Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår."

Transkript

1

2 Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket. Kurser för behörighet Moderna språk Nationella kurser Specialutbud för EE, FT och IN Observera att kurserna kräver ett visst antal sökande för att starta. Detta beslutas av skolledningen. Därför är det viktigt att du väljer minst tre alternativ. Valet ska lämnas till mentor senast 14 februari 2014

3 Behörighetskurser 1. Engelska 6 100p Kursinnehåll: Det engelska språket är en stor del av vår vardag. Att ha goda kunskaper i engelska ökar dina möjligheter att klara fortsatta studier och ger dig möjligheter på arbetsmarknaden. Kunskaper i språket kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och förståelse för olika sätt att leva. Du kommer att få träna på att förstå talat språk och text men även att uttrycka dig skriftligt och muntligt. 2. Engelska 7 100p Kursinnehåll: Du fördjupar dig ytterligare i det engelska språket genom tal och skrift. 3. Matematik 2a 100p Kursinnehåll: Du fördjupar dina kunskaper i bland annat algebra, ekvationer och geometri. Du får ökade kunskaper i olika matematiska begrepp och metoder för att kunna lösa problem inom olika områden med anknytning till ditt yrkesprogram. 4. Matematik 3b 100p Kursinnehåll: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Du räknar algebra och använder dig av samband och förändringar som kan ha betydelse i din framtid. 5. Svenska 2 100p Kursinnehåll: Du fördjupar dig såväl muntligt som i text med utredande och argumenterande frågor. Du får en insyn i svenska och internationella författare och skönlitterära verk. Nordens språkhistoria samt hur svenska språket är uppbyggt genom ord, fraser och satser är också moment i kursen. 6. Svenska 3 100p Kursinnehåll: Du använder dig av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntliga framställningar. Du fördjupar dina kunskaper i skrift. Du får läsa skönlitterära verk såsom prosa, lyrik och dramatik och lära dig mer om det svenska språkets ursprung. Kurskod: ENGENG06 Målgrupp: elever på EE, FT och IN som vill ha grundläggande behörighet Förkunskaper: Engelska 5 Kurskod: ENGENG07 Förkunskaper: Engelska 6 Kurskod: MATMAT02a Målgrupp: elever på yrkesprogram Förkunskaper: Matematik 1 Kurskod: MATMAT03b Förkunskaper. minst E i matematik 2 a eller 2 b Kurskod: SVESVE02 Målgrupp: elever på EE, FT, IN och RL som vill ha grundläggande behörighet Förkunskaper: Svenska 1 Kurskod: SVESVE03 Målgrupp: elever på yrkesprogram som vill ha grundläggande behörighet Förkunskaper: Svenska 2

4 Språk 7. Franska steg 1 100p 8. Franska steg 2 100p 9. Franska steg 3 100p 10. Franska steg 4 100p 11. Franska steg 5 100p Kurskod: MODFRE01 Kurskod: MODFRE02 Förkunskaper: minst E i franska 1 Kurskod: MODFRE03 Förkunskaper: minst E i franska 2 Kurskod: MODFRE04 Förkunskaper: minst E i franska 3 Kurskod: MODFRE05 Förkunskaper: minst E i franska Ryska steg 1 100p Kurskod: MODRUS Ryska steg 2 100p Kurskod: MODRUS02 Förkunskaper: minst E i ryska Spanska steg 1 100p Kurskod: MODSPA Spanska steg 2 100p Kurskod: MODSPA02 Förkunskaper: minst E i spanska Spanska steg 3 100p Kurskod: MODSPA03 Förkunskaper: minst E i spanska Spanska steg 4 100p Kurskod: MODSPA04 Förkunskaper: minst E i spanska Spanska steg 5 100p Kurskod: MODSPA05 Förkunskaper: minst E i spanska Tyska steg 1 100p Kurskod: MODGER Tyska steg 2 100p Kurskod: MODGER02 Förkunskaper: minst E i tyska Tyska steg 3 100p Kurskod: MODGER03 Förkunskaper: minst E i tyska Tyska steg 4 100p Kurskod: MODGER04 Förkunskaper: minst E i tyska Tyska steg 5 100p Kurskod: MODGER05 Förkunskaper: minst E i tyska 4

5 24. Svenska som andraspråk 2 100p Kurskod: SVASVA02 Förkunskaper: minst E i svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 3 100p Kurskod: SVASVA03 Förkunskaper: minst E i svenska som andraspråk Modersmål 1 100p Kurskod: MOExxx01 Nationella kurser 27. Idrott och hälsa 1 -specialisering 100p Kursinnehåll: Teknik, regler och taktik inom idrotten. Du planerar, genomför och analyserar olika träningsprogram. Hur utvecklar din idrott, din kroppsliga förmåga och din hälsa? 28. Idrott och hälsa 2 -specialisering 100p Kursinnehåll: Fördjupningar kring teknik, regler och taktik inom idrotten. Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet. Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott mm. 29. Idrott och hälsa 2 100p Kursinnehåll: Du får uppleva aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du får lära dig om fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Du fördjupar dig i ämnen kring kropp och hälsa. 30. Scenisk gestaltning 1 100p Kursinnehåll: Här får du använda rösten och kroppen som ett medel att uttrycka dig på scenen. Du får spela olika karaktärer ensam och tillsammans med andra. Hur använder man teaterns andra uttrycksområden så som scenografi, kostymer, masker, ljus och ljud? 31. Musik - Ensemble 1 100p Kursinnehåll: Du kommer att få att musicera tillsammans med andra både efter noter och gehör. Vi spelar musik från olika genrer, och du får grundläggande kunskaper i flera instrument. Under kursen kommer vi att framträda och du kommer att få möjligheter att utveckla din samarbetsförmåga och ledaregenskaper. Kurskod: IDRIDO01 Kurskod: IDRIDO02 Förkunskaper: IDRIDR01S Kurskod: IDRIDR02 i åk 3 Förkunskaper: minst E i idrott och hälsa 1 Kurskod: TEASCE01 Kurskod: MUSENS01

6 32. Film- och tv-produktion 1 100p Vill du lära dig filma? Kursen vänder sig till dig som vill berätta med rörliga bilder. Vid sidan av berättandet får du en grundkurs i film- och redigeringsteknik i god arbetsmiljö med en bra utrustning. Vi kommer bland annat att göra reportage och dokumentärfilm på ett färgstarkt och intressant sätt. Du får en ny kunskap, användbar inom flera yrkesområden. 33. Körsång 1 100p Kursinnehåll: Flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från olika repertoarområden. Du får gestalta olika musikaliska stilar i samarbete med andra som du framför. 34. Entreprenörskap 100p Kursinnehåll: den här kursen lär dig leda egna projekt och utveckla idéer och tankar till resultat i verkligheten. Du får lära dig hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. Det handlar också om ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning av projekt. 35. Kommunikation 100p Kursinnehåll: Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang. Användning av samtal som redskap i kommunikationen. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. 36. Fotografisk bild 1 100p Kursinnehåll: Du lär dig grunderna för att som fotograf använda professionell teknik genom processen från motivval till publicering. Med komposition, ljus, färg och kontrast blir fotografier ett estetiskt uttrycksmedel. Hur kan en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap omsättas till en fotografisk bild? 37. Grafisk illustration 100p Kursinnehåll: Du arbetar med illustrationstekniker, till exempel akvarell och kalligrafi för fortsatt bearbetning i digitala miljöer och lär dig digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram t.ex. digitalkamera och scanner. Du lär dig relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitala metoder. 38. Naturkunskap 2 100p Kursinnehåll: Vi tittar på universums utveckling, jordens sammankomst, energi och materia. Hur är människokroppen uppbyggd? Teknikutveckling och miljöperspektiv. Experiment, mätningar och observationer mm. 39. Miljö- och energikunskap 100p Kursinnehåll: Du lär dig grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling, ekosystemens struktur samt betydelsen av biologisk mångfald. Du får diskutera olika miljö- och energifrågor, hur blir vi mer effektiva med energi och resurser? Kurskod: FILFIL01 Kurskod: MUSKÖS01 Kurskod: ENTENR0 utom HA, Förkunskaper inga Kurskod: PEDKOU0 utom SABET Kurskod: FOTFOT01 utom SAMED Kurskod: GRAGRI0 Kurskod: NAKNAK02 Målgrupp: SA eller elev som läst Na1a2 Förkunskaper: minst E i naturkunskap 1 eller 1a2 Kurskod: HÅLMIJ0

7 40. Samhällskunskap 2 100p Kursinnehåll: Du fördjupar dig i samhällsfrågor såsom ekonomi, tillväxt, makt, miljö, politisk utveckling mm. Du får tillämpa olika samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med stora samhällsfrågor. 41. Webbutveckling 1 100p Kursinnehåll: Du lär dig utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser och webbapplikationer. Kursen behandlar tekniska aspekter och samspel mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. 42. Datorteknik 1a 100p Kursinnehåll: Du lär dig datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Olika program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. Du får lära dig enklare rit- och simuleringsprogram mm. 43. Nätverksteknik 100p Kursinnehåll: Vi tittar på vilka komponenter som utgör ett datornätverk. Nätverksoperativsystem, mjukvaror och olika filsystem granskas. Vad får vi göra och inte göra enligt lag? Kurskod: SAMSAM02 utom SABET och SASAM Förkunskaper: samhällskunskap 1a2 eller 1b Kurskod: WEBWEU01 utom TE Kurskod: DAODAT01a (TE har förtur) Kurskod: NÄVNÄR0 (TE12 har förtur)

8 Måndagsposition 46a. Psykologi 1 50p Kursinnehåll: Du får en kunskap kring frågor som rör mänskliga relationer och reaktioner och får perspektiv på tillvaron och impulser att tänka i nya banor. Kurskod: PSKPSY01 utom SA 46b. Samhällskunskap 1a2 50p Kursinnehåll: Vi pratar om samhällsekonomi, politiska ideologier, samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Hur påverkar massmedia och IT samhället? Vi presenterar arbeten både muntligt och skriftligt genom t ex debatter, artiklar och rapporter. 46c. Historia 1a2 50p Kursinnehåll: Du får en insikt i hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. Kurskod: SAMSAM01a2 yrkesprogram Förkunskaper: minst E i samhällskunskap 1a1 Kurskod: HISHIS01a2 utom NA och SA Förkunskaper: minst E i historia 1a1 Fredagsposition 47a. Naturkunskap 1a2 50p Kursinnehåll: Hur samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället har betydelse. Vi tittar på cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden. Du får utföra naturvetenskapliga experiment. 47b. Filosofi 1 50p Kursinnehåll: I dessa kurser får du bekanta dig med olika filosofers tankar och hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Kurskod: NAKNAK01a2 utom SA Förkunskaper: minst E i naturkunskap 1a1 Kurskod: FIOFIO01 utom SA Specialutbud för EE, FT och IN 52. Kurser inom El- och energiprogrammet 100p Målgrupp: elever på El- och energiprogrammet. Max 16 platser! 53. Kurser inom Fordons- och transportprogrammet 100p Målgrupp: elever på Fordons- och transportprogrammet. 54. Kurser inom Industritekniska programmet 100p Målgrupp: elever på Industritekniska programmet.

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 2015-01-07 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer