KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL"

Transkript

1 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1

2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning. Kurserna ingår i det individuella valet som du ska göra inför åk 3. Individuella valet är på totalt 200 p och många elever har 200 p kvar som du ska välja kurser till inför åk 3. På NA-programmet har en del av er redan läst av ert individuella val då ni fortsatte med moderna språk i åk 2. Start av kurser förutsätter tillräckligt antal anmälningar samt tillgång till lokaler. Elever som önskar läsa utökad studiekurs har möjlighet till detta i mån av plats i grupperna och att Rudbeckianska gymnasiet har ekonomiska möjligheter att erbjuda detta. et i en kurs kan innebära en breddning eller fördjupning av det ämne det sorterar under. et kan också utgöra en del av den utbildningsprofil du önskar få. Därför skall du göra ett först-, andra- och tredjehandsval. Valblanketten som du erhåller i samband med detta val står det angivet till vem du ska lämna blanketten samt vilket senaste datum som gäller. Lämnar du in blanketten för sent minskar dina chanser att få de kurser som du önskar i första hand. Vi kommer att erbjuda det individuella valet i två block: Block 1 Block 2 Tisdag Tisdag Torsdag Torsdag Detta innebär att en oängs kurs kommer att hålla på hela läsåret och en 50 poängs kurs sträcker sig över en termin. För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webplats 2

3 Programfördjupnings kurser I GY 2011 finns det block som heter programfördjupning. Det blocket omfattar olika antal poäng beroende på vilket program du följer. Skolan kan i denna del bestämma vad eleverna ska läsa på respektive program eller lägga vis del som valbar av eleverna. På Rudbeckianska gymnasiet så kan det se lite olika ut mellan programmen/inriktningarna/profilerna. Nedan ser du vilka kurser som ligger ordinarie i den Inriktning/profilering du valt. BF Pedagogiskt arbete 600 p Pedagogiska teorier och praktiker Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Etnicitet och kulturmöten Skapande verksamhet Svenska 3 HU Språk 300 p Engelska 7 Internationella relationer Matematik 2 el. Retorik Socialt arbete 600 p Ungdomskulturer Etnicitet och kulturmöten Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Entreprenörskap Svenska 3 100p 100p NV-programmet NANATN 200 p Natur Matematik 5 Natur specialisering Psykologi 1 och filosofi 1 Programmering 1 Entreprenörskap Fysik 3 NANATI 200 p Internationell Internationella relationer Engelska 7 NANAS 200 p Geografi 1 Geografi 2 Samhällskunskap 2 (Två av ovanstående alternativa kurser ska väljas) SA-programmet SABET 300 p Beteende Naturkunskap 2 Entreprenörskap Matematik 3 eller Retorik SAMED 400 p Media Samhällskunskap 2 Entreprenörskap Journalistik, reklam och information 2 Mediaproduktion 2 eller Samhällskunskap 3 SASAMS 300 p Fokus samhälle Engelska 7 Naturkunskap 2 Matematik 3 el. Retorik SASAME 300 p Entreprenör Entreprenörskap Internationell ekonomi Matematik 3 el. Retorik SASAMI 300 p Internationell Engelska 7 Geografi 2 Internationella relationer (Samtliga kurser ovan är på ). Läs och begrunda den här kurskatalogen! 3

4 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 1 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 131 (HT) 132 (VT) BILD BILBIL0 100 X X EN CAMBRIDGE ENGENG X X ENTREPRENÖRSKAP ENTENR0 100 X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNIT0 100 X X ETNICITET OCH KULTURMÖTEN SOIETN0 100 X X FRANSKA STEG 2 CA MODFRE X X FRANSKA STEG 3 RU MODFRE X X FRANSKA STEG 5 RU MODFRE X X GEOGRAFI 1 GEOGEO X X GEOGRAFI 2 GEOGEO X X HISTORIA2A HISHIS02A 50 X HISHIS03 HISHIS X X INTERNATIONELL EKONOMI SAMINE0 100 X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC LAGBOLL IDRIDO X X IDROTT OCH HÄLSA 2 IDRIDR X X IT STEG 2 CA MODITA X X IT STEG 3 RU MODITA X X JAPANSKA STEG 1 RU MODJAP X X JAPANSKA STEG 2 RU MODJAP X X KOMMUNIKATION PEDKOU0 100 X X MATEMATIK 2a MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3b MATMAT03B 100 X X MATEMATIK 5 MATMAT X X MODERSMÅL A,B,C MOE A,B, &C 100/50 X X NATURKUNSKAP 2 NAKNAK X X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X SPANSKA STEG 2 CA MODSPA X X SPANSKA STEG 3 RU MODSPA X X SPANSKA STEG 5 RU MODSPA X X SPECIALPEDAGOGIK 1 SPCSPE X X SVENSKA- LITTERATUR SVELIT0 100 X X TYSKA STEG 2 CA MODGER X X TYSKA STEG 3 RU MODGER X X TYSKA STEG 5 RU MODGER X X 4

5 Individuellt val lå 2011/2012 Åk 3 Block 2 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 131 (HT) 132 (VT) BILD BILBIL0 100 X X ENGELSKA B ENGENG X X ENGELSKA C ENGENG X X EN CAMBRIDGE gr1 ENGENG X X EN CAMBRIDGE gr2 ENGENG X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNIT0 100 X X FILOSOFI 1 FIOFIO01 50 X KONST OCH KULTUR- FILM & TV KUNSKAP KOSFIL0 100 X X ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE FÖRENT0 100 X X HISTORIA 3 HISHIS X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC- STYRKETRÄNING IDRIDO X X JURIDIK JURPRI0 100 X X MATEMATIK 2A MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3B MATMAT03B 50 X MATEMATIK - SPECIALISERING MATMAT00S 100 X X NATURKUNSKAP SPECIALISERING, SPÅR AV LIV NAVNAT00S 50 X PEDAGOGISKT LEDARSKAP PEDPEG0 100 X X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X SVENSKA - SKRIVANDE SVESKR0 50 X SVENSKA - RETORIK SVERET0 50 X 5

6 Kurser i Åk 3 Individuella val och valbara kurser Kurskod Poäng Sida Bild BILBIL Engelska 6 ENGENG Engelska 7/Cambridge ENGENG Entreprenörskap ENTENR Entreprenörskap och företagande FÖRENT Etik och människors livsvillkor FÖRNT Etnicitet och kulturmöten SOIETN Filosofi 1 FIOFIO Franska, steg 2-5 MODFRE02,03, Geografi 1 GEOGEO Geografi 2 GEOGEO Historia 2A HISHIS02A 50 Ej med Historia 3 HISHIS Internationell ekonomi SAMINE Idrott och hälsa 1- Lagbollspel IDRIDO Idrott och hälsa 1- Styrketräning IDRIDO Idrott och Hälsa 2 IDRIDR Italienska, steg 2-3 MODITA02, /steg 13 Japanska, steg 1-2 MODJAP01, Juridik JURPR Kommunikation PEDKOU Konst och kultur, film & tv-kunskap KOSFIL Matematik 2A MATMAT02A Matematik 3B MATMAT3B Matematik 05 MATMAT Matematik - SPECIALISERING MATMAT00S Modersmål MOE A,B & C kurs 100/50/kurs 16 Naturkunskap 2 NAKNAK Naturvetenskaplig specialisering Spår av liv NAVNAT00S Pedagogiskt ledarskap PEDPEG Psykologi 1 PSKPSY Psykologi 2a PSKPSY02A Psykologi 2b PSKPSY02B Spanska, steg 2-5 SP1302,03,05 100/steg 18 Specialpedagogik1 SPCSPE Svenska - Litteratur SVELIT Svenska -Retorik SVERET Svenska -Kreativt skrivande SVESKR Tyska, steg 3-5 MODGER02,03,

7 Kurs Bild Nationell kurs BILBIL0 oäng Åk 3, alla program utom ESBD Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter i hur bilder konstrueras, framställs och används i kommunikation. Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla sin förmåga att planera, producera och redovisa bilder i olika material. Vi arbetar i olika tekniker. Du har möjlighet att fördjupa dig i flera material såsom blyerts, akvarell, acryl, lera samt i olika trycktekniker Vi jobbar i processform och tittar på nutida konstnärers konst. Vi gör besök på gallerier och ser utställningar tillsammans. De elever som vill söka vidareutbildningar i konstnärliga områden har möjlighet att få jobba med arbetsprover och få hjälp med sina ansökningar. Vi lär oss hur man exponerar och presenterar sina bilder. Undervisningen är individanpassad. Kurs Engelska 6 Nationell kurs ENGENG06 oäng Åk 3. BFSOC, BFPED Kursens mål är att de studerande ska bli säkrare och mer språkligt medvetna när de använder engelska i alla tänkbara kommunikativa sammanhang. Engelska B krävs för behörighet till vissa av högskolans kurser. Kursen är tematiskt upplagd och tyngd-punkten ligger på hur engelska används i ett utomeuropeiskt perspektiv, samt i ett litterärt sammanhang, och avslutas med ett nationellt prov. Kurs Engelska 7/ Cambridge Nationell kurs ENGENG07 oäng Åk 3. Förkunskapskrav: Engelska 6. Målet med kursen är att eleven skall förberedas för kommande yrkesliv och vidare studier, samt att kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur skall fördjupas. Målet är också att ge eleven en allsidig språklig kompetensutveckling. Kursen bygger på temastudier och redovisningar sker både muntligt och skriftligt. Ett temaområde är exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera över val av yrke. Litteratur som anknyter till aktuella sociala och kulturella problemställningar i engelskspråkiga länder läses och diskuteras. Eleven får fördjupa sig inom olika intresseområden och redovisar dessa arbeten både muntligt och skriftligt. Dessutom läses olika typer av tidningsartiklar. Denna kurs markeras med En 7 på valblanketten. Du kan som elev också välja en speciell inriktning av En 7 där du under kursens gång kan bli examinerad för Cambridge Certificate of Advanced English. Examinationen betalas av eleven själv. Certifikatet är mycket gångbart internationellt för vidare studier eller arbete utomlands. Markera kursen med En 7:CAE på valblanketten. 7

8 Kurs: Entreprenörskap Nationell kurs ENTENR0 Hela läsåret Alla elever /innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. Kurs Entreprenörskap och företagande Nationell kurs Målgrupp FÖRENT0 Förkunskapskrav: Entreprenörskap (ENTENR0) eller Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) Starta, driv, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska bl.a. behandla följande centrala innehåll: Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen. 8

9 Kurs Etik och människans livsvillkor Nationell kurs MÄNIT0 oäng Alla elever Kursen syftar till att ge eleven insikter i livsfrågornas och livssynens betydelse för ett gott liv. Den tar sikte på hur moraliska dilemman och livsval kan besvaras i olika tanketraditioner och vad som är viktigt inom livsstil och tankeliv för att kunna hantera olika situationer som vi ställs inför. (Kursen ger meritpoäng 0,5 vid ansökning i område 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi). Kursen ger kunskap om och tid att reflektera kring etikens grundbegrepp, värderingar och livsvärden. Den tar sikte på bl a medicinsk-etiska frågor och andra frågor om liv och död. Religionernas och andra livsåskådningars svar på olika livsfrågor behandlas och jämförs. I kursen kan vi koppla etiska frågor till frågor och problem vi möter i vardagsliv och i yrkeslivet. Kursen fördjupar de insikter som har att göra med hur vi ser på moraliska val och vad som är nödvändigt för att skapa ett gott liv och goda relationer i ett samhälle som i ökande grad uppvisar mångfald av kulturer och livssyner. Kurs: Etnicitet och kulturmöten Nationell kurs SOIETN0 100P Åk 3, ej BF Kursen skall bland annat ge förutsättningar att utveckla kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrationsoch segregationsfrågor. 9

10 Kurs Filosofi 1 Nationell kurs FIOFIO01 50 poäng HT Åk 3. Ej SP och innehåll: Filosofi att söka svaren på de stora frågorna i livet. Filosofi 1 är en grundkurs som vill ge dig en översikt över vad filosofi är. Det krävs inte några förkunskaper eller något specialintresse. Kursen bygger på samtal om grund-läggande existentiella frågor, om frågorna om vad som är rätt och gott i livet, och om vad det innebär att vara människa. Etik och frågor om moral ingår naturligtvis i kursen. Vad innebär det att vi är fria? Hur hänger frihet samman med ansvar och omsorg om andra människor? Måste inte vår moral även omfatta djuren? Du får också träning i att argumentera och övertyga på ett sakligt sätt och träning i att upptäcka de osakliga övertalningsförsöken. Säger vi alltid vad vi menar; menar vi vad vi säger? Vad är verkligt egentligen? Är drömmar verkliga? Var finns musiken? Finns färgerna i yttervärlden eller i vårt medvetande? Vad är sanning? frågade Pontius Pilatus strax innan han dömde Jesus till döden. Finns det något svar på den frågan? Vi gör några korta utflykter i historien, t ex till Sokrates, den mest omtalade filosofen i historien, som dömdes till döden för att han ansågs uppvigla unga människor mot dem som hade makten. Kunskap är makt har en annan filosof sagt, men har han rätt? Är det tvärtom så att den som har makt också bestämmer vad som skall räknas som kunskap? Filosofin är ett ständigt pågående samtal om hur du kan söka svar på de stora frågorna i livet. Kursinnehållet kan i hög grad anpassas efter önskemålen i den aktuella gruppen och i kursen ingår en fördjupning på valfritt filosofiskt område. Kurs Franska Steg 2-5 Nationell kurs MODFRE02, CA MODFRE03, RU MODFRE05, RU Tid: oäng Åk 3. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. Geografi Kurs Geografi 1 Nationell Kurs GEOGEO01 Tid: oäng Årskurs 3 och Tycker du att det är intressant med naturfenomen såsom jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, oväder och klimatförändringar är denna kurs något för dig. Här får du lära dig om olika naturfenomen och hur de påverkar människor i olika delar av världen. Du får kunskap om hur världens resurser är fördelade och hur intressekonflikter kan uppstå på grund av detta. Du får också studera befolkningsutvecklingen i världen och förståelse i frågor som gäller överlevnad och näringslivsutveckling. För att få kunskap om allt detta använder vi olika geografiska undersökningsmetoder. 10

11 Kurs Geografi 2 Nationell Kurs Tid: GEOGEO02 oäng Årskurs 3 elever som läst GEOGEO01 och Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer, resurser och sårbarhet samt om möjligheter och problem med att möjliggöra hållbar utveckling. Vi arbetar med samhällsplanering och stadsplanering kopplat till befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling. Kurs: Historia3 Nationell kurs Tid: HISHIS03 oäng Åk 3. Elever som läst Hi2a alternativt Hi2b ( Kultur) : Den här kursen ger en möjlighet till fördjupade kunskaper i historia. Vi kommer bl. a att göra nedslag i den viktiga och intressanta och 1900-talshistorien, både på global och lokal nivå. Du kommer även att få göra egna undersökningar, delvis baserade på primärkällor. I samband med detta studerar vi olika sätt att inhämta historisk kunskap, t ex genom arkiv, muntlig historia eller digitala medier. Vi kommer också att studera hur historia använts genom historien och här sätts det lokal perspektivet i centrum. Studiebesök i våra bibliotek, museer och arkiv kommer att göras. Den röda tråden i kursen är ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor och historisk litteratur, som aktuella samhällsbeskrivningar i media. Kurs Internationell ekonomi Nationell kurs SAMINE0 Alla elever Centralt innehåll bl.a. följande: Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. 11

12 Kurs: Idrott och hälsa 1 Specialisering (lagbollspel) Nationell kurs Målgrupp /innehåll IDRIDO01 Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, lagbollspel. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, lagbollspel. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning lagboll Regler, teknik och taktik inom lagboll Planering och genomförande av träningsprogram. Etik och moral inom lagboll Kurs: Idrott och hälsa 1 Specialisering (styrketräning) Nationell kurs IDRIDO Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. / Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, styrketräning. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, styrketräning. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning styrketräning Metoder och lyftteknik inom styrketräning Planering och genomförande av personligt träningsprogram Etik och moral inom styrketräning 12

13 Idrott och Hälsa 2 Nationell kurs Kod: IDRIDR02 Alla som läst Idrott och hälsa 1. / Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. : Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment: Exempelvis: Idrott, dans och andra motionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling eller klättring. Diskussioner kring hälsa och kroppsideal kopplat till aktuella teorier. Träningens påverkan såväl fysiskt som psykiskt. Kurs Italienska Steg 2, Steg 3 Nationell kurs MODITA02 steg 2, CA MODITA03 steg 3, RU oäng/steg Åk 3 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får han/hon kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten höra, tala, läsa, och skriva genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets kultur, historia och samhällsförhållanden. Kurs Japanska Steg 1 och 2 Nationell kurs MODJAP01 och MODJAP02 RU oäng Åk 3. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 13

14 Kurs: Juridik Nationell kurs Privatjuridik JURPRI0 Alla elever En översiktskurs över viktiga områden inom juridik i privatlivet. Centralt innehåll bl.a. följande: Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter. Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Kurs: Kommunikation Nationell kurs PEDKOU0 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla både teoretiska och praktiska kunskaper om människors interaktion och kommunikation. Du kommer att lära dig om vad kommunikation och interaktion är, vilken betydelse det har för oss människor och hur kommunikation och interaktion kan påverkas av olika sociala förhållanden. Det ingår en del praktiska moment, till exempel kommer du lära dig att använda samtal och informationsteknik som redskap för interaktion och kommunikation. Kurs: Konst och Kultur, Film- och tv-kunskap Nationell kurs / KOSFIL0 Alla Om du verkligen gillar film och tv så är det här kursen för dig. På den här kursen får du lära dig att analysera och tolka dessa två medier samt sätta in dem i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Vi kommer att titta på filmer från olika tider och kulturer samt följa både filmen och tvmediets utveckling fram till idag. I kursen ingår även diskussioner kring film- och tv:s roll i samhället och filmvetenskapliga begrepp och metoder. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: 14

15 Kurs: Matematik 2A Nationell kurs Tid: MATMAT02A Åk3, BF : Taluppfattning, aritmetik och algebra Geometri Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik 3B Nationell kurs MATMAT03B Åk3, SA : Algebra Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik 05 Nationell kurs MATMAT05 Åk3, NA : Samband och förändring Diskret matematik Problemlösning Kurs: Ma-Specialisering Nationell kurs Poäng MATMAT00S MATMAT04 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 15

16 Kurs Modersmål A, B och C Nationell kurs MOE01, MOE02, MOE03 A-kurs B-kurs C-kurs (aktiv tvåspråkighet) 50 p Åk 3, uppge språk Du kan välja en kurs per läsår i modersmål. Vilken kurs du väljer beror på dina förkunskaper. Är du osäker ska du tala med din modersmålslärare. Ange på blanketten vilken kurs samt vilket språk du önskar läsa som individuellt val. Modersmål syftar till att vidareutveckla elevernas språkliga förmåga och ger förutsättningar för vidgade kunskaper om kulturen och samhället i ursprungslandet samt om minoritetsgruppens villkor i Sverige. I kurserna ingår såväl läsning av texter av olika slag som egen språkanvändning i tal och skrift samt studium av språkets roll. Kurs Naturkunskap 2 Nationell kurs NAKNAK02 oäng Åk 3. Ej SP Förkunskapskrav: NAKNAK01a2 eller NAKNAK01b : Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleven får fördjupade kunskaper i biologi, kemi och fysik. Biologidelen handlar i första hand om människokroppen, dess uppbyggnad och funktion från cellnivå till färdigt organ. Vardagslivets fysik och kemi studeras med anknytning till biologin. Vi går igenom moderna naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst. Kursen innehåller många laborationer. Kurs: Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S 50 p VT NA elever Förkunskapskrav: Bi2, Fy2, Ke2 Spår av liv Nationell kurs : Du får möjlighet att fördjupa dina naturvetenskapliga kunskaper, utveckla din förståelse av naturvetenskapens betydelse i samhället och få ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. : Var finns det liv? Här lär du dig mer om liv ur olika perspektiv; Spår av liv i Universum, Spår på brottsplatser och Livet ur en biomedicinsk synvinkel. Hur vet vi att någonting lever? En kurs med teoretiska och praktiska moment inom astronomi, kriminalteknik och medicinsk biologi. 16

17 Pedagogiskt ledarskap Tid: PEDPEG0 100p Åk 3, ej BF Nationell kurs Kursen syftar bland annat till att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang. Eleverna ska även utveckla förmågan att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Kurs: Psykologi 1 Nationell kurs PSKPSY01 50p HT och VT Åk3, ej SA Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 1 tar upp tidiga psykologiska förklaringar till beteenden likväl som nyare teorier. Du får lära dig om hur du själv och andra fungerar i sociala sammanhang, hur ni tänker och hur ni uppfattar omvärlden. Psykologins tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar Människors tankar och förståelse av sin omvärld Hur människans beteenden fysiskt kan förklaras och hur hjärnan bearbetar information Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra Psykisk hälsa kopplat till stress och krishantering Kurs: Psykologi 2a Nationell kurs PSKPSY02A 50p HT eller VT ÅK3, SA elever Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2a tar upp hur människan utvecklas genom livet, hur personligheten kan beskrivas och hur psykisk ohälsa kan behandlas. Du får också lära dig om hur samhället, kultur och olika livsstilar kan kopplas till psykologi. Psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ Personlighetspsykologi, hur påverkar våra egenskaper våra tankar, känslor och beteenden Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på människan Människans psykiska utveckling 17

18 Kurs: Psykologi 2b Nationell kurs PSKPSY02B 50p HT ÅK3, SA elever Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2b är menad att ge dig fördjupade kunskaper inom några områden som är relevanta för din utbildning. Några exempel på möjliga fördjupningsområden är psykisk ohälsa, familjepsykologi, idrottspsykologi och rättspsykologi Fördjupning Praktisk användning av psykologisk kunskap Experiment och observationer SPANSKA Nationell kurs Kurs: Spanska Steg 2-5 MODSPA02, CA MODSPA03, RU MODSPA05, RU Tid: oäng/steg Alla elever. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer och få en grund för eventuella fortsatta studier i språket. Dessutom får eleven kunskaper om målspråksländerna. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. Kurs: Specialpedagogik 1 Nationell kurs Tid: SPCSPE01 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du utvecklar förmågan att möta människor med respekt och att arbeta utifrån ett inkluderande arbetssätt. Genom bland annat olika fältstudier, föreläsare och studiebesök, kommer du få inblick och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Kursen kommer ge kunskaper om olika funktionsnedsättningar,specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Du kommer planera, genomföra, utvärdera och dokumentera olika aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer. Vi kommer även diskutera egna, andras och samhällets attityder, värderingar av bemötande av människors olikheter. 18

19 SVENSKA Litteratur Tid: / SVELIT0 100p Alla eleverna Nationell kurs Litteratur 100p är en fördjupningskurs i litteraturvetenskap. Den är lämplig för dig som gillar att läsa och vill bli bättre på att analysera och sätta in litteratur i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Under kursen kommer du att bli bekant med olika litteraturgenrer som romaner, noveller, lyrik och dramatik. Man läser litteratur från olika tider och kulturer. Det ingår också tematiskt läsande av litteratur utifrån teman som familjen, krig och naturen. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Retorik Tid: SVERET0 100p Alla eleverna Nationell kurs /innehåll Retorikkursen på 100p syftar till att utveckla och fördjupa din förmåga att uttrycka dig och att analysera andra personers budskap. Retorik är ett ämne som har sitt ursprung i det antika Grekland och har fortsatt att vara ett viktigt och fascinerande ämne in i vår tid. I dagens informationssamhälle är det synnerligen aktuellt. Kursen fördjupar bland annat dina kunskaper kring den retoriska arbetsprocessen, hur du tolkar och analyserar kända tal av personer som Martin Luther King och Olof Palme samt hur man jobbar med presentationstekniska hjälpmedel. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Skrivande SVESKR0 Tid: 100p Alla eleverna Nationell kurs / Skrivande 100p är en ny kurs som tar upp skrivandet på väldigt många sätt. När man går den här kursen får man utveckla sin egen förmåga att uttrycka sig i en mängd olika texttyper. Man tränas i såväl skönlitterärt som journalistiskt skrivande. Hur bygger man upp en argumenterande text på ett så slagfärdigt sätt som möjligt? Hur gör man när man ska ge och ta konstruktiv kritik i syfte att utveckla en annan persons eller din egen text? Hur utformar man texter för olika syften och i olika typer av medier? Detta och mycket annat är sådant man jobbar med på den här kursen. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: 19

20 Kurs Tyska Steg 3-5 Nationell kurs MODGER02, CA MODGER03, RU MODGER05, RU Tid: oäng Alla eleverna Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får eleven kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets samhällsförhållanden. 20

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2016/17 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du det häfte som innehåller de

Läs mer

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2016/17 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du det häfte som innehåller de

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2014/15 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 Tidsplan SYV-info: SYV besöker klassen, eller bjuder in till samling i aulan i januari Val- &kursinfo: 16 januari

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2015/16 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2017/18 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF13 BLOCK 1:2014/2015 FIOFIO01 Filosofi 1 (HT) 50 FIOFIO02 Filosofi 2 (VT) 50 GEOGEO01 Geografi 1 100 SVELIT0 Litteratur 100 MATMAT02a Matematik 2a 100 MODXXX01 Franska, Italienska, Spanska, Tyska (steg

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2018/19 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL PROGRAMFÖRDJUPNING 2017/18 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand, eller på din skärm,

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SOCIOLOGI Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor.

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor. Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER 1 (6) Bilaga 6 Anbudsområde 5, grundläggande kurser, sfi studieväg 2 och 3 samt högskoleförberedande gymnasiala kurser på distans *Minst ett modernt språk ska erbjudas, kurs 1-4 Anbudsgivare: KURSKOD KURSNAMN

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 17/18 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 6 juni 4 april - 28 april 22 augusti 2 maj 26 maj 31 oktober 5 september 23 september Utbildningsannordnare:

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng... 4 Historia 1a2: 50 poäng... 5

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen, distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 2016-01-15 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt

Läs mer

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Schablonkurser ISPEC/PRO Inriktning och programfördjupning ( Individuellt val IDRIDO01 IDRIDO02

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9,78915E+12 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

DISTANSKURSER. via NTI-skolan

DISTANSKURSER. via NTI-skolan DISTANSKURSER via NTI-skolan Att läsa på distans! Du söker kursen/kurserna på vår ansökan som finns på vår hemsida http://www.tierp.se/utbildning-och-barnomsorg/utbildning-for-vuxna.html Startdatum finns

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 Kursnamn Kurskod Klass/Grupp Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2016-2017 År 1 (2016-2019) Utskriftsdatum 2017-01-21 Utskriftsdatum 2017-01-21 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2016/2019 uppdat 160621 TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 2014-12-11 Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 4 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1,

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1, Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 Kursnamn Kurskod Klass/Gr Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk 1

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer