Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om inriktningsval och individuella val på ED"

Transkript

1 KURSKATALOG STUDIEVAL PÅ ED

2 Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30) för läsåret I den här katalogen kan du se vilka kurser vi erbjuder och du kan också se om kursen ger dig några meritpoäng. Läs mer om meritvärde och meritpoäng längst bak i katalogen. Dina val gör du på webben studieval.skola.jonkoping.se. Inloggningsuppgifter får du på din elevmejl (den med När du är klar med ditt val lämnar du även en utskriftskvittens till din klassföreståndare senast 11 februari. Valet du ska göra är dels ett inriktningsval samt individuellt val på 100 poäng om du går i år 1 (val till år 2) och 200 poäng om du går i år 2 (val till år 3). Valperioden sträcker sig under perioden 10 januari till 10 februari Gör du inte ditt val i tid riskerar du att inte kunna välja från samma breda utbud som övriga. Vanligtvis får du den kurs du väljer, men får kursen färre än 10 deltagare är risken stor att den att ställs in och du får ditt andrahandsval. Därför är det viktigt att även markera ett andrahandsval. Det är också viktigt att du tar dig tid att göra rätt val redan från början. ED har som riktmärke att inte tillåta att elever byter kurs på sitt individuella val fem veckor efter att kursen har startat. När du får ett val som innebär att du får ett utökat program, så måste du kontakta din SYV innan du börjar kursen och meddela vilken kurs du vill läsa som utökad, vilket kommer att synas på din individuella studieplan samt ditt betyg. Läs mer om utbildningar efter gymnasiet på högskoleverkets hemsida (www.studera.nu) och arbetsförmedlingens hemsida under Yrke och framtid (www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html). Har du några frågor är du välkommen med dem till din SYV. Lena Hartvigsson (EN, JING, NV) Tel Karin Röstedal (OP, PRIV-OP, TE) Tel Johanna Gårdving-Stenered (HP, SP, IV-F) Tel Lycka till med dina val! Stefan Claesson Gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet ii

3 Innehållsförteckning 1 Inriktningsval och profilval... 1 Energiprogrammet... 1 Handelsprogrammet... 1 JING.2 Naturvetenskapsprogrammet... 3 Omvårdnadsprogrammet... 5 Samhällsvetenskapsprogrammet... 6 Teknikprogrammet Översikt kurser till individuella val... 8 Översikt individuella val till år Översikt individuella val till år 3 kort lektion... 9 Översikt individuella val till år 3 lång lektion Språk Engelska B 100 poäng *ej för SP, NV, OPS, TE JING Engelska C 100 poäng Moderna språk steg Moderna språk Tyska poäng Moderna språk Spanska poäng Moderna språk Franska poäng Moderna språk Arabiska poäng Modersmål A, B aktiv tvåspråkighet Svenska C 50 poäng *ej för SP JINGSP Teckenspråk för hörande, steg poäng Humaniora Etik- och livsfrågor 100 poäng *ej för OP Geografi A 100 poäng *ej för SP JINGSP Historia A 100 poäng *ej för SP, NV, OPS JING Historia B 100 poäng Psykologi A 50 poäng *ej för SP, OP JINGSP Psykologi B 50 poäng Religionskunskap B 50 poäng Samhällskunskap B 100 poäng Naturvetenskap och teknik Biologi B 50 poäng *ej för NVNA, NVKE, NVMV Bioteknik 100 poäng CAD-teknik A 50 poäng *ej för TEDE, TENV CAD-teknik B 50 poäng *ej för TEDE Fysik B 150 poäng *ej för NV(NA, KE), JINGNV TENV Kemi B 100 poäng *ej för NVNA, NVKE NVMV Kemi B 100 poäng *ej för NVNA, NVKE NVMV Matematik B 50 poäng *ej för NV, SP, OPS, TE, JING Matematik C 100 poäng *ej för NV, TE, JINGNV Matematik D 100 poäng *för TEDE Matematik E 50 poäng *ej för NVMD Entreprenörskap Affärskommunikation engelska 50 poäng Aktiekunskap A 50 poäng Aktiekunskap B 50 poäng Företagsekonomi A 50 poäng *ej för HP och SP Organisation och ledarskap 50 poäng *ej för OPOM Rättskunskap 50 poäng *ej för SP Ung Företagsamhet 100 poäng *ej för HP, SPAF SPFÖ iii

4 7 Media Filmkunskap 50 poäng Fotografisk bild A 100 poäng Webbdesign 100 poäng Hälsa och Idrott Barns och ungdomars hälsa - 50 poäng *ej för OPOM Bollspel A 100 poäng Hälsopedagogik 50 poäng Idrott och hälsa B 50 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Massage 50 poäng Pedagogiskt ledarskap 100 poäng Pröva på yoga 50 poäng Specialidrott A 200 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Specialidrott B 100 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Hantverk och skapande Bild och form, grundkurs 50 poäng *ej för TEDE Design 100 poäng *ej för TEDE Ensemble A 100 poäng Körsång A 50 poäng *utanför ordinarie ind. valstid Matlagning, baskurs 50 poäng Silversmide A (Materialkunskap) 50 poäng Silversmide B 50 poäng Meritvärde och meritpoäng iv

5 1 Inriktningsval och profilval Här kan du läsa om de kurser som ingår i de inriktningar/profileringar som finns på ditt program. Gör klart vilken inriktning/profilering du vill gå innan du gör ditt individuella val då dessa val påverkar varandra. Energiprogrammet På energiprogrammet läser du inriktningen VVS och kylteknik. För dig som går EN1 Du som går EN1 har möjlighet att göra ett blockval med individuellt val som är speciellt anpassat till energiprogrammet och kommer att läsas under både år 2 och 3. I kombination med detta ska du välja ett individuellt val på. Väljer du inte blocket kylteknik, så gör du ett individuellt val på. Du måste prata med din SYV innan du väljer ett individuellt val istället för ett blockval. Kylteknik (2) Kyl - installation CAD-teknik A 200p Individuellt val () och Individuellt val () För dig som går EN2 Du som går EN2 fortsätter med ditt blockval (kylteknik) från år 1. Handelsprogrammet På handel- och administrationsprogrammet läser du inriktningen Handel och service Turismprofil. För dig som går HP2 Du som går HP2 fortsätter på den inriktning du valde i ettan samt gör ett individuellt val på 200p. Individuellt val (200p) 1

6 JING På Jönköpings internationella näringslivsutbildning (JING) läser du inriktningen Naturvetenskap Samhällsvetenskap. För dig som går JING1 Du som går JING1 ska göra ett individuellt val på 100 poäng. Du har möjlighet att dessutom göra ett val utefter din inriktning (kurser inom parentes är valbara inför år 3). OBS! Valet utöver individuellt val () ger ett utökat program. Individuellt val () och Modernt språk Fyll i vilket språk du vill läsa och ange språksteg kan kombineras med Val 1 (1) JINGNV1 (utanför ind. valstid) Biologi A (läses redan) Biologi B Kemi B Val 1 () JINGSP1 (utanför ind. valstid) Historia B (Psykologi B, Samhällskunskap B) För dig som går JING2 Du som går JING2 ska göra ett individuellt val på 100 poäng. Du har möjlighet att dessutom göra ett val utefter din inriktning. OBS! Valet utöver individuellt val () ger ett utökat program. Individuellt val () Val 1 (1) JINGNV2 (utanför ind. valstid) Biologi B Kemi B Val 2 () JINGNV2 Psykologi A Rättskunskap Val 3 () JINGNV2 CAD-teknik B kan kombineras med Val 1 (1) JINGSP2 (utanför ind. valstid) Psykologi B Samhällskunskap B Val 2 () JINGSP2 Aktiekunskap B Rättskunskap Val 3 () JINGSP2 CAD-teknik B 2

7 Naturvetenskapsprogrammet På naturvetenskapsprogrammet läser du inriktningen Naturvetenskap (med profilering mot natur kemi), Miljövetenskap Matematik och datavetenskap. För dig som går i NV1 Du som går NV1 ska göra ett inriktningsval (alla lika stora men har olika fördelning mellan år 2 och år 3, kurser inom parentes läses år 3) och sedan ett individuellt val på. Naturvetenskap (3) Natur Biologi - breddning Teknik, människa, samhälle och Biologi B Fysik B Kemi B 1 Miljövetenskap (3) Biologi - breddning Teknik, människa, samhälle och Biologi B Kemi B Miljökunskap (Miljöpolitik) alternativt Naturvetenskap (2) Kemi Biologi B Fysik B 50/1 Kemi breddning Kemi B (Kemi C, Fysik B) Matematik och datavetenskap (400p) Matematik - diskret Persondatorer Programmering A (Programmering B, Webbdesign, Databashantering, Ma E) och Individuellt val () 3

8 För dig som går i NV2 Du som går NV2 ska välja dina valbara kurser inom din inriktning och sedan göra ett individuellt val på 200p. Naturvetenskap (1) Miljövetenskap (200p) Bioteknik Geografi A samt Matematik E Psykologi A Natur Bioteknik Geografi A samt Matematik E Psykologi A och Miljöpolitik alternativt Matematik E Psykologi A Naturvetenskap () Kemi Matematik och datavetenskap (300p) Databashantering Matematik E Programmering B Webbdesign och Individuellt val (200p) 4

9 Omvårdnadsprogrammet På omvårdnadsprogrammet läser du profilering Samhällsvetenskap Omvårdnad. Profilvalet görs redan inför år 1. För dig som går i OP1 Du som går i OPOM1 ska göra ett individuellt val på. Du som går OPS1 har redan valt. För OPOM1 Individuellt val () För OPS1 Individuellt val (redan valt) För dig som går i OP2 Du som går i OPOM2 ska göra ett individuellt val på 200p och du som går i OPS2 ska göra ett individuellt val på För OPOM2 Individuellt val (200p) För OPS2 Individuellt val () 5

10 Samhällsvetenskapsprogrammet På samhällsvetenskapsprogrammet läser du ekonomiinriktning och kan välja att läsa profilering Affärsekonom Företagare. För dig som går SP1 Du som går SP1 har tidigare gjort ett preliminärt profilval. Till år 2 gör du ditt definitiva profilval, som påverkar hur kurserna under år 2 läggs upp, men profilerna i sin helhet läses i år 3 (se beskrivning för SP2). Du ska även göra ett språkval på och sedan ett individuellt val på. Affärsekonom (200p) (kurser läses år 3, se nedan) Företagare (200p) (kurserna läses år 3, se nedan) och Modernt språk Fyll i vilket språk du vill läsa och ange språksteg och Individuellt val () För dig som går SP2 Du som går SPAF2 ska välja gren inom Affärsekonomprofilen samt göra ett individuellt val på 200p. Du som går SPFÖ2 ska göra ett individuellt val på 200p. För SPAF2 Affärsekonom (200p) För SPFÖ2 Företagare (200p) Marknadsföring Marknadsföring Småföretagande B Affärsjuridik Finansiering och kalkylering Marknadsföring alternativt För SPAF2 Affärsekonom (200p) Redovisning Affärsjuridik Finansiering och kalkylering Redovisning och beskattning och För SPAF2 och SPFÖ2 Individuellt val (200p) 6

11 Teknikprogrammet På teknikprogrammet läser du inriktningen Arkitektur och design med specialiseringen Design Naturvetenskap. För dig som går i TE1 Du som går TE1 ska göra ett specialiseringsval och sedan välja din typ av Estetisk verksamhet (bild musik) samt välja ett individuellt val på. Design (2) Naturvetenskap (2) Bild och form, grundkurs CAD-teknik B Design Produktionsprocessen Fysik B Matematik D 1 och Estetisk verksamhet () Estetisk verksamhet - bild Estetisk verksamhet - musik och Individuellt val () För dig som går i TE2 Du som går TE2 ska välja individuellt val på 200p. Individuellt val (200p) 7

12 2 Översikt kurser till individuella val Översikt individuella val till år 2 Bland kurserna nedan gör du som går i ettan ett val om. Just nedanstående kurser har lektion vid två tillfällen i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Affärskommunikation engelska ADM Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE CAD-teknik A TEU Ej TEDE,TENV Företagsekonomi A FE Ej SP,JING Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Fysik B I (uppstart) FY Ej NVNA,NVKE Företagsekonomi A FE Ej SP,JING Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Psykologi B PS Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Design TEU Ej TEDE Engelska B EN Ej NV,OPS,SP;TE;JING Ensemble A MU Bygger på ESV musik Etik och livsfrågor SOMS Ej OP Geografi A GE Ej SP,JINGSP Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Historia B HI Kemi B KE Ej NVNA,NVKE,NVMV Moderna språk (Fr, Ty, Sp, Ara) 100 Gör språk- och stegval Pedagogiskt ledarskap LPL Teckenspråk för hörande, steg 1 TNH OP förtur Kurser som ligger utanför det ordinarie individuella valet (kan leda till utökat program) Kurs Kurskod Poäng Kommentar Körsång MU Modersmål 100 Specialidrott A I (uppstart) SC Speciell ansökan krävs 8

13 Översikt individuella val till år 3 kort lektion Bland kurserna nedan gör du som går i tvåan ett val om 200p (notera att du måste välja kurser ur två olika tab, se även nästa sida). Just nedanstående kurser har lektion vid två tillfällen i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Affärskommunikation engelska ADM Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Aktiekunskap B FE Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Biologi B BI Ej NVNA, NVKE CAD-teknik A TEU Ej TEDE,TENV Företagsekonomi A FE Ej HP,SP,JING Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Psykologi A PS Ej OP,SP,JINGSP Rättskunskap RK Ej SP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Aktiekunskap A FE Ej JINGSP Aktiekunskap B FE Bild och form, grundkurs BF Ej TEDE Filmkunskap KUHI Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Matematik E MA Organisation och ledarskap FE Ej OPOM Psykologi B PS Svenska C SV Ej SP,JINGSP Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Design TEU Ej TEDE Engelska B EN Ej NV,OPS,SP;TE;JING Ensemble A MU Bygger på ESV musik Etik och livsfrågor SOMS Ej OP Fysik B II (avslut) FY Redan påbörjats i tvåan Geografi A GE Ej SP,JINGSP Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Kemi B KE Ej NVNA,NVKE,NVMV Matematik C MA Ej NV,TE,JING Moderna språk (Fr, Ty, Sp, Ara) 100 Gör språk- och stegval Pedagogiskt ledarskap LPL Samhällskunskap B SH Teckenspråk för hörande, steg 1 TNH OP förtur Webbdesign DTR Ej NVMD 9

14 Översikt individuella val till år 3 lång lektion Bland kurserna nedan gör du som går i tvåan ett val om (notera att du måste välja kurser ur två olika tab, se även föregående sida). Just nedanstående kurser har lektion vid ett tillfälle i veckan. Höstterminskurser kan kombineras med kurs från vårtermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar Barns och ungdomars hälsa OMV Ej OPOM Filmkunskap KUHI Matematik B MA Ej NV,SP,TE,JING,OPSP Matlagning, baskurs MAKU Pröva på yoga IDH Religionskunskap B RE Silversmide A HVK Svenska C SV Ej SP,JINGSP Vårterminskurser kan kombineras med kurs från hösttermin Kurs Kurskod Poäng Kommentar CAD-teknik B TEU Ej TEDE Filmkunskap KUHI Hälsopedagogik LPL Massage IDH OP förtur Rättskunskap RK Ej SP Silversmide A (Materialkunskap) HVK Silversmide B HVK Svenska C SV Ej SP,JINGSP Helårskurser kan ej kombineras med övriga kurser Kurs Kurskod Poäng Kommentar Bioteknik BI Bygger på BiB och KeB Bollspel A IDH Engelska C EN Fotografisk bild A FBL Historia A HI Ej NV,OPS,SP,JING Historia B HI Matematik D MA För TEDE Samhällskunskap B SH Ung Företagsamhet FE Ej SPAF,HPTU,JING Webbdesign DTR Ej NVMD Kurser som ligger utanför det ordinarie individuella valet (kan leda till utökat program) Kurs Kurskod Poäng Kommentar Specialidrott A II (avslut) SC Speciell ansökan krävs Specialidrott B SC Speciell ansökan krävs Idrott och hälsa B IDH Körsång MU Modersmål

15 3 Språk Engelska B 100 poäng *ej för SP, NV, OPS, TE JING Engelska B förbereder dig för yrkesarbete högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I den här kursen får du möjlighet att ytterligare fördjupa din engelska både muntligt och skriftligt. Kursen ger kunskaper att använda språket i varierande och komplicerade situationer. Din kännedom om engelskspråkig kultur fördjupas. Du ges även möjlighet att lära dig anpassa din engelska till situation och mottagare samt att uttrycka dig varierat och lättfattligt och att hitta olika strategier för att få kommunikationen att fungera väl. Denna kurs passar dig som har tänkt läsa vidare på högskola som är intresserad av att resa. Du som går SP, NV, OPS, TE JING kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Erik Sjöstedt Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Engelska C 100 poäng Engelska C bygger förbereder dig för yrkesarbete högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I den här kursen får du möjlighet att ytterligare fördjupa din engelska både muntligt och skriftligt. Du förväntas lära dig att informera muntligt på ett mer strukturerat sätt än i B-kursen och utveckla ditt skrivande i en mer formell stil till exempel genom rapporter och formella brev. Dessutom introduceras facktexter i kursen och du kommer att få fundera över ditt behov av engelsk kompetens inom ditt framtida yrkesliv. Inom ramen för kursen finns det även möjlighet att få stöd och hjälp att förbereda sig för Certificate in Advanced English som ger dig möjlighet att mot avgift erlägga ett internationellt erkänt diplom. Det kan vara till nytta om du har tänkt studera arbeta utomlands. Vill du veta mer om kursen kontakta Erik Sjöstedt Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk steg 1-5 Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala yrkesmässiga kontakter av olika slag. Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem är officiellt språk i flera länder. Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer. Utbildningen i ämnet syftar också till att ge ett redskap för lärande inom olika kunskapsområden. 11

16 Steg 1 är nivån för nybörjare och för dig som inte läst språket i grundskolan. Du läser normalt 100 poäng per läsår och kan senare fortsätta med steg 2 och 3. Steg 3 är nivån för dig som läst språket i grundskolan under 2 3 år, steg 4 för dig som dessutom läst språket ett år i gymnasiet. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Tyska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Hjördis Wenell Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Spanska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Daisy Padilla de Dalence Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Franska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Gunnel Svensson Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) Moderna språk Arabiska poäng Vill du veta mer om kursen kontakta Fatin Saleh Ange vilket språksteg du söker till i din ansökan. Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) 12

17 Modersmål A, B aktiv tvåspråkighet Modersmål syftar till att eleverna skall uppnå aktiv tvåspråkighet. Kursen syftar till att göra eleverna medvetna om att kunskaper i modersmålet och den egna kulturen innebär en stor tillgång både inom Sverige och i internationella sammanhang. Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten och förmågan att kommunicera med andra. Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Ange vilket språk samt språksteg du söker till i din ansökan. Vill du veta mer om kursen kontakta Lars Wernborg

18 Svenska C 50 poäng *ej för SP JINGSP Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation är en kurs som ger möjlighet att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter och former och förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Här ges tillfälle att överblicka större kunskapsfält och genomföra större och självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som databaser av olika slag. Journalistiska, populärvetenskapliga och vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och karaktärsämnen studeras som mönstertexter. I den här kursen får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper om språket som redskap för kommunikation, tänkande inlärning och problemlösning. Du får också fördjupa dina kunskaper kring texter och textuppbyggnad. Du kommer att få guidning kring det offentliga talandets villkor och de presentationsformer som digitala medier kan erbjuda. Du kommer att få öva dig på att variera ditt språk med hänsyn till syfte och mottagare samt att läsa och analysera texter, exempel på moment och uppgifter från kursen är Vetenskaplig rapport, Stilistik, Journalistik att granska en nyhet och Retorik. Du som går SP JINGSP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Therése Lassesgården Teckenspråk för hörande, steg poäng Teckenspråk för hörande syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det viktigaste är att utveckla sådana färdigheter att du vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Kursen ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar kursen till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället. Vill du veta mer om kursen kontakta Linda Karlsson 14

19 4 Humaniora Etik- och livsfrågor 100 poäng *ej för OP Etik och livsfrågor syftar till att utveckla kunskaper om samspelet mellan människors erfarenheter, önskningar och krav om ett meningsfullt liv och samhällets möjligheter till stöd och hjälp. Kursen syftar även till att tydliggöra de dilemman som uppstår utifrån människors självklara rätt att bestämma över sina egna liv och professionella föreställningar om vad sociala insatser skall leda till. Du ges också möjlighet att förstå omsorgens historiska rötter, förändring och funktion i dagens och morgondagens samhälle. Kursen ger dig möjlighet att få kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp, värden och värdekonflikter. Kursen berör olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. Du som går Omvårdnadsprogrammet kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Bitte Nilsson Geografi A 100 poäng *ej för SP JINGSP Geografi A bygger på grundskolans utbildning motsvarande kunskaper och du får möjligheten att öka dina insikter om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna därav och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill. Kursen ger dig möjlighet att få fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar. Du som går JINGSP SP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Martin Klerung Historia A 100 poäng *ej för SP, NV, OPS JING Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån behov och intressen. Centrala och för bildningen viktiga skeenden, företeelser och personer ska ingå. Om du vill ha övergripande koll på historia från de första mänskliga kulturerna till idag så är det den här kursen du ska läsa. Du kommer att få lära dig mer om olika historiska epoker och få möjlighet att analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du kommer också att få diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Du som går NV, JING, OPS SP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Marie Levin-Löfdahl

20 Historia B 100 poäng Historia B syftar till att dina historiska studierna breddas genom komparativa studier över tiden och rummet. Om du vill få möjlighet att fördjupa dina historiekunskaper så är det denna kurs du ska läsa. Här får du arbeta med temaarbeten och jämföra olika händelser som skett i historien. Du får även möjlighet att utifrån riktiga källor levandegöra historia t ex genom berättelser, dramatiseringar utställningar, studiebesök, tematiska studier, egna fördjupningar samt lokalhistoria. Vill du veta mer om kursen kontakta Gunnel Svensson Psykologi A 50 poäng *ej för SP, OP JINGSP Psykologi A innehåller grundläggande teori och tillämpningar. Att utveckla insikter och kunskaper som kan utnyttjas i vardagsliv och i yrkesliv betonas. Egna och andras reaktioner och upplevelser samt relationer mellan människor behandlas liksom ytterligare flera aspekter av människans beteende. Studier av psykologiska förklaringsmod och teorier ger tillfälle att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i ämnet. Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om människans utveckling genom livet. Målet är bland annat att du ska få en ökad förståelse för hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagsliv och i yrkesliv. Du kommer också att få lära dig mer om hur människan fungerar som individ i gruppen men även påverkas av gruppens och samhällets attityder. Du som går SP, JINGSP OP kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Birgitta Elmér

21 Psykologi B 50 poäng Psykologi B innehåller studier av psykologiska perspektiv, analys och kritisk granskning av psykologiska teorier och deras tillämpning. Ett samhällsperspektiv på psykologiska kunskaper och deras tillämpning ingår liksom en fördjupning av kunskaperna om människan i kris- och katastrofsituationer, studier av socialpsykologiska företeelser samt teorier om psykiska störningar och deras behandling. I psykologi B-kursen får du möjlighet att fördjupa dig mer inom ämnet psykologi. I den här kursen får du jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier och fundera över hur de fungerar i praktiken. I kursen behandlas också människans utveckling utifrån begreppen arv och miljö. Du kommer också komma i kontakt med områden som mänskliga kriser, psykiska påfrestningar och störningar ur olika aspekter. Vill du veta mer om kursen kontakta Birgitta Elmér Religionskunskap B 50 poäng Religionskunskap B syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. Kursen syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Du kommer ges möjlighet att få ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar. Vill du veta mer om kursen kontakta Therése Haglind Samhällskunskap B 100 poäng Samhällskunskap B syftar till att ge ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen i samhällskunskap. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa. Härigenom tränas du i arbetssätt och analyser som alltmer närmar sig det sätt som de vetenskaper som ligger till grund för ämnet arbetar efter. Den här kursen är en fördjupning av A-kursen. Om du är intresserad av att analysera och diskutera olika samhällsfrågor så passar denna kurs dig. Här är utgångspunkten politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden och hur de formar såväl vårt eget som det internationella samhället. Du lär dig vikten av att kritiskt tolka och granska olika källor och får öva upp din medvetenhet kring hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop. Vill du veta mer om kursen kontakta Peter Altermark

22 5 Naturvetenskap och teknik Biologi B 50 poäng *ej för NVNA, NVKE, NVMV Biologi B syftar till att bredda den naturvetenskapliga bildningen samt att ge kunskaper om livsstilens och miljöns betydelse för såväl den egna individens som för andra organismers livsvillkor. Kursen ämnar också öka intresset för naturens mångfald och skönhet samt att utveckla omsorg och respekt för det levande. Kursen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för organismernas mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar utveckling. Kursen ger dig möjlighet att få kunskaper i molekylärbiologi och humanfysiologi samt lära dig om olika sjukdomar. Det läggs stor vikt vid experimentellt arbete under kursens gång. Du som går NVNA, NVKE NVMV kan ej välja kursen. Vill du veta mer om kursen kontakta Bengt Wiktorsson Bioteknik 100 poäng Bioteknik bygger på kunskaper från Biologi B och Kemi B. Kursen syftar till att bredda den naturvetenskapliga bildningen samt att ge kunskaper om livsstilens och miljöns betydelse för såväl den egna individens som för andra organismers livsvillkor. Ämnets roll är också att öka intresset för naturens mångfald och skönhet samt att utveckla omsorg och respekt för det levande. Utbildningen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att fördjupa kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för organismernas mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en ekologisk hållbar utveckling. Kursen omfattar fördjupade kunskaper om makromolekyler, biotekniska metoder samt hur levande c används industriellt och inom forskning. Du kommer lära dig att genomföra experimentellt arbete inom bioteknik, genteknik samt mikrobiologi. Vill du veta mer om kursen kontakta Bengt Wiktorsson CAD-teknik A 50 poäng *ej för TEDE, TENV CAD-teknik A kan ge dig kunskaper i användning av dator som hjälpmedel vid framställning av ritningar samt grundläggande kunskap om datorstödd design och konstruktion.du som går TEDE TENV kan ej välja denna kurs. Vill du veta mer om kursen kontakta Mikael Alfheim Kan ge meritpoäng! (Läs mer på sida 31) 18

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G T I L L T R Ä D E S R E G L E R T I L L H Ö G S K O L A / U N I V E R S I T E T O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G Att tänka på om du vill plugga vidare För dig som går ut

Läs mer

Gymnasieskolorna i Örnsköldsvik har gemensamma schematider för individuellt val.

Gymnasieskolorna i Örnsköldsvik har gemensamma schematider för individuellt val. Parkskolan Kurskatalog för Individuellt val lå 2009/10 Individuellt val är obligatoriskt för alla program och omfattar 300p, fördelade på 150p i åk 2 och 150p i åk3. Individuella valet skall tillsammans

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET Påhlmans gymnasium vill erbjuda många intressanta kurser till sina elever. För att du bättre ska kunna välja har vi utformat en kurskatalog med kortfattade kursbeskrivningar. Obs! Alla kan inte välja alla

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Reviderade upplagan 1.0

Reviderade upplagan 1.0 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2-3 Valinformation Sid 4-5 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 6 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 6 Skapande teater 6 Sång och spel A 6 Ung scen 6 Idrott Avspänning

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Studie- och Yrkesvägledare SYV Studie- och Yrkesvägledare SYV Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet annika.lind@lund.se 046-35 77 57 Presentationen läggs ut på Spykens hemsida under SYV En del av det som SYV gör på Spyken

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du arbeta med barn och ungdomar? Vill du utveckla ditt ledarskap och din sociala kompetens? BF för dig som är intresserad av hur barn, ungdomar och vuxna utvecklas samt

Läs mer

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4

SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 2006-12-15 SPRÅKKURSER...4 Franska... 4 Spanska... 4 Tyska... 4 Italienska... 4 Latin A 100 poäng... 4 Modersmål (ange språk)... 4 DATA OCH TEKNIKKURSER...5 Webbdesign 100 poäng... 5 CAD-teknik A 50 poäng...

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad S:t Petri är mitt andra hem och eleverna här är min andra familj. Att börja på S:t Petri är ett beslut jag aldrig har ångrat Anais Suh, elevkårens ordförande

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer