RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA"

Transkript

1 RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2016/17 ÅK 3 1

2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du det häfte som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet erbjuder dig för att du skall få möjlighet att bredda och fördjupa din utbildning. Kurserna ingår i det individuella valet som du ska göra inför åk 3. Individuella valet är på totalt 200 p och många elever har 200 p kvar som du ska välja kurser till inför åk 3. På NA-programmet har en del av er redan läst av ert individuella val då ni fortsatte med moderna språk/modersmål i åk 2. Om ni har haft både modersmål och moderna språk har ni också tagit poäng av det individuella valet. Start av kurser förutsätter tillräckligt antal anmälningar samt tillgång till lokaler. Elever som önskar läsa utökad studiekurs har möjlighet till detta i mån av plats i grupperna och att Rudbeckianska gymnasiet har ekonomiska möjligheter att erbjuda detta. Ansökan och motivering ifylls på särskild blankett. et i en kurs kan innebära en breddning eller fördjupning av det ämne det sorterar under. et kan också utgöra en del av den utbildningsprofil du önskar få. Därför skall du göra ett först-, andra- och tredjehandsval. Valblanketten som du erhåller i samband med detta val står det angivet till vem du ska lämna blanketten samt vilket senaste datum som gäller. Lämnar du in blanketten sent minskar dina chanser att få de kurser som du önskar i första hand. Vi kommer att erbjuda det individuella valet i två block: Block 1 Block 2 Tisdag Tisdag Torsdag Torsdag Detta innebär att en oängs kurs kommer att hålla på hela läsåret och en 50 poängs kurs sträcker sig över en termin. För mer information angående kursinnehåll så kan du gå till skolans webbplats 2

3 Programfördjupnings kurser I GY 2011 finns det block som heter programfördjupning. Det blocket omfattar olika antal poäng beroende på vilket program du följer. Skolan kan i denna del bestämma vad eleverna ska läsa på respektive program eller lägga viss del som valbar av eleverna. På Rudbeckianska gymnasiet så kan det se lite olika ut mellan programmen/inriktningarna/profilerna. Nedan ser du vilka kurser som ligger ordinarie i den Inriktning/profilering du valt. BF Pedagogiskt arbete 600 p Pedagogiska teorier och praktiker Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Etnicitet och kulturmöten Skapande verksamhet Svenska 3 Socialt arbete 600 p Grundläggande Vård och omsorg Etnicitet och kulturmöten Specialpedagogik 1 100p Specialpedagogik 2 100p Entreprenörskap Svenska 3 HU Språk 300 p Engelska 7 Internationella relationer Matematik2b el. Retorik NA-programmet NANATN 200 p Natur Matematik 5 Naturvetenskaplig spec Psykologi 1 och filosofi 1 Programmering 1 Entreprenörskap Fysik 3 (Två av ovanstående alternativa kurser ska väljas) NANATI 200 p Internationell Internationella relationer Engelska 7 SA-programmet SABET 300 p Beteende Skolans val Naturkunskap 2 Entreprenörskap Elevens val Matematik 3b eller Historia2a SAMED 400 p Media Skolans val Samhällskunskap 2 Entreprenörskap Fotografisk bild 1 Elevens val Film- och TV produktion 1 eller Samhällskunskap 3 SASAMJ 300 p Juridik Skolans val Engelska 7 Naturkunskap 2 Elevens val Matematik 3b el. Retorik SASAME 300 p Entreprenör Skolans val Entreprenörskap Internationellekonomi Elevens val Matematik 3b el. Retorik SASAMI 300 p Internationell Skolans val Engelska 7 Geografi 2 Internationellarelationer (Samtliga kurser ovan är på ). 3

4 Individuellt val lå 2016/2017 Åk 3 Block 1 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 141 (HT) 142 (VT) BILD BILBIL01b 100 X X ENGELSKA 7 med CAMBRIDGE ENGENG X X ENGELSKA 7 ENGENG X X ENTREPRENÖRSKAP ENTENR0 100 X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNETI0 100 X X ETNICITET OCH KULTURMÖTEN SOIETN0 100 X X FRANSKA STEG 2 CA MODFRA X X FRANSKA STEG 3 RU MODFRA X X FRANSKA STEG 5 RU MODFRA X X GEOGRAFI 1 GEOGEO X X GEOGRAFI 2 GEOGEO X X HISTORIA1a2 HISHIS01a2 50 Annan tid Annan tid HISHIS03 HISHIS X X INTERNATIONELL EKONOMI SAMINE0 100 X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC LAGBOLL IDRIDO X X IDROTT OCH HÄLSA 2 IDRIDR X X IT STEG 2 CA MODITA X X IT STEG 3 RU MODITA X X JURIDIK JURPRI0 100 X X KOMMUNIKATION PEDKOU0 100 X X MATEMATIK 2a MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3b MATMAT03B 100 X X MATEMATIK 5 MATMAT X X MODERSMÅL 1,2, &3 MOE 1,2, &3 100/100/100 Annan tid Annan tid NATURKUNSKAP 2 NAKNAK X X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X SPANSKA STEG 2 CA MODSPA X X SPANSKA STEG 3 RU MODSPA X X SPANSKA STEG 5 RU MODSPA X X SPECIALPEDAGOGIK 1 SPCSPE X X SVENSKA- LITTERATUR SVELIT0 100 X X TYSKA STEG 2 CA MODDEU X X TYSKA STEG 3 RU MODDEU X X TYSKA STEG 5 RU MODDEU X X 4

5 Individuellt val lå 2015/2016 Åk 3 Block 2 Tisdagar kl Torsdagar kl Kursnamn Kurskod Poäng 141 (HT) 142 (VT) BILD BILBIL01b 100 X X ENGELSKA 6 ENGENG X X ENGELSKA 7 ENGENG X X ENGELSKA 7 med CAMBRIDGE ENGENG X X ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR MÄNETIO 100 X X FILOSOFI 1 FIOFIO01 50 X KONST OCH KULTUR- FILM & TV KUNSKAP KOSFIL0 100 X X ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE FÖRENT0 100 X X GEOGRAFI 1 GEOGEO X X HISTORIA 3 HISHIS X X IDROTT OCH HÄLSA1- SPEC- STYRKETRÄNING IDRIDO X X INTERNATIONELLA RELATIONER SAMINR0 100 X X JURIDIK JURPRI0 100 X X MATEMATIK 2A MATMAT02A 100 X X MATEMATIK 3B MATMAT03B 100 X X MATEMATIK - SPECIALISERING MATMAT00S 100 X X NATURKUNSKAP 2 NAKNAK X X NATURVETENSKAPLIG SPECIALISERING NAVNAT00S 100 X X PEDAGOGISKT LEDARSKAP PEDPEG0 100 X X PSYKOLOGI 1 PSKPSY01 50 X X PSYKOLOGI 2A PSKPSY02A 50 X X PSYKOLOGI 2B PSKPSY02B 50 X RELIGIONSKUNSKAP 2 RELREL02 50 X X SOCIOLOGI SOISOO0 100 X X SVENSKA - SKRIVANDE SVESKR0 100 X X SVENSKA - RETORIK SVERET0 100 X X 5

6 Individuella val och valbara kurser Kurskod Poäng Sida Bild BILBIL01b Engelska 6 ENGENG Engelska 7 med Cambridge ENGENG Entreprenörskap ENTENR Entreprenörskap och företagande FÖRENT Etik och människors livsvillkor FÖRNT Etnicitet och kulturmöten SOIETN Filosofi 1 FIOFIO Franska, steg 2-5 MODFRA02,03, Geografi 1 GEOGEO Geografi 2 GEOGEO Historia1a2 HISHIS01a Historia 3 HISHIS Internationell ekonomi SAMINE Idrott och hälsa 1 Specialisering - Lagbollspel IDRIDO Idrott och hälsa 1 Specialisering - Styrketräning IDRIDO Idrott och Hälsa 2 IDRIDR Italienska, steg 2-3 MODITA02, /steg 13 Internationella relationer SAMINRO Japanska, steg 1-2 MODJAP01, Juridik JURPRI Kommunikation PEDKOU Konst och kultur, film & tv-kunskap KOSFIL Matematik 2A MATMAT02A Matematik 3B MATMAT3B Matematik5 MATMAT Matematik - SPECIALISERING MATMAT00S Modersmål MOE 1,2 & 3 kurs 100/steg 16 Naturkunskap 2 NAKNAK Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S Pedagogiskt ledarskap PEDPEG Psykologi 1 PSKPSY Psykologi 2a PSKPSY02A Psykologi 2b PSKPSY02B Religionskunskap 2 RELREL Sociologi SOISOO Spanska, steg 2-5 MODSPA 02,03,05 100/steg 19 Specialpedagogik1 SPCSPE Svenska - Litteratur SVELIT Svenska -Retorik SVERET Svenska -Kreativt skrivande SVESKR Tyska, steg 3-5 MODDEU 02,03,

7 Kurs Bild BILBIL01b oäng Åk 3, alla program Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter i hur bilder konstrueras, framställs och används i kommunikation. Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla sin förmåga att planera, producera och redovisa bilder i olika material. Vi arbetar i olika tekniker. Du har möjlighet att fördjupa dig i flera material såsom blyerts, akvarell, acryl, lera samt i olika trycktekniker Vi jobbar i processform och tittar på nutida konstnärers konst. Vi gör besök på gallerier och ser utställningar tillsammans. De elever som vill söka vidareutbildningar i konstnärliga områden har möjlighet att få jobba med arbetsprover och få hjälp med sina ansökningar. Vi lär oss hur man exponerar och presenterar sina bilder. Undervisningen är individanpassad. Kurs Engelska 6 ENGENG06 oäng Åk 3. BFSOC, BFPED Kursens mål är att de studerande ska bli säkrare och mer språkligt medvetna när de använder engelska i alla tänkbara kommunikativa sammanhang. Engelska 6 krävs för behörighet till vissa av högskolans kurser. Kursen är tematiskt upplagd och tyngd-punkten ligger på hur engelska används i ett utomeuropeiskt perspektiv, samt i ett litterärt sammanhang, och avslutas med ett nationellt prov. Kurs Engelska 7/ eller Engelska 7 med Cambridge (certifiering) ENGENG07 oäng Åk 3. Förkunskapskrav: Engelska 6. Målet med kursen är att eleven skall förberedas för kommande yrkesliv och vidare studier, samt att kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur skall fördjupas. Målet är också att ge eleven en allsidig språklig kompetensutveckling. Kursen bygger på temastudier och redovisningar sker både muntligt och skriftligt. Ett temaområde är exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera över val av yrke. Litteratur som anknyter till aktuella sociala och kulturella problemställningar i engelskspråkiga länder läses och diskuteras. Eleven får fördjupa sig inom olika intresseområden och redovisar dessa arbeten både muntligt och skriftligt. Dessutom läses olika typer av tidningsartiklar även av en mer vetenskaplig karaktär. Denna kurs markeras med En 7 på valblanketten. Du kan som elev också välja en speciell inriktning av En 7 där du under kursens gång kan bli examinerad för Cambridge Certificate of Advanced English. Examinationen betalas av eleven själv. Certifikatet är mycket gångbart internationellt för vidare studier eller arbete utomlands. Markera kursen med En 7:CAE på valblanketten. 7

8 Kurs: Entreprenörskap ENTENR0 Hela läsåret Alla elever /innehåll: Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. Kurs Målgrupp Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 Förkunskapskrav: Entreprenörskap (ENTENR0) eller Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) Starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska bl.a. behandla följande centrala innehåll: Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen. 8

9 Kurs Etik och människans livsvillkor MÄNIT0 oäng Alla elever : Kursen ska bland annat ge kunskaper om människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter. Med etiken som utgångspunkt behandlas bland annat frågor om människovärde och människosyn. : Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp samt värdekonflikter. Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter påverkar kommunikation och bemötande. Det egna förhållningssättet. Kurs: Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100P Åk 3, ej BF Kursen skall bland annat ge förutsättningar att utveckla kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor. 9

10 Kurs Filosofi 1 : : FIOFIO01 50 poäng HT Åk 3. Ej SA Kursen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till olika filosofiska frågor, och därmed utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. Språk och argumentation Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys. Etiken, det goda livet och samhället Värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Existens, kunskap och vetande grundläggande teorier som behandlar begreppen verklighet, kunskap, sanning och vetandets olika former. Vetenskap Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Nutida filosofiska riktningar Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen Kurs Franska Steg 2-5 MODFRA02, CA MODFRA03, RU MODFRA05, RU oäng Åk 3. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om ländernas samhällsförhållanden. Geografi Kurs Geografi 1 och GEOGEO01 oäng Årskurs 3. EJ SABET, SASAMI, SASAMS Tycker du att det är intressant med naturfenomen såsom jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, oväder och klimatförändringar är denna kurs något för dig. Här får du lära dig om olika naturfenomen och hur de påverkar människor i olika delar av världen. Du får kunskap om hur världens resurser är fördelade och hur intressekonflikter kan uppstå på grund av detta. Du får också studera befolkningsutvecklingen i världen och förståelse i frågor som gäller överlevnad och näringslivsutveckling. För att få kunskap om allt detta använder vi olika geografiska undersökningsmetoder. 10

11 Kurs Geografi 2 GEOGEO02 oäng Årskurs 3 elever som läst GEOGEO01 och Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer, resurser och sårbarhet samt om möjligheter och problem med att möjliggöra hållbar utveckling. Vi arbetar med samhällsplanering och stadsplanering kopplat till befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling. Kurs: Historia1a2 HISHIS01a2 50 poäng Annan tid Åk 3. Elever som läst HISHIS01a1 (BF) : Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. Kurs: Historia 3 HISHIS03 oäng Åk 3. Elever som läst HISHIS02a alternativt HISHIS02b ( Kultur) : Den här kursen ger en möjlighet till fördjupade kunskaper i historia. Vi kommer bl. a att göra nedslag i den viktiga och intressanta och 1900-talshistorien, både på global och lokal nivå. Du kommer även att få göra egna undersökningar, delvis baserade på primärkällor. I samband med detta studerar vi olika sätt att inhämta historisk kunskap, t ex genom arkiv, muntlig historia eller digitala medier. Vi kommer också att studera hur historia använts genom historien och här sätts det lokal perspektivet i centrum. Studiebesök i våra bibliotek, museer och arkiv kommer att göras. Den röda tråden i kursen är ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor och historisk litteratur, som aktuella samhällsbeskrivningar i media. 11

12 Kurs Internationell ekonomi SAMINE0 Alla elever Centralt innehåll bl.a. följande: Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. Kurs: Målgrupp /innehåll Idrott och hälsa 1 Specialisering (lagbollspel) IDRIDO01 Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, lagbollspel. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, lagbollspel. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning lagboll Regler, teknik och taktik inom lagboll Planering och genomförande av träningsprogram. Etik och moral inom lagboll Kurs: Idrott och hälsa 1 Specialisering (styrketräning) IDRIDO Alla elever. Välj Lagboll eller Styrketräning. / Eleven utvecklar sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den valda idrotten, styrketräning. Eleven utvecklar även förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande inom den valda idrotten, styrketräning. Exempel på kursinnehåll: Fysisk aktivitet med inriktning styrketräning Metoder och lyftteknik inom styrketräning Planering och genomförande av personligt träningsprogram Etik och moral inom styrketräning 12

13 Kurs Idrott och Hälsa 2 Kod: IDRIDR02 Alla som läst Idrott och hälsa 1. (Kursen ger särskild behörighet till Idrottslärare) / Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. : Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment: Exempelvis: Idrott, dans och andra motionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling eller klättring. Diskussioner kring hälsa och kroppsideal kopplat till aktuella teorier. Träningens påverkan såväl fysiskt som psykiskt. Kurs Italienska Steg 2, Steg 3 MODITA02 steg 2, CA MODITA03 steg 3, RU oäng/steg Åk 3 Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får han/hon kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten höra, tala, läsa, och skriva genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om landets kultur, historia och samhällsförhållanden. Kurs Internationella relationer : SAMINRO0 Alla program utom HUSPR, NANATI och SASAMI Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper om det internationella samhället. Du kommer att utveckla en förståelse för: varför konflikter uppstår varför olika länder samarbetar vilka de olika internationella aktörerna varför olika aktörer (exempelvis länder, religiösa grupper, militära pakter) har olika uppfattningar om samma händelse vad som är tillåtet och inte tillåtet i krig, folkrätt stormakters inflytande och betydelse 13

14 Kurs Japanska Steg 1 och 2 MODJAP01 och MODJAP02 RU oäng Åk 3. Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att han/hon kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom erhålles kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får han/hon viss kännedom om landets samhällsförhållanden. Kurs: Juridik - Privatjuridik JURPRI0 Alla elever En översiktskurs över viktiga områden inom juridik i privatlivet. Centralt innehåll bl.a. följande: Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Konsumenträtt och köp rätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter. Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Kurs: Kommunikation PEDKOU0 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla både teoretiska och praktiska kunskaper om människors interaktion och kommunikation. Du kommer att lära dig om vad kommunikation och interaktion är, vilken betydelse det har för oss människor och hur kommunikation och interaktion kan påverkas av olika sociala förhållanden. Det ingår en del praktiska moment, till exempel kommer du lära dig att använda samtal och informationsteknik som redskap för interaktion och kommunikation. 14

15 Kurs: / Konst och Kultur, Film- och tv-kunskap KOSFIL0 Alla Om du verkligen gillar film och tv så är det här kursen för dig. På den här kursen får du lära dig att analysera och tolka dessa två medier samt sätta in dem i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Vi kommer att titta på filmer från olika tider och kulturer samt följa både filmen och tv-mediets utveckling fram till idag. I kursen ingår även diskussioner kring film- och tv:s roll i samhället och filmvetenskapliga begrepp och metoder. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: Kurs: Matematik 2A MATMAT02A Åk3, BF : Taluppfattning, aritmetik och algebra Geometri Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik 3B MATMAT03B Åk3, SA : Algebra Samband och förändring Problemlösning Kurs: Matematik5 MATMAT05 Åk3, NA : Samband och förändring Diskret matematik Problemlösning 15

16 Kurs: Poäng Matematik - Specialisering MATMAT00S MATMAT04 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. Kurs Modersmål 1, 2 och 3 MOE01, MOE02, MOE03(aktiv tvåspråkighet) Åk 3, uppge språk Du kan välja en kurs per läsår i modersmål. Vilken kurs du väljer beror på dina förkunskaper. Är du osäker ska du tala med din modersmålslärare. Ange på blanketten vilken kurs samt vilket språk du önskar läsa som individuellt val. Modersmål syftar till att vidareutveckla elevernas språkliga förmåga och ger förutsättningar för vidgade kunskaper om kulturen och samhället i ursprungslandet samt om minoritetsgruppens villkor i Sverige. I kurserna ingår såväl läsning av texter av olika slag som egen språkanvändning i tal och skrift samt studium av språkets roll. Kurs Naturkunskap 2 NAKNAK02 oäng I första hand för elever på BF, HU och SA som ej läser eller har läst kursen. Förkunskapskrav: NAKNAK01a2 eller NAKNAK01b : Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleven får fördjupade kunskaper i biologi, kemi och fysik. Biologidelen handlar i första hand om människokroppen, dess uppbyggnad och funktion från cellnivå till färdigt organ. Vardagslivets fysik och kemi studeras med anknytning till biologin. Vi går igenom moderna naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst. Kursen innehåller många laborationer. Kurs Naturvetenskaplig Specialisering NAVNAT00S oäng Elever i årskurs 3 på NA-programmet 16

17 : Undervisningen i ämnet naturvetenskaplig specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina naturvetenskapliga kunskaper. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet för naturvetenskap, förståelse av naturvetenskapens betydelse i samhället och ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Spår av liv Kursen väver samman de naturvetenskapliga disciplinerna (mikrobiologi, astronomi, kriminalteknik, embryologi och genreglering). Den röda tråden är att undersöka spår av liv. Var finns det liv? Hur vet vi att något lever? Inom astronomi studeras planeternas, stjärnornas och universums uppkomst samt vilka tekniska lösningar och begränsningar det finns för långvariga rymdresor. Här vävs kemiska och fysikaliska frågor in rörande energilagring och materialkunskap. Inom kriminalteknik genomförs praktiska laborationer som visar analysmetoder som normalt förekommer på brottsplatser. Inom molekylärbiologi odlas bakterier och försök utförs om hur antibiotika påverkar bakterietillväxten. Inom embryologi/genreglering studeras livets början och hur djur och människor utvecklas under livets första faser. Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100p Åk 3, ej BF Kursen syftar bland annat till att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang. Eleverna ska även utveckla förmågan att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Kurs: Psykologi 1 PSKPSY01 50p HT och VT Åk 3, ej SA Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 1 tar upp tidiga psykologiska förklaringar till beteenden likväl som nyare teorier. Du får lära dig om hur du själv och andra fungerar i sociala sammanhang, hur ni tänker och hur ni uppfattar omvärlden. Psykologins tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar Människors tankar och förståelse av sin omvärld Hur människans beteenden fysiskt kan förklaras och hur hjärnan bearbetar information 17

18 Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra Psykisk hälsa kopplat till stress och krishantering Kurs: Psykologi 2a PSKPSY02A 50p HT och VT ÅK 3 Krav att du läst psykologi 1 Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2a tar upp hur människan utvecklas genom livet, hur personligheten kan beskrivas och hur psykisk ohälsa kan behandlas. Du får också lära dig om hur samhället, kultur och olika livsstilar kan kopplas till psykologi. Psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ Personlighetspsykologi, hur påverkar våra egenskaper våra tankar, känslor och beteenden Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på människan Människans psykiska utveckling Kurs: Psykologi 2b PSKPSY02B 50p VT ÅK3, SA elever - Krav att du läst psykologi 1 Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen Psykologi 2b är menad att ge dig fördjupade kunskaper inom några områden som är relevanta för din utbildning. Några exempel på möjliga fördjupningsområden är psykisk ohälsa, familjepsykologi, idrottspsykologi och rättspsykologi Fördjupning Praktisk användning av psykologisk kunskap Psykologisk metod, experiment och observationer Kurs Religionskunskap 2 : : RELREL02 50 p HT och VT Alla program En kurs som breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och olika etiska förhållningssätt. En kurs som ger möjlighet att utveckla förståelsen för och engagemanget i ett samhälle präglat av mångfald. Vi diskuterar också tro och vetande, religionerna och etiken samt religioners och livsåskådningars förhållanden till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Kursen innehåller fem centrala moment: Nya religiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald. 18

19 Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. KURS Sociologi : SOISOO0 Alla program utom SABET och BFSOC Kursen syftar till att utveckla kunskaper om människan som social varelse, hur hon formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Ämnet behandlar också människors handlingar, sociala relationer och sociala processer. : SPANSKA Exempel på frågor som vi behandlar är kön, klass och identitet. Du får kunskaper om hur människor och samhället formar varandra utifrån olika vetenskapliga modeller och teoretiska perspektiv. Du lär dig att reflektera över samt diskutera samhällets, egna och andras attityder genom att problematisera sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studier ute i samhället ingår som en naturlig del i kursen Kurs: Spanska Steg 2-5 MODSPA02, CA MODSPA03, RU MODSPA05, RU oäng/steg Alla elever. Vilket steg du väljer beror på dina förkunskaper Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer och få en grund för eventuella fortsatta studier i språket. Dessutom får eleven kunskaper om målspråksländerna. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om ländernas samhällsförhållanden. Kurs: Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100P Åk 3, ej BF Kursen syftar till att utveckla kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du utvecklar förmågan att möta människor med respekt och att arbeta utifrån ett inkluderande arbetssätt. Genom bland annat olika fältstudier, föreläsare och studiebesök, kommer du få inblick och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Kursen kommer ge kunskaper om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Du kommer planera, genomföra, utvärdera och dokumentera olika aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer. Vi kommer även diskutera egna, andras och samhällets attityder, värderingar av bemötande av människors olikheter. 19

20 SVENSKA Litteratur / SVELIT0 100p Alla elever Litteratur 100p är en fördjupningskurs i litteraturvetenskap. Den är lämplig för dig som gillar att läsa och vill bli bättre på att analysera och sätta in litteratur i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Under kursen kommer du att bli bekant med olika litteraturgenrer som romaner, noveller, lyrik och dramatik. Man läser litteratur från olika tider och kulturer. Det ingår också tematiskt läsande av litteratur utifrån teman som familjen, krig och naturen. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Retorik SVERET0 100p Alla eleverna /innehåll Retorikkursen på 100p syftar till att utveckla och fördjupa din förmåga att uttrycka dig och att analysera andra personers budskap. Retorik är ett ämne som har sitt ursprung i det antika Grekland och har fortsatt att vara ett viktigt och fascinerande ämne in i vår tid. I dagens informationssamhälle är det synnerligen aktuellt. Kursen fördjupar bland annat dina kunskaper kring den retoriska arbetsprocessen, hur du tolkar och analyserar kända tal av personer som Martin Luther King och Olof Palme samt hur man jobbar med presentationstekniska hjälpmedel. För vidare information se länk till Skolverket: Svenska Skrivande SVESKR0 100p Alla elever / Skrivande 100p är en ny kurs som tar upp skrivandet på väldigt många sätt. När man går den här kursen får man utveckla sin egen förmåga att uttrycka sig i en mängd olika texttyper. Man tränas i såväl skönlitterärt som journalistiskt skrivande. Hur bygger man upp en argumenterande text på ett så slagfärdigt sätt som möjligt? Hur gör man när man ska ge och ta konstruktiv kritik i syfte att utveckla en annan persons eller din egen text? Hur utformar man texter för olika syften och i olika typer av medier? Detta och mycket annat är sådant man jobbar med på den här kursen. För mer detaljerad information se länk till Skolverket: 20

21 Kurs Tyska Steg 3-5 MODGER02, CA MODGER03, RU MODGER05, RU oäng Alla elever Kursen syftar till att ge eleven sådana färdigheter i tal och skrift att denne kan klara sig i vardagliga situationer. Dessutom får eleven kunskaper om målspråkslandet. Eleven får träna de olika momenten tala, läsa, skriva och höra genom olika typer av övningar. Dessutom får denne viss kännedom om ländernas samhällsförhållanden. 21

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2016/17 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du det häfte som innehåller de

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 Tidsplan SYV-info: SYV besöker klassen, eller bjuder in till samling i aulan i januari Val- &kursinfo: 16 januari

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF13 BLOCK 1:2014/2015 FIOFIO01 Filosofi 1 (HT) 50 FIOFIO02 Filosofi 2 (VT) 50 GEOGEO01 Geografi 1 100 SVELIT0 Litteratur 100 MATMAT02a Matematik 2a 100 MODXXX01 Franska, Italienska, Spanska, Tyska (steg

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2014/15 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2015/16 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 6 juni 4 april - 28 april 22 augusti 2 maj 26 maj 31 oktober 5 september 23 september Utbildningsannordnare:

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2017/18 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL PROGRAMFÖRDJUPNING 2017/18 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand, eller på din skärm,

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

VID KAROLINSKA SKOLAN

VID KAROLINSKA SKOLAN INDIVIDUELLA VAL VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2013/14 och för val till åk 3 läsåret 2014/15 INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2013/2014, ÅRSKURS 2 Det är nu

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18

Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 Kurskatalog Individuellt val LÅ 15-18 2016-01-15 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

DISTANSKURSER. via NTI-skolan

DISTANSKURSER. via NTI-skolan DISTANSKURSER via NTI-skolan Att läsa på distans! Du söker kursen/kurserna på vår ansökan som finns på vår hemsida http://www.tierp.se/utbildning-och-barnomsorg/utbildning-for-vuxna.html Startdatum finns

Läs mer

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER 1 (6) Bilaga 6 Anbudsområde 5, grundläggande kurser, sfi studieväg 2 och 3 samt högskoleförberedande gymnasiala kurser på distans *Minst ett modernt språk ska erbjudas, kurs 1-4 Anbudsgivare: KURSKOD KURSNAMN

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2018/19 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 KURSER - INDIVIDUELLA VALET ÅR 3 Betong 2 - väggar och pelare kan endast väljas av elever som går Bygg inriktning husbyggnad Kurskod. BETBET01 Kan inte

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA STOCKHOLM 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA STOCKHOLM EKONOMI JURIDIK KRIMINOLOGI RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 2016-02-04 Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 10 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen, distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Kursutbud Stockholm 2016

Kursutbud Stockholm 2016 Kursutbud Stockholm 2016 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial yrkesutbildning Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss. Det är

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Schablonkurser ISPEC/PRO Inriktning och programfördjupning ( Individuellt val IDRIDO01 IDRIDO02

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Ådalsskolan Timplan för: BF11 Timplan: 14 Barn- och fritidsprogrammet Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC Inriktning (300) VAL T K 47 48 48 142 285 PROF Gymnasiegemensamma

Läs mer

Kurs Kurslitteratur ISBNnummer. Administration 1, Fakta och övningar, Mona Johansson och Sonja Westerblad.

Kurs Kurslitteratur ISBNnummer. Administration 1, Fakta och övningar, Mona Johansson och Sonja Westerblad. Kurs Kurslitteratur ISBNnummer Administratio n 1 (ADMADM0 1 Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Sonja Westerblad. 1 13965 Administratio n 2 (ADMADM0 2 Affärsjuridik (JURAFF0 Biologi 1 (BIOBIO01

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA HELSINGBORG 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA HELSINGBORG BETEENDEVETENSKAP EKONOMI HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Läs mer

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost ENGENG05 Engelska 5-9v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05 Engelska 5-19v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05K Engelska 5 - kväll Tuija Paukkonen Piloto

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

FL Hantverksprogrammet -florist

FL Hantverksprogrammet -florist FL Hantverksprogrammet -florist INDIVIDUELLA VAL 2012/2013 Individuellt val a k1 la sa r 2012/2013 Nu är det dags att göra individuella val inför årskurs 2 och 3. 2013-01-18 Hur mycket ska jag välja? Du

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9,78915E+12 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor.

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor. Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

Igelstavikens idrottsgymnasium

Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens gymnasium är Södertäljes kommunala Idrotts- och Hälsogymnasium. Här går elever som elitidrottar samtidigt som de vill ha en riktigt bra utbildning. Många av

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2016-2017 År 1 (2016-2019) Utskriftsdatum 2017-01-21 Utskriftsdatum 2017-01-21 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2016/2019 uppdat 160621 TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Läsåret 16/17. Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val

Läsåret 16/17. Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val Utbudskatalog för Värnhemsskolans Individuella Val Läsåret 16/17 1 Viktig information angående ditt individuella val! I-valen görs i Dexter. Dexter kommer vara öppen mellan den 15 februari- 7 mars. Detta

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Kursnamn Kurskod Klass/Gr Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus Kurser för EK13, SA13, N13, ESE13 Engelska

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Litteraturlista Flex och Distans 2017 ÄMNE KURSKOD LITTERATUR FÖRFATTARE FÖRLAG Engelska

Litteraturlista Flex och Distans 2017 ÄMNE KURSKOD LITTERATUR FÖRFATTARE FÖRLAG Engelska Litteraturlista Flex och Distans 2017 ÄMNE KURSKOD LITTERATUR FÖRFATTARE FÖRLAG Engelska Engelska 5 ENGENG05 Solid Gold 1 Hedencrona mfl. Studentlitteratur Engelska 6 ENGENG06 Solid Gold 2 Hedencrona mfl.

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 17/18 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Bild och form 1a1 Kan inte ingå i elevens examen tillsammans med Bild och

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor. MÄNNISKAN Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer