl övergripande studier i kinesisk politik och statskick som nedslag i den mångfacetterande kulturen, såväl modern som klassisk. Undervisningen består av förläsningar, seminarier, workshops. En förutsättning för godkänt resultat är ett aktivt deltagande praktiska delmoment som utgör komplement till kursens teoretiska delar

8 PSYKOLOGI A PS1201 Psykologi kan enkelt förklaras som det vetenskapliga studiet av människors tankar, känslor och beteenden. Psykologin försöker beskriva det mänskliga beteendet och tänkandet, samt förklara varför vi beter oss på ett speciellt sätt, samt förutsäga framtida reaktioner - kroppsligt och själsligt. Psykologin handlar om människans frågor om vem hon är och hur hon utvecklas, enskilt och tillsammans med andra, kunskaper som kannyttjas i vardagen och i yrkeslivet. Psykologin försöker: o o o utveckla människornas förståelse av sig själva och andra motverka rädsla och intolerans för det främmande i livet öka beredskapen att klara psykiska påfrestningar i livet m m Samhällsvetenskapsprogrammet HISTORIA A HI1201 Ämnet historia erbjuder di en resa genom tid och rum från medeltid fram till den period vi kallar vår egen. Kursens spännvidd är ca år - en kort tid i jordens historia men av största betydelse för människan och samhällsutvecklingen. Resan startar alltså i medeltiden med dess politiska och ekonomiska expansion och leder sedan vidare via de stora upptäckterna, upplysningen och revolutionerna fram till det moderna industrisamhället. Den politiska utvecklingen belyses i termer av krig och fred samt i termer av politiska tankar och idéer. Det övergripande kursmålet är at skapa en historisk väv som skall ge kunskap om det förflutna, men som också skall göra det lättare att förstå det närvarande. Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet - 8 -

9 BARN-, FRITID- OCH TURISMKURSER KOMMUNIKATION LPL1204 Du som väljer denna kurs kommer att få insikt i skillnader och likheter mellan olika kulturer, kvinnligt - manligt och hur vi påverkas av vårt kroppsspråk. Du får kunskap om hur människor reagerar i kriser och hur det påverkar vårt sätt att tala med varandra. Du kommer att få kunskap om hur man informerar olika grupper både skriftligt och muntligt. Barn- och fritidsprogrammet LEDARSKAP INOM LEK OCH IDROTT LPL1205 NATUR OCH FRILUFTSLIV A LPL 1206 Kursen belyser naturen ur ett kulturellt, historiskt, ekologiskt och globalt perspektiv. Den skall även ge tillfällen till naturupplevelser och skapa förståelse för naturen som inspirationskälla och därigenom nödvändigheten att värna om den. Ett ytterligare mål för kursen är att genom kunskap och naturvärden skapa förutsättningar att till andra överföra ett positivt förhållningssätt till naturen. Barn- och fritidsprogrammet TURISM TURI1205 Denna kurs ska ge kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen tar också upp turismens utveckling och framtidsmöjligheter och du får en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Om du väljer den här kursen får du kunskap om hur viktigt god service och kundinriktat uppträdande är inom turistverksamhet. Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och Restaurangprogrammet, inriktning hotell - 9 -

10 EKONOMISKA KURSER EFFEKTIV OCH SNABB VID DATORN MED WORD ADM1502 Kursen skall ge kunskaper om ett textbehandlingsprograms många möjligheter för at på ett effektivt sätt skapa lättlösta och överskådliga arbeten, ge färdigheter i att på ett effektivt och snabb sött använda tangentbordet samt ge information om ergonomi vid datorarbete. INFORMATION OCH LAYOUT A ADM1205 Den här kursen ger grundläggande kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation samt färdigheter att göra dokument och informationsmaterial med hjälp av modern teknik som brev och broschyrer. Vi arbetar huvudsakligen med Word och Publisher. Handels- och administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi SMÅFÖRETAGANDE A FE1207 Kursen ger kunskaper i hur ett litet företag fungerar, vikten av en bärande affärsidé, budgetring och kalkylering, lagar och regler som påverkar förutsättningarna för företagande och möjligheter att tillämpa metoder för marknadsföring och redovisning inom ett verksamhetsområde. Den ger också insikt i framväxt och utveckling av det lokala näringslivet. Handelsprogrammet Bör ej väljas av Samhällsprogrammet, inriktning ekonomi, som läser Företagsekonomi A

11 FÖRETAGSEKONOMI A FE1202 Kursen skall ge eleven förståelse för affärsidéns betydelse för verksamheten. Efter avslutad kurs skall du: - kunna beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling känna till de grundläggande villkoren för och begrepp inom inköp och försäljning - kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar - ha kunskap om ekonomisk planering och uppföljning för privatpersoner och företag - kunna förstå de lokala näringslivens framväxt, struktur och förutsättningar för den framtida utvecklingen Bör ej väljas av: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi Handelsprogrammet AKTIEKUNSKAP FE1502 Kursen ger grundläggande kunskap om handel med aktier och andra värdepapper. Under kursens gång skall eleven investera fiktiva pengar i aktier och föra dagbok över sina investeringar. Kursen ger också allmänbildning om näringslivet i Sverige. Kursen har hittills bedrivits i samarbete med OM-gruppen som äger Stockholms Fondbörs

12 IDROTT OCH HÄLSA IDROTT OCH HÄLSA MED INRIKTNING BOLLSPEL IDH1505 Kursen syftar till en fördjupad kunskap om våra traditionella bollspel som fotboll, basketboll, handboll, volleyboll, innebandy, racketspel samt småbollsspel. Eleven skall få insikt i samt kunskap om ovanstående bollspel avseende teknik, taktik samt regler. Eleven skall i grupp och enskilt leda och genomföra träningspass i nämnda bollspel. SPECIALIDROTT A 200 POÄNG SC1201 Specialidrott A kräver särskild ansökan! Elitnivå krävs

13 MEDIEKURSER FOTOGRAFISK BILD A FBL1201 Detta är en grundkurs i fotografi där du får lära dig både kameran och fotot för såväl teknik-, bildinnehåll och mörkrum. Vi tar även upp hur du scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram. Den snabba utvecklingen på fotoområdet - inter minst av Internet - och tillväxten av såväl utbud som efterfrågan av fotografiska bilder gör det betydelsefullt att lära om problematiken kring upphovsrättslagen. Vi talar också om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter på fotografiskt arbete. Det praktiska arbetet genomförs både enskilt och i grupp och här fåt du även erfarenhet av enklare ljussättning. Alternativ kurs för: Medieprogrammet

14 ESTETISKA KURSER BILD BILD OCH FORM, GRUNDKURS BF1202 Du får möjlighet att prova på många olika tekniker inom bildskapandet, såväl akvarell, akryl, olja och pastell med flera. Du får även prova på med att arbeta i lera och gips. Estetiska programmet, inriktning bild och form BILD 1 Förkunskaper: BF1201 Bild och form, grundkurs Du får möjlighet att utveckla bildintresse och kreativitet. Du får måla, teckna och arbeta med grafik. Du får teoretiska och praktiska kunskaper och förståelse för bildens användningsområde, genomslagskraft och stora betydelse i samhället. Estetiska programmet, inriktning bild och form MUSIK ENSEMBLE A MU1201 För att få ut något av ensemblekursen krävs förkunskap på något instrument (och/eller sång). Det handlar om att spela tillsammans i också ensembler och spela olika typer av musikstilar. Estetiska programmet, inriktning musik

15 KÖRSÅNG A kurskod MU1208 Kursen skall ge grundläggande kunskaper i körsång samt kunskap om körmusik. Kursen skall även stimulera till sångglädje och utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt ge övning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Endast för: Estetiska programmet inriktning Bild, dans och teater DANS DANS OCH GESTALTNING A DNS1201 Du får grundläggande kunskap i jazzdans, modern och nutida dans (fridans). Du kommer även att få pröva på balett. Estetiska programmet, inriktning dans

16 ÖVRIGA KURSER SKOLTIDNINGSPRODUKTION SV1503 Syftet med kursen är att utbildningen skall resultera i produktion av skoltidningar med gymnasieeleverna som målgrupp. Kursen genomförs via gemensamma samlingar och elektronisk kommunikation. Arbetet är indelat i fyra moment. 1. Moment A innehåller en orientering om journalistisk text och journalistiskt beteende. 2. Moment B innebär informationssökning, kännedom om journalistisk etik samt orientering om Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 3. Moment C innefattar textproduktion under handledning. 4. Moment D är en utveckling av den personliga journalistiska stilen

17 ANTECKNINGAR MINA VAL INFÖR LÄSÅRET INRIKTNING PAKET KURSER

18 PERIODSCHEMA FÖR INDIVIDUELLA VAL ÅR

19 - 19 -

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer