KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL"

Transkript

1 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3

2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning. Kurserna ingår i det individuella valet som du ska göra inför åk 3. Individuella valet är på totalt 300 p och många elever har 200 p kvar att välja kurser inför åk 3. Start av kurser förutsätter tillräckligt antal anmälningar samt tillgång till lokaler. et i en kurs kan innebära en breddning eller fördjupning av det ämne det sorterar under. et kan också utgöra en del av den utbildningsprofil du önskar få. Därför skall du göra ett första-, andra- och tredjehandsval. På valblanketten som du erhåller i samband med detta val står det angivet till vem du ska lämna blanketten samt vilket senaste datum som gäller. Lämnar du in blanketten för sent minskar dina chanser att få de kurser som du önskar i första hand. Vi kommer att erbjuda det individuella valet i två block: Block 1 Block 2 Tisdag kl Tisdag kl Torsdag kl Torsdag kl Detta innebär att en 100 poängskurs kommer att hålla på hela läsåret och en 50 poängskurs sträcker sig över en termin. För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webbplats

3 Valbara kurser Sedan ett antal år tillbaka gick skolan över till att styra merparten av de poäng som finns under rubriken valbara kurser. I tabellen nedan ser ni vilka kurser som är knutna till vilken inriktning. Kurser markerade med fet stil är valbara och ni väljer en av dem. Valet anger ni på den ordinarie individuellt val blanketten som delas ut i samband med informationen. BF Pedagogprofil 350 p: Nationell inriktning: Pedagogisk och social verksamhet Idrott och hälsa B Skapande verksamhet Alt Människor i behov av stöd Badverksamhet 50 p 100 p 200 p 200 p ES Bild och formgivning 400 p: Kommunikation Hälsopedagogik Övriga tekniker Alt. Bild och form fördjupning eller Formgivning 50 p 50 p 100 p 200 p 200 p NV-programmet De kurser som finns som alt i paketen kommer du att välja inför åk 3. NVMD 200 p IT-profil NVNV 200 p Natur NVNV 200 p *Entreprenör NVNV 200 p Internationell Programmering B Kommunikation Internetprog. Internationell eko. Småföretagande A+B 2 breddnings kurser i Ma, Fy, Bi, Ke Alt. Ma E eller Fs A/Ps A Svenska C eller Idrott och Hälsa B Alt. Svenska C eller Idrott och Hälsa B Engelska C Internationella relationer Alt. Svenska C eller Idrott och Hälsa B SP-programmet De kurser som finns som alt i paketen kommer du att välja inför åk 3. SPKU 150 p Journalist SPSK 150 p Språk & omvärld SPSP 300 p Fokus samhälle SPSP 300 p Entreprenör SPSP 300 p Internationell Samhällskunskap B Textkommunikation Kommunikation Internationella relationer Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Datorkunskap Hälsopedagogik Kommunikation Samhällskunskap C Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Internationell eko. Småföretagande A+B Datorkunskap Alt. Matematik C eller Idrott och hälsa B Engelska C Geografi B Internationella relationer SamhällskunskapC Kommunikation För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webbplats Läs och begrunda den här kurskatalogen!

4 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 1 Tisdagar kl *1 Onsdagar kl Musiksalen Torsdagar kl Kursnamn/Kod Poäng AKTIEKUNSKAP/FE X BILD/BF X X BIOLOGI BREDD/BI X BIOLOGI VÄXT/DJURLIV/BI X EN CAMBRIDGE/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X FILOSOFI A/FS X FILOSOFI B/FS X FRANSKA STEG 2/FR1302 CA 100 X X FRANSKA STEG 3/FR1303 RU 100 X X FRANSKA STEG 5/FR1305 RU 100 X X FRITIDENS AKT/LPL1202 A, B 50 X GEOGRAFI A/GE X X GLOBAL/SH1515, SH X X HISTORIA A/HI1201 CA 100 X X IT STEG 2/IT1302 CA 100 X X IT STEG 3/IT1303 RU 100 X X JAPANSKA STEG 2/JAP1302 RU 100 X X KEMI BREDD/KE X KÖR/MU1208 *1 50 X X LAGBOLL/IDH X X MANDARIN STEG 2/MAD1302 CA 100 X X MATEMATIK C/MA X X MATEMATIK D/MA X X MATEMATIK BREDD/MA X MATEMATIK DISKRET/MA1207 X NATURKUNSKAP B/NK X X PSYKOLOGI B/PS X SLÖJD/FOG1203/SLÖJ X X SPANSKA STEG 2/SP1302 CA SPANSKA STEG 3/SP1303 RU 100 X X SPANSKA STEG 5/SP1305 RU 100 X X SPEC IDROTT/SC1202 RU 100 X X SVENSKA C/SV X TYSKA STEG 2/TY1303 CA 100 X X TYSKA STEG 3/TY1304 RU 100 X X TYSKASTEG 5/TY1305 RU 100 X X Kurser med FETSTIL är gemensamma inom området CA, RU, WE.

5 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 2 Tisdagar kl *1 Onsdagar kl Musiksalen Torsdagar kl Kursnamn/Kod Poäng AKTIEKUNSKAP/FE X AKTIEKUNSKAP/FE X BIO BREDD/BI X DATA WEB/DTR X X DRAMA/TEA X ENGELSKA B/EN X X ENGELSKA C/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X EN CAMBRIDGE/EN X X ETIK O LIVSFRÅGOR/SOMS X X FILOSOFI A/FS X FILMKUNSKAP/KUHI X FY BREDD/FY1203 A Astronomi 50 X FY BREDD/FY1203 B Med. stråln. 50 X FÖRETAGSEKONOMI/FE X HISTORIA C/HI X X HÄLSOPEDAGOGIK/LPL X KEMI BREDD/KE X KÖR/MU1208 *1 50 X X MATEMATIK C/MA X X MATEMATIK E/MA X MILJÖKUNSKAP/MKU X X MUSIK, ENSEMBLE A och B 100 X X PSYKOSOC. ARBETE/IOS X X PSYKOLOGI A/PS X PSYKOLOGI B/PS X RELIGION B/RE X SCENISK GESTALTNING/TEA X X STYRKETRÄNING/IDH X X SVENSKA C/SV X SV KREATIVTSK/SV X SV RETORIK/SV X FRISKVÅRD GENOM FYSISK TRÄNING 100 X X

6 Kurser i Åk 3 Individuella val och valbara kurser Kod Poäng Sida BL Bild BF DA Webbdesign DTR DR Scenisk gestaltning TEA EN Engelska B EN EN Engelska C/Cambridge EN FR Franska, steg 2-5 FR1302,03, GE Geografi A GE FS Etik och livsfrågor SOMS HI Historia C HI ID Lagboll och fysisk träning IDH ID Friskvård genom fysisk träning IDH ID Specialidrott B SC ID Styrketräning IDH IT Italienska, steg 2-3 IT1302, /steg 12 JAP Japanska, steg 2 JAP KIN Mandarin, steg 2 MAD MA Matematik C MA MA Matematik D MA MK Miljökunskap MKU ML Modersmål ML1402,1403, /50/kurs 16 MU Ensemble MU MU Ensemble B MU NK Naturkunskap B NK PS Psykosocialt arbete IOS PS Människan socialt o kulturellt SOMS SL Formgivning FOG SL Hantverksteknik B SLÖJ SP Spanska, steg 2-5 SP1302,03,5 100/steg 21 TY Tyska, steg 3-5 TY1302,03, BI Biologi breddning BI BI Växt- och djurliv BI DR Drama TEA FE Aktiekunskap FE FE Företagsekonomi FE FS Filosofi FS FS Filosofi B FS FY Fysik bredd, Astr/stråln. FY1203 A, B 50 7 ID Fritidens aktiviteter LPL1202 A, B ID Hälsopedagogik LPL HI Filmkunskap KUHI KE Kemi-breddn-biokemi/kriminalteknik KE MA Matematik E MA MA Matematik breddning MA1206 A, C MA Matematik diskret MA MU Körsång MU PS Psykologi A PS PS Psykologi B PS RE Religion B RE SV Retorik SV SV Kreativt skrivande SV

7 Sv Svenska C SV BILD Kurs Bild och Form Lokal kurs Kod BF 1508, alla program utom ESBD Kursen skall ge tillfälle att praktiskt pröva några av bild- och formområdets material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Kursen skall ge tillfälle att utveckla den kreativa förmågan och väcka intresse för de konstnärliga uttrycksmöjligheterna inom bildområdet. Under kursens gång arbetar eleven med tekniker som akryl, akvarell och täckfärger. Eleven lär sig också teckningens grunder: hur man skuggar och får fram form och volym. Skulptural och keramisk uppgift ingår samt galleribesök. BIOLOGI Kurs Biologi breddning/ Med. biologi Nationell kurs Kod BI 1203 Period 112, elever som har läst Biologi A och har eller ska läsa Biologi B. Kursen innebär en fördjupning och specialisering av vissa delar av Biologi A och B - kursens uppläggning anpassas till gruppens sammansättning och intressen - odling av mikroorganismer och deras betydelse för människan - genteknik ur praktisk och teoretisk synvinkel - embryologi och vissa organsystems utveckling - cellära och cancerutveckling samt den moderna synen på några sjukdomars orsaker och behandling - övning i naturvetenskapligt tänkande och arbetssätt

8 Kurs Växt och djurliv Nationell kurs Kod BI 1208 Period 112 Att öka förståelsen för naturens skönhet och mångfald. Kursens mål är att ge kunskap om vanliga växt- och djurgrupper, med särskild inriktning på de nordiska, samt metoder för artbestämning av dessa. Undervisningen bedrivs så mycket som möjligt laborativt och i fält. I kursen ingår teorier om livets utveckling samt olika miljöfaktorers inverkan på arters uppkomst och utdöende. Ett individuellt fördjupningsarbete om en valfri organismgrupp ingår. DATAKUNSKAP Kurs Webbdesign Nationell kurs Kod DTR 1210 Kursen skall ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen skall även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. Efter kursen skall eleven - kunna skapa och designa en användarvänlig webbsida med länkar och multimediapresentationer - kunna skapa grafik-, video- och ljudobjekt i korrekta och optimerade filformat - kunna skapa enkla animeringar - kunna använda olika programvaror för att skapa webbsidor - känna till olika browsers (webbläsares) prestanda och övriga egenskaper - kunna använda bild-, video- och ljudredigeringsprogram - ha kunskap om beskrivningsspråkets viktigaste satser, funktioner och syntax - ha kunskap om upphovsrättsregler och andra bestämmelser som har betydelse för området - ha grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad, samt kunna analysera sidlayouter

9 DRAMA Kurs Drama Lokal kurs Kod TEA 1507 Period 111 t är att ge en insikt om skådespelandets grunder. att uppträda på en scen att gestalta tankar och känslor - att bli hörd och förstådd - att öva upp sin röst att lära sig tolka och förstå texter att ge och ta i en grupp - att skapa och tolka symbolspråk att möta och utbyta erfarenheter med yrkesskådespelare - att förstå teaterns förutsättningar att skapa Kurs Scenisk gestaltning Nationell kurs Kod TEA 1204 t är att ge en insikt om skådespelets grunder. Det betyder att eleven ska få en förståelse för teater som konstnärlig form genom att pröva och utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Genom inlevelse och fantasi gestaltar eleven egna och andras tankar, känslor och erfarenheter på ett tydligt och trovärdigt sätt. Detta kan vara ett medel för personlig utveckling och självförverkligande. - att uppträda på en scen - att gestalta tankar och känslor - att lära sig tolka och förstå texter - att uppföra ett avsnitt ur en pjäs - att bli hörd och förstådd - att ge och ta i en grupp - att se en eller flera teaterförställningar - att förstå teaterns förutsättningar att skapa - att förstå teaterns relation till samhället i övrigt

10 ENGELSKA Kurs Engelska B Nationell kurs Kod Tid Period Målgrupp EN poäng Hela året Åk 3. BFFD, BFPD Kursens mål är att de studerande ska bli säkrare och mer språkligt medvetna när de använder engelska i alla tänkbara kommunikativa sammanhang. Engelska B krävs för behörighet till vissa av högskolans kurser. Kursen är tematiskt upplagd och tyngdpunkten ligger på hur engelska används i ett utomeropeiskt perspektiv, samt i ett litterärt sammanhang, och avslutas med ett nationellt prov. Kurs Engelska C/ Cambridge Nationell kurs Kod EN Förkunskapskrav: Engelska B. Målet med kursen är att eleven skall förberedas för kommande yrkesliv och vidare studier, samt att kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur skall fördjupas. Målet är också att ge eleven en allsidig språklig kompetensutveckling. Kursen bygger på temastudier och redovisningar sker både muntligt och skriftligt. Ett temaområde är exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera över val av yrke. Litteratur som anknyter till aktuella sociala och kulturella problemställningar i engelskspråkiga länder läses och diskuteras. Eleven får fördjupa sig inom olika intresseområden och redovisar dessa arbeten både muntligt och skriftligt. Dessutom läses olika typer av tidningsartiklar. Denna kurs markeras med En C på valblanketten. Du kan som elev också välja en speciell inriktning av En C där du under kursens gång kan bli examinerad för Cambridge Certificate of Advanced English. Examinationen betalas av eleven själv. Certifikatet är mycket gångbart internationellt för vidare studier eller arbete utomlands. Markera kursen med En C:CAE på valblanketten.

11 FRANSKA Kurs Franska Steg 2-5 Nationell kurs Kod FR 1302, CA FR1303, RU FR1305, RU. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. FILOSOFI Kurs Filosofi A Nationell kurs Kod FS 1201 Period 111. Ej SP och Filosofi att söka svaren på de stora frågorna i livet. innehåll Filosofi A är en grundkurs som vill ge dig en översikt över vad filosofi är. Det krävs inte några förkunskaper eller något specialintresse. Kursen bygger på samtal om grundläggande existentiella frågor, om frågorna om vad som är rätt och gott i livet, och om vad det innebär att vara människa. Etik och frågor om moral ingår naturligtvis i kursen. Vad innebär det att vi är fria? Hur hänger frihet samman med ansvar och omsorg om andra människor? Måste inte vår moral även omfatta djuren? Du får också träning i att argumentera och övertyga på ett sakligt sätt och träning i att upptäcka de osakliga övertalningsförsöken. Säger vi alltid vad vi menar; menar vi vad vi säger? Vad är verkligt egentligen? Är drömmar verkliga? Var finns musiken? Finns färgerna i yttervärlden eller i vårt medvetande? Vad är sanning? frågade Pontius Pilatus strax innan han dömde Jesus till döden. Finns det något svar på den frågan? Vi gör några korta utflykter i historien, t ex till Sokrates, den mest omtalade filosofen i historien, som dömdes till döden för att han ansågs uppvigla unga människor mot dem som hade makten. Kunskap är makt har en annan filosof sagt, men har han rätt? Är det tvärtom så att den som har makt också bestämmer vad som skall räknas som kunskap? Filosofin är ett ständigt pågående samtal om hur du kan söka svar på de stora frågorna i livet. Kursinnehållet kan i hög grad anpassas efter önskemålen i den aktuella gruppen och i kursen ingår en fördjupning på valfritt filosofiskt område.

12 Kurs Filosofi B Nationell kurs Kod FS 1202 Period 112 och innehåll Kursen kan i hög grad utformas efter önskemål i den grupp som valt ämnet. För elever på naturvetenskapligt program kan det bli en möjlighet att studera vetenskapsteori och logik som en bakgrund till den moderna naturvetenskapens och den moderna datorteknikens framväxt. För elever i det estetiska programmet kan den vinklas mot estetiken, läran om det sköna i konst och musik. För elever på barn- och fritidsprogrammet kan kursen behandla viktiga pedagogiska filosofier och synsätt på bildning och personlighetsutveckling. För den som går samhällsvetenskapligt program kan den innebära en möjlighet att utveckla och fördjupa det man lärt sig i Filosofi A eller vara ett komplement och en utvidgning av grundkursen. Kursen innehåller etiska fördjupningar och diskussioner av politisk filosofi. Du får möjlighet att arbeta med etisk analys av ett samhälleligt eller existentiellt problemområde. Utvecklingen av den moderna kunskapsteorin och vetenskapsteorin med rötter i äldre uppfattningar av vetenskap och kunskap berörs. Logiken tas upp som en del av vetenskapsteorin och du får lära dig några enkla formella redskap för logisk analys. I kursen ingår en fördjupning på valfritt område. Kurs Etik och Livsfrågor Nationell kurs Kod SOMS 1201 Kursen syftar till att ge eleven insikter i livsfrågornas och livssynens betydelse för ett gott liv. Den tar sikte på hur moraliska dilemman och livsval kan besvaras i olika tanketraditioner och vad som är viktigt inom livsstil och tankeliv för att kunna hantera olika situationer som vi ställs inför. (Kursen ger meritpoäng 0,5 vid ansökning i område 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi). Kursen ger kunskap om och tid att reflektera kring etikens grundbegrepp, värderingar och livsvärden. Den tar sikte på bl a medicinsk-etiska frågor och andra frågor om liv och död. Religionernas och andra livsåskådningars svar på olika livsfrågor behandlas och jämförs. I kursen kan vi koppla etiska frågor till frågor och problem vi möter i vardagsliv och i yrkeslivet. Kursen fördjupar de insikter som har att göra med hur vi ser på moraliska val och vad som är nödvändigt för att skapa ett gott liv och goda relationer i ett samhälle som i ökande grad uppvisar mångfald av kulturer och livssyner.

13 FYSIK Kurs Fysik - breddning Nationella kurser Astronomi/Medicinsk strålningsfysik Kod FY 1203 A, Astronomi Period 111, elever med intresse för astronomi och som har läst FyA Kursen ger en introduktion till astronomin och förståelse för vardagliga fenomen på himlavalvet och insikter i den moderna astronomins arbetsmetoder och världsbild. Kursen tar upp historisk-klassisk astronomi, moderna metoder och modeller, beräkningar och aktuell forskning. I kursen genomför eleverna en undersökande uppgift som ska dokumenteras, redovisas samt diskuteras. Eleven ska efter kursen - vara förtrogen med klassisk astronomi och olika astronomiska världsbilder samt tidmätningar - kunna utföra avståndsberäkningar - kunna orientera sig på stjärnhimlen - veta hur stjärnor bildas och utvecklas - känna till solsystemet i detalj - känna till vintergatans och andra galaxers struktur och utveckling Kod FY 1203 B, Medicinsk strålningsfysik Period 102. Elever som läser FyB och En direkt tillämpning av fysikkursens lära om hur strålning används idag inom sjukvården, såväl när det gäller att diagnostisera som att behandla olika sjukdomar. Moderna teorier har lett till nya kraftfulla metoder att studera människokroppen och utvecklingen av ny apparatur går snabbt framåt. I denna kurs studeras röntgen, MR, gammakameran samt olika typer av strålbehandling. Vi studerar strålningens biologiska effekter, stråldoser, strålskydd samt riskerna med strålningen. Studiebesök på sjukhuset planeras in i kursen. GEOGRAFI Kurs Geografi A Nationell kurs Kod Ge Alla utom SP Forts. nästa sida

14 och innehåll Kursen i Geografi A hjälper dig att besvara frågan: Varför är det så just här? Du får kunskap om hur bland annat berggrund, klimat och vattentillgång ger olika Förutsättningar för mänskligt boende. Vi studerar processer som påverkar landskapets förändring. Olika typer av naturkatastrofer såsom jordbävningar, orkaner, översvämningar och deras konsekvenser förklaras. Vi behandlar naturtillgångar och deras fördelning. Du kommer att studera konsekvenserna av för kraftigt resursutnyttjande och får jämföra och värdera olika alternativ för resursanvändning och resurshushållning. Du får kunskap om befolkningsutveckling i olika delar av världen och förståelse i frågor som gäller överlevnad och näringsutveckling. et i kursen hjälper dig att bättre förstå biologiska, historiska och samhällsvetenskapliga sammanhang. FÖRETAGSEKONOMI Kurs Aktiekunskap Lokal kurs Kod FE 1509 Period 111 och 112 Kursen ska - ge grundläggande kunskaper om olika kapitalplaceringsalternativ - dess möjligheter och risker - ge tillfälle till analyser av aktuella ekonomiska händelser samt deras inverkan på kapitalmarknaden - ge kunskap om svenskt näringsliv - ge kunskaper om hur sparandet i bank, obligationer, fonder och aktier går till - ge kunskaper om premiepension, avtalspension och individuellt pensionssparande - ge kunskaper om hur handeln med värdepapper går till - tipsa om lämpliga ekonomiska informationskällor - ge eleven baskunskaper beträffande placeringsstrategi - träna förmågan att förstå finansmarknaden - ge kunskaper om beskattning Efter genomgången kurs skall eleven bl a: - känna till risker och möjligheter med olika kapitalplaceringar - känna till olika sätt att låna pengar, långa lån (bostadslån, studielån) och korta lån (kreditkort, SMS-lån) - blivit mer insatt i aktuella ekonomiska händelseförlopp - ha kunskap om fondsparande och fondsparandets olika risknivåer - ha kunskap om banksparande och sparande i olika sorters obligationer: statsobligation, premiepension, aktieindexobligation samt konvertibler - ha fått ökade kunskaper om framförallt svenskt näringsliv - kunna läsa börslistor, tyda årsredovisningar samt känna till och använda ekonomiska informationskällor - förstå vad som påverkar börskurser och ränta Forts. nästa sida

15 - känna till grunderna för aktievärdering och olika ekonomiska nyckeltal - göra en fiktiv aktieportfölj med hjälp av den utlärda placeringsstrategin - känna till ny- och fondemissioner samt split - ha fått grundkunskaper om termins- och optionshandel - veta vilka regler som gäller vid beskattning - känna till hur räntan sätts, reporänta och marknadsränta, räntenivåns inverkan på privatekonomi och samhällsekonomi - förstå vad som påverkar börskurser och vilka konsekvenser olika händelser kan få - känna till fem enkla regler för sparande - inse vikten av riskspridning - veta hur köp och försäljning av aktier och andra värdepapper går till - ha kunskap om premiepension, avtalspension och individuellt pensionssparande Kurs Företagsekonomi Nationell kurs Kod FE1202 Period 112. Företagsekonomi A är en grundkurs i ämnet med olika inslag av privatekonomi. Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder anpassade till vald studieinriktning. Vi tar upp och diskuterar affärsidéns betydelse, hur olika typer av företag ser ut, hur företag skapas och utvecklas. Vi tar även upp begrepp som inköp och försäljning, hur man bedömer lönsamhet i företag på olika sätt och även om ekonomisk planering, såväl för företag som privatpersoner. Vi kommer även att studera hur Västerås näringsliv har sett ut tidigare, hur det ser ut idag samt hur det kan utvecklas framöver. HISTORIA Kurs Historia C Nationell kurs Kod Tid Period Målgrupp HI poäng Hela året Åk 3. Godkänt i Historia A Kursen är inriktad på lokalhistoria. Vi gör nedslag i Västerås historia genom att använda lokalt källmaterial från arkiv och museer. Den röda tråden i kursen är ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor och historisk litteratur som aktuella samhällsbeskrivningar i media.

16 IDROTT Kurs Friskvård genom fysisk träning Lokal kurs Kod IDH 1504 t är att förbättra elevens kondition, styrka och rörlighet samt förbättra dennes personliga färdigheter i och öka kunskapen genom fysisk aktivitet. Kursen kommer att innehålla bl a stresshantering motionsprogram uteaktiviteter simning, ex vattengympa dans styrketräning aerobics, ex boxercise, spinning, step-up avspänning kost-och näringslära Kurs Lagbollspel och fysisk träning Lokal kurs Kod IDH 1507 t är att förbättra elevens kondition, styrka och rörlighet, förbättra dennes personliga färdighet i och öka kunskapen om olika bollspel, samt utveckla spelförståelse, spelmoral och samspel. Eleven kommer att öva sin fysik och de olika bollspelen i perioder. Moment som kommer att ingå är fysisk träning, teknik- och taktikträning, regelgenomgång och spel. Kursen kommer att innehålla bl a basket rinkbandy motionsprogram fotboll simning domarskap handboll softboll konditionstester innebandy volleyboll rörlighetstester Kurs Styrketräning Lokal kurs Kod IDH 1508 Kursens syfte är att förbättra elevens muskelstyrka och att ge kunskaper om träningsprinciper och lyftteknik, förbättra personlig färdighet, ge kunskap om uppläggning av program, samt kunskap om och reflektioner över doping. styrketräning träningsplanering uppläggning av program styrketester träningsprinciper muskelns anatomi o fysiologi kostlära dopingfrågor

17 Kurs Fritidens aktiviteter Nationella kurser Kod LPL 1202 A, Friskvård Period 111 Kursen ska utveckla kunskaper inom Friskvårdens historiska och kulturella förutsättningar. Dessutom ska kursen utifrån konkreta upplevelser utveckla förståelse för teoretiska perspektiv på aktivitetsområdet. Kursen kommer att innehålla bl a spinning stresshantering simning step-up styrketräning aerobics kost-och näringslära avspänning boxercise motionsprogram uteaktiviteter Kod LPL1202 B, Styrketräning Period 111 Kursen ska utveckla kunskaper inom Styrketräningens historiska och kulturella förutsättningar. Dessutom ska kursen utifrån konkreta upplevelser utveckla förståelse för teoretiska perspektiv på aktivitetsområdet Kursen kommer att innehålla bl a styrketräning styrketester kostlära träningsplanering träningsprinciper dopingfrågor uppläggning av program muskelns anatomi och fysiologi Kurs Specialidrott B Nationell kurs Kod SC 1202, elever som läst Specialidrott A t är att eleven fördjupar sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i sin specialidrott. Träning i sin specialidrott, träningslära, idrottspsykologi, idrotten i samhället, manlig och kvinnlig idrott.

18 Kurs Hälsopedagogik Nationell kurs Kod LPL 1203 Period 112, ej BF, ES, SPSP Kursen ger en ökad insikt om din egen livskvalité. Man får lära sig om egen och andras hälsa. - begreppet hälsa - en fungerande kropp - friskvård - stresshantering - sex och samlevnad - hälsofrämjande aktiviteter ITALIENSKA Kurs Italienska Steg 2, Steg 3 Nationell kurs Kod IT 1302 steg 2, CA IT 1303 steg 3, RU /steg Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får han/hon kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten höra, tala, läsa, och skriva genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets kultur, historia och samhällsförhållanden. JAPANSKA Kurs Japanska Steg 2 Nationell kurs Kod JAP 1302, RU. Elever som läst steg 1 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden.

19 KULTURHISTORIA Kurs Filmkunskap Nationell kurs Kod KUHI1201 Period 111 och 112 Filmkunskap är en kurs för dig som verkligen gillar film. Kursen syftar till att lära eleverna analysera, tolka och kritiskt granska film. Den är till för dig som är intresserad av olika filmgenrer och hur filmen utvecklats historiskt. Kanske gillar du att läsa filmrecensioner och följa med i den aktuella filmdebatten? Detta och mycket annat filmrelaterat väntar dig som väljer denna kurs. För mer information rekommenderas att läsa kursplanen på Skolverkets hemsida, KEMI Kurs Kemi breddning /kriminalteknik Nationell kurs Kod KE 1203 Period 111 och 112, elever som läser eller har läst Kemi A eller Naturkunskap B t med kursen är att vidga och fördjupa kunskaper som inhämtats under de obligatoriska kurserna samt att ge perspektiv på utvecklingen inom kriminalteknik och dess tillämpningar. Laborativt arbetssätt varvat med lite teori. Vi hämtar experiment från vardagslivet. Vi gör massor av enkla och trevliga försök. För dig som tycker om att arbeta praktiskt med laborationer. KINESISKA Kurs Mandarin steg 2 Nationell kurs Kod MAD1302, CA. Elever som läst steg 1 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden.

20 MATEMATIK Kurs Matematik C Nationell kurs Kod MA 1203, SP och ES - logaritmer - polynomfunktioner - rationella uttryck samt polynomekvationer av högre grad - matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på summan av en geometrisk talföljd - ändringskvot och derivata, deriveringsregler - enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs - sambandet mellan funktionens graf och dess derivata vid olika tillämpade sammanhang Kurs Matematik D Nationell kurs Kod MA 1204, SP och NVSP som läst MA trigonometriska funktioner och ekvationer - derivering av sammansatta funktioner, produkter och kvoter - differentialekvationer - primitiva funktioner och derivering - numeriska metoder för ekvationslösning och integrering - användande av grafritande räknare - en mer omfattande matematisk uppgift Kurs Matematik E Nationell kurs Kod MA 1205 Period 112. NV-elever som inte läster MaE som inr.kurs eller valbar kurs. och innehåll Kursen bygger på kunskaper från MaD. Kursen behandlar komplexa tal och differentialekvationer samt ger fördjupade kunskaper i differential- och integralkalkyl.

21 Kurs Matematik breddning Nationella kurser Kod MA 1206 A, Problemlösning MA1206 C, linjär algebra 50 poäng Period 111, NV och NVSP Åk 3, NV Problemlösning: Att öva förmågan till kreativitet och självständigt tänkande vid problemlösning i matematik. Problemlösning: Denna förmåga uppövas genom att lösa och diskutera problem av den typ som ges vid olika tävlingar och olympiader i matematik. Algebra: Att underlätta övergången till högskolan genom att introducera högskolekursen Linjär algebra. Algebra: Begreppen vektorer, matriser och determinanter behandlas. Du kommer t ex att få lära dig att lösa ekvationssystem på ett helt nytt sätt. Mälardalens Högskola medverkar också. Kurs Matematik diskret Nationell Kurs Kod MA 1207 Period 112, NV och NVSP och innehåll Matematik diskret bygger på kunskaper från Matematik C. Kursen behandlar mängdlära, de hela talens egenskaper, talföljder, kombinatorik samt satslogik. Kursen lämpar sig särskilt för inriktning mot matematik i kombination med datoranvändning.

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 Allmänna linjen har fem grupper. KULTUR OCH DRAMA, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET samt VÄRLDEN. Alla grupper är ettåriga. Om du går på Wendelsberg under flera

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer