HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)"

Transkript

1 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö. Eleven utför administrativa arbetsuppgifter och bedömer det egna resultatet. Administrativ service B ADM201 Eleven planerar och utför administrativa arbetsuppgifter inom ett företags olika funktioner och väljer metod och utrustning med utgångspunkt i funktion, ekonomi och arbetsmiljö. Eleven förstår samband mellan olika arbetsuppgifter och analyserar resultatet. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för eget arbete. Affärskommunikation ADM202 Eleven är väl förtrogen med affärsförlopp i företag och mellan företag. Eleven använder ett varierat och korrekt språk vid utformning av affärsdokument. Eleven presenterar insamlat material skriftligt och muntligt med hänsyn till syfte och mottagare. Affärskommunikation, engelsk ADM207 Affärskommunikation, fransk ADM208 1

2 Affärskommunikation, spansk ADM209 Affärskommunikation, tysk ADM210 Anteckningsstenografi ADM203 Eleven tillämpar Melins stenografisystem med säkerhet i olika situationer för olika skrivuppgifter. Konferensadministration ADM215 Eleven utför och tar ansvar för administrativt arbete i samband med konferenser och sammanträden. Eleven anpassar sin arbetsinsats till en aktuell situation och motiverar val av utrustning och metoder med hänsyn till funktion, ekonomi och mål för verksamheten. Offentlig förvaltning ADM204 Eleven planerar, utför och tar ansvar för administrativt arbete utifrån de förutsättningar och villkor som gäller inom offentlig förvaltning. Eleven använder vedertagna regler och facktermer samt förstår hur moderna hjälpmedel kan utnyttjas vid olika typer av sammanträden eller konferenser. 2

3 Textbehandling A ADM211 Eleven använder flertalet funktioner i ett ordbehandlingsprogram samt touchmetod och filhantering med säkerhet. Textbehandling B ADM212 Eleven arbetar snabbt och säkert vid text- och bildbehandling. Eleven utformar olika slags informationsmaterial och bedömer resultatet med hänsyn till syfte och mottagare. Textbehandling C ADM213 Eleven skapar snabbt och säkert olika dokument, rapporter och presentationer med hänsyn till syfte, mottagare och ekonomiska förutsättningar. Eleven motiverar sina val, tar eget ansvar och använder sina kunskaper i nya situationer. Ämne: FÖRETAGSEKONOMI Export och import FE202 Eleven analyserar och ser sambanden mellan de faktorer som påverkar gränsöverskridande handel och förstår hur näringsliv och samhälle påverkas. Eleven väljer metoder och hjälpmedel för att snabbt och säkert upprätta korrekta handelsdokument. Företagsekonomi B FE203 Eleven analyserar företagsekonomiska ställningstaganden och föreslår adekvata lösningar till komplexa ekonomiska problem. Eleven tolkar ekonomisk information och bedömer hur förändringar i samhället påverkar företagandet och dess villkor. 3

4 Organisation och ledarskap FE205 Eleven analyserar och föreslår adekvata lösningar av såväl strukturella som personella problem i organisationer. Eleven utformar och förmedlar olika typer av information på ett genomtänkt sätt och med för ändamålet lämpliga kommunikationsvägar. Eleven analyserar och diskuterar ledarskapets roll i olika verksamheter. Personaladministration FE206 Eleven analyserar sambanden mellan samhällsutveckling och omvärldsfaktorer samt företagens behov av en ökad flexibilitet och kompetensutveckling av personalen. Eleven tolkar arbetsrättsliga lagar och avtal, upprättar dokument och tillämpar dessa i nya situationer. Ämne: HANDEL Bransch- och produktkunskap HNDL200 Eleven informerar sakkunnigt och intresseväckande om branscher och produkter samt granskar och använder information från olika källor med utgångspunkt i syfte, tillförlitlighet, ekonomi, lagstiftning och etik. Eleven har utvecklat kunskaper om utvecklingen av internationell handel och samverkan kring konsument- och miljöfrågor. Försäljning och service HNDL201 Eleven planerar och utför olika arbetsuppgifter i samband med försäljning och service. Eleven motiverar val av utrustning och metoder med hänsyn till funktion, ekonomi och mål för verksamheten. Eleven förstår samband mellan olika arbetsuppgifter samt analyserar och förklarar olika resultat. Eleven tillämpar lagar och regler och gör egna bedömningar kring etik, säkerhet och miljö i samband med försäljning. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för eget arbete. Inköp och varuhantering HNDL202 4

5 Eleven planerar och utför olika slags arbetsuppgifter i samband med inköp och varuhantering och motiverar val av metod, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, lagstiftning, ekonomi och miljö. Eleven förstår samband mellan olika arbetsuppgifter samt analyserar och förklarar olika resultat. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för eget arbete. Ledarskap i butik HNDL209 Eleven har utvecklat kunskaper på hur ett handelsföretag kan etableras och drivas med utgångspunkt i en arbetsledares arbetsuppgifter och ansvar. Eleven diskuterar problem och möjligheter, föreslår lösningar och motiverar sina ställningstaganden på ett närmast yrkesmässigt sätt. Personlig försäljning HNDL203 Eleven agerar kundanpassat och målmedvetet i olika säljsituationer med hänsyn till lagstiftning och etik. Eleven motiverar val av metod och hjälpmedel med hänsyn till funktion, ekonomi och tillgänglighet. Eleven jämför resultat mot uppställda mål och föreslår lämpliga åtgärder. Praktisk marknadsföring A HNDL207 Eleven exponerar produkter och utformar säljstödsmaterial på ett personligt och kreativt sätt. Eleven motiverar val av metod, utrustning och utformning med hänsyn till syfte, funktion och ekonomi. Praktisk marknadsföring B HNDL208 Eleven utformar en marknadsplan och motiverar marknadsföringsarbetet utifrån en affärsidé. Eleven väljer, utformar och utvärderar olika slags säljfrämjande aktiviteter samt motiverar val av metod, utrustning och utformning med hänsyn till syfte, funktion och ekonomi. Eleven arbetar kreativt, löser uppgifter tillsammans med andra och tar ansvar för eget arbete. 5

6 Reklam i butik HNDL205 Eleven planerar och utför kreativt och målinriktat reklamarbete med utgångspunkt i ett företags marknadsplan och affärsidé. Eleven motiverar val av utformning och hjälpmedel med hänsyn till syfte och ekonomi. Eleven föreslår egna lösningar till hur profilering och kundanpassning kan förbättras utifrån en helhetssyn på marknadsföringsarbete. Transport och spedition HNDL206 Eleven föreslår lämpliga transportlösningar för olika typer av transporter och motiverar förslagen med hänsyn till funktion, ekonomi och miljö. Ämne: HANDEL OCH ADMINISTRATION Handel och administration HAD200 Eleven tar eget ansvar och har god förmåga att planera, genomföra och utvärdera varierande arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde. Eleven löser uppgifter tillsammans med andra och ger förslag till hur verksamheten och den egna arbetsinsatsen kan förbättras. Ämne: TURISM OCH RESESERVICE Turism och reseservice TURE200 Eleven planerar och genomför olika aktiviteter inom turismområdet på ett serviceinriktat sätt samt utvärderar och tar ansvar för arbetet. Eleven motiverar val av metod och arbetssätt med hänsyn till gästers behov och löser problem tillsammans med andra. Eleven anpassar sin arbetsinsats efter den aktuella situationen och använder sina kunskaper i nya situationer. 6

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort.

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. För mer information om kompetenskortet gå till: http://www.byggjarnhandlarna.se/ny_informationsbank/pdffiles/projekt_2012-09-26_kompetenskortet_-_kort_beskrivning.pdf

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer