Kursutbud 'Individuellt val' läsåret för åk 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3"

Transkript

1 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ARA1402, Modersmål A (Arabiska), 100 poäng ARA1403, Modersmål B (Arabiska), 100 poäng BF1202+BF1501, Bild och form grundkurs+utökad, poäng Kursbeskrivning: Du utforskar och dokumenterar verkligheten runt omkring dig. Vi arbetar med olika teckningstekniker i flera material. Vi tecknar människan, såväl som kroki som porträtt. Perspektiv, komposition, färglära och akvarellmålning är andra avsnitt i kursen. Anmärkning Kan inte väljas av HV, ES inriktning Bild och Mode/design. BF1502, Måleri LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger kunskaper inom akryl-, olje-, akvarell- och pastellmåleriets tekniker. Du får utveckla dina färdigheter i att självständigt genomföra ett arbete från idé till färdigt konstverk. Du får också en orientering i viktiga delar av måleriets historia. BI1201, Biologi A, 100 poäng Kursbeskrivning: I kursen gör du fältstudier och undersökningar. Du får kunskap om ekosystem, organismer, djurs beteenden, teorier om livets uppkomst och utveckling Anmärkning Kan inte väljas av NV och TE med inriktning Biomedicin/bioteknik. Möjlig meritkurs (0,5p)

2 BI1203+BI1203-A, Biologi breddning Genteknik + Biologi breddning Human fysiologi, poäng Kursbeskrivning: Fördjupning inom genteknik, genetik, evolution. Kursen behandlar senaste nytt inom högaktuella områden. Laborationer genomförs bland annat i universitetsmiljö. Fördjupning av kunskaper i biologi med tonvikt på humanfysiolog-humananatomi. Möjlighet till fördjupning inom olika humanbiologiska intresseområden. Kurserna förbereder inför högskolestudier. Anmärkning Förkunskaper BI1201. Möjliga meritkurser (båda ger 0,25p var) BKS1402, Modersmål A (Bosn/Kroat/Serb), 100 poäng BKS1403, Modersmål B (Bosn/Kroat/Serb), 100 poäng DNS1201, Dans och gestaltning, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina talanger inom dansens olika inriktningar, som jazz, fridans och klassisk balett. Den ger dig också en god grundkunskap om din kropp som uttrycksmedel. Anmärkning Kan inte väljas av ES inriktning Dans. Förkunskaper Dansträning (DNS1205) DNS1205, Dansträning, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen Dansträning innehåller olika stilar inom jazzdans och modern dans. En lektion består av uppvärmning, teknikövningar, stegkombinationer och stretch. Du övar upp din styrka, smidighet och koordination. Kursen är baserad på scenisk dans vilket innebär att du också får prova på att genom dansen förmedla olika uttryck och stämningar. Anmärkning Kan inte väljas av ES inriktning Dans DTR1206, Persondatorer, 100 poäng Kursbeskrivning: Denna datakurs ger fördjupade kunskaper om persondatorer, programvaror och kringutrustning samt ger färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen ger även färdigheter i felsökning på systemnivå. Anmärkning Förkunskaper Datorkunskap (DAA1201). Kan inte väljas av TE med inriktning IT eller EC inriktning Data. DTR1207+DTR1208, Programmering A+B, poäng Kursbeskrivning: A-kursen lär dig grunderna i programmering. Du får kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk och färdigheter i systemering och strukturering. B-kursen går lite mer in på djupet. Du lär dig mer om språkets viktigaste datastrukturer och får bl.a. färdigheter i algoritmkonstruktion. Anmärkning Programmering B (DTR1208) Möjlig meritkurs (0,25p)

3 DTR1210, Webbdesign, 100 poäng Kursbeskrivning: Denna data-kursen ger grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen skall även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. Anmärkning Kan inte väljas av EC inriktning Data, NV med inriktning Ma/Da eller TE med inriktning IT EN1202, Engelska B, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen bygger på Engelska A. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Anmärkning Förkunskaper Engelska A (EN1201). Kan inte väljas av ES, NV, RS, SP, FTV, LAG, SM eller TE. Möjlig meritkurs (0,5p) EN1203, Engelska C, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen förbereder för fortsatta studier och yrkesliv. Du arbetar med att formulera mål, välja och motivera arbetsmetod, formulera och genomföra en arbetsplan samt att utvärdera och på olika sätt presentera resultatet av ett arbete, varvid du visar ett kritiskt förhållningssätt. I kursen ingår också att läsa några skönlitterära verk från olika genrer och epoker samt känna till realia. Du fördjupar dig i språkets olika färdigheter och förbereds för CAE-examen (Certificate in Advanced English). För att få diplomet anmäler du dig till ett prov arrangerat av Cambridge University till en kostnad av f.n kr. Mycket goda kunskaper i engelska är en fördel. Anmärkning Förkunskaper Engelska B (EN1202). Möjlig meritkurs (0,5p) FBL1201, Fotografisk bild A, 100 poäng Kursbeskrivning: Du utvecklar ditt fotografiska bildberättande och arbetar med gemensamma teman, tolkning och analys. Anmärkning Kan inte väljas av MP profil Foto och form, ES inriktning Bild FBL1202 Fotografisk bild B, 100 poäng Kursbeskrivning: Fortsättningskursen ger ytterligare kunskaper, samt fördjupning i foto som konstnärligt uttryckssätt. Kursen betonar tematiska projekt o. gemensamma utställningar. Tonvikt läggs vid tolkning och analys. Anmärkning Förkunskaper Fotografisk bild A (FBL1201). Kan inte väljas av MP profil Foto och form.

4 FE1202+RK1203, Företagsekonomi A + Rättskunskap, poäng Kursbeskrivning: FE Grundkurs i ämnet med inslag av privatekonomi. Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder anpassade till vald studieinriktning. RK Kursen behandlar i första hand vardagslivets juridik. Kursen skall också bidra till att ge den insikt och de färdigheter som är nödvändiga att ha för att kunna vara medborgare i ett modernt samhälle. Anmärkning Kan inte väljas av SP inriktning ekonomi eller HP. Rättskunskap (RK1203) möjlig meritkurs (0,25p) FOG1502, Formgivning B - Glas och keramik LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger Dig fördjupade kunskaper i att använda glas och lera och arbetar med form från idé till färdigt konstverk eller arbete. Du lär Dig om materialens användande historiskt och arbetar även med utställningsteknik. GLKE1403, Formgivning A (Glas och keramik), 100 poäng Kursbeskrivning: Du designar bruksföremål och formar konstverk i lera och glas, t ex skulpturer, drejade muggar, tekannor och smycken. FR1301, Franska steg 1, 100 poäng FR1302, Franska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning. Anmärkning Förkunskaper Franska steg 1 (FR1301) eller från elevens val från grundskolan. FR1303, Franska steg 3, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen. Anmärkning Förkunskaper Franska steg 2 (FR1302) eller från språkval från grundskolan. Möjlig meritkurs (0,5p) FR1304, Franska steg 4, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan aktivt delta i samtal kring kända ämnen, tillgodogöra dig innehållet i enkla skönlitterära verk samt kan reflektera och dra egna slutsatser om din språkinlärning. Anmärkning Förkunskaper Franska steg 3 (FR1303). Möjlig meritkurs (0,5p)

5 FS1201+FS1202, Filosofi A + Filosofi B, poäng Kursbeskrivning: Utveckla förmågan till kritiskt tänkande och analys liksom förmågan att argumentera. Få insikter i klassiska filosofiska frågeställningar och hur man har arbetat med dessa. Anmärkning: Kan inte väljas av SP, NV med inriktning Samhälle eller SP med inriktning ekonomi. Filosofi A (FS1201) möjlig meritkurs (0,25p) HI1201, Historia A, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger grundläggande drag i den historiska utvecklingen. Du får lära dig att analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang. Tonvikten kan läggas på modern historia (1900-talet) med dess betydelse för dagens händelser. Anmärkning Kan inte väljas av RS ES, ID, NV, SP, LAG och SM HI1202, Historia B, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen anpassas till Din studieinriktning. Den ökar Din självständiga och kritiska förmåga genom fördjupningar och temaarbeten. De historiska studierna breddas genom komparativa studier över tiden och rummet. Anmärkning Förkunskaper Historia A (HI1201). Kan inte väljas av NV med inriktning Samhälle eller SP med inriktningarna Samhällsvetenskap eller Kultur. Möjlig meritkurs (0,5p) IDH1202+LPL1205, Idrott och hälsa B+Ledarskap inom lek och idrott, poäng Kursbeskrivning: Du fördjupar dig inom olika idrotter och deras kulturella bakgrund. I den andra kursen jobbar du med ledarskap mot lek- och idrottsverksamhet, Vi pratar om hur en ledare kan påverka och stödja en individ och grupp mm Anmärkning: Kan inte väljas av LAG. Förkunskaper Idrott och hälsa A (IDH1201) Idrott och hälsa B (IDH1202) Möjlig meritkurs (ger 0,25p) IDH1504, Snö-, is- och vattenidrott LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen skapar möjligheter till aktiviteter utanför ramen för den traditionella skolidrotten. I kursen ingår organisationskunskap med avseende på säkerhet, ledarskap och genomförande av ex. skidresor, kanoting. Anmärkning Kursen ges onsdag eftermiddag IDH1506, Hälsokunskap LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Detta är en kurs för dig som är intresserad av begreppet hälsa. Vi diskuterar levnadsvanor utifrån ett hälsoperspektiv. I kursen ingår även frågor om relationer, kränkande behandling, tobak, alkohol, kost mm. IDH1510, Fotboll A LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Du utvecklar dig som fotbollsspelare. Den praktiska inriktas mot teknik och spelträning. Teoretiska och sociala momenten förstärker den praktiska delen - såsom samarbetsförmåga, självdisciplin, tolerans och 'Fair play'.

6 IT1301, Italienska steg 1, 100 poäng IT1302, Italienska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning. Anmärkning Förkunskaper Italienska steg 1 (IT1301). IT1303, Italienska steg 3, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen. Anmärkning Förkunskaper Italienska steg 2 (IT1302). Möjlig meritkurs (0,5p) JAP1301, Japanska steg 1, 100 poäng JAP1302, Japanska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning. Anmärkning Förkunskaper Japanska steg 1 (JAP1301). JAP1303, Japanska steg 3, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen. Anmärkning Förkunskaper Japanska steg 2 (JAP1302). KUHI1201+KUHI1500, Filmkunskap +fördjupning, poäng Kursbeskrivning: Kursen utvecklar dina kunskaper att analysera och förstå filmer och olika filmiska uttryck. Kursen är intressant för dig som vill se på och diskutera film. LAS1201, Latin med allmän språkkunskap A, 100 poäng Kursbeskrivning: En språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom århundradena fram till vår egen tid. Du lär känna grekisk och romersk historia, samt konst och litteratur som inspirerat konstnärer och författare i århundraden. Anmärkning Möjlig meritkurs (ger 0,5p) LAS1202, Latin med allmän språkkunskap B, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen bygger på studier av kortare latinska originaltexter. Fördjupat studium av romersk kulturhistoria. Anmärkning Förkunskaper Latin A (LAS1201).

7 MA1203, Matematik C, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen bygger vidare på MA1202 inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. Anmärkning Kan inte väljas av NV. Förkunskaper Matematik B (MA1202). Möjlig meritkurs (0,5p) MA1204, Matematik D, 100 poäng Kursbeskrivning: Trigonometri, derivata, primitiva funktioner och integraler. Anmärkning Kan inte väljas av NV. Kan läsas parallellt med Matematik C (MA1203). Möjlig meritkurs (0,5p) MA1206-C+MA1206-D, Matematik breddning + Matematik breddning, poäng Kursbeskrivning: Kursen läses på Linnéuniversitetet och omfattar 7,5 högskolepoäng. Det kommer att vara en del föreläsningar och träffar på universitetet, Internet-baserad undervisning och räkneövningar på den egna skolan. Tentamen sker på universitetet. Kursen behandlar Vektorgeometri. Anmärkning Förkunskapskrav Matematik C (MA1203) MA1207+MA1205, Matematik diskret + Matematik E, poäng Kursbeskrivning: Matematik diskretkursen (HT) behandlar mängder, de hela talens egenskaper, talföljder, kombinatorik och satslogik. Matematik E-kursen (VT) behandlar algebra, funktionslära, trigonometri, geometri, differential- och integralkalkyl. Anmärkning Matematik diskret kräver förkunskaper i Matematik C (MA1203). Möjliga meritkurser (båda ger 0,5p var) MAD1301, Mandarin/Kinesiska steg 1, 100 poäng MAKU1501, Matkultur LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Du får lära Dig att laga svensk och utländsk mat. Du får lära känna svensk matkultur och mat och matvanor i andra länder. Anmärkning Kan inte väljas av HR, LP MU1208+MU1508, Körsång A + Utökad körsång LK, poäng Kursbeskrivning: Du får sjunga flerstämmigt i kör i olika stilar. Framträdanden vid Lucia/jul mm. Kursen kommer att ligga efter skoltid samläsning sker mellan olika körkurser och årskurser Anmärkning Kan inte väljas av ES med inriktning musik

8 MU1209, Körsång B, 100 poäng Kursbeskrivning: Du får sjunga flerstämmigt i kör i olika stilar. Framträdanden vid Lucia/jul mm. Kursen kommer att ligga efter skoltid samläsning sker mellan olika körkurser och årskurser Anmärkning Kursen bygger på Körsång (MU1208) och Utökad körsång (MU1508). Kan inte väljas av ES med inriktning musik MU1201, Ensemble A, 100 poäng Kursbeskrivning: Du får sjunga flerstämmigt i kör i olika stilar. Framträdanden vid Lucia/jul mm. Kursen kommer att ligga efter skoltid samläsning sker mellan olika körkurser och årskurser. Anmärkning Kursen bygger på Körsång (MU1208), Utökad körsång (MU1508) och Körsång B (MU1209). Kan inte väljas av ES med inriktning musik MU1500, Musik A LK, 100 poäng Kursbeskrivning: En kurs för dig som gillar att spela eller sjunga tillsammans med andra eller spela i en rockensemble? Vill du lära dig grunderna i piano, gitarr, trummor eller bas? Vill du lära dig lite om musikteori och om musik från olika tider och stilar? Anmärkning Kan inte väljas av ES med inriktning musik MU1501, Musik B LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Du fortsätter att utveckla ditt kunnande, sångligt och instrumentalt. Du sjunger i kör och medverkar i olika ensembler. Du får fortsatt undervisning i gehörs- och musiklära. Du får lära dig litet om musikhistoria. Anmärkning Förkunskaper Musik A (MU1500). Kan inte väljas av ES med inriktning musik MU1202, Ensemble B, 100 poäng Kursbeskrivning: Du fortsätter att utveckla ditt kunnande, sångligt och instrumentalt. Du sjunger i kör och medverkar i olika ensembler. Du får fortsatt undervisning i gehörs- och musiklära. Du får lära dig litet om musikhistoria. Anmärkning Förkunskaper Musik A (MU1500) och Musik B (MU1501) NK1202, Naturkunskap B, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger bl. a. kunskap om naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst, villkor, utveckling och mångfald. Anmärkning Kan inte väljas av ID, SP, SM, LAG, eller SPE. Möjlig meritkurs (0,5p) OMV1209, Medicinsk grundkurs, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap om kroppens uppbyggnad, funktion, om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt. Anmärkning Kan inte väljas av OP eller RS

9 OMV1504, Varför gör det så ont i min själ kurs A LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Du lär dig varför psykisk ohälsa uppstår, hur man reagerar i en krissituation samt hur detta hanteras. Genom lektioner, filmer och arbeten får du kunskap om självmordsproblematik, ångest, tonårsdepressioner, självdestruktivitet samt olika fobier. Anmärkning Kan inte väljas av OP PER1402, Modersmål A (Persiska), 100 poäng PER1403, Modersmål B (Persiska), 100 poäng Kursen ges på följande skola/or: Kan ges på alla POL1402, Modersmål A (Polska), 100 poäng POL1403, Modersmål B (Polska), 100 poäng PS1201+SV1205, Psykologi A + Svenska C, poäng Kursbeskrivning: Psykologi-kursen behandlar människors behov - kroppsligt och känslomässigt i olika skeden av livet. Vi arbetar också med varseblivning och kroppsspråk, arv och miljö. Ämnet ger många möjligheter till diskussioner och utbyte av erfarenheter. Svenska C utvecklar och fördjupar dina kunskaper och färdigheter att använda språket som redskap för kommunikation, tänkande, inlärning och problemlösning. Både muntliga och skriftliga moment ingår i kursen. Anmärkning Kan inte väljas av NV med inriktning Samhälle, RS, OP, SP, LAG, SM och ID. Möjliga meritkurser (båda ger 0,25p var) PS1201+PS1202, Psykologi A + B, poäng Kursbeskrivning: Kursen behandlar människors behov - kroppsligt och känslomässigt i olika skeden av livet. Vi arbetar också med varseblivning och kroppsspråk, arv och miljö. Ämnet ger många möjligheter till diskussioner och utbyte av erfarenheter. Anmärkning Kan inte väljas av ID, NV med inriktning Samhälle, OP, RS, SP, SM och LAG. Möjliga meritkurser (båda ger 0,25p var)

10 RBL1201, Rörlig bild A, 100 poäng Kursbeskrivning: Hur gör man en film? Du får lära dig både i teori och i praktik. Vi arbetar med alla delar i en produktion. Vi ser på film och pratar film. Du kommer att få filma, redigera och dela med dig av dina produktioner på olika sätt, t ex via webben. Anmärkning: Kan inte väljas av MP eller FTV RY1301, Ryska steg 1, 100 poäng RY1302, Ryska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning Anmärkning Förkunskaper Ryska steg 1 (RY1301) RY1402, Modersmål A (Ryska), 100 poäng RY1403, Modersmål B (Ryska), 100 poäng Kursen ges på följande skola/or: Kan ges på alla SAM1402, Modersmål A (Somaliska), 100 poäng SAM1403, Modersmål B (Somaliska), 100 poäng Kursen ges på följande skola/or: Kan ges på alla SOMS1201, Etik och livsfrågor, 100 poäng Kursbeskrivning: Du får kunskaper om centrala etiska frågor och begrepp, värderingar och värdekonflikter. Kursen ger även fördjupade kunskaper om hur man inom olika livsåskådningar ser på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Anmärkning Kan inte väljas av OP och RS. Möjlig meritkurs (0,5p) SON1402, Modersmål A (Sydkurdiska-sorani), 100 poäng

11 SON1403, Modersmål B (Sydkurdiska-sorani), 100 poäng SP1301, Spanska steg 1, 100 poäng SP1302, Spanska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning Anmärkning Förkunskaper Spanska steg 1 (SP1301) eller från elevens val från grundskolan. SP1303, Spanska steg 3, 100 poäng Kursbeskrivning:. Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen. Anmärkning Förkunskaper Spanska steg 2 (SP1302) eller från språkval från grundskolan. Möjlig meritkurs (0,5p) SP1304, Spanska steg 4, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan aktivt delta i samtal kring kända ämnen, tillgodogöra dig innehållet i enkla skönlitterära verk samt kan reflektera och dra egna slutsatser om din språkinlärning. Anmärkning Förkunskaper Spanska steg 3 (SP1303). Möjlig meritkurs (0,5p) SV1204, Litterär gestaltning, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig genom det skrivna ordet. Du lär Dig skriva i olika genrer, känna till stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och att experimentera med dem i Ditt eget skrivande. SVST, Svetskurser, 100 poäng Kursbeskrivning: Här får du grundläggande svetskurser anpassat efter dina förkunskaper. TEA1202, Ljus- och ljudteknik, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen ger Dig grundläggande kunskaper i framförallt ljusteknik. Du lär Dig hur olika strålkastare, ljusbord & utrustning fungerar och får tillfälle att praktisera kunskaperna vid sceniska arrangemang. Anmärkning Obs! Flera studiebesök. Mycket helg & kvällsarbete ingår.

12 TEA1204, Teater - Scenisk gestaltning A, 100 poäng Kursbeskrivning: Du som spelar teater, stiger in i en annan människas livssituation och tänker, känner, talar och handlar som han/hon tror att personen i rollen skulle ha gjort. Vill du prova? Du kommer att få stå på en scen och möta en publik. Anmärkning Kan inte väljas av ES med inriktning Teater TEA1208, Teater - Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng Kursbeskrivning: Fortsättningskursen i teater handlar mycket om att skapa en roll, att utveckla en karaktär. I kursen ingår också textanalys, dramaövningar och improvisationer. Anmärkning Förkunskaper Scenisk gestaltning A (TEA1204) TEA1207, Teater - Scenisk produktion, 100 poäng Kursbeskrivning: Fortsättningskurs teater. Anmärkning Förkunskaper Scenisk gestaltning A, (TEA1204) och Sceniskt karaktärsarbete (TEA1208). Kan inte väljas av ES med inriktning Teater TEU1500, 3D Studio Max grundkurs LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Med detta data-program lär du dig att skapa tredimensionella modeller, digitala fotorealistiska stillbilder och animeringar (digital video). Denna typ av program är mycket vanlig inom design och filmskapande Anmärkning Förkunskaper Matematik A (MA1201) och Engelska A (EN1201) TKF1500, Klädsömnad A LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Du lär dig sy dina egna kläder precis som du vill ha dem och till en bråkdel av butikspriset. Du lär dig grunderna i klädsömnad, samt lär dig se skillnaden på olika material och kvalitet. Låt dig inspireras...bli din egen favoritdesigner. Anmärkning Viss materialkostnad TKF1501, Klädsömnad B LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen är en fortsättning på Klädsömnad A där Du får chansen att bygga vidare på Din egen helt unika garderob kanske inspirerad av dräkthistoria eller modevisningarna i Paris, Milano och New York. TKF1502, Klädsömnad C LK, 100 poäng Kursbeskrivning: Kursen är en fortsättning på Klädsömnad B. TNH1201, Teckenspråk för hörande steg 1, 100 poäng Kursbeskrivning: Du får lära dig att teckna och avläsa ett tydligt och enkelt teckenspråk. Du får också lära dig att bokstavera med hjälp av teckenspråk. Här får du en chans att lära dig ett annorlunda språk - tala är silver, teckna är guld. Anmärkning Möjlig meritkurs (0,5p) TY1301, Tyska steg 1 (Tyska), 100 poäng

13 TY1302, Tyska steg 2, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan delta i enkla samtal om vardagssituationer, uttrycka dig i enkel form och skrift, samt kan reflektera över din egen språkinlärning vad det gäller tal och läsning Anmärkning Förkunskaper Tyska steg 1 (TY1301), eller från elevens val från grundskolan. TY1303, Tyska steg 3, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan berätta om vardagssituationer så att samtal hålls igång, förstår enkla instruktioner och beskrivningar och du ökar din egen reflektion över språkinlärningen. Anmärkning Förkunskaper Tyska steg 2 (TY1302) eller från språkval från grundskolan. Möjlig meritkurs (0,5p) TY1304, Tyska steg 4, 100 poäng Kursbeskrivning: Du kan sedan aktivt delta i samtal kring kända ämnen, tillgodogöra dig innehållet i enkla skönlitterära verk samt kan reflektera och dra egna slutsatser om din språkinlärning. Anmärkning Förkunskaper Tyska steg 3 (TY1303) Möjlig meritkurs (0,5p)

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 2

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 2 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 2 BILBIL01b, Bild och form 1b, 100 poäng Kursbeskrivning: I kursen arbetar vi med bildens grunder och diskuterar dem. Vi behandlar många olika tekniker

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet kattegattgymnasiet sannarpsgymnasiet sturegymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet passar utmärkt för dig som vill inrikta dig mot att arbeta med

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar

Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2009-10 Anvisningar...1 Meritkurser inom det individuella valet...2 Kurskalender...3 Affärskommunikation engelska: 50 poäng...4 Affärskommunikation spanska: 50 poäng...4

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt val 2011/2012

Individuellt val 2011/2012 1 Individuellt val 2011/2012 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B och C väljer Du en 50 poängskurs i vardera. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kursutbud för Individuellt valt ämne läsåret 2016/2017

Kursutbud för Individuellt valt ämne läsåret 2016/2017 Individuellt valt ämne 2016-2017 Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse. Du kan genom

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

DTR1211 - Databashantering

DTR1211 - Databashantering DTR1211 - Databashantering Kursen skall ge kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser DTR1209 - Programmering C Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VALET INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 HU, SP, NV, ES, MU Inför ÅK 2 och 3 Individuella valet för åk 2 och 3 läsåret 2016/2017 Här finns de kurser som du kan välja inför åk 2 och 3 som individuellt

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Kursnamn och kursbeskrivning Årskurs Affärsjuridik Rättskunskap Aktiekunskap med privatekonomi Alternativ och kompletterande kommunikation

Kursnamn och kursbeskrivning Årskurs Affärsjuridik Rättskunskap Aktiekunskap med privatekonomi Alternativ och kompletterande kommunikation Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 2 och 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

Estetiska programmet. Kulturama.se. Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad

Estetiska programmet. Kulturama.se. Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad Estetiska programmet Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad 8 profiler Musikalartist, Dansare, Skådespelare, Filmare, Fotograf, Konstnär & Designer, Artist & Musiker, Musikproducent Kulturama.se Sveriges

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

Kursbeskrivning gymnasiala kurser

Kursbeskrivning gymnasiala kurser Kursbeskrivning gymnasiala kurser Biologi A, 100p...3 Biologi B, 50p...3 Bokföring, 100p...3 Databashantering, 100p...3 Databashantering med SQL och SQL Server, 150p...3 Datakörkortet, 250p...4 Datorkunskap

Läs mer

SOUL HÅRDROCK JAZZ KLASSISKT MUSIKAL SÅNG PIANO DANS STEP TEATER KÖR MÅLERI GRAFIK FORM KERAMIK SCENOGRAFI MATTE B ENGELSKA B HISTORIA A SPRÅK

SOUL HÅRDROCK JAZZ KLASSISKT MUSIKAL SÅNG PIANO DANS STEP TEATER KÖR MÅLERI GRAFIK FORM KERAMIK SCENOGRAFI MATTE B ENGELSKA B HISTORIA A SPRÅK ES SOUL HÅRDROCK JAZZ KLASSISKT MUSIKAL SÅNG PIANO DANS STEP TEATER KÖR MÅLERI GRAFIK FORM KERAMIK SCENOGRAFI MATTE B ENGELSKA B HISTORIA A SPRÅK MUSIK MUSIKAL BILD OCH FORM STUDIEFÖRBEREDANDE Estetiska

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 2016-02-04 Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 10 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

PRO GRAM KATA LOG ESTETISK ESTETISK ESTETISK SAMHÄLL SAMHÄLL. Dans Musikal Design & Konst Beteendevetenskap Medier, information & kommunikation

PRO GRAM KATA LOG ESTETISK ESTETISK ESTETISK SAMHÄLL SAMHÄLL. Dans Musikal Design & Konst Beteendevetenskap Medier, information & kommunikation KARLSTAD GYMNASIEUTBILDNING 2015/2016 SAMHÄLL SAMHÄLL Dans Musikal Design & Konst Beteendevetenskap Medier, information & kommunikation PRO GRAM KATA LOG Estetisk FOLKUNIVERSITETETS GYMNASIUM för innovation

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 2016-01-15 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar TEATER, DANS, MUSIK, SÅNG, BILD & FORM Årskurs 4 9 Kulturama grundskolor Sveriges största center för estetiska utbildningar Välkommen på ÖPPET HUS! Läs mer på sid 3 Det ska vara ROLIGT att gå i skolan!

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid KARAKTÄRSÄMNEN 700 Arbetsmiljö & Säkerhet 50 50 Arbetssätt & Lärande 50 50 Barn-, Kultur- & Fritidsverksamhet inkl APU 100 100 Datorkunskap 50 50 Fritidskunskap

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 7 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2013-2014 BILBIL01b, Bild och form 1b Kursbeskrivning: I kursen arbetar vi med bildens grunder och diskuterar dem. Vi behandlar många olika tekniker och motiv som t

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Valkatalog. Årskurs7. Informationsmaterial till elever och föräldrar inför val till Fryxellska skolan lå 2016/2017. Fryxellska skolan 2016-03-15

Valkatalog. Årskurs7. Informationsmaterial till elever och föräldrar inför val till Fryxellska skolan lå 2016/2017. Fryxellska skolan 2016-03-15 Valkatalog Årskurs7 Informationsmaterial till elever och föräldrar inför val till Fryxellska skolan lå 2016/2017 Fryxellska skolan 2016-03-15 1 Fryxellska skolan 2016-03-15 Sunne Till Dig som ska börjar

Läs mer

Barn-kultur- och Fritidsverksamhet. Bild och form. Kurs. Poäng, Förkunskapskrav Ytterligare information kan inhämtas i biblioteket samt hos Syv

Barn-kultur- och Fritidsverksamhet. Bild och form. Kurs. Poäng, Förkunskapskrav Ytterligare information kan inhämtas i biblioteket samt hos Syv Barn-kultur- och Fritidsverksamhet Au-pair Kursen skall ge kunskaper om arbete i hemmet med barn utifrån ett interna- BKF1501 ÅR3 tionellt och kulturellt perspektiv. Kursen skall utveckla elevens kunskaper

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

FL Hantverksprogrammet -florist

FL Hantverksprogrammet -florist FL Hantverksprogrammet -florist INDIVIDUELLA VAL 2012/2013 Individuellt val a k1 la sa r 2012/2013 Nu är det dags att göra individuella val inför årskurs 2 och 3. 2013-01-18 Hur mycket ska jag välja? Du

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2010/11. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2010/2011. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2010/11. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2010/2011. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2010/2011 Ny upplaga 1 Schillerska Gymnasiet - Kurskatalog 2010/11 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Lilla indval för ES10, HP10 & MP10

Lilla indval för ES10, HP10 & MP10 Lilla indval för ES10, HP10 & MP10 Lilla individuella valet - läsåret 2011/2012 Du som går i ES10, HP10 eller MP10 väljer 200p indval till nästa läsår. Du väljer 100p lilla indval och 100p indval. Valet,

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Sid Utbildningen 2 Pedagogiken 2 Ämnen: Modernt 3 Balett 4 Jazz 5 Stepp 6 Partnering 7 Dansrepertoar 8 Scenframställning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Läsåret 16/17. Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val

Läsåret 16/17. Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val Läsåret 16/17 1 Viktig information angående ditt individuella val! I-valen görs i Dexter. Dexter kommer vara öppen mellan den 15 februari- 7 mars. Detta

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

VALLENTUNA GYMNASIUM KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

VALLENTUNA GYMNASIUM KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL VALLENTUNA GYMNASIUM KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL till årskurs 2 och 3 läsåret 2008/2009 Till alla elever i åk 1 och åk 2 KATALOG OM INDIVIDUELLT VALKURSER LÄSÅRET 2008/09 Det individuella valet består

Läs mer