KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL"

Transkript

1 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1

2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning. Kurserna ingår i det individuella valet som du ska göra inför åk 3. Individuella valet är på totalt 200 p och många elever har 200 p kvar som du ska välja kurser till inför åk 3. På NA-programmet har en del av er redan läst av ert individuella val då ni fortsatte med moderna språk i åk 2. Start av kurser förutsätter tillräckligt antal anmälningar samt tillgång till lokaler. Elever som önskar läsa utökad studiekurs har möjlighet till detta i mån av plats i grupperna och att Rudbeckianska gymnasiet har ekonomiska möjligheter att erbjuda detta. et i en kurs kan innebära en breddning eller fördjupning av det ämne det sorterar under. et kan också utgöra en del av den utbildningsprofil du önskar få. Därför skall du göra ett först-, andra- och tredjehandsval. Valblanketten som du erhåller i samband med detta val står det angivet till vem du ska lämna blanketten samt vilket senaste datum som gäller. Lämnar du in blanketten för sent minskar dina chanser att få de kurser som du önskar i första hand. Vi kommer att erbjuda det individuella valet i två block: Block 1 Block 2 Tisdag Tisdag Torsdag Torsdag Detta innebär att en oängs kurs kommer att hålla på hela läsåret och en 50 poängs kurs sträcker sig över en termin. För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webplats 2

3 Programfördjupnings kurser I GY 2011 finns det block som heter programfördjupning. Det blocket omfattar olika antal poäng beroende på vilket program du följer. Skolan kan i denna del bestämma vad eleverna ska läsa på respektive program eller lägga vis del som valbar av eleverna. På Rudbeckianska gymnasiet så kan det se lite olika ut mellan programmen/inriktningarna/profilerna. Nedan ser du vilka kurser som ligger ordinarie i den Inriktning/profilering du valt. BF Pedagogiskt arbete 600 p Pedagogiska teorier och praktiker Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Etnicitet och kulturmöten Skapande verksamhet Svenska 3 HU Språk 300 p Engelska 7 Internationella relationer Matematik 2 el. Retorik Socialt arbete 600 p Ungdomskulturer Etnicitet och kulturmöten Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Entreprenörskap Svenska 3 100p 100p NV-programmet NANATN 200 p Natur Matematik 5 Natur specialisering Psykologi 1 och filosofi 1 Programmering 1 Entreprenörskap Fysik 3 NANATI 200 p Internationell Internationella relationer Engelska 7 NANAS 200 p Geografi 1 Geografi 2 Samhällskunskap 2 (Två av ovanstående alternativa kurser ska väljas) SA-programmet SABET 300 p Beteende Naturkunskap 2 Entreprenörskap Matematik 3 eller Retorik SAMED 400 p Media Samhällskunskap 2 Entreprenörskap Journalistik, reklam och information 2 Mediaproduktion 2 eller Samhällskunskap 3 SASAMS 300 p Fokus samhälle Engelska 7 Naturkunskap 2 Matematik 3 el. Retorik SASAME 300 p Entreprenör Entreprenörskap Internationell ekonomi Matematik 3 el. Retorik SASAMI 300 p Internationell Engelska 7 Geografi 2 Internationella relationer (Samtliga kurser ovan är på ). Läs och begrunda den här kurskatalogen! 3

4 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 1 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 131 (HT) 132 (VT) BILD BILBIL0 100 X X EN CAMBRIDGE ENGENG X X ENTREPRENÖRSKAP ENTENR0 100 X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNIT0 100 X X ETNICITET OCH KULTURMÖTEN SOIETN0 100 X X FRANSKA STEG 2 CA MODFRE X X FRANSKA STEG 3 RU MODFRE X X FRANSKA STEG 5 RU MODFRE X X GEOGRAFI 1 GEOGEO X X GEOGRAFI 2 GEOGEO X X HISTORIA2A HISHIS02A 50 X HISHIS03 HISHIS X X INTERNATIONELL EKONOMI SAMINE0 100 X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC LAGBOLL IDRIDO X X IDROTT OCH HÄLSA 2 IDRIDR X X IT STEG 2 CA MODITA X X IT STEG 3 RU MODITA X X JAPANSKA STEG 1 RU MODJAP X X JAPANSKA STEG 2 RU MODJAP X X KOMMUNIKATION PEDKOU0 100 X X MATEMATIK 2a MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3b MATMAT03B 100 X X MATEMATIK 5 MATMAT X X MODERSMÅL A,B,C MOE A,B, &C 100/50 X X NATURKUNSKAP 2 NAKNAK X X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X SPANSKA STEG 2 CA MODSPA X X SPANSKA STEG 3 RU MODSPA X X SPANSKA STEG 5 RU MODSPA X X SPECIALPEDAGOGIK 1 SPCSPE X X SVENSKA- LITTERATUR SVELIT0 100 X X TYSKA STEG 2 CA MODGER X X TYSKA STEG 3 RU MODGER X X TYSKA STEG 5 RU MODGER X X 4

5 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 2 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 131 (HT) 132 (VT) BILD BILBIL0 100 X X ENGELSKA B ENGENG X X ENGELSKA C ENGENG X X EN CAMBRIDGE gr1 ENGENG X X EN CAMBRIDGE gr2 ENGENG X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNIT0 100 X X FILOSOFI 1 FIOFIO01 50 X KONST OCH KULTUR- FILM & TV KUNSKAP KOSFIL0 100 X X ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE FÖRENT0 100 X X HISTORIA 3 HISHIS X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC- STYRKETRÄNING IDRIDO X X JURIDIK JURPRI0 100 X X MATEMATIK 2A MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3B MATMAT03B 50 X MATEMATIK - SPECIALISERING MATMAT00S 100 X X NATURKUNSKAP SPECIALISERING, SPÅR AV LIV NAVNAT00S 50 X PEDAGOGISKT LEDARSKAP PEDPEG0 100 X X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X SVENSKA - SKRIVANDE SVESKR0 50 X SVENSKA - RETORIK SVERET0 50 X 5

6 Kurser i Åk 3 Individuella val och valbara kurser Kurskod Poäng Sida Bild BILBIL Engelska 6 ENGENG Engelska 7/Cambridge ENGENG Entreprenörskap ENTENR Entreprenörskap och företagande FÖRENT Etik och människors livsvillkor FÖRNT Etnicitet och kulturmöten SOIETN Filosofi 1 FIOFIO Franska, steg 2-5 MODFRE02,03, Geografi 1 GEOGEO Geografi 2 GEOGEO Historia 2A HISHIS02A 50 Ej med Historia 3 HISHIS Internationell ekonomi SAMINE Idrott och hälsa 1- Lagbollspel IDRIDO Idrott och hälsa 1- Styrketräning IDRIDO Idrott och Hälsa 2 IDRIDR Italienska, steg 2-3 MODITA02, /steg 13 Japanska, steg 1-2 MODJAP01, Juridik JURPR Kommunikation PEDKOU Konst och kultur, film & tv-kunskap KOSFIL Matematik 2A MATMAT02A Matematik 3B MATMAT3B Matematik 05 MATMAT Matematik - SPECIALISERING MATMAT00S Modersmål MOE A,B & C kurs 100/50/kurs 16 Naturkunskap 2 NAKNAK Naturvetenskaplig specialisering Spår av liv NAVNAT00S Pedagogiskt ledarskap PEDPEG Psykologi 1 PSKPSY Psykologi 2a PSKPSY02A Psykologi 2b PSKPSY02B Spanska, steg 2-5 SP1302,03,05 100/steg 18 Specialpedagogik1 SPCSPE Svenska - Litteratur SVELIT Svenska -Retorik SVERET Svenska -Kreativt skrivande SVESKR Tyska, steg 3-5 MODGER02,03,

7 Kurs Bild Nationell kurs BILBIL0 oäng Åk 3, alla program utom ESBD Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter i hur bilder konstrueras, framställs och används i kommunikation. Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla sin förmåga att planera, producera och redovisa bilder i olika material. Vi arbetar i olika tekniker. Du har möjlighet att fördjupa dig i flera material såsom blyerts, akvarell, acryl, lera samt i olika trycktekniker Vi jobbar i processform och tittar på nutida konstnärers konst. Vi gör besök på gallerier och ser utställningar tillsammans. De elever som vill söka vidareutbildningar i konstnärliga områden har möjlighet att få jobba med arbetsprover och få hjälp med sina ansökningar. Vi lär oss hur man exponerar och presenterar sina bilder. Undervisningen är individanpassad. Kurs Engelska 6 Nationell kurs ENGENG06 oäng Åk 3. BFSOC, BFPED Kursens mål är att de studerande ska bli säkrare och mer språkligt medvetna när de använder engelska i alla tänkbara kommunikativa sammanhang. Engelska B krävs för behörighet till vissa av högskolans kurser. Kursen är tematiskt upplagd och tyngd-punkten ligger på hur engelska används i ett utomeuropeiskt perspektiv, samt i ett litterärt sammanhang, och avslutas med ett nationellt prov. Kurs Engelska 7/ Cambridge Nationell kurs ENGENG07 oäng Åk 3. Förkunskapskrav: Engelska 6. Målet med kursen är att eleven skall förberedas för kommande yrkesliv och vidare studier, samt att kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur skall fördjupas. Målet är också att ge eleven en allsidig språklig kompetensutveckling. Kursen bygger på temastudier och redovisningar sker både muntligt och skriftligt. Ett temaområde är exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera över val av yrke. Litteratur som anknyter till aktuella sociala och kulturella problemställningar i engelskspråkiga länder läses och diskuteras. Eleven får fördjupa sig inom olika intresseområden och redovisar dessa arbeten både muntligt och skriftligt. Dessutom läses olika typer av tidningsartiklar. Denna kurs markeras med En 7 på valblanketten. Du kan som elev också välja en speciell inriktning av En 7 där du under kursens gång kan bli examinerad för Cambridge Certificate of Advanced English. Examinationen betalas av eleven själv. Certifikatet är mycket gångbart internationellt för vidare studier eller arbete utomlands. Markera kursen med En 7:CAE på valblanketten. 7

8 Kurs: Entreprenörskap Nationell kurs ENTENR0 Hela läsåret Alla elever /innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. Kurs Entreprenörskap och företagande Nationell kurs Målgrupp FÖRENT0 Förkunskapskrav: Entreprenörskap (ENTENR0) eller Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) Starta, driv, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska bl.a. behandla följande centrala innehåll: Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen. 8

9 Kurs Etik och människans livsvillkor Nationell kurs MÄNIT0 oäng Alla elever Kursen syftar till att ge eleven insikter i livsfrågornas och livssynens betydelse för ett gott liv. Den tar sikte på hur moraliska dilemman och livsval kan besvaras i olika tanketraditioner och vad som är viktigt inom livsstil och tankeliv för att kunna hantera olika situationer som vi ställs inför. (Kursen ger meritpoäng 0,5 vid ansökning i område 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi). Kursen ger kunskap om och tid att reflektera kring etikens grundbegrepp, värderingar och livsvärden. Den tar sikte på bl a medicinsk-etiska frågor och andra frågor om liv och död. Religionernas och andra livsåskådningars svar på olika livsfrågor behandlas och jämförs. I kursen kan vi koppla etiska frågor till frågor och problem vi möter i vardagsliv och i yrkeslivet. Kursen fördjupar de insikter som har att göra med hur vi ser på moraliska val och vad som är nödvändigt för att skapa ett gott liv och goda relationer i ett samhälle som i ökande grad uppvisar mångfald av kulturer och livssyner. Kurs: Etnicitet och kulturmöten Nationell kurs SOIETN0 100P Åk 3, ej BF Kursen skall bland annat ge förutsättningar att utveckla kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrationsoch segregationsfrågor. 9

10 Kurs Filosofi 1 Nationell kurs FIOFIO01 50 poäng HT Åk 3. Ej SP och innehåll: Filosofi att söka svaren på de stora frågorna i livet. Filosofi 1 är en grundkurs som vill ge dig en översikt över vad filosofi är. Det krävs inte några förkunskaper eller något specialintresse. Kursen bygger på samtal om grund-läggande existentiella frågor, om frågorna om vad som är rätt och gott i livet, och om vad det innebär att vara människa. Etik och frågor om moral ingår naturligtvis i kursen. Vad innebär det att vi är fria? Hur hänger frihet samman med ansvar och omsorg om andra människor? Måste inte vår moral även omfatta djuren? Du får också träning i att argumentera och övertyga på ett sakligt sätt och träning i att upptäcka de osakliga övertalningsförsöken. Säger vi alltid vad vi menar; menar vi vad vi säger? Vad är verkligt egentligen? Är drömmar verkliga? Var finns musiken? Finns färgerna i yttervärlden eller i vårt medvetande? Vad är sanning? frågade Pontius Pilatus strax innan han dömde Jesus till döden. Finns det något svar på den frågan? Vi gör några korta utflykter i historien, t ex till Sokrates, den mest omtalade filosofen i historien, som dömdes till döden för att han ansågs uppvigla unga människor mot dem som hade makten. Kunskap är makt har en annan filosof sagt, men har han rätt? Är det tvärtom så att den som har makt också bestämmer vad som skall räknas som kunskap? Filosofin är ett ständigt pågående samtal om hur du kan söka svar på de stora frågorna i livet. Kursinnehållet kan i hög grad anpassas efter önskemålen i den aktuella gruppen och i kursen ingår en fördjupning på valfritt filosofiskt område. Kurs Franska Steg 2-5 Nationell kurs MODFRE02, CA MODFRE03, RU MODFRE05, RU Tid: oäng Åk 3. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. Geografi Kurs Geografi 1 Nationell Kurs GEOGEO01 Tid: oäng Årskurs 3 och Tycker du att det är intressant med naturfenomen såsom jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, oväder och klimatförändringar är denna kurs något för dig. Här får du lära dig om olika naturfenomen och hur de påverkar människor i olika delar av världen. Du får kunskap om hur världens resurser är fördelade och hur intressekonflikter kan uppstå på grund av detta. Du får också studera befolkningsutvecklingen i världen och förståelse i frågor som gäller överlevnad och näringslivsutveckling. För att få kunskap om allt detta använder vi olika geografiska undersökningsmetoder. 10

11 Kurs Geografi 2 Nationell Kurs Tid: GEOGEO02 oäng Årskurs 3 elever som läst GEOGEO01 och Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer, resurser och sårbarhet samt om möjligheter och problem med att möjliggöra hållbar utveckling. Vi arbetar med samhällsplanering och stadsplanering kopplat till befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling. Kurs: Historia3 Nationell kurs Tid: HISHIS03 oäng Åk 3. Elever som läst Hi2a alternativt Hi2b ( Kultur) : Den här kursen ger en möjlighet till fördjupade kunskaper i historia. Vi kommer bl. a att göra nedslag i den viktiga och intressanta och 1900-talshistorien, både på global och lokal nivå. Du kommer även att få göra egna undersökningar, delvis baserade på primärkällor. I samband med detta studerar vi olika sätt att inhämta historisk kunskap, t ex genom arkiv, muntlig historia eller digitala medier. Vi kommer också att studera hur historia använts genom historien och här sätts det lokal perspektivet i centrum. Studiebesök i våra bibliotek, museer och arkiv kommer att göras. Den röda tråden i kursen är ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor och historisk litteratur, som aktuella samhällsbeskrivningar i media. Kurs Internationell ekonomi Nationell kurs SAMINE0 Alla elever Centralt innehåll bl.a. följande: Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. 11

12 Kurs: Idrott och hälsa 1 Specialisering (lagbollspel) Nationell kurs Målgrupp /innehåll IDRIDO01 Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, lagbollspel. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, lagbollspel. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning lagboll Regler, teknik och taktik inom lagboll Planering och genomförande av träningsprogram. Etik och moral inom lagboll Kurs: Idrott och hälsa 1 Specialisering (styrketräning) Nationell kurs IDRIDO Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. / Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, styrketräning. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, styrketräning. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning styrketräning Metoder och lyftteknik inom styrketräning Planering och genomförande av personligt träningsprogram Etik och moral inom styrketräning 12

13 Idrott och Hälsa 2 Nationell kurs Kod: IDRIDR02 Alla som läst Idrott och hälsa 1. / Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. : Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment: Exempelvis: Idrott, dans och andra motionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling eller klättring. Diskussioner kring hälsa och kroppsideal kopplat till aktuella teorier. Träningens påverkan såväl fysiskt som psykiskt. Kurs Italienska Steg 2, Steg 3 Nationell kurs MODITA02 steg 2, CA MODITA03 steg 3, RU oäng/steg Åk 3 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får han/hon kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten höra, tala, läsa, och skriva genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets kultur, historia och samhällsförhållanden. Kurs Japanska Steg 1 och 2 Nationell kurs MODJAP01 och MODJAP02 RU oäng Åk 3. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 13

14 Kurs: Juridik Nationell kurs Privatjuridik JURPRI0 Alla elever En översiktskurs över viktiga områden inom juridik i privatlivet. Centralt innehåll bl.a. följande: Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter. Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Kurs: Kommunikation Nationell kurs PEDKOU0 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla både teoretiska och praktiska kunskaper om människors interaktion och kommunikation. Du kommer att lära dig om vad kommunikation och interaktion är, vilken betydelse det har för oss människor och hur kommunikation och interaktion kan påverkas av olika sociala förhållanden. Det ingår en del praktiska moment, till exempel kommer du lära dig att använda samtal och informationsteknik som redskap för interaktion och kommunikation. Kurs: Konst och Kultur, Film- och tv-kunskap Nationell kurs / KOSFIL0 Alla Om du verkligen gillar film och tv så är det här kursen för dig. På den här kursen får du lära dig att analysera och tolka dessa två medier samt sätta in dem i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Vi kommer att titta på filmer från olika tider och kulturer samt följa både filmen och tvmediets utveckling fram till idag. I kursen ingår även diskussioner kring film- och tv:s roll i samhället och filmvetenskapliga begrepp och metoder. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: 14

15 Kurs: Matematik 2A Nationell kurs Tid: MATMAT02A Åk3, BF : Taluppfattning, aritmetik och algebra Geometri Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik 3B Nationell kurs MATMAT03B Åk3, SA : Algebra Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik 05 Nationell kurs MATMAT05 Åk3, NA : Samband och förändring Diskret matematik Problemlösning Kurs: Ma-Specialisering Nationell kurs Poäng MATMAT00S MATMAT04 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 15

16 Kurs Modersmål A, B och C Nationell kurs MOE01, MOE02, MOE03 A-kurs B-kurs C-kurs (aktiv tvåspråkighet) 50 p Åk 3, uppge språk Du kan välja en kurs per läsår i modersmål. Vilken kurs du väljer beror på dina förkunskaper. Är du osäker ska du tala med din modersmålslärare. Ange på blanketten vilken kurs samt vilket språk du önskar läsa som individuellt val. Modersmål syftar till att vidareutveckla elevernas språkliga förmåga och ger förutsättningar för vidgade kunskaper om kulturen och samhället i ursprungslandet samt om minoritetsgruppens villkor i Sverige. I kurserna ingår såväl läsning av texter av olika slag som egen språkanvändning i tal och skrift samt studium av språkets roll. Kurs Naturkunskap 2 Nationell kurs NAKNAK02 oäng Åk 3. Ej SP Förkunskapskrav: NAKNAK01a2 eller NAKNAK01b : Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleven får fördjupade kunskaper i biologi, kemi och fysik. Biologidelen handlar i första hand om människokroppen, dess uppbyggnad och funktion från cellnivå till färdigt organ. Vardagslivets fysik och kemi studeras med anknytning till biologin. Vi går igenom moderna naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst. Kursen innehåller många laborationer. Kurs: Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S 50 p VT NA elever Förkunskapskrav: Bi2, Fy2, Ke2 Spår av liv Nationell kurs : Du får möjlighet att fördjupa dina naturvetenskapliga kunskaper, utveckla din förståelse av naturvetenskapens betydelse i samhället och få ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. : Var finns det liv? Här lär du dig mer om liv ur olika perspektiv; Spår av liv i Universum, Spår på brottsplatser och Livet ur en biomedicinsk synvinkel. Hur vet vi att någonting lever? En kurs med teoretiska och praktiska moment inom astronomi, kriminalteknik och medicinsk biologi. 16

17 Pedagogiskt ledarskap Tid: PEDPEG0 100p Åk 3, ej BF Nationell kurs Kursen syftar bland annat till att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang. Eleverna ska även utveckla förmågan att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Kurs: Psykologi 1 Nationell kurs PSKPSY01 50p HT och VT Åk3, ej SA Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 1 tar upp tidiga psykologiska förklaringar till beteenden likväl som nyare teorier. Du får lära dig om hur du själv och andra fungerar i sociala sammanhang, hur ni tänker och hur ni uppfattar omvärlden. Psykologins tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar Människors tankar och förståelse av sin omvärld Hur människans beteenden fysiskt kan förklaras och hur hjärnan bearbetar information Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra Psykisk hälsa kopplat till stress och krishantering Kurs: Psykologi 2a Nationell kurs PSKPSY02A 50p HT eller VT ÅK3, SA elever Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2a tar upp hur människan utvecklas genom livet, hur personligheten kan beskrivas och hur psykisk ohälsa kan behandlas. Du får också lära dig om hur samhället, kultur och olika livsstilar kan kopplas till psykologi. Psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ Personlighetspsykologi, hur påverkar våra egenskaper våra tankar, känslor och beteenden Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på människan Människans psykiska utveckling 17

18 Kurs: Psykologi 2b Nationell kurs PSKPSY02B 50p HT ÅK3, SA elever Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2b är menad att ge dig fördjupade kunskaper inom några områden som är relevanta för din utbildning. Några exempel på möjliga fördjupningsområden är psykisk ohälsa, familjepsykologi, idrottspsykologi och rättspsykologi Fördjupning Praktisk användning av psykologisk kunskap Experiment och observationer SPANSKA Nationell kurs Kurs: Spanska Steg 2-5 MODSPA02, CA MODSPA03, RU MODSPA05, RU Tid: oäng/steg Alla elever. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer och få en grund för eventuella fortsatta studier i språket. Dessutom får eleven kunskaper om målspråksländerna. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. Kurs: Specialpedagogik 1 Nationell kurs Tid: SPCSPE01 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du utvecklar förmågan att möta människor med respekt och att arbeta utifrån ett inkluderande arbetssätt. Genom bland annat olika fältstudier, föreläsare och studiebesök, kommer du få inblick och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Kursen kommer ge kunskaper om olika funktionsnedsättningar,specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Du kommer planera, genomföra, utvärdera och dokumentera olika aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer. Vi kommer även diskutera egna, andras och samhällets attityder, värderingar av bemötande av människors olikheter. 18

19 SVENSKA Litteratur Tid: / SVELIT0 100p Alla eleverna Nationell kurs Litteratur 100p är en fördjupningskurs i litteraturvetenskap. Den är lämplig för dig som gillar att läsa och vill bli bättre på att analysera och sätta in litteratur i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Under kursen kommer du att bli bekant med olika litteraturgenrer som romaner, noveller, lyrik och dramatik. Man läser litteratur från olika tider och kulturer. Det ingår också tematiskt läsande av litteratur utifrån teman som familjen, krig och naturen. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Retorik Tid: SVERET0 100p Alla eleverna Nationell kurs /innehåll Retorikkursen på 100p syftar till att utveckla och fördjupa din förmåga att uttrycka dig och att analysera andra personers budskap. Retorik är ett ämne som har sitt ursprung i det antika Grekland och har fortsatt att vara ett viktigt och fascinerande ämne in i vår tid. I dagens informationssamhälle är det synnerligen aktuellt. Kursen fördjupar bland annat dina kunskaper kring den retoriska arbetsprocessen, hur du tolkar och analyserar kända tal av personer som Martin Luther King och Olof Palme samt hur man jobbar med presentationstekniska hjälpmedel. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Skrivande SVESKR0 Tid: 100p Alla eleverna Nationell kurs / Skrivande 100p är en ny kurs som tar upp skrivandet på väldigt många sätt. När man går den här kursen får man utveckla sin egen förmåga att uttrycka sig i en mängd olika texttyper. Man tränas i såväl skönlitterärt som journalistiskt skrivande. Hur bygger man upp en argumenterande text på ett så slagfärdigt sätt som möjligt? Hur gör man när man ska ge och ta konstruktiv kritik i syfte att utveckla en annan persons eller din egen text? Hur utformar man texter för olika syften och i olika typer av medier? Detta och mycket annat är sådant man jobbar med på den här kursen. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: 19

20 Kurs Tyska Steg 3-5 Nationell kurs MODGER02, CA MODGER03, RU MODGER05, RU Tid: oäng Alla eleverna Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får eleven kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 20

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer