SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4"

Transkript

1

2 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng... 5 Datakörkort ECDL 100 poäng... 5 Elkompetens A 50 poäng... 6 Verkstadsteknisk grundkurs och svetsmetoder, grundkurs 100 poäng... 6 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER...7 Rysslandskunskap 100 poäng... 7 Kinakunskap 100 poäng... 7 Psykologi A 50 poäng... 8 Historia A 100 poäng... 8 BARN-, FRITID- OCH TURISMKURSER...9 Kommunikation 50 poäng... 9 Ledarskap inom lek och idrott 50 poäng... 9 Natur och friluftsliv A 50 poäng... 9 Turism 50 poäng... 9 EKONOMISKA KURSER...10 Effektiv och snabb vid datorn med Word 50 poäng Information och layout A 50 poäng Småföretagande A 50 poäng Företagsekonomi A 50 poäng Aktiekunskap 50 poäng IDROTT OCH HÄLSA...12 Idrott och hälsa med inriktning bollspel 100 poäng Specialidrott A 200 poäng MEDIEKURSER...13 Fotografisk bild A 100 poäng ESTETISKA KURSER...14 Bild Bild och form, grundkurs 50 poäng Bild 150 poäng Musik Ensemble A 100 poäng Körsång A 50 poäng Dans Dans och gestaltning A 100 poäng

3 ÖVRIGA KURSER...16 Skoltidningsproduktion 100 poäng ANTECKNINGAR...17 PERIODSCHEMA FÖR INDIVIDUELLA VAL ÅR

4 SPRÅKKURSER FRANSKA Franska, steg poäng FR1301 Franska, steg poäng FR1302 Franska, steg poäng FR1303 Franska, steg poäng FR1304 Franska, steg poäng FR1305 SPANSKA Spanska, steg poäng SP1301 Spanska, steg poäng SP1302 Spanska, steg poäng SP1303 Spanska, steg poäng SP1304 Spanska, steg poäng SP1305 TYSKA Tyska, steg poäng TY1301 Tyska, steg poäng TY1302 Tyska, steg poäng TY1303 Tyska, steg poäng TY1304 Tyska, steg poäng TY1305 ITALIENSKA Italienska, steg poäng IT1301 LATIN A LAS1201 I kursen Latin A får du lära dig grunder i språket latin och läsa enkla latinska texter. Vi lägger hela tiden stor vikt vid sambandet mellan latinet och de moderna språken. Eftersom vi sysslar mycket med lånord och allmän språkkunskap får du ett ökat ordförråd och förbättrar din språkkänsla. Under kursen får du också bekanta dig med hur man levde under antiken och arbeta med romersk och grekisk mytologi. Givetvis lär du dig också många bevingade ord. MODERSMÅL (ANGE SPRÅK) Modersmål A 100 poäng ML1202 Aktiv tvåspråkighet 50 poäng ML

5 DATA OCH TEKNIKKURSER WEBBDESIGN Förkunskapskrav: DTR1210 Datorvana Du får lära dig att skapa webbsidor. Hur gör man användarvänliga sidor? Vi jobbar med lite olika utvecklingsverktyg, bland använder vi Dreamweaver och Flash. Vi tittar också på olika tekniker för dynamiska webbsidor, beroende på intresse får du möjlighet att jobba med DHTML, Javascript, ASP, PHP... CAD-TEKNIK A TEU1201 Kursen skall ge dig kunskaper om datorstödd design och konstruktion samt kunskaper i ritteknikens grunder, perspektiv, vyer, snitt och måttsättning. Du lär dig hantera grunderna för 2 dimensioner i programmet AutoCAD. DATAKÖRKORT ECDL Förkunskapskrav: DTR1556 Datorvana Du får lära dig fler finesser om programmen i Officepaketet än vad som hinns med på kursen Datorkunskap DAA1201 (datorkunskap). I kursen ingår sju moduler: 1. Allmän IT-kunskap 2. Användning av pc och filhantering 3. Ordbehandling 4. Kalkylprogram 5. Databasprogram 6. Presentations- och ritprogram 7. Närverkstjänster Du har möjlighet att köpa ett så kallat skillcard som idag kostar 375 kronor och varje test kostar 50 kronor. När du klarat av testerna på de sju modulerna så får du ett bevis på dina kunskaper i form av ett diplom och ett datakörkort i kreditkortsformat. Du kan naturligtvis gå kursen utan att köpa skillcard, men då får du inte heller något datakörkort, men ett betyg på kursen

6 ELKOMPETENS A ELKU1201 Kursen skall ge färdigheter i att från ritnings- och schemaunderlag utföra de el-arbeten som omfattas av begränsad behörighet, BB2, samt att följa gällande säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska apparater, bruksföremål och ledningar. Kursen ger kunskaper om de föreskrifter, lagar och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av befintliga elanläggningar. Kursen ger också grundläggande kunskaper i felsökning och underhåll av el-utrustningar samt grundläggande färdigheter i att framställa och tolka dokumentation för enklare motorstyrningsutrustningar. VERKSTADSTEKNISK GRUNDKURS OCH SVETSMETODER, GRUNDKURS VER1209 och SVST1221 Verkstadsteknisk grundkurs ger grundläggande kunskaper och verkstadsteknik. Kursen ger kunskaper i enkla plåtarbeten och arbeten i maskiner för skärande bearbetning. Kursen skall dessutom ge kunskaper i sammanfogningsteknik och om säkerhetsföreskrifter för heta arbeten. Svetsmetoder, grundkurs, ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuell metallbåg -MIG/MAG- eller motståndssvetsnings. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet

7 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KURSER RYSSLANDSKUNSKAP SH1503 Kursen Rysslandskunskap vill ge en förståelse för hur och varför Ryssland är annorlunda. Därför studerar vi Rysslands historia, särskilt idéhistoria, och några klassiska litterära verk. Men vi tar även upp det som händer i och kring Ryssland från dag till dag. Vi lär oss det kyrilliska alfabetet, artighetsfraser och praktiska uttryck och får en uppfattning om ryskans uppbyggnad. På så sätt får vi en förståelse för hur Ryssland blivit som det är. Det ligger nära oss geografiskt, och Sverige har haft många kontakter med Ryssland genom åren, mest krigiska, men det är i viktiga avseenden ett annorlunda land. Det är Europas största och folkrikaste med enorma naturresurser, särskilt energi. Det blir allt viktigare att förstå hur vår store granne i öster tänker och agerar. Ryssland har en rik klassisk kultur och en stor potential i många avseenden. Kursen Rysslandskunskap vill ge nycklar till denna okända och spännande värld. KINAKUNSKAP SH1504 Kursen Kinakunskap skall ge en introduktion till det kinesiska samhället och skapa förutsättningar för fördjupning inom valt område i ämnet. Kinakunskap innebär en introduktion till Kinas historia, geografi, religion, kultur och ekonomiska förhållanden. Modernt kinesiskt samhällsliv och samhällsutveckling belyses genom såväl övergripande studier i kinesisk politik och statskick som nedslag i den mångfacetterande kulturen, såväl modern som klassisk. Undervisningen består av förläsningar, seminarier, workshops. En förutsättning för godkänt resultat är ett aktivt deltagande praktiska delmoment som utgör komplement till kursens teoretiska delar

8 PSYKOLOGI A PS1201 Psykologi kan enkelt förklaras som det vetenskapliga studiet av människors tankar, känslor och beteenden. Psykologin försöker beskriva det mänskliga beteendet och tänkandet, samt förklara varför vi beter oss på ett speciellt sätt, samt förutsäga framtida reaktioner - kroppsligt och själsligt. Psykologin handlar om människans frågor om vem hon är och hur hon utvecklas, enskilt och tillsammans med andra, kunskaper som kannyttjas i vardagen och i yrkeslivet. Psykologin försöker: o o o utveckla människornas förståelse av sig själva och andra motverka rädsla och intolerans för det främmande i livet öka beredskapen att klara psykiska påfrestningar i livet m m Samhällsvetenskapsprogrammet HISTORIA A HI1201 Ämnet historia erbjuder di en resa genom tid och rum från medeltid fram till den period vi kallar vår egen. Kursens spännvidd är ca år - en kort tid i jordens historia men av största betydelse för människan och samhällsutvecklingen. Resan startar alltså i medeltiden med dess politiska och ekonomiska expansion och leder sedan vidare via de stora upptäckterna, upplysningen och revolutionerna fram till det moderna industrisamhället. Den politiska utvecklingen belyses i termer av krig och fred samt i termer av politiska tankar och idéer. Det övergripande kursmålet är at skapa en historisk väv som skall ge kunskap om det förflutna, men som också skall göra det lättare att förstå det närvarande. Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet - 8 -

9 BARN-, FRITID- OCH TURISMKURSER KOMMUNIKATION LPL1204 Du som väljer denna kurs kommer att få insikt i skillnader och likheter mellan olika kulturer, kvinnligt - manligt och hur vi påverkas av vårt kroppsspråk. Du får kunskap om hur människor reagerar i kriser och hur det påverkar vårt sätt att tala med varandra. Du kommer att få kunskap om hur man informerar olika grupper både skriftligt och muntligt. Barn- och fritidsprogrammet LEDARSKAP INOM LEK OCH IDROTT LPL1205 NATUR OCH FRILUFTSLIV A LPL 1206 Kursen belyser naturen ur ett kulturellt, historiskt, ekologiskt och globalt perspektiv. Den skall även ge tillfällen till naturupplevelser och skapa förståelse för naturen som inspirationskälla och därigenom nödvändigheten att värna om den. Ett ytterligare mål för kursen är att genom kunskap och naturvärden skapa förutsättningar att till andra överföra ett positivt förhållningssätt till naturen. Barn- och fritidsprogrammet TURISM TURI1205 Denna kurs ska ge kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen tar också upp turismens utveckling och framtidsmöjligheter och du får en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Om du väljer den här kursen får du kunskap om hur viktigt god service och kundinriktat uppträdande är inom turistverksamhet. Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och Restaurangprogrammet, inriktning hotell - 9 -

10 EKONOMISKA KURSER EFFEKTIV OCH SNABB VID DATORN MED WORD ADM1502 Kursen skall ge kunskaper om ett textbehandlingsprograms många möjligheter för at på ett effektivt sätt skapa lättlösta och överskådliga arbeten, ge färdigheter i att på ett effektivt och snabb sött använda tangentbordet samt ge information om ergonomi vid datorarbete. INFORMATION OCH LAYOUT A ADM1205 Den här kursen ger grundläggande kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation samt färdigheter att göra dokument och informationsmaterial med hjälp av modern teknik som brev och broschyrer. Vi arbetar huvudsakligen med Word och Publisher. Handels- och administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi SMÅFÖRETAGANDE A FE1207 Kursen ger kunskaper i hur ett litet företag fungerar, vikten av en bärande affärsidé, budgetring och kalkylering, lagar och regler som påverkar förutsättningarna för företagande och möjligheter att tillämpa metoder för marknadsföring och redovisning inom ett verksamhetsområde. Den ger också insikt i framväxt och utveckling av det lokala näringslivet. Handelsprogrammet Bör ej väljas av Samhällsprogrammet, inriktning ekonomi, som läser Företagsekonomi A

11 FÖRETAGSEKONOMI A FE1202 Kursen skall ge eleven förståelse för affärsidéns betydelse för verksamheten. Efter avslutad kurs skall du: - kunna beskriva ett företag med avseende på dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling känna till de grundläggande villkoren för och begrepp inom inköp och försäljning - kunna utföra grundläggande företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar - ha kunskap om ekonomisk planering och uppföljning för privatpersoner och företag - kunna förstå de lokala näringslivens framväxt, struktur och förutsättningar för den framtida utvecklingen Bör ej väljas av: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi Handelsprogrammet AKTIEKUNSKAP FE1502 Kursen ger grundläggande kunskap om handel med aktier och andra värdepapper. Under kursens gång skall eleven investera fiktiva pengar i aktier och föra dagbok över sina investeringar. Kursen ger också allmänbildning om näringslivet i Sverige. Kursen har hittills bedrivits i samarbete med OM-gruppen som äger Stockholms Fondbörs

12 IDROTT OCH HÄLSA IDROTT OCH HÄLSA MED INRIKTNING BOLLSPEL IDH1505 Kursen syftar till en fördjupad kunskap om våra traditionella bollspel som fotboll, basketboll, handboll, volleyboll, innebandy, racketspel samt småbollsspel. Eleven skall få insikt i samt kunskap om ovanstående bollspel avseende teknik, taktik samt regler. Eleven skall i grupp och enskilt leda och genomföra träningspass i nämnda bollspel. SPECIALIDROTT A 200 POÄNG SC1201 Specialidrott A kräver särskild ansökan! Elitnivå krävs

13 MEDIEKURSER FOTOGRAFISK BILD A FBL1201 Detta är en grundkurs i fotografi där du får lära dig både kameran och fotot för såväl teknik-, bildinnehåll och mörkrum. Vi tar även upp hur du scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram. Den snabba utvecklingen på fotoområdet - inter minst av Internet - och tillväxten av såväl utbud som efterfrågan av fotografiska bilder gör det betydelsefullt att lära om problematiken kring upphovsrättslagen. Vi talar också om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter på fotografiskt arbete. Det praktiska arbetet genomförs både enskilt och i grupp och här fåt du även erfarenhet av enklare ljussättning. Alternativ kurs för: Medieprogrammet

14 ESTETISKA KURSER BILD BILD OCH FORM, GRUNDKURS BF1202 Du får möjlighet att prova på många olika tekniker inom bildskapandet, såväl akvarell, akryl, olja och pastell med flera. Du får även prova på med att arbeta i lera och gips. Estetiska programmet, inriktning bild och form BILD 1 Förkunskaper: BF1201 Bild och form, grundkurs Du får möjlighet att utveckla bildintresse och kreativitet. Du får måla, teckna och arbeta med grafik. Du får teoretiska och praktiska kunskaper och förståelse för bildens användningsområde, genomslagskraft och stora betydelse i samhället. Estetiska programmet, inriktning bild och form MUSIK ENSEMBLE A MU1201 För att få ut något av ensemblekursen krävs förkunskap på något instrument (och/eller sång). Det handlar om att spela tillsammans i också ensembler och spela olika typer av musikstilar. Estetiska programmet, inriktning musik

15 KÖRSÅNG A kurskod MU1208 Kursen skall ge grundläggande kunskaper i körsång samt kunskap om körmusik. Kursen skall även stimulera till sångglädje och utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt ge övning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Endast för: Estetiska programmet inriktning Bild, dans och teater DANS DANS OCH GESTALTNING A DNS1201 Du får grundläggande kunskap i jazzdans, modern och nutida dans (fridans). Du kommer även att få pröva på balett. Estetiska programmet, inriktning dans

16 ÖVRIGA KURSER SKOLTIDNINGSPRODUKTION SV1503 Syftet med kursen är att utbildningen skall resultera i produktion av skoltidningar med gymnasieeleverna som målgrupp. Kursen genomförs via gemensamma samlingar och elektronisk kommunikation. Arbetet är indelat i fyra moment. 1. Moment A innehåller en orientering om journalistisk text och journalistiskt beteende. 2. Moment B innebär informationssökning, kännedom om journalistisk etik samt orientering om Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 3. Moment C innefattar textproduktion under handledning. 4. Moment D är en utveckling av den personliga journalistiska stilen

17 ANTECKNINGAR MINA VAL INFÖR LÄSÅRET INRIKTNING PAKET KURSER

18 PERIODSCHEMA FÖR INDIVIDUELLA VAL ÅR

19 - 19 -

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Individuellt val 2012/2013

Individuellt val 2012/2013 Individuellt val 2012/2013 I det individuella valet har du möjlighet att fritt välja kurser. Det innebär att kursernas innehåll kan, men inte behöver, överensstämma med ditt programs karaktär. De kurser

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du arbeta med barn och ungdomar? Vill du utveckla ditt ledarskap och din sociala kompetens? BF för dig som är intresserad av hur barn, ungdomar och vuxna utvecklas samt

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad S:t Petri är mitt andra hem och eleverna här är min andra familj. Att börja på S:t Petri är ett beslut jag aldrig har ångrat Anais Suh, elevkårens ordförande

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005

Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005 Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005 Du ska välja minst 150 poäng per läsår så att Du får sammanlagt 300 poäng individuellt val. Om Du vill veta mer om kurserna som finns i denna katalog,

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Reviderade upplagan 1.0

Reviderade upplagan 1.0 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Individuella val läsåret 2010 2011

Individuella val läsåret 2010 2011 FE1500 Aktiekunskap med privatekonomi 100 poäng 3 block 2 Du får en introduktion i olika sparformer. Du får lära dig mycket om aktier och obligationer. Du får lära dig om boende och försäkringar och hur

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år tre ES2, SE2 & SP2 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite råd utifrån

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Individuellt val 2010/2011

Individuellt val 2010/2011 Marks Gymnasieskola Individuellt val 2010/2011 I det individuella valet har du möjlighet att fritt välja kurser. Det innebär att kursernas innehåll kan, men inte behöver, överensstämma med ditt programs

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se VECKONYTT v.36 Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Dennna veckas innehåll: Höstermin slutar Facebook Matsedel Indv val Kalendarium

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare:

Studie- och yrkesvägledare: 1 Individuellt val 2010/2011 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B väljer Du två stycken 50 poängskurser. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

!! Vilka pass som är öppna för just din klass framgår av tabell Detta beror på APU/LIA i SMBO, SMME, samt HR 2-3 pga. arbete i restaurangen

!! Vilka pass som är öppna för just din klass framgår av tabell Detta beror på APU/LIA i SMBO, SMME, samt HR 2-3 pga. arbete i restaurangen NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Oavsett om Du går i årskurs 1 eller 2 skall du välja kurser för nästa läsår.

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer