Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om inriktningsval och individuella val på ED"

Transkript

1 KURSKATALOG STUDIEVAL PÅ ED

2 Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30) för läsåret I den här katalogen kan du se vilka kurser vi erbjuder och du kan också se om kursen ger dig några meritpoäng. Läs mer om meritvärde och meritpoäng längst bak i katalogen. Dina val gör du på webben studieval.skola.jonkoping.se. Inloggningsuppgifter får du på din elevmejl (den med När du är klar med ditt val lämnar du även en utskriftskvittens till din klassföreståndare senast 11 februari. Valet du ska göra är dels ett inriktningsval samt individuellt val på 100 poäng om du går i år 1 (val till år 2) och 200 poäng om du går i år 2 (val till år 3). Valperioden sträcker sig under perioden 10 januari till 10 februari Gör du inte ditt val i tid riskerar du att inte kunna välja från samma breda utbud som övriga. Vanligtvis får du den kurs du väljer, men får kursen färre än 10 deltagare är risken stor att den att ställs in och du får ditt andrahandsval. Därför är det viktigt att även markera ett andrahandsval. Det är också viktigt att du tar dig tid att göra rätt val redan från början. ED har som riktmärke att inte tillåta att elever byter kurs på sitt individuella val fem veckor efter att kursen har startat. När du får ett val som innebär att du får ett utökat program, så måste du kontakta din SYV innan du börjar kursen och meddela vilken kurs du vill läsa som utökad, vilket kommer att synas på din individuella studieplan samt ditt betyg. Läs mer om utbildningar efter gymnasiet på högskoleverkets hemsida (www.studera.nu) och arbetsförmedlingens hemsida under Yrke och framtid (www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html). Har du några frågor är du välkommen med dem till din SYV. Lena Hartvigsson (EN, JING, NV) Tel Karin Röstedal (OP, PRIV-OP, TE) Tel Johanna Gårdving-Stenered (HP, SP, IV-F) Tel Lycka till med dina val! Stefan Claesson Gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet ii

3 Innehållsförteckning 1 Inriktningsval och profilval... 1 Energiprogrammet... 1 Handelsprogrammet... 1 JING.2 Naturvetenskapsprogrammet... 3 Omvårdnadsprogrammet... 5 Samhällsvetenskapsprogrammet... 6 Teknikprogrammet Översikt kurser till individuella val... 8 Översikt individuella val till år Översikt individuella val till år 3 kort lektion... 9 Översikt individuella val till år 3 lång lektion Språk Engelska B 100 poäng *ej för SP, NV, OPS, TE JING Engelska C 100 poäng Moderna språk steg Moderna språk Tyska poäng Moderna språk Spanska poäng Moderna språk Franska poäng Moderna språk Arabiska poäng Modersmål A, B aktiv tvåspråkighet Svenska C 50 poäng *ej för SP JINGSP Teckenspråk för hörande, steg poäng Humaniora Etik- och livsfrågor 100 poäng *ej för OP Geografi A 100 poäng *ej för SP JINGSP Historia A 100 poäng *ej för SP, NV, OPS JING Historia B 100 poäng Psykologi A 50 poäng *ej för SP, OP JINGSP Psykologi B 50 poäng Religionskunskap B 50 poäng Samhällskunskap B 100 poäng Naturvetenskap och teknik Biologi B 50 poäng *ej för NVNA, NVKE, NVMV Bioteknik 100 poäng CAD-teknik A 50 poäng *ej för TEDE, TENV CAD-teknik B 50 poäng *ej för TEDE Fysik B 150 poäng *ej för NV(NA, KE), JINGNV TENV Kemi B 100 poäng *ej för NVNA, NVKE NVMV Kemi B 100 poäng *ej för NVNA, NVKE NVMV Matematik B 50 poäng *ej för NV, SP, OPS, TE, JING Matematik C 100 poäng *ej för NV, TE, JINGNV Matematik D 100 poäng *för TEDE Matematik E 50 poäng *ej för NVMD Entreprenörskap Affärskommunikation engelska 50 poäng Aktiekunskap A 50 poäng Aktiekunskap B 50 poäng Företagsekonomi A 50 poäng *ej för HP och SP Organisation och ledarskap 50 poäng *ej för OPOM Rättskunskap 50 poäng *ej för SP Ung Företagsamhet 100 poäng *ej för HP, SPAF SPFÖ iii

4 7 Media Filmkunskap 50 poäng Fotografisk bild A 100 poäng Webbdesign 100 poäng Hälsa och Idrott Barns och ungdomars hälsa - 50 poäng *ej för OPOM Bollspel A 100 poäng Hälsopedagogik 50 poäng Idrott och hälsa B 50 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Massage 50 poäng Pedagogiskt ledarskap 100 poäng Pröva på yoga 50 poäng Specialidrott A 200 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Specialidrott B 100 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Hantverk och skapande Bild och form, grundkurs 50 poäng *ej för TEDE Design 100 poäng *ej för TEDE Ensemble A 100 poäng Körsång A 50 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Matlagning, baskurs 50 poäng Silversmide A (Materialkunskap) 50 poäng Silversmide B 50 poäng Meritvärde och meritpoäng iv

5 1 Inriktningsval och profilval Här kan du läsa om de kurser som ingår i de inriktningar/profileringar som finns på ditt program. Gör klart vilken inriktning/profilering du vill gå innan du gör ditt individuella val då dessa val påverkar varandra. Energiprogrammet På energiprogrammet läser du inriktningen VVS och kylteknik. För dig som går EN1 Du som går EN1 har möjlighet att göra ett blockval med individuellt val som är speciellt anpassat till energiprogrammet och kommer att läsas under både år 2 och 3. I kombination med detta ska du välja ett individuellt val på. Väljer du inte blocket kylteknik, så gör du ett individuellt val på. Du måste prata med din SYV innan du väljer ett individuellt val istället för ett blockval. Kylteknik (2) Kyl - installation CAD-teknik A 200p Individuellt val () och Individuellt val () För dig som går EN2 Du som går EN2 fortsätter med ditt blockval (kylteknik) från år 1. Handelsprogrammet På handel- och administrationsprogrammet läser du inriktningen Handel och service Turismprofil. För dig som går HP2 Du som går HP2 fortsätter på den inriktning du valde i ettan samt gör ett individuellt val på 200p. Individuellt val (200p) 1

6 JING På Jönköpings internationella näringslivsutbildning (JING) läser du inriktningen Naturvetenskap Samhällsvetenskap. För dig som går JING1 Du som går JING1 ska göra ett individuellt val på 100 poäng. Du har möjlighet att dessutom göra ett val utefter din inriktning (kurser inom parentes är valbara inför år 3). OBS! Valet utöver individuellt val () ger ett utökat program. Individuellt val () och Modernt språk Fyll i vilket språk du vill läsa och ange språksteg kan kombineras med Val 1 (1) JINGNV1 (utanför ind. valstid) Biologi A (läses redan) Biologi B Kemi B Val 1 () JINGSP1 (utanför ind. valstid) Historia B (Psykologi B, Samhällskunskap B) För dig som går JING2 Du som går JING2 ska göra ett individuellt val på 100 poäng. Du har möjlighet att dessutom göra ett val utefter din inriktning. OBS! Valet utöver individuellt val () ger ett utökat program. Individuellt val () Val 1 (1) JINGNV2 (utanför ind. valstid) Biologi B Kemi B Val 2 () JINGNV2 Psykologi A Rättskunskap Val 3 () JINGNV2 CAD-teknik B kan kombineras med Val 1 (1) JINGSP2 (utanför ind. valstid) Psykologi B Samhällskunskap B Val 2 () JINGSP2 Aktiekunskap B Rättskunskap Val 3 () JINGSP2 CAD-teknik B 2

7 Naturvetenskapsprogrammet På naturvetenskapsprogrammet läser du inriktningen Naturvetenskap (med profilering mot natur kemi), Miljövetenskap Matematik och datavetenskap. För dig som går i NV1 Du som går NV1 ska göra ett inriktningsval (alla lika stora men har olika fördelning mellan år 2 och år 3, kurser inom parentes läses år 3) och sedan ett individuellt val på. Naturvetenskap (3) Natur Biologi - breddning Teknik, människa, samhälle och Biologi B Fysik B Kemi B 1 Miljövetenskap (3) Biologi - breddning Teknik, människa, samhälle och Biologi B Kemi B Miljökunskap (Miljöpolitik) alternativt Naturvetenskap (2) Kemi Biologi B Fysik B 50/1 Kemi breddning Kemi B (Kemi C, Fysik B) Matematik och datavetenskap (400p) Matematik - diskret Persondatorer Programmering A (Programmering B, Webbdesign, Databashantering, Ma E) och Individuellt val () 3

8 För dig som går i NV2 Du som går NV2 ska välja dina valbara kurser inom din inriktning och sedan göra ett individuellt val på 200p. Naturvetenskap (1) Miljövetenskap (200p) Bioteknik Geografi A samt Matematik E Psykologi A Natur Bioteknik Geografi A samt Matematik E Psykologi A och Miljöpolitik alternativt Matematik E Psykologi A Naturvetenskap () Kemi Matematik och datavetenskap (300p) Databashantering Matematik E Programmering B Webbdesign och Individuellt val (200p) 4

9 Omvårdnadsprogrammet På omvårdnadsprogrammet läser du profilering Samhällsvetenskap Omvårdnad. Profilvalet görs redan inför år 1. För dig som går i OP1 Du som går i OPOM1 ska göra ett individuellt val på. Du som går OPS1 har redan valt. För OPOM1 Individuellt val () För OPS1 Individuellt val (redan valt) För dig som går i OP2 Du som går i OPOM2 ska göra ett individuellt val på 200p och du som går i OPS2 ska göra ett individuellt val på För OPOM2 Individuellt val (200p) För OPS2 Individuellt val () 5

10 Samhällsvetenskapsprogrammet På samhällsvetenskapsprogrammet läser du ekonomiinriktning och kan välja att läsa profilering Affärsekonom Företagare. För dig som går SP1 Du som går SP1 har tidigare gjort ett preliminärt profilval. Till år 2 gör du ditt definitiva profilval, som påverkar hur kurserna under år 2 läggs upp, men profilerna i sin helhet läses i år 3 (se beskrivning för SP2). Du ska även göra ett språkval på och sedan ett individuellt val på. Affärsekonom (200p) (kurser läses år 3, se nedan) Företagare (200p) (kurserna läses år 3, se nedan) och Modernt språk Fyll i vilket språk du vill läsa och ange språksteg och Individuellt val () För dig som går SP2 Du som går SPAF2 ska välja gren inom Affärsekonomprofilen samt göra ett individuellt val på 200p. Du som går SPFÖ2 ska göra ett individuellt val på 200p. För SPAF2 Affärsekonom (200p) För SPFÖ2 Företagare (200p) Marknadsföring Marknadsföring Småföretagande B Affärsjuridik Finansiering och kalkylering Marknadsföring alternativt För SPAF2 Affärsekonom (200p) Redovisning Affärsjuridik Finansiering och kalkylering Redovisning och beskattning och För SPAF2 och SPFÖ2 Individuellt val (200p) 6

11 Teknikprogrammet På teknikprogrammet läser du inriktningen Arkitektur och design med specialiseringen Design Naturvetenskap. För dig som går i TE1 Du som går TE1 ska göra ett specialiseringsval och sedan välja din typ av Estetisk verksamhet (bild musik) samt välja ett individuellt val på. Design (2) Naturvetenskap (2) Bild och form, grundkurs CAD-teknik B Design Produktionsprocessen Fysik B Matematik D 1 och Estetisk verksamhet () Estetisk verksamhet - bild Estetisk verksamhet - musik och Individuellt val () För dig som går i TE2 Du som går TE2 ska välja individuellt val på 200p. Individuellt val (200p) 7

12 2 Översikt kurser till individuella val Översikt individuella val till år 2 Bland kurserna nedan gör du som går i ettan ett val om. Just nedanstående kurser har lektion vid två tillfällen i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Affärskommunikation engelska ADM Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE CAD-teknik A TEU Ej TEDE,TENV Företagsekonomi A FE Ej SP,JING Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Fysik B I (uppstart) FY Ej NVNA,NVKE Företagsekonomi A FE Ej SP,JING Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Psykologi B PS Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Design TEU Ej TEDE Engelska B EN Ej NV,OPS,SP;TE;JING Ensemble A MU Bygger på ESV musik Etik och livsfrågor SOMS Ej OP Geografi A GE Ej SP,JINGSP Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Historia B HI Kemi B KE Ej NVNA,NVKE,NVMV Moderna språk (Fr, Ty, Sp, Ara) 100 Gör språk- och stegval Pedagogiskt ledarskap LPL Teckenspråk för hörande, steg 1 TNH OP förtur Kurser som ligger utanför det ordinarie individuella valet (kan leda till utökat program) Kurs Kurskod Poäng Kommentar Körsång MU Modersmål 100 Specialidrott A I (uppstart) SC Speciell ansökan krävs 8

13 Översikt individuella val till år 3 kort lektion Bland kurserna nedan gör du som går i tvåan ett val om 200p (notera att du måste välja kurser ur två olika tab, se även nästa sida). Just nedanstående kurser har lektion vid två tillfällen i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Affärskommunikation engelska ADM Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Aktiekunskap B FE Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Biologi B BI Ej NVNA, NVKE CAD-teknik A TEU Ej TEDE,TENV Företagsekonomi A FE Ej HP,SP,JING Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Rättskunskap RK Ej SP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Aktiekunskap B FE Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Filmkunskap KUHI Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Matematik E MA Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi B PS Svenska C SV Ej SP,JINGSP Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Design TEU Ej TEDE Engelska B EN Ej NV,OPS,SP;TE;JING Ensemble A MU Bygger på ESV musik Etik och livsfrågor SOMS Ej OP Fysik B II (avslut) FY Redan påbörjats i tvåan Geografi A GE Ej SP,JINGSP Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Kemi B KE Ej NVNA,NVKE,NVMV Matematik C MA Ej NV,TE,JING Moderna språk (Fr, Ty, Sp, Ara) 100 Gör språk- och stegval Pedagogiskt ledarskap LPL Samhällskunskap B SH Teckenspråk för hörande, steg 1 TNH OP förtur Webbdesign DTR Ej NVMD 9

14 Översikt individuella val till år 3 lång lektion Bland kurserna nedan gör du som går i tvåan ett val om (notera att du måste välja kurser ur två olika tab, se även föregående sida). Just nedanstående kurser har lektion vid ett tillfälle i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Barns och ungdomars hälsa OMV Ej OPOM Filmkunskap KUHI Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Matlagning, baskurs MAKU Pröva på yoga IDH Religionskunskap B RE Silversmide A HVK Svenska C SV Ej SP,JINGSP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar CAD-teknik B TEU Ej TEDE Filmkunskap KUHI Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Rättskunskap RK Ej SP Silversmide A (Materialkunskap) HVK Silversmide B HVK Svenska C SV Ej SP,JINGSP Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Bioteknik BI Bygger på BiB och KeB Bollspel A IDH Engelska C EN Fotografisk bild A FBL Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Historia B HI Matematik D MA För TEDE Samhällskunskap B SH Ung Företagsamhet FE Ej SPAF,HPTU,JING Webbdesign DTR Ej NVMD Kurser som ligger utanför det ordinarie individuella valet (kan leda till utökat program) Kurs Kurskod Poäng Kommentar Specialidrott A II (avslut) SC Speciell ansökan krävs Specialidrott B SC Speciell ansökan krävs Idrott och hälsa B IDH Körsång MU Modersmål

15 3 Språk Engelska B 100 poäng *ej för SP, NV, OPS, TE JING Engelska B förbereder dig för yrkesarbete högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I den här kursen får du möjlighet att ytterligare fördjupa din engelska både muntligt och skriftligt. Kursen ger kunskaper att använda språket i varierande och komplicerade situationer. Din kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Du ges även möjlighet att lära dig anpassa din engelska till situation och mottagare samt att uttrycka dig varierat och lättfattligt och att hitta olika strategier för att få kommunikationen att fungera väl. Denna kurs passar dig som har tänkt läsa vidare på högskola som är intresserad av att resa. Du som går SP, NV, OPS, TE JING kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Erik Sjöstedt Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Engelska C 100 poäng Engelska C bygger förbereder dig för yrkesarbete högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I den här kursen får du möjlighet att ytterligare fördjupa din engelska både muntligt och skriftligt. Du förväntas lära dig att informera muntligt på ett mer strukturerat sätt än i B-kursen och utveckla ditt skrivande i en mer formell stil till exempel genom rapporter och formella brev. Dessutom introduceras facktexter i kursen och du kommer att få fundera över ditt behov av engelsk kompetens inom ditt framtida yrkesliv. Inom ramen för kursen finns det även möjlighet att få stöd och hjälp att förbereda sig för Certificate in Advanced English som ger dig möjlighet att mot avgift erlägga ett internationellt erkänt diplom. Det kan vara till nytta om du har tänkt studera arbeta utomlands. Vill du veta mer om kursen kontakta Erik Sjöstedt Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk steg 1-5 Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala yrkesmässiga kontakter av olika slag. Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem är officiellt språk i flera länder. Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer. Utbildningen i ämnet syftar också till att ge ett redskap för lärande inom olika kunskapsområden. 11

16 Steg 1 är nivån för nybörjare och för dig som inte läst språket i grundskolan. Du läser normalt 100 poäng per läsår och kan senare fortsätta med steg 2 och 3. Steg 3 är nivån för dig som läst språket i grundskolan under 2 3 år, steg 4 för dig som dessutom läst språket ett år i gymnasiet. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Tyska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Hjördis Wenell Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Spanska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Daisy Padilla de Dalence Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Franska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Gunnel Svensson Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Arabiska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Fatin Saleh Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) 12

17 Modersmål A, B aktiv tvåspråkighet Modersmål syftar till att eleverna skall uppnå aktiv tvåspråkighet. Kursen syftar till att göra eleverna medvetna om att kunskaper i modersmålet och den egna kulturen innebär en stor tillgång både inom Sverige och i internationella sammanhang. Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten och förmågan att kommunicera med andra. Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Ange vilket språk samt språksteg du söker till i din ansökan. Vill du veta mer om kursen kontakta Lars Wernborg

18 Svenska C 50 poäng *ej för SP JINGSP Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation är en kurs som ger möjlighet att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter och former och förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Här ges tillfälle att överblicka större kunskapsfält och genomföra större och självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som databaser av olika slag. Journalistiska, populärvetenskapliga och vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och karaktärsämnen studeras som mönstertexter. I den här kursen får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper om språket som redskap för kommunikation, tänkande inlärning och problemlösning. Du får också fördjupa dina kunskaper kring texter och textuppbyggnad. Du kommer att få guidning kring det offentliga talandets villkor och de presentationsformer som digitala medier kan erbjuda. Du kommer att få öva dig på att variera ditt språk med hänsyn till syfte och mottagare samt att läsa och analysera texter, exempel på moment och uppgifter från kursen är Vetenskaplig rapport, Stilistik, Journalistik att granska en nyhet och Retorik. Du som går SP JINGSP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Therése Lassesgården Teckenspråk för hörande, steg poäng Teckenspråk för hörande syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det viktigaste är att utveckla sådana färdigheter att du vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Kursen ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar kursen till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället. Vill du veta mer om kursen kontakta Linda Karlsson 14

19 4 Humaniora Etik- och livsfrågor 100 poäng *ej för OP Etik och livsfrågor syftar till att utveckla kunskaper om samspelet mellan människors erfarenheter, önskningar och krav om ett meningsfullt liv och samhällets möjligheter till stöd och hjälp. Kursen syftar även till att tydliggöra de dilemman som uppstår utifrån människors självklara rätt att bestämma över sina egna liv och professionella föreställningar om vad sociala insatser skall leda till. Du ges också möjlighet att förstå omsorgens historiska rötter, förändring och funktion i dagens och morgondagens samhälle. Kursen ger dig möjlighet att få kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp, värden och värdekonflikter. Kursen berör olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Du som går Omvårdnadsprogrammet kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Bitte Nilsson Geografi A 100 poäng *ej för SP JINGSP Geografi A bygger på grundskolans utbildning motsvarande kunskaper och du får möjligheten att öka dina insikter om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna därav och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill. Kursen ger dig möjlighet att få fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar. Du som går JINGSP SP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Martin Klerung Historia A 100 poäng *ej för SP, NV, OPS JING Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån behov och intressen. Centrala och för bildningen viktiga skeenden, företeelser och personer ska ingå. Om du vill ha övergripande koll på historia från de första mänskliga kulturerna till idag så är det den här kursen du ska läsa. Du kommer att få lära dig mer om olika historiska epoker och få möjlighet att analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du kommer också att få diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Du som går NV, JING, OPS SP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Marie Levin-Löfdahl

20 Historia B 100 poäng Historia B syftar till att dina historiska studierna breddas genom komparativa studier över tiden och rummet. Om du vill få möjlighet att fördjupa dina historiekunskaper så är det denna kurs du ska läsa. Här får du arbeta med temaarbeten och jämföra olika händelser som skett i historien. Du får även möjlighet att utifrån riktiga källor levandegöra historia t ex genom berättelser, dramatiseringar utställningar, studiebesök, tematiska studier, egna fördjupningar samt lokalhistoria. Vill du veta mer om kursen kontakta Gunnel Svensson Psykologi A 50 poäng *ej för SP, OP JINGSP Psykologi A innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmod och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet. Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om människans utveckling genom livet. Målet är bland annat att du ska få en ökad förståelse för hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagsliv och i yrkesliv. Du kommer också att få lära dig mer om hur människan fungerar som individ i gruppen men även påverkas av gruppens och samhällets attityder. Du som går SP, JINGSP OP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Birgitta Elmér

21 Psykologi B 50 poäng Psykologi B innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning ingår liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer, studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling. I psykologi B-kursen får du möjlighet att fördjupa dig mer inom ämnet psykologi. I den här kursen får du jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier och fundera över hur de fungerar i praktiken. I kursen behandlas också människans utveckling utifrån begreppen arv och miljö. Du kommer också komma i kontakt med områden som mänskliga kriser, psykiska påfrestningar och störningar ur olika aspekter. Vill du veta mer om kursen kontakta Birgitta Elmér Religionskunskap B 50 poäng Religionskunskap B syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. Kursen syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Du kommer ges möjlighet att få ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar. Vill du veta mer om kursen kontakta Therése Haglind Samhällskunskap B 100 poäng Samhällskunskap B syftar till att ge ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen i samhällskunskap. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Härigenom tränas du i arbetssätt och analyser som alltmer närmar sig det sätt som de vetenskaper som ligger till grund för ämnet arbetar efter. Den här kursen är en fördjupning av A-kursen. Om du är intresserad av att analysera och diskutera olika samhällsfrågor så passar denna kurs dig. Här är utgångspunkten politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden och hur de formar såväl vårt eget som det internationella samhället. Du lär dig vikten av att kritiskt tolka och granska olika källor och får öva upp din medvetenhet kring hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop. Vill du veta mer om kursen kontakta Peter Altermark

22 5 Naturvetenskap och teknik Biologi B 50 poäng *ej för NVNA, NVKE, NVMV Biologi B syftar till att bredda den naturvetenskapliga bildningen samt att ge kunskaper om livsstilens och miljöns betydelse för såväl den egna individens som för andra organismers livsvillkor. Kursen ämnar också öka intresset för naturens mångfald och skönhet samt att utveckla omsorg och respekt för det levande. Kursen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för organismernas mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar utveckling. Kursen ger dig möjlighet att få kunskaper i molekylärbiologi och humanfysiologi samt lära dig om olika sjukdomar. Det läggs stor vikt vid experimentellt arbete under kursens gång. Du som går NVNA, NVKE NVMV kan ej välja kursen. Vill du veta mer om kursen kontakta Bengt Wiktorsson Bioteknik 100 poäng Bioteknik bygger på kunskaper från Biologi B och Kemi B. Kursen syftar till att bredda den naturvetenskapliga bildningen samt att ge kunskaper om livsstilens och miljöns betydelse för såväl den egna individens som för andra organismers livsvillkor. Ämnets roll är också att öka intresset för naturens mångfald och skönhet samt att utveckla omsorg och respekt för det levande. Utbildningen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för organismernas mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar utveckling. Kursen omfattar fördjupade kunskaper om makromolekyler, biotekniska metoder samt hur levande c används industriellt och inom forskning. Du kommer lära dig att genomföra experimentellt arbete inom bioteknik, genteknik samt mikrobiologi. Vill du veta mer om kursen kontakta Bengt Wiktorsson CAD-teknik A 50 poäng *ej för TEDE, TENV CAD-teknik A kan ge dig kunskaper i användning av dator som hjälpmedel vid framställning av ritningar samt grundläggande kunskap om datorstödd design och konstruktion.du som går TEDE TENV kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Mikael Alfheim Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) 18

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer